Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Alegerea semifabricatului
Cerinţele impuse unui tehnolog sunt strâns legate de necesitatea comparării multilaterale
a celor mai diferite metode şi procedee de confecţionare a semifabricatelor şi de
prelucrare ulterioară a lor prin aşchiere. Astfel, se impune cu stricteţe alegerea metodei şi
procedeului de confecţionare care în condiţii egale asigură productivitatea şi eficienţa
economică maximă a întregului proces de fabricaţie.
Tendinţa de bază trebuie să fie aceea de obţine un semifabricat care ca formă şi
dimensiune să fie identic cu piesa finită.
Există metode de înaltă precizie pentru confecţionarea semifabricatelor cum sunt turnarea
de precizie (permite respectarea unor toleranţe de până la 0,05 mm) sau matriţarea, care
asigură o precizie a semifabricatelor sau a unor elemente ale acestora identică cu precizia
piesei cerută prin desen.
Semifabricatele metalice se prezintă într-o variată gamă de forme, determinate de
destinaţie, de caracteristicile fizico-mecanice şi de metoda de executare.
Tabel 1
Compoziţia chimică (STAS 880-88)
Oţel C Mn Si S P
OLC 45 0,42-0,5 0,5-0,8 0,17-0,37 0,02-0,045 0,04
cu sufixele: X - calitate superioară; S - cu conţinut controlat de sulf; AT - pentru
autovehicule şi tractoare
Tabel 2
Recomandări privind tratamentul termic şi termochimic
Starea Recoacere Normalizare Călire
T (oC) M.r. T(oC) M.r. T (oC) M.r.
N 680-700 cupt 840-870 aer 820-850 apă
I 840-870 ulei
Obs. N - normal, I - îmbunătăţit
Caracteristici mecanice ale semifabricatului:
-Modul de elasticitate :1,9*1011N/m2
-Coeficientul Poisson: 0,29
-Densitatea :8000 kg/m3
-Limita de curgere :2,06*108 N/m2 =Pa
-Coeficientul de dilataţie termica :1,5*105 mm/k
-Conductibilitatea termica :47 W/n*k
-Limita de curgere :7,5*1010 N/m2
2. Stabilirea traseului tehnologic
2.1 Generalitati
In cadrul acestei etape, dupa ce anterior s-a ales semifabricatul ,se determina numarul
operatiilor si felul lor si de asemenea numarul fazelor din cadrul fiecarei operatii si felul
lor.
Odata stabilita succesiunea operatiilor si a fazelor din cadrul lor in continuare se alege
tipul masinii unelte pe care se executa fiecare operatie se rezolva problema bazarii si
fixarii semifabricatului intocmindu-se si schita fixarii si in sfarsit se stabilesc sculele si
verificatoarele necesare executarii fiecarei faze.
Muchiile se tesesc la 1*450.
Nr. op. Denumirea operatiei/fazei Schita operatiei
M.U. S.D.V
1.
1.1 Debitarea
Debitarea din bara laminata cu D= 45mm la lungimea de L=204mm
FA 400 Panza tipII 300*1,25*25*2,5
STAS 1066-86
Subler, rigla
2.
2.1
2.2 Strunjire frontala
Prins in universal, strunjit frontal de degrosare pe suprafata S1
Strunjit frontal de finisare S1
SN 320 Cutit frontal tip 16x16 STAS 358-67/RP3
3.
Executat gaura de centrare tip A2,5 STAS 1362-82 pe suprafata S1.
SN320 Burghiu de centrare A2,5 STAS 1114/2-82, Rp5
Subler universal cu trei bacuri
4.
4.1
4.2
4.3
4.4 Strunjire longitudinala I
Prins in univ.si varf, centrat, strunjire longitudinal de degrosare
Strunjit longitudinal de finisare
Executat canal 1
Executat canal 2, intors piesa Cutit 16x16 STAS 358-67,Rp3
Cutit lama pentru retezat, tip 12x4, STAS 354/67,Rp3
Cutit lama pentru retezat, tip 12x3, STAS 354/67,Rp3
5.
5.1
5.2 Strunjire frontala
Prins in universal, strunjit frontal de degrosare pe suprafata S12
Strunjit frontal de finisare S12 Cutit frontal tip 16x16 STAS 358-67/RP3
6
6.1
6.2 Strunjire longitudinala II
Strunjit long.de degrosare,
Strunjit long.de finisare
Cutit 16x16 STAS 358-67,Rp3