Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrarea: 18/2008 " Modernizare staţia 20 kV si servicii proprii Focsani Vest in vederea

teleconducerii" ; Faza : S.F.+C.S.


Beneficiar: C.N Transelectrica S.A – Sucursala de Transport Bacău
Gr. şi categ. de lucrări: I-3, 0130

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI PE ARTICOLE COMASATE

Obiectul nr. 3 – Statie 20 kv

FUNDATIE POST DE TRANSFORMARE -anvelopa beton


buc 1

Nr. Simbol Denumire articol UM Cantitate

crt. Articol

0 1 2 3 4

CAP.1 TERASAMENTE mc 34.2


1 TSA02G1 Sapatura manuala in spatii limitate , teren mc 12.0
foarte tare,cu adancime pana la 2,5 m si
latime>1 m

4.0x3.0x1.0=12.00

2 TSE06B1 Pregatire platforme 100 0.2


mp
5.00x4.00=20 mp

3 TSD16B1 Strat repartitie balast mc 1.2

4.0x3.0x0.1=1.2

4 TSD15B1 Strat repartitie nisip mc 1.2

4.0x3.0x0.10=1.2

5 TSD01D1 Imprastiere pamint afinat mc 4.8

4.0x(3.0-3.0)x2.0x0.8=4.8

6 TSD04B1 Compactare mc 4.8

7 TSE01D1 Nivelare teren 100 0.2


mp
5.00x4.00=20 mp

8 CO01A1 Trotuar simplu mp 7.5

2x(3.0+2.0)x0.6+0.6x0.6x4=7.44

9 CZ0104A1 Preparare beton B100 mc 0.8

CAP. 2 TRANSPORT to 33.7


10 TRB01C14 Transport materiale cu roaba t 17.3
(7.2+1.2+1.2)x1.8=17.3

11 TRI1AA01C3 Incarcare materiale t 17.3

12 TRA01A05P Transport rutier cu autobasculanta 5 km t 13.2

7.2x1.8=13.14 t

13 TRA01A20P Transport rutier cu autobasculanta 20 km t 4.1

14 TRA06A20 Transport rutier cu autobetoniera t 2.0

0.8x2.5=2.0

INTOCMIT , VERIFICAT,
Dinu Octavian