Sunteți pe pagina 1din 1

ECONOMIE COMERCIALĂ

ANUL II – Management Turistic şi Comercial

TEME DE PROIECTE

1. Diagnosticarea modului de materializare a funcţiilor comerţului la S.C. ...

2. Căi de diversificare a ofertei firmei S.C. ...

3. Locul comerţului cu ridicata în sistemul de aprovizionare cu mărfuri a S.C. ...

4. Diversificarea ofertei de produse şi servicii a S.C. ...

5. Impactul politicii comerciale asupra dezvoltării comerţului românesc

6. Comerţul electronic versus comerţul tradiţional la S.C. ...

7. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a S.C. ...

8. Eficienţa activităţii unităţilor operative în cadrul S.C. ...

9. Reglementare versus nereglementare pe piaţa bunurilor şi serviciilor

10. Influenţa personalului operativ asupra eficienţei unităţilor operative în cadrul S.C. ...