CUPRINS

Introducere................................................................................................... 5 Sisteme de proiecţie................................................................................... 6
1.1 Sistemul central de proiecţie....................................................................... 1.2 Sistemul paralel de proiecţie....................................................................... 1.3 Corespondenţa proiectivă............................................................................ Punctul........................................................................................................... 2.1 Împărţirea spaţiului. Diedre. Octanţi. Triedre............................................. 2.2 Epura punctului........................................................................................... 2.2.1 Proiecţia dublu ortogonală a punctului............................................... 2.2.2 Tripla proiecţie ortogonală a punctului.............................................. 2.3 Poziţii particulare ale punctelor................................................................... 2.3.1 Puncte situate în planele bisectoare.................................................... 2.3.2 Puncte situate în planele de proiecţie şi pe axe.................................. 2.4 Puncte simetrice.......................................................................................... 2.4.1 Puncte simetrice faţă de planele de proiecţie...................................... 2.4.2 Puncte simetrice faţă de axele de proiecţie......................................... 2.4.3 Puncte simetrice faţă de planele bisectoare........................................ 2.5 Probleme rezolvate...................................................................................... 2.6 Probleme propuse........................................................................................ Dreapta.......................................................................................................... 3.1 Epura dreptei............................................................................................... 3.2 Urmele dreptei. Împărţirea dreptei în regiuni. Intersecţia cu planele bisectoare........................................................................................................... 3.3 Poziţiile particulare ale unei drepte din spaţiu............................................ 3.3.1 Dreaptă paralelă cu unul din planele de proiecţie.............................. 3.3.2 Dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie................... 3.3.3 Alte poziţii particulare ale unei drepte din spaţiu.............................. 3.4 Poziţiile relative a două drepte ................................................................... 3.4.1 Drepte paralele.................................................................................... 3.4.2 Drepte concurente............................................................................... 3.4.3 Drepte disjuncte.................................................................................. 3.5 Probleme rezolvate...................................................................................... 3.6 Probleme propuse........................................................................................ Planul............................................................................................................. 4.1 Reprezentarea planului. Relaţia punct – dreaptă – plan.............................. 4.2 Determinarea urmelor unui plan.................................................................. 4.3 Drepte particulare ale planului.................................................................... 4.3.1 Orizontala planului............................................................................. 4.3.2 Frontala planului................................................................................. 4.3.3 Dreapta de profil a planului................................................................ 4.3.4 Liniile de cea mai mare pantă ale unui plan....................................... 4.4 Poziţiile particulare ale unui plan faţă de planele de proiecţie.................... 4.4.1 Plane perpendiculare pe unul din planele de proiecţie....................... 4.4.2 Plane paralele cu un plan de proiecţie................................................ 4.5 Probleme rezolvate...................................................................................... 4.6 Probleme propuse........................................................................................ 6 7 8 9 9 11 11 12 15 15 15 16 16 17 18 18 19 21 21 22 24 24 26 28 30 30 31 32 33 36 37 37 39 40 40 41 42 42 44 44 46 48 51

1.

2.

3.

4.

5.

Poziţiile relative ale elementelor geometrice..................................... 53
5.1 Poziţiile relative a două plane..................................................................... 5.1.1 Plane paralele...................................................................................... 5.1.2 Plane concurente................................................................................ 5.2 Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un plan......................................... 5.3 Drepte şi plane perpendiculare.................................................................... 5.4 Probleme rezolvate...................................................................................... 5.5 Probleme propuse........................................................................................ Metodele geometriei descriptive........................................................... 6.1 Metoda schimbării planelor de proiecţie..................................................... 6.1.1 Schimbarea planului vertical de proiecţie.......................................... 6.1.2 Schimbarea planului orizontal de proiecţie........................................ 6.1.3 Dubla schimbare a planelor de proiecţie............................................ 6.2 Metoda rotaţiei............................................................................................ 6.2.1 Rotaţia de nivel................................................................................... 6.2.2 Rotaţia de front................................................................................... 6.2.3 Dubla rotaţie a dreptelor şi planelor.................................................. 6.3 Metoda rabaterii....................................... .................................................. 6.3.1 Rabaterea unui plan oarecare pe planul orizontal de proiecţie........... 6.3.2 Rabaterea unui plan oarecare pe planul vertical de proiecţie............. 6.3.3 Rabaterea pe plane paralele cu unul din planele de proiecţie............. 6.3.4 Rabaterea planelor proiectante........................................................... 6.3.5 Ridicarea rabaterii.............................................................................. 6.4 Probleme rezolvate...................................................................................... 6.5 Probleme propuse........................................................................................ Probleme de sinteză (punct, dreaptă, plan, metode).......................... 7.1 Probleme rezolvate...................................................................................... 7.2 Probleme propuse........................................................................................ Poliedre.......................................................................................................... 8.1 Reprezentarea poliedrelor............................................................................ 8.1.1 Reprezentarea poliedrelor regulate..................................................... 8.1.2 Reprezentarea prismei. Punct pe suprafaţa prismatică....................... 8.1.3 Reprezentarea piramidei. Punct pe suprafaţa piramidală................... 8.2 Secţiuni plane în poliedre............................................................................ 8.3 Intersecţia unui poliedru cu o dreaptă......................................................... 8.3.1 Intersecţia unei prisme cu o dreaptă................................................... 8.3.2 Intersecţia unei piramide cu o dreaptă................................................ 8.4 Desfăşurarea suprafeţelor poliedrale........................................................... 8.4.1 Desfăşurarea prismei.......................................................................... 8.4.2 Desfăşurarea piramidei....................................................................... 8.5 Intersecţia suprafeţelor poliedrale............................................................... 8.5.1 Intersecţia a două piramide................................................................. 8.5.2 Intersecţia unei piramide cu o prismă................................................. 8.5.3 Intersecţia a două prisme.................................................................... 8.6 Probleme rezolvate...................................................................................... 8.7 Probleme propuse........................................................................................ 53 53 54 57 63 65 72 75 75 75 77 79 82 82 85 87 90 91 93 93 95 98 101 109 115 115 117 123 123 123 125 126 128 130 130 132 133 134 137 139 140 143 145 149 151

6.

7. 8.

9.

Suprafeţe curbe........................................................................................... 153
9.1 Reprezentarea suprafeţelor curbe................................................................ 9.1.1 Reprezentarea cilindrului. Punct pe suprafaţa cilindrică................... 9.1.2 Reprezentarea conului. Punct pe suprafaţa conică............................. 9.1.3 Reprezentarea sferei. Punct pe suprafaţa sferică................................ 9.2 Plane tangente la suprafeţe curbe................................................................ 9.2.1 Plan tangent la o suprafaţă cilindrică.................................................. 9.2.2 Plan tangent la o suprafaţă conică...................................................... 9.2.3 Plan tangent la o suprafaţă sferică...................................................... 9.3 Secţiuni plane în suprafeţe curbe................................................................. 9.3.1 Secţiuni plane în cilindri..................................................................... 9.3.2 Secţiuni plane în conuri...................................................................... 9.3.3 Secţiuni plane în sferă........................................................................ 9.4 Intersecţia suprafeţelor curbe cu drepte....................................................... 9.4.1 Intersecţia unui cilindru cu o dreaptă................................................. 9.4.2 Intersecţia unui con cu o dreaptă........................................................ 9.4.3 Intersecţia unei sfere cu o dreaptă...................................................... 9.5 Desfăşurarea suprafeţelor curbe.................................................................. 9.5.1 Desfăşurarea suprafeţelor cilindrice................................................... 9.5.2 Desfăşurarea suprafeţelor conice........................................................ 9.5.3 Desfăşurarea sferei.............................................................................. 9.6 Intersecţia suprafeţelor curbe...................................................................... 9.6.1 Intersecţia suprafeţelor cilindro - conice............................................. 9.6.2 Intersecţia suprafeţelor de rotaţie utilizând suprafeţe auxiliare sferice 9.7 Desfăşurarea corpurilor de rotaţie intersectate............................................ 9.8 Probleme rezolvate...................................................................................... 9.9 Probleme propuse........................................................................................ 153 153 154 155 156 156 157 158 159 159 161 165 167 167 168 168 170 170 172 174 175 176 179 183 187 192

Bibliografie................................................................................................... 197

NOTAŢII ŞI SIMBOLURI
[H], [V], [L] – planele de proiecţie, orizontal, vertical şi lateral Ox, Oy, Oz – axele de proiecţie O – originea sistemului de reprezentare ortogonală DI, DII, DIII, DIV – diedre TI, TII, …, TVIII – triedre [B1-3], [B2-4] – plane bisectoare A, B, C, … - puncte în spaţiu a, b, c, … - proiecţiile punctelor A, B, C, … din spaţiu, pe planul orizontal de proiecţie a’, b’, c’, … - proiecţiile punctelor A, B, C, … din spaţiu, pe planul vertical de proiecţie a”, b”, c”, … - proiecţiile punctelor A, B, C, … din spaţiu, pe planul lateral de proiecţie A(a,a’,a”) – punctul A din spaţiu, cu proiecţiile a, a’ şi a” pe planele de proiecţie D, Δ, … - drepte din spaţiu d, δ, … - proiecţiile dreptelor D, Δ, … din spaţiu, pe planul orizontal de proiecţie d’, δ’, … - proiecţiile dreptelor D, Δ, … din spaţiu, pe planul vertical de proiecţie d”, δ”, … - proiecţiile dreptelor D, Δ, … din spaţiu, pe planul lateral de proiecţie D(d,d’,d”) – dreapta D din spaţiu, cu proiecţiile d, d’ şi d” pe planele de proiecţie H(h,h’,h”) – urma orizontală a dreptei V(v,v’v”) – urma verticală a dreptei L(l,l’,l”) – urma laterală a dreptei [P], [Q], [R], … - plane în spaţiu P, Q, R, … - urmele orizontale ale planelor [P], [Q], [R], … P’, Q’, R’, … - urmele verticale ale planelor [P], [Q], [R], … P”, Q”, R”, … - urmele laterale ale planelor [P], [Q], [R], … a0, b0, … - puncte rabătute pe unul din planele de proiecţie sau pe plane paralele cu acestea d0, δ0, … - drepte rabătute pe unul din planele de proiecţie sau pe plane paralele cu acestea P0, Q0, … - urmele planelor [P], [Q], … rabătute pe planele de proiecţie || - paralel ⊥ - perpendicular ∪ - reuniune ∩ - intersecţie ∈- apartenenţă ∉- neapartenenţă ≡ - identic ∠ - unghi

Monge. având un raţionament geometric. Lucrarea prezintă sistemele de reprezentare plană a obiectelor din spaţiu. creând astfel maşini.= INTRODUCERE = Geometria descriptivă este ştiinţa reprezentării plane a spaţiului. metodă care permite determinarea dimensiunilor corpurilor şi prin axonometrie. dar abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea. probleme care facilitează înţelegerea teoriei. În fiecare capitol se detaliază pe larg noţiunile teoretice. . formează vederea în spaţiu şi dezvoltă imaginaţia. au fost selectate şi prezentate spre rezolvare probleme specifice fiecărui capitol. Materialul prezentat în această lucrarea este structurat în 9 capitole. el s-a folosit de proiecţii. Utilizarea proiecţiei pe două plane este dovedită încă din secolul al XVII-lea. În sprijinul activităţii studenţilor. în urma acumulării diferitelor concepţii în această direcţie. Studiul Geometriei descriptive formează la studenţi un anumit raţionament al relaţiilor spaţiale în vederea transpunerii în diverse sisteme de reprezentare. Simplitatea lucrării şi diversitatea conţinutului o recomandă nu numai pentru uzul studenţilor din facultăţile tehnice ci şi pentru specialiştii din acest domeniu. Astfel. Geometria descriptivă este prin excelenţă o disciplină care nu poate fi învăţată mecanic. instalaţii şi utilaje industriale. pe care le vor folosi ca viitori specialişti ai tehnicii moderne. într-un mod simplu. plan. Cunoaşterea modului de realizare a proiecţiilor oferă posibilitatea de a concepe şi de a exprima ideile tehnice. Geometria descriptivă este o disciplină importantă în formarea teoretică şi practică a studenţilor. Din cele arătate rezultă că. însuşire absolut necesară inginerului. Corpurile din spaţiu pot fi reprezentate prin metoda dublei proiecţii ortogonale. savantul francez Gaspard Monge (1798) a creat o ştiinţă pe care el a numit-o Geometrie descriptivă. fiind întemeietorul acestei ştiinţe. acestea având aplicaţii în problemele rezolvate. de a distinge aranjarea armonioasă a diferitelor forme şi estetica acestora. în rezolvarea diferitelor probleme tehnice specifice activităţii lui. metodă care oferă imaginea spaţială a lor. pornind de la noţiuni referitoare la punct. În ţara noastră elemente de Geometrie descriptivă au început să fie predate la începutul secolului al XIX-lea în diferite şcoli unde se făceau cursuri de ingineri. dreaptă. pentru studiul corespondenţei biunivoce dintre punctele spaţiului cu trei dimensiuni şi punctele din plan. Geometria descriptivă constituie baza teoretică a desenului tehnic. contribuind la deprinderea de a gândi ştiinţific şi dezvoltând posibilitatea de a vedea în spaţiu. Obiectul şi scopul Geometriei descriptive determină un loc bine definit pentru aceasta în rândul celorlalte discipline inginereşti. În acest sens. precis şi perceptibil de către studenţi. a contribuit la răspândirea ei în Franţa cât şi în ţările care aveau legături cu ea. pe parcursul parcurgerii materiei poate fi făcută o verificare a modului în care cunoştinţele dobândite au fost şi înţelese. îndrumându-i în reprezentarea corectă şi apoi în executarea corpurilor şi a combinaţiilor rezultate din aceste corpuri geometrice. Trecerea de la obiectele din spaţiu la reprezentările plane şi invers.

(fig. . C ≡ c. a Observaţii: . se poate construi şi proiecţia N centrală.punctele care aparţin planului de proiecţie [P] au proiecţiile centrale confundate cu însăşi punctele date. este punctul a în care E Proiectante dreapta SA înţeapă planul [P] (fig. de unde denumirea de proiecţie centrală. în sistemul centralizat de proiecţie se realizează o corespondenţă univocă între mulţimea punctelor din spaţiul tridimensional şi mulţimea corespunzătoare din spaţiul bidimensional. pe planul de S proiecţie [P]. numit plan de proiecţie şi de un punct S. situate pe proiectanta SN. M Analog. determinând o suprafaţă proiectantă de formă conică.1 Proiecţia centrală avea proiecţia centrală suprapusă peste punctul n din planul de proiecţie [P].6 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 1. m ≡ n. Sistemul de proiecţie este un ansamblu de elemente şi metode cu ajutorul cărora este posibilă trecerea unei reprezentări grafice de la un spaţiu cu un număr de dimensiuni la un altul cu un alt număr de dimensiuni. Proiecţia oricărei figuri geometrice din spaţiu pe un plan se obţine prin proiectarea mulţimii punctelor necesare pentru determinarea formei ei. În general.toate punctele din spaţiu.1. au proiecţiile centrale aruncate la infinit (punctul E).1 Sistemul central de proiecţie Sistemul central de proiecţie este definit de un plan oarecare [P]. m=n faţă de centrul de proiecţie. Sistemele de proiecţie folosite de Geometria descriptivă asociază elemente de bază ale vederii cu elemente geometrice componente ale sistemului de proiecţie respectiv. Dreapta SA sau SB poartă numele de dreaptă de b C=c proiecţie sau proiectantă.1). Proiecţia centrală din S a unui Centru de proiecţie proiectie punct A din spaţiu. Plan dede proiectie Plan proiecţie . numit centru de proiecţie.1). Proiecţia centrală a unui punct oarecare nu determină poziţia acestuia în spaţiu. pentru reprezentarea obiectelor din spaţiul tridimensional pe planul bidimensional (planşa de desen) se folosesc două sisteme de proiecţie: central (conic) şi paralel (cilindric). vor Fig.1. Totalitatea proiectantelor sunt concurente în centrul de proiecţie.1. aşa cum se va vedea în continuare.punctele conţinute într-un plan paralel cu planul de proiecţie [P]. de unde şi denumirea de proiecţie conică. a căror proiectantă trece prin S. . .proiecţia centrală a unui punct din spaţiu este un singur [P] B punct în planul de proiecţie. din spaţiu. 1. SISTEME DE PROIECŢIE Construcţia reprezentărilor grafice tratate de Geometria descriptivă se bazează pe metoda proiecţiilor. În concluzie. b a altui punct B situat în A partea opusă a planului de proiecţie [P].

4 sunt reprezentate proiecţiile paralele ortogonale a două drepte concurente Δ1 şi Δ2 (a). proiecţia se numeşte paralel oblică. cu planul de proiecţie [P]. În figura 1.3 Proiecţia paralelă ortogonală Având în vedere că atât în cazul proiecţiei paralele oblice. b. proiecţia paralelă este ortogonală (fig. c se găsesc la intersecţia proiectantelor.4 Proiecţia paralelă ortogonală a două drepte (concurente . sau intersectând planul definit de dreaptă şi o proiectantă dusă printr-un punct al dreptei. Dacă proiectantele formează cu planul de proiecţie un unghi α ≠ 900. paralele) şi a unei plăci . paralele cu direcţia D. Trasarea proiecţiei unei drepte se face considerând două puncte pe dreaptă şi determinând proiecţiile acestora.3).SISTEME DE PROIECŢIE 7 1. centrul de proiecţie S este considerat situat la infinit. În cazul în care proiectantele sunt perpendiculare pe planul de proiecţie. proiectantele generează o suprafaţă cilindrică. cât şi a celei ortogonale.2 Proiecţia paralelă oblică Fig. paralele Δ3 şi Δ4 (b) şi a unei plăci triunghiulare opace ABC (c).1. sistemul paralel de proiecţie este întâlnit şi sub denumirea de proiecţie cilindrică. C.2 proiecţiile a. Direcţia de proiecţie Directia proiectie A D α Proiectante M N b m=n a Direcţia de proiecţie Directia de proiectie Proiectante D α = 900 a A M N m=n C=c [P] Plan de proiectie Plan de proiecţie [P] C=c Plan de proiectie Plan de proiecţie B Fig. cu planul de proiecţie.1. iar proiectantele sunt paralele cu direcţia D. 1. Δ2 A Δ1 M B A Δ3 B C C Δ4 A B δ1 a δ2 m b [P] a) c a [P] b c δ3 δ4 a [P] b b) c) Fig.2 Sistemul paralel de proiecţie Sistemul paralel de proiecţie este definit de planul de proiecţie [P] şi de direcţia de proiecţie D. B.1. În acest caz. În figura 1. duse prin punctele A.

iar celălalt vertical [V]. linia de intersecţie reprezentând tocmai dreapta AB din spaţiul tridimensional. Rezultă că poziţia segmentului de dreaptă din spaţiu nu poate fi determinată prin corespondenţa univocă. Cele două plane se intersectează. . deci corespondenţa dintre punctele spaţiului şi cele ale planului de proiecţie este univocă. proiecţia pe planul vertical de proiecţie. iar dacă transformarea se poate realiza şi în sens invers atunci corespondenţa dintre cele două puncte este biunivocă.1. A1B1.5). Dacă la planele respective se duc proiectantele perpendiculare din punctele proiecţiilor. 1. În reprezentările tehnice sistemul de proiecţie preferat este sistemul paralel cu proiectantele perpendiculare pe planul de proiecţie. Dacă unui punct îi corespunde un singur punct. Cele două plane sunt unul orizontal [H]. acestea determină planele [Q] ⊥ [H] şi [R] ⊥ [V]. Astfel. B A1 [Q] B1 A b [H] a b [H] x a [V] a' A [R] O B b' [Q] Fig. Pentru determinarea acestui segment se ridică perpendiculare din punctele segmentului de proiecţie din planul [H].8 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Şi în cazul sistemului paralel de proiecţie toate punctele care sunt situate pe o proiectantă se regăsesc proiectate într-un singur punct pe planul de proiecţie. Se constată că. Pentru îndepărtarea acestei nedeterminări este necesară realizarea unei corespondenţe biunivoce care să conducă la determinarea punctelor din spaţiul tridimensional în cazul în care se cunosc proiecţiile acestor puncte. corespondenţa se numeşte univocă. orice segment din planul [Q] ⊥ [H] AB. etc. va avea ca proiecţie pe planul [H] segmentul ab. proiecţia pe planul orizontal de proiecţie şi a’b’. proiecţia unui segment de dreaptă din spaţiu (fig.5 Corespondenţa univocă Fig.3 Corespondenţa proiectivă Prin sistemele de proiecţie prezentate mai sus s-a realizat o corespondenţă proiectivă între punctele din spaţiul tridimensional şi punctele din spaţiul bidimensional.6 se consideră ab.1. obţinut prin introducerea unui al doilea plan de proiecţie perpendicular pe primul.. în figura 1. Proiecţia unei drepte pe un plan de proiecţie nu determină proiecţia dreptei în spaţiu. Fie planul de proiecţie [H] şi pe el segmentul ab.1.6 Corespondenţa biunivocă Pentru aceasta se foloseşte sistemul de proiecţie dublu ortogonal Monge.

semiplanul orizontal anterior – în faţa planului vertical . numele de linie de pământ şi se notează cu Ox. Se consideră două plane de proiecţie.semiplanul orizontal posterior – în spatele planului vertical . Octanţi. PUNCTUL 2. cu proiectantele perpendiculare pe două plane de proiecţie.2 Împărţirea spaţiului în octanţi. Triedre Sistemul de proiecţie folosit în Geometria descriptivă este proiecţia paralelă. reciproc perpendiculare. . Linia de pământ împarte fiecare plan de proiecţie în două semiplane: . Plane bisectoare .1 Împărţirea spaţiului.2.PUNCTUL 9 2.Ha .1 Împărţirea spaţiului în diedre 3 [Vs] m' N [B2] n' ux n t T [Vi] nx tx t' u' U O mx u M m 2 [B1] 1 [Ha] 4 [Hp] 8 [B4] 5 [B3] x 6 7 Fig. poartă în Geometria descriptivă. planul orizontal [H] şi planul vertical [V].Hp . a' II B [Vs] ax b [Hp] c x C III ex cx c' e' [Vi] bx [Ha] e b' O A I a E IV Fig. Dreapta de intersecţie dintre ele.2. Diedre.

Vs . ca în figura 2. este numit plan lateral şi se notează cu [L]. B2.2). Acestea trec prin linia de pământ Ox şi sunt perpendiculare între ele. Spaţiul din jurul planelor de proiecţie este împărţit de către acestea în patru regiuni. Cele opt regiuni astfel formate şi delimitate de câte un semiplan de proiecţie şi un semiplan bisector poartă numele de octanţi şi se notează cu cifre arabe de la 1 la 8. Există cazuri când dubla proiecţie ortogonală nu asigură lămurirea precisă a formei şi poziţiei obiectului. De aici a rezultat necesitatea introducerii celui de al treilea plan de proiecţie şi implicit. Acesta este perpendicular pe planul [H] şi [V]. Intersecţia planului lateral cu cele două plane de proiecţie.Vi .semiplanul vertical superior – deasupra planului orizontal . Numerotarea acestora se face ca la diedre.10 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ . Notarea planelor bisectoare se face după diedrele pe care le străbat : [B1-3]. generează două axe de proiecţie : [H] ∩ [L] = Oy.2. [B2-4] şi sunt împărţite la rândul lor de axa Ox în semiplanele B1. Unghiurile diedre astfel formate pot fi împărţite în unghiuri egale cu ajutorul planelor bisectoare (fig. B3 şi B4. S-a arătat că un punct sau o dreaptă din spaţiu este determinată dacă se cunosc două proiecţii ale lor. .2. -y [Lsp] z VI [Vs] II a' [Hp] x ax A O a" I az -x V III VII a [Vi] -z [Lia] ay y [Ha] VIII IV Fig. în acelaşi sens.2.1.semiplanul vertical inferior – sub planul orizontal. . având în vedere că triedrul V are în stânga triedrul I (fig. numite diedre şi numerotate cu cifre romane de la I la IV. celei de a treia proiecţii.3). [V] ∩ [L] = Oz şi un punct : [H] ∩ [V] ∩ [L] = O. se numerotează în continuare. Acestea sunt mărginite de semiplanele de proiecţie amintite mai sus. apoi pentru restul de patru triedre. [H] şi [V].3 Împărţirea spaţiului în triedre Planul lateral [L] împreună cu planul [H] şi [V] împart spaţiul în opt triedre dreptunghice. pentru triedrele din partea stângă a planului lateral de proiecţie.

prin dubla proiecţie ortogonală se realizează corespondenţa biunivocă a punctelor din spaţiu cu cele din plan. . A. în sensul acelor de ceasornic. toate punctele situate deasupra planului orizontal (diedrul I şi II) au cotele pozitive şi toate punctele situate în faţa planului vertical (diedrul I şi IV) au depărtările pozitive. E. se roteşte planul [H] după săgeţile arătate în figura 2. Acest sistem de proiecţie se numeşte dublu ortogonal sau sistem Monge. corpuri). . e’. c. punct numit proiecţia orizontală a punctului A. . Reprezentarea axonometrică a diedrelor (fig. În funcţie de zona planului lateral la care se face referire.1.semiaxa pozitivă z – în partea de sus a punctului O . Lsp) şi planul lateral inferior (anterior sau posterior) (Lip. C. c’. Punctul O este numit origine deoarece de la acesta încep măsurătorile pe axe. intersecţia cu aceasta notându-se cu ax (proiecţia ortogonală a punctului A pe axa Ox). B. va îngreuna perceperea celor reprezentate. în jurul axei Ox. Poziţia punctului A în spaţiu este definită de coordonatele descriptive ale punctului. Convenţional se notează punctele din spaţiu cu litere majuscule. câmpul desenului ar fi foarte aglomerat şi deci. b’. Rezultă că.semiaxa negativă x – în dreapta lui O . având în vedere că la reprezentarea unor elemente geometrice (drepte. . plane.1) este destul de aglomerată de linii.cota . Acestea sunt : . . acesta poate fi numit planul lateral superior (anterior sau posterior) (Lsa. aax = Aa’. Fie punctul A situat în diedrul unu. Aa. semiplanul orizontal anterior [Ha] se suprapune peste semiplanul vertical inferior [Vi].semiaxa pozitivă y – în faţa lui O . Dacă se cunosc proiecţiile a şi a’ ale punctului A se poate afla poziţia spaţială a punctului. la intersecţia proiectantelor perpendiculare pe planele [H] şi [V] duse din punctele a şi a’. de pe axa Ox.1. aici sunt reprezentate patru puncte în cele patru diedre şi respectiv proiecţiile lor pe planele de proiecţie [H] şi [V]. Proiectanta verticală din A înţeapă planul orizontal în a. .2. iar planul vertical de proiecţie după segmentul a’ax ⊥ Ox. a’ax = Aa. Oz : . faţă de planul orizontal şi vertical. punct numit proiecţia verticală a punctului A. determinându-se o poziţie unică pentru punctul A în spaţiu. e şi cele verticale cu a’. şi anume : proiecţiile orizontale cu a. care trebuie proiectate.abscisa . Acelaşi plan intersectează planul de proiecţie orizontal după segmentul aax ⊥ Ox. Pentru evitarea acestui neajuns.semiaxa negativă z – în partea de jos a punctului O.distanţa de la punctul A la planul orizontal. Planele de proiecţie fiind ortogonale.PUNCTUL 11 numit origine.2 Epura punctului 2.semiaxa pozitivă x – în stânga lui O .semiaxa negativă y – în spatele lui O .2. Lia). împărţindu-le în două şi dând semnul lor astfel : Ox : .depărtarea – distanţa de la punctul A la planul vertical. acestea s-ar înmulţi foarte mult. Din punct de vedere al semnelor. proiectantele sunt de asemenea ortogonale. 2. până se suprapune peste planul [V]. iar semiplanul orizontal posterior [Hp] se suprapune peste semiplanul vertical superior [Vs].1 Proiecţia dublu ortogonală a punctului Revenind la figura 2. Astfel. iar proiecţiile lor cu litere mici. b. În această situaţie. Oy : .segmentul Oax. Aa’. iar proiectanta orizontală din A înţeapă planul vertical în a’. Planul [aAa’] este perpendicular pe linia de pământ.

iar cele negative (punctele din diedrele III şi IV) sub ea.2. .abscisa : Aa” = aay = Oax = a’az . 2.se stabileşte poziţia punctului bx (cx şi ex) astfel încât Obx ≡ abscisa punctului B . numită linie de ordine. poate fi definită abscisa punctului ca distanţa de la acesta la planul lateral. Aa” = axO. se b convine ca în epură cele două plane să fie reprezentate numai prin linia de pământ Ox. devin dreapta a’axa e c' ⊥ Ox. ci chiar şi diedrul în care este situat punctul în spaţiu.1 III IV + + + - + - În figura 2.2 Tripla proiecţie ortogonală a punctului Considerând şi planul lateral de proiecţie (fig. respectând următoarea metodologie : .3).1. . a’ şi a” şi axele triedrului determină paralelipipedul coordonatelor care are muchiile : . Observaţie: În epură.12 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Desenul astfel obţinut se numeşte epură şi având în vedere că planele de b' c proiecţie sunt considerate infinite. De asemenea. Planul [a’Aa”] este perpendicular pe axa Oz şi o intersectează în az (proiecţia ortogonală a punctului A pe axa Oz). iar planul [aAa”] este perpendicular pe axa Oy şi o intersectează în ay (proiecţia ortogonală a punctului A pe axa Oy). poziţia punctului în spaţiu în raport cu planele de proiecţie se poate determina după semnul coordonatelor sale descriptive (tabelul 2. III. În figura 2. În acest caz. şi IV din figura 2. Rezultă că.4 sunt reprezentate şi epurele punctelor din diedrele II. a' coordonată \ diedru depărtare cotă I II Tabelul 2. respectiv B DII depărtarea punctului M. o a treia proiecţie pe planul lateral notată a” şi numită proiecţie laterală.1). Aceasta se determină prin intersecţia proiectantei dusă din A pe planul lateral [L] cu acest plan.se măsoară depărtările şi cotele pe linia de ordine ţinând seama de semnul acestora. a Se observă că după rotire. iar cele negative (punctele din diedrele II şi III) Fig. prin schimbarea notaţiilor (a depărtării sau a cotei) se schimbă nu numai poziţia punctului. rezultând proiecţiile orizontale şi verticale ale punctelor pe planele de proiecţie. care reprezintă cota.se trasează linia de pământ Ox .se trasează linia de ordine prin bx (cx şi ex) perpendiculară pe Ox .2.4 este reprezentată epura bx ax O x [Vs]=[Hp] ex cx punctului A(a. Ansamblul liniilor de construcţie pentru cele trei proiecţii a.a’) din diedrul I.4 Epura punctului în cele patru diedre deasupra ei. cotele pozitive (punctele din diedrele I şi II) se măsoară deasupra axei Ox. .2. un punct A din spaţiu va avea pe lângă proiecţiile a şi a’ pe planele [H] şi [V]. Segmentele [Vi]=[Ha] a’ax şi aax. . e' C DIII depărtările pozitive (punctele din diedrele I A DI E DIV şi IV) se măsoară sub linia de pământ.

pe axa Oy se măsoară.2. figurile b) : . Astfel. odată cu opt triedre este dată de semnele IV V VI Tabelul 2. II. III şi IV. Se obţine punctul ajutător ay a– şi prin acesta se duce o paralelă la Ox care intersectează linia de ordine în proiecţia orizontală a punctului A .3 la epura din figura 2. B. se observă că punctul ay de pe axa Oy va avea în epură două puncte corespondente. din O. în a” – proiecţia laterală a punctului A. ay pe axa Oy şi ay1 pe axa Oy1. Poziţionarea punctelor într-unul din cele coordonatelor descriptive prezentate în tabelul 2. Oy şi Oz . Epurele punctelor situate în triedrele V. este proiecţia arcului de cerc după planul [L]. Se obţine punctul ajutător ax şi prin acesta se duce linia de ordine. depărtarea punctului A.se trasează linia de pământ Ox şi celelalte două axe ale epurei. la Ox. fiind notată cu Oy1.pe axa Ox se măsoară. abscisa punctului A. dau nu numai imaginea vizuală ci şi justificarea geometrică a construcţiilor din epură.depărtarea : Aa’ = a’’az = Oay = aax . coordonată \ triedru abscisă depărtare cotă I II III 13 z=-y a' cota az a" ax depărtarea departarea abscisa O ay 1 y1 ay y=-z Fig. Prin acesta se duce o perpendiculară pe Oy1 care intersectează paralela prin az. C şi E situate în triedrele I. din O. Epurele punctelor (b) din tabel sunt însoţite de reprezentările spaţiale ale acestora (a) care. . o dată peste Oz.pe axa Oz se măsoară. pornind din az (spre dreapta dacă este pozitivă şi spre stânga dacă este negativă). păstrându-şi notaţia. . VII şi VIII se obţin în mod similar. de rază egală cu depărtarea şi cu centrul în O. Trecerea de la imaginea spaţială din figura 2. perpendiculară pe Ox : . din O. . Epura punctelor se realizează respectând următoarea metodologie prezentată pentru punctul A (tab.2. ţinând seama de faptul că abscisele punctelor sunt negative şi se măsoară pe axa Ox. Se rotesc planele [H] şi x [L] în sensurile indicate de săgeţi până se suprapun : [H] ≡ [V] ≡ [L]. De asemenea. iar a doua oară peste Ox. Se obţine punctul ajutător az şi prin acesta se duce o paralelă la Ox care intersectează linia de ordine în a’ – proiecţia verticală a punctului A . cota punctului A.PUNCTUL .3 sunt reprezentate punctele A. Pentru determinarea proiecţiei laterale a” se poate proceda şi la măsurarea depărtării punctului pe paralela la Ox prin az.5 Epura punctului A a care se roteşte proiecţia a”. VI. obţinut prin rotirea planului [L]. axa Oy se suprapune.cota : Aa = a’ax = Oaz = a”ay.2.2 VII VIII + + + + + + - + + - + + + - + - În tabelul 2. corelate cu sensurile în care se rotesc planele [H] şi [L]. .5 se face folosind acelaşi procedeu ca la epura a două plane de proiecţie.3. Arcul de cerc ayay1.cu vârful compasului în O şi de rază Oay se descrie un arc de cerc în sens trigonometric şi la intersecţia cu Oy1 se obţine punctul ay1.

14 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ pornind din O spre dreapta. Tabelul 2. C1 ∈ TVII.3. E1 ∈ TVIII.3 Reprezentarea grafică a punctelor situate în cele opt triedre A TI z a' [Vs] A ax x a [Ha] O az a" [Lsp] ay y x a ay y a' z az a" a1z a1" ax O ay1 y1 x O a1y a1x z [Lsa] a1' [Vs] A1 a1z A1 TV z a1" a1' a1 y x [Ha] O a1y1 a1y y a1x y1 a1 a) B TII b) z a) B1 TVI z b1z y1 y b1y x O y b) z B1 b1" b1' x b1x b1y1 y b1z b1y O b1x b1' b1 y1 B b' [Hp] b x z [Lsp] b" bz by O y x bx b' b" b by1 bz by O [Lsp] b1" [Vs] b1 [Hp] [Vs] bx a) b) z a) C1 TVII b) z c1y C TIII [Hp] c x C cx cy c" [Lip] z O y cz x c' c cx cy1 cy O y1 x c1y [Lip] O c"1 c" cz y c1z z [Hp] c1 C1 c1x c1 c1x y 1 c'1 x c1y1 c"1 O c1z y c' [Vi] y c'1 [V ] i a) E TIV z ex x [Vi] e' E e [Ha] ez [L ] ia e" y O ey ex x e e' b) z O ey ez y e" e1z [Lia] e"1 ey1 y1 x O e1y z a) E1 TVIII z e1x [Ha] e1 e'1 [Vi] E1 y O x e1y e1z y b) e1y1 e1x y1 e1 e"1 e'1 a) b) a) b) . sunt reprezentate aceste epure. figurile b. B1 ∈ TVI. astfel : A1 ∈ TV. În tabelul 2.

1 Puncte situate în planele bisectoare Planele bisectoare sunt locul geometric al punctelor din spaţiu egal depărtate de planele de proiecţie [H] şi [V].6 Epura punctelor situate în planele bisectoare . iar punctele N şi U. cota ≠ 0 şi B ≡ b’. depărtarea =0.6. . se va folosi modul de notare al punctelor de la geometria analitică. confundată cu punctul însuşi.punctul F∈ Oy. 2. Astfel. situate pe două din axele de proiecţie.punctul A∈ [H] are abscisa ≠ 0. paralelă cu axa Ox. au cota şi depărtarea egale şi de semne contrare.2 Puncte situate în planele de proiecţie şi pe axe n = n' t x tx nx N B2 t' T B3 u = u' U B4 ux M B1 m' mx O m Pentru a se vedea ce se întâmplă cu coordonatele punctului atunci când este situat într-unul din planele de proiecţie. pentru notarea coordonatelor numerice ale punctului. cota ≠ 0 şi C ≡ c”. . a’∈ Ox. depărtarea ≠ 0.2.3. y ≡ depărtarea.PUNCTUL 15 Observaţii : . b ∈ Ox. depărtarea ≠ 0. Se constată că i se anulează una din coordonate.proiecţiile laterală şi verticală ale unui punct se află totdeauna pe o linie ajutătoare. În figura 2. . f’≡ O . Astfel. În figura 2.punctul B∈ [V] are abscisa ≠ 0. b”∈ Oz .2 punctele M şi T. au cota şi depărtarea egale şi de acelaşi semn. z ≡ cota. de o parte şi de alta a axei Oz sau de aceeaşi parte a ei în funcţie de diedrul în care este situat punctul. c ∈ Oy.un punct A din spaţiu este determinat prin cele două proiecţii a şi a’. Punctele situate pe axele de proiecţie sunt situate practic pe două plane de proiecţie concomitent. În figura 2. el se va nota A(a. Epura acestor puncte este reprezentată în figura 2. în funcţie de diedrul în care este situat punctul . Acestea au două din proiecţii confundate cu punctul însuşi.7 sunt reprezentate în spaţiu (a) şi transpuse în epură (b) puncte situate în planele de proiecţie. de o parte şi de alta a ei sau de aceeaşi parte. E ≡ e ≡ e’. z). după cum urmează: .punctul E∈ Ox. e’’≡ O . situate în planul bisector [B2-4]. Această aliniere a două câte două din proiecţiile unui punct A (a cu a’ şi a’ cu a”) constituie o verificare a corectitudinii efectuării construcţiilor geometrice din epură. se consideră că punctul M din figura 2.3 Poziţii particulare ale punctelor 2.a’) şi se va citi punctul A de proiecţii a şi a’ . astfel : .punctul C∈ [L] are abscisa = 0. . Punctele situate în planele bisectoare au cota şi depărtarea egale în modul. situate în planul bisector [B1-3]. 2.3. . cota =0 şi A ≡ a. iar a treia proiecţie situată în origine. F ≡ f ≡ f’’. Fig.7 sunt reprezentate trei puncte pe cele trei axe de proiecţie. adică A(x. . unde x ≡ abscisa. c’∈ Oz.proiecţiile orizontală şi verticală ale unui punct se găsesc totdeauna pe linia de ordine perpendiculară pe axa Ox.în probleme. a”∈ Oy .3 este mobil şi se apropie pe rând de acestea. iar celelalte două proiecţii. punctul M va avea proiecţia pe planul pe care se găseşte. y.

2. z B = b' bz = b" G = g' = g" cz = c' E = e' = e ax = a' bx = b [H] [L] C = c" x O =e"=f '=g cy = c F = f = f" A=a ay = a" y B = b' GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ z bz = b" G = g' = g" cz = c' C = c" [V] x E = e' = e ax = a' O =e"=f '=g f " bx = b y1 cy = c F=f A=a b) ay = a" y a) Fig.4.8 Puncte simetrice faţă de planele de proiecţie .4 Puncte simetrice 2.punctul G∈ Oz.7 Puncte situate în planele de proiecţie şi pe axe 2. G ≡ g ≡ g’’.16 . g ≡ O .1 Puncte simetrice faţă de planele de proiecţie -y A2 [Lsp] a2" a' = a2' z az= a2z= a3z a" = a3" O [Vs] a3' A3 y1 a3 [Ha] y a1" [Lia] b) x ax= a1x= a2x a1' a = a1 a2 a2" a' = a2' z a2y a3' a" = a3" az= a2z= a3z [Hp] a2 x a2y A ax= a1x= a2x a1' [Vi] A1 -z a) a3x O a3x a1" a3 y1 ay= a1y= a3y a = a1 a1z a1z ay= a1y= a3y y Fig.2.

2. 2.2. are cota punctului M. situat în triedrul I. dar cu semn schimbat . după cum urmează : . dar cu semn schimbat .PUNCTUL 17 Un punct A. are depărtarea punctului M.2 Puncte simetrice faţă de axele de proiecţie Punctul M. iar a treia coordonată identică.4. dar cu semn schimbat. este situat în triedrul IV.punctul M1 este simetricul punctului A faţă de axa Ox. dar cu semn schimbat . Acestea au câte două coordonate egale în valoare absolută cu coordonatele punctului M. este situat în triedrul VIII. iar abscisa egală cu a punctului A. este situat în triedrul V.8). are depărtarea şi cota punctului A. are abscisa şi cota punctului A. iar a treia coordonată egală în valoare absolută. . . este situat în triedrul III. Acestea au câte două coordonate identice cu ale punctului A. este situat în triedrul VI. . dar cu semn schimbat . .punctul M2 este simetricul punctului M faţă de axa Oy. are abscisa şi depărtarea punctului A. iar abscisa şi cota egală cu a punctului M.9). are trei puncte simetrice faţă de axele de proiecţie (fig.punctul M3 este simetricul punctului M faţă de axa Oz. iar depărtarea egală cu a punctului A. iar cota egală cu a punctului A.9 Puncte simetrice faţă de axele de proiecţie .punctul A1 este simetricul punctului A faţă de planul orizontal. are trei puncte simetrice faţă de planele de proiecţie (fig. dar cu semn schimbat.punctul A3 este simetricul punctului A faţă de planul lateral. iar abscisa şi depărtarea egală cu a punctului M. are abscisa punctului M. iar cota şi depărtarea egală cu a punctului M. după cum urmează : .punctul A2 este simetricul punctului A faţă de planul vertical. -y [Lsp] m3" z M3 m1 m' m3" z m1y= m3y mz= m3z O mx= m1x m1" m1' m M2 y b) m2x= m3x y1 m2" m2 ' m3 m3 ' m" [Hp] m1 x M1 [Vs] mz= m3z m' m3' m1y= m3y m 3 m" M m2x= m3x y1 mx= m1x O m1" m m1' [Vi] m1z= m2z -z a) m2" [Lia] my= m2y m2 ' m2 [Ha] x m1z= m2z my= m2y y m2 Fig. situat în triedrul I. este situat în triedrul II.2.

.se trasează axele de coordonate Ox. iar faţă de planul bisector [B4].25). C şi E se determină în Fig. începând din O. C(20. 2. abscisa punctului A. în diedrul III. .18 2. Punctul M şi M1 sunt situate în diedrul I.10 simetricul punctului M. B(8. Să se construiască epura punctelor A(15.-15) şi să se stabilească poziţia lor în spaţiu.25. c cy . ambele cu semn schimbat. începând din O. z (-y) . E(25.-20).cu vârful compasului în O şi de rază Oay e ey se descrie un arc de cerc în sens trigonometric şi e" e' ez la intersecţia cu Oy1 se obţine punctul ay1. m2 m iar depărtarea m1 m1 egală cu cota [B4] punctului de bază x m = m2' şi cota egală cu depărtarea acelui M2 m2' punct. by b Oaz = 20. Prin c' cz c" acesta se duce o perpendiculară pe Oy1 care a ay intersectează paralela prin az în a” – proiecţia (-z) y laterală a punctului A.2.11) : .10. m' x având O [Ha] mx= m1x= m2x aceeaşi abscisă. Prin ay se duce a" o paralelă la Ox care intersectează linia de ordine a' az în a – proiecţia orizontală a punctului A . Oax = 15.20). având aceeaşi abscisă.5 Probleme rezolvate 1. depărtarea punctului A.10 Puncte simetrice faţă de planele bisectoare al altui diedrului decât cel în care se găseşte. a) b) Simetricul unui punct faţă de planul bisector Fig. iar depărtarea egală cu cota punctului de bază şi cota egală cu depărtarea acelui punct.2. perpendiculară pe Ox . Epura punctelor B. este situat în diedrul opus faţă de axa Ox. este punctul M2. În figura 2. Oy. Prin az se duce o cy1 ax ay1 ay1 x paralelă la Ox care intersectează linia de ordine în ex cx ax bx= by1 O y1 a’ – proiecţia verticală a punctului A . este punctul M1. Prin ax se duce linia de ordine. faţă de planul bisector [B1]. cota punctului A. iar punctul M2.4. începând din O.pe axa Oy se măsoară.2. b'=b" b z Oay = 25.-8.11 Rezolvarea problemei 1 .pe axa Ox se măsoară. şi Oz. Rezolvare : Pentru construirea epurei se procedează astfel (fig.-18.3 Puncte simetrice faţă de planele bisectoare GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Simetricul unui punct faţă [Vs] m1' de planul bisector [B1] M1 al diedrului în m1 ' care se găseşte m' = m2 rămâne în acelaşi mx= m1x= m2x M O diedru.pe axa Oz se măsoară.

punctul C este c cy simetricul punctului A faţă de planul bisector [B1].15). punctul B ∈ DII. Punctul A este situat în diedrul I. Rezolvare : Epura punctelor se realizează ca şi în cazul problemei 1 (fig.2. deoarece are aceleaşi coordonate. e' = ex O e" = ey1 x g = gx 2.0). cu semn schimbat la abscisă. .11.11.12). punctul F ∈ [L] şi Fig. B(-15.18). Să se construiască epura punctelor y1 E(15. Pentru punctul B se A=a stabilesc coordonatele : B(24. Fig.12 Rezolvarea problemei 2 punctul G ∈ [V].20. Deoarece s-a observat f = fy că fiecare punct are una din coordonate nulă. după cum urmează : punctul E ∈ [H].2. C ∈ [L]. x y1 Analizând coordonatele punctelor. obţinându-se proiecţiile triunghiului pe cele trei plane de proiecţie : [abc] – proiecţia orizontală. cu observaţia că depărtările şi cotele negative se măsoară în sensul negativ al axelor Oy şi Oz.PUNCTUL 19 mod similar.27.2.10.0. Stabiliţi coordonatele vârfurilor pentru B = b = b' a" O = b" exemplificare. F(0. s-a stabilit că b punctul B este simetricul punctului A faţă de planul a ay = by lateral. C(15.18). G(20.10. rezultă y că ele sunt situate în planele de proiecţie.18. z Analizând semnul coordonatelor punctelor f" f' = fz rezultă că punctul A ∈ DI. B ∈ Ox. acesta are cota şi ay depărtarea nule. y având cota egală cu depărtarea. punctului A. au una din coordonate cy = c nulă . Se y reprezintă în epură cele trei vârfuri ale truinghiului (fig. c" c' Rezolvare : Epura punctelor este reprezentată în bx ax = cx O figura 2. ax = a' x y1 Rezolvare : Punctele A şi C fiind situate în plane de proiecţie. ştiind că C = c" cz = c' vârfurile lui sunt astfel situate în spaţiu : A ∈ [H]. punctul g' g" = gz C ∈ DIII şi punctul E ∈ DIV. Dacă punctul B se află pe axa Ox. cxc’ = axa şi depărtarea egală cu cota.0) şi C(0.11) şi să se az = bz analizeze particularităţile lor . Să se reprezinte în epură cele trei z proiecţii ale triunghiului ABC.14) şi se unesc Fig.2.2.0). De asemenea.17). Să se construiască epura punctelor a' A(15. cxc = axa’.0. z a" = b" b' 3.13. se stabilesc următoarele coordonate : A(13.10) şi să se specifice ey e poziţia lor faţă de planele de proiecţie .14 Rezolvarea problemei 4 proiecţiile de acelaşi nume.13 Rezolvarea problemei 3 4. [a’b’c’] – proiecţia verticală şi [a”b”c”] – proiecţia laterală.

10.-30). Fie punctul A(20.20 2. Reprezentaţi epura acestor puncte. Să se construiască epura punctelor A(25. Să se construiască epurele punctelor şi să se specifice poziţia lor în spaţiu. B(10. ştiind că este situat la o distanţă l = 50mm. Să se reprezinte în epură cele trei proiecţii ale triunghiului EFG. Să se reprezinte epura punctului A şi a punctelor simetrice faţă de : planul vertical (A1). C ∈ DIII şi E ∈ DIV.15. G(10. 4. C(30.0). 6. faţă de axa Ox. Să se precizeze coordonatele punctelor E.-15) şi să se analizeze particularităţile lor .-20. axa Oy (A2) şi planul bisector [B1] (A3). E(5. Stabiliţi coordonatele vârfurilor pentru exemplificare.20) şi să se specifice poziţia lor faţă de planele de proiecţie .-25).7 Probleme propuse GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 1.10. [a”b”c”] ? 17. Să se construiască epura punctului A(20.30).15. Se dau punctele A(10.0).30).40). B ∈ Oy. 16. C(30.20. 15. Să se reprezinte epura punctului M şi a punctelor simetrice faţă de : planul orizontal (M1). cunoscând coordonatele vârfului M(20. B ∈ DII. Stabiliţi coordonatele vârfurilor pentru exemplificare. dacă în epură proiecţiile lor de nume contrar coincid (e = f’.-40).20. 9. 11.50). Să se construiască epura punctelor A(20. Să se construiască epura unui punct A. C(20.30. B. La ce distanţă se găseşte punctul A(30. ştiind că vârfurile lui sunt astfel situate pe axele de proiecţie : E ∈ Oy.20). e’ = f) ? Exemplificaţi numeric. 3.10). ştiind că este situat în planul bisector al diedrului IV. B(60.-15) ? 12.25). cunoscând coordonatele vârfului A(40. 5. . Să se construiască epura triunghiului ABC. C ∈ [H].15. F(0. Să se construiască epura unui punct A situat la distanţa de 30mm faţă de planul lateral şi la distanţa de 20mm faţă de planul vertical. Cum sunt situate în spaţiu punctele E şi F.-25) şi să se stabilească poziţia lor în spaţiu.-20.15. F ∈ Oz.25).10) şi C(40. 10. Să se reprezinte în epură cele trei proiecţii ale triunghiului ABC. astfel încât acestea să aibă următoarea poziţie în spaţiu : E ∈ [H]. Ce se poate spune despre poziţia triunghiului MNS în spaţiu ? Dar despre proiecţia sa pe planul orizontal de proiecţie. 8. F ∈ [V].10) fată de axa Ox ? Dar punctul M(30. respectiv vertical. Să se precizeze coordonatele punctelor A. 2. astfel încât acestea să aibă următoarea poziţie în spaţiu : A ∈ DI. [abc] ? 18.25.y.0. ştiind că vârfurile lui sunt astfel situate în spaţiu : A ∈ [V]. axa Ox (M2) şi planul bisector [B2] (M3).40). respectiv vertical.30). situat la 20mm de planul lateral. Să se construiască epura triunghiului ABC. Să se construiască epura triunghiului MNS. 13. cunoscând coordonatele vârfurilor : A(60. Reprezentaţi epura acestor puncte. Se dă punctul M(30.-15.30).0. G ∈ Ox. în planul bisector al diedrului I.-10.15. şi G.25) şi faptul că vârfurile N şi S sunt simetricele punctului M faţă de planul lateral. 7. Să se construiască epura punctelor E(30. şi G ∈ [L]. 14.30) şi faptul că vârfurile B şi C sunt simetricele punctului A faţă de planul orizontal.-40.10. [B4]. E(30. C şi E.15. Ce se poate spune despre poziţia triunghiului ABC în spaţiu ? Dar despre proiecţia sa pe planul lateral de proiecţie.-25. B(10. B(20.35.0. F.

b) în epură prin construirea proiecţiilor punctelor care definesc dreapta şi unirea proiecţiilor de acelaşi fel ale celor două puncte. un plan proiectant faţă de planul orizontal de proiecţie. a” ∪ b” = d”. atunci când proiecţiile lui se situează pe proiecţiile de acelaşi fel ale dreptei : m ∈ d şi m’ ∈ d’ (fig. Deoarece o dreaptă este definită în epură prin cel puţin două dintre proiecţiile ei. În mod y1 x b O by similar se determină x d m b by proiecţia pe planul ay d m a [H] vertical.proiecţia orizontală [Aba’b’] ∩ [V] = a’b’ ≡ d’ – proiecţia verticală [Aba’’b’’] ∩ [L] = a”b” ≡ d” – proiecţia laterală Altfel spus. d.DREAPTA 21 3.în cazul proiecţiei ortogonale. pentru a construi în spaţiu sau în plan o dreaptă.în epură.d’) şi se citeşte dreapta D din spaţiu cu proiecţiile d şi d’. este suficient să se construiască proiecţiile a două puncte ale ei.3.1 Epura dreptei În spaţiu. . Observaţii : . o dreaptă de poziţie oarecare este definită de două puncte. y Reprezentarea a) b) în epură a dreptei D (fig. astfel : a ∪ b = d. nu poate fi mai mare decât segmentul din spaţiu.1). Planul determinat de dreapta din spaţiu şi proiectanta oricărui punct de pe dreaptă se numeşte plan proiectant. DREAPTA 3. Un punct M(m. Există astfel. Intersecţia dintre aceste plane proiectante şi planele de proiecţie sunt drepte şi reprezintă proiecţiile dreptei pe planele de proiecţie.m’) se găseşte pe dreapta D(d. după cum urmează: [ABab] ∩ [H] = ab ≡ d . definită de punctele A şi B. condiţia necesară şi suficientă ca un punct să aparţină unei drepte este ca proiecţiile punctului să fie situate pe proiecţiile de acelaşi nume ale dreptei.d’). segmentul de dreaptă rezultat prin proiecţia unui segment din spaţiu pe oricare plan de proiecţie.3. a’ ∪ b’ = d’. dreapta se notează D(d. Fie dreapta D din spaţiu. d”. .1. un plan proiectant faţă de planul vertical de proiecţie şi un plan proiectant faţă de planul lateral de proiecţie.1 b) se obţine Fig. atunci când este dată sau este găsită proiecţia de un nume a unui punct ce aparţine unei drepte. a).1 Reprezentarea dreptei : a) în spaţiu .3. z z proiectantele duse din az a' a" az A şi B pe planul a' d' m' m" orizontal de proiecţie m' d" d' b' bz b" vor determina proiecd" b' [V] A a" ţia orizontală a bz m" D M ax bx O bx B b" [L] ax dreptei. ce aparţin dreptei (fig. d’ şi pe a ay y planul lateral. rezultă că în rezolvarea diferitelor probleme. cealaltă proiecţie a punctului poate fi determinată pe proiecţia de nume contrar a dreptei şi pe aceeaşi linie de ordine. Prin urmare. De aici.3.

Punctul H(h. se procedează în mod similar.d’) definită de punctele A şi B. În figura 3. z [V] d' h' x H=h d v" l' D O V=v' L=l" [L] d" v l h" [H] d' h' x h b) d l v" l' z v' l" d" O v h" y1 y y a) Fig.proiecţia verticală a urmei orizontale. în figura 3.22 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 3. Intersecţia cu planele bisectoare Urma unei drepte este un punct unde dreapta din spaţiu intersectează un plan de proiecţie.3. La determinarea urmei verticale a dreptei D (punct de depărtare zero). urma laterală. Pentru a se determina z urmele unei drepte în epură. este numit urmă orizontală. ca fiind punctul de intersecţie dintre dreapta D şi planul lateral [L]. h' O A x v v Urmele. d. în h. prelungind proiecţia orizontală d a dreptei până la intersecţia cu axa Ox. Pentru determinarea proiecţiei orizontale a urmei orizontale. unde se obţine punctul v – proiecţia orizontală a urmei verticale.proiecţia verticală a urmei verticale.2 Urmele dreptei. iar punctul V(v. [V] z trebuie să se ţină seama de v' d' V = v' condiţia de apartenenţă a a' a' d' b' punctului la dreaptă şi de D b' h' O definiţia urmei unei drepte. a. Dacă se consideră dreapta D în sistemul celor trei plane de proiecţie (fig. se duce linia de ordine prin proiecţia h’ care intersectează proiecţia orizontală a dreptei. se prelungeşte proiecţia proiecţie verticală d’ până se intersectează cu axa Ox (adică.3) se defineşte şi a treia urmă a dreptei. de intersecţie dintre dreaptă şi planul vertical de proiecţie [V].2. pentru determia) b) Fig. de intersecţie dintre dreaptă şi planul orizontal de proiecţie [H]. au una din h y y coordonate nulă.3.2.3. determinându-se punctul h’.2 Urmele dreptei în sistemul celor două plane de narea urmei orizontale a dreptei D. Prin proiecţia v se duce o linie de ordine până la intersecţia cu proiecţia verticală d’ a dreptei şi se determină punctul v’ .v’). se consideră o dreaptă D(d. se caută un punct care să aibă cota zero). fiind puncte B x a a d conţinute în planele de d b b H=h [H] proiecţie.3 Urmele dreptei în sistemul celor trei plane de proiecţie . este numit urmă verticală. Astfel. b. Împărţirea dreptei în regiuni.h’).

se ridică o perpendiculară până la intersecţia cu d”. unde se obţine punctul l” – proiecţia laterală a urmei laterale a dreptei D .4 Împărţirea dreptei în regiuni. Intersecţia cu planele bisectoare În general. b): . . rezultă că semidreapta străbate diedrul DII . astfel: .v’). segmentul de dreaptă VH din dreapta D se găseşte în diedrul DI .h’). .3.în regiunea din dreapta urmei V(v. care sunt „puncte de graniţă” pentru dreaptă. s-au determinat şi proiecţiile laterale ale urmelor orizontală şi verticală. se duce un arc de cerc cu centrul în O şi de rază Ol până la intersecţia cu Ox. punctul A(a.se prelungeşte proiecţia orizontală d până la intersecţia cu Oy şi se determină proiecţia orizontală a urmei laterale l. în afară de cazul când este paralelă cu unul din ele. În epura din figura 3. în analizarea dreptei se mai pot determina şi alte puncte importante ale dreptei. DII [V] d' x j' DIV j J a) h' i' I i H=h d z V = v' D v O [H] [B4] y DI [B1] x j = j' i' d' v y DII a O ax bx h' = = d b' b h i DI b) v' z a' DIV Fig.l’’) este un punct din planul lateral. rezultă că semidreapta străbate diedrul DIV.3. iar punctul de intersecţie cu bisectorul [B2-4] va avea depărtarea şi cota egale în modul şi de semne contrare. se analizează semnele depărtărilor şi cotelor punctelor dreptei. . b. considerând un punct pe dreaptă în fiecare regiune.a’) are depărtarea negativă şi cota pozitivă. Urmele dreptei sunt situate în planele de proiecţie ce definesc diedrele.4. Pentru identificarea diedrelor străbătute de dreapta D(d. Odată stabilite urmele şi diedrele. punctul de intersecţie cu bisectorul [B1-3] va avea depărtarea egală cu cota şi de acelaşi semn. Segmentul de dreaptă cuprins între urmele H şi V se află într-un singur diedru.în regiunea din stânga urmei H(h. punctul B(b. în alte două diedre. Această delimitare este făcută de urmele orizontale şi verticale ale dreptei. o dreaptă intersectează ambele plane bisectoare. punctul I(i.d’) din figura 3.proiecţia laterală a urmei laterale a dreptei D.l’. .i’) are depărtarea pozitivă şi cota pozitivă. deci are abscisa nulă. din stânga şi dreapta urmelor. se duce o paralelă la Ox prin l’ până la intersecţia cu d” unde se obţine punctul l” . iar pentru determinarea ei în epură se poate proceda în două moduri (fig. proiecţia verticală a urmei laterale.se prelungeşte proiecţia verticală d’ până la intersecţia cu Oz şi se determină punctul l’.3.DREAPTA 23 Urma laterală L(l. cum ar fi punctele în care dreapta intersectează planele bisectoare. acestea situându-se astfel : h” pe Oy1 şi v” pe Oz. iar celelalte două semidrepte. Se ţine seama de faptul că.3. O dreaptă de poziţie generală străbate trei diedre. Împărţirea dreptei în regiuni înseamnă delimitarea porţiunilor de dreaptă ce sunt cuprinse în fiecare diedru.în regiunea cuprinsă între urme.b’) are depărtarea pozitivă şi cota negativă .

situată pe d’ şi astfel punctul I(i. se face o construcţie pur geometrică ducând din punctul h’ o dreaptă simetrică proiecţiei verticale d’.proiecţia orizontală a orizontalei.1 Dreaptă paralelă cu unul din planele de proiecţie a) Dreapta orizontală (dreaptă de nivel) este dreapta paralelă cu planul orizontal de proiecţie (fig. b) în epură .proiecţiile verticală.j’) este punctul de intersecţie cu semiplanul [B4] şi se determină prelungind proiecţiile d şi d’ ale dreptei până la intersecţia lor (depărtarea şi cota egale în modul). D ⎜⎢[H]: a) în spaţiu . d.l’. α.5).d’) din figura 3.dreaptă de poziţie generală (înclinată) faţă de planele de proiecţie. . d.3. . are o poziţie oarecare.4.toate punctele orizontalei au aceeaşi cotă. se observă că aceasta intersectează semiplanul bisector [B1] şi [B4].v’.3. . a orizontalei şi linia de pământ. . Punctul J(j.24 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Analizând dreapta D(d. Cu ajutorul liniei de ordine dusă prin i se determină şi proiecţia verticală i’. faţă de axa Ox care intersectează proiecţia orizontală d în punctul i (fig. d’’. z [V] a' d' b' v"=l' a" d" V = v' A α b" D B l" O α v a [L] d b l [H] y a) v' a' x α z d' b' v"=l' d" l" a" b" O y1 x a d b l y b) Fig.v’’) şi laterală L(l. a.unghiul pe care-l face orizontala cu planul vertical. Orice segment din dreapta orizontală se proiectează pe planul orizontal în adevărată mărime: AB = ab. În acest sens. 3.3 Poziţiile particulare ale unei drepte din spaţiu O dreaptă din spaţiu poate să aibă următoarele poziţii faţă de planele de proiecţie: . d’ şi laterală.3. b).5 Reprezentarea dreptei orizontale. se proiectează în adevărată mărime pe planul orizontal şi se regăseşte în epură între proiecţia orizontală.l’’).i’) este punctul de intersecţie cu semiplanul bisector [B1] (depărtarea egală cu cota). . Proprietăţi: . Pentru a determina aceste puncte de intersecţie se caută un punct în regiunea diedrului DI şi unul în diedrul DIV.orizontala are numai urmă verticală V(v.dreaptă paralelă cu unul din planele de proiecţie . Ox.4. ale orizontalei sunt paralele cu axa Ox.3. 3.dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie (paralelă cu două din planele de proiecţie sau cu una din cele trei axe) Dreptele paralele cu unul din planele de proiecţie sau perpendiculare pe acestea au anumite proprietăţi în spaţiu şi prezintă unele particularităţi în reprezentarea în epură. cunoaşterea lor fiind utilă în simplificarea construcţiilor grafice.

7 Reprezentarea dreptei de profil. d şi verticală. β .3. d’.DREAPTA 25 b) Dreapta de front (frontala) este dreapta paralelă cu planul vertical de proiecţie (fig. . D⎟⎟ [V]: a) în spaţiu . se proiectează în adevărată mărime pe planul vertical: AB = a’b’. .β . .6).3. ale dreptei de profil sunt în prelungire şi perpendiculare pe linia de pământ. D⎟⎟ [L]: a) în spaţiu . . Un segment al dreptei de profil se proiectează în adevărată mărime pe planul lateral: AB = a”b”. Ox.3. are o poziţie oarecare. Ox. Orice segment de dreaptă. d”.unghiurile pe care le face dreapta de profil cu planul orizontal. este paralelă cu linia de pământ.frontala are numai urmă orizontală H(h. . aflat în poziţie de frontală în spaţiu.proiecţia laterală a frontalei.6 Reprezentarea dreptei de front. Proprietăţi: .h’. are o poziţie oarecare.proiecţiile orizontală. este perpendiculară pe axa Oy1. b) în epură c) Dreapta de profil este dreapta paralelă cu planul lateral de proiecţie (fig. . se regăsesc în epură între proiecţia verticală d’ şi axa Ox.proiecţia laterală a dreptei de profil. z z V = v' v" a' A a" [V] d' β D β d" b' [L] v = h' α O b" [H] a x B d H = h α h" b y a) v' a' b' v = h' d h y b) v" a" d' a b O β d" b" h" y1 α x Fig. β. d.proiecţia verticală a frontalei. d”. Proprietăţi: .proiecţia orizontală a frontalei. d’. α şi vertical.toate punctele dreptei de profil au aceeaşi abscisă. d” şi axa Oy1 .l’.unghiurile pe care le face frontala cu planul orizontal. z [V] d' b' γ l' b' l' γ O a d b l y b) z d' β l" b" d" a" h" y1 x [L] a' l" B β b" O h' D γ d" A [H] a" β H = h a d b h"=l y a) x h' a' h Fig.α şi axa Oz .7). γ.l”).h”) şi laterală L(l. γ şi respectiv axa Oz. AB. .toate punctele frontalei sunt egal depărtate de planul vertical. se identifică în epură ca fiind unghiurile dintre proiecţia laterală. şi respectiv cu planul lateral. b) în epură . . β.3.

c. cuprinsă în planul lateral. a dreapta D1.h”) şi verticală V(v. b dreapta D2. Aceste drepte au toate proprietăţile z dreptelor paralele cu planele de proiecţie. proiecţia verticală d1’ suprapusă peste [H] axa Ox.dreapta de profil are numai urmă orizontală H(h. enunţate mai sus şi de asemenea. iar celelalte D2= d2' două proiecţii sunt suprapuse pe axele de D3= d3" proiecţie. proiecţia orizontală d3 suprapusă peste axa Oy. .3. b) D2 ∈ [V]. În figura 3.9. d1'= d2 O În figura 3. are proiecţia verticală proiecţie d2’ ≡ D2. d’ şi laterală. Proprietăţi: .v”). d ≡ h. cuprinsă în x planul orizontal. iar proiecţia laterală d1” suprapusă y peste axa Oy1.10).26 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ .9.proiecţiile verticală. din figura 3. proiecţia orizontală d2 suprapusă peste axa Ox. .3. d”. cuprinsă în Fig.2 Dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie a) Dreapta verticală este dreapta perpendiculară pe planul orizontal de proiecţie (fig.h’. proiecţia pe [V] planul în care se găseşte segmentul de dreaptă [L] este confundată cu însăşi acesta. ele devenind cuprinse în planele respective (fig. d.8). Dreapta D3.9 Drepte cuprinse în planele de proiecţie: a) D1 ∈ [H].dreapta verticală nu are urmă verticală şi laterală. iar proiecţia laterală d2” suprapusă peste axa Oz.9. .toate punctele verticalei sunt egal depărtate de planul vertical şi de planul lateral de proiecţie.3. are proiecţia orizontală D1= d1 d1 ≡ D.3.3. iar proiecţia verticală d3’ suprapusă peste axa Oz. are proiecţia laterală d3” ≡ D3. . d) Drepte cuprinse în planele de proiecţie Dreptele paralele cu planele de proiecţie au un caz particular şi anume atunci când distanţa dintre drepte şi planele cu care sunt paralele este nulă.v’.8 Drepte cuprinse în planele de planul vertical.proiecţia orizontală a verticalei. d2"= d3' "= d1 z x d1' D1=d1 O d1" d3 z D2=d2' y1 x y a) b) d2 x O y y1 d3 d3' z d2" D3=d3" O y1 y c) Fig. este un punct şi se confundă cu urma orizontală. c) D3 ∈ [L] 3. ale verticalei sunt paralele cu axa Oz.

d”. b) în epură c) Dreapta fronto-orizontală este dreapta perpendiculară pe planul lateral de proiecţie (fig. Ox.3. Proprietăţi: .proiecţia laterală a dreptei de capăt.10 Reprezentarea dreptei verticale.proiecţiile orizontală.11 Reprezentarea dreptei de capăt.proiecţia verticală a dreptei de capăt. este un punct şi se confundă cu urma verticală.11).3. d”. ale fronto-orizontalei sunt paralele cu linia de pământ. z d' = a' = b' = v' B [V] A v x b a d a) D v" b" O [L] [H] y d' = a' = b' = v' v" a" d" v b a d y b) O z b" a" d" h" x y1 Fig. D ⊥ [H]: a) în spaţiu .proiecţia orizontală a dreptei de capăt. Proprietăţi: .3. d şi verticală.3. . . identice cu însăşi dreapta.dreapta fronto-orizontală nu are urmă orizontală şi verticală. d’ ≡ v’. . d) Drepte identice cu axele de proiecţie sunt un caz particular al dreptelor paralele cu axele de proiecţie.DREAPTA z [V] a' b' h' [H] d' D A O [L] d" a" b" h" y a) x a' b' h' z 27 d' d" a" b" h" x O y1 B d=a=b=h d=a=b=h y b) Fig. d’. este paralelă cu axa Oy. d’. .dreapta de capăt nu are urmă orizontală şi laterală.12). . este paralelă cu axa Oy1. D ⊥ [V]: a) în spaţiu . iar celelalte două pe axe.toate punctele dreptei de capăt au aceeaşi abscisă şi cotă. Acestea au una din proiecţii suprapusă în origine. este un punct identic cu urma laterală.toate punctele fronto-orizontalei au aceeaşi depărtare şi cotă. b) în epură b) Dreapta de capăt este dreapta perpendiculară pe planul vertical de proiecţie (fig. d. d” ≡ l” .proiecţia laterală a fronto-orizontalei. . . .

iar proiecţia laterală un punct în origine. orizontală şi verticală (fig.13. z b = b' x a = a' a) O = a"=b" y1 y z O = c'= e' x c e c" e" y1 O = m= n x y b) c) z m'= m" n'= n" y y1 Fig.12 Reprezentarea dreptei fronto-orizontale. situate pe axa pe care o intersectează (punctul de intersecţie a celorlalte două proiecţii). din figura 3. în punctul A.3. De asemenea. trece prin origine. a segmentul de dreaptă AB este identic cu axa Ox. Ox.3 Alte poziţii particulare ale unei drepte din spaţiu a) Dreaptă care intersectează o axă de proiecţie Pentru aceste drepte una dintre proiecţii trece prin origine şi au două dintre urme confundate. a” ≡ b” ≡ O. având proiecţiile orizontală şi laterală suprapuse peste acesta. definită de punctele A şi B. b. care intersectează linia de pământ.3.13. b) Drepte conţinute într-unul din planele bisectoare O dreaptă care aparţine planelor bisectoare are proiecţiile orizontale şi verticale simetrice faţă de linia de pământ.3. c este reprezentat un segment de dreaptă MN care aparţine axei Oz şi care are proiecţiile verticală şi laterală identice cu segmentul însuşi. D ⊥ [L]: a) în spaţiu . În figura 3. Fie dreapta D. Proiecţia laterală a dreptei. CE ∈ Oy. ce ≡ c”e” ≡ CE.13 Drepte suprapuse pe axe : AB ∈ Ox. distincte (pentru semiplanele bisectoare [B1] şi [B3]) sau confundate (pentru semiplanele bisectoare [B2] şi [B4]). MN ∈ Oz 3.28 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ z d' D [V] x d A a B d"= a"= b"= l" O [L] l y a) x d a b l a' b' l' d' a' b' z l' d"= a"= b"= l" O y1 b [H] y b) Fig. acestea au . m ≡ n ≡ O. iar proiecţia verticală un punct în origine. Ox. m’n’ ≡ m”n” ≡ MN. c’ ≡ e’ ≡ O. Segmentul de dreaptă CE.3.13. ab ≡ a’b’ ≡ AB. d”.14). b) în epură În figura 3. având proiecţiile orizontală şi verticală suprapuse cu segmentul însuşi. punct care se confundă cu cele două urme. este identic cu axa Oy. iar proiecţia orizontală suprapusă în origine.

fiind de fapt un caz particular al dreptelor care intersectează axele de proiecţie.3.16 Drepte paralele cu planele bisectoare . aparţinând fiecare unui alt semiplan bisector IJ [B4] z z z g z b' e = e' d' δ d1 = d'1 a' f x O c = c' x = = O d a) x b y CE [B2] b) O y x = = O δ' a AB [B1] f' FG [B3] g' y i = i' δ1 = δ'1 j = j' d) y c) Fig.14 Dreaptă care intersectează axa Ox b y b) b' d' 29 z d" b" O = a" [L] b y1 urmele orizontală şi verticală situate pe axa Ox şi identice. a segmentul de dreaptă MN (de pe dreapta D) este paralel cu planul bisector [B1-3] şi are unghiul 1 egal cu unghiul 2. b segmentul de dreaptă RS (de pe dreapta D1) este paralel cu planul bisector [B2-4] şi are rs ⎟⎟ r’s’.16. În figura 3. d' 1 = n' z d1 r r' d1' s s' z m' x = m 2 O n y x d a) O RS [B2-4] b) y MN [B1-3] Fig.15 Drepte conţinute în planele bisectoare c) Drepte paralele cu planele bisectoare O dreaptă paralelă cu planul bisector [B1-3] are proiecţiile orizontală şi verticală simetrice faţă de axa Ox şi acestea nu se intersectează în acelaşi punct cu linia de pământ (au urmele orizontală şi verticală distincte).3.3.16.DREAPTA z [V] d' x A = a = a' [H] d b' D B d" b" x a = a' O = a" d y a) Fig.15 sunt reprezentate în epură patru segmente de dreaptă. În figura 3. În figura 3. O dreaptă paralelă cu planul bisector [B2-4] are proiecţiile orizontală şi verticală paralele între ele şi distincte.

în z spaţiu. având în vedere faptul că planele proiectante care le conţin sunt paralele între ele şi intersectează planele de proiecţie după drepte paralele (fig. Dreptele necoplanare. n" m" n' B m' n' M Observaţie: Dacă O N O n" xm y1 două drepte paralele cu unul x m a a [L] dintre planele de proiecţie n n b b sunt date în epură numai [H] prin proiecţiile pe celelalte y y două plane (unde apar a) b) paralele). z deoarece ele determină z planul proiectant [R] ⊥ [H]. m' m' N Dacă planul determia' M nat de cele două drepte a' b' b' A O paralele este proiectant faţă O de unul din planele de x x B a proiecţie. atunci în epură a n n m b [H] proiecţiile dreptelor pe m b planul respectiv sunt y y confundate.3.17 se observă că dacă AB ⎜⎜MN.18. În figura 3. numite drepte disjuncte. a. b proiecţiile a) în spaţiu: AB ⎜⎜MN .4.3. nu se poate spune că dreptele sunt paralele Fig. ab ≡ mn. a’b’ ⎜⎜m’n’ orizontale ale segmentelor paralele AB şi MN sunt confundate.18 Reprezentarea dreptelor paralele.21.30 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 3.17. atunci dreptele sunt paralele în spaţiu. b) în epură: ab ⎜⎜mn.17 Reprezentarea dreptelor paralele: din figura 3.3. cu plan proiectant între ele. 3. în epură avem : z n' n' [V] ab ⎜⎜mn şi a’b’ ⎜⎜m’n’. În epura Fig. Două drepte coplanare în spaţiu pot fi paralele sau concurente. a). nu sunt nici concurente şi nici paralele.4 Poziţiile relative a două drepte Două drepte în spaţiu pot fi coplanare şi necoplanare.1 Drepte paralele Două drepte paralele în spaţiu au în epură proiecţiile de acelaşi nume paralele între ele. . Este obligatoriu să comun faţă de planul orizontal [H] se construiască şi cea de a treia proiecţie şi dacă şi aceste proiecţii vor fi paralele. [V] [R] aşa cum se poate observa b' a' din reprezentarea în spaţiu a" a' b' a" b" m' A m" b" din figura 3. iar pe celelalte a) b) plane de proiecţie sunt paralele şi distincte.

20 a este reprezentat în epură unghiul drept ale cărui laturi sunt orizontala CE şi dreapta oarecare AB. În epură.19. În figura 3.3.20 Proiecţia în adevărată mărime a unghiului drept .19. două drepte sunt concurente când au un punct comun. Fig. iar în epură n' n' [V] b' b' (fig. iar punctele de intersecţie ale proiecţiilor (orizontale şi verticale) să fie pe aceeaşi linie de ordine. a. z z AB ∩ MN = I. b). Unghiul se proiectează în adevărată mărime în proiecţia orizontală. respectiv RS. punctul de intersecţie al lor.20. b şi c). Pe baza celor de mai sus se poate formula şi reciproca teoremei unghiului drept: dacă proiecţia unui unghi este de 900. b' c' e' a' x a c AB CE a) O e b y x z m' m j i MN IJ b) n y j' z n' i' O x r' r O f g s c) y RS FG f ' s' g' z r" f" s' g" Fig. x a x a m m n Două drepte se pot i n i b [H] intersecta în spaţiu sub un b unghi oarecare sau sub un y y unghi drept.3. Dacă un unghi a) b) oarecare are laturile paralele cu un plan de proiecţie. Pentru unghiul drept este suficient ca numai una dintre laturile lui să fie paralelă cu planul de proiecţie pentru ca acesta să se proiecteze în adevărată mărime pe acel plan – teorema unghiului drept.3. respectiv lateral (fig. adevărată mărime pe planul a’b’ ∩ m’n’ = i’ respectiv. proiecţiile a' m' B m' a' punctului de intersecţie i şi I A M i’ sunt pe aceeaşi linie de O O ordine. iar cealaltă latură o dreaptă oarecare MN. Analog.4. se proiectează în adevărată mărime în proiecţia pe planul vertical. unghiul drept se proiectează în adevărată mărime pe unul din planele de proiecţie. în sistemul de proiecţie dublu ortogonal.DREAPTA 3. Rezultă că.19 Reprezentarea dreptelor concurente: unghiul se proiectează în a) în spaţiu: AB ∩ MN = I . atunci unghiul proiectat este drept numai dacă cel puţin una dintre laturile lui este paralelă cu acel plan de proiecţie. frontală sau dreaptă de profil. atunci când una din laturile unghiului este orizontală. condiţia ca două drepte să fie concurente este ca proiecţiile lor de acelaşi nume să se intersecteze. În figura 3.3.2 Drepte concurente 31 În spaţiu. b) în epură: ab ∩ mn = i. un unghi drept care are una din laturi frontala IJ sau dreapta de profil FG. ab ∩ mn = i şi N i' i' a’b’ ∩ m’n’ = i’.

32 3.3 Drepte disjuncte GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Oricare două drepte care nu sunt paralele sau concurente în spaţiu intră în categoria dreptelor disjuncte. Pentru a stabili acest lucru în epură (fig. [Q] i1'= i2' N B I1 [R] a' m' [V] A I2 O i1 x a M n b [H] i2 m y a) n' b' z n' a' m' x a n i1 i2 b) b m y O i1'= i2' b' z Fig.3. ele nu sunt paralele. proiecţiile suprapuse.3. b) se consideră punctul unde proiecţiile verticale ale dreptelor se intersectează şi unde există două puncte suprapuse. este vizibil punctul care se află la distanţă mai mare de acel plan. Este vizibil punctul care are depărtarea mai mare şi anume punctul I2. a. b) chiar dacă proiecţiile verticale se intersectează. chiar dacă au proiecţiile orizontale paralele. după cum se observă şi în figura 3.4.21 Reprezentarea dreptelor disjuncte: a) în spaţiu: AB ∈ [Q]. pentru că nu este verificată condiţia de paralelism în proiecţia verticală. unele porţiuni de drepte sunt invizibile. Astfel. deoarece ducând linia de ordine. acesta este doar un punct de concurenţă aparent. În figura 3. Vizibilitatea se stabileşte uşor prin punctele dublu aparente ale dreptelor disjuncte.21. a’b’ ∩ m’n’ = i’1. De asemenea. orizontal vertical sau lateral. Din reprezentarea lor în epură (fig. MN ∈ [R] . pe fiecare proiecţie orizontală a dreptei în parte. Rezultă că dreptele sunt neconcurente.21. Observaţie : Dintre două puncte care au pe unul din planele de proiecţie. a se observă că dreapta MN este situată în faţa dreptei AB.21. Acestea sunt necoplanare. depărtarea respectiv abscisa mai mare.22 dintre punctele A şi B este vizibil punctul B.22 Vizibilitatea în epură . AB ∈ [Q] şi MN ∈ [R].3. corpuri geometrice sau intersecţii de corpuri geometrice. I1 şi I2. adică cel care are cota. b' a' x a=b a) O y z a' = b' x a b z b' a' z O O b) y x b c) a y a"= b" Fig.21. b) în epură: AB ∩ MN = φ Vizibilitatea în epură În rezolvarea problemelor de intersecţii a dreptelor cu plăci. fiind acoperite de suprafeţe considerate opace. în proiecţia orizontală îi corespund două proiecţii. în figura 3.3. i1 ∈ ab şi i2 ∈ mn. în fiecare dintre cazuri.

se duce linia de ordine din v până pe proiecţia verticală d’. studiind semnele coordonatelor punctelor de pe dreaptă. între urma orizontală şi cea verticală s-a considerat punctul C(c. e’ ∈ d’.h”) – punct de cotă nulă – se intersectează proiecţia verticală d’ cu axa Ox. d’ ∩ Oz = l’. c’ ∈ d’. cu proiecţia orizontală.se reprezintă epura punctelor v" e' y A(a.dreapta intersectează semiplanele bisectoare [B1] şi [B2] : . Să se a" i' determine urmele dreptei. rezultând proiecţia orizontală a urmei verticale v. Fie punctele A(25. proiecţia laterală a urmei laterale l” se află trasând o paralelă la axa Ox prin l’. pentru că punctul A ∈ DI. definită de punctele A şi B. la intersecţia cu proiecţia verticală d’ se determină i’. d ∩ d’ = j ≡ j’.se trasează axele de coordonate Ox. .5 Probleme rezolvate 33 1. având cota şi depărtarea egale. .c’). rezultând proiecţia verticală a urmei orizontale h’. unde se determină proiecţia verticală v’.proiecţiile orizontală şi verticală ale urmei laterale se determină la intersecţia axei Oy. d’ ∩ Ox = h’. unde se determină proiecţia orizontală h. . d” ∩ Oy1 = h”.urma orizontală şi urma verticală împart dreapta în trei regiuni. în fiecare regiune.i’) cu bisectorul [B1] se determină trasând prin punctul h’ simetrica proiecţiei verticale d’. diedrele pe care le b' străbate dreapta şi punctele de intersecţie cu b" = e _ h' O planele bisectoare. d ∩ Ox = v. E ∈ DIII (TVII) . deci C ∈ DIV (TVIII) şi implicit şi dreapta străbate diedrul DIV.pentru determinarea urmei orizontale H(h.3. punct care are cota şi depărtarea egale în modul. DI DII DIII .h’.j’) cu bisectorul [B2] se determină la intersecţia proiecţiilor orizontală şi verticală. d’ şi d” Fig. v' . care are cota negativă şi depărtarea pozitivă.se unesc proiecţiile de acelaşi nume ale punctelor şi se obţin proiecţiile d. faţă de linia de pământ Ox. se duce linia de ordine din h’ până pe proiecţia orizontală d. aparţine diedrului DIII.14.DREAPTA 3.23 Rezolvarea problemei 1 ale dreptei D : a ∪ b = d. rezultă : în stânga urmei orizontale dreapta stăbate diedrul DI. c ∈ d. . aceasta intersectează proiecţia orizontală d în i. d” ∩ Oy = v”. . punctul I. în dreapta urmei verticale dreapta stăbate diedrul DIII.punctul de intersecţie I(i. .pentru determinarea urmei verticale V(v. .v”) – punct de depărtare nulă – se intersectează proiecţia orizontală d cu axa Ox.5).3. a’ ∪ b’ = d’. până la intersecţia cu proiecţia laterală d” .a’a”) şi B(b. respectiv Oz. a dreptei : d ∩ Oy = l. a” ∪ b” = d” . la intersecţia dintre proiecţia laterală d” cu axa Oy se determină proiecţia laterală v”. e ∈ d.d”). respectiv verticală. v h" _ Rezolvare : Pentru rezolvarea problemei se y1 x l" l' c = h l procedează astfel (fig.v’.b”). fiecare regiune fiind determinată de diedrul pe care îl străbate.10.23) : i . la intersecţia dintre proiecţia laterală d” cu axa Oy1 se determină proiecţia laterală h”. d b a j = j' c' Oy şi Oz. pentru că punctul care s-a luat pe dreaptă.17) şi z d" B(10. Să se reprezinte în epură dreapta d' a' D(d.b’.punctul de intersecţie J(j.d’. ducând linia de ordine prin i.

Oy1) = α. Să se z stabilească coordonatele unui punct B. astfel încât d" = δ" δ' cz segmentul de dreaptă AB să fie paralel cu planul c' c" b' vertical de proiecţie şi să facă un unghi de 300 cu d' b" planul orizontal şi a unui punct C.20.3. astfel încât AC să d" a' 300 a" fie verticală. Prin punctul mx se trasează linia de ordine până la intersecţia cu proiecţiile d şi d’.14) şi d' d" B(22. Pentru punctul N se găsesc mai întâi proiecţiile verticală şi laterală. După b trasarea epurei dreptei D(d.d’. Oz) = β şi ∠(D. d” ∩ Oy1 = h” Fig.3.5. Onz = 20. definită de punctele A(22.25 Rezolvarea problemei 3 şi apoi celelalte proiecţii corespunzătoare (fig.34 z GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 2.a’. Se dă punctul A(18.10) b" şi B(30. definită de punctele A(15.4).26). d y obţinându-se proiecţiile laterale ale urmelor verticală şi orizontală. Să se determine urmele dreptei z D(d.3. x y1 Rezolvare : Se reprezintă în epură punctul bx O A(a.d”).30). până la intersecţia cu d’ şi d”. o . n’ şi n”. Din epura dreptei D se găsesc unghiurile pe care aceasta le face cu planele de proiecţie.n’. Omx = 30 şi pe Oz.13.25).10.26 Rezolvarea problemei 4 Acestea sunt proiecţiile dreptei D(d.m”) este astfel determinat. obţinându-se proiecţiile x y1 d. se prelungeşte h proiecţia d” până la intersecţia cu axele Oz şi Oy1. [H]) = ∠(d”. 4.m’. Să se reprezinte în epură dreapta D(d. şi anume : ∠(D. deci are urmă orizontală şi x y1 a verticală. Să se determine pe dreaptă un b' m" m' punct M.3. Proiecţia m” se găseşte pe paralela dusă prin m’ la Ox şi totodată pe proiecţia d”. Ce informaţii oferă epura despre dreapta v" v' a" din spaţiu ? a' Rezolvare : Din analiza coordonatelor punctelor β b" b' care determină dreapta se observă vă aceasta este o α O h" v = h' dreaptă de profil.m’.d”).d’. unde se determină şi proiecţia n.d’. Fig. Pentru a d aflarea lor se fixează pe Ox abscisa punctului y M. [V]) = ∠(d”.d”).a’a”). Punctul M(m. a cărui depărtare este 30mm şi un punct N a cărui cotă este 20mm. a" d' B(b. faţă de axa Ox (fig. d” ∩ Oz = v”.3. d” şi prin proiecţia verticală a’ o dreaptă înclinată la 300. nz n' n" Rezolvare : Pentru determinarea epurei a' dreptei se reprezintă punctele A(a.24). trasând paralela la Ox prin nz. iar apoi din n’ se coboară o linie de ordine până pe d.n”) trebuie să fie situate fiecare pe n proiecţia de acelaşi nume a dreptei.b’. Urmele dreptei nu se pot determina conform celor arătate la o dreaptă oarecare. 3. cota punctului N.d’.m”) şi m N(n.a”). prin proiecţia laterală a” o a=c=δ b y paralelă la axa Oy. determinând proiecţiile m şi m’ ale punctului.3.5). d. d’ şi d” ale dreptei (fig. se trasează prin proiecţia orizontală a o d paralelă la axa Ox. b Proiecţiile punctelor M(m.b”) şi se unesc proiecţiile de acelaşi d" mx O nume ale punctelor.d”).

δ”).13. sunt concurente în f şi e’.4).4. D3 din figura 3.δ’.3. d.a’. astfel încât a = δ.10. trasate prin n. y i3 j 1 D2.13. Să se traseze în epură i1'= i2' prin M. d2' j 1'= j 3' d3' Rezolvare : Unghiul drept se proiectează în adevărată i3 ' mărime în proiecţia pe planul vertical. este dată de proiecţiile d3 şi d3’. proiecţii care nu aparţin aceluiaşi punct al dreptei D.d’. a ∪ n = d2. a i d Dreapta disjunctă D3.16). aceasta Fig.m”). care se prelungeşte şi prin proiecţia laterală. d1 || d. b’ şi b”. a”∈ δ”.d’. Rezultă că pentru a stabili coordonatele unui punct B este suficient să se ia abscisa punctului.δ’. m”∈ δ”. iar pentru cotă se consideră Ocz = 15. Fie dreapta D(d. rezultă B(9.30 Rezolvarea problemei 8 .27). 0 y1 x 45 5.28 Rezolvarea problemei 6 Rezolvare : Proiecţiile dreptei D1 sunt paralele cu z a' proiecţiile de acelaşi nume ale dreptei D. δ’ ⊥ Ox.10. n’∈ d’.29). z deoarece printr-un punct se pot trasa o infinitate de n' 0 orizontale. concurentă cu dreapta D. o dreaptă D perpendiculară pe AB.14) să se traseze proiecţiile unei drepte orizontale D(d.27 Rezolvarea problemei 5 reprezentând d”. care după cum se y observă în figura 3. deci proiecţia orizontală d se trasează d' prin m. a’∈ δ’ şi δ” ⊥ m' m" Oy1.28. Punctul C ∈ ∆ are abscisa şi depărtarea punctului A. d2 n 6. Problema are o infinitate de soluţii.20) să se y ducă o paralelă D1 la D. O C(18. pentru ca apoi să se determine proiecţiile b.m’.3. d1’ || d’ d' şi se trasează prin proiecţiile punctului N.δ”). Se dă frontala AB.DREAPTA 35 frontală care conţine segmentul AB. n∈ d. Se consideră o orizontală care să facă 45 cu d1' d3' planul vertical. astfel încât acestea să aparţină proiecţiilor dreptei D. respectiv n’. o dreaptă concurentă D2 cu D şi o dreaptă disjunctă D3. B(4. m’∈ δ’ şi δ” ⊥ d x a b f d3 Oy1. Să se precizeze poziţia relativă a dreptelor D1. M(20.29 Rezolvarea problemei 7 nefiind situate pe aceeaşi linie de ordine.7. δ’ ⊥ Ox. A(12. z Prin punctul A(a.d”) definită de punctele d1 A(21. z 7. d Rezolvare : Se reprezintă epura punctului M.8) şi B(8.3.3. înclinată la 450 faţă de axa Ox (fig.3. O x a’ ∪ n’ = d2’.8. de exemplu : Obx = 9mm.9). prin y proiecţia verticală m’ se trasează o paralelă la axa Ox.δ”) se trasează prin punctul d2' O M(m.5).i’).4. este m' b' definită de punctul N şi de punctul A. astfel : m = δ. Prin punctul M(18.2) şi d1' j 2' punctul exterior ei. Fig.3.δ’. d1 8. Prin m’ se O trasează o perpendiculară d’ pe a’b’ şi se determină x i1 j 2 = j 3 d2 punctul de intersecţie I(i.7. Fig. Astfel se asigură condiţia ca punctul de m b concurenţă să aparţină ambelor drepte. e' b' a' Verticala ∆(δ.30 şi să se întrerupă proiecţiile celor invizibile în punctele de concurenţă aparentă.a”) se trasează verticala δ" δ' d" d' ∆(δ.15). Fig. Prin punctul N(18. Unind m cu i se obţine d3 i2 proiecţia d a dreptei D (fig.d”) şi ale unei m=δ drepte verticale ∆(δ. i' Dreapta D2.

7.6 Probleme propuse 1. În proiecţia verticală sunt vizibile punctele I2 faţă de I1 şi J1 faţă de J3.d”) definită de punctele A(10.60). Prin punctul N(45. Să se determine pe dreaptă un punct M.40) să se ducă o frontală care face 600 cu planul orizontal. Prin punctul M(10.10) şi B(10.10.10) c) M(70. definită de punctele A şi B.30) o verticală şi o fronto-orizontală.15) 2.17.d’.-10).30. Să se determine proiecţiile punctului A.10.60) c) A(30.δ’. Ce particularităţi are dreapta din spaţiu ? 6.10.10. 8.25.δ”).50.50) şi N(10.d’. 12. Să se stabilească coordonatele unui punct B. Prin punctul A(20.30. Fie dreapta D(d.d”).20).20.10) b) A(90. deci se reprezintă întrerupte proiecţiile d1’ şi d3’. 3. definită de punctele A(50.d’. Prin punctul C(30.25) şi B(40.d’. deci se reprezintă întreruptă proiecţia d3. ştiind că baza AB este paralelă cu planul orizontal de proiecţie: A(50. Să se reprezinte în epură dreapta D(d. 20).).10.30) să se traseze proiecţiile unei drepte de profil D(d.-30) d) A(10.-20.30.40. definită de punctele A(-10.40) să se ducă o paralelă D1 la D.10.20. Să se determine urmele dreptei. Prin punctul N(25.10. Ce informaţii oferă epura despre dreapta din spaţiu ? 7.d’.20.30.15) şi N(25.-20. În proiecţia orizontală sunt vizibile punctul J2 faţă de J3.40. 15. definită de punctele E(30.35. Fie punctele A şi B. diedrele pe care le străbate dreapta şi punctele de intersecţie cu planele bisectoare. de cotă -20mm şi a punctului B.40) să se traseze o perpendiculară pe o orizontală D. aşa încât AC să definească o dreaptă de capăt.13) şi N(74.d”) : A(6.δ’. aflată la 50mm de planul orizontal.-20.15.20. B(20. 40. J1.30.d’. Să se reprezinte în epură dreapta D(d. J2 şi J3 se constată că dreptele sunt disjuncte.46) 3. 14. 11.15) şi B(10.10.15) d) M(65.15) şi B(60.36 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Rezolvare : Studiind punctele de concurenţă aparentă I1. ştiind că aceasta întâlneşte semiplanul bisector [B1] la o distanţă de 60mm de planul lateral.d’. Să se traseze prin A o dreaptă orizontală.50). .10) şi B(30.30.50). 4.0.-20.d’.-20. astfel încât segmentul de dreaptă AB să fie paralel cu planul orizontal de proiecţie şi să facă un unghi de 450 cu planul [V] şi a unui punct C.50) e) M(-40. 9. 13.30.d’. a cărui depărtare este -10mm şi un punct N a cărui cotă este 20mm. Se dă punctul A(30. Să se găsească urmele dreptei. Să se reprezinte în epură dreapta D(d.15) să se traseze proiecţiile unei drepte frontale D(d. I2. de depărtare 10mm.10) şi F(-30.d”). a) M(26.20) şi N(30.d”).d”). 5.d”).-30) şi B(30.δ”).40) şi N(20. Să se ducă în epură prin punctul M(10. ştiind că aparţin dreptei D(d. care face 300 cu planul vertical şi a unei drepte fronto-orizontale ∆(δ.d”).20. dată de M şi N. diedrele pe care le străbate şi punctele de intersecţie cu planele bisectoare. Să se determine urmele dreptei D(d.10) şi B(10. o dreaptă concurentă D2 cu D şi o dreaptă disjunctă D3. Să se determine urmele dreptei D(d. Fie punctul A(20.5).40) b) M(50.15).15.10. 10. a) A(40.20.30) şi B(10. ştiind că face cu planul vertical un unghi de 450.-10) e) A(15.d”) şi a unei drepte verticale ∆(δ.30.10.15) şi B(15. Să se construiască epura unui triunghi isoscel ABC.

P. b) în epură [Q] – fig. b) în epură depărtare zero şi urma laterală.4. b) A(a. .1 Reprezentarea planului. a' a' B . O n x m n m urma verticală – P’ şi urma x b laterală – P” (fig.c’) – planul puncte necoliniare: a) în spaţiu .b’) şi C(c. a R b [R] a [H] Urmele sunt drepte y y conţinute în planele de proiecţie şi b) a) anume urma orizontală.5. B(b. A O R" Acestea sunt : urma orizontală – P. de două drepte P' a' b' a' B paralele sau concurente.prin două drepte paralele z AB(ab. în mod frecvent un plan oarecare [P] este reprezentat prin z z urmele sale. în x m [P] b figurile următoare planele sunt a P b a [H] definite după cum urmează: y y . este o orizontală de cotă zero.4. adică nu a) b) arată cu suficientă claritate poziţia planului faţă de planele de proiecţie.m’n’) cu O punctul de concurenţă în I(i.i’) – O Q" xm planul [T] – fig. P”.4.PLANUL 37 4. .2 Reprezentarea planului determinat de o problemă.m’n’) – [V] Q' b' b' planul [R] – fig.a’).4. x m b Reprezentarea planelor prin a Q b [Q] a [H] modurile prezentate mai sus nu y y este destul de sugestivă. PLANUL 4. urma verticală. P’.c’) – planul a) [P] – fig.4. z .a’b’) şi un Fig. Astfel.3. Şi în m' m' M A [L] epură un plan se reprezintă prin O proiecţiile elementelor geometrice P" O xm care îl determină.a’b’) şi MN(mn.dreaptă şi un punct exterior: a) în spaţiu .4.1.4.2. [V] R' b' b' a' a' Urmele planului reprezintă n' n' m' dreptele de intersecţie dintre planul N m' B [L] M oarecare [P] şi planele de proiecţie. Pentru a înlătura această Fig. este o frontală de Fig. a).a’b’) şi MN(mn. de o dreaptă şi un [V] b' punct exterior ei.4.4. în Geometria descrip.3 Reprezentarea planului determinat prin două drepte paralele: a) în spaţiu . Relaţia punct – dreaptă – plan Un plan oarecare [P] este z determinat în spaţiu de trei puncte z necoliniare.1 Reprezentarea planului determinat prin trei punct exterior ei C(c.prin două drepte concurente m' m' MA [L] AB(ab.print-o dreaptă AB(ab.prin trei puncte necoliniare. b) în epură tivă.

în Py1. Epura planului [P] (fig. în sens trigonometric până se situează pe axa Oy1. Cele trei urme sunt concurente două câte două în punctele Px. D.6 Relaţia punct – dreaptă – plan. sunt infinite şi pot fi intersecţie cu axele.4. L=l" [V] d' Px V=v' z Pz m" [L] d" P" Py y Px P' d m' d' h' h l" v' l z l' Pz v" m" P" d" Py y1 O h" 1 x P' m' M [P] D O m Pd H=h [H] a) x v m P Py b) y Fig. În general.5 este reprezentat prin urmele din prelungite dincolo de punctele de n' b' O i b n y b) Fig. Trebuie făcută precizarea că planul din figura 4.v”) şi considerând această dreaptă inclusă într-un plan [P]. până la suprapunerea lor. urma laterală folosindu-se atunci când prin proiecţia pe planul lateral se obţine o simplificare a rezolvării.5 Reprezentarea urmelor planului: a) în spaţiu . b) în epură Px x P Py O y Pz z P" Py y1 1 diedrul I şi că acestea fiind drepte.4. pentru obţinerea urmei laterale.38 z [V] T ' n' a' a' i' N [L] b' A B T " m' m' M I O x b x m m n [T] a i a T [H] y a) i' z GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ o dreaptă de profil de abscisă zero. iar apoi acest punct se uneşte cu punctul Pz : Py1 ∪ Pz = P”. O dreaptă este situată într-un plan dacă toate punctele dreptei aparţin planului.4. Py. înseamnă că urmele dreptei vor fi situate pe urmele planului. urmele orizontală şi verticală sunt suficiente pentru rezolvarea problemelor.5. b) se obţine prin rotirea planelor [H] şi [L] peste planul [V]. Ştiind că o dreaptă. D ∈ [P] ⇒ M ∈ [P] . b) în epură z [V] P' Px x [H] P a) [P] Pz P' [L] O P" Py y b) Fig. dacă are cel puţin două puncte conţinute în acel plan. a).h”) şi V(v.4. sau mai simplu.4.v’. M ∈ D. intersectează planele de proiecţie după urmele sale H(h. Astfel. P”. în epură putem considera ca două puncte ale dreptei conţinute în plan chiar urmele orizontală şi verticală ale dreptei (fig. puncte care reprezintă intersecţia dintre planul [P] şi aceste axe. se roteşte punctul Py în jurul originii O.6. şi Pz situate pe axe.4 Reprezentarea planului determinat prin drepte concurente: a) în spaţiu .h’. Cunoscând urma orizontală şi verticală a unui plan.

δ’) ∈ [AB. şi anume : m ∈ d. AB ∩ CB = B 4. (δ = f ∪ g). se reduc la două cazuri de determinare a urmelor unui plan. .se duc linii de ordine din h’ până pe P şi se determină h şi din v’ până pe Ox şi se determină v . h. din aceste elemente se pot defini două drepte paralele sau două drepte concurente.6): . a planului.7. . şi anume urmele unui plan trec prin urmele de .se determină urmele dreptei h’ = d’ ∩ Ox şi v’ = d’ ∩ P’.se alege o proiecţie a dreptei. pe urma orizontală. a planului şi proiecţia laterală a urmei laterale. (δ’ ∩ a’b’ = f’. deoarece are proiecţia orizontală a urmei orizontale. d’ ∩ x x c e c’e’ = m’ . b). P’. d = m ∪ n. Observaţie : În epură.se duc linii de ordine din n’ (f’) n d f a δ y a y până pe ab şi din m’ (g’) până pe ce (cb). Pentru a se putea lua un punct într-un plan.m’. îndeplinind condiţia de apartenenţă a punctului la dreaptă. proiecţia verticală a urmei verticale.4. fie proiecţia verticală d’ (δ’) şi se a' g' determină proiecţiile verticale ale m' e' c' punctelor de intersecţie cu dreptele prin c' O O care este dat planul: d’ ∩ a’b’ = n’. În figura 4.se determină proiecţia orizontală Fig.PLANUL 39 Observaţie : Condiţia necesară şi suficientă ca o dreaptă să aparţină unui plan este ca urmele dreptei să fie situate pe urmele de acelaşi nume ale planului. .4. m” ∈ d”.d’. P”. pe urma laterală. respectând condiţia de apartenenţă a dreptei la plan. se determină punctele de intersecţie dintre dreapta căutată şi dreptele de definire a planului.d’. condiţia necesară şi suficientă ca un punct să aparţină unui plan. plecând de la condiţia de apartenenţă a dreptelor la plan. m’ ∈ d’. g b b c m .d’) ∈ [AB. Dacă planul este dat prin două drepte paralele (fig. când planul este dat prin trei puncte distincte sau o dreaptă şi un punct exterior ei.4. În figura 4.7. a) D(d.7 Dreaptă conţinută în plan : a dreptei. l”. CB]. a planului. v’. CE].6. Pentru determinarea urmelor unui plan se aplică raţionamentul invers. a) sau concurente (fig.se trasează una dintre proiecţiile b' n' b' δ' dreptei. astfel: z z d' a' f' .m”) aparţine planului [P]. se întâlneşte frecvent cerinţa de a se lua o dreaptă într-un plan dat fie prin urme.2 Determinarea urmelor unui plan Dacă se cunosc elementele care determină un plan se pot afla urmele planului. rezultând proiecţiile orizontale n (f) şi m a) b) (g) ale punctelor de intersecţie.d”) din plan. Dacă planul este dat prin urme se procedează astfel (fig. d’. deoarece este situat pe dreapta D(d.6 punctul M(m.d”) aparţine planului [P]. AB || CE .4. fie aceasta proiecţia verticală. trebuie să se asigure faptul că punctul se găseşte pe o dreaptă din plan. Toate cele patru cazuri de determinare a planului prezentate anterior. şi anume: plan determinat de două drepte paralele şi plan determinat de două drepte concurente. pe urma verticală. Într-adevăr. δ’ ∩ c’b’ = g’).se determină proiecţia orizontală a dreptei d = h ∪ v. . b) Δ(δ. În probleme. b dreapta D(d. fie prin elementele geometrice de definire a acestuia. este ca punctul să fie situat pe o dreaptă din plan. P.

8 poate fi folosită şi dacă planul [P] ar fi dat prin trei puncte necoliniare A. Aceste drepte sunt : orizontalele. v'1 v'2 P' b' Px a' Px h'2 h2 z Pz v'1 x v1 d2 m' m P h1 y Py z v'2 P z d'2 h'1 O v2 P' d'1 d1 x c' d'2 d'1 v1 O h'2 h'1 v2 b a d1 h2 c d2 h1 P Py y Fig. P’ = v’ ∪ v1’ şi P ∩ P’ = Px.4.d1’). frontalele.4.10 Reprezentarea orizontalei planului: orizontală cuprinsă în planul a) în spaţiu .4. Toate P l orizontalele unui plan sunt Py paralele între ele. a) b) Deoarece.3. se obţin în mod similar. b) în epură [H]. v' conţinută într-un plan oarecare Px v [P] şi paralelă cu planul [H] de x proiecţie (fig. concurente în punctul M(m. h2’) şi urmele verticale V1(v1. se determină urmele a două drepte care aparţin planului şi se unesc proiecţiile de acelaşi nume obţinând urmele planului. d' d" P" l" v"=l' Py y1 d O 1 . 4. Construcţia din figura 4.m’). există şi drepte care au o poziţia particulară faţă de planele de proiecţie.4. deci au y y proiecţiile paralele în epură.8). h1’) şi H2(h2. v1’ ∪ v2’ = P’.d’) şi D1(d1.d’.10. a). Astfel. Fie planul [P] definit de două drepte paralele D1(d1.4. Pentru determinarea urmelor planului se găsesc urmele orizontale H1(h1.v1’) şi V2(v2.1 Orizontala planului Orizontala planului [P] este o dreaptă. d || P (fig. D(d. P.d1’) şi D2(d2. z Pz P' P" V=v' d' v"=l' d" L=l" Px v [P] D O d x [L] l P y [H] P [V] P' Pz z 4.v2’) ale dreptelor şi se unesc proiecţiile orizontale ale urmelor orizontale şi proiecţiile verticale ale urmelor verticale : h1 ∪ h2 = P. rezultă că orizontala D are în epură proiecţia orizontală paralelă cu urma P a planului.d’’).10. urmele P şi P’ sunt concurente în Px pe axa Ox. b).9 Urmele planului determinat de două drepte concurente Urmele unui plan [P] care conţine dreptele D(d. urma orizontală. după determinarea urmelor orizontale şi verticale ale celor două drepte : P = h ∪ h1. C sau printr-o dreaptă AB şi un punct exterior ei C. Px ∈ Ox (fig.4.d2’) (fig.8 Urmele planului determinat de două drepte paralele Fig.40 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ acelaşi nume ale dreptelor care îl determină. a planului este şi ea o Fig. Dacă reprezentarea este corectă.4. dreptele de profil şi liniile de cea mai mare pantă ale planului. B.9).3 Drepte particulare ale planului Într-un plan oarecare pe lângă dreptele care ocupă o poziţie oarecare.

a’b’c’)] este determinată în ambele proiecţii.PLANUL Se poate duce orizontala unui plan şi când acesta nu este dat prin urme.4. deci au proiecţiile paralele în epură. g = a ∪ m.3. Pentru aceasta prin proiecţia verticală a’ se duce proiecţia verticală g’ a orizontalei. Proiecţia orizontală d a frontalei trece prin h şi este paralelă cu Ox (fig. B(b.13).4. Astfel.2 Frontala planului 41 b' z g' m' c' x c g m a' a b O y Fig. se cere să se ducă prin punctul A(a. se duce proiecţia orizontală f a frontalei.b’) şi C(c.12.4. planul triunghiului ABC. şi ducând linie de ordine. Prin i se duce linia de ordine care determină proiecţia i’ a punctului. De exemplu.11 Orizontala planului determinat de ∆ABC Frontala planului este o dreaptă D(d. . frontala F(f.13 Frontala planului determinat de ∆ABC Pentru a construi o frontală într-un plan determinat prin trei puncte necoliniare A(a. Se determină punctul de intersecţie dintre aceasta şi proiecţia verticală b’c’. printr-unul din puncte.4.12. z [V] Pz l' P" [P] L=l" P' d' D d" h' O [L] d l=h" P H=h y [H] P a) Px x P' Pz l' z b' z f ' i' a' a if b y Px x y l" P" d" d' h' O h" Py d y1 h l P Py y 1 c' x c O b) Fig. proiecţia corespunzătoare. b). m’.f’) a planului [ABC(abc. de intersecţie cu latura ab. Se unesc proiecţiile orizontale a şi m şi se determină proiecţia orizontală g a orizontalei. a). C spre exemplu.4. Toate frontalele unui plan sunt paralele între ele. pe proiecţia verticală a’b’. f’ = a’ ∪ m’. Frontala planului are urma orizontală H(h.11).h’) situată pe urma orizontală a planului [P]. paralelă cu Ox. 4.a’). b) în epură Fig.d’) paralelă cu planul vertical de proiecţie şi conţinută în planul [P] (fig. m.4. pe proiecţia orizontală bc a laturii BC.c’). al doilea punct al frontalei (fig. Se uneşte c’ cu i’ şi se determină proiecţia verticală a frontalei. Se determină punctul i. Urma verticală d’ a frontalei planului [P] este paralelă cu urma verticală P’ a planului (care este şi ea o frontală cuprinsă în planul [V] de proiecţie) şi trece prin h’ de pe axa Ox.12 Reprezentarea frontalei planului: a) în spaţiu .4.a’) o orizontală a planului triunghiului [ABC] (fig.

Proprietăţi ale l.15. d.p.m. faţă de planul [H] : observă că unghiul α face parte a) în spaţiu .15 Reprezentarea l. faţă de planul [H] este o dreaptă conţinută în planul [P] şi perpendiculară pe toate orizontalele planului. într-un plan pot exista trei drepte de cea mai mare pantă : faţă de planul orizontal de proiecţie.h”) şi urmă verticală Py [H] y V(v. Aceste plane formează între ele unghiul diedru α.4. a) L.c. Acestea se vor nota în continuare.d’) considerată l.m.h’.v”). 1 4.3.4. faţă de planul [H].14.v’.c.m.14. dreapta de z z profil a planului [P] are Pz Pz [V] proiecţia laterală d” paralelă cu v' v" P" urma laterală a planului. faţă de planul vertical de proiecţie şi faţă de planul lateral de proiecţie.m.c.c.c. În figura 4. faţă de planul [H]. În epură.3 Dreapta de profil a planului GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Dreapta de profil a planului este o dreaptă D(d.p.m. y y concurente în h. b) în epură din triunghiul dreptunghic hvv’. P”. conform teoremei unghiului drept. a).15). are proiecţia orizontală d perpendiculară pe proiecţia orizontală a oricărei orizontale G(g.m. câte D Px v1 h' v O Px h' d' α v una în fiecare din cele două O [L] x g x plane [P] şi [H]. b) în epură pe Ox şi suprapuse.p.d’.c.p.m. prescurtat.c. faţă de planul [H] măsoară între ea şi proiecţia ei pe planul orizontal unghiul diedru dintre planul oarecare [P] şi planul [H].42 4.m. a) b) Prin aceste urme trec proiecţiile orizontală d şi verticală d’ ale Fig.m.p. . pe urma a) b) orizontală P.4 Liniile de cea mai mare pantă ale unui plan Liniile de cea mai mare pantă ale unui plan oarecare sunt dreptele conţinute în acel plan şi care formează unghiurile cele mai mari cu planele de proiecţie. Mărimea acestui [V] v' v' unghi se măsoară cu unghiul g' v1' g' v1' plan format între două drepte G P" P' P' perpendiculare pe urma P.g’) a planului [P].m. În epură. cu proiecţiile h y situată pe P şi v’ situată pe P’.m. D h d P [H] Py şi proiecţia ei pe planul [H]. a se Fig. 4. V=v' v" P" d" P' d' deoarece toate dreptele de profil [P] P' d' Py ale unui plan sunt paralele între Px h'=v D d" O Px h'=v O h" y1 ele (fig.p. Dreapta de [L] x d x d h" P profil are numai urmă orizontală h H=h P Py H(h.m. Deci.4. Acestea sunt α v0' v0' P d g h α l.m. b). a cărui z muchie este urma orizontală P a z d' Pz planului [P].d’’) paralelă cu planul lateral de proiecţie şi situată în planul [P] (fig. l.14 Reprezentarea dreptei de profil a planului: dreptei de profil. faţă de planul [H] : 1) l.3.m. perpendiculare a) în spaţiu .p. dreapta D(d.4. deci implicit şi pe urma orizontală P a planului (fig.

se determină urmele dreptei şi se duce prin v O x d urma h urma P a planului astfel încât. δ’ = b’ ∪ n’.p.m. faţă h' D P" x f d h' O P P h h1 1 f de planul [H].p.4. g δ m în m’. Unghiul β este în a) în spaţiu . se poate construi acest triunghi rotind cota vv’ până devine perpendiculară pe hv.16 se consideră dată dreapta D(d. Pentru aceasta este necesară o orizontală a δ' g' m' planului şi pentru a uşura construcţia.m.17 planul este determinat de trei puncte necoliniare l.m.c. este proiecţia orizontală a l. cât şi pe Pz d' [V] urma P’ a planului.c.δ’’).p. a planului [ABC] faţă de planul [H] aparţine planului. Astfel.16 Plan determinat prin 4. În figura 4.c.p.p.p.p.c.m.d’) l. faţă de planul [V] h Py măsoară între ea şi proiecţia y y a) b) ei pe planul [V] unghiul diedru β dintre planele [P] Fig. va fi dată de am. faţă de planul [V] : şi [V].m.4.p.c. În epură (fig. La P h intersecţia cu axa Ox se găseşte Px.c.b”) şi C(c.m.m.m. Urma verticală P’ a y planului trece prin Px şi prin v’.b’.m. Fie D(d. b). Cealaltă proiecţie a ei se găseşte ţinând seama că Fig.m. faţă de planul [H] determină singură planul în care se găseşte (singurul caz când un plan poate fi determinat de o singură dreaptă).p.m. a planului [P] faţă de planul [V] (fig.a”). Proiecţia orizontală a orizontalei. c’b’. b) în epură spaţiu unghi al triunghiului .m. Perpendiculara dusă b y din b (sau din alt punct al planului [ABC]) pe am.m.18 Reprezentarea l.n’).c.m. deci este concurentă cu dreapta AC în punctul N(n. faţă de planul [H] a planului [P] şi se v' cere să se determine urmele acestui plan.m. Prin a’ O n x se duce o paralelă la axa Ox.m.m. z ca fiind l. faţă de planul [H] poate fi trasată şi dacă planul este dat în alt fel decât prin urme. P ⊥ d.m. proiecţia verticală a a c orizontalei. a planului [ABC] faţă de planul [H].c. Unind v0’ cu h se obţine triunghiul dreptunghic în v cu ∠α = ∠ vhv0'.d’).m.m.m. Cunoscând că P' d' proiecţia orizontală d a dreptei trebuie să fie perpendiculară pe urma orizontală P a planului care o Px h' conţine.m. care intersectează o dreaptă a planului. faţă de planul [H] A(a.c.δ’.m. faţă de planul [H].m.17 L.p.a’.c”) şi se cere trasarea unei l.c. punctul A. al doilea punct al orizontalei. deci şi pe urma verticală P’.m. b' z Δ(δ.c. P’ = Px ∪ v’.m. g.PLANUL 43 ale cărui catete sunt cota vv’ şi proiecţia orizontală hv.4.c’. δ. g’.p. faţă de planul [V] este o dreaptă a planului [P] care este perpendiculară pe toate frontalele planului.c. δ = b ∪ n. În figura Fig.15. Proiecţia d’ este perpendiculară pe proiecţia f’ a unei frontale z z din planul [P]. B(b.p.c. b) L. v' v' h0 d' Şi pentru l. h d [H] l.p. P' h0 β β P' faţă de planul [V] se pot [L] ' Px F h1' f ' v Px h1' fv β analiza proprietăţi similare O x cu cele ale l.4. aceasta se duce n' a' c' printr-un punct de definire a planului. 2) l.18). L.4. obţinând punctul v0’.

c. Planul proiectant intersectează toate cele trei plane de proiecţie. deci are trei urme şi taie două axe de proiecţie. OPz = ∞.19). În epură P’⊥ Ox a) în spaţiu . [V] şi [L] sunt perpenb b [H] diculare pe planul [H]. faţă de planul [V] determină singură planul (se face un raţionament similar). a β P" x C γ c" având în vedere că planele P a c γ β c Py [P]. Planele particulare pot avea următoarele poziţii : . Pentru determinarea lui în epură se construieşte acest triunghi pornind de la cateta v’h’ şi rotind cealaltă catetă h’h până devine perpendiculară pe v’h’. 4. suprapusă cu urma orizontală a planului. a" b" [V] P' Urmele verticală P’ şi a' b' [L] b' P' a" A laterală P” sunt drepte B b" Px c' c" y1 perpendiculare pe planul Px [P] c' O x P O Py [H].4.1 Plane perpendiculare pe unul din planele de proiecţie Planul perpendicular pe unul din planele de proiecţie poartă numele de plan proiectant faţă de planul pe care este perpendicular. cu a treia fiind paralel.m.4. în Px şi respectiv Py.18. γ. Unghiul căutat este ∠β = ∠ h’v’h0. şi cu planul [L].20 Plan vertical. planul proiectant vertical se defineşte Fig.4 Poziţiile particulare ale unui plan faţă de planele de proiecţie Planul care ocupă în spaţiu o anumită poziţie faţă de planele de proiecţie se numeşte plan particular. dreaptă sau figură geometrică conţinută O într-un plan vertical se proiectează pe planul orizontal. paralele . β.plane perpendiculare pe unul din planele de proiecţie. b) în epură şi P”⊥ Oy1. . determinat de două drepte prin valorile date pentru distanţele pe axele Ox şi Oy (OPx şi OPy).plane paralele cu unul din planele de proiecţie. În probleme.m. m' Orice punct. pe o x dreaptă.19). fiind paralel cu axa Oz. Unghiurile pe care z le formează planul [P] cu planul [V]. Triunghiul b n ABC din planul vertical [P] are proiecţia orizontală abc ≡ P şi m a proiecţiile verticală a’b’c’ şi laterală a”b”c” deformate faţă y de mărimea reală (fig.44 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ dreptunghic v’h’h (fig. γ. Ca şi în cazul anterior şi l. β. Py y y deci şi dreptele lor de a) b) intersecţie sunt perpendi1 culare pe acelaşi plan Fig.4. obţinând punctul h0. 4. şi a' n' respectiv între urma orizontală P şi axa Oy. a) Plan proiectant faţă de planul orizontal de proiecţie (plan vertical) Planul proiectant faţă de planul orizontal de proiecţie este numit şi plan vertical.4. a). Urma orizontală P a z z acestui plan este o dreaptă a' P" oarecare în planul [H].4.19 Reprezentarea planului proiectant faţă de planul [H]: (fig.p. se b' regăsesc în epură între urma orizontală P şi axa Ox.4.

PLANUL

45

Un plan dat prin elementele care îl determină, poate fi identificat ca plan vertical, dacă în proiecţia orizontală acele elemente se suprapun. În figura 4.20 planul [P] este definit de două drepte paralele, AB || MN, ale căror proiecţii orizontale se suprapun, fiind identice cu urma orizontală a planului ab ≡ mn ≡ P. Despre acest plan se poate spune că este perpendicular pe planul orizontal de proiecţie. b) Plan proiectant faţă de planul vertical de proiecţie (plan de capăt) Planul perpendicuP" Pz z z lar pe planul vertical de Pz P' b' [V] b" proiecţie este numit plan de P' γ c" c' b' γ capăt (fig.4.21). Acesta are P" c' C [P] a' urma orizontală P perpenc" a" y1 Px α b" a' diculară pe axa Ox în Px, x Px α O c B urma laterală P’’ perpendi- x [L] c O a A culară pe axa Oz în Pz şi a" P a P b urma verticală P’ înclinată b y faţă de axele Ox şi Oz. y [H] Unghiurile pe care le face a) b) urma P’ cu axa Ox, α şi cu axa Oz, γ, sunt unghiurile Fig.4.21 Reprezentarea planului de capăt : pe care le face planul de a) în spaţiu ; b) în epură capăt [P] cu planul [H], α şi respectiv cu planul [L], γ. z m' Orice element geometric conţinut de planul de capăt [P] a' n' are proiecţia verticală suprapusă peste urma verticală P’ a planub' lui. În figura 4.21 planul [P] conţine triunghiul ABC, cu proiecţia verticală a’b’c’ ≡ P’. Triunghiul, în ansamblu, se proiectează O deformat pe toate planele de proiecţie. x În probleme, planul de capăt se defineşte prin valorile m date pentru distanţele pe axele Ox şi Oz (OPx şi OPz), fiind n paralel cu axa Oy, OPy = ∞. a b y Când planul de capăt este dat în alt mod decât prin urme, poziţia lui poate fi imediat dedusă dacă se studiază proiecţiile Fig.4.22 Plan de capăt, verticale ale elementelor care definesc planul. Astfel, în figura determinat 4.22 dreptele paralele AB(ab,a’b’) şi MN(mn,m’n’) determină un de două drepte paralele plan proiectant faţă de planul [V], deoarece proiecţiile lor verticale sunt suprapuse. z P P' z Ele determină urma z c' verticală a planului. Pz P' c" P" a' β a" c' C β c) Plan proiectant c" faţă de planul lateral de a' b" b' α a"[L] proiecţie b' A x y1 [V] O c În cazul planului P" c a x O [P]B b" perpendicular pe planul aα P b lateral se întâlnesc două y Py b P P [H] situaţii : y 1 – plan paralel cu y a) b) linia de pământ – este un plan [P] perpendicular pe planul [L] de proiecţie care are urma orizontală P şi Fig.4.23 Reprezentarea planului paralel cu linia de pământ : a) în spaţiu ; b) în epură

46

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

verticală P’ paralele cu axa Ox şi urma laterală P’’ înclinată faţă de axele Oz cu unghiul β şi faţă de Oy1 cu a' a" unghiul α, unghiuri ce reprezintă unghiurile pe care le face c" c' planul [P] cu planul [V], β, respectiv cu planul [H], α. b" y1 (fig.4.23). b' Toate elementele geometrice ce aparţin unui plan x O a c paralel cu linia de pământ se proiectează pe planul lateral P" suprapuse pe urma laterală P’’ a planului. Triunghiul ABC b aparţine planului [P] şi are proiecţia orizontală abc şi y verticală a’b’c’ deformate, iar proiecţia laterală suprapusă pe urma laterală a planului, a”b”c” ≡ P” (fig.4.23). Fig.4.24 Plan paralel cu linia Când planul este dat prin trei puncte necoliniare ca de pământ, determinat în figura 4.24, se poate spune că acesta este un plan paralel de trei puncte necoliniare cu linia de pământ, deoarece proiecţiile laterale ale celor trei puncte sunt în linie dreaptă (coliniare) şi ele determină chiar urma laterală a planului pe care îl definesc (fig.4.24). În probleme, planul paralel cu linia de pământ se defineşte prin valorile date pentru distanţele pe axele Oy şi Oz (OPy şi OPz), fiind paralel cu axa Ox, OPx = ∞.

z

2 – plan axial : tot plan proiectant faţă de planul [L] este şi planul care trece prin axa Ox şi poartă numele de plan axial. Planul axial [P] are z P" urma orizontală P şi verticală z a' a" P’ suprapuse şi identice cu a' [V] c' axa Ox şi urma laterală P” β c" [P] c' b' înclinată faţă de axele Oy şi b" b' P=P' α A C a" Oz şi trece prin origine c" O y1 (fig.4.25). Planul [P] este B P" x b b" x O înclinat faţă de planul [H] cu c c [L] b unghiul α şi faţă de planul P=P' a [H] a [V] cu unghiul β, unghiuri y y care se regăsesc în epură a) b) între urma laterală P” a planului şi axa Oy1, respectiv Fig.4.25 Reprezentarea planului axial [P]: ∠ α = ∠ β, axa Oz. Dacă a) în spaţiu ; b) în epură planul axial este plan bisector. Dacă planul axial este dat în epură prin urma orizontală şi verticală, planul nu este determinat, deoarece prin axa Ox pot trece o infinitate de plane, toate având urmele orizontale şi verticale pe linia de pământ. Pentru a fi determinat unul dintre ele, trebuie să se mai dea, pe lângă cele două urme identice, cel puţin încă un element, cum ar fi un punct din acel plan.
4.4.2 Plane paralele cu un plan de proiecţie

Planele paralele cu un plan de proiecţie sunt perpendiculare pe celelalte două plane de proiecţie, deci se poate spune că sunt proiectante faţă de acestea (dublu proiectante). Aceste plane au numai două urme şi intersectează o singură axă de proiecţie, axa perpendiculară pe ele.

PLANUL

47

a) Plan de nivel Planul de nivel [N] este un plan paralel cu planul orizontal de proiecţie. Urma orizontală a planului este la infinit, iar urma verticală N’ şi laterală N” sunt paralele cu axa Ox, respectiv Oy (fig.4.26, a). În epură, planul este reprezentat prin urma verticală N’ şi laterală N”, în prelungire, paralele cu Ox, care trec prin punctul de intersecţie cu axa Oz, Nz (fig.4.26, b). Având în vedere că z z planul de nivel este paralel b" a" c" a' c' b' cu planul [H], orice figură N' N" N' a' c' b' Nz Nz b" geometrică se proiectează pe B a" planul orizontal în adevărată A c" N" O mărime, iar pe planul [N] C [V] x y1 b O vertical şi lateral, suprapusă [L] b x peste urma verticală, a a respectiv laterală a planului. c [H] c Triunghiul ABC, conţinut în y y planul [N] este proiectat în a) b) adevărată mărime în proiecţia orizontală abc ≡ Fig.4.26 Reprezentarea planului de nivel [N]: ABC şi are proiecţia a) în spaţiu ; b) în epură verticală a’c’b’ ≡ N’ şi proiecţia laterală b”a”c” ≡ N”. Un plan de nivel este determinat dacă se cunoaşte cota z a oricărui punct din acest plan, fiind astfel definit : ONx = ∞, ONy = ∞, ONz = z . b) Plan de front z F" Planul de front z b' b" [F] este paralel cu [V] b' c' c' c" planul vertical de B b" proiecţie (fig.4.27, a). [L] a' a" a' Urma orizontală F a C c" x F" O Fy1 y1 O planului este paralelă cu a" x A linia de pământ, urma [F] Fy Fy verticală F’ este la a b F c [H] a F b c infinit, iar urma laterală y y F’’ este paralelă cu axa a) b) Oz. Planul de front taie numai axa Oy, în Fig.4.27 Reprezentarea planului front [F] : punctul Fy. În epură, a) în spaţiu ; b) în epură urmele planului trec prin Fy şi respectiv Fy1. Orice figură geometrică conţinută într-un plan de front se proiectează în adevărată mărime pe planul vertical, iar pe planul orizontal şi lateral respectivele urme ale planului. În figura 4.27, b, triunghiul ABC are proiecţia verticală în mărime reală, a’b’c’ ≡ ABC şi proiecţiile orizontală şi laterală suprapuse pe urmele planului : abc ≡ F, a”b”c” ≡ F”. Planul de front este definit când se cunoaşte depărtarea y a oricărui punct ce aparţine planului, fiind definit astfel : OFx = ∞, OFy = y, OFz = ∞. c) Plan de profil Planul de profil [P] este paralel cu planul lateral de proiecţie (fig.4.28).

48

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

Acest plan taie numai linia de pământ, în Px, punct prin care trece şi are urma orizontală, P şi verticală P’, perpendiculare pe axa Ox şi în prelungire. Urma laterală a planului de profil este la infinit. Pentru construcţia z z P' a" unei figuri geometrice ce a' P' [V] aparţine unui plan de profil b" b' a" a' A se lucrează şi pe planul b' [P] lateral, deoarece în această c' c" [L] O B c' figura apare b" x Px y1 proiecţie O a Px nedeformată. În figura 4.28 x c" a C c triunghiul din planul de c b b profil [P] se proiectează pe [H] P y planul orizontal şi vertical y P de proiecţie suprapus peste a) b) urmele planului : abc ≡ P şi a’b’c’ ≡ P’, iar pe planul Fig.4.28 Reprezentarea planului de profil [P] : lateral se proiectează în a) în spaţiu ; b) în epură adevărată mărime, a”b”c” ≡ ABC, fiind paralel cu acest plan. Un plan de profil este determinat când se cunoaşte abscisa x a unui punct al planului, fiind dat în probleme, astfel : OPx = x, OPy = ∞, OPz = ∞.
4.5 Probleme rezolvate

1. Să se determine urmele planului [P], definit de trei puncte necoliniare : A(13,4,22), B(22,8,12), C(37,4,8). Rezolvare : Se reprezintă în epură punctele A(a,a’), B(b,b’) şi C(c,c’). Rezolvarea cerinţei problemei se poate face aplicând cele două moduri de determinare a urmelor unui plan, prezentate în aliniatul 4.2, după cum urmează : a) folosind două drepte paralele : cu ajutorul punctelor A şi B se trasează dreapta D1(d1,d1’), iar prin punctul C se duce dreapta D2(d2,d2’) paralelă cu dreapta D1, d2 || d1,
v'1 P' v'2 c' Px x h'2 d2 h2 d'2 h'1 c h1 P a) y Py b) b' d'1 v1 v2 d1 b a O Px x h'2 h2 a' c' h'1 c δ1 h1 a b P y Py z Pz P' δ'2 b' δ'1 v1 δ2 O v'1 a' z Pz

Fig.4.29 Rezolvarea problemei 1

δ2 ∩ δ1 = a. Pentru drepte se determină urmele orizontale H1(h1. H2(h2.4. de unde se trasează o perpendiculară pe Ox. un punct identic cu urma laterală Pz c” = d”.d’. Py Rezolvare : Punctul A(a. definit a' d' de punctul A(35. Aceasta intersectează axele de Py Q P coordonate în punctele Pz şi Py1.d”) şi un plan de profil [Q]. Să se determine d1 b h2 proiecţiile triunghiului ABC(abc. care la intersecţia cu axa Ox determină punctul Px. Fronto-orizontala D(d.4. Trasarea urmelor planului începe cu urma orizontală.30) şi de verticala D(d. Dreapta Δ2 fiind dreaptă frontală nu are urmă verticală. y Rezolvare : Se reprezintă urmele planului oarecare.4. Urma x Px O orizontală P a acestui plan este determinată de proiecţia P orizontală a dreptei.30). ale punctului C.a’b’c’). având în vedere că un punct y d=b=c sau o dreaptă conţinută într-un plan vertical se proiectează pe planul orizontal suprapusă pe urma orizontală a planului. Prin punctul C să se traseze o 450 Py1 fronto-orizontală D(d. Urma P intersectează axa Ox în Fig. ale cărui P vârfuri aparţin planului [P].yA. OPy = 23 şi OPz = 31.32 Rezolvarea problemei 4 . iar prin punctul C se duce dreapta Δ2(δ2. v1’ ∪ v2’ = P’ (fig.d”) se trasează astfel : z proiecţia laterală d”. b).d’. prin punctele Pz şi Py.31). P" 3.a’) şi dreapta D(d. Py şi Pz.20.31 Rezolvarea problemei 3 punctului Py1 pe axa Oy. iar urmele orizontală Q şi verticală Q’ sunt suprapuse peste v1' a' d1' linia de ordine a punctului C. b) folosind două drepte concurente : cu ajutorul punctelor A şi B se trasează dreapta ∆1(δ1. indiferent în ce ordine : h1 ∪ h2 = P. z c' 2. z P P' z ce reprezintă urma verticală P’ a planului (fig.δ2’) concurentă cu dreapta Δ1 în punctul A. Px. determină un plan proiectant vertical. unde Py este corespondentul Fig.20).10).4. Py B(5. δ2’ ∩ δ1’ = a’. definit prin urme : d2 OPx = 40. Să se determine urmele planului [P]. pe care îl conţine. înclinată la 450 c faţă de axa Oy1.v1’) .v2’) ale dreptelor şi se unesc proiecţiile de acelaşi nume ale lor. H2(h2. Să se determine urmele unui plan paralel cu Q' 0 d' c' axa Ox care face 45 cu planul orizontal şi conţine c"=d" punctul C(15.4. prin proiecţiile orizontală c şi d2 ' d3' v3' c' verticală c’. h1’). Urma verticală P’ este dată de urma verticală V1 şi de punctul Px : v1’ ∪ Px = P’ (fig.35.zB) şi C(10. d şi de proiecţia orizontală a a punctului.4.35. x h2' c a d3 4.29.5). h1 ∪ h2 = P.40). care este o verticală.yc. în Px v3 v1 O prelungire (fig. fixând tăieturile cu axele de coordonate. a).δ1’). C(50.4. Fie planul oarecare [P]. b' Planul de profil [Q] nu are urmă laterală.v1’).d’) : P' b' B(50. h2’) şi urma verticală V1(v1. x y1 O Rezolvare : Urma laterală P” a planului paralel cu axa d Ox se trasează prin proiecţia laterală c”.30 Rezolvarea problemei 2 punctul Px. la Fig. a : P = d ∪ a.10. h2’) şi urmele verticale V1(v1.d’). V2(v2.8. iar proiecţiile orizontală d şi verticală d’ P' paralele cu axa Ox. Urma orizontală P şi y verticală P’ se trasează paralele cu axa Ox. h1’). ştiind : A(25.PLANUL 49 d2’ || d1’. Se determină urmele orizontale H1(h1.20).29.

astfel : P h = Px ∪ Py şi P’ = Px ∪ Pz.33). respectiv cota zB.12). care sunt situate la 10mm de planul vertical m' [V]. cunoscând : A(5. astfel c' încât patrulaterul ABCG să fie o placă rigidă. Proiecţia verticală d’ se trasează prin proiecţia h’.15) G(25. se măsoară pe axa Oy 10mm şi se trasează o paralelă la axa Ox. h' x Rezolvare : Se reprezintă urmele planului [P]. OPy = 20.a’) şi B(b. deci d ∩ P = h. B(15.h’) situată pe urmele planului. b’ şi implicit proiecţiile triunghiului (fig. Să se determine locul geometric al punctelor din planul [P].m. prin proiecţiile a’.20).v’) ale dreptei. situat la 10mm de planul lateral [L].20.4. fixând P punctele de intersecţie cu axele de coordonate. În acest scop se trasează orizontalele. Pentru ca punctul G c să aparţină planului determinat de punctele A. definit prin urme : OPx = 35. respectiv să aibă urma orizontală H(h.b’) în epură. B şi C se impune ca acesta să fie situat pe o dreaptă din plan. astfel : P = Px ∪ Py şi P’ = Px ∪ Pz.zG). Vizualizaţi un punct M(m.d’). Cunoscând că proiecţia orizontală d a l. paralelă cu urma verticală P’ a planului.4.-9.4. yC.37).d’). determinând b' z proiecţiile a. Pz 6. y este o dreaptă frontală D(d.5.d2’) prin proiecţia b. şi se intersectează cu proiecţiile dreptei frontale rezultând proiecţiile m şi m’. Py şi d m Pz. 10 O Px care să fie situat la 10mm de planul lateral [L].d1’). Unind proiecţiile b’ cu m’ şi prelungind până la intersecţia cu Fig. Să se găsească grafic. g' Rezolvare : Se reprezintă în epură punctele şi se x b O trasează laturile posibile ale plăcii. se trasează o linie de ordine la 10mm de originea O.c.h’) şi verticală V(v.34 Rezolvarea problemei 6 proiecţiilor ei.34). D3(d3. Frontala D trebuie să fie situată în planul [P]. Se trasează linii de ordine prin proiecţiile vârfurilor triunghiului cunoscute şi se respectă condiţia de apartenenţă a punctului la plan. în sens pozitiv. c’ şi frontala D2(d2. Pentru aflarea Fig.m. unind proiecţiile punctelor de acelaşi fel şi se determină urmele orizontală H(h.m’).4. se determină proiecţiile dreptei D(d.a’c’) şi proiecţia orizontală bg a diagonalei BG. şi m anume pe diagonala BG. Px. cota punctului G. 7.4.p. D1(d1. Se unesc două câte două. Pentru determinarea proiecţiilor orizontală şi verticală ale triunghiului ABC trebuie determinate depărtările yA. g a y Acestea se intersectează în punctul M(m. m' a' 5. faţă zG 10 . Ce valoare are unghiul α pe care îl face planul [P] cu planul orizontal [H] ? Rezolvare : Se reprezintă punctele A(a.d’) : A(12. c.m’).0. Se unesc două câte două. ca distanţa de la axa Ox la g’ : z zG = 9mm (fig.50 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ distanţele date.32). B(20. P' d' OPz = 25. Se trasează diagonala AC(ac.5.25.m’) situat pe dreapta D. Să se determine urmele planului [P]. definit prin linia de cea mai mare pantă faţă de planul orizontal [H]. la distanţele date.d3’).30). C(30. care reprezintă proiecţia orizontală d. fiecare pe proiecţia de acelaşi fel a dreptei (fig. Locul geometric al punctelor Py din planul [P] situate la 10mm de planul vertical [V]. Pentru vizualizarea punctului M(m. D(d. astfel încât aceste drepte să aparţină planului [P] (să aibă urmele situate pe urmele de acelaşi fel ale planului).33 Rezolvarea problemei 5 linia de ordine a punctului G se obţine proiecţia g’ şi cota acestui punct.

Proiecţia verticală g’ se duce paralelă la axa Ox.d’.p.20). B(70.35 Rezolvarea problemei 7 pantă a planului faţă de planul orizontal. definit de trei puncte necoliniare.5.d”).35).PLANUL 51 de planul orizontal trebuie să fie perpendiculară a' z pe urma orizontală P a planului care o conţine.13.4. Se alege ca 300 O l. C(20.5). în jurul lui v. a d’ = b’ ∪ n’(fig. şi respectiv n’ pe g’ : d = b ∪ n.36).p.d1’) şi D2(d2. y 9. e) A(45. D şi proiecţia ei pe planul [H]. Să se traseze o linie de cea mai mare d'2 Fig. concurente în d2 n punctul B. se Pz d' duce prin urma h.70).4.8.0. urma P a planului astfel încât.90). Proiecţiile d’ şi d” sunt suprapuse peste urmele planului.a’.40).-12. B(22. Rezultă Nz a" Conform teoremei unghiului drept proiecţia d se trasează perpendiculară pe proiecţia g.37). rezultând la intersecţia cu y1 d proiecţia g.m. La intersecţia cu axa Ox se găseşte punctul v' Px.40). a g d faţă de planul orizontal este perpendiculară pe toate orizontalele planului [P].c. Fig.6 Probleme propuse 1.m.10. d' O x fără a construi urmele planului.36 Rezolvarea problemei 8 prin proiecţia a’. d” ≡ N”.37 Rezolvarea problemei 9 orizontală D(d.0).20). b' C(37. concurente în h.60).12). până z h d'1 devine perpendiculară pe hv. definit de trei Py a' y c' puncte necoliniare : A(13. Punctul v0’ se obţine rotind cota vv’. pe proiecţia d2. D(d. C(50.52).4. proiecţia m.15).60). .m. Să se determine urmele planului [P]. Să se determine planul de nivel ce conţine punctul A(20. Px O h' v faţă de planul [H].4.p. deci şi pe y orizontala G(g.c. faţă de planul orizontal să se construiască x prin punctul B al planului [P]. P ⊥ d.4. c) A(100.5.15. B(10. d1 c Rezolvare : Din cele trei puncte se construiesc m b două drepte D1(d1. b d. b) A(23.70. La intersecţia cu proiecţia d2’ se z determină proiecţia m’ şi coborând linie de ordine până a' N'=d' N"=d" g = a ∪ m.g’). B(35.30.c.a”) o Fig.d’). P' b' Unghiul α pe care îl face planul [P] cu a planul orizontal [H] se regăseşte între l.70). În epură unghiul α se măsoară x 0 α=550 P v0' în triunghiul hvv0’ : ∠α = ∠ vhv0' = 55 . Urma verticală P’ a planului trece prin Px şi prin v’. paralele cu axa Ox. B(60.10.5). m' d n' g' 8. C(70. C(100.30.22). d) A(50.8.4. care definesc planul [P]. d’ ≡ N’. trasată prin punctul A. Fie planul oarecare [P]. Proiecţia d a orizontalei face 300 cu axa Ox şi trece prin proiecţia a. Rezolvare : Urmele verticală N’ şi laterală N” se trasează prin proiecţiile a’ şi a”.70. L.50.40.m. care face 300 cu planul vertical . B(70. C(20.d2’). P’ = Px ∪ v’ (fig. 4.m.20).15.m.18) şi să se traseze prin A(a.10. pentru fiecare din cazurile următoare : a) A(50. punctul n.

30).30).d’) şi faţă de planul vertical.40.40.40). 7.20.10. Să se determine urmele planului [P]. Să se determine planele de nivel şi de front ce conţin punctul A(50. yB. 12. C(30. D(d.10) G(20. Să se determine urmele planului. Să se determine locul geometric al punctelor din planul [P].m’) care să fie situat la 25mm de planul lateral [L].20) şi D2(d2.52 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 2.60. c) D(d. B(60. C(60.40.20).δ’).δ’. Să se determine urmele unui plan paralel cu axa Ox care face 600 cu planul orizontal şi conţine punctul A(35.20).90.10. 9.20). definit prin linia de cea mai mare pantă faţă de planul vertical [V].d’) : A(130.30).zG). D(d.15) şi de dreapta de capăt D(d.50.70. Ce valoare are unghiul β pe care îl face planul [P] cu planul vertical [V] ? 14.70.15.30.25) şi C (50.70. B(20. astfel încât patrulaterul ABCG să fie o placă rigidă : a) A(45.60).30.50.20.10. .40). zC). 10.d1’) : A(70.yG.d’) : B(50.50.70.30.30. 8. fără a construi urmele planului.5.0) G(70.60) G(30.10.30). Py = 60.50).d2’) : C(40.40). Să se determine urmele planului [P].25. 3.10.40) şi să se traseze prin A o orizontală şi o frontală care fac 600 cu planul [V]. Δ(δ. B(5.80) şi C (40. Să se determine urmele unui plan axial care face 300 cu planul orizontal şi să se traseze o fronto-orizontală. B(90. B(30.20). definit prin linia de cea mai mare pantă faţă de planul orizontal [H].20). exterior ei. C(70.10. care sunt situate la 30mm de planul vertical [V]. B(70.10).30.10. definit de punctul A(25.50). C(90.30. Fie planul oarecare [P].50.60).yA. d) D(d.d’) : A(35.10. definit de punctul A(80.5).30).20). OPz = 75. Să se determine urmele planului [P].δ”) şi un plan de profil [R].d’) : B(40. b) A(10. Fie planul [P] definit prin două drepte orizontale paralele D1(d1. care sunt situate la 35mm de planul vertical [H].) şi C(40.d’) : A(80.30) şi de verticala D(d.10.5. 4. Py = 60. conţinută în plan. Ce valoare are unghiul α pe care îl face planul [P] cu planul orizontal [H] ? 13. yA. definit prin urme : OPx = 105.35. Să se traseze prin punctul A o orizontală a planului [P].50). Vizualizaţi un punct M(m. e) D(d. B(70. respectiv [H] .20).30.30.80).35). definit prin urme : OPx = 105. OPy = 50 şi OPz = 70. Să se determine proiecţiile triunghiului ABC(abc. B(110. Să se determine urmele planului [P]. B(70. Se poate trasa prin punctul A şi o dreaptă de profil a planului [P] ? 6.60).10.25).40). situată la cota egală cu 15mm. B(70. B(15.30).10.60.10).5.70.10) G(30.10.d’) : A(60.10) şi C (45.60. Să se determine urmele planului [P]. ale cărui vârfuri aparţin planului [P]. C(100. c) A(15. b) D(d. zC) G(30.15.a’b’c’). d) A(70.20. B(30. OPz = 75. Să se găsească grafic cota sau depărtarea punctelor de mai jos.30.20.10).d’) : A(95. Prin punctul A să se traseze o fronto-orizontală Δ(δ.70. Fie planul oarecare [P].20). Vizualizaţi un punct M(m. C(50. C(40. definit de trei puncte necoliniare : A(120. C(20.10) şi C (70. Să se traseze prin punctul A o frontală a planului [P]. Să se determine locul geometric al punctelor din planul [P].40). pentru fiecare din cazurile următoare : a) D(d. Se poate trasa prin punctul A şi o orizontală a planului [P] ? 5. 11. Să se traseze câte o linie de cea mai mare pantă a planului faţă de planul orizontal.m’) care să fie situat la 30mm de planul lateral [L].40).40).10. B(50.20). definit prin urme : OPx = 100.30).40). D(d. e) A(120.10) şi C (30.5).80). B(70.d’) : A(80. determinat de dreapta D (definită de punctele A şi B) şi de punctul C.0.yG.d’) : A(15. ştiind : A(60. 15. B(110.20.

P’ || Q’. Cele două x Py [Q] Q" P P plane se intersectează după Q Qy Q fronto-orizontala D(d. 5. z P z z Reciproca acestei teoreme este valabilă. se duce câte o orizontală D1 ∈ [ABC]. P’’ ∩ Q’’ = d’’ În figura 5.1). D2 ∈ [EFG] şi câte o frontală D3 ∈ [ABC]. Qz P" Q' În figura 5. [P] = [ABC]. excepţie fac planele paralele cu axa Ox. respectiv EFG.d’’) [H] y Când planele nu sunt y date prin urme. [P] ∩ [Q] = D. drepte din celălalt plan. POZIŢIILE RELATIVE ALE ELEMENTELOR GEOMETRICE 5.3 planele [P] şi [Q] sunt determinate prin triunghiurile ABC. x P Qy Q Teorema de mai sus Py P poate fi verificată pentru [H] toate planele. planele [P] şi P' Q' [P] d' d" [Q] nu sunt paralele pentru P" Q" [L] că urmele lor laterale P” şi O D d" Q” se intersectează şi nu [V] x y1 O d sunt paralele. dacă unul dintre plane are concurente: două drepte paralele cu două a) în spaţiu.2 Reprezentarea planelor paralele cu axa Ox. având în vedere că pentru toate aceste plane P' z P urmele orizontale şi verticaz z le sunt paralele cu axa Ox. D ⊥ [L] .1. b) în epură. P’ || Q’. 5.5. P⎥⎥ Q. adică [V] Qz P' P' P" dacă urmele de acelaşi fel a Q' Q' P" două plane sunt paralele în [L] Px Qx O Q" epură. referitor la y y urmele orizontale şi verticaa) b) le. [P] || [Q]. Pentru a verifica dacă sunt sau nu paralele.d’.1 Poziţiile relative a două plane Două plane pot fi paralele sau concurente în spaţiu. rezultă că două plane oarecare [P] şi [Q] sunt paralele dacă au urmele de acelaşi fel paralele între ele (fig.2.1 Reprezentarea planelor paralele: trebuie verificate şi urmele a) în spaţiu. a verifica a) b) dacă două plane sunt sau nu paralele. P” || Q” laterale. revine la a verifica Fig. la care Fig.5. b) în epură.1 Plane paralele Pornind de la teorema conform căreia două plane paralele sunt intersectate de un al treilea plan după drepte paralele (al treilea plan fiind unul din planele de proiecţie). planele sunt paralele [Q] x [P] y1 O Q" Q în spaţiu.POZIŢII RELATIVE 53 5. [Q] = [EFG]. P || Q. D4 ∈ [EFD] în fiecare plan şi .

d’). ale cărei urme . Aceste puncte sunt punctele de intersecţie ale urmelor de acelaşi nume. P ∩ Q = h.m’). se construieşte prin punctul M o orizontală D(d.5. [ABC] || [EFG]. în figura 5.4. prin care se duce urma orizontală Q a planului [Q] : Q || P (fig. d’ = h’ ∪ v’ Două plane concurente se intersectează după o dreaptă. b) în epură. Dacă planele sunt date prin urme. Pentru rezolvare. a planele [Q] şi [P] se intersectează după dreapta D(d.4 Construirea unui plan [Q] paralel cu un plan [P].5.5 Reprezentarea planelor concurente: a) în spaţiu. adică să aibă urmele situate pe urmele planelor.4. dreapta de intersecţie trebuie să respecte condiţia de apartenenţă la plan. [P] ∩ [Q] = D(d.1. Astfel.54 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ dacă proiecţiile orizontale ale orizontalelor şi proiecţiile verticale ale frontalelor sunt paralele d1 || d2. atunci planele sunt paralele. printr-un punct M. b' a' d3 ' x d3 a 3 c 3' c' d1 ' d2' 2' e' e b 1 d1 2 f' d4' 4' g' z 1' f d 4 d2 4 g O y Fig. a.5. exterior lui 5.d’). Urma Q’ intersectează axa Ox în Qx.d’). P’ ∩ Q’ = v’.5. se dă planul [P] şi punctul M(m. d = h ∪ v. astfel încât : Q’ || P’. exterior lui şi se cere construirea unui plan [Q] || [P].3 Triunghiuri paralele [ABC] || [EFG] P' m' Px x z v' O m P Px x v P' m' d' z v' O m d P Px Qx x P y c) v P' Q' m' d' z O m d Q y a) y b) Fig. v’.5. pentru ambele plane. d3’ || d4’. cu proiecţia orizontală d paralelă cu urma orizontală P. c).2 Plane concurente z Q' [V] P' V=v' [P] [Q] P" d' [L] Px v h' D O x Qx d P [H] Q H=h y a) Q' d' v' x Px v Q b) h P' z h' Qx O d P y Fig. d || P şi se determină urma verticală a ei. Prin v’ se duce urma verticală Q’ a planului [Q]. În figura 5. Fiind dat un plan prin urme şi un punct exterior lui se poate construi planul ce trece prin acel punct şi este paralel cu planul dat.

5.5.h’) la intersecţia urmelor orizontale P şi Q ale planelor. h = R ∩ T. F || [V] : lei f’ trece prin h’ şi este a) în spaţiu . Proiecţiile dreptei de intersecţie se obţin unind proiecţiile urmelor de acelaşi nume : d = h ∪ v. V = v’ = P’ ∩ Q’. iar proiecţia verticală a frontaFig. urma g' orizontală a dreptei de v' Q' [Q] g' [P] P" P' intersecţie se află la infinit. dacă R' urmele verticale ale [V] T' planelor concurente [R] şi f' [R] R' [T] sunt paralele. care are urma O f verticală la infinit (fig. y y intersecţia dintre un plan a) b) oarecare [P] şi un plan de nivel [N] este o orizontală Fig. d’ = h’ ∪ v’ (fig.7 Plane concurente [R] ∩ [T] = F(f. V=v' Px Qx O G adică dreapta va fi o [L] v Px Qx x v Q Q O orizontală G(g. Pz z z Se pune problema P' P" intersecţiei dintre un plan [V] P' oarecare şi un plan de nivel l' N'=g' v' N"=g" [P] P" sau de front. x g Urma ei verticală se află la g P intersecţia urmelor verticale P [H] ale celor două plane. H = h = P ∩ Q şi urma verticală V(v.f’).5.g’) (fig. Dacă planele interz z Q' P' sectate [P] şi [Q] au urmele [V] P' orizontale paralele.6). b) în epură paralelă cu urmele verticale ale planelor.6 Plane concurente [P] ∩ [Q] = G(g.g’). z z În mod analog. dreapta de T' Rx O h' intersecţie va fi o frontală.POZIŢII RELATIVE 55 sunt : urma orizontală H(h.8 Reprezentarea intersecţiei plan oarecare [P].7).f’). g || P || Q.5.5. G || [H] : orizontale ale celor două a) în spaţiu .8). b) în epură plane.5. y y v’ = P’ ∩ Q’ iar proiecţia a) b) orizontală g trece prin v şi este paralelă cu urmele Fig. b). b) în epură plane paralele sunt planul orizontal [H] de proiecţie şi . G(g. l" N' V=v' g' g" Px [L] O G Plecând de la raţiov Px x v [N] O N" g namentul conform căruia l P două plane paralele sunt x g intersectate de un al treilea P [H] Py după două drepte paralele.g’) (fig. f' F [L] Rx h' x Tx f [T] F(f. f’ || R’ || T’.v’) la intersecţia urmelor verticale ale planelor.5. Cele două plan de nivel [N] : a) în spaţiu .5. x Tx R" h H=h T R Urma orizontală a frontalei R [H] T se găseşte la intersecţia y y urmelor orizontale a celor a) b) două plane.

Acestea intersectează fiecare din planele date după câte o orizontală sau o frontală. a).2. nici urmă verticală. . trebuie să se găsească cel puţin un punct z al dreptei. În figura 5.5. ale căror urme orizontale şi verticale nu se intersectează în cadrul epurei. b) în epură Intersecţia a două plane paralele cu axa Ox. b). este o dreaptă D(d. F ≡ d. de nivel sau de front.5. având în vedere că urmele orizontale şi verticale a celor două plane se intersectează la infinit (fig.d’) paralele cu linia de pământ se trasează prin punctul I(i. care determină drepta de intersecţie. este o fronto-orizontală. [P] şi [Q].i’) : [N] ∩ [P] = G1(g1.11 sunt reprezentate două plane. se poate folosi un plan d1 d i h1 auxiliar – plan proiectant sau plan oarecare.5. după care planul de nivel intersectează fiecare din planele date şi punctul lor comun de intersecţie I(i. Pentru trasarea ei în epură (fig. când nu se poate v2 x lucra cu planul lateral. h = P ∩ F şi d h F este suprapusă peste urma H=h [H] P Py orizontală a planului de y y front.2.9 Reprezentarea intersecţiei plan oarecare [P]. În epură.i’) : i∈ d. i’∈ d’. d’ ⎜⎜Ox. iar planul care le intersectează este planul [P].10 Intersecţia a două plane d1 ∩ d2 = i.5. d ⎜⎜Ox.g2’). sau urma laterală care este identică cu R'=d1'=d2' v1 ' P' Pz proiecţia laterală d’’ a fronto-orizontalei şi se află la intersecţia urmelor laterale a celor două plane. N’ ≡ g’ iar proiecţia orizontală g trece prin v şi este paralelă cu urma orizontală a planului [P].d’) (fig.9).g’) orizontală de cotă egală cu cota planului de nivel (fig. iar proiecţia a) b) verticală trece prin h’ şi este paralelă cu urma verticală a Fig.5.d1’). b). Fronto-orizontala de intersecţie D(d. Fig.d2’). O astfel de dreaptă.8. P" [P] Px d' O h' Proiecţia orizontală a [L] Px x h" h' O frontalei d trece prin urma P D l F=d x d" orizontală h.8. proiecţia verticală a orizontalei de intersecţie g’ trece prin urma verticală v’. [P] şi [Q].56 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ planul [N].d’).5. Rezultă dreapta P – urma orizontală a planului [P] (orizontală de cotă zero) şi dreapta de intersecţie căutată G(g.5. care nu are nici urmă orizontală. plan de front [F] : a) în spaţiu . i' d' Pentru determinarea unui punct comun celor Rx=h1'=h2' v1 O două plane paralele cu axa Ox. Cu ajutorul planului auxiliar de nivel [N] s-au determinat orizontalele G1(g1.g1’).10 planele [P] şi [Q] se h2 d2 Q Qy intersectează cu planul de capăt [R].i’) : R [P] ∩ [R] = D1(d1. d’ || P’. rezultând ca y punct comun al celor trei plane. punctul I(i. P Py În figura 5. g || P (fig. v’ = N’ ∩ P’ şi este suprapusă peste urma verticală a planului [N]. la intersecţia cărora se află un punct comun celor trei plane. În cazul în care urmele planelor concurente nu se întâlnesc în cadrul epurei. planului [P]. [Q] ∩ [R] = D2(d2. a). dreapta de intersecţie se determină cu ajutorul unor plane auxiliare. v2' Q' Qz d” = P” ∩ Q”. Similar pentru Pz z intersecţia dintre un plan z F"=d" oarecare [P] şi un plan de [V] P' P' P" front [F] se obţine o l' l" [F] d' F" frontală D(d.g1’) şi G2(g2.

d1 = h1 ∪ v1.d1’) paralele cu un plan [P] printr-un punct A(a.j’) determină dreapta de h2 h1 intersecţie D(d.dreapta paralelă cu planul .12 Dreaptă paralelă cu planul.d1’).d’) dintre planele [P] şi [Q].j’) al dreptei de Q' d2' intersecţie s-a determinat cu ajutorul planuP' d ' d' 1 lui auxiliar de front [F]. b) . este paralelă cu proiecţia orizontală a dreptei date . În figura d' P' v1' P' 5.a’). rezultă că cele două drepte sunt paralele.5.d’). Punctul z I(i.d2’) : [F] ∩ [P] = D1(d1.dreapta concurentă cu planul. Q j F=d1=d2 Punctele I(i.i’) este un punct al dreptei de intersecţie j' N'=g1'=g2' v1' v2 ' D(d.d’) || [P] : arătând că aceasta este a) în spaţiu . problema are o infinitate de soluţii. în planul [P] şi Fig.d’) dată. În primul rând.d2’).d’) : d = i ∪ j. d1’ || d’ (fig.5.d1’). d1’ ∩ d2’ = j’. deci şi dreapta dată este paralelă cu planul : D || [P]. planul [P] O P" v v1 O v1 x Px şi o dreaptă D(d. g1 ∩ g2 = i.12 sunt reprezentate. se y a) b) face trasând o dreaptă D1. d’ = i’ ∪ j’. figura 4.1.5.POZIŢII RELATIVE 57 [N] ∩ [Q] = G2(g2. c) . Dacă se pune problema construirii unei drepte D1(d1. se foloseşte un singur Fig.i’) şi J(j. 5. care intersectează planele după frontalele D1(d1. b) în epură paralelă cu dreapta D(d. b) Dreapta paralelă cu planul O dreaptă este z v' paralelă cu un plan z dacă este paralelă cu o d1' [V] V=v' d1' dreaptă conţinută în v1' Pz Pz d' acel plan.12. h1 ∈ P şi v1 ∈ Ox. b).6) . Se determină apoi proiecţiile verticale ale urmelor h1’ ∈ Ox şi v1’ ∈ P’ şi corespondentele acestora în planul orizontal. i' Un alt punct J(j. Qx g2 g1 d P [F] ∩ [Q] = D2(d2. În x P P d d1 h1 y epură.g2’).11 Intersecţia planelor ale căror urme nu se întâlnesc în cadrul epurei plan auxiliar. se trasează proiecţia ei verticală .2 Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un plan Dreapta şi planul pot avea în spaţiu următoarele poziţii relative : a) . Dacă proiecţia orizontală a dreptei D1(d1.d1’) şi Px h1' v1 h2' v2 O x D2(d2. verificarea h1 H=h [H] d paralelis-mului dintre h P Py y cele două elemente. D(d. D [L] atât în spaţiu (a) cât şi D1 [P] d1 h1' h1' h' h'Px în epură (b). exterior planului. d1 || d. . i y Dacă în cadrul epurei se întâlnesc numai urmele orizontale sau verticale ale planelor concurente.dreapta conţinută în plan (caz tratat în paragraful 4.

d’) se duce un plan auxiliar proiectant. Deoarece o dreaptă nu determină complet un plan.17 : 1) prin dreapta D(d. [Q]: Q = Qx ∪ h.13 Construirea unei drepte paralelă cu un plan : D1 || [P] Fig.d’) sunt prezentate în figura 5. dată de punctele A(a.d’). [P]: P = Px ∪ h. pentru că este paralelă plane : D1 || [Q].5.d1’) paralelă cu aceasta. de intersecţii de corpuri geometrice şi altele. . Dreapta D1(d1. adică să se construiască un plan [P] printr-un punct dat C(c.13). h Q Se determină dreapta de intersecţie dintre cele două m d1 y plane.14 s-au construit două astfel de plane. planul căutat trebuie să conţină o dreaptă D(d. cuprinsă în plan şi prin punctul A(a.d’) = [Q] ∩ [R] şi prin punctul M se duce dreapta cerută. alegând punctele de intersecţie cu axa Ox. care trece prin punctul dat şi este paralelă cu dreapta dată. de regulă un plan proiectant. În epura din figura 5.14 Construirea unui plan paralel cu o dreaptă. [P] şi [Q].a’) se duce dreapta D1(d1. care să fie paralelă cu planele [Q] şi [R]. arbitrar şi unind aceste puncte cu urmele dreptei Q' D. astfel : prin m. există o infinitate de soluţii.d1’) este paralelă cu planul [P]. Planul ale cărui urme trec prin urmele dreptei D (adică planul conţine dreapta) este planul cerut. În figura 5. d1’ || d. plan determinat de dreaptă. d1' O dreaptă este paralelă cu două plane dacă d' este paralelă cu dreapta lor de intersecţie (singura v h' dreaptă comună ambelor plane).m’).a’) şi B(b. În acest caz. Dreapta D1(d1.5.5.5. Pentru a determina punctul de intersecţie dintre o dreaptă oarecare şi un plan oarecare (fig. b). Etapele determinării punctului de intersecţie dintre planul [P] şi dreapta D(d. care aparţine ambelor plane.5. d1’) astfel construită este Fig. paralel cu o dreaptă D. P’ = Px ∪ v’ .15 Dreaptă paralelă cu două paralelă cu cele două plane. convenabil ales (de capăt în acest caz) (fig. D(d. [Q].c’).58 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Pentru rezolvare.16) se utilizează un plan auxiliar. Px şi z v' Qx.b’).17. d1 || d şi prin m’. astfel: d1 || d şi d1’ || d’ (fig. deoarece este paralelă cu o dreaptă cuprinsă în plan. c) Dreapta concurentă cu planul Determinarea punctului de intersecţie dintre o dreaptă şi un plan este mult utilizată pentru rezolvarea unor probleme de secţiuni plane în corpuri geometrice. se trasează o dreaptă D(d. [P] || D sau [Q] || D Problema se poate pune şi invers. D1 || [R] cu dreapta D.5.15 se x d Px O cere să se traseze o dreaptă D1 printr-un punct P M(m. m' P' Q’ = Qx ∪ v’. a' z z v' v' d' P' P' a' d1' Q' c' b' d1' d1 d' h' x v v h' c Px Qx O x Px O d Q h h a d P a d P 1 y b y Fig.d’).

d’) Dacă dreapta care intersectează un plan este oarecare. z D1 rezultând dreapta D1(d1. d). În acest caz d1' i' [L] planul auxiliar fiind i' P' D Px O h' I x proiectant faţă de planul O P" x Qx Px Qx=v orizontal. c).i’).5.18 este reprezentată. Q' Pz [V] V=v' rezolvată cu ajutorul v' Pz D1 d' unui plan auxiliar P' d' d1' vertical.5. Deoarece punctul I aparţine dreptei D1 şi aceasta este conţinută în planul [P].POZIŢII RELATIVE 59 2) se intersectează z z planul proiectant [Q] cu Pz Q'=d'=d1' P [V] V=v' planul oarecare [P]. Q Py Cele două drepte fiind în y y a) b) planul ajutător [Q]. D ∩ D1 = I(i.17.5.18 Reprezentarea intersecţiei dreaptă . d1’ = h’ ∪ v’ P' D Qx=h' P' i' [L] (fig. b) în epură proiecţie faţă de care planul ajutător nu este proiectant. v' Q'=d'=d1' d1 = h ∪ v. adică pe planul orizontal : d ∩ d1 = i (fig.17. d' P' x Px O Px h x z P' Qx P b) d Q a) y y O x Px Q'=d' z Q'=d'=d1' P' v P d c) d1 h v' Qx=h' x O Px Q y z Q'=d'=d1' P' v P d d) i d1 h v' i' Qx=h' O Q y z P d Fig.16 Reprezentarea intersecţiei dreaptă . a) b) Atunci când dreapta care intersecteaFig. În figura 5. în proiecţia de Py Q=d=d1 pe planul vertical de y Q=d=d1 y proiecţie.5. b) în epură . H=h P h P mai întâi. în spaţiu şi în epură. punctul de [H] [Q] i [P] i Py intersecţie se determină.17 Etapele determinării punctului de intersecţie dintre planul [P] şi dreapta D(d.plan oarecare (utilizând plan de capăt) : a) în spaţiu . d’ ∩ d1’ = i’.plan oarecare ză un plan este într-o (utilizând plan proiectant vertical) : a) în spaţiu . mai întâi.d1’). punctul lor de intersecţie se găseşte. pe planul de Fig. rezultă că I este punctul de intersecţie dintre dreapta D şi planul [P]. z Q' z intersecţia de mai sus. alegerea planului auxiliar ca plan de capăt sau plan vertical este la fel de convenabilă.5. i' Px Qx I [Q] x 3) se determină v P" O x Px O punctul de intersecţie dintre i d [H]d1 [P] d dreapta dată şi dreapta găsită d1 Py H=h Q h P P anterior.

5.d’).5. figura 5. i” = P” ∩ d”. Q' z P z Intersecţia dintre o dreaptă oarecare şi o figură geometrică Determinarea punctului de concurenţă dintre o dreaptă şi 3' un plan dat prin coordonatele 1'=3' i' i'4'=5' 2' vârfurilor unei figuri geometrice a' a' 1' 4' c' c' O O se face ca şi în cazul prezentat la planul dat prin urme.5.d’) i' D1 P' x y1 şi un plan oarecare [P].21 Intersecţia dintre o dreaptă oarecare D(d.20. mai întâi. poate fi i d Py d rezolvată şi fără ajutorul Py P P [H] planului auxiliar.21. pe planul lateral de proiecţie. i" i' d' D Intersecţia dintre o d" P" i' dreaptă şi un plan.d’) şi acesta intersectează placa : o placă plană opacă [ABC] b’c’ ∩ Q’ = 1’.d’) intersectează placa Q b y R=d b y [ABC].d1’). Planul y y [F] intersectează planul a) b) dat după o frontală D1(d1. b) în epură punctul I(i. punctul y y de intersecţie rezultând a) b) Fig.5.19). pentru a d1' P" P' [F] D rezolva intersecţia dintre o i' i" [L] Px O h' dreaptă verticală D(d. Punctul de intersecţie I(i. dus prin Py Py P P [H] dreaptă (fig. care intersecFig. Aceasta se poate observa în rezolvarea intersecţiei dintre un plan paralel cu linia de pământ [P] şi o dreaptă de profil D(d. d1’ ∩ d’ = i’.d’) şi tează verticala dată în un plan oarecare [P] : a) în spaţiu . a pentru d găsirea punctului în care dreapta 1 5 2 4=5 D(d.1’2’) după care Fig. Astfel.60 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ poziţie particulară.i’) se găseşte. x c a a x c 3 i2 1=3 i 4 În figura 5.i’). planul auxiliar poate fi ales şi în z d' F"=d"=d1" altă poziţie decât de plan Pz F"=d"=d1" [V] d' proiectant. ambele [L] i" I x y1 având poziţii particulare [V] O O faţă de planele de x P" [P] i proiecţie. d'=Q' 5' d' 2' b' z R' b' z . b) în epură de proiecţie. se duce un plan de capăt a) b) [Q] prin dreaptă şi se determină dreapta (12. a’c’ ∩ Q’ = 2’.20 Reprezentarea intersecţiei dintre o dreaptă de profil direct pe unul din planele şi un plan paralel cu linia de pământ : a) în spaţiu. intersecţie vizibilă în proiecţia pe z P P' z z planul vertical de d" Pz P' d' proiecţie. I O P" h x d=i planul auxiliar ales este un d=i F=d1 F=d1 [P] plan de front [F].19 Reprezentarea intersecţiei dintre verticala D(d. ca intersecţia dintre urma laterală P” a planului şi proiecţia laterală d” a dreptei de profil.

Pe porţiunea 1’2’ proiecţia verticală a dreptei d’ este invizibilă din 1’ până în i’ şi vizibilă din i’ până în 2’. punct de intersecţie ce se obţine. pentru ca apoi cu ajutorul unei linii de ordine să se determine şi proiecţia verticală i’. Din proiecţia orizontală rezultă că punctul 1 are depărtarea mai mare.i’). este necesar să se stabilească porţiunile vizibile şi respectiv invizibile ale dreptei. proiecţia verticală a dreptei d’ intersectează latura b’c’ a plăcii şi se stabileşte care dintre ele are depărtarea mai mare. unul 1 n dintre punctele care determină 4 k drepta de intersecţie dintre cele două plăci. Pentru determinarea c' 6' i' dreptei lor de intersecţie. iar aceasta este .22 Intersecţia a două plăci plane opace.d’) în punctul I(i. Pentru aceasta se vor afla două puncte de intersecţie dintre laturile unei z b' plăci cu cealaltă placă. Aceeaşi problemă se poate rezolva utilizând ca plan ajutător un plan proiectant vertical [Q]. Dacă placa este opacă. intersectează placa [ABC] după [ABC] ∩ [KMN] = IJ(ij. Pentru determinarea unui al doilea punct al dreptei de y b intersecţie. Pentru determinarea vizibilităţii dreptei în proiecţia verticală se consideră punctele 1’ ≡ 3’ unde.5. În proiecţia orizontală. dreptea d este vizibilă de la latura ac până în i şi invizibilă din i până la latura bc.POZIŢII RELATIVE 61 Această dreaptă se intersectează cu dreapta dată D(d. se 3' propune aflarea punctelor în care 2' a' laturile KM şi MN ale plăcii m' [KMN] intersectează placa [ABC]. dus prin dreapta D(d.21. puncte Q1' k' Q2' care vor determina direcţia n' dreptei de intersecţie.i’). aparent.1’2’) şi ea la rândul ei 6=7 latura KM în punctul I(i. se pune problema determinării dreptei de intersecţie dintre două plăci plane. care Fig. la intersecţia aparentă a proiecţiei orizontale d a dreptei cu latura bc şi s-a stabilit vizibilitatea dreptei pe planul orizontal. mai întâi. care 3 i intersectează placa [ABC] după c j 5 dreapta (12. În figura 5. Intersecţia a două plăci plane Ştiind că două plane se intersectează după o dreaptă.i’j’) dreapta (34. prin latura MN se duce planul de capăt [Q2]. obţinându-se aceleaşi rezultate (fig. deci în proiecţia verticală punctul 1 este în faţa punctului 3 şi implicit latura b’c’ este vizibilă. în proiecţia orizontală dintre două puncte care au proiecţiile orizontale suprapuse este vizibil punctul care are cota mai mare.d’). în continuare s-au considerat punctele 4 ≡ 5. b). Bazându-ne pe acest raţionament şi ştiind că. 12 ∩ d = i. în proiecţia pe planul orizontal.3’4’).5.22 sunt date 4' 7' plăcile triunghiulare [ABC] şi 1'=5' j' [KMN]. Q1x Q2x O Prin latura KM se duce x a 2 Q1 m Q2 planul de capăt [Q1].

γ’) şi nu triunghiul efectiv. folosind planele auxiliare de capăt [Q1] şi [Q2]. iar în plan orizontal. (β. Plăcile fiind considerate opace.α’).i’j’).7’). Restul segmentelor vizibile şi invizibile rezultă din epură. . punctul 7.β’) fiind punctul în care latura BC intersectează placa [KMN].23 Intersecţia a două plăci plane opace. punctele 6 ≡ 7.α’γ’). segmentul după care se intersectează cele două plăci este (αβ.6’) şi (7.5’) şi a punctelor (6.α’β’). considerând plăcile rigide. Vizibilitatea plăcilor se determină studiind vizibilitatea punctelor (1. deci latura a’b’.5. iar latura MN intersectează planul din care face parte triunghiului ABC în punctul (γ. n' 2' a' α' 3' 4' b' z 7' β' γ' 1'=5' k' Q1' x Q1x k a 5 α 6' m Q2' c' O=Q2x 2 3 4 b Q2 Q1 1 c 6=7 β γ m' n y Fig. Din dreapta de intersecţie (αγ.α’β’) Punctele care determină segmentul de dreaptă după care se intersectează două plăci nu rezultă întotdeauna direct. în funcţie de linia de intersecţie. Latura KN intersectează placa [ABC] în punctul (α. (5. folosind teoria cunoscută. se studiază vizibilitatea laturilor.1’). se consideră punctele aparent suprapuse 1’ ≡ 5’ şi în plan orizontal.j’). în dreptul intersecţiilor aparente. [ABC] ∩ [KMN] = (αβ. deci latura km.62 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ concurentă cu latura MN în punctul J(j. Cele două plăci triunghiulare se intersectează după segmentul IJ(ij. în proiecţia verticală este vizibil punctul 1. Astfel. În figura 5.23 pentru determinarea dreptei de intersecţie dintre plăcile [ABC] şi [KMN] se intersectează laturile KN şi MN cu placa [ABC]. În plan vertical.

25. cazuri. deoarece şi d” ⊥ P”.3 Drepte şi plane perpendiculare a) Dreapta perpendiculară pe un plan Un caz particular al intersecţiei dintre o dreaptă şi un plan oarecare este cazul când dreapta face cu planul un unghi de 900. O dreaptă D(d. b) plan axial: D(d. f’ = c’ ∪ 2’. iar din m’.26 Dreaptă perpendiculară perpendiculară pe frontala f’ : d ⊥ g.d”) este Fig. d’⊥ Q’ planului. construirea m' 5' 2' unei perpendiculare pe plan se face utilizând o f' orizontală şi o frontală a planului. În figura 5. x d a Se trasează orizontala G(g. b) în epură. pe un triunghi: D(d. i Verificarea perpendicularităţii se Py P d face ca şi în figura 5.m’). proiecţia orizontală a dreptei d va fi perpendiculară pe z proiecţia orizontală a z D Pz [V] orizontalei g. g’ = a’ ∪ 1’. d’ ⊥ f’. Conform teoremei unghiului drept.f’).g’) prin vârful A.26. pe planul triunghiului [ABC].d’) ⊥ [P].d’. D ⊥ [Q]. perpendiculară pe orizontala g. intersectează acel plan într-un punct I(i. b' z d' Când planul nu este dat prin urme. d ⊥ Q.d’) perpendiculară pe un plan oarecare [P]. proiecţia verticală d’ Fig.5. se g' 1' pune problema trasării unei perpendiculare D(d. în ambele a) plan paralel cu Ox .24 Reprezentarea unei drepte D perpendiculară pe un urmele de acelaşi nume ale plan [Q] : a) în spaţiu.d’) a' c' O prin punctul M(m.d’) ⊥ [ABC] .5. prin d y y proiecţia pe plan lateral atât a b) a) dreptei cât şi a planului. prin vârful f 2 c C(c.f’) a planului.24). cu excepţia planului paralel cu axa Ox şi a i" i' i' i" P" planului axial.POZIŢII RELATIVE 63 5. d P P Observaţie : O y y y dreaptă este perpendiculară a) b) pe un plan dacă proiecţiile ei sunt perpendiculare pe Fig. deci şi pe urma x Px f h verticală a planului P’ h Py i d P [H] (fig. Prin punctul de intersecţie se pot duce în plan o orizontală G(g. g = a ∪ 1 şi frontala F(f. deci şi pe Pz d' d' urma orizontală a planului P [P] i' g' v' i' I G şi proiecţia verticală a v' [L] dreptei d’ va fi perpendiP' f' f' P' F culară pe proiecţia verticală Px x h' v O h' v g O P" g a frontalei f’.25 Dreaptă de profil perpendiculară pe un : perpendiculară pe planul [P].i’).5. P' z Pz z Reciproca teoremei enunţate d" P" d" d' d' mai sus este adevărată.c’). Din proiecţia m se 1 g m b y construieşte proiecţia orizontală d.5. Aici se observă că dreapta D(d. f = c ∪ 2. la care toate dreptele P=P' de profil au proiecţiile orizontale şi y1 x y1 x O O verticale perpendiculare pe urmele i de acelaşi nume ale planului.g’) şi o frontală F(f.

d) Plane perpendiculare Observaţie : Condiţia necesară şi suficientă ca două plane să fie perpendiculare între ele este ca unul dintre ele să conţină o dreaptă perpendiculară pe celălalt. să se construiască un plan [R] perpendicular pe planul dat (fig.i’) în care dreapta D intersectează planul [P]. astfel încât g ⊥ d.v’). Pentru ca punctul A să aparţină planului trebuie ca acesta să fie situat pe o dreaptă a planului.d’).5. Fiind dat planul [P]. care va trebui să aparţină acestui plan. se pleacă de la considerentul că.h’) şi verticală V(v.a’) (fig. Pentru a construi perpendiculara D1(d1.v’).a’)∈[P] Fig. Fie M(m. orizontală H(h.a’).m’) punctul prin care se duce perpendiculara D1 pe dreapta D. se pot duce o infinitate de drepte conţinute în plan.h1’v1’) şi aceasta la rândul ei intersectează dreapta D în punctul I (se găseşte. Conform observaţiei de mai sus. toate formând 900 cu perpendiculara dată. A(a.27 Plan perpendicular pe o dreaptă. prin punctul în care o dreaptă perpendiculară înţeapă un plan. A(a. dus prin dreapta D.d’). Planul [P] este perpendicular pe dreapta D(d.d’) perpendiculară pe planul [P]. prin punctul A(a.27). a cărei proiecţie orizontală g să fie perpendiculară pe proiecţia orizontală d a dreptei.29).28 Drepte perpendiculare. Astfel. În figura 5.d’). exterior lui.g’). Punctul de intersecţie s-a determinat cu ajutorul planului proiectant vertical [R]. printr-un punct exterior ei.5. Prin punctul M se duce un plan [P] perpendicular pe dreapta D şi se determină punctul I(i. g ⊥ d şi se determină urma verticală a orizontalei. Se găsesc urmele dreptei. [P]⊥D(d. punctul de intersecţie din proiecţia verticală. construită prin punctul M. Urma verticală P’ a planului trece prin v’ şi este perpendiculară pe proiecţia verticală d’ a dreptei.d1’) pe o dreaptă D(d.d’) deoarece are urmele perpendiculare pe proiecţiile de acelaşi nume ale dreptei.5. care intersectează planul [P] după dreapta H1V1(h1v1.28 planul [P] s-a dus cu ajutorul orizontalei G(g. iar urmele planului [R] se vor trasa prin ele. . Urma orizontală P a planului trece prin punctul Px şi este perpendiculară pe proiecţia orizontală d a dreptei. se cere ca prin punctul A(a. d' v' x P' Px v a d P y z a' g' O g x d1' R' Rx=v1 d1 i g v1' P' i' m' v m h1 d' v' g' h1 ' P x O d=R z y Fig.a’) se construieşte o dreaptă D(d. prin punctul A se duce o orizontală a planului G(g.64 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ b) Plan perpendicular pe o dreaptă Se pune problema construirii unui plan [P] perpendicular pe dreapta D(d. V(v. h1’v1’ ∩ d’ = i’). d1 = m ∪ i şi d1’ = m’ ∪ i’. iar la intersecţia cu linia de pământ Ox se obţine punctul Px. Perpendiculara D1 se obţine unind punctele M şi I.g’).5. mai întâi. D1 ⊥ D c) Drepte perpendiculare Se cunoaşte faptul că unghiul drept dintre două drepte oarecare nu se proiectează pe planele de proiecţie în adevărată mărime.

POZIŢII RELATIVE

65

Problema are o infinitate de soluţii, având în vedere că o dreaptă oarecare nu determină singură planul. Astfel, se alege punctul Rx pe linia de pământ şi se obţin urmele planului [R], unind punctul Rx cu urmele dreptei D, R = Rx ∪ h, R’ = Rx ∪ v’. Planul [R] este perpendicular pe planul [P], deoarece conţine dreapta D, perpendiculară pe planul [P]. a' R' v' P' x Px a d P h' v R y Rx d' O x v=Qx Q=d a h h z v' Q' d' h' Px P y a' z

P' O

Fig.5.29 Plane perpendiculare, [R] ⊥ [P] Se observă că, în general, două plane perpendiculare nu au urmele de acelaşi fel perpendiculare. Dacă unul dintre planele perpendiculare este plan particular, atunci urmele orizontale sau verticale pot să fie perpendiculare. Spre exemplu, în figura 5.30 planul oarecare [P] şi planul proiectant vertical [Q] sunt perpendiculare şi au urmele orizontale perpendiculare, Q ⊥ P. Analog, un plan oarecare şi un plan de capăt vor avea urmele verticale perpendiculare, Q’ ⊥ P’ (fig.5.31).
5.4 Probleme rezolvate

Fig.5.30 Plane perpendiculare, [Q] ⊥ [P] v' a' Q'=d' h'=Qx x a Q h d v Px P P' O z

y

Fig.5.31 Plane perpendiculare, [Q] ⊥ [P] Q' P' z

1. Prin punctul M(25,5,10), să se construiască g' m' v' Py un plan [Q] paralel cu planul [P], dat prin urme : v Qx OPx = 10, OPy = -10, OPz = -20. O x Rezolvare : Pentru construirea planului [Q] paralel cu Px m planul [P], se trasează o orizontală a planului [Q], Q P G(g,g’), prin punctul M(m,m’), astfel : proiecţia g, g paralelă cu urma orizontală P şi proiecţia g’, paralelă cu P axa Ox. Se determină urma verticală V(v,v’) a y z orizontalei G şi prin proiecţia verticală v’, se trasează urma verticală Q’, paralelă cu urma verticală P’, la Fig.5.32 Rezolvarea problemei 1 intersecţia cu axa Ox obţinându-se punctul Qx. Prin Qx se trasează urma orizontală Q, paralelă cu urma orizontală P (fig.5.32). 2. Fie triunghiurile ABC şi MNK, date prin coordonatele vârfurilor : A(10,2,7), B(3,14,23), C(33,11,3), M(60,15,20), N(45,0,5) şi K(30,22,30). Să se verifice dacă cele două triunghiuri sunt paralele.

66 z

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

Rezolvare : Pentru a verifica dacă triunghiurile ABC şi MNK sunt paralele, se k' b' 4' duce câte o orizontală G1 ∈ [ABC], G2 ∈ g2' 5' [MNK] şi câte o frontală F1 ∈ [ABC], F2 ∈ m' 3' 2' f 1' [MNK] în fiecare plan al triunghiurilor. g1' 1' Deoarece proiecţiile orizontale ale a' orizontalelor g1, g2 şi proiecţiile verticale n' n c' O ale frontalelor f1’, f2’ nu sunt paralele, nici x a triunghiurile nu sunt paralele (fig.5.33). f1 2 c 3. Să se determine punctul de g2 g1 1 intersecţie dintre planele : 3 b m f2 4 k y [P] : OPx = 10, OPy = -10, OPz = -10, [Q] : OQx = 40, OQy = ∞, OQz = 20, [R] : ORx = 30, ORy = 25, ORz = ∞. Fig.5.33 Rezolvarea problemei 2 Rezolvare : Se determină dreptele de z intersecţie dintre planul oarecare [P] cu fiecare d1' Qz dintre planele [Q], respectiv [R] şi se intersectează Q'=d' v1' între ele (fig.5.34) : v' R' ⎧ P' ∩ Q' = v' Py i' P' ⎪P ∩ Q = h h'=Qx O v h1' [P ] ∩ [Q] = D(d , d ') ⎪ ⎨ x v1'=Rx ⎪h ∪ v = d Px i ⎪h ' ∪ v ' = d ' ≡ Q ' ⎩ Pz d R=d1 h1 ⎧ P ' ∩ R ' = v1 ' Q ⎪P ∩ R = h P 1 Ry [P ] ∩ [R] = D1 (d1 , d1 ') ⎪ ⎨ h ⎪h1 ∪ v1 = d 1 ≡ R ⎪h1 ' ∪ v1 ' = d 1 ' y ⎩ D ∩ D1 = I (i, i ') ⇒ d ∩ d1 = i , d ' ∩ d1 ' = i ' Fig.5.34 Rezolvarea problemei 3 4. Să se determine dreptele de intersecţie z dintre planul [P], definit prin urme : OPx = 40, P' Pz OPy = 25, OPz = 20 şi planele de nivel, [N] şi de front, [F], care conţin punctul A(10,10,5). d' Rezolvare : Dreapta de intersecţie dintre planul [P] şi N'=g' a v' Px O planul de nivel, [N], este o dreaptă orizontală (de nivel), G(g,g’), care are proiecţia verticală g’ suprapusă v x h' g peste urma verticală N’, g’ = N’, iar proiecţia orizontală F=d g, paralelă cu urma orizontală P, trecând prin urma v : a' h P’ ∩ N’ = v’, g || P. P Dreapta de intersecţie dintre planul [P] şi Py planul de front, [F], este o dreaptă frontală (de front), y D(d,d’), care are proiecţia orizontală d suprapusă peste urma orizontală F, d = F, iar proiecţia verticală d’, Fig.5.35 Rezolvarea problemei 4 paralelă cu urma verticală P’, trecând prin urma h’ : F ∩ P = h, d’ || P’ (fig.5.35). 5. Să se traseze dreapta de intersecţie Δ(δ,δ’) dintre planele [P] şi [Q], definite astfel: Px = 55, ∠OPxP = 300, ∠OPxP’ = 600 Qx = 10, ∠OQxQ = 600, ∠OQxQ’ = 600.

f 2'

POZIŢII RELATIVE

67

Rezolvare : La reprezentarea planelor se observă z v1' N'=d1'=d2' v2' că, urmele verticale nu se intersectează în epură. a' Intersecţia urmelor orizontale determină urma P' δ' Q' orizontală H(h,h’) a dreptei de intersecţie. Pentru a găsi încă un punct A(a,a’) pentru dreaptă, se 0 0 Qx O v2'=h' 60 Px 60 v1 intersectează cele două plane date cu un plan de δ x nivel : 300 600 ' ⎧[P ] ∩ [N ] = D1 (d1 , d1 ) a Q ⎪ ' d2 d1 [P] ∩ [Q] ∩ [N ] = I (i, i') ⇒ ⎪[Q] ∩ [N ] = D2 (d 2 , d 2 ) ⎨ P d1 ∩ d 2 = a h ⎪ y ⎪ D ∩ D = A(a, a ') 2 ⎩ 1 Fig.5.36 Rezolvarea problemei 5 Dreapta de intersecţie Δ(δ,δ’) este dată de punctul A(a,a’) şi de urma orizontală H(h,h’) : z d' Q δ = a ∪ h, δ’ = a’ ∪ h’ (fig.5.36). z δ' 6. Prin punctul A(40,15,10), să se traseze o v' Pz dreaptă Δ(δ,δ’), paralelă cu planele [P] : OPx = 50, a' P' Q' d OPy = 10, OPz = 15 şi [Q] : OQx = 20, OQy = 25, Qx Px O OQz = 20. v h' Rezolvare : O dreaptă este paralelă cu un plan, dacă x P este paralelă cu o dreaptă din plan(fig.5.37). Se Py h determină dreapta de intersecţie dintre cele două a Q plane :[P] ∩ [Q] = D(d,d’), dreaptă comună δ ambelor plane şi se trasează, prin punctul A(a,a’), Qy dreapta Δ(δ,δ’) paralelă cu ea : a ∈ δ, δ || d, a’ ∈ δ’, y δ’ || d’. 7. Să se construiască urmele unui plan [P], Fig.5.37 Rezolvarea problemei 6 paralel cu dreapta D, determinată de punctele z A(40,15,10) şi B(30,10,5), care să conţină punctul P' d' a' I(18,8,5) şi să se intersecteze cu axa Ox la 5mm de δ' planul lateral. i' b' Rezolvare : Prin punctul I(i,i’) se trasează o dreaptă h' Px v x O Δ(δ,δ’), paralelă cu dreapta dată : i ∈ δ, δ || d, i’ ∈ δ’, δ’ h v' i || d’ şi i se determină urmele orizontală H(h,h’) şi δ b verticală V(v,v’). Planul căutat are OPx = 5 şi urmele d a P y sale se trasează prin urmele dreptei Δ : P = Px ∪ h, P’ = Px ∪ v’. Planul [P], astfel construit, este paralel cu dreapta D, deoarece conţine dreapta Δ, paralelă cu Fig.5.38 Rezolvarea problemei 7 dreapta D (fig.5.38). P' z a' δ' 8. Fie planul oarecare [Q] definit prin dreptele 2' c'=d1'=i' D(d,d’) : A(30,20,15), H(20,10,0) şi Δ(δ,δ’) : A, 1' B(5,5,5). Să se determine punctul de intersecţie I(i,i’) b' d' Px h' dintre planul [Q] şi dreapta de capăt ce trece prin x O punctul C(15,13,10). d δ b Rezolvare : Dreapta de capăt D1(d1, d1’) are proiecţia h c verticală suprapusă peste proiecţia c’, d1’ = c’ şi 1 P 2 i' proiecţia orizontală perpendiculară pe axa Ox, trecând a d1 y prin proiecţia c, c ∈ d . Pentru determinarea punctului

de intersecţie I(i,i’) dintre planul [Q] şi dreapta de capăt

1

Fig.5.39 Rezolvarea problemei 8

68

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

D1(d1, d1’), se duce prin dreaptă un plan de capăt [P] (d1’ ∈ P’) şi se găseşte dreapta de intersecţie (12,1’2’) dintre acest plan şi dreptele D şi Δ, ce definesc planul [P]. Intersecţia dintre dreapta (12,1’2’) şi dreapta de capăt D1(d1, d1’) determină punctul de intersecţie I(i,i’), în proiecţia pe planul orizontal, 12 ∩ d1 = i, unde cele două drepte se proiectează distinct (fig.5.39). 9. Să se determine punctul de intersecţie dintre dreapta D(d,d’) definită de punctele K(5,10,35) şi I(50,15,10) şi placa triunghiulară [ABC] : A(60,10,15), B(35,40,45), z C(15,5,5). Considerând placa opacă, să se b' studieze vizibilitatea dreptei. Rezolvare : Se trasează un plan de capăt [Q] prin dreaptă, δ’ ≡ Q’ şi se determină dreapta k' 4' (12,1’2’) după care acesta intersectează placa : 2' [Q] ∩ [ABC] = (12,1’2’). Această dreaptă se α' intersectează cu dreapta dată ∆(δ,δ’) în a' 1'=5' 3' punctul (α,α’), punct de intersecţie ce se δ'=Q' i' obţine, mai întâi, în proiecţia pe planul c' orizontal, 12 ∩ δ = α, pentru ca apoi, cu x O ajutorul unei linii de ordine, să se determine şi 1 c proiecţia verticală α’. a Vizibilitatea dreptei în proiecţia k δ 3=4 verticală, se stabileşte pornind de la o i 5 α intersecţie aparentă a dreptei cu o latură a 2 plăcii, considerând punctele 1’ ≡ 5’. Din proiecţia orizontală rezultă că punctul 5 are depărtarea mai mare, deci în proiecţia y verticală punctul 5 este în faţa punctului 1 şi b implicit proiecţia δ’ este vizibilă până în α’, iar până în 2’, invizibilă. Analog, se studiază Fig.5.40 Rezolvarea problemei 9 vizibilitatea dreptei şi în proiecţia z orizontală, considerând intersecţia n' aparentă a proiecţiei δ cu latura bc, 7' 2' a' respectiv punctele 3 ≡ 4 (fig.5.40). 4' c' 10. Fie plăcile plane opace α' 1' date prin coordonatele vârfurilor β' [ABC] : A(70,15,35), B(10,40,10), m' 6' 3'=5' C(5,0,30), şi [MNK] : M(60,10,15), N(35,40,45), K(15,5,5). Să se b' determine segmentul de dreaptă după k' care cele două plăci se intersectează şi c O x 4 să se studieze vizibilitatea plăcilor. k Rezolvare : Segmentul de dreaptă m 2 după care cele două plăci se 5 a 6=7 intersectează este determinat de β α punctele în care laturile MN şi NK 1 intersectează planul triunghiului [ABC]. Se procedează ca şi la problema 9 şi se determină punctele 3 n b y (α,α’) şi (β,β’). Pentru stabilirea vizibilităţii Fig.5.41 Rezolvarea problemei 10 plăcilor în proiecţia orizontală s-au

5. β' B(35.10.15). iar din proiecţia k’. astfel încât punctul I să aparţină plăcii. construieşte proiecţia orizontală Fig. ca în figura 5. F(65. Vizibilitatea plăcilor se studiază b' k' z având în vedere observaţia că vârful B al 1' triunghiului are cea mai mare cotă şi d' depărtare.43 Rezolvarea problemei 12 perpendiculară pe orizontala g.5. proiecţia verticală d’ perpendiculară pe a' z d ⊥ g. I(10. d' Py Perpendiculara intersectează planul triunghiului în punctul I(i.37). punct determinat ca în x d O Px rezolvarea problemei 9. P a 13. şi placa patrulateră k' a' 1' [EFGI] : E(5. Astfel.15).43). e' 2' 11. ale triunghiului.α’) şi (β. Să se studieze i' c' vizibilitatea plăcilor. Grafic.42 Rezolvarea problemei 11 înţeapă placa patrulateră [EFGI]. Din proiecţia k se d. atât în i' g' m' a' proiecţia orizontală cât şi în cea verticală. Fig.i’).28.42).5. considerându-le x g' opace. yI .5) x k c 2 a f şi să se determine punctul în care aceasta îl n g intersectează.5. se y 1 trasează prin punctul A(a.40.5). exterior planului.5.35. iar pentru proiecţia verticală. Să se determine segmentul de dreaptă după care se intersectează placa α' triunghiulară [ABC] : A(60. 4' G(55. B(45. deci este primul vizibil.42.20). 4 i Pentru definirea segmentului de g dreaptă după care se intersectează cele două b y plăci.10.5. m i Rezolvare : Construirea perpendicularei pe d planul triunghiului se face utilizând o orizontală şi o frontală a acestuia.35). f' 2' 12.40). punctele 6 f' 3' şi 7 (fig.5. OPy = -5 OPz = -10 şi un punct A(20.5.45).yI. dreapta D(d.5.10). d’ ⊥ f’.POZIŢII RELATIVE 69 considerat punctele aparent suprapuse 3’ şi z b' 5’.5.g’) şi frontala F(f.44 Rezolvarea problemei 13 dreaptă D(d.41).35) să se c' traseze o perpendiculară pe planul triunghiului O [ABC] : A(60.k’) de intersecţie al punctul 1 diagonalelor.d’) fiind frontala f’ : P' perpendiculara cerută (fig. Se consideră planul [P] definit prin urme: y Pz OPx = 10.10.5).f’). faţă n' de planul patrulaterului (fig. yI. Din punctul K(40. Prin punctul A să se traseze o Fig.d’) perpendiculară pe planul [P]. se determină punctele (α. C(15. C(15.a’) orizontala b G(g.β’) în care laturile AB şi BC. O f 2 Rezolvare : placa [EFGI] se reprezintă în c e 3 a epură determinând depărtarea punctului I. aceasta se realizează folosind β α k K(k.10.

45).c’). Se determină urma v Px x verticală V(v.46 Rezolvarea problemei 15 două drepte oarecare se proiectează deformat pe cele două plane de proiecţie.5. perpendia g P culară pe proiecţia d’ a dreptei D : P’ ⊥ d’.d’). 14. cu ajutorul b v Px x orizontalei G(g.5) şi un punct C(10.20. 15. B(30.5).g’) (vezi rezolvarea problemei 14). N(25.5. P Dreapta Δ este definită de punctele C(c.5). Prin δ' d'=Q' v1' punctul C să se traseze o dreaptă Δ(δ. dar numai o anume dreaptă intersectează şi dreapta D1. exterior ei. dus prin dreapta D1.5) şi D1(d1.20). c ∈ d.5.g’) a planului [P]. are proiecţiile perpendiculare pe urmele de acelaşi fel ale planului. d' P' Rezolvare : Prin punctul C se trasează o orizontală b' v' g' G(g. Fie două drepte D(d. a Astfel.e’). g ⊥ d. Fie drepta D(d. proiecţia d’. Prin punctul C să se a' traseze un plan [P] perpendicular pe dreapta D. b' v' g' m' Rezolvare : Prin punctul B se construieşte un plan h1' v1 O [P] perpendicular pe dreapta D.8) z şi un punct C(10.20).δ’) δ' d' v1' perpendiculară pe dreapta D şi concurentă cu c' dreapta D1. Se consideră dreapta D(d. δ’ = b’ ∪ c’ (fig.g’) (vezi rezolvarea problemei 14).47 Rezolvarea problemei 16 căutată este definită de punctele B(b.20.5.46.d’) : A(20.70 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Rezolvare : Dreapta D(d. [P] ∩ [Q] = H1V1. δ m Orice dreaptă din planul [P] care trece prin c g d Q punctul B este perpendiculară pe dreapta D.δ’) P' e' perpendiculară pe dreapta D. cu ajutorul unui plan g de capăt [Q].44).d1’) : M(40.5). Q a d h1v1 ∩ d = e. a' z B(30. se confirmă faptul că unghiul drept dintre Fig. h1v1 ∩ d1 = c. z d1' P' B(20. Din Px se trasează urma orizontală P a planului [P]. [P] ∩ [Q] = H1V1. cu ajutorul unui y plan de capăt [Q].e’) : δ = c ∪ e. perpendiculară pe planul [P].5. n' a' Prin punctul B să se traseze o dreaptă Δ(δ.5. la y intersecţia cu axa Ox rezultând punctul Px .b’) şi C(c. perpendiFig.d1’) intersectează planul [P].δ’) Fig.20).10. Dreapta Δ(δ.c’) şi h1 y E(e.25.45 Rezolvarea problemei 14 culară pe proiecţia d a dreptei D : P ⊥ d (fig. d’ ⊥ P’ (fig. Observând epura din figura 5.3. δ’ = c’ ∪ e’. 16.5.5.d’) : A(5.d’) : A(20. Se determină punctul E(e.v’) a orizontalei şi prin proiecţia v’ se c d b trasează urma verticală P’ a planului [P]. c’ ∈ g’. g' c' v' b' Rezolvare : Prin punctul C se construieşte un plan [P] h1' O perpendicular pe dreapta D.5.47).d’) intersectează planul [P]. dus prin dreapta D. cu ajutorul orizontalei v Px v1 c x b G(g.c’) : δ = b ∪ c. exterior ei.20). Astfel.3. în care dreapta δ e D(d. în care dreapta n P h1 d1 D1(d1. . perpendiculară pe dreapta D : c' O g’ || Ox. se determină punctul C(c. d ⊥ P şi prin proiecţia a’.5. prin proiecţia a se trasează proiecţia d.

v’). Planul [R] este perpendicular pe planele [P] şi [Q].15.d’).5. a’ ∈ d’ şi i se determină urmele H(h. a) varianta II de rezolvare (fig. care este perpendiculară pe planul [R] .10). perpendicular pe planele [P] : OPx = 50. d’ ⊥ R’. respectiv dacă dreapta D aparţine acestuia.15. OQz = 20. deci planul [P] conţine dreapta D. deoarece conţine câte o dreapta perpendiculară pe acestea. Rezolvare : Prin punctul A(a. a ∈ d.h1’).h’) şi V(v. Să se verifice dacă cele două plane sunt perpendiculare. După cum se observă în epura din figura 5.d’) perpendiculară pe planul [R]. .a’) în planul [P] (punctul se ia pe orizontala G(g. R' P' d' h v' h1' v' v h1 a' a Rx a' z Pz R' P' d' z x Rx Px a d v h' P R Py y O x v1 Px v1' g' 1200 1050 d g y O R P Fig. OPy = 10. perpendicular pe planul [P] : OPx = 50.g’). să se construiască un plan [R]. R’ = Rx ∪ v’ (fig.v’) a orizontalei G(g. ∠OPxP’ = 400 şi [R] : ORx = 17. ∠ORxR = 1050.50.49 : h1 ∈ P şi v1’ ∈ P’. a’ ∈ d’. Planul [R] este perpendicular pe planele [P] şi [Q]. V1(v1. Prin punctul A(35. rezultă că cele două plane sunt perpendiculare : [P] ⊥ [R]. dusă prin punctul A(a. OQy = 25. ştiind din enunţul problemei că ORx = 10 : R = Rx ∪ h.49 Rezolvarea problemei 18 18. R’ ⊥ d’. perpendiculare pe planele [P] şi [Q] : d’ ⊥ P’.d’).d’) şi de punctul Rx.g’) a planului [P]) şi prin el se construieşte o dreaptă D(d. a) : Se determină dreapta de intersecţie D(d.v1’) ale dreptei D şi se verifică dacă acestea sunt pe urmele planului [P].5. OPz = 35 şi care să intersecteze axa Ox la 10mm de planul lateral.48). Planul [R] este definit de dreapta D(d. a ∈ d.d’) dintre planele [P] şi [Q] : P ∩ Q = h. v’ ∪ v1’ = R’. δ’ ⊥ Q’. astfel : [P] : OPx = 50. δ ⊥ Q. care este perpendiculară pe planul [R]. P’ ∩ Q’ = v’.28) să se construiască un plan [R].5.POZIŢII RELATIVE 71 17. Se trasează planul [R] perpendicular pe dreapta D(d. Prin punctul A(40.48 Rezolvarea problemei 17 Fig. perpendiculară pe planul [P] : d ⊥ P.δ’).a’) se trasează dreptele D(d. Se determină urmele celor două drepte şi se trasează urmele planului [R] : h ∪ h1 = R. R’ ∩ Ox = Rx. a ∈ d. g ⊥ d. R ⊥ d. h ∪ v = d. h’ ∪ v’ = d’. perpendiculară pe dreaptă : g’ || Ox. d ⊥ P. d’ ⊥ P’. ∠OPxP = 350. prin urma verticală V(v. astfel : d ⊥ R. ∠ORxR’ = 1200.a’). v1’ ∈ R’.a’) se construieşte o dreaptă D(d. b) : Prin punctul A(a. OPz = 15 şi [Q] : OQx = 20. a’ ∈ g’. Rezolvare : Problema poate fi rezolvată în două moduri : a) varianta I de rezolvare (fig. OPy = 25.d’) şi Δ(δ. 19. Rezolvare : Se consideră un punct A(a. deoarece acestea conţin dreapta D(d. Se determină urmele H1(h1.50.5. Fie două plane definite prin urme.d’).5.

Fie dreptele D(d. OQz = -30. OPz = 70.30.5. Să se determine dreapta de intersecţie dintre planul [P] : OPx = 140.10) să se construiască un plan [Q] paralel cu planul [P]. 6. B(40.20.10). date prin coordonatele vârfurilor : A(0. OQy = -80.10.d’) : A(50. Să se determine dreapta de intersecţie D(d.40).30) şi G(130. Se dă planul [P] : OPx = 100.80). Prin punctul M(80.d’) : A(80. 3.90).10.20) să se traseze un plan [Q] paralel cu planul [P]. ∠OPxP = 600.40).50 Rezolvarea problemei 19 5.20). Fie planul [Q] : OQx = 30.10) şi de punctul M(45. 9. OPz = ∞ şi planul [R] : ORx = 100.20). 8. Prin punctul N(60. 7. Fie triunghiurile ABC şi EFG. definit de cele două drepte.-12. Prin punctul I(90.20) să se ducă un plan [R] paralel cu planul [Q]. F(60. ORz = 70.d’) paralelă cu planele [P] : OPx = 140.5 Probleme propuse d' R' v1' Px a' g' Rx Qx P' Q' h' h a g a) R v' d v P Q δ' R' d' Q' P' z Qz Pz O x v1 x Qx P Q R a v1' Py Qy y 1.30. un plan de nivel [N] şi un plan de front [F] care conţin acest punct.72 z Qz Pz O Py GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ v=h=v'=h'=Rx a' Px h1' v1 h1 δ Qy y d b) Fig. F(40.70). 10.40. OQy = -80.δ’) de intersecţie dintre planul [P] : OPx = 30.70).5.13. OPy = -20. OQy = 80. Să se determine dreapta de intersecţie dintre planul [Q] : OQx = 70.70.35) să se ducă un plan [Q] paralel cu planul [P]. 11. OQz = -30. OPy = 40.70. OPy = 40.15.10. OQz = 65.30. Fie punctul A(60. OPz = 50 şi [Q] : OQx = 70. 4. ORy = 55.10) să se ducă o dreapta D(d.37). C(80.10).δ’) : E(20. OQy = 80.60) şi face 600 cu planul orizontal de proiecţie.d’) dintre cele două plane.20. 5. OPz = 50 şi planul de front [F] care trece prin punctul M(90. ce trece prin punctul B(20.35).25.10. a căror urme nu se întâlnesc în cadrul epurei.i’).30. Să se verifice dacă cele două triunghiuri sunt paralele. Să se determine dreapta Δ(δ. B(20. OPy = 50. Fie planele [P] : OPx = 140.10. Prin punctul A(20. Se consideră planul [P]. . Prin punctul A(20. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie I(i. definit de dreapta D(d.50).52) şi Δ(δ. OPz = 80 şi [Q] : OQx = 30.20. 2. B(70. dintre cele două plane şi un plan de capăt [Q].90. OQz = 65 şi planul de nivel [N] care trece prin punctul A(90. E(150.30.

20).60). Fie triunghiul ABC : A(50. Să se determine dreapta de intersecţie dintre cele două plăci şi să se studieze vizibilitatea plăcilor.5. necoplanare. B(70.5).10).10). dintre dreapta Δ şi planul [P]. B(60.10).50.65. Prin punctul E(60.5).40. B(40. Să se construiască o dreaptă D(d. 16. OPy = 40. să se traseze o dreaptă Δ(δ.d’) : A(70. c) [ABC] : A(160.20). Fie planul [P] definit prin urme : OPx = 150.15. Să se determine punctul de intersecţie I(i. OPy = 90.10).25. N(15. 23. C(70. Se consideră planul [P] : OPx = 100.90. C(30.30. Să se determine urmele unui plan [P]. C(30. Să se construiască urmele planului [P].40.0).30) [KMN] : K(70.20) [KMN] : K(120.30) şi o dreaptă oarecare Δ(δ.70. concurentă cu planul triunghiului [ABC] : A(130. definit de punctele A(45. C(80. M(65.55. M(15.10. Fie două plăci plane triunghiulare opace. Să se determine dreapta de intersecţie dintre o placă plană triunghiulară şi una patrulateră.30.25). Să se determine dreapta de intersecţie dintre cele două plăci şi să se studieze vizibilitatea plăcilor.90.10. N(60. paralelă cu planul [P] definit prin urme : OPx = 60.10. 22.30) şi dreapta D(d.30) să se ducă o dreaptă Δ(δ.10).d’) la planul [P].60.5.15) să se ducă o dreaptă Δ(δ.i’) dintre dreapta D şi planul [P]. C(80.45).30. d) [ABC] : A(110. OPy = 50.10. D(120.40).30).20).30).10. care trece prin punctul M şi este paralel cu cele două drepte 17. B(30.70.25) şi Δ(δ.65) şi [KMN] : K(20.40. Prin punctul B(70. Fie plăcile plane opace date prin coordonatele vârfurilor [ABCD] : A(120.30.d’) : A(95.10. Prin punctul M(20.80). Din punctul M(55.20).30). C(20.10. C(15.10).δ’). care să treacă prin punctul A.i’). C(110. Se consideră planul [P]. Fie planul [P] definit prin două drepte paralele D1(d1.33.20.15. Se dă planul [P] definit prin urme: OPx = 100. b) [ABC]: A(100.50.10.5).20.20.50).55.40.75. Să se studieze vizibilitatea plăcilor. OPz = 70 şi un punct A(60.δ’) şi planul triunghiului.40.5.d’) paralelă cu planul [P].60).20). 19.80). M(40.50).60).80).δ’) paralelă cu planul [P].5) şi [IKNM] : I(45.20). triunghiul fiind considerat opac.70).30. B(70. Să se determine punctul de intersecţie dintre dreapta D(d.30.70.15. N(30.5). fără a se construi urmele planului 20.20) şi dreptele D(d.50).70.80) şi să se determine punctul de concurenţă.10).20).20).35).75.10.50) să se traseze o dreaptă Δ(δ. 21. în următoarele cazuri : a) [ABC] : A(100.25).35.40) să se ducă o paralelă D(d.10. B(25.5.20.δ’). 15.40. 24.d1’) : A(70. Considerând placa opacă să se studieze vizibilitatea dreptei. C(10.POZIŢII RELATIVE 73 12.0. M(100. 14.10.10) [KMN] : K(90. OPy = 50.10) şi C(10. date prin coordonatele vârfurilor : [ABC] : A(5.30). B(60.85. Fie punctul M(50.δ’) : E(35.d’) definită prin urme : H(55. N(60.0.20).10.5. B(90.40.60). N(110.70). 13. Se dau punctul A(30. care taie axa Ox într-un punct de abscisă 120 şi conţine punctul A.0) şi V(30.10.90) [KMN] : K(130.10.5). M(70.75).20. B(20.d2’) : C(40. M(120. N(40.90). N(10.5. B(20. perpendiculară pe planul triunghiului ABC şi să se determine punctul I(i.40.d’) : B(60. Să se studieze vizibilitatea dreptei Δ.70.30.70.10.δ’).20) şi placa triunghiulară [ABC] : A(60. OPz = 85. D2(d2. paralel cu dreapta D.75.60). B(10.10.40) şi C(100. .60.50).50).65). considerându-le opace.40). Să se determine proiecţiile punctului de intersecţie I(i.15. OPz = 70 şi dreapta D(d. Prin punctul K(110.70.10.i’) de intersecţie dintre dreapta Δ(δ. B(10. OPz = 50.60. 25.20).30). exterior planului. F(15. B(70.50).δ’) : M(60. 18.10). K(10.

δ’) : M(70. Prin punctul E(80. OPz = -60 şi [Q] : OQx = 70.5) să se ducă o dreaptă D(d. OPy = 70. 32. Se consideră planul [P] definit prin urme: OPx = 100.d’) : M(60.10). OQz = 70 şi punctul M(20.60. Prin punctul A să se ducă un plan [Q].50).40. OPz = 70 şi un punct A(60.20.d’).d’) pe planul triunghiului EFG : E(130. perpendiculare pe drepta D(d. perpendicular pe planul [P].30.15) să se ducă un plan [P]. G(110.30.0.10). Se consideră planul [P] definit prin urme : OPx = 150.50).δ’).80).i’) în care aceasta înţeapă triunghiul şi să se studieze vizibilitatea perpendicularei. OQy = 80.30.5.10. Se consideră dreapta D(d.20). care trece prin punctul A şi face 900 cu planul [P].20). OPz = 70 şi un punct A(60. F(40. care întâlneşte axa Ox în punctul F(35.20). Se consideră punctul A(50. C(20. K∈D. N(20.15) să se ducă un plan [Q].37).δ’) pe planul triunghiului ABC. 34.0) .d’) : A(100.d’) : A(80. exterior planului. Să se determine segmentul de dreaptă AI(ai.5.60) să se ducă o perpendiculară Δ(δ. OPy = 40. Să se determine proiecţiile perpendicularei KM duse din punctul M pe dreapta D. perpendicular pe planele [P] : OPx = 140.zA).15) şi dreapta Δ(δ. care trece prin origine. 33. OPy = 40. 27. B(60. Fie planul de capăt [Q] : OQx = 80. 42.-20.40. Să se verifice dacă acestea sunt perpendiculare.10).10. Fie placa plană triunghiulară opacă ABC : A(15. B(20.20).20).70) şi planul [P] : OPx = 60. 40. Prin punctul C(30.30).40. N(40.74 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 26.40. Să se determine proiecţiile unui triunghi [ABC]. din acest plan.40). Fie planul proiectant vertical [P] : OPx = 80. perpendicular pe dreapta D(d.10. să se construiască un plan [R]. 30. exterior planului.10. perpendicular pe planul [P].10.30). Se consideră planul [P] definit prin urme: OPx = 100.10. 35. OQy = ∞.δ’) pe dreapta MN : M(90.30. B(50. B(70.60). OPz = 50.20). Ce fel de dreaptă este dreapta de intersecţie dintre cele două plane ? 38.40). OPy = 50. dat prin coordonatele vârfurilor : A(100.30. Fie dreapta D(d. Fie planele [P] : OPx = 20.70).70. Să se ridice în punctul A o perpendiculară Δ(δ. 43.50) să se traseze o perpendiculară D(d. OPy = -10. 29.13.15).20. Prin punctul I(90.30). Prin punctul A să se ducă o dreaptă D(d. care trece prin punctul M şi face 900 cu planul [Q]. perpendicular pe planul [P]. Să se construiască planul proiectant vertical [Q].-12.50. OQy = -60. exterior planului.70).60. OPy = 90. 39. OPy = 50.10. Prin punctul A(60. C(100. Prin punctul A(110. OPy = ∞. OPz = ∞ şi punctul A(20. care defineşte distanţa de la punctul A la planul [P]. N(15. Să se construiască planul de capăt [R]. Fie planul de capăt [P]: OPx = 10. perpendiculară pe dreapta Δ(δ. 36.70.20.10). Fie dreapta D(d.10. Din punctul M(75.52).50). OQz = 65.15. Câte plane [P]. care are urmele în prelungire.90). OPz = 85. OQz = 50. 28. să se determine punctul I(i.d’) : A(50. B(70. al cărui plan să fie perpendicular pe planul [P].10) şi punctul M(45. exterior planului. Ce fel de dreaptă este dreapta de intersecţie dintre cele două plane ? 37.40. . OPz = 50 şi [Q] : OQx = 70.d’) perpendiculară pe planul triunghiului. B(70. OPz = -15 şi punctul A(50. 41.40) există? Să se traseze un astfel de plan. 31.90. Prin punctul A să se ducă un plan [Q]. Prin punctul B să se traseze un plan perpendicular pe această dreaptă.30.a’i’).70.40.d’) : A (40.

iar depărtarea modificată (a1ax1 ≠ aax).a’) : a) în spaţiu . .metoda schimbării planelor de proiecţie. a) Schimbarea planului vertical de proiecţie pentru un punct Fie punctul A(a. a ≡ a1. sau alternativ ambele plane de proiecţie (dubla schimbare de plan) astfel încât. punctul a1’.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 75 6. b).1 Reprezentarea schimbării de plan vertical de egală cu cota punctului. orizontal [H] şi vertical [V] (fig. [V1] z Pentru realizarea z a' a1' a' schimbării de plan vertical A ax O1 O x ax z pentru punctul A(a. iar pe planul vertical [V1].modificând sistemul de referinţă. în funcţie de cerinţa problemei. În noul sistem de referinţă proiecţiile punctului A vor fi : pe planul orizontal. proiecţie pentru punctul A(a. planul orizontal de proiecţie. de transformare a proiecţiilor elementelor geometrice. Se observă că punctul A are aceeaşi cotă în noul sistem (ax1a1’ = axa’ = z). perpendicular pe planul [H]. Aceste transformări pot fi făcute în două moduri : . paralel sau perpendicular). b) în epură obţinând proiecţia a1’. poziţii în care dreptele. în O a1' a1x epură (fig. adică schimbând poziţia planelor de proiecţie şi lăsând pe loc elementul geometric proiectat.6.rotind elementul geometric şi lăsând neschimbate planele de proiecţie. 6. 6.6.1 Metoda schimbării planelor de proiecţie Prin metoda schimbării planelor de proiecţie se poate schimba planul vertical de proiecţie.1). linia de pământ devine O1x1.a’). figurile geometrice sau unghiurile apar în adevărată mărime.1. studiate în continuare sunt : . se duce linia y de ordine din proiecţia x1 x1 orizontală a.metoda rabaterii.6. acelaşi punct a. proiecţia orizontală a elementului geometric rămâne neschimbată. se x O1 a1x a=a1 a=a1 z trasează noua linie de [H] pământ O1x1. .1. elementul proiectat să ocupe o altă poziţie faţă de noile plane de proiecţie (în general. particulare faţă de planele de proiecţie. . Dacă se consideră un nou plan vertical de proiecţie [V1].1 Schimbarea planului vertical de proiecţie Prin schimbarea planului vertical de proiecţie. Metodele geometriei descriptive. . format din cele două plane de proiecţie perpendiculare. METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE Prin metodele geometriei descriptive se realizează modificarea proiecţiilor elementelor geometrice din poziţiile date în alte poziţii. z raportată la planul vertical [V] de proiecţie [V1].metoda rotaţiei.a’) în sistemul de referinţă iniţial. perpendiculară a) b) pe O1x1 până în a1x şi se prelungeşte cu o distanţă Fig. iar proiecţia verticală se schimbă în raport cu noul plan vertical.

d’) se transformă într-o frontală F(f. b' x b=b1 O1 b1' bx d' b' a' ax O x b=b1 O1 b1' bx d' d=f b' a' ax a=a1 a1x a1' O x bx b=b1 x1 c) d' a' ax d=d1 b1x d1' a) a=a1 a1x x1 a1' b1x f' b) d=δ a=a1 O1 O x1 a1' δ' b1' Fig. Segmentul de dreaptă obţinut în noul sistem este A1B1(a1b1. dar de obicei. c).d’) şi dreapta D1(d1.2. b) Schimbarea planului vertical de proiecţie pentru o dreaptă Fie o dreaptă fiind definită de două puncte. b) . dreapta oarecare este transformată într-o dreaptă particulară.d1’) obţinută sunt într-o poziţie oarecare. A schimba planul vertical de proiecţie pentru aceasta înseamnă a face această schimbare pentru două puncte ale dreptei.luând linia de pământ O1x1 perpendiculară pe proiecţia orizontală a dreptei.b’). Prin schimbarea planului vertical de proiecţie o dreaptă oarecare D(d. Observaţie : La schimbarea de plan vertical de proiecţie. dat prin urmele sale. axa’ = a1xa1’. a şi b şi cotele punctelor. proiecţia orizontală şi cota unui punct rămân neschimbate. d (fig. b) – c) în epură .6.6. păstrând proiecţiile orizontale.6.sau într-o dreaptă de profil Δ(δ.76 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Orientarea liniei de pământ trebuie astfel făcută încât punctul să-şi păstreze diedrul în care a fost iniţial.luând linia de pământ O1x1 paralelă cu proiecţia orizontală a dreptei. alegând poziţia noului plan vertical. P şi P’ şi un nou plan vertical de proiecţie [V1].a’b’). a). iar proiecţia verticală şi depărtarea punctului se modifică. c) Schimbarea planului vertical de proiecţie pentru un plan Se consideră un plan oarecare [P].δ’).a’) şi B(b. convenabilă. d (fig.f’) .2.6. bxb’ = b1xb1’ (fig. faţă de aceeaşi linie de pământ O1x1. schimbarea de plan vertical se face prin schimbarea de plan vertical pentru punctele A(a. Cele două plane verticale de proiecţie şi planul dat se z [V1] P1' Px x P=P1 O1 i' i P1x [P1] a) x1 [V] P' [P] O [H] y x Px P=P1 P1x O1 b) P' i' i x1 i1 ' P1' O x P1' i1 ' i' P' O1 O P=P1 c) Px P1x x1 i Fig.a1’b1’).3 Reprezentarea schimbării de plan vertical de proiecţie pentru planul [P] : a) în spaţiu.2.6. în probleme. Fiind dat segmentul de dreaptă AB(ab.2 Schimbare de plan vertical pentru o dreaptă Dreapta D(d.

6. pentru schimbarea planului vertical de proiecţie. 6.5. În proiecţie pentru punctul A(a. a. unghi identic cu unghiul plan dintre urma P1’ şi axa O1x1.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 77 intersectează într-un punct I(i. a cărui proiecţie orizontală i coincide cu intersecţia celor două linii de pământ: i = Ox ∩ O1x1 (fig. se aplică în general. Pentru aflarea noii urmei verticale P1’ se ţine seama de faptul că punctul I(i. sau rotind proiecţia verticală i’ în jurul lui i până se suprapune pe acea perpendiculară.1. proiecţia verticală a elementelor geometrice rămâne neschimbată. se aplică metodologia descrisă mai sus. [H1].i’) aparţine atât urmei verticale vechi P’ cât şi celei noi P1’.4.a’) şi un nou plan O orizontal de proiecţie.6.4.6.6.4. b) plan paralel cu linia de pământ tală P a planului. a). se poate roti în sensul prevăzut în figura 6. a). P ≡ P1 şi la intersecţia ei cu axa O1x1 se obţine punctul P1x. se observă că urma orizontală a planului rămâne neschimbată. se obţine mărimea reală a unghiului α pe care planul oarecare [P] îl face cu planul orizontal de proiecţie. O1x1.3. b şi în continuare.3. în i1’. Prin planul [P1] astfel transformat.3.4. obţinută după schimbarea de plan vertical : P1’ = P1x ∪ i1’. Punctul P1x şi proiecţia verticală i1’ determină urma verticală a planului [P1]. în transformarea din figura 6. respectiv planul orizontal [H]. a) b) Planele de proiecţie [H1] şi [V] se intersectează după Fig. care y se menţine (fig. deci se face schimbarea de plan vertical pentru punctul I. Noua proiecţie verticală P1’ se obţine măsurând cota punctului I. atunci P2' Px O când se urmăreşte transformarea Px i O x i lui într-un plan particular şi x α P=P1 anume într-un plan proiectant de P1x P 1 ' i1 ' P=P2 O1 capăt [P1](fig. Linia de O1x1 se trasează pământ Fig.3. z Schimbarea a) a'=a1' [V] a'=a1' y planului orizontal de x1 x1 A proiecţie pentru un punct a1x a1x O1 y Se consideră un punct O1 x a1 ax y ax a1 A(a. Schimbarea de plan i' x1 vertical pentru un plan oarecare i' i2' P' P' x1 [P]. c. ca şi în epura din figura 6. în transformarea din figura 6. a sau paralelă cu aceasta. a) sau într-un O1 plan plan paralel cu linia de a) b) pământ [P2] (fig. Pentru a realiza schimbarea de plan vertical pentru planul [P] în epură.5 Reprezentarea schimbării de plan orizontal de linia de pământ.6.6.4 Plan oarecare transformat în : perpendiculară pe urma orizona) plan de capăt . b). Proiecţia verticală i’. pe perpendiculara dusă din proiecţia orizontală i pe axa O1x1. b) în epură noul sistem de proiecţie . obţinându-se epura din figura 6. iar proiecţia orizontală se modifică în raport cu noul plan orizontal.i’). În fiecare caz se stabileşte sensul corespunzător pentru noua axă O1x1. O x a a y [H1] perpendicular pe planul [H] vertical de proiecţie [V].a’) : a) în spaţiu. b sau în sens contrar.2 Schimbarea planului orizontal de proiecţie Prin schimbarea planului orizontal de proiecţie.

b’) să aibă aceeaşi cotă în noul sistem de d'=g' a'=a1' referinţă.a’) şi B(b.6 Schimbare de plan pe axa O1x1 şi pe acestea se măsoară depărtările orizontal pentru o dreaptă punctelor. [P] şi [H1]. [H]. Din proiecţiile verticale ale punctelor A şi B se duc linii de ordine perpendiculare Fig. a1b1. AB = a1b1 şi unghiul pe care-l face cu planul vertical de proiecţie. nu modifică rezolvarea a problemei. Astfel. b) Schimbarea planului orizontal de proiecţie pentru o dreaptă Schimbarea de plan orizontal de proiecţie pentru o dreaptă se face prin schimbarea planului orizontal pentru două puncte ale dreptei.6). Trasarea axei O1x1 de o d b parte sau de alta a proiecţiei a’b’. care ax bx O x rămâne neschimbată. punct care are proiecţia verticală i’ x1 pe linia de pământ şi z x1 [V] proiecţia orizontală i pe urma P'=P1' P a planului. ci doar sensul axei. c) Schimbarea planului orizontal de proiecţie pentru un plan Fie dat prin urme planul oarecare [P]. Se face P'=P1' P1x schimbarea de plan orizontal [H1] [P1] O pentru punctul I.a’b’). alcătuit din planul vertical [V] şi noul plan orizontal [H1] (fig 6. Sensul liniei de pământ se stabileşte astfel încât punctul să rămână în diedrul în care a fost înainte de schimbarea planului de proiecţie. pentru determinarea proiecţiei orizontale a1. Fie segmentul de dreaptă AB(ab. a1x x b b'=b1' 1x 1 Noua linie de pământ O1x1 se va lua astfel încât punctele A(a. unde se obţine a1x şi se prelungeşte cu o distanţă egală cu depărtarea punctului. faţă de noul sistem de proiecţie. a1.6. a) b) Un alt punct al urmei orizontale este P1x.5. Dacă se face o schimbare de plan orizontal de proiecţie pentru acest plan el se transformă într-un plan [P1]. faţă de axa O1x1. a1xa1 = axa şi b1xb1 = bxb.7 Schimbarea de plan vertical de proiecţie pentru urma verticală intersectează planul oarecare [P] .78 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ punctul A are aceeaşi proiecţie verticală. P1’ ≡ P’. pe epura din figura 6. proiecţia verticală şi depărtarea unui punct rămân neschimbate şi se modifică proiecţia orizontală şi cota punctului. b). unde Fig. Ox ∩ O1x1 = I(i. se ţine seama de faptul că punctul are aceeaşi depărtare. Urma verticală a noului plan P1’ rămâne neschimbată.6. Pentru determinarea urmei orizontale P1 se foloseşte punctul de intersecţie a celor trei plane. acesta definind poziţia unei drepte orizontale G(g. În epură (fig.g’) (dreaptă de nivel). sau [P] P rotind proiecţia orizontală i i [H] i O1 până se suprapune pe linia de P y O1 ordine.6 se poate găsi adevărata mărime a segmentului AB. a1a1x = aax = y.7). în i1. Astfel.[V]) = ∠ β.i’). determinat la intersecţia celor două linii de pământ. ∠ (AB. O1x1 || a’b’.6. măsurând i' x Px P1x Px i1 depărtarea punctului pe linia i' P1 P1 O x de ordine dusă din i’. după trasarea axei O1x1 se duce linia de ordine din a’ până la intersecţia cu aceasta. adică paralelă cu proiecţia verticală a’b’. obţinându-se proiecţia orizontală a segmentului orizontal A1B1. a’≡ a1’ şi o nouă proiecţie orizontală.6. Printr-o g O1 b1 a1 schimbare de plan orizontal acesta poate fi adus paralel β faţă de noul plan orizontal de proiecţie [H1] (fig. Observaţie : La schimbarea de plan orizontal de proiecţie.

METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE linia de pământ O1x1. O1x1 || ab şi păstrând cotele punctelor A şi B se determină proiecţiile verticale a1’ şi b1’. Se unesc cele două puncte şi se obţine urma orizontală P1 a planului transformat.9. AB(ab.a’b’) în poziţia. Proiecţia verticală rămâne neschimbată.3 Dubla schimbare a planelor de proiecţie 79 x Px O1 P1x P'=P1' i' P i i1 P 1 β x1 O Fig. a2 ≡ b2. iar un plan oarecare poate fi transformat într-un plan proiectant faţă de unul din planele de proiecţie. comportă două schimbări de plan succesive (fig. δ’ = a2’ ∪ b2’. se ia linia de pământ O1x1 paralelă cu proiecţia orizontală a dreptei. a s-a rezolvat transformarea dreptei D(d. prin proiecţia verticală.d’) poate fi transformată într-o dreaptă de capăt Δ(δ. pot fi făcute prin două schimbări succesive ale planelor de proiecţie. Prima schimbare de plan de proiecţie se face astfel încât segmentul de dreaptă să se transforme într-o frontală F(f. perpendicular pe frontala A1B1.d’). obţinută prin cele două schimbări de plane de proiecţie este o verticală. schimbarea de plan orizontal de proiecţie se materializează prin trasarea liniei de pământ O2x2. b). 6. În rezolvarea problemelor. Depărtările punctelor A1 şi B1 se iau din sistemul de proiecţie ([H]. Astfel. uneori este necesar ca o dreaptă oarecare să fie transformată într-o dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie sau un plan oarecare să fie adus în poziţia de plan paralel cu un plan de proiecţie. deci planul vertical de proiecţie [V] se înlocuieşte cu un plan [V1]. δ ≡ a2 ≡ b2. O2x2 ⊥ a1’b1’. Pentru a doua schimbare de plan. Rotirea proiecţiei i se poate face şi în sens invers celui prezentat în epura din figura 6. pe liniile de ordine trasate din a şi b. prin mărimea unghiului cuprins între proiecţia verticală a1’b1’ şi axa O1x1. Dacă noua linie de pământ O1x1 se ia perpendiculară pe urma verticală a planului oarecare [P].7. AB = a1’b1’ şi unghiul α pe care-l face dreapta D(d.δ’) (fig.[V1]). a1’b1’ ≡ a2’b2’ (f’ = δ’).f’) dă mărimea reală a segmentului AB.8 Plan oarecare transformat în plan proiectant vertical Prin subiectele tratate mai sus se observă că printr-o singură schimbare de plan de proiecţie. o dreaptă oarecare poate fi adusă paralelă cu un plan de proiecţie. în dreapta verticală Δ(δ.6. În epura din figura 6.δ’). planul se transformă într-un plan proiectant vertical [P1] (fig.d’) cu planul orizontal de proiecţie [H].6. în acest caz modificându-se şi direcţia axei O1x1.f’). Frontala F(f. În epură.1. Prin schimbarea de plan orizontal de proiecţie dreapta oarecare . dintre urma orizontală P1 şi noua linie de pământ O1x1. b. Aceste modificări.6. perpendiculară pe proiecţia verticală a frontalei A1B1.d’). În mod similar. se poate determina unghiul diedru dintre planul [P] şi planul vertical de proiecţie [V].9). care sunt identice. o dreaptă oarecare D(d.8). de poziţie oarecare. deci se obţin două puncte suprapuse.δ’).6. Dreapta Δ(δ. a) Transformarea unei drepte oarecare în dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie Aducerea unui segment de dreaptă. P1 = P1x ∪ i1. a poziţiei dreptelor sau planelor. iar pentru determinarea proiecţiei orizontale se duce linia de ordine din a1’ ≡ a2’ şi din b1’ ≡ b2’ şi se măsoară depărtările punctelor A1 şi B1. oarecare. Pentru schimbarea de plan vertical de proiecţie. perpendiculară pe unul din planele de proiecţie.9. paralel cu dreapta D(d. se va lua în locul planului orizontal de proiecţie [H] un nou plan [H1]. ca fiind unghiul plan β.

a' n' Atât în primul sistem de referinţă cât şi b' în al doilea. pentru a se putea duce din punctul M perpendiculara pe dreapta AB. Pentru determinarea distanţei de la punct la dreaptă.m1’n1’).a2’b2’). care revenind în sistemul iniţial devine MN(mn.m1’). orizontala se transformă în dreaptă de capăt.a’b’) şi un punct exterior ei M(m. Distanţa reală de la punctul b2=a2=n2 M la dreapta AB este dată de proiecţia x2 orizontală m2n2 a segmentului M2N2. a=a1 n=n1 alegând poziţia liniei de pământ O2x2 paralelă b=b1 m=m1 cu proiecţia verticală m1’n1’.80 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ D(d.m’n’). printr-o schimbare de plan vertical de proiecţie.[V1]) va fi M1(m1. se duce perpendiculara MN din punct pe dreaptă şi se găseşte mărimea acestei perpendiculare. Dreapta A1B1 devine în al m2 MN doilea sistem de referinţă ([H ].10). luând axa O1x1 paralelă cu proiecţia orizontală ab şi păstrând cotele punctelor A şi B. b) dreaptă de capăt b) Determinarea distanţei de la un punct la o dreaptă Fie dată dreapta AB(ab. Dreapta AB se transformă într-o frontală. aceasta trebuie să fie paralelă cu unul din planele de proiecţie. astfel încât în epură. Poziţia punctului M în noul sistem de referinţă ([H]. unghiul drept să se proiecteze în adevărată mărime pe acel plan. Fig. este perpendiculara dusă din punctul M1 pe dreapta A1B1. Din proiecţia verticală m1’ se duce perpendiculara pe proiecţia verticală a frontalei a1’b1’ şi se găseşte piciorul perpendicularei în punctul n1’. Segmentul M1N1(m1n1.6.10 Distanţa de la un punct la o dreaptă oarecare . Pentru a se determina x mărimea reală a segmentului M1N1 se face o O schimbare de plan orizontal de proiecţie. verticala 1 1 b1'=b2' n1'=n2' a1'=a2' A2B2(a2b2.m2’n2’). b' x b=b1 O1 b1'=b2' bx d' a' a1=a2 ax O x1 O2 f '=δ' a1'=a2' b2=a2=δ b2x=a2x a d O1 a1x x2 g=δ b1=b2 β d'=g' ax b1x x1 b2'=a2'=δ' b2x=a2x O2 d=f b1x α a=a1 a1x a'=a1' x b'=b1' bx O a) x2 b b) Fig. această perpendiculară este o m' dreaptă oarecare. iar apoi prin schimbare de plan vertical de proiecţie.6.g’).m’) (fig. Conform teoremei unghiului drept.6.9 Transformarea unei drepte oarecare în dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie : a) verticală .[V ]). adică x1 transformându-l în orizontala O2 m1'=m2' O1 M2N2(m2n2.d’) se transformă în orizontala G(g.

se obţine planul de front [F].12 Adevărata mărime a triunghiului [ABC] . luând linia de pământ O1x1 perpendiculară pe urma orizontală P. paralel cu planul de capăt [P1].6.6.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 81 c) Transformarea unui plan oarecare în plan paralel cu unul din planele de proiecţie O2 Transformarea unui x2 O1 i' plan oarecare în plan P' P1x P1=F i1 paralel cu unul din planele x1 P'=P1' de proiecţie se poate face Px O O x i prin două schimbări de x i' Px P=P1 plan succesive (fig. În epură. aceasta se materializează prin linia de pământ O2x2 paralelă cu urma verticală a planului de capăt. Dacă se dă placa triunghiulară ABC(abc.11. O1 a) b) oarecare. în poziţie oarecare şi se cere determinarea mărimii ei reale. d) Determinarea mărimii reale a unei figuri geometrice Se ştie că o figură geometrică se proiectează în adevărată mărime pe unul din planele de proiecţie atunci când este paralelă cu acesta. P1’. aplicând o schimbare de plan orizontal. A doua schimbare este de plan orizontal de proiecţie. a s-a rezolvat transi formarea planului [P]. a cărui urmă orizontală este aceeaşi cu urma orizontală a planului proiectant vertical : P1 ≡ F (fig. planul [P] se transformă în planul de capăt [P1]. prin care planul oarecare [P] se transformă în planul proiectant vertical [P1] şi apoi o schimbare de plan vertical. Printr-o schimbare de plan vertical de Fig. În mod similar. b) plan de front proiecţie. într-un plan de nivel [N]. trebuie ca planul triunghiului să devină paralel cu un plan de b' 1' x O1 b1'=b2' x2 b2 a1'=a2' 1 c=c1 c1'=c2' x c O2 1 2 a' O b=b1 a=a1 x2 c2' a2' ABC b2' O2 x1 b1=b2 b'=b1' a1=a2 1' a'=a1' O1 c'=c1' 1 c O b a c' c1=c2 x ABC a2 a) b) Fig.6.11.11 Transformarea unui plan oarecare în plan paralel cu un plan de proiecţie : a) plan de nivel . b). considerându-se un nou plan orizontal [H1].11). P1'=N' P x1 P1x i1 ' O În epura din figura 2 x2 6.a’b’c’).6. care devine şi urma planului de nivel căutat : P1’ ≡ N’.

iar apoi o schimbare de plan orizontal de proiecţie.12. având în vedere că triunghiul [A1B1C1] este proiectant faţă de planul vertical de proiecţie [V1] (plan de capăt). obţinând proiecţiile verticale a1’. obţinându-se proiecţiile a2. Arcele de cerc după care se rotesc punctele se proiectează în adevărată mărime pe planul orizontal de proiecţie. astfel încât să devină plan de capăt. Din proiecţiile verticale ale vârfurilor triunghiului. astfel încât aceasta se transformă într-o dreaptă de capăt. asupra plăcii triunghiulare ABC se aplică o schimbare de plan vertical de proiecţie. [A2B2C2] || [H1]. O2x2 || a1’b1’c1’ (triunghiul este paralel cu planul [H1]). ca şi în epura din figura 6. Adevărata mărime a triunghiului rezultă în proiecţia verticală : a2’b2’c2’ ≡ ABC Metoda se poate aplica şi pentru determinarea unghiului real dintre două drepte oarecare. Raza arcelor de cerc este egală cu distanţa de la puncte la centrul de rotaţie. aducând planul celor două drepte paralel cu unul din planele de proiecţie.z’) este perpendiculară pe planul orizontal de proiecţie [H] (dreaptă verticală). iar apoi o schimbare de plan vertical de proiecţie. devenind plan de nivel. iar când punctele sunt situate pe axa de rotaţie. La a doua schimbare de plan orizontal de proiecţie. dar este important ca toate punctele unei figuri geometrice să fie rotite în acelaşi sens şi cu acelaşi unghi. prin două schimbări succesive de plan. [A2B2C2] || [V1]. coliniare. linia de pământ O2x2 se trasează paralelă cu urma verticală a planului triunghiului [A1B1C1]. b1’ şi c1’. Punctul în care axa de rotaţie înţeapă un astfel de plan se numeşte centru de rotaţie. 6. b. b şi c se duc linii de ordine şi se măsoară cotele punctelor. perpendiculară pe unul din planele de proiecţie. devenind plan de front. a1’. a.a’1’). b1’ şi c1’ se trasează linii de ordine şi se măsoară depărtările punctelor din al doilea sistem de referinţă ([H]. . [A1B1C1] ⊥ [V1]. Linia de pământ O1x1 se trasează perpendiculară pe proiecţia orizontală a orizontalei. dusă printr-un vârf al triunghiului. O1x1 ⊥ a1. ordinea schimbărilor fiind indiferentă. b2 şi c2. A1(a1. Pentru aceasta trebuie schimbate succesiv ambele plane de proiecţie. axa de rotaţie Z(z. planele de proiecţie orizontal şi vertical rămân nemodificate ca poziţie în spaţiu şi se modifică poziţia elementelor geometrice faţă de acestea.1 Rotaţia de nivel La rotaţia de nivel. iar planele în care se rotesc punctele sunt plane paralele cu planul [H] (plane de nivel [N]). ele nu se deplasează rămânând propriile lor puncte rotite. a2b2c2 ≡ ABC. În mod similar. deci sunt paralele cu planele de proiecţie. care unite dau adevărata mărime a triunghiului.12. [A1B1C1] ⊥ [H1]. 6.[V1]). Planele în care se rotesc punctele sunt perpendiculare pe axa de rotaţie.2. prin rotirea lor în jurul unei axe de rotaţie Z. Pentru realizarea schimbării de plan vertical de proiecţie se foloseşte o orizontală a triunghiului ABC. Sensul în care se rotesc punctele este indiferent.82 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ proiecţie. se poate începe cu o schimbare de plan orizontal de proiecţie. se notează cu Ω şi reprezintă centrul arcelor de cerc descrise de puncte în rotaţie. Din proiecţiile orizontale ale vârfurilor triunghiului a. În epura din figura 6. placa triunghiulară ABC devenind plan proiectant vertical.2 Metoda rotaţiei Prin metoda rotaţiei.

Aici întâlnim două cazuri : axa de rotaţie este sau nu concurentă cu dreapta. z' Z [V] z' a1' a1' a' N' descriind arcul aa1. b).d’) şi se cere să se rotească în jurul axei de rotaţie Z(z. în a1.13 Reprezentarea rotaţiei de nivel pentru punctul paralel cu linia de pământ A(a.6. Deci. a cu unghiul α. cu raza AΩ = r şi cu centrul în centrul de rotaţie Ω. în care s-a produs rotaţia. În epură (fig. cu raza za. în jurul proiecţiei orizontale z a z axei de rotaţie. Observaţie : La rotaţia de nivel punctele îşi modifică atât proiecţia orizontală cât şi cea verticală. se preferă să se lucreze cu perpendiculara comună dintre axa de rotaţie şi dreaptă. rotaţia punctului se transpune prin rotirea proiecţiei orizontale a punctului. dar îşi păstrează cota neschimbată. până în a1’.z’).a1’) îşi păstrează cota.z’) . ω' a' Ω r α Proiecţia verticală a A punctului rotit. b) în epură Ox. 1) Rotaţia de nivel a dreptei neconcurentă cu axa de rotaţie În principiu.d’).METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE a) Rotaţia de nivel pentru un punct 83 Fie punctul A(a. Totuşi.14 Rotaţia de nivel a dreptei D(d. în a) b) timpul rotaţiei. a). Tangenta dusă în b1 la arcul descris este chiar proiecţia orizontală d1 a dreptei rotite.13. Astfel.a’): a) în spaţiu. Pentru a putea construi şi proiecţia verticală se mai roteşte şi punctul a până se suprapune pe d1. în planul de nivel [N]. proiecţia verticală a’ se deplasează Fig. Se ridică linii de ordine din proiecţiile orizontale rotite a1 şi b1 şi la intersecţia cu paralelele duse prin a’ şi b’ la axa a' x a d b a) d' z' b' z α a1' b1' d1' O b1 d1 a1 a' x a1' d' f' b' b z' b1 ' z f b1 O x a' z' d' b' z b c) δ' a1' b1 ' b1 δ a1 O a d a1 b) a d Fig.a’) care se roteşte în jurul axei de rotaţie Z(z.13.z’) cu unghiul α. în jurul axei z. b) rotaţia de nivel pentru o dreaptă La rotaţia de nivel a unei drepte este suficient să se rotească două puncte ale ei pentru a obţine poziţia rotită a dreptei. aceasta se poate face prin rotirea cu unghiul α a oricăror două puncte ce aparţin dreptei. punctul A se roteşte cu unghiul α. dacă se dă dreapta D(d. în figura 6. pentru a nu fi necesar să se măsoare acest unghi pentru fiecare punct rotit. Punctul rotit A1(a1.6. neconcurentă cu axa de rotaţie Z(z.6. a1’ se A1 ax O [N] obţine ridicând din x z=ω r z=ω O x proiecţia orizontală a1 o r α α a a a1 linie de ordine până pe a1 [H] urma verticală a planului y de nivel N’. a se duce perpendiculara zb pe proiecţia orizontală d a dreptei şi se roteşte proiecţia b cu unghiul α până în b1. În spaţiu (fig.6. descriind arcul de cerc AA1.14.

16. punct care nu-şi schimbă poziţia în timpul rotaţiei. care rămâne propriul lui rotit. b.84 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Ox. Dacă tangenta la arcul după care se roteşte punctul b se duce astfel încât să fie paralelă cu axa Ox. a).16 Rotaţia de nivel a planului când axa de rotaţie este o P1 a planului rotit [P1]. c) Rotaţia de nivel pentru un plan La rotaţia de nivel a unui plan oarecare [P] cu un unghi α se întâlnesc două cazuri : 1) Rotaţia de nivel a planului când axa de rotaţie este o verticală oarecare Fiind dat planul oarecare [P] şi axa de rotaţie Z(z.d’) în punctul I(i.d’).f’). este suficient să se rotească un singur punct al dreptei. pe urma v1' g'=g1' g' v' v' orizontală a planului.δ’) (fig.14.15 Rotaţia de nivel a dreptei D(d.6. ca în epura din figura 6.6. se obţin proiecţiile verticale a1’ şi b1’ care definesc proiecţia verticală d1’ a dreptei rotite D1. Ducând tangenta α m1 P1 m m în m1 la arcul de cerc a) b) descris de punctul m se obţine urma orizontală Fig.i) şi punctul rotit A1(a1. 2) Rotaţia de nivel a dreptei concurente cu axa de rotaţie Când axa de rotaţie Z(z. al doilea punct pentru definirea dreptei rotite fiind chiar punctul de concurenţă.6.d’) s-a transformat în dreapta frontală F(f.14.a1’) : d1 = i ∪ a1 şi d1’ = i’ ∪ a1’. concurentă cu axa de rotaţie Z(z. în jurul P1 m1 P i=z P i=z axei z.f’).15.z’) este concurentă cu dreapta dată D(d. iar la intersecţia cu Ox verticală oarecare . în jurul axei z şi se găseşte proiecţia verticală a1’.g’) a planului. Dreapta rotită D1(d1. rotind proiecţia orizontală a până segmentul a1i a devenit paralel cu axa Ox.15. b dreapta oarecare D(d.d’) se roteşte punctul a în a1. în epura din figura 6.z’) se propune rotirea planului în jurul acesteia cu unghiul α (fig. dusă prin punctul de intersecţie I(i. P i' i' P1' P1' P' P' P1x O şi se roteşte punctul m v1 P1x Px Px O v v cu unghiul cerut α până x x g g g1 în punctul m1.15.i’) dintre plan şi axa de rotaţie. c.i’). Se utilizează o orizontală G(g.6. iar dacă tangenta este perpendiculară pe axa Ox. dreapta rotită va fi o frontală F(f.d1’) este determinată de cele două puncte : punctul de concurenţă I(i.z’) Urmând aceeaşi metodologie. a pentru determinarea poziţiei rotite cu unghiul α a dreptei D(d. dreapta rotită va fi o dreaptă de profil Δ(δ. c). z' z' Din z se duce perpendiculara zm. a' x a z' d' d1' i' d i=z α d1 a1' O a1 x a a' a1' z' d' i' f' O d i=z α f x a a1 a' z' a1' d' i' δ' d α δ i=z O a1 a) b) c) Fig.δ’). În figura 6. ca în epura din figura 6. De asemenea dreapta oarecare D(d.d’) se poate roti până în poziţia de dreaptă de profil Δ(δ.

z’) este o verticală din planul [V] punctul de intersecţie dintre aceasta şi planul oarecare [P]. 2) Rotaţia de nivel a planului când axa de rotaţie este o verticală cuprinsă în planul vertical de proiecţie Dacă axa de rotaţie Z(z. planul [P1] obţinut este un plan de capăt (fig.a’) care se roteşte cu [V] z'=ω' a' unghiul α în jurul axei de z'=ω' r a' r rotaţie Z(z.6. ca fiind unghiul plan dintre urma axa de rotaţie este o verticală din [V] verticală P1’ şi axa Ox.17 s-a transformat planul oarecare [P] într-un plan de i' capăt [P1].18). P1’ = Px1 ∪ v1’.2. P1 ⊥ Ox. iar urma verticală P1’ se P obţine unind punctul P1x cu proiecţia verticală m P1 i’. se y proiectează pe planul vertical de proiecţie. g1’ ≡ i’.18 Reprezentarea rotaţiei de front pentru punctul verticale z’ a axei de rotaţie. cu proiecţia verticală în i’.g1’).17 Rotaţia de nivel a planului când proiecţie [H]. I(i. După rotire orizontala G va avea o nouă poziţie G1(g1. iar proiecţia verticală rămâne neschimbată. b). b) în epură . Arcele de cerc descrise de puncte sunt proiectate pe planul vertical de proiecţie în adevărată mărime.6. în figura 6. Dacă tangenta în m1 la arcul de cerc descris de proiecţia m este perpendiculară pe axa Ox. A(a.a’): a) în spaţiu .z’) descriind un arc a1' α r A [F] Ω de cerc AA1 cu centrul în a1' α O Z punctul Ω şi de rază ΩA = r A1 Z x (fig.z’) care este perpendiculară pe planul vertical de proiecţie [V] (dreaptă de capăt). P1’ = P1x ∪ i’.16.i’) se găseşte la intersecţia urmei verticale P’ cu proiecţia verticală z’ a axei de rotaţie. Pentru aceasta s-a trasat perpendiculara zm pe urma orizontală P a z' P1' planului şi s-a rotit punctul m până se suprapune P' pe axa Ox în m1. g1’ ≡ g’. deci proiecţia a) b) verticală a’ a punctului se roteşte în jurul proiecţiei Fig.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 85 punctul P1x. Deoarece.v1’). În acest caz orizontala G(g. Proiecţia orizontală g1 trece prin punctul i şi este paralelă cu urma P1. Planul obţinut determină unghiul diedru α dintre planul [P] şi planul orizontal de Fig. iar urma verticală a planului rotit P1’ va trece prin P1x şi prin v1’. m1 ≡ P1x. punctele rotindu-se în plane paralele cu planul [V] (plane de front).6. un plan oarecare se roteşte în general cu scopul de a se transforma într-un plan cu o poziţie particulară faţă de planele de proiecţie. Se determină urma verticală a orizontalei G1. unghiul α z [H] după care s-a rotit punctul. 6.6. V1(v1.2 Rotaţia de front Rotaţia de front a unui element geometric se face în jurul unei axe de rotaţie Z(z.g’) s-a transformat într-o dreaptă de capăt. a) Rotaţia de front pentru un punct Se consideră punctul z A(a. Urma orizontală P1 a planului α P =m O Px rotit [P1] este perpendiculară pe axa Ox în 1x 1 x z=i punctul m1. O F x a1 ω a a1 z a În epură.

concurentă cu trasată prin proiecţia orizontală m. z m astfel încât proiecţia verticală g’ să fie paralelă cu axa Ox.19.19 Rotaţia de front a dreptei D(d. b) Rotaţia de front pentru o dreaptă La rotaţia de front a dreptei. adică are aceeaşi depărtare.m1’). c.6. z'=ω' Rotaţia dreptei D(d. este prezentată în figura 6.19.g’). Proiecţia orizontală m1 s-a determinat coborând din m1’ o Fig.20.d’).86 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ după arcul de cerc de rază ω’a’ şi de unghi α până ajunge în a1’.i’) şi de punctul M1(m1. Întâlnim şi aici cele două cazuri. unde printr-o rotaţie de front dreapta dată D(d. n1' n1' n1' g' m1' m' d1' m' δ' α d' d' d' m1' z'=ω' m ' n' n' n' z'=ω' O 1 O z'=ω' x O x x m m m m1 m1 m1 d d δ d1 g n n n n1 n1 n1 z z z a) b) c) Fig. care ajunge în poziţia d1’. ca în epura din figura 6. rotit convenabil. neconcurentă cu axa de rotaţie În epura din figura 6. În figura 6. prin rotirea proiecţiei m’. până întâlneşte linia de ordine coborâtă din m1’.n1’) : mai întâi se determină proiecţia verticală n1’ pe proiecţia d1’ şi apoi proiecţia orizontală n1. în care se petrece rotaţia. proiecţia verticală a punctului A1 rotit. raţionamentul este similar cu cel de la rotaţia de nivel. în jurul axei z’. când axa de rotaţie este sau nu concurentă cu dreapta. cât şi cea verticală. tangentă la arcul m’m1’ în m1’. Observaţie : La rotaţia de front punctele îşi modifică atât proiecţia orizontală.z’). respectiv a proiecţiei d’. Deci.d’) s-a transformat în dreapta orizontală G(g. z’m’. Proiecţia m’ se roteşte cu unghiul dat α şi odată cu ea şi proiecţia verticală a dreptei d’.g’). se obţine prin translatarea proiecţiei orizontale m. dar îşi păstrează depărtările neschimbate.δ’). concurente cu dreapta.d’) în jurul unei axe de rotaţie d' Z(z. dreptei D(d. neconcurente cu dreapta. b dreapta oarecare D(d. axa de rotaţie . folosind perpendiculara comună între axa de rotaţie şi dreaptă.z’). Proiecţiile orizontale m1 şi n1 determină proiecţia orizontală a dreptei rotite D1(d1.d’) O este transformată într-o orizontală G(g. a se prezintă rotaţia dreptei D(d.d’) în jurul axei de rotaţie Z(z. Pentru definirea proiecţiei orizontale d1 a dreptei rotite se mai roteşte punctul N(n. Pentru determinarea proiecţiei orizontale a1 a punctului rotit se duce linie de ordine din a1’ până pe urma orizontală a planului de front F. Proiecţia orizontală m1 a punctului M1. Dreapta rotită x G este determinată de punctul de intersecţie cu axa de m1 g d rotaţie I(i. printr-o rotaţie de front. De asemenea.d1’).20 Rotaţia de front a linie de ordine până la intersecţia cu paralela la Ox.6. proiecţia orizontală a punctului rotit se deplasează paralel cu axa Ox. o dreaptă oarecare D(d.d’). până devine paralelă cu axa Ox.n’) al dreptei până în N1(n1. paralel cu axa Ox.19.d’) se poate transforma într-o dreaptă de profil m1' g' Δ(δ. d1 = m1 ∪ n1.

Din proiecţia verticală z’ se duce perpendiculara z’m’ pe urma P’ a planului şi se roteşte cu unghiul α până în punctul m1’. P1 = h1 ∪ P1x. 1) Rotaţia de front a planului când axa de rotaţie este o dreaptă de capăt oarecare În figura 6. b). astfel încât să se determine unghiul diedru β pe care planul îl face cu planul vertical de proiecţie. Poziţia rotită a frontalei F1(f1.f’) a planului.6. urma f' P1x Px Px O h' h' O verticală P1’ devine perP1x h1' x x pendiculară pe axa Ox şi P P1 f =f 1 P P1 f urma orizontală P1 este h h i h1 i dată de punctul P1x şi z z punctul de intersecţie i : a) b) P1 = i ∪ P1x (fig. Astfel.f1’) se obţine trasând proiecţia verticală f1’ prin i’.21. dintre planul [P] şi Px O z'=i' axa de rotaţie este situat în planul orizontal.6.6. Dacă perpendicuP1 ' m' m' P1' lara z’m’ se roteşte în α m1' jurul axei z’ până devine m1' P' P' i'=z' f ' i'=z' f 1' paralelă cu axa Ox. pentru rotirea planului [P] cu unghiul α în jurul axei de rotaţie Z(z. P1 = P1x ∪ i.21. Axa de rotaţie Z(z.i’) dintre axa de rotaţie şi plan.z’) se alege o P1' m' dreaptă de capăt cuprinsă în planul [H]. punctul de intersecţie I(i. Planul astfel obţinut este un plan proiectant Fig.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 87 c) Rotaţia de front pentru un plan Rotaţia de front a unui plan oarecare poare fi făcută în jurul unei axe de rotaţie Z(z.22 Rotaţia de front a planului orizontală P1 a planului rotit se obţine unind P1x când axa de rotaţie este o dreaptă de cu proiecţia orizontală i. care nu-şi schimbă depărtarea. Frontala se trasează prin punctul de intersecţie I(i. z’m1’. Urma orizontală H1(h1. pe x β P1x=m1' urma orizontală P şi rămâne propriul său rotit.z’) care să fie perpendiculară pe planul vertical de proiecţie într-un punct oarecare din spaţiu sau să fie cuprinsă în planul orizontal de proiecţie. În figura 6.z’). . Din z’ se trasează perpendiculara pe urma z P1 orizontală P’ în m’ şi se roteşte perpendiculara P z’m’ până se suprapune peste axa Ox.21 Rotaţia de front a planului când axa de rotaţie este o dreaptă de capăt oarecare vertical. capăt din [H] Unghiul β căutat este unghiul plan cuprins între urma P1 şi axa Ox.22 este rezolvată P' această problemă. i respectiv urma verticală rotită P1’ devine perpendiculară pe axa Ox şi m1’ ≡ P1x. În timpul rotaţiei punctul I rămâne propriul lui rotit. paralelă cu urma verticală P1’.h1’) a frontalei rotite F1 va fi al doilea punct care determină urma orizontală a planului [P1].i’). Tangenta dusă în m1’ la arcul de cerc descris este chiar urma verticală P1’ a planului [P1] rotit şi întâlneşte axa Ox în punctul P1x. Urma Fig. se utilizează o frontală F(f. 2) Rotaţia de front a planului când axa de rotaţie este o dreaptă de capăt cuprinsă în planul orizontal de proiecţie Prin rotaţia de front un plan oarecare [P] poate fi transformat în plan proiectant vertical.

d’) într-o : a) dreaptă de capăt . iar apoi a doua rotaţie este de front.24. a. b) Transformarea unui plan oarecare în plan paralel cu unul din planele de proiecţie Transformarea unui plan oarecare în plan paralel cu unul din planele de proiecţie se poate face prin două rotaţii succesive (fig. astfel încât proiecţia orizontală δ = i1 ∪ m1 să fie perpendiculară pe axa Ox. prin care orizontala G se transformă în dreapta Δ(δ. prin care dreapta D(d. La prima rotaţie axa de rotaţie Z(z.δ’). a) Transformarea unei drepte oarecare într-o dreaptă de capăt Pentru a transforma dreapta D(d.d’) într-o verticală Δ(δ.z1’). în verticala Δ(δ.6. iar poziţia oarecare a unui plan poate fi modificată într-o poziţie particulară. o dreaptă poate fi transformată dintr-o poziţie oarecare într-o poziţie paralelă cu unul din planele de proiecţie.d’) într-o dreaptă de capăt.88 6. obţinută anterior. se aplică două rotaţii succesive asupra acelui element. un punct. perpendiculară faţă de un plan de proiecţie.δ’). s-a tratat transformarea planului [P].z’) este o dreaptă de capăt.23. asupra ei se aplică două rotaţii succesive: o rotaţie de front.f’). obţinând proiecţia verticală a dreptei Δ. de nivel sau de front.6. Pentru a transforma o dreaptă oarecare într-o dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie.m’).d’) oarecare se transformă în dreapta G(g. dreaptă verticală . În epura din figura 6. b). transformând frontala F(f. Proiecţia orizontală a dreptei G trece prin punctele i şi m1. sau un plan oarecare într-un plan paralel cu un plan de proiecţie.6.δ’). g = i ∪ m1. dreaptă de capăt (fig. Printr-o rotaţie de nivel în jurul unei axe Z(z.23 Transformarea unei drepte oarecare D(d.2. într-un plan de nivel [N]. b) dreaptă verticală Pentru a transforma o dreaptă oarecare D(d. Este suficient să se rotească punctul M(m. Se roteşte punctul i de pe proiecţia orizontală g până în i1. se procedează similar (fig. concurentă cu dreapta G în punctul M1.6. A doua rotaţie se realizează în jurul axei Z1(z1. astfel încât proiecţia verticală i’m1’ ≡ g’ să fie paralelă cu axa Ox.23.g) orizontală şi o rotaţie de nivel. oarecare.i’). Prima rotaţie este de nivel şi se obţine o dreaptă de front F(f. Proiecţia verticală i’ se translatează paralel cu axa Ox până se suprapune cu m1’. a).24). δ’ ≡ m1’ ≡ i1’. concurentă cu dreapta dată în punctul I(i.3 Dubla rotaţie a dreptelor şi planelor GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Printr-o singură rotaţie.f’). care este o dreaptă verticală. i1 ' z1' g' d' m' x m d i z a) g z'=i' m1'=i1'=δ' i1 O δ m1=z1 x m δ' m' z' d' i' f' d i=z m1'=z1' O f m1=i1=δ z1 b) Fig.z’).

cu o axă de rotaţie Z(z. planul triunghiului trebuie să se aducă în poziţie paralelă cu unul din planele de proiecţie. b) plan de front c) Determinarea mărimii reale a unei figuri geometrice Pentru a determina adevărata mărime a plăcii triunghiulare [ABC]. b).z1’). deci punctul A este propriul lui rotit. s-a făcut mai întâi o rotaţie de nivel. de la proiecţia verticală b1’. aplicând o rotaţie de front. Pentru că nu se ştie până unde să se rotească proiecţia orizontală b a punctului B (fără a se măsura unghiul cu care s-a rotit orizontala G).g’) ≡ C1(c1. conţinută în planul orizontal.z’). placa triunghiulară fiind rigidă. P' z1' P1 ' i' m' P1' n z' n1' N' Px z1 O z'=i' P' x P1x=m1' P1x=m1 Px O F z z1' x z=i P1 n1 P P n' m z1 i P1 a) b) Fig. Pentru ca triunghiul să devină plan de capăt. considerându-se o nouă axă de rotaţie Z1(z1.6. în epura din figura 6. dreaptă de capăt. Se obţine urma verticală N’ a planului de nivel [N].24. Odată determinată proiecţia verticală b1’.25. G(g. aflată într-o poziţie oarecare în spaţiu. A(a. care trece prin vârful A al triunghiului. Pentru determinarea poziţiei rotite a triunghiului. se are în vedere că la o rotaţie a triunghiului. rotaţia de front s-a făcut în jurul axei de rotaţie Z1(z1. Din proiecţiile verticale b2’ şi c2’ s-au trasat linii de ordine care la intersecţia cu paralelele la . prin două rotaţii succesive.6. planul oarecare [P] se transformă în planul proiectant vertical [P1]. adică s-a suprapus peste urma planului de nivel ce cuprinde triunghiul [A2B2C2]. B şi C au aceeaşi valoare. la intersecţia liniei c1’a1’ cu paralela prin b’ la axa Ox. s-a coborât linie de ordine şi s-a rotit proiecţia orizontală b până s-a suprapus pe aceasta în b1. a. Proiecţia orizontală c a punctului C care a fost pe orizontală s-a rotit până s-a suprapus pe proiecţia orizontală g1.c’1’). planul triunghiului devenind plan proiectant de capăt. orizontala G s-a rotit cu ajutorul perpendicularei comune ai până a devenit dreaptă de capăt. care şi de această dată rămâne propriul lui rotit A(a. A doua rotaţie.a2’). Astfel. dreaptă de capăt trasată prin tot prin vârful A al triunghiului. Se menţionează că rotaţiile triunghiului s-au făcut prin rotaţiile punctelor care îl determină. s-a plecat invers. planul [P] se transformă în planul de capăt [P1]. trasată prin vârful C. până a devenit paralelă cu axa Ox. obţinându-se proiecţia c1’. G1 ≡ C1I1. să se obţină planul de front [F].a’) ≡ A1(a1.z1’). pentru ca planul rotit să fie plan de capăt. iar apoi printr-o rotaţie de front. planul de capăt s-a transformat în plan de nivel. care trebuie să fie coliniară cu proiecţiile verticale c1’ şi a1’. conţinută în planul orizontal.a1’) ≡ A2(a2. dreaptă de capăt. Astfel. Proiecţia orizontală a triunghiului rotit este a1b1c1. Rotaţia de nivel s-a făcut în jurul axei de rotaţie verticale Z(z.a’) ≡ A1(a1. unghiurile cu care se rotesc punctele A. ca apoi printr-o rotaţie de nivel în jurul unei axe Z1(z1. cu urma orizontală F’ (fig. s-a utilizat o orizontală.a1’). iar proiecţia verticală c’ s-a translatat paralel cu axa Ox până s-a suprapus pe linia de ordine trasată din c1. În mod similar. A doua rotaţie care se efectuează este de front.24 Transformarea unui plan oarecare în plan paralel cu un plan de proiecţie : a) plan de nivel . dreaptă verticală cuprinsă în planul vertical de proiecţie.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 89 cuprinsă în planul vertical. Proiecţia verticală a triunghiului din poziţia de capăt s-a rotit cu un unghi care rezultă din construcţie.z’).z1’).

F(f. rezultatul obţinut este acelaşi. Punctele aflate în plane care se rabat. Dacă punctele sunt situate chiar pe axa de rabatere. Deci. c' b1' b' 1' g' c1'=g1' x b c g i1 b1 g1 c1 a) 1 z' c1' c2' a'=a1'=z1'=a2' i a=z=a1=a2 b2 z1 c2 b) Fig. c1 sunt coliniare. rămân neschimbate. Se precizează că indiferent de succesiunea rotaţiilor.a1’).6. unul peste celălalt. prin rotirea unuia în jurul dreptei de intersecţie dintre ele (axa de rabatere). proiecţiile punctelor pe planele pe care se face rabaterea (proiecţiile orizontale sau verticale) şi proiecţiile rabătute sunt pe aceeaşi perpendiculară la axa de rabatere. 6.25 Adevărata mărime a triunghiului [ABC] a=a1 ABC z x c b f 1 b2' O c' f' z1' c2' ABC b' 1' i' f1 ' i1' b1'=b2' a2' O a2 a'=z'=a1' b1=z1=b2 c2 c1=f1 Adevărata mărime a plăcii triunghiulare [ABC] se poate determina şi începând cu rotaţia de front. trasată prin vârful B1 al triunghiului. Proiecţia triunghiului [A2B2C2] pe planul orizontal de proiecţie reprezintă adevărata mărime a triunghiului dat. . Distingem două cazuri: . b1. pentru a determina adevărata mărime a unei figuri plane. deci proiecţiile orizontale a1. fiind propriile lor rabătute. care rămâne propriul lui rotit B1(b1.z1’).25. A doua rotaţie.f’) ≡ C1(c1. deci adevărata mărime a triunghiului dat este proiecţia triunghiului [A2B2C2] pe planul vertical de proiecţie : [ABC] = a2b2c2.3 Metoda rabaterii Rabaterea este un caz particular al rotaţiei şi reprezintă suprapunerea a două plane. b s-a făcut în jurul axei de rotaţie Z(z.z’). [ABC] = a2b2c2.a’) ≡ A1(a1. rotaţia de nivel s-a făcut în jurul axei de rotaţie Z1(z1.90 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ axa Ox duse prin proiecţiile orizontale a1 şi c1 dau proiecţiile orizontale a2 şi c2. care în epura din figura 6. În noua poziţie triunghiul [A1B1C1] este proiectant faţă de planul vertical. Pentru determinarea poziţiei rotite a triunghiului s-a utilizat o frontală. Punctul A este propriul lui rotit.b1’) ≡ B2(b2.rabaterea pe planele de proiecţie – axa de rabatere este urma planului. dreaptă de capăt trasată prin vârful A al triunghiului.b2’).c’1’). trasată prin vârful C. . A(a.rabaterea pe plane paralele cu planele de proiecţie – axa de rabatere este o orizontală sau o frontală a planului. Planul triunghiului [A2B2C2] este în poziţia de plan de front. se rotesc în plane perpendiculare pe axa de rabatere.

m’). Astfel. P0. care în epură poate fi construit cunoscând cota punctului. . cu ajutorul unui punct de pe urma verticală Fie planul oarecare [P] şi un punct M(m.centrul de rabatere. Pentru ca planul rabătut să fie determinat.1 Rabaterea unui plan oarecare pe planul orizontal de proiecţie 91 Rabaterea unui plan oarecare pe planul orizontal de proiecţie se face prin rotirea planului în jurul urmei orizontale (axa de rabatere).26. până în punctul m0. un arc de cerc cuprins în planul [R]. se deosebesc două cazuri pentru determinarea planului rabătut : a) Rabaterea unui plan oarecare pe planul orizontal de proiecţie. a). Se uneşte m1 cu ω R' raza de şi se determină raza de rabatere m' M=m' [P] P' rabatere ωm1. din proiecţia orizontală m. În timpul rabaterii planului [P] pe planul orizontal de proiecţie. Se trasează arcul P0 P=axa de m0 m0 rabatere de cerc cu centrul în ω Ω=ω [H] R triunghiul triunghiul şi de rază ω m1 până la y R de poziţie b) de pozitie a) intersecţia cu mω. a punctului M. se obţine prin rabaterea punctelor care definesc acea figură. pentru care să se cunoască proiecţia rabătută . din proiecţia orizontală m se trasează perpendiculara pe axa de rabatere şi se determină centrul de rabatere ω. m0.6. este nevoie de încă un punct oarecare din plan. în spaţiu. Urma rabătută P0 trece prin Px şi m0. prin segmentul mm0. Rabaterea unei figuri plane cuprinsă într-un plan oarecare. cât şi m O x Px P' triunghiul de rabatere [R] m Px O m1 (triunghiul de poziţie) x P m1 P0 ω ωmm1.6. se duce perpendiculara mω pe axa de rabatere P şi se intersectează cu arcul de cerc cu centrul în Px.6. punctul M descrie. cu punctul m0. pe care se măsoară cota punctului z M. b) în epură proiecţia rabătută a punctului M. rezultând punctul [V] R' m1. proiecţia rabătută a punctului M. pe planul orizontal de proiecţie. se obţine proiecţia rabătută a urmei verticale.26. Fie triunghiul [ABC] cuprins în planul oarecare [P] (fig. perpendicular pe axa de rabatere P. Pentru determinarea proiecţiei rabătute a triunghiului pe planul orizontal de proiecţie. de rază Pxm’.26 Reprezentarea rabaterii unui plan oarecare [P] pe unde se determină m0 – planul orizontal [H]: a) în spaţiu . Prin m se duce o paralelă la axa de rabatere. 2 – raza ΩM cu care se roteşte punctul M în timpul rabaterii este ipotenuza triunghiului dreptunghic m’mω. de rază ΩM (raza de rabatere) şi cu centrul în punctul Ω . care rămâne fixă. obţinută cu ajutorul punctului V(v. deci aceasta este o dreaptă a planului rabătut.27). se află în primul rând urma rabătută a planului. cuprins în planul orizontal.6. de pe urma verticală P’ a planului. care fiind pe axa de rabatere a rămas propriul lui rabătut. Astfel. în epură. P0.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 6. se poate determina în două moduri (fig. Astfel. Unind punctul Px.3. rezultând proiecţia m0. În epură. perpendiculara Fig. b) : 1 – se observă că arcul m’m0 descris de punctul M în spaţiu se proiectează pe planul orizontal pe urma orizontală R a planului [R]. aparţinând urmei verticale P’ a planului (fig.v’).

28 este prezentată rabaterea planului oarecare [P] pe planul orizontal de proiecţie cu ajutorul punctului M(m.n’) fiind pe O x v orizontala G(g. v0 paralelă cu urma orizontală P a planului. P0 g ω rabătută. după n n1 m1 rabatere se găseşte tot pe acea orizontală. pentru rabaterea punctului N se determină triunghiul de poziţie nωn1.6. Pentru determinarea urmei orizontale rabătute pe planul vertical se poate folosi un punct de pe urma orizontală a planului sau un punct oarecare al planului.b’) şi v20 P ABC c0. Fie punctul M(m.28 Rabaterea planului [P] pe planul [H] Unind v0 cu Px obţinem proiecţia rabătută a planului. în jurul urmei verticale P’. folosind cota punctului. la intersecţia cu a0 perpendiculara dusă din proiecţia orizontală a g b v10 pe axa de rabatere.2 Rabaterea unui plan oarecare pe planul vertical de proiecţie Rabaterea unui plan oarecare pe planul vertical de proiecţie se face în jurul unei axe de rabatere. Triunghiul [a0b0c0] din planul orizontal P0 c0 reprezintă adevărata mărime a triunghiului g20 b0 g10 [ABC] din planul [P]. În timpul rabaterii planului [P] pe planul vertical de proiecţie. după rabatere se găseşte pe g2 orizontala rabătută g0. la urma orizontală P a v1' g1' planului.a’) situat pe a x c v0 orizontala G. Punctul A(a.m’) situat pe urma orizontală P a planului [P].29 sunt prezentate cele două cazuri. în a0. dusă din proiecţia v' g' orizontală v pe axa de rabatere P.6. P' Rx=m Px Punctul N(n. unde se obţine g' n' v' proiecţia rabătută n0. punctul M .g’) se obţine ducând o paralelă prin urma g2' c' v2 ' rabătută a orizontalei. 6. oarecare.27 Rabaterea ΔABC pe planul [H] planul orizontal de proiecţie. P0.n’) din planul [P]. În figura 6. cu ajutorul unui punct oarecare din acel plan În figura 6.m’) de pe urma verticală. Similar se obţin şi g0 g1 proiecţiile rabătute b0.92 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Vârfurile triunghiului se rabat pe planul orizontal de proiecţie cu ajutorul orizontalelor planului G.g’) a planului [P]. Fig. v0.c’).3. pentru punctul B(b. cu urma Px O v a' v1 v2 rabătută a planului P0. G1 şi G2 pe care se găsesc. Proiecţia rabătută g0 a orizontalei P' G(g. se trasează arcul de cerc cu centrul în centrul de rabatere ω şi de rază R' ω n1 până la intersecţia cu m' perpendiculara nω. care este urma verticală a planului. Aceeaşi rezolvare se obţine cu ajutorul rabaterii unui punct oarecare N(n. caz studiat anterior. g0 m0 n0 Urma verticală rabătută a orizontalei v0 se află pe aceeaşi perpendiculară la axa de rabatere cu proiecţia orizontală v. pentru punctul C(c. Proiecţia v0 s-a determinat la b' intersecţia perpendicularei. Prin proiecţia rabătută n0 se R P duce proiecţia rabătută a orizontalei g0. b) Rabaterea unui plan oarecare pe Fig. Astfel.

cu centrul în ω’. Rabaterea planului [P] pe planul vertical de proiecţie poate P0 fi obţinută şi cu ajutorul unui punct oarecare N(n. de pe urma orizontală P a h1 b f2 planului. a0 Triunghiul [ABC] cuprins în planul h0 f 2' oarecare [P] (fig. 0 h0 R' În epură.6. se găseşte pe perpendiculara dusă din proiecţia verticală h’ pe axa de rabatere şi pe frontala rabătută f0.30) se rabate pe planul c' vertical de proiecţie cu ajutorul frontalelor O a' planului F. până la Fig. Această rabatere se utilizează când prin rabaterea pe planele de proiecţie construcţiile grafice ar scoate figura rabătută din cadrul epurei. P0. Fig. În primul rând se determină urma h rabătută a planului. f 10 f 20 Unind proiecţia h0 cu punctul Px se determină P0 b0 urma rabătută a planului . Astfel. Urma orizontală a frontalei. R m’m = m’m1’ şi ducând un arc de cerc de rază ω’m1’. F1 şi F2 pe care se găsesc vârfurile x Px h' a h1' h2' f triunghiului.29 Rabaterea planului [P] pe planul [V] intersecţia cu perpendiculara m’ω’ în m0.n’) din acest plan. pe planul vertical de f0 proiecţie. b0. la rabaterea pe plane de nivel sau de front. h2 c f0. cu ajutorul triunghiului de poziţie ω’n’n1’. P0. iar după rabatere.6. în m0. c0. Urma rabătută trece prin punctul Px şi prin proiecţia rabătută m0. obţinută cu ajutorul f1 punctului H(h. apoi proiecţiile rabătute ale frontalelor. rabătută.3 Rabaterea pe plane paralele cu unul din planele de proiecţie Rabaterea pe plane paralele cu unul din planele de proiecţie se referă. m 2 – construind triunghiul de poziţie P ω’m’m1’.30 Rabaterea ΔABC pe planul [V] 6. sau când planul care trebuie rabătut este dat prin elementele geometrice care îl determină. folosind depărtarea punctului M. Frontala F(f.ducând un arc de cerc de rază m1' n1' n' Px Pxm.h’). proiecţia rabătută m0 a f' punctului M. c0 P' Rabaterea unei figuri plane cuprinsă h20 f 1' ABC într-un plan oarecare. în general. f20 şi pe acestea vârfurile rabătute ale P triunghiului a0. care se proiectează pe urma P0 n P' verticală R’. care reprezintă adevărata mărime a triunghiului [ABC] din planul [P]. frontala rabătută f0 trece prin n0 şi este paralelă cu urma P’ a planului.3. cu centrul în punctul Px. . iar aflarea urmelor planului ar fi o muncă în plus. construit folosind depărtarea punctului. se obţine : ω' P' 1 .METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 93 descrie un arc de cerc cuprins într-un plan m0 [R] (plan de capăt) perpendicular pe axa de f0 rabatere P’. f10. h0. se determină poziţia rabătută pe planul vertical n0 a punctului N. după segmentul m’m0.f’) a planului [P] trece prin punctul N.6. se obţine prin rabaterea punctelor care f' h10 b' definesc acea figură. care intersectează perpendiculara dusă din x m' h' f proiecţia verticală m’ pe axa de rabatere n h P’.

6. decât să se determine urmele planului care o cuprinde şi apoi să se facă c m=m 0 rabaterea pe planul orizontal sau vertical.m’) pe planul de nivel [N]. c0 a=a0 ω este mult mai uşor să se rabată aceasta pe un plan de nivel care o intersectează. După rabatere. construit folosind diferenţa de cotă m’m1’ = mm2. fiind proiecţia triunghiului ω1m1m2* din planul de nivel. dată prin coordonatele vârfurilor. unde se obţine punctul m0.31. z P' [V] m' P' m' M N'=g' v' m1' N'=g' v' m1' m1 Px O v Px m2* ω1 x m v x M0 m G [N] m2 P P ω m2 ω g g [H] m0 m0 y a) b) Fig. în construirea acestuia cateta paralelă cu axa de rabatere are lungimea egală cu distanţa de la punct la planul pe care se face rabaterea. rabaterea punctului M(m. cu ajutorul triunghiului de poziţie ω m m2. b.g’). proiecţia orizontală g a orizontalei G. Rabaterea punctului M pe planul de nivel se face prin rotirea punctului într-un plan perpendicular pe axa de rabatere G. rabaterea pe un plan de nivel se rezolvă pe proiecţia c' x O orizontală a epurei.m’) se face considerând ca axă de rabatere. Cu centrul în ω şi de rază ω m2 se descrie un arc de cerc până la b' intersecţia cu perpendiculara dusă din proiecţia orizontală m pe axa de rabatere g.32 Rabaterea ΔABC pe planul intersecţie dintre planul triunghiului şi planul de de nivel [N] nivel este orizontala G(g.g’). M ∈[P]: a) în spaţiu . a) Rabaterea pe un plan de nivel Fie punctul M(m.6.94 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Rabaterea pe plane de nivel sau de front se face cu ajutorul triunghiului de poziţie. cu observaţia că.31 Reprezentarea rabaterii punctului M(m. b1 Pentru determinarea adevăratei mărimi a b g unei figuri plane.6. proiecţia rabătută pe planul de nivel a punctului M din planul [P]. determinată de punctul .m’) cuprins în planul [P] şi planul de nivel [N] (fig.6. Triunghiul de poziţie ω mm2 este identic cu triunghiul ω1m1M din spaţiu. b). axa de Fiind dat triunghiul [ABC] se determină ABC rabatere b0 proiecţia lui rabătută pe un plan de nivel [N] dus prin vârful A al triunghiului (fig. punctul M ajunge în M0 pe planul de nivel şi se proiectează în m0 pe planul orizontal.31.6. Pentru rabaterea planului [P] pe planul de nivel [N] axa de rabatere este orizontala G(g. de la punctul M la planul de nivel. b) în epură În epură (fig.32). 1' N'=g' a' m' După cum se observă în figura 6. pe planul orizontal de proiecţie. a).31. dreapta de intersecţie dintre cele două plane. Arcul de cerc descris de punctul M are centrul în ω1 (centru de rabatere) şi raza de rabatere ω1M. Dreapta de Fig.

Prin rabatere. unde se găseşte a0. pentru rabaterea triunghiului pe planul de nivel. faţă de axa de rabatere g. Pentru rabaterea punctului B(b. în c0. folosind diferenţa de cotă a punctului B faţă de planul de nivel. se măsoară pe o paralelă la axa de rabatere. b) Rabaterea pe un plan de front a0 f' La rezolvarea rabaterii pe un plan de front.4 Rabaterea planelor proiectante Rabaterea unui plan proiectant se face prin rotirea planului în jurul axei de rabatere. dus prin vârful A al triunghiului. Modul de lucru este a similar rabaterii pe planul vertical. prin a m 1 rabaterea pe planul de front [F].6. c În epura din figura 6. unde latura BC a triunghiului intersectează planul [N]. M şi C înainte de rabatere şi după rabatere. având în vedere că pentru Fig. care este urma orizontală.6. unde elementele din planul de a' Px h' O front se proiectează în mărime reală. pentru b0 şi utilizând coliniaritatea punctelor C. ω diferenţa de depărtare a’a2 = aa1.34 s-a determinat F=f adevărata mărime a plăcii triunghiulare [ABC].a’) determinarea triunghiului de rabatere (triunghiul de pe planul de front [F]. deci adevărata mărime a acestei figuri. Proiecţia rabătută c0 a punctului C se determină cu ajutorul triunghiului de poziţie sau ca şi în figura 6.6. Astfel.34 Rabaterea ΔABC pe planul de front [F] 6. Triunghiul [a0b0c0] reprezintă proiecţia rabătută a triunghiului [ABC] pe planul de nivel. trasată prin a’. b’1’ ≡ bb1 şi se determină proiecţia rabătută b0.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 95 A(a.f’) de intersecţie h dintre planul de front pe care se face rabaterea şi d P planul [P] care se rabate. g = a ∪ m. dar rezultă o construcţie micşorată. deci se mai rabat punctele B şi C. În figura 6. se uneşte b0 cu m0 şi se prelungeşte până la intersecţia cu perpendiculara dusă din proiecţia orizontală c pe axa de rabatere.x ţia cu perpendiculara a’ω. a1 F=f Axa de rabatere este frontala F(f. se determină a'=a0 c0 triunghiul de poziţie ω a’a2 şi cu centrul în ω şi de b1 b' O rază ωa2 se trasează un arc de cerc până la intersec.b’) se construieşte triunghiul de poziţie ω bb1.33 x punctul A(a.3. folosind proprietatea de coliniaritate a proiecţiilor orizontale ale punctelor B. triunghiul se roteşte în jurul orizontalei G până se suprapune peste planul de nivel [N] şi astfel se proiectează pe planul orizontal în adevărată mărime.m’). Vârfurile triunghiului rabătut se determină cu b ajutorul triunghiului de poziţie. d' ω P' construcţiile necesare se realizează pe proiecţia a2 verticală a epurei.33 Rabaterea punctului A(a. B. a ≡ a0. sau . Fig. A ∈[P] poziţie) se utilizează diferenţa de depărtare de la punct la planul de front. Punctul A este propriul lui rabătut.a’) se rabate pe planul de front [F].32. În epură (fig. în cazul suprapunerii peste planul orizontal de proiecţie.32).a’) şi punctul M(m. axa de ABC b0 Poziţia rabătută a0 se obţine astfel : se rabatere trasează perpendiculara prin a’ pe axa de rabatere c' m'=m0 f' f’ şi se determină centrul de rabatere ω. axa de rabatere este proiecţia orizontală g a orizontalei G. pentru c0. M. Axa de rabatere este frontala F = AM.

Rotirea planelor proiectante într-un sens sau într-altul nu influenţează rabaterea. O x Qx a' a Adevărata mărime a unei figuri geometrice Q0 a b 0 ABC.6. b0. ΔABC ∈ [Q] b) Rabaterea unui plan proiectant vertical pe planul vertical de proiecţie z [V] m0 Q0 m1 x Q' m' [Q] mx m M O Q y m0 x m1 Qx Q0 Q' m' mx m Q O Q' b' b0 c' Q0 Q c ABC c0 O z Qx [H] x Qx a' a0 a b c) a) b) Fig. rabaterea punctelor aflate în aceste plane se face mult mai uşor.35. M(m. planele proiectante au urmele perpendiculare între ele.37 Rabaterea planului proiectant vertical [Q] pe planul vertical [V]. se măsoară cota acestora rezultând proiecţiile rabătute Fig. se cQ obţine prin rabatere pe planul orizontal. în epură (fig. a0b0c0 = ABC. M ∈ [Q]. b) : pe perpendiculare. ΔABC ∈ [Q] . cuprinsă într-un plan proiectant vertical [Q].36 Rabaterea ∆ABC pe a0. b) din Q' b' proiecţia orizontală m se duce o perpendiculară pe c' urma Q şi se măsoară cota. în cazul suprapunerii peste planul vertical de proiecţie.6.6. urmele planelor rămânând perpendiculare şi după rabaterea pe unul din planele de proiecţie.35. planul [H].35. mM = mxm’ = mm0. a). a) b) punctul M se roteşte într-un plan perpendicular pe urma orizontală Fig. c0 . Deoarece. Astfel.96 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ urma verticală. astfel ABC (fig.m’) ∈ [Q] : centrul în proiecţia m şi de rază a) în spaţiu . obţinând proiecţia rabătută m0. pe urma Q (axa de rabatere). Pentru rabaterea m' mx O planului [Q] pe planul orizontal M x Qx Qx mx O de proiecţie acesta se roteşte în m x Q0 jurul urmei orizontale Q (axa de Q Q0 m Q m0 rabatere) până se suprapune peste m0 [H] planul [H].35 Reprezentarea rabaterii planului proiectant Q. descriind un arc de cerc cu vertical [Q] pe planul [H]. duse prin proiecţiile c0 b0 orizontale ale vârfurilor.6. În timpul rabaterii. urma verticală Q’.6.6.m’) [V] Q' care aparţine acestui plan Q' [Q] m' (fig. b) în epură egală cu cota punctului. y devenind Q0. a) Rabaterea unui plan proiectant vertical pe planul orizontal de proiecţie Fie planul proiectant vertical [Q] şi punctul M(m.

proiecţia orizontală m se roteşte în jurul punctului Qx până se suprapune pe axa Ox.38. se prezintă rabaterea planului proiectant vertical [Q] pe planul vertical de proiecţie [V]. c) Rabaterea unui plan de capăt pe planul vertical de proiecţie La rabaterea planului de capăt [Q] pe planul vertical de proiecţie. M ∈ [Q]. B şi C.6. În epură (fig. c) se obţine prin rabaterea pe planul vertical a vârfurilor care o definesc. Punctul M(m. c. z [V] Q0 x Qx [H] m0 m' mx Q a) Q' M O [Q] m Q y b) Q0 x m0 Qx Q' m' mx m O ABC Q0 x b0 a0 b' c b c) c0 c' Q' a' O Qx a Q Fig. de pe urma verticală Q’ şi de rază egală cu depărtarea punctului. dar o poziţie diferită pe planul vertical. simetrică faţă de urma verticală Q’. punctul M efectuează o rotaţie de nivel în jurul axei Q’. poziţia rabătută a punctului M pe planul vertical de proiecţie (punctul îşi păstrează cota neschimbată). descriind un arc de cerc cu centrul în proiecţia verticală m’.6. b). în epura din figura 6. Planul se roteşte în jurul urmei Q până la suprapunerea peste planul orizontal de proiecţie.6.38. ale punctelor A.m’) se roteşte într-un plan perpendicular pe axa de rabatere Q’ (plan de nivel). s-a obţinut adevărata mărime a triunghiului [ABC]. cuprins în planul de capăt [Q]. Axa de rabatere este urma verticală Q’. iar urma orizontală Q se roteşte până se suprapune peste axa Ox. din proiecţia verticală m’ se măsoară pe o perpendiculară la axa de rabatere. prin determinarea proiecţiilor rabătute a0.39) În cazul rabaterii planului de capăt [Q] pe planul orizontal de proiecţie. a). Sensul de rotaţie a proiecţiilor orizontale ale punctelor este indiferent. arcul de cerc descris de acesta proiectându-se pe planul orizontal în mărime reală.6. (fig. În epură (fig. perpendiculară pe urma verticală Q’ (fig.38 Rabaterea planului de capăt [Q] pe planul [V]. ΔABC ∈ [Q] d) Rabaterea unui plan de capăt pe planul orizontal de proiecţie (fig. Punctul M se roteşte într-un plan perpendicular pe axa de rabatere. planul rotindu-se împreună cu punctele cuprinse în el.6.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 97 În figura 6. axa de rabatere este urma orizontală Q. a. în m1.37. depărtarea punctului. respectiv până la suprapunerea urmei verticale Q’ peste . în jurul axei de rabatere Q’.37. obţinându-se aceeaşi mărime pentru proiecţia rabătută a0b0c0 a triunghiului. până pe planul vertical în m0. b). a0b0c0 = ABC. cuprinsă într-un plan proiectant vertical [Q].6. Adevărata mărime a unei figuri geometrice ABC. până la suprapunerea pe planul vertical. de unde se ridică o perpendiculară egală cu cota punctului. reprezentare în spaţiu. a unui punct M. Aplicând acelaşi raţionament. axa de rabatere este urma verticală Q’.37. Astfel. Practic.38. b0 şi c0. până în m0. urma orizontală Q se transformă în Q0. pentru determinarea proiecţiei rabătute m0 pe planul vertical.

iar pentru determinarea poziţiei P m1 lui pe acest segment se trasează mediatoarea ω g segmentului m0m1.40 Ridicarea rabaterii pentru la intersecţia cu axa Ox se obţine punctul Px. În epură (fig. a). În timpul rabaterii punctele planului se rotesc în plane perpendiculare pe urma orizontală Q (plane de front). c. Ridicarea rabaterii pentru un plan oarecare. În epura din figura 6. adică readucerea planului sau a elementelor conţinute într-un plan din poziţia rabătută în cea iniţială. cu acelaşi unghi (fig. Arcul descris de punctul M se proiectează în adevărată mărime pe planul vertical.6. perpendiculară pe mm0.3. în cazul elementelor geometrice. Se cere să se determine urmele planului care conţine punctul M. Centrul de rabatere ω este m coliniar cu m şi m0. când se cunosc un punct al planului şi proiecţia lui rabătută pe planul orizontal de proiecţie În fig. se numeşte ridicarea rabaterii. 6.39 Rabaterea planului de capăt [Q] pe planul [H].98 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ axa Ox. Astfel este determinat şi m0 triunghiul de poziţie. se roteşte proiecţia m’ în jurul punctului Qx până la suprapunerea pe axa Ox. în m1 şi se măsoară depărtarea punctului pe perpendiculara dusă la axa Ox.m’) şi proiecţia rabătută a lui pe planul orizontal de proiecţie. cuprins în planul de capăt [Q].m’) cuprins în planul [Q].6. z b' [V] Q' Q' Q' m' c' m' a' Q0 Q0 m1 O O M x Q0 m1 Qx mx mx Qx a a0 Qx x O [Q] b b0 x m0 m m0 m ABC [H] Q Q Q c c0 y a) b) c) Fig. planul [P] Pentru determinarea urmei verticale P’ a . ΔABC ∈ [Q] 6. m0.6. din n până la intersecţia cu mm0 n şi se determină punctul ω. Prin ω se trasează urma orizontală P a planului. prin determinarea urmelor. iar Fig. în cazul planului. M ∈ [Q]. Sensul de rotire al proiecţiei verticale m’ nu contează şi este impus eventual de spaţiul oferit de epură pentru rezolvarea rabaterii. a punctului M(m.5 Ridicarea rabaterii Operaţia inversă rabaterii. b). deci îşi păstrează neschimbată depărtarea. Prin m se duce o perpendiculară g pe mm0 Px mx (paralela la axa de rabatere) pe care se ia cota O v x punctului. sau a proiecţiilor orizontale şi verticale. Se ştie că proiecţia orizontală m şi proiecţia P' rabătută m0 trebuie să fie pe perpendiculara la axa g' m' v' de rabatere (urma orizontală P).39.6.40 se consideră date punctul M(m.39.39. mm1 = mxm’. prin rabaterea triunghiului pe planul orizontal de proiecţie : a0b0c0 = ABC. s-a obţinut adevărata mărime a triunghiului [ABC]. deci se uneşte m cu m0. efectuând rotaţii de front. pentru determinarea proiecţiei rabătute m0 pe planul orizontal.

prin proiecţia orizontală v a urmei verticale. vârfurile lui sunt ridicate din rabatere cu ajutorul orizontalelor planului pe care sunt situate. a).41. se găseşte urma verticală V(v. iar proiecţia verticală a’ a punctului A. Proiecţia orizontală a a punctului A se determină la intersecţia perpendicularei duse din proiecţia rabătută a0 pe axa de rabatere P cu proiecţia orizontală g a orizontalei G.g’) pe care se situează punctul A(a. .din proiecţia rabătută v0 se duce o perpendiculară pe axa de rabatere P şi la intersecţia cu axa Ox se determină proiecţia orizontală a urmei. în final obţinându-se proiecţiile lui pe planele de proiecţie [abcdef] şi [a’b’c’d’e’f’]. În mod analog se procedează şi cu celelalte vârfuri ale hexagonului.din proiecţia orizontală v se ridică o linie de ordine care se intersectează cu arcul de cerc cu centrul în punctul Px şi de rază Pxv0. Urma verticală P’ este dată de punctul Px şi de urma verticală v’ a orizontalei G. Proiecţiile orizontalei G(g. Ridicarea rabaterii pentru o figură plană Fie un hexagon [ABCDEF].proiecţia orizontală g.proiecţia verticală g’. g10 şi g20. Pentru ridicarea din rabatere a hexagonului.v’) a orizontalei G(g. paralelă cu urma orizontală P a planului. a cărei ridicare din rabatere se face astfel : . b). în v’. cuprins într-un plan oarecare [P].6. . urma verticală rabătută P0 şi proiecţia rabătută [a0b0c0d0e0f0] a hexagonului pe planul orizontal de proiecţie (fig. paralele cu urma orizontală P a planului şi a căror urme sunt v0. Astfel.a’) se trasează astfel : . cunoscând urma orizontală P a planului (axa de rabatere).g’) a planului care trece prin punctul M. Se cere să se determine proiecţiile hexagonului pe planele de proiecţie.6. se observă că sunt aşezate două câte două pe orizontalele g0. pe urma verticală rabătută P0 (fig. Urma P’ este dată de punctul Px şi de proiecţia verticală v’.41. paralelă cu axa Ox.6. prin proiecţia verticală v’ a urmei verticale. v.41 Ridicarea din rabatere pentru hexagonul [ABCDEF] . trasând linie de ordine din a până pe proiecţia verticală g’ a orizontalei G.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 99 planului. v10 şi v20. v2 ' P' v' a' Px b' ω' c' g2' d' g' x a0 Px a f0 f O b ω c d P P0 b0 ω0 e0 d0 e c0 a) g1 ' v1' f ' O v1 v v2 e' a x b v10 f f0 ω c a0 v0 g2 e d e0 g1 g v20 ω0 g10 P0 b0 P d0 g0 c0 g20 b) Fig.

ω0 ∈ t0 şi de axa mică AB(ab. f0 || P0. situată pe orizontala T(t. În proiecţia verticală. perpendicular pe urma orizontală P. care se află pe frontala F(f.c’d’).t’) şi se determină proiecţiile centrului cercului Ω(ω.v’) a orizontalei T(t. se consideră urma orizontală P a planului [P] ce conţine cercul.a’b’).ω’). cuprins într-un plan oarecare . În figura 6. Pentru construirea acestor elipse se porneşte de la proiecţia rabătută a cercului pe unul din planele de proiecţie şi apoi se ridică din rabatere. Pentru început se ridică din rabatere urma verticală P’ a planului. aflată pe linia de cea mai mare pantă faţă de planul orizontal a planului [P] şi se obţine prin ridicarea din rabatere a diametrului a0b0. obţinută prin ridicarea din rabatere a frontalei f0.t’) ≡ VΩ (vω. P' b' f ' s' k' Px x c0 ω0 P0 b0 d0 m0 a0 P P0 a) O x Px v' c' ω' d' m' b s d t P f t' O v r' a' ck r0 a a ω 0 ω0 r k0 k0 v0 c0 m d0 b) m0 t0 b0 s f0 0 Fig.v’ω’). tangent urmelor planului în punctele a0 şi k0. t0 || P. elipsa este determinată de axa mare RS(rs. a. La ridicarea din rabatere a cercului se are în vedere faptul că elipsele din proiecţia orizontală şi verticală au axa mare egală cu diametrul cercului. iar axa mică este situată pe direcţia liniilor de cea mai mare pantă faţă de planul respectiv. perpendicular pe urma verticală rabătută P0.100 Ridicarea rabaterii pentru un cerc GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Proiecţiile orizontale şi verticale ale unui cerc conţinut într-un plan oarecare sunt elipse. Elipsa din proiecţia orizontală este determinată de axa mare CD(cd. care este situată pe linia de cea mai mare pantă faţă de planul vertical a planului [P] şi se obţine prin ridicarea din rabatere a diametrului k0m0.f’).r’s’).k’m’). cu centrul în ω0. proiecţia rabătută a urmei verticale P0 pe planul orizontal de proiecţie şi proiecţia rabătută a cercului pe acelaşi plan.6. ω0 ∈ f0 şi de axa mică KM(km.42 Ridicarea din rabatere pentru un cerc. obţinută prin ridicarea din rabatere a orizontalei t0.42. cu ajutorul urmei V(v.

Să se determine adevărata mărime a segmentului AB : A(10. i se aplică o rotaţie de nivel.44.43. b. AB a1' x a1 α z' b'=b ' 1 a' ax a b' z'=a'=a2' O x b a=a2 b) z bx ax O β AB b2' b2 bx z=b=b1 a) Fig.5. Rezolvare : Problema comportă rezolvare prin diferite metode : . oarecare.a1’b1’). .4 Probleme rezolvate 101 1.Rezolvare utilizând metoda schimbării planelor de proiecţie : .Rezolvare utilizând metoda rotaţiei : . . b.în epura din figura 6. axa O1x1 se trasează paralelă cu proiecţia ab. Adevărata mărime a a AB segmentului AB este dată de b1' b) a) proiecţia orizontală a segmentului A2B2(a2b2.a2’b2’). Fig. a. segmentului AB.în epura din figura 6. oarecare.44 Rezolvarea problemei 1 – utilizând metoda rotaţiei . în jurul unui ax perpendicular pe planul [V] Z(z.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 6. respectiv segmentul A2B2(a2b2.6. oarecare.a2’b2’) este paralel cu planul orizontal de proiecţie : AB = a2b2. ∠β = ∠(AB. astfel. se aduce paralel cu un nou plan orizontal [H1]. oarecare. prin b' schimbare de plan orizontal O2 b2 AB de proiecţie . ∠α = ∠(AB. . segmentul AB. axa O2x2 b2x a' β se trasează paralelă cu a2 ax O b'=b2' bx proiecţia a’b’. i se aplică o rotaţie de front. respectiv segmentul A1B1(a1b1.z’) dus prin punctul A. B(30. iar unghiul α din epură reprezintă unghiul dintre segmentul AB şi planul orizontal de proiecţie. Proiecţia a se roteşte până proiecţia a1b1 devine paralelă cu axa Ox. a.43 Rezolvarea problemei 1 – utilizând metoda iar unghiul β din epură schimbării de plan reprezintă unghiul dintre segmentul AB şi planul vertical de proiecţie. obţinându-se proiecţiile a1’ şi b1’.z’) dus prin punctul B. în jurul unui ax vertical Z(z.44. din proiecţiile x a2x b=b1 a’ şi b’ se duc perpendiculare x pe axa O2x2 şi pe acestea se a'=a2' 2 O1 a=a1 b1x x bx măsoară depărtările punctea1x ax O lor.10. se aduce paralel cu un nou plan vertical [V1]. segmentul AB. astfel.43. Proiecţia b’ se roteşte până proiecţia a2’b2’ devine paralelă cu axa Ox. prin schimbare de plan vertical de proiecţie .6. segmentului AB.a1’b1’) este paralel cu planul vertical de proiecţie : AB = a1’b1’.7). obţinându-se proiecţiile x1 α b a1' a2 şi b2. din proiecţiile a şi b se duc perpendiculare pe axa O1x1 şi pe acestea se măsoară cotele punctelor.[H]).în epura din figura 6. Adevărata mărime a segmentului AB este dată de proiecţia verticală a segmentului A1B1(a1b1.în epura din figura 6.[V]).20) şi unghiurile pe care acesta le face cu planele de proiecţie.

Rezolvare utilizând metoda rotaţiei : în epura din figura 6.δ2’).δ’) s-au transformat în dreptele D1(d1.d2’) şi Δ2(δ2. luând noua linie de pâmânt O1x1 paralelă cu proiecţiile orizontale ale dreptelor şi păstrând cotele punctelor ce definesc dreptele. frontale.5. b) metoda rotaţiei b' δ' x δ0 d0 b0 ω d b b1 a' h1' h1 a a) b1 2' h' O l b' δ' d' c' c x 1' d' c' a' N'=g' δ h P δ0 2=20 c ω d0 O 1=10 b δ a b0 b2 d g b) l Fig. printr-o schimbare de plan orizontal de proiecţie. prin rotaţie de nivel. Distanţa dintre proiecţiile orizontale d2 şi δ2 este adevărata mărime a distanţei l cuprinsă între dreptele paralele D(d.d’) şi Δ(δ. b) rabaterea pe un plan de nivel . Pentru dreapta D. neschimbate. b' δ' x O1 x2 c2=δ2 b1'=b2' O2 a2=b2=d2 l d' c' a' O δ=δ1 d=d1 a=a1 x δ' d' b' z' a1'=z1' d2' δ2' i' i1' d1' δ2 l e1' O δ1 d1 b=b1 c=c1 δ1'=δ2' c1'=c2' d1'=d2' a) a1'=a2' x1 d δ1' c' a' δ e' b z=c=c1 i i1 b) a a1=d2 z1 Fig. luând axul vertical Z(z.45. Dreptele D1(d1. Rezolvare : Problema se poate rezolva transformând cele două drepte oarecare în drepte perpendiculare pe unul din planele de proiecţie.5).z1’). .δ’) : C(20.d1’) şi Δ1(δ1.δ’) s-au transformat în dreptele D1(d1.d1’) şi Δ1(δ1.6.z’) prin punctul C al dreptei Δ.d’) : A(10. frontale.6.δ1’). Să se determine adevărata mărime a distanţei l cuprinsă între dreptele paralele D(d.7) şi B(30.d’) şi Δ(δ. dusă prin punctul A1 de pe dreapta D1.δ1’).δ1’) se aduc în poziţia de drepte verticale şi astfel : d2δ2 = l.d’) şi Δ(δ. prin schimbare de plan vertical de proiecţie.45. prin diferite metode : . Printr-o rotaţie de front.10.δ1’) s-au adus în poziţia de drepte verticale. a dreptele D(d.45 Rezolvarea problemei 2 – utilizând : a) metoda schimbării planelor de proiecţie . dreptele D1(d1.3. în jurul unei drepte de capăt Z1(z1. luând noua linie de pâmânt O2x2 perpendiculară pe proiecţiile verticale ale frontalelor şi păstrând cotele punctelor din ultimul sistem.δ’). s-a executat rotaţia cu ajutorul perpendicularei ci.d1’) şi Δ1(δ1.46 Rezolvarea problemei 2 – utilizând : a) rabaterea pe planul orizontal .20) şi Δ(δ. b dreptele D(d.Rezolvare utilizând metoda schimbării planelor de proiecţie : în epura din figura 6. D2(d2.d1’) şi Δ1(δ1.102 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 2.

iar între axa O1x1 şi urma P1’ se poate măsura şi unghiul α. OPz = 30 şi [Q] : OQx = 30. b se aplică o schimbare de plan orizontal de proiecţie. pe care planele [P] şi [Q] îl fac cu planul orizontal de proiecţie.47 Rezolvarea problemei 3 – utilizând schimbarea planelor de proiecţie . luând noua axă O1x1 perpendiculară pe urmele verticale. iar între axa O1x1 şi urma P1 se poate măsura şi unghiul β. respectiv [Q].6. Să se determine adevărata mărime a distanţei l cuprinsă între planele paralele [P] : OPx = 50. z P' i' j' Px x P=P1 Qx i=j x1 Q1' α j1 l Pz z O1 P1x P'=P1' Q'=Q1' Qx P Pz Q' β i'=j' Q j i b) O x Px j 1' x1 i1 ' Q1 O P1 l Q=Q1 O1 P1x a) P1' i1 y Py y Py Fig.6. a planele [P] şi [Q] se transformă în planele de capăt [P1] şi [Q1]. cu ajutorul triunghiului de poziţie ωbb1. OPy = 20.6. unde bb1 este cota punctului B.47.46. 3. din planele [P]. Acest lucru se realizeaxă cu ajutorul punctelor I şi J. Proiecţia rabătută d0 este dată de b0 ∪ 10 şi δ0. luând noua axă O1x1 perpendiculară pe urmele orizontale şi folosind punctele I şi J. respectiv [Q].prin rabatere pe planul de nivel [N] (fig. de o paralelă la d0. oarecare. În proiecţia orizontală axa de rabatere g este determinată de punctele 1 şi 2. b) : axa de rabatere este orizontala G(g. Distanţa l se măsoară între noile urme orizontale P1 şi Q1. [P1] şi [Q1]. Distanţa l se măsoară între noile urme verticaleP1’ şi Q1’.g’) de intersecţie dintre un plan de nivel N şi planul definit de dreptele D şi Δ.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 103 . prin care planele [P] şi [Q] devin plane proiectante verticale. printr-o schimbare de plan vertical de proiecţie. trasată prin punctul 2 = 20 din planul de nivel.δ’) este dată de distanţa l dintre dreptele d0 şi δ0. pe care planele [P] şi [Q] îl fac cu planul orizontal de proiecţie. de o paralelă la d0.Rezolvare utilizând metoda rabaterii : adevărata mărime a distanţei dintre dreptele paralele D(d. trasată prin urma din planul orizontal h1. Rezolvare : problema se rezolvă prin transformarea planelor paralele.d’) şi Δ(δ. cu ajutorul triunghiului de poziţie ωbb2.46.47. din planele [P]. Proiecţia rabătută d0 este dată de b0 ∪ h şi δ0.prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie (fig. obţinute astfel : a . Se rabate punctul B în bo.schimbarea planelor de proiecţie (fig. b .47): a) în epura din figura 6. b) în epura din figura 6.6. Acest lucru se poate realiza utilizând : . a) : axa de rabatere este urma orizontală P a planului definit de dreptele D şi Δ. astfel încât distanţa l dintre ele să se măsoare între urmele de pe planul de proiecţie faţă de care planele sunt proiectante. unde bb2 = b’b1 este diferenţa de cotă a punctului B faţă de planul de nivel. Se rabate punctul B în bo. [P] şi [Q] în plane proiectante faţă de unul din planele de proiecţie.

. m’ ≡ m0.15. Punctele I şi J sunt punctele în care axa de rotaţie intersectează planele [P]. b planele [P] şi [Q] se transformă în planele proiectante verticale [P1] şi [Q1].30.z’).Rezolvare utilizând metoda schimbării planelor de proiecţie (fig.m’n’).d1’). Adevărata mărime a segmentului MN s-a determinat prin schimbare de plan orizontal de proiecţie. notând piciorul perpendicularei cu n1’. a): printr-o schimbare de plan vertical de proiecţie dreapta D(d. a planelor [P] şi [Q] li se aplică o rotaţie de nivel în jurul unei axe verticale Z(z. b) în epura din figura 6. paralelă cu P1’.48 Rezolvarea problemei 3 – utilizând metoda rotaţiei .20) şi proiecţiile acestei distanţe.6.6. În noul sistem de proiecţie. dreapta D şi punctul M. în spaţiu se duce perpendiculara din punct pe dreaptă.25) la dreapta D(d. respectiv [Q]. în epură unghiul drept nu se proiectează în adevărată mărime. aplicând metodele geometriei descriptive : . Rezolvare : Pentru determinarea distanţei de la punctul M la dreapta D.d’) se transformă într-o frontală D1(d1. astfel încât aceste puncte să nu mai necesite rabaterea.Rezolvare utilizând metoda rabaterii (fig.15.metoda rotaţiei (fig. Urma verticală P1’ se trasează prin m1 şi prin i’. ca apoi să se determine distanţa cerută. Deoarece.49. aplicând teorema unghiului drept.z’). din proiecţia m1’ se trasează o perpendiculară pe proiecţia d1’. 4. atât dreapta D cât şi perpendiculara pe ea sunt drepte oarecare.48. Rabaterea poate fi făcută pe orice plan de front. b’ ≡ b0.10) şi B(20.49.d’) : A(90. .6.48.104 z z' Pz l Q1' i' P1' Q' P' Px x P Qx z=i=j Q m Q1 a) j' α m1=P1x O P1 y Px x P' GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ z Q1' m' Qx Q1 Py P1 b) z'=i'=j' β j i z l Pz P1 ' Q' m1'=P1x O Q P y Py Fig. transformându-le în planele de capăt [P1] şi [Q1]. . Să se găsească adevărata mărime a distanţei de la punctul M(60. Astfel.6. care intersectează planele [P]. printr-o rotaţie de front. din planul orizontal de proiecţie. în jurul unei axe de capăt Z(z.48): a) în epura din figura 6. dar pentru uşurarea construcţiei se preferă planul de front care trece prin punctele M şi B. b): se recurge la rabaterea planului determinat de cele două elemente.Rezolvarea utilizând metoda rotaţiei se face urmând aceeaşi paşi ca şi în cazul rezolvării prin schimbare de plan. iar urma verticală Q1’ prin j’. pe un plan de front [F]. problema se poate rezolva diferenţiat. din planul vertical de proiecţie. Revenind în sistemul iniţial de proiecţie se obţin proiecţiile perpendicularei cerute MN(mn. aducându-l paralel cu planul orizontal de proiecţie din noul sistem O2x2 : MN = m2n2. respectiv [Q] în punctele I şi J.

Pentru determinarea acestei perpendiculare şi în epură. Să se determine proiecţiile perpendicularei duse din punctul M(20. 5. În continuare se prezintă rezolvarea prin două dintre metode.7. Pentru determinarea proiecţiei rabătute d0 a dreptei D se mai rabate punctul A de pe dreaptă.b’m’).METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 105 O2 m' a' x a=a1 O1 d' m=m1 d=d1 a1' a) m2 MN n2 b' a0 MN ω O m'=m0 a2 x d a' a1 m a n b) d' n' F=f b n0 d0 b'=b0 f' O n' x 2 b=b1 n=n1 d1' n1' m1' x1 b1' Fig.f’) = BM(bm. a’a2 = aa1 şi se obţine proiecţia rabătută a0. Dreapta rabătută pe planul de front este d0 = a0 ∪ b0. Se formează triunghiul de poziţie ω a’a2. MN = m0n0. definită ca dreapta de intersecţie dintre planul dat (dreapta D şi punctul M) şi planul de front [F].50 Rezolvarea problemei 5 – utilizând : a) metoda schimbării planelor de proiecţie . b) rabaterea planului de capăt .18) pe planul [P] : OPx = 40. OPz = 15 şi adevărata mărime a distanţei de la punct la plan. cu cateta a’a2 paralelă cu axa de rabatere f’ şi egală cu distanţa de la punctul A la planul de front (diferenţa de depărtare). se revine din rabatere şi se obţin proiecţiile m’n’ şi respectiv. Rezolvare : Problema poate fi rezolvată aplicând oricare din metodele geometriei descriptive. b) rabaterea pe plan de front Axa de rabatere este frontala F(f. OPy = 25.49 Rezolvarea problemei 4 – utilizând : a) metoda schimbării planelor de proiecţie . Distanţa de la punctul M la dreapta D este egală cu lungimea perpendicularei duse din proiecţia m0 pe dreapta d0. m' i' Px x P=P1 O1 P' n m P1x a) n' i x1 i' n1' 1 m1 ' y z Pz O P1' MN Py x Px z m' Q'=d' Pz v' n' P' v Qx=h' O Q0 n n0 m0 m P MN d h Q Py y b) Fig. pe planele de proiecţie.6. mn. rezolvarea aplicând metoda rotaţiei.6. fiind similară cu cea prin schimbare de plan.

Pentru a afla adevărata mărime a distanţei MN.rezolvare utilizând rabaterea pe un plan de nivel (fig. . Poziţia rabătută a dreptelor d0 şi δ0 este dată de urmele dreptelor din planul orizontal h0.rezolvare utilizând rabaterea pe planul orizontal de proiecţie (fig. n1’∈ P1’. δ0 = b0 ∪ 20. . b): se intersectează planul definit de cele două drepte cu un plan de nivel [N].52. deoarece noul plan obţinut [P1] este plan y de capăt. Proiecţia n’ se determină revenind în sistemul iniţial.1’) şi (2.51. m’ ∈ d’. Se determină punctul N de intersecţie dintre perpendiculara D şi planul [P]. determinând punctul I(i.d’). concurente în punctul B.51 Rezolvarea problemei 6 Problema poate fi rezolvată similar aplicând metoda rotaţiei. În noul sistem de proiecţie se poate trasa perpendiculara din proiecţia m1’ pe urma P1’.2’). OPy = 25 şi unghiul de 300 pe care planul P' [P] îl face cu planul orizontal de proiecţie. m ∈ d şi d’ ⊥ P’. Px i=i1 x1 O Rezolvare : în epura din figura 6.6.Rezolvare utilizând metoda rabaterii (fig. cunoscând x i1' 0 P1' urma orizontală P. Să se determine adevărata mărime a unghiului γ dintre cele două drepte. Rezultă că adevărata mărime a distanţei de la punct la plan. împreună cu segmentul MN. pe planul orizontal de proiecţie şi se obţine segmentul m0n0. în b0. Se revine din schimbarea de plan.6. .m’) în punctul M1(m1.52. Rezolvare : problema poate fi rezolvată aplicând succesiv două schimbări de plan de proiecţie sau două rotaţii. 6. ducând o linie de ordine din proiecţia n până la intersecţia cu perpendiculara din m’ pe urma P’. de pe urma P’.δ’) : B.15. luând noua linie de pământ perpendiculară pe urma orizontală P şi din P1x P1x O1 se trasează urma P1’ înclinată la 300.m1’). Fig. se rabate planul de capăt [Q]. Aici se va exemplifica rezolvarea prin metoda rabaterii : .7). adică a perpendicularei MN. faţă de axa Py O1x1. Se rabat dreptele D şi Δ pe planul de nivel [N].20) şi Δ(δ.6. care fiind în planul de nivel sunt identice cu proiecţiile 1 şi 2 : d0 = b0 ∪ 10. 7.6. Se rabate punctul B pe planul orizontal de proiecţie în jurul axei de rabatere P. Fie dreptele D(d. prin aducerea planului definit de cele două drepte în poziţia de plan de nivel (vezi rezolvarea de la adevărata mărime a unei figuri plane).10. care are d ⊥ P.106 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ . se face o schimbare de plan 30 P=P1 vertical de proiecţie. h10 şi de punctul de concurenţă b0 : d0 = b0 ∪ h0. δ0 = b0 ∪ h10. care este distanţa de la punct la plan. b): perpendiculara dusă din punctul M pe planul [P] este dreapta D(d. Este nevoie de rabaterea punctului de concurenţă B. cunoscând urma orizontală : OPx = i' 40. şi între ele se măsoară adevărata mărime a unghiului γ dintre cele două drepte. b0 şi de punctele 10 şi 20.6.i’) din planul [P]. este proiecţia m1’n1’.5. rezultând orizontala G(g.Rezolvare utilizând metoda schimbării planelor de proiecţie (fig. a): printr-o schimbare de plan vertical de proiecţie planul oarecare [P] se transformă într-un plan de capăt [P1] şi odată cu el punctul M(m. Adevărata mărime a unghiului dintre dreptele D şi Δ este unghiul γ măsurat între dreptele d0 şi δ0. dată de punctele (1.d’) : A(10. utilizând planul de capăt [Q]. B(30.50. a): se determină urma orizontală P a planului [P] definit de cele două drepte.5). deoarece perpendiculara M1N1 este o frontală.g’). Proiecţia n1 se găseşte pe o paralelă dusă la axa O1x1. Să se găsească urma verticală P’ a z planului [P].50. C(40. având ca axă de rabatere orizontala g. piciorul perpendicularei fiind n1’.

prin punctul B(b.b’) se trasează perpendiculara Δ(δ.54.6.10. Deoarece interesează determinarea unghiului γ dintre dreapta D şi normala Δ. Rezolvare : Unghiului η dintre plane se poate determina utilizând metoda normalelor : se consideră un punct A. Rezolvare : unghiul θ dintre dreaptă şi plan se determină ca fiind complementul unghiului γ. OPy = -30. OQz = -10.6. egal cu unghiul b) b0 ω b 1=10 γ 2' b1' 1' a' d' d0 a g d O Pz y Py θ=π/2−γ [P] . b’ ∈ δ’.53. din care se trasează normalele D şi Δ pe planele [P] şi [Q] (fig.6. Să se determine adevărata mărime a unghiului η dintre planele [P] : O Px = 45. ca şi la rezolvarea de la problema 7.52 Rezolvarea problemei 7 – utilizând metoda rabaterii : a) pe planul orizontal de proiecţie . care intersectează planele [P] şi [Q] după dreptele D1 şi Δ1. OPy = 15. exterior celor două plane. dintre dreapta D şi o normală Δ.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 107 b' δ' h1' x c' b0 d γ b c δ δh1=h10 0 ω d' a' b1 a O h' P h=h0 d0 x c' 2' δ' b' 1' b1' b b2 d0 1=10 b) a a' N'=g' d' g O d δ0 2=20 δ c ω γ b0 a) Fig. Se dă dreapta D(d. Astfel. Pe proiecţia orizontală s-a figurat măsura reală a unghiului θ căutat.25) şi planul [P] : OPx = 45.6. care formează între ele unghiul η. a).γ (fig. b) pe planul de nivel [N] 8. b ∈ δ şi δ’ ⊥ P’.15. Cele două normale definesc un plan [R]. a). OPz = 30 şi [Q] : OQx = 10.7).δ’) pe planul [P] : δ ⊥ P. Să se determine unghiul θ pe care-l face dreapta D cu planul [P]. OPz = -15. dusă prin punctul B al dreptei la planul [P] : θ = π/2 . OQy = -5.53. z b' B Δ γ D A x P' Px P N'=g' δ δ0 δ' 2=20 b2 θ=π/2−γ a) Fig.53 Rezolvarea problemei 8 9.d’) : A(10. B(25. b. în continuare se rabat aceste drepte pe planul de nivel [N]. în epura din figura 6.

b’ şi c’.54 Rezolvarea problemei 9 10. b) prin rabatere pe planul vertical y a O b x Qx a' a0 a . pe perpendiculare la urma Q.55 Rezolvarea problemei 10 : a) prin rabatere pe planul orizontal .3. C(5. Q' [R] Δ A γ D D1 [P] x g Px 2=20 δ0 Q a) Fig. Să se determine adevărata mărime a unui triunghi [ABC] : A(22. Unghiul γ dintre dreptele D şi Δ se determină prin rabatere pe un plan de nivel [N]. Rabaterea triunghiul [ABC] pe planul vertical se obţine prin rotirea proiecţiile orizontale a. Astfel se determină depărtarea y a punctului B.6.20).7). Se obţine triunghiul a0b0c0. b şi c. prin rabatere pe ambele plane de proiecţie. Q' b' c' Q' b' b0 ABC c0 c' O Q0 b Q b) c Q N'=g' 2' d' a' δ' z P' Pz η=π−γ a1' 1' a0 γ d0 ω Qx 1=10 a2 Qy O Qz P Py y b) η=π−γ Δ1 [Q] a d δ x Qx a' Q0 a 0 y c b0 a) c0 ABC Fig. Rezolvare : deoarece triunghiul [ABC] este situat într-un plan proiectant vertical. proiecţiile orizontale a. se va determina unghiul ca fiind suplementul unghiului γ. ca şi la rezolvarea problemei 7.6. Rezultă proiecţia a0b0c0. dintre cele două normale D şi Δ : η = π .4). b şi c sunt coliniare şi definesc urma orizontală Q. trasate prin proiecţiile orizontale a. situat într-un plan proiectant vertical.γ. Rabaterea triunghiul [ABC] pe planul orizontal se face prin măsurarea cotelor. care reprezintă adevărata mărime a triunghiului [ABC]. Pentru simplificarea rezolvării. până pe axa Ox şi ridicarea de perpendiculare pe axa Ox până la nivelul proiecţiilor verticale a’.108 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ diedru dintre cele două plane. B(15.14.y. b şi c în jurul punctului Qx.

10) într-o dreaptă de profil.40. . OPz = 80. pe care se găsesc vârfurile a0.25.25) într-o orizontală. să se transforme dreapta oarecare D(d.56 Rezolvarea problemei 11 6.v’). cu ajutorul punctului V(v.d’) îl face cu planul orizontal de proiecţie.) H(80. Să se determine proiecţia dublu ortogonală a acestuia.20.40. rabaterea vârfului A pe planul orizontal A0(55. P' v1' P' v2' e' c' g2' g1' b' O c b b0 e0 c0 g20 g10 ABCE b) g2 g1 P Px x a0 450 40 0 O x Px v0 v10 v' a' v2 v v1 e a a0 15 b0 a) P v20 P0 Fig. Printr-o schimbare de plan.6.d’) dată prin punctele A(80.35. b0 şi c0. 4.30) şi B(20.20.6.d’) : A(70.20) şi B(20.56. Prin metoda schimbării planelor de proiecţie să se transforma dreapta D(d.38.0.0) şi faptul că latura AB este paralelă cu planul orizontal de proiecţie.20). 5. 2.20.30).15. situat în planul bisector [B2].) şi B(25. 3. Se consideră pătratul ABCE. tangentă la un cerc cu centrul în v şi rază vv’).METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 109 11.z). Să se găsească distanţa dintre cele două puncte. Rezolvare : în epura din figura 6. să se transforme dreapta oarecare D(d.25.56. dată prin urme V(30. Prin metoda schimbării planelor de proiecţie să se transforma dreapta D(d. situat în planul bisector [B1] şi punctul B(30. cunoscând mărimea laturii L = 15mm.0).15. P0. 6. Să se determine proiecţia verticală d’ a dreptei D(d. Se trasează pătratul de latură 15mm şi orizontalele g10 şi g20. Precizaţi adevărata mărime a segmentului AB şi unghiul pe care dreapta D(d.20.d’) : A(70. Se revine din rabatere.20. b). Printr-o schimbare de plan. Fie punctul A(90.5 Probleme propuse Metoda schimbării planelor de proiecţie 1. ∠OPy = 50. Se determină proiecţia rabătută a urmei verticale.d’) îl face cu planul vertical de proiecţie. a sunt prezentate elementele de la care se porneşte în rezolvarea problemei. aparţinând planului [P] : OPx = 50.10) într-o frontală.d’). obţinându-se astfel proiecţiile pătratului abce şi a’b’c’e’ (fig. cunoscând unghiul de 300. Precizaţi adevărata mărime a segmentului AB şi unghiul pe care dreapta D(d. e0.) şi B(30.10. într-o dreaptă conţinută în primul plan bisector (Indicaţie : noua linie de pământ O1x1 se trasează prin h.d’) dată prin punctele A(75.-30. printr-o schimbare de plan. pe care dreapta îl face cu planul orizontal de proiecţie.

10) B(20.d’) într-o fronto-orizontală.30. care va intersecta noua linie de ordine a punctului M1 în m1’. situat la distanţa l = 20mm faţă de planul [P].25. care conţine punctul A(50.32.d’) : H(80. cunoscând urma sa orizontală OPx = 80.30. Să se determine în adevărată mărime distanţa l dintre drepta D(d. OPy = 40.30. Să se determine proiecţiile perpendicularei comune dusă între dreapta oarecare D(d. printr-o schimbare de plan. OQy = 45.15).) B(30.30.30) şi o dreaptă situată în planul orizontal de proiecţie F(f. distanţa l dintre planele paralele [P] şi [Q].10. OPz = 35.) N(70.) B(20.10.20. prin două schimbări de plan succesive.15. Fie dreptele D(d.d’) : A(47.) B(25.0.20. OPz = 40.30. ştiind că urmele lor orizontale fac 600 cu linia de pământ.) B(75.15. OPz = 30 şi [Q] : OQx = -10.d’) : A(90. neparalele şi neconcurente.64.15).30) la planul [P] : OPx = 100. Să se găsească urmele verticale P’ şi Q’ ale planelor [P] şi [Q]. OPz = 40. 24.d’) : A(80.15. N(30. aplicând două schimbări de plan succesive. paralelă cu aceasta şi cuprinsă în planul [P]).7. printr-o schimbare de plan.15.25. Printr-o schimbare de plan. Fie planul [P] dat prin urme : OPx = 90.20).0). să se găsească proiecţia verticală m’ a unui punct M(60.15) într-o dreaptă de capăt.d’) : A(90. OPy = 45. OPz = 70.10.15.10. se trasează o paralelă la urma P1’. OPy = 40. 23. Prin metoda schimbării planelor de proiecţie să se determine adevărata mărime a unghiului ANB : A(50. Să se determine.d’) : A(60.25. 9. 22.45. OQz = 50 (Indicaţie : se determină distanţa l dintre dreapta D(d. OPy = 30.0.25.0).10) şi Δ(δ.20) şi Δ : C(80. Prin două schimbări de plan succesive să se transforme dreapta oarecare D(d.d’) : A(90. B(15. 10. N(50. Px (70. cunoscând distanţa l = 35mm de la punctul M la planul oarecare [P] : OPx = 110. într-un plan [P1] a cărui urme P1 şi P1’ să fie în prelungire. 19. paralel cu planul [P] : OPx = 90.15) într-o verticală.10).f’) : M(15.δ’). 13. Să se determine.0) H(58.30) B(25. Să se determine în adevărată mărime distanţa l dintre dreptele paralele D(d. 20. Să se transforme dreapta oarecare D(d.110 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 7.0.d’) şi o dreaptă Δ(δ. paralele.50) şi planul [Q] : OQx = 70. Printr-o schimbare de plan să se transforme planul [P] în plan de capăt şi să se determine unghiul pe care acesta îl face cu planul orizontal de proiecţie. Să se determine. 16. distanţa de la punctul A(50.20.0) şi că adevărata mărime a distanţei dintre ele este de 15mm.30) B(70.22).15. Qx (46.25. definite prin urme : [P] : OPx = 50. Prin două schimbări de plan succesive să se determine proiecţiile perpendicularei comune duse pe cele două drepte date.10. definit prin urme : OPx = 80.25. apoi se revine din schimbarea făcută în vechiul sistem de proiecţie). 12. OPz = 60 (Indicaţie : se transformă planul [P] într-un plan de capăt [P1]. OPy = 50. 21.45).20. OPy = 50. OQy = 50. 17. 14. apoi se revine în vechiul sistem de proiecţie şi se determină m’). Să se determine urma verticală a unui plan oarecare [P].δ’) : M(20. prin a1. 18. Prin două schimbări de plan succesive să se transforme dreapta oarecare D(d. printr-o schimbare de plan.15. 11. Prin două schimbări de plan succesive să se determine în adevărată mărime distanţa l de la punctul M(60. urmele Q şi Q’ ale unul plan [Q].z).40) şi este perpendicular pe planul [Q] : OQx = 80. Printr-o schimbare de plan să se transforme planul [P].15).0). OPy = 40 şi unghiul de 300 pe care acesta îl face cu planul orizontal de proiecţie. Să se determine urmele P şi P’ ale planului [P]. Fie dreapta D(d. . 8. OQz = 80 (Indicaţie : printr-o schimbare de plan orizontal se transformă planul [Q] într-un plan proiectant vertical [Q1] şi se trasează P1 ⊥ Q1.35. 15.25) la dreapta D(d. la distanţa l.d’) : A(80.

OPz = 50 şi unghiul de 450 pe care-l face planul [P] cu planul [V] (Indicaţie : prin rotaţie de front se obţin urmele planului [P1] proiectant vertical şi se revine din rotaţie). OPy = 60.45.30. OPy = 40.10.5. .z). Metoda rotaţiei 28.30. e) [ABC] : A(90. 34. Să se determine distanţa de la punctul M(50.35). Se consideră dată urma orizontală P a planului oarecare [P] : OPx = 60.d’) : A(80. C(15. utilizând metoda rotaţiei. se trasează prin a2 proiecţia d2. OPy = 50.20).10.10. Se dă planul [P] : OPx = 80. OPz = 40.25.10). de rază 7mm. apoi se revine din rotaţie şi se determină P’). Să se rotească dreapta D(d. OPz = 70 în poziţia de plan paralel cu linia de pământ. prin metoda rotaţiei (Indicaţie : axa de rotaţie se ia prin punctul M). 33.15. luând axa de rotaţie prin punctul A şi se trasează P1’ prin P1x tangent la un cerc cu centrul în a’. (Indicaţie : se transformă planul triunghiului într-un plan de capăt).40).15). prin două schimbări de plan succesive.15) şi distanţa l = 7mm dintre acest punct şi plan.) B(90. să se ducă o dreaptă D(d. d) [ABC] : A(90.40. rotind planul [P] convenabil. aplicând două schimbări succesive de plan : a) [ABC] : A(50. cunoscând unghiul de 450 pe care-l face dreapta cu planul orizontal de proiecţie. utilizând metoda rotaţiei. Printr-o schimbare de plan să se aducă planul oarecare [P] : OPx = 100.35. Să se determine unghiul dintre planul [P] şi planele de proiecţie. punctul A(35.5) şi planul [P] : OPx = 40.50. 38.20).15.20).10).35. C(90.30). Să se determine distanţa l de la punctul M la planul [P]. conţinută în planul [P].d’) îl face cu planul vertical de proiecţie.35) astfel încât să devină paralelă cu planul vertical de proiecţie. Prin metoda rotaţiei să se determine unghiurile pe care dreapta D le face cu planele de proiecţie.) B(30. 35. b) [ABC] : A(55. Precizaţi adevărata mărime a segmentului AB şi unghiul pe care dreapta D(d. C(20. 27.30) la planul [P] : OPx = 100.) B(60. B(20. Să se determine adevărată mărime a triunghiurilor de mai jos.25) şi C(70. c) [ABC] : A( 35.30).d’) îl face cu planul orizontal de proiecţie. 29.20.d’).35. B(20. Să se rotească dreapta D. B(30. care să facă 600 cu planul vertical de proiecţie (Indicaţie : se transformă planul [P] în planul de nivel [P2]. B(90. cunoscând urma verticală : OPx = 80. OPy = 40.20.15.40). C(20. 30.25.15).5.30. 32. astfel încât să devină paralelă cu planul orizontal de proiecţie. B(25. 26.60. Fie punctul M(15. Precizaţi adevărata mărime a segmentului AB şi unghiul pe care dreapta D(d.15. Să se determine adevărata mărime a unghiului pe care-l face ∆ABC : A(50.35. Să se determine adevărata mărime a segmentului AB : A(90. Să se determine proiecţia verticală d’ a dreptei D : A(80.35.) B(65.) B(90.25).20. Să se determine urma P a unui plan [P].15).5) din planul [P] : OPx = 110. OPy = 50. 37.5. OPz = 45.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 111 25.10.40).25.20).10.40) cu planul orizontal de proiecţie.50).40). Fie dreapta D(d. 36.10.d’) : A(90.y. Prin punctul A(50. înclinată cu 600 faţă de axa O2x2 şi se revine din schimbările făcute în vechiul sistem de proiecţie).15) şi B(30. utilizând metoda rotaţiei. OPz = 70. OPz = 40.50.45. Folosind metoda rotaţiei să se determine urma verticală P’ a planului [P] (Indicaţie : se determină urma orizontală P1 a planului de capăt [P1].20. Fie dreapta D(d.43.d’) : A(80. 31. C(70.30. OPy = 30.

B(50.50). D(d. Să se găsească urmele verticale P’ şi Q’ ale planelor [P] şi [Q].10).30. 53. OPz = 30 şi [Q] : OQx = 10. N(10.30).25. Fie planul [P] : OPx = 90.50.d’) : M(70. Utilizând dubla rotaţie să se transforme dreapta D(d. 56.20). cunoscând urmele lor orizontale : OPx = 70.43.40) într-o verticală. folosind metoda rotaţiei : M(50.40).50).d’) : A(60.30. C(70.30. 49.30) şi Δ(δ. Să se rotească planul [P] astfel încât să devină plan de capăt. 55. C(30.35) şi B(10. 47.d’) : H(100.15). Ce unghi face triunghiul cu planul orizontal de proiecţie ? (Obs.15. Să se determine adevărata mărime a triunghiului [ABC] : A(10. Să se determine adevărata mărime a unghiului MIN.25. folosind metoda rotaţiei.10). Să se rotească dreapta D(d.15. Să se transforme planul [P] într-un plan de front.10). 40.40. Ce unghi face triunghiul cu planul vertical ? (Obs.40. B(25. 51.10) la dreapta D(d.15.25). astfel încât să devină o fronto-orizontală. utilizând dubla rotaţie.δ’) : C(60. b) [ABC] : A(55. B(50.10).15. fără a utiliza urmele planului.40). Să se transforme dreapta oarecare D(d. Să se determine adevărata mărime a triunghiului [ABC] : A(10. Să se determine adevărata mărime a distanţei dintre două drepte paralele. OPy = 40.20.45. Să se determine adevărata mărime a distanţei l cuprinsă între planele paralele [P] : OPx = 60.40.15) într-o verticală. Δ(δ.0) H(78.d’) şi Δ(δ. utilizând metoda rotaţiei (Indicaţie : se transformă planele [P] şi [Q] în plane proiectante).40. OPy = 40.30) (Indicaţie : se transformă planul unghiului într-un plan de nivel sau de front).70). 42. B(70. 43. B(20. paralele.112 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 39. Să se determine urma verticală P’ a unui plan [P].10). Să se rotească dreapta D. aplicând două rotaţii succesive. I(90. Prin două rotaţii succesive să se transforme dreapta oarecare D(d. Să se determine în adevărată mărime distanţa l dintre drepta D(d. .20).40). Se dă un plan [P] definit de două drepte concurente : D(d.60.20.25. astfel încât să devină paralelă ca axa Ox.25.40.δ’) .20) prin metoda rotaţiei (Indicaţie : axa de rotaţie se ia prin punct). OPy = 30 şi unghiul de 300 pe care-l face planul [P] cu planul [H] (Indicaţie : prin rotaţie de nivel se obţin urmele planului [P1] de capăt şi se revine din rotaţie).15) într-o dreaptă de capăt. OPz = 50 (Indicaţie : se determină distanţa l dintre dreapta D(d.70. 52.30).δ’).20.) B(30.d’) : A(60.0.35) şi B(10. 48.10. N(25.) B(90.15. OPz = 65. cunoscând urma orizontală : OPx = 60. Să se transforme planul [P] : OPx = 70.50) şi planul [P] : OPx = 70. OPy = 45. Atenţie : Triunghiul ABC este cuprins într-un plan de capăt). 44.d’) : A(70.50). (Indicaţie : se utilizează dubla rotaţie).70.60) (Indicaţie : se transformă dreptele în drepte verticale sau drepte de capăt).10. rotindu-le în poziţia de drepte perpendiculare pe unul din planele de proiecţie). Fie dreapta D(d.d’) şi o dreaptă Δ(δ. OPy = 50. folosind metoda rotaţiei. B(75. OPz = 55.20. 45.30. paralelă cu aceasta şi cuprinsă în planul [P].d’) : A(100. 41. Să se găsească adevărata mărime a distanţei de la punctul M(80.20) şi B(20. C(90.10. OQx = 40 şi că adevărata mărime a distanţei dintre ele este de 10mm.20).17.10.50).d’) : A(110.δ’) : B şi C(30.30. Atenţie : Triunghiul ABC este cuprins într-un plan proiectant vertical). Să se determine adevărată mărime a triunghiurilor de mai jos. C(30.25. 50.d’) : A(60. folosind metoda rotaţiei . într-un plan de nivel. OPy = 40.10). D(d. 54.d’) : A(90.20.70. 46. aplicând două rotaţii succesive : a) [ABC] : A(50. utilizând dubla rotaţie.

concurente în punctul B.) B(90. prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie.15). prin rabatere.35.5. B(50. 66. concurente în punctul B. d) [ABC] : A(90.d’) : A(20. 62.δ’) : B. Să se determine valoarea unghiului pe care-l face dreapta D cu planul [P].d’) : A(30.15) şi un punct M(50.21).50. B(80.0).40. Se dă dreapta D(d.10) şi planul [P] : OPx = 60. B(80. aplicând metoda rabaterii.20).0. folosind un plan proiectant vertical şi rabaterea acestuia pe planul vertical de proiecţie.60.30.50). 65.10.5.40) şi planul paralel cu linia de pământ [R] : ORx = ∞. C(20.10. OPz = 45.40. C(20. Să se determine adevărata mărime a unghiului dintre cele două drepte prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie şi prin rabatere pe un plan de nivel.15. ORy = 50. 69. Fiind date dreapta D(d. 64.10. OPy = 40.10).10). OPy = ∞.5. Fie dreapta oarecare D(d.35.30).30).10).40).35.15. Comparaţi cele două rezultate.5. 68.30.10) cu un plan paralel cu linia de pământ [R] : ORx = ∞. B(31.15.m’) de pe linia de pământ situat la egală distanţă de punctele A şi B (Indicaţie : se rabat punctele A şi B pe planul orizontal de proiecţie.35.15.d’) : A(30.15). V(30.d’) : H(80. prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie.30) şi Δ(δ.yc. B(50.35).10. Să se determine rabaterea triunghiului pe planul orizontal de proiecţie.10.yb.d’) : A(20.15.d’) : A(15.ya. prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie.10.20.) B(65.40.40.METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE c) [ABC] : A( 35.40. B(35. Să se determine valoarea unghiului pe care-l face dreapta D cu planul [R].30. OPz = 40.10). 60.30) la planul [P] : OPx = 80.45) şi punctul M(45.20).30.δ’) : B. OPz = 45. B(50. exterior dreptei. prin metoda rabaterii să se determine piciorul perpendicularei duse din punctul M pe dreapta D şi mărimea reală a acesteia.30.30.25.22) situat în planul [P] : OPx = 110. B(20.30). se trasează mediatoarea segmentului A0B0 până la intersecţia cu axa Ox.23). C(15. OPy = 50. C(20. 61.15). prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie. Să se determine adevărata mărime a triunghiului [ABC] : A(90.20.20) şi un plan de profil [P] : OPx = 30.d’) : A(80.40).15). unde se obţine punctul M). Metoda rabaterii 113 57. C(15. Să se determine în adevărată mărime unghiului dintre dreapta oarecare D(d. Se consideră un plan [P] care trece prin linia de pământ şi prin punctele A(30. .20).20). 58. B(60. 67. Să se determine distanţa de la punctul M(60. cât şi proiecţiile acesteia.15. 59. e) [ABC] : A(90. Să se determine proiecţia unui punct M(m. OPy = 35.40).30. 63. ORz = 20.25) la dreapta D(d. prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie (Indicaţie : se utilizează şi proiecţia pe planul lateral. B(70. Să se determine valoarea unghiului pe care-l face dreapta D(d.d’) : A(90.30. Se consideră dreapta D(d.15) şi B(70.d’) : A(90. Fie triunghiul [ABC] : A(11. ORy = 30. Să se determine proiecţiile punctelor situate pe dreapta D la distanţa l = 40mm faţă de punctul M.) B(60. Să se determine în adevărată mărime unghiului dintre dreapta oarecare D(d.40. OPz = ∞.10) şi B(40.50.10). pentru determinarea urmei orizontale). ORz = 40.35). Fie dreptele D(d.10) şi dreapta de profil Δ(δ. Să se determine în adevărată mărime distanţa de la punctul M(60. prin metoda rabaterii. C(30.

40).δ’) : C(55. Să se determine proiecţiile unui triunghi echilateral. OQz = -30. Să se determine adevărata mărime a unghiului dintre planele [P] : O Px = 90. e) [ABC] : A(90.d’) care face 450 cu planul vertical de proiecţie şi are urma V(90. 74.10).70.y. OPz = 90.40. C(90.50. situat într-un plan proiectant vertical.0).0). 73. B(90. 75.27). 79. B(65. Să se determine adevărata mărime a distanţei dintre dreptele paralele D(d. situate pe dreapta D.30.52) şi planul [P] : OPx = 100.9).50. OPy = 40.15) prin rabatere pe un plan de front.20.25).) B(90. 81. situat într-un plan de capăt. B(40.20) ce aparţine planului şi rabaterea acestuia pe planul orizontal M0(80.15. 76. Să se determine adevărata mărime a unghiului dintre planele [P] : OPx = 90. prin rabatere pe ambele plane de proiecţie.z) sunt cuprinse în acelaşi plan de capăt.50). Să se determine urma verticală P’ a planului [P] : OPx = 70. C(70. Să se determine adevărata mărime a unui triunghi [ABC] : A(90.30) şi un punct M(40.60.30. să se determine proiecţia dublu ortogonală a acestuia.40) şi punctul M(50.30).10.35.45.9. OQy = -10. astfel încât triunghiul AMB să fie echilateral (Indicaţie : se rabate orizontala pe planul orizontal de proiecţie. C(20.z) din planul [P]. cunoscând latura AB care este o orizontală : A(50. Utilizând rabaterea. 71.20). .23) şi că vârful C este situat în planul orizontal (Indicaţie : se determină pe planul de nivel ce conţine orizontala AB proiecţia rabătută a0b0c0 a triunghiului şi se revine din rabatere cu punctul C).30) prin rabatere pe un plan de nivel.30).) B(30. OPy = 50.) B(60.25. Să se determine adevărata mărime a distanţei dintre dreptele paralele D(d. OQy = -10.15).35. OPz = 60 şi punctul Ω(30.d’) : A(130.25. Dreapta oarecare D(d.15). Să se determine proiecţiile punctelor A şi B.50) C(20.d’) : A(80. B0(46. 85. Să se determine adevărata mărime a unui triunghi [ABC] : A(90.43.40) şi Δ(δ. Să se compare rezultatele.10.15). să se determine adevărata mărime a triunghiurilor : a) [ABC] : A(50. să se traseze proiecţiile unui poligon regulat cu 6 laturi.25. aparţinând planului [P] : OPx = 60. B(40. prin rabatere pe un plan de front.25.40). Să se determine adevărata mărime a distanţei de la punctul M la planul [P].35.80) şi Δ(δ.30. Să se determine proiecţiile perpendicularei din punctul M pe dreapta D.38. cunoscând un punct M(40.90. C(15.0) a punctului A(30.45.27.5. Se dă punctul M(78. B(30.0).20.0) de pe axa Ox. pe un plan de nivel ce trece prin vârful B). Să se compare rezultatele. OPy = 70.45.114 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 70.30). cunoscând rabaterea A0(45. C(75. utilizând rabaterea (Indicaţie : se trasează înălţimile pe proiecţia rabătută a triunghiului. ∠OPzP’ = 300 şi [Q] : OQx = 20. prin rabatere pe un plan de nivel.32. utilizând rabaterea.δ’) : C(70. B(65.10. 82. Se consideră orizontala D(d. b) [ABC] : A(55. 78.) B(65. OPy = 55.11.10.z) C(20. 80. Să se determine proiecţiile înălţimilor triunghiului [ABC] : A(30. c) [ABC] : A( 35.d’) : A(85. 72.z) din acest plan. Se consideră triunghiul echilateral ABC. B(20.25. de lungime 25mm şi cu centrul în punctul Ω (Indicaţie : se determină proiecţia rabătută a poligonului şi se revine din rabatere).35.5.50. 84.) B(90. C(20. se stabilesc punctele A0 şi B0 şi se revine din rabatere). ∠OPyP = 600. OPz = 80.0. OQz = -20. d) [ABC] : A(90. 83.25).23). Fiind date planul [P] : OPx = 110.15.20).50.66.0.10.15).20.32). OPy = 50. Să se găsească urmele P şi P’ ale unui plan [P]. 77.30.40.15. prin rabatere pe ambele plane de proiecţie. Cunoscând rabaterea triunghiului pe planul orizontal A0(55.10.15).15.10). OPz = 60 şi [Q] : OQx = 30.

care este epura formei geometrice date. cu referire la elementele PR I din care este alcătuită această formă.drepte paralele cu planele de proiecţie : PN || [V] (p’n’ ≡ PN).1 Formă geometrică imaginăm în continuare că planele orizontal [H] şi lateral z [L] P R c'=a' K I L A B x N M O C D G F E y c=d a) Fig. în sensurile arătate pe figură. În acest scop.2.2. metode) 7.7. a.7. PROBLEME DE SINTEZĂ (punct. b. Se dă forma geometrică din figura 7.1 se L trasează prin determinarea proiecţiilor fiecărui segment de F G N dreaptă care o alcătuieşte. obţinându-se cele trei proiecţii. Să se z reprezinte epura ei şi să se studieze tipurile de drepte. plane şi poziţiile relative dintre acestea. [V] Rezolvare : K [L] a) Epura formei geometrice din figura 7. în sistemul celor trei plane de y proiecţie. plan. MR || [V] (m’r’ ≡ MR).PROBLEME DE SINTEZĂ 115 7. .1. corpul dat C B trebuie imaginat în spaţiu. ca în figura 7. până la suprapunerea peste planul vertical [V]. se obţine epura din figura 7. dreaptă.1 Probleme rezolvate 1. Din toate punctele formei D x [H] geometrice se imaginează proiectante duse pe planele de proiecţie.2 Rezolvarea problemei 1 d'=b' m'=n' k'=r'=p' g'=l' i' z f' e' a" b" O p" r" k"=i" m"=l" n" c"=g"=f " d"=e" [V] x a=b [H] n m p r=l k i g f =e y b) [L] se rotesc. b) Corelând forma geometrică dată cu epura ei se identifică următoarele segmente de dreaptă situate în poziţii particulare faţă de planele de proiecţie (în paranteză se specifică proiecţia din epură în care segmentele se proiecteză în adevărată mărime) : . respectiv a tuturor punctelor A O E M care definesc aceste segmente. Dacă ne Fig.

vizibil M (xM > xL). AC ⊥ [V] (ac ≡ a”c” ≡ AC). b’d’ ∩ i’f’ = ø). d) La reprezentarea în epură a punctelor date pe forma geometrică unele proiecţii s-au suprapus. se exemplifică poziţiile relative dintre drepte.drepte concurente : AC ∩ CF = C (ac ∩ cf = c.plane proiectante faţă de planele de proiecţie : [FGKI] ⊥ [L] (f”. r’ . m’l’ ∩ p’r’ = ø). [MNPR] ⊥ [V] (m’. BD ∩ IF = ø (bd ∩ if = ø. vizibil C (yC > yA). ML ∩ PR = ø (ml ∩ pr = ø. KG || IF. p’. Exemplu : . f ≡ e. NP || MR (np || mr.30. adică unele puncte au proiecţii identice. DE ⊥ [L] (de ≡ d’e’ ≡ DE).coliniare).drepte paralele : AB || CD (ab || cd. vizibil C (zC > zD).drepte disjuncte : AC ∩ KG = ø (ac ∩ kg = ø.proiecţii identice pe planul orizontal : c ≡ d. [LGKR] || [L] (l”g”k”r” ≡ LGKR). . k’g’ || i’f’). KG || [L] (k”g” ≡ KG). . CF ⊥ [L] (cf ≡ c’f’ ≡ CF). k”. m’l’ || c’f’). ML || CF (ml || cf. (kg || if. [MNPR](plan de capăt) ∩ [PRKI](plan de nivel) = PR(dreaptă de capăt). . vizibil K (xK > xI). după cum se arată în exemplele de mai jos : [ABDC](plan de profil) ∩ [CDEF](plan de front) = CD(dreaptă verticală). 2. vizibil R (zR > zL).plane paralele faţă de planele de proiecţie : [MLR] || [V] (m’l’r’ ≡ MLR). [CDEF](plan de front) ∩ [KIFG](plan || cu Ox) = GF(dreaptă fronto-orizontală). N(10. n’. . a’b’ || c’d’). m’ ≡ n’. CD ⊥ [H] (c’d’ ≡ c”d”≡ CD). a) Să se determine urmele planului [P]. Fie dreapta oarecare D : M(20. .20). p’k’ ∩ k’g’ = k’).proiecţii identice pe planul vertical : c’ ≡ a’.coliniare) . paralel cu linia de pământ şi care se intersectează cu planul [P] după dreapta D. vizibil G (yG > yL). i” . k” ≡ i”.proiecţii identice pe planul lateral : c” ≡ e”.116 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ IF || [L] (i”f” ≡ IF). g”. pentru câteva segmente : . vizibil F (zF > zE). r ≡ l. c) Analizând corpul dat. Cele care sunt paralele cu acestea se proiectează pe ele în adevărată mărime. [KGLR](plan de profil) ∩ [KIFG](plan|| cu Ox) = KG(dreaptă de profil). e) Feţele care mărginesc corpul studiat fac parte din plane care au diferite poziţii faţă de planele de proiecţie (proiectante sau paralele).12. vizibil M (yM > yN). m” ≡ l”.5). în funcţie de distanţa dintre acestea şi planul de proiecţie respectiv. Dacă planele sunt particulare şi dreptele obţinute din intersecţia lor sunt particulare. b) Să se traseze urmele unui plan [Q]. BD ⊥ [V] (bd ≡ b”d” ≡ BD). PK ∩ KG = K (pk ∩ kg = k.drepte perpendiculare pe planele de proiecţie : RL ⊥ [H] (r’l’ ≡ r”l” ≡ RL). AB ⊥ [H] (a’b’ ≡ a”b” ≡ AB). a’c’ ∩ k’g’ = ø). [MNPR](plan de capăt) ∩ [MRL](plan de front) = MR(dreaptă frontală). vizibil D (xD > xE). a’c’ ∩ c’f’ = c’). Exemplu : . m’l’ ∩ l’g’ = l’). pentru care dreapta D este linie de cea mai mare pantă faţă de planul vertical de proiecţie. [PRI] || [H] (pri ≡ PRI). ML ∩ LG = L (ml ∩ lg = l. g’ ≡ l’. n’p’ || m’r’). . Totuşi se poate spune care punct este vizibil. f) Feţele plane se intersectează după segmente de dreaptă.

4. care este şi axă de rabatere.b’1’).32. cunoscând latura sa. respectiv O x c2 h. b) să se identifice câte un segment de dreaptă pentru poziţiile particulare faţă de planele de proiecţie şi să se numească acestea. Care dintre proiecţiile lor din epură reflectă adevărata mărime? f) numiţi trei perechi de plane concurente şi arătaţi ce fel de dreaptă este dreapta lor de intersecţie. iar pentru proiecţia rabătută a vârfului A se utilizează coliniaritatea punctelor c.paralele . B(60. Aici s-a ales rabaterea pe un plan de nivel.δ’) perpendiculară pe planul [P]. al cărui plan să fie perpendicular pe planul [P].concurente . Proiecţia a0b0c0 reprezintă adevărata mărime a triunghiului ABC. 7. AB : A(35. cu urmele planului [P]. care intersectează triunghiul după orizontala (b1.h’) şi verticală V(v. Rezolvare : se determină urmele z a' orizontală H(h. utilizând triunghiul de rabatere cωc2. Vârful B este propriul lui rabătut.disjuncte d) în cazul punctelor aparent suprapuse (care au una din proiecţii identice). indicând pe aceasta proiecţiile punctelor marcate.v’) v' Q' pentru dreapta D(d. Aceasta intersectează axa Ox în Px. planul a0 P c [Q] şi planul [P] au comună dreapta D. să se precizeze care dintre ele este vizibil şi de ce ? e) menţionaţi suprafeţele poligonale care ocupă în spaţiu poziţii particulare faţă de planele de proiecţie şi numiţi-le. . Pentru formele geometrice din figura 7. Se alege una dintre ω ele : din punctul B se trasează o dreaptă a Δ(δ.7. În care proiecţie din epură segmentele se regăsesc în adevărată mărime? c) să se precizeze câte două drepte care să fie: .PROBLEME DE SINTEZĂ 117 c) Să se construiască proiecţiile unui triunghi ABC. n Q Dacă pe această dreapta se consideră b=b0 h orice punct C(c.d’).25. m Pentru triunghiul ABC există o d δ 1=10 infinitate de soluţii. d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC.25). să se rezolve următoarele cerinţe : a) să se reprezinte epura formelor geometrice. Prin proiecţia v’ c1' 1' b' se trasează urma P’ perpendiculară pe m' proiecţia d’.35). cu cateta cc2 = c’c1’. Adevărata mărime a triunghiului Fig.7.2 Probleme propuse 1. Prin vârful B se imaginează un plan de nivel. 1 şi a.3) P' n' c' δ' Planul [Q] are urmele paralele Px v h' cu axa Ox şi concurente în v’. planul triunghiului c0 y [ABC] este perpendicular pe planul [P].3 Rezolvarea problemei 2 ABC se poate determina aplicând oricare din metodele geometriei descriptive. deci se rabate vârful C.c’). Astfel. Urma P este dată de Px şi d' proiecţia h (fig.

c) Să se determine dreapta Δ(δ. a) Din punctul M(55.δ’) şi planul triunghiului.4 Figuri geometrice pentru problema 1 2.10) şi C(10. să se studieze vizibilitatea dreptei Δ şi să se determine adevărata mărime a segmentului MI.yA. a) Să se construiască urmele planului [P]. paralel cu planul [P] .70.i’) de intersecţie dintre dreapta Δ(δ. OPz = ∞ şi punctele A(50. Se consideră planul [P] definit prin : OPx = 30.40. definit de punctele A.0). d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC. prin metoda rotaţiei . 3.40. pe care această dreaptă îl face cu planul orizontal [H] de proiecţie. ORz = 70 şi unghiul α.7. OPy = -20.0. . b) Prin punctul M(90. Se dă triunghiul ABC : A(50.50).40) şi C(100. perpendicular pe planul [P] dat .10. b) Să se determine punctul I(i.10. B(70. b) Prin punctul M(20. perpendiculară pe planul triunghiului [ABC] .20.δ’) de intersecţie dintre planul [P] şi planul [R] : ORx = 100.d’) la planul [P] .20) să se ducă un plan [Q].15) să se ducă o dreaptă Δ(δ. situat în planul [P] .yB.δ’).118 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ [V] B C A x O z I E F [L] N K J G M y [V] A C B x E G z R T D I F b) OK J S [L] [V] C K z BR E A O I M T c) N J F [L] D [H] a) M P N y [H] D S x y [H] z [V] A C B x E D F I R N O J G d) [H] M K y [L] [V] I M U K D z N E R [L] z [V] A P B DE F f) N O G R [L] Q x F T OS G C A J B y [H] R e) C x M J K I y [H] Fig. B şi C . Se dau punctele A(45.40) să se ducă o paralelă D(d. B(90.10.10. c) Prin punctul N(80.30).20). prin rabatere pe planul orizontal [H] de proiecţie.30) şi B(70. ORy = 55.30) să se ducă un plan oarecare [Q].30. 4.20) din acest plan. a) Să se determine proiecţiile pătratului ABCD.

0).d’) . N(60. OPy = 50. c) Prin punctul I(110. c) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC. B(20. a) Să se determine urmele planului [P] definit de cele două drepte b) Prin punctul M(80.15. Să se precizeze coordonatele punctului de intersecţie dintre cele trei plane. Se dă planul [P] : OPx = 100.65) şi [KMN] : K(20.d2’) : M(23. M(120. Se consideră dreptele D1(d1.10.δ’) paralelă cu planul [P] .10. M(100. OPz = 50 şi [Q] : OQx = 70.60).15.-12.i’) dintre planele [P]. paralelă cu planele celor două triunghiuri şi dreapta D(d. c) Prin punctul K(110. d) Să se determine distanţa l dintre planele [P] şi [Q].d’) : A(70.5) şi D2(d2.5).60.10). 6.60). să se ducă un plan oarecare [P].13.75. prin metoda schimbării planelor de proiecţie.50.5. N(15. c) Prin punctul N(30.20.10) să se ducă dreapta Δ(δ. [ABC] : A(100.d’) : A(50.10).10).35). B(60. OQz = 65 .10) să se ducă o dreapta D(d. Fie două plăci plane triunghiulare opace. 8.d’) paralelă cu cele două plane . B(70.0.52) şi Δ(δ.60. 5.60). concurent cu plăcile şi care să taie axa Ox în punctul E(150.15.10.75. B(10.70).20.50).75. Fie date planele [P] : OPx = 140. OPy = 40.30.15. 7.0.δ’). B(10. perpendicular pe dreapta D(d.δ’) : E(20. exterior celor două plăci. OPz = 70 şi dreapta D(d. perpendicular pe planul [P].d1’) : A(50.5.10). C(30. 9. . a) Să se determine dreapta de intersecţie dintre cele două plăci şi să se studieze vizibilitatea plăcilor . D(120. F(40.70.65).15.30.85.0) . d) Să se determine unghiul α dintre dreptele D1 şi D2.60).37). a) Să se determine punctul de intersecţie I(i.30) şi [KMN] : K(70. b) Prin punctul I(40. care întâlneşte axa Ox în punctul F(35.10.60).30. Fie plăcile plane opace [ABCD] : A(120. a) Să se determine urmele planului [P] definit de cele două drepte .35) să se ducă un plan [Q] paralel cu planul [P] . b) Prin punctul M(90.15.PROBLEME DE SINTEZĂ 119 c) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC prin metoda schimbării planelor de proiecţie.60). b) Să se determine adevărata mărime a triunghiului KMN prin metoda schimbării planelor de proiecţie. a) Să se determine dreapta de intersecţie dintre cele două plăci şi să se studieze vizibilitatea plăcilor .15) să se ducă un plan [R]. OQy = 80. C(10. Fie dreptele D(d. 10.20).15) să se ducă un plan [Q].d’) concurentă cu triunghiurile. N(70.10).30) să se ducă o dreaptă Δ(δ.i’) dintre dreapta D şi planul [P] . prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie. prin metoda rotaţiei.20. b) Prin punctul E(80. c) Să se determine punctul de intersecţie I(i.70.-10). [Q] şi planul de front [F] care trece prin punctul M.40). a) Să se determine unghiul α dintre cele două plane .30.

40. 12. Se consideră dreptele D(d. d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului KMN prin metoda schimbării planelor de proiecţie. să se ducă linia de cea mai mare pantă faţă de planul vertical de proiecţie. exterior planului .zA). c) Să se ridice în punctul A o perpendiculară Δ(δ. a) Să se determine distanţa l dintre cele două plane şi unghiul α pe care îl fac cu planul orizontal de proiecţie . 14. N(30.120 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ b) Să se construiască linia de cea mai mare pantă a planului [P] faţă de planul orizontal de proiecţie.10. yA = ? 16.10. OPy = 60. d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC.5) şi Δ(δ. perpendicular pe planul [P].5. c) Să se construiască o dreaptă D(d.10). Se consideră planul [P] : OPx = 100. C(100. OPz = -15 şi punctele A(50.70. .10. OPy = ∞.i’) în care aceasta înţeapă triunghiul şi să se studieze vizibilitatea perpendicularei . b) Să se determine urmele planului [P].d’) paralelă cu planul [P]. Se consideră planul [P] : OPx = 10.10.15).70).80).50). exterior planelor să se construiască un plan [R].zc) . cuprins în acest plan .50. care trece prin origine. b) Să se determine unghiul α pe care dreapta de intersecţie dintre plăci îl face cu planul vertical de proiecţie. utilizând metoda rotaţiei . care are urmele în prelungire . M(70.d’) dintre planele [P] şi [Q] şi unghiul α pe care aceasta îl face cu planul vertical de proiecţie.30.70). a) Să se determine proiecţiile triunghiului echilateral ABC. perpendicular pe plane şi care întâlneşte axa Ox în acelaşi punct ca şi planul [Q] . N(20.70. OPz = 80 şi [Q]: OQx = 60 .d’) perpendiculară pe planul triunghiului. a) Să se determine dreapta de intersecţie dintre cele două plăci şi să se studieze vizibilitatea plăcilor .50. 15.50). c) Prin punctul C să se ducă o paralelă Δ(δ.30. care să treacă prin punctul A. B(20. Fie date planele paralele [P] : OPx = 110. d) Să se determine unghiul α dintre dreapta D şi planul [P]. definit de punctele A.20.5) să se ducă o dreaptă D(d. perpendicular pe planul [P].40). Se dau plăcile plane opace [ABC] : A(100. Fie placa plană triunghiulară opacă ABC : A(15.δ’) pe planul triunghiului [ABC] . c) Să se determine dreapta de intersecţie D(d. 11.yA. OPy = 50.25) din planul [P]. 13. a planului [P]. B şi C .60. C(20.20) şi [KMN] : K(120. a) Din punctul M(75.zB) din acest plan.d’) : A(50.30.90).10. B(60. c) Prin punctul A(30. a) Să se determine distanţa de la punctul A la planul [P] .δ’) la planul [P] . B(50. b) Prin punctul A să se ducă un plan [Q].20). care trece prin punctul C(50.δ’) : M(70. b) Prin punctul A să se ducă un plan [Q].10).60).60.-20. OPz = 70 şi un punct A(60.20). b) Prin punctul M(80. zc = ? c) Prin punctul B să se construiască un plan [Q] paralel cu planul [P] .30. B(35. să se determine punctul I(i.

17. . 22.10). OPy = 70.30). perpendiculară pe dreapta Δ(δ.60) şi face 600 cu planul orizontal de proiecţie.25) şi Δ(δ.yC.d’) : B(60. 21.60.40). B şi C(80.5). 19. exterior planului. C(70.30.δ’) : E(35.20) şi dreptele D(d.d’) : A(80.10).20). prin metoda rotaţiei. 18. OPz = ∞ şi punctul A(20. B(20. d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC. care trece prin punctul A.30. b) Să se determine urmele planului [P] definit de punctele A. c) Să se determine dreptele după care se intersectează planul [P] cu un plan de front [F].20. 20. situată în planul [P] şi înălţimea corespunzătoare vârfului A în planul [Q] . C(10. b) Să se determine unghiul α pe care dreapta Δ(δ. C(80.20). a) Să se construiască urmele planului [P]. Ce fel de dreaptă este dreapta de intersecţie dintre cele două plane ? b) Să se găsească proiecţiile triunghiului ABC cu latura BC. definit de dreapta D şi de punctul M. prin metoda schimbării planelor de proiecţie.i’). necoplanare. B(60.40).yB. Se dau punctul A(30.δ’).10. concurente în punctul A. Fie planul proiectant vertical [P] : OPx = 80.10. a) Să se determine coordonatele punctului de intersecţie I(i. care trece prin punctul A şi face 900 cu planul [P]. respectiv un plan de nivel [N]. care trece prin punctul A şi face 900 cu planul [P]. F(15. exterior planului.10.40.30. a) Să se construiască planul de capăt [Q]. B(60.δ’) îl face cu planul [P].30) şi dreapta D(d. b) Să se determine unghiul α dintre două drepte paralele cu dreptele D şi Δ. c) Prin punctul A să se traseze o linie de cea mai mare pantă faţă de planul vertical de proiecţie a planului [P] .40). ce trece prin punctul B(20. a) Să se determine urmele planului [P].yC. prin metoda rotaţiei. OPy = ∞. d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC. care trec prin punctul A. Fie punctul A(60. c) Să se construiască planul [Q] definit de dreapta D şi punctul A şi să se găsească dreapta după care acest plan intersectează planul [P]. d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC. Fie dreapta D(d.d’) : B(95. c) Prin punctul A să se ducă o dreaptă D1(d1.zC).10.10) şi punctul M(45. C(10. Fie planul de capăt [P] : OPx = 80.40. a) Să se determine urmele unui plan [P].5. dintre cele două plane şi un plan de capăt [Q]. OPz = 70 şi punctul A(20. situată în planul [P] şi înălţimea corespunzătoare vârfului A în planul [Q] .d1’).20. Fie punctul A(50.40) şi un plan de nivel [N] şi un plan de front [F] care conţin acest punct.15.60).zC). care trece prin punctul A şi este paralel cu cele două drepte .40. Ce fel de dreaptă este dreapta de intersecţie dintre cele două plane ? b) Să se găsească proiecţiile triunghiului ABC cu latura BC.zC).15.20. a) Să se construiască planul proiectant vertical [Q].PROBLEME DE SINTEZĂ 121 a) Să se determine urmele planului [P] care are dreapta D ca linie de cea mai mare pantă faţă de planul vertical de proiecţie . b) Să se determine distanţa l dintre dreapta D şi planul [P]. ete paralel cu dreapta D şi taie axa Ox într-un punct de abscisă 120.50).

K∈D . c) Care este distanţa l dintre cele două orizontale . d) Prin punctul A să se ducă o perpendiculară Δ(δ.δ’) pe dreapta EF. Fie plăcile plane triunghiulare opace.20) să se traseze un plan [Q] paralel cu planul [P]. OQy = -80. F(15. dintre dreapta Δ şi planul [P].20.35.20). b) Să se construiască urmele planului [P] definit de cele două orizontale.70. 24.40.30). a) Să se determine dreapta de intersecţie dintre cele două plăci şi să se studieze vizibilitatea plăcilor .δ’) : M(60.10.d’) : A(100. G(40.10. Fie planele [P] : OPx = 140. . OPz = 80 şi [Q] : OQx = 30. c) Prin punctul M(30.d2’) : C(40. B(30. OPx a) Să se determine proiecţiile unui triunghi [ABC]. 26.d1’) : A(70. c) Să se determine proiecţiile perpendicularei KM duse din punctul M pe dreapta D. b) Prin punctul E(60. N(10.90) şi [KMN] : K(130.50). prin metoda rotaţiei.20). B(70. 25.70.i’). fără a construi urmele planului. a) Să se determine dreapta de intersecţie dintre cele două plăci şi să se studieze vizibilitatea plăcilor . 27.25.30) şi o dreaptă oarecare Δ(δ. d) Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC.30).65.10.80). C(80.d’) dintre cele două plane. OPz = 50.10. a) Să se determine dreapta de intersecţie D(d.50).50) să se traseze o perpendiculară D(d.20).40.122 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ b) Prin punctul N(60.60). [ABC] : A(160.10) şi [EFG] : E(90. b) Să se determine adevărata mărime a triunghiului EFG . d) Să se determine unghiul α pe care dreapta Δ îl face cu planul [P].δ’).30).40.5. concurentă cu planul triunghiului [KMN] şi să se determine punctul de concurenţă. c) Prin punctul E să se ducă o dreaptă Δ(δ.30. paralelă cu planul [P].70.10.δ’).d’) pe planul triunghiului [KMN]. Fie planul [P] definit prin două orizontale paralele D1(d1. d) Prin punctul B să se traseze o dreaptă Δ(δ.75).20).d’). B(20. c) Să se determine unghiul α dintre planul [P] şi planul [Q].10. N(110. ∠OPxP = 600.25. [ABC] : A(110. M(40. C(70. b) Prin punctul A(20. d) Să se găsească distanţa l dintre planele [P] şi [Q]. c) Ce valoare are unghiul α pe care planul [P] îl face cu planul orizontal de proiecţie [H]. a) Să se determine proiecţiile punctului de intersecţie I(i. b) Să se determine urmele planului [Q] care conţine triunghiul ABC.10.20). OQz = -30.60. D2(d2. OPy = 40. Se consideră dreapta D(d.70) şi planul [P] : = 60. Fie plăcile plane triunghiulare opace. paralelă cu planele celor două triunghiuri . 23.80). a căror urme nu se întâlnesc în cadrul epurei .20)să se ducă un plan [R] paralel cu planul [Q].5).90. B(25. al cărui plan să fie perpendicular pe planul [P] şi adevărata mărime a lui.30) să se traseze o dreaptă D(d.40.

în epură. Reprezentarea poliedrelor. Intersecţia lor determină punctul s1. .8. după cum muchia de intersecţie (care nu aparţine conturului aparent) este vizibilă sau invizibilă. Poliedrele care au feţele poligoane regulate. acest triunghi se construieşte ducând o perpendiculară în s pe muchia bs şi un arc de cerc cu centrul în punctul b şi de rază bc. sau nu. care va fi diferenţa de cotă a vârfului S faţă de planul de nivel. una este vizibilă şi cealaltă invizibilă. fiind în poziţia de dreaptă verticală. pot exista cinci poliedre regulate : a) Tetraedrul – este poliedrul cu patru feţe triunghiuri echilaterale congruente.1. iar altele invizibile. un poliedru are maxim trei contururi aparente distincte. atunci când se cunoaşte latura triunghiului. poligoane regulate sau neregulate se numeşte poliedru.1. În practică cele mai folosite poliedre sunt prismele şi piramidele. formează un poligon închis. b) Cubul (hexaedrul) – este poliedrul cu şase feţe pătrate congruente. un poliedru se dă. se face cu respectarea regulilor de vizibilitate stabilite la dreptele disjuncte. se numesc poliedre regulate. numit contur aparent. Astfel. cât şi a următoarelor criterii de vizibilitate. În figura 8.1 Reprezentarea poliedrelor regulate Conform teoremelor lui Euler. muchiile rezultând ca segmente de drepte concurente. prin coordonatele vârfurilor sale. a.două feţe sunt vizibile sau invizibile. după cum punctul (vârful) este vizibil sau invizibil. iar segmentul ss1 este chiar înălţimea căutată. ss1 = Ss şi se construieşte în proiecţie verticală în mărime reală.POLIEDRE 123 8. trebuie să se determine înălţimea Ss. POLIEDRE Un corp mărginit de suprafeţe plane. Două feţe ale unui poliedru se intersectează după o dreaptă.conturul aparent este vizibil. de aceeaşi parte a oricărei feţe. dar nu de pe conturul aparent.dintre două feţe. într-una din cele trei proiecţii pe planele de proiecţie. în epură. cu baza ABC situată în planul de nivel [N]. numită muchie.poliedrele se presupun opace. 8. Pentru construirea epurei tetraedrului SABC din figura 8. după cum rămâne în întregime. iar trei sau mai multe feţe se intersectează într-un punct. care se intersectează după o muchie a conturului aparent. specifice poliedrelor : . Totalitatea dreptelor care limitează un poliedru. . . 8. În epură (fig.2 este reprezentat cubul ABCDA1B1C1D1. se face prin reprezentarea punctelor (vârfurilor) şi a dreptelor (muchiilor) care le determină. b). Deci. cu faţa ABCD situată în planul orizontal de . în spaţiu.muchiile ce se întâlnesc într-un vârf din interiorul conturului aparent sunt vizibile sau invizibile.o faţă a poliedrului este vizibilă când conţine un punct vizibil. . iar înălţimea Ss este o catetă a triunghiului dreptunghic SsB. numit vârf. în probleme. Acestea au unghiurile diedre (unghiul format de două feţe plane) şi poliedre (unghiul format de feţele care se întâlnesc într-un vârf) egale între ele. În proiecţie orizontală s este ortocentrul.1 Reprezentarea poliedrelor Reprezentarea poliedrelor. cu acelaşi număr de laturi.1. astfel. Un poliedru poate fi convex sau concav. . unele muchii sunt vizibile. în epură.

8.8.8.3. Pătratele ABCD. b'=a' B1 C1 x d1=d O d) Dodecaedrul – este A D a1=a poliedrul cu douăsprezece feţe pentagoane congruente (fig. Feţele dodecaedrului sunt b1=b c1=c paralele două câte două. a).1 Reprezentarea tetraedrului : a) în spaţiu .2 Reprezentarea cubului: a) în spaţiu .8. b) în epură cuprins într-un plan de nivel.3 Reprezentarea octaedrului : a) în spaţiu. Diagonalele AC. y La reprezentarea în b) a) epură a dodecaedrului.4. C B a).124 s' S C N' a' x a s B a) b b) y b' c' cO s1 a"=c" z s" GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ proiecţie. SR.5.8. cu latura DC paralelă cu axa Ox. să fie paralele cu axa Ox (frontoD x orizontale). acestea sunt z perpendiculare pe planele de b1'=a1' c1'=d1' a1"=d1" b1"=c1" proiecţie. astfel poziţionat. înscriind a) b) într-un cerc (de rază r). a). BD şi EF sunt egale. Epura icosaedrului se construieşte pornind de la b y proiecţia orizontală. pentagonul ABCDE. BEDF D1 A1 şi AECF sunt plane de simetrie c'=d' a"=d" b"=c" şi se numesc pătrate diagonale. vârful în punctul K şi muchiile egale cu laturile pentagonului. b) în epură nul inferior PQSRT şi pentagonul superior ABCDE s-au z e" e' considerat cuprinse în plane de nivel paralele şi situate b'=d' c' d" a"=c" b" astfel încât una din laturi. a' E respectiv CD. . Apoi se construieşte o piramidă având ca bază acest pentagon. Toate muchiile cubului. iar feţele lui sunt situate în plane paralele cu planele de proiecţie. sunt drepte perpendiculare pe unul din planele de proiecţie. iar în poziţia prezentată în epura din b" N" A s Fig. b.3. Fig. f" f' A C d e) Icosaedrul – este O B poliedrul care are douăzeci e=f de feţe triunghiuri echilaF a c terale congruente (fig. b) în epură figura 8. c) Octaedrul – este poliedrul cu opt feţe triunghiuri echilaterale congruente (fig.8. pentagoFig.

baza superioară A1B1C1 (fig.5 Reprezentarea icosaedrului : a) în spaţiu . Pe acest pentagon se construieşte piramida cu vârful în punctul L şi muchiile egale cu latura pentagonului (fig. Se trasează baza inferioară (abc. De asemenea. b) în epură 8.8. Punct pe suprafaţa prismatică Suprafaţa prismatică este generată de o dreaptă mobilă G.8.7. inferioară şi superioară (fig.5. astfel încât fiecare plan să taie toate muchiile. ele sunt inscriptibile şi circumscribile sferei. O prismă se obţine prin intersecţia suprafeţei prismatice cu două plane.4 Reprezentarea dodecaedrului : a) în spaţiu .b’) şi (c. a cărei baze sunt în planul orizontal. a) sau în plane paralele.POLIEDRE 125 Construcţia se repetă cu pentagonul FGHIJ. Pentru construirea unei astfel de prisme. la o distanţă egală cu raza cercului. B. b).c’) la Δ b' A G B C D x a t' n' a' t b i n c i' c' m' a1' t1' b1' c1' z z N' a1' e' 2' b1' 4' c1' m' i'=j' n' f' O j m=n 1 O m b 1 t1 a1 c1 y a' 1' b' c' 3' b x 1 b1 e=f t1 a 2 4 a t b) 3 c i c1 y a) Fig.8.8.8. C şi ale unui vârf al bazei superioare.a’b’c’) şi muchia (aa1. r. Bazele prismei pot să fie cuprinse în plane oarecare (fig. a’a1’).7 Reprezentarea prismei ABCA1B1C1 în epură . b' c' a' d' e' G L B M D C R J H I S O N P T A E F K Q h' i' g' j' f ' n' m' o' l' k' s' p' r' q' t' g O x m s a l r h b f e n t p q k c d j i o b) D E J F A L G K I C B H e' d' j' x d j e a) f b) k' a' c' b' f ' i' g' l' h' l' i k=l a g c h b O a) Fig. A.8. sunt necesare coordonatele vârfurilor bazei inferioare. Toate poliedrele regulate pot fi obţinute din cub prin secţionări plane ale acestuia.8. care se sprijină pe un poligon director [D] ≡ ABC. a).7. baza inferioară ABC şi într-un plan de nivel [N]. A1. fiind paralelă în timpul mişcării cu o dreaptă dată Δ (fig.8. iar apoi se duc paralele prin vârfurile (b.2 Reprezentarea prismei. b) în epură Fig.6 Generarea suprafeţei prismatice Fig. cuprins într-un alt plan de nivel. a). spre exemplu. în epură.8 . secţiunile respective purtând numele de baze.6). Se consideră o prismă oblică.7.1.

8. astfel : prin m se trasează două drepte generatoare. Muchia b’b1’ este invizibilă. b).3’4’) pe faţa CBB1C1 (care se suprapun parţial. 8. Observaţie : Pentru ca un punct să aparţină unei prisme trebuie să fie situat pe o dreaptă ce aparţine suprafeţei prismatice. iar muchia cc1 este invizibilă. Se intersectează cele două drepte cu linia de ordine ridicată din proiecţia orizontală m şi se determină proiecţiile verticale m’ şi n’ (fig. se constată că punctul I este vizibil în proiecţie verticală (yI > yJ).126 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ această muchie. deci implicit în proiecţia orizontală latura a1b1 este vizibilă. Pentru ca prisma să fie complet reprezentată. se unesc proiecţiile orizontale şi verticale cu linii continue sau întrerupte. Punct pe suprafaţa piramidală Suprafaţa piramidală este generată de o dreaptă generatoare G. poate să fie situat pe o dreaptă oarecare MN.7. Pentru reprezentarea în epură a piramidei. Fig. pentru determinarea proiecţiei verticale se găsesc două poziţii.3 Reprezentarea piramidei.7. în proiecţia orizontală latura bazei superioare a1b1 şi muchia cc1 se intersectează aparent.b1’). (12. ambele aparţinând feţei ABB1A1. în proiecţia orizontală). prisma este k'=k 1' k 1" k" regulată. M ∈ T T1. paralele cu muchiile. îi pot corespunde k1 c=c1 două proiecţii orizontale şi laterale.i’) să aparţină prismei. În proiecţia verticală se pune problema vizibilităţii numai pentru muchia b’b1’.8 Reprezentarea unei prismei drepte K1 ∈ [ABB1A1] şi K ∈ [ADD1A1]. (b1.8). unei proiecţii x b=b1 verticale a unui punct.c1’). obţinându-se celelalte vârfuri ale bazei superioare. iar când aceasta are bazele poligoane regulate.9). Având în vedere că în epură feţele unei prisme se suprapun total sau parţial. a pentru ca punctul I(i. Găsind proiecţiile verticale e’ şi f’ se constată că este vizibil punctul E (are cota mai mare decât punctul F). deci faţa a’c’c1’a1’ acoperă muchia b’b1’. Analizând depărtările punctelor I.8. Astfel. Exemplu : în figura 8.8. ale căror proiecţii verticale se suprapun. fiind acoperită de faţa a’c’c1’a1’. În figura 8.1’2’) pe faţa ABB1A1 şi (34. .8. C şi S. a' b' d' c' b" c"d" a" O în funcţie de felul acestora. celelalte aparţinând conturului aparent. B. Acest lucru se studiază considerând dreapta tt1 de pe faţa acc1a1. adică k avem două puncte pe două feţe diferite ale d=d 1 a=a1 y prismei. se reprezintă punctele care o definesc. se stabileşte vizibilitatea muchiilor. de pe TT1 şi J de pe BB1. care trece printr-un punct fix S şi se sprijină pe un poligon director [D] ≡ ABC (fig. după cum acestea sunt vizibile sau invizibile.10 este definită de baza ABCD (plan oarecare) şi vârful S. Piramida este un corp limitat de o suprafaţă piramidală şi un plan care intersectează toate muchiile piramidei. Dacă un punct M de pe suprafaţa prismei este dat prin proiecţia orizontală m.1. Piramida SABCD din figura 8.8. paralelă cu mucchiile prismei şi suprapusă în proiecţie verticală peste muchia b’b1’. Dacă muchiile prismei sunt a1' b1' d1' c1' z b1" c1" d1" a1" perpendiculare pe baze. se obţine o prismă dreaptă (fig. respectiv (c1. Aici se suprapun proiecţiile orizontale e şi f. Conform criteriilor de vizibilitate şi feţele bcc1b1 şi acc1a1 sunt invizibile. M ∈ MN sau pe o generatoare paralelă cu muchiile T T1. Secţiunea plană rezultată se numeşte bază. A.

care are depărtarea mai mare decât muchia SB. de pe z s' ST şi F de pe SB. Analizând depărtările punctelor E. care este d' e'=c' f '=b' a' O vizibilă. Se intersectează cele două drepte cu linia de ordine coborâtă din proiecţia verticală m’ şi se Fig. pentru determinarea proiecţiei a d orizontale se găsesc două poziţii.9 Generarea suprafeţei piramidale muchia sa.j’) aparţine piramidei.8. astfel : prin m’ se trasează s două drepte generatoare. Exemplu : punctul J(j. Se analizează vizibilitatea numai pentru muchia s”a”. suprapusă pe axa B Ox. x c b Dacă un punct M de pe suprafaţa prismei este dat prin proiecţia verticală m’. deoarece este situat pe generatoarea SI(si. Acest lucru se studiază considerând dreapta generatoare st de pe faţa sac. Se y determină corespondentele lor în proiecţia orizontală. Pentru studiul vizibilităţii.8.11). în proiecţia orizontală se consideră dreptele disjuncte SA şi BC cu punctul de concurenţă aparentă i ≡ j. având abscisa mai mare decât faţa s”b”c” . aceasta se proiectează pe planul orizontal în adevărată D mărime. Rezultă că. iar pe planul vertical şi lateral. fiind acoperită de faţa s’a’c’. de pe faţa G SAB : j ∈ si şi j’ ∈ s’i’.11 este reprezentată o piramidă oblică. În proiecţia verticală. muchia s’b’ este invizibilă.POLIEDRE 127 Un punct care aparţine suprafeţei piramidale SABCD.8. suprapusă în proiecţie verticală peste muchia s’b’. se constată că punctul E este vizibil în proiecţie verticală (yE > yF). regulată deoarece proiecţiile feţelor piramidei pe planele de proiecţie . determină proiecţiile orizontale m şi n (fig.12 Piramidă dreaptă.8. În proiecţia laterală toate muchiile sunt vizibile.8. deci faţa s’a’c’ acoperă muchia s’b’.10 Reprezentarea piramidei SABCD Fig. trebuie să fie situat pe o dreaptă generatoare a piramidei. s1 pe f e faţa sac şi s2 pe faţa sab. Este vizibil punctul i.11 Reprezentarea unei piramide oblice SABC cu baza în planul [H] punctul J de pe latura bazei BC. A C având baza ABC în planul orizontal de proiecţie. S În figura 8.s’i’). deci Fig. deoarece punctul I are cota mai mare decât c' b' j ' i' a' x s' s c d d' j b i a y a O x a' 1'=2' b j ' 2 1 z i' e'=f ' b'=t' c' i=j t c f e s' z s" m'=n' O n m s b" a" c" y Fig. care se suprapun : s’1’ ≡ s’2’. Astfel.

iar dacă înălţimea coincide cu axa. La reprezentarea triunghiului de secţiune s-a respectat vizibilitatea prismei : laturile triunghiului sunt vizibile sau invizibile.h’v’).13). total sau parţial.8. fără a utiliza plane auxiliare. ca secţiune plană determinată de planul oarecare în prisma oblică. îi pot corespunde două proiecţii orizontale şi laterale. trasat prin muchia AA1. Pentru determinarea triunghiului de secţiune.s’) şi T(t. intersectează planul [P] după dreapta HV(hv. care o secţionează (fig.13 Secţionarea unei prisme oblice cu un plan oarecare . În epură. 8.14 Secţionarea unei prisme oblice cu un plan de capăt t' v v1 v2 s b1 t c1 P' O Px a' x b' b c' f c e g a1 Q b1 c1 y c1' z Q' e' f' a1' g' Qx O b1' c1' z a Fig. Planul de capăt [Q]. folosind plane proiectante duse prin muchii. se găsesc punctele în care muchiile prismei intersectează planul [P].128 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ se suprapun. poligonului de secţiune se obţine direct. .2 Secţiuni plane în poliedre Poligonul rezultat ca urmare a secţionării unui poliedru cu un plan se numeşte secţiune plană.r’). În mod similar.vârfurile poligonului – determinate ca puncte de intersecţie dintre muchiile poliedrului şi planul de secţiune.8. se determină şi punctele S(s. piramida este regulată.8. suprapus într-una din proiecţii pe urma acestuia. La secţionarea unei prisme cu un plan proiectant. Punctul R se determină prin proiecţia sa orizontală. unde muchiile BB1 şi CC1 intersectează planul [P].t’). Raţionamentul este analog şi pentru o proiecţie orizontală a unui punct. iar aceasta la rândul ei. după cum sunt situate pe feţe vizibile sau invizibile ale prismei. intersectează muchia AA1 în punctul R(r.laturile poligonului – determinate ca dreptele de intersecţie dintre feţele poliedrului şi planul de secţiune. aa1 ∩ hv = r. v' a1' b1' Q' s' v1' v2' r' x a' Qx b' b c' c a h r h2 P Q h1 a1 y Fig.8. poligonul de secţiune poate fi determinat prin : . a) Secţiune plană într-o prismă oblică Fie prisma oblică triunghiulară ABCA1B1C1 şi planul oarecare [P]. Dacă baza piramidei este un poligon regulat. triunghiul RST. unei proiecţii verticale a unui punct ce aparţine piramidei. piramida este dreaptă (fig. Rezultă astfel.12).

14 prisma oblică ABCA1B1C1 s-a secţionat cu planul de capăt [Q].16 Secţionarea unei piramide oblice cu un plan oarecare . rstu ≡ abcd. care întâlneşte toate muchiile se obţine un trunchi de piramidă.8.17 Secţionarea unei piramide oblice cu un plan de capăt Fig. şi se determină P urma verticală v’ a ei. Triunghiul de secţiune EFG se obţine în primul rând în proiecţia verticală. iar la Fig. c) Secţiune plană într-o piramidă oblică Prin secţionarea unei piramide cu un plan. b) Secţiune plană într-o prismă dreaptă a1' s' Se consideră prisma dreaptă din figura 8.POLIEDRE 129 În figura 8. Pentru determinarea proiecţiei v b 1=s=b verticale a poligonului.15 Secţionarea unei prisme intersecţia cu muchia c’c1’ se obţine proiecţia drepte cu un plan oarecare verticală t’. găsind punctele în care muchiile piramidei intersectează planul [P]. intersectând muchiile prismei cu urma verticală Q’ : a’a1’ ∩ Q’ = e’. Poligonul de secţiune RSTU se cunoaşte în proiecţia orizontală. se ţine seama de faptul că c1=t=c fiecare punct care îl determină este cuprins în planul [P] şi aparţine totodată şi unei muchii a prismei. iar apoi coborând linii de ordine şi în proiecţia orizontală. g ∈ cc1. f ∈ bb1. Prin v’ se duce proiecţia verticală a orizontalei. e ∈ aa1.8. P' r' secţionată cu un plan oarecare [P]. tv || P. v' u' fiind suprapus peste proiecţia orizontală a bazei Px O d' t' c' x a' b' prismei.15. paralelă cu axa Ox. b’b1’ ∩ Q’ = f’ . b1' d1' c1' z s' P' Q' v' v ' 1 v 2' r' t' b' v u' v1 v2 b c' t r a h1 h c u h2 P z Q' r' t' Px O a' b' b r a c u c' u' s' z x a' Qx s x t Qx O s Q Q y y Fig. Pentru aflarea poligonului de secţiune determinat de planul oarecare [P] în piramida oblică SABC. d 1=u=d Astfel.8. Se procedează în mod analog şi pentru obţinerea celorlalte proiecţii verticale ale punctelor ce determină poligonul de secţiune. prin proiecţia orizontală t se trasează o a1=r=a y orizontală a planului [P]. c’c1’ ∩ Q’ = g’. utilizând plane auxiliare proiectante de capăt (fig.16). se procedează ca şi la prismă.8.

2 şi 3. n. b). care intersectează poliedrul după o secţiune plană. Pentru determinarea punctelor de intersecţie dintre dreaptă şi prismă. sunt punctele căutate. Poligonul de secţiune rezultă direct în proiecţia verticală. 8.17. intersectează muchia SA în punctul R(r. t şi u (fig. proiecţiile verticale ale punctelor de intersecţie cu prisma. Triunghiul de secţiune se determină. 8. un vârf al poligonului de secţiune. cu proiecţia verticală r’t’u’ p' suprapusă pe urma verticală Q’. până pe proiecţia verticală d’. punctele de intersecţie cu prisma. din figura 8. se determină punctele α’ şi β’.3 Intersecţia unui poliedru cu o dreaptă O dreaptă intersectează un poliedru convex în cel mult două puncte.19. Q y Fig. iar punctele de intersecţie dintre conturul acestei secţiuni şi dreaptă. obţinându-se succesiv vârfurile T(t. secţiune care este intersectată de dreapta D în punctele α şi β. în proiecţie verticală. a). iar apoi ducând linii de ordine se găsesc şi proiecţiile orizontale 1. d ∩ 12 = α şi d ∩ 23 = β. Proiecţia orizontală d a dreptei intersectează triunghiul de secţiune în punctele α şi β. sau o secţiune longitudinală. În epură (fig. care la rândul ei. 1’2’3’.1 Intersecţia unei prisme cu o dreaptă a) Metoda secţiunilor transversale Se consideră prisma triunghiulară oblică ABCA1B1C1 şi dreapta D (fig.8.r’). deoarece proiecţia poligonului de secţiune pe planul de proiecţie. situate pe două feţe distincte ale lui.130 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Planul [Q] dus prin muchia SA intersectează planul [P] după dreapta HV(hv. m’n’r’p’t’u’. Planul secant dus prin dreaptă poate determina o secţiune transversală în poliedru. căutate. Ridicând linii de ordine din α şi β.t’) şi U(u. prima dată. Pentru determinarea proiecţiei orizontale a acestuia se duc linii de ordine din proiecţiile verticale până la intersecţia cu muchiile piramidei în proiecţia orizontală. p. faţă de care este proiectant planul secant. r. Piramida oblică SABC.h’v’). rezultând u'=n' t'=r' triunghiul RTU. determinând punctele m. urma verticală Q’ a planului de capăt este suprapusă cu proiecţia verticală d’ a dreptei.8. s-a m' intersectat cu planul de capăt [Q].u’). 8.19. . La fel se procedează şi cu celelalte muchii.18 Secţionarea unei piramide drepte cu un plan de capăt 8.18). Qx x d' e'=c' f '=b' a' c b r n m a d s p u t f e O d) Secţiune plană într-o piramidă dreaptă Fie piramida dreaptă SABCDEF şi planul de capăt secant [Q]. Pentru determinarea lor se duce un plan secant prin dreaptă. caz în care planul este proiectant faţă de unul din planele de proiecţie. fiind dat de punctele de intersecţie dintre urma Q’ şi muchiile prismei. Dacă planul de secţiune este un plan proiectant. z s' Q' se suprapune pe urma acestuia.3. construcţia se simplifică. prin dreaptă se duce un plan de capăt [Q] care determină secţiunea plană triunghiulară 123. suprapusă pe urma verticală Q’ a planului de secţiune. P’ ≡ d’.

b) în epură b) Metoda secţiunilor longitudinale Fie prisma triunghiulară oblică ABCA1B1C1. [V] A1 [Q] 1 α 2 β B1 z d'=Q' C1 a' a1' 1' 2' α' β' 3' b1' c1' z x A B C a) D 3 O [H] y x b' b c' 2 O b1 3 α 1 β a c d c1 y a1 b) Fig. paralelă cu muchiile prismei. se determină vizibilitatea dreptei : în proiecţia orizontală porţiunea de la α la muchia bb1 este invizibilă. Paralelogramul de secţiune [1234] are o latură egală cu segmentul 12. Planul secant [P] este determinat de dreapta dată şi o dreaptă Δ.POLIEDRE 131 Studiind poziţia punctelor de intersecţie pe feţele prismei.δ’) paralelă cu muchiile prismei şi concurentă cu dreapta D(d. a). porţiunea 1’3’ este invizibilă.20 Reprezentarea intersecţiei unei prisme cu o dreaptă – metoda secţiunilor longitudinale . iar în cea verticală. care determină în prismă o secţiune longitudinală [1234]. concurentă cu aceasta şi paralelă cu muchiile prismei.20. dus prin dreapta D. se trasează dreapta Δ(δ. P = h ∪ h1.8.h1’) ale celor două drepte şi se unesc proiecţiile orizontale ale urmelor.8. b) în epură . obţinându-se urma orizontală a planului secant.a) în spaţiu . Se determină urmele orizontale H(h. Pentru aflarea acestor puncte se foloseşte un plan auxiliar secant [P]. care o intersectează în două puncte (fig. cu baza ABC în planul orizontal de proiecţie şi dreapta D. 8.d’) în punctul M(m. după care urma orizontală P taie baza inferioară [V] D M x H1 A 2 B1 Δ 3 α z 4 a1' d' C1 α' β' b1' δ' c1' z A1 β m h h' δ 4 [P] O H C [H] y a' x b' b 1 2 c' h1' h1 m' b 1 c β α 3 O B P 1 P a c1 y a) d b) a1 Fig. b). În epură (fig.20.m’).19 Reprezentarea intersecţiei unei prisme cu o dreaptă – metoda secţiunilor transversale : a) în spaţiu . fiind acoperită de faţa acc1a1.8.h’) şi H1(h1.

iar alte două. Pentru determinarea proiecţiilor verticale.8. care intersectează dreapta D în punctele α şi β. Proiecţia orizontală d a dreptei intersectează paralelogramul de secţiune în punctele α şi β. care este intersectată de proiecţia orizontală d a dreptei în punctele α şi β. fiind acoperită de faţa a’c’c1’a1’. Ducând liniile de ordine corespunzătoare se determină proiecţia orizontală a poligonului de secţiune. care se duce prin dreapta D. b).132 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ a prismei.8. deci proiecţia d este invizibilă din punctul α până la muchia bb1. În epură (fig. Se ridică linii de ordine până pe proiecţia verticală d’ a dreptei şi se determină şi proiecţiile verticale α’ şi β’. Pentru determinarea punctelor în care dreapta intersectează piramida. urma verticală a planului de capăt este suprapusă cu proiecţia verticală a dreptei de intersecţie : Q’ ≡ d’. se ridică linii de ordine din α şi β până pe proiecţia verticală d’ a dreptei. s' Q'=d' 1' α' 2' β' 3' z [V] S z [Q] 2 1 α D β 3 x A B O C [H] y a) x a' b' b c' 2 β 1 α O s a d 3 c b) y Fig. se utilizează un plan de capăt [Q]. 123. α’ şi β’ ale punctelor de intersecţie.21.d’). În proiecţia orizontală vizibilitatea dreptei D se determină observând că punctul de intersecţie α este pe o faţă vizibilă. d’ este invizibilă de la muchia aa1 la muchia cc1. sau se determină proiecţia verticală a paralelogramului de secţiune şi se intersectează aceasta cu proiecţia d’. Dreapta D este invizibilă în proiecţie orizontală între α şi muchia bs. a se dă o piramidă oblică SABC şi o dreaptă D(d. b) în epură .21.21 Reprezentarea intersecţiei unei piramide cu o dreaptă – metoda secţiunilor transversale : a) în spaţiu . paralelele trasate prin 1 şi 2 la muchiile prismei. iar punctul β pe o faţă invizibilă a prismei.3.2 Intersecţia unei piramide cu o dreaptă a) Metoda secţiunilor transversale În figura 8. Acesta determină secţiunea plană triunghiulară 123. Se găseşte proiecţia verticală a poligonului de secţiune. ale punctelor de intersecţie. În proiecţia verticală. 8. punctele de intersecţie dintre dreaptă şi piramidă. 1’2’3’. iar în proiecţia verticală între α’ şi 3’. determinată de punctele în care urma Q’ intersectează muchiile piramidei.

se foloseşte un plan auxiliar [P].4 Desfăşurarea suprafeţelor poliedrale Cunoaşterea regulilor de construcţie a desfăşuratelor unor suprafeţe poliedrale este necesară în activitatea tehnică.m’) şi determinând urmele orizontale H(h. z [V] [P] Δ S d' α' β' s' z D α δ' m' h O h' s β M x A B 2 H H1 C O x a' b' b δ c' h1' h1 m P 1 [H] y a) a P 1 2 α β d c b) y Fig. a). Proiecţia verticală d’ a dreptei este invizibilă între punctul α’ şi muchia c’s’. Astfel. b).22.22 Reprezentarea intersecţiei unei piramide cu o dreaptă – metoda secţiunilor longitudinale .POLIEDRE 133 b) Metoda secţiunilor longitudinale Pentru determinarea punctelor în care dreapta D(d.d’) intersectează piramida triunghiulară oblică SABC. la desfăşurarea unui poliedru se obţine o figură geometrică plană.h’) şi H1(h1.a) în spaţiu . care este intersectată de dreapta D în punctele α şi β. determinat de dreapta D şi vârful piramidei S (fig 8.s’) o dreaptă Δ(δ. generând în piramidă secţiunea longitudinală 12s. Intersecţia proiecţiei orizontale d a dreptei cu proiecţiile secţiunii longitudinale determină proiecţiile α şi β. iar proiecţia orizontală d este invizibilă de la punctul α până la muchia bs. . Urma orizontală P intersectează proiecţia orizontală a bazei piramidei abc după segmentul 12. ducând prin vârful S(s. Dacă la trasarea laturilor secţiunii longitudinale se respectă vizibilitatea feţelor pe care se găsesc. Acest plan determină în piramidă secţiunea longitudinală S12. În epură (fig8.8.h1’) : P = h ∪ h1. b) în epură 8. se determină uşor şi vizibilitatea dreptei de intersecţie.δ’) concurentă cu dreapta D în punctul M(m. Pentru a construi grafic desfăşurata unui poliedru trebuie să se cunoască forma şi dimensiunile feţelor laterale cât şi bazele care o delimitează. Desfăşurarea unei suprafeţe poliedrale se face prin aducerea feţelor suprafeţei într-un singur plan. dată de alăturarea succesivă a poligoanelor feţelor acestuia.22. Ridicând linii de ordine se obţin şi proiecţiile verticale α’ şi β’ pentru punctele de intersecţie dintre dreapta D şi piramidă. având în vedere că unele piese componente ale maşinilor şi instalaţiilor se obţin prin înfăşurarea din tablă. se determină urma orizontală P a planului [P].

B10. se desfăşoară conturul unei secţiuni normale. Pentru construirea pe desfăşurată a bazei superioare a trunchiului de prismă. măsurând muchiile trunchiului de prismă din proiecţia verticală: A0 A10 = a’a1’. C0D0 = cd. a) Desfăşurarea prismei drepte Se consideră prisma dreaptă cu baza ABCD un patrulater oarecare (fig. Pe desfăşurată acest patrulater s-a reprezentat plecând de la latura C10D10 şi folosind diagonalele a10c10 şi b10d10.8. D0A0 = da (fig. Astfel. pornind de la latura B0C0 existentă pe desfăşurata suprafeţei laterale. Pentru construirea bazei pe desfăşurată. care în acest caz este chiar baza prismei. B0. a). adică s-a mai reprezentat desfăşurata secţiunii plane A1B1C1D1. este necesar să se determine adevărata mărime a secţiunii plane A1B1C1D1. C10. a10 P' a1' b1' a' b' b=b1 b10 d10 z A10 P0 B10 C10 A0 B0 D0 P y A0 b) C0 D10 D0 A0 A10 A10 B10 x c10 d1' c' d' c' 1 O Px c=c1 a=a 1 d=d1 a) Fig.8.1 Desfăşurarea prismei GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Pentru desfăşurarea suprafeţei laterale a unei prisme trebuie să se cunoască adevărata mărime a unei secţiuni plane normale a ei (perpendiculară pe muchii). împreună cu secţiunea.23 Desfăşurarea prismei drepte : a) epura prismei dreapte . pe planul vertical de proiecţie şi s-a determinat patrulaterul a10b10c10d10. D10. A0B0 = ab. în punctele A0. se împarte patrulaterul ABCD în două triunghiuri. astfel încât să se poată efectua desfăşurata în linie dreaptă a poligonului de secţiune şi mărimea reală a muchiilor.23.4. unde acestea se proiectează în adevărată mărime.8. b) desfăşurata prismei drepte şi a trunchiului de prismă . Astfel. D0 D10 = d’d1’ (fig. Dacă prisma este secţionată cu un plan [P] (plan de capăt) se obţine trunchiul de prismă ABCDA1B1C1D1 (fig.8.23.23. folosind diagonala BD şi se construiesc aceste triunghiuri alăturate. C0 C10 = c’c1’. D0 se ridică perpendiculare egale cu proiecţiile muchiilor din proiecţia verticală. Având în vedere că direcţiile muchiilor sunt perpendiculare pe baza prismei. prin punctele A10. cu ajutorul cărora s-au determinat punctele A10 şi B10. b).23. b). Desfăşurata trunchiului de prismă s-a reprezentat suprapus peste desfăşurata prismei. a). B0C0 = bc. ABC şi ADB. C0. s-a făcut rabaterea planului secant [P].134 8. segmentul A0B0C0D0A0 este egal cu perimetrul patrulaterului de bază ABCD.8. Pentru determinarea desfăşuratei prismei. B0 B10 = b’b1’ .

8. se alege un nou plan vertical de proiecţie [V1].24 Desfăşurarea prismei oblice : a) epura prismei oblice . c1’f1’ = CF. Se poate aplica una dintre metodele Geometriei descriptive. Al doilea pas în desfăşurarea prismei este determinarea unei secţiuni normale în prismă. B0N0 = b1’n’. N0Q0 = m0n0. Q0. deoarece secţiunea normală are aceeaşi mărime. Adevărata mărime a secţiunii normale este necesară pentru a cunoaşte lungimile laturilor poligonului care o determină şi pentru a putea reprezenta apoi. M0N0 = m0n0. Pentru aceasta se duce un plan normal pe muchii. P’ ⊥ a1’d1’. F0Q0 = f1’q’.8. Muchiile prismei sunt drepte oarecare. în primul rând. cea mai practică în acest caz fiind schimbarea planului de proiecţie. paralel cu muchiile prismei (muchiile devin frontale). C0Q0 = c1’q’. b) desfăşurata prismei oblice z . deci noua proiecţie verticală a bazei inferioare. Q0M0 = q0m0. E0N0 = e1’n’. Q0 şi M0 se duc perpendiculare pe care se măsoară lungimile muchiilor. m0n0q0. ceea ce în epură se materializează prin trasarea liniei de pământ O1x1 paralelă cu proiecţiile orizontale ale muchiilor : O1x1 || ad || be || cf. M0. N0. a1’b1’c1’ este pe axa O1x1. d' e' f' A0 O e n0 q0 d f m 0 x1 M0 N0 Q0 C0 M0 A0 B0 A0 x a' b' b c' n P q O1 a b ' 1 a1 ' c c 1' m q' Px m' P' a) n' z D0 E0 F0 b) D0 d 1' e 1' f 1' Fig. se determină adevărata mărime a acestei secţiuni. Având în vedere că muchiile sunt normale pe secţiune. [P] : P ⊥ ad. D0M0 = d1’m’.m’n’q’) şi apoi prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie. vor fi normale şi în desfăşurată pe transformata prin desfăşurare a secţiunii. proiectându-se pe noul plan vertical în d1’e1’f1’. Pe o linie dreaptă se măsoară lungimea laturilor triunghiului de secţiune şi se obţin punctele M0. Baza inferioară rămâne în planul orizontal de proiecţie. iar noua bază superioară rămâne în planul de nivel de cotă z.POLIEDRE b) Desfăşurarea prismei oblice 135 Fie prisma triunghiulară oblică ABCDEF. a).24. N0. transformata prin desfăşurare a acesteia. b1’e1’ = BE. să se cunoască adevărata mărime a muchiilor. de o parte şi de alta a secţiunii normale: A0M0 = a1’m’. În punctele M0. Astfel. În noua proiecţie verticală muchiile prismei sunt în adevărată mărime : a1’d1’ = AD. Secţionarea prismei cu planul [P] se poate face oriunde pe lungimea muchiilor. iar pentru a desfăşura suprafaţa prismatică dată este necesar. cu baza ABC în planul orizontal de proiecţie (fig. se determină secţiunea plană MNQ(mnq.

136 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Unind punctele A0.25 Desfăşurarea prismei oblice cu muchiile frontale : a) epura prismei oblice frontale .25. [k0l0m0n0].se determină adevărata mărime a muchiilor prismei (dacă este necesar). se determină secţiunea normală [KLMN]. alăturat unei feţe de pe desfăşurată. C 10 P' a1' b1' d1' c1' B 10 A 10 D 10 A 10 x a' a k' l' n' m' b' d' c' P O x b1 b l l0 m c1 c m0 k a1 k 0 d1 n0 n d P a) K0 L0 B0 M0 C0 N0 K0 D0 D0 A0 A0 A0 b) Fig. 3 . care se cunosc din proiecţia orizontală. se rabate planul [P]. În figura 8. E0. acestea construindu-se cu ajutorul diagonalelor B0D0 = bd şi C0A0 = ca şi a laturilor. fiind drepte frontale. b s-a reprezentat numai baza inferioară A0B0C0. F0. cu observaţia că muchiile sunt în adevărată mărime în proiecţia verticală. D0 se obţine desfăşurata suprafeţei prismatice.24. Prin aceste puncte se duc perpendiculare şi se măsoară pe ele lungimile corespondente muchiilor. împreună cu secţiunea.. Transformata prin desfăşurare a acestei secţiuni este segmentul K0L0M0N0 (perimetrul secţiunii normale rabătute).se măsoară pe perpendiculare trasate prin punctele de pe desfăşurata secţiunii normale. Astfel. C0.pe o linie dreaptă se trasează desfăşurata secţiunii normale. pe planul orizontal de proiecţie şi se determină adevărata mărime a acestei secţiuni. B0. b.25. a se urmăreşte metodologia de la punctul b). 2 . ca în figura 8.8. L0B0 = l’b’. c) Desfăşurarea prismei oblice cu muchiile frontale Pentru trasarea desfăşuratei prismei din figura 8. 6 . b) desfăşurata prismei oblice frontale Observaţie : Pentru determinarea desfăşuratei unei prisme se parcurg următoarele etape : 1 . Desfăşurata suprafeţei laterale a prismei se complectează cu bazele prismei.se unesc extremităţile muchiilor şi se reprezintă bazele. A0 şi D0. 4 . lungimile muchiilor. B10L0 = b1’l’.. Acestea se iau din proiecţia verticală : A10K0 = a1’k’. perpendicular pe muchii..se determină adevărata mărime a secţiunii normale. K0A0 = k’a’. pornind de la latura B0C0. . se duce un plan secant [P] (plan de capăt). care se complectează cu cele două baze..se secţionează prisma cu un plan normal pe muchii. 5 .

Pentru determinarea punctului B0.4.8. Pentru a realiza desfăşurata piramidei se poate trasa.26.8. s1’a1’ = SA. Z(z. S-a trasat segmentul de dreaptă S0A0 = s1’a1’. s-au trasat două arce de cerc : unul cu centrul în S0.k’). undeva în afara epurei. situat pe muchia SA şi a punctului K(k. alăturat laturii B0C0. se aplică una din metodele Geometriei descriptive. La intersecţia lor s-a determinat vârful B0 şi astfel.m’). b) desfăşurata piramidei triunghiulare oblice . Desfăşurata suprafeţei laterale se complectează prin construcţia triunghiului de bază. b. cu baza ABC în planul orizontal de proiecţie (fig. Se aplică o rotaţie de nivel.POLIEDRE 8. În acest caz. o dreaptă pe care să se măsoare un segment egal cu una dintre muchii şi să se înceapă cu construirea feţei care conţine acea muchie. Laturile patrulaterului de bază sunt în adevărată mărime în proiecţia orizontală.26.26 Desfăşurarea piramidei triunghiulare oblice : a) epura piramidei triunghiulare oblice . Muchiile se transformă în drepte frontale şi se proiectează în adevărată mărime pe planul vertical de proiecţie. tuturor muchiilor piramidei.z’). ca în figura 8. cât şi a laturilor bazei. Dacă în practică se cere localizarea pe desfăşurată a punctului M(m. s1’m1’ = S0M0. în jurul unei axe verticale.pentru punctul M : se găseşte proiecţia m1’ pe muchia rotită.s’) al piramidei. iar pentru determinarea adevăratei mărimi a muchiilor. s1’b1’ = SB şi s1’c1’ = SC.2 Desfăşurarea piramidei 137 Pentru desfăşurata laterală a unei piramide trebuie să se cunoască adevărata mărime a muchiilor care o determină. prin translatarea proiecţiei verticale m’ paralel cu axa Ox. se măsoară lungimea segmentului s1’m1’ şi se transpune pe desfăşurată pe muchia S0A0 . a). a) Desfăşurarea piramidei oblice Fie piramida oblică SABC. până pe muchia s1’a1’. faţa S0A0B0 a desfăşuratei piramidei. se procedează astfel : . z' s'=s1' ' A0 r= k' x a' l' l a c a) b' b k c' m O s=z=s1 r= m' m1' k1' c1' b1' l1' c1 b1 l1 s1 'l L0 K0 C0 A0 r= r = ab a1' a1 S0 ab 1 ab M0 B0 b) A0 Fig. care trece prin vârful S(s. Aici desfăşurata a început de la faţa SAB. de rază s1’b1’ = S0B0 şi altul cu centrul în A0. situat pe faţa SAC. cea mai practică este metoda rotaţiei. Celelalte feţe se construiesc similar şi alăturate primei feţe. de rază ab = A0B0.

s’l’) pe care este situat punctul K. Poligonul de secţiune făcut de planul [Q] în piramidă. S0L0 şi apoi se marchează pe ea punctul K0.8. [MNRPTU]. care este o linie frântă. cunoscând lungimea muchiei şi luând din proiecţia orizontală lungimile laturilor bazei.pentru punctul K : se determină dreapta generatoare SL(sl. cu baza ABCDEF un poligon cu şase laturi. se găseşte poziţia generatoarei pe desfăşurată. s’a’ = SA şi că toate celelalte muchii au lungimea egală cu aceasta. b) Desfăşurarea unei piramide drepte şi a trunchiului de piramidă Se consideră piramida dreaptă SABCDEF din figura 8. Desfăşurarea trunchiului de piramidă se obţine prin trasarea pe desfăşurata piramidei a transformatei prin desfăşurare a poligonului de secţiune M0N0R0P0T0U0M0. este determinat direct. Astfel. Pentru desfăşurarea trunchiului de piramidă este necesar să se facă. mai întâi. desfăşurarea piramidei căreia îi aparţine. s-au construit cele şase triunghiuri alăturate care alcătuiesc desfăşurata piramidei. k’ ∈ s’l’. deci în proiecţia verticală se proiectează în adevărată mărime. luând segmentul s1’k1’ = S0K0.138 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ . situat în planul orizontal de proiecţie cu centrul în s.27. A0 F0 E0 M0 U0 M0 s'=S0 m'=M 0 u'=n' t'=r' p' x r0 p0 u0 t0 Q d p t e f Qx Q' d' e'=c' c n0 m0 r s n m u a N0 R0 N0 u1'=n1' t1'=r1' f '=b' b P0 R0 T0 P0 D0 C0 B0 a'=A0 O Fig. prin intersecţia dintre urma verticală Q’ şi muchiile piramidei.27 Desfăşurarea piramidei drepte şi a trunchiului de piramidă Desfăşurata piramidei se face pornind de la muchia SA. se determină proiecţia k1’ pe generatoarea rotită. cu observaţia că aceasta este în poziţia de frontală. Prin secţionarea piramidei cu un plan [Q] se obţine trunchiul de piramidă cuprins între bază şi secţiunea plană determinată de planul [Q]. se efectuează rotaţia de nivel pentru această dreaptă. . k ∈ sl.

Exemplu : proiecţia t’ ≡ r’ se translatează paralel cu axa Ox până pe proiecţia verticală s’a’ a generatoarei frontale. în general. în punctul t1’ ≡.prin rotirea fiecărei muchii. măsurarea fiecărei laturi a secţiunii şi transpunerea ei pe desfăşurată. 2 – prin determinarea adevăratei mărimi a secţiunii (rabatere pe planul orizontal de proiecţie. Ordinea de unire a punctelor poligonului de intersecţie se face utilizând metoda mobilului sau metoda diagramelor desfăşuratelor convenţionale după cum se va vedea în exemplele următoare. în ordine. 8. se respectă următoarele etape: 1) determinarea planelor auxiliare secante utile.POLIEDRE 139 Aceasta se poate face în două moduri : 1 . ca segmente de drepte rezultate din intersecţia reciprocă a feţelor celor două poliedre între ele.planele auxiliare secante sunt paralele cu muchiile prismelor. plecând din M0 cu segmentul M0N0 = m0n0. în poziţia de frontală (suprapusă peste muchia SA) şi transpunerea punctelor secţiunii pe muchiile corespunzătoare de pe desfăşurată . 4) determinarea vizibilităţii laturilor poligonului de intersecţie. împreună cu secţiunea). ca puncte în care muchiile unui poliedru intersectează feţele celuilalt poliedru şi reciproc. alăturat uneia din feţe.planele auxiliare secante trec prin vârful piramidei şi sunt paralele cu muchiile prismei. a planului de capăt [Q]. Construcţia planelor auxiliare secante depinde de natura suprafeţelor intersectate. . b) intersecţia a două prisme .5 Intersecţia suprafeţelor poliedrale Din intersecţia a două suprafeţe poliedrale rezultă. convenabil alese şi poartă numele de metoda planelor secante comune. a cărei mărime este cea din proiecţia orizontală. 3) determinarea poligonului de intersecţie prin unirea într-o anumită ordine a punctelor de intersecţie aflate. de unde se roteşte până pe generatoarea de pe desfăşurată căruia îi aparţine : t1’ pe generatoarea S0E0. reducând problema intersecţiei a două poliedre la intersecţia unei drepte cu un poliedru.. Desfăşurata trunchiului de piramidă se complectează cu baza superioară. Observaţie : Desfăşurarea unei piramide se face urmărind paşii de mai jos : 1 – se determină adevărata mărime a muchiilor piramidei.. Acestea pot fi plane sau strâmbe în spaţiu. La intersecţia poliedrelor se întâlnesc următoarele cazuri : a) intersecţia a două piramide – planele auxiliare secante trec prin vârful piramidelor. În rezolvarea intersecţiei dintre două poliedre.3. unul sau două poligoane. triunghiurile care alcătuiesc feţele laterale ale piramidei. N0R0 = n0r0. problemă tratată în subcapitolul 8. [m0n0r0p0t0u0]. a cărei mărime se cunoaşte după rabaterea pe planul orizontal de proiecţie şi dacă este necesar şi cu baza inferioară. în R0 . împreună cu punctele secţiunii. 3 – se construieşte baza piramidei. 2 – determinarea laturilor poligonului. 2) determinarea punctelor de intersecţie dintre muchiile unui poliedru şi feţele celuilalt. c) intersecţia unei piramide cu o prismă . Se utilizează de obicei prima metodă.. respectiv r1’ pe generatoarea S0C0. U0M0 = u0m0. în epură. 2 – se construiesc. în T0.. Determinarea punctelor liniei de intersecţie se face cu ajutorul unor plane auxiliare. Poligoanele de intersecţie se pot determina printr-una din metodele de mai jos : 1 – determinarea punctelor poligonului..

Natura intersecţiei dintre două poliedre poate fi stabilită încă de la trasarea planelor secante comune. când bazele celor două poliedre sunt în acelaşi plan (planul orizontal). care sunt însăşi vârfurile triunghiurilor bazelor.δ’) care uneşte vârfurile piramidelor şi de urmele muchiilor.8. iar dacă în urma intersecţiei rezultă două poligoane. cel puţin într-un punct. . planele secante comune. care va fi intersectată cu muchia prin care s-a dus planul. porţiunile separate de acestea sunt cele haşurate . sunt cele duse prin vârfurile m. Sunt utile numai acele plane care intersectează ambele baze. este suficientă determinarea urmelor orizontale ale acestor plane. Dacă planele limită separă porţiuni nestrăbătute de planele secante pe ambele baze ale poliedrelor.140 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Vizibilitatea laturilor poligonului de intersecţie se determină odată cu unirea punctelor de intersecţie dintre muchii şi feţe. Astfel. a. intersecţia este o pătrundere. urmele orizontale ale planelor limită sunt Pb şi Pc.29). în caz contrar latura este invizibilă. intersecţia este o rupere. n şi b. Având în vedere că piramidele au baza în planul orizontal de proiecţie. intersecţia fiind o pătrundere. rezultând puncte ale poligonului de intersecţie. În figura 8. se duc urmele orizontale ale planelor prin vârfurile unei baze.1 Intersecţia a două piramide Fie piramidele triunghiulare oblice. determină în cealaltă o secţiune plană longitudinală. a dreptei Δ(δ. Planele secante utile. ele determinând porţiuni nestrăbătute de planele secante pe ambele baze (porţiunile haşurate). S1MNP şi S2ABC. odată stabilită direcţia lor. intersecţia este o pătrundere. dus prin urma h şi printr-un vârf al bazei uneia dintre piramide. iar în figura 8. Primul şi ultimul dintre acestea sunt numite plane limită. P Pq 1 a Pn Pc a) 5 b 2 3 6 P q 4 Pa Pb Pn 3 a Pc q 1 2 b 4 n 7 8 5 6 8 n Pa c c b) 7 m m Fig.intersecţia este o rupere. b. Pentru determinarea poligonului de intersecţie dintre cele două piramide se trasează. Planul auxiliar secant. iar dacă aceste porţiuni sunt pe aceeaşi bază. urmele orizontale ale planelor limită sunt Pq şi Pc. intersecţia se numeşte rupere. în acest caz. acestea intersectând cealaltă bază în două puncte (fig. în primul rând. de formă triunghiulară. Rezultă că intersecţia este o rupere. Acestea trebuie să conţină vârfurile celor două piramide şi să treacă pe rând prin muchiile acestora.8. iar cu ajutorul lor se stabileşte tipul de intersecţie dintre poliedre. Dacă poligonul de intersecţie este un poligon continuu. care vor fi date de urma orizontală h.8. cu bazele în planul orizontal de proiecţie (fig. unul la intrarea şi altul la ieşirea unuia dintre poliedre din celălalt. poligonul de intersecţie despărţindu-se în două.28.5. iar dintre acestea planele [Pm] şi [Pb] sunt plane limită. poligonul de intersecţie fiind o linie frântă continuă. c.28).28 Stabilirea tipului de intersecţie dintre poliedre : a) rupere . b) pătrundere 8. având în vedere că o latură a poligonului este vizibilă dacă rezultă din intersecţia a două feţe vizibile ale poliedrelor.28.

B8. C4(c4.metoda mobilului : se consideră un punct mobil care se deplasează pe poligonul de intersecţie din spaţiu. se determină punctele C3(c3. C3. M2. C4 şi M1 s2' z s1' n6 ' δ' m 2' b ' 7 m 1' h' a' a 2 n5 ' b 8' c 4' c 3' m' m 3 4 b' c' p' Pc n' n O x 1 c c3 c4 m1 5 6 - Pm Pn Pb m2 b n6 n 5 b7 b 8 7 8 p h δ s1 s2 Fig. Pentru stabilirea ordinii de unire a punctelor de intersecţie obţinute mai sus se aplică una din cele două metode : .c4’) şi respectiv B7(b7. punctele N5(n5.POLIEDRE 141 Planul [Pm] dus prin muchia din m intersectează piramida S2ABC după triunghiul (1s22. iar acesta la rândul lui este intersectat de muchia MS1 în punctele M1(m1. 1’s2’2’).29 Intersecţia a două piramide oblice y .b8’).c3’). În mod analog. Aceste puncte sunt punctele în care muchia MS1 înţeapă feţele piramidei S2ABC. B7.n5’).b7’).m1’) şi M2(m2. B8(b8. N6(n6. unde muchiile CS2. N6. ocupând consecutiv poziţiile M1.n6’) unde muchia NS1 înţeapă feţele piramidei S2ABC. respectiv BS2 înţeapă feţele piramidei S1MNP şi de asemenea. N5.8.m2’).

proiecţia mobilului pe baza MNP. Dacă se proiectează. fără a străbate şi zona haşurată. 3. se obţin punctele m. proiecţiile lui parcurg cele două baze.7 5 b . deoarece nu generează punct în spaţiu. care se uneşte cu punctul C3. Parcurgând în continuare bazele. iar proiecţia mobilului de pe baza abc continuă spre punctul 6. c. s-a ales punctul 1. n6b8 şi c4m1. S2ABC PI Piram. b7’m2’. Între poziţiile punctului mobil şi proiecţiile sale pe baze se creează o legătură biunivocă. pe baza mnp. formând o latură a poligonului de intersecţie.metoda diagramelor desfăşuratelor convenţionale : se consideră o desfăşurare aproximativă a celor două piramide.6 b 5 c 1 m2 . în care se înscriu punctele corespunzătoare în ordinea de parcurgere pe cele două baze. iar în proiecţia verticală. pe baza mnp. Metoda mobilului utilizată pentru unirea punctelor de intersecţie se bazează pe principiul invers : pornind de la proiecţiile punctului mobil din spaţiu pe cele două baze. 4. punctul M1(m1. n. poate fi urmărită în tabelul 8. n. S1MNP [V] Piram. Vizibilitatea laturilor poligonului de intersecţie se obţine pe baza principiului că o latură vizibilă se găseşte pe feţe vizibile ale ambelor poliedre. şi în punctul 3. c. b. pe cele două baze. 7. proiecţiile mobilului întâlnesc planul secant [Pn] în punctul 5. Dacă se porneşte de la planul limită [Pm]. pe baza abc. Proiecţiile mobilului se deplasează pe cele două baze în sensul arătat de săgeţi. iar pe baza ABC din punctul 1 sau 2. . 6. Proiecţia mobilului pe baza mnp se întoarce spre punctul m. 5. m. pe baza abc. generând punctul C3(c3. cât şi punctele poligonului de intersecţie. de două ori fiecare porţiune. suprapuse.1. n6’b8’ şi b8’n5’. fiecare poziţie ocupată de punctul mobil în spaţiu. 3. Tot aici este stabilită şi vizibilitatea laturilor poligonului de intersecţie în cele două proiecţii. în spaţiu. proiecţii situate pe aceeaşi urmă a unui plan auxiliar secant. segmentele : c3’b7’. fiind reprezentate cu linie continuă feţele (respectiv laturile bazelor) văzute şi cu linie întreruptă feţele nevăzute. pe baza mnp. c3’) în spaţiu. S2ABC PI Vizibilitatea în planul m 3 1 c m 1 c3 . Acestor două puncte le corespund. se determină punctele din spaţiu. Pentru urmărirea uşoară a regulii mobilului se întocmeşte tabelul 8. paralel cu muchiile piramidelor. respectiv punctele 1. Adică. 6. 1. 4. în timp ce punctul mobil parcurge poligonul de intersecţie. În proiecţia orizontală se obţin vizibile segmentele : m2n6. b. rezultând punctul B7(b7. 2. Planul limită [Pb] este întâlnit de proiecţiile mobilului în punctul 7 pe baza mnp şi în punctul b pe baza abc. pleacă din punctul m (spre stânga sau spre dreapta). Ordinea de unire a punctelor. S1MNP [H] Piram. în continuare. ducând muchiile paralele şi începând cu muchiile care nu participă la intersecţie (dacă acestea există) la fiecare piramidă. Piramida S1MNP Piramida S2ABC Poligonul de intersecţie (PI) Piram. respectiv cu feţele acestora.1.m1’). m.b7’). pe baza abc şi într-un punct notat cu liniuţă (-). Punctul M1 se uneşte cu punctul C3. întâlnind în continuare planul secant [Pc] în punctul c. 8.1 m 4 n 8 n 4 m 2 .b7 6 3 - Tabelul 8.142 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ parcurgând astfel întreg poligonul. altfel este invizibilă.n6 b8 n5 c4 m1 . în planul orizontal.

b) proiecţia pe planul vertical 8. după care urma orizontală Pc intersectează baza mnq. la cea din figura 8. Porţiunile nestrăbătute de planele secante (porţiunile haşurate) rămân pe aceeaşi bază. Schematic. că linia care uneşte două puncte de intersecţie este vizibilă. este suficientă determinarea urmelor orizontale ale planelor auxiliare.30.30. S-a format astfel o reţea de linii paralele suprapuse.d’). Se pun pe diagramă punctele în care muchiile unei piramide intersectează feţele celeilalte (cu excepţia muchiilor s1p şi s2a). rezultă că intersecţia celor două corpuri este o pătrundere şi se obţin două poligoane de intersecţie. cu toate că ele sunt concurente în vârful piramidelor. cu muchia s1p. Muchia sc . Exemplu : muchia s1n intersectează faţa s2ab în punctul n6 şi faţa s2bc în punctul n5.8. Pentru aflarea poligonului de intersecţie dintre cele două corpuri. a este reprezentată diagrama pentru proiecţia pe planul orizontal de proiecţie.prismă: a) proiecţia pe planul orizontal . mnq. suprafaţa dintre două linii consecutive ale reţelei reprezintă o faţă a piramidei. Deoarece poliedrele au bazele în planul orizontal de proiecţie.5.2 Intersecţia unei piramide cu o prismă Fie piramida triunghiulară oblică SABC şi prisma triunghiulară oblică MNQM1N1Q1. Unirea punctelor de intersecţie se face ţinând seama că o latură a poligonului de intersecţie rezultă ca intersecţia a două feţe.30. iar cu semnul (-) feţele invizibile din proiecţia orizontală a piramidelor. începând pentru piramida S2ABC cu muchia s2a. care sunt date de urma orizontală h a dreptei D şi vârfurile triunghiurilor de bază.POLIEDRE 143 În figura 8. dacă feţele din intersecţia cărora s-a obţinut sunt vizibile. b).8. care trece prin vârful piramidei şi este paralelă cu muchiile prismei şi muchiile fiecărui poliedru în parte. iar pentru piramida S1MNP. b ţinându-se seama de vizibilitatea feţelor piramidelor din proiecţia verticală.8. Planele secante sunt determinate de două drepte : dreapta D(d. Diagrama se repetă. Acestea trec prin vârful piramidei şi sunt paralele cu muchiile prismei.30 Diagrama desfăşuratelor convenţionale pentru intersecţia prismă . p n m p s2 a + n6 b _ n5 c + + _ b8 + a s1 s1 p' n' m' p' a' + n6 ' b' m2 b7 s2 a) c4 c3 s2 m1 s2 + _ + b8' + c' _ a' s1' s1' n5' s1 s1 m2' b7 ' s2' s2' b) c4' c3' m1' s2' s1' s1' s2' Fig.31). iar din punct de vedere al vizibilităţii. Se notează cu semnul (+) feţele vizibile. cu bazele situate în planul orizontal de proiecţie (fig. Planele utile sunt planele duse prin urma h şi prin vârfurile a. Convenţional muchiile piramidelor au fost duse paralele. mai puţin în ce priveşte vizibilitatea. Planul auxiliar [Pc] intersectează prisma după un paralelogram cu una din laturi dată de segmentul 12. cu aceeaşi structură şi pentru proiecţia piramidelor pe planul vertical de proiecţie (fig. Aceste plane secante determină în cele două poliedre secţiuni plane longitudinale. se determină planele secante comune. Cele două diagrame sunt identice. b şi c. dintre care planele [Pc] şi [Pa] sunt plane limită.

(c2b4a6c2).2 şi se aplică regula mobilului. puncte ale poligonului de intersecţie.31 Intersecţia unei piramide oblice cu o prismă oblică Pentru aflarea ordinii de unire a punctelor de intersecţie se întocmeşte tabelul 8. cu ajutorul liniilor de ordine corespunzătoare. În y . Se identifică două poligoane de intersecţie. se găsesc punctele şi în proiecţia verticală. Planul auxiliar [Pb] intersectează baza prismei după segmentul 34. de ieşire a piramidei din prismă. generând în prismă un paralelogram ca secţiune.8. La prima parcurgere a bazei abc. iar la a doua parcurgere a bazei abc. Odată determinate punctele poligonului de intersecţie în proiecţie orizontală. Analog. de intrare şi (c1b3a5c1). În acest tabel se studiază şi vizibilitatea feţelor poliedrelor în cele două proiecţii şi respectiv. proiecţia mobilului de pe baza mnq se mişcă pe porţiunea 1-3-5-3-1. în care muchia sa intersectează prisma. iar pe baza mnq din punctul 1 înspre 3. plecând cu proiecţiile mobilului pe baza abc din punctul c înspre b. proiecţia mobilului pe baza mnq se deplasează pe traseul 2-4-6-4-2. q1' s' n1' m1' z b 3' d' c 1' a 5' a6 ' b 4' c 2' h' x m n h 1 4 5 6 2 n' q' m' c c' Pc a' b' O b Pb 3 q d c2 c1 b3 a b4 m1 a 5 a6 n1 Pa s q1 Fig. vizibilitatea poligoanelor de intersecţie. ce este intersectat de muchia sb în punctele b3 şi b4. neputând trece de planul limită [Pa].144 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ intersectează paralelogramul de secţiune în punctele c1 şi c2. cu ajutorul planului limită [Pa] se determină punctele a5 şi a6.

Planele utile limită sunt [Pm]. deci intersecţia va fi o rupere şi se va obţine un singur poligon de intersecţie.8. paralele cu muchiile prismelor şi se determină urmele lor orizontale. . care să fie paralele cu muchiile celor două prisme. segmentele b3’a5’ şi a5’c1’. dus prin vârful c al bazei abc.33).32.5. ale dreptelor. b) pentru proiecţia pe planul vertical 8. de la cel de al doilea poligon. dus prin vârful m al bazei mnr şi [Pc]. de la un poligon şi b4’a6’. H1(h1. Planele auxiliare secţionează longitudinal prismele. SABC [H] Prisma MNQM1N1Q1 PI Piram.2 b a c 4 6 2 b4 a6 c2 În figura 8. prin muchiile prismelor se observă că rămân porţiuni nestrăbătute de acestea pe ambele baze. h2’). determinând secţiuni de forma unor paralelograme care au una din laturi segmentul de intersecţie dintre urmele orizontale ale planelor secante şi bazele prismelor. Piramida SABC Prisma MNQM1N1Q1 Poligonul de intersecţie (PI) Piram. a şi b s-a studiat modul de unire al punctelor de intersecţie prin metoda diagramelor desfăşuratelor convenţionale.i’) din spaţiu. Aceste secţiuni sunt intersectate de muchia prin care s-a dus planul secant în două puncte. Pentru construirea poligonului de intersecţie dintre cele două prisme se determină direcţia urmei orizontale a planelor auxiliare.prismă: a) pentru proiecţia pe planul orizontal . h1’) şi H2(h2. iar în proiecţia verticală. SABC [V] Prisma MNQM1N1Q1 PI Vizibilitatea în planul c 1 c1 b 3 b3 a 5 a5 c 1 c1 c 2 c2 Tabelul 8. respectiv vertical de proiecţie. Ducând plane secante comune. P = h1 ∪ h2. paralele cu urma orizontală P.3 Intersecţia a două prisme Se consideră prismele oblice cu bazele ABC şi EFG. situate în planul orizontal de proiecţie (fig. puncte care aparţin poligonului de intersecţie dintre cele două prisme. se trasează două drepte concurente. cât şi vizibilitatea laturilor poligonului de intersecţie în planul orizontal. q m q n n' _ m' q' q' + + _ + + a' a s' s a6 a5 a6' a5' + b3 + b3' b4 b4' b' _ b s' s + c1 c2 c1' c2' c' s' c s _ + a5 a5' a6 a6' a' a s' s q1' q1 n1 m1 q1 m1' q1' n1' a) b) Fig.POLIEDRE 145 proiecţia orizontală sunt vizibile segmentele c1b3 şi a5b3. printr-un punct oarecare I(i.8. a6’c2’.32 Diagrama desfăşuratelor convenţionale pentru intersecţia piramidă . Urma orizontală P a planului auxiliar va trece prin urmele orizontale h1 şi h2. Astfel.

Astfel. Analog. cu ajutorul planului [Pb] se determină punctele b3 şi b4. fie se găsesc secţiunile plane şi în proiecţia verticală şi se intersectează cu proiecţiile verticale ale muchiilor. pe baza abc se pleacă din punctul c.3 conform regulii mobilului studiată anterior.33 Intersecţia a două prisme oblice . iar pe t' l' k' b 4' m 2' m1 ' r 6' r5 ' c 7' c8 ' d 2' i' d 1' f' e' g' z b 3' b' x a' c' l m2 r' e h 1' m' d1 n' i d2 h 2' O h1 m1 f g c8 3 h2 P a 2 t 1 b3 b4 k b Pr 6 5 r6 m Pm Pb 8 r5 c7 4 c r 7 Pc n y Fig. care este intersectată de muchia ml în punctele m1 şi m2. Planul limită dus prin muchia din c determină o secţiune longitudinală în prisma mnr. în care muchia rt intersectează feţele prismei mnr. fie se trasează liniile de ordine corespunzătoare din proiecţia orizontală până pe muchiile respective în proiecţia verticală. segmentul 12. în care muchia bf intersectează prisma mnr.8. Odată determinate cele două proiecţii ale punctelor poligonului de intersecţie. Proiecţiile mobilului pe cele două baze pleacă de la punctele determinate pe cele două baze de planul limită Pc. iar cu ajutorul planului [Pr]. pentru aflarea ordinii de unire a lor. Pentru determinarea punctelor poligonului de intersecţie în proiecţia verticală.146 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Planul [Pm] dus prin muchia din m determină o secţiune în prisma cu baza abc cu una din laturi. se complectează tabelul 8. punctele r5 şi r6. care este intersectată în punctele c7 şi c8 de muchia cg.

b) pentru proiecţia pe planul vertical În cazul poliedrelor aflate în poziţii particulare. Cu aceste observaţii se pot uni punctele de intersecţie în ordinea stabilită în tabelul 8. Intersecţia dintre .POLIEDRE 147 baza mnr.34 Diagrama desfăşuratelor convenţionale pentru intersecţia prismă . cu una din laturi segmentul 12. iar în figura 8. Porţiunile din baze nestrăbătute de planele secante sunt pe aceeaşi bază (porţiunile haşurate). Fn şi din m.prismă: a) pentru proiecţia pe planul orizontal . intersectând-o pe cealaltă. În plan orizontal sunt vizibile segmentele c7r6.3 Prisma ABCEFG c 5 1 5 c 6 b 2 b c Prisma MNREKT 8 . Pentru determinarea punctelor poligonului de intersecţie se folosesc plane auxiliare de front. Planul limită [Fn] conţine muchia NN1 şi intersectează cealaltă prismă după o secţiune dreptunghiulară verticală. În figura 8.m r 7 r 3 m 4 8 Poligonul de intersecţie (PI) c8 . ambele neparticipând la intersecţie.m1 r5 c7 r6 b3 m2 b4 c8 Prisma ABCEFG [H] Prisma MNREKT PI Prisma ABCEFG [V] Prisma MNREKT PI Şi în acest caz se poate determina ordinea de unire al punctelor de intersecţie prin metoda diagramelor desfăşuratelor convenţionale.34. iar pentru prisma MNREKT. doar segmentul c7’r6’. urmărind săgeţile marcate pe cele două baze (tabelul 8. b.34. pornind de la vizibilitatea feţelor prismelor. orizontal şi vertical. Planele limită sunt cele duse prin muchia din n. cu baza KMN. rezolvarea simplificându-se datorită poziţiilor poliedrelor.3. a n m r n Vizibilitatea în planul + b + _ + e m2 b4 b3 + c c8 _ r5 a t e k t e a' n' m' r' n' _ b3' b' m1 _ _ + m2' b4' + c' _ r5' a' t' e' k' t' e' c8' m1' r6 c7 g r6 ' e' f' b) c7' g' f a) Fig. aceeaşi diagramă dar pentru proiecţia prismelor pe planul vertical de proiecţie. iar în plan vertical. În tabelul 8. care se duc prin muchiile uneia dintre prisme. deci intersecţia va fi o pătrundere şi se vor obţine două poligoane de intersecţie. În figura 8. m2b4 şi b4c8.35 se prezintă intersecţia dintre o prismă dreaptă. ambele baze fiind situate în planul orizontal de proiecţie.3). pentru prisma ABCEFG pornind cu muchia AE. Fm. a s-a reprezentat metoda diagramelor cu ordinea de unire a punctelor şi cu studiul vizibilităţii pentru proiecţia pe planul orizontal. cu baza ABCDE şi o prismă frontală. cu muchia NF. respectiv a laturilor bazelor pe care se deplasează proiecţiile mobilului în cele două plane de proiecţie. determinarea poligonului de intersecţie se face după metodele stabilite în cazurile generale.8. Tabelul 8. din punctul 8.3 s-a analizat şi vizibilitatea laturilor poligonului de intersecţie.

cu una din muchii segmentul 34. folosind metoda mobilului.35 Intersecţia unei prisme drepte cu o prismă oblică Unirea punctelor de intersecţie pentru trasarea poligonului de intersecţie se face după întocmirea tabelului 8.4 8 12 d 2 k m 6 n k8 m12 d6 n2 . planul [Fa].8. a1' b1' e1' c1' d1' k8 ' m12' m11' k7' b9' b10' n1' a4' b' e' c' e Fa 5 z k1' m1' n1' d5' d6' n2' a3' x Fn Fd Fk Fb Fm m k 9 10 k' m' 3' 4' n' a' d' n1 d O n 3 6 7 4 1 2 a 8 k1 m1 b 11 c 12 y Fig. determinând punctele de intersecţie n1’ şi n2’. Celelalte puncte ale poligonului de intersecţie se determină în mod similar. care conţine muchia AA1. unde a fost studiată şi vizibilitatea laturilor acestora. Intersecţia dintre muchia a’a1’ şi această secţiune determină punctele a3’ şi a4’. Cele două poligoane au fost trasate în proiecţia verticală.4. determină în cealaltă prismă o secţiune patrulateră frontală. Prisma ABCDE 1 Prisma MNK n Poligonul de intersecţie (PI) n1 Vizibilitate Prisma ABCDE în planul Prisma MNK [V] PI a 3 a3 7 k k7 b 11 b 9 m 10 b9 m11 b10 a 4 a4 1 n n1 2 n n2 d 5 d5 Tabelul 8. în proiecţia orizontală proiecţiile intersecţiei suprapunându-se peste baza prismei drepte. De asemenea.148 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ muchia n’n1’ şi dreptunghiul de secţiune se evidenţiază în proiecţia verticală. în proiecţia verticală.

d’) : M(110.α’) şi (β. paralel cu muchiile segmentele : 40α0 = 41’α1’ şi 50β0 = 51’β1’.15.25. Se desfăşoară în linie dreaptă secţiunea normală R0S0T0R0 şi se trasează perpendicular pe ea. Se obţin astfel.30).β’). N(60.8. a1' c1' b1' m' 1' 3' β' α' x a' c' c 41' 4 5 α 3 2' b' n' d d'=Q' O A0 B0 C0 50 40 A0 O1 c2 ' a a 2' m 51' 1 β1' b b 2' r β t 2 n P s c1 s0 a1 r0 x1 B 10 t0 b1 A10 R0 S0 β0' α0' T0 R0 Px s' α1' C 10 A 10 P' t' r' c 3' a 3' b 3' Fig.80.0). Acesta este intersectat de dreapta D în punctele (α. C(120.50.60). ce are baza ABC în planul orizontal de proiecţie : A(130. Pentru desfăşurata prismei se trasează o nouă linie de pământ O1x1. Se unesc extremităţile muchiilor şi se obţine desfăşurata laterală a prismei. b2’b3’ = B0B10. în epură s-au trasat dreptele generatoare pe care sunt situate acestea : punctul α pe 4α.10) şi prismă şi să se figureze acestea pe desfăşurata prismei. B(85. atât în proiecţie orizontală cât şi în noua proiecţie verticală. C050 = c5.POLIEDRE 8.0) şi muchia AA1 : A1(50. Pentru a figura pe desfăşurată punctele de intersecţie cu dreapta. paralelă cu proiecţiile orizontale ale muchiilor. iar punctul β pe 5β. c2’c3’ = C0C10. în vederea efectuării unei schimbări de plan vertical de proiecţie.36 Rezolvarea problemei 1 . punctele de intersecţie cu prisma. noile proiecţii verticale ale muchiilor prismei a2’a3’ = b2’b3’ = c2’c3’ în adevărată mărime. Rezolvare : pentru determinarea punctelor de intersecţie dintre dreaptă şi prismă se trasează prin dreaptă un plan de capăt Q’ ≡ d’. Să se determine proiecţiile punctelor de intersecţie dintre dreapta D(d. şi s-au trasat. muchiile prismei : a2’a3’ = A0A10. Fie o prismă triunghiulară oblică.50. de pe bază : C040 = c4.6 Probleme rezolvate 149 1.1’2’3’). care secţionează prisma după triunghiul (123. Cu ajutorul planului [P] se determină o secţiune normală pe muchii RST. a cărei adevărată mărime se obţine prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie în r0s0t0.22. S-au determinat pe desfăşurată punctele 40 şi 50.0).

care completează desfăşurata trunchiului de piramidă. paralel cu axa Ox şi apoi rotirea lor pe muchiile de pe desfăşurată. străbătute de conducte. având ca axă de rabatere urma orizontală P (fig.0). B(75. fiind necesară localizarea pe desfăşurată a punctelor prin care trec acestea. s1’u1’ = S0U0. Adevărata mărime a triunghiului RTU. C(135. de formă poliedrală.30. r0t0u0. R0T0U0 = r0t0u0. h1v1 ∩ bs = t. A(120.55. t’. 2.90) şi planul [P] : OPx = 8. şi vârful S(45. Se consideră piramida triunghiulară oblică SABC.75.8. Alăturat desfăşuratei laterale se mai reprezintă şi bazele A0B0C0 = abc. Desfăşurata trunchiului de piramidă obţinut prin secţionarea piramidei SABC cu planul [P]. OPy = -8.8. Rezolvare : în urma intersecţiei dintre fiecare muchie a piramidei cu planul [P] se obţine triunghiul de secţiune RTU : hv ∩ as = r. în jurul vârfului s’ : s1’r1’ = S0R0. u1’. se determină pe desfăşurata piramidei.15. t1’. Să se determine adevărata mărime a secţiunii plane făcută de planul [P] în piramidă şi să se determine desfăşurata trunchiului de piramidă obţinut. având baza situată în planul orizontal de proiecţie. C0 z z' s'=s1'=S0 P' v 2' u' r' x c' a' b' U0 T0 U0 B0 C0 v' v 1' Py t' Px s=z P t Pz u1 '=U0 t 1' O b 1' b1 r 1' R0 A0 a1' c1 '=C 0 a1 c1 u c t0 r a h h2 b h1 r0 ABC u0 y Fig. se obţine prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie.37). h2v2 ∩ cs = u.0). Se determină poziţiile vârfurilor triunghiului de secţiune pe muchiile rotite : r1’.0). u’. s1’t1’ = S0T0.150 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Problema are aplicabilitate în tehnică la diferite rezervoare din tablă. prin translatarea proiecţiilor verticale r’.37 Rezolvarea problemei 2 . OPz = -5.

N(10. având baza ABC situată în planul orizontal de proiecţie. Să se determine punctele de intersecţie dintre dreaptă şi prismă.50). A(20. C(75.0).95.POLIEDRE 8.40.0).90. B(75.5. E(120. Să se desfăşoare piramida oblică SABCD.0).0). A(100. B(10. Să se determine desfăşurata piramidei şi să se figureze pe aceasta punctele de intersecţie dintre dreapta D(d.0). E(75. C(90. OPy = ∞.5. Să se determine adevărata mărime a secţiunii plane făcută de planul [P] în piramidă şi să se determine desfăşurata piramidei.26).60.35. V(62. 2. iar baza superioară într-un plan de nivel : A1(40. A1(20. 9. Se consideră piramida patrulateră oblică SABCE.65. Să se desfăşoare prisma frontală ABCA1B1C1. Pe muchia AA1 se fixează punctul M(47.0).0. în prisma patrulateră oblică ABCEA1B1C1E1 : A(45.0).65. 10. OPy = ∞. A(70. A(60. să se desfăşoare prisma şi să se figureze pe desfăşurată punctele de intersecţie cu dreapta. C(90. C(30. OPz = 45.46.40) şi planul [P] : OPx = 35. cu baza un pătrat ABCD situat în planul orizontal de proiecţie .10.55.50.35.30).35.40. 4.20. înconjurând prisma.0) şi vârful S(10. 3.15.0). 12.60) şi planul [P] : OPx = 90. Să se determine adevărata mărime a secţiunii făcută de planul [P] în prismă şi să se desfăşoare prisma. cu baza un triunghi echilateral ABC situat în planul orizontal de proiecţie : A(90.26. B(23.24.0). Să se determine şi desfăşurata prismei. definită de baza ABC : A(135. situată în planul orizontal de proiecţie.15. 11. având baza ABCE situată în planul orizontal de proiecţie : A(20. având baza situată în planul orizontal de proiecţie.d’) : M(60. 5. în prisma triunghiulară oblică.0.zM).10.90). OPy = -10. B(10.0). 5.0). A1(78.80).10. A(120.0). cu muchiile paralele cu EE1. E(45.40. E(30.40) şi piramida VABCE şi să se figureze acestea pe desfăşurată. Să se determine proiecţiile celui mai scurt drum care uneşte punctele A1 şi M.15.30).yM. punctele de intersecţie dintre piramidă şi dreapta D(d.45.10.5.0) şi muchia AA1 : A1(30. Se consideră piramida patrulateră oblică. Se consideră piramida triunghiulară oblică.38.5.50. muchiile paralele cu AA1 : A(40. 7. P’ ⊥ a’a1’. C(120.36.30.10. în piramida SABCE : S(20.55. V(29.45.0).75).50. Să se construiască secţiunea plană determinată de planul [P] : OPx = 10. C(17.65.60.0).15). A1(25.d’) : H(15.0).0). C(83.38) şi piramidă. B(90. C(110.35.0).0).60). Să se figureze pe desfăşurata piramidei triunghiulare oblice SABC : S(10.0) şi vârful S(7. Să se determine adevărata mărime a secţiunii plane făcută de planul [P] : OPx = 20.15).65. B(75.0). Se consideră prisma frontală ABCEA1B1C1E1 cu baza un pătrat ABCE. OPz = -20.50).23.5.0).0) E1(135.0).0). OPz = -24.0). Să se construiască secţiunea plană determinată de planul [P] : OPx = 30. N(40. având baza situată în planul orizontal de proiecţie.60.7 Probleme propuse 151 1. Să se determine adevărata mărime a secţiunii şi să se desfăşoare prisma.0).0). A(105. B(45.0). C(30.35) şi dreapta D(d. având baza inferioară ABC situată în planul orizontal de proiecţie : A(100.0).0). OPy = -45. Se consideră prisma patrulateră oblică ABCEA1B1C1E1.25.0).0) şi să se desfăşoare trunchiul de piramidă obţinut în urma secţionării cu planul [P].0) şi vârful S(70. OPz = ∞.70.20.45. Se consideră prisma triunghiulară oblică ABCA1B1C1. B(33. E(45.15. B(95. 8.60). B(40.19. B(60. .30.d’) : H(75.20.0).d’) : M(60.10.0). P ⊥ aa1.0) şi muchia AA1.50. 6.50.0). Să se determine desfăşurata piramidei şi să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D(d.60).0) şi vârful S(70. B(65.

152

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

13. Să se desfăşoare piramida oblică SABC, cu baza un triunghi echilateral ABC situat în planul orizontal de proiecţie : A(120,70,0), B(90,20,0) şi vârful S(20,10,70). Să se vizualizeze pe desfăşurată punctul M(60,30,zM), de pe faţa SAB. 14. Să se determine în adevărată mărime secţiunea plană determinată de planul [P] : OPx = 170, OPy = ∞, OPz = 55, în piramida triunghiulară oblică SABC : A(55,20,0), B(105,35,0), C(70,75,0), S(150,95,80) şi să se desfăşoare piramida. 15. Se consideră prisma patrulateră oblică ABCEA1B1C1E1, având baza ABCE situată în planul orizontal de proiecţie, A(10,28,0), B(5,17,0), C(17,4,0), E(28,7,0), A1(48,41,42) şi planul [P] : OPx = 50, P’⊥ a’a1’, P ⊥ aa1. Să se determine adevărata mărime a secţiunii făcută de planul [P] în prismă şi să se desfăşoare prisma. 16. Fie o piramidă patrulateră oblică, cu baza ABCE situată în planul orizontal de proiecţie, A(50,50,0), B(25,35,0), C(40,20,0), E(55,30,0), vârful S(110,10,50) şi planul [P] : OPx = 125, OPy = ∞, OPz = 40. Să se determine adevărata mărime a secţiunii făcute de planul [P] în piramidă şi să se desfăşoare piramida. 17. Să se desfăşoare prisma frontală ABCDA1B1C1D1, cu baza un pătrat ABCD situat în planul orizontal de proiecţie : A(60,20,0), B(50,5,0) şi muchia AA1 : A1(10,20,50). Să se figureze pe desfăşurată punctul M(30,10,zM), de pe faţa ABB1A 1. 18. Să se determine adevărata mărime a secţiunii plane făcută în piramida SABC : S(95,5,75), A(20,40,0), B(35,20,0), C(55,65,0) de planul [P], care trece prin linia de pământ şi prin punctul M(10,15,20) (Indicaţie : secţiunea se obţine direct în proiecţia pe planul lateral). Să se desfăşoare trunchiul de piramidă obţinut. 19. Fie o prismă patrulateră oblică, ce are baza ABCE în planul orizontal de proiecţie : A(60,65,0), B(35,45,0), C(25,20,0), E(45,30,0) şi muchia CC1 : C1(115,30,50). Să se determine proiecţiile punctelor de intersecţie dintre dreapta D(d,d’) : I(80,40,10), J(65,55,20) şi prismă şi să se figureze acestea pe desfăşurata prismei. 20. Să se desfăşoare piramida SABC : S(20,10,100), A(110,100,0), B(50,70,0), C(140,50,0) şi să se noteze pe aceasta punctele în care dreapta D(d,d’) : H(30,90,0), V(160,0,60) intersectează piramida. 21. Se dă prismă patrulateră oblică, ce are baza ABCD în planul orizontal de proiecţie : A(70,30,0), B(60,60,0), C(10,70,0), D(30,10,0) şi muchia AA1 : A1(125,70,95). Să se determine pe suprafaţa prismei cel mai scurt traseu care uneşte vârfurile A şi A1, înconjurând prisma. 22. Se consideră piramida triunghiulară oblică SABC : S(60,35,40), A(20,25,0), B(5,10,0), C(40,10,0). Să se desfăşoare piramida şi să se găsească pe desfăşurată poziţia punctelor în care dreapta D(d,d’) : E(35,30,20), F(15,35,30) intersectează piramida. 23. Să se determine poligonul de intersecţie dintre prisma ABCA1B1C1 şi piramida SMNR : a) A(76,10,0), B(113,14,0), C(100,33,0), A1(17,47,65), S(90,60,60), M(21,44,0), N(4,20,0), R(53,18,0); b) A(240,80,0), B(205,123,0), C(155,90,0), A1(170,10,120), S(240,0,160), M(20,120,0), N(60,60,0), R(140,100,0). 24. Să se determine poligonul de intersecţie dintre prisma ABCA1B1C1 şi prisma MNRM1N1R1 : a) A(140,40,0), B(150,65,0), C(120,80,0), A1(73,5,62), M(55,60,0), N(45,90,0), R(75,80,0), M1(115,14,60); b) A(240,67,0), B(257,28,0), C(180,24,0), A1(75,140,120), M(54,53,0), N(87,102,0), R(132,28,0), N1(170,105,145). 25. Să se determine poligonul de intersecţie dintre piramida S1ABC şi piramida S2MNR (S2MNRT): a) S1(85,70,45), A(60,4,0), B(7,17,0), C(33,60,0), S2(36,84,84), M(107,12,0), N(85,50,0), R(70,160,0); b) S1(275,17,152), A(115,90,0), B(15,70,0), C(80,140,0), S2(165,63,95), M(240,75,0), N(185,10,0), R(124,35,0), T(150,105,0).

SUPRAFEŢE CURBE

153

9. SUPRAFEŢE CURBE
Suprafeţele curbe sunt suprafeţe generate prin mişcarea unor linii drepte sau curbe, numite generatoare, după anumite legi. Clasificarea suprafeţelor curbe, după forma generatoarei : a) suprafeţe riglate : au generatoarea o linie dreaptă (suprafeţele cilindrice, conice, etc.); b) suprafeţe neriglate : au generatoarea o curbă (suprafaţa sferei, a torului, etc.).

9.1 Reprezentarea suprafeţelor curbe
Reprezentarea suprafeţelor curbe, în epură, se face prin reprezentarea conturului aparent, cu respectarea regulilor generale de vizibilitate şi a criteriilor stabilite la poliedre. La reprezentarea suprafeţelor curbe închise se trasează şi axele de rotaţie, de simetrie şi de centre. 9.1.1 Reprezentarea cilindrului. Punct pe suprafaţa cilindrică Suprafaţa cilindrică este generată de o dreaptă mobilă G (generatoare) care se sprijină pe o curbă deschisă sau închisă (C), numită curbă directoare, fiind paralelă în timpul mişcării cu o direcţie dată Δ (fig.7.1, a). Făcând analogia cu suprafaţa prismatică, suprafaţa cilindrică este o suprafaţă prismatică cu un număr infinit de feţe. Un corp cilindric se obţine dacă suprafaţa cilindrică se secţionează cu două plane care taie toate generatoarele, obţinând bazele cilindrului. Dacă generatoarea se roteşte în jurul unei axe O1O2, cu care este paralelă, iar curba directoare (C) este un cerc, se obţine cilindrul de revoluţie (fig.7.1, b). Bazele cilindrului de revoluţie, cercuri cu centrele în O1 şi O2, pot fi situate în două plane paralele. Un cilindru care are axa O1O2 perpendiculară pe cercul de bază (C) şi respectiv, pe baza cilindrului, este un cilindru circular drept (fig.7.1, c). Acesta este o suprafaţă proiectantă, orice punct situat pe suprafaţa cilindrului se proiectează pe cercul de bază (C). Un cilindru este determinat în epură prin proiecţia curbei directoare pe planul de proiecţie şi direcţia cu care generatoarele sunt paralele, construindu-se apoi conturul aparent orizontal şi vertical. În probleme, cilindrul este dat prin coordonatele centrelor cercurilor de bază şi prin raza acestora. În figura 9.2 se consideră un cilindru oblic, cu bazele cercuri situate în planul orizontal de proiecţie şi într-un plan de nivel, având axa O1O2. Bazele se proiectează pe planul orizontal de proiecţie ca cercuri cu centrul în o1 şi o2, iar pe planul vertical de Δ O1 O1

G

C C a) O2 b) Fig.9.1 Generarea suprafeţelor cilindrice

C

O2 c)

154

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

proiecţie ca segmente egale cu c1' 11' a1' o1' b1' 21' d1' z diametrul cercurilor, c’d’ ⊂ Ox şi c1’d1’ || Ox. m1 ' Pentru reprezentarea conturului aparent, în cele două proiecţii pe planele de proiecţie, se duc tangentem2' le exterioare la baze : aa1 şi bb1, în b' 2' c' 1' a' O proiecţia orizontală, respectiv c’c1’ şi x d’d1’, în proiecţia verticală. d' b 1 În general, în spaţiu, un punct 2 se află pe suprafaţa cilindrică dacă se b1 o1 d m =m 11 află pe o generatoare a cilindrului. În c 1 2 epură, pentru ca un punct să aparţină 21 unui cilindru, proiecţiile lui trebuie să d1 c1 o2 se găsească pe proiecţiile de acelaşi a nume ale unei generatoare a y cilindrului. a1 Fie dată proiecţia orizontală m1 a unui punct M1 pe suprafaţa Fig.9.2 Punct pe suprafaţa cilindrică cilindrului din figura 9.2. Proiecţia verticală m1’ va fi situată pe proiecţia verticală a generatoarei ce trece prin punctul m1. Prin punctul m1 se pot trasa două generatoare, suprapuse, una pe faţa vizibilă 111 şi una pe faţa invizibilă 221. Găsind proiecţiile verticale ale acestora, 1’11’ şi 2’21’ şi ridicând o linie de ordine din proiecţia orizontală m1, se găsesc două proiecţii verticale m1’ şi m2’, m1’ ∈ 1’11’, m2’ ∈ 2’21’, ale celor două puncte M1(m1,m1’) şi M2(m2,m2’), care în proiecţie orizontală se suprapun, m1 ≡ m2. 9.1.2 Reprezentarea conului. Punct pe suprafaţa conică Suprafaţa conică este generată de o dreaptă mobilă G (generatoare) care se sprijină pe o curbă deschisă sau închisă (C), numită curbă directoare şi trece printr-un punct fix S (vârful conului) (fig.9.3, a). Când generatoarea depăşeşte vârful conului, se obţine suprafaţa conică cu două pânze. Prin analogie cu piramida, suprafaţa conică este o suprafaţă piramidală cu un număr infinit de feţe.

V G

V [P]

V

C O a) b) Fig.9.3 Generarea suprafeţelor conice O c)

SUPRAFEŢE CURBE

155

În practică se utilizează numai una dintre pânzele suprafeţei conice, numită con de revoluţie şi obţinută prin deplasarea generatoarei în jurul unei axe OS, care trece prin vârful conului S, având curba directoare (baza) un cerc cu centrul în O (fig.9.3, b). Dacă axa conului, OS, este perpendiculară pe planul bazei se obţine un con drept (fig 9.3, c). Dacă un con se secţionează cu un plan [P] paralel sau nu cu baza lui, corpul delimitat de bază şi această secţiune plană se numeşte trunchi de con (fig 9.3, c). Un con este determinat, în epură, prin proiecţiile curbei directoare şi prin proiecţiile vârfului conului, construindu-se apoi şi generatoarele care limitează conturul aparent, atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical. În probleme, conul este dat prin coordonatele centrului cercului de bază, raza acestuia şi coordonatele vârfului conului. Conul oblic din figura 9.4 are baza un cerc cu centrul în O, situat în planul orizontal de proiecţie şi vârful, punctul oarecare V(v,v’). În proiecţia orizontală, conturul aparent este format din arcul de cerc ab, al bazei, vizibil şi din generatoarele extreme sa şi sb, tangente în a şi b la bază. În proiecţia verticală, conturul aparent este compus din proiecţia verticală a bazei (diametrul frontal c’d’, suprapus pe axa Ox) şi generatoarele s’c’ şi s’d’. În proiecţia orizontală vizibilitatea este evidentă, iar în proiecţia verticală toate generatoarele care se sprijină pe arcul bazei c’b’d’ sunt vizibile, iar celelalte invizibile. Generatoarea s’a’ este invizibilă, iar generatoarea s’b’, vizibilă. Un punct aparţine unei suprafeţe conice dacă este situat pe o generatoare a s' z acestei suprafeţe. Fie un punct N1, dat prin proiecţia verticală n1’, pe suprafaţa conică din proiecţia verticală (fig.9.4). n1'=n2' Pentru determinarea proiecţiei orizontale n1, se trasează generatoarea s’n1’, pe care este situat punctul, se găseşte proiecţia c' b' a' O urmei orizontale a acesteia, 1’ ≡ 2’ şi se x 2'=1' a d' coboară o linie de ordine până pe 1 proiecţia orizontală a bazei, unde se determină proiecţiile orizontale 1 şi 2, n1 o d ale urmelor generatoarelor. Unind vârful c s cu urmele 1 şi cu 2 se găsesc două s n2 proiecţii orizontale pentru proiecţia verticală a generatoarei s’n1’, pe care ar 2 y b putea fi situată proiecţia orizontală a punctului N1. Problema are două soluţii : Fig.9.4 Punct pe suprafaţa conică fie punctul N1(n1,n1’) cu n1 ∈ 1s, fie punctul N2(n2,n2’) cu n2 ∈ 2s, cu proiecţiile verticale suprapuse, n1’ ≡ n2’.
9.1.3 Reprezentarea sferei. Punct pe suprafaţa sferică Sfera este definită ca locul geometric al punctelor egal depărtate de un punct fix, numit centrul sferei. O suprafaţă sferică este generată de un cerc care se roteşte în jurul uneia dintre axe. În tripla proiecţie ortogonală o sferă cu centrul în Ω(ω,ω’,ω”) se proiectează prin conturul ei aparent, care este câte un cerc egal cu cercul generator (fig.9.5). Conturul aparent din planul vertical de proiecţie, numit meridian principal, este un cerc cu centrul în ω’, de rază egală cu raza sferei şi se obţine prin secţionarea sferei cu un plan de front [F], care trece prin centrul sferei.

156

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

Conturul aparent din planul orizontal de proiecţie se obţine prin secţionarea sferei cu un plan de nivel [N], dus prin centrul sferei şi este un cerc cu centrul în ω, de rază egală cu raza sferei şi se numeşte ecuator. Cercul de contur aparent din planul lateral este tot un meridian şi reprezintă proiecţia secţiunii făcute, în sferă, de un plan de profil [P], dus prin centrul sferei. În spaţiu, ecuatorul şi cele două meridiane, sunt perpendiculare două câte două. Orice alte plane de front, de nivel sau de profil vor intersecta sfera după cercuri de diferite diametre, care se vor proiecta, în epură, concentric cu proiecţia meridianului principal, a ecuatorului, respectiv a cercului meridian din planul lateral. Un punct situat pe o suprafaţă sferică este definit prin proiecţiile lui, care sunt situate pe cercul de secţiune determinat prin secţionarea sferei cu un plan perpendicular pe axă şi care trece prin punctul z respectiv (fig.9.5). Dacă se P' F" cunoaşte proiecţia verticală 1’, a unui punct 1 de pe sferă, se duce 4" r2 4' prin 1’ un plan de nivel [N1], care N' N" determină în sferă o secţiune ω" ω' circulară cu centrul în ω şi de rază 3" 3' N1' 2'=1' N1" r1, proiectată pe planul orizontal 2" 1" în adevărată mărime. Proiecţiei 1’ r1 îi corespund două proiecţii O x orizontale, 1 şi 2, şi deci şi în proiecţia verticală avem 1’ ≡ 2’, 1 proiecţiile verticale ale punctelor F ω r1 1 şi 2, situate pe sferă de o parte şi de alta a cercului meridian. F1 În mod similar, se 2 4=3 procedează dacă se cunoaşte r2 proiecţia orizontală a unui punct y P dublu, 3 ≡ 4, situat pe sferă de o parte şi de alta a cercului ecuator, Fig.9.5 Tripla proiecţie ortogonală a sferei. Punct pe folosind planul de front [F1] şi suprafaţa sferică obţinând în final, proiecţiile verticale 3’ şi 4’ (fig.9.5).

9.2 Plane tangente la suprafeţe curbe
Planul tangent la o suprafaţă curbă poate avea o infinitate de puncte comune cu suprafaţa respectivă sau numai unul, în funcţie de forma acelei suprafeţe. Din multitudinea de probleme ce se pot pune în ce priveşte determinarea planelor tangente la suprafeţe curbe, în continuare se vor trata planele tangente duse printr-un punct pe suprafaţă şi dintr-un punct exterior acesteia.
9.2.1 Plan tangent la o suprafaţă cilindrică

Planul tangent la suprafaţa unui cilindru conţine o generatoare a acestei suprafeţe şi tangenta la curba directoare în punctul în care generatoarea o intersectează. Planele tangente sunt paralele cu generatoarele suprafeţei cilindrice.

SUPRAFEŢE CURBE

157

a) Plan tangent într-un punct pe suprafaţa unui cilindru Fie cilindrul oblic, cu bazele cercuri situate în planul orizontal de proiecţie şi într-un plan de nivel şi un punct M(m,m’) pe suprafaţa lui laterală (fig.9.6). Pentru determinarea urmelor planului tangent în punctul M la suprafaţa cilindrică se trasează generatoarea (12,1’2’), care trece prin M şi care va fi conţinută de planul tangent [T]. Urma orizontală T a planului tangent este tangentă bazei cilindrului în punctul (1,1’), urma orizontală a generatoarei 12. Intersecţia urmei orizontale T cu axa Ox determină punctul Tx, un punct al urmei verticale T’ a planului tangent. Pentru a afla încă un punct al acestei urme, se determină urma verticală a generatoarei 12 sau urma verticală V(v,v’) a orizontalei G(g,g’) a planului [T], ce trece prin punctul M, T’ = Tx ∪ v’. z z o2' 2' o2'

T' g' x T
1' o1' 1

d' g' O o1' x T2 2 h' T1x h g
1

m' Tx m

v' v

m'

v1' v1

T1' O d

m

g

o1

2

o1 o2 y T1

o2 y

Fig.9.6 Plan tangent în punctul M(m,m’) pe suprafaţa cilindrului

Fig.9.7 Plan tangent la cilindru dintr-un punct M(m,m’), exterior cilindrului

b) Plan tangent la cilindru dintr-un punct exterior cilindrului În figura 9.7 se consideră un cilindru oblic, cu bazele cercuri situate în planul orizontal de proiecţie şi într-un plan de nivel şi un punct M(m,m’), exterior cilindrului. Dacă se cere construirea unui plan tangent la cilindru prin punctul M, problema are două soluţii. Pentru rezolvare, se duce prin M(m,m’) dreapta D(d,d’) paralelă cu generatoarele cilindrului şi se determină urma ei orizontală H(h,h’). Planul tangent la cilindru va conţine această dreaptă, deci urmele orizontale T1 şi T2 trec prin urma h şi sunt tangente la baza cilindrului din planul orizontal de proiecţie, în punctele 1 şi 2. Pentru determinarea urmei verticale T1’ a planului tangent [T1], se foloseşte urma verticală a dreptei D sau urma verticală V1(v1,v1’) a orizontalei G(g,g’) a planului tangent, trasată prin punctul M, T1’ = T1x ∪ v1’. Analog, se poate construi şi urma T2’.
9.2.2 Plan tangent la o suprafaţă conică

Planul tangent la o suprafaţă conică trece prin vârful conului, conţine o generatoare a conului şi tangenta la curba directoare în punctul în care generatoarea o intersectează. a) Plan tangent într-un punct pe suprafaţa unui con Se consideră dat conul cu vârful în punctul S(s,s’) şi baza un cerc situat în planul orizontal de proiecţie (fig.9.8).

158

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

Planul tangent dus printr-un punct N(n,n’) de pe suprafaţa conului va conţine generatoarea 1S(1s,1’s’) pe care este situat punctul. Astfel, urma orizontală T este tangentă în punctul 1 la curba directoare. Pentru trasarea urmei verticale T’ se determină urma verticală a generatoarei 1S sau se găseşte urma verticală v’ a unei orizontale G(g,g’) a planului tangent [T], care trece prin punctul N, T’ = Tx ∪ v’.

s' z T' O g' d' x O'
2

s' z T1' n' v' h' d h n O O

g' x T
1' 1

n' o' Tx n

v' v

T2

T1x v

g

o

s y T1

1 g

s y

Fig.9.8 Plan tangent în punctul N(n,n’) pe suprafaţa conului

Fig.9.9 Plan tangent la con dintr-un punct N(n,n’), exterior conului

b) Plan tangent la con dintr-un punct exterior conului Fie conul circular oblic cu vârful în punctul S(s,s’), baza în planul orizontal de proiecţie şi un punct N(n,n’), exterior conului (fig.9.9). Planul tangent conului dus prin punctul N trece prin vârful S(s,s’) şi este tangent la cercul de bază. Se trasează dreapta D(d,d’) prin punctul N şi prin vârful conului şi se determină urma orizontală H(h,h’) a acestei drepte. Din punctul N se pot duce două plane tangente la con, a căror urme orizontale, T1 şi T2, trec prin urma orizontală h şi sunt tangente la bază în punctele 1 şi 2. Pentru trasarea urmei verticale T1’ se determină urma verticală a dreptei D sau se utilizează urma verticală V(v,v’) a orizontalei G(g,g’) a planului [T1], trasată prin punctul N, T1’ = T1x ∪ v’. Analog, se procedează şi pentru urma T2’.
9.2.3 Plan tangent la o suprafaţă sferică

Planul tangent la o suprafaţă sferică are un punct comun cu aceasta şi este perpendicular pe raza care trece prin punctul de tangenţă. a) Plan tangent într-un punct pe suprafaţa sferei Se consideră o sferă cu centrul în Ω(ω,ω’) şi un punct M(m,m’) situat pe suprafaţa ei (fig.9.10). Pentru a se trasa urmele planului [T] tangent la sferă, dus prin punctul M, se foloseşte o orizontală D(d,d’) a acestui plan. Deoarece planul tangent este perpendicular pe raza ΩM(ωm,ω’m’), proiecţia orizontală d a orizontalei se trasează prin punctul m, perpendiculară pe raza ωm. Se determină urma verticală V(v,v’) a orizontalei şi prin proiecţia verticală v’ se trasează urma verticală T’ a planului tangent, perpendicular pe raza ω’m’. Urma orizontală T trece prin Tx şi este paralelă cu proiecţia orizontală d a orizontalei (sau perpendiculară pe raza ωm).

SUPRAFEŢE CURBE
z
v'

159
z
v2'
2' 1'

m'

N'=d'

m'

v1'

N'=d1'=d2' T1'

ω' T' x
v

ω' T2' Tx T m O x
v2 v1

T1x O T2x d2 T1 y T2

d1
2

m
1

ω

d y

ω

Fig.9.10 Plan tangent într-un punct M(m,m’), pe suprafaţa sferei

Fig.9.11 Plan tangent la sferă dintr-un punct M(m,m’),exterior sferei

b) Plan tangent la sferă dintr-un punct exterior ei Fie sfera cu centrul în Ω(ω,ω’) şi un punct M(m,m’) exterior ei (fig.9.11). Problema trasării unui plan tangent la suprafaţa sferică prin punctul M(m,m’) are o infinitate de soluţii. În continuare, se vor trasa două astfel de plane, folosind tangentele duse din punctul M(m,m’) la secţiunea circulară determinată în sferă de planul de nivel [N], care trece prin acest punct. În epură, secţiunea circulară determinată de planul de nivel se proiectează în adevărată mărime pe planul orizontal de proiecţie. Tangentele duse din punctul m la acest cerc sunt orizontalele D1(d1,d1’) ≡ M1(m1,m’1’) şi D2(d2,d2’) ≡ M2(m2,m’2’). Planele tangente [T1] şi [T2] au urmele verticale T1’ şi T2’ perpendiculare pe razele ω’1’, respectiv ω’2’ şi trec prin urmele verticale v1’ şi v2’, ale celor două orizontale. Urmele orizontale T1 şi T2 se trasează prin T1x şi T2x şi sunt paralele cu proiecţiile orizontale ale orizontalelor tangente, d1 şi respectiv d2.

9.3 Secţiuni plane în suprafeţe curbe
Secţiunea plană într-o suprafaţă curbă este, în general, o curbă plană, definită de punctele de intersecţie ale generatoarelor cu planul secant. Determinarea secţiunii plane se face utilizând metodele de la determinarea secţiunilor plane în poliedre, alegând un număr suficient de generatoare, în special cele pe care sunt situate punctele de maxim, de inflexiune, de schimbare a vizibilităţii, etc. Punctele astfel determinate se vor uni printr-o linie curbă continuă.
9.3.1 Secţiuni plane în cilindri

În funcţie de poziţia relativă plan-cilindru, secţiunea plană într-un cilindru circular poate fi : - un paralelogram – dacă planul secant este paralel cu axa cilindrului sau o conţine (fig.9.12, a);

dacă se consideră un număr oarecare de generatoare. iar generatoarele h4 Q 2 din punctele 3 şi 4 determină punctele h3 Q4 C(c.9.13 Secţiune plană în cilindru.o elipsă sau o porţiune de elipsă – după cum planul secant intersectează toate generatoarele cilindrului (fig.9.9. 3. perpendicular pe generatoarele cilindrului frontal. 2.9. b) Secţiune plană într-un cilindru frontal.9.c’) şi D(d. .un cerc . Generatoarele din 2 b 1 o1 punctele 1 şi 2 determină punctele A(a. d). determinată de un plan de capăt Secţiunea plană făcută de planul de capăt [P]. O1 [P] O1 O1 O1 Ω Ω O2 c) [P] Ω O2 d) [P] O2 a) O2 b) Fig. Secţiunea plană d' v4' a' este o elipsă şi se găseşte determinând v2 ' punctele în care generatoarele c' intersectează planul secant. şi 4).12. Pentru o determinare mai exactă a Fig. elipsei de secţiune pot fi intersectate şi determinată de un plan oarecare [P] alte generatoare cu planul secant [P].b’) ale elipsei de secţiune (punctele o2 h2 în care proiecţia verticală a elipsei îşi 3 c schimbă vizibilitatea).dacă planul secant este paralel cu planul bazei (fig.12 Secţiuni plane în cilindri a) Secţiune plană în cilindru. convenabil alese. care îl secţionează (fig.14). Planul secant fiind proiectant faţă de planul vertical de proiecţie.9. duse 3'=h3' 4'=h4' 2'=h2' v1 v3 v2 prin generatoarele de contur aparent 4 P d vertical şi orizontal (cele care trec prin punctele 1.12. Se folosesc Px O o1' 1'=h1' b' v4 x plane auxiliare de capăt [Q1] ÷ [Q4].12.a’) a şi B(b.160 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ .13). determinată de un plan oarecare Fie un cilindru circular oblic cu Q1' Q3' Q2' Q4' baza inferioară în planul orizontal de P' v1' v3' o2' z proiecţie şi un plan oarecare [P]. se numeşte secţiune normală şi este o elipsă (fig. cu baza inferioară în planul orizontal de proiecţie. c) sau doar o parte dintre ele (fig.9. b). proiecţia verticală a secţiunii [m’r’n’q’] rezultă direct prin punctele în care acestea intersectează urma verticală P’ a planului de capăt. Ducând liniile de ordine corespunzătoare se obţine şi proiecţia orizontală .d’) ale secţiunii (punctele h1 Q3 y în care proiecţia orizontală a elipsei îşi Q1 schimbă vizibilitatea).

3.16. . obţinând elipsa cu axele 1050 şi 3070. Conturul secţiunii eliptice s-a trasat respectând vizibilitatea cilindrului.5. e). pe planul vertical sub e a forma segmentului 1’5’.o hiperbolă – dacă planul secant este paralel cu un plan ce trece prin vârful conului (fig. .16.14 Secţiune plană într-un cilindru frontal. F şi I. 2. s-au mai luat patru generatoare intermediare celor de contur aparent. 9.15 Secţiune plană într-un cilindru drept.9. se determinată de planul de capăt [P] rabate planul de capăt. a). iar pe planul lateral după o d c elipsă cu axele 3”7” şi 1”5”.9.1) 161 P' m' 1'=3' q'=r' 2'=4' o2' a' x a d'=c' g'=f ' b' q e'=i' c o1' g 1 2 e o1 i d m b f 3 r n' Px 20 O q0 10 n 4 o2 n0 40 m0 30 P r0 Fig.16. c) şi intersectează toate generatoarele conului. b). care îl 20 3" 3'=7' 7" P0 secţionează.9. Pentru a se trasa elipsa. pe planul orizontal de proiecţie. împreună cu secţiunea. d) . pe planul vertical de proiecţie. împreună cu secţiunea. pentru a afla mărimea ei reală. suprapus pe o1=o2 urma verticală P’ a planului de P b capăt. determinând încă patru puncte ale elipsei 1. determinată de un plan de capăt [P] 70 60 z 50 c) Secţiune plană într-un 80 o2' o2" cilindru drept 40 Se consideră cilindrul 5" 5' 4" 4'=6' 10 6" circular drept din figura 9.9. elipsa de secţiune se proiectează deformat.9. obţinând elipsa [m0r0n0q0]. . respectiv înclinat faţă de planul bazei (fig.2 Secţiuni plane în conuri După poziţia relativă pe care o are un plan secant faţă de conul pe care îl secţionează.un cerc sau o elipsă – după cum planul secant este paralel (fig. care trec prin punctele E.9. În y toate cele trei proiecţii.16. iar Fig.9.16. Pentru a afla adevărata mărime a secţiunii.15 şi un 30 plan de capăt [P]. G. secţiunea plană obţinută poate avea următoarele forme : . 3 şi 4.o parabolă – dacă planul secant este paralel cu o generatoare a conului (fig. Secţiunea normală într-un cilindru frontal serveşte la trasarea desfăşuratei cilindrului (subcapitolul 9.SUPRAFEŢE CURBE a elipsei de secţiune [mrnq].un triunghi – dacă planul secant conţine vârful conului (fig. se rabate planul secant [P]. Elipsa de secţiune se proiectează deformat pe cele două plane de proiecţie. Secţiunea plană 2'=8' 2" 8" 1' 1" o1' x O obţinută este o elipsă şi se o1" Px proiectează pe planul orizontal de g f i proiecţie suprapusă peste baza cilindrului.

b’ ∈ 2’s’. Astfel. Secţiunea eliptică este determinată de punctele în care generatoarele conului intersecQ2' z tează planul secant [P]. Dandelin a emis următoarea teoremă în ce priveşte secţiunile în conuri : secţiunea făcută de un plan într-un con este o elipsă. V [P] V V [P] [P] O c) Fig. obţinând alte puncte de pe determinată de un plan oarecare [P] conturul secţiunii eliptice. de 3 3'=h3' pe conturul orizontal al elipsei de c secţiune (h1v1 ∩ 1s = a. d’ d (a’ ∈ 1’s’. P pentru proiecţia orizontală şi Q4 h1 y a’b’d’. Pentru trasarea mai exactă a Q1 elipsei se pot intersecta şi alte generatoare cu planul [P].16 Secţiuni plane în conuri V V [P] Ω [P] O a) O b) O d) O e) a) Secţiune eliptică în con Fie conul circular oblic cu baza în planul orizontal de proiecţie. 4S. o hiperbolă sau o parabolă. în proiecţia orizontală şi b' d' O 3S. secţionat de un plan oarecare [P] (fig. ambele pânze ale acestuia sau este paralel cu un plan tangent la con.162 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Ştiind că suprafaţa conică este alcătuită din două pânze (de o parte şi de alta a vârfului).17 Secţiune eliptică în con circular oblic.17). . în proiecţia verticală. c’ ∈ 3’s’.9. h3 4 d’ ∈ 4’s’). Q2 h4 Acestea sunt şi punctele care delimitează conturul vizibil al Q3 elipsei în cele două proiecţii : cad. se Q' s' 1 P' utilizează planele auxiliare de v1' capăt [Q1] ÷ [Q4] duse prin v4' generatoarele care definesc contuv3' v2' a' rul aparent în cele două proiecţii : c' 1S şi 2S.9. după cum planul de secţiune taie o singură pânză a conului. Fig. iar apoi cu linii de ordine corespunzătoare şi s h2 proiecţiile verticale a’. pentru proiecţia verticală. mai întâi în proiecţia x 4'=h4' 2'=h2' v1 v3 Px orizontală. Se v4 v2 1'=h1' obţin. O 2 b 1 a h4v4 ∩ 4s = d). b. h3v3 ∩ 3s = c. b’.9. h2v2 ∩ 2s = b. c şi d. c’. punctele a.

paralel cu generatoarea SA a conului. cu centrul în centrul bazei (se proiectează pe planul orizontal în adevărată mărime). fiind punctele de tangenţă a elipsei cu conturul aparent din planul lateral. având baza în planul orizontal de proiecţie. punctele A1(a1. adică prin centrul elipsei din proiecţia verticală şi reprezintă punctele de intersecţie dintre planul [P]. de intersecţie dintre planul [N] şi planul [P] şi apoi se intersectează cele două elemente rezultate : cercul şi dreapta de capăt.9.18 Secţiune eliptică în conul circular drept. În acest caz.f’. m’n’). se determină dreapta de capăt MN(mn. pe planul orizontal de proiecţie.m’n’) se obţine cu ajutorul planului auxiliar de nivel [N] dus la jumătatea segmentului a1’b1’.e”) şi F(f. conform metodologiei explicate mai sus.e’. determinată de un plan de capăt [P] Alte puncte ale secţiunii eliptice se determină ducând alte plane de nivel. cu un plan de capăt. . s' b1' d1 " z P' b1" c1" s" c1'=d1' N1' N' a1' x d10 b10 c10 m e0 0 P n0 f 0 a10 Px a' f a a1 n'=m' e'=f ' r1 d n d 1 s e m c1 c b1 O b' d" r1 a1" a"=b" c" b y Fig.SUPRAFEŢE CURBE 163 O secţiune eliptică se poate obţine şi prin secţionarea unui con circular drept.18). În proiecţia orizontală. Cu ajutorul planului [N1] se determină punctele E(e. Proiecţiile orizontale c1 şi d1 de pe conturul orizontal al elipsei de secţiune se determină cu ajutorul proiecţiei laterale a conului. fiind situate pe generatoarele s”c” şi s”d”. Se procedează astfel : se intersectează planul [N] cu suprafaţa conică şi se obţine cercul de rază r1. secţiunea este elipsa cu axele a1b1 şi mn. Condiţia este ca unghiul de înclinare a planului secant faţă de planul orizontal să fie mai mic decât unghiul dintre generatoarele conului şi planul curbei directoare (fig. suprapus peste urma verticală P’ a planului secant.b1’) fiind punctele de intersecţie dintre generatoarele SA şi SB cu acest plan. suprafaţa conică şi planul de nivel.a1’) şi B1(b1. Aceasta este elipsa cu axele a10b10 şi m0n0.9. Adevărata mărime a secţiunii se poate determina prin rabaterea planului de capăt [P]. b) Secţiune parabolică în con Se consideră conul circular drept cu baza în planul orizontal de proiecţie şi planul de capăt [P]. Axa mică a elipsei MN(mn. împreună cu secţiunea.f”) de pe conturul elipsei. elipsa de secţiune este dată în proiecţia verticală de segmentul a1’b1’ (axa mare a elipsei).

Se observă că planul [P] intersectează ambele pânze ale conului. cum sunt punctele M(m. c1” şi d1” fiind punctele de tangenţă a proiecţiei laterale a parabolei cu conturul aparent lateral al conului.19).d1’). sunt determinate cu ajutorul proiecţiei laterale a conului. (3.d1’) de intersecţie a generatoarelor SC. . punctele (1. Acestea au vârfurile în punctele A1(a1.s’a’) şi SB(sb.20).b1’) este dat de intersecţia generatoarei SB cu planul secant [P].a1’) şi B1(b1. ducând un plan auxiliar de nivel [N1]. m" n" m'=n' având unghiul de înclinare faţă de a' Px 1'=2' x O 1" c" planul orizontal egal d" 2" a"=b" 2=20 d cu unghiul dintre n0 nd d10 generatoarea conului 1 şi planul bazei a s (fig. respectiv SD. generând două hiperbole ca secţiune.2’). fie ca în figură.9. Urma orizontală P intersectează baza conului în Fig.c1’) şi D1(d1. care secţionează conul după un cerc. c) Secţiune hiperbolică în con O secţiune hiperbolică se obţine prin secţionarea unui con circular drept. (2. pe planul orizontal. ca fiind punctele de intersecţie dintre dreapta de capăt MN şi cercul de secţiune rezultat în urma intersecţiei conului cu planul de nivel (intersecţia este vizibilă pe proiecţia orizontală).9. împreună cu secţiunea.n’) se determină cu ajutorul planului de nivel [N]. cu planul [P] se determină fie prin construirea proiecţiei laterale a conului.2’). care trece prin vârful conului (fig. Punctele C1(c1.b1’).m’) şi N(n.3’) şi (4.s’m’) şi SN(sn. duse prin punctele m şi n. Punctele C1(c1. în care generatoarele SA(sa. Secţiunea parabolică se proiectează deformat pe cele trei plane de proiecţie. Alte puncte utile pentru trasarea parabolei. Punctele (1. iar pentru determinarea mărimii ei reale se rabate planul de capăt. cu un plan de capăt [P] paralel cu un plan [Q].19 Secţiune parabolică în conul circular drept. Vârful parabolei B1(b1. cu baza în planul orizontal de proiecţie.9. Urma orizontală P a planului secant [P] intersectează în punctele m1 şi n1 tangentele la curba generatoare. b1 b b10 Proiecţia c10 c1 verticală a parabolei m m0 este confundată cu 1=10 urma verticală P’ a c y P planului. Planul [Q] secţionează conul după generatoarele SM(sm. de intersecţie a generatoarelor SC şi SD cu planul [P]. obţinând parabola 10b1020. care aparţin parabolei.164 s' P' z s" GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Secţiunea determinată de acest b1" b1' plan în con este o parabolă şi se c1" d1" observă că planul c1'=d1' secţionează numai o N' pânză a conului.1’) şi determinată de un plan de capăt [P] (2.4’) rezultă ca intersecţia planului [P] cu cercurile bazelor celor două pânze ale conului şi aparţin hiperbolelor.s’n’).c1’) şi D1(d1.s’b’) intersectează planul secant [P].1’).

iar planul secant după drepte particulare. determinând axa mare a .3’) şi (4. care aparţin cercului de secţiune al sferei. Elementele rezultate se intersectează la rândul lor după puncte.α’) în α0.g’). iar cu planul [N3]. cu planul [N2] se determină punctele (7. Alte puncte ale hiperbolelor de secţiune se găsesc ducând plane de nivel ajutătoare.5’) şi (6. iar acestea la rândul lor se intersectează în punctele (3. determinată de un plan de capăt [P] 9. prin rabaterea centrului hiperbolelor (α. care intersectează sfera după cercuri paralele cu cercul meridian sau cu ecuatorul.6’). Secţiunea plană determinată de planul [P] în sferă este un cerc şi se proiectează pe cele două plane de proiecţie sub forma unor elipse (fig.8’).7’) şi (8. de regulă de nivel sau de front. punctele m1 şi n1 fiind în planul orizontal. Planul de nivel [N] dus prin centrul sferei.α’). Intersecţia lor reprezintă centrul hiperbolei (α.SUPRAFEŢE CURBE 165 Asimptotele hiperbolelor din proiecţia orizontală trec prin punctele m1 şi n1 şi au direcţia paralelă cu generatoarele sm şi sn.9.3 Secţiuni plane în sferă Secţiunea făcută de un plan într-o sferă este un cerc. secţionează sfera după cercul ecuator (proiecţia orizontală a sferei) şi intersectează planul [P] după orizontala G(g. Punctele secţiunii circulare se determină cu ajutorul unor plane auxiliare.21). Odată cu hiperbolele s-au rabătut şi asimptotele. ω’ ∈ N’.ω’) şi planul oarecare [P].3. 3'=4' P' Q' z c1'=d1' 7'=8' N1' N2' s' b1' α' a1' 5'=6' N3' d 8 4 O x 40 d10 80 1=10 n1 60 6 n d1 s c1 c 3 y b b10 α0 a10 a 50 a1 b1 α 30 c10 70 2=20 5 7 m1 P m Q Fig. punctele (5.20 Secţiune hiperbolică în conul circular drept. a) Secţionarea sferei cu un plan oarecare Fie sfera cu centrul în punctul Ω(ω.4’). Adevărata mărime a secţiunilor hiperbolice se determină prin rabatere pe planul orizontal de proiecţie.9.

a căror proiecţii orizontale sunt confundate. Planul de front [F] dus prin centrul sferei. dus prin centrul sferei. fiind paralel cu planul vertical de proiecţie. Pentru trasarea elipsei în proiecţia orizontală sunt importante şi punctele de pe conturul cercului ecuator.9. ω ∈ F.1’) şi (2. Astfel. d1 ∩ c = 6. se utilizează planul de nivel [N1].d1’). ω’ ∈ N’. Axa mare a elipsei. 8 ale secţiunii. secţionează sfera după cercul meridian (proiecţia verticală a sferei) şi intersectează planul [P] după frontala F(f.21 Secţionarea sferei cu un plan oarecare [P] Fig. se trasează planul de nivel [N].o’) al secţiunii (1’o’ = o’2’). Orizontalele G1(g1. suprapus pe urma verticală Q’. care determină axa mare a elipsei de secţiune din proiecţia verticală. dus prin punctul O. care secţionează sfera după cercul c. dat de punctele în care planul intersectează cercul meridian (fig. 56.g2’) determină la intersecţia cu cercul c1 ≡ c2. respectiv 7.22 Secţionarea sferei cu un plan de capăt [Q] b) Secţionarea sferei cu un plan proiectant Dacă sfera este secţionată cu un plan de capăt [Q]. Pentru determinarea altor puncte aparţinând elipsei s-au mai folosit alte două plane de nivel [N1] şi [N2]. punctele 5.166 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ elipsei din proiecţia orizontală. Punctele 1’. unde curba de secţiune îşi schimbă vizibilitatea. 2’ şi respectiv 3.9. . rezultată ca intersecţia planului de capăt [Q] cu planul de nivel. 34. d1 ∩ c = 5. care trece prin centrul O(o. 4 limitează porţiunile vizibile pentru cele două proiecţii ale secţiunii în sferă. iar din intersecţia lor rezultă punctele (1. astfel încât acestea determină în sferă secţiunile circulare c1 şi c2.9. iar în proiecţia orizontală 12 reprezintă axa mică a elipsei după care se proiectează cercul de secţiune. este situată pe dreapta de capăt D1(d1. cercul de secţiune se determină în proiecţia verticală direct prin segmentul 1’2’.g1’) şi G2(g2. echidistante faţă de centrul sferei. şi se determină punctele 3 şi 4 pe proiecţia orizontală a conturului aparent al sferei.22). 1’2’. iar pentru determinarea ei în proiecţia orizontală. Acesta este diametrul cercului de secţiune şi este în adevărată mărime.2’). f' z N1' P' N1'=g1' v1' 5' N'=g' v' 3' N2'=g2' v2' 7' 1' 2' 6' = = 1' Q' 2' z 4' 8' = = ω' d1'=6'=o'=5' ω' d'=4'=3' N' Px x v2 v1 h'=v 3 5 7 1 O c1=c2 Qx x O 3 5 c 2 h ω 2 g2 8 6 4 g g1 F=f 1 4 o ω P y Q d d1 6 y Fig. 6. prin intersecţia acestuia cu dreapta de capăt d.f’). o’∈ N1’.

d’) . fără a mai utiliza plane auxiliare.β’). este determinat de două drepte concurente în punctul M(m. paralel cu generatoarele cilindrului. dreapta D şi o dreaptă Δ(δ. Vizibilitatea dreptei în cele două proiecţii este dată de vizibilitatea generatoarelor (1α.2’β’). se preferă metoda secţiunilor longitudinale.m’).1’3’) şi (24. Astfel. a planului secant intersectează cercul bazei cilindrului după segmentul 12.α’) şi (β.23). Pentru determinarea punctelor în care dreapta intersectează cilindrul.δ’). paralelă cu generatoarele cilindrului. iar exactitatea determinării punctelor de intersecţie este influenţată de precizia de construire a elipsei de secţiune. iar suprafaţa laterală a cilindrului după generatoarele (13.9.23 Intersecţia unui cilindru circular oblic cu o dreaptă oarecare D(d. Când corpurile sunt situate în poziţii particulare faţă de planele de proiecţie.9. punctele în care o dreaptă intersectează un astfel de corp pot să rezulte direct. 9. d' m' h' x δ' α' o1' 2' 2 3' o2' 4' z d' v' z β' h1' h1 O x 1' α' o' 2' δ' β' n' h' h h1 ' O h1 n 1' δ' h P 1 δ o1 α d m β o2 3 4 2 o β α δ v y y P 1 d Fig. Planul auxiliar dus prin dreapta D(d.4.1’α’) şi (2β. P = h ∪ h1. Punctele de intersecţie dintre dreapta dată şi conturul secţiunii determinate de planul auxiliar sunt punctele căutate.24 Intersecţia unui con circular oblic cu o dreaptă oarecare D(d. secţiunea determinată în cilindru de planul auxiliar este o elipsă. Urma orizontală P. Dacă se foloseşte metoda secţiunilor transversale. care rezultă ca puncte de intersecţie dintre proiecţiile dreptei şi paralelogramul de secţiune.d’).9. Dreapta D intersectează cilindrul în punctele (α.1 Intersecţia unui cilindru cu o dreaptă Fie cilindrul circular oblic cu baza în planul orizontal de proiecţie şi dreapta D(d.d’) Fig.SUPRAFEŢE CURBE 167 9. se poate aplica una din cele două metode studiate la intersecţia poliedrelor cu drepte (având în vedere că cilindrul este o prismă cu un număr infinit de muchii şi respectiv de feţe).2’4’).4 Intersecţia suprafeţelor curbe cu drepte Problema determinării punctelor de intersecţie dintre o dreaptă şi o suprafaţă curbă se rezolvă ducând prin dreaptă un plan auxiliar. M ∈ D.d’) (fig.

care trece prin centrul sferei (fig. iar planul [P] intersectează suprafaţa conului după generatoarele V1 şi V2.α’) şi (β. Pentru determinarea punctelor de intersecţie se folosesc metodele Geometriei descriptive. cu baza în planul orizontal de proiecţie.9.168 9.v’) al conului.4. ce trece prin centrul sferei. rezultând o secţiune longitudinală triunghiulară în con. Proiecţia sferei pe planul vertical de proiecţie este cercul meridian obţinut prin secţionarea sferei cu planul de front [F]. Printr-o z' d' 2' 21' z 1 b' d' N' z d1' 11' ω' 1' a' 2 ω' a1' x a' d 2 O x a=a0 2 20 O d0 a1 1 d1=F ω=z 10 ω d 1 b0 ω1 b b1 y a y Fig. cât şi în proiecţia verticală vizibilitatea dreptei este dată de cele două generatoare pe care le intersectează. a) Intersecţia sferei cu o dreaptă care trece prin centrul sferei Se consideră sfera cu centrul în punctul Ω(ω.2 Intersecţia unui con cu o dreaptă GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Şi în cazul intersecţiei dintre un con şi o dreaptă.d’).α’) până la punctul (β.4.26 Intersecţia sferei cu o dreaptă care nu trece prin centrul sferei (rabatere pe plan de nivel) .β’) este situat pe suprafaţa invizibilă a conului. o dreaptă intersectează o sferă în două puncte. din figura 9.24. Se determină urmele orizontale ale celor două drepte şi se trasează urma orizontală P a planului secant.9.δ’).β’) şi mai departe până la generatoarea de contur aparent.25 Intersecţia sferei cu o dreaptă care trece prin centrul sferei Fig. Planul secant [P] este determinat de două drepte concurente în punctul N(n. Se disting două cazuri : dreapta trece sau nu prin centrul sferei.β’) în care dreapta D(d. P = h1 ∪ h. Aceasta intersectează cercul de bază al conului în punctele 1 şi 2.d’) intersectează triunghiul de secţiune (1v2.1’v’2’) sunt punctele în care dreapta intersectează conul. deoarece punctul (β.ω’) şi dreapta D(d. metoda care dă rezultatele cele mai exacte este metoda secţiunilor longitudinale. simplificând rezolvarea problemei. Punctele în care dreapta D(d. N ∈ D : dreapta dată D şi o dreaptă Δ(δ. 9.9. se determină ducând un plan auxiliar prin dreaptă şi prin vârful V(v. definită de punctul N şi de vârful conului.3 Intersecţia unei sfere cu o dreaptă În general. δ’ = n’ ∪ v’. δ = n ∪ v.n’). Punctele (α. [1V2]. Atât în proiecţia orizontală.d’) intersectează conul circular oblic.25). Astfel cele două proiecţii sunt invizibile de la punctul (α.

a’). Revenind din rotaţie.9. ce trece prin centrul sferei.b’).27 Intersecţia sferei cu o dreaptă care nu trece prin centrul sferei Fig.d1’). în mai multe moduri.ω’) şi dreapta D(d.d’). Punctele (1. luând axa de rotaţie Z(z.9.d’) rezultă din epură. Planul de nivel [N] taie sfera după cercul ecuator. Axa de rabatere este orizontala aω şi pentru determinarea poziţiei rabătute d0 a dreptei. se obţin proiecţiile orizontale 1 şi 2. dreapta este invizibilă de la conturul aparent până în punctul 2. conţinută în planul [F]. se transformă dreapta D în frontala D1(d1. proiecţiile dreptei fiind invizibile între punctele de intersecţie cu sfera. Astfel.SUPRAFEŢE CURBE 169 rotaţie de nivel.9. pe proiecţia verticală d’. d0 = a0 ∪ b0. se mai rabate punctul B(b. se poate face utilizând metodele Geometriei descriptive. iar dreapta rabătută d0 îl intersectează în punctele 10 şi 20. acestea fiind punctele de intersecţie dintre dreaptă şi sferă.27). cu ajutorul punctului A(a. Se rabate planul împreună cu dreapta şi cu secţiunea circulară. punctele 1’ şi 2’. Vizibilitatea dreptei D(d. P ≡ d (fig.28 Intersecţia sferei cu o dreaptă care nu trece prin centrul sferei .2’) sunt punctele în care dreapta D(d. care o intersectează (fig. Aceeaşi problemă se poate rezolva ducând prin dreaptă un plan proiectant vertical [P]. b) Intersecţia sferei cu o dreaptă care nu trece prin centrul sferei Determinarea punctelor în care o dreaptă care nu trece prin centrul sferei o intersectează. pe proiecţia d şi ducând liniile de ordine corespunzătoare. cercul meridian şi dreapta D1 sunt coplanare şi se intersectează în punctele 11’ şi 21’. În proiecţia orizontală. Fie sfera cu centrul în punctul Ω(ω. în proiecţia verticală se obţin proiecţiile 1’ şi 2’ pe proiecţia d’. în funcţie de poziţia punctelor de intersecţie pe sferă.26).d’) intersectează sfera. iar în proiecţia verticală este invizibilă între punctele 1’ şi 2’. Ridicând din rabatere aceste puncte. cu ajutorul triunghiului de poziţie.1’) şi (2. pe care d' P' z ω' a' Px P ω r 1 2 2' 1' ω' a' x 2' 1' b' b' d' z O x P0 ω 2 O F=d b x1 d b d0 ω0 r b0 a y O1 r 20 1 d1' 21' 11' b1' a a0 10 ω1' y a1' Fig.9. iar apoi cu linii de ordine se determină şi proiecţiile orizontale 1 şi 2 pe proiecţia orizontală d. Dreapta D şi centrul sferei determină un plan care se rabate pe planul de nivel [N].z’) prin centrul sferei.

iar apoi cu linii de ordine se determină proiecţiile verticale 1’ şi 2’. .d’) intersectează sfera. Lungimea generatoarelor. concentric cu proiecţia sferei în ω1’. de obicei prin schimbarea planelor de proiecţie. peste care se suprapune desfăşurata curbei de secţiune. pe planul orizontal de proiecţie.d’) se transformă în dreapta D1(d1. Proiecţia rabătută d0 a dreptei intersectează cercul de secţiune în punctele 10 şi 20.ω’). Pentru desfăşurarea suprafeţei cilindrice cuprinsă între planul [P] şi planul orizontal.170 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ o determină în sferă. înscriind în curba lor directoare un poligon cu n laturi. se obţin punctele (1. Revenind din schimbarea de plan. care îl secţionează (fig.5. Vizibilitatea dreptei D(d. dreapta D(d. Precizia obţinută la desfăşurarea unei suprafeţe curbe este direct proporţională cu mărimea numărului n. puncte în care dreapta D(d. pe proiecţia d. suprafaţa curbă transformându-se într-o suprafaţă poliedrală cu un număr n de feţe. punctele (1. transformata prin desfăşurare a curbei de secţiune nu are puncte de inflexiune. prezintă inflexiuni (punctele în care transformata curbei de secţiune îşi schimbă sensul concavităţii) în punctele în care planul tangent la suprafaţa cilindrică sau conică este perpendicular pe planul secant.d’). în ambele proiecţii. se face desfăşurarea întregului cilindru.5 Desfăşurarea suprafeţelor curbe Desfăşurarea suprafeţelor curbe riglate se face. în principiu.d1’). când acestea nu sunt într-o poziţie particulară. Lungimea curbei de secţiune se aproximează prin coardele arcelor de curbă din care este formată aceasta.d’) intersectează sfera cu centrul în punctul Ω(ω. cu baza în planul orizontal de proiecţie şi un plan de capăt [P]. În cazurile când suprafaţa curbă are o generatoare perpendiculară pe planul secant. în sistemul iniţial de proiecţie. Proiecţia verticală d1’ intersectează cercul de secţiune în punctele 11’ şi 21’.d’). se determină cu una din metodele Geometriei descriptive. după metodologia de la desfăşurarea poliedrelor. se face utilizând metoda schimbării planului de proiecţie vertical. rezultă analizând poziţia punctelor de intersecţie pe sferă. 9. care este o frontală. Astfel. în cilindru. determinată de planul secant [P]. pe care le subîntind. Se secţionează sfera cu un plan de front [F]. pe proiecţia d’ a dreptei. Cercul de secţiune obţinut se proiectează pe noul plan vertical de proiecţie în adevărată mărime.28 determinarea punctelor în care dreapta D(d.1 Desfăşurarea suprafeţelor cilindrice Pentru desfăşurarea unui cilindru. luând noua linie de pământ O1x1 paralelă cu proiecţia d. ce conţine proiecţia d. a) Desfăşurarea cilindrului drept Fie dat cilindrul circular drept. În figura 9.9. 9.1’) şi (2. Secţiunea normală pe generatoare este aceeaşi indiferent unde este făcută pe lungimea generatoarelor şi este necesară pentru determinarea distanţei dintre două generatoare consecutive. paralele sau perpendiculare pe planul de proiecţie.29).2’). elementele necesare sunt mărimea reală a generatoarelor şi lungimea curbei de secţiune normală (perpendiculară) pe generatoare.1’) şi (2. Se revine din rabatere şi se obţin proiecţiile orizontale 1 şi 2.2’) fiind punctele de intersecţie dintre sferă şi dreapta D(d. ţinând seama de Teorema lui Olivier : Transformata prin desfăşurare a secţiunii făcute de un plan într-un cilindru sau un con. Pentru trasarea desfăşuratei suprafeţei curbe se unesc punctele de pe desfăşurata poliedrului înscris cu linii curbe.

acestea devenind frontale. 5) Pe o linie dreaptă se trasează desfăşurata secţiunii normale.SUPRAFEŢE CURBE 171 Desfăşurata cilindrului drept este un dreptunghi cu lungimea egală cu circumferinţa cercului bazei. o2' 8'=2' 7'=3' P' 1' z 10 6'=4' 20 30 40 50 60 70 80 10 x Px c'=o1'=g' a' O e'd'=f ' g b'=k' k f e o1=o2 d a) c b a y A0 B0 5' C0 D0 E0 F0 G0 K0 A0 P b) Fig. 4) Se determină mărimea reală a elipsei de secţiune. măsurând segmentele A0B0 = ab. …K080 = k’8’ şi unirea punctelor 10. iar lăţimea. prin intersectarea lui cu un plan de capăt [P]. în noul sistem de proiecţie ([H].9.…80. parcurgându-se următoarele etape : 1) Se determină adevărata mărime a generatoarelor cilindrului. Noua linie de pământ se ia paralelă cu proiecţiile orizontale ale generatoarelor.…. [V1]). C030 = c’3’. aproximând lungimile arcelor de elipsă cu coardele corespunzătoare : 12 = 1020. 23 = 2030. 30.10. pe planul orizontal de proiecţie. Transformata secţiunii eliptice se obţine prin măsurarea pe generatoarele de pe desfăşurată a segmentelor A010 = a’1’. având în vedere că sunt drepte verticale).30. perpendiculare pe aceasta şi se măsoară pe ele lungimile reale ale . 6) În punctele care determină desfăşurata secţiunii normale se trasează direcţiile generatoarelor. B0. Secţiunea obţinută (1÷8) este o elipsă. se procedează ca şi la desfăşurarea prismei oblice. împreună cu secţiunea.A0 se ridică segmente egale cu lungimea generatoarelor. se înscrie în cilindru o prismă cu opt feţe. păstrându-şi cota egală cu cota punctului O2. B0C0 = bc. prin rabaterea planului [P].K0A0 = ka. baza inferioară cu centrul în O3 având cota zero. 3) Se determină o secţiune normală în cilindru. Secţiunea normală necesară pentru desfăşurare este chiar cercul bazei. din proiecţia orizontală. iar baza superioară cu centrul în O4.29 Desfăşurarea cilindrului drept : a) epura cilindrului drept . B020 = b’2’. b) desfăşurata cilindrului drept şi a trunchiului de cilindru b) Desfăşurarea cilindrului oblic Pentru a trasa desfăşurata cilindrului oblic din figura 9. printr-o schimbare de plan vertical de proiecţie. înălţimea generatoarelor (în adevărată mărime în proiecţia verticală. P ⊥ a5. Prin punctele A0. care se proiectează pe planul vertical [V1] după segmentul 1’5’. 20. 2) Se înscrie în cilindrul transformat o prismă cu opt feţe. care se desfăşoară pe o linie dreaptă A0A0. Pentru trasarea grafică a desfăşuratei.…. P’⊥ a1’5’. Axa O1O2 a cilindrului devine O3O4.…81 = 8010.

7) Se unesc extremităţile generatoarelor cu arce de curbă.30 Desfăşurarea cilindrului oblic : a) epura cilindrului oblic . a) Desfăşurarea conului drept Se consideră conul circular drept cu baza în planul orizontal de proiecţie şi un plan de capăt [Q]. din noua proiecţie verticală.9. b) desfăşurata cilindrului oblic 9. unde planele tangente la suprafaţa cilindrică este perpendiculară pe planul secant. care îl secţionează (fig. iar apoi pe aceasta se trasează transformata prin desfăşurare a curbei de secţiune generată de planul [Q]. după caz.31).5. ţinând seama că punctele de inflexiune în trasarea transformatelor cercurilor bazelor sunt în punctele C0 şi G0. . 5E0 = e1’5’ . de o parte şi de alta a urmei verticale P’. se pot adăuga şi suprafeţele celor două cercuri de bază.2 Desfăşurarea suprafeţelor conice Desfăşurarea suprafeţei laterale a unui con se face considerând conul ca o piramidă cu un număr infinit de laturi şi respectând raţionamentul făcut la desfăşurarea piramidei.9. Exemplu : 1A0 = a1’1’. Elementele necesare desfăşurării unei suprafeţe conice sunt lungimea reală a generatoarelor conului şi lungimea curbei de bază. care este planul orizontal de proiecţie. 8) Pentru ca desfăşurata cilindrului să fie completă. Pentru desfăşurarea trunchiului de con obţinut se face desfăşurarea suprafeţei laterale a întregului con.172 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ generatoarelor corespunzătoare. o2' z A0 o1' x a O1 a1' k1'=b1' b c d g1'=c1' e ' 1 k o1 g f 8 7 6 e 1 24 3 5 B0 C0 D0 E0 F0 G0 K0 A0 O P' 60 50 70 80 10 30 20 1 2 3 4 5 6 7 8 1 o2 40 f 1'=d1' P a) 1' 5' 6'=4' 7'=3' 8'=2' Px y x1 b) Fig.

În timpul rotaţiei.9. b'=k' c'=l' n'=m' g' h' O Acestea sunt α’ ≡ β’ = a'=A0 x Qx m e'=f ' s’m’ ∩ Q’. … k’s’ ∩ Q’ = 8’. 80 M0 dacă dreapta D(d. A0B0 = ab. după ce în prealabil generatoarele lor au fost rotite şi transformate în frontale.…K0A0 = ka. SM şi SN. a’s’ ∩ Q’ = 1’. 50 s'=S0 Urmele orizontale ale celor 40 Q' două plane tangente sunt β0 E0 date de tangentele duse din 51' 30 N0 5' urma h la cercul de bază. obţinând punctele 10 ÷ 80. iar generatoarele 2'=8' 20 31' C0 3'=7' de tangenţă. pentru a fi în adevărată mărime în proiecţia verticală (rotaţie de nivel în jurul unei axe care este chiar axa conului. pe care se transpun lungimile coardelor care aproximează lungimile arcelor bazei. S0A0 ≡ s’a’ (generatoare în poziţie de frontală) şi cu lungimea arcului egală cu lungimea cercului de bază. Pentru trasarea grafică a desfăşuratei conului se construieşte un arc de cerc cu vârful în punctul s’ ≡ S0. măsurând g a s coardele en = E0N0 şi fm = F0M0. Fig. Punctele de pe desfăşurata bazei se unesc cu vârful S0 şi se obţin generatoarele transpuse pe desfăşurată. hm şi hn. b’s’ ∩ Q’ = 2’. Aceste puncte există când A0 K0 conul admite plan tangent 10 perpendicular pe planul L0 secant [Q] şi se verifică. de rază s’a’. B0C0 = bc. l f k Se trasează pe desfăşurată generatoarele h d S0M0 şi S0N0. iar apoi se transpun pe generatoare e b y n Q punctele de inflexiune α0 şi c β0. Secţiunea făcută de planul [Q] în con este o elipsă. proiecţiile verticale ale punctelor de secţiune 1’ ÷ 8’ se translatează paralel cu axa Ox până pe generatoarea s’a’. dau α'=β' 21' 2'=8' la intersecţia cu planul [Q] d' B0 1'=10 punctele de inflexiune.SUPRAFEŢE CURBE 173 Desfăşurata conului drept este un sector de cerc de rază egală cu generatoarea extremă. Punctele obţinute se transpun pe generatoarele de pe desfăşurată. punctele ce o determină obţinându-se la intersecţia generatoarelor conului cu urma verticală Q’ a planului. se determină punctele de inflexiune. Pentru precizia trasării curbei de secţiune. astfel încât fiecare generatoare se suprapune peste generatoarea SA). după procedeul descris mai sus. trasată F0 prin vârful conului şi 70 perpendiculară pe planul α0 z secant are urma orizontală h 60 G0 în afara cercului de bază. de unde sunt rotite pe generatoarele corespunzătoare de pe desfăşurată. Desfăşurarea conului este aproximată prin desfăşurarea unei piramide cu 8 feţe înscrisă în con.31 Desfăşurarea conului drept .d’). Curba generată de aceste puncte reprezintă transformata prin desfăşurare a secţiunii eliptice şi delimitează în partea superioară desfăşurata trunchiului de con.

se trasează desfăşurata piramidei înscrise – generatoarele reprezintă muchiile. iar coardele arcelor subânscrise între două generatoare consecutive sunt laturile poligonului înscris în cercul de bază. prin zone sferice. Metodele cele mai cunoscute sunt : prin fusuri sferice. Se exemplifică desfăşurarea sferei prin fusuri sferice. construind triunghiul S0A0B0. 9.174 b) Desfăşurarea conului oblic GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Fie conul oblic.s’) (fig. iar pentru a determina lungimea reală a generatoarelor se face o rotaţie de nivel. cu baza un cerc în planul orizontal de proiecţie şi vârful în punctul S(s. S0A0 = s’a1’. generatoarele se transformă în frontale şi se proiectează în adevărată mărime pe planul vertical de proiecţie. cu ajutorul arcelor de cerc A0B0 = ab şi S0B0 = s’b1’.5. z s' z' a' x k' a k g f g' c' c f '=d' e' b d O e s=z y a) e1 d1=f 1 c1=g1 O A0 B0 C0 D0 a1' e1' d1'=f 1' b1'=k1' c1'=g1' b1=k1 a1' G0 K0 A0 b) F0 E0 S0 Fig.z’). prin pentagoane sau triunghiuri sferice şi altele. avem adevărata mărime a bazei. unde aceasta îşi schimbă concavitatea.9. La trasarea desfăşuratei cercului de bază cu arce de curbă. . Punctele de inflexiune ale transformatei bazei prin desfăşurare sunt punctele D(d. b) desfăşurata conului oblic Având elementele necesare desfăşurării conului.f’). în proiecţia din planul orizontal. Astfel.32). planul tangent la con este perpendicular pe planul orizontal de proiecţie.32 Desfăşurarea conului oblic : a) epura conului oblic .d’) şi F(f. Pentru a trasa desfăşurata suprafeţei laterale a conului.3 Desfăşurarea sferei Sfera este o suprafaţă nedesfăşurabilă. s-a ţinut seama de punctele de inflexiune D0 şi F0. în jurul axei Z(z. Desfăşurata conului s-a făcut pornind de la generatoarea SA. În orice punct al generatoarelor SD şi SF. împărţind suprafaţa sferei în elemente mici. dusă prin vârful conului.9. unde generatoarele de contur aparent orizontal sunt tangente la curba de bază. Desfăşurarea sferei poate fi obţinută prin metode aproximative.

Aceste plane secţionează sfera după cercuri. pq şi ab. pentru desfăşurare se trasează un segment de această lungime şi jumătatea superioară se împarte în patru părţi egale (lungimile determinate de planele de nivel) : 1020 = 2030 = 3040 = 4050. mn. după arcele de cerc lj. Suprafeţele auxiliare se aleg în funcţie de tipul şi de poziţia relativă a suprafeţelor curbe care se intersectează. care se regăsesc în adevărată mărime în proiecţia orizontală. P0Q0 = pq şi A0B0 = ab. Astfel. rezultă o curbă strâmbă în spaţiu. cuprinsă între două semimeridiane consecutive. Fie sfera din figura 9.SUPRAFEŢE CURBE 175 Fusul sferic este o porţiune din suprafaţa sferei. duse astfel încât arcele determinate pe cercul meridian să fie egale între ele : 1’2’ = 2’3’ = 3’4’ = 4’5’.ω’) şi de rază R. pe perpendiculare pe axa fusului. se consideră patru plane auxiliare de nivel [N1].9. Înălţimea unui fus sferic desfăşurat este jumătate din lungimea cercului meridian. iar fusul considerat. [N3] şi [N4]. se măsoară segmente egale cu arcele determinate de planele de nivel pe fus : J0L0 = jl. constă în a determina atâtea puncte ale ei încât să poată fi trasată cât mai exact.33 cu centrul în punctul Ω(ω. care trec prin centrul sferei şi divizează sfera în opt fusuri sferice. N 2' N3' N4' N1' d' 1' 2' z 3' 4' 5' 10 ω' c' R J0 M0 P0 A0 20 L0 Q0 30 N0 40 x f O g k pa l m T1 50 B0 1=ω e d 2 3 4 j n q b T2 y c 5 Fig. Metoda generală de construcţie a curbei de intersecţie a două suprafeţe curbe. numită curbă de intersecţie. metoda de obţinere a desfăşuratei fusului cuprins între planele [T1] şi [T2].33 Desfăşurarea sferei prin fusuri sferice 9. Se secţionează sfera cu patru plane proiectante verticale echidistante. Construcţia se repetă şi pentru jumătatea inferioară a fusului. plane sau sferice. eroarea fiind invers proporţională cu numărul fusurilor în care se împarte sfera. πR . M0N0 = mn. mărginite de suprafeţe curbe. Pentru a desfăşura aproximativ un fus sferic. obţinută prin secţionarea sferei cu plane proiectante verticale. alese astfel încât din intersecţia lor să rezulte linii drepte sau curbe simple (cercuri). Aceste puncte se găsesc cu ajutorul unor suprafeţe auxiliare. având în vedere că acesta este simetric faţă de cercul ecuator. În aceste puncte. Se prezintă. pentru celelalte procedându-se în mod similar. care să le intersecteze pe cele date. [N2].6 Intersecţia suprafeţelor curbe Din intersecţia a două corpuri geometrice. adică πR. în continuare. Se obţine astfel o desfăşurare aproximativă a sferei.

faţă de bazele celor două corpuri care se intersectează.9. de formă patrulateră. la determinarea punctelor de intersecţie dintre un număr suficient de generatoare ale unuia dintre corpuri cu suprafaţa celuilalt şi reciproc.pătrundere : urme2 b le orizontale ale planelor b a a P2 2 auxiliare limită. Rezultă două curbe de intersecţie. Ordinea de unire a punctelor de intersecţie şi vizibilitatea curbei de intersecţie în epură se stabileşte ca şi la poliedre cu metoda mobilului sau cu metoda desfăşuratelor convenţionale. Fig. . rezultând curba de intersecţie. respectiv o piramidă cu un număr de muchii convenabil ales şi parcurgând aceleaşi faze. vor conţine generatoarele unei suprafeţe care se intersectează cu cealaltă suprafaţă. Aceste puncte de intersecţie se determină utilizând plane auxiliare secante. care înlocuiesc laturile poligonului de intersecţie din cazul poliedrelor. asemănând cilindrul şi conul cu o prismă.pentru intersecţia a doi cilindri : planele auxiliare vor fi paralele cu generatoarele celor doi cilindri. distingem Pa următoarele tipuri de 3 a Pa a 2 intersecţii : 2 h 3 . Pentru unirea punctelor de intersecţie se folosesc arce de curbe plane. a două conuri sau a unui cilindru cu un con. de formă triunghiulară. determinând în aceştia secţiuni longitudinale.9.9.176 9. h O1 sunt tangente la aceeaşi O1 O2 O2 c bază. În funcţie de poziţia planelor auxiliare limită. Zonele din baze care nu sunt străbătute de plane utile.pentru intersecţia dintre un cilindru şi un con : planele auxiliare vor conţine vârful conului şi vor fi paralele cu generatoarele cilindrului.35 Stabilirea naturii intersecţiei : pătrundere . P2 . determinând în aceştia secţiuni longitudinale. determinând în cealaltă o zonă interzisă (fig. Intersecţia se reduce deci.35). descrise în paragraful 8. P1 şi Pa. 9. în general. Rezultă o Fig. nu participă la intersecţie şi sunt numite zone interzise (zonele haşurate). La intersecţia suprafeţelor cilindro – conice se folosesc aceleaşi reguli stabilite la intersecţia poliedrelor.5.34).pentru intersecţia a două conuri : planele auxiliare vor conţine dreapta care uneşte cele două vârfuri ale conurilor. după cum urmează : . . planele limită vor fi tangente la una din baze şi o vor intersecta pe cealaltă în două puncte. descrise mai sus.1 Intersecţia suprafeţelor cilindro .rupere : urmele O1 O2 c orizontale ale planelor O1 O2 b auxiliare limită. Din totalul planelor auxiliare utile folosite.34 Stabilirea naturii intersecţiei : rupere singură curbă de intersecţie. P1 şi Pa.conice GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Prin intersecţia suprafeţelor cilindro – conice se înţelege intersecţia a doi cilindri. determinând pe e e cealaltă două zone interzise P1 1 c P1 1 (fig. Planele auxiliare secante. P1 1 sunt tangente la fiecare b c P1 1 bază.6.

având centrele în punctele O1(o1. Pentru determinarea curbei de intersecţie dintre cei doi cilindri. Proiecţiile lor verticale se obţin cu linii de ordine pe generatoarea corespunzătoare. Planul determinat de ele dă direcţia cu care vor fi paralele planele auxiliare secante. tangent la baza cilindrului O2 în punctul a şi planul [P13]. planele auxiliare secante se duc prin generatoarele cilindrilor. P12.9. convenabil alese.38). P1 P2 2 şi P2 . care b P1 1 au două puncte comune. determină în celălalt o secţiune longitudinală. Acestea vor fi paralele cu urma orizontală P. iar cealaltă urmă O1 c orizontală. Intersecţia este O1 b formată din două curbe. . astfel încât să fie paralele cu acestea.o2’) (fig. dublă tangenţă Intersecţia a doi cilindri circulari oblici Fie daţi doi cilindri oblici.pătrundere cu simplă P2 2 tangenţă : urma orizontală a b b a unuia dintre planele auxiliare P 2 a 2 O2 limită.pătrundere cu dublă P2 a 2 tangenţă : urmele orizontale a ale planelor auxiliare limită. P7 şi P3. Planele auxiliare limită sunt : planul [Pa]. La fel se procedează şi pentru celelalte plane auxiliare secante. Planul auxiliar secant dus prin generatoarea unui cilindru.37 Stabilirea naturii intersecţiei : pătrundere cu prin punctele de tangenţă. cu bazele cercuri conţinute în planul orizontal de proiecţie.9. cuprinse în zona utilă. fiind puncte comune celor doi cilindri.9. este suficientă utilizarea urmelor orizontale ale planelor auxiliare secante la determinarea secţiunilor în cilindri.36 Stabilirea naturii intersecţiei : pătrundere cu intersecţie rezultate au un simplă tangenţă punct comun. curba de intersecţie îşi schimbă vizibilitatea. sunt tangente la ambele h O2 O1 O2 baze (fig. Aceste plane sunt : Pd. P = h1 ∪ h2. este tangentă la c P1 1 una dintre baze şi determină pe P1 1 cealaltă o zonă interzisă (fig.36). Exemplu : planul Pa dus prin generatoarea din a taie baza cilindrului O1 după segmentul 12. . deoarece în punctele de intersecţie situate pe acestea.t’). pentru cilindrul O2 şi P6.d1’) şi D2(d2.9. În figura 9. este tangentă la h O1 O2 ambele baze. Cele două curbe de Fig. Pentru aceasta se ia un punct oarecare T(t. P1. P2. După poziţia acestor plane faţă de cele două baze ale cilindrilor intersecţia este o rupere. pentru cilindrul O1.9. Generatoarele trasate din punctele 1 şi 2 sunt intersectate de generatoarea din a în punctele a1 şi a2.SUPRAFEŢE CURBE 177 .o1’) şi O2(o2. care intersectată cu generatoarea dă puncte ale curbei de intersecţie. tangent la baza cilindrului Ω1 în punctul 13. paralele cu generatoarele celor doi cilindri. Deoarece cilindrii au bazele inferioare în planul orizontal. Pj şi Pi. în spaţiu şi se trasează prin el două drepte D1(d1.d2’). care este o latură a secţiunii longitudinale. P1 1 punctele determinate de intersecţia generatoarelor care trec Fig. deci se va obţine o singură curbă de intersecţie.38 s-au dus plane auxiliare secante prin toate generatoarele de contur aparent. puncte ale curbei de intersecţie.37).

1 3 7 11 13 12 10 6 1 c k i r m i f a c3 k7 i11 r13 m12 i10 f6 a1 Cilindrul O1 1 4 6 8 12 13 9 7 5 3 2 Cilindrul O2 a d e j l n j g d b a Curba de int.178 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Tabelul 9. (CI) a1 d4 e6 j8 l12 n13 j9 g7 d5 b3 a2 Cil O1 [H] Cil O2 CI Cil O1 [V] Cil O2 CI Vizibilitatea în planul x 6' P3 P6 Pa Pd 4 6 8 10 12' 1 P7 P12 P13 12 i10' m12' a1' i11' r13' e6' d4' j 8' l ' n13' a2' c3' k7' 12 d5' b3' j 9' g7' t' d2' d1' h1' a' d'=n' a 3' 7' P 13' j' 2 c d h2 h1 b 5 3 t d1 d2 e Pj g o2 7 b3 j o1 9 d5 11 a2 l g7 c3 a1 n d4 j9 13 f 6' O f k Pi i m r e6 j8 l12 n13 f6 i10 m12 r13 k7 i11 Fig.9.38 Intersecţia a doi cilindri circulari oblici .

9.o1’). 9.2 Intersecţia suprafeţelor de rotaţie utilizând suprafeţe auxiliare sferice În cazurile în care corpurile cilindrice şi conice care se intersectează sunt situate în poziţii particulare în spaţiu şi au axele concurente şi paralele cu planul de proiecţie.1’-1’) (cercul de tangenţă) situat într-un plan de nivel.1. curbele de intersecţie fiind cercurile (2-2. 2=1=3 2=1=3 Intersecţia dintre cilindru şi sfera S1 cu o1=o2 centrul tot în O1(o1.39 Intersecţia cilindru ecuatorul. Acesta o' este notat în epură (1-1.40 Intersecţia con .9. pornind de la vizibilitatea bazelor celor doi cilindri. întocmind tabelul 9. obţinute cu ajutorul planelor de mai sus. conform urmei Pa. Intersecţia dintre un cilindru şi o sferă Fie cilindrul circular drept cu baza inferioară 2' în planul orizontal de proiecţie (fig.9. Se foloseşte proprietatea că o suprafaţă sferică având centrul pe axa unui corp geometric de rotaţie. de rază mai mare decât raza S cilindrului este o pătrundere.SUPRAFEŢE CURBE 179 Ordinea de unire a punctelor de intersecţie.40) şi o sferă S cu centrul în punctul O1(o1. dat de punctele de tangenţă dintre conturul aparent vertical x S1 S 3 1 2 2 1 3 z O y sferă z o' O v=o1=o y Fig. 3’-3’). 2’-2’) şi (3-3. spre d. Locul geometric al punctelor comune conului şi sferei este un cerc (1-1. folosind regula mobilului.6.1’-1’) şi fiind paralel cu x planul orizontal (plan de nivel) se proiectează pe acesta suprapus cu baza cilindrului.o1’) situat pe axa conului.o1’). iar pe planul S1 vertical după diametrul 1’-1’. 1' 1' de rază egală cu raza cilindrului şi cu centrul în o1' S' 3' punctul O1(o1. fiind concentrice cu Fig. În acest tabel s-a studiat şi vizibilitatea curbei de intersecţie. fiind cuprinse în plane de nivel.9. se intersectează cu acesta după două cercuri. Acestea se proiectează pe planul orizontal suprapuse cu proiecţia orizontală a cilindrului.39). iar pe baza cilindrului O2.sferă . Punctele v' (2. în cele două proiecţii. a. se face ca şi la poliedre. iar pe planul vertical după diametrele 2’2’ şi 3’-3’. astfel încât să fie tangentă suprafeţei laterale a acestuia. din punctul corespunzător. este 3' cercul de tangenţă dintre sferă şi cilindru. punctele curbei de intersecţie se determină utilizând suprafeţe auxiliare sferice. 1' 1' o1' 3' 3' Intersecţia dintre un con şi o sferă Fie conul circular drept cu baza în planul orizontal de proiecţie (fig.2’) şi (3.3’) sunt determinate de intersecţia 2' S' conturului aparent al sferei (cercul meridian) şi S1' 2' proiecţia cilindrului pe planul vertical. Acesta se proiectează pe planul orizontal în adevărată mărime cu centrul în ω1 şi pe planul vertical după diametrul 1’-1’. Pe baza cilindrului O1 s-a pornit din punctul a. situat pe axa cilindrului. Aceste cazuri sunt des întâlnite în practică. Locul S1' 2' geometric al punctelor comune cilindrului şi sferei S. spre d.

deci aparţin curbei de Fig. dar de rază mai mare decât sfera S este o pătrundere şi se realizează după două curbe.a’. ducând o sferă cu centrul în punctul de intersecţie al axelor celor două corpuri. de rază mai mare decât aceasta.4’.o1’). ducând alte sfere concentrice cu sfera S.41 Intersecţia a doi cilindri. Punctele comune celor trei a2' 2' 2' cercuri sunt a1’ şi a2’. n’. Pentru a se trasa cât mai exact curbele de intersecţie. Unind punctele determinate anterior se obţin proiecţiile verticale ale curbelor de intersecţie dintre cei doi cilindri. folosind suprafeţe auxiliare sferice. Astfel. α’β’ şi γ’δ’ s-au construit considerând intersecţia a doi cilindri cu acelaşi diametru φ1. Sfera cea mai mică utilă este sfera 3' 3' c3' b3' S. În continuare.41). α' m' b' c' n' δ' punctul de intersecţie al axelor celor doi a' cilindri. tangentă la cilindrul cel mai mare. deformate. 3’-3’). j’. prin diametrele 2’-2’ şi 3’-3’. Asimptotele hiperbolei. iar pe planul orizontal în adevărată mărime. iar cilindrul C2 după cercurile ω' φ1 1’. Intersecţia celor patru cercuri rezultate pe sferă determină opt puncte de intersecţie. se va studia intersecţia suprafeţelor cilindrice şi conice. este suficientă proiecţia corpurilor pe planele de proiecţie cu care axele corpurilor sunt paralele.180 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ al conului şi cercul meridian al sferei. cu vârfurile în punctele a1’ şi a2’ şi axa transversală a hiperbolei identică cu axa cilindrului C2. se mai determină şi alte puncte de intersecţie. 2’-2’) şi (3-3.3’ şi 4’. φ2 < φ1 intersecţie. astfel încât se proiectează pe planul vertical.9.2’. cu centrul tot în punctul O1(o1. Cilindrul C1 are diametrul φ1 şi bazele situate în plane de profil.1’ şi 2’. Intersecţia dintre con şi sfera S1. b4’. Intersecţia acestor patru cercuri determină opt puncte. 1' 1' a1' Sfera S intersectează cilindrul C1 după cercul a’. aceasta este coaxială cu cele două suprafeţe şi le intersectează pe fiecare după câte două cercuri. m’. c3’. cilindrul C2 are diametrul φ2.c’.a’) ∩ (2’. care aparţin curbelor de intersecţie ale corpurilor. C1.b’ şi c’. puncte duble în S S1 b4 ' c4' proiecţia pe planul vertical : 4' 4' a' (a’. Cei doi cilindri sunt reprezentaţi prin proiecţiile lor pe planul vertical. Suprafeţele auxiliare sferice φ2 utilizate pentru determinarea curbei de intersecţie au centrul în punctul ω’. i’. care sunt părţi din ramurile unei hiperbole. φ1 . două câte două identice. metoda fiind numită metoda sferă – cerc. Pentru construcţia curbei de intersecţie a două corpuri prin această metodă. Cele mai întâlnite corpuri în practică sunt: a) Intersecţia a doi cilindri Fie cilindrii C1 şi C2 cu axele concurente şi paralele cu planul vertical de proiecţie (fig. diametrul maxim. puncte care aparţin implicit curbei de intersecţie.9. Sfera S1 intersectează cilindrul C1 după cercurile b’. iar cilindrul C2 după cercurile 3’. Acestea sunt perpendiculare pe axa conului. c4’ şi b3’. Sfera cea mai mare utilă este sfera ce trece prin punctele de intersecţie ale generatoarelor de contur aparent. fiind cercuri concentrice cu baza conului.a’) ∩ (1’ -1’) = a1’ c' j' β' γ' i' b' (a’. φ2 < φ1 şi bazele situate în plane de nivel. cercurile (2-2.2’) = a2’ C2 C1 Aceste puncte sunt comune celor doi cilindri.

după cercul 1’.a’ şi b’. concurente în punctul ω’.42 Intersecţia a doi cilindri. axele concurente şi coplanare.44.43.9. cazul intersectării δ' n' celor doi cilindri este similar cilindrilor din m' α' c' a' b' d' figura 9. de intersecţie al axelor celor 1' 1' ω' doi cilindri. care se c2' b2 ' 2' proiectează pe planul vertical după 2' segmentele m’j’ şi i’n’. şi c3’. c2’. de intersecţie al v' axelor celor două corpuri. s-au obţinut ducând un cilindrul coaxial cu cilindrul C1 şi tangent sferei S. În figura 9. concurente în θ’. Asimptotele α’β’ şi γ’δ’.43 Intersecţia a doi cilindri.1’ şi a’. φ1 < φ2 determina utilizând sfere auxiliare cu centrul în punctul ω’. Cele două cercuri au două a' c' i' b' j' puncte comune.44 Intersecţia unui cilindru cu un con Acestea sunt vârfurile hiperbolei – sfera minimă tangentă conului după care se proiectează curba de intersecţie pe planul vertical. cu baza situată într-un plan de nivel.b’. b3’. cu bazele i' γ' j' β' C2 C1 situate în plane de profil şi un con circular drept C2. după cercurile c3' b3 ' 1’. φ1 φ1 φ2 . φ2 = φ1 cilindrului.a’. Fig. Sfera minimă utilă în acest caz este sfera S. sfera minimă utilă S ω' este tangentă conului C2.41. doar că de această dată 2' c2' 2' d2 ' cilindrul fronto-orizontal C1 are diametrul S1 φ1 mai mic decât diametrul φ2 al cilindrului S a1' b1 ' C2. 1' 1' ω' b) Intersecţia unui cilindru cu un con c3' d3' 3' 3' În cazul intersecţiei dintre un c' a' b' d' cilindru fronto-orizontal C1.9. Pentru C2 C1 verificare s-a mai trasat şi sfera S1. cu diametrul mai mare decât diametrul Fig.42 cilindri C1 şi C2 au φ2 diametrele egale φ2 = φ1. punctele a1’ şi b1’. Cele trei cercuri au patru c' d' γ' β' puncte comune. φ1< φ2. puncte duble suprapuse care aparţin curbei de intersecţie. C2 Există trei cazuri distincte de C1 α' c' intersecţie după cum sunt circumscrise d' δ' b' n' d2' corpurile : ambele aceleiaşi sfere sau sfera m' a' 2' 2' minimă utilă este intersectată de un corp şi θ' b ' 1' c2' 1' 1 tangentă celuilalt. aceasta determinând punctele b2’. situate într-adevăr pe φ2 curba de intersecţie. s-au determinat curbele de m' b' c' n' a' intersecţie dintre cei doi cilindri. Repetând raţionamentul de mai sus.9. confundate cu ω’. cu centrul în punctul ω’ şi S S1 3' 3' tangentă celor doi cilindri. curbele de intersecţie se pot Fig.SUPRAFEŢE CURBE 181 În figura 9. a' 3' c3' 1 d3' 3' În figura 9.1’ S1 S şi intersectează cilindrul C1 după cercurile j' a' i' b' a’.

fiind tangente după cercurile 1’-1’ (conul C2) şi a’-a’ (cilindrul C1). În cazul intersecţiei din figura 9. punct dublu de intersecţie dintre cercurile de tangenţă. s-a mai dus şi sfera S1 care intersectează conul C2 după cercurile 2’-2’ şi 3’-3’. Se întâlnesc două situaţii : sfera minimă utilă . după cercurile determinând vârfurile hiperbolei după care se proiectează curba de intersecţie pe planul vertical.47 cele două conuri sunt circumscrise aceleiaşi sfere S. cu axele concurente şi paralele cu planul vertical. Cele patru cercuri au opt puncte comune.9. punct dublu de intersecţie dintre cercurile de tangenţă. d2’ şi d3’. Acestea au patru puncte . Curba de intersecţie formată din două elipse se proiectează pe planul vertical deformată. după cercul a’-a’ şi intersectează conul C2 1’-1’ şi 2’-2’. În cazul intersecţiei din figura 9. a1’ şi a2’. Curba de intersecţie se proiectează pe planul vertical deformată. În figura 9. obţin ducând şi alte sfere de diametre mai m' b' a' c' n' C1 c2' 1' θ'=a1' c3' 3' b3' ω' 2' S j' i' b' a' c' Fig. după diagonalele patrulaterului m’n’j’i’. Conul vertical C1 are axa V1O1 verticală şi baza în planul orizontal.tangentă unui con şi intersectată de celălalt.46 Intersecţia unui cilindru cu un con – sfera minimă tangentă cilindrului Alte puncte ale curbei de intersecţie se mari decât diametrul sferei S. după diagonalele trapezului isoscel m’n’j’i’. iar conul C2 are axa V2O2 fronto-orizontală şi baza într-un plan de profil. suprapuse două câte două în proiecţia verticală : c2’. cu acelaşi unghi al generatoarei faţă de axă şi tangent la aceiaşi sferă S. fiind tangente după cercurile a’. de intersecţie al axelor celor două corpuri.tangentă ambelor conuri sau sfera minimă utilă .182 v' C2 S1 3' 2' 1' b2' GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Pentru a se obţine şi alte puncte ale curbei de intersecţie. concurente în punctul θ’ ≡ a1’. se obţin trasând generatoarele extreme ale unui con coaxial cu C2. c3’.48. sfera minimă utilă S este tangentă conului C2.45 Intersecţia unui cilindru cu un con – sfera minimă tangentă conului şi cilindrului C2 3' v' δ' C1 3' 1' 2' 4' α' S1 1' 2' 4' m' b' a' c' n' b2' a1' c2' θ' a2 ' c ' b3' 3 ω' b' a' c' S j' γ' β' i' Fig. c) Intersecţia a două conuri Se consideră două conuri circulare drepte.45 cele două corpuri sunt circumscrise aceleiaşi sfere S. α’β’ şi γ’δ’. cu centrul în punctul ω’. concurente în punctul θ’ ≡ a1’. după cercul a’-a’ şi intersectează conul C1 după cercurile 1’-1’ şi 2’-2’.9.a’ (conul C1) şi 1’-1’ (conul C2). iar cilindrul C1 după cercurile c’-c’ şi d’-d’. În situaţia din figura 9. Curbele de intersecţie dintre cele două corpuri se determină folosind sfere auxiliare.46 sfera minimă utilă S este tangentă cilindrului C1. Asimptotele hiperbolei.

intersectate. Pentru desfăşurarea suprafeţei laterale a celor doi cilindri se aplică teoria de la paragraful 9. S1 şi S2 se determină curba de intersecţie dintre ei : a-b-c-d-c1-b1-a1. 50. C10. punctele curbei de intersecţie se transferă pe generatoarele de pe desfăşurată din punctele 40.1. perpendiculare pe axele corpurilor. B10 şi A10.SUPRAFEŢE CURBE 183 comune. este necesară determinarea desfăşuratelor acestor corpuri. pe care se desfăşoară bazele cilindrilor. coturi şi mai ales în diferite confecţii metalice. D0.41 ÷ 9. racorduri.5. C0.49 se prezintă racordul între un cilindru fronto-orizontal C1 şi unul vertical C2. . Asimptotele hiperbolei. Diametrele celor doi cilindri sunt diferite şi cu ajutorul sferelor S. se obţin trasând generatoarele extreme ale unui con coaxial cu conul C1. a). a1’ şi a2’ (puncte duble). fiind cercuri de nivel sau de profil. În continuarea bazelor cilindrilor se trasează o linie dreaptă.9. cu acelaşi unghi al generatoarei faţă de axă şi tangent la aceiaşi sferă S. determinând vârfurile hiperbolei după care se proiectează curba de intersecţie pe planul vertical. se dau câteva exemple de astfel de desfăşurate. Pentru trasarea curbelor de intersecţie se determină şi alte puncte. din diferite materiale.7 Desfăşurarea corpurilor de rotaţie intersectate Corpurile de rotaţie aflate în poziţii particulare.48 Intersecţia a două conuri . Pentru cilindrul C1.9. Pentru realizarea confecţiilor metalice. În figura 9.47 Intersecţia a două conuri – sfera minimă tangentă ambelor conuri Fig. B0. folosind alte sfere de diametre mai mari decât diametrul sferei S şi concentrice cu aceasta. punctele de pe curba de intersecţie. 60 şi 70 şi rezultă punctele A0. se întâlnesc în practică la intersecţii de conducte. rabatând alături de fiecare cilindru jumătate din bază şi ducând generatoarele corespunzătoare punctelor de pe curba de intersecţie. 9. Curbele de intersecţie dintre corpurile de rotaţie se regăsesc pe piesele metalice din construcţiile de maşini şi vor fi folosite în reprezentarea ortogonală a acestora în desenul tehnic. astfel încât s-au proiectat pe planul vertical prin diametrele lor. v1' C2 v' C 1 n' m' v2' i' C1 1' a' θ'=a1' ω' a' j' o1' C1 1' o2' S v2' a' a1' θ' ω' 2' a2' β' i' a' α' 1' n' δ' 1' 2' 2 o2 ' S γ' o1' j' Fig. Se duc pe desfăşurate generatoarele corespunzătoare punctelor de pe bază şi se transferă pe acestea.sfera minimă tangentă conului C1 Observaţie : În exemplele tratate în figurile 9. α’β’ şi γ’δ’.48 cercurile de intersecţie dintre sfere şi cilindri sau conuri sunt paralele cu bazele acestora. aproximând arcele cu coarde. În continuare.

B0. 31' 21' 110 210 310 410 510 610 710 610 510 410 310 210 110=11' 41' 51' 61' 71' desf asurata cilindrului C2 A0 B0 B10 A10 4' 3' 5' C2 C1 B10 6' C10 7' B0 C0 A0=a' b' c' d' c1' b1' a1' S1 C0 D0 C10 D0 S 2' 10=1' 20 S2 desf asurata cilindrului C1 30 40 50 60 70 60 50 D0 B0 A0 B0 C0 C0 C10 B10 A10 B10 C10 Fig. 510. În mod similar se procedează şi pentru desfăşurarea cilindrului C2. obţinându-se punctele A0. D0. Pentru cilindrul C2 punctele curbei de intersecţie se translatează pe generatoarele de pe desfăşurată din punctele 110. Aceştia au diametre egale şi conform celor prezentate pe marginea figurii 9. 310. 610 şi 710. B10 şi A10. . se determină desfăşurata cilindrului. pe care se reprezintă transformata prin desfăşurare a curbei de intersecţie A0-B0-C0-D0-E0-F0-G0-I0-H0 şi transformata prin desfăşurare a secţiunii eliptice care mărgineşte cilindrul în partea superioară. C10. Curba obţinută prin unirea acestor puncte reprezintă transformata prin desfăşurare a curbei de intersecţie şi mărgineşte în partea inferioară desfăşurata cilindrului C2.42.50 este reprezentată intersecţia dintre cilindrul frontal C1 şi cilindrul fronto-orizontal C2. curba de intersecţie dintre ei se va proiecta pe planul vertical după segmentele a-e-h. C0. 410. 210. unde punctul e reprezintă punctul de intersecţie dintre axele cilindrilor.49 Desfăşurarea a doi cilindri intersectaţi În figura 9. precum şi desfăşuratele suprafeţelor laterale ale celor doi cilindri. Pentru stabilirea desfăşuratei suprafeţei laterale a porţiunii din cilindrul C1 cuprinsă în acest racord.9.184 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ Unind aceste puncte se obţine transformata prin desfăşurare a curbei de intersecţie şi respectiv partea care trebuie exclusă din desfăşurarea cilindrului C1.

trecând prin punctele b şi b1. Desfăşurarea suprafeţei laterale a trunchiului de con care intră in componenţa racordului.51 este prezentat racordul dintre un con circular drept C1 şi un cilindru fronto-orizontal. se face pornind de la desfăşurarea conului drept.9.5. Curba de intersecţie dintre ele se proiectează pe planul vertical după segmentul a-d-a1. în figura 9. determinate cu ajutorul sferei S1.50 Desfăşurarea a doi cilindri de diametre egale. studiată în paragraful 9. a). Aceasta este mărginită în partea inferioară de transformata prin desfăşurare a curbei de intersecţie dată de punctele A0-B0-D0-B10-A10.2. intersectaţi În unele cazuri racordarea trebuie făcută între un cilindru şi un con. . iar în partea superioară de desfăşurata bazei mici a trunchiului de con.SUPRAFEŢE CURBE 6' 7' 8' 9' 185 5' 4' 3' 2' 10=1' 20 50 40 30 C1 C2 a'=A0 b' c' d' B0 D0 C0 81'=810 710 h' i' f' g' e' 11' 21' 31' 41' 51' 60 70 80 90 S 71' 61' ui C 1 de sf as ur at ac ili nd ru l I0 G0 F0 E0 desf asurata cilindrului C2 E0 D0 F0 C0 G0 610 510 410 310 210 110 H0 I0 G0 C0 D0 F0 E0 A0 B0 I0 H0 B0 C0 I0 G0 210 310 410 Fig. Astfel. Cele două corpuri au axele concurente şi sunt tangente aceleiaşi suprafeţe sferice S.

186 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 10 A0 20 B0 D0 s'=S0 asu desf 30 40 B10 50 C1 ului con rata A10 B10 40 C1 A0=a' C2 a1' b' d' 2' 4' 3' 10 D0 A0 30 20 B0 10=1' 20 30 40 D 0 50 60 70 60 50 b1' S 5' B0 C0 C10 B10 s'=S0 S1 A10 B10 C10 40 rata f asu des C ului con 1 Fig.51 Desfăşurarea unui con intersectat cu un cilindru.9.9.52 Desfăşurarea unui con intersectat cu un cilindru . circumscrişi aceleiaşi sfere C1 C2 a1' c' d' 2' 3' 4' 5' D0 C0 B A0=a' 0 30 20 10=1' b' c1' b1' 6' 7' S S1 S2 Fig.

cu observaţia că nu mai este nevoie de efectuarea schimbării de plan. Rezolvare : Pentru trasarea desfăşuratei cilindrului frontal din figura 9.5. fiind drepte frontale. de rază R = 18 şi cealaltă bază cu centrul în punctul O2(20. Desfăşurarea trunchiului de con se obţine în mod similar cu desfăşurarea de la figura 9. pe planul orizontal de proiecţie şi se determină adevărata mărime a acestei secţiuni. tangentă cilindrului C2... L0K0 = l0k0.25. b) Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta D şi cilindru şi să se figureze aceste puncte pe desfăşurată. a) Să se desfăşoare cilindrul ..51.25. K0A0 = k0a0.52.53. Se rabate planul [Q].53 Rezolvarea problemei 1 g f e Q o2 g0 f0 α' β' e'=g' h' x h1 ' h1 1' j' 8 1 j d n m 2 o1' 7 i' 6 i O l0 k0 a0 b0 c0 β 5 o1 P h α 4 3 δ e0 y .50. intersectează conul C1. S1 şi S2. determinate cu ajutorul sferelor S.1 b)..5.45) şi dreapta D(d. se duce un plan secant [Q] (plan de capăt). se înscrie în cilindru o prismă cu opt feţe.0) şi N(110. [a0b0c0e0f0g0l0k0]. Astfel. perpendicular pe generatoarele cilindrului şi se determină secţiunea normală [ABCEFGLK].SUPRAFEŢE CURBE 187 Racordul dintre un con circular drept C1 şi un cilindru C2 poate avea şi forma din figura 9. 9. care se trasează aproximând lungimile arcelor de elipsă cu coardele corespunzătoare : A0B0 = a0b0. Prin aceste puncte se duc perpendiculare şi se măsoară pe ele lungimile Q' 11' o2' z δ' n' m' d' a' b'=k' c'=l' f' Qx l k a b c a) Fig.8 Probleme rezolvate 1. Curba de intersecţie are în proiecţie pe planul vertical forma unui arc de hiperbolă.d’) : H(50. împreună cu secţiunea. Transformata prin desfăşurare a acestei secţiuni este segmentul A0B0C0E0F0G0L0K0 (perimetrul secţiunii normale rabătute).9. deoarece generatoarele sunt în adevărată mărime în proiecţia verticală. unde sfera S1. Se consideră cilindrul frontal definit prin curba directoare care este un cerc cu centrul în punctul O1(80. B0C0 = b0c0. a se urmăreşte metodologia de la paragraful 9.25).0). dat de punctele a-b-c-d-c1-b1-a1.

a) Să se determine secţiunea făcută de planul de nivel [N]. respectiv 6i = 60i0 şi lungimea generatoarelor (din proiecţia verticală) de la bază până la aceste puncte : j0α0 = j’α’. β0 Planul intersectează cilindrul după o secţiune longitudinală 50 α0 60 i 40 determinată de punctele i şi j 0 de pe baza din planul 70 30 D orizontal. de o parte şi de alta a urmei verticale Q’ : A010 = a’1’.δ’) paralelă cu generatoarele cilindrului şi se determină urma orizontală P a planului definit de aceste două drepte. v’21’ = V020.. obţinându-se transformata prin desfăşurare a secţiunii eliptice.25. Prin punctul M(m. Punctele de intersecţie 110 dintre dreapta D şi cilindrul frontal se obţin cu metoda secţiunilor longitudinale.m’) de pe dreapta A0 B0 C0 E0 F0 G0 L0 K0 A0 D(d.. obţinându-se elipsa (1 ÷ 8).0).β’).53. VF. obţinând transformatele prin desfăşurare a bazelor. i0β0 = i’β’.. considerând distanţele : v’11’ = V010. se figurează pe fiecare generatoare de pe desfăşurată punctele de intersecţie cu planul de nivel şi se unesc acestea cu o curbă. b.40).9.. Punctele care definesc elipsa de secţiune se determină mai întâi în proiecţia verticală.d’) se trasează o dreaptă Δ(δ. Rezolvare : se trasează conul considerând pentru conturul aparent din proiecţia orizontală generatoarele vd şi vg.. Punctele secţiunii se translatează. Astfel. Secţiunea determinată de planul de nivel [N] în con are formă eliptică şi rezultă în proiecţia orizontală în adevărată mărime. Pentru trasarea ei se consideră şi alte generatoare ale conului : VB.. de cotă 18. b) Să se desfăşoare trunchiul de con cuprins între planul orizontal şi planul de nivel [N]. b) considerând vizibilitatea generatoarelor cilindrului.z’) ce trece prin vârful conului. cu centrul în punctul Ω(50. luându-le din proiecţia verticală. în con. v’81’ = V080. 2.188 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ corespondente generatoarelor. A0110 = a’11’. în punctele 11’ ÷ 81’ şi apoi se figurează pe desfăşurata conului. la intersecţia generatoarelor cu urma verticală N’ şi apoi se coboară cu linii de ordine pe proiecţia orizontală. pe generatoarele rotite.10. Acestea mărginesc desfăşurata cilindrului. Fig.53 Rezolvarea problemei 1 Vizualizarea punctelor de intersecţie pe desfăşurată se face marcând arcul 1j =10j0. Desfăşurata trunchiului de con. Pentru desfăşurarea conului se determină adevărata mărime a generatoarelor. Se dă conul oblic având curba directoare un cerc situat în planul orizontal de proiecţie. se determină pe desfăşurata conului. Se 10 10 j 0 determină vizibilitatea dreptei. ... iar pentru conturul aparent din proiecţia verticală generatoarele v’a’ şi v’e’.. prin rotaţia lor în jurul unei axe verticale Z(z. de rază R = 20 şi vârful în punctul V(10. Dreapta intersectează această secţiune 20 80 în punctele (α. Extremităţile acestor generatoare se unesc cu arce de curbă. paralel cu axa Ox. VC.α’) şi (β. ca în figura 9. VK.

45) şi să se studieze vizibilitatea dreptei. Revenind din rabatere. cu centrul în punctul Ω(45.30.5’) şi (6.55).SUPRAFEŢE CURBE z' v' z 189 N' 1' 5' 51'=61' 41'=71' 21'=11' 31'=81' x a' b' k' k a b f '=d' c' g' g 8 f 1 e' 7 6 5 O v=z e1'=f 1' e1=f 1 d1'=g1' d1=g1 c1'=k1' b1'=a1' c1=k1 b1=a1 ω 2 e 3 4 y V0 a) d c 10 20 30 40 50 60 70 80 10 A0 B0 D0 C0 E0 b) F0 G0 K0 A0 Fig. b) Să se determine secţiunea plană făcută de planul de capăt [P] : OPx = 15. Adevărata mărime a secţiunii se obţine prin rabaterea acesteia pe planul orizontal : 30-50-40-60. trasate prin 10 şi 20.54 Rezolvarea problemei 2 3.10.9. .d’).20. OQy = ∞. pe proiecţia d.30) şi B(15.30). trasat prin centrul sferei. Se consideră sfera de rază R = 25. se obţin proiecţiile orizontale ale punctelor de intersecţie 1 şi 2. OQz = -10 în sferă şi să se determine adevărata mărime a acesteia. Secţiunea eliptică determinată de planul [P] în sferă este definită de axele acesteia : 34 şi 56. având ca axă de rabatere orizontala aω. fiind acoperită de aceasta. În proiecţia verticală dreapta este invizibilă în dreptul sferei.9. definită de punctele A(75. a) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D(d. Punctele (5. Dreapta rabătută D0 intersectează sfera în punctele 10 şi 20. Se ridică linii de ordine şi se determină proiecţiile verticale 1’ şi 2’ pe proiecţia verticală d’. cu perpendiculare pe axa de rabatere. Rezolvare : punctele de intersecţie dintre dreapta D şi sferă se determină rabătând dreapta pe planul de nivel [N]. iar în proiecţia orizontală dreapta este invizibilă între punctele de intersecţie cu sfera (fig.6’) se determină cu ajutorul planului de nivel [N1].

respectiv conul C2.56 este format dintr-un cilindru şi un trunchi de con.9. b) cele două corpuri se intersectează C1 după o curbă care în proiecţia m' a' verticală din figura 9. Conform teoriei prezentate în paragraful 9. Rezolvare : racordul din figura 9. Să se determine curba de intersecţie a corpurilor din figura 9.56 Rezolvarea problemei 4 şi a teoriei de la paragraful 9. secţionate cu un plan de capăt Fig.6.56. dintre cilindrul C1.55 Rezolvarea problemei 3 4. Punctul M1 aparţine curbei de 600 m1' intersecţie şi este dat de intersecţia cercurilor de tangenţă (1’-1’) şi o' 1' S (m’-m’). a se 1' C2 proiectează după segmentul a’ – m1’ – h’.190 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ z 1' b' d' a' 3' 2' ω' N' N1' 5'=6' x 20 2 6 4' P' Px P O b0 Pz d0 d b1 40 30 60 a=a0 10 1 b 3 ω 4 ω1 5 y 50 Fig. Se observă că cilindrul şi conul au axele v' concurente în punctul o’ şi sunt tangente aceleiaşi sfere S. . celor două Desfăşuratele m' h' corpuri sunt prezentate în figura 9. şi sfera S.7.2.9. b şi se bazează pe teoria prezentată la desfăşurata cilindrului a) drept şi a conului (trunchiului de con) drept.56.56 şi desfăşurata acestora.

SUPRAFEŢE CURBE 191 10 20 30 40 50 60 desf asurata conului C2 B0 C0 D0 F0 A0 G0 H0 70 110 210 310 A0 B0 C0 s'=S0 E0 desf asurata cilindrului C1 F0 G0 31 21 11=11' 21' 31' 41' 51' 61' 71=71' 60 G0 50 F0 D0 C0 A0=a' B0 b1' c' b' 1d1' f 1' g ' c' 1 h1' 30 40 410 510 610 710 610 510 410 H0 G0 41 51 d' e' f' g' h' 5' 6' 20 10=1=1' 2' 3' 4' F0 E0 61 2 310 210 110 C0 B0 A0 7=7' 3 4 5 6 b) Fig.9.57 Rezolvarea problemei 4 .

cu centrele în punctele Ω(100. cu centrele în punctele Ω(30.50) şi B(30.50. M(80.40. 5.50).75). a) Să se construiască secţiunea plană determinată de planul [P] în cilindru (Indicaţie : pentru determinarea punctelor secţiunii se utilizează plane de front auxiliare).70).0) şi Ω1(110. 4. OPy = -40.20).yM.50. 3. a) Să se ducă prin punctul M un plan [T] tangent la cilindru.55.0) şi Ω1(20. Să se desfăşoare cilindrul circular oblic. a) Să se ducă prin punctul M un plan [T] tangent la cilindru.10).d’) : A(40. yM < 40.30. b) Să se desfăşoare porţiunea de cilindru cuprinsă între planul orizontal şi planul [P].zM).) aparţinând cilindrului.50.0) şi Ω1(80. de raze R = 25 şi dreapta D(d.70). b) Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta D şi cilindru şi să se figureze aceste puncte pe desfăşurată.35. un plan tangent la cilindru şi să se desfăşoare cilindrul. să se figureze aceste găuri pe desfăşurată. a) Să se desfăşoare cilindrul . de raze R = 25. 2.40.70. Să se traseze prin punctul M(60. Se dă dreapta D(d. 8. Se consideră cilindrul oblic cu bazele cercuri situate în plane paralele.60).30.8) aparţinând cilindrului. b) Să se desfăşoare cilindrul.zM. de raze R = 20 şi planul oarecare [P] : OPx = 30.0).zM.35. exterior lui.30. a) Să se desfăşoare cilindrul.0) şi M(40. de rază R = 20 şi cealaltă bază cu centrul în punctul Ω1(130.55.192 9. 30. b) Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta D şi cilindru şi să se figureze aceste puncte pe desfăşurată. OPz = -25. 7.40. de raze R = 20. cu centrele bazelor în punctele : O(100. Se dă cilindrul drept definit de curbele directoare. b) Să se desfăşoare cilindrul.0) şi O1(50.d’) : H(150.9 Probleme propuse GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 1.0) şi Ω1(130. Să se construiască desfăşurata cilindrului frontal cu bazele cercuri situate în plane paralele. cu centrele în punctele Ω(50.) aparţinând cilindrului oblic cu bazele cercuri situate în plane paralele.0) şi Ω1(25. Se consideră cilindrul oblic definit prin curba directoare care este un cerc cu centrul în punctul Ω(75.0) şi Ω1(55. 6.d’) : A(110.0) şi O1(100. b) Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta D şi cilindru şi să se figureze aceste puncte pe desfăşurată.5. .30.55.100).50. zM < 30 şi N(60.60).5.60.8. 10.40. Considerând că pe aceasta trebuie practicate două găuri cu diametrul de 6mm şi ştiind că centrul lor este în punctele M(90. 9. cu centrele în punctele Ω(30.10) şi cilindrul oblic cu bazele cercuri situate în plane paralele. de raze R = 20. B(110.20. Fie cilindrul oblic cu bazele cercuri situate în plane paralele.25.90).15.0) şi Ω1(80.60).80) şi dreapta D(d.35).60. a) Să se desfăşoare cilindrul . cu centrele în punctele Ω(60.yM. Fie cilindrul frontal cu bazele cercuri situate în plane paralele. de raze R = 20 şi să se determine urmele planului tangent cilindrului trasat prin punctul M(50.d’) : H(45. cu centrele în punctele Ω(110.35. cercuri cu centrele în punctele O(100. de raze R = 25 şi un punct M(60.70). de rază R = 30 şi dreapta D(d. Fie cilindrul oblic cu bazele cercuri situate în plane paralele. cu centrele în punctele Ω(82.70).20.20.0). de raze R = 20 şi un punct M(20.50.65.60).

30).40. a) Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta D şi con. de raze R = 25.0) de rază R = 30. B(110. cu centrul în punctul Ω(5. B(30.15. Fie conul oblic cu baza un cerc din planul orizontal. a) Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta D şi con. Fie conul oblic având curba directoare un cerc situat în planul orizontal de proiecţie. ∠OPxP = 450.30. 19.30.70) şi punctul M(40. OPz = -20 şi dreapta D(d.65) şi punctul M(20.90.50).0) şi O1(110. M(100.0). Se consideră conul oblic cu baza cerc situat în planul orizontal. cu centrul în punctul Ω(40.d’) : A(90. a) Să se determine adevărata mărime a secţiunii plane determinate de planul [P] în con .SUPRAFEŢE CURBE 193 a) Să se construiască desfăşurata cilindrului. a) Să se ducă prin punctul M(44.70) şi dreapta D(d. de rază R = 30. 20.60). de raze R = 25 şi să se determine urmele planului tangent cilindrului trasat prin punctul M(110. vârful în punctul S(0.80. cu centrele bazelor în punctele : O(55. .0).65) şi planul proiectant vertical [P] : OPx = -20.60). Să se desfăşoare cilindrul circular oblic.65). 18.70. 11.70).30.40. de pe suprafaţa conului.0).30. Să se determine adevărata mărime a secţiunii plane făcută de planul [P] în con. cu centrul în punctul O(77. 13.yM.0). 15. OPy = ∞.30.10.20) aparţinând conului.d’) : A(50. 12. b) Să se desfăşoare trunchiul de con cuprins între planul orizontal de proiecţie şi planul de nivel de cotă z = 30. un plan [T] tangent la cilindru . de rază R = 25 şi vârful S(60. b) Să se desfăşoare conul şi să se figureze aceste puncte pe desfăşurată. Se consideră cilindrul frontal cu bazele cercuri situate în plane paralele.Se consideră conul oblic cu baza un cerc. vârful în punctul S(110.20). planul [P] : OPx = 30. cu centrul în punctul Ω(100. b) Să se desfăşoare trunchiul de con cuprins între planul orizontal şi planul [P].zM). a) Să se determine punctele de intersecţie dintre con şi dreapta D . a) Să se determine urmele planului [T] tangent la con în punctul M . de rază R = 25. a) Să se ducă prin punctul M(75.0). cu centrul în punctul O(60. OPy = ∞. 17. b) Să se determine punctele de intersecţie dintre dreapta D şi cilindru.30.70. un plan tangent la acesta.20. b) Să se desfăşoare trunchiul de con cuprins între planul orizontal şi planul de capăt [Q]. 14.40. de rază R = 30 şi vârful în punctul S(20.50).d’) : H(30. Să se traseze desfăşurata trunchiului de con cuprins între planul orizontal şi planul de capăt [P] : OPx = 15. cu centrul în punctul Ω(100.80.10). rezultat din conul drept cu baza un cerc situat în planul orizontal. cu centrul în punctul O(75.0) şi Ω1(35.20.90).0. Se consideră conul oblic cu baza un cerc. 16.40. de rază R = 25 şi vârful în punctul S(5. ∠OPxP’ = 900. exterior lui.60.10. b) Să se desfăşoare cilindrul.60. Se dă conul oblic având curba directoare un cerc situat în planul orizontal de proiecţie.34. b) Să se desfăşoare conul. a) Să se traseze prin punctul M un plan tangent la con . de pe suprafaţa cilindrului.zM). Se consideră conul oblic cu baza un cerc.40.0). vârful în punctul S(11. OPz = -10.30.40. de rază R = 30 şi vârful în punctul S(80. cu centrul în punctul O (90. b) Să se desfăşoare trunchiului de con cuprins între planul orizontal şi planul de capăt [P]. dus prin dreapta D.0).70) şi dreapta D(d.0).40. cu centrele în punctele Ω(90. de rază R = 30 şi vârful în punctul S(10.20).40.5) exterior conului.80.

65).10).194 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ b) Să se traseze desfăşurata trunchiului de con. Să se desfăşoare trunchiul de con determinat de planul [P] : OPx = 30. Să se construiască desfăşurata conului oblic cu baza un cerc situat în planul orizontal.70) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta.80). OPy = ∞.65.50) şi dreapta D(d.yM. Considerând că pe aceasta trebuie practicate două găuri cu diametrul de 6 mm şi ştiind că centrul lor este în punctele M(60.50) şi dreapta D(d.yM. exterior sferei şi să se studieze vizibilitatea dreptei (Indicaţie : se transformă dreapta într-o frontală.100). luând axa de rotaţie prin centrul sferei. OQy = ∞. OPz = -30.10.50). cu centrul în punctul Ω(50.30. a) Prin punctul M(70. a) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D şi sferă şi să se studieze vizibilitatea dreptei (Indicaţie : se rabate dreapta D pe un plan de nivel ce trece prin centrul sferei. cuprins între planul orizontal şi planul de nivel [N]. de rază R = 35 şi vârful în punctul S(100.50. 21.65) şi punctul M(40.20. OQz = 110 în sferă. axa de rabatere fiind dată de centrul sferei Ω şi de punctul de intersecţie dintre dreapta D şi planul de nivel) . Fie sfera de rază R = 35. OPz = 60.0). 28.0). de rază R = 25 şi vârful în punctul S(100. care trece prin centrul sferei şi prin punctul A(130. ce trece prin punctul M. B(110.d’) : A(100. perpendiculară pe raza sferei ΩM).10).40). 23.60) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta (Indicaţie : prin M se duce o orizontală a planului [T]. OQz = -7 în sferă (Indicaţie : se utilizează rabaterea planelor proiectante). b) Prin punctul M(80. 25. c) Să se determine secţiunea făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 70.yM. de rază R = 30. a) Să se determine urmele planului [T] tangent la con în punctul M .15). Fie sfera de rază R = 30. axa de rabatere fiind dată de centrul sferei.30. vârful în punctul S(100.yM.50).80). b) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D(d. . cu centrul în punctul Ω(25. cu centrul în punctul O(80.80. b) Prin punctul M(35.60. exterior sferei şi să se studieze vizibilitatea dreptei. c) Să se determine adevărata mărime a secţiunii făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 10. de rază R = 30 şi vârful în punctul S(5. 27.30.40.Se consideră conul oblic cu baza un cerc. cu centrul în punctul Ω(60.10). b) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D(d. să se figureze aceste găuri pe desfăşurată.10. OQy = ∞.d’).0). 26.zM) şi N(35. Să se desfăşoare trunchiul de con şi să se afle adevărata mărime a secţiunii în conul drept cu centru în punctul Ω(100. c) Să se determine adevărata mărime a secţiunii făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 90.60) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta.d’). cuprins între planul orizontal şi planul de capăt [P] : OPx = 70. determinată de planul [P] : OPx = 40.20) aparţinând conului. a) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D şi sferă şi să se studieze vizibilitatea dreptei (Indicaţie : se rabate dreapta D pe un plan de nivel ce trece prin centrul sferei. care trece prin centrul sferei şi prin punctul A(90. Se consideră sfera de rază R = 35.80). prin rotaţie. Să se determine adevărata mărime a secţiunii plane făcută de planul [P] în con. Ω şi de punctul B) . Se consideră sfera de rază R = 30.zM) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta.40. în conul oblic cu baza un cerc. cu centrul în punctul Ω(50.40. Ω) . 24.0). OPy = ∞. OQy = ∞.80. a) Prin punctul M(65. OQz = 80 în sferă şi să se determine adevărata mărime a acesteia. B(10.d’) : A(20.40. cu centrul în punctul Ω(80. OPy = ∞. b) Să se traseze desfăşurata trunchiului de con.yM.65.30.60.35.40. yM > 40. OPz = -25. cu centrul în punctul Ω(35. 22.

Fie sfera de rază R = 35.80).yM. a) Prin punctul M(55. b) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D(d.zM) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta. c) Să se determine secţiunea făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 40. B(30.40).60) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta.10).60) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta. b) Prin punctul M(40. OQz = -20 în sferă şi să se determine adevărata mărime a acesteia. Fie sfera de rază R = 30. a) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D şi sferă şi să se studieze vizibilitatea dreptei. exterior sferei şi să se studieze vizibilitatea dreptei. Să se determine curba de intersecţie a corpurilor din figura 9. a ÷ h şi desfăşurata acestora. 30. 33. 32.58 φ30 ? 40 ? . c) Să se determine secţiunea făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 50.70) de pe sferă să se ducă un plan [T] tangent la aceasta.80). OQy = ∞. OQz = 65 în sferă. OQy = ∞. a) Prin punctul M(90.58. cu centrul în punctul Ω(80.d’) : A(120. care trece prin centrul sferei şi prin punctul A(30. cu centrul în punctul Ω(80.10). φ38 90 50 φ45 ? φ70 b) 25 90 a) Fig.60.10. b) Prin punctul M(60.50) şi dreapta D(d.35.10.50) şi dreapta D(d.20.SUPRAFEŢE CURBE 195 c) Să se determine secţiunea făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 120.80. OQz = -60 în sferă. c) Să se determine adevărata mărime a secţiunii făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 50.9.40. cu centrul în punctul Ω(70.yM.30. OQy = ∞. OQy = ∞. axa de rabatere fiind dată de centrul sferei Ω şi de punctul B) . c) Să se determine adevărata mărime a secţiunii făcută de planul de capăt [Q] : OQx = 100.50).40.40.30.d’). OQz = -55 în sferă şi să se determine adevărata mărime a acesteia. cu centrul în punctul Ω(60.d’) : A(10. a) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D şi sferă şi să se studieze vizibilitatea dreptei (Indicaţie : se rabate dreapta D pe un plan de nivel ce trece prin centrul sferei. exterior sferei şi să se studieze vizibilitatea dreptei. 29.yM. OQy = ∞.10). Se consideră sfera de rază R = 35. 31.d’). B(100.50). Se consideră sfera de rază R = 30. b) Să se găsească punctele de intersecţie dintre dreapta D(d. OQz = 55 în sferă şi să se determine adevărata mărime a acesteia. care trece prin centrul sferei şi prin punctul A(30.

196 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ φ45 0 10 φ4 5 60 0 ? ? 20 70 80 ? 50 φ 40 40 φ70 c) φ22 φ30 d) 45 ? φ46 φ45 90 ? φ70 φ4 0 40 25 ? 90 e) φ45 φ4 5 f) 100 60 0 11 0 20 φ70 g) Fig.9.58 50 ? 70 90 45 0 50 ? ? h) 100 60 0 .

1999. Editura Didactică şi Pedagogică. G. a. a. 1970. 1982. Mănescu. Nacertatelnaia geometria. D. Geometrie descriptivă. Kiraly. Florea. M. Geometrie descriptivă – Aplicaţii. S. N. Editura RISOPRINT. 8.. Mănescu.. Olariu. 2002. Bucureşti. M.T. 2. Crişan. 1982. ş. V. Tîrgu-Mureş. 1999. Moscova. 1999. Boloş. N. Crişan. Geometrie descriptivă. Editura U. ş. 16. Iancău. Editura BREN. M. 2003. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Cluj-Napoca. Alb.. V. Zetea. Botez.. 2001. 1982. F. a.. a. Crişan. Bibennikov. 1995.. Geometrie descriptivă.. Geometrie descriptivă – curs practic. Craiova. Geometrie descriptivă şi desen tehnic – Probleme şi aplicaţii.. 4. 15. 21. Bucureşti. Editura Universităţii Petru Maior. E. Gromov. S..-I. Cluj-Napoca. C. a. Elemente de geometrie descriptivă şi aplicaţii. Mârza. Marin. Bucureşti. Geometrie descriptivă. 12. Craiova. M. 20. Litografia Institutului Politehnic. Iordache. Gh. Bodea.T. Cluj-Napoca. ş. Cluj-Napoca. J. Bucureşti. Geometrie descriptivă. I şi vol...PRES.. Graphique Industrielle.T. 6. 3. V. Desen industrial. Iancău. a. 1980.. Editura Universitaria. A. C. Bodea. . L. Cluj-Napoca. 2002. 7. 1997. Şt. Geometrie descriptivă – probleme şi aplicaţii.. ş. a. 1982. Reprezentări geometrice – Îndrumător de lucrări. 13. Geometrie descriptivă. D. 23. 2004. ş. Editura U. A. Cluj-Napoca. Grafică inginerească – Geometrie descriptivă – teste grilă.1995. ş.. M. Sass.. I.. 18. a. A. Noţiuni fundamentale în Desenul Tehnic Industrial. Bodea. Bucureşti. Litografia Institutului Politehnic. Editura Didactică şi Pedagogică. ş. 1980. Cluj-Napoca. 1965. 22. V. C. I. D. 1998. Bazele geometriei descriptive.. Editura Universitaria. II. Editura Tehnică. Matei.. S. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Grafică inginerească. Gogu. Enache. Editura Tehnică. Hulpe. a... Reprezentări geometrice şi desen tehnic. ş.. Drăgan. ş.PRES. 14. Litografia Institutului Politehnic. Tîrgovişte. Stănescu.. A.BIBLIOGRAFIE 197 BIBLIOGRAFIE 1. Editura U.. Editura RISOPRINT. 2005. Bucureşti. Bucureşti. Moncea. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. 5. 17.... Editura RISOPRINT. Enache. Geometrie descriptivă. a. Buţu. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. vol. 11.. 1965.PRES. 19. Desen tehnic – Elemente de bază. Bendic. Bucureşti. ş. Litografia Universităţii Valahia din Tîrgovişte.-I.-I. Curs de reprezentări tehnice.. 9.. T. 10.. N..

Noveanu. Geometrie descriptivă – Sinteze şi aplicaţii. 1997. Tănăsescu. Culegere de probleme. Géométrie descriptive. Editura Didactică şi Pedagogică.. Bucureşti. Vasilescu. perspectivă. ş. Bucureşti. Editura U. Simion. Orban.. Cluj-Napoca. L... Litografia Universităţii Politehnica Bucureşti. Cluj-Napoca. M.. ..198 GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ 24. 26. Cluj-Napoca. Nancy. A. Raicu.. I. 25.2002.. 27.. M. 2002. 32. Geometrie descriptivă – Probleme.PRES. a. 31. 1967.L. Geometrie descriptivă. M. Grafic şi vizual între clasic şi modern. 30. Geometrie descriptivă – Suprafeţe şi corpuri cu aplicaţii în tehnică.T. M. Bucureşti. Editura U. Tănăsescu.. 2001. Geometrie descriptivă şi aplicaţii.. Editura Classiques.B. a. Geometrie descriptivă. Voilquin.PRES. Editura PAIDEIA. E. A. 28. Editura Didactică şi Pedagogică..T. Orban. 1987. Geometrie descriptivă.P. 1975. Orban. Bucureşti. 29. axonometrie. Litografia Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 2003. ş. 1983. I.

2009 Student : Grupa : .UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ ŞI GRAFICĂ INGINEREASCĂ PORTOFOLIU DE LUCRĂRI LA GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ an universitar 2008 .

114). Să se stabilească valorile coordonatelor punctelor A(?.51). c) plan paralel cu axa Ox. În planul oarecare [P]. b) rabatere pe un plan de nivel (model . (model .18. 2.4. ([1] .__. fig. 2. fig.una din problemele 28 ÷ 44. fig.?.?). b. 23 b.10.11.28.[1] problema 9 rezolvată sau problema 70.3. pag.__.3.7. pag.__) şi C(__.__. Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC dat de punctele A(__.4.14. astfel încât acestea să determine succesiv o orizontală. ([1] . ([1] .[1] problema 7 rezolvată sau problema 63.[1] – fig.[1] – fig.110). b) două drepte concurente (model . PLANŞA 4 – Metoda schimbării planelor de proiecţie (săpt.4.113). O problemă rezolvabilă prin două rotaţii succesive. PLANŞA 5 – Metoda rotaţiei (săptămâna 17 – 21 noiembrie 2008) 1.4.problema 56.?). 3. astfel încât acesta să fie cuprins succesiv într-un : a) plan proiectant vertical . fig. (model . c) plan de profil . b). 24.?).23.problema 27. . D1 . Să se determine măsura unghiul dintre două drepte concurente prin : a) rabatere pe planul [H] de proiecţie (model .117.4. prin dubla schimbare de plan. B(?.21. b. b.[1] . o verticală.Epura planului PLANŞA 3 –Poziţii relative (săptămâna 27 octombrie – 31 octombrie 2008) 1.__.?. O problemă rezolvabilă printr-o schimbare de plan. b.__.linie de cea mai mare pantă faţă de [H]. fig. pag.fig. b) plan de capăt .?).5.[1] problema 7 rezolvată sau problema 63. Să se determine urmele planului definit de : a) două drepte paralele (model .?. PLANŞA 6 – Metoda rabaterii (săptămâna 24 – 28 noiembrie 2008) 1.4. T(?. [1] .una din problemele 45 ÷ 55. fig.?.[1] – fig. B(__.15.112).problema 1 pentru una din figurile a – f.una din problemele 17 ÷ 26.12. pag.__) şi C(__.4. 2. fig. b).[1] – una din problemele 22.__.una din problemele 1 ÷ 16. ([1] . Să se construiască epura acestor drepte. fig. b. b. fig. să se reprezinte următoarele drepte : G – orizontală. (model .19. prin dubla rotaţie.3. Să se determine măsura unghiul diedru format de două plane oarecare concurente.113) . pag.Epura dreptei şi a planului (săptămâna 13 – 17 octombrie 2008) 1. ([1] .?) şi N(?. F – frontală.111). d.__). pag.__. b) PLANŞA 2. pag. b. (model .?.4.__).?.__).PORTOFOLIU DE LUCRĂRI la GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ .114) 3.problema 75. 2.27.12. 3. S(?. b.10. N(?. (model . pag. fig.?).9 şi problema 2. (săptămâna 20 – 24 octombrie 2008) 1. fig.__). b.?).__.26. 2. o dreaptă de profil. ([1] . b. B(__. 71. pag. O problemă rezolvabilă prin două schimbări de plan succesive. c.73). b) 3.?.__.an universitar 2008-2009 An I Facultatea de Mecanică ( Ingineria Autovehiculelor + Inginerie Mecanică + Mecatronică) PLANŞA 1. fig. 2.8 şi problema 1.?) şi să se reprezinte epura triunghiului ABC.__).4. Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC dat de punctele A(__.111).3.3. o frontală. Să se determine adevărata mărime a triunghiului ABC dat de punctele A(__. b. (model . C(?.[1] .[1] – fig. 10– 14 noiembrie 2008) 1. pag.52). D2.__) şi C(__. Să se stabilească valorile coordonatelor punctelor M(?. prin rabatere.3. b) plan de front . pag. Să se determine dreapta de intersecţie dintre două plăci plane opace şi să se studieze vizibilitatea plăcilor.4. definit prin OPx =__. OPy =__.?) şi să se reprezinte epura pătratului MNST.111).4. b. fig.fig.linie de cea mai mare pantă faţă de [V].6.112).4. o dreaptă de capăt şi o frontoorizontală. (model .__).?. astfel încât acesta să fie cuprins succesiv într-un : a) plan de nivel . pag. OPz =__. pag.4. b. D – dreaptă de profil.?. O problemă rezolvabilă printr-o rotaţie. pag. B(__. Să se stabilească valorile coordonatelor punctelor M(?.[1] .

Editura RISOPRINT.. Enache I. 2. pag. Formula de calcul a N = 1 + 0. P2– nota problema II ex. având axele coplanare şi concurente. ş. Geometrie descriptivă. - Anul I . P1– nota problema I ex. TG – nota testului grilă teorie. ora 9 – 11. b) un cilindru drept frontoorizontal C1 şi un con circular drept C2. Să se determine curba de intersecţie (prin metoda sferă . Bucureşti. Să se traseze desfăşurata unui con circular oblic.2TG + 0. Componentele notei P – nota portofoliului de lucrări.Inginerie Mecanică + Mecatronică . 5. Să se traseze desfăşurata unui cilindru circular oblic. PLANŞA 8 – Cilindro – Conice (săptămâna 8 – 12 decembrie 2007) 1.. 1967. Litografia Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. S.32.ing. 6 decembrie 2008. 6 decembrie 2008. 2. sala A123 Modul de examinare şi atribuire a notei Modul de examinare Examen oral (3 ore). Intersecţia sferei cu o dreaptă.-I. 3. Geometrie descriptivă. Să se traseze desfăşurata unei piramide patrulatere obice. 5 – 9 ianuarie 2008) 1.dr. Orban. 2. având axele coplanare şi concurente.PLANŞA 7 – Poliedre (săptămâna 1 – 5 decembrie 2008) 1. N. Cluj-Napoca. oral. Cluj–Napoca. 1997.25P2 notei Condiţie de promovare: P>5. Responsabil disciplină : conf.cerc) şi să se desfăşoare corpurile de rotaţie în cazul intersecţiei dintre ([1] – două din problemele 33. oral. plan tangent la sferă şi secţiuni plane în sferă ([1] – una din problemele 25 . 2003.. a . 1997.. Bodea. (săptămâna 15 – 19 decembrie 2008) 1. respectiv planşelor 1 – 6 din portofoliul de lucrări (examenul parţial promovat poate înlocui componenta P1 din formula de calcul a notei la examen.194).. Sanda BODEA = EXAMEN PARŢIAL = Examenul parţial este opţional şi se dă din materia aferentă cursurilor 1 – 6. Lucrările din portofoliu se predau şi se corectează săptămânal. 4.h. Florea. la cererea studentului). a.. sala A123 Anul I . Geometrie descriptivă şi aplicaţii.Ingineria Autovehiculelor . Tănăsescu. A. S. pag. Noveanu.2P + 0. Cluj–Napoca.197): a) un cilindru drept frontoorizontal C1 şi un cilindru drept vertical C2. C. Editura Didactică şi Pedagogică.25P1 + 0. ora 11 – 13.sâmbătă. 2006. Editura RISOPRINT. P2 >5 . Elemente de geometrie descriptivă şi aplicaţii. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. P1 >5. M. Geometrie descriptivă – Probleme. Crişan. L... PLANŞA 9 – Sfera PLANŞA 10 – Metoda sferă . Bodea. Să se traseze desfăşurata unei prisme patrulatere oblice.sâmbătă.cerc (săptămâna BILIOGRAFIE 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful