Sunteți pe pagina 1din 53

Colegiul Naţional „I. L.

Caragiale”, Bucureşti

IOAN MĂRCULEŢ  CĂTĂLINA MĂRCULEŢ

T E R R A
ELEMENTE DE GEOGRAFIE FIZICĂ

Caiet pentru clasa a V-a


ISBN 978-973-0-27501-8

Bucureşti
2018
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

Ioan MĂRCULEŢ  Cătălina MĂRCULEŢ

T E R R A

ELEMENTE DE GEOGRAFIE FIZICĂ

Caiet pentru clasa a V-a


(pentru uz intern)

UTILIZATOR
Nume .............................................................................
Prenume ........................................................................
ISBN

ISBN 978-973-0-27501-8

Bucureşti
2018
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

1
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

COLEGIUL NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE”


www.cnilcb.ro
Bucureşti – Calea Dorobanţilor, nr. 163, Sector 1
Telefon: 0212.301.021
colegiul_caragiale_buc@yahoo.com

Referenţi: Prof. dr. Cristina PETRE-GHIŢĂ, Inspectoratul Școlar Judeţean Ilfov


Prof. gr. I. Dorina NEDELEA, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti
Prof. dr. Mihai DUMITRESCU, Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”, Bucureşti

IOAN MĂRCULEŢ – doctor în geografie cu teza Culoarul Mureșului între Arieș și Strei – studiu
geomorfologic, susținută la Institutul de Geografie al Academiei Române (2011, publicată în 2013) și
profesor gradul I la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, București – este autorul sau coautorul a peste 45
cărți, broșuri şi caiete (studii de specialitate, monografii, enciclopedii, dicționare, cărți şi auxiliare
școlare etc.) și a publicat, singur sau în colaborare, peste 200 de studii de geografie (geomorfologie,
climatologie, geografia mediului, geografia populației și așezărilor, geografie economică, geografie
culturală, geografie politică și geopolitică), istorie și sociologie, precum și peste 150 de articole de
popularizare și cu caracter școlar.

CĂTĂLINA MĂRCULEŢ – cercetător științific în Institutul de Geografie al Academiei Române,


doctor în Geografie din anul 2010, cu teza Clima şi riscurile climatice din Depresiunea Alba Iulia - Turda,
cu o activitate editorială alcătuită din: peste 20 de cărți și broșuri realizate în colaborare, 10 capitole în
volume, peste 150 de articole ştiinţifice în diverse reviste de specialitate acreditate, rezultatul a peste
100 de comunicări susţinute la diferite sesiuni şi conferinţe, naţionale şi internaţionale, alături de alte
peste 50 de articole şi broşuri de popularizare şi informare.

Redactare şi tehnoredactare: prof. Ioan MĂRCULEŢ

Fiicei noastre, Cristiana-Gabriela.

Fişele au fost elaborate în scopul lucrului cu manualul, textele şi cerinţele din conţinuturi fiind
realizate pe baza manualului publicat la Editura Aramis
(autori: Manuela Popescu şi Ioan Mărculeţ).

ISBN 978-973-0-27501-8

Important: Prezenta lucrare nu se comercializează, iar distribuirea ei se face numai cu acordul scris al
autorilor.

Adrese de contact:
ioan_marculet@yahoo.com
imarculet@gmail.com
cmarculet@yahoo.com

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

2
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

CUPRINS

Terra – O planetă a Universului..................................................................................4


Universul – Aspecte generale..............................................................................................4
Sistemul Solar...................................................................................................................5
Terra – O planetă a Sistemului Solar...................................................................................6
Călătorie virtuală prin Univers – aplicaţie practică………………………………………………………………8
Terra – O planetă în mişcare............................................................................................9
Coordonatele geografice.....................................................................................................9
Mişcarea de rotaţie a Pământului......................................................................................10
Mişcarea de revoluţie a Pământului...................................................................................11
Măsurarea timpului – aplicaţie practică……………………………………………………………………………13
Globul geografic şi harta...................................................................................................14
Orientarea în spaţiul terestru............................................................................................16
Terra – O planetă în transformare. Litosfera..................................................................18
Alcătuirea internă a Pământului.........................................................................................18
Vulcanii şi cutremurele.....................................................................................................19
Relieful continentelor.......................................................................................................20
Relieful oceanelor............................................................................................................22
Relieful orizontului local....................................................................................................24
Terra – O planetă în transformare. Atmosfera...............................................................25
Atmosfera – Caracteristici şi importanţă.............................................................................25
Elemente şi fenomene meteorologice................................................................................26
Vremea şi clima...............................................................................................................28
Zonele de climă şi importanţa climei..................................................................................30
Terra – O planetă în transformare. Hidrosfera.........................................................33
Hidrosfera – Caracteristici şi importanţă.............................................................................33
Oceanul Planetar.............................................................................................................34
Apele subterane şi apele curgătoare..................................................................................36
Apele stătătoare şi gheţarii...............................................................................................38
Apele din orizontul local....................................................................................................40
Terra – O planetă în transformare. Biosfera şi solurile.............................................42
Biosfera şi solurile – Caracteristici şi importanţă.................................................................42
Plantele şi animalele – Repartiţia lor geografică..................................................................43
Solul – Resursă de viaţă...................................................................................................45
Protecţia plantelor şi a animalelor......................................................................................46
Zonele naturale ale Terrei........................................................................................48
Zonele naturale ale Terrei.................................................................................................48
Anexă........................................................................................................................52
Calendarul evenimentelor ecologice...................................................................................52

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

3
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Terra – O planetă a Universului

 UNIVERSUL – ASPECTE GENERALE

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 8) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Ce este Universul sau Cosmosul? R.................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................…..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Când şi cum s-a format Universul? R............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................…......
 Ce sunt stelele? R...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă, oral, exerciţiile 1, 3, 5 şi 6 de la paginile 8 şi 9.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 9) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Ce sunt constelaţiile? R.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................….......................
 Câte constelaţii sunt pe bolta cerească? R.................................................................................................................
 De ce este importantă Steaua Polară? R.....................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 3 de la pagina 9.
Constelaţii cu nume de…
…obiecte …animale …personaje mitologice

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 10) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Ce sunt galaxiile şi, după formă, de câte tipuri sunt? R........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Cum se numeşte galaxia în care se află Pământul şi ce formă are? R............................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă, în fişa de lucru, exerciţiile 2 şi 3 de la pagina 10.
 Exerciţiul 2:  ..........................................................................................................  .........................................
.................................................................  ..................................................................................................
 Exerciţiul 3: a) b) c) d) e)

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

4
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 8.
 Rezolvă exerciţiile 2 şi 4 (pag. 8), 1 şi 2 (pag. 9).
 Exerciţiul 2 (pag. 8): ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
..................................................................................................................................................…...........
 Exerciţiul 4 (pag. 8): ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
..................................................................................................................................................…...........
 Exerciţiul 1 (pag. 9): ...........................................................................................................................
 Exerciţiul 2 (pag. 9): ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........

 SISTEMUL SOLAR

Sistemul Solar este un ansamblu alcătuit din: ………………………………………………………….................


…………………………………………………………………………………………..................................................................
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual referitor la Soare („REŢINE!”, pag. 11) şi rezolvă exerciţiul 3.
 R....................................................................................................................................................................................................
 R....................................................................................................................................................................................................
 R....................................................................................................................................................................................................
 R....................................................................................................................................................................................................
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 12) şi scrie:
 Ce sunt planetele. R...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Numărul planetelor din Sistemul Solar. R..................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 1 şi 2 de la pagina 12.
 Exerciţiul 1: ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
 Exerciţiul 2:
 Planetele mici: ...................................................................................................................................................
 Planetele mari: ....................................................................................................................................…...........
 Cea mai mică planetă: ........................................................................................................................…...........
 Cea mai mare planetă: .......................................................................................................................…...........
 Planeta cu diametrul cel mai apropiat de cel al Pământului: ..............................................................…...........

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 13) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Ce sunt sateliţii? R.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

5
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Ce sunt asteroizii? R.............................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Ce sunt cometele? R..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Ce sunt meteoriţii? R...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................….......................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 5 de la pagina 13.
 a) R.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
..................................................................................................................................................…...........
 b)

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 11.
 Rezolvă exerciţiile 3 şi 4 (pag. 12).
 Exerciţiul 3: ……………………............................................................................................................
 Exerciţiul 4:
Numele planetei: ...............................................................................
R..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
….............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
..................................................................................................................................................…...........
….............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
..................................................................................................................................................…...........

 TERRA – O PLANETĂ A SISTEMULUI SOLAR

Terra s-a format în urmă cu 4,5 miliarde de ani şi are o suprafaţă de 510 milioane km 2.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 14) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Ce formă are Pământul? R................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................…..........................
 Cine a demonstrat sfericitatea Pământului şi cum? R..........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

6
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 2 şi 3 de la pagina 14.
 Exerciţiul 2, oral.
 Exerciţiul 3: ..........................................................................................................................................................

Gravitaţia reprezintă forţa de atracţie pe care o exercită Terra asupra corpurilor situate în
apropierea şi la suprafaţa sa.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, din partea superioară a pag. 15) şi
completează graficul de mai jos:

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 4 şi 5 de la pagina 15.
 Exerciţiul 4: A. ........................................................................; B. .......................................................................
 Exerciţiul 5: a. ........................................................................; b. ........................................................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, din partea inferioară a pag.
15) şi rezolvaţi următoarele sarcini de lucru:
 Precizează ce tip de corp ceresc este Luna. R...........................................................................................................
 Completaţi graficul de mai jos cu principalele caracteristici ale Lunii.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Citeşte textul referitor la fazele Lunii și rezolvă exerciţiul 7 de la pagina 16.
a) În care faze Luna:  nu se vede pe cer ......................................................................................................
 se vede doar pe jumătate ..................................................................................................…........................
 se vede în întregime ..........................................................................................................…........................
b) În care faze ale Lunii cerul nopții este:  neluminat ...................................................................................
 mai slab luminat ............................................................................................................................................
 mai bine luminat ............................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

7
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 16) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Ce sunt eclipsele? ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Care sunt corpurile cereşti care prin aliniere formează eclipsele de Lună şi de Soare? R....................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 8 de la pagina 16.
 R…………............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........................

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 14. Călătoria lui Fernando Magellan

 Realizează activitatea indicată la rubrica


„Clubul micilor geografi” (pag. 16).

* * * * * * * * * *
CĂLĂTORIE VIRTUALĂ PRIN UNIVERS – APLICAŢIE PRACTICĂ
 Citeşte călătoria virtuală în Univers, din manual (pag. 17).
 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 17.
 Realizează posterul propus de manual la rubrica „Clubul micilor astronomi” (pag. 18).

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

8
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Terra – O planetă în mişcare

 COORDONATELE GEOGRAFICE

Pentru a se putea orienta în spaţiul terestru, oamenii au căutat diferite repere în funcţie de
care să stabilească poziţia geografică a unor locuri şi distanţele dintre acestea.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual de la pagina 22 şi răspunde la următoarele întrebări:
 Ce sunt paralelele? R............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................…..............................
 Ce este Ecuatorul şi cu câte grade este notat? R.....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Ecuatorul împarte Globul în două emisfere: nordică şi sudică.
 Ce sunt polii? R........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Ce sunt meridianele? R........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................…..........................
Primul meridian (0), împreună cu cel opus (de 180), formează un cerc care împarte Globul în două
emisfere: estică şi vestică.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 1, 3, 6 şi 7 de la pagina 23.
 Exerciţiul 1:
.................................... au aceeaşi lungime. .................................... sunt inegale.
.................................... se micşorează spre poli. .................................... sunt semicercuri.
 Exerciţiul 3: ..........................................................................................................................................................
 Exerciţiul 6: ...............................................................; ţara = ..............................................................................
 Exerciţiul 7:
1. .................................................................. 2. ..................................................................
3. .................................................................. 4. ..................................................................
5. .................................................................. 6. ..................................................................
7. .................................................................. 8. ..................................................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual de la pagina 23 şi răspunde la următoarele întrebări:
 Care sunt coordonatele geografice? R.........................................................................................................................
 Ce este latitudinea? R..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................….......................................
................................................................................................................................................................….......................................
 Ce este longitudinea? R.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................….......................................
.......................................................................................................................................................................…................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Pe baza cunoștințelor acumulate, completează schița de mai jos.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

9
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Rezolvă exerciţiul 1 de la pagina 24.


 a. R.
Oraş Latitudine Longitudine
Cairo 30o lat N 30o long E
Sankt Petersburg
Durban
New Orleans
Shanghai
 b. R.......................................................................................................................................................................
 c. R.........................................................................................................................................…..........................
..................................................................................................................................................…...........................
 TEMĂ
 Exerciţiile 4 şi 5 (pag. 23).
Exerciţiul :
Ţări traversate de Ecuator: .....................................................................................................…...........
….............................................................................................................................................................
Ţări traversate de primul meridian: ......................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
Exerciţiul : .......................................................................................................................................

 MIŞCAREA DE ROTAŢIE A PĂMÂNTULUI

Pământul efectuează două mişcări:


1. o mişcare de rotaţie, în jurul propriei axe;
2. o mişcare de revoluţie, în jurul Soarelui.
☼ Cu ajutorul figurii 1 („Mişcarea de rotaţie a Pământului”) din manual (pag. 25),
rezolvaţi oral cerinţele de la rubrica „DESCOPERĂ!”.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 25) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Care este direcţia de rotaţie a Pământului în jurul axei sale? R......................................................................
 În cât timp se efectuează o mişcare de rotaţie completă? R..............................................................................
 Care sunt consecinţele mişcării de rotaţie? Completaţi graficul de mai jos.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

10
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvaţi oral exerciţiul 2 de la pagina 25.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 26) referitor la variaţia orei pe Glob şi
răspunde la următoarele întrebări:
 Câte fusuri orare sunt pe Glob? R...................................................................................................................................
 Câte grade are un fus orar? R..........................................................................................................................................
 Care este meridianul considerat linia de schimbare a datei? R...................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 4 de la pagina 26.
 Exerciţiul 4:
 a) R.......................................................................................................................................................................
 b) R.......................................................................................................................................................................
 c) R.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........................
..................................................................................................................................................…............................
..................................................................................................................................................…............................
..................................................................................................................................................…...........................

 VREAU SĂ ŞTIU MAI MULT!


Datorită mişcării de rotaţie, corpurile aflate în mişcare pe suprafaţa terestră sunt deviate spre
dreapta în emisfera nordică şi spre stânga în emisfera sudică.
Acest fenomen este vizibil în cazul direcţiilor vânturilor permanente şi curenţilor
oceanici.
 Observă direcţiile vânturilor permanente (fig. 4, pag. 74, din manual).
 Observă direcţiile curenților oceanici din Oceanul Atlantic (fig. 5, pag. 93,
din manual).

 TEMĂ
 Rezolvă exerciţiul 3 de la pagina 25. R.......................................................................................
 Rezolvă jocul interactiv numărul 6 (pag. 27).
a) ........................................................................ b) ........................................................................
c) ........................................................................ d) ........................................................................

 MIŞCAREA DE REVOLUŢIE A PĂMÂNTULUI

Mişcare de revoluţie reprezintă deplasarea Pământului în jurul Soarelui pe o orbită ovală.


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 28) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Pe ce direcţie se efectuează mişcarea de revoluţie a Pământului? R.............................................................
 Cu ce viteză se deplasează Terra în jurul Soarelui? R...........................................................................................
 În cât timp Terra realizează o mişcare de revoluţie completă? R...................................................................
 Ce este anul bisect? R...........................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

11
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

..................................................................................................................................................….....................................................

Urmările mişcării de revoluţie a Pământului sunt:


 formarea anotimpurilor;
 durata inegală a zilelor şi a nopţilor pe parcursul unui an;
 încălzirea inegală a Pământului pe parcursul unui an;
 formarea zonelor de căldură: o zonă caldă;
două zone temperate;
două zone reci.
A Formarea anotimpurilor
 Care sunt cele patru anotimpuri?
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate pe grupe. Citiţi textul din manual (pag. 29) şi scrieţi:
 Grupa 1: Ce se întâmplă la echinocţiul de  Grupa 2: Ce se întâmplă la solstiţiul de
primăvară (21 martie): vară (22 iunie):
R................................................................................. R.................................................................................
.............................................................................. ..............................................................................
.................................................................................... ....................................................................................
..............................................................….................. ..............................................................…..................
.................................................................................... ....................................................................................
………….......................................................…........... ………….......................................................…...........
………….......................................................…........... ………….......................................................…...........
 Grupa 3: Ce se întâmplă la echinocţiul de  Grupa 4: Ce se întâmplă la solstiţiul de
toamnă (23 septembrie): iarnă (22 decembrie):
R................................................................................. R.................................................................................
.............................................................................. ..............................................................................
.................................................................................... ....................................................................................
..............................................................….................. ..............................................................…..................
.................................................................................... ....................................................................................
………….......................................................…........... ………….......................................................…...........
………….......................................................…........... ………….......................................................…...........

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 1 de la pagina 30.
 a) R..........................................................................  b) R..........................................................................
 c) R..........................................................................  d) R..........................................................................

B Durata inegală a zilelor şi a nopţilor


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 29) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Cum este durata zilelor şi a nopţilor la Ecuator? R...............................................................................................
 Care este durata zilelor şi a nopţilor la poli? R........................................................................................................
 Care este intervalul cu ziuă polară la Polul Nord? R.............................................................................................
 Care este intervalul cu ziuă polară la Polul Sud? R................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

12
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 2 de la pagina 30.

 VERIFICAŢI-VĂ CUNOŞTINŢELE!
 Rezolvă exerciţiul 6 de la pagina 30.
Mişcarea de rotaţie Urmările mişcărilor Pământului Mişcarea de revoluţie
Variaţia orei pe Glob
Formarea anotimpurilor
Durata inegală a zilelor şi a nopţilor
Forma Pământului
Succesiunea zilelor şi a nopţilor
Diferenţa de temperatură de la zi la noapte.

* * * * * * * * * *
MĂSURAREA TIMPULUI – APLICAŢIE PRACTICĂ
Calendarul a fost inventat încă din Antichitate. El cuprinde toate zilele şi lunile dintr-un an.
Ziua reprezintă perioada de rotaţie a Pământului, iar anul, perioada de revoluţie a Pământului.
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Rezolvă exerciţiile 1, 4, 5 şi 6 de la pagina 31.
 Exerciţiul 1: ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 Exerciţiul 4: ..........................................................................................................................................................
 Exerciţiul 5: a) ..............................................; b) ..............................................; c) .............................................
 Exerciţiul 6: a) .......................................................................; b) ........................................................................

 TEMĂ
 Rezolvă exerciţiul 3 (pag. 31).

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

13
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 GLOBUL GEOGRAFIC ŞI HARTA

Suprafaţa Pământului este reprezentată cu ajutorul globului geografic şi a hărţii.


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 32) şi scrieţi
caracteristicile globului geografic şi avantajele folosirii sale.
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Observă harta de la pagina 32 din manual („Harta vegetației din România”) şi precizează
elementele care o compun.
R. ................................ ................................ ................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 33) şi scrie în fişa de lucru:
 Definiţia hărţii. R...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Două tipuri de hărţi. R........................................................................................................................................................
 Ce sunt atlasele. R..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

 Harta este o reprezentare aproximativă.


 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Citeşte rubrica „EXERSEAZĂ” din manual (pag. 33) şi scrie de ce harta este o reprezentare
aproximativă.
R..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........................
..................................................................................................................................................…...........................

Realizează acasă experimentul propus de manual („EXPERIMENTEAZĂ”, pag. 33).

 Harta este o reprezentare micşorată.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 33) şi precizează:
 Rolul pe care îl are scara în cadrul hărţii. R..............................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Cele trei tipuri de scări. R...................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Citeşte rubrica „EXERSEAZĂ” din manual (pag. 35) şi rezolvă exerciţiul 2 (a şi b).
 a) R. A. .................................................. B. ..................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

14
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 b) R. A. B.

 Harta este o reprezentare convenţională a suprafeţei Pământului.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 36) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 Prin ce sunt redate toate elementele de pe hartă? R.............................................................................................
 Unde se găsesc explicate semnele convenţionale? R..............................................................................................
 Ce sunt curbele de nivel? R................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Ce redă scara înălțimilor și adâncimilor? R..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Explică reprezentarea prin curbe de nivel (pag. 36).

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Citeşte rubrica „EXERSEAZĂ” din manual (pag. 37) şi rezolvă exerciţiul 4.
a) R............................................................................ b) R..........................................................................

 TEMĂ
 Rezolvă exerciţiile 1 (pag. 34) și 5 (pag. 37).
 Exercițiul 1: A = ....................................................... C = ........................................................
B = ....................................................... D = ........................................................
 Exercițiul 5:
Schiță de hartă

Legenda

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

15
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 ORIENTAREA ÎN SPAŢIUL TERESTRU

 Aminteşte-ţi ce reprezintă imaginile A şi B, din manual (pag. 38), şi în ce scop sunt


utilizate?.
R. A. ..................................................... B. .....................................................
.............................................................................................................................................................................

 Arată pe o hartă a lumii punctele cardinale şi intercardinale.


 Găseşte pe harta alăturată România şi coloreaz-o. Europa
Completează punctele cardinale şi oceanele sau continentele
corespunzătoare (Oceanul Arctic, Oceanul Atlantic, Africa şi
Asia).
 Utilizând figurile 1 şi 2, din manual (pag. 38), răspunde
la următoarele întrebări:
 Ce punct cardinal este indicat de poziţia Soarelui la
amiază?
R.........................................................................................
 Dacă eşti cu faţa spre Soare, ce punct cardinal ai în
spate? Dar în dreapta sau în stânga?
 în spate = .........................................................................
 în dreapta = .....................................................................
 în stânga = .......................................................................
 Cum te poţi orienta în timpul nopţii?
R............................................................................................................................................................
 Ce punct cardinal indică Steaua Polară?
R............................................................................................................................................................
 Cu ajutorul textului din manual (pag. 39), completează propoziţiile de mai jos:
- muşchii de pe stânci şi copaci indică .................................
- altarele bisericilor indică .................................
- muşuroaie furnicilor, prin poziţia pe care o au faţă de arborii din apropiere, indică .................................

 Citeşte textul din manual (pag. 39) şi explică ce este GPS-ul.


 Argumentează, pe câteva rânduri, importanţa mijloacelor şi instrumentelor de orientare
geografică.

R..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

16
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 38.
 Alege o imagine cu conţinut geografic şi realizează o hartă după modelul din manual
(pag. 40).

Imaginea Harta

Lipeşte imaginea

Legenda

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

17
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Terra – O planetă în transformare. Litosfera

 ALCĂTUIREA INTERNĂ A PĂMÂNTULUI

Pământul este alcătuit din trei învelişuri care se deosebesc prin dimensiuni şi proprietăţi.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Analizează figura 1 din manual („Alcătuirea internă a Pământului”, pag. 44) şi scrie
numele celor trei învelişuri şi caracteristicile lor.
1. R..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
2. R..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
3. R..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
Scoarţa terestră şi partea superioară solidă a mantalei formează litosfera.
 Observă în figura 3 din manual (pag. 44) curenţii care se formează în magmă şi
răspunde la următoarele întrebări:
 Care este cauza formării acestor curenţi? R.............................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Ce se întâmplă când curenţii împing în scoarţă? R................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
Curenţii de magmă împing în scoarţă şi o rup în mai multe bucăţi, numite plăci tectonice.
 Activitate în perechi. Analizaţi harta plăcilor tectonice din manual (Fig. 2, pag. 44) şi
scrieţi numele acestora. R...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvaţi, oral, exerciţiile 3 şi 4 de la pagina 45.

Prin poziţia sa în cadrul alcătuirii interne (structurii interne) a Pământului, litosfera este foarte
importantă.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 46) şi precizează:
 De ce este importantă litosfera. R..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Din ce este alcătuită litosfera. R.....................................................................................................................................
 Activitate pe grupe. Pe baza aceluiaşi text din manual („REŢINE!”, pag. 46), scrieţi cum
s-au format rocile magmatice, sedimentare şi metamorfice şi daţi, pentru fiecare
categorie, câte două exemple de roci.
■ Grupa 1: Rocile magmatice. R.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
Exemple de roci: .................................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

18
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

■ Grupa 2: Rocile sedimentare. R............................................................................................................................


..................................................................................................................................................….....................................................
Exemple de roci: .................................................................................................................................................................
■ Grupa 3: Rocile metamorfice. R............................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
Exemple de roci: .................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Activitate în perechi. Pe baza textului din manual („REŢINE!”, pag. 46), explicaţi de ce sunt
importante rocile pentru om. R............................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........................
………….....................................................................................................................................................…..........
……….....................................................................................................................................................….............

Citiţi rubrica „ŞTIAŢI CĂ...” din manual (pag. 46).

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 46.
 Rezolvă jocul interactiv numărul 1 (pag. 45).
 Realizaţi proiectul în echipă propus de manual (pag. 46).

 VULCANII ŞI CUTREMURELE

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Cu ajutorul informaţiilor din manual („DESCOPERĂ!”, pag. 47), răspunde la
următoarele întrebări:
 Ce este riftul? R.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Ce sunt dorsalele? R..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 În ce constă procesul de subducţie? R..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Ce sunt fosele (gropile abisale)? R.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

 Arătaţi, pe harta murală, Dorsala Medio-Atlantică şi Groapa Marianelor.


Vulcanii se formează datorită ieşirii la suprafaţa scoarţei terestre a magmei din mantaua
superioară (astenosferă).
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul figurii 2 din manual (pag. 47), scrieţi părţile
componente ale unui vulcan.
R..................................................................................................................................................…..................................................
 Utilizând textul din manual („REŢINE!”), rezolvă exerciţiile 3 şi 5 (pag. 48).
 Exerciţiul 3:

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

19
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

A B
Vatră Canal prin care urcă magma
Coş Munte format prin întărirea lavei
Crater Rezervor de magmă
Con Deschizătură sub formă de pâlnie prin care urcă lava
 Exerciţiul 5, oral.

Vulcanii aruncă la suprafaţa scoarţei terestre şi în atmosferă lavă, bombe vulcanice, diferite
gaze, vapori de apă, cenuşă etc.
Pe Glob există mai multe tipuri de vulcani: activi, stinşi şi adormiţi.
Cei mai mulţi vulcani se găsesc în regiunea numită „Cercul de Foc al Pacificului”.
 Arătaţi, pe harta murală, „Cercul de Foc al Pacificului”.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 49) şi răspundeţi la
întrebările de mai jos:
 Ce sunt cutremurele (seismele)? R.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Cum se numeşte aparatul folosit pentru măsurarea cutremurelor? R..........................................................
 Ce este hipocentrul? R.........................................................................................................................................................
 Ce este epicentrul? R….........................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 6 şi 8 de la pagina 50.
 Exerciţiul 6:
 ...................................... reprezintă o zguduitură bruscă a Pământului, cauzată de eliberarea rapidă a
energiei acumulate în litosferă.
 ...................................... este locul subteran al declanşării unui cutremur.
 ...................................... este punctul de pe suprafaţa Pământului situat deasupra hipocentrului.
 Exerciţiul 8, oral.

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 49.
 Realizaţi proiectul în echipă propus de manual (pag. 50).

 RELIEFUL CONTINENTELOR

Relieful ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 Cu ajutorul figurii 1 din manual („Continentele şi oceanele lumii”, pag. 51),
precizează numele continentelor şi oceanelor.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 51) şi scrie ce sunt continentele.
R.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

20
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

Marile forme de relief ale continentelor sunt munţii, podişurile, dealurile şi câmpiile.
 Numeşte formele de relief marcate în figura 3, din manual („Forme de relief”, pag.
52), cu numere.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 52), scrieţi
principalele caracteristici ale munţilor, podişurilor, dealurilor şi câmpiilor.
 Munţii ........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Podişurile ……………...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................…...........
 Dealurile …………….................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Câmpiile: ……………................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

 ATELIERUL DE GEOGRAFIE
Realizaţi, în echipe de câte patru elevi, acţiunea practică propusă de manual:  „Formarea
munţilor de încreţire” (pag. 54).
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Activitate în perechi. Rezolvaţi exerciţiul 4 de la pagina 53.
: 1 – : 10 –
: 2 – : 11 –
: 3 – : 12 –
: 4 – : 13 –
: 5 – : 14 –
: 6 – : 15 –
: 7 – : 16 –
: 8 – : 17 –
: 9 – : 18 –

Relieful este modelat permanent de factori interni şi externi.


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 54) şi răspunde la următoarele întrebări:
 Unde acţionează factorii interni? R..............................................................................................................................
 Care sunt factorii interni? R.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Unde acţionează factorii externi? R..............................................................................................................................
 Care sunt factorii externi? R.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Prin ce procese acţionează factorii externi? R.........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….....................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

21
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 51.
 Rezolvă exerciţiile 1 (pag. 51) şi 3 (pag. 53).
 Exerciţiul 1:
a)……………………………………………………………………………………………………...
b)……………………………………………………………………………………………………..
c)……………………………………………………………………………………………………...
d)……………………………………………………………………………………………………..
 Exerciţiul 3:
● S-a format prin erupţii vulcanice forma de relief prezentată în imaginea: ....................
● Prezintă un relief de câmpie imaginea: ....................
● Imaginea care înfăţişează un deal este marcată cu litera: ....................

 RELIEFUL OCEANELOR

Linia ţărmurilor face contactul dintre uscat şi apa oceanelor.


Începând de la ţărm, formele majore de relief ale bazinelor oceanice sunt: platforma
continentală, abruptul continental, câmpia abisală, dorsala şi fosa (groapa abisală).
 Identificaţi pe figura 2, din manual („Formele de relief ale bazinelor oceanice”,
pag. 55), formele de relief menţionate mai sus.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 55) şi scrieţi principalele
caracteristici ale platformei continentale, abruptului continental, câmpiei abisale,
dorsalei şi fosei.
 Platforma continentală: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Abruptul continental: .........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Câmpia abisală: ….................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Dorsala: ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Fosa (groapa abisală): …...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 1 de la pagina 56.
A B
Platforma continentală Lanţ de munţi submarini
Dorsală Groapă foarte adâncă pe fundul oceanelor
Fosă Linie care separă uscatul de apă
Câmpie abisală Pantă care leagă platforma continentală de câmpia abisală
Abrupt continental Câmpie submarină cu adâncimea de până la 200 m
Ţărm Câmpie submarină situată la mari adâncimi

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

22
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

Ţărmurile sunt înalte (cu faleze) şi joase (cu plaje) (fig. 5 şi 6, pag. 58).
Porţiunile de uscat şi de apă separate de ţărmuri formează articulaţii ale ţărmurilor.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 57), scrieţi ce sunt:
 Insula .........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….....................................................
 Insula continentală .............................................................................................................................................................
 Insula vulcanică ....................................................................................................................................................................
 Insula coraligenă ..................................................................................................................................................................
 Arhipelagul .............................................................................................................................................................................
 Peninsula ..................................................................................................................................................................................
 Capul ..........................................................................................................................................................................................
 Golful ..........................................................................................................................................................................................
 Strâmtoarea ...........................................................................................................................................................................
 Istmul .........................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Activitate în perechi. Rezolvaţi exerciţiul 3 de la paginile 57 şi 58.
● R.............................................
● R. A B
Insule

Arhipelaguri

Peninsule

Golfuri

Strâmtori

Capuri

Istmuri

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 58.
 Rezolvă jocul interactiv „DESCOPERĂ!” (pag. 56).

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

23
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Rezolvă exerciţiul 2 (pag. 56).


a………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
b………………………………………………………………………………………………………...
c………………………………………………………………………………………………………...

 RELIEFUL ORIZONTULUI LOCAL

Orizontul local cuprinde localitatea în care trăieşti şi spaţiul care o înconjoară.


 Ce formă de relief predomină în orizontul tău local? Cu care imagine din manual
(pag. 59) se aseamănă?
R. A.  B.  C. 
............................................ ............................................ ............................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citește textul din coloana din dreapta și Municipiul București (228 km2) se află
scrie: situat în partea centrală a Câmpiei
a) numele câmpiei, componentă a Câmpiei Române, numită Câmpia Vlăsiei
Române, în care se află Municipiul București; (subunitatea Câmpia Bucureștiului).
Câmpia Bucureștiului s-a format prin
R………………………………………………….................................
acumulări de roci sedimentare: loess,
b) valoarea altitudinii minime și valoarea
nisipuri, argile nisipoase și pietrișuri.
altitudinii maxime; R............................................................ În arealul Capitalei relieful are altitudini
........................................................................................... cuprinse între 61 și 90 m. Câmpia
c) numele rocilor din care este format relieful; Bucureștiului este constituită dintr-o
R..................................................................................................... succesiune de câmpuri (ex. Câmpul Băneasa)
........................................................................................................ separate de văi (Colentinei și Dâmboviței).

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Analizați harta alăturată și scrieți: Harta reliefului din Municipiul București
a) numele subunităților de relief (câmpurilor);
R.................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
b) numele câmpului în care se găseşte Colegiul
Național „I. L. Caragiale“;
R.................................................................................
c) numele câmpului în care se găseşte casa/blocul
în care locuieşti.
R.................................................................................

Legenda hărţii: 1, interfluviu; 2, terase; 3, luncă;


4, versant; 5, martor de eroziune; 6, crovuri;
7, cotă; 8, limita Municipiului București.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

24
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Terra – O planetă în transformare. Atmosfera

 ATMOSFERA – CARACTERISTICI ŞI IMPORTANŢĂ

Cum se numeşte învelişul care înconjoară Pământul la exterior? R……………………………………………

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Utilizând textul din manual („REŢINE!”, pag. 68), scrieţi:
 Ce este atmosfera şi ce formă are. R.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Din ce este compusă atmosfera. R..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 De ce este importantă atmosfera. R..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 3 de la pagina 68.
a. R. ● oxigen: ..................................; ● azot: ..................................; ● dioxid de carbon: ...................................
b. R..........................................................................................................................................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 69), scrieţi
caracteristicile straturilor din structura atmosferei.
 Troposfera ...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Stratosfera ...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Mezosfera .................................................................................................................................................................................
 Ionosfera ..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Exosfera ....................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă, oral, exerciţiul 5 de la pagina 69.
 Rezolvă exerciţiul 6 de la pagina 70.
În stratul inferior al atmosferei, numit ................................................, care urcă în înălţime până la circa
................................... km, se produc majoritatea fenomenelor meteorologice. În stratul al treilea, numit
................................................, cuprins între 50 şi ................................... km, se formează nori
................................................, iar în stratul de deasupra sa, ionosferă (între 80 şi ................................... km),
se produc ................................................ ................................................ .

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 70) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 Care sunt cauzele poluării atmosferei? R...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

25
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Care sunt consecinţele poluării atmosferei? R.........................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 68.
 Rezolvă jocul interactiv numărul 4 (pag. 69).
 Caută pe internet informaţii despre rolul plantelor în menţinerea optimă a cantităţii de
oxigen în atmosferă.
R..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
 Realizează un pliant despre poluarea aerului în localitatea în care se află şcoala ta.
Marchează prin culori diferite:
a. sursele de poluare;
b. consecinţele poluării;
c. măsurile necesare reducerii acestui fenomen.
Însoţeşte textele cu desene sugestive.

 ELEMENTE ŞI FENOMENE METEOROLOGICE

În atmosferă se produc numeroase fenomene meteorologice, importante pentru om,


vieţuitoare, circuitul apei în natură etc.
Deosebit de importante sunt: temperatura, precipitaţiile şi vântul.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 71), completaţi
propoziţiile de mai jos:
 Temperatura aerului indică ............................................................................................................................................
................................................................................................
 Sursa de căldură este ...........................................................................................................................
 Razele Soarelui încălzesc mai întâi .............................................................................., care degajă căldură
în ................................................
 Temperatura aerului nu este ........................................................
 În latitudine, temperatura aerului scade de la .......................................................................................................
 Temperatura aerului este mai ridicată ........................................ şi în timpul ....................................... şi mai
scăzută ........................................ şi în timpul .........................................
 Temperatura aerului scade pe măsura creşterii ........................................ La fiecare
........................................ înălţime, temperatura aerului scade cu ........................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 2, 6 şi 7 de la paginile 71 şi 72.
 Exerciţiul 2, oral.
 Exerciţiul 6:
 Exerciţiul 7:
● la Ecuator: ..............................
● la tropice: ..............................
● în sudul Europei şi Africii: ..............................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

26
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

● în sudul Americii de Sud: ..............................


● la Cercul Polar de Nord: ..............................
Precipitaţiile atmosferice pot fi sub formă lichidă (ploaia şi burniţa), solidă (ninsoarea şi
grindina) şi mixtă (lapoviţa).
Cum se formează precipitaţiile?
Apa din mări, oceane, lacuri, fluvii etc. se evaporă şi se ridică în atmosferă. Din cauza
temperaturilor scăzute, vaporii condensează şi formează nori. În nori, particulele lichide sau solide
se unesc şi se transformă în picături de apă sau cristale de gheaţă. Când greutatea acestora este
mare, revin pe pământ sub formă de precipitaţii.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Utilizând textul din manual („REŢINE!”, pag. 73), scrieţi
caracteristicile următoarelor tipuri de precipitaţii:
 Ploaia .........................................................................................................................................................................................
 Burniţa ......................................................................................................................................................................................
 Ninsoarea .................................................................................................................................................................................
 Lapoviţa ...................................................................................................................................................................................
 Grindina ....................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 8 de la pagina 73.
R. ● în zona caldă: ......................................................................................................................
● în zonele temperate: ...........................................................................................................
● în zonele reci: ......................................................................................................................

Vântul reprezintă mişcarea pe orizontală a aerului. Aerul se deplasează din regiunile cu


presiune mai ridicată spre regiunile cu presiune scăzută, vecine.
Vânturile pot fi: permanente, periodice şi locale.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 74) şi scrieţi
caracteristicile celor trei categorii de vânturi.
 Vânturile permanente ........................................................................................................................................................
 Vânturile periodice ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Vânturile locale .....................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă, în fişa de lucru, exerciţiul 11 de la pagina 74.
R. ● Vânturile alizee sunt: .............................................................................................................................
● Vânturile alizee sunt: .............................................................................................................................
● Vânturile de vest sunt: ...........................................................................................................................
● Când trec peste oceane, vânturile de vest devin: .................................................................................
● Vânturile polare sunt: ............................................................................................................................
 TEMĂ
 Vizionează videoclipurile de la paginile 71 şi 73.
 Rezolvă exerciţiul 12 din manual (pag. 74).
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

27
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

R...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........

 VREMEA ŞI CLIMA

A. VREMEA ŞI CLIMA
Vremea redă situaţia elementelor meteorologice dintr-un loc, la un moment dat.
Clima reprezintă starea medie a elementelor meteorologice pe o perioadă îndelungată de
timp şi pe un spaţiu întins.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 75) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 Cum se numesc specialiştii care realizează prognoza vremii pentru zilele următoare? R...................
..........................................................................................................................................................................................................
 Ce fenomene sunt redate pe hărţile meteorologice? R..........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Prin ce sunt redate rezultatele cercetătorilor climatologi (valorile temperaturilor, valorile
precipitaţiilor, tipurile de climă)? R.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă, oral, exerciţiile 1 şi 2 din manual (pag. 75).

B. CLIMA, VREMEA ŞI ACTIVITATEA UMANĂ ÎN ORIZONTUL LOCAL

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citește textul din coloana din dreapta și Regiunea Municipiului București este
scrie: situată în climatul temperat-continental, la
a) tipul de climă în care se încadrează contactul dintre influențele climatice de
Municipiul București; R.................................................. ariditate cu cele de tranziție.
Aici, durata de strălucire a Soarelui este
.............................................................................................….
de 2.242 ore/an, iar radiația solară globală,
b) durata strălucirii Soarelui și valoarea
de aproximativ 125,5 kcal/cm2/an.
radiației solare globale; R.............................................. Temperaturile medii anuale au valori
c) valorile medii anuale ale temperaturilor și cuprinse între 10,5oC, la periferia orașului, și
precipitațiilor în partea centrală a orașului; R.... 11,5oC, în partea centrală, iar precipitațiile,
.................................................................................................... între 580 mm, la periferie, și 590 mm, în
d) regiunile cu temperaturile cele mai scăzute; partea centrală.
R................................................................................................ Vânturile au frecvența mai mare dinspre
e) direcțiile dominante ale vânturilor. R................ nord-est și est, iar în timpul iernii bate
.................................................................................................. Crivățul care poate genera viscol.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Subliniază fenomenele meteorologice văzute de tine în localitatea de domiciliu.
brumă, chiciură (promoroacă), descărcare electrică, tornadă, grindină, rouă.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

28
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

C. FENOMENE EXTREME ÎN ORIZONTUL LOCAL


În cadrul climei temperat-continentale, specifică teritoriului României, se produc o serie de
fenomene meteorologice care pot afecta mediul natural şi activităţile oamenilor.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 76 şi 77) şi completaţi
propoziţiile de mai jos:
 Fenomenele meteorologice numite ................................... se manifestă prin vânt puternic, ploi
torenţiale, grindină, descărcări electrice.
 Canicula se produce atunci când temperatura aerului ajunge şi depăşeşte ...................................
 Seceta determină uscarea ................................... şi micşorarea producţiilor ................................... Efectele
sale pot fi reduse prin ................................... terenurilor cultivate.
 ................................... se produce în nopţile senine de ................................... şi ..................................., când
temperatura coboară sub ................................... Efectele sale pot fi limitate prin producerea
perdelelor de ...................................
 Pelicula subţire de gheaţă formată pe sol, asfalt etc. prin îngheţul apei ploilor se numeşte
...................................
 Viscolul se produce atunci când ................................... puternic este însoţit de ..................................
Efectele lui pot fi diminuate prin plantarea ................................... ................................... şi construirea de
...................................
 ................................... sunt mişcări de răsucire a aerului. În România sunt extrem de ..................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 6 şi 8 de la pagina 77.
 Exerciţiul 6, oral.
 Exerciţiul 8:
C R..........................................................................................................................................................................
D R..........................................................................................................................................................................
E R..........................................................................................................................................................................
F R..........................................................................................................................................................................
 TEMĂ
 Vizionează videoclipurile de la paginile 75 şi 76.
 Analizează graficul alăturat și Evoluţia temperaturilor medii lunare multianuale
precizează: la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa
a) luna cu cele mai ridicate și luna cu cele mai
coborâte valori ale temperaturilor;
R....................................................................
......................................................................
b) anotimpul cu cele mai ridicate temperaturi
medii multianuale.
R....................................................................
 Scrie câteva activităţi desfăşurate de tine şi de părinţii tăi care au fost influenţate de climă.
R..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 Citeşte textul „REŢINE!”, din manual (partea de jos a paginii 77).
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

29
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 ZONELE DE CLIMĂ ŞI IMPORTANŢA CLIMEI

Pe Terra se găsesc mai multe zone şi tipuri de climă.


 Analizează figura 1 din manual (pag. 78) şi explică ce conţine.

În funcţie de latitudine, de distanţa faţă de ocean, de altitudinea reliefului etc., caracteristicile


elementelor şi fenomenelor climatice (temperatura aerului, precipitaţiile, vântul ş.a.) sunt diferite
de la o regiune geografică la alta.
Datorită formei şi mişcării de revoluţie a Pământului, pe suprafaţa planetei se evidenţiază mai
multe zone de climă (o zonă caldă, două zone temperate şi două zone reci), fiecare zonă cu mai
multe tipuri de climă.
A. Zona de climă caldă este situată între 0 şi 30o latitudine nordică şi sudică. În cadrul ei se
disting mai multe tipuri de climă: ecuatorială, subecuatorială, tropicală umedă (musonică) şi
tropicală uscată.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate pe grupe. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 78) şi scrieţi: (1) regiunile
geografice în care se găsesc tipurile de climă şi (2) caracteristicile lor.
Grupa 1: a. Clima ecuatorială
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Grupa 2: b. Clima subecuatorială
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Grupa 3: c. Clima tropicală umedă (musonică)
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Grupa 4: d. Clima tropicală uscată
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 1 şi 2 de la pagina 79.
 Exerciţiul 1: A. ....................................... B. ....................................... C. .......................................
 Exerciţiul 2: a. ....................................... b. ....................................... c. .......................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

30
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

B. Zonele de climă temperată sunt prezente în ambele emisfere, între 30 şi 60o latitudine. Se
caracterizează prin prezenţa vânturilor de vest şi a patru anotimpuri. În cadrul ei se găsesc mai multe
tipuri de climă: subtropicală, temperat-oceanică şi temperat-continentală.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 79), scrieţi:
(1) regiunile geografice în care se găsesc tipurile de climă şi (2) caracteristicile lor.
e. Clima subtropicală
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
f. Clima temperat-oceanică
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
g. Clima temperat-continentală
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 6 şi 7de la pagina 80.
 Exerciţiul 6, oral.
 Exerciţiul 7:
a. ● R......................................................................................................................................................
● R......................................................................................................................................................
● R......................................................................................................................................................
b. R.......................................................................................................................................................................
c. R.  clima temperat-oceanică: ......................  clima temperat-continentală: ......................

C. Zonele de climă rece se găsesc la latitudini mai mari de 60. Cuprind două tipuri de climă:
subpolară şi polară.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 80), scrieţi în fişa de
lucru: (1) regiunile geografice în care se găsesc tipurile de climă şi (2) caracteristicile lor.
h. Clima subpolară
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
i. Clima polară
 (1) Regiunile geografice: ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

31
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 (2) Caracteristicile climei: ................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 8, 9 şi 13 de la pagina 81.
 Exerciţiul 8:
R. A. ............................................ B. ............................................
 Exerciţiul 9, oral.
 Exerciţiul 13:
Nr. Tipul de climă Continentul/insula
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 80.
 Rezolvă următoarele exerciţii din manual: 4, 5 (pag. 79) şi 14 (pag. 81).
■ Exerciţiul 4: .................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
■ Exerciţiul 5: ...................................................................................................................…...........
…..............................................................................................................................................................
■ Exerciţiul 14:
clima subecuatorială dune
clima tropicală uscată gheţari
clima temperat-oceanică Ierburi înalte
clima polară Păduri de foioase

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

32
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Terra – O planetă în transformare. Hidrosfera

 HIDROSFERA – CARACTERISTICI ŞI IMPORTANŢĂ

Totalitatea apelor de pe Terra formează învelişul numit hidrosferă.


 Analizează imaginile din manual (pag. 86) marcate cu A, B, C şi D şi scrie ce
reprezintă.
A................................ B................................ C................................ D................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 87) şi rezolvă următoarele cerinţe:
 Completează spaţiile libere din propoziţiile de mai jos:
Mările şi oceanele ocupă ................................... din suprafaţa planetei noastre. Apa sărată
deţine ................................... din volumul total de apă de pe Terra şi se găseşte în ...................................
şi ................................... Apa dulce reprezintă doar ................................... şi se găseşte pe suprafaţa
uscatului (râuri, ..................................., mlaştini, ...................................), în sol şi subsol (ape
...................................) şi în atmosferă ( sub formă de ..................................., picături de apă şi cristale de
...................................).
 Scrie stările de agregare ale apei. R..............................................................................................................................

Activitate în perechi
Analizaţi imaginea de la pagina 86 din manual („Circuitul apei în natură”) şi
asociaţi fiecărui număr din desen termenul corespunzător din lista următoare: mare,
precipitaţii, nor, condensare, evaporare, râu, transpiraţia plantelor şi apă subterană.
................................................................. ...................................................................
................................................................. ...................................................................
................................................................. ...................................................................
................................................................. ...................................................................
Oamenii folosesc apa pentru satisfacerea necesităţilor lor.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 88) şi scrieţi câteva
domenii în care este utilizată apa.
R.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Citiţi rubrica „ŞTIAŢI CĂ...” din manual (pag. 89).

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 5 şi 6 de la paginile 88 şi 89.
 Exerciţiul 5:
A........................................ B........................................ C........................................
D........................................ E........................................
 Exerciţiul 6: R.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

33
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 TEMĂ
 Vizionează videoclipurile de la paginile 86 şi 88.
 Rezolvă următoarele exerciţii din manual: 2 (pag. 87) şi 7 (pag. 89).
■ Exerciţiul 2:
Hidrosfera reprezintă învelişul de apă al planetei. A F
Oceanul Planetar ocupă 29% din suprafaţa Pământului. A F
Cea mai mare cantitate de apă dulce se află în râuri şi lacuri. A F
Oceanul Planetar este alcătuită din totalitatea oceanelor şi mărilor planetei. A F
Procesul de trecere a apei din stare lichidă în stare gazoasă se numeşte condensare. A F
■ Exerciţiul 7:
R...............................................................................................................................................…...........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 OCEANUL PLANETAR

Oceanul Planetar este alcătuit din totalitatea oceanelor şi mărilor.

 Analizează figura 1 din manual („Oceane şi mări”, pag. 90) şi scrie numele celor
patru oceane de pe Terra.
R..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 90) şi rezolvaţi următoarele
sarcini de lucru:
 Scrieţi definiţia oceanelor. R............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Scrieţi trei particularităţi pentru Oceanul Pacific, câte o particularitate pentru oceanele
Atlantic şi Indian şi două particularităţi pentru Oceanul Arctic (Îngheţat).
 Oceanul Pacific. R....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Oceanul Atlantic. R.................................................................................................................................................
 Oceanul Indian. R....................................................................................................................................................
 Oceanul Arctic (Îngheţat) R...............................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

34
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

..........................................................................................................................................................................................................
 Scrieţi definiţia mărilor. R.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Scrieţi două deosebiri între mările mărginaşe şi mările continentale (interioare).
1. R...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. R...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă, cu ajutorul figurii 1 din manual (pag. 90), exerciţiul 4 de la pagina 91.
- mări mărginaşe: ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
- mări continentale: .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Apele oceanice şi marine sunt într-o continuă mişcare. Principalele mişcări ale apelor
Oceanului Planetar sunt: valurile, mareele şi curenţii.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 91), scrie:
 Cauza formării valurilor eoliene. R............................................................................................................................
 Cauza formării valurilor seismice (tsunami). R.................................................................................................

.
Valurile seismice se deplasează cu viteze ridicate (peste 300 km pe oră) şi pot depăşi înălţimi de 30 m.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 8 din manual (pag. 92).
R..............................................................................................................................................................................

La un val se disting mai multe elemente: creasta (partea cea mai înaltă a valului), baza (partea cea
mai joasă a valului), înălţimea (distanța, pe verticală, dintre bază și creastă) și lungimea (distanța dintre
două creste sau două baze consecutive).
Elementele unui val
 Stabileşte numele elementelor din
compunerea valului, marcate, în desenul
alăturat, cu litere.

R.
A. ...................................................................... C. ..........................................................................
B. ...................................................................... D. ..........................................................................

Mareele reprezintă ridicarea şi coborârea periodică a suprafeţei apelor oceanice şi marine.


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Utilizând textul din manual („REŢINE!”, pag. 91), completaţi spaţiile
libere din textul de mai jos.
Mareele sunt determinate de atracţia ...................................... şi a ...................................... În 24 de
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

35
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

ore se produc ...................................... maree. De două ori pe zi, nivelul apelor creşte şi înaintează pe
ţărm, la ......................................, şi, tot de două ori, apele se ......................................, la ......................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă, oral, exerciţiul 9 din manual (pag. 92).

Curenţii oceanici sunt deplasări ale apelor oceanice pe distanţe mari.


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 92) şi scrieţi:
 Cauza formării curenţilor oceanici. R..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Tipurile de curenţi în funcţie de temperatura apelor. R......................................................................................
 Două componente naturale influenţate de curenţii oceanici. R.......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 10 din manual (pag. 93).
- curenţi calzi: .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
- curenţi reci: ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

 TEMĂ
 Vizionează videoclipurile de la paginile 90 şi 91.
 Rezolvă jocul interactiv numărul 1 (pag. 90).
 Rezolvă exerciţiul 11 din manual (pag. 93).
R...............................................................................................................................................…............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 APELE SUBTERANE ŞI APELE CURGĂTOARE

Apele continentale cuprind: ape subterane şi apele de suprafață.


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 94) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 Cum se formează apele subterane? R........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Ce este stratul acvifer? R.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

36
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Ce sunt apele minerale? R...............................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................
 Ce sunt apele carbogazoase? R....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Care este apa plată? R...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 Explicaţi figurile 1 şi 3 din manual (pag. 94).

Apele curgătoare cuprind: pâraiele, râurile şi fluviile. Ele îşi sapă văi prin care se scurg din
locurile mai înalte spre cele joase. În cadrul unei văi se disting: albia minoră (prin care curge râul) şi
lunca sau albia majoră (prin care apa râului se revarsă la inundaţii).
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 95) şi completaţi ce
reprezintă:
 Izvorul .................................................................................................................................................................................
Izvorul poate fi o apă subterană ieşită la suprafaţă, un lac, marginea unui gheţar etc.
 Cursul râului ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Cursul râului se împarte în trei sectoare: superior, mijlociu şi inferior.
 Gura de vărsare ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
În general, fluviile se varsă prin delte şi estuare.
 Afluentul ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Confluenţa .............................................................................................................................................................................
 Bazinul hidrografic ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Cumpăna de apă ................................................................................................................................................................

 Cu ajutorul textului de la rubrica „REŢINE!” şi a figurilor 4 şi 5 din manual (pag.


95), explicaţi cum se formează deltele şi estuarele şi prin ce se deosebesc.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 3 din manual (pag. 96).
R. ○ izvor – ............ ○ curs – ............ ○ afluent – ............
○ confluenţă – ............ ○ gură de vărsare – ............

Fluviile sunt cele mai mari ape curgătoare. Au lungimi de sute sau mii de kilometrii şi se varsă,
în general, în mări şi oceane.
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Rezolvă exerciţiul 7 din manual (pag. 97).
R. 1 – ... 6 – ...
2 – ... 7 – ...
3 – ... 8 – ...

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

37
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

4 – ... 9 – ...
5 – ... 10 – ...

 TEMĂ
 Vizionează videoclipurile de la paginile 94 şi 95.
 Rezolvă jocul interactiv numărul 3 (pag. 96).
 Rezolvă exerciţiul 10 din manual (pag. 97).
R...............................................................................................................................................…............
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 APELE STĂTĂTOARE ŞI GHEŢARII

 Ce reprezintă figura A din manual (pag. 98)? Dar figura B?


Apele stătătoare sunt ape acumulate în adâncituri (depresiuni) situate pe continente şi insule.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 98) şi completaţi graficele
de mai jos:
 Categoriile de ape stătătoare.

 Sursele de alimentare cu apă ale apelor stătătoare.

 Principalele tipuri de lacuri.

Adânciturile (cuvetele lacustre) în care s-au format lacurile au apărut în diferite moduri. În
funcţie de originea acestor cuvete, lacurile naturale sunt de mai multe tipuri: lacuri tectonice, lacuri
provenite din foste mări (cu originea tot tectonică), lacuri glaciare, lacuri vulcanice ş.a.
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Analizează figura 1 din manual (pag. 98) şi completează tabelul de mai jos.
Continente Lacuri
Asia
.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

38
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

America de Nord
Africa
America de Sud
.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Cu ajutorul informaţiilor din manual (pag. 99), completează
spaţiile libere din textul de mai jos.
Principalele tipuri de lacuri
 Lacurile tectonice s-au format în .................................., provenite prin ruperea ..................................
.................................. Lacul Baikal este cel mai .................................. (1.637 m) lac de pe Terra. Alte lacuri
tectonice sunt: Tanganyika şi Malawi, în .................................., şi Marea Moartă, în ..................................
 Lacurile provenite din foste mări au suprafeţe foarte întinse. Marea Caspică este cel mai
.................................. (371.000 km2) lac de pe Glob.
 Lacurile glaciare s-au format în locurile ocupate în trecut de .................................. Din
categoria lacurilor glaciare fac parte: Marile Lacuri şi Lacul Urşilor, în .................................., Ladoga şi
Onega, în ..................................
 Lacurile .................................. se află în craterele .................................. Astfel de lacuri se găsesc în
Japonia, Islanda, Noua Zeelandă. Singurul lac vulcanic din ţara noastră este ..................................
 Lacurile artificiale (antropice) sunt create de .................................. pentru producerea
energiei electrice, irigaţii, turism etc. Lacul .................................. este cel mai întins lac (8.500 km2)
realizat de oameni. În ţara noastră se găsesc numeroase astfel de lacuri: Vidraru, Vidra ş.a.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Activitate în perechi. Rezolvaţi exerciţiul 1 de la pagina 99.
 R...........................................................................................................................................................
 R...........................................................................................................................................................
 R...........................................................................................................................................................
 R...........................................................................................................................................................
Apa în stare solidă reprezintă 2% din volumul hidrosferei şi 75% din totalul apei dulci.
Gheţarii se formează în regiunile zăpezilor permanente: în regiunile polare (Antarctida şi Insula
Groenlanda) şi pe munţii înalţi (la peste 5.000 m altitudine în zona caldă, la peste 3.000 m altitudine
în zonele temperate şi la mai puţin de 1.000 m altitudine în zonele reci).
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 100) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 Câte tipuri de gheţari se formează pe uscat şi care sunt acestea? R..............................................................
………………………………………………………………....................................................................................................................
 Ce este banchiza? R...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………....................................................................................................................
 Ce este aisbergul? R..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………....................................................................................................................
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Rezolvă exerciţiul 8 de la pagina 101.
R..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

39
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

Citiţi rubrica „ŞTIAŢI CĂ...” din manual (pag. 101).

 TEMĂ
 Vizionează videoclipurile de la paginile 98 şi 100.
 Rezolvă exerciţiile 2 (pag. 100), 9 şi 10 din manual (pag. 101).
 Exerciţiul 2:
A B
1. Tanganyika a. lacuri tectonice
2. Marile Lacuri b. lacuri-foste mări
3. Sfânta Ana c. lacuri vulcanice
4. Marea Caspică d. lacuri artificiale
5. Lacul Porţile de Fier e. lacuri glaciare
 Exerciţiul 9:
R...............................................................................................................................................…............
.................................................................................................................................................................
 Exerciţiul 10:
R...............................................................................................................................................…............
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 APELE DIN ORIZONTUL LOCAL

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul Râul Dâmboviţa are izvoarele în munţii
alăturat și precizaţi: Făgăraş şi Leaota şi după un curs, predominant pe
a) apele curgătoare care străbat direcţia nord-vest–sud-est, se varsă în râul Argeş, la
Budeşti, cu un debit mediu de 13,3 m3/s.
Capitala; R……………………………………………….
Alimentarea râului este nivo-pluvială (70%), cu
.........................................................................................
aport subteran moderat (30%), iar regimul de
b) locul din care izvorăște Dâmbovița, scurgere se caracterizează prin viituri mari de
direcția de curgere și râul în care se varsă; primăvară, vară şi toamnă şi prin perioade cu ape
R......................................................................................... foarte mici vara şi iarna.
............................................................................................ Pentru stoparea frecventelor inundaţii (1532,
c) afluentul Dâmboviţei din regiunea 1673, 1774, 1865, 1948, 1972, 1975, 1979 ş.a.) s-au
Municipiului Bucureşti; R………………………… iniţiat o serie de lucrări de amenajare, care au
d) perioada în care a fost amenajată început încă din 1775. În perioada 1985-1989 au
Dâmbovița și în ce a constat amenajarea; fost proiectate şi executate lucrările de amenajare
complexă a Dâmboviţei: Acumularea Lacul Morii şi
R.........................................................................................
cuva de ape curate şi caseta de ape uzate.
............................................................................................ Râul Colentina, afluent al Dâmboviţei, prin
e) în ce a constat amenajarea râului lucrările de regularizare (începute în 1933) a fost
Colentina. R................................................................... transformat într-o salbă de lacuri.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

40
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

Apele Municipiului BucureştiSecţiune
transversală
prin canalul
Dâmboviţei.

 Analizează harta alăturată și


precizează:
a) numele lacurilor de pe râul
Colentina, dinspre amonte
(L. Mogoşoaia) spre aval; R………………
...............................................................................
……….....................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
b) numele lacurilor din Sectorul 6;
R............................................................................. c) numărul sectorului în care se află L. Tineretului.
………………………………………………………... R.........................................................................................................................

În ţara noastră, populaţia este alimentată cu apă din râuri, lacuri şi ape subterane. Pentru a
deveni bună de băut, apa este supusă mai multor procese de curăţare şi filtrare şi supravegheată
continuu.
Apa menajeră, apa industrială şi substanţele chimice folosite în agricultură, reprezintă
principalele cauze ale poluării apelor.

 Care sunt sursele de poluare ale apei din localitatea voastră?

Ploile abundente şi topirea bruscă a zăpezii pot provoca viituri (creşteri bruşte ale debitului),
revărsări ale apei în luncă şi inundaţii. Revărsările şi inundaţiile pot determina pagube materiale şi
chiar pierderi de vieţi omeneşti.
 TEMĂ
 CLUBUL MICILOR GEOGRAFI, punctele 1 a. şi 2 din manual (pag. 102).
R...............................................................................................................................................…...........................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

41
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Terra – O planetă în transformare. Biosfera şi solurile

 BIOSFERA ŞI SOLURILE
CARACTERISTICI ŞI IMPORTANŢĂ

 Analizează figura 1 din manual (pag. 108) şi precizează prin ce se deosebeşte


Pământul de celelalte planete ale Sistemului Solar.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 108) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 Ce este biosfera? R...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Biosfera este compusă din peste 500.000 de specii de plante şi mai mult de 1.500.000 de specii
de animale.
 Care este zona în care trăiesc cele mai multe vieţuitoare? R............................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Până la ce adâncimi au fost identificate vieţuitoare în scoarţa terestră? R...............................................
 Care sunt formele de relief cu cele mai mari adâncimi (aparţinând bazinelor oceanice) în care
se găsesc vieţuitoare? R.........................................................................................................................................................
 Cum se numeşte stratul atmosferei cu cele mai mari înălţimi în care au fost identificaţi microbi?
R.......................................................................................................................................................................................................
 De ce este importantă biosfera pentru planeta noastră? R................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 2 şi 4 din manual (pag. 108). Desen copac
 Exerciţiul 2: .............................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 Exerciţiul 4: 

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Utilizează textul din manual („REŢINE!” – sus –, pag. 109) şi arată importanţa biosferei
pentru om.
R.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

42
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Rezolvă exerciţiul 5 de la pagina 109.


R...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!” – jos –, pag. 109-110) şi
răspundeţi la următoarele întrebări:
 Ce este solul? R.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Care este principala însuşire a solului? R...................................................................................................................
 De ce solul reprezintă cea mai importantă resursă naturală pentru om? R..............................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvaţi, oral, exerciţiile 8 şi 9 de la pagina 110.

Citiţi rubrica „ŞTIAŢI CĂ...” din manual (pag. 110).


 TEMĂ
 Realizaţi proiectul în echipă propus de manual (pag. 110).

 PLANTELE ŞI ANIMALELE – REPARTIŢIA LOR GEOGRAFICĂ

Pe Terra, plantele şi animalele nu sunt răspândite uniform. Se găsesc regiuni geografice


bogate în vieţuitoare şi regiuni geografice sărace în vieţuitoare.
Cei mai importanţi factori care contribuie la această răspândire sunt: lumina, clima, relieful,
solul şi omul.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Utilizând textul din manual („REŢINE!”, pag. 111-112), scrieţi:
 Cum influenţează lumina vieţuitoarele. R..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Elementele climatice care influenţează răspândirea vieţuitoarelor. R.........................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Regiunile climatice sărace în vieţuitoare (a) şi regiunile climatice bogate în vieţuitoare (b).
R. (a) .............................................................................................................................................................................................
(b) ..................................................................................................................................................................................................
 Cum influenţează vântul adaptarea şi răspândirea vieţuitoarelor. R...........................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvaţi, oral, exerciţiile 2, 3 şi 5 din manual (pag. 112).

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 112) şi răspunde la
întrebările de mai jos:
 Care sunt caracteristicile reliefului ce contribuie la răspândirea vieţuitoarelor? R...............................
..........................................................................................................................................................................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

43
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Cum influenţează altitudinea etajarea vegetaţiei? R............................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................
 Cum influenţează expunerea versanţilor răspândirea vegetaţiei? R.............................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Ce influenţe are omul în răspândirea vieţuitoarelor? R.......................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 6 şi 8 din manual (pag. 113).
 Exerciţiul 6:

 Exerciţiul 8:

A.................................. B.................................. C.................................. D..................................


Care indică rolul negativ al omului? R...............................................................................................

Vegetaţia influenţează răspândirea faunei.


 Cum influenţează vegetaţia răspândirea animalelor?
R..............................................................................................................................................................

Domeniile de viaţă reprezintă mediile naturale în care trăiesc vieţuitoarele. Acestea sunt:
domeniul subteran, domeniul terestru (domeniul uscatului), domeniul acvatic şi domeniul aerian.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 113) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 A. Ce cuprinde domeniul subteran? B. Dar domeniul acvatic?
A. R..................................................................................................................................................................................................
B. R..................................................................................................................................................................................................
 A. Care este domeniul de viaţă cel mai bogat în vieţuitoare? B. Dar cel mai sărac?
R. A................................................... B...................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Activitate pe grupe. Rezolvaţi exerciţiul 9 din manual (pag. 113).
Grupa 1: A. R...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Grupa 2: B. R...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Grupa 3: C. R...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Grupa 4: D. R...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

44
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 111.
 Rezolvă exerciţiul 4 din manual (pag. 112).
a. R. Specii adaptate la temperaturi Specii adaptate la temperaturi Specii adaptate la diferenţe mari de
ridicate foarte scăzute temperatură între vară şi iarnă

b. R...................................................................... c. R......................................................................

 SOLUL – RESURSĂ DE VIAŢĂ

Solul este o resursă de viaţă pentru majoritatea plantelor.


Totalitatea solurilor formează un strat foarte subţire, discontinuu, numit pedosferă.
Factorii care contribuie la formarea solurilor se numesc factori pedogenetici.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!” – sus –, pag. 114) şi scrieţi:
 Factorii pedogenetici. R......................................................................................................................................................
 Importanţa rocilor în formarea solurilor. R..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Importanţa climei în formarea solurilor. R...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Importanţa vieţuitoarelor în formarea solurilor. R...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvaţi, oral, exerciţiile 2, 3 şi 4 de la pagina 114.

Solul este compus din materie solidă (organică şi minerală), apă şi aer.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Activitate în perechi. Citiţi textul din manual („REŢINE!” – jos –, pag. 114) şi stabiliţi
provenienţa şi importanţa:
 materiei organice; R.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 materiei minerale; R............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 apei; R.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 aerului. R...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Pe verticală, solul este alcătuit din mai multe straturi care se deosebesc după conţinutul în
humus, culoare, aspect etc., numite orizonturi de sol. Aceste straturi (orizonturi de sol) sunt
marcate cu litere şi alcătuiesc profilul solului.

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

45
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

În funcţie de caracteristicile acestor orizonturi, se deosebesc mai multe tipuri de soluri:


cernoziom, soluri brune, podzol, terra rossa ş.a.
Omul, prin îndepărtarea vegetaţiei naturale şi practicarea agriculturii, contribuie la
degradarea solurilor.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Pe baza textului din manual (pag. 115), precizează măsurile care se impun pentru
diminuarea degradării solurilor.
R.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 6 din
manual (pag. 115).

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 114.
 Rezolvă exerciţiile 7 şi 8 din manual (pag. 115).
 Exerciţiul 7:
a. R...........................................
b. R..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 Exerciţiul 8:
R...............................................................................................................................................….............
..................................................................................................................................................................

 PROTECŢIA PLANTELOR ŞI A ANIMALELOR

De-a lungul timpului, oamenii au acţionat asupra mediului natural, transformându-l într-un
mediu antropic, din care au fost înlăturate, aproape în totalitate, plantele şi animalele sălbatice.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 116), precizează:
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

46
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 câteva activităţi umane care au determinat înlăturarea vegetaţiei naturale şi a animalelor


sălbatice; R..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 câteva specii de animale care au dispărut; R............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 câteva specii de animale pe cale de dispariţie. R.....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 1 şi 3 din manual (pag. 116).
 Exerciţiul 1: .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 Exerciţiul 3: balaurul dobrogean mamifer
castor pasăre
hoitar peşte
morun reptilă

Oamenii, conştienţi de efectele negative avute asupra mediului natural, au luat măsuri pentru
ocrotirea vieţuitoarelor, aerului, apelor şi solurilor.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Citeşte textul din manual („REŢINE!”, pag. 116) şi scrie câteva măsuri destinate
ocrotirii mediului natural.
R.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Cu ajutorul vocabularului din manual (pag. 118), scrie ce sunt:
 rezervaţia naturală = ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 parcul naţional = ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Activitate în perechi. Rezolvaţi exerciţiul 5 din manual (pag. 117).
Ziua Internaţională a Păsărilor = Ziua Internaţională a Pădurii =
Ziua Internaţională a Solului = Ziua Mondială a Mediului =

Citiţi rubrica „ŞTIAŢI CĂ...” din manual (pag. 118).

 TEMĂ
 Vizionează videoclipul de la pagina 117.
 Rezolvă exerciţiul 2 din manual (pag. 116).
a. R..........................................................................................................................................................
b. R..........................................................................................................................................................
c. R..........................................................................................................................................................
 Realizaţi punctul a de la cel de-al doilea proiect în echipă propus de manual (pag. 117;
„Se dau următoarele parcuri naţionale din ţara noastră: Buila-Vânturariţa, Călimani, Ceahlău ...”).

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

47
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Zonele naturale ale Terrei

 ZONELE NATURALE ALE TERREI

Datorită climei, apei, vieţuitoarelor etc., regiunile geografice se deosebesc unele de altele,
formând peisaje naturale.
Peisajele naturale redau aspectele unor regiuni geografice care se evidenţiază prin:
înfăţişarea vegetaţiei, speciile de animale caracteristice, tipurile de soluri etc. Denumirile lor au
fost date după tipurile de vegetaţie caracteristice.
 Analizează figura 1 din manual (pag. 122) şi observă dispunerea în latitudine (de la
Ecuator la poli) a tipurilor de peisaje.
În zona caldă se evidenţiază următoarele tipuri de peisaje: peisajul pădurii ecuatoriale,
peisajul de savană, peisajul pădurii musonice şi peisajul de semideşert şi deşert.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 122-123),
realizează următoarele sarcini de lucru:
 Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos.
a. Peisajul pădurii ecuatoriale se găseşte în clima ..................................., în Câmpia
Amazonului, Bazinul Congo, Arhipelagul Indonezian etc.
Pădurea, luxuriantă, este compusă din numeroase specii de arbori şi ...................................:
abanos, mahon, arbore-de-cauciuc, ferigă arborescentă, liane ş.a. În pădurea ecuatorială trăiesc
maimuţe (.................................., ..................................), reptile, păsări viu colorate (..................................,
..................................).
Solurile, de culoare .................................., au fertilitatea destul de ridicată.
b. Peisajul de savană este determinat de clima subecuatorială din Africa, America de Sud
(Podişul Braziliei, Podişul Guyanei) etc.
 Scrieţi prin ce se evidenţiază vegetaţia peisajului de savană. R.......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Animalele sunt, în general, de dimensiuni mari: girafa, zebra, bivolul african, elefantul
african, hipopotamul, leul, leopardul, hiena, struţul etc.
 Care este culoarea şi nivelul fertilităţii solurilor din savană? R.......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
c. Peisajul pădurii musonice este prezent în cadrul climei tropicale umede din Asia de
Sud-Est şi Sud (peninsulele Indochina şi India).
Pădurea musonică este luxuriantă, destul de asemănătoare cu cea ecuatorială, iar solurile sunt
de culoare roşiatică.
 Prin ce se evidenţiază unele specii de arbori? R......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Dă exemple de plante (a) şi animale (b) caracteristice pădurii musonice.
(a) R................................................................................................................................................................................................
(b) R................................................................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

48
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

d. Peisajul de semideşert şi deşert este prezent în Africa (Sahara, Depresiunea Kalahari),


Asia de Sud-Vest (Peninsula Arabia), Australia, America de Sud (Deşertul Atacama) etc. şi a fost
generat de clima tropicală uscată, fapt pentru care predomină câmpurile acoperite cu pietre şi
nisip.
Vegetaţia este compusă din ierburi şi tufişuri cu frunze mărunte şi spini (cactuşi), iar fauna
este foarte redusă.
 Scrieţi câteva specii de animale care trăiesc în regiunile de semideşert şi deşert. R..............................
..........................................................................................................................................................................................................

 Arătaţi, pe harta murală, Câmpia Amazonului, Arhipelagul Indonezian, Podişul


Braziliei, Podişul Guyanei, peninsulele India, Indochina şi Arabiei, Sahara şi Depresiunea
Kalahari.
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Rezolvă exerciţiul 2 din manual (pag. 123).
urs panda peisajul pădurii ecuatoriale
dromader peisaj de savană
girafă peisaj de deşert
gorilă peisajul pădurii musonice
În zonele temperate se găsesc: peisajul mediteranean, peisajul pădurii de foioase, peisajul
de stepă şi peisajul pădurii de conifere.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Cu ajutorul textului din manual („REŢINE!”, pag. 124), realizaţi
diferitele sarcini de lucru.
e. Peisajul mediteranean se întâlneşte în regiunile cu climă subtropicală din arealul Mării
Mediterane, sudul Australiei, California (America de Nord) etc.
Vegetaţia este formată din arbori şi arbuşti, iar solurile sunt de culoare roşie (terra rossa).
 Scrieţi speciile de plante (a) şi animale (b) caracteristice peisajului mediteranean.
(a) R................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(b) R................................................................................................................................................................................................
 Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos.
f. Peisajul pădurii de foioase se găseşte în regiunile cu climă ..............................
.............................. şi ....................................................... (în vestul şi centrul Europei, estul Asiei, estul
Americii de Nord etc.).
Copacii, în timpul ................................., îşi pierd ................................. (stejarul, fagul, arţarul ş.a.)
Animalele caracteristice sunt: ................................., ................................., căprioara, mistreţul şi jderul.
Solurile din pădurile de foioase sunt mai ................................. în humus.
g. Peisajul de stepă este întâlnit în regiunile cu climă temperat-continentală din Europa
de Est, Asia, America de Nord (Podişul Preriilor), America de Sud etc.
 Scrieţi în fişă: 1. caracteristica vegetaţiei, 2. animalele caracteristice şi 3. numele solului şi
nivelul fertilităţii.
1. R..................................................................................................................................................................................................
2. R..................................................................................................................................................................................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

49
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

3. R..................................................................................................................................................................................................
h. Peisajul pădurii de conifere este caracteristic părţii nordice a zonei temperate (în Asia,
Europa şi America de Nord) şi regiunilor montane. Solurile au fertilitate redusă.
 Care este caracteristica pădurii de conifere şi care sunt speciile de arbori dominante?
R.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Scrie câteva specii de animale care îşi găsesc adăpost în pădurea de conifere?
R.......................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 6 şi 7 din manual (pag. 124).
 Exerciţiul 6: oral.
 Exerciţiul 7:
R. jder vegetaţie mediteraneană
elan pădure de foioase
magot stepă
bizon pădure de conifere

În zonele reci se evidenţiază: peisajul de tundră şi peisajul polar.


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Activitate în perechi. Utilizaţi textul din manual („REŢINE!”, pag. 125) şi realizaţi
diferitele sarcini de lucru.
i. Peisajul de tundră este caracteristic climei subpolare din nordul Asiei, Europei şi
Americii de Nord.
Din cauza temperaturilor scăzute, plantele sunt adaptate unei perioade scurte de
vegetaţie, iar animalele, gerurilor iernii.
Solurile sunt mlăştinoase în perioada mai caldă.
 Scrieţi plantele (a) şi animale (b) caracteristice peisajului de tundră.
(a) R................................................................................................................................................................................................
(b) R................................................................................................................................................................................................
 Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos.
j. Peisajul polar sau al ................................... reci din Antarctida şi Insula ................................... este
determinat de clima ...................................
Vegetaţia, foarte săracă, se reduce la mici porţiuni – cu muşchi, .................................. şi
..................................... – situate la marginile gheţarilor şi pe stâncile ...................................
Animalele trăiesc în apropierea ...................................: urşi ................................... (în emisfera
...................................), pinguini (în ...................................), foci ş.a.

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiile 9 şi 10 din manual (pag. 125).
 Exerciţiul 9:
Tundra şi deşerturile reci se găsesc în zona de climă ............................................. În nordul Europei se
găseşte peisajul ............................................, iar în interiorul Insulei Groenlanda, cel al
............................................. Pinguinii trăiesc pe continentul numit ............................................., iar boul
moscat în regiunea cu climă .............................................
Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

50
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

 Exerciţiul 10, oral.

Citiţi rubrica „ŞTIAŢI CĂ...” din manual (pag. 125).

 TEMĂ
 Vizionează videoclipurile de la paginile 122 şi 124.
 Rezolvă exerciţiile 1, 3 şi 5 din manual (pag. 123).
 Exerciţiul 1:
 peisajul pădurii ecuatoriale: .................................................
 peisajul de savană: .................................................
 peisajul de deşert: .................................................
 peisajul pădurii musonice: .................................................
 Exerciţiul 3:
R...............................................................................................................................................…............
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 Exerciţiul 5:
a. R...........................................................................................................................................…............
.................................................................................................................................................................
b. R...........................................................................................................................................…............
.................................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

51
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e”, B u c u r e ş t i

Anexă

CALENDARUL EVENIMENTELOR ECOLOGICE

2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede;


27 februarie – Ziua Internaţională a Ursului Polar;
12 martie – Ziua Gărzii Naţionale de Mediu;
15 martie-15 aprilie – Luna Pădurii;
21 martie – Ziua Internaţională a Pădurii;
22 martie – Ziua Mondiala a Apei;
23 martie – Ziua Mondială a Meteorologiei;
1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor;
22 aprilie – Ziua Internaţională a Planetei Pământ (Ziua Pământului);
15 mai – Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă;
22 mai – Ziua Internaţională a Biodiversităţii;
5 iunie – Ziua Mondială a Mediului;
8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor;
21 iunie – Ziua Mondială a Soarelui;
11 decembrie – Ziua Internaţională a Muntelui;
16 septembrie – Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon;
5 decembrie – Ziua Internaţională a Solului.

IOAN MĂRCULEŢ  CĂTĂLINA MĂRCULEŢ


TERRA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE FIZICĂ
Caiet pentru clasa a V-a
ISBN 978-973-0-27501-8
Bucureşti – 2018

Terra – elemente de geografie fizică. Caiet pentru clasa a V-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-27501-8, 2018.

52