P. 1
Geometrie Descriptiva

Geometrie Descriptiva

|Views: 18,586|Likes:
Published by Mihai Tatar

More info:

Published by: Mihai Tatar on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

CUPRINS

Introducere...................................................................................................5
1. Sisteme de proiecţie...................................................................................6
1.1 Sistemul central de proiecţie.......................................................................6
1.2 Sistemul paralel de proiecţie.......................................................................7
1.3 Corespondenţa proiectivă............................................................................8
2. Punctul...........................................................................................................9
2.1 Împărţirea spaţiului. Diedre. Octanţi. Triedre.............................................9
2.2 Epura punctului...........................................................................................11
2.2.1 Proiecţia dublu ortogonală a punctului...............................................11
2.2.2 Tripla proiecţie ortogonală a punctului..............................................12
2.3 Poziţii particulare ale punctelor...................................................................15
2.3.1 Puncte situate în planele bisectoare....................................................15
2.3.2 Puncte situate în planele de proiecţie şi pe axe..................................15
2.4 Puncte simetrice..........................................................................................16
2.4.1 Puncte simetrice faţă de planele de proiecţie......................................16
2.4.2 Puncte simetrice faţă de axele de proiecţie.........................................17
2.4.3 Puncte simetrice faţă de planele bisectoare........................................18
2.5 Probleme rezolvate......................................................................................18
2.6 Probleme propuse........................................................................................19
3. Dreapta..........................................................................................................21
3.1 Epura dreptei...............................................................................................21
3.2 Urmele dreptei. Împărţirea dreptei în regiuni. Intersecţia cu planele
bisectoare...........................................................................................................22
3.3 Poziţiile particulare ale unei drepte din spaţiu............................................24
3.3.1 Dreaptă paralelă cu unul din planele de proiecţie..............................24
3.3.2 Dreaptă perpendiculară pe unul din planele de proiecţie...................26
3.3.3 Alte poziţii particulare ale unei drepte din spaţiu..............................28
3.4 Poziţiile relative a două drepte ...................................................................30
3.4.1 Drepte paralele....................................................................................30
3.4.2 Drepte concurente...............................................................................31
3.4.3 Drepte disjuncte..................................................................................32
3.5 Probleme rezolvate......................................................................................33
3.6 Probleme propuse........................................................................................36
4. Planul.............................................................................................................37
4.1 Reprezentarea planului. Relaţia punct – dreaptă – plan..............................37
4.2 Determinarea urmelor unui plan..................................................................39
4.3 Drepte particulare ale planului....................................................................40
4.3.1 Orizontala planului.............................................................................40
4.3.2 Frontala planului.................................................................................41
4.3.3 Dreapta de profil a planului................................................................42
4.3.4 Liniile de cea mai mare pantă ale unui plan.......................................42
4.4 Poziţiile particulare ale unui plan faţă de planele de proiecţie....................44
4.4.1 Plane perpendiculare pe unul din planele de proiecţie.......................44
4.4.2 Plane paralele cu un plan de proiecţie................................................46
4.5 Probleme rezolvate......................................................................................48
4.6 Probleme propuse........................................................................................51

5. Poziţiile relative ale elementelor geometrice..................................... 53
5.1 Poziţiile relative a două plane..................................................................... 53
5.1.1 Plane paralele...................................................................................... 53
5.1.2 Plane concurente................................................................................ 54
5.2 Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un plan......................................... 57
5.3 Drepte şi plane perpendiculare.................................................................... 63
5.4 Probleme rezolvate...................................................................................... 65
5.5 Probleme propuse........................................................................................ 72
6. Metodele geometriei descriptive........................................................... 75
6.1 Metoda schimbării planelor de proiecţie..................................................... 75
6.1.1 Schimbarea planului vertical de proiecţie.......................................... 75
6.1.2 Schimbarea planului orizontal de proiecţie........................................ 77
6.1.3 Dubla schimbare a planelor de proiecţie............................................ 79
6.2 Metoda rotaţiei............................................................................................ 82
6.2.1 Rotaţia de nivel................................................................................... 82
6.2.2 Rotaţia de front................................................................................... 85
6.2.3 Dubla rotaţie a dreptelor şi planelor.................................................. 87
6.3 Metoda rabaterii....................................... .................................................. 90
6.3.1 Rabaterea unui plan oarecare pe planul orizontal de proiecţie........... 91
6.3.2 Rabaterea unui plan oarecare pe planul vertical de proiecţie............. 93
6.3.3 Rabaterea pe plane paralele cu unul din planele de proiecţie............. 93
6.3.4 Rabaterea planelor proiectante........................................................... 95
6.3.5 Ridicarea rabaterii.............................................................................. 98
6.4 Probleme rezolvate...................................................................................... 101
6.5 Probleme propuse........................................................................................ 109
7. Probleme de sinteză (punct, dreaptă, plan, metode).......................... 115
7.1 Probleme rezolvate...................................................................................... 115
7.2 Probleme propuse........................................................................................ 117
8. Poliedre.......................................................................................................... 123
8.1 Reprezentarea poliedrelor............................................................................ 123
8.1.1 Reprezentarea poliedrelor regulate..................................................... 123
8.1.2 Reprezentarea prismei. Punct pe suprafaţa prismatică....................... 125
8.1.3 Reprezentarea piramidei. Punct pe suprafaţa piramidală................... 126
8.2 Secţiuni plane în poliedre............................................................................ 128
8.3 Intersecţia unui poliedru cu o dreaptă......................................................... 130
8.3.1 Intersecţia unei prisme cu o dreaptă................................................... 130
8.3.2 Intersecţia unei piramide cu o dreaptă................................................ 132
8.4 Desfăşurarea suprafeţelor poliedrale........................................................... 133
8.4.1 Desfăşurarea prismei.......................................................................... 134
8.4.2 Desfăşurarea piramidei....................................................................... 137
8.5 Intersecţia suprafeţelor poliedrale............................................................... 139
8.5.1 Intersecţia a două piramide................................................................. 140
8.5.2 Intersecţia unei piramide cu o prismă................................................. 143
8.5.3 Intersecţia a două prisme.................................................................... 145
8.6 Probleme rezolvate...................................................................................... 149
8.7 Probleme propuse........................................................................................ 151

9. Suprafeţe curbe...........................................................................................153
9.1 Reprezentarea suprafeţelor curbe................................................................153
9.1.1 Reprezentarea cilindrului. Punct pe suprafaţa cilindrică...................153
9.1.2 Reprezentarea conului. Punct pe suprafaţa conică.............................154
9.1.3 Reprezentarea sferei. Punct pe suprafaţa sferică................................155
9.2 Plane tangente la suprafeţe curbe................................................................156
9.2.1 Plan tangent la o suprafaţă cilindrică..................................................156
9.2.2 Plan tangent la o suprafaţă conică......................................................157
9.2.3 Plan tangent la o suprafaţă sferică......................................................158
9.3 Secţiuni plane în suprafeţe curbe.................................................................159
9.3.1 Secţiuni plane în cilindri.....................................................................159
9.3.2 Secţiuni plane în conuri......................................................................161
9.3.3 Secţiuni plane în sferă........................................................................165
9.4 Intersecţia suprafeţelor curbe cu drepte.......................................................167
9.4.1 Intersecţia unui cilindru cu o dreaptă.................................................167
9.4.2 Intersecţia unui con cu o dreaptă........................................................168
9.4.3 Intersecţia unei sfere cu o dreaptă......................................................168
9.5 Desfăşurarea suprafeţelor curbe..................................................................170
9.5.1 Desfăşurarea suprafeţelor cilindrice...................................................170
9.5.2 Desfăşurarea suprafeţelor conice........................................................172
9.5.3 Desfăşurarea sferei..............................................................................174
9.6 Intersecţia suprafeţelor curbe......................................................................175
9.6.1 Intersecţia suprafeţelor cilindro - conice.............................................176
9.6.2 Intersecţia suprafeţelor de rotaţie utilizând suprafeţe auxiliare sferice179
9.7 Desfăşurarea corpurilor de rotaţie intersectate............................................183
9.8 Probleme rezolvate......................................................................................187
9.9 Probleme propuse........................................................................................192

Bibliografie...................................................................................................197

NOTAŢII ŞI SIMBOLURI

[H], [V], [L] – planele de proiecţie, orizontal, vertical şi lateral
Ox, Oy, Oz – axele de proiecţie
O – originea sistemului de reprezentare ortogonală
DI, DII, DIII, DIV – diedre
TI, TII, …, TVIII – triedre
[B1-3], [B2-4] – plane bisectoare
A, B, C, … - puncte în spaţiu
a, b, c, … - proiecţiile punctelor A, B, C, … din spaţiu, pe planul orizontal de proiecţie
a’, b’, c’, … - proiecţiile punctelor A, B, C, … din spaţiu, pe planul vertical de proiecţie
a”, b”, c”, … - proiecţiile punctelor A, B, C, … din spaţiu, pe planul lateral de proiecţie
A(a,a’,a”) – punctul A din spaţiu, cu proiecţiile a, a’ şi a” pe planele de proiecţie
D, Δ, … - drepte din spaţiu
d, δ, … - proiecţiile dreptelor D, Δ, … din spaţiu, pe planul orizontal de proiecţie
d’, δ, … - proiecţiile dreptelor D, Δ, … din spaţiu, pe planul vertical de proiecţie
d”, δ, … - proiecţiile dreptelor D, Δ, … din spaţiu, pe planul lateral de proiecţie
D(d,d’,d”) – dreapta D din spaţiu, cu proiecţiile d, d’ şi d” pe planele de proiecţie
H(h,h’,h”) – urma orizontală a dreptei
V(v,v’v”) – urma verticală a dreptei
L(l,l’,l”) – urma laterală a dreptei
[P], [Q], [R], … - plane în spaţiu
P, Q, R, … - urmele orizontale ale planelor [P], [Q], [R], …
P’, Q’, R’, … - urmele verticale ale planelor [P], [Q], [R], …
P”, Q”, R”, … - urmele laterale ale planelor [P], [Q], [R], …
a0, b0, … - puncte rabătute pe unul din planele de proiecţie sau pe plane paralele cu acestea
d0, δ0, … - drepte rabătute pe unul din planele de proiecţie sau pe plane paralele cu acestea
P0, Q0, … - urmele planelor [P], [Q], … rabătute pe planele de proiecţie
|| - paralel
⊥ - perpendicular
∪ - reuniune
∩ - intersecţie

∈- apartenenţă
∉- neapartenenţă
≡ - identic
∠ - unghi

= INTRODUCERE =

Geometria descriptivă este ştiinţa reprezentării plane a spaţiului. Corpurile din
spaţiu pot fi reprezentate prin metoda dublei proiecţii ortogonale, metodă care permite
determinarea dimensiunilor corpurilor şi prin axonometrie, metodă care oferă imaginea
spaţială a lor.

Utilizarea proiecţiei pe două plane este dovedită încă din secolul al XVII-lea, dar
abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în urma acumulării diferitelor concepţii în această
direcţie, savantul francez Gaspard Monge (1798) a creat o ştiinţă pe care el a numit-o
Geometrie descriptivă. În acest sens, pentru studiul corespondenţei biunivoce dintre
punctele spaţiului cu trei dimensiuni şi punctele din plan, el s-a folosit de proiecţii. Monge,
fiind întemeietorul acestei ştiinţe, a contribuit la răspândirea ei în Franţa cât şi în ţările care
aveau legături cu ea. În ţara noastră elemente de Geometrie descriptivă au început să fie
predate la începutul secolului al XIX-lea în diferite şcoli unde se făceau cursuri de ingineri.
Obiectul şi scopul Geometriei descriptive determină un loc bine definit pentru
aceasta în rândul celorlalte discipline inginereşti.
Geometria descriptivă constituie baza teoretică a desenului tehnic, contribuind la
deprinderea de a gândi ştiinţific şi dezvoltând posibilitatea de a vedea în spaţiu, de a
distinge aranjarea armonioasă a diferitelor forme şi estetica acestora.
Studiul Geometriei descriptive formează la studenţi un anumit raţionament al
relaţiilor spaţiale în vederea transpunerii în diverse sisteme de reprezentare, pe care le vor
folosi ca viitori specialişti ai tehnicii moderne.
Geometria descriptivă este prin excelenţă o disciplină care nu poate fi învăţată
mecanic, având un raţionament geometric. Trecerea de la obiectele din spaţiu la
reprezentările plane şi invers, formează vederea în spaţiu şi dezvoltă imaginaţia, însuşire
absolut necesară inginerului, în rezolvarea diferitelor probleme tehnice specifice activităţii
lui.

Lucrarea prezintă sistemele de reprezentare plană a obiectelor din spaţiu, pornind
de la noţiuni referitoare la punct, dreaptă, plan, într-un mod simplu, precis şi perceptibil de
către studenţi. Cunoaşterea modului de realizare a proiecţiilor oferă posibilitatea de a
concepe şi de a exprima ideile tehnice.
Materialul prezentat în această lucrarea este structurat în 9 capitole. În fiecare
capitol se detaliază pe larg noţiunile teoretice, acestea având aplicaţii în problemele
rezolvate, probleme care facilitează înţelegerea teoriei. În sprijinul activităţii studenţilor, au
fost selectate şi prezentate spre rezolvare probleme specifice fiecărui capitol. Astfel, pe
parcursul parcurgerii materiei poate fi făcută o verificare a modului în care cunoştinţele
dobândite au fost şi înţelese.

Din cele arătate rezultă că, Geometria descriptivă este o disciplină importantă în
formarea teoretică şi practică a studenţilor, îndrumându-i în reprezentarea corectă şi apoi în
executarea corpurilor şi a combinaţiilor rezultate din aceste corpuri geometrice, creând
astfel maşini, instalaţii şi utilaje industriale.
Simplitatea lucrării şi diversitatea conţinutului o recomandă nu numai pentru uzul
studenţilor din facultăţile tehnice ci şi pentru specialiştii din acest domeniu.

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ

6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->