Sunteți pe pagina 1din 107

Colegiul Național „I. L.

C a r a g i a l e”, București

IOAN MĂRCULEȚ

BACALAUREAT
2019

GEOGRAFIE
FIȘE DE LUCRU, MICROSINTEZE ȘI TESTE

ISBN 978-973-0-27712-8

BUCUREȘTI
2018
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Colegiul Național „I. L. C a r a g i a l e”, București

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ

BACALAUREAT
2019

GEOGRAFIE
FIȘE DE LUCRU, MICROSINTEZE ȘI TESTE
pentru uz intern

ISBN 978-973-0-27712-8

BUCUREȘTI
2018

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

2
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

COLEGIUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”


www.cnilcb.ro
Bucureşti – Calea Dorobanţilor, nr. 163, Sector 1
Telefon: 0212.301.021
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com
______________________________________________________________________________

Redactare și tehnoredactare: Ioan Mărculeţ

IOAN MĂRCULEŢ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului


între Arieș și Strei – studiu geomorfologic, susținută la Institutul de
Geografie al Academiei Române (2011, publicată în 2013) și profesor gradul I
la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, București – este autor sau coautor la
peste 60 de cărți și broșuri (studii de specialitate, monografii, enciclopedii,
dicționare, cărți școlare, caiete etc.). A publicat, singur sau în colaborare,
peste 200 de studii de geografie (geomorfologie, climatologie, geografia
mediului, geografia populației și așezărilor, geografie economică, geografie
culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie, precum și
peste 150 de articole de popularizare și cu caracter școlar.

ISBN 978-973-0-27712-8

Reproducerea parțială sau integrală, multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, cum ar fi
transpunerea în format electronic sau audio, scanarea, xeroxarea, punerea la dispoziția publică, inclusiv
prin internet sau prin rețele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme
cu posibilitatea recuperării informațiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum și alte fapte similare
săvârșite fără permisiunea scrisă a autorului reprezintă o încălcare a legislației cu privire la protecția
proprietății intelectuale și se pedepsesc în conformitate cu legislația în vigoare.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

3
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

CUPRINS
Notă ...................................................................................................................................................................5
Fişe de lucru ....................................................................................................................................................6
Europa: peninsule, insule, mări ....................................................................................................................7
Europa: unităţile de relief ..............................................................................................................................8
Relieful României ............................................................................................................................................9
Europa: regionarea climatică .......................................................................................................................10
Regionarea climatică a României ................................................................................................................11
Europa: reţeaua hidrografică .......................................................................................................................12
Reţeaua hidrografică a României ................................................................................................................13
Europa: vegetaţia ...........................................................................................................................................14
Vegetaţia României .......................................................................................................................................15
Europa: resursele naturale ...........................................................................................................................16
Resursele naturale ale României .................................................................................................................17
Statele Europei ...............................................................................................................................................18
Judeţele României .........................................................................................................................................19
Oraşele capitală din Europa .........................................................................................................................20
Oraşele României ..........................................................................................................................................21
Europa: activităţi economice ........................................................................................................................22
Industria României ........................................................................................................................................23
Statele Uniunii Europene .............................................................................................................................24
Microsinteze ..................................................................................................................................................25
Vecinii României și unele state ale Uniunii Europene ...................................................................................26
Teste ................................................................................................................................................................31
Testul 1 ............................................................................................................................................................32
Testul 2 ............................................................................................................................................................35
Testul 3 ............................................................................................................................................................38
Testul 4 ............................................................................................................................................................42
Testul 5 ............................................................................................................................................................44
Testul 6 ...........................................................................................................................................................47
Testul 7 ............................................................................................................................................................50
Testul 8 ............................................................................................................................................................53
Testul 9 ............................................................................................................................................................56
Testul 10 ..........................................................................................................................................................59
Testul 11 ..........................................................................................................................................................62
Testul 12 ..........................................................................................................................................................65
Testul 13 ..........................................................................................................................................................68
Testul 14 ..........................................................................................................................................................71
Testul 15 ..........................................................................................................................................................74
Testul 16 ..........................................................................................................................................................77
Testul 17 ..........................................................................................................................................................80
Testul 18 ..........................................................................................................................................................83
Testul 19 ..........................................................................................................................................................86
Testul 20 ..........................................................................................................................................................89
Testul 21 ..........................................................................................................................................................92
Testul 22 ..........................................................................................................................................................95
Testul 23 ..........................................................................................................................................................98
Testul 24 ........................................................................................................................................................101
Testul 25 ........................................................................................................................................................104
Bibliografie selectivă .................................................................................................................................107
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

4
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

NOTĂ

Prezenta lucrare, Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru,


microsinteze și teste*, este destinată elevilor în vederea susţinerii examenului de
Bacalaureat la disciplina Geografie.
Rezolvarea fișelor și testelor se poate face individual de către elevi, iar verificarea
răspunsurilor se poate realiza pe baza conţinuturilor din manualele şcolare alternative,
aprobate de ministerul de resort, pentru clasa a XII-a**, ori împreună cu profesorul de la
clasă, în orele alocate familiarizării elevilor cu exigenţele acestui examen.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ

* Volumul de faţă, Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste, reprezintă o îmbunătăţire calitativă
şi o completare a lucrărilor 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat
(2014), Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat (2015)
Bacalaureat. Geografie. Fișe de lucru și teste (2017).
** Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C., Geografie. Manual pentru clasa a

XII-a, Edit. ALL, Bucureşti, 2007.


Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela, Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană.
Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2011.
Mândruţ O., Geografie. Europa-România-Uniunea Europeană. Probleme Fundamentale, Ed. Corint,
Bucureşti, 2007.
Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al., Geografie. Manual pentru clasa a XII-a,
Edit. Humanitas, Bucureşti, 2007.
Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A., Geografie. Europa-România-Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

5
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

FIŞE DE LUCRU

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

6
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

EUROPA: PENINSULE, INSULE, MĂRI


Harta de mai jos (Europa: peninsule, insule, mări) se referă la subiectele A, B și C.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelele de mai jos:


a) numele peninsulelor marcate, pe hartă, cu litere de la A la I;
A. B. C.
D. E. F.
G. H. I.
b) numele insulelor marcate, pe hartă, cu litere de la a la j;
a. b. c. d.
e. f. g. h.
i. j.
c) numele mărilor marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 16.
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.

B. Utilizând atlasul geografic, marcați, pe hartă, cu  Golful Biscaya, cu  Golful Botnic și


cu  Golful Finic.
C. Utilizând atlasul geografic, trasați, pe hartă, cu săgeți roșii (→) curenții oceanici ai Atlanticului
de Nord, Norvegiei și Irming (calzi) și cu săgeți albastre (→), Curentul Canarelor (rece).

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

7
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

EUROPA: UNITĂŢILE DE RELIEF


Harta de mai jos (Europa: unități de relief) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelele și pe liniile de mai jos:


a) numele unităților montane marcate, pe hartă, cu litere de la A la L;
A. B. C.
D. E. F.
G. H. I.
J. K. L.
b) numele unităților de podiș marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 7;
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7.

c) numele orogenezelor în care au fost înălțate unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele și
numerele A, B, C, D, F, I, J, 1 și 5.
A. B. C.
D. F. I.
J. 1. 5.

c) numele insulelor și peninsulei, de pe hartă, în care se găsesc vulcani activi: ________________


______________________________________________________________________________
B. Utilizând atlasul geografic, marcați, în căsuțele de pe hartă, cu  Bazinul Parizian, cu
 Câmpia Est-Europeană, cu  Câmpia Londrei, cu  Câmpia Nord-Europeană, cu 
Câmpia Padului și cu  Câmpia Panonică.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

8
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

RELIEFUL ROMÂNIEI
Harta (Relieful României) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele subunităților de
relief marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 18.
Nr. Subunitate de relief Nr. Subunitate de relief
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18

B. Precizați limitele următoarelor unități și subunități de relief: Câmpia Transilvaniei, Grupa Bucegi,
Podișul Mehedinți, Sectorul Central al Câmpiei Române, Subcarpații Getici și Subcarpații Moldovei.

C. Precizați subunitățile/subdiviziunile de relief ale:


a) Carpaților Meridionali: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Carpaților Occidentali: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Podișului Moldovei: __________________________________________________________
d) Podișului Transilvaniei: _______________________________________________________
e) Subcarpaților: ______________________________________________________________

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

9
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

EUROPA: REGIONAREA CLIMATICĂ

I. Harta de mai jos (Europa: regionarea climatică) se referă la subiectele A și B.

A. Precizați tipurile de climă


din: Câmpia Nord-
Europeană, Câmpia
Panonică, Câmpia
Precaspică, Insula Cipru,
Insula Islanda, Insula
Marea Britanie, Insula
Sardinia, Masivul Central
Francez, Peninsula
Crimeea, Peninsula Kola,
Peninsula Pelopones, Podi-
șul Central Rus, Podișul
Meseta, Podișul Nistrului și
Podișul Prebalcanic.
B. Marcați pe harta
alăturată cu numere, de la
1 la 8, următoarele unități
montane: Munții Alpi (1),
Alpii/Munții Dinarici (2),
Cordiliera Betică (3),
Munții Balcani (4), Munții
Carpați (5), Munții Caucaz (6), Munții/Alpii Scandinaviei (7) și Munții Ural (8).

II. Diagrama de mai jos (Regimul temperaturilor medii lunare la Barcelona și Kiev) se
referă la subiectele C, D, E și F.
C. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea
maximă și valoarea minimă a temperaturilor
medii lunare și lunile în care se înregistrează.

D. Calculați, pentru fiecare localitate,


amplitudinea termică.

E. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de


climă redat de regimul temperaturilor.
F. Precizați, pentru fiecare localitate, câte un factor care influențează regimul temperaturilor.
III. Diagrama de mai jos (Regimul precipitațiilor medii lunare la Cardiff și Volgograd)
se referă la subiectele G, H, I și J.
G. Precizați, pentru fiecare localitate, valoarea
maximă și valoarea minimă a precipitațiilor medii
lunare și lunile în care se înregistrează.

H. Precizați, pentru fiecare localitate, anotimpul


în care cad cele mai mari cantități de precipitații.

I. Precizați, pentru fiecare localitate, tipul de


climă redat de regimul precipitațiilor.

J. Precizați, pentru fiecare localitate, câte un factor care influențează regimul precipitațiilor.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

10
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

REGIONAREA CLIMATICĂ A ROMÂNIEI


Harta de mai jos (România. Regionarea climatică) se referă la subiectele A, B și C.

A. Precizați influențele climatice care se resimt în următoarele unități și subunități de relief:


Carpații Maramureșului și ai Bucovinei, Câmpia Bărăganului, Câmpia de Vest, Câmpia
Transilvaniei, Delta Dunării, Dealurile de Vest, Podișul Bârladului, Podișul Dobrogei de Sud, Grupa
Retezat-Godeanu, Munții Apuseni, Munții Banatului, Podișul Mehedinți, Podișul Someșan, Podișul
Sucevei și Subcarpații Moldovei.

B. Scrieți în dreptul orașelor de mai jos influențele climatice care se află situate.
Alexandria ____________________________ Iași ___________________________________
Alba Iulia _____________________________ Oradea ________________________________
Bistriţa _______________________________ Ploiești ________________________________
Brașov _______________________________ Reșiţa ________________________________
Călărași ______________________________ Satu Mare _____________________________
Cluj-Napoca ___________________________ Sibiu _________________________________
Constanţa _____________________________ Slatina ________________________________
Craiova _______________________________ Timișoara _____________________________
Deva _________________________________ Vaslui ________________________________
Galaţi _________________________________ Zalău _________________________________

C. Precizați tipurile de influențe climatice din regiunile geografice străbătute de râurile Bistriţa,
Buzău, Ialomiţa, Jiu, Mureș, Olt, Prut, Someș, Suceava și Timiș, de la izvoare până la gurile de
vărsare.

D. Explicați și exemplificați importanța influențelor climatice asupra regimurilor de scurgere ale


râurilor și activităților agricole din România.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

11
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

EUROPA: REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

I. Harta de mai jos (Europa: rețeaua hidrografică) se referă la subiectele A, B, C și D.


A. Cu ajutorul atlasului
geografic, identificați și scrieţi
în caiet numele apelor
curgătoare marcate, pe
hartă, cu numere de la 1 la
22.

B. Utilizând atlasul
geografic, scrieți în caiet
oceanul și mările în care se
varsă apele curgătoare
marcate, pe hartă cu
numerele: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 și
22.

C. Cu ajutorul manualului și
atlasului geografic, stabiliți și
scrieți în caiet tipurile de guri
de vărsare ale apelor
curgătoare marcate, pe
hartă, cu numerele: 3, 5, 9, 8,
13, 15, 19, 20, 21 și 22.

D. Utilizând atlasul geografic, scrieți în caiet câte două unități de relief străbătute de fluviile
marcate, pe hartă, cu numerele: 2, 8, 11, 13, 19 și 21.

II. Graficele de mai jos (A. Lungimile unor fluvii din Europa și B. Debitele unor fluvii
din Europa) se referă la subiectele E, F și G.
E. Precizați lungimile și
debitele fluviilor: Don,
Dunărea, Nipru, Rhin (Rin) și
Volga.

F. Explicați următoarele
situații:
a) fluviul Rhin, deși se
poziționează pe locul șapte
ca lungime, ocupă locul cinci
ca debit;
b) fluviul Ural, deși se
poziționează pe locul trei ca
lungime, ocupă locul opt ca
debit;
c) fluviul Peciora, deși se
poziționează pe locul șase ca
lungime, ocupă locul trei ca
debit.

G. Precizați doi factori care


influențează debitele fluviilor:
Don, Dunărea și Volga.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

12
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ A ROMÂNIEI


Harta de mai jos (România. Rțeaua hidrografică*) se referă la subiectele A, B, C, D și E.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și precizați numele râurilor marcate, pe hartă, cu


numere de la 1 la 15.

B. Scrieți în dreptul orașelor de mai jos apele curgătoare pe care se află situate.
Alexandria _____________________________ Piatra Neamț ___________________________
Călărași _______________________________ Reșiţa ________________________________
Cluj-Napoca ____________________________ Sibiu __________________________________
Craiova _______________________________ Suceava _______________________________
Iași ___________________________________ Vaslui _________________________________

C. Precizați pentru grupele râurilor de nord-vest și vest, sud și est câte cinci ape curgătoare.
D. Precizați pentru râurile Mureș, Olt și Siret câte trei afluenți.
E. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și precizați subunitățile de relief din care izvorăsc
râurile: Argeș, Bârlad, Bârzava, Bega, Casimcea, Crișul Alb, Gilort, Ialomiţa, Moldova, Motru,
Mureș, Olt, Olteț, Sebeș, Someșul Mare, Someșul Mic, Suceava, Târnava Mare, Trotuș, și Vedea.

F. Explicați importanța economică a apelor curgătoare pentru România.

*Pentru realizarea sa a fost utilizată ca bază harta România – reţeaua hidrografică, autor prof. dr. Cristina Ghiță, din lucrarea
Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări), 2013, p. 164.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

13
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

EUROPA: VEGETAŢIA

I. Harta de mai jos (Europa: vegetaţia) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul hărţii
alăturate, scrieţi în caiet
tipurile de vegetație din:
Câmpia Nord-
Europeană, Câmpia
Precaspică, Câmpia
Londrei, Câmpina
Panonică, Câmpina
Andaluziei, jumătatea
nordică a Câmpiei Est-
Europeană, Depresiunea
Colinară a Transilvania,
Masivul Șistos Renan,
Insula Cipru, Insula
Sicilia, Insula Irlanda,
Insula Islanda, Peninsula
Peloponez, Peninsula
Scandinavia, Peninsula
Iutlanda și Peninsula
Italică.
B. Marcați pe harta
alăturată, de la 1 la 7,
munții: Scandinavicei
(1), Munții Ural (2),
Munții Caucaz (3), Munții
Carpați (4), Munții
Balcani (5), Munții Pirinei
(6) şi Pindului (7).

II. Precizaţi câte un factor care să justifice formarea următoarelor tipuri de vegetaţie:
tundră, pădure de conifere, pădure de foioase, stepă, maquis.
III. Scrieţi în dreptul tipurilor de vegetaţie de mai jos, tipurile sau clasele de soluri
caracteristice.
tundră  pădure de conifere 
pădure de foioase  stepă 
vegetaţie subtropicală 

IV. În coloana A sunt numele unor tipuri de vegetaţie, iar în coloana B, numele unor
state. Stabiliţi corespondenţa dintre tipurile de vegetaţie şi state.
A B
____a. frigana 1. Franța
____b. landă 2. Grecia
____c. maquis 3. Islanda
____d. tomillares 4. Marea Britanie
____e. tundră 5. România
6. Spania

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

14
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

VEGETAŢIA ROMÂNIEI
Harta de mai jos (România. Harta vegetaţiei) se referă la subiectul A.

A. În funcție de tipul vegetației, completați în tabelul de mai jos coloana reprezentând subunitățile
de relief*.
Nr. Zonă/etaj Altitudine S u b u n i t ă ț i d e r e l i e f
crt.

1 Stepă sub 150 m

2 Silvostepă 100-200 m

Pădure de
3 150-500 m
stejari

Pădure de
4 500-1.200 m
fag

Pădure de 1.200-
5
conifere 1.800 m

Păjiște
6 peste 1.800
alpină
m
B. Explicați:
a) marea varietate a tipurilor de vegetație de pe teritoriul României;
b) lipsa pajiștilor alpine din Munții Banatului.

C. Precizați:
a) doi factori care au determinat prezența stepei în Podișul Dobrogei de Sud și în Câmpia
Bărăganului;
b) doi factori care au determinat prezența pădurilor de conifere în Carpații Românești;
c) două modalități de valorificare a vegetației din Carpații Meridionali.

*Subdiviziune a unei unități de relief. Exemple: Câmpia Olteniei, Câmpia Moldovei, Podișul Târnavelor, Grupa Retezat-
Godeanu ș.a.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

15
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

EUROPA: RESURSELE NATURALE

I. Harta de mai jos (Europa: resursele litosferei) se referă la subiectele A și B.


A. Utilizând harta
alăturată, scrieţi
numele statelor care
deţin rezerve
semnificative de:
cărbuni, petrol, gaze
naturale, minereu de
fier, minereuri
neferoase, sare şi
marmură.

B. Marcaţi cu , pe
harta alăturată,
statele bogate în ape
geotermale: Italia şi
Islanda.

II. Explicaţi:
a) prezenţa unor
cantităţi semnificative
de ape geotermale în
Italia şi Islanda;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) importanţa resurselor naturale pentru economia Europei; ____________________________


______________________________________________________________________________

c) importanţa solurilor pentru statele Europei.


______________________________________________________________________________

III. Precizaţi:
a) o modalitate de valorificare a tundrei; ____________________________________________

b) patru modalităţi de valorificare a apelor curgătoare; _________________________________


______________________________________________________________________________

c) statele din Europa cu centrale mareomotrice. ______________________________________

IV. În coloana A sunt numele unor zăcăminte de minereu de fier, iar în coloana B,
numele unor state. Stabiliţi corespondenţa dintre zăcămintele de minereu de fier şi
state.
A B
____a. Landres-Nancy 1. Belarus
____b. Kiruna 2. Franța
____c. Krivoi Rog 3. Rusia
____d. Kursk 4. Suedia
5. Ucraina
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

16
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

RESURSELE NATURALE ALE ROMÂNIEI


I. Harta de mai jos (România – resursele litosferei) se referă la subiectele A și B.
A. Utilizând harta
alăturată, scrieţi
numele statelor
unităţilor de relief
în care se găsesc
rezerve de:
a) petrol: ..............
..............................
..............................
..............................
..............................
b) gaze asociate: .
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
c) gaz metan: ......
..............................
d) huilă: ..........................................................................................................................................................
e) lignit: ..........................................................................................................................................................
f) minereu de fier: ..........................................................................................................................................
g) minereuri complexe: ..................................................................................................................................
h) bauxită: ......................................................................................................................................................
i) minereuri auro-argintifere: ..........................................................................................................................
î) sare: ............................................................................................................................................................
j) granit: ..........................................................................................................................................................
k) calcar: ........................................................................................................................................................
l) marmură: ....................................................................................................................................................
m) ape minerale: ...........................................................................................................................................
n) ape termale: ..............................................................................................................................................

B. Încercuiţi, pe harta de mai sus, cu contur albastru, „aureola mofetică”.


II. Precizaţi:
a) regiunea geografică din România în care potenţialul eolian este cel mai bine dezvoltat;
.............................................................................................................................................................
b) unităţile de relief în care sunt prezente păşuni alpine şi modul de valorificare al acestora;
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
c) regiunile geografice în care predomină cernoziomurile.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

III. Explicaţi potenţialul hidroenergetic mai ridicat al apelor curgătoare din Carpaţii
Meridionali.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

17
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

STATELE EUROPEI
Harta de mai jos (Statele Europei) se referă la subiectele A, B, C, D și E.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele statelor
marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 30.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
B. Utilizând atlasul geografic, identificați și precizați pentru statele marcate, pe hartă, cu literele 2,
7, 11, 14, 15, 16, 20, 26, 27 și 28 toate țările vecine.
C. Extrageţi de pe hartă și scrieți în ordine alfabetică țările a căror teritorii sunt situate în cea mai
mare parte în insule și peninsule. Se au în vedere doar statele marcate, pe hartă, cu numere.
D. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și marcați pe hartă cu litere, de la A la J, următoarele
state: Albania (A), Andorra (B), Belgia (C), Danemarca (D), Letonia (E), Luxemburg (F), Macedonia
(G), San Marino (H), Slovacia (I) și Slovenia (J).
E. Utilizând atlasul geografic, identificați și precizați numele statelor (enclave) care perforează
teritoriul Italiei.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

18
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

JUDEŢELE ROMÂNIEI
Harta (România – județele) se referă la subiectele A B și C.

A. Cu ajutorul
atlasului geogra-
fic și a
manualului șco-
lar, completați
căsuțele din
tabelul de mai
jos, care
reprezintă nu-
mele județelor
marcate, pe
hartă, cu
numere.

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39 40.
41.

B. Analizați harta de mai sus și precizați:


a) câte două subunități de relief aflate total sau parțial pe teritoriile județelor marcate, pe hartă,
cu numerele: 1, 2, 3, 6, 8, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 38 și 40;
b) influențele climatice resimțite pe teritoriile județelor marcate, pe hartă, cu numerele: 2, 7, 11,
12, 13, 14, 17, 19, 24, 23, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39 și 41;
c) câte două ape curgătoare care străbat teritoriile județelor marcate, pe hartă, cu numerele: 1,
5, 9, 10, 13, 24, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 37 și 40;
d) numele orașelor reședință ale județelor marcate, pe hartă, cu numerele: 3, 5, 11, 15, 16, 17,
20, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 36 și 41.

C. Explicați:
a) prezența stepei în județele marcate, pe hartă, cu numerele 14 și 23;
b) densitatea ridicată a populației în județele marcate, pe hartă, cu numerele 24, 25 și 31;
c) densitatea redusă a populației în județele marcate, pe hartă, cu numerele 27 și 38.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

19
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

ORAŞELE CAPITALĂ DIN EUROPA


Harta de mai jos (Europa) se referă la subiectele A și B.

A. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și scrieţi în tabelul de mai jos numele orașelor-
capitală marcate, pe hartă, cu numere de la 1 la 30.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
B. Cu ajutorul atlasului geografic, identificați și marcați pe hartă cu litere, de la A la J, următoarele
orașe-capitală: Madrid (A), Moscova (B), Paris (C), Roma (D), Sarajevo (E), Skopje (F), Tirana (G),
Vaduz (H), Valletta (I) și Varșovia (J).

C. Se dau orașele-capitală: Belgrad, Berlin, București, Chișinău, Ljubljana, Lisabona, Londra, Madrid,
Minsk, Oslo, Paris, Praga, Reykjavik, Roma, Sofia, Stockholm, Varșovia și Viena. Utilizând atlasul
geografic și manualul școlar, precizați: a) orașele-capitală ale statelor de origine germanică, b) orașele-
capitală ale statelor de origine romanică/latină și c) orașele-capitală ale statelor de origine slavă.
a) ____________________________________________________________________________;
b) ____________________________________________________________________________;
c) ____________________________________________________________________________.

D. Utilizând atlasul geografic, identificați și precizați orașele-capitală din Europa în care se găsesc
porturi maritime.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

20
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

ORAŞELE ROMÂNIEI
Harta de mai jos (România. Orașele reședinţă de judeţ*) se referă la subiectele A, B
și C.

A. Pe prima coloană din


tabelul de mai jos (nr. oraș)
sunt redate, cu numere,
orașele de pe hartă. Utilizând
atlasul geografic școlar,
completați rubricile din
coloanele libere din tabel
(oraș și judeţ), care
reprezintă numele orașului și
județului al cărui reședință
este.

Nr. Oraș Județ Nr. Oraș Județ


oraș oraș
1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40
B. Marcați pe hartă, cu literele A, B, C și D, poziția geografică a orașelor Bârlad (A), Hunedoare
(B), Mediaș (C) și Roman (D).
C. Ordonați:
a) de la nord la sud, orașele: Arad, Bistrița, Cluj-Napoca, Giurgiu, Satu Mare, Slobozia, Târgu
Jiu și Vaslui;
b) de le est la vest, orașele: Alba Iulia, Alexandria, Brașov, Galați, Iași, Ploiești, Reșița, Slatina,
Timișoara și Tulcea.

* Instituțiile reprezentative ale județului Ilfov se găsesc în Municipiul București.


 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

21
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

EUROPA: ACTIVITĂŢI ECONOMICE


I. Referitor la agricultura Europei, precizaţi:
a) trei specii de plante cultivate pe suprafeţe întinse în Europa Sudică; ____________________
______________________________________________________________________________
b) principala activitate agricolă caracteristică extremităţii nordice a Europei; ________________
c) doi factori care au determinat cultivarea cerealelor în Europa de Est. ___________________
______________________________________________________________________________

II. Extrageţi numele regiunilor


industriale de pe harta
alăturată (Europa: regiuni
industriale) şi scrieţi, în
dreptul lor, statele în care se
găsesc.

III. Precizaţi câte doi factori


care au contribuit la
dezvoltarea regiunilor
industriale Anglia Centrală (a)
şi Ruhr-Rin (b).
a).....................................................
........................................................
........................................................
b).....................................................
........................................................
........................................................

IV. Scrieţi (marcaţi), pe


harta alăturată (Europa),
elemente caracteristice
transporturilor şi
turismului:
a) canale: Kiel, Corint şi
Dunăre-Main-Rin (marcate
cu linie albastră);
b) porturile: Anvers,
Barcelona, Belgrad,
Bratislava, Budapesta,
Duisburg, Gdansk, Genova,
Hamburg, Kiev, Köln, Le
Havre, Londra, Lyon,
Malaga, Marsilia, Napoli,
Odessa, Pireu, Rotterdam,
Ruse, Sankt Petersburg,
Varna, Viena şi Volgograd
(marcate cu );
c) centrele turistice:
Atena, Berlin, Londra,
Madrid, Milano, Moscova,
Paris, Praga, Roma,
Varşovia şi Viena (marcate
cu ).
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

22
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

INDUSTRIA ROMÂNIEI
Harta de mai jos (România – industria) se referă la subiectele A și B.

A. Analizați harta de mai sus și precizați centrele (orașele) cu:


a) industrie siderurgică: ___________________________________________________________;
b) industrie metalurgică: ___________________________________________________________;
c) industrie constructoare de mașini: _________________________________________________
________________________________________________________________________________;
d) termocentrale: ________________________________________________________________;
e) rafinărie de petrol: _____________________________________________________________;
f) industrie chimică: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
g) industrie a materialelor de construcții: ______________________________________________;
h) industria lemnului: _____________________________________________________________.

B. Precizați, de pe harta de mai sus, apele curgătoare pe care au fost construite hidrocentrale: ______
______________________________________________________________________________.

C. Precizați doi factori care au determinat amplasarea unei atomocentrale la Cernavodă.


______________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________.

D. Explicați:
a) numărul mare de termocentrale existente în regiunile de exploatare a cărbunilor și în marile
orașe;
b) numărul mare de hidrocentrale amplasate în Carpații Meridionali.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

23
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

STATELE UNIUNII EUROPENE


Harta de mai jos (Statele Uniunii Europene) se referă la subiectele A și B.

A. Completați căsuțele din tabelul de mai jos, care reprezintă numele statelor membre ale Uniunii
Europene marcate, pe hartă, cu numere.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28.

B. Cu ajutorul manualului școlar, scrieți pe fișa de lucru:


a) numerele care corespund, pe hartă, statelor fondatoare ale Uniunii Europene;
R:____________________________________________________________________________
b) numerele care corespund, pe hartă, statelor care au aderat la Uniunea Europeană în anii
2004 și 2007;
R:____________________________________________________________________________
c) numerele care corespund, pe hartă, statelor membre ale Uniunii Europene foste socialiste ori
care s-au desprins din state foste socialiste.
R:____________________________________________________________________________

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

24
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

MICROSINTEZE

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

25
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

VECINII ROMÂNIEI ȘI UNELE STATE


ALE UNIUNII EUROPENE

 Moldova
Suprafaţa: 33.800 km2.
Populaţia: 3,5 mil. loc.
Vecini: Ucraina, România.
Forma de guvernământ: republică parlamentară.
Relieful: Podişul Moldovei de Nord, Podişul Moldovei Centrale, Câmpia Bălţi, Câmpia
Moldovei de Sud.
Clima: temperat-continentală.
Ape curgătoare: Prut, Nistru, Dunărea.
Lac: Stânca-Costeşti (hidroenergetic).
Vegetaţia: stepă, silvostepă, pădure de foioase.
Soluri: cernoziomuri, argiluvisoluri.
Resurse naturale: roci pentru construcţii.
Capitala: Chişinău.
Alte oraşe: Bălţi, Cahul, Tighina, Tiraspol.
Concentrări industriale: Chişinău, Tiraspol.
Regiune turistică: Chişinău.

 Bulgaria
Suprafaţa: 110.800 km2.
Populaţia: 7,1 mil. loc.
Vecini: Turcia, Grecia, Macedonie, Serbia, România; ieşire la Marea Neagră.
Forma de guvernământ: republică parlamentară.
Relieful: Munţii Balcani, Munţii Rodopi, Podişul Prebalcanic, Podişul Ludogorie, Câmpia
Tracică Superioară.
Clima: temperat-continentală (în nord), subtropicală (în sud-est).
Ape curgătoare: Dunărea, Mariţa, Struma.
Vegetaţia: stepă, silvostepă, vegetaţie subtropicală, pădure de foioase, păduri de
conifere.
Soluri: cernoziomuri, argiluvisoluri, spodosoluri.
Resurse naturale: minereuri neferoase, cărbuni.
Capitala: Sofia.
Alte oraşe: Plovdiv, Plevna, Burgas, Varna.
Concentrări industriale: Sofia, Plovdiv.
Porturi: Burgas, Varna (maritime), Ruse (fluvial).
Regiuni turistice: Sofia, zona litorală, Munţii Balcani, Munţii Rodopi.

 Ungaria
Suprafaţa: 93.000 km2.
Populaţia: 9,8 mil. loc.
Vecini: România, Serbia, Croaţia, Slovenia, Austria, Slovacia, Ucraina.
Forma de guvernământ: republică parlamentară.
Relieful: Câmpia Panonică (Marele Alföld şi Alföldul Mic), Munţii Mecsek, Munţii Bakony,
Munţii Matra, Munţii Bükk.
Clima: temperat-continentală.
Ape curgătoare: Dunărea, Tisa, Drava, Raba.
Lac: Balaton (tectonic).
Vegetaţia: stepă (pustă), silvostepă, pădure de foioase.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

26
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Soluri: cernoziomuri, argiluvisoluri.


Resurse naturale: minereuri neferoase, ape geotermale, petrol.
Capitala: Budapesta.
Alte oraşe: Györ, Debrecen, Szeged, Pécs.
Concentrare industrială: Budapesta- Györ.
Port: Budapesta (fluvial).
Regiuni turistice: Budapesta, L. Balaton.

 Ucraina
Suprafaţa: 603.700 km2.
Populaţia: 42,6 mil. loc.
Vecini: Rusia, Moldova, România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Belarus; are ieşire la Marea
Neagră, Marea Azov.
Forma de guvernământ: republică semi-prezidenţială.
Relieful: Munţii Carpaţi, Podişul Doneţk, Câmpia Niprului, Câmpia Mării Negre.
Clima: temperat-continentală (în cea mai mare parte), subtropicală (în sudul Peninsulei
Crimeea).
Ape curgătoare: Nipru, Doneţ, Nistru, Dunărea.
Vegetaţia: stepă, silvostepă, pădure de foioase.
Soluri: cernoziomuri, argiluvisoluri.
Resurse naturale: minereu de fier (Krivoi Rog, Kerci), cărbuni (Donbass).
Capitala: Kiev.
Alte oraşe: Odessa, Harkov, Doneţk.
Concentrări industriale: Kiev, Donbass.
Port: Odessa (maritim).
Regiuni turistice: Kiev, zonele litorale.

 Serbia
Suprafaţa: 88.300 km2.
Populaţia: 7,1 mil. loc.
Vecini: Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia,
Ungaria, România.
Forma de guvernământ: republică.
Relieful: Munţii Serbiei, Munţii (Alpii) Dinarici, Câmpia Voivodinei.
Clima: temperat-continentală.
Ape curgătoare: Dunărea, Tisa, Morava, Sava.
Lac: Porţile de Fier (hidroenergetic).
Vegetaţia: stepă, silvostepă, pădure de foioase.
Soluri: cernoziomuri, argiluvisoluri, spodosoluri.
Resurse naturale: minereuri neferoase, cărbuni.
Capitala: Belgrad.
Alte oraşe: Novi Sad, Subotica, Pančevo.
Concentrări industriale: Belgrad, Novi Sad.
Porturi: Belgrad, Novi Sad (fluvial).
Regiuni turistice: Belgrad, Alpii Dinarici.

 Franţa
Suprafaţa: 543.900 km2.
Populaţia: 63,1 mil. loc.
Vecini: Belgia, Luxemburg, Germania, Elveţia, Italia, Monaco, Spania, Andorra; ieşire la
Oceanul Atlantic, Marea Mânecii, Marea Nordului, Marea Mediterană.
Insulă: Corsica.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

27
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Forma de guvernământ: republică prezidenţială.


Relieful: Munţii Alpi, Munţii Pirinei, Munţii Jura, Munţii Vosgi, Masivul Central Francez,
Bazinul Parizian, Câmpia Loarei, Câmpia Languedoc.
Clima: temperat-oceanică (în nord şi nord-vest), temperată de tranziţie (în centru),
subtropicală (în sud).
Ape curgătoare: Sena, Loara (Loire), Garonne, Ron (Rhône), Rin (Rhin).
Lac: Geneva (glaciar).
Vegetaţia: pădure de foioase, vegetaţie subtropicală (maquis, garriga), pădure de
conifere, vegetaţie alpină.
Soluri: argiluvisoluri, cambisoluri, terra rossa.
Resurse naturale: minereu de fier, minereuri neferoase, marmură, ape geotermale.
Capitala: Paris.
Alte oraşe: Marseilla (Marsilia), Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille.
Concentrări industriale: Paris, Lyon, Marsilia.
Porturi: Marsilia, Le Hâvre (maritime), Lyon, Paris (fluviale).
Regiuni turistice: Paris, Munţii Alpi, zona litorală la Marea Mediterană.

 Germania
Suprafaţa: 357.100 km2.
Populaţia: 81,2 mil. loc.
Vecini: Polonia, Cehia, Austria, Elveţia, Franţa, Luxemburg, Belgia, Olanda, Danemarca;
ieşire la Marea Nordului, Marea Baltică.
Forma de guvernământ: republică parlamentară federală.
Relieful: Munţii Alpi, Munţii Pădurea Neagră, Munţii Harz, Masivul Şistos Renan, Podişul
Bavariei, Câmpia Nord-Europeană (Câmpia Germaniei).
Clima: temperat-oceanică (în nord-vest), temperată de tranziţie (în centru şi est).
Ape curgătoare: Rin (Rhein), Weser, Elba, Oder, Dunărea.
Lac: Boden (glaciar).
Vegetaţia: pădure de foioase, pădure de conifere, vegetaţie alpină.
Soluri: argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri.
Resurse naturale: cărbuni (Ruhr, Saar), minereu de fier, petrol (la Marea Nordului).
Capitala: Berlin.
Alte oraşe: Hamburg, Essen, Frankfurt am Main, München, Nürnberg.
Concentrări industriale: Rin-Ruhr, Hamburg, Berlin.
Porturi: Hamburg, Kiel (maritime), Duisburg (fluvial).
Regiuni turistice: Berlin, Munţii Alpi.

 Marea Britanie (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord)


Suprafaţa: 243.600 km2.
Populaţia: 63,1 mil. loc.
Vecini: Irlanda; ieşire la Oceanul Atlantic, Marea Irlandei, Marea Mânecii, Marea Nordului.
Insule: Marea Britanie, Hebride, Orkney, Shetland, Irlanda.
Forma de guvernământ: monarhie constituţională.
Relieful: Munţii Scoţiei, Munţii Penini, Munţii Cambrieni, Câmpia Londrei.
Clima: temperat-oceanică.
Ape curgătoare: Tamisa, Avon, Severn.
Lac: Ness (tectonic).
Vegetaţia: pădure de foioase, landă.
Soluri: argiluvisoluri, cambisoluri.
Resurse naturale: cărbuni, hidrocarburi (la Marea Nordului).
Capitala: Londra.
Alte oraşe: Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Glasgow.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

28
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Concentrări industriale: Anglia Centrală, Londra.


Porturi: Londra, Cardiff (maritime).
Regiuni turistice: Londra, Munţii Scoţiei.

 Italia
Suprafaţa: 301.300 km2.
Populaţia: 60,5 mil. loc.
Vecini: Slovenia, Austria, Elveţia, Franţa, enclavele San Marino, Vatican; ieşire la Marea
Mediterană (Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea Tireniană, Marea Ligurică).
Insule: Sardinia, Sicilia.
Forma de guvernământ: republică parlamentară.
Relieful: Munţii Alpi, Munţii Apenini, Câmpia Padului, Vulcanul Etna, Vulcanul Vezuviu.
Clima: subtropicală (în Peninsula Italică şi insule), temperat-continentală (la nord de Pad).
Ape curgătoare: Pad, Adige, Arno, Tibru.
Lacuri: Como, Maggiore (glaciar), Albano, Bolsena (vulcanice), Veneţia (lagună).
Vegetaţia: vegetaţie subtropicală (maquis), pădure de foioase.
Soluri: terra rossa.
Resurse naturale: minereuri neferoase, marmură, ape geotermale.
Capitala: Roma.
Alte oraşe: Milano, Torino, Napoli, Genova.
Concentrări industriale: Torino-Milano, Napoli.
Porturi: Genova, Napoli, Palermo (maritime).
Regiuni turistice: Roma, Veneţia, zonele litorale, Munţii Alpi.

 Spania
Suprafaţa: 505.300 km2.
Populaţia: 46,7 mil. loc.
Vecini: Andorra, Franţa, Portugalia; ieşire la Oceanul Atlantic, Marea Mediterană.
Insule: Canare, Baleare.
Forma de guvernământ: monarhie constituţională.
Relieful: Munţii Pirinei, Munţii Iberici, Cordiliera Betică, Munţii Cantabrici, Podişul Meseta,
Câmpia Aragonului, Câmpia Andaluziei.
Clima: temperat-oceanică (în nord), subtropicală (în sud), temperată de tranziţie (în
Podişul Meseta).
Ape curgătoare: Ebro, Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero.
Vegetaţia: vegetaţie subtropicală (tomillares), pădure de foioase.
Soluri: terra rossa, cambisoluri.
Resurse naturale: minereuri neferoase, minereu de fier, cărbuni, marmură.
Capitala: Madrid.
Alte oraşe: Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla.
Concentrări industriale: Oviedo, Milano, Barcelona.
Porturi: Barcelona, Valencia, Málaga, Algeciras (maritime), Sevilla (fluvial).
Regiuni turistice: Madrid, zonele litorale, Insulele Baleare, Munţii Pirinei.

 Portugalia
Suprafaţa: 91.900 km2.
Populaţia: 10,5 mil. loc.
Vecini: Spanie; ieşire la Oceanul Atlantic.
Insule: Madeira, Azore.
Forma de guvernământ: republică semi-prezidenţială.
Relieful: Podişul Portugaliei, Podişul Estremadura, Serra da Estrella, Câmpia Portugaliei.
Clima: temperat-oceanică (în nord), subtropicală (în sud).
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

29
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Ape curgătoare: Guadiana, Tejo (Tajo), Douro (Duero).


Vegetaţia: pădure de foioase, vegetaţie subtropicală.
Soluri: terra rossa, cambisoluri.
Resurse naturale: minereuri neferoase, roci pentru construcţii.
Capitala: Lisabona.
Alte oraşe: Porto, Braga.
Concentrări industriale: Lisabona, Porto.
Porturi: Lisabona, Porto (maritime).
Regiuni turistice: Lisabona, zona litorală.

 Grecia
Suprafaţa: 131.900 km2.
Populaţia: 11,8 mil. loc.
Vecini: Turcia, Bulgaria, Macedonia, Albania; ieşire la Marea Mediterană (Marea Egee,
Marea Cretei, Marea Ionică).
Insule: Eubeea, Ciclade, Creta, Rodhos.
Forma de guvernământ: republică parlamentară.
Relieful: Munţii Pindului, Munţii Rodopi, Masivul Olimp, Câmpia Tesaliei.
Clima: subtropicală.
Ape curgătoare: Axios, Evros, Strimonas (Struma).
Lac: Prespa (tectonic).
Vegetaţia: vegetaţie subtropicală (frigana), pădure de foioase.
Soluri: terra rossa.
Resurse naturale: minereuri neferoase, marmură.
Capitala: Atena.
Alte oraşe: Salonic, Patras, Lárissa, Vólos, Iraklion.
Concentrări industriale: Atena.
Porturi: Pireu, Salonic, Iraklion (maritime).
Regiuni turistice: Atena, Muntele Athos, insulele şi zonele litorale.

 Austria
Suprafaţa: 83.800 km2.
Populaţia: 8,7 mil. loc.
Vecini: Ungaria, Slovenia, Italia, Elveţia, Liechtenstein, Germania, Cehia, Slovacia.
Forma de guvernământ: republică federală.
Relieful: Munţii Alpi, Colinele Styriei, Bazinul Vienei.
Clima: temperat-continentală.
Ape curgătoare: Dunărea, Inn, Drava, Rin (Rhein).
Lac: Boden (glaciar).
Vegetaţia: pădure de foioase, pădure de conifere.
Soluri: argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri.
Resurse naturale: minereuri neferoase, roci pentru construcţii.
Capitala: Viena.
Alte oraşe: Innsbruck, Linz, Graz, Salzburg.
Concentrări industriale: Viena.
Porturi: Viena, Linz (fluviale).
Regiuni turistice: Viena, Innsbruck, Munţii Alpi.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

30
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTE

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

31
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 1
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele mărilor la care au ieşire statele marcate, pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6 este situat aproape de gura de vărsare a fluviului
...
2. La Golful Finic are ieşire oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Lacul Balaton este situat pe teritoriul statului a cărei oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu
numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Poldere se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. I
2. Este port la Dunăre orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
3. Ţărmuri cu riass se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. I d. J
4. Câmpie întinsă formată prin colmatarea unui golf se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
a. A b. G c. H d. I
5. Cea mai mare insulă a statului marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte:
a. Baleare b. Corsica c. Creta d. Sardinia
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera F şi clima din statul
marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

32
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
a. importanţa economică a Rinului pentru Europa Centrală;
b. importanţa estuarului Tamisei pentru oraşul Londra.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, orașe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi D;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Din estul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B se exploatează ...
2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Teleormanul este afluent al râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munţi vechi şi foarte erodaţi, alcătuiți din granit, se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. B b. E c. C d. H
2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A se găseşte oraşul:
a. Alexandria b. Craiova c. Giurgiu d. Slobozia
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se găseşte pe teritoriul judeţelor:
a. Alba şi Braşov b. Alba şi Sălaj c. Bistriţa-Năsăud şi Cluj d. Bistriţa-Năsăud şi Sibiu
4. Unitatea de relief cu câmpii de subsidenţă este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G
5. Se află în regiunea cu influenţe climatice de ariditate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 6
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

33
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. necesitatea irigațiilor în Podişul Dobrogei de Sud;
b. densitatea mică a populației în județul Caraş-Severin.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă valori ale
produsului intern brut pe locuitor (PIB/loc.) – exprimate în dolari SUA ($), la nivelul anului
2016 – din unele state membre ale Uniunii Europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele primelor două state cu cele mai
ridicate valori ale PIB/loc.;
2. numele statului cu cel mai scăzut PIB/loc.
și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. numele celui mai nou stat care a aderat la
Uniunea Europeană și valoarea PIB/loc. din
acesta;
2. două regiuni industriale din statul cu
valoarea PIB/loc. de 37.060$;
3. două regiuni turistice din statul cu
valoarea PIB/loc. de 29.867$;
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova, precizând:
1. două state vecine;
2. două unități de relief;
3. un lac și originea sa;
4. un tip de vegetație;
5. un tip de sol;
6. două oraşe (altele decât capitala).
10 puncte
D. Analizaţi tabelul de mai jos şi rezolvaţi următoarele cerinţe:
Ţara Suprafaţa statului (km2) Populaţia
Belgia 30.500 11.071.000
Finlanda 338.400 5.422.000
1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei din Belgia şi Finlanda.
2. Precizaţi doi factori care au determinat densitatea populaţiei ridicată în Belgia.
3. Precizaţi două cauze care să justifice densitatea populaţiei redusă din Finlanda.
6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea mare a formelor de turism practicate în Europa;
2. prezența pădurilor de conifere în Europa.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

34
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 2
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Balcani sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Ghețari continentali se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul european cu ieşire la Marea Baltică este marcat, pe hartă cu litera:
a. B b. C c. D d. E
2. Fluviul Dunărea străbate de la nord la sud statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
3. Este capitala statului Danemarca orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 6 d. 10
4. Insulele Baleare aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
5. Ţara europeană cu vulcani activi este marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

35
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. prezența lacurilor glaciare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera H;


b. prezența vulcanilor activi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul
5.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi H;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este reşedinţă a judeţului ...
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 izvorăşte din Grupa ...
3. Râul Olteț străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Circuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F
2. Orașul situat pe râul Bahlui este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12
3. Râul Trotuș este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 5 d. 6
4. Lacul Vidra este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. G
5. Orașul situat în câmpie este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

36
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

1. prezența lagunelor și limanurilor fluvio-maritime în estul unității de relief marcate, pe hartă, cu


litera B;
2. prezența crovurilor în unitatea marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă numărul
locuitorilor din unele aglomeraţii urbane europene.

A. Scrieţi pe foaia de
examen:
1. Numărul locuitorilor şi
numele celei mai mari
aglomeraţii urbane.
2. Numărul locuitorilor şi
numele celei mai mici
aglomeraţii urbane.
4 puncte
B. 1. Scrieţi pe foaia de
examen, în ordine
crescătoare, cele mai mici
patru aglomeraţii urbane.
2. Precizaţi doi factori care
au contribuit la dezvoltarea
aglomeraţiei urbane cu
populaţia cuprinsă între 10
şi 11 milioane locuitori.
3. Numiţi forma de relief şi tipul de climă în care se găseşte aglomeraţia Londra.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând:
1. două state vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. un tip de climă;
4. un tip de vegetație;
5. două orașe-porturi maritime;
6. două regiuni turistice.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt redate rata natalităţii şi rata mortalităţii populaţiei în Europa.
INTERVAL DE TIMP RATA NATALITĂŢII (‰) RATA MORTALITĂŢII (‰)
1985-1990 13,8 10,6
1995-2000 10,4 11,3
2005-2010 10,2 11,6
Calculaţi:
1. bilanţul natural pentru intervalul 1985-1990;
2. bilanţul natural pentru intervalul 1995-2000;
3. diferenţa de bilanţ natural dintre intervalele 1985-1990 şi 2005-2010.
6 puncte
E. Explicaţi:
1. natalitatea redusă în unele state din Europa de Vest;
2. valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

37
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 3
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 are ieșire la Golful ...
2. Pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, cu literele F și G se găsesc Munții ...
3. Lacurile Ladoga și Onega se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Este port la Dunăre orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
2. Stepa este caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. I d. J
3. Fluviul Rin are gura de vărsare pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. I
4. Se află sub influența unui curent oceanic cald coastele statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
5. Munții cei mai înalți se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din partea nordică a statului marcat, pe hartă, cu litera D şi
clima din partea sudică a statului marcat, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

38
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicaţi:
a. lipsa estuarelor la țărmurile Albaniei și Bulgariei;
b. prezența în Marea Neagră a două straturi de apă cu proprietăți diferite.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. La poalele Munților Poiana Ruscă se găsește orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Este reședința județului Gorj orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Apa curgătoare afluent al râului Olt este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Râul care străbate o regiune cu intensă subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 3 c. 4 d. 5
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este reședința județului:
a. Bacău b. Botoșani c. Neamț d. Suceava
3. Minereuri auro-argintifere se exploatează din unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. B și G c. C și E d. C și G
4. Cute diapire cu sare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. H
5. Cea mai veche subunitate de relief din România se găsește în cadrul unității de relief marcată,
pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

39
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Referitor la peisajul din Câmpia Română, prezentați:
1. o caracteristică a reliefului;
2. o caracteristică a climei;
3. o caracteristică a vegetației;
4. o caracteristică a așezărilor rurale.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
2. Valoarea minimă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al temperaturilor
medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice anuale;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ungaria, precizând:
1. două țări vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. un tip de climă;
4. un tip de lac și originea sa;
5. un tip de vegetație;
6. două orașe, altele decât capitala.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos se referă la populaţia Franței între anii 2002 şi 2016.
Numărul locuitorilor în anul Numărul locuitorilor în anul Numărul locuitorilor în anul
2002 2014 2016
59.765.983 64.641.279 66.628.000
1. Calculați cu cât a crescut numărul locuitorilor din Franța între anii 2002 şi 2016.
2. Prezentați o cauză a diminuării creșterii numerice a populației Franței în intervalul 2014-2016.
3. Precizați numele unei regiuni din Franţa cu densitate mare de populaţie.
6 puncte
E. Explicați:
1. intensa degradare a solurilor din sudul Europei;
2. prezența asociațiilor vegetale de tip maquis și frigana în sudul continentului.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

40
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 4
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C şi E]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Aglomerația urbană Ruhr-Rin se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Munții Penini se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Fluviile Peciora și Dvina de Nord străbat teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviile care se varsă în nordul și în vestul satului marcat, pe hartă, cu litera J formează la gurile
de vărsare:
a. delte b. estuare c. fiorduri d. limanuri
2. O importantă populație musulmană (circa 40% din totalul locuitorilor) se găsește pe teritoriul
statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 9 d. 10
3. Statele care aparțin lumii slave au capitalele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 2 și 9 b. 3 și 8 c. 7 și 8 d. 9 și 10
4. Între statele cu producții importante de gaze naturale se detașează cel marcat, pe hartă, cu litera:
a. F b. G c. H d. J
5. Energia mareelor este valorificată de statele marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și E b. D și J c. D și F d. F și J
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Scandinaviei (Alpii Scandinavici) și
relieful Munților Pirinei.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

41
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi:
a. doi factori care au determinat densitatea redusă a populației în statul marcat, pe hartă, cu litera H;
b. doi factori care au determinat densitatea ridicată a populației în jumătatea sudică a statului marcat,
pe hartă, cu litera D.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Minereuri auro-argintifere se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Grindul Letea se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul afluent al Siretului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Unitatea de relief în care se înregistrează cele mai scăzute temperaturi medii multianuale este
marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. G
2. Limita nordică a unității de relief marcate, pe hartă, cu litera D este valea râului numit:
a. Bistrița b. Moldova c. Siret d. Suceava
3. Crovuri și găvane se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. H
4. Râurile care străbat regiunea climatică cu influențe oceanice sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 3 b. 1 și 6 c. 2 și 3 d. 3 și 5
5. Cele mai reduse cantități medii anuale de precipitații cad în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. A b. B c. C d. D
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

42
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Referitor la peisajul unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera B, prezentați:
1. o caracteristică a reliefului;
2. o caracteristică a climei;
3. o apă curgătoare;
4. un tip sau clasă de sol.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă valorile
produsului intern brut pe locuitor (PIB/loc.), exprimate în dolari SUA, la nivelul anului 2015.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a PIB/loc. și
numele statului în care se înregistrează
acesta.
2. Valoarea minimă a PIB/loc. și numele
statului în care se înregistrează acesta.
4 puncte
B. Alegeți câte un argument care explică
cel mai bine valoarea PIB/loc. pentru
Albania, Germania și Malta, dintre:
1. economie dezvoltată;
2. economie în tranziție;
3. număr mare de locuitori;
4. turism dezvoltat.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ucraina, precizând:
1. o țară vecină membră a Comunității Statelor Independente;
2. două unităţi de relief;
3. un tip de climă;
4. două ape curgătoare;
5. două resurse ale subsolului;
6. două regiuni industriale.
10 puncte
D. În tabelul de mai jos sunt reprezentate ratele natalității și mortalității populației din Albania și Italia.
ŢARA Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰)
ALBANIA 15,0 6,0
ITALIA 9,5 9,8
1. Calculați bilanțul natural (sporul natural) al Albaniei și Italiei.
2. Calculați diferența de natalitate și mortalitate din cele două state.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale sporului natural din Albania și Italia.
6 puncte
E. Precizați:
a. două argumente care să explice valoarea negativă a bilanțului migratoriu din țările din estul și
sud-estul Europei;
b. două resurse energetice alternative.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

43
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 5
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Capitala care are ieșire la cinci mări prin intermediul canalelor este marcată, pe hartă, cu
numărul ...
3. Peste 60.000 de lacuri glaciare se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula curge pe teritoriul satului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. J
2. Delta Padului se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. J
3. Țărmuri cu riass se găsesc în nord-vestul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. H d. J
4. Câmpia Andaluziei este situată în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
5. Statul care aparține grupului de popoare slave are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din Peninsula Scandinavă și mediul natural din
Peninsula Balcanică.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile reliefului,
particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

44
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicați:
a. densitatea redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă;
b. influența Curentului Norvegiei asupra climei din Norvegia.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi E;
2. numele judeţelor în care se găsesc orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Siret străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul 1 este afluent direct al râului ...
3. Râul care străbate Depresiunea Giurgeului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Râul Lotru străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F
2. Numeroase lacuri în crovuri se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. H
3. Din bauxită se extrage alumină în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
4. Canal navigabil și aeroport se găsesc pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. G
5. Râul afluent direct al Mureșului este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera A şi activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice: exploatarea
resurselor naturale, agricultură, industrie, transporturi și turism.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi
nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

45
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. două cauze ale densității reduse a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F;
b. două cauze ale mobilității teritoriale a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera
B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă evoluția
debitului mediu lunar al râului Argeș în Subcarpații Getici.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. Valoarea maximă a debitului lunar,
precum și luna în care se produce.
2. Valoarea minimă a debitului lunar,
precum și luna în care se produce.
4 puncte
B. Precizați:
1. În câte luni debitul mediu are valori
mai mari de 17 m3/s.
2. Valorile debitelor medii din lunile
aprilie și iulie.
3. O cauză a diferenței de debit între
lunile extreme.
6 puncte
C. Caracterizaţi, din punct de vedere geografic, Serbia, precizând:
1. două state vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. un lac hidroenergetic;
5. o resursă de subsol;
6. două orașe.
10 puncte
D. Se dau statele: Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Suedia și Ucraina.
Scrieți pe foaia de examen:
1. câte o resursă de subsol reprezentativă pentru Germania și Suedia;
2. peninsulele în care se află situate Italia și Norvegia;
3. câte o mare la care au ieșire Olanda și Ucraina.
6 puncte
E. Precizați:
1. două consecințe pozitive ale globalizării asupra Europei;
2. două consecințe negative ale globalizării asupra Europei.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

46
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 6
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Bazinul carbonifer Silezia se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Polderele sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. San Marino se găsește în interiorul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I are ieșire la Marea:
a. Adriatică b. Egee c. Ionică d. Tireniană
2. Insula Corsica aparține statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H
3. Zăcământul de minereu de fier Kiruna se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. H d. J
4. Statul cu ieșire la Golful Biscaya este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H
5. O importantă centrală mareomotrică se află în statul, este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. E
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din Ungaria și clima din Irlanda.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicaţi:
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

47
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a. importanța resurselor naturale pentru statele Europei;


b. importanța energiei electrice pentru statele Europei.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. O parte din teritoriul județului Dolj se află situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera
...
2. Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost construit pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu
litera ...
3. Este limită între Podișul Mehedinți și Subcarpații Getici râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Dune de nisip se găsesc pe teritoriile unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și C c. C și E d. E și G
2. Podgorii viticole importante se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și G c. C și H d. D și E
3. Subunitățile de relief care aparțin Dealurilor de Vest sunt marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și D b. A și F c. D și G d. D și F
4. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A este străbătută de râul:
a. Barcău b. Mureș c. Someș d. Târnava Mică
5. Vegetația de silvostepă este specifică unităților de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și C b. B și H c. C și G d. D și G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E și
relieful unității marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

48
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Precizați:
a. două caracteristici ale reliefului unității traversate de apa curgătoare marcată, pe hartă, cu
numărul 1;
b. două activități economice desfășurate în unitatea de relief traversată de apa curgătoare marcată,
pe hartă, cu numărul 1.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la staţia meteorologică Vardo.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al amplitudinii
termice și valoarea acesteia;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este
prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Franța, precizând:
1. două țări vecine care nu fac parte din Uniunea Europeană;
2. două unități montane înălțate în orogeneza alpină;
3. două ape curgătoare;
4. tipul de climă din regiunea nord-vestică,
5. un tip de vegetație;
6. două orașe, altele decât capitala.
10 puncte
D. Uniunea Europeană este o uniune economică, socială și politică alcătuită din 28 de state.
Precizați:
1. două state considerate membre fondatoare organizației economice care a precedat Uniunea
Europeană;
2. două state care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004;
3. două state din Uniunea Europeană, membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, cu
ieșire la Marea Mânecii
6 puncte
E. Precizați:
1. două resurse energetice alternative;
2. două avantaje ale creșterii producției de hidroenergie în Uniunea Europeană.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

49
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 7
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele H şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Pirinei se află în statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. În Peninsula Iutlanda se află statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera I s-a desprins, în 1991, din țara numită ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Religia musulmană este predominantă în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 6 c. 8 d. 9
2. Râul Pad străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. E
3. Statul care aparține lumii romanice (latine) este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. I
4. Statul cu ieșire la Marea Tireniană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E
5. Statul în care este prezentă vegetația de silvostepă este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. I d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi clima din statul
marcat, pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

50
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicaţi:
a. prezența unui important port specializat pe transportul minereului de fier la Narvik;
b. importanţa economică a estuarelor.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Subunitatea de relief aparținând orogenezei hercinice se găsește în cadrul unității de relief
marcate, pe hartă, cu litera ...
2. Cea mai mare cuestă din România se găsește în nordul unității de relief marcată, pe hartă, cu
litera ...
3. Câmpii de subsidență se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Lacul Vidra se găsește pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 10 d. 12
2. Râul intern canalizat este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
3. Cute diapire se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. G d. H
4. Unitatea de relief aflată sub influența foehnului este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H
5. Întinse podgorii și livezi se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. B și H c. D și G d. F și G
10 puncte
D. Precizaţi o deosebire și două asemănări între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și
relieful unității marcate, pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirea și asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

51
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați:
a. prezența lacurilor sărate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele G și H;
b. prezența lacurilor artificiale și termale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi reprezintă evoluția
precipitațiilor medii lunare la stația meteorologică București-Băneasa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari
precipitații precum și valoarea
acestora;
2. luna cu cele mai reduse
precipitații precum și valoarea
acestora.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen,
litera corespunzătoare
răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Luna în care se înregistrează valori ale precipitațiilor de 70 mm.
a. august b. iulie c. mai d. iunie
2. Anotimpul în care se înregistrează cele mai scăzute valori ale precipitațiilor.
a. iarna b. toamna c. primăvara d. vara
3. Valoarea precipitațiilor medii multianuale este cuprinsă între:
a. 500 și 550 mm b. 550 și 600 mm c. 600 și 650 mm d. 600-700 mm
6 puncte
C. Scrieți pe foaia de examen, pentru Germania, următoarele elemente:
1. două state vecine situate în est;
2. două mari la care are ieșire;
3. un tip de climă și un tip de vegetație;
4. două orașe-porturi;
5. două regiuni turistice.
10 puncte
D. Reprezentarea grafică de mai jos redă lungimea sectoarelor cursului Dunării.

Precizați:
1. Lungimea sectoarelor cuprinse între: a) izvoare și Poarta Devin și b) între Poarta Devin și Baziaș.
2. Diferența de lungime între: a) Sectorul alpin și Sectorul panonic și b) între Sectorul alpin și
Sectorul Pontic.
3. Precizați doi afluenți ai fluviului din Sectorul panonic.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța geostrategică și geopolitică a României ca parte a Uniunii Europene;
2. importanța Uniunii Europene pentru România.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

52
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 8
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Fluviul Garonne străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Cordiliera Betică se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Prin orașele-capitală marcat, pe hartă, cu numerele 3 și 8 curge fluviul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Aparţin statului marcat, pe hartă, cu numărul B, insulele:
a. Azore și Baleare b. Baleare și Canare c. Baleare și Madeira d. Canare și Madeira
2. Cele mai reduse temperaturi medii anuale se înregistrează în orașul-capitală marcat, pe hartă,
cu numărul:
a. 4 b. 6 c. 9 d. 10
3. Masivul (Podișul) Șistos Renan se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
4. Aparține statului marcat, pe hartă, cu litera J, Peninsula:
a. Bretagne b. Cornwall c. Kola d. Pelopones
5. Aparține doar orogenezei alpine relieful statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Scandinaviei și relieful Munților
Dinarici.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

53
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Caracterizați clima mediteraneană din Europa precizând:
a. doi factori genetici;
b. temperaturile medii ale celor două luni extreme.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele apelor curgătoare marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief în care cad cele mai reduse cantități de precipitații este marcată, pe hartă, cu
litera ...
2. Râul care se varsă într-o unitate lacustră este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Pe teritoriul județului Galați curge râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. A fost numit, în antichitate, Apulum orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
2. O parte din unitatea de relie marcată, pe hartă, cu litera C aparține județelor:
a. Buzău și Ialomița b. Covasna și Neamț c. Covasna și d. Vaslui și Vrancea
Vrancea
3. Orașul reședință al județului Dolj este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
4. Mari termocentrale care funcționează pe bază de lignit se găsesc în unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. F
5. Unitatea de relief care are în compunere măguri alcătuite din roci dure este marcată, pe hartă,
cu litera:
a. B b. D c. F d. G
10 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

54
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și
clima unității marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje
climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. prezența iazurilor și heleșteielor în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele F și G;
b. importanța economică a lacurilor antropice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă precipitațiile
medii multianuale la o stație meteorologică din Europa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari
precipitații precum și valoarea
acestora;
2. luna cu cele mai reduse
precipitații precum și valoarea
acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează
valori ale precipitațiilor de peste
50 mm;
2. anotimpul în care se
înregistrează cele mai scăzute
valori ale precipitațiilor;
3. valoarea precipitațiilor medii multianuale.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Marea Britanie, având în vedere:
1. două mări la care are ieșire;
2. numele a două orogeneze care au contribuit la formarea reliefului;
3. numele unei unități de relief;
4. numele unui fluviu;
5. două resurse ale subsolului;
6. numele a două regiuni industriale.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din nordul Franței și
mediul fizico-geografic din sudul Franței.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile
reliefului, particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. prezența industriei siderurgice pe teritoriul Ucrainei;
2. slaba industrializare a Republicii Moldova.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

55
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 9
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Numărul cu care este marcat, pe hartă, orașului-capitală situat pe o insulă poziționată între două
peninsule ...
2. Zăcământul Krivoi Rog se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul a cărui capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 1 s-a desprins în anii ’90 din ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Canalul Kiel se află pe teritoriul statului mart, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. J
2. În sudul statului marcat, pe hartă, cu litera B bate vântul numit:
a. Bora b. Crivăț c. Mistral d. Sirocco
3. Țara situată la granița dintre statele marcate, pe hartă, cu literele B și C are teritoriul în Munții:
a. Alpi b. Carpați c. Pirinei d. Ural
4. Marmură de calitate se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. G d. J
5. Are ieșire la Marea Azov statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 8 d. 9
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Pirinei și relieful Munților Ural.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

56
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați:
a) prezența tundrei în Europa și o activitate economică ce decurge din existenţa acesteia;
b) necesitatea reducerii consumului energetic de cărbuni.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul care traversează Munții Apuseni este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Combinat pentru producerea aluminiului se găsește în orașul este marcat, pe hartă, cu numărul
...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 are izvoarele într-o regiune aparținând orogenezei ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Lacul Stânca-Costești a fost amenajat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
2. Rafinărie de petrol se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
3. Reședința județului Hunedoara este orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 12
4. Pășuni alpine se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
5. Râul care curge printr-o regiune cu influențe climatice scandinavo-baltice este marcat, pe hartă,
cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 5 d. 6
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

57
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. importanța Mării Negre pentru România;
b. prezența terenurilor degradate în regiunile de deal și podiș din România.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a
temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea maximă a
temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. modul de calcul al amplitudinii
termice și valoarea acesteia;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere fizico-geografic Italia, precizând:
1. două state aflate în interiorul teritoriului său (enclave);
2. doi vulcani activi;
3. un tip de climă;
4. tipul de vegetație din Insula Sicilia;
5. un lac vulcanic;
6. o regiune industrială;
7. două atracții turistice.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA SUPRAFAŢA (km2) POPULAŢIA (mil. loc.) Produsul Intern Brut
(USD/loc.)
ELVEȚIA 41.200 7,8 80.600
FRANȚA 543.900 65,8 37.600
ISLANDA 103.000 0,3 50.200
1. Calculați valoarea densității populației din în Elveția și Franța.
2. Explicaţi diferența dintre PIB/loc. din Franța și PIB/loc. din Islanda.
3. Identificați două cauze care să explice valorile diferite ale densității populației din Elveția și
Islanda.
6 puncte
E.
1. Explicați importanța canalelor Kiel și Main-Dunăre pentru Germania.
2. Precizați doi factori care au dus la dezvoltarea regiunii industriale Ruhr-Rin.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

58
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 10
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Curentul Canarelor influențează clima statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 este situat pe fluviul ...
3. Delta fluviului Volga este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munții înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu
litera:
a. A b. E c. F d. H
2. Munții Ural se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E
3. Lacurile Albano, Bolsena și Geneva se găsesc pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, cu
literele:
a. A și B b. D și J c. G și E d. H și C
4. Zăcământul de minereu de fier Kursk se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
5. Câmpia Nord-Europeană se găsește pe teritoriul statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. H
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și
relieful Câmpiei Padului.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

59
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizați regimul de scurgere al fluviului Volga și doi factori care îl generează.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi G;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Apele curgătoare Sebeș și Strei se varsă în râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Buzău este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Podgoriile Panciu și Odobești se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Râurile care curg printr-o regiune climatică cu influențe de ariditate sunt marcate, pe hartă, cu
numerele:
a. 1 și 2 b. 3 și 5 c. 3 și 6 d. 5 și 4
2. Silvostepa este caracteristică unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
3. Combinat metalurgic se găsește în orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
4. Lacuri pe masive de sare se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și C b. B și H c. D și E d. G și H
5. Reședințele județelor Maramureș și Hunedoara sunt marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 7 și 8 b. 8 și 9 c. 9 și 10 d. 10 și 11
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și relieful unității marcate,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

60
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați:
a. ponderea mare a populației de origine maghiară în vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu
litera G;
b. prezența pășunilor alpine în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și F.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă debitele
(m3/s) medii anuale ale unor fluvii din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. fluviul cu cel mai redus debit și
valoarea acestuia;
2. fluviul cu cel mai ridicat și
valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele tipurilor regimurilor de
scurgere ale fluviilor Dunărea și
Nipru;
2. numele a două unități de relief
de pe care își adună apele fluviul
cu debitul de 1.460 m3/s;
3. numele tipurilor de climă care influențează regimul de scurgere al fluviului Ron.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Spania, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. două ape curgătoare;
3. un tip de vegetație;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. un port fluvial;
6. două forme de turism.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile și precipitațiile medii lunare și anuale înregistrate la
stațiile meteorologice din două orașe europene, marcate cu literele A și B.
Oraș I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp. medii -1,8 -0,9 3,5 9,8 15,8 20,4 21,5 20,1 15,1 9,3 3,2 -0,5 Temp. medie
A lunare (oC) anuală 9,6
Precip. medii 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 767
Temp. medii 12,3 12,5 14,0 16,1 19,4 23,0 25,8 25,9 23,8 19,9 16,1 13,4 Temp. medie
B lunare (oC) anuală 18,5
Precip. medii 82,7 76,4 70,5 62,2 48,6 36,9 15,6 31,3 54,4 108,2 104,2 77,5 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 768,5
1. Calculați valoarea amplitudinii termice medii anuale pentru fiecare dintre cele două orașe.
2. Precizați care este orașul A și care este orașul B dintre următoarele: Kiev, Monaco și Oslo.
3. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera A.
4. Precizați care este tipul de climă specific orașului marcat, în tabel, cu litera B.
6 puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Austria;
2. două condiții impuse aderării la Uniunea Europeană statelor din fostul spațiu socialist.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

61
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 11
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Statul insular situat în Marea Mediterană este marcat, pe hartă, cu litera ...
2. O parte din Munții Carpați se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Insula Șerpilor aparține statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Viticultura este mai bine dezvoltată în statul cu capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 5 d. 10
2. Relief cu altitudini mai mici de 0 m se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. J
3. Sectorul central al cursului Dunării începe pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. H
4. Pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera B curg fluviile:
a. Dunărea și Rhônul b. Elba și Oderul c. Oderul și Vistula d. Rinul și Rhônul
5. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 2 se găsesc lacurile:
a. Albano și Nemi b. Balaton și Boden c. Ladoga și Onega d. Ohrid și Prespa
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Europei de Est (Est-Europene) și relieful Câmpiei
Panonice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicați:
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

62
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

a) importanța Mării Mediterane pentru economia statelor din sudul Europei;


b) lipsa pădurilor în Câmpia Precaspică (Mării Caspice).
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul Arad este situat pe teritoriul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele A și F sunt separate de valea râului numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Râul care curge printr-o regiune climatică cu influențe de tranziție este marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 3 c. 5 d. 6
2. Râul care se varsă direct în Dunăre este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 6
3. Culmile montane sunt orientate nord-vest – sud-est în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera:
a. B b. C c. D d. G
4. Apele carbogazoase care aparțin „aureolei mofetice“ se găsesc în subsolul unității de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. H
5. O importantă cetate medievală a fost construită de către coloniștii germani în orașul marcat, pe
hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera C și
relieful unității marcate, pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

63
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizați:
a. două avantaje aduse de către Dunăre orașului marcat, pe hartă, cu numărul 8;
b. doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii pe teritoriul unității de relief marcate, pe
hartă, cu litera H.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă ratele
mortalității infantile (‰) în unele state ale Europei.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele statului cu cea mai
redusă rată a mortalității
infantile și valoarea acestuia;
2. numele statului cu cea mai
ridicată rată a mortalității
infantile și valoarea acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele a două state cu rata
mortalității infantile cuprinsă
între 2 și 3,5‰;
2. doi factori care au
determinat rata mortalității infantile din Albania;
3. doi factori care au determinat rata mortalității infantile din Belgia.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Portugalia, precizând:
1. o ţară vecină
2. două unităţi de relief;
3. două ape curgătoare;
4. un tip de vegetație;
5. forma de guvernământ;
6. un oraș, altul decât capitala;
7. două forme de turism.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
STATUL Populația urbană (%) Rata natalității (‰) Rata mortalității (‰)
ANDORRA 89,3 10,0 3,2
MALTA 79,5 18,0 10,0
SAN MARINO 94,1 9,7 7,4
1. Precizați ponderea populației rurale pentru Andorra și Malta.
2. Calculați bilanțul natural (sporul natural) pentru Andorra și San Marino.
3. Precizați doi factori care influențează bilanțul natural (sporul natural) în Andorra.
6 puncte
E. Precizați:
1. doi factori care au dus la dezvoltarea turismului în Franța;
2. doi factori care să explice structura populației active din Albania: 44,5% în sectorul primar,
15,5% în sectorul secundar și 40% în sectorul terțiar.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

64
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 12
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Peninsula Kola se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul ...
2. Munții situați în statul marcat, pe hartă, cu litera D au fost înălțați în orogeneza ...
3. Alpii Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munți înălțați în orogeneza caledoniană se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. H d. I
2. Exploatează ţiţei din Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. H d. I
3. Sunt prezenți ghețari montani pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 3 c. 6 d. 8
4. Țărmuri cu canale și cu insule (dalmatine) se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este
marcată, pe hartă, numărul:
a. 1 b. 4 c. 5 d. 8
5. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. H
10 puncte
D. Precizaţi două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Caucaz și relieful Munților Pirinei.
Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

65
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați: a. prezența vulcanilor activi și a ghețarilor în Insula Islanda;
b. importanţa economică a apelor geotermale.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – C şi E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Subunități de relief aparținând orogenezelor caledoniană și hercinică se găsesc pe teritoriul
unității de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Județul Gorj este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Traversează o regiune cu domuri, râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Numeroase lacuri hidroenergetice au fost amenajate pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 6
2. Petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. G
3. Râul Călmățui străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. F c. G d. H
4. Ape termale valorificate economic se găsesc în regiunea orașului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
5. Crovuri și relief carstic se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Carpaților Maramureșului și ai Bucovinei și
relieful Carpaților Curburii.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

66
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați:
a. debitele reduse ale râurilor care străbat unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C;
b. prezența terenurilor degradate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la Moscova.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a
temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea maximă a
temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice;
2. tipul de climă redat de grafic;
3. un stat pe teritoriul căruia este
prezentă această climă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Grecia, precizând:
1. două ţări vecină
2. două unităţi de relief;
3. două insule;
4. două oraşe porturi;
5. două regiuni turistice.
10 puncte
D. Se dă graficul alăturat
(Sectoarele Dunării).
Precizați:
a. lungimea Dunării pe
teritoriul Serbiei
(exclusiv sectorul de
graniţă);
b. lungimea Dunării pe
teritoriul statului în care
se află izvorul său;
c. lungimea fluviului în
sectorul de graniţă dintre
ţările România şi
Bulgaria;
d. doi afluenţi din sectorul românesc (exclusiv sectoarele de graniţă);
e. braţul Deltei Dunării aparţinând sectorului România-Ucraina.
6 puncte
E. 1. Explicați prezența fiordurilor la țărmurile Norvegiei.
2. Precizați doi factori care au dus la formarea Deltei Dunării.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

67
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 13
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Cambrieni se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 este situat pe fluviul ...
3. Delta Tibrului este situată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Vulcani activi se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. H
2. Fluviul Elba curge pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. H
3. Lacul Ness este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G
4. Țărmuri cu lagune și delte se găsesc pe teritoriile statelor marcate, pe hartă, literele:
a. A și F b. C și D c. F și J d. I și C
5. Statul care nu face parte din Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. F d. J
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între relieful Munților Carpați și relieful Munților
Caucaz.
Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

68
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Precizați:
a) regimul de scurgere al fluviului Tamisa și explicați importanța sa economică;
b) două efecte negative ale degradării terenurilor.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi D;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul Alba Iulia este situat în valea râului marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Reședința județului Botoșani este marcată, pe hartă, cu numărul ...
3. Munții Măcin și Podișul Casimcei se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 curge printr-o regiune climatică cu influențe:
a. de ariditate b. de tranziție c. oceanice d. submediteraneene
2. Cernoziomurile sunt caracteristice unității de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. H
3. Se află într-o depresiune submontană subcarpatică orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 11 d. 12
4. Austrul bate în vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. E
5. Grindurile sunt specifice unității de relief marcate, pe hartă, litera:
a. A b. C c. F d. G
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera A și clima unității marcate,
pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

69
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicați:
a. prezența lacurilor glaciare în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G;
b. prezența etajelor de vegetație în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la Berlin.

A. Scrieţi pe foaia de
examen:
1. luna în care se
înregistrează cea mai ridicată
temperatură minimă și
valoarea acesteia;
2. luna în care se
înregistrează cea mai
scăzută temperatură maximă
și valoarea acesteia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudinii
termice a lunii iulie;
2. valoarea amplitudinii termice a lunii ianuarie;
3. un stat pe teritoriul căruia este prezent acest tip de climă, altul decât Germania.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Austria, precizând:
1. două țări vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. trei orașe;
5. un oraş port fluvial.
10 puncte
D. Se dă graficul alăturat: Evoluţia numerică a populaţiei României
1. precizaţi anul în care România a
înregistrat cel mai mare număr de
locuitori și valoarea sa;
2. precizaţi anul în care România a
înregistrat cel mai mic număr de
locuitori și valoarea sa;
3. precizați un factor care a determinat
creșterea numerică a populației
României între anii 1948 și 1990;
4. precizați o cauză care a determinat
scăderea numerică a populației
României după anul 1990.
6 puncte
E. Explicați
1. importanța transportului feroviar;
2. importanța resurselor naturale pentru statele Uniunii Europene
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

70
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 14
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi H;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Rila se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Regiunea industrială Silezia Superioară este situată pe teritoriului statului marcat, pe hartă, cu
litera ...
3. Vulcanul Hekla este situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Fluviul Vistula traversează teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
2. Orașul cu port situat într-un estuar este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 7 c. 8 d. 10
3. Bazinul Vienei se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 2 c. 4 d. 5
4. Vântul Sirocco bate în sudul statului marcat, pe hartă, litera:
a. A b. B c. D d. E
5. Țărmuri cu riass, fiorduri și estuare se găsesc în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă,
cu numărul:
a. 3 b. 8 c. 9 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Carpați și relieful Munților Balcani.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

71
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Canalului Dunăre-Main pentru Europa Centrală;
b) importanța canalelor fluviale pentru Moscova.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, oraşe, cu numere de la 1 la 6, și râuri, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi E;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nord-estul unității marcate, pe hartă, cu litera C se găsește unitatea numită ...
2. Lacu Roșu se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este reședința județului ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Apa curgătoare care este afluent direct al Dunării este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11
2. Domuri cu gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H
3. Ape termale se găsesc în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. G
4. Orașul situat în sudul Câmpiei Moldovei este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
5. Orașul situat pe râul Bârzava este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E și
relieful unității marcate, pe hartă, cu litera H.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

72
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) ponderea mare a industriei lemnului în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
b) debitele reduse ale râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
precipitațiilor medii lunare la Lisabona.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai mari cantități de
precipitații precum și valoarea acestora;
2. luna cu cele mai reduse cantități de
precipitații precum și valoarea acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. lunile în care se înregistrează valori
ale precipitațiilor mai mici de 20 mm;
2. anotimpul în care se înregistrează
cele mai scăzute valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă redat de grafic și un factor genetic.
6 puncte
C. Caracterizaţi sistemul de transporturi din UE, menționând:
1. un stat în care funcționează TGV-ul;
2. statele legate de Eurotunel;
3. două porturi la Marea Neagră;
4. câte un port fluvial de pe Rhone, Rin și Dunăre;
5. câte un oraș cu mare aeroport din Marea Britanie și Olanda.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezintă temperaturile și precipitațiile medii lunare și anuale înregistrate la
stațiile meteorologice din două orașe europene, marcate cu literele A și B.
Oraș I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp. medii -1,8 -0,9 3,5 9,8 15,8 20,4 21,5 20,1 15,1 9,3 3,2 -0,5 Temp. medie
A lunare (oC) anuală 9,6
Precip. medii 49 36 47 41 53 65 81 89 90 84 73 55 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 767
Temp. medii -3,0 -2,3 1,7 8,2 14,0 17,6 19,3 18,3 14,0 8,2 2,9 -0,5 Temp. medie
B lunare (oC) anuală 8,2
Precip. medii 22 26 25 34 45 63 74 64 43 38 39 33 Precip. Medii
lunare (mm) anuale 507
Precizaţi:
a. valorile amplitudinilor termice medii lunare pentru centru cele două oraşe;
b. care este oraşul A şi care este oraşul B dintre: Budapesta, Dublin, Moscova şi Varşovia;
c. tipul de climă specific oraşului marcat, în tabel, cu litera A;
d. tipul de climă specific oraşului marcat, în tabel, cu litera B.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța Uniunii Europene pentru statele Europei.
b) importanța estuarelor pentru statele Uniunii Europene și exemplificați.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

73
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 15
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Patrulaterul Ceh se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Râurile Prut și Nistru curg pe teritoriul statului a cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu
numărul ...
3. Cultura trandafirului este bine dezvoltată pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul care exploatează petrol din platforma continentală a Mării Nordului este marcat, pe hartă,
cu litera:
a. A b. D c. G d. I
2. Câmpia Tracică Superioară se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
3. Porturile Varna și Burgas se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. J
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera H aparține din punct de vedere etno-lingvistic lumii:
a. germanice b. fino-ugrice c. romanice d. slave
5. Capul Roca se găsește pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 10
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Câmpiei Nord-Europene și relieful Câmpiei Padului.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

74
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța reliefului pentru practicile agricole din Uniunea Europeană;
b) importanța politică și economică a orașului Viena.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În nordul unității marcate, pe hartă, cu litera A se găsește unitatea numită ...
2. Străbate Subcarpații Getici și Podișul Getic râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este reședința județului ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Apa curgătoare care este afluent al Argeșului este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
2. Depresiunea Maramureșului este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
3. Apele curgătoare Lotru și Sebeș izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. F
4. Unitățile de relief cu altitudini mai reduse de 500 m sunt marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și G b. B și E c. C și F d. F și G
5. Râul Vedea străbate unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. G d. H
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera F și relieful unității
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

75
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicați:
a) importanța dezvoltării turismului pentru România;
b) importanța Munților Carpați pentru România.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă precipitațiile
medii multianuale la o stație meteorologică din Europa.

A. Precizați:
1. luna cu cele mai scăzute
precipitații precum și valoarea
acestora;
2. luna cu cele mai ridicate
precipitații precum și valoarea
acestora.
4 puncte
B. Precizați:
1. luna în care se înregistrează
valori ale precipitațiilor între 40
și 50 mm;
2. anotimpul în care se
înregistrează cele mai ridicate
valori ale precipitațiilor;
3. tipul de climă căruia îi este caracteristic regimul precipitațiilor.
6 puncte
C. Caracterizați fizico-geografic și economic Ucraina, având în vedere:
1. numele a două state vecine;
2. numele a două unități de relief;
3. numele unei peninsule și a unui port maritim;
4. un bazin carbonifer;
5. numele a două zăcăminte cu minereu de fier;
6. numele unei regiuni industriale.
10 puncte
D. Analizaţi tabelul de mai jos şi precizaţi:
Ţara Suprafaţa statului (km2) Populaţia
Luxemburg 2.600 537.800
Ucraina 603.600 42.603.000
1. valoarea densităţii populaţiei din Luxemburg şi Ucraina;
2. doi factori care au determinat densitatea populaţiei ridicată în Luxemburg;
3. două cauze care să justifice densitatea populaţiei redusă din Ucraina.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța mareelor pentru economia Europei;
2. consecințele îmbătrânirii demografice în statele Uniunii Europene.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

76
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 16
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Clima orașului marcat, pe hartă, cu numărul 2 este influențată de Curentul ...
2. Curentul Canarelor influențează clima din regiunea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Statul peninsular a cărui capitală este situată pe o insulă este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu literele G și J au în comun ieșirea la:
a. Golful Biscaya b. Golful Botnic c. Golful Finic d. Golful Gdansk
2. Statele marcate, pe hartă, cu A, D și I au în comun:
a. desprinderea din b. Dunărea c. limba latină d. Munții Carpați
U.R.S.S.
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera J se găsesc zăcămintele de minereu de fier:
a. Gällivare și Kiruna b. Gällivare și Kursk c. Kiruna și Kursk d. Krivoi-Rog și KursK
4. Statul slav cu religia predominant catolică are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 7 c. 8 d. 9
5. Fluviul Elba curge pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 7 c. 8 d. 9
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi clima din statul marcat,
pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

77
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Explicaţi:
a. prezența lacurilor glaciare în nordul Poloniei;
b. importanţa turismului pentru statele Europei.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. În valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 4 se găsește orașul reședință de județ numit ...
2. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește ...
3. Râul care străbate un lanț de munți vulcanici este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Din depresiunea intramontană situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se
exploatează:
a. gaze asociate b. huilă c. lignit d. petrol
2. Orașul situat într-o regiune de subsidență este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12
3. Cel mai vechi combinat siderurgic din România a fost construit în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. B b. F c. G d. H
4. Unitatea de relief cu depresiuni intracolinare este marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. F d. G
5. Valea râului marcat, pe hartă, cu numărul 6 separă:
a. Grupa Bucegi de b. Grupa Bucegi de c. Carpații Moldo- d. Subcarpații Curburii
Grupa Făgăraș Grupa Sudică a Transilvani de Grupa de Subcarpații Getici
Carpaților Orientali Sudică a Carpaților
Orientali
10 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

78
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizați: a. doi factori naturali care au determinat cultivarea viţei-de-vie pe suprafețe întinse în
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A;
b. doi factori naturali care justifică precipitațiile reduse din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera C.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la o stație meteorologică din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care
se înregistrează;
2. valoarea maximă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care
se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. valoarea amplitudini termice;
2. numele orașului cu o astfel de
evoluție a temperaturilor dintre: Amsterdam, Lisabona și Varșovia;
3. tipul de climă redat de grafic.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Franța, precizând:
1. două mări la care are ieșire;
2. o unitate de relief înălțată în orogeneza alpină și una înălțată în orogeneza hercinică;
3. două fluvii care se varsă prin estuare;
4. două regiuni/concentrări industriale;
5. două oraşe-porturi maritime.
10 puncte
D. Analizați diagrama alăturată (Lungimile
unor râuri din România) și precizați:
a. lungimea celui mai lung râu şi numele
său;
b. două unităţi de relief străbătute de râul cu
lungimea de 350 km;
c. câte un afluent mai important pentru
râurile cu lungimi de 275 şi 417 km.
6 puncte

E. Precizați:
a. două surse de energie alternativă prezente în Europa Sudică;
b. două țări care valorifică aceste tipuri de energie.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

79
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 17
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele E şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munții Pădurea Neagră se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Munții din estul statului marcat, pe hartă, cu litera D se numesc ...
3. Fluviul Nipru străbate teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munții Alpi se găsesc pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și D b. B și G c. D și I d. D și G
2. Fluviile Rhin (Rin) și Oder curg pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. E d. G
3. Cele mai întinse lacuri glaciare se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. F d. H
4. Fluviul care curge pe teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 străbate:
a. Câmpia Mării Negre b. Câmpia Nord- c. Câmpia Padului d. Câmpia Panonică
Europeană
5. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se întinde și pe teritoriul:
a. Câmpia Est- b. Câmpia Nord- c. Câmpia Padului d. Câmpia
Europeană Europeană Panonică
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din statul marcat, pe hartă, cu litera A şi mediul
natural din statul marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: relief, climă, hidrografie, vegetație
și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

80
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicaţi:
a. influența climei asupra agriculturii variate din Europa;
b. rolul reliefului în varietatea climatică a Europei.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Lacul Sfânta Ana se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Climă cu influențe pontice se găsește pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera ...
3. Este reședința județului Mehedinți orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Apele termale sunt utilizate pe teritoriul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H
2. S-au format importante limanuri fluviatile în bazinul hidrografic al râului marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
3. Au izvoarele în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F râurile:
a. Bega și Cerna b. Cerna şi Motru c. Gilort şi Jiu d. Jiu şi Sebeș
4. Străbat câmpii de subsidență râurile marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 2 b. 1 și 5 c. 1 și 6 d. 2 și 3
5. Influențe climatice submediteraneene se găsesc în regiunea oraşului marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 8 b. 9 c. 10 d. 11
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

81
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. importanța Dunării pentru România;
b. importanța Mării Negre pentru România.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă lungimea
subsectoarelor Dunării pe teritoriul României.

A. Scrieţi pe foaia
de examen:
1. lungimea celui
mai întins
subsector și
numele acestuia;
2. lungimea celui
mai scurt subsector și numele acestuia.
4 puncte
B. Precizați:
1. limitele în care se încadrează subsectorul numit Bălțile Dunării;
2. două unități de relief străbătute ori mărginite de subsectorul numit Dunărea maritimă;
3. doi afluenți pe care îi primește Dunărea în subsectorul numit Bălțile Dunării.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Italia, precizând:
1. un stat vecin care nu este membru al Uniunii Europene;
2. două insule mari;
3. două unități de relief;
4. un tip de climă;
5. două ape curgătoare;
6. două centre turistice.
10 puncte
D. Pe baza tabelului de mai jos, rezolvaţi următoarele sarcini de lucru.
Ţara PIB în 2009 ($/loc.) PIB în 2015 ($/loc.)
Elveţia 63.600 80.600
Franţa 41.000 37.600
Italia 35.000 29.800
Norvegia 79.000 74.500
Suedia 43.600 50.000
1. Precizaţi numele statului cu cea mai puternică scădere a PIB-ului între anii 2009 şi 2015.
2. Precizaţi numele statului cu cea mai ridicată creştere a PIB-ului între anii 2009 şi 2015
3. Explicaţi faptul că în intervalul 2009-2015, unele state au înregistrat creşteri ale PIB-ului/loc., iar
altele scăderi.
6 puncte
E. Explicați:
1. varietatea formelor de turism din Peninsula Italică;
2. prezența ghețarilor în Munții Alpi și în Munții Pirinei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

82
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 18
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – E]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi E;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 10.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Regiunea industrială Donbass este situată pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe
hartă, cu numărul ...
2. O parte din Munții Dinarici se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 este străbătut de fluviul numit ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se învecinează cu:
a. Albania b. Bosnia și Herțegovina c. Macedonia d. România
2. Insulele Madeira aparține statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. E b. H c. I d. J
3. Importante zăcăminte de gaze naturale se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. G d. J
4. Statul cu ieșire la Marea Azov are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
5. Statul de origine latină, cu populația majoritară de confesiune ortodoxă, este marcat, pe hartă,
cu litera:
a. B b. C c. D d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A și clima
statului marcat, pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

83
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Explicaţi influența Curentului Irming asupra climei statului a cărui capitală este marcată, pe
hartă, cu numărul 6.
b. Precizați numele unui stat, dintre cele marcate, pe hartă, cu litere, pe teritoriul căruia bate vântul
numit Bora.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 5;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește ...
2. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul care străbate Câmpia Timișului este marcat, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:
a. Alba Iulia b. Mediaș c. Sibiu d. Turda
2. Din regiunea orașului marcat, pe hartă, cu numărul 12 se exploatează:
a. antracit b. cărbune brun c. huilă d. lignit
3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H are altitudinea maximă cuprinsă între:
a. 300-700 m b. 700-1.000 m c. 1.000-1.300 m d. 1.300-1.600 m
4. Lacuri pe masive de sare (antroposaline) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H
5. Apele geotermale sunt valorificate în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima unității marcate, pe hartă, cu litera D și
clima unității marcate, pe hartă, cu litera G.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

84
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, amplitudine termică, vânturi, influenţe climatice, etaje climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Precizați: a. două resurse de subsol exploatate din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
b. câte o ramură industrială pentru fiecare resursă de subsol precizată la punctul anterior.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă evoluţia
temperaturii medii lunare la două stații meteorologice din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a temperaturii
medii lunare la Murmansk, precum
şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare la Iraklion, precum şi
luna în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizați:
1. amplitudinea termică la
Murmansk și la Iraklion;
2. climatele redate de graficul
temperaturilor medii lunare pentru
Murmansk și Iraklion;
3. doi factori care determină diferențele de temperatură între Murmansk și Iraklion.
6 puncte
C. Pentru Serbia, precizați:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare;
4. o resursă de subsol;
5. două plante cultivate pe suprafețe întinse;
6. două orașe-porturi.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
Nr. crt. Unitate/subunitate de relief Temperatura medie anuală (oC)
1 Câmpia Română 10-11
2 Câmpia de Vest 9-11
3 Dealurile de Vest 8-10
4 Podișul Getic 9-10
5 Grupa Parâng -2...6
1. Precizați unitatea de relief cu cele mai ridicate temperaturi medii anuale și valorile sale.
2. Precizați două influențele climatice resimțite pe teritoriul Câmpiei de Vest
3. Precizați o cauză care să justifice temperaturile medii anuale mai scăzute din Grupa Parâng.
4. Dealurile de Vest și Podișul Getic au altitudini relativ asemănătoare. Explicați diferența de
temperatură dintre cele două unități de relief.
6 puncte
E. 1. Explicați tendința de înlocuire a cărbunilor din procesul de producere a energiei electrice și
înlocuirea lor cu resurse energetice alternative.
2. Precizați două argumente în favoarea dezvoltării transporturilor feroviare din Europa.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

85
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 19
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele mărilor la care au ieşire statele marcate, pe hartă, cu literele E şi F;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cea mai veche republică (din 1263) este statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Principatul Liechtenstein este situate în estul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Statul în care se află o parte din Alpii Dinarici este marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul republică prezidențială, cu populația majoritară de origine slavă este marcat, pe hartă, cu
litera:
a. B b. C c. F d. H
2. O importantă populație de origine celtică se găsește în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. E d. I
3. Cele mai reduse altitudini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. E
4. Statul în care predomină pădurea de conifer este marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. F
5. Lacul Boden (Constanța) este situat la granița Germaniei cu statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. F c. H d. J
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Alpi şi relieful Munților Ural.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi
văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

86
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Explicaţi:
a. amplitudinea termică relativ redusă a aerului din nord-vestul Franței;
b. suprafețele relative reduse cu vegetație naturală din vestul continentului.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 8;
2. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 5.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul situat într-o regiune cu exploatări de gaz metan este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. O parte din teritoriile județelor Botoșani și Suceava se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera ...
3. Râul Ialomița are izvoarele în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Lacurile Cefa și Dracșani se găsesc situate în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și D b. B și E c. D și G d. F și G
2. Numeroase lacuri natural se găsesc în regiunea geografică traversată de unitatea hidrografică
marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
3. Influențele climatic de ariditate și scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. G
4. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și D au în comun:
a. apartenența la b. densitatea mare a c. dominanța vegetației d. rocile sedimentare
bazinul Dunării populației pe interfluvii de silvostepă aşezate sub formă de
cute
5. Orașul situat într-o unitate de relief cu structură tabulară este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 9 b. 10 c. 11 d. 12
10 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

87
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Explicați:
a. numărul redus al lacurilor naturale din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H;
b. necesitatea îndiguirii râurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă lungimea
unor fluvii din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea lungimii celui mai mare
fluviu și numele acestuia;
2. valoarea lungimii celui mai mic fluviu
și numele acestuia.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele fluviilor cu lungimi cuprinse
între 2.000 și 2.500 km;
2. tipurile regimurilor de scurgere ale
fluviilor Dunărea și Ural;
3. numele a două orașe cu peste
100.000 locuitori situate pe Rin.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Ungaria, precizând:
1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două ape curgătoare, altele decât Dunărea;
4. un tip de vegetaţie;
5. o resursă naturală;
6. un port fluvial;
7. o regiune/concentrare industrială;
9. o regiune turistică.
10 puncte
D. Precizați o asemănare și două deosebiri între mediul fizico-geografic din Austria și mediul fizico-
geografic Republica Moldova.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte: caracteristicile
reliefului, particularitățile climatice, hidrografie, vegetație și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
E. Explicați:
1. ponderea mare a hidroenergiei în Suedia și a celei nucleare în Lituania;
2. valorificarea destul de redusă a resurselor energetic alternative în Uniunea Europeană.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

88
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 20
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Se află pe Dorsala Medio-Atlantică statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Peninsula Kola se află în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Munții Sudeți au cea mai mare întindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statele marcate, pe hartă, cu litera A și D au în comun:
a. Câmpia Panonică b. Dunărea c. Lacul Fertö/Neusiedler d. Munții Alpi
2. Portul Algeciras se găsește pe în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H
3. Stațiunea Karlovy Vary se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 1 b. 5 c. 9 d. 10
4. Forma de guvernământ a statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 2 este:
a. monarhie b. monarhie c. republică d. republică
constituțională parlamentară parlamentară prezidențială
5. Religia protestantă este majoritară în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. I c. H d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei de Vest şi clima Europei de Sude).
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

89
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Precizați:
a. două argumente care să explice accesul Bratislavei și Belgradului la mările Neagră și Nordului;
b. două cauze care au contribuit la creșterea numărului populației din Europa de Vest în cea de-a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele apelor curgătoare în care se varsă râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4.
1. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11;
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cel mai mare debit înregistrează artera hidrografică marcată, pe hartă, cu numărul ...
2. Străbate o regiune cu numeroase crovuri și lacuri sărate râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Termocentrala Turceni se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Cetatea Sarmizegetusa se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H
2. Aparține perioadei moderne, orașul marcat pe hartă cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 11 d. 12
3. Unitățile marcate, pe hartă, cu literele A și G au în comun:
a. influența climatică b. râul Barcău c. Vânturile de Vest d. vegetația de
scandinavo-baltică silvostepă
4. Petrol se exploatează din unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. B și C b. C și E c. E și G d. G și H
5. Peisajul alpin este caracteristic unității marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F
10 puncte
D. Precizaţi două asemănări și o deosebire între activitățile economice din unitatea de relief marcată,
pe hartă, cu litera C şi activitățile economice din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

90
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Asemănările și deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte economice:
exploatarea resurselor naturale, agricultură, industrie, transporturi și turism.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările și deosebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. Menționați pentru România:
a. două modalități prin care să se reducă emigrația;
b. două măsuri destinate diminuării inundațiilor.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă cantitățile
medii anuale de precipitații în câteva orașe din România.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. cantitatea cea mai mare de precipitații și
orașul în care se înregistrează;
2. cantitatea cea mai redusă de precipitații
și orașul în care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. două cauze ale cantităților reduse de
precipitații din Constanța;
2. doi factori care determină cantitățile mai
ridicate de precipitații din Oradea comparativ
cu cele din București;
3. diferența de precipitații între orașele din Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Serbia, precizând:
1. două țări vecine care nu fac parte din Uniunea Europeană;
2. două unități de relief;
3. două ape curgătoare;
4. două orașe, altele decât capitala;
5. originea etno-lingvistică și confesiunea dominantă.
10 puncte
D. Datele din tabelul de mai jos se referă a structura populației ocupate pe grupe de vârstă și
principalele activități ale economiei ale unei țări devenită membră a Uniunii Europene după anul 2000.
RATA DE OCUPARE PE VÂRSTE ȘI ACTIVITĂȚI
Grupa de vârstă Total țară (%) Agricultură (%) Industrie (%)
15-24 ani 11,4 11,5 10,9
25-49 ani 64,5 43,7 77,9
Peste 50 ani 24,1 44,8 11,2
Precizați:
1. grupa de vârstă cu cea mai scăzută rată de ocupare și o explicație pentru această situație;
2. grupa de vârstă cu cea mai ridicată rată de ocupare în agricultură și o explicație pentru această
situație;
3. grupa de vârstă cu cea mai ridicată rată de ocupare în industrie și o explicație pentru această
situație.
6 puncte
E. 1. Explicați importanța economică a fiordurilor pentru statele Europei;
2. Prezentați două cauze care au determinat degradarea terenurilor din mediul temperat-
continental al Europei.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

91
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 21
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - E]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele I şi J;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Zăcământul de minereu de fier Kiruna se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Cel mai recent stat intrat în Uniunea Europeană este marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Liechtenstein este situat în vestul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Țărmuri cu insule și canale se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. I
2. Fluviul Sena străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. F
3. Statul care nu este membru al Uniunii Europene este marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. G
4. Statul care face parte din grupul fondatorilor Comunității Economice a Cărbunelui și Oțelului
este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. F d. G
5. Statele marcate, pe hartă, cu C și F au în comun:
a. clima, preponderent b. desprinderea din c. Munții Carpați d. originea etno-
temperată de tranziție Uniunea Sovietică lingvistică
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 6
şi clima statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 7.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

92
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. a. Explicați importanța polderelor pentru statul marcat, pe hartă, cu litera A.
b. Precizați doi factori care fac ca pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul 6 să se găsească ghețari și vulcani activi.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele apelor curgătoare marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 10 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief care are ca limitată la sud-vest valea Moldovei este marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Unitatea de relief care face parte din Podișul Transilvaniei este marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 separă Subcarpații Getici de ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Exploatări mai mari de petrol se găsesc în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. B și C c. B și H d. E și G
2. Lipsa pădurilor din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu E este cauzată de:
a. condițiile climatice b. defrișări c. desțeleniri d. relieful neted
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 izvorăște din:
a. Carpații Curburii b. Depresiunea Brașovului c. Grupa Bucegi d. Subcarpații Curburii
4. Pe teritoriul județului a cărui reședință este orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se găsesc:
a. importante b. păduri de foioase și c. sectoare ale d. sectoare ale râurilor
comunități maghiare silvostepă Carpaților Curburii și Buzău și Olt
și sârbești ale Subcarpaților
Curburii
5. Orașul reședință a județului Mehedinți este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 11 d. 12
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera A și
relieful unității marcate, pe hartă, cu litera H.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

93
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și cele două deosebiri vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Precizați doi factori care influențează debitul râului marcat, pe hartă, cu numărul 3;
b. Explicați importanța economică a elementului hidrografic marcat, pe hartă, cu numărul 1.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă regimul
temperaturilor medii lunare în cinci orașe din Europa.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. valoarea maximă a
temperaturii medii lunare la
Marsilia, precum şi luna în
care se înregistrează;
2. valoarea minimă a
temperaturilor medii lunare la
Murmansk, precum şi luna în
care se înregistrează.
4 puncte
B. Precizați:
1. valorile amplitudinilor
termice anuale la Liverpool
și Volgograd;
2. doi factori naturali care influențează clima la Liverpool;
3. tipurile de climă redate de climogramele de la Poznan și Marsilia.
6 puncte
C. Caracterizaţi geografic Franța, menționând:
1. două state vecine cu teritorii foarte reduse;
2. două ape curgătoare utilizate în transporturile fluviale;
3. un port fluvial și unul la Marea Mânecii;
4. două resurse ale subsolului;
5. două culturi agricole reprezentative.
10 puncte
D. Graficul de mai jos redă producția de energie electrică pe locuitor în mai multe state din Europa.
Precizați:
1. numele statului cu cea mai mare producție
de energie electrică pe locuitor și valoarea
acesteia;
2. două tipuri de centrale utilizate în
generarea energiei electrice de către statele
ale căror producții nu depășesc 5.000
kwh/loc.;
3. două avantaje determinate de utilizarea
hidroenergiei în Austria și Elveția.
6 puncte
E. 1. Precizați două resurse energetice alternative valorificate în statele din Europa Sudică.
2. Explicați faptul că sistemele de transporturi din Europa de Vest sunt mai performante comparativ
cu cele din Europa de Est.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

94
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 22
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera C se numește ...
2. Prin orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 curge râul numit ...
3. În nordul statului marcat, pe hartă, cu litera D clima este ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Portul Gdansk, din statul marcat, pe hartă, cu litera F, este specializat pe transportul:
a. cărbunilor b. lemnului c. minereului de fier d. petrolului
2. Statul Monaco este mărginit la nord de granița statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. I d. J
3. Este mare producător de stejar de plută statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. G d. J
4. Fluviul Garonne străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. F d. J
5. Statele marcate, pe hartă, cu literele A și E au în comun:
a. climă temperat- b. Golful Botnic c. Marea Norvegiei d. vegetația de tundră
oceanică
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între relieful Munților Carpați și relieful Munților Caucaz.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și cele două deosebiri vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

95
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. a. Explicați importanța canalelor fluviale pentru Europa.
b. Precizați doi factori care au contribuit la dezvoltarea ariei urbane Ruhr-Rin.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi F;
2. numele orașelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Râul Dâmbovița mărginește la vest unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
2. Subsectorul/sectorul Dunării situat în sudul unității de relief marcată, pe hartă, cu litera G se
numește ...
3. Cea mai apropiată reședință de județ situată pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 5, în aval de
orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7, se numește ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Cei mai cunoscuți vulcani noroioși (Pâclele Mari și Pâclele Mici) din țară se găsesc în unitatea
de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. H
2. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele B și H au în comun:
a. bazinul Bistriței b. lacuri pe masive de c. modul de formare, d. pădurile de foioase
sare prin încrețire
3. Râurile marcate, pe hartă, cu numerele 1 și 3 au în comun:
a. confluențe în b. izvoarele în regiuni c. străbat arii cu d. străbat etaje
câmpii montane păduri de foioase climatice de câmpie
4. Cantități mai mari de petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
5. Orașul antic Callatis a fost întemeiat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unității de relief marcată, pe hartă, cu litera C şi clima unității
de relief marcată, pe hartă, cu litera E.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

96
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Explicați prezența dunelor de nisip în nord-vestul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera A;
b. Precizați doi factori care determină precipitații mai reduse și temperaturi ușor mai ridicate în
unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi redă valorile
debitelor medii anuale ale unor ape curgătoare din România.

A. Scrieţi pe foaia de
examen:
1. Valoarea maximă a
debitului, precum și
râul pe care se
produce.
2. Valoarea minimă a
debitului, precum și
râul pe care se
produce.
4 puncte
B. Precizați:
1. numele celor două ape curgătoare (redate pe grafic) care aparțin bazinului hidrografic Siret;
2. numele unităților de relief din care izvorăsc râurile Sebeș și Nera;
3. doi factori care au determinat debitul râului Casimcea.
6 puncte
C. Caracterizaţi, din punct de vedere fizico-geografic, Spania, precizând:
1. trei unităţi de relief;
2. două tipuri de climă specifice;
3. două ape curgătoare autohtone;
4. două tipuri de vegetație;
5. două orașe-porturi la Marea Mediterană.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos redă temperaturile medii lunare înregistrate la patru stații meteorologice din
Carpații Românești.
Stația meteorologică
(altitudinea) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Brașov (534 m) -4,4 -2,6 2,4 8,4 13,3 16,4 17,8 17,3 13,3 8,0 2,7 -2,1
Reșița (226 m) -0,9 1,1 5,8 10,0 15,3 17,7 19,8 19,5 16,0 10,9 4,6 1,7
Sighetu Marmației -3,6 -1,2 3,5 9,5 14,6 17,5 18,8 18,2 14,0 8,9 3,8 -1,3
(275 m)
Vârful Omu (2.504 m) -10,3 -10,6 -8,3 -4,1 0,5 3,6 5,4 5,5 2,7 -0,6 -5,1 -8,6
1. Calculați temperaturile medii anuale înregistrate la Sighetu Marmației și Vârful Omu.
2. Calculați amplitudinile termice de la Brașov și Vârful Omu.
3. Precizați doi factori care determină diferențele termice înregistrate la Brașov și Reșița.
6 puncte
E. Precizați:
1. două obiective ale Uniunii Europene;
2. doi factori care influențează sporul natural (bilanțul natural) în Uniunea Europeană.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

97
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 23
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A – C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 1 se află în unitatea de relief numită ...
2. Polderele sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Marea Albă mărginește statul marcat, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este:
a. Luxembourg b. San Marino c. Vaduz d. Vilnius
2. Insulele Canare aparțin statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. H
3. Orașul Cernăuți se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
4. Populația protestantă este dominantă în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. E c. H d. J
5. Ocupă, în cadrul țării, o poziție aproximativ centrală, orașul-capitală al statului marcat, pe hartă,
cu litera:
a. B b. D c. E d. H
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare și două deosebiri între clima Portugaliei şi clima Bulgariei.
Nota 1: Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă:
temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea și deosebirile vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

98
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E.
a. Precizați, pentru Italia, două resurse energetice alternative.
b. Explicaţi cantitățile reduse de precipitații din partea centrală a Spaniei.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A – C și E]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Limita sudică a unității marcate, pe hartă, cu numărul E este râul numit ...
2. Depresiunile de tip golf sunt caracteristice unității de relief marcate, pe hartă, cu litera ...
3. Județul Sălaj se întinde în cadrul unității marcate, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Amonte de orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 începe sectorul/subsectorul Dunării numit:
a. Bălțile Dunării b. Defileul Dunării c. Dunărea Maritimă d. Lunca Dunării
2. Sfinxul și Babele se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, pe hartă cu litera:
a. C b. E c. F d. G
3. Un combinat siderurgic se găsește pe teritoriul județului a cărui reședință este orașul marcat, pe
hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11
4. Lacul Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 5
5. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele E și G au în comun:
a. bazinul Mureșului b. lacurile de origine c. masivitatea d. solurile de tip
vulcanică reliefului cernoziomuri
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Podișului Mehedinți şi relieful Podișului Târnavelor.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

99
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. a. Precizați două cauze care au influențat mobilitatea teritorială internă în România.
b. Explicați densitatea mică a populației din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea [A și B] şi prezintă numărul
locuitorilor din unele orașe europene.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele orașului cu cei mai
numeroși locuitori și valoarea
acestora;
2. numele orașelor cu populația
cuprinsă între 2.000.000 și
3.000.000 locuitori.
4 puncte
B. Precizaţi:
1. numele orașelor-porturi cu
ieșire la Marea Nordului;
2. două funcții caracteristice
orașelor cu populație
predominant latină, cu populație
de până la 3.000.000 locuitori;
3. numele orașelor care aparțin unor state cu originile etno-lingvistice altele decât latina, germana
și slava.
6 puncte
C. Caracterizaţi Republica Moldova, precizând:
1. două unități de relief;
2. un tip de climă
3. două ape curgătoare;
4. originea etno-lingvistică și confesiunea dominantă;
5. două orașe, altele decât capitala;
6. activitatea economică dominantă.
10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
ŢARA Temperatura medie a Temperatura medie a Precipitațiile medii anuale
aerului în luna aerului în luna iulie (mm)
o o
ianuarie (T C) (T C)
UNGARIA -5,1 21,1 710
UCRAINA -7,2 23,5 530
1. Precizați valorile amplitudinilor termice pentru cele două țări.
2. Calculați diferența dintre cantitățile de precipitații medii anuale din Ucraina și Ungaria.
3. Precizați doi factori care determină această diferență de precipitații.
6 puncte
E. Explicați:
1. importanța hidroenergiei în sistemul energetic al Europei;
2. producțiile agricole mult mai mari din Europa de Vest, comparativ cu cele din Europa de Est.
4. puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

100
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 24
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - D]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele F și G;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 9.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Munţii Matra sunt situaţi pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Râul Ebro curge prin statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Regiunea industrială Silezia se găseşte în statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul european cu numeroase lacuri glaciare este marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. G d. H
2. Gheţari continentali (calote glaciare) se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. D b. F c. G d. H
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera D bate vântul numit:
a. Bora b. Crivăţ c. Mistral d. Sirocco
4. Aeroportul Heathrow se găseşte în oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 6 d. 8
5. Munţii Rodopi se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. F d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudini termice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat.
6 puncte
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

101
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

E. Precizaţi:
a. doi factori care influenţează mobilitatea naturală a populaţiei în Europa;
b. doi factori care au contribuit la formarea reliefului glaciar în Europa.
4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - D]. Pe hartă sunt marcate
unităţi de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este reşedinţă a judeţului ...
2. Teritoriul judeţului Braşov se întinde în cadrul unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Râul Gilort se varsă în apa curgătoare marcată, pe hartă, cu numărul ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Lacuri glaciare şi pe masive de sare (antroposaline) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 este situat în regiunea cu influenţe climatice:
a. de ariditate b. de tranziţie c. oceanice d. scandinavo-baltice
3. Podgoriile Odobeşti şi Panciu se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H
4. Minereuri auro-argintifere se găsesc în unitățile de relief marcată, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. A și C c. A și D d. A și E
5. Bazinul carbonifer Rovinari-Motru se găseşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. G
10 puncte
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului:
modul de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor
şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

102
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. 1. Precizaţi doi factori care ar putea face din Câmpia Bărăganului o importantă regiune turistică;
2. Explicaţi importanţa dezvoltării turismului în România.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea, A și B, și prezintă evoluţia
temperaturilor şi a precipitaţiilor medii lunare la staţia meteorologică din Palma de Mallorca.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii
lunare, precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Referitor la reprezentarea grafică,
precizaţi:
1. valoarea amplitudinii termice anuale;
2. modul de calcul al temperaturii medii
anuale;
3. tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Bulgaria, precizând:
1. marea la care are ieşire;
2. o unitate de relief;
3. un tip de climă;
4. o apă curgătoare;
5. două resurse naturale;
6. o cultură agricolă tradiţională;
7. două oraşe cu funcţie portuară;
8. o regiune turistică.
10 puncte
D. Se dă următorul tabelul:
STATUL Populaţia totală
Producţia de energie
electrică (mld. kwh)
Franţa 66.628.000 71,5
Norvegia 5.009.000 120,0
Suedia 9.954.000 69,5
1. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave.
2. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite de Franţa.
3. Precizaţi doi factori care au făcut ca apele curgătore din Suedia să aibă potenţialul
hidroenergetic ridicat.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra
mediului din statele UE;
2. două activităţi de servicii care pot creşte valoarea PIB-ului în Bulgaria.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

103
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

TESTUL 25
Subiectul I 30 puncte
Harta Europei de mai jos se referă la subiectul I [A - C]. Pe hartă sunt marcate state, cu
litere, şi oraşe-capitală, cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A și D;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 7.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Este enclavă, statul marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Râul Marița curge prin statul marcat, pe hartă, cu litera ...
3. Conflictul din statul a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu numărul 9 opune etnicii turci și
etnicii ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Cele mai mari de populație se găsesc în regiunile orașelor marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 10 b. 2 și 4 c. 2 și 8 d. 3 și 4
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J este membru al Uniunii Europene din anul:
a. 1995 b. 2004 c. 2007 d. 2013
3. În statul marcat, pe hartă, cu litera G este dominantă religia:
a. catolică b. islamică c. ortodoxă d. protestantă
4. Portul Odessa aparține statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. I d. H
5. În urma destrămării Uniunii Sovietice, a rezultat statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. J
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între mediul natural din Andorra şi mediul natural din Monaco.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente naturale: relief, climă,
hidrografie, viețuitoare și soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
6 puncte
E. a. Precizaţi doi factori naturali care au determinat ponderea mare a terenurilor cultivate cu pomi
fructiferi și viță-de-vie în Grecia.
 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

104
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

b. Explicați prezența unor importante resurse de apă geotermală în Islanda.


4 puncte

Subiectul al II-lea 30 puncte


Harta României de mai jos se referă la subiectul al II-lea [A - e]. Pe hartă sunt marcate unităţi
de relief, cu litere, râuri, cu numere de la 1 la 6, și oraşe, cu numere de la 7 la 12.

A. Scrieţi pe foaia de examen:


1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 6.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește ...
2. Regiunea caracterizată prin predominanța influențelor climatice de tranziție este marcată, pe
hartă, cu litera ...
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este afluent al ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos.
1. Lacurile hidroenergetice Vidraru și Stânca-Costești au fost amenajate pe râurile marcate, pe
hartă, cu numerele:
a. 2 și 3 b. 3 și 4 c. 4 și 5 d. 5 și 6
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește:
a. Bârlad b. Focșani c. Galați d. Vaslui
3. Vânturile Austrul și Crivățul bat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D
4. Uscatul reprezintă doar aproximativ 15% în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. E c. H d. G
5. Unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele F și H au în comun:
a. etajul climatic alpin b. pădurea de c. vegetația alpină și d. vegețația de stepă
și circurile glaciare conifere și crovurile și lacurile glaciare
cernoziomurile
10 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare,
tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale,
tipuri genetice de relief, alte aspecte ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

105
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

6 puncte
E. Precizaţi: a. doi factori care au determinat construirea unui combinat siderurgic în orașul marcat,
pe hartă, cu numărul 8.
b. două resurse energetice prezente în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera B.
4 puncte

Subiectul al III-lea 30 puncte


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul al III-lea, A și B, și prezintă evoluţia
temperaturilor la staţia meteorologică din Bergen (Norvegia).

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a
temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se
înregistrează;
2. valoarea maximă a
temperaturilor medii lunare,
precum şi luna în care se
înregistrează.
4 puncte
B. Referitor la reprezentarea
grafică, precizaţi:
1. valoarea amplitudinii
termice anuale;
2. temperatura medie a lunilor
de vară;
3. tipul de climă ilustrat de
diagramă.
6 puncte
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie, precizând:
1. două mări la care are ieşire;
2. un stat vecin;
3. trei unități de relief;
4. un lac și originea sa;
5. un tip de agricultură;
6. religia dominantă.
10 puncte
D. Se dă următorul tabelul, referitor la populația României:
Grupa de vârstă Ponderea (%) Masculin (nr. persoane) Feminin (nr. persoane)
0-14 ani 15,5 1.772.583 1.681.539
15-64 ani 69,7 7.711.062 7.784.041
Peste 65 ani 14,7 1.332.120 1.934.076
1. Precizați grupele de vârstă în cadrul cărora sunt mai numeroase persoanele de sex feminin.
2. Calculați numărul total al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani.
3. Precizaţi două consecințe ale îmbătrânirii demografice în România.
6 puncte
E. Precizaţi:
1. doi factori care au determinat excluderea cărbunilor din sistemul energetic al Marii Britanii;
2. doi factori care au determinat dezvoltarea transporturilor aeriene în Marea Britanie.
4 puncte
10 puncte din oficiu
Total: 100 puncte

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

106
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” B u c u r e ş t i

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Cheval Dorina, Cheval S., Giugăl A., Pârlog Monica-Cristina, Furtună C. (2007): Geografie. Manual pentru clasa a
XII-a, Edit. ALL, Bucureşti.
2. Dragomirescu Ş., Săgeată R. (2011): Statele lumii contemporane, Edit. Corint, Bucureşti.
3. Erdeli Gh., Ilinca N., Şerban Cătălina, Burcea Nela (2008): Geografie. Europa - România - Uniunea Europeană.
Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti.
4. Marin I., Luchian N. (1996): Geografia fizică a României şi geografia fizică a Europei, Facultatea de Geografie,
Bucureşti.
5. Matei H.C., Neguţ S., Nicolae I. (2008): Enciclopedia statelor lumii, ediția a XI-a, Edit. Meronia, Bucureşti.
6. Mărculeţ I. (2008): Aspecte geografice privind resursele naturale din Europa şi România, Învățătorii noștri, vol. IV,
Bucureşti.
7. Mărculeţ I. (2014): 15 teste de geografie pentru pregătirea examenului de bacalaureat, Colegiul Naţional „I. L.
Caragiale“, ISBN 978-973-0-15801-4, Bucureşti.
8. Mărculeţ I. (2015): Geografia României. Caiet cu fișe de lucru pentru clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Discovery,
ISBN 978-973-0-18369-6, Voluntari.
9. Mărculeț I. (2017): Geografie. Fișe de lucru și teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat, Colegiul Naţional
„I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-18579-9, Bucureşti.
10. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind clima Europei şi a României, Liceul – prezent și viitor, vol. V,
Bucureşti.
11. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina (2008): Aspecte privind hidrografia Europei şi a României, Liceul – prezent şi viitor, vol.
V, Bucureşti.
12. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2008): Aspecte privind învelişul biopedologic al Europei şi
României, Învățătorii noștri, vol. IV, Bucureşti.
13. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2009): Aspecte privind relieful Europei, Liceul – prezent și
viitor, vol. VI, Bucureşti.
14. Mărculeţ I., Mărculeţ Cătălina, Popa-Tutoveanu Aurora (2010): Aspecte privind relieful derivat al României, Liceul –
prezent şi viitor, vol. VII, Bucureşti.
15. Mărculeţ I., Herda Elena, Mărculeţ V., Chiriac M., Neagu R.M. (2011): Geografie şi istorie. Ghid de pregătire pentru
examenul de bacalaureat (teste), Edit. Akademos Art, Bucureşti.
16. Mărculeţ I. (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Ghiță Cristina, Grofu Anduța, Raica A., Sas
I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2013): Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire
intensivă (teste cu rezolvări), Edit. Meronia, Bucureşti.
17. Mărculeț I. (coord.), Mărculeț Cătălina, Bogiu F. C., Enăchescu M.-T., Di Pucchio Stefania, Dobranici Ioana-Cristina,
Găină F., Ilie V. F., Scarlatache Miruna Ana-Maria (2014): Statele Uniunii Europene. Mică enciclopedie, Colegiul
Naţional „I. L. Caragiale“, ISBN 978-973-0-16211-0, Bucureşti.
18. Mărculeț I., Ghiță Cristina (coord.), Dincă Adriana Mioara, Dincă C., Gherghină Mariana, Grofu Anduța, Raica A., Sas
I., Toma Florentina-Mariana, Visnyei L.-A., Vlădan Valentina (2014): Geografie. Bacalaureat 2015. Europa - România
- Uniunea Europeană. Probleme fundamentale. Sinteze și teste cu rezolvări, Edit. Erc Press, Bucureşti.
19. Mândruț O. (2007): Geografie. Europa - România - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale, Edit. Corint,
Bucureşti.
20. Neguţ S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacşu M.C., Bărbulescu Al. (2007): Geografie. Manual pentru clasa a XII-a, Edit.
Humanitas, Bucureşti.
21. Posea Gr., Guran-Nica Liliana, Cruceru N., Săgeată R., Cioacă A. (2008): Geografie. Europa - România - Uniunea
Europeană. Probleme Fundamentale, Edit. CD PRESS, Bucureşti, 2008.

Prof. dr. Ioan MĂRCULEŢ


BACALAUREAT 2019. GEOGRAFIE.
FIȘE DE LUCRU, MICROSINTEZE ȘI TESTE
ISBN 978-973-0-27712-8
Bucureşti, 2018

 Bacalaureat 2019. Geografie. Fișe de lucru, microsinteze și teste, Ioan MĂRCULEȚ, ISBN 978-973-0-27712-8, București, 2018.

107