Sunteți pe pagina 1din 300

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 1 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe – capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera...
2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte....
3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. J 2 puncte
2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte
3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H 2 puncte
4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte
5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă;
2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte
2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte
3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2 puncte
4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte
5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale
industriei produselor lactate.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectul III A - B şi prezintă evoluţia
temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii din
luna ianuarie.
4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect, pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus
este:
a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical)
c. temperat - oceanic d. subpolar
2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul:
a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie
c. iulie – august d. septembrie - noiembrie
3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer:
a. ecuatorial b. polar maritim
c. polar continental d. tropical
6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi:


1. aşezarea geografică;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
2. trei unităţi de relief;
3. un tip de climat;
4. două insule care aparţin acestui stat;
5. trei ramuri industriale.
10 puncte

D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri.


Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism
şi comerţ exterior.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică;
2. cele două state care au aderat la UE în 2007.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 2 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera...
2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera...
3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte
2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte
3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. H d. G 2 puncte
4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H 2 puncte
5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. I 2 punce

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor
Scandinaviei.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezenate comparativ şi nu separat.

6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei;
2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul...
3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. G 2 puncte
2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte
3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
a. A b. D c. G d. F 2 puncte
4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
a. A b. B c. D d. G 2 puncte
5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera:
a. B b. D c. E d. F 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor
Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei).
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi.
2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării
faţă de partea estică a ţării.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii
populaţiei în câteva state europene în anul 2005.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi
numele statului în care se înregistrează
aceasta;
2. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi
numele statului în care se înregistrează
aceasta.
4 puncte

B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos,


care explică cel mai bine valorile densitaţii
populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele
ţări: Olanda, Finlanda, Malta:
1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de
păduri şi lacuri;
2. relief jos, climat temperat-oceanic grad
ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică;
3. relief predominant muntos şi climă tropicală.
4. suprafaţă extrem de mică.
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. un râu sau fluviu;
3. două resurse ale subsolului;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
4. două oraşe mari, altele decât capitala;
5. trei ramuri industriale.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o


deosebire.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în
scopul protecţiei mediului.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 3 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul...
2. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera...
3. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat, pe hartă, cu litera...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 3 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. B b. G c. H d. J 2 puncte
2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. I 2 puncte
3. Râul Vistula străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2 puncte
4. Republica Moldova este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. I d. J 2 puncte
5. Oraşul european, cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 7 c. 10 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state
europene;
2. o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia, şi a gheţarilor în
Groenlanda.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Traversează oraşul Piteşti râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3 Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se numeşte ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F 2 puncte
2. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. B b. E c. D d. F 2 puncte
3. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 3 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:


a. B b. D c. E d. F 2 puncte
5. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte

D. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful


Grupei Făgăraş.
Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât în zona
de câmpie;
2. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia


temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la
o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum
şi luna în care se înregistrează.
2. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată, precum
şi luna în care se înregistrează;
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare


răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile
menţionate în diagrama climatică alăturată este:
a. ecuatorial b. subpolar
c. mediteranean (subtropical) d. temperat - oceanic
2. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile:
a. august si mai b. august si iulie
c. iulie si iunie d. iulie si mai
3. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a:
a. altitudinii reduse c. regimului temperaturii aerului
b. regimului radiaţiei solare d. circulaţiei vestice a maselor de aer
6 puncte

C. Pentru Spania, precizaţi:


1. peninsula în care este situat statul;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
2. două unităţi montane;
3. două tipuri de climă;
4. trei oraşe mari, altele decât capitala;
5. două regiuni turistice.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o


deosebire.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa.


4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 4 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Climatul caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera C este ...
2. Fluviul care traversează oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte....
3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 4 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. H d. I 2 puncte
2. Cu litera J este marcat, pe hartă, statul:
a. Austria b. Elveţia c. Polonia d. Ungaria 2 puncte
3. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. H d. I 2 puncte
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numarul 9 este capitala statului:
a. Belgia b. Elveţia c. Franţa d. Olanda 2 puncte
5. Capitala statului Belarus este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 7 c. 11 d. 15 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi:
a. doi factori care influenţează clima Europei.
b. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa..
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…
3. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H 2 puncte
2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat, pe hartă, cu numarul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 2 puncte
3. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F 2 puncte
4. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu:
a. A b. C c. D d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 4 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera F.
2. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a
ţării”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă populaţia unor state
europene în anul 2005.

A. Precizaţi:
1. numele statului cu populaţia cea mai
numeroasă şi valoarea acesteia;
2. diferenţa între numărul de locuitori
din Germania şi Spania.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. statul a cărui populaţie este de 60
mil.loc.;
2. statul cu cel mai mic număr de locuitori
din Europa Vestică;
3. statul din Europa Centrală care nu are
ieşire la mare.
6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi:


1. aşezarea geografică;
2. o insulă care aparţine acestui stat;
3. două caracteristici ale reliefului;
4. două caracteristici ale climei;
5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
6. o regiune turistică.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
Lungimea
Ţara căilor ferate
(km)
Germania 38.126
România 11.376
Ucraina 22.510

Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări, raportate la nivelul Europei ştiind că
lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este, în prezent, de 369.000 Km.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei


energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 5 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E si J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 si 7.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieşire la Marea ...
2. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera C este cel al Munţilor ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 5 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este:
a. Kiev b. Minsk c. Moscova d. Varsovia 2 puncte
2. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H 2 puncte
3. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. F 2 puncte
4. Insula Creta aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. I d. J 2 puncte
5. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D este de origine:
a. fluvio-lacustră b. fluvio-glaciară c. litorală d. piemontană 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural.
Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului


Atlantic.
2. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. B b. D c. E d. G 2 puncte
2. Cel mai mare debit îl are râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte
3. Resursele energetice (petrol, cărbuni, gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. F 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 5 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
4. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 2 puncte
5. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief
marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat
fiecare.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă producţiile de grâu în
câteva state europene în anul 2005.

A. Precizaţi:
1. producţia cea mai mare de grâu şi
numele statului în care se înregistrează
această valoare;
2. producţia cea mai mică de grâu şi
numele statului în care se înregistrează
această valoare.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania;
2. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România.
6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi:


1. două caracteristici ale climatului;
2. un râu sau fluviu;
3. două oraşe-port;
4. două insule care aparţin acestui stat;
5. trei tipuri de turism practicate în acest stat.
10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială şi economică, formată din
mai multe state. Precizaţi:
1. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene;
2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007;
3. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 6 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este:
a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte
2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. F 2 puncte
3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte
4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. G d. J 2 puncte
5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. H d. I 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei
Europei de Est.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de
relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula
Scandinavă.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H 2 puncte
2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte
3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. G d. H 2 puncte
4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. A b. C c. E d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi
relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera H;
2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul
marcat, pe hartă, cu numărul 1.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia


precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o
staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii
lunare ţi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii
lunare ţi luna în care se înregistrează;
4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen


răspunsurile corecte la cerinţele de mai
jos:
1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi
medii lunare de precipitaţii este:
a. iarna b. primăvara
c. toamna d. vara
2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric:
a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic
3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este:
a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer
c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului
6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi majore de relief;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
3. trei resurse de subsol;
4. două oraşe-port maritime;
5. o regiune turistică.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Suprafaţa Populaţia
Statul
(km2) (nr.loc)
Suedia 449 964 9 016 596
Olanda 41 526 16 491 461
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru


fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la
densitatea medie a populaţiei.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de
comunicaţie”.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Varianta 7 - geografie Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I.
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte …
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte …
3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul
marcat, pe hartă, cu numărul ….
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului:
a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte:
a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte
3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte
4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu
numărul 8 este de religie:
a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte
5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. J 2 puncte

D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o


asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului.
Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a
altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de
relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G.
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera …
2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată
pe hartă cu litera …
3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. F 2 puncte
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o
formează:
a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de:
a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită:
a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării
c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele:


a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii
de relief marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte
6 puncte
E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje
economice care decurg din această situaţie.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007

Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor
Dunării la intrarea în Deltă.
mc/s
12000
A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi 10000
luna în care se înregistrează;
2. două luni în care debitul mediu lunar 8000
depăşeşte 4 000 m3/s.
4 puncte 6000

4000
B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în
graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 2000
1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie;
2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai 0
mică a debitului mediu lunar; I F M A M I I A S O N D
3. două luni în care se înregistrează valori ale
debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. lunile anului
6 puncte

C. Pentru Spania, precizaţi:


1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat;
2. două state vecine, membre ale UE;
3. două unităţi de relief;
4. două tipuri de climă;
5. două oraşe, cu excepţia capitalei.
10 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a


şi Irlandei
D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2Regatului Unit al Marii BritaniiSubiectul II
de Nord
precizând o asemănare şi două deosebiri.
Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi
silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 8 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H.
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte …
2. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 8 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. H 2 puncte
2. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă, cu litera :
a. E b. F c. G d. H 2 puncte
3. Energia mareelor este valorificată în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. J 2 puncte
4. În Europa, ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse
hidroenergetice este marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. I d. J 2 puncte
5. Cel mai important râu, ca lungime, suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul
statului marcat, pe hartă, cu litera A este:
a. Pad b. Rin c. Rhon d. Sena 2 puncte

D. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi


două deosebiri.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial.”
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H.
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B sunt influenţe climatice …
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului …
3. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G 2 puncte
2. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G 2 puncte
3. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:
a. Craiova b. Drobeta-Turnu Severin c. Petroşani d. Slatina 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 8 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F sunt lacuri:


a. carstice b. de baraj natural c. glaciare d. vulcanice 2 puncte

D. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de
fragmentare, orientarea clumilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în
Depresiunea Braşov;
2. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008

Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale
precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa.
Diagrama se referă la subiectul III A - B.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii
lunare şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii
lunare şi luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. 1. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea


maximă şi cantitatea minimă lunară a
precipitaţiilor;
2. Precizaţi modul de calcul al cantităţii
medii de precipitaţii anuale;
3. Precizaţi două luni cu valori aproximativ
egale ale cantităţilor medii de precipitaţii
lunare.
6 puncte

C. Pentru Austria, precizaţi:


1. două state vecine, memebre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două caracteristici climatice;
4. un râu sau fluviu;
5. o resursă naturală;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
6. două oraşe.
10 puncte

D. Se dă următorul tabel:
Suprafaţa Populaţia
Ţara
(km2) (nr.loc.)
Grecia 131 940 10 688058
Suedia 449 964 9 016 596
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat.


2. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state.
6 puncte

E. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a


acesteia pentru ţările din sudul Europei.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 9 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F.
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A se numeşte ...
3. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 9 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. B b. D c. G d. H 2 puncte
2. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera J prezintă la vărsarea în Marea
Neagră:
a. estuar b. fiord c. golf marin d. liman 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte:
a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania 2 puncte
4. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este traversat de fluviul numit:
a. Dunăre b. Elba c. Rin d. Vistula 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din
Peninsula Scandinavă.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E ;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă, cu litera H se numeşte …
2. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este străbătut de râul:
a. Bârlad b. Bistriţa c. Jijia d. Moldova 2 puncte
2. În unitatea marcată, pe hartă, cu litera D este situat oraşul:
a. Drobeta-Turnu Severin b. Piteşti c. Râmnicu Vâlcea d. Târgovişte
2 puncte
3. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte
4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului:
a. Brăila b. Galaţi c. Tulcea d.Vrancea 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 9 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Alumină se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:


a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte

D. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei, precizând trei deosebiri .
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa;
2. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia valorilor
medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia.

A. Precizaţi:
1. două luni în care se înregistrează
temperaturi medii lunare maxime;
2. două luni în care se înregistrează
temperaturi medii lunare negative;
4 puncte

B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturii medii
anuale;
2. valoarea amplitudinii termice anuale;
3. un factor care determină valrile scăzute ale
temperaturii medii anuale în lunile decembrie
şi ianuarie.
6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă;
3. o insulă care aparţine acestui stat;
4. două resurse de subsol;
5. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic;
6. două oraşe, cu excepţia capitalei;
10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
D. Se dă următorul tabel:
Suprafaţa Populaţia
Statul
( km2 ) (nr. loc.)
Suedia 449.964 9.016.596
Portugalia 92.391 10.605.870
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
Precizaţi:
1. valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel;
2. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania
şi Italia.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 10 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe harta, cu litera B se numeşte …
2. Oraşul Riga este capitala statului marcat, pe harta, cu litera …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 10 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Vilnius este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 9 2 puncte
2. Se află în fiordul cu acelaşi nume, oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 7 c. 9 d. 10 2 puncte
3. Este o monarhie, statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. G 2 puncte
4. Oraşul Bruxelles este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 7 d. 9 2 puncte
5. Fluviul Dunărea traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. H 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică, tip de climă.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin.


4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 2.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D s-a format prin …
2. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:
a. Bârlad b. Moldova c. Suceava d. Trotuş 2 puncte
2. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte
3. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte
4. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte
5. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 10 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G şi clima unităţii
de relief marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre.
2. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010

Reprezentarea grafică alăturată se referă


la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia
debitului mediu lunar al fluviului Vistula.

A. Precizaţi:
1. valoarea debitului maxim şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea debitului minim şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală:
a. Bratislava b. Minsk c. Praga d. Varşovia 2 puncte
2. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a:
a. alimentarii subterane b. pantelor line
c. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. temperaturilor ridicate 2 puncte
3. Fluviul Vistula se varsă în Marea:
a. Albă b. Baltică c. Nordului d. Norvegiei 2 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. o resursă naturală;
4. tipul de climă;
5. două zone de vegetaţie;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
6. un râu sau fluviu;
7. un oraş.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Populaţia Producţia de energie
Statul
totală (nr. loc.) electrica (mld. kwh)
Franţa 62 752 136 71.6
Norvegia 4 516 000 120.0
Suedia 9 016 596 69.3
Sursa: The World Factbook, estimări, pentru populaţie, la nivelul anului 2006

1. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave;


2. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa.
6 puncte

E. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre


asupra mediului din statele UE.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 11 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog, se exploatează de pe teritoriul statului marcat,
pe hartă, cu litera ……
2. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat, pe hartă cu, litera …
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 11 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:
a. Kiev b. Minsk c. Moscova d. Varşovia 2 puncte
3. Capitala Greciei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 7 d. 10 2 puncte
4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:
a. Belfast b. Dublin c. Glasgow d. Londra 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului:
a. Austria b. Cehia c. Spania d. Ungaria 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D şi relieful statului
marcat cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme
predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de
fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.


2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B se numeşte…
3. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
2. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. G 2 puncte
3. Este un afluent al Tisei râul marcat,pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte
4. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte
5. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. E 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 11 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful, unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi
relieful unităţii marcate cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru
România.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011

Reprezentarea grafică de mai jos se


referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia
debitului mediu lunar al fluviului Pad.

A. Precizaţi:
1. valoarea debitului maxim şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea debitului minim şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip:
a. atlantic b. complex c. mediteranean d. nordic 2 puncte
2. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate:
a. alimentării subterane b. precipitaţiilor bogate
c. temperaturilor ridicate d. topirii zăpezilor 2 puncte
3. Pe fluviul Pad se produc iarna:
a. curgeri de sloiuri b. inundaţii c. îngheţ la mal d. pod de gheaţă 2 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:


1. marea la care are ieşire;
2. o unitate de relief montan;
3. un tip de climă;
4. un râu sau fluviu;
5. două resurse naturale;
6. o cultură agricolă tradiţională; 2
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
7. două oraşe cu funcţie portuară;
8. o regiune turistică.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Continent / Populaţia Producţia de vin
stat (nr.loc) (hectolitri/an)
Europa 706 000 000 179 000 000
Italia 58 133 509 58 000 000
Franţa 62 752 136 57 000 000
Spania 40 397 842 37 000 000

1. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări.
2. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice.
6 puncte

E. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia
construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1.000) şi de atomocentrale, fiecare categorie
contribuind cu cca. 40% la producerea de energie electrică’’. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 12 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 13 şi 15.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat, pe hartă, cu litera …
2. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este port la fluviul …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 12 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala Austriei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 7 2 puncte
2. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa, statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. H 2 puncte
3. Este port situat într-un fiord oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 7 d. 8 2 puncte
4. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H 2 puncte
5. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. H d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat
cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene.


4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat , pe hartă, cu numărul …
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F s-a format prin …
3. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F 2 puncte
2. Important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte
3. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte
4. Numărul 9 de pe hartă, reprezintă braţul dunărean:
a. Borcea b. Chilia c. Măcin d. Sf.Gheorghe 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 12 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief
marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului
alpin.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitului
mediu lunar al fluviului Peciora
(Federaţia Rusă).

A. Precizaţi:
1. valoarea debitului maxim şi luna în
care se înregistrează;
2. valoarea debitului minim şi luna în
care se înregistrează.
4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect
pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:
1. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip:
a. central b. estic c. nordic d. vestic 2 puncte
2. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza:
a. alimentării subterane b. îngheţului
c. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. precipitaţiilor bogate 2 puncte
3. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza:
a. dezgheţului b. îngheţului
c. precipitaţiilor lichide d. precipitaţiilor mixte 2 puncte

C. Pentru Republica Moldova, precizaţi:


1. un stat vecin, membru al UE;
2. două caracteristici ale reliefului;
3. tipul de climă; 2
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
4. două ape curgătoare;
5. două oraşe;
6. două produse agricole destinate exportului.
10 puncte

D. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între
puterile economice ale lumii, respectiv locul IV în Europa ca PIB”.
Precizaţi:
1. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit;
2. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată
6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 13 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe –capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numǎrul 5 şi 9.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera …
2. Statul marcat, pe hartǎ, cu litera E, se află în partea de sud a Peninsulei …
3. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 13 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ, pe hartǎ, cu numǎrul:
a. 2 b. 4 c. 10 d. 11 2 puncte
2. Laponii, populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor, locuiesc în ţara marcatǎ, pe
hartǎ, cu litera:
a. A b. D c. E d. I 2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 1 este capitala statului:
a. Austria b. Cehia c. Slovacia d. Ungaria 2 puncte
4. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
a. E b. G c. I d. J 2 puncte
5. Capitala statului marcat, pe hartǎ, cu litera I se numeşte:
a. Atena b. Berna c. Nicosia d. Varşovia 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat
pe hartǎ cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei.


2. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 10 se
numeşte…
2. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera…
3. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numărul 7 se numeşte:
a. Cerna b. Jiu c. Motru d. Timiş 2 puncte
2. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul :
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte
3. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. C c. F d. G 2 puncte
4. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. B c. D d. G 2 puncte
5. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 13 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu F şi clima unitaţii de
relief marcate, pe hartǎ, cu H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate, pe hartǎ, cu literele F şi G.
2. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu
litera D.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013

Reprezentarea grafică alǎturată se


12
referă la subiectul III A - B şi prezintǎ
milioane locuitori

populaţia unor mari aglomeraţii urbane 10


europene. 8
6
A. Precizaţi: 4
1. numărul populaţiei din aglomeraţia
2
Rin-Ruhr;
2. numărul de locuitori din aglomeraţia 0

r
urbanǎ de pe teritoriul Olandei. ad
ra

rid

uh
no
na

nd

ila

-R
st
ad
te

an

4 puncte
Lo
A

hn
M

ei
R

aglomeratii urbane

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ …
2. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ …
3. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5,1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula …
6 puncte

C. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ:
Franţa, Grecia, Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar, în
care un rol important îl are turismul, cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri.
1. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri;
2. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri;
3. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri;
10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două
ţări europene:
Temperatura Temperatura Cantitatea medie
Statul
aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii
0 0
Ucraina - 7,1 C 23,8 C 520 mm
Ungaria - 5,1 0C 21,2 0C 700 mm

D. 1. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri;
2. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria;
3. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state.
6 puncte

E. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului
din Bulgaria.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 14 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe – capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numǎrul 2 şi 9.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera …
2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera …
3. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat, pe hartǎ, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 14 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
2. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:
a. 2 b. 5 c. 8 d. 9 2 puncte
3. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat, pe
hartǎ, cu litera:
a. A b. B c. D d. G 2 puncte
4. Face parte din generaţia oraşelor antice, capitala marcatǎ, pe hartǎ, cu numǎrul:
a. 1 b. 5 c. 8 d. 10 2 puncte
5. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat, pe hartǎ, cu litera:
a. B b. D c. E d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat, pe hartǎ, cu litera D şi statul marcat, pe
hartǎ, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în
statul marcat pe hartǎ cu litera B”.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi
de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 7 este numit...
2. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu
litera…
3. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Bazinul carbonifer Motru - Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
2. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. D c. G d. H 2 puncte
3. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată, pe hartǎ, cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit:
a. Bârlad b. Bistriţa c. Moldova d. Trotuş 2 puncte
4. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera B se numeşte:
a. Deva b. Hunedoara c. Reşiţa d. Timişoara 2 puncte
5. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat, pe hartǎ, cu
numǎrul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 14 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu
litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu
litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014

Reprezentarea grafică alăturată se mc/s


referă la subiectul III A - B şi prezintǎ 6000
evoluţia debitului mediu lunar al unui
fluviu european. 5000

4000
A. Precizaţi:
1. luna în care se înregistreazǎ debitul 3000
maxim lunar şi valoarea acestuia;
2. diferenţa de debit dintre luna august 2000
şi luna aprilie.
4 puncte 1000

0
4 puncte
B. Analizaţi valorile graficului alăturat şi I F M A M I I A S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
precizaţi: lunile anului
1. luna în care se înregistreaază cele mai
reduse valori ale debitului;
2. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului;
3. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s.
6 puncte

C. Pentru Ucraina, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două resurse de subsol;
4. un tip de climă;
5. un râu sau fluviu;
6. un oraş-port la Marea Neagră;
7. o ramură industrială dezvoltată pe baza2resurselor precizate mai sus.Subiectul II
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

10 puncte
Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D:
Populaţie activǎ Populaţie
Producţia de grâu
Ţara în agriculturǎ urbanǎ
(mil.t.)
(%) (%)
Franţa 30,5 4 76
Germania 19,3 3 88

D. 1. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania.


2. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa.
6 puncte

E. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de
dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 15 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe –capitală cu numere

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul - capitalǎ marcat, pe hartǎ, cu numǎrul …
2. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat, pe
hartǎ, cu litera …
3. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartǎ, cu
numărul …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 15 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate, pe hartǎ, cu numerele:
a. 1 şi 2 b. 2 şi 5 c. 2 şi 8 d. 8 şi 10 2 puncte
2. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. D c. G d. J 2 puncte
3. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat, pe hartǎ, cu litera:
a. D b. F c. H d. J 2 puncte
4. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat, pe hartǎ, cu litera:
a. B b. C c. D d. G 2 puncte
5. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul:
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate,
pe hartǎ, cu litera A şi cu litera J.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din statul marcat, pe hartǎ, cu
litera F şi care este cauza formǎrii lor.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera …
2. Oraşul marcat, pe hartǎ, cu numărul 4 este numit …
3. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartǎ, cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit:
a. Argeş b. Mureş c. Olt d. Someş 2 puncte
2. Din unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera C se extrag importante resurse de:
a. bauxită b. cǎrbune c. fier d. petrol 2 puncte
3. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. B c. C d. G 2 puncte
4. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ, pe hartǎ, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
5. În unitatea de relief marcatǎ, pe hartǎ, cu litera H existǎ relief:
a. carstic b. glaciar c. piemontan d. vulcanic 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 15 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii marcate,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de
prelucrare în unitǎţile marcate, pe hartǎ, cu literele A şi G.
2. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ,
pe hartǎ, cu litera B.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015

Graficul alǎturat se referă la subiectul


III A - B şi prezintǎ evoluţia populaţiei 45
Spaniei, în perioada 1833-2004. 40
35
milioane locuitori

A. Precizaţi: 30
1. valoarea maximǎ a numǎrului de 25
locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ; 20
2. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 15
de locuitori. 10
4 puncte 5
B. Precizaţi: 0
1. doi factori care au determinat creşterea 1833 1900 1930 1960 1980 1991 2000 2004
numerică a populaţiei; anul
2. intervalul de timp în care a avut loc cea
mai mică creştere a populaţiei;
3. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 - 2004.
6 puncte
C. Pentru Serbia, precizaţi:
1. trei state vecine;
2. o unitate montană;
3. o resursă naturală;
4. două caracteristici climatice;
5. un râu sau un fluviu;
6. un oraş;
7. o minoritate etnică.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene:
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
Statul Suprafaţa Populaţia
(km2) (mil.loc)
Belgia 30 528 10 379 067
Letonia 64 610 2 274 735
Olanda 40 840 16 491 461
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda;


2. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii;
2. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 16 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ...
2. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat, pe hartă, cu litera A se află Munţii ...
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera F, este specific climatul temperat ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 16 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte:
a. Cehia b. Serbia c. Ungaria d. Ucraina 2 puncte
2. Se învecinează cu Ucraina statele marcate, pe hartă, cu literele:
a. B, C, H b. B, E, H c. C, E, G d. B, C, G 2 puncte
3. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera I se află de Munţii:
a. Alpi b. Balcani c. Carpaţi d. Ural 2 puncte
4. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. I 2 puncte
5. In statul marcat, pe hartă, cu litera J predomină vegetaţia:
a. mediteraneeană b. păduri de conifere c. păduri de foioase d. de stepă 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudin termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat, pe hartă, cu numărul...
3. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există :
a. chei b. crovuri c. domuri d. grinduri 2 puncte
2. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera:
a. B b. C c. D d. F 2 puncte
3. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. G d. H 2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:
a. Argeş b. Dâmboviţa c. Olt d. Prahova 2 puncte
5. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera:
a. B b. E c. G d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 16 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief
marcate cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat
pe hartă, cu numărul 5;
2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera
H.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016

Reprezentarea grafică alăturată se


referă la subiectul III A - B şi prezintă
ponderea hidroenergiei în producţia de
energie electrică în câteva ţări europene.

A. Precizaţi:
1. cea mai mare producţie de
hidroenergie şi ţara în care se obţine;
2. o ţară a cărei producţie de hidroenergie
este sub 5 %.
4 puncte

B. Analizând graficul de mai sus, scrieţi pe foaia de examen, răspunsul corect:


1. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul:
a. Austria b. Belgia c. Bulgaria d. Lituania
2. o pondere, aproximativ egală, a hidroenergiei există între statele:
a. Belgia şi Bulgaria b. Belgia şi Lituania c. Germania şi Ungaria d. Lituania şi Ungaria
3. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza:
a. ape curgătoare cu debite reduse; b. lipsei apelor curgătoare
c. reliefului de câmpie d. utilizarea intensă a resurselor alternative
6 puncte
C. Pentru Bulgaria, precizaţi:
1. două state vecine, membre ale UE;
2. oraşul capitală;
3. o unitate montană;
4. două caracteristici climatice;
5. o cultură agricolă tradiţională;
6. două oraşe-port.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
7. marea la care are ieşire
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006):
Energie Gaze Alte
Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse
% % % % % %
Belgia 29 1 3 27 40 -
Lituania 75 3 - 8 14 -
Ungaria 15 1 17 38 28 1

1. Calculaţi ponderea, în procente, a combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale şi petrol)


în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria;
2. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a
Lituaniei.
6 puncte

E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de
măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 17 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I;
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se află situat în Peninsula …
2. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera...
3. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 17 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte:
a. Albania b. Bulgaria c. Grecia d. Macedonia 2 puncte
2. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. H d. J 2 puncte
3. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. I 2 puncte
4. Fluviul Dunarea, străbate oraşul –capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 6 c. 13 d. 15 2 puncte
5. Viticultura este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. J d. F 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera G;
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa.


4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Dâmboviţa este afluentul râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H are etaj climatic :
a. alpin b. de câmpie c. de dealuri înalte d. de deltă 2 puncte
2. Din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se extrage:
a. argint b. fier şi marmură c. petrol d. sare 2 puncte
3. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. C b.E c.G d. H 2 puncte
4. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 17 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:


a. Craiova b. Piteşti c. Ploieşti d. Târgovişte 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului
Mehedinţi.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni.
2. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor
medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a debitului şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea minimă a debitului şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. două cauze ale creşterii debitului în intervalul
martie - mai;
2. un factor care determină debitele reduse din
intervalul septembrie – decembrie.
6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi:


1. trei unităţi de relief;
2. două resurse de subsol;
3. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus;
4. un tip de climă;
5. două oraşe-port maritime;
10 puncte

D. Se dă următorul tabel:
Suprafaţa Populaţia
Statul
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a ( km22 ) (nr. loc) Subiectul II
Finlanda 338.145 5.231.372
Bulgaria 110.910 7.385.367
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare
stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la
densitatea medie a populaţiei.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter
continental”.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 18 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018

Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literle A şi C;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C este situat în Peninsula …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H are deschidere la Marea ...
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 18 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Meridianul 0o străbate statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. J 2 puncte
2.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 4 b. 6 c. 9 d. 14 2 puncte
3. Câmpia Padului este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. I 2 puncte
4. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H 2 puncte
5. Polderele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. I 2 puncte

D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera E şi
relieful statului marcat cu litera F.
Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme
predominante de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de
fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se învecinează, la est, cu grupa Munţilor ...
2. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ....
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H este delimitată la sud de râul numit:
a. Bistriţa b. Moldova c. Siret d. Trotuş 2 puncte
2. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera:
a. B b. C c. D d. H 2 puncte
3. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H 2 puncte
4. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte
5. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 18 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu E şi clima unitaţii de
relief marcate, pe hartǎ, cu H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei, sub media
pe ţară, se înregistrează în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018

Reprezentarea grafică de mai jos, se referă la subiectul III A şi B.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a sporului
natural şi numele statului în care
se înregistrează;
2. două state cu valori negative
ale sporului natural.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria;
2. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda;
3. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează.
6 puncte

C. Pentru Germania, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. doua resurse de subsol;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. un oraş-port;
6. o mare la care are ieşire.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri.


Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile2 reliefului, climei, reţelei hidrografice,
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
vegetaţiei şi
Subiectul II
solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 19 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 13.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală, marcat pe hartă, cu numărul 12 este traversat de râul ...
2. În partea centrală a statului marcat, pe hartă, cu litera F sunt situaţi Munţii ...
3. Statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 19 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. I 2 puncte
2. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. F 2 puncte
3. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat, pe hartă, cu litera A, în Marea Mediterană
se varsă:
a. Garonne b. Loara c. Rhone d. Sena 2 puncte
4. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
5. În Peninsula Balcanică se află statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. H d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului
marcat, pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima,
amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat, pe
hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 traversează oraşul numit...
2. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, se numeşte...
3. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera H bate vântul numit :
a. Austrul b. Brizele marine c. Crivăţul d. Vânturile de vest 2 puncte
2. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B este:
a. gazul metan b. huila c. lignitul d. petrolul 2 puncte
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte
4. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E 2 puncte
5. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 19 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi
relieful unităţii marcate cu litera E.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de
rellief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera G.
2. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera D.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019


1800
Reprezentarea grafică alăturată se referă la 1600
subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei 1400
la Szeged.
Debit (mc/s)

1200
1000
A. Precizaţi: 800
1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi 600
luna în care se înregistrează; 400
2. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna 200
în care se înregistrează. 0
I F M A M I I A S O N D
4 puncte
Lunile anului

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului
Senei la Paris.
700
B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera
600
corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos: 500
Debit (mc/s)

1. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 400


m3/sec este: 300
a. aprilie b. februarie c. mai d. septembrie
200
2. Luna în care valoarea debitului este sub 100
3 100
m /sec este:
a. aprilie b. Iunie c. octombrie d. septembrie 0
3. Statul traversat de fluviul al cărui debit este I F M A M I I A S O N D
reprezentat în diagrama alăturată este: Lunile anului
a. Belgia b. Franţa c. Germania d. Spania

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II


6 puncte
C. Pentru Franţa, precizaţi:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de climă specific acestui stat;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa, numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a
două state europene.
Statul Suprafaţa (km2) Populaţia (mil.loc) Populaţie urbană (%)
Albania 28 700 3,2 38
Belgia 30 528 10,3 97
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia.
2. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state.
3. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 20 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 12 şi 14.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are ieşire la Marea ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 20 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8, este capitala statului:
a. Albania b. Croaţia c. Macedonia d. Muntenegru 2 puncte
3. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. J 2 puncte
4. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat, pe hartă, cu
litera:
a. C b. F c. G d. I 2 puncte
5. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat
cu litera G.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, factori ce influenţează clima,
amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat, pe hartă, cu litera B, prezintă
un sistem de transport diversificat, funcţional şi modern.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief, marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G 2 puncte
2. Străbate un bazin carbonifer râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte
3. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. H 2 puncte
4. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat, pe hartă cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte
5. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 20 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate, pe hartă cu litera D şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, tipuri de relief, alte aspecte
specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între
unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020

Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi


prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia
meteorologică din Munţii Carpaţi.

A. Precizaţi:
1. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum
şi valoarea acestora;
2. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi
valoarea acestora.
4 puncte

Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi


reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie
meteorologică din Câmpia Română.
B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare
răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:
1. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori
ale precipitaţiilor este:
a. august b. iulie c. iunie d. mai
2. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are
precipitaţiilor este:
a. decembrie b. februarie c. ianuarie d. martie
3. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de:
a. 40 mm b. 60 mm c. 100 mm d. 120 mm 6 puncte
C. Pentru Germania, precizaţi:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. cele două mări la care are ieşire, în nord, acest stat;
Probă scrisă la Geografie
3. două râuri sau– fluvii;
clasa a XII-a 2 Subiectul II
4. oraşul-capitală;
5. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).
10 puncte
D. Precizaţi:
1. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii;
2. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la
staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică
din Câmpia Română.
6 puncte
E. Se dă următorul tabel:
Suprafaţa Populaţia
Statul
(km2) (nr.loc.)
Olanda 41 526 16 491 461
Luxemburg 2 586 474 413
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat.
2. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 21 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul capitală, marcat pe hartă, cu numărul 2 este traversat de fluviul numit ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte ...
3. Capitala statului Islanda este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 21 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. I 2 puncte
2. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic, Munţii Tatra, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
a. G b. H c. I d. J 2 puncte
3. Fluviul care traversează statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte:
a. Don b. Loara c. Rin d. Nipru 2 puncte
4. Oraşul – capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte:
a. Copenhaga b. Helsinki c. Olso d. Stockholm 2 puncte
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte:
a. Belgia b. Liechtenstein c. Luxemburg d. Olanda 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic, factori ce
influenţează clima.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului,
marcat pe hartă, cu litera D.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10;
2. numele râurilor marcat, pe hartă, cu numărul 2 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte ...
2. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. F 2 puncte
2. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă, este cel marcat cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 2 puncte
3. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. G 2 puncte
4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:
a. A b. B c. F d. H 2 puncte
5. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. G d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 21 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi
relieful unităţii marcate cu litera H.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, înclinare, fragmentare, tipuri de
relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate
de câmpie“.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 3500

3000
Reprezentările grafice de mai jos se referă la
subiectul III A – B şi D. 2500
Debit (mc/s)

2000

Diagrama alăturată reprezintă evoluţia 1500


debitului Dunării la Regensburg. 1000
A. Precizaţi: 500
1. luna cu cel mai mare debit şi valoarea 0
acestuia; I F M A M I I A S O N D
2. luna cu cel mai mic debit şi valoarea Lunile anului
acestuia.
4 puncte

Diagrama alăturată reprezintă evoluţia


debitului Dunării la Olteniţa. 10000
B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera 9000
8000
corespunzătoare răspunsului corect pentru
7000
Debit (mc/s)

fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 6000


1. valoarea maximă a debitului lunar se 5000
înregistrează în luna: 4000
a. aprilie c. iunie 3000
b. iulie d. mai 2000
2. valoarea minimă a debitului lunar se 1000
0
înregistrează în luna:
I F M A M I I A S O N D
a. august b. noiembrie
c. octombrie d.septembrie Lunile anului
3. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a
debitului este de:
a. 4 000 m3/s b. 5 500 m3/s c. 6 000 m3/s d. 8 000 m3/s
6 puncte
C. Pentru Italia, precizaţi: 2
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două resurse naturale;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat.
10 puncte
D. Precizaţi:
1. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică
Regensburg.
2. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa.
6 puncte
E. Se dă următorul tabel:
2
Statul Suprafaţa (km ) Populaţia (nr.loc)
Finlanda 338 145 5 231 372
Ungaria 93 030 9 981 334
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat.
2. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 22 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A ş I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este capitala statului numit…
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit…
3. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte…
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 22 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul temperat continental este specific statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi G b. B şi F c. C şi D d. F şi G 2 puncte
2. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 2 puncte
3. Fluviul Sena traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. F 2 puncte
4. Capitala statului Grecia este marcată, pe hartă, cu numărul:
a.1 b. 3 c. 5 d. 7 2 puncte
5. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. G 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful


Peninsulei Iberice.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.

6 puncte

E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în
Europa. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte …
2. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:
a. Brăila b. Călăraşi c. Giurgiu d. Slobozia 2 puncte
2. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. G 2 puncte
3. Bazinul de lignit Motru - Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. F 2 puncte
4. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. G 2 puncte
5. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 22 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A şi clima unitaţii de
relief marcate, pe hartǎ, cu H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi:
1. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină;
2. o cauză a creşterii populaţiei rurale, după 1990, în România.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturii
medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturii medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale;
3. un factor natural care influenţează variaţia
temperaturii medii lunare.
6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. un tip de climă;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. o regiune turistică;
6. două resurse de subsol.
10 puncte

D. 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei, ştiind că suprafaţa este de 10,4 mil. km2 şi
numărul locuitorilor de 726 mil.loc (2004);
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
2. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european.
6 puncte

E. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. O situaţie
similară este şi în România. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 23 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi B;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului numit …
2. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 23 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul temperat continental este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G 2 puncte
2. Dublin este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. I d. J 2 puncte
3. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. J 2 puncte
4. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. H 2 puncte
5. Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. H d. J 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare, între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei
Balcanice.
Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
tipul de climat, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat, pe hartă, cu litera H.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…
2. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului:
a. Brăila b. Călăraşi c. Giurgiu d. Teleorman 2 puncte
2. Alumina se obţine în centrul industrial marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte
3. Unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la:
a. altitudini b. iazuri c. influenţă climatică d. râuri 2 puncte
4. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief, marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. G 2 puncte
5. Reşedinţa judeţului Olt este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 23 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera
C şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte
E. Precizaţi:
1. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în
Subcarpaţii Curburii;
2. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023

Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor


medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturilor medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale;
3. un factor care influenţează variaţia temperaturii
medii lunare.
6 puncte

C. Pentru Ungaria, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. un râu sau un fluviu;
4. un tip genetic de lac şi un exemplu;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe;
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri.


Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei
şi solurilor.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările
Europei de Est şi Sud-Est.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 24 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 11.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este capitala statului numit …
2. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe, hartă, cu litera …
3. Fluviul Pad străbate statul marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII- a 2 Subiectul I


Varianta 24 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul mediteranean este specific statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi F b. A şi J c. B şi F d. F şi J 2 puncte
2. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. H d. I 2 puncte
3. Fluviul Vistula străbate statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. G 2 puncte
4. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c.H d. I 2 puncte
5. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 5 c. 7 d. 14 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.
2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII- a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A sunt specifice influenţe climatice …
2. Datează din antichitate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Relief litoral există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:
a. Buzău b. Brăila c. Galaţi d. Târgovişte 2 puncte
3. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. H 2 puncte
4. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte
5. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 24 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C şi clima unităţii
de relief marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării
noastre cu Marea Neagră.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor
medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi
luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi
luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii
anuale;
2. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea
minimă a precipitaţiilor medii lunare;
3. un factor care influenţează variaţia cantităţii de
precipitaţii lunare.
6 puncte

C. Pentru Spania, precizaţi:


1. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat;
2. două state vecine, membre ale UE;
3. două unităţi montane;
4. un tip de climă;
5. două oraşe, altele decât capitala;
6. două regiuni turistice.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii


2 Moldova, precizând trei deosebiri.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice,
vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea, temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 - 4ºC.
Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII - a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 25 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe – capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este capitala statului numit ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F este oraşul numit ...
3. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 25 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. H d. I 2 puncte
2. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. G 2 puncte
3. Fluviul Nistru traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. J 2 puncte
4. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. H d. I 2 puncte
5. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe


teritoriul Europei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F ;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte ...
2. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ...
3. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:
a. Bega b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Mureş 2 puncte
2. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. G 2 puncte
3. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 25 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4. Petrol, gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera:
a. A b. B c. C d. G 2 puncte
5. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025

Graficul de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii
medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi.

A. Scrieţi, pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum
şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturii medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale;
3. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii
lunare.
6 puncte

C. Pentru Germania, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus;
5. un oraş-port fluvial;
6. un oraş-port maritim.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale
UE, la nivelul anului 2006.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
Energie Gaze Energie
Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol alternativă
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
România 9 30 40 15 5 1
Franţa 40 2 6 13 35 4
Germania 13 1 24 21 40 1
Precizaţi:
1. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin, comparativ cu celelalte două
state din tabel;
2. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult, comparativ cu celelalte
două state din tabel;
3. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa.

6 puncte

E. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea


proceselor de degradare a terenurilor. Precizaţi două cauze care generează acest proces.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 26 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe – capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit ...
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 este traversat de fluviul numit ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 26 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H 2 puncte
2. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. H d. J 2 puncte
3. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 b. 7 c. 10 d. 15 2 puncte
4. Capitala statului Islanda este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 13 d. 14 2 puncte
5. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. I 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din
statele Europei Vestice.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Roci variate(vulcanice,metamorfice,sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea
de relief marcată, pe hartă, cu litera ......
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este traversat de râul numit ...
3. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. In oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11 se obţine:
a. alumina b. autoturisme c. oţel d. nave maritime 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit:
a. Argeş b. Giurgiu c. Olt d. Teleorman 2 puncte
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit:
a. Bârlad b. Botoşani c. Iaşi d. Piatra Neamţ 2 puncte
4. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 26 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera
F şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în
România.
2. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026

Graficul alăturat se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la
o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. modul de calcul al cantităţii medii lunare de
precipitaţii;
2. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100
mm;
3. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din
lunile aprilie şi octombrie.
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. un râu sau fluviu;
3. un tip de climă;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două resurse de subsol;
6. o regiune turistică.
10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România.
Anul Natalitate Mortalitate
1956 24,2 ‰ 9,9 ‰
1977 19,6 ‰ 9,6 ‰
1998 10,5 ‰ 12,0 ‰
2004 10,0 ‰ 11,9 ‰
Calculaţi:
1. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956;
2. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004;
3. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa
Centrală.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 27 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027

Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe – capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit ...
2. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Statul din Peninsula Scandinavă, membru al Uniunii Europene, este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 27 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. J 2 puncte
2. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. H d. I 2 puncte
3. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 6 c. 8 d. 14 2 puncte
4. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 10 d. 12 2 puncte
5. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa.


4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ...
3. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:
a. Alba Iulia b. Deva c. Hunedoara d. Sibiu 2 puncte
2. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte
3. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. H 2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:
a. Argeş b. Dâmboviţa c. Ialomiţa d. Prahova 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 27 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief, marcată, pe hartă cu litera:


a. B b. C c. E d. F 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre, după 1990.
2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027

Graficul de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale
râului Siret la vărsare în Dunăre.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi
valori ;
2. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi
valoarea debitului în luna decembrie;
3. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie.
6 puncte

C. Pentru Spania, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. o resursă naturală;
3. trei oraşe, altele decât capitala;
4. două regiuni turistice;
5. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova, precizând trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale:
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 reliefului, climei, reţelei hidrografice,
Subiectul II
vegetaţiei
şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.

6 puncte

E. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 28 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 14.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numeşte …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului numit …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 28 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hată, cu litera:
a. C b. D c. E d. G 2 puncte
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte:
a. Belarus b. Belgia c. Bulgaria d. Macedonia 2 puncte
3. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat, pe hartǎ, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 2 puncte
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte:
a. Austria b. Cehia c. Slovacia d. Slovenia 2 puncte
5. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. H d. I 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte
specfice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România, Ucraina,
Republica Moldova etc.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este traversat de râul numit…
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este afluentul direct al …
3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. H 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:
a. Bistriţa Năsăud b. Cluj c. Maramureş d. Satu Mare 2 puncte
3. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. G 2 puncte
4. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 şi 2 b. 2 şi 3 c. 2 şi 4 d. 2 şi 6 2 puncte
5. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Varianta 28 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu
internaţional al Europei.
2. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028

Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia


temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. două luni în care temperatura medie este de
0˚C;
2. două luni în care temperatura medie este de
15˚C.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. temperatura maximă şi luna în care se
înregistrează;
2. temperatura minimă şi luna în care se
înregistrează;
3. modul de calcul al temperaturii medii anuale.
6 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe;
5. un stat vecin, membru al UE;
6. două resurse naturale.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Suprafaţa Populaţia
Ţara
(km2) (nr.loc.)
Bulgaria 110 910 7 385 367
Malta 316 400 214
Suedia 449 964 9 016 596
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta;


2. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia.
6 puncte

E. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania.


4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 29 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată, pe hartă, cu numărul …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte…
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este străbătut de fluviul …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 29 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului:
a. Austria b. Belgia c. Elveţia d. Slovacia 2 puncte
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:
a. Albania b. Belgia c. Bulgaria d. Macedonia 2 puncte
3. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. H d. I 2 puncte
4. În statul marcat, pe hartă, cu litera D vegetaţia dominantă este:
a. lande b. pădure de conifere c. stepă d. tundră 2 puncte
5. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. F 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului
Rhin, în cursul mijlociu şi cursul inferior.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit…
2. Râul cu cel mai mare debit este marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată,pe hartă, cu litera...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2 puncte
2. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. B b. C c. F d. E 2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este situat în regiune de:
a. câmpie b. deal c. munte d. podiş 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II


Varianta 29 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
4. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este situat pe râul numit:
a. Mureş b. Olt c. Someş d. Târnava 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte
specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor
medii lunare ale unui râu din Europa.

A. Precizaţi:
1. luna cu cel mai ridicat debit mediu
lunar şi valoarea acestuia;
2. luna cu cel mai scăzut debit mediu
lunar şi valoarea acestuia;
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea diferenţei de debit dintre
lunile iulie şi septembrie;
2. luna în care se înregistrează un
debit mediu de 100 m3/s;
3. un factor care influenţează variaţiile
debitului mediu lunar.
6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. un râu sau fluviu;
4. două oraşe-port;
5. două resurse naturale
6. marea la care are ieşire;
7. o cultură agricolă tradiţională.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10
II puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri.


Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice,
vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8,70C iar la Varna (Bulgaria) este de
11,30C. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două
staţii meteorologice.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 30 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian

ta 030
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 10.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 30 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. I d. J 2 puncte
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte:
a. Belarus b. Letonia c. Lituania d. Polonia 2 puncte
3. Capitala Croaţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 7 c. 8 d. 10 2 puncte
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte:
a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Suedia 2 puncte
5. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi
Peninsula Iberică.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii …
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte …
3. Cea mai nouă unitate de relief este marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:
a. Argeş b. Dâmboviţa c. Prahova d. Vâlcea 2 puncte
2. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte
3. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. H 2 puncte
4. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II
Varianta 30 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. H 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii
de relief marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.
2. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturii
medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. două luni în care temperatura medie
lunară este de 5˚C;
2. două luni în care temperatura medie
lunară este de 10˚C.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. lunile cu cea mai ridicată temperatură
medie lunară;
2. lunile cu cea mai scăzută temperatură
medie lunară;
3. valoarea diferenţei de temperatură între
lunile mai şi noiembrie.
6 puncte

C. Pentru Ungaria, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. doi afluenţi ai Tisei;
4. un lac natural;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe, altele decât capitala.
10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România.
Anul Natalitatea Mortalitatea
1956 24,2 ‰ 9,9 ‰
1977 19,6 ‰ 9,6 ‰
1992 11,4 ‰ 11,6 ‰
1998 10,5 ‰ 12,0 ‰
2004 10,0 ‰ 11,9 ‰
Calculaţi:
1. bilanţul natural pentru anul 1956;
2. bilanţul natural pentru anul 2004;
3. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004.
6 puncte

E. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european.

4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 31 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este oraşul numit …
2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit...
3. Are ieşire la Marea Egee statul marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 31 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statului marcat, pe hartă, cu litera F îi este specific climatul:
a. mediteranean (subtropical) b. temperat continental
c. temperat oceanic d. subpolar (rece) 2 puncte
2. În statul marcat, pe hartă, cu litera D se află munţii:
a. Alpi b. Apenini c. Carpaţi d. Pirinei 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are capitala în oraşul:
a. Berna b. Dublin c. Minsk d. Paris 2 puncte
4. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 7 d. 10 2 puncte
5. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte:
a. Barcelona b. Madrid c. Monaco d. Valletta 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă cu litera E şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul
Italiei.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit…
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se resimt influenţe climatice…
3. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită:
a. Bulgaria b. Republica Moldova c. Serbia d. Ungaria 2 puncte
2. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
3. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. C d. G 2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:
a. Crişul Alb b. Crişul Negru c. Crişul Repede d. Mureş 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 31 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat, pe
hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi
relieful unităţii marcate cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră
pentru România;
2. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea
Colinară a Transilvaniei.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia


temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii.

A. Precizaţi:
1. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în
care s-a înregistrat;
2. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna
în care s-a înregistrat.
4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică
de mai sus este:
a. mediteranean (subtropical)
b. temperat continental
c. temperat oceanic
d. subpolar
2. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este:
a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara
3. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer:
a. ecuatorial c. polar maritim
b. polar continental d. tropical
6 puncte
C. Pentru Germania, precizaţi:
1. două mări la care are ieşire;
2. două râuri sau fluvii;
3. două
Probă scrisă resurse de
la Geografie subsol;
– clasa a XII-a 2 Subiectul II
4. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus.
5. două oraşe porturi;
10 puncte
D. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE.
Suprafaţa Populaţia
Statul
(km2) (nr.loc.)
Belgia 30 528 10 379 067
Ungaria 93 030 9 981 300
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel;
2. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele
din tabel.
6 puncte
E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie
electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 32 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 6.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera …
2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat, pe hartă, cu litera …
3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 32 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Are un climat temperat oceanic statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. J 2 puncte
2. Oraşul - capitala Copenhaga este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 9 c. 10 d. 13 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C are deschidere la Marea:
a. Albă b. Azov c. Baltică d. Neagră 2 puncte
4. Statul papal independent, Vatican, este o enclavă în capitala statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. D b. E c. H d. J 2 puncte
5. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. H d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera B şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania.


4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este numit ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este numit …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi C b. B şi E c. E şi F d. F şi G 2 puncte
2. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat - Godeanu de Grupa:
a. Banat b. Făgăraş c. Parâng d. Poiana Ruscă 2 puncte
3. Se produc autoturisme în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte
4. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 şi 2 b. 2 şi 6 c. 3 şi 6 d. 4 şi 6 2 puncte
5. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 32 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera
B şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. .
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România.
2. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032

Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi


prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii
la o staţie meteorologică din Câmpia Română.

A. Precizaţi:
1. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii, precum
şi valoarea acesteia;
2. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii, precum
şi valoarea acesteia.
4 puncte

Analizaţi graficul alăturat, pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii
la Bergen (Norvegia).
Graficul se referă la subiectul III B şi E.

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Regimul anual al precipitaţiilor care se
înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează
tipului de regim pluviometric:
a. ecuatorial c. temperat-continental
b. musonic d. temperat-oceanic;
2. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează
în anotimpul de:
a. iarna b. primăvara c. toamnă d. vară
3. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este:
a. altitudinea reliefului c. regimul temperaturii aerului
b. regimul radiaţiei solare
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
d. circulaţia
2 vestică a maselor de aer
Subiectul II
6 puncte
C. Pentru Ucraina, precizaţi:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două resurse de subsol cu rezerve importante;
5. două oraşe, cu excepţia capitalei; 10 puncte

D. Se dă următorul tabel:
Statul Populaţia (nr.loc.) Nr.născuţilor vii Nr.deceselor
Italia 58.133.509 579.486 567.660
Ungaria 9 981 334 124.793 145.928
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Calculaţi, în valori absolute, bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. 6 puncte

E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la
Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 33 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 7.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Insula Corsica aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera …
2. Capitala Cehiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 13 este capitala statului numit ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 33 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este situat în Peninsula Iutlanda, o mare parte din teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. I 2 puncte
2. Alpii Dinarici se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. F b. G c. H d. J 2 puncte
3. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. G d. I 2 puncte
4. Oraşul - capitală Reykjavik este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 7 c. 12 d. 15 2 puncte
5. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. E b. F c. I d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera F şi clima statului marcat,
pe hartă cu litera G.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul
european.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ….
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte ….
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit ….
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. H 2 puncte
2. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. J 2 puncte
3. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H 2 puncte
4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte:
a. industria produselor farmaceutice b. metalurgie neferoasă
c. petrochimia d. siderurgia 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 33 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului:


a. Bihor b. Gorj c. Mehedinţi d. Vâlcea 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii
de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest.
2. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia


temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată, precum şi
luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi
luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare


răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile
menţionate în diagrama climatică alăturată este:
a. ecuatorial b. subpolar
c. mediteranean (subtropical) d. temperat - oceanic
2. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile:
a. august şi mai b. august şi iulie
c. iulie şi iunie d. iulie şi mai
3. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a:
a. altitudinii reduse c. regimului temperaturii aerului
b. regimului radiaţiei solare d. circulaţiei vestice a maselor de aer
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:


1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima;
2. fluviul care traversează capitala;
3. două resurse de subsol;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
4. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus;
5. două oraşe, altele decât capitala.
10 puncte

D. Se dă următorul tabel:
Ţara Lungimea căilor
ferate (km)
Germania 38.126
România 11.376
1. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară, raportată la nivelul Europei,
ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este, în prezent, de 369.000 Km.
2. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două
state.
6 puncte

E. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează.


4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 34 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte …
2. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 34 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E este:
a. Lisabona b. Londra c. Minsk d. Paris 2 puncte
2. Fluviul Dunărea străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 7 d. 8 2 puncte
3. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. G 2 puncte
4. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. H d. J 2 puncte
5. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 6 c. 10 d. 14 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera…
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este traversat de râul numit…
3. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera. ..
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. H 2 puncte
2. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H 2 puncte
3. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G 2 puncte
4. Alumina se obţine în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte
5. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 34 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima
unităţii de relief marcate cu litera E.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera F este o câmpie în formare”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034

Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor
medii lunare la o staţie meteorologică din
Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii, precum şi
luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii, precum şi
luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Graficul de mai sus redă tipul de climă:
a. ecuatorială c. temperat-oceanică
b. temperat-continentală d. subpolară
2. Amplitudinea termică medie anuală este de:
a. 15- 160C b. 18 - 220C c. 24 - 260C d. 30 - 350C
3. Valori de 10oC, ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile:
a. aprilie şi octombrie c. mai şi octombrie
b. aprilie şi mai d. mai şi noiembrie
6 puncte
C. Pentru Franţa, precizaţi:
1. trei unităţi de relief;
2. numele fluviului care străbate capitala;
3. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică;
4. două oraşe-port maritime;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
5. două obiective turistice din Paris;
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Statul Suprafaţa Populaţia
( km2 ) (nr. loc. )
Finlanda 338.145 5.231.372
Bulgaria 110.910 7.385.367
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare
stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la
densitatea medie a populaţiei.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în
Austria.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 35 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi
oraşe–capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 7.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aglomeraţia urbană Rin - Ruhr se află în statul marcat, pe hartă, cu litera …
2. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 35 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. H d. J 2 puncte
2. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. I 2 puncte
3. Capitala Elveţiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 5 d. 8 2 puncte
4. Fluviul Tamisa străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 10 c.11 d. 13 2 puncte
5. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. I d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific
mediul temperat continental.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este traversat de râul numit …
3. Grinduri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H 2 puncte
2. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. G 2 puncte
3. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. H 2 puncte
4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se obţine:
a. alumină b. autoturisme c. oţel d. nave maritime 2 puncte
5. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 35 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief
marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035

Graficul alăturat se referă la subiectul III A


şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii
lunare la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie
şi octombrie;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Temperaturile medii lunare cu valorile cele
mai ridicate se înregistrează în lunile:
a. iulie şi august c. iunie şi august
b. iulie şi iunie d. iunie şi septembrie
2. Graficul de mai sus redă tipul de climă:
a. ecuatorială c. temperat-oceanică
b. temperat-continentală d. subpolară
3. Valori ale temperaturii medii lunare, cuprinse între 0 şi 5oC, se înregistrează în lunile:
a. aprilie şi octombrie c. martie şi noiembrie
b. martie şi octombrie d. mai şi noiembrie
6 puncte
C. Pentru Grecia, precizaţi:
1. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee;
2. o unitate de relief;
3. două caracteristici climatice;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
4. o formaţiune vegetală specifică;
5. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă;
6. două oraşe-port.
10 puncte

D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială şi economică, formată din
mai multe state.
Precizaţi:
1. numărul statelor care formează Uniunea Europeană;
2. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene;
3. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică;
6 puncte

E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 36 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit …
2. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 36 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte
2. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. J 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D este:
a. Belgia b. Franţa c. Olanda d. Spania 2 puncte
4. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 6 c. 9 d. 10 2 puncte
5. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este situat în Peninsula:
a. Balcanică b. Iberică c. Iutlanda d. Scandinavă 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat
cu litera G.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.


2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte …
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit …
3. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:
a. Borcea b. Chilia c. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte
2. Oraşul Sibiu este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte
3. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte
4. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 36 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este port fluvio – maritim oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:


a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief
marcate cu B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera E.
2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat, pe
hartă, cu numărul 7. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia


temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii, precum
şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii, precum
şi luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. 1. Calculaţi valoarea amplitudinii termice


medii anuale.
2. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii
medii anuale;
3. Precizaţi un factor care influenţează
variaţia temperaturii aerului.
6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. fluviul care străbate capitala;
3. două caracteristici climatice;
4. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare);
5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
10 puncte

D. Se dă următorul tabel:
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
Suprafaţa Populaţia
Statul
( km2) (nr.loc.)
Suedia 449.964 9.016.596
Portugalia 92.391 10.605.870
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru


fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la
valoarea densităţii medii a populaţiei.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial


turistic.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 37 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037

Harta de mai sus se referă la subiectele I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Prin capitalele marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit…
2. Insula Sicilia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D are un climat …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

1
Varianta 37 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. I 2 puncte
2. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este
marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5 2 puncte
3. Câmpia Loarei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E 2 puncte
4. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. F 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului numit:
a. Austria b. Bulgaria c. Cehia d. Elveţia 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei
intervin mai mulţi factori genetici”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…
3. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râurile Suceava, Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 5 2 puncte
2. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. H 2 puncte
3. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. J 2 puncte
4. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. J 2 puncte
5. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
1
Varianta 37 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera I.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de
relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C;
2. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în
oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. în
câteva state din Uniunea Europeană.

A. Precizaţi:
1. cea mai mare valoare a PIB/loc. şi ţara
în care se înregistrează;
2. două state al căror PIB/loc. are valori
cuprinse între 30 - 40 mii euro.
4 puncte

B. Referitor la reprezentarea grafică


alăturată precizaţi:
1. trei state care au ieşire la mare;
2. două state a căror formă de
guvernământ este monarhia;
3. o cauză care determină PIB-ul redus
din Bulgaria.
6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi:


1. două unităţi montane şi o unitate de câmpie;
2. două tipuri de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei.
10 puncte

D. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
UE.
2
Anul
Statul 1990 2000 2005
(mil.loc) (mil.loc) (mil.loc)
Austria 7,73 8,11 8,19
Bulgaria 8,99 8,17 7,73
Germania 79,36 82,18 82,69
Italia 57,66 57,76 58,09
Letonia 2,67 2,37 2,31
Ungaria 10,36 10,20 10,10
Precizaţi:
1. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005;
2. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005;
3. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1.

6 puncte

E. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic.


4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 38 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038

Harta de mai sus se referă la subiectele I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera …
2. Praga este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I


1
Varianta 38 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. G d. H 2 puncte
2. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. F 2 puncte
3. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F 2 puncte
4. Fluviul care străbate capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte:
a. Elba b. Rin c. Sena d. Tamisa 2 puncte
5. În partea de nord a statului marcat, pe hartă, cu litera F vegetaţia caracteristică este:
a. maquis b. păduri de foioase c. stepa d. tundra 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei.

4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I


2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul….
2. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera…
3. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat, pe hartă,
cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte
2. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G 2 puncte
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este numit:
a. Bistriţa b. Jijia c. Moldova d. Siret 2 puncte
4. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte
5. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi B b. C şi E c. C şi H d. F şi G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II


Varianta 38 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A şi clima unitaţii de
relief marcate, pe hartǎ, cu G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori
mai mari decât media pe ţară.
2. o cauză care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor
state din Uniunea Europeană.

A. Precizaţi:
1. primele două state ca suprafaţă;
2. două state cu suprafaţa mai mică de 300.000
km2.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. numele a două state, dintre cele reprezentate pe
grafic, care au ieşire la Marea Mediterană;
2. numele a două state, dintre cele reprezentate pe
grafic, care au ieşire la Marea Baltică;
3. numele a două state, dintre cele reprezentate pe
grafic, care au ca formă de guvernământ monarhia.
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:


1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două regiuni istorice;
4. un tip de climă;
5. fluviul care străbate capitala;
6. două oraşe, cu excepţia capitalei;
10 puncte

D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Suprafaţa Populaţia
Statul 2
( km ) (nr.loc)
Finlanda 338.145 5.231.372
Suedia 449.964 9.016.596
Spania 505.990 40.397.842
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
Precizaţi:
1. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia;
2. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda.
6 puncte

E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii
turistice din Europa”.
4 puncte

Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 39 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 6.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera …
2. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 39 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Elba stăbate statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. F 2 puncte
2. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 7 2 puncte
3. Lacul Balaton este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. F 2 puncte
4. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala
marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte
5. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural.
Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat, pe hartă, cu numărul ….
2. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se
numeşte ….
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera J se resimt influenţe climatice …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B b. C c. G d. J 2 puncte
2. Prin oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 trece râul:
a. Cerna b. Cibin c. Lotru d. Olt 2 puncte
3. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte
4. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. C şi J b. E şi H c. F şi I d. G şi I 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II

1
Varianta 39 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. I d. J 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei
Moldovei.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi
Podişul Dobrogei de Sud;
2. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe
restrânse.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de


locuitori din unele state din Uniunea Europeană.

A. Precizaţi:
1. două state cu o populaţie mai mare de
60 milioane de locuitori;
2. două state cu o populaţie înte 30-40
milioane de locuitori.
4 puncte

B. Referitor la reprezentarea grafică


alăturată precizaţi:
1. trei state care au ca formă de
guvernământ monarhia;
2. două state care au ieşire la Marea
Mânecii;
3. o cauză care a determinat creşterea
numărului de locuitori în Franţa şi
Germania.
6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi:


1. trei ţări vecine, membre ale UE;
2. numele unităţii montane cu altitudinea maximă;
3. doi vulcani;
Probă scrisă la Geografie
4. două râuri sau–fluvii;
clasa a XII-a Subiectul II
5. două culturi agricole cu specific mediteranean.
2
10 puncte

D. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos, precizaţi:


1. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state;
2. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state.

Populaţia Suprafaţa PIB/loc.


UE
(mil.loc) (km2) (USD/loc)
UE 15 380,3 3.238.692 33.234
UE 27 484,3 4.322.989 27.776
6 puncte

E. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un


element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene.
4 puncte

Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 40 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi15.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este traversat de fluviul numit ...
2. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul ...

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1


Varianta 40 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. F 2 puncte
2. Oraşul Berna este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 6 b. 7 c. 12 d. 15 2 puncte
3. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 6 b. 8 c. 14 d. 15 2 puncte
4. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. H d. J 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului:
a. Belgia b. Liechtenstein c. Luxemburg d. Olanda 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.


2. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este numit ...
2. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se
numeşte ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului:
a. Buzău b. Covasna c. Harghita d. Vrancea 2 puncte
3. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G 2 puncte
4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi E b. B şi F c. C şi G d. D şi H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie- clasa a XII-a Subiectul II


1
Varianta 40 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera C şi clima unităţii
de relief marcată, pe hartă cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre;
2. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei
Europei pe regiuni geografice.

A. Precizaţi:
1. doi factori naturali care au un rol
deosebit în distribuţia spaţială inegală
a populaţiei în Europa Centrală şi
Europa de Nord;
2. un stat cu densitate redusă a
populaţiei din Europa de Nord.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numărul de locuitori pentru fiecare
dintre cele cinci regiuni geografice
europene;
2. diferenţa dintre numărul de locuitori
dintre Europa Centrală şi Europa de
Sud.
6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi:


1. o unitate de câmpie şi doi vulcani;
2. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare;
3. două oraşe din nordul ţării;
4. statul-enclavă de pe teritoriul Romei;
5. o cultură agricolă cu specific mediteranean;
6. o insulă care aparţine acestui stat.
Probă scrisă la Geografie- clasa a XII-a Subiectul II
2 10 puncte

D. 1. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost
influenţată de existenţa materiilor prime.
2. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele
precizate mai sus;
3. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică.
6 puncte

E. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a


terenurilor. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 41 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este traversată de fluviul numit ...
2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a 1


Varianta 41 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. I 2 puncte
2. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 7 c. 12 d. 13 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C are deschidere la Marea:
a. Albă b. Baltică c. Neagră d. Nordului 2 puncte
4. Se învecinează cu Spania statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. I 2 puncte
5. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat, pe hartă, cu litera F este numită:
a. frigana b. savană c. stepă d. tundră 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei
Iberice.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în
statul marcat pe hartǎ cu litera E”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041

Probă scrisă la Geografie, clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi H;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ...
2. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se
numeşte ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. G 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului:
a. Bihor b. Bistriţa c. Cluj d. Sălaj 2 puncte
3. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G 2 puncte
4. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. E 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II


Varianta 41 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera
B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera D.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane.
2. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei, deşi are altitudini reduse, nu
poate fi considerat o unitate de câmpie”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor
medii lunare ale unui râu din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a debitului şi luna în care
se înregistrează;
2. valoarea maximă a debitului şi o lună în care
se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub
100 m³/sec;
2. lunile în care debitul mediu lunar are valori
cuprinse între 150 – 250 m³/sec;
6 puncte

C. Pentru Germania, precizaţi:


1. trei resurse de subsol;
2. două ramuri industriale foarte dezvoltate;
3. două regiuni industriale;
4. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu;
5. un oraş-port la Marea Nordului.
10 puncte

D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Calculaţi sporul natural, în valori absolute, din Belgia, Franţa şi Irlanda.

Sporul Populaţia Contribuţia


Statul natural (mil. loc) serviciilor
(‰) la PIB (%)
Belgia 1,3 10,4 73
Bulgaria -5,2 7,7 59
Franţa 4,3 59,6 74
Germania -1,3 82,4 71
Irlanda 8,7 4.0 57
Ungaria -3,7 10,1 66
6 puncte

E. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi
Norvegia.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 42 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 15.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este traversată de fluviul numit ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte ...
3. Câmpia Londrei este situată în statul marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I


Varianta 42 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. G d. J 2 puncte
2. Oraşul Kiev este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 7 c. 12 d. 13 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera G are deschidere la Marea:
a. Albă b. Baltică c. Neagră d. Nordului 2 puncte
4. În statul marcat, pe hartă, cu litera D un râu cu regim simplu, de tip atlantic, este:
a. Donul b. Elba c. Rhône d. Tamisa 2 puncte
5. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. I 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei
Scandinave.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte ...
2. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se
numeşte ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. H 2 puncte
2. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată, pe hartă, cu litera :
a. A b. C c. F d. E 2 puncte
3. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. H 2 puncte
4. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. G 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:
a. Bârlad b. Bistriţa c. Moldova d. Trotuş 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Varianta 42 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera E şi clima unităţii
de relief marcată, pe hartă cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan.
2. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului
mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a debitului lunar, precum şi luna
în care se produce;
2. două luni în care debitul mediu are valori mai mari
de 50 m3/s.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea debitului mediu în luna martie;
2. valoarea minimă a debitului lunar, precum şi luna
în care se produce;
3. două luni în care debitul mediu este de
aproximativ 20 m3/s;
4. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme.
6 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. o resursă naturală;
4. tipul de climă;
5. două zone de vegetaţie;
6. un râu sau fluviu;
7. un oraş.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte

D. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care
se exploatează din statele respective.

Statul Germania Ungaria Ucraina


Resursa de
Minereu de fier Bauxită Sare
subsol

Precizaţi, pentru fiecare stat, o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol
menţionate în tabelul de mai sus.
6 puncte

E. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a


terenurilor. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 43 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 12 şi 13.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat, pe hartă, cu litera …
2. Fluviul care străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4 se varsă în Marea ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 43 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H 2 puncte
2. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. J 2 puncte
3. Oraşul-capitală Viena este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 b. 7 c. 8 d. 14 2 puncte
4. Statul al cărei capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 are deschidere la Marea:
a. Albă b. Baltică c. Egee d. Neagră 2 puncte
5. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera I şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termica.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană, reprezintă o


importantă regiune turistică a Europei”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G ;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Podişul Sucevei este marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera ...
3. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief, marcată pe hartă cu litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte
2. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele:
a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 9 şi 10 d. 11 şi 12 2 puncte
3. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte
4. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate oraşele:
a. Braşov şi Craiova b. Petroşani şi Sibiu
c. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. Slatina şi Timişoara 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 43 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E şi clima unităţii
de relief marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins.
2. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia


temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o
staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii;
2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii;
3. valoarea maximă a temperaturii medii
lunare;
4. valoarea minimă a temperaturii medii lunare;
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă :
a. ecuatorial b. mediteranean c. temperat-oceanic d. subpolar
2. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este:
a. circulaţia estică a maselor de aer c. regimul temperaturii aerului
b. regimul radiaţiei solare d. circulaţia vestică a maselor de aer
3. Valori ridicate, de peste 170C, ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile:
a. aprilie şi iunie b. august şi iulie c. august şi mai d. iulie şi mai
6 puncte

C. Pentru Italia, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. două oraşe cu o populaţie de peste 1.000.000 locuitori;
3. un tip de climă;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
4. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip;
5. fluviul care străbate capitala;
6. două culturi agricole cu specific mediteranean;
10 puncte

D. Se dă următorul tabel:
Suprafaţa Populaţia
Statul
( Km² ) (nr.loc.)
Bulgaria 110 910 7.385.367
Finlanda 338 145 5.231.372
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi
Finlanda;
2. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei, calculate anterior, precizaţi două cauze care
să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene.
6 puncte

E. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia.


4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 44 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte…
3. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 44 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. F b. G c. H d. I 2 puncte
2. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numeşte:
a. Berlin b. Madrid c. Paris d. Sofia 2 puncte
3. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. I 2 puncte
4. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2 puncte
5. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. G c. I d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade
geologice diferite”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului ...
3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se resimt influenţe climatice ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte
2. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte
3. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată, pe
hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F 2 puncte
4. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. H 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 străbate oraşul:
a. Braşov b. Craiova c. Slatina d. Timişoara 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II
Varianta 44 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu
litera E şi relieful unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de
fragmentare, orientarea culmilor si văilor principale, tipuri genetice de relief, ale aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării
maritime.
2. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044

Reprezentarea grafică alăturată se


referă la subiectul III A şi B şi prezintă
evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii
lunare la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a cantităţii de
precipitaţii înregistrată într-o lună, precum şi
luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus
este:
a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical)
c. temperat - oceanic d. subpolar
2. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul:
a. aprilie - mai b. iulie - august
c. mai - iunie d. septembrie - octombrie
3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer:
a. ecuatorial b. polar continental c. polar maritim d. tropical
6 puncte
C. Pentru Franţa, precizaţi:
1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 clima; Subiectul II
2. două artere fluviale navigabile;
3. cea mai mare aglomeraţie urbană;
4. un oraş-port la Marea Mediterană;
5. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării;
6. o regiune turistică importantă.
10 puncte

D. Se dă următorul tabel:
Populaţia Imigranţi Emigranţi
Statul
(nr.loc) (nr.loc.) (nr.loc.)
Letonia 2 274 735 1.627 7.131
Norvegia 4 610 820 47.776 22.053
Sursa: The World Factbook, estimări, pentru populaţie, la nivelul anului 2006
1. Calculaţi bilanţul migratoriu, în valori absolute, pentru cele două ţări.
2. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare.
6 puncte

E. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările
Europei de Est şi Sud-Est.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 45 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 8.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte…
3. Fluviul Nipru străbate statul marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 45 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Aglomeraţia urbană Rin - Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. G d. H 2 puncte
2. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. H 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A are capitala în oraşul:
a. Atena b. Bucureşti c. Londra d. Stockholm 2 puncte
4. Bora este vântul caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. J 2 puncte
5. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. I 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tip de climă, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei
în Peninsula Italică.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. A apărut în perioada antică oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A predomină soluri din clasa:
a. argiluvisoluri b. cambisoluri c. molisoluri d. spodosoluri 2 puncte
3. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. H 2 puncte
4. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 şi 2 b. 2 şi 6 c. 3 şi 4 d. 5 şi 6 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate oraşul:
a. Arad b. Oradea c. Satu Mare d. Timişoara 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II
Varianta 45 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii
de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării
noastre. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia
precipitaţiilor medii lunare, înregistrate la staţia
meteorologică Atena.
A. Precizaţi:
1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii,
precum şi valoarea acesteia;
2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii,
precum şi valoarea acesteia.
4 puncte

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia
cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux
(Franţa).

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Regimul anual al precipitaţiilor care se
înregistrează la Bordeaux, se încadrează în tipul
de regim pluviometric:
a. ecuatorial b. musonic
c. temperat-continental d. temperat-oceanic;
2. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de:
a. iarna b. primăvara c. toamnă d. vară
3. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este:
a. altitudinea redusă a reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer
c. regimul radiaţiei solare
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
d. regimul
2 temperaturii aerului Subiectul II
6 puncte
C. Pentru Grecia, precizaţi:
1. tipul de climă specific;
2. cea mai mare aglomeraţie urbană;
4. două oraşe-port;
5. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate;
6. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Ţara Anul Populaţia (nr.loc.) Nr. născuţilor vii Nr. deceselor
Cehia 2006 10.235.455 90.910 109.001
Norvegia 2006 4.610.820 59.234 44.002
1. Calculaţi bilanţul natural, în valori absolute, pentru Cehia şi Norvegia;
2. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la
Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux, conform graficelor de mai sus. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 46 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat pe hartă, cu litera F este traversată de râul ...
2. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 46 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Tallin este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. E b. H c. I d. J 2 puncte
2. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului, marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. J 2 puncte
3. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. F b. H c. I d. J 2 puncte
4. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
5. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. I 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului
marcat, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipuri de climă, factori ce influenţează clima,
amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, se
numeşte ...
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos
1. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. G 2 puncte
2. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E 2 puncte
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:
a. Bega b. Caraş c. Mureş d. Timiş 2 puncte
4. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. B b. C c. D d. F 2 puncte
5. Vagoane se obţin în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 46 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii
marcate cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei
Române şi în Podişul Dobrogei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046


Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul
III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al
Dunării la Budapesta.
A. Precizaţi:
1. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000
m3/an;
2. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5
000 m3/an;
4 puncte

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului
Dunării la Olteniţa.
B. Scrieţi pe foaia de examen, litera
corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Luna în care se înregistrează cea mai mare
valoare de debit este:
a. aprilie c. mai
b. iunie d. martie
2. Luna în care se înregistrează cea mai mică
valoare de debit este:
a. august c. octombrie
b. noiembrie d. septembrie
3. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este:
a. iarna c. toamna
b. primăvara d. vara
6 puncte
C. Pentru Spania, precizaţi: 2
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
1. denumirea peninsulei ocupate de acest stat;
2. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat, ce desparte Europa de Africa;
3. două tipuri de climă;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
5. trei produse agricole cu specific mediteranean. 10 puncte

D. Precizaţi:
1. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrie-
octombrie utilizând graficul de mai sus.
2. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta
şi Olteniţa.
6 puncte
E. Se dă următorul tabel:
2
Ţara Anul Suprafaţa (km ) Populaţia (nr.loc)
Finlanda 2006 338 145 5 231 372
Danemarca 2006 43 094 5 450 661
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat.
2. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 47 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe-
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera G are ieşire, în nord, la Oceanul ...
2. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 47 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului:
a. Albania b. Croaţia c. Macedonia d. Muntenegru 2 puncte
3. Fluviul Sena străbate statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. J 2 puncte
4. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate, pe hartă, se înregistrează în
statul marcat cu litera:
a. C b. E c. F d. H 2 puncte
5. Important port maritim european, Marsillia, se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. D d. J 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat
cu litera E.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipul de climă, etaj climatic, factori ce influenţează
clima, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante
resurse energetice”;
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
2. Notaţi două state europene
Centrul Naţionalînpentru
care Curriculum
se exploatează resursele
şi Evaluare menţionate
în Învăţământul la punctul anterior.
Preuniversitar
4 puncte
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este reşedinţa judeţului …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. G d. H 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de râul numit.
a. Mureş b. Someşul Mare c. Someşul Mic d. Târnava Mică 2 puncte
3. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. H 2 puncte
4. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H 2 puncte
5. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. G 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 47 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuirea spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării.
2. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului
mediu lunar al Senei la Paris.

A. Precizaţi:
1. luna cu cel mai mare debit şi valoarea
acestuia;
2. două luni cu valori ale debitului mediu lunar
mai mici de 100 m3/s.
4 puncte

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului
râului Garonne la Bordeaux.

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit:
a. Belgia c. Germania
b. Franţa d. Portugalia
2. O luna în care valoarea debitului a depăşit
1000 m3/s este:
a. aprilie c. mai
b. iunie d. martie
3. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este:
a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
6 puncte
C. Pentru Bulgaria, precizaţi:
1. două state vecine, membre ale UE;
2. marea la care are iesire acest stat;
3. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord;
4. o unitate montană;
5. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial;
6. anul în care a fost acceptată în UE;
7. două resurse naturale.
10 puncte
D. 1. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena,
utilizând graficul de mai sus.
2. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne,
utilizând graficul de mai sus.
3. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului
Sena.
6 puncte
E. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele
de mai sus, în perioada ianuarie - aprilie. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 48 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală, marcat pe hartă, cu numărul 5, este traversat de fluviul ...
2. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera H, sunt Munţii ...
3. Capitala Poloniei este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 48 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F 2 puncte
2. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 10 se găsesc Munţii:
a. Alpi b. Apenini c. Pirinei d. Rodopi 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera A, este traversat de râul numit:
a. Elba b. Guadalquivir c. Ron d. Sena 2 puncte
4. Între statele marcate, pe hartă, cu literele B şi G se găseşte statul numit:
a. Andorra b. Cipru c. Malta d. Luxemburg 2 puncte
5. Dintre oraşele de mai jos, cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala
marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi
medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, tipul de climă, etaj climatic, factori ce influenţează
clima, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat, pe hartă, cu litera B, prezintă
un sistem de transport diversificat, funcţional şi modern.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere, râuri
cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Braţul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 5, poartă denumirea de ...
2. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:
a. B b. E c. G d. H 2 puncte
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este afluentul râului numit:
a. Argeş b. Buzău c. Ialomiţa d. Siret 2 puncte
3. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. H 2 puncte
4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă cu litera:
a. A b. C c. F d. H 2 puncte
5. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 48 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi
relieful unităţii marcate cu litera H.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera
H există o mare diversitate a resurselor de subsol”.
2. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate,
pe hartă, cu literele C şi D. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului
Tisei la Szeged.

A. Precizaţi:
1. două luni în care debitul depăşeşte valoarea
de 1 200 m3/s;
2. valoarea minimă a debitului şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte

Reprezentarea grafică alăturată se referă la


subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului
Senei la Paris.

B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Luna în care valoarea debitului depăşeşte
500 m3/s este:
a. aprilie c. mai
b. februarie d. septembrie
2. Luna în care valoarea debitului este sub 100
m3/s este:
a. aprilie c. octombrie
b. iunie d. septembrie
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
3. Statul traversat de fluviul al cărui debit este
reprezentat în diagrama alăturată este:
a. Belgia c. Germania
b. Franţa d. Spania
6 puncte
C. Pentru Ungaria, precizaţi:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. tipul de climă;
3. treapta de relief dominantă;
4. o zonă de vegetaţie specifică;
5. două oraşe;
6. două regiuni turistice.
10 puncte
D. 1. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa;
2. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena;
3. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei, conform graficelor de mai sus.
6 puncte
E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale
în structura energetică a Rusiei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 49 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 13.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera A este situat în Peninsula …
2. Polderele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 este numit …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 49 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. I d. J 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării:
a. Egee b. Nordului c. Marmara d. Tireniană 2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este capitala statului numit:
a. Albania b. Bulgaria c. Cehia d. Serbia 2 puncte
4. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 8 d. 12 2 puncte
5. Capitala Federaţiei Ruse este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 14 d. 15 2 puncte

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor
Pirinei.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale, precizând două efecte
ale acestei influenţe.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5;
3. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B sunt influenţe climatice …
2. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Trăsătura comună a râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4 este:
a. au aceeaşi lungime
b. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief
c. se varsă în Dunăre pe teritoriul României
d. traversează numai unităţi montane 2 puncte
2. Se produc autoturisme în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 49 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F:


a. are altitudini medii în jur de 600 m
b. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi
c. prezintă relief de cueste
d. s-a format prin depunerea de sedimente 2 puncte
4. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. H 2 puncte
5. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte

D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care să explice Ministerul Educaţiei,
cantitatea mareşi de
Cercetării Inovării
precipitaţii medii anuale ce se
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A;
2. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera D. Examenul de bacalaureat 2009 4 puncte
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi E şi prezintă valorile


densităţii populaţiei în câteva state
europene în anul 2005.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a densităţii populaţiei
şi numele statului în care se
înregistrează aceasta;
2. valoarea maximă a densităţii
populaţiei şi numele statului în care se
înregistrează aceasta.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. o cauză care să explice valoarea
foarte mare a densităţii populaţiei din
Malta;
2. două cauze care să explice valoarea
foarte mică a densităţii populaţiei din
Finlanda.
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior;
3. două resurse ale subsolului;
4. fluviul care traversează capitala;
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
5. trei oraşe mari, altele decât capitala.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri.


Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi
solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Prezentaţi, folosind graficul de mai sus, două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a
populaţiei a statului Olanda, de peste 395 loc./ km².
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 50 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 13.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte …
2. Fluviul care traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte …
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire directă la Marea …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 50 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relief predominant de câmpie au ţările marcate, pe hartă, cu literele:
a. B şi D b. C şi E c. C şi G d. E şi F 2 puncte
2. Capitala Norvegiei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte:
a. Bosnia şi Herţegovina b. Croaţia c. Muntenegru d. Serbia 2 puncte
4. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:
a. Minsk b. Riga c. Tallin d. Vilnius 2 puncte
5. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de


îmbătrânire demografică”.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6;
3. numele oraşului marcat, pe hartă cu numărul 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit …
2. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat, pe hartă, cu numărul …
3. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C se numeşte:
a. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. Podişul Bârladului
c. Podişul Sucevei d. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:
a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte
3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte
4. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună:
a. influenţa climatică b. numărul de locuitori
c. perioada de apariţie d. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 50 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se varsă în:


a. Bistriţa b. Moldova c. Prut d. Siret 2 puncte

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera
E şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi:
1. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat, pe hartă, cu numărul 6.
2. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate,
pe hartă, cu literele E şi F. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050

Reprezentarea grafică alăturată se


referă la subiectul III A şi B şi prezintă
evoluţia debitului mediu lunar al fluviului
Rhone.

A. Precizaţi:
1. valorile debitelor medii în lunile iulie şi
decembrie;
2. două luni în care sunt înregistrate debite
între 500 şi 600 m3/s.
4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera


corespunzătoare răspunsului corect pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Rhone se varsă în:
a. Marea Mânecii b. Marea Mediterană c. Marea Nordului d. Oceanul Atlantic
2. Fluviului Rhone străbate statul:
a. Franţa b. Italia c. Portugalia d. Spania
3. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate:
a. evaporării reduse b. pantelor line c. precipitaţiilor bogate d. temperaturilor ridicate
6 puncte
C. Se dă următoarea situaţie - problemă:
Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează:
a. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei;
b. energie nucleară – Franţa, Belgia, Bulgaria, Lituania;
c. dominant hidroenergie – Norvegia, Elveţia.
d. variate forme de energie, rezultate, predominant,
2 din combinarea celorlalte trei – Rusia,
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Germania;
1. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată, comparativ cu alte surse de
energie, în Norvegia şi în Elveţia;
2. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia;
3. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu?
4. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri, făcute la punctul 3.
10 puncte

Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E:


Statul Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr.loc) Populaţia urbană (nr.loc)
Italia 301.230 58.133.509 38.929.032
Finlanda 338.145 5.231.372 3.499.706
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
D. 1. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda;
2. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări;
3. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. 6 puncte

E. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din
Italia şi Finlanda, în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare, iar relieful favorabil locuirii în
Finlanda se apropie de 80 %. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 51 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 15.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul Praga este marcat, pe hartă, cu numărul …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numeşte …
3. Climatul specific statului marcat, pe hartă, cu litera H este cel …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 51 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Majoritatea lacurilor din statul marcat, pe hartă, cu litera B sunt de origine:
a. artificială b. glaciară c. tectonică d. vulcanică 2 puncte
2. Fluviile care traversează statul marcat, pe hartă, cu litera E au un regim hidrologic:
a. atlantic b. central – european c. complex d. mediteranean 2 puncte
3. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4, 5 şi 6 au ca trăsătură comună:
a. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. climatul oceanic
c. numărul de locuitori d. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte
4. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. G 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:
a. Amsterdam b. Bruxelles c. Haga d. Paris 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera C şi
cel al statului marcat, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică, relief,
climă, hidrografie, vegetaţie, faună, soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera G
este cea a pădurilor de foioase”.
2. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1 ;
3. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte …
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte …
3. Cel mai extins bazin hidrografic, dintre râurile marcate pe hartă, îl prezintă cel marcat cu
numărul …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F este cea:
a. baltică b. oceanică c. pontică d. submediteraneană 2 puncte
2. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12 2 puncte
3. Trăsătura comună unităţilor marcate, pe hartă, cu literele A şi B se referă la:
a. altitudinile similare b. aspectul reliefului
c. influenţa climatică est-europeană d. modul de formare 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 51 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H este:


a. altitudinile maxime asemănătoare
b. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1.000 – 1.200 mm/an
c. formarea prin depunere de sedimente
d. influenţa climatică pontică 2 puncte
5. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi relieful unităţii
marcate cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C are
o mare varietate de resurse de subsol”;
2. două exemple pentru aMinisterul
demonstra Educaţiei, Cercetării
că oraşul şi Inovării
marcat, pe hartă, cu numărul 10 are funcţii
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
complexe.
4 puncte
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor
medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi
luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi
luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii
anuale;
2. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea
minimă a precipitaţiilor medii lunare;
3. un factor care influenţează variaţia cantităţii de
precipitaţii lunare.
6 puncte
C. Pentru Ucraina, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. două râuri sau fluvii;
3. două resurse de subsol;
4. două oraşe importante, cu excepţia capitalei;
5. tipul predominant de climă;
6. o peninsulă la Marea Neagră.
10 puncte
Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E:
Producţia de Surse primare de energie
Statul
Probă scrisă la Geografie –energie
clasa a XII-a Energie termică
2 Energie Energie
Subiectul II
electrică convenţională hidraulică nucleară
(mil. kwh) (mil. kwh) (mil. kwh) (mil. kwh)
Franţa 511.736 46.056 71.643 394.037
Rusia 862.700 595.263 172.540 94.897
D. 1. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a
Franţei;
2. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie
electrică a Rusiei;
3. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică
convenţională în cazul Franţei.
6 puncte
E. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei, prezentate
în tabelul de mai sus, precizaţi:
1. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de
energie electrică a Franţei.
2. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul
producţiei de energie electrică a Rusiei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 52 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este capitala statului numit…
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula …
3. Peninsula Kola aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 52 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului:
a. Danemarca b. Norvegia c. Suedia d. Ucraina 2 puncte
2. Cele mai vechi suprafeţe de uscat, formate prin cutare, se găsesc pe teritoriul statului notat, pe
hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. J 2 puncte
3. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. H d. J 2 puncte
4. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
5. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. I 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera B şi relieful statului
marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme
de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice.


2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi C;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Cu numărul 8 este marcat, pe hartă, braţul Dunării numit:
a. Chilia b. Sf. Gheorghe c. Sulina d. Tulcea 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit:
a. Argeş b. Dolj c. Gorj d. Olt 2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este numit:
a. Bistriţa b. Cluj-Napoca c. Satu Mare d. Zalău 2 puncte
4. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. H 2 puncte
5. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 52 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief
marcată, pe hartă, cu literele C şi G;
2. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul
marcat, pe hartă, cu numărul 1.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii
medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii
înregistrată într-o lună, precum şi luna în care
se înregistrează;
2. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii
înregistrată într-o lună, precum şi luna în care
se înregistrează;
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al cantităţii medii anuale de
precipitaţii;
2. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm;
3. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii
din lunile mai şi noiembrie.
6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:


1. două state vecine;
2. un tip climatic specific acestui stat;
3. două resurse ale subsolului;
4. oraşul-capitală;
5. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare);
6. două staţiuni turistice.
10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
D. Se dă următorul tabel:
Suprafaţa Populaţia
Statul
(km2) (nr.loc)
Belgia 30.528 10.379.067
Suedia 449.964 9.016.596
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel.


2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la valoarea
densităţii medii a populaţiei.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 53 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele J şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 14.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Megalopolisul Ruhr - Rin se află pe teritoriul statului marcat, pa hartă, cu litera …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte …
3. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat, pe hartă, cu litera C s-au format în orogeneza ....
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 53 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H 2 puncte
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte:
a. Riga b. Stockholm c. Tallin d. Vilnius 2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 14 este străbătut de râul:
a. Don b. Dunăre c. Tibru d. Volga 2 puncte
4. În statul marcat, pe hartă, cu litera J majoritatea populaţiei este de religie:
a. catolică b. greco-catolică c. ortodoxă d. reformată 2 puncte
5. Vistula traversează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 11 b. 13 c. 14 d. 15 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera G şi relieful statului
marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme
de relief, mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei.
Precizaţi:
1. o cauză a producerii acestui proces demografic.
2. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte …
3. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. F 2 puncte
2. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte
3. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 5 2 puncte
4. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se produc:
a. autoturisme b. locomotive c. oţel d. vagoane 2 puncte
5. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 53 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul
Getic.
2. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului
mediu lunar al Mureşului.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a debitului mediu lunar, precum şi
o lună în care se produce;
2. valoarea minimă a debitului mediu lunar, precum şi
luna în care se produce.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea
minimă a debitului mediu lunar; Lunile
2. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie - anului
februarie;
3. două luni în care debitul are valori cuprinse între
150 - 200 m3/s.
6 puncte

C. Pentru Franţa, precizaţi:


1. trei unităţi de relief;
2. două râuri sau fluvii;
3. trei oraşe, altele decât capitala;
4. o regiune turistică importantă;
5. o resursă de subsol.
10 puncte

D. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice:


Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
Regiunea 2
Populaţia % din totalul Subiectul II
geografică (mil.loc.) populaţiei Europei
Europa de Nord 24,1 3,4
Europa de Vest 161,1 23,0
Europa Centrală 189,5 26,9
Europa de Sud 152,7 21,7
Europa de Est 176,0 25,0
Precizaţi:
1. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest;
2. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală;
3. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7,7‰) din Ucraina, în anul 2003.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 54 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4;
2. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi B.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat, pe hartă, cu litera ....
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte ....
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte ....
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 54 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. G 2 puncte
2. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. B c. F d. I 2 puncte
3. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
4. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă, cu litera:
a. E b. F c. G d. I 2 puncte
5. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. H c. I d. J 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi
clima statului marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip
de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică.


4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte …
3. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reşedinţa judeţului:
a. Bihor b. Cluj c. Sălaj d. Vrancea 2 puncte
2. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se obţine:
a. aluminiu b. autoturisme de teren c. nave fluviale d. oţel 2 puncte
3. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte
4. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. F 2 puncte
5. Satele mari, de tip adunat, sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 54 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. 1. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării
noastre.
2. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice, precizând şi arealul unde se manifestă.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului
mediu lunar al Mureşului.

A. Precizaţi:
1. două luni în care valoarea debitului lunar este, cu
aproximaţie, de 90 m3/s ;
2. valoarea minimă a debitului mediu lunar, precum şi
luna în care se produce;
4 puncte

B. Precizaţi:
1. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile
de iarnă;
2. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi
valoarea debitului în luna ianuarie;
3. o cauză a creşterilor de debit în luna mai.
6 puncte

C. Pentru Grecia, precizaţi:


1. trei oraşe;
2. trei zone turistice;
3. o unitate montană;
4. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între
acestea.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile2 reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 55 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi F.
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 15.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cea mai vestică capitală europeană este marcată, pe hartă, cu numărul …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte …
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este străbătută de fluviul numit…
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 55 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte:
a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte
2. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. G 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H este străbătut de fluviul:
a. Dunăre b. Loara c. Rin d. Vistula 2 puncte
4. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii:
a. Alpi b. Apenini c. Balcani d. Carpaţi 2 puncte
5. Capitala statului marcat marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:
a. Bratislava b. Belgrad c. Sarajevo d. Zagreb 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor
Scandinavi.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de
relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Pentru FederaţiaRusă precizaţi:


1. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice.
2. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B s-a format în orogeneza …
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F pătrund influenţe climatice …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. G 2 puncte
2. Oraşul Oradea este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 6 2 puncte
3. Sate risipite există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera :
a. C b. D c. F d. G 2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8:
a. este afluentul Trotuşului b. este amenajat hidroenergetic
c. străbate oraşul Bârlad d. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali
2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 55 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. H 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera C şi
relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de
relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate, pe
hartă cu numerele 3 şi 5.
2. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul
marcat, pe hartă, cu numărul 2.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor
medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma.

A. Precizaţi:
1. luna cu temperatura minimă şi valoarea
acesteia.
2. luna cu temperatura maximă şi valoarea
acesteia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoare amplitudinii termice anuale;
2. modul de calcul al temperaturii medii
anuale;
3. o cauză care determină, tot timpul anului,
temperaturi medii lunare pozitive.
6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:


1. trei unităţi de relief
2. o resursă naturală;
3. două tipuri de culturi agricole;
4. două porturi maritime;
5. două staţiuni turistice. 10 puncte

Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state
membre ale Uniunii Europene.
Nr. Suprafaţa2
Populaţia PIB
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a
Statul Subiectul II
crt. (km²) (nr.loc.) (mld.€)
1 Austria 83 870 8 192 880 279
2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77
3 Germania 357 021 82 422 299 2585
4 România 238 391 21 670 000 197
5 Ungaria 93 030 9 981 334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

D. 1. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria;


2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania;
3. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria.
6 puncte

E. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi


de obţinere a energiei electrice.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 56 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 3.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte ….
2. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera G este …
3. Râul Tejo străbate oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 numit …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 56 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte:
a. Albania b. Bulgaria c. Bosnia şi Herţegovina d. Serbia 2 puncte
2. Oraşul Berna este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte
3. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. I d. J 2 puncte
4. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte
5. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. J 2 puncte

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat, pe hartă, cu litera C şi
relieful statului marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de
relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei
Vestice.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B s-a format prin …
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este traversat de râul numit …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit:
a. Argeş b. Dâmboviţa c. Ialomiţa d. Olt 2 puncte
2. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H 2 puncte
3. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera
a. B b. C c. G d. E 2 puncte
4. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. B b. C c. G d. H 2 puncte
5. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F 2 puncte

Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 56 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare,
orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056

Graficul alăturat se referă la subiectul III


A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale
precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare;
2. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm;
3. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie, iulie şi
august.
6 puncte
C. Pentru Ungaria, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. două râuri sau fluvii;
3. un lac natural;
4. tipul de climă predominant;
5. trei oraşe;
6. forma de guvernământ.
10 puncte

Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei şi numărului
Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene.
Suprafaţa Populaţia
Statul
(km²) (nr.loc)
Bulgaria 110 910 7 385 367
Finlanda 338 145 5 231 372
Luxemburg 2 586 474 413
Polonia 312 685 38 536 869
Slovacia 48 845 5 439 448
Slovenia 20 273 2 010 347
Suedia 449 964 9 016 596
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
D.1. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria, Finlanda, Luxemburg, Slovacia;
2. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg;
6 puncte
E. Precizaţi:
1. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia.
2. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld.€).
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 57 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 8.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Capitala statului Belarus este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 57 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. La graniţa dintre statele B şi F se află statul:
a. Andorra b. Liechtenstein c. Monaco d. San Marino 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului:
a. Albania b. Bosnia şi Herţegovina c. Slovenia d. Slovacia 2 puncte
3. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 14 se numeşte:
a. Amsterdam b. Bruxelles c. Copenhaga d. Luxembourg 2 puncte
4. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. G c. H d. J 2 puncte
5. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 7 c. 8 d. 13 2 puncte

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful
Câmpiei Nord-Europene.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de
relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice.


2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit …
2. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte …
3. Cele mai importante resurse de fier există, în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Datează din perioada antică oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 5 2 puncte
2. Pe hartă, cu numărul 10 este marcat râul numit:
a. Bistriţa b. Buzău c. Ialomiţa d. Trotuş 2 puncte
3. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 2 puncte
4. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 2 puncte
5. Aluminiul se produce în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 57 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei
Române.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte;
2. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057

Graficul alăturat se referă la subiectul III


A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale
precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.
2. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm.
3. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie, august.
6 puncte

C. Pentru Ucraina, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. două râuri sau fluvii;
3. două tipuri de climă;
4. două resurse de subsol;
5. două oraşe.
10 puncte

Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state
membre ale Uniunii Europene. 2
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
Statul Ponderea populaţiei active
Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%)
Bulgaria 14,3 39,7 45,9
Franţa 4,1 27,0 68,9
Grecia 20,8 23,6 55,6
Letonia 15,5 40,5 44,0
Portugalia 11,5 32,8 55,7
Slovenia 3,2 36,3 60,5
Ungaria 15,3 35,4 49,4
D. Precizaţi:
1. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. Explicaţi acest fapt;
2. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. Explicaţi acest fapt.
6 puncte

E. Precizaţi:
1. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa;
2. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 58 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi G;
2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 10.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat, pe hartă, cu litera …
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este situat în Câmpia..
3. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera H se află Munţii …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a


1
Varianta 58 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F este situat în Peninsula:
a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte
2. Insula Sardinia aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. H d. I 2 puncte
3. Oraşul - capitală Viena este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 13 2 puncte
4. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. I 2 puncte
5. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. I 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci predominante, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de
relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia, dispariţia sau modificarea teritoriului unor
state europene.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a


2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Bazinul carbonifer Motru - Rovinari este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H 2 puncte
2. Crişul Negru este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 10 d. 12 2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte:
a. Arad b. Reşiţa c. Slatina d. Timişoara 2 puncte
4. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 58 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit:


a. Bihor b. Maramureş c. Satu Mare d. Sălaj 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi clima unităţii marcate,
pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate, pe hartă, cu numerele
8 şi 11;
2. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera E.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia


temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice medii anuale;
2. un factor determinant al variaţiei
temperaturilor medii lunare;
3. modul de calcul al temperaturii medii anuale.
6 puncte

C. Pentru Ucraina, precizaţi:


1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. un râu sau un fluviu;
4. un tip de climă;
5. două resurse de subsol;
6. două oraşe.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei, precizând o asemănare şi două


deosebiri.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Se dă afirmaţia: „În 1984, Portugalia avea o populaţie de 10.008.000 locuitori, iar în 2000, de
10.524.000 locuitori”. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în
Portugalia.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 59 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 13.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera ….
2. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată, pe hartă, cu numărul …
3. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I


Varianta 59 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului numit:
a. Andorra b. Franţa c. Elveţia d. Spania 2 puncte
2. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. I 2 puncte
3. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este traversat de fluviul numit:
a. Elba b. Oder c. Tamisa d. Vistula 2 puncte
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera J aparţine regiunii geografice numite:
a. Europa Centrală b. Europa Nordică c. Europa Sudică d. Europa Vestică
2 puncte
5. In nord - estul statului marcat, pe hartă, cu litera C se află Munţii:
a. Alpi b. Apenini c. Pindului d. Pirinei 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă,
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi caracteristice, factorii genetici ai climei,
amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau
definitiv în Europa.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
2. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată, pe hartă, cu litera …
3. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu
litera…
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 traversează oraşul numit:
a. Arad b. Deva c. Reşiţa d. Timişoara 2 puncte
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E are relief petrografic pe:
a. argile b. calcare c. gresii d. loess 2 puncte
3. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 59 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit:


a. Braşov b. Covasna c. Harghita d. Sibiu 2 puncte
5. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii
de relief marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre.
2. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor
medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare
şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare
şi luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene.
Nr. Populaţia Suprafaţa
Ţara
crt. (nr.loc) (km2)
1. Franta 62.752.136 547.030
2. Germania 82.422.299 357.021
3. Italia 58.133.509 301.230
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi, pentru Franţa şi Italia, densitatea populaţiei;


2. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania.
6 puncte
C. Pentru Italia, precizaţi:
1. două
Probă scrisă mări la care
la Geografie areaieşire;
– clasa XII-a 2 Subiectul II
2. două unităţi montane;
3. un râu sau fluviu;
4. un tip de climă;
5. o resursă de subsol;
6. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus;
7. două regiuni turistice.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei, precizând o asemănare şi două


deosebiri.
Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul
Greciei.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 60 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 14.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit …
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numeşte ...
3. Munţii Penini se află în statul marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I


Varianta 60 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. J 2 puncte
2. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. G 2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este capitala statului numit:
a. Albania b. Croaţia c. Grecia d. Slovenia 2 puncte
4. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate, pe hartă cu numerele:
a. 2 şi 4 b. 2 şi 7 c. 4 şi 7 d. 4 şi 13 2 puncte
5. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 9 2 puncte

D. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor
Apenini.
Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci predominate, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de relief.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.


2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte …
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit …
3. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E 2 puncte
2. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H 2 puncte
3. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. G 2 puncte
4. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 11 d. 12 2 puncte
5. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 60 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă, cu litera B şi
clima unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi:
1. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea
Colinară a Transilvaniei.
2. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia


temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a temperaturii medii temp ºC
25
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
20
2. valoarea maximă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se 15
înregistrează.
4 puncte 10
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice anuale. 5
2. un factor care influenţează variaţia
temperaturilor medii lunare. 0
3. modul de calcul al temperaturii medii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I F M A M I I A S O N D
lunare. -5
lunile anului
6 puncte

C. Pentru Grecia, precizaţi:


1. un stat vecin, membru al UE;
2. două unităţi montane;
3. un tip de climă;
4. o zonă de vegetaţie;
5. două resurse de subsol;
6. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus;
7. un oraş-port.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II
10 puncte

D. Se dă tabelul:
Suprafaţa Populaţia
Statul
(Km2) (nr.loc)
Germania 357 021 82 422 299
Grecia 131 940 10 688 058
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat;


2. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state.
6 puncte

E. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22.182.000 locuitori, în 1861, la 57.634.000


locuitori, în 2000”.
Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru
intervalul 1861 – 2000.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 61 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 14.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este traversată de fluviul numit...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte...
3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul...
6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Varianta I
1
Varianta 61 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. F 2 puncte
2. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 7 d. 11 2 puncte
3. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10, trece
prin Munţii:
a. Alpi b. Carpaţi c. Pirinei d. Rodopi 2 puncte
4. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. I d. J 2 puncte
5. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului, statele marcate, pe hartă, cu
literele:
a. B şi C b. B şi H c. D şi E d. G şi J 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei
Iberice.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudine
termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Varianta I


2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi G;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numeşte ...
2. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. G 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este traversat de râul numit:
a. Barcău b. Crişul Repede c. Someşul Mare d. Someşul Mic 2 puncte
3. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G 2 puncte
4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi G b. A şi H c. C şi G d. F şi H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II


1
Varianta 61 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera
A şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera B.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de
relief marcată, pe hartă, cu litera E.
2. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera C.

4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061

Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi


prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu
la o anumită staţie hidrologică.

A. Precizaţi:
1. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea
acestuia;
2. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea
acestuia.
4 puncte

B. 1. Calculaţi, pe baza datelor din tabel, densitatea medie a populaţiei în Franţa, Germania şi
respectiv Grecia:
Populaţia Suprafaţa
Statul
(nr.loc.) (km2)
Franţa 62.752.136 547.030
Germania 82.422.299 357.021
Grecia 10.688.058 131.940
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

2. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al
acesteia.
6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
C. Referitor la Italia, precizaţi: 2
1. două unităţi de relief;
2. două resurse de subsol;
3. trei ramuri industriale reprezentative;
4. două oraşe – port maritime;
5. numele unei insule care aparţine acestui stat.
10 puncte

D. Precizaţi:
1. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei;
2. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al
Dunării”;
3. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.
6 puncte

E. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene.


4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 62 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statele ale căror capitale sunt marcate, pe hartă, cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera I se numeşte ...
3. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII Subiectul I


1
Varianta 62 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul mediteranean este specific statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. I 2 puncte
2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte:
a. Berlin b. Berna c. Praga d. Viena 2 puncte
3. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi B b. A şi D c. D şi J d. E şi J 2 puncte
4. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. I d. J 2 puncte
5. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 7 d. 11 2 puncte

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat
pe hartă cu litera E.
Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tip climatic, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor care
contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII Subiectul I


2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit...
2. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţa judeţului...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte:
a. Bacău b. Brăila c. Buzău d. Focşani 2 puncte
3. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. H 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II


1
Varianta 62 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
4. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi B b. A şi G c. B şi H d. E şi F 2 puncte
5. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al:
a. Siretului b. Sucevei c. Timişului d. Trotuşului 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera D şi clima unităţii
de relief marcată, pe hartă cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa.
2. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062

Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi


prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu
la o anumită staţie hidrologică.

A. Precizaţi:
1. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea
acestuia;
3. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a
fost de 6000 m3/s;
4 puncte

B. 1. Calculaţi, pe baza datelor din tabel, densitatea populaţiei din Italia, Germania şi Grecia:
Populaţia Suprafaţa
Statul
(nr.loc.) (km2)
Italia 58.133.509 301.230
Germania 82.422.299 357.021
Grecia 10.688.058 131.940
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

2. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această
valoare.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul6IIpuncte
2
C. Referitor la Spania precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. două resurse de subsol;
3. trei ramuri industriale reprezentative;
4. două oraşe – port maritime;
5. numele unei insule care aparţine acestui stat.
10 puncte

D. Precizaţi:
1. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina;
2. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”.
6 puncte

E. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport.


4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 63 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 15.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este traversată de fluviul numit ...
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte ...
3. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I


1
Varianta 63 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă,
cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 13 d. 14 2 puncte
2. Oraşul-capitală Helsinki este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte
3. Eurotunelul face legătura între ţările marcate, pe hartă, cu literele:
a. A şi D b. B şi D c. D şi F d. Fşi H 2 puncte
4. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. J 2 puncte
5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului, marcat
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tip climatic, amplitudine termică.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte

E. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa.


4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Europa–România–Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I


2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit...
2. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit...
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. F 2 puncte
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 datează din perioada:
a. antică b. contemporană c. medievală d. socialistă 2 puncte
3. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 2 puncte
4. Magistrala feroviară Bucureşti - Oradea trece şi prin oraşele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 7 şi 9 b. 7 şi 10 c. 7 şi 12 d. 8 şi 10 2 puncte
5. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. G d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II
1
Varianta 63 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera
C şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi:
1. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă.
2. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile
deluroase. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063

Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III


A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi
cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia
meteorologică Murmansk, Peninsula Kola.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă, cu aproximaţie, a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.
2. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o
lună, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte

B. 1. Calculaţi, pe baza datelor din tabel, densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia.
2. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria.

Ţara Populaţia Suprafaţa


(nr. loc.) (km2)
Bulgaria 7.385.367 110.910
Polonia 38.536.869 312.685
Slovacia 5.439.448 48.845
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
6 puncte
C. Referitor la Grecia, precizaţi:
1. tipul
Probă scrisă de climă;– clasa a XII-a
la Geografie Subiectul II
2. două atracţii turistice; 2
3. trei oraşe importante, altele decât capitala;
4. numele a două unităţi de relief;
5. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.
10 puncte

D. 1. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea
populaţiei Finlandei.
2. Precizaţi două obiective turistice din Italia.
6 puncte

E. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative, comparativ cu
forme clasice de energie.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 64 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 11 şi 15.
4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte …
2. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat, pe hartă, cu litera …
3. Forma de guvernământ a statului marcat, pe hartă, cu litera A este …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 64 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Praga este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 5 c. 6 d. 14 2 puncte
2. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. I d. J 2 puncte
3. Vântul Sirocco, care aduce mase de aer tropical, bate în statul marcat pe hartă cu litera:
a. B b. D c.E d. I 2 puncte
4. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul:
a. Dunăre b. Tamisa c. Sena d. Volga 2 puncte
5. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 2 puncte

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi.
Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de
relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei.


4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …..
2. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ……
3. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G 2 puncte
2. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H 2 puncte
3. În oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se obţine:
a. aluminiu b. autoturisme c. oţel d. vagoane 2 puncte
4. Este afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul 7 râul:
a. Dâmboviţa b. Ialomiţa c. Mostiştea d. Vedea 2 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II


Varianta 64 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:


a. Crişul Alb b. Crişul Negru c. Crişul Repede d. Mureş 2 puncte

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi
relieful unităţii marcate cu litera G.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea
culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din
judeţele Caraş-Severin şi Prahova.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064

Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturi medii lunare;
2. valoarea temperaturii medii în luna iulie.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. o lună în care valoarea temperaturii medii este
de 20oC.
2. media valorilor temperaturilor medii lunare
pentru anotimpul primăvară.
3. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este
aproape inexistent în regiunea în care se află situată
staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările.
6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:


1. două masive muntoase;
2. două cursuri de apă;
3. trei oraşe;
4. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România;
5. un port important la Marea Neagră.
10 puncte

Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state
membre ale Uniunii Europene.
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Ponderea
2 populaţiei active Subiectul II
Statul
Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%)
Bulgaria 14,3 39,7 46,0
Franţa 4,1 27,0 68,9
Slovenia 3,2 36,3 60,5

D. Precizaţi statul european, dintre cele trei:


1. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar;
2. cu cea mai mică pondere a sectorului primar;
3. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar.
6 puncte

E. 1. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar, din totalul populaţiei
active a Bulgariei.
2. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar, din totalul populaţiei
active a Franţei.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 65 - geografie
Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe -
capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte …
2. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat, pe hartă, cu litera …
3. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat, pe hartă, cu litera …
6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1


Varianta 65 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:
a. Bratislava b. Budapesta c. Praga d. Viena 2 puncte
2. Oraşul Ljubljana este marcat, pe harta, cu numărul:
a. 1 b. 5 c. 8 d. 14 2 puncte
3. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. I 2 puncte
4. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 este traversat de râul:
a. Don b. Nipru c. Nistru d. Volga 2 puncte
5. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E 2 puncte

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi.
Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de
relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului
Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei.
4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2

Harta de mai sus se referă la subiectul II A- D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi G.
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …
2. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte
2. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. G 2 puncte
3. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G 2 puncte
4. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H 2 puncte
5. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele:
a. 2 şi 4 b. 3 şi 4 c. 4 şi 5 d. 4 şi 6 2 puncte

Probă scrisă la Geog