Sunteți pe pagina 1din 762

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

ANUAR
( 1989-20 14)
AUTORI: Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB (coordonator)
Ec. dr. Cornelia-Mirela MEDELEANU
Lector univ. dr. Ionuţ NISTOR

ISBN 978-606-714-183-2

Redactori: Mircea-Cristian GHENGHEA


Coperta: Manuela OBOROCEANU
Foto coperta 1: Corneliu GRIGORIU

© EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 2015


700109 – IAŞI, STR. PINULUI NR. 1A, TEL./FAX (0232) 314947
http://www.editura.uaic.ro; e-mail: editura@uaic.ro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

ANUAR
( 1989-20 14)

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA“


IAŞI – 2015
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

MEDELEANU, CORNELIA-MIRELA
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi : anuar (1989-2014) /
Cornelia-Mirela Medeleanu, Ionuţ Nistor ; coord. Gheorghe Iacob. - Iaşi :
Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-714-183-2

I. Nistor, Ionuţ
II. Iacob, Gheorghe (coord.)

050.8:378(498 Iaşi)”1989/2014"
SUMAR

CUVÂNTUL RECTORULUI (prof. univ. dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii) .................. 9

ARGUMENT (prof. univ. dr. Gheorghe Iacob) ...................................................................... 13

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI ÎN


PERIOADA 1989-2014 (prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, lector univ. dr. Ionuţ Nistor) ........ 15

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI ................... 53

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ................................................................................................ 77


Evoluţia sistemului de învăţământ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi ............................................................................................................................... 79
Facultatea de Biologie ....................................................................................................... 95
Facultatea de Chimie ....................................................................................................... 118
Facultatea de Drept .......................................................................................................... 137
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ...................................................... 154
Facultatea de Educaţie fizică şi Sport .............................................................................. 189
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice ............................................................. 203
Facultatea de Fizică ......................................................................................................... 232
Facultatea de Geografie şi Geologie ................................................................................ 256
Facultatea de Informatică ................................................................................................ 278
Facultatea de Istorie ......................................................................................................... 296
Facultatea de Litere ......................................................................................................... 313
Facultatea de Matematică ................................................................................................ 354
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei ............................................................. 375
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” ................................................... 392
Facultatea de Teologie Romano-Catolică........................................................................ 410
Centrul de Studii Europene.............................................................................................. 417
6 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ............................................................................ 429


Şcoala şi Grădiniţa Junior ................................................................................................ 431

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT........................................................................ 435

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ.............................................................................................. 547


Seminarul Matematic „Alexandru Myller” ..................................................................... 597
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”....................................................... 600
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ..................................................... 617

RELAŢII INTERNAŢIONALE ............................................................................................ 625

STRATEGIE UNIVERSITARĂ............................................................................................ 685


Direcții/Departamente administrative
(anul înființării departamentului, șefii departamentelor) ................................................. 687

ASOCIAŢII STUDENŢEŞTI ȘI ALUMNI ........................................................................... 695

GRĂDINA BOTANICĂ, STAŢIUNI DE CERCETARE, MUZEE,


OBSERVATORUL ASTRONOMIC .................................................................................... 705
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” ................................................................................. 707
Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași .................................................... 717
Staţiunea biologică marină „Prof. dr. Ioan Borcea”, Agigea........................................... 721
Staţiunea Biologică „Petre Jitariu” Neamţ ...................................................................... 726
Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică universitară „Ion Gugiuman”, Rarău ............ 729
Staţiunea de cercetare şi practică studenţească „Simion Mehedinţi”, Tulnici................. 731
Staţiunea Mădârjac .......................................................................................................... 733
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică................. 735
Muzeul de Istorie Naturală .............................................................................................. 737
Observatorul Astronomic ................................................................................................ 740

PERSONALUL UNIVERSITĂȚII ........................................................................................ 743


Dinamica posturilor didactice .......................................................................................... 745

BUGETUL UNIVERSITĂŢII .............................................................................................. 751


Autori:
prof. univ. dr. Gheorghe Iacob (coordonator), dr. Cornelia-Mirela Medeleanu; lector univ. dr. Ionuț Nistor
Elaborare texte și furnizare date:
Rectorat:
prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel Iancu; prof. univ. dr. Henri Luchian; prof. univ. dr. Dumitru Luca; prof. univ.
dr. pr. Gheorghe Popa; prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu; prof. univ. dr. Cătălin Tănase; prof. univ. dr.
Gheorghe Popa; prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru; Bogdan-Eduard Pleșcan;
Secretariatul General al Universității:
Oana Constandache; Petronela Gheorghiu; Lia Silion; Elena Vasilache; Anca Vlas;
Șef cabinet Rector:
Adina Cojocariu;
Biroul pentru studiile universitare de doctorat:
Mihaela Leontie; Gabriela Costin;
Departamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor:
Elena Felice;
Departamentul de Relații Internaționale:
Livia Dimitriu; Ioana Serafinceanu; Gina Marinescu; Ionela Ciobănașu; Ioana Păștinaru; Oana Țonea;
Gabriela Bârgăoanu; Cerasela Jufă; Alina Robu;
Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți:
dr. Oana-Andreea Chisăliță;
Facultatea de Biologie:
prof. univ. dr. Mircea-Nicușor Nicoară; prof. univ. dr. Ioan Moglan; prof. univ. dr. Constantin Toma; conf.
univ. dr. Smaranda Vântu; conf. univ. dr. Dragoș-Lucian Gorgan; conf. univ. dr. Naela Costică; ing. ec.
Cecilia Elena Bîlbă; Mihaela Bucșă;
Facultatea de Chimie:
prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu; conf. univ. dr. Ionel Humelnicu; prof. univ. dr. Alexandru Cecal; conf. univ.
dr. Dumitru Gânju; Angela Vatră; Gabriela Pavelescu; Ionela Fodor;
Facultatea de Drept:
prof. univ. dr. Tudorel Toader; lect. univ. dr. Dan Constantin Mâță; Costel Palade; Rodica Sora; Elena
Mandachi; Mariana Petcu;
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor:
prof. univ. dr. Dinu Airinei; prof. univ. dr. Carmen Pintilescu; prof. univ. dr. Adriana Prodan; prof. univ. dr.
Gheorghe Voinea; prof. univ. dr. Vasile Nechita; Cristina Hanganu; Florin Matran-Dan;
Facultatea de Educație Fizică și Sport:
lect. univ. dr. Lucian Popescu; Livia Ghiga; Elena Paraschiv;
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice:
prof. univ. dr. Nicu Gavriluță; prof. univ. dr. Anton Adămuț; prof. univ. dr. George Poede; prof. univ. dr.
Conțiu Tiberiu Șoitu; Claudia Elena Jacotă; Oana-Diana Boroda; Ionela-Georgiana Siminiceanu;
Facultatea de Fizică:
conf. univ. dr. Sebastian-Dumitru Popescu; Sergiu Doncilă; Livia Ionescu; Carmen Luca; Otilia Șova;
Cristina Tuca;
Facultatea de Geografie și Geologie:
prof. univ. dr. Corneliu Iațu; prof. univ. dr. Adrian Grozavu; prof. univ. dr. Ionel Muntele; conf. univ. dr.
Traian Gavriloaiei; prof. univ. dr. Nicolae Buzgar; conf. univ. dr. Doru Toader Juravle; prof. univ. dr.
Constantin Rusu; prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu; prof. univ. dr. Ioan Donisă; prof. univ. dr. Viorel
Erhan; prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu; lect. univ. dr. Dan Lesenciuc; lect. univ. dr. Lilian Niacșu; ec.
Cristian Adrian Pricop; Maria Rebegea; Liliana Apostoaie; Liliana Gherciu; Diana Al-Awabi; Contantin-
Cătălin Calu; Andra Ungureanu;
Facultatea de Informatică:
lect. univ. dr. Vlad Rădulescu; Lăcrămioara Leonte; Maria Buburuzan; Alina Popescu; Mariana Nechita;
8 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Facultatea de Istorie:
prof. univ. dr. Petronel Zahariuc; prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon; prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion
Bîrliba; prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan; Ioana Alexandrescu; Valeria Mihăilă; Lucia Rusu;
Facultatea de Litere:
prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuțitaru; prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu; prof. univ. dr. Ștefan Avădanei;
Bogdan Constantinovici; Doina Popescu;
Facultatea de Matematică:
prof. univ. dr. Liviu Florescu; prof. univ. dr. Cezar Oniciuc; Irina Decuș;
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației:
prof. univ. dr. Alois Gherguț; Mihaela Doina Artin;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”:
prof. univ. dr. Nicoleta Melniciuc-Puică; asist. univ. drd. pr. Paul-Cezar Hârlăoanu; pr. Adrian-Marian
Cucu;
Facultatea de Teologie Romano-Catolică:
prof. univ. dr. pr. Emil Dumea; Cristina Diaconu;
Centru de Studii Europene:
prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu; prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon; conf. univ. dr. Liviu-
George Maha; Ciprian Alupului; Cristina Jităreanu;
Școala și Grădinița Junior:
prof. Minea Liliana;
Seminarul Matematic:
prof. univ. dr. Vasile Oproiu; Andrei Patraș;
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”:
Lăcrămioara Chihaia; Elena Ștefănescu; Camelia Stumbea; Camelia Boca;
Editura Universității:
prof. univ. dr. Andrei Hoișie;
Grădin Botanică „Anastasie Fătu”:
prof. univ. dr. Cătălin Tănase;
Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:
conf. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon;
Direcția Resurse Umane:
Marina Sârbu; Tița Larie; Mihaela Potorac; Sonia Sofia Georgiu; Viorel-Marian Constantinovici; Lidia
Costăchescu; Paulina Mihăescu; Gabriela Enășescu; Irina Gentimir;
Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament:
Ana Maria Doboș;
Stațiunea Biologică Marină „prof. dr. Ioan Borcea” Agigea:
prof. univ. dr. Mircea-Nicușor Nicoară; conf. univ. dr. Victor Surugiu;
Stațiunea Biologică “Petre Jitariu” Neamț:
prof. univ. dr. Costică Misăilă;
Muzeul de Istorie Naturală:
conf. univ. dr. Ion Cojocaru; dr. Ana Davideanu;
Observatorul Astronomic:
lector univ. dr. Cătălin Galeș;
Direcția Financiar-Contabilă:
Liliana Iftimia; Marina Sârbu;
Serviciul de Achiziții Publice:
Viorel Bolohan;
Serviciul Gestiunea Patrimoniului:
Dorina Prisecaru; Iulian Popov;
Prelucrare și centralizare date:
Mariana Țura; Liviu Lupu; Constantin Hălăngescu; Luminița Philipe; Nicolae Mihoc; Simona Chiriluș.
CUVÂNTUL RECTORULUI

De-a lungul a peste trei pătrimi de veac, informaţiile despre activitatea şi evenimentele
Universităţii din Iaşi au fost sintetizate şi publicate, cu intermitenţe, în Anuare. Lectura
acestor documente cuprinzătoare şi sistematice reconstituie, în bună măsură, istoria unei
instituţii academice de referinţă în acest promontoriu al culturii europene, copleşită frecvent
de apăsarea căderilor sociale şi a ideologiilor însuşite fără voie, dar revigorată mereu de
energiile intelectuale, străduinţele morale şi devoţiunea personalităţilor luminoase care i-au
dat distincţie şi durată. Ea nu este o simplă trecere în revistă a unui trecut bun de înfăţişat la
evenimente festive sau a unor fapte care să nutrească pornirile iacobine ale constructorilor de
„mari proiecte sociale”, ci o „plăcută zăbavă” care-i procură cititorului privilegiul stării de
graţie din întâlnirea imaginară a creatorilor de idei, tipare analitice şi stil şi-i provoacă
zbuciumul retrăirii în timp a aceloraşi frustrări şi neputinţe care ne macină prezentul. Totuşi,
memoria instituţională antebelică reţine cu o claritate asemănătoare sofisticatului instrumentar
vizual de azi ordinea în evoluţie sincronă cu modelele inspiratoare apusene şi virtutea unei
comunităţi de aspiraţii exemplare – încrederea.
Cu deosebire şi aproape într-un contrast total, memoria parţială care-i succedă expune
o colectivitate cu trăsături nivelatoare, în ale cărei margini se află continuatorii de ideal şi
exemplaritate, dominată de vicisitudinile epocii de împrumut: suspiciunea generală şi
controlul total.
Dincolo de intensitatea emoţiilor trăite în conversaţia imaginară cu personalităţile pe
care le-am dori întruchipate în Universitatea de azi şi de subiectivitatea judecăţilor aspre
asupra generaţiilor cărora le suntem succesori direcţi şi părtaşi deopotrivă, lectura Anuarelor
prilejuieşte o lecţie esenţială: vigoarea şi dezvoltarea unei organizaţii necesită ordinea
memoriei instituţionale. O expresie de acum banală spune că „cine nu-şi cunoaşte istoria este
nevoit să o repete, prima dată ca o farsă, apoi ca o tragedie”.
Aproape toate universităţile pe care le privim cu admiraţie şi la ale căror „genius loci”
ne raportăm adesea pentru a dobândi ceva mai multă învăţătură au o tradiţie revelatoare,
consemnată într-o desăvârşită memorie instituţională. Nimeni nu se poate reinventa la
nesfârşit, mai cu seamă sub impulsuri şi impuneri din exterior. Nici o ordine socială, culturală
sau academică nu este rezultatul revoluţiei perpetue. Iar marile universităţi din ţările
occidentale au fost capabile să se dezvolte şi să atingă excelenţa în cercetare şi educaţie
tocmai pentru că au păstrat sau au recuperat tradiţiile culturale şi ştiinţifice încorporate.
10 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Într-o instituţie atât de complexă cum este universitatea nu ar fi posibil nici un progres
fără o bună aşezare a persoanelor potrivit cu meritele, competenţele şi aspiraţiile lor, a
activităţilor în acord cu scopurile şi mijloacele lor şi a informaţiilor despre acestea în
documente structurate funcţional şi ordonate cronologic. În perioada de peste patru decenii
premergătoare anilor '90, planificarea de comandă şi centralismul birocratic făceau cvasi-
inutilă memoria instituţională specifică. Trecutul trebuia, oricum, să fie mereu rescris în
scopul satisfacerii cerinţelor „celei mai înaintate clase sociale”, iar viitorul era perpetuu
„promiţător şi luminos”, conceput de reprezentanţii omniscienţi şi omnipotenţi ai clasei sus-
numite. Probabil, aceasta explică şi raţionalizarea consumului de hârtie, fapt care nu a mai
permis publicarea Anuarelor Universităţii noastre încă din 1971. Demn de menţionat este că,
spre meritul lor, profesorii care au contribuit la Anuarele postbelice ale Universităţii şi
conducătorii acestei instituţii au păstrat o linie de obiectivitate intelectuală şi probitate morală
în documentele publicate, în pofida dogmatismului ideologic şi triumfalismului
propagandistic al vremii. Ca atare, multe din informaţiile cuprinse în aceste documente, în
afara datelor statistice, pot fi utilizate pentru a reconstitui evoluţiile şi, mai ales, involuţiile
Universităţii noastre.
După colapsul sistemului socialist, în anii tranziţiei au fost publicate buletine statistice
şi buletine informative, dar nu Anuare.
Schimbările frecvente ale politicii şi reglementărilor învăţământului superior, ca şi
multiplele reforme instituţionale interne nu au permis răgazul sintezei, al perspectivei
coerente şi cuprinzătoare.
La aproape patru decenii de la publicarea ultimului document de acest fel, a apărut
Anuarul Universităţii pentru perioada 1 octombrie 1989 – 27 septembrie 2009. Durata de
două decenii constituie, pentru unele grupuri şi organizaţii de analiză geopolitică precum
Stratfor, o unitate de măsură a megatendinţelor, a mutaţiilor care schimbă ordinea politică şi
economică a lumii. Pentru noi, personalul academic, personalul administrativ, studenţii şi
servitorii vremelnici ai diriguirii Universităţii, durata de două decenii este o simplă întâmplare
a evidenţei documentare. În 2010 am găsit momentul potrivit şi energiile psihic-intelectuale
necesare, ca să nu mai spunem de resursele materiale şi financiare, aferente realizării acestui
document de sinteză.
Dar cum multe întâmplări au un tâlc, iar unele au şi sens, şi această întâmplare vădeşte
o încărcătură măcar simbolică. Ne-am străduit să reînnodăm o tradiţie iniţiată în 1895, pe care
rapoartele anuale de activitate nu o reprezentau decât parţial. În plus, chiar dacă perioada
respectivă nu a fost marcată în învăţământul superior românesc de o metamorfoză, ea a
înregistrat schimbări majore în forma şi conţinutul educaţiei şi cercetării universitare. Poate
mai mult decât tendinţele generale, mutaţiile produse în Universitatea noastră pe parcursul
ultimelor două decenii i-au reconfigurat scopurile, funcţiile, organizarea şi performanţele. A
fost revigorată tradiţia academică europeană a Universităţii ieşene, s-a reluat dezvoltarea
instituţională şi s-a resincronizat evoluţia cu cea a mediului academic internaţional. Poate că
Universitatea noastră nu a recuperat încă nivelul academic atins în preajma celui de-al doilea
război mondial. Cu certitudine, decalajul faţă de universităţile apusene comprehensive care i-
au servit drept model inspirator şi exemplu emulativ este unul destul de mare acum. Atingerea
unui nivel de competitivitate internaţională necesită resurse şi eforturi considerabile, iar
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 11

capacitatea de dezvoltare presupune o coerenţă interioară şi nu un sens comun împărtăşit


pentru care trebuie să lucrăm intens.
Dar Universitatea noastră se află într-un continuum cu propriile tradiţii bune şi stadiul
de dezvoltare imprimat de instituţiile academice apusene prestigioase şi inovative. În pofida
constrângerilor exterioare, accentuate de criză economică, şi a disfuncţionalităţilor interne, în
mare parte datorate eliberării doar parţiale din „captivitatea” trecutului colectivist,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi-a redobândit integritatea academică şi are un
stoc redutabil de capital instituţional. Pe scurt, există premisele unei bune dezvoltări.
Anuarul Universităţii (1989-2009) nu a relatat „împliniri măreţe şi obiective
mobilizatoare”, ci a oferit o radiografie clară a resurselor, evenimentelor, persoanelor şi
performanţelor în educaţie şi cercetare din aceste două decenii. Am reluat atunci o tradiţie a
instituţiei noastre, pe care astazi o ducem mai departe prin publicarea Anuarului pentru
perioada 1989-2014. Este o continuare nu doar a ideii de „arhivare” a patrimoniului spiritual
şi material, ci şi a stucturii, a arhitecturii interne, pentru a-i oferi cititorului o imagine coerentă
şi continuă asupra evoluţiei noastre instituţionale. Realizarea volumelor din anul jubileului de
un veac şi jumătate şi a celui prezent a necesitat munca asiduă şi devoţiunea multor nepreţuiţi
şi vrednici colegi din comunitatea universitară în integralitatea ei (studenţi, documentarişti,
personal academic şi personal administrativ). Tuturor le adresez, în numele Biroului
Senatului, gratitudinea şi recunoştinţa noastră.
De asemenea, desăvârşirea lucrării era cu neputinţă fără coordonarea perseverentă şi
suportul moral oferite de Domnul Prorector Gheorghe Iacob, Domnişoara Director General
Adjunct Cornelia Medeleanu şi Domnul Lector universitar Ionuţ Nistor. Le mulţumim frumos
şi ne exprimăm speranţa că publicarea anuarelor, la care au contribuit semnificativ, va
continua într-o tradiţie.
Ordinea bună este fundamentul tuturor lucrurilor bune. Pentru Universitatea noastră,
ordinea bună începe cu revigorarea şi dezvoltarea memoriei instituţionale.

RECTOR,
Profesor univ. dr. Vasile IȘAN
ARGUMENT

Istoria Universității din Iași are o tradiție a Anuarelor, a căror editare reprezintă o
dovadă de soliditate, de seriozitate și continuitate a unei instituții. Primul Anuar se referea la
anul școlar 1896-1897, fiind „precedat de o ochire retrospectivă asupra învățământului
superior din Iași”. În continuare, au fost editate anuare pentru aproape toți anii școlari, cel mai
important al perioadei antebelice fiind Anuarul general al Universității din Iași, tipărit cu
prilejul jubileului de 50 de ani, în anul 1911. În perioada interbelică au fost publicate anuare
în fiecare an sau pentru un șir de ani consecutivi, cel mai important – o adevărată istorie a
Universității – fiind Anuarul pentru anii 1930-1935.
Al doilea război mondial a întrerupt tradiția editării Anuarelor. Cu prilejul
Centenarului, s-a publicat un Anuar pentru două decenii: 1939-1959, pentru ca apoi să fie
publicate anuare până în anul universitar 1970/1971. A urmat o sincopă până la aniversarea a
150 de ani! Deși ar fi fost necesar, a fost imposibil să recuperăm – prin documentare – anii
1972-1989. Ne-am limitat atunci, așadar, la ultimii 20 de ani: 1989-2009. Cel puțin, am reușit
să refacem tradiția Anuarelor, pe care o continuăm acum prin publicarea unui volum
impresionant sub raportul consistenței. Anuarul 1989-2014 oferă astfel, o imagine globală,
analitică, dar și sintetică asupra evoluției și transformărilor post-decembriste.
În privința modelului, trebuie spus că există câteva pentru cei 150 de ani: anuare
generale, asemănătoare cu o Istorie, precum cel de la Jubileul de 50 de ani sau cel din 1936
(pentru anii 1930-1935); anuare pentru un an sau mai mulți ani, publicate până la al doilea
război mondial, având informații variate privind istoria Universității; anuarele din perioada
socialistă, care sunt dominate de statistică.
Anuarul din 2010 trebuie evaluat în contextul publicațiilor editate cu prilejul
aniversării a 150 de ani de existență a Universității din Iași: o Istorie a Universității, realizată
de istorici; și o Istorie privind evoluția facultăților, cuprinzând contribuții ale unor specialiști
pentru fiecare domeniu. În aceste condiții, Anuarul s-a limitat la o serie de informații – mai
ales de natură statistică privind evoluția facultăților și a principalelor domenii de activitate din
Universitate. Prezentul volum propune, pe o structură și o concepție similare, o continuare a
ideii centrale care a animat editarea Anuarului din 2010: păstrarea tradiției editării principalei
cărți de vizită a Universității și sistematizarea informațiilor pentru anii post-decembriști, până
în 2014, pentru o perspectivă articulată asupra traseului instituției.
Informațiile incluse în Anuar au fost citite și corectate de mai multe ori de către
coordonator și autori, însă responsabilitatea pentru datele primare furnizate colectivului de
14 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

redactare revine facultăților, departamentelor, stațiunilor, serviciilor etc., care le-au furnizat cu
semnătură privind corectitudinea lor.
Mulțumim tuturor celor implicați – de la adunarea datelor la tehnoredactarea lor – în
realizarea acestui Anuar și sperăm că proiectul va fi continuat în următorii ani.

Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob


UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN
IAȘI ÎN PERIOADA 1989-2014
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
ÎN PERIOADA 1989-2014

TRANSFORMĂRI STRUCTURALE ȘI RECONSTRUCȚIE IDENTITARĂ ÎN PRIMII ANI AI


REGIMULUI POSTCOMUNIST

Imediat după căderea regimului comunist, Universitatea ieșeană a început un proces


complex și îndelungat de reconstrucție a identității. Transformările produse au fost
structurale, cele mai vizibile fiind legate de reformarea procesului didactic. Între prioritățile
asumate de conducerea Universității s-au numărat: eliminarea disciplinelor ideologice din
planurile de învățământ, reproiectarea planurilor de învățământ și a programelor didactice,
reorganizarea conținuturilor tematice ale cursurilor și seminariilor, accesul liber la orice sursă
bibliografică, independența față de structurile de putere, reevaluarea corpului profesoral al
Universității, în sensul asigurării cadrelor didactice pentru noile discipline și direcții de
cercetare, reorientarea sau retragerea din sistem a celor care au fost legați exclusiv de
disciplinele ideologice eliminate din planurile de învățământ, încadrarea masivă a resurselor
tinere în Universitate la toate facultățile și pentru toate domeniile1.
În condițiile în care reglementările venite de la minister erau puține și nu acopereau în
întregime paleta complexă de probleme, rolul fundamental în aceste prime transformări l-au
avut inițiativele individuale și ale noilor structuri de putere din Universitate, la care s-a
adăugat, în mod decisiv, presiunea constantă a studenților. Organizați în asociații, ei au
contribuit la eliminarea balastului ideologic din planurile de învățământ, astfel că, în primul
an după 1989, în Universitate nu se mai preda nicio astfel de disciplină2.
Tot studenții au fost cei care s-au implicat decisiv în procesul de „selecție” a cadrelor
didactice, produs în 1990. Acest proces a cuprins mai toate facultățile, principalii vizați fiind
profesorii cu o cunoscută activitate comunistă sau bănuită colaborare cu Securitatea, dar și cei
care predaseră discipline cu caracter ideologic sau cei ale căror cursuri și exigențe nu erau pe
placul studenților. Nu de puține ori, în spatele acestor acțiuni se aflau cadre didactice sau șefi
de catedre și decani care, pe fondul schimbării de sistem, încercau să-și rezolve conflicte mai
vechi cu colegii de facultate sau să își impună autoritatea. La nivelul Senatului Universității
au existat discuții aprinse privind soarta acestor profesori, discuții în urma cărora s-au creat
comisii de analiză a „cazurilor”3.

1
Constantin Sălăvăstru, Evoluţia sistemului de învăţământ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob, 2010, p. 71-72.
2
Ibidem.
3
Vezi Proces verbal al şedinţei Senatului universitar din 22 II 1990, în Arhiva Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi (AUAIC), fond Rectorat, dosar 9 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul
universitar 1989/1990, perioada 3 II 1990 – 30 III 1990); Proces verbal al şedinţei Senatului universitar din 7 VI
1990, în AUAIC, fond Rectorat, dosar 10 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul
universitar 1989/1990, perioada 1 IV 1990 – 7 VI 1990); Proces verbal al şedinţei Senatului universitar din 15
18 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Cu ocazia primelor proteste de amploare ale studenților, desfășurate la 19 ianuarie 1990,


sub forma grevei generale, au fost acuzate numeroase cadre didactice pentru comportament
imoral, mită, incompetență profesională și relații incorecte cu studentele. Acuzațiile și-au
diversificat ulterior registrul, studenții nemulțumiți de activitatea unor profesori făcând aluzie
la colaborarea acestora cu Securitatea.
De partea cealaltă, cei vizați au adus în sprijinul apărării caracterizări și recomandări ale
unor specialiști titrați, din alte centre universitare și au trimis scrisori de protest Senatului
Universității, în care arătau că cei mai înverșunați studenți erau, de fapt, dintre cei repetenți
sau dintre cei cu care nici nu apucaseră să se întâlnească la ore, adică persoane ușor
manevrabile de către colegii de facultate, care îi doreau îndepărtați de la catedră4.
Prevalându-se de presiunea pe care acești studenți o exercitau, de amenințările lor cu grevă și
deci de instabilitatea care se putea crea, consiliile profesorale au dat soluții defavorabile
cadrelor didactice supuse procesului de analiză. Cele mai multe au fost „pensionate forțat”, au
acceptat norma de cercetare sau s-au respecializat.
Trecerea de la un sistem la altul a avut, evident, implicații profunde pentru Universitate,
iar schimbările nu au ținut întotdeauna pasul cu așteptările corpului academic. Erau
numeroase probleme moștenite, multe dificultăți de rezolvat, iar instabilitatea caracteristică
oricărui început de drum a avut expresii chiar la nivelul conducerii universității. La numai
câteva luni de la schimbarea regimului și de la alegerea noilor structuri de putere, rectorul
Călin Ignat și prorectorii Alexandru Călinescu și Gheorghe Popa au fost la un pas de demisie.
Încercând să-și argumenteze decizia, Alexandru Călinescu preciza că: „După aproape patru
săptămâni de activitate [era prorector cu Relațiile externe ale universității și cu Centrul de
multiplicare – I.N.], constat că toate încercările mele și ale altor colegi ai mei de a întreprinde
ceva constructiv în aceste direcții au fost, în chip sistematic, sabotate. Voi menționa câteva
elemente ce arată că, la Universitatea din Iași, mai nimic nu s-a schimbat față de perioada
numită până la 22 decembrie 1989 „epoca de aur”. Întregul aparat birocratic a rămas intact, în
picioare, împiedicând desfășurarea cât de cât normală a oricărei activități mai importante.
Membrii Senatului sunt convocați în ședințe interminabile, unde se discută, cu precădere,
probleme minore, străine de viața universitară. Universitatea din Iași este practic izolată față
de celelalte universități din țară. Nu am reușit până astăzi să expediez scrisorile prin care
Universitatea din Iași își exprimă dorința de a stabili relații de colaborare cu institute
academice prestigioase din străinătate. La un moment dat cineva a spus că s-a depășit „cota de
timbre”5. El mai constata că „autonomia universitară este în continuare o iluzie, o formă fără
fond” și că „sindicatele profesionale ale cadrelor didactice nu s-au putut organiza”6. În cadrul

XI 1990, în AUAIC, fond Rectorat, dosar 12 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul
universitar 1989/1990, perioada 8 X 1990 – 20 XII 1990).
4
Vezi Scrisoarea doamnei A. Macovei către Rector, 6 aprilie 1990, în AUAIC, fond Rectorat, dosar 10
(Procese verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul universitar 1989/1990, perioada 1 IV 1990 – 7 VI
1990); Scrisoarea lui Mihai Drăgan către Rector, 5 IV 1990, în AUAIC, fond Rectorat, dosar 10 (Procese
verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul universitar 1989/1990, perioada 1 IV 1990 – 7 VI 1990);
Scrisoarea conf. dr. Anişoara Bold către Rector, 16 XI 1990, în AUAIC, fond Rectorat, dosar 12 (Procese
verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul universitar 1989/1990, perioada 8 X 1990 – 20 XII 1990).
5
Cererea de demisie a lui Al. Călinescu din funcţia de Prorector al Universităţii, 1 martie 1990, în
AUAIC, fond Rectorat, dosar 9 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul universitar
1989/1990, perioada 3 II 1990 – 30 III 1990), f. 40-41.
6
Idem, f. 41.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 19

discuțiilor din Senatul Universității prorectorul mai adăuga că „a constatat lipsa unor dotări
elementare: nu funcționează telefoanele, nu este telex, nu a putut stabili legături cu celelalte
universități”, că problema avansărilor rămâne una spinoasă7, concluzionând că „vinovată nu
este conducerea universității, ci sistemul”8.
Dincolo de aceste dificultăți, Universitatea s-a dezvoltat rapid, mai ales prin înființarea
sau reînființarea unor secții și facultăți, așa cum este cazul Facultății de Chimie, revenită de la
Institutul Politehnic, a celei de Fizică, a Facultății de Teologie Ortodoxă – desființată în 1948
sau a secțiilor de Psihologie, Pedagogie, Geochimie, Educație fizică, Ecologie, Marketing,
Economie generală, Psiho-pedagogie specială. Numărul studenților a crescut, de la 4470, în
anul 1989/1990, la peste 13.000, la jumătatea anilor ’90, iar contactele internaționale au
căpătat un rol decisiv în strategia universității. Nu în ultimul rând, cercetarea științifică s-a
dezvoltat, mai ales în urma liberalizării tematicilor de cercetare, a contactelor cu mediile
internaționale și a accesului cadrelor didactice la proiecte cu finanțare internă sau externă.
În 1994, Senatul a aprobat un program strategic de dezvoltare a Universității pentru
perioada 1994-1998. Între obiective se numărau: orientarea spre excelența predării, cercetării
științifice și educației; diversificarea programelor universitare în vederea satisfacerii noilor
cerințe ale învățământului; promovarea științei și culturii în spiritul valorilor democrației,
libertății academice și deschiderii spre integrare în comunitatea internațională, cu respectarea
identității naționale; îmbunătățirea managementului, administrării resurselor și creșterea
eficienței procesului de formare și educație9.
Primul deceniu post-decembrist a fost, așadar, unul marcat de transformări profunde, de
crize, dar și de căutări. Universitatea a reușit să treacă de la sistemul centralizat la cel
democratic, a intrat într-o competiție deschisă cu instituții similare din țară, atât sub raportul
performanței științifice, cât și a numărului de studenți și absolvenți, și-a stabilit noi obiective
de competitivitate, generate de regulile pieței și a încercat să își redefinească misiunea. Acest
proces a fost însoțit de dificultăți legate mai ales de inerția sistemului, de necesitatea înnoirii
cadrelor și programelor, dar și de conflictele dintre unii profesori și studenți.

O NOUĂ STRATEGIE EDUCAȚIONALĂ

Momentul cu importanță majoră pentru sistemul românesc de învățământ și pentru


evoluția Universității „Alexandru Ioan Cuza” a fost adoptarea Declarației de la Bologna, la 19
iunie 1999, de către 29 de state, printre care și România. Obiectivul principal al „procesului
Bologna” a fost de a crea un spațiu european al învățământului superior, bazat pe cooperare
internațională și schimburi academice.

7
„Problema avansărilor: într-o primă versiune, consiliul profesoral şi Senatul au propus, după şedinţe
democratice, mergând pe ideea urgenţelor, menţinerea în Universitate a unor cadre didactice foarte bune (care
erau ameninţate să plece din Universitate) şi a promovării tinerilor. Între timp s-a venit de la Bucureşti cu
indicaţie de suplimentări de posturi pentru avansări. Personal, în acel moment, am obiectat că această
suplimentare ar îngreuna desfăşurarea concursurilor” – vezi Proces verbal al şedinţei Senatului universitar din 27
martie 1990, în AUAIC, fond Rectorat, dosar 9 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului Universităţii, anul
universitar 1989/1990, perioada 3 II 1990 – 30 III 1990), f. 6.
8
Idem.
9
Rector Gheorghe Popa, Raport privind starea Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi în perioada 1996-
2000, aprobat în şedinţa Senatului din 11 ianuarie 2000, p. 3.
20 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

De la momentul semnării declarației, România a adoptat o serie de acte normative în


scopul compatibilizării sistemului educațional cu cerințele comunității europene, pentru a
crește șansele studenților pe piața muncii, pentru a crește mobilitatea celor care urmează
cursuri universitare și pentru a crește participarea la programele de master și doctorat. În anul
2004, s-a adoptat Legea nr. 288, cu privire la organizarea învățământului superior pe 3 cicluri
(licență, master, doctorat), iar din anul universitar 2005/2006 a început efectiv organizarea
învățământului superior pe cele 3 cicluri de studii.
Prin H.G. 1175/2006 s-a adoptat o nouă structură a primului ciclu (de licență) pe
domenii de studiu, în concordanță cu principiile procesului Bologna. Au devenit, astfel,
operaționale 15 domenii generale de studiu și specializările corespunzătoare, care s-au aplicat
tuturor instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare. Hotărârile de guvern
404/2006, privind organizarea masteratelor și 567/2005, care definea obiectivul principal al
programelor doctorale, constituie cadrul legislativ care a reglementat funcționarea ciclurilor
doi și trei în această perioadă.
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării 3617/16.03.2005 a generalizat aplicarea
Sistemului European de Credite Transferabile (European Credit Transfer and Accumulation
System – ECTS) în universitățile românești. Sistemul creditelor transferabile fusese introdus
din 1998, dar a fost folosit mai ales pentru mobilitățile externe. Acest Ordin prevedea
folosirea generală a ECTS, încercând să stimuleze, astfel, mobilitatea studenților în cadrul
aceleiași instituții de învățământ superior și/sau între programele oferite de diferite
universități românești. Până în 2014, această mobilitate a fost, însă, redusă. Un alt ordin
ministerial, cu importanță în procesul de compatibilizare a sistemului românesc cu cel
european a fost O.M.Ed.C. 4868/2006, privind introducerea Suplimentului la diplomă, pentru
a certifica absolvirea unui ciclu de studii. Începând din anul universitar 2005/2006, toate
instituțiile de învățământ superior au eliberat acest Supliment gratuit10. Plecând de la acest
cadru normativ general, Universitatea din Iași a elaborat o serie de reglementări, care, în
virtutea autonomiei universitare, au particularizat sistemul.
Până la introducerea procesului Bologna și intrarea Universității în rețeaua Utrecht și
Grupul Coimbra, analiza comparativă la nivel național era relevantă. Într-un mediu academic
deschis, însă, reputația tradițională și poziția competitivă pe plan național tind să ocupe locuri
secundare. În urma adoptării noilor reglementări europene privitoare la învățământul superior
și a intrării României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007), Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” a încetat să mai fie o instituție care se impune de la sine prin comparație cu
universitățile din România. Treptat, ea a intrat în competiția internațională creată și dezvoltată
de marile universități anglo-saxone și europene11.
Afectată substanțial de regimul comunist în domeniul științelor sociale și umaniste și
destructurată organizațional, prin desprinderea și specializarea domeniilor tehnice, medicale și
agricole, Universitatea a trebuit să-și redefinească obiectivele. Ea și-a propus să recupereze
tradiția academică, să restaureze statutul științific al domeniilor pierdute în decursul a peste
10
Dosar: România şi reforma europeană în educaţie - de la Bologna la Leuven, 23 ianuarie 2009,
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_16166/Dosar-Romania-si-reforma-
europeana-in-educatie-de-la-Bologna-la-Leuven.html, 1 septembrie 2010.
11
D. Oprea, V. Işan, Preliminarii la strategia Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi (2008-2015),
Universitatea din Iaşi de la modelul francez la sistemul Bologna, Gheorghe Iacob (coord.), Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 330.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 21

cinci decenii și să dezvolte noi direcții de cunoaștere. Totodată, a încercat să se dezvolte în


linie cu marile universități ale lumii, să se transforme într-o Universitate de cercetare și
educație de elită, să dezvolte cercetări de nivel internațional, să ofere educație recunoscută
internațional în toate domeniile academice și să fie recunoscută internațional ca organizație
furnizoare de servicii intensive din punct de vedere intelectual12.

SPECIALIZĂRI ȘI NOI DOMENII

Schimbarea regimului politic și a strategiilor educaționale au avut consecințe profunde


asupra dinamicii specializărilor din cadrul Universității ieșene. Chiar din 1990 a început un
proces de adaptare a ofertei academice la condițiile societății libere și concurențiale, dar și de
restituție materială și morală, prin reînființarea unor secții și facultăți suprimate în anii
comunismului13. Complexitatea transformărilor, profunzimea lor și timpul relativ scurt în care
ele s-au produs, au lăsat, însă, unele probleme fără rezolvare sau au perpetuat dificultățile
semnalate în ședințele Senatului din perioada comunistă. În raportul realizat pentru perioada 3
februarie - 27 septembrie 1990, Rectorul Călin Ignat constata că „în alcătuirea planurilor de
învățământ va trebui să mai revenim atât în privința corelațiilor între discipline, cât și pentru
eliminarea fărâmițării disciplinelor.”14 Cauzele acestor probleme țineau, în viziunea
Rectorului, de poziția subiectivă a unor cadre didactice, preocupate mai ales de asigurarea
posturilor, dar și de lipsa documentării privind programele de studii în alte universități15.
Dificultățile începutului au lăsat locul, treptat, preocupării pentru dezvoltarea instituției
de învățământ, conducerea Universității pornind de la premisa că activitatea didactică este
prima și cea mai importantă dintre funcțiile Alma Mater Iassiensis16. Această idee, care a
dominat întreaga strategie universitară până la finalul deceniului zece, s-a reflectat în
dinamica apariției și reorganizării facultăților și a specializărilor. Marea lor majoritate s-au
înființat ca urmare a cererii pieței forței de muncă17, altele pentru a completa zestrea distrusă
în perioada comunistă. Astfel, dacă în anul 1989/1990, Universitatea număra nouă facultăți
(Biologie, Drept, Științe economice, Filosofie, Fizică, Geografie și Geologie, Istorie, Litere și
Matematică), în 1990/1991 numărul lor a crescut la 10, prin readucerea în cadrul Universității
a Facultății de Chimie, în 1991/1992 a ajuns la 11, prin înființarea Facultății de Teologie
Ortodoxă, în 1992/1993 la 12, prin înființarea Facultății de Informatică, iar în 1994/1995 a
crescut la 13, prin constituirea Facultății de Educație Fizică și Sport. În 1997/1998 existau 14
facultăți, prin înființarea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației18, iar în anul

12
Ibidem, p. 334-335.
13
La începutul anului universitar 1990/1991 existau 10 facultăţi şi 44 de catedre.
14
Rector Călin Ignat, Raport de activitate pentru perioada 3 februarie / 27 septembrie 1990, în AUAIC,
fond Rectorat, dosar 12 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului universitar în anul 1989-1990, perioada 8 X
1990 – 20 XII 1990), f. 277.
15
Idem.
16
Rector Gheorghe Popa, Raport privind starea Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi în perioada ianuarie
1992-ianuarie 1996, aprobat în şedinţa Senatului din 15 ianuarie 1996, p. 4.
17
Spre exemplu, în 1992 s-au înfiinţat secţiile de Biochimie tehnologică, Fizică medicală, Teologie-
patrimoniu cultural etc.
18
În 1997, Facultatea de Filosofie s-a împărțit în Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei.
22 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

2002/2003 – 15, ca urmare a întemeierii Facultății de Teologie Romano-Catolică. La nivelul


anului 2014, Universitatea avea, în continuare, 15 facultăți.
La fel de dinamic a fost numărul specializărilor, care a crescut, pentru ciclul licență, de
la 32, în anul 1989/1990, la 93, în 1996/1997, pentru ca în anul 2005/2006 să ajungă la 15919.
Din 2004, ciclul licență a fost organizat pe domenii de studiu, iar în 2014, la nivelul
Universității funcționau 42 de domenii de studii, cu 80 de specializări acreditate20, dintre care
șase în limbi de circulație internațională: Biochimia (Facultatea de Biologie) și Geografia
turismului (Facultatea de Geografie-Geologie) în franceză, Economie și finanțe,
Administrarea Afacerilor (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor), Informatica
(Facultatea de Informatică) și Matematica (Facultatea de Matematică) în engleză. Reducerea
numărului de specializări până în anul 2014 a fost urmarea aplicării „sistemului Bologna” și a
reorganizării învățământului la zi și distanță.
În 1996, existau și patru colegii care funcționau sub egida Universității: Tehnologie
informatică, Birotică, Economie și Măiestrie sportivă21. Pe parcurs, unele s-au reorganizat,
altele s-au desființat, astfel că în 2000 mai funcționau două colegii „centrale”, Economic și de
Informatică, și șase teritoriale: la Focșani, Botoșani, Bârlad, Piatra Neamț, Vatra Dornei și
Iași22. Începând cu anul universitar 2010/2011, Universitatea noastră a redeschis Extensiunea
din cadrul Universității „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, cu două specializări de
licență, organizate la învățământ cu frecvență: Fizică tehnologică (Facultatea de Fizică) și
Economia comerțului, turismului și serviciilor (Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor).
În toată această perioadă, cursurile de zi au constituit forma principală de învățământ.
Forma fără frecvență funcționa, în 1996, doar la facultățile de Drept, Științe Economice,
Litere, Teologie, Matematică, Educație Fizică și Istorie23, ea continuând să existe, până în
2009, în paralel cu învățământul deschis la distanță, la facultățile de Chimie, Drept, Economie
și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice,
Istorie, Litere, Matematică și Teologie Ortodoxă. Prin Ordinul Ministrului nr. 3457/1998 s-a
introdus învățământul deschis la distanță (IDD), care trebuia să înlocuiască învățământul fără
frecvență, atât sub aspectul formei, cât și al metodologiei. Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași a dezvoltat acest tip de învățământ la facultățile: Economie și Administrarea
Afacerilor, Psihologie și Științele Educației, Filosofie, Drept, Istorie, Educație Fizică și Sport,
Biologie, Informatică, pentru programele de licență, dar și pentru cele de masterat. În 2003,
funcționau 11 specializări autorizate/acreditate în sistemul IDD24, pentru ca în 2009, numărul
lor să ajungă la 36. În 2014, sunt 13 specializări ID/IFR: Biologie, Ecologie și protecția
mediului, Drept, Management, Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și bănci,
Administrație publică, Asistență socială, Științe politice, Comunicare și relații publice, Istorie,
Psihologie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

19
În anul 2005/2006 s-a înregistrat cel mai mare număr de specializări. În 2009, Universitatea număra
262 specializări; vezi Constantin Sălăvăstru, op. cit., p. 81.
20
Nu toate cele 80 de specializări puteau fi scoase la concurs, nu toate puteau primi locuri bugetate și nu
toate puteau funcționa din lipsa numărului necesar de studenți.
21
Rector Gheorghe Popa, Raport..., 1996, p. 4.
22
Ibidem, p. 8.
23
Ibidem, p. 4.
24
Constantin Sălăvăstru, op. cit., p. 75.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 23

Începând cu anul universitar 1994/1995 a apărut învățământului de tip Master, la


facultățile de Chimie, cu o specializare, Fizică – două specializări, Informatică – o
specializare, Matematică – o specializare, Litere – trei specializări, Științe Economice – o
specializare. În 1996, opt din cele 13 facultăți aveau acest ciclu de studii, cu un total de 20 de
specializări25. În 2009, toate facultățile aveau masterate funcționale, la formele zi și IDD, ce
însumau 128 de specializări, distribuite astfel: 29 la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, 13 la Psihologie și Științe ale Educației, 12 la Litere, 11 la Filosofie și Științe
Social-Politice, 10 la Istorie, opt la Biologie, câte șapte la Chimie și Fizică, câte șase la
Geografie-Geologie și Matematică, cinci la Drept și Teologie Ortodoxă, patru la Educație
Fizică și Sport și la Informatică și una la Teologie Romano-Catolică. În 2014, existau 33 de
domenii la masterat, cu 156 de specializări26: 44 la FEAA, câte 12 la Filosofie și Științe
Social-Politice, la Biologie, la Fizică, la Litere și la Psihologie și Științe ale Educației, câte
nouă la Chimie, Istorie și Matematică, opt la Geografie-Geologie, șase la Teologie Ortodoxă,
patru la Drept, câte trei la Centrul de Studii Europene și la Educație Fizică și Sport și una la
Teologie Romano-Catolică. Dintre ele, două erau în franceză: Turism și dezvoltare regională
(Facultatea de Geografie-Geologie) și Biotehnologii (Facultatea de Biologie), și 19 în engleză:
Genetică moleculară (Biologie), Chimie pentru afaceri (Chimie), Teoria riscurilor și aplicații
(Centrul de Studii Europene), Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri, Finanțe și
managementul riscului, Marketing management (FEAA), Studii de dezvoltare internațională
(Filosofie), Fizica plasmei, spectroscopie și autoorganizare, Biofizică și fizică medicală,
Modelare și simulare, Materiale avansate. Nanotehnologii (Fizică), Geochimia mediului
(Geografie-Geologie), Ingineria sistemelor software, Sisteme distribuite, Securitatea
informației, Optimizare computațională, Lingvistică computațională, Studii avansate în
informatică (Informatică), Matematici aplicate (Matematică).
Una dintre măsurile cu implicații majore în procesul didactic și în organizarea
activităților din Universitate a fost, după cum am menționat deja, introducerea Sistemului
European de Credite Transferabile (ECTS), prin Legea învățământului din 1994. Decizia a
pornit de la necesitatea compatibilizării evaluării făcute în țară cu cea din universitățile
occidentale și, evident, a dinamizării schimburilor internaționale de studenți, cu recunoașterea
reciprocă a studiilor. Măsura a avut drept consecință imediată valorizarea semestrului ca
unitate de bază a desfășurării și evaluării pregătirii studentului, fiecărui semestru fiindu-i
alocate 30 de credite transferabile27.
De departe, însă, reforma cu cele mai profunde implicații asupra sistemului de
învățământ universitar a fost cea din 2004, prin care s-a introdus sistemul Bologna. Fără
îndoială, acest sistem are, în substanța lui, calități care îl fac unul dintre cele mai competitive,
mai ales că este aplicat pe scară mai largă, europeană. Beneficiile constau în mobilitatea
crescută a studenților, în libertatea acestora de informare și în interdisciplinaritatea sporită.
Prin reducerea numărului de ore, studentul este mai degrabă pus în temă asupra unei
probleme, urmând să-și desăvârșească singur metodologia și informațiile. Aplicarea acestui
nou model educațional a întâmpinat, însă, numeroase dificultăți cauzate mai cu seamă de

25
Rector Gheorghe Popa, Raport ..., 1996, p. 5.
26
Nu toate cele 156 de specializări puteau fi scoase la concurs, nu toate puteau primi locuri bugetate și nu
toate puteau funcționa din lipsa numărului necesar de studenți.
27
Constantin Sălăvăstru, op. cit., p. 74.
24 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

diferențele dintre perspectiva unor cadre didactice și ideile fundamentale ale sistemului
Bologna28. Au existat cazuri în care unii profesori nu și-au adaptat cursurile și tematicile din
ciclul întâi, continuând să predea în jumătate de semestru cât reușeau să cuprindă într-un an
întreg sau au eliminat teme din programă, fără să realizeze o sinteză a informațiilor, necesară
unor prelegeri mai degrabă introductive.
Preocuparea Universității pentru racordarea actului didactic la cerințele pieței, mai cu
seamă în contextul includerii României în spațiul comunității europene, se observă și prin
înființarea Centrului de Studii Europene. El și-a început funcționarea ca departament
interfacultăți, în anul 2000, în urma participării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
la proiectul PHARE RO 9706 - 01 - 02: „Înființarea de Centre de excelență în Studii
Europene”. Misiunea Centrului a fost, la început, și este și astăzi, după aderarea României la
Uniunea Europeană, promovarea dimensiunii europene a educației și formării profesionale,
dezvoltarea cercetării în domeniul studiilor europene, participarea la eforturile vizând o mai
bună cunoaștere și înțelegere a procesului de integrare europeană și a exigențelor de
participare a României la acest proces, din perspectivă multi- și interdisciplinară. Programul
de educație este destinat pregătirii de specialiști în domeniul studiilor europene și al
dezvoltării regionale, iar oferta educațională a Centrului este formată din: programe de
master, programe postuniversitare, cursuri facultative. Programele educaționale derulate în
prezent sunt: Master în Studii Europene; Master în Dezvoltare Regională; cursuri de
perfecționare; cursuri facultative Jean Monnet29. Centrul de Studii Europene este membru
fondator al Asociației Române de Studii ale Integrării Europene și face parte din Rețeaua
Jean Monnet, Rețeaua națională a centrelor de studii europene, Rețeaua Centrelor de
Documentare Europeană, Rețeaua Team Europe, Rețeaua comunicatorilor REGIO Nord Est,
Rețeaua de inovare Nord Est. Începând cu anul 2009, Centrul de Studii Europene a fost
integrat în rețeaua Centrelor de excelență Jean Monnet, coordonând, totodată, din 2008,
activitatea Centrului de Documentare Jean Monnet al Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași (componentă a rețelei Europe Direct). În anul 2012, Centrul de Studii Europene a
primit Premiul de Excelență pentru cercetare și formare în afaceri europene din partea
Institutului European din România. Începând cu anul 2009, Centrul de Studii Europene
editează revistele CES Working Papers și Eastern Journal of European Studies, indexate în
numeroase baze de date internaționale.
Plecând de la ideea că educația este un proces îndelungat, iar marca „Alexandru Ioan
Cuza” trebuie să fie recunoscută de la primele cicluri de învățământ, Universitatea a inițiat un
proiect de înființare a unei grădinițe, inclus în Planul Strategic pentru perioada 2003-2007, ca
un instrument în „sprijinirea pe plan social a tinerelor cadre didactice, cercetători științifici și
specialiști cu pregătire superioară din diferite componente ale Universității”. Astfel, prima
grădiniță înființată de o universitate din România a fost inaugurată la 1 octombrie 200330,
pentru ca în 2007 să se deschidă prima școală sub egida aceleiași instituții. Elevii acestei școli
au un program etapizat, derulat pe parcursul întregii zile: program de studiu, servirea mesei,
28
Nu încercăm să valorizăm excesiv sistemul Bologna. Atât ca proiect, cât şi maniera în care a fost
aplicat au dovedit numeroase slăbiciuni. O analiză de substanţă nu îşi are locul în doar câteva pagini, acest model
educaţional meritând o atenţie sporită şi consideraţii mai ample.
29
Gabriela Carmen Pascariu, Centrul de Studii Europene, „Anuarul Universităţii 1989-2014”, Iași, 2015.
30
Liliana Minea, Şcoala şi Grădiniţa Junior, „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 357.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 25

timp de odihnă, efectuarea temelor pentru acasă, urmat de participarea la activități


extracurriculare precum: dans, karate, limbi străine, muzică vocală, muzică instrumentală -
pian, pictură, teatru, informatică, șah.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se înscrie, deci, într-o tendință europeană,
fondată pe ideea necesității de a realiza un sistem coerent între ciclurile de pregătire. Grădinița
și Școala Junior funcționează ca departamente în cadrul Universității din Iași, fără
personalitate juridică. În anul 2008/2009, la Grădinița Junior au fost înscriși 30 de copii, iar la
Școala Junior, 72 de copii, ajungând, în anul 2013/2014, ca numărul preșcolarilor să fie de 34,
iar a școlarilor de 87. După numai doi ani de funcționare, Grădinița Junior a fost inclusă,
alături de alte nouă grădinițe din România, într-un program de excelență, iar în anul 2007 a
fost acreditată de Ministerul Educației Cercetării și Tineretului. Școala Junior a devenit, din
primul an de funcționare, Centru de testare a competențelor Cambridge YLE, cu sprijinul
British Council. Junior este și „școală de aplicații” pentru o parte din studenții Facultății de
Psihologie și Științe ale Educației, care au, astfel, posibilitatea de a parcurge modulul de
practică pedagogică într-o manieră modernă31.

PROFESORII

Restricțiile impuse de regimul comunist, în ultimii săi ani, în privința angajărilor și


avansărilor au avut consecințe majore asupra eficienței actului didactic, a unei dinamici
normale a personalului și a gradului de satisfacție la locul de muncă. În 1989, Universitatea
avea ocupate mult mai puține posturi decât ar fi fost necesar, iar cadrele care ar fi trebuit să
dețină funcții de conferențiar sau profesor erau încadrate de mulți ani pe posturi de asistent
sau lector. În aceste condiții, una dintre primele măsuri luate la nivelul instituției a fost
scoaterea la concurs a 150 de posturi, în semestrul al doilea al anului 1989/1990, și a încă 148,
în urma ședinței Senatului din 27 septembrie 1990. Drept urmare, la începutul anului
universitar următor, corpul profesoral număra 555 de persoane, din care: 74 de profesori, 136
de conferențiari, 118 lectori și 56 asistenți32.
Problema satisfacerii depline a nevoii de personal nu a fost, însă, soluționată nici în anii
care au urmat. Dacă în anul universitar 1989/1990 raportul dintre numărul cadrelor didactice
și numărul posturilor didactice era de 90,17%, cel mai mare procentaj al perioadei post-
decembriste, explicabil prin deschiderea legislativă și nevoia reală de personal, după
constrângerile anterioare, situația din anii următori a variat în jurul valorilor de 50-60%. În
anul universitar 2012/2013, s-a înregistrat cel mai redus grad de ocupare a posturilor didactice
(42,72%). Explicațiile acestui fenomen sunt multiple: includerea unor activități suplimentare
în statele de funcții, care a dus la creșterea normelor; temerile resimțite la nivelul catedrelor
sau al facultăților în privința fluctuației numărului de studenți, cu consecințe directe asupra
structurii statului de funcții.

31
Ibidem.
32
Rector Călin Ignat, Raport de activitate pentru perioada 3 februarie / 27 septembrie 1990, în AUAIC,
fond Rectorat, dosar 12 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului universitar în anul 1989-1990, perioada 8 X
1990 – 20 XII 1990), f. 279.
26 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

La nivelul fiecărui tip de funcție, cel mai echilibrat raport între numărul total de posturi
și numărul celor ocupate s-a înregistrat în cazul profesorilor. Cu excepția a doi ani, 1997 și
1999, când proporția a fost de 58%, în rest, constant peste 60% dintre posturi au fost ocupate.
Urmează în clasament conferențiarii, cu un grad de ocupare între 50% și 60%, valori mai
reduse înregistrându-se în anii 1995 și 1999 (44-49%), preparatorii, cu o medie asemănătoare
conferențiarilor și apoi asistenții (media fiind cuprinsă între 40% și 60%, cu extreme în anii
1989/1990, de 71% și 1991/1992 și 1993/1994 cu 34%) și lectorii (media fiind cuprinsă între
40% și 55%, cu extreme în anii 1989/1990, de 96% și 1997/1998, de 40%). O situație specială
se înregistrează după 2010, când raportul între numărul de posturi și angajați, la nivelul
fiecărui tip de funcție, a marcat o scădere evidentă. Cea mai mare este în cazul profesorilor.
De la un grad de ocupare de 78% în 2009, s-a ajuns la 43% în 2010, proporția rămânând la
46% în 2014. O scădere accentuată se înregistrează și în cazul conferențiarilor, de la 64% în
2009 la 47%, în 2010 (în 2014 se înregistra 59% grad de ocupare). Scăderi mai puțin
spectaculoase sunt și în cazul lectorilor, de la 53% la 45% (cu o revenire în 2014 la 53%) și a
asistenților, de la 46% la 41% (în 2014 ajungând la 50%). Excepția a constituit-o poziția de
preparator, neafectată de reduceri în această perioadă33. Panta descendentă poate fi pusă pe
seama măsurilor de austeritate economică din 2009-2010, care au însemnat, între altele,
pensionarea fără prelungire, la 65 de ani. În aceste condiții, cei mai afectați au fost profesorii
și conferențiarii, mulți aflați la limita prevăzută de lege. Scăderea numărului de lectori și
asistenți poate fi explicată prin reducerile salariale în sectorul bugetar, care a făcut mai puțin
atractivă angajarea la Universitate și a indus sentimentul incertitudinii față de o posibilă
carieră academică.
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” încadrarea personalului didactic s-a făcut, în
această perioadă, prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr.
84/1995, a Legii nr. 88/1994 privind evaluarea și acreditarea instituțiilor de învățământ
universitar, a Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a Cartei Universității și a Metodologiei-
cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul
superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011. Organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice a vizat centralizarea pe Universitate a propunerilor de scoatere
la concurs a posturilor vacante în statele de funcții, prezentarea acestora spre aprobare
Senatului Universității și Ministerului Educației. Posturile didactice aprobate au fost publicate
în „Monitorul Oficial” și în presă34.
De-a lungul celor 25 de ani, cadrele didactice ale Universității au avut o activitate
intensă în direcția perfecționării și a cercetării științifice. Majoritatea au susținut doctorate în
țară sau în cotutelă, au participat la proiecte finanțate de instituții ale statului român sau
europene și au obținut peste 300 premii naționale și internaționale. Creșterea a fost, deci, nu
doar cantitativă, sub raportul numărului de cadre didactice, ci și calitativă, prin implicarea cu
succes a acestora într-un mediu concurențial, cu exigențe tot mai mari.

33
Postul de preparator a fost introdus în schema de personal în 1990. Prin Legea Educației Națonale din
2011 s-a desființat postul de preparator. De atunci Universitatea angajează direct asistenți, cu contract determinat
de trei ani, post care presupune și existența titlului de doctor în știința respectivă pentru candidat.
34
Cătălin Tănase, Dinamica posturilor didactice, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 27

STUDENȚII

Perioada 1989-2014 a adus transformări majore sub raportul numărului, condiției și


importanței studenților în structura universității. În primul an de regim democratic, instituția
ieșeană număra 4470 de studenți, admiși pe baza unui examen. Această formă, prin care
candidații aveau acces la studiile universitare, s-a perpetuat până în anul 2001 și a reprezentat
un mijloc suplimentar și eficient de selectare a celor mai buni absolvenți de liceu. Schimbarea
sistemului de admitere la nivel național, adoptarea de către unele universități a „concursului
de dosare”, a determinat modificarea în același sens a strategiei Universității ieșene.
Înlocuirea selecției prin examenul de admitere cu „concursul de dosare” a fost o măsură cu
urmări profunde, dar necesară, întrucât neadaptarea Universității la rigorile pieței, în condițiile
în care ministerul de resort nu a stabilit reguli suplimentare de funcționare a învățământului
superior35, risca să aibă efecte negative asupra prestigiului Universității și a echilibrului său
financiar36.
Astfel, la dinamica populației școlarizate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”
(vezi tabelele de mai jos37) au contribuit o serie de factori. Sporul natural, mărirea numărului
de facultăți și al locurilor finanțate de la buget, cererea tot mai diversificată de pe piața forței
de muncă, alături de prevederile privind admiterea pe bază de dosar38 și de interesul sporit al
Universității pentru mărirea numărului de locuri au dus la creșterea populației școlare până
spre anii 2008-2009. Criza economico-financiară, curba demografică descendentă și o anumită
redistribuire a interesului absolvenților de liceu spre profiluri tehnice, agricole, medicale au
făcut ca numărul studenților la „Cuza” să scadă, cele mai atractive facultăți, de până atunci,
Drept și FEAA (dar nu numai) înregistrând reduceri importante ale efectivelor de studenți.
Tab. nr. 1. Numărul studenților înmatriculați la studii universitare de licenţă
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Facultatea
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Biologie 199 199 368 447 510 625 598 605 512 617
39
Chimie 482 657 852 983 1051 958 912 753 806
Drept 459 468 865 1308 1658 1709 1514 1225 1040 987
Economie și
Administrarea 1318 1585 2011 2914 3364 3732 3954 3703 2693 2832
Afacerilor40

35
Universităţile nou înfiinţate sau cele în căutare de studenţi au adoptat forma de admitere pe bază de
dosar, făcând concurenţă puternică sistemului tradiţional utilizat de universităţile cu tradiție. În condiţiile în care
Ministerul nu a făcut o clasificare a acestor instituţii şi nu a „ierarhizat diplomele” pe care studenţii le puteau
obţine în urma susţinerii examenului de licenţă, absolvenţii de liceu au preferat o cale mai uşoară, care le
permitea să încerce admiterea la mai multe facultăţi concomitent, iar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași a trebuit să se adapteze condiţiilor de piaţă, pentru a nu risca să piardă o bună parte dintre potenţialii
studenţi.
36
Echilibrul financiar al Universităţii putea fi afectat deoarece fondurile erau alocate de la bugetul general
în funcţie de numărul de studenţi.
37
Tabelele prezintă numărul de studenţi pe facultăţi, în ciclul licenţă, la zi, FF, F.R., IDD, la buget şi la taxă.
38
Examenul de admitere, cu toate rigorile lui, reprezenta o formă suplimentară de selecţie. În cazul
admiterii prin concurs de dosare, candidaţii au fost admişi doar pe baza notelor de la bacalaureat şi a mediei
anilor de studii în liceu, putând opta pentru două sau mai multe facultăţi. Interesul pentru pregătirea specială în
cadrul unui anumit domeniu a fost, de multe ori, înlocuit cu o opţiune pur aleatorie, în funcţie de locurile
disponibile la facultăţi, de posibilităţile financiare ale candidaţilor ş. a. m. d.
28 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Facultatea
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Educație Fizică și
309 337 311 278 477
Sport39
Filosofie și Științe
129 279 355 383 548 384 342 391 442 523
Social-Politice40
Fizică 503 622 634 703 722 688 648 657 648 556
Geografie și Geologie 239 263 339 402 472 554 614 691 679 757
41
Informatică 315 387 400 424 414 400 454
Istorie 206 158 217 293 373 412 485 527 419 475
Litere 415 575 755 1038 1189 1229 1355 1377 1383 1050
Matematică 1002 1139 1101 978 1022 1033 907 961 751 904
Psihologie și Științe ale
437 549
educației42
Teologie Ortodoxă43 549 810 866 953 1093 1056 994 965
TOTAL 4.470 5.770 7.851 10.443 12.094 13.079 13.229 12.830 11.431 11.952

Tab. nr. 1. Numărul studenților înmatriculați la studii universitare de licenţă (continuare)


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Facultatea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Biologie 685 789 855 861 1011 972 828 895 799 959
Chimie 799 841 851 835 784 688 591 547 435 246
Drept 1191 1324 1343 1646 2153 2346 2426 2369 2382 2453
Economie și
Administrarea 4580 6743 9651 10928 10700 11110 11802 12042 11363 11341
Afacerilor
Educație Fizică și
903 1546 2099 2545 2529 2416 2061 1832 1838
Sport 1615
Filosofie și Științe
775 1116 1759 1890 2535 3313 3631 3639 3892 4009
Social-Politice
Fizică 528 590 522 525 491 481 404 296 271 319
Geografie și Geologie 743 962 1157 1571 1772 1902 2064 2136 2325 2065
Informatică 574 719 865 1051 1172 1231 1506 1516 1613 1636
Istorie 503 597 823 843 903 878 804 711 603 457
Litere 1652 1897 2386 2604 2731 2871 2394 2260 2192 1513
Matematică 861 884 853 895 815 825 886 605 561 408
Psihologie și Științe ale
735 975 1235 1396 1616 1675 1852 2086 2542 2170
educației
Teologie Ortodoxă 851 901 939 1106 1000 984 1014 1056 1081 1157
Teologie Romano-
62 104 159 184 149 124 66
Catolică44
TOTAL 15.380 19.884 25.338 28.758 30.316 31.851 32.447 32.139 32.021 30.414

39
Facultatea a fost înființată în anul universitar 1994-1995.
40
Până în 1990 a funcționat Facultatea de Istorie-Filosofie, cele două ramuri desprinzându-se și formând
facultăți separate. Din 11 iunie 2008, Facultatea de Filosofie a fost numită Facultatea de Filosofie și Științe
Social-Politice.
41
Facultatea a fost înființată în anul universitar 1992-1993.
42
Facultatea a fost înființată în anul universitar 1997-1998.
43
Facultatea a fost reînființată în anul universitar 1991-1992.
44
Facultatea a fost înființată în anul universitar 2002-2003
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 29

Tab. nr. 1. Numărul studenților înmatriculați la studii universitare de licenţă (continuare)


Facultatea 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Biologie 883 859 756 594 578
Chimie 318 284 318 267 249
Drept 2604 2733 2468 1979 1781
Economie și Administrarea Afacerilor 8467 6524 5196 4842 4430
Educație Fizică și Sport 1697 1597 1214 797 525
Filosofie și Științe Social-Politice 3338 3201 2397 2281 1599
Fizică 176 155 178 200 243
Geografie și Geologie 2124 1946 1580 1265 1235
Informatică 1338 1200 1177 1092 1174
Istorie 447 452 424 385 362
Litere 1779 1753 1826 1527 1584
Matematică 291 265 243 220 256
Psihologie și Științe ale educației 2316 2454 2478 2009 1980
Teologie Ortodoxă 1180 1190 1102 961 811
Teologie Romano-Catolică 79 104 114 119 110
TOTAL 27.037 24.717 21.471 18.538 16.917

În clasamentul celor mai mari facultăți, în funcție de numărul de studenți, se plasează


Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, care și-a menținut, pe tot parcursul celor
25 de ani, poziția de lider. A avut, în 1990, 1318 studenți, a ajuns, în 2006, la 12042, iar în
2013, la 4430 studenți. Evoluții spectaculoase, la vârful clasamentului, au înregistrat
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice (care, de la 523 studenți, în 1998/1999, a
ajuns la 4009, în 2008/2009 și apoi la 1599 în 2013/2014, fiind a patra în top), Facultatea de
Drept (care, de la 806 studenți în 1998/1999, a atins cifra de 2453 studenți în 2008/2009,
rămânând, în 2013, cu 1781, fiind a treia în top) și Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației (care, de la 437 studenți, la înființare, a ajuns la 2542, în 2007/2008; în 2013/2014
număra 1980 studenți și se plasa a doua în clasament). Au existat și câteva cazuri de involuție.
Facultatea de Matematică, ce se plasa pe locul doi în 1989, cu 1002 studenți, a ajuns, în 2013,
pe ultimele locuri, o situație similară înregistrând Fizica. În 2014, s-a înregistrat o ușoară
creștere a numărului de studenți care au optat pentru studiile matematice.
Explicațiile acestor mutații sunt complexe. Specializările „clasice” în sistemul
universitar (precum matematica, fizica, chimia45), care aveau anual, până în 1989, cei mai
mulți absolvenți și care erau considerate de regimul comunist fundamentale, pentru că serveau
direct cercetării pusă în slujba producției și, deci, a „construcției societății socialiste” au
devenit treptat mai puțin căutate. Fenomenul trebuie pus în directă legătură cu posibilitățile
reduse de angajare după absolvire, în măsura în care planificarea centralizată a lăsat loc liberei
concurențe, iar o parte dintre întreprinderile industriale, secțiile de cercetare și laboratoarele
care funcționau în virtutea comenzilor de stat au fost desființate. În plus, din perspectiva
studenților, unele discipline au devenit mult mai interesante, deoarece facilitau accesul la

45
Am luat în calcul şi Chimia, chiar dacă în ultimii ani ai regimului comunist această facultate nu mai
funcţiona în cadrul Universităţii. Până la desfiinţare, ea a fost unul dintre pilonii de bază ai instituţiei ieşene şi ai
cercetării universitare.
30 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

locuri de muncă ușor de găsit și bine plătite. Absolvenții de liceu au fost mai degrabă atrași de
specializări precum relații internaționale, științe politice, management, marketing, finanțe-
bănci, drept sau administrație, care răspundeau necesităților existente pe piața forței de
muncă. Posibilitățile de carieră în aceste domenii au fost cu atât mai tentante, cu cât multe
dintre profesii au fost inexistente sau greu accesibile în perioada comunistă, iar cererile
societății globale contemporane au predispus la dezvoltarea domeniului serviciilor și
administrației, în sensul larg al cuvântului.
Necorelarea dintre nevoile pieței și oferta tot mai mare de specialiști a dus, însă, la un
răspândit fenomen de „șomaj intelectual”, care îi include și pe absolvenții angajați în domenii
total diferite față de calificarea lor de bază. Acest fenomen a fost accentuat, la nivel național,
de apariția unor universități cu specializări similare, care au eliberat diplome echivalente cu
cele ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, chiar dacă, în unele cazuri, rigorile și
performanțele lor au fost puse sub semnul întrebării.
Concluzii la fel de interesante rezultă și din analiza raportului dintre numărul de locuri
finanțate de la buget și numărul de locuri cu taxă, în perioada celor 25 de ani post-comuniști.
În 1993/1994, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a admis, în anul întâi, un număr
de 257 de studenți cu taxă46, însă nu toate facultățile au utilizat sistemul de la început. Dacă
până spre anul 2000, tendința de creștere a fost lentă, odată cu anii 2000-2002 evoluția a
devenit, în unele cazuri, spectaculoasă. În această categorie intră Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor, care până în 1999/2000 nu a avut studenți cu taxă, iar în 2009 a
ajuns să aibă de două ori mai puține locuri finanțate de la buget (2446 la buget și 4279 la
taxă), Facultatea de Educație Fizică și Sport, care în 1999/2000 avea 265 studenți la buget și
57 la taxă, iar în 2008/2009 – 194 la buget și 481 la taxă, Facultatea de Filosofie și Științe
Social-Politice, care în 1998/1999 nu avea locuri cu taxă și în 2008/2009 gestiona 787 locuri
finanțate de stat și 2331 cu taxă și Facultatea de Teologie Ortodoxă, care în 2002/2003 avea
658 locuri la buget și 128 la taxă, iar în 2008/2009 avea 391 la buget și 766 la taxă. Pe același
fond al reducerii numărului de studenți, după 2010 formele de învățământ cu taxă
înregistrează, la rândul lor, scăderi proporționale. Tendințe similare se observă și în cazul
învățământului cu frecvență redusă și la distanță.
Evoluția numărului de studenți ai ciclului postuniversitar este și ea relevantă pentru
tendința în care se înscrie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (vezi tabelele de mai jos47).
Tab. nr. 2. Numărul studenților înmatriculați la studii universitare de master și studii postuniversitare
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Facultatea
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Biologie 20 17 42 95
Chimie 12 36 30 49 102
Drept 40 31 13 32 30 31 10 8 41
Economie și
Administrarea 5 14 28 52 73
Afacerilor
Educație Fizică și Sport

46
Constantin Sălăvăstru, op. cit., p. 27.
47
Tabelul conţine numărul de studenţi pe facultăţi, în ciclul studii postuniversitare (studii aprofundate,
master), la zi, FF, F.R., IDD, la buget şi la taxă.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 31

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Facultatea
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Filosofie și Științe
32 30 33 42
Social-Politice
Fizică 39 39 60 61 98
Geografie și Geologie 23 27 23 30
Informatică 10 24 20 24 76
Istorie 17 14 26 24
Litere 31 29 15 -
Matematică 25 25 45 59
Psihologie și Științe ale
23 43
educației
Teologie Ortodoxă 16
TOTAL 40 31 13 32 96 292 290 401 699

Tab. nr. 2. Numărul studenților înmatriculați la studii universitare de master și studii postuniversitare
(continuare)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Facultatea
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Biologie 88 86 74 30 68 153 183 217 209 282


Chimie 112 121 124 91 72 77 76 96 111 117
Drept 54 43 66 88 178 129 275 258 519 637
Economie și
300 408 890 1092 979 1389 1474 1869 2486 3066
Administrarea Afacerilor
Educație Fizică și Sport 52 111 76 90 74 112 171 135 95 250
Filosofie și Științe
45 109 167 100 220 294 395 379 419 668
Social-Politice
Fizică 140 162 168 101 64 83 115 135 120 126
Geografie și Geologie 41 98 66 66 72 66 68 142 187 428
Informatică 193 431 467 392 300 260 257 454 290 262
Istorie 24 29 28 36 36 112 131 180 159 246
Litere 75 98 147 203 239 224 236 275 303 460
Matematică 66 73 89 96 90 112 134 142 144 188
Psihologie și Științe ale
48 96 159 203 218 257 365 351 363 533
educației
Teologie Ortodoxă 16 17 16 45 54 67 96 133 191 289
Teologie Romano-
11
Catolică
Centrul de Studii
26 59 96 180 227 193 124 71
Europene
TOTAL 1254 1882 2563 2692 2760 3515 4203 4959 5720 7634

Tab. nr. 2. Numărul studenților înmatriculați la studii universitare de master și studii postuniversitare
(continuare)
Facultatea 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Biologie 307 286 258 2412 251
Chimie 130 111 111 120 108
Drept 636 591 571 397 388
32 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Facultatea 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014


Economie și Administrarea Afacerilor 2377 2409 2079 1988 1706
Educație Fizică și Sport 332 284 220 170 203
Filosofie și Științe Social-Politice 1038 812 657 614 627
Fizică 189 165 154 172 200
Geografie și Geologie 596 644 510 440 435
Informatică 304 294 261 241 273
Istorie 295 223 184 190 203
Litere 663 616 479 413 408
Matematică 190 145 142 145 138
Psihologie și Științe ale educației 828 786 780 615 233
Teologie Ortodoxă 334 341 305 314 320
Teologie Romano-Catolică 22 29 22 16 21
Centrul de Studii Europene 78 66 38 38 36
TOTAL 8319 7802 6771 8285 5550

Astfel, dacă până în 1994/1995 doar Facultatea de Drept derula programe


postuniversitare, în intervalul 1995-1999, aproape toate facultățile au dezvoltat studii
aprofundate sau mastere. Creșterea spectaculoasă a numărului de studenți la această formă de
învățământ s-a produs odată cu aplicarea sistemului Bologna, când masterul a devenit al
doilea pilon al specializărilor universitare, fiind o condiție de acces la doctorat și un criteriu
de selecție la angajarea pe anumite posturi. Primul loc în clasamentul celor mai numeroși
studenți l-a ocupat, pe toată perioada, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. De
la 5 studenți, în anul 1994/1995, a ajuns la 3066 în 2008/2009, pentru ca, din anul următor, să
descrească până la 1706. Traseul urmat de Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a
fost unul interesant. De la 32 de studenți în 1995/1996, primul an în care au funcționat
programe postuniversitare, a ajuns în 2005/2006 pe poziția secundă, cu 395 studenți, a atins
un maxim în 2009/2010, de 1038 studenți și a ajuns, în 2014, să aibă 627 studenți, rămânând
pe locul al doilea. Informatica a ocupat, la rândul ei, poziția a doua, în 2006/2007 numărând
454 cursanți, pentru ca apoi tendința să fie descendentă, în 2014 numărând 237 studenți și
ocupând locul al cincilea în clasament. Literele și Geografie-Geologia au fost celelalte două
facultăți care au înregistrat valori ridicate, maximele cuprinzând 663, respectiv 644 studenți și
ajungând, în 2014, la 408, respectiv 435 studenți. Acest clasament reflectă, pe de o parte,
tendințe similare de creștere și descreștere a populației școlare, ca urmare a factorilor prezentați
în cazul studiilor de licență, și, pe de altă parte, reprezintă o imagine fidelă a opțiunilor
educaționale ale tinerilor, similară cu cea exprimată în cazul primului ciclu de studii.
Din anul 2005/2006, repartizarea studenților pe locurile finanțate de stat a devenit
semestrială, atât la studiile universitare de licență, cât și la masterat48, efectele acestui sistem
constând, în primul rând, în creșterea competiției pentru note mari, deci, pentru performanță.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor materiale ale studenților și pentru a le
recompensa activitatea științifică sau implicarea civică, Universitatea a acordat, în această
perioadă, o serie de burse, precum: bursa de performanță, bursa de performanță „Meritul
Olimpic”, bursa de merit, bursa „Cum Laude”, bursa de studiu, bursa de ajutor social, bursa

48
Rector Dumitru Oprea, Raport de activitate ianuarie 2004 – ianuarie 2008, p. 26.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 33

de ajutor social ocazional, bursa de performanță pentru studenții cu domiciliul în mediul rural,
bursa pentru activități social-artistice, bursa pentru activități sociale în campusurile
studențești, bursa „Laudamus”49. În 2003/2004, la nivelul Universității au fost 6.921 bursieri,
în 2004/2005 – 6.280, în 2005/2006 – 5.735, în 2006/2007 – 4.962 și în 2007/2008 – 5.80650.
Totodată, studenții integraliști au beneficiat de bilete gratuite în tabere de odihnă în perioada
vacanțelor de iarnă și vară. Astfel, în anul 2003/2004 au primit bilete 309 studenți, în
2004/2005 – 329, în 2005/2006 – 284, în 2006/2007 – 359, în 2007/2008 – 542 și în
2008/2009 – 53651.
În cadrul Universității funcționează, din 1997, Departamentul Servicii pentru studenți și
absolvenți, axat pe dezvoltarea de programe pentru studenți și pe creșterea oportunităților din
carieră. În cadrul Departamentului funcționează mai multe centre: Centrul de consiliere
educațională, psihologică și pentru persoane cu cerințe speciale, Centrul de Informare
Profesională, Orientare în Carieră și Plasament, care participă la târguri de cariere și oferă
consultanță pentru realizarea CV-urilor, Centrul Alumni, care menține legătura cu absolvenții
și inițiază parteneriate cu mediul public și privat pentru inserție profesională și Centrul
INSERT, care realizează studii privind angajarea absolvenților pe piața forței de muncă.
Numai în perioada 2004-2008, Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și
Plasament a organizat peste 100 de ore anual de consiliere educațională individuală, a
publicat, împreună cu facultățile, Ghidul candidatului și Ghidul studentului, pentru a facilita
accesul la informații tinerilor înscriși la Universitate și a derulat proiecte europene precum:
„Dezvoltarea abilităților tinerilor absolvenți care lucrează sau vor lucra în domeniul
consilierii, prin mobilități europene” (2004-2005), „Îmbunătățirea competențelor studenților
din ultimul an în domeniul juridic prin experiența europeană” (2005-2006) și „Consolidarea
abilităților studenților la Psihologie în domeniul educației timpurii” (2006-2007)52. De
asemenea, a organizat anual cursuri de pregătire, între care amintim: „Managementul carierei”
și „Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă”, și cursuri solicitate de alți parteneri: „Angajați
sau șomeri?” „Managementul timpului și informațiilor în sesiune”53.
Departamentul a inițiat o serie de proiecte dedicate studenților, cu implicarea lor în
derularea evenimentelor, între care menționăm: „Centrul regional pentru dezvoltarea
antreprenoriatului în rândul tinerilor” (2010), „Studenții de azi, profesioniștii de mâine”
(2014), alături de alte câteva universități din țară. De asemenea, a participat la proiecte
derulate de autorități publice naționale și organisme internaționale (EANET – Entrepreneurs
Alumni Network, proiect Tempus, ce cuprinde 13 universități din Europa etc.).
Pentru completarea cunoștințelor teoretice și pentru deprinderea abilităților practice,
studenții participă la practica științifică și la cea pedagogică, în funcție de specificul fiecărei
discipline. De regulă, practica pedagogică se desfășoară între semestrele IV și VIII, facultățile
colaborând, în acest sens, cu profesori de gradul I de la cele mai bune școli și licee ieșene, iar
practica științifică se desfășoară în laboratoare, biblioteci, arhive, șantiere arheologice,

49
Ibidem, p. 129.
50
Ibidem. Numărul de locuri în taberele studenţeşti a fost repartizat de Ministerul Educaţiei. În ultimii
ani, cuantumul bursei a crescut constant.
51
Ibidem, p. 193.
52
Ibidem, p. 189-190.
53
Ibidem, p. 187.
34 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Institutele și Stațiunile de cercetare ale Universității (Agigea, Potoci), instanțe de judecată,


organizații economice etc54.
De o reală importanță pentru protejarea drepturilor și pentru organizarea vieții
studențești, dincolo de amfiteatre și laboratoare, sunt asociațiile. Primele înființate, în 1990,
au fost Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni (ASII) și Asociația Studenților Creștini
Ortodocși Români (ASCOR) , urmate de Asociația Internațională a Studenților în Economie
și Management (AIESEC), înființată în 1993, Liga Studenților Economiști (LSE), înființată în
1998, cu peste 250 de membri, și Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA), a cărui
grup de inițiativă s-a constituit la Iași în 1999 și care numără 169 de membri. În cel de-al
doilea deceniu post-revoluționar au mai apărut Asociația Studenților Francofoni din Iași
(ASFI), înființată în 2001, Asociația Națională a Studenților în Științe Administrative
(ANSSA), înființată în 2003, cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei administrații
performante cu specialiști competenți în gestionarea sectorului public, Asociația Tinerii
Ecologi Români din Iași (TERIS) și Societatea Pentru Psihologie (SPP), ambele fondate în
2004, Liga Studenților de la Geografie și Geologie (LSGG), înființată în 2005, Asociația
studenților de la Comunicare și Relații publice (PRIME) și Asociația Studenților Jurnaliști din
Iași (ASJ), ambele fondate în 2006, Organizația Studenților la Studii Europene din Iași
(OSSEI), Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Filosofie din Iași (A.S.A.F.F.I.),
Asociația Studenților și Absolvenților de Asistență Socială Iași (ASALT), ale căror baze au
fost puse în 2008, și mai recentele: Asociația Studenților Chimiști Iași (ASCIS) și Liga
Studenților de la Istorie (LSI), înființate în 200955.
Problema identității, a perspectivei și a așteptărilor pe care studenții le au față de
Universitate reprezintă coordonate fundamentale în realizarea unui „portret” complet al celor
care învață la „Alexandru Ioan Cuza”. Într-un studiu din 200656 se arată că 67% din populația
școlarizată la universitatea ieșeană era feminină57, excepție făcând Facultatea de Informatică
și Facultatea de Teologie ortodoxă, la nivelul cărora raportul se inversa58. În ceea ce privește
structura pe vârste a studenților Universității, media era de aproximativ 21 de ani, cu o
minimă de 18 ani și o maximă de 47 de ani. Mai exact, datele de sondaj arată că 25% dintre
studenți aveau vârsta până în 20 de ani, 50% până în 21 de ani și 75% până în 22 de ani, restul
de 25% fiind distribuiți pe intervalul 22-47 ani59.

54
Rector Gheorghe Popa, Raport ..., 1996, p. 7-8.
55
Ana - Maria Doboş, Asociaţii studenţeşti, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 515-518.
56
Studiul a fost coordonat de prof. dr. Luminiţa Iacob şi realizat de lect. dr. Gabriela Irimescu, prep. drd.
Adrian Lupu şi prep. Romeo Asiminei din cadrul Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de
Filosofie şi Serviciul de Asistenţă Socială al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Populaţia vizată a fost
constituită din studenţii tuturor facultăţilor Universităţii, talia eşantionului fiind de 764 de subiecţi distribuiţi
proporţional după facultate, anul de studiu şi sex. Datele au fost culese cu ajutorul unui chestionar realizat în
urma analizării rezultatelor obţinute din 8 interviuri de grup la care au participat un număr de aproximativ 90
studenţi. Strângerea datelor s-a făcut în perioada 1-15 iunie 2006.
57
La nivel naţional se înregistra o distribuţie aproximativ egală în funcţie de sex, pentru această categorie
de vârstă.
58
Gabriela Irimescu, A. Lupu, R. Asiminei, Student la „Cuza” 2006, în Universitatea din Iaşi. De la
modelul francez la sistemul Bologna, coord. Gheorghe Iacob, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2007, p. 296.
59
Ibidem.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 35

Analizând datele referitoare la distribuția studenților după mediul de rezidență, autorii


studiului constată un acces mult mai mare a populației din mediul urban (77%) față de aceea
provenită din mediul rural (17%). Aproape 92% dintre studenți aveau ca mediu de rezidență
sate sau orașe din județele Moldovei – Iași (37,8%), Neamț (11,3%), Botoșani (11,1%), Bacău
(9,6%), Vaslui (8,6%), Suceava (8,5%), Vrancea (2,6%) și Galați (2,4%) – restul aparținând
unor județe precum Constanța, Călărași, Hunedoara, Buzău, Maramureș, Prahova, Dâmbovița
și altele60.
În ceea ce privește nivelul pregătirii tatălui, 31,9% aveau studii liceale, 25,1% aveau
studii universitare de lungă durată, 11,4% au absolvit o școală post-liceală și 6% școala
profesională sau de ucenici. Cât privește studiile mamei, procentul acelora care aveau ca nivel
maxim de școlarizare liceul era de 37,3%, studiile universitare de lungă durată 22,8%, școala
post-liceală 11,8% și școala profesională sau de ucenici 3,3%. Ținând cont că peste jumătate
din studenții respondenți frecventau o treaptă de învățământ superioară față de cea a părinților,
autorii cercetării constată apariția mobilității educaționale inter-generaționale ascendente61.
Majoritatea studenților, la nivelul anului 2006, nu locuiau în campusurile Universității
(63%). Din aceștia, 28,7% locuiau în apartamente proprietate personală, 34,3% în apar-
tamente închiriate sau la gazdă, Universitatea reușind, conform studiului, să asigure spații
doar pentru 48,7% din totalul studenților care aveau nevoie de cazare62.
Să fii student la „Cuza” însemna, așadar, pentru respondenții sondajului accesul la o
formă de învățământ superior cu o imagine bună sau mai bună decât a altor universități din
țară, să aibă colegi care să îi reprezinte mulțumitor în organismele de conducere, să
beneficieze de oferte profesionale, culturale, sindicale bune, să-și exprime dreptul la opinie
într-o publicație proprie cu apariție periodică, să beneficieze de întâlnirea cu profesori
apreciați ca desfășurând bine și foarte bine activitățile didactice, să aibă acces la servicii
medicale de calitate, să aibă acces la literatură de specialitate prin serviciile oferite de
biblioteci, dar și speranța unor servicii de cazare îmbunătățite și a optimizării activității
secretariatelor63.
Atașați de valorile și „spiritul” de la „Cuza”, absolvenții Universității au pus bazele
Fundației Alumni - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ea funcționează în baza
Hotărârii judecătorești din 1.02.2007 și își propune să dezvolte și să consolideze comunitatea
absolvenților, să îi ajute și, la rândul ei, să le ceară ajutorul în atingerea obiectivelor sale. Între
obiectivele asumate de la început de Fundație se numără: dezvoltarea conștiinței de
apartenență a absolvenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la un grup social cu
înalte valori morale, civice și profesionale, membrii acestui grup fiind caracterizați prin
preocuparea pentru excelență, organizarea de activități de cercetare științifică, organizarea de
activități de formare profesională și specializare, sprijinirea activității de modernizare a
învățământului superior, consolidarea relațiilor cu mediile universitare și de cercetare
științifică din țară și străinătate, promovarea de bune relații cu mediul de afaceri din țară,
plasarea absolvenților în posturi corespunzătoare, sprijinirea de către întreprinzători a
procesului didactic și științific din învățământul superior și încurajarea tinerilor cercetători și

60
Ibidem, p. 297.
61
Ibidem, p. 300.
62
Ibidem, p. 301.
63
Ibidem, p. 316.
36 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

profesori, a absolvenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, să efectueze studii de
specializare. Totodată, Fundația a mai încercat să contribuie la finanțarea stagiilor de
documentare în țară și străinătate și la susținerea participării absolvenților la conferințe și
congrese interne și internaționale64.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Desprinsă de rigorile stabilite la nivelul organelor de partid și de proiectele academiilor


de profil, cercetarea ieșeană a încercat, din 1990, să-și găsească un drum propriu, iar
Universitatea să-și reconstituie zestrea de institute, centre și stațiuni de cercetare.
Primii pași au stat sub semnul stabilirii unor direcții și preocupări ce derivau din
interesele și planurile colectivelor de catedră și ale consiliilor profesorale ale facultăților.
Universitatea s-a preocupat apoi să recupereze Stațiunea de la Agigea și să înființeze, în 1990,
Stațiunea biologică Potoci, pentru a dezvolta direcțiile de cercetare limnologică teoretică și
aplicativă asupra lacurilor de acumulare montane.
În perioada 1992-1996, Universitatea a extins baza colaborărilor internaționale pe teme
științifice, stabilind acorduri de colaborare cu instituții similare din alte state și deschizând noi
căi de finanțare a activității de cercetare științifică, cu acces la fonduri naționale și
internaționale. Un exemplu îl constituie participarea cadrelor didactice și a cercetătorilor din
Universitate, în perioada 1993-1995, la Rețeaua europeană de cercetare PECO - 0846965
(facultățile de Informatică, Matematică, Geografie și Geologie, Istorie, Filosofie, Chimie), la
proiectul Copernicus (Facultatea de Fizică și Facultatea de Geografie) și la proiectul Coryne-
Biotopes (Facultatea de Biologie)66.
Începând din 1996 s-a diversificat maniera de finanțare a cercetării științifice, prin
introducerea granturilor CNCSIS. Sistemul granturilor a avut ca obiectiv stimularea inițiativei
individuale și crearea de echipe de cercetare științifică67, rezultatele, la nivelul Universității,
fiind notabile. Cadrele didactice de la „Cuza” au participat anual la aceste competiții, obținând
fonduri care au facilitat îmbunătățirea bazei materiale, deplasarea pentru stagii în țară și
străinătate și participarea la conferințe și simpozioane.
În perioada 1996-2002, s-a desfășurat, la nivel național, Programul de Reformă a
Învățământului Superior și Cercetării, prin care Universitatea a reușit să obțină 43 de
programe/ granturi de cercetare și de dezvoltare a resurselor umane și a infrastructurii pentru
cercetare științifică, pentru care a primit 3.900.926 $68. Odată cu intrarea în vigoare a noului
sistem de finanțare al universităților, în 1999, instituția ieșeană a atras și alte fonduri pentru
întărirea componentei de cercetare. Noul sistem constă în încheierea unui contract
instituțional între Universitate și Ministerul Educației, în baza căruia ordonatorul principal de
credite asigură finanțarea de la buget a unei sume globale compusă din finanțarea de bază și

64
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Students/alumni, 5 septembrie 2010; http://alumnicuza.org/, 5
septembrie 2010.
65
Gheorghe Popa, Elena Radu, Cercetarea ştiinţifică, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh.
Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 430.
66
Rector Gheorghe Popa, Raport ..., 1996, p. 9.
67
Gheorghe Popa, Elena Radu, op. cit., p. 430-431.
68
Ibidem.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 37

finanțarea complementară. Finanțarea de la buget cuprinde, pe lângă altele, fonduri alocate pe


baze competiționale pentru cercetarea științifică universitară. În funcție de indicatorul
„performanță în cercetare”, Universitatea a beneficiat de sume de la buget care s-au ridicat la
un nivel de 3% din finanțarea de bază în perioada 2003-2007, 5% în 2007 și 7% în perioada
2008-200969. Tot în 1999, a fost lansat Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare I
(PNCDI I), în cadrul căruia, în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, s-au derulat 23 de
proiecte70.
În privința cooperării științifice internaționale, din 2001 cadrele didactice și cercetătorii
au participat la programele europene dedicate cercetării, precum FP5 (cu 3 proiecte), FP6 (cu
8 proiecte), FP7 (cu 11 proiecte), dar și în alte programe, cum ar fi INTAS (cu 2 proiecte),
COST (cu 9 acțiuni), NATO (cu 8 participări) sau în proiecte bilaterale cu Franța, Ungaria,
Italia, Grecia, Ucraina, Turcia, China71.
Cercetarea științifică a devenit, astfel, o direcție strategică de dezvoltare, în condițiile în
care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a tins către un model occidental, în care instituțiile
de învățământ superior sunt centre de cercetare puternice și competitive la nivel internațional.
Pentru a susține acest proiect de lungă durată, în 2004 au luat ființă Consiliul pentru
Cercetare Științifică a Senatului, care asigură coordonarea activității de cercetare la nivel de
instituție, și Departamentul de Cercetare și Managementul Proiectelor, care se ocupă cu
managementul activității de cercetare științifică72.
Ca rezultat al acestor preocupări, atât la nivelul Rectoratului, cât și al colectivelor, în
perioada 2004-2008, Universitatea a derulat 30 de proiecte internaționale în valoare de
aproximativ 1.000.000 euro și 18 proiecte bilaterale (România-Rusia, România-Franța,
România-Grecia, România-Italia, România-Ungaria etc.)73. Au fost câștigate 510 granturi
CNCSIS de tip A, AT, A consorțiu, Td, Bd, E, în valoare totală de 10.682.224 lei, 9 granturi
ale Academiei Române, în valoare de 60.700 lei, 104 proiecte CEEX (Cercetarea de
Excelență), în valoare de 20.744.299 lei, și proiecte din Planul Național pentru Cercetare-
Dezvoltare I, în valoare de 1.338.840 lei etc74.
Începând din 2006, Ministerul Educației și Cercetării a introdus un program special
pentru dezvoltarea infrastructurii din instituțiile de învățământ superior. Profitând de
oportunitate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a atras resurse pentru constituirea a trei
Platforme ⁄ Laboratoare de formare și cercetare interdisciplinară, fiecare având un buget
cuprins între 2,5 și 3 milioane euro (50% contribuția MEdC și 50% contribuția
Universității): AMON - Platforma integrată pentru studii avansate în nanotehnologii
moleculare, ARHEOINVEST - Platforma de formare și cercetare interdisciplinară în
domeniul arheologiei, MEDIAEC - Mijloace eficiente de dezvoltare-inovare a educației și
cercetării75.
Ca urmare a programelor derulate, a activităților de cercetare, a fondurilor atrase și a
dezvoltării în acest domeniu, în 2008, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a fost acreditată

69
Ibidem.
70
Ibidem.
71
Ibidem.
72
Rector Dumitru Oprea, op. cit., p. 37.
73
Ibidem, p. 6.
74
Ibidem, p. 49.
75
Gheorghe Popa, Elena Radu, op. cit., p. 432.
38 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

ca unitate a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național, conform deciziei ANCS nr.


9673/ 17.06.200876 și a primit, din partea ministerului de resort, Premiul pentru publicații
științifice internaționale (2006), Premiul pentru lucrări științifice publicate în jurnale ISI
(2007), Premiul I în „Topul excelenței în cercetare” pentru Centrul de excelență CARPATH -
Center for Applied Research in Physics and Advanced TecHnologies (2008)77. În același
interval, 2004-2008, Universitatea și profesorii au mai obținut 40 de premii, oferite de
Academia Română, CNCSIS, Ministerul Educației, Uniunea scriitorilor români sau Ministerul
Culturii și peste 100 de medalii și premii la Saloanele internaționale de inventică78.
Tot ca recunoaștere a calității și performanței, primul „Exercițiu național de evaluare a
cercetării din universități pe domenii ale științei”, finalizat în anul 2011, a arătat că, din totalul
celor 17 domenii de cercetare evaluate în cazul UAIC, 12 s-au clasat pe primele trei locuri la
nivel național.
La nivelul fiecărei facultăți și al Centrului de Studii Europene a fost înființat câte un
departament de cercetare științifică cu structură și buget proprii, coordonat de un director de
departament. Pentru fiecare departament, Universitatea a asigurat, din fonduri proprii,
finanțarea unor posturi de cercetare, în limita unui buget echivalent cu cinci poziții de
cercetător științific III. Departamentele de cercetare științifică din facultăți au avut în
componență 21 de centre de cercetare, patru centre de excelență și două laboratoare de
încercări. Pe lângă ele, ca baze de cercetare și practică studențească, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași deține: Stațiunea de Cercetări Biologice Marine „prof. dr. Ioan Borcea”
Agigea; Stațiunea Biologică „Petre Jitariu” Neamț (cu laboratorul Potoci și laboratorul Piatra
Neamț); Stațiunea de Cercetare și Practică studențească „Simion Mehedinți” Tulnici;
Stațiunea de Cercetare și Practică studențească „Ion Gugiuman” Rarău; Stațiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași; Stațiunea Mădârjac;
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași; Muzeul de Istorie Naturală; Observatorul
Astronomic.
Începând cu anul 2009, Universitatea a susținut cu sume considerabile din venituri
proprii activitatea de cercetare din cadrul departamentelor interdisciplinare (în anul 2014
suma s-a ridicat la aprox. 400.000 euro), iar din 2014, UAIC a lansat un instrument de
susținere a tinerilor cercetători, sub forma unor granturi anuale, atribuite prin concurs de
proiecte. Derularea granturilor interne a început la 1 decembrie 2014, prin începerea finanțării
a 18 proiecte cu o valoare individuală de 20 000 lei/grant79.
***
Prin transformări succesive au trecut și studiile doctorale. În 1990/1991, la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, doctoratul a fost organizat în 10 ramuri de știință și 82 de specialități.
Treptat, ele s-au structurat mai întâi în domenii fundamentale și domenii, iar din 2007 doar în
domenii80. Astfel, în 1996, existau 75 de specialități: 13 la Științe economice, 10 la Biologie,

76
Ibidem.
77
Ibidem.
78
Rector Dumitru Oprea, op. cit., p. 94.
79
Gheorghe Popa, Dumitru Luca, Elena Radu-Felice, Cercetarea științifică, în „Anuarul Universităţii
1989-2014”, 2015.
80
Mihaela Leontie, Şcoala doctorală, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 362.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 39

nouă la Litere, șapte la Chimie, câte șase la Fizică și Istorie, câte cinci la Filosofie și
Matematică, patru la Geografie și Geologie, trei la Drept, două la Pedagogie-Psihologie și una
la Informatică81. În 2014, existau 11 Școli Doctorale, care funcționau în cadrul a 13 facultăți.
În același an, domeniile de studii universitare de doctorat existente erau: Matematică, Fizică,
Chimie, Informatică, Biologie, Geografie, Geologie, Știința Mediului, Științe ale Comunicării,
Filosofie, Filologie, Istorie, Teologie, Drept, Sociologie, Științe Politice, Științe ale Educației,
Psihologie, Economie, Finanțe, Contabilitate, Cibernetică și Statistică, Economie și Afaceri
Internaționale, Management, Marketing, Informatică economică.
Din 2005, sistemul Bologna s-a aplicat și în domeniul studiilor doctorale82, care au fost
structurate pe două componente: programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
și programul de cercetare științifică83. În 2008 și 2009, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a
câștigat două proiecte a câte 180 burse de doctorat, care s-au derulat pe durata a trei ani
fiecare, cu aplicare începând de la 1 octombrie 2008, respectiv 1 octombrie 2009. Cuantumul
net al unei burse a fost de 1850 RON/ lună, iar al unei indemnizații de mobilitate externă (6-8
luni) de 1000 euro/ lună84. În perioada 2009-2012, s-a derulat proiectul „Inovarea și
dezvoltarea în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării
științifice la nevoile societății cunoașterii”, iar în anul 2014 au fost aprobate și a început
derularea noilor proiectelor finanțate prin POSDRU pentru sprijinirea doctoranzilor și
postdoctoranzilor. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a câștigat, în calitate de
beneficiar, două proiecte, fiind partener în alte șase85.
După 1989, numărul conducătorilor de doctorat a crescut și el constant. Dacă în 1990
existau 121 de conducători confirmați86, în 1996 totalul a atins 132 (20 la Științe economice,
14 la Biologie, câte 15 la Litere, Chimie, Fizică, 13 la Matematică, nouă la Istorie, opt la
Filosofie, șapte la Geografie și Geologie, cinci la Pedagogie-Psihologie, trei la Drept și unul
la Informatică87), în 2009 numărul lor s-a cifrat la 32188, iar în 2014 la 16189. Creșterea de
până în 2009 poate fi justificată prin amploarea pe care au luat-o studiile doctorale, prin
interesul tot mai mare al absolvenților de a urma această formă de specializare, iar scăderea
înregistrată până în 2014 poate fi pusă pe seama diminuării numărului de profesori, prin
pensionări, a normelor stricte cu privire la limitarea numărului de locuri aflate la dispoziția
fiecăruia și a introducerii, din 2011, a obligativității susținerii unei teze de abilitare.
Tendința este similară și în cazul numărului de doctoranzi. Dacă în 1996, în cadrul
Universității erau 1466 doctoranzi, din care 1323 din țară, șase din străinătate și 130 din

81
Rector Gheorghe Popa, op. cit., p. 14.
82
Ca şi în cazul studiilor de licenţă, sistemul Bologna aplicat programelor doctorale a întâmpinat o serie
de dificultăţi cauzate mai ales de dezechilibrul dintre tematicile de cercetare ample şi timpul scurt de finalizare a
tezei.
83
Ibidem.
84
Ibidem. Bursele au fost finanţate prin Fondul Social European.
85
Mihaela Leontie, Şcoala doctorală, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
86
Rector Călin Ignat, Raport de activitate pentru perioada 3 februarie / 27 septembrie 1990, în AUAIC,
fond Rectorat, dosar 12 (Procese verbale ale şedinţelor Senatului universitar în anul 1989-1990, perioada 8 X
1990 – 20 XII 1990), f. 280.
87
Rector Gheorghe Popa, op. cit., p. 14.
88
Mihaela Leontie, op. cit., 2010, p. 363.
89
Mihaela Leontie, op. cit., 2015.
40 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Republica Moldova90, în 2007 numărul lor a ajuns la 237791, iar din 2010 a început să scadă,
ajungând, în 2014, la un total de 825 doctoranzi92. Evoluția sinuoasă se explică prin
beneficiile materiale oferite de bursele consistente, care au amânat în unele cazuri șocul
intrării pe o piață de muncă mai puțin ofertantă sub raportul salarizării și al compatibilității cu
specializarea absolvită, dar și a reducerii, după 2010, a numărului de profesori coordonatori și
a impunerii unor limite privind locurile disponibile pentru fiecare coordonator.
Numărul susținerilor publice a crescut și el, de la 20, în 1990, la 291, în 200993 și la 407,
în 2001, pentru ca apoi să scadă la 166, în 2014. Marea majoritate a lucrărilor au primit
confirmările necesare de la minister. În total, între 1 octombrie 1989 și 30 septembrie 2014, la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” au avut loc 3806 de susțineri publice, cele mai dinamice
domenii fiind Filologia, Biologia, Istoria, Fizica, Economia, Finanțele, Filosofia.
Analiza datelor indică faptul că discipline mai puțin căutate în ciclul licență, precum
istoria, chimia, fizica au avut, în această perioadă, un număr mare de doctoranzi și de susțineri
publice. Explicațiile fenomenului sunt multiple și țin în special de utilitatea acestei forme de
perfecționare pentru accesul la o gamă mai largă de profesii, unele mai bine remunerate, și de
strategiile personale ale studenților, care au încercat să amâne confruntarea cu rigorile pieței
muncii, aflată, în unele domenii, în stagnare sau restrângere.
Ca urmare a dezvoltării Universității în plan didactic și științific și a nevoii tot mai acute
de a asigura o bază materială adecvată, a apărut ideea înființării unei edituri proprii. La data
de 8 iunie 1990, Direcția Generală a Învățământului Superior din cadrul Ministerului
Învățământului din România, prin adresa numărul 74882/1990, a comunicat acordul pentru
înființarea Editurii Universității din Iași, ca unitate componentă, fără personalitate juridică94.
Printre cele mai prestigioase colecții ale Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
enumerăm: Antiqua et mediaevalia (coordonator Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba), Bibliographica
(coordonator Alexandru Călinescu), Biblioteca de istorie literară (coordonator Antonio
Patraș), Bibliotheca Patristica Iassiensis (coordonator Nelu Zugravu), Bibliotheca Classica
Iassiensis (coordonator Alexander Rubel), Economikon (coordonatori Ioan Pohoață, Dumitru
Zaiț), DEU (Dicționarele Editurii Universității), Documenta (coordonator Petronel Zahariuc),
Historica (coordonator Alexandru Florin Platon), Fontes traditionis (coordonator Eugen
Munteanu), Jassyer Beiträge zur Germanistik - Contribuții ieșene de germanistică
(coordonator Andrei Corbea-Hoișie), Logos (colecție inițiată de Dumitru Irimia, coordonatori
Ana-Maria Minuț, Ioan Milică), Observatorul social (coordonator Mihai Dinu Gheorghiu),
Patrimonium (coordonator Ioan Sandu), Personalități ale Universității „Alexandru Ioan

90
Din cei 1323 de doctoranzi, 200 erau la Litere, 164 la Fizică, 155 la Biologie, 139 la Ştiinţe economice,
139 la Matematică, 129 la Istorie, 91 la Filosofie, 87 la Chimie, 77 la Drept, 59 la Geografie, 56 la Geologie, 56
la Pedagogie-psihologie şi 27 la Informatică. Cei șase doctoranzi din alte ţări erau din Japonia (patru), din Liban
(unu) şi din Kuweit (unu). Din analiza acestor date, constatăm că la unele facultăţi, precum Matematică sau
Drept, numărul conducătorilor de doctorat este mai mic, raportat la numărul de doctoranzi. Dacă la Ştiinţe
economice 20 de profesori asigură coordonarea pentru 139 de doctoranzi, la Matematică, 13 profesori
coordonează tot 139 de doctoranzi. O situaţie specială este în cazul Facultăţii de Drept, unde trei profesori
coordonatori aveau reaponsabilităţi pentru cei 77 de doctoranzi; vezi Rector Gheorghe Popa, op. cit., p 10, 14.
91
Rector Dumitru Oprea, op. cit., p. 9.
92
Mihaela Leontie, op. cit., 2015.
93
Ibidem.
94
Andrei Hoişie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în „Anuarul Universităţii 1989-
2009”, coord. Gh. Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 459.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 41

Cuza” din Iași, Psihologie socială și aplicată (coordonator Adrian Neculau), Scripta
archaeologica et historica dacoromanie (coordonator Victor Spinei), Sophia (coordonator
George Bondor), Științele educației (coordonator Alois Gherguț). În plus, din 2004, se
tipăresc manualele pentru Învățământ la Distanță ale facultăților de Economie și
Administrarea Afacerilor, Filosofie și Științe Social Politice, Educație Fizică și Sport și
Psihologie și Științe ale Educației. Sub coordonarea editorială a Universității apar în fiecare
an cele 26 de serii din „Analele științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași” și
alte 23 de reviste științifice de specialitate95.
În urma evaluării aplicațiilor depuse pentru recunoașterea de către Consiliul Național al
Cercetării Științifice a editurilor, colecțiilor și revistelor din domeniul umanist, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut categoria B, pentru cele nouă domenii
pentru care a aplicat, respectiv pentru: Filosofie și istoria filosofiei. Epistemologie, logică și
filosofia științei. Etică și bioetică; Arheologie și arheometrie. Preistorie și protoistorie. Istorie
veche și cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică și epigrafie; Istoria artelor și
arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală și patrimoniu. Patrimoniu cultural; Istoria
economiei. Istoria științei și a tehnologiei. Istorie socială, economică și politică. Istorie
militară; Istorie medievală. Istorie modernă și contemporană. Istorie colonială și istorie
universală; Istoriografie, teorie și metode ale istoriei. Istoria ideilor, istorie intelectuală.
Memorie colectivă, identități, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică și
sigiliografie; Limba și literatura română; Limbi și literaturi străine; Mituri, ritualuri,
reprezentări simbolice, teologie și studii religioase. Etnografie96.
Editura Universității a primit, în 2014, premiile „Cea mai bună carte a anului” (non-
ficțiune), pentru volumul Mădălinei Diaconu De gustibus. Breviar de gastrosofie și „Cea mai
bună carte de știință a anului” pentru Atlasul electoral al României: 1990-2009, coordonat de
Corneliu Iațu. De asemenea, în cadrul festivității de decernare a Premiilor Industriei de Carte
din România „Gala Bun de Tipar” din Aula Bibliotecii Naționale din București, Editura a
primit „Premiul Special al Juriului pentru Excelență Editorială”97.
Infrastructura de cercetare a Universității s-a dezvoltat, la rândul ei, din necesitatea de a
asigura studenților și cadrelor didactice o bază pentru aplicații și pentru activități științifice.
Una dintre structurile aflate în subordinea Universității, care a cunoscut o evoluție
semnificativă, este Grădina Botanică. Este organizată în 10 secții (Sistematică, Flora și
Vegetația României, Ornamentală, Flora Globului, Dendrologică, Biologică, Plante utilitare,
Rosarium, Silvostepa Moldovei, Complexul de Sere) și două laboratoare (Laboratorul de
micropropagare și prezervare a germoplasmei și Laboratorul pentru tehnică de calcul)98.
Direcțiile de cercetare ale Grădinii Botanice au ca prioritate aspecte referitoare la conservarea
speciilor native, dezvoltarea colecțiilor de plante endemice, amenințate și rare, a celor afectate
de supraexploatare, a resurselor de germoplasmă, studiile de biologia reproducerii și
micropropagare, de variabilitate genetică și ecomorfologie99. Din anul 2000, Grădina Botanică

95
Ibidem.
96
Andrei Hoişie, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în „Anuarul Universităţii 1989-
2014”, 2015.
97
Ibidem.
98
Cătălin Tănase, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh.
Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 523.
99
Ibidem.
42 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

din Iași este membru fondator al Asociației Grădinilor Botanice din România, iar din anul
2002, al asociațiilor Planta Europa, Plantlife International și Botanic Gardens Conservation
International. În anul 2009, a devenit prima Grădină Botanică din România membră a The
International Plant Exchange Network (IPEN), iar materialul propus pentru schimb în Index
Seminum respectă codul de conduită impus de IPEN100. Grădina Botanică este, în prezent, cea
mai mare din țară.
După revenirea în cadrul Universității, Stațiunea Zoologică Marină de la Agigea a
deschis noi direcții de cercetare și și-a dezvoltat constant legăturile cu parteneri interni și
externi. În anul 1995 a început colaborarea cu specialiștii de la Departamentul de
Oceanografie al Universității din Southampton (Marea Britanie), în 2004 a colaborat cu
Departamentul Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
Marină „Grigore Antipa” din Constanța, iar în perioada 2007-2008 a derulat programe cu
cercetătorii de la Institutul de Biologie și Ecologie Aplicată a Universității Catolice de Vest
din Angers (Franța)101. Începând din 2004, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este
custodele ariei naturale protejate „Dunele marine de la Agigea”, iar în 2012 a fost semnat
Actul Adițional nr. 1 la Convenția de colaborare (din 2009) cu Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR cu privire la
realizarea Rețelei de stații geodinamice permanente GeoPontica102.
În 1990, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a înființat o nouă stațiune de cercetare, la
Potoci, în cadrul căreia au fost puse bazele unui Laborator de evaluare a calității apei prin
bioindicatori. Între activitățile desfășurate în cadrul Stațiunii, menționăm organizarea celor
două ediții ale Simpozionului „Lacurile de acumulare din România”, cu participare națională
și internațională. În 1994, a fost stabilit recordului european, de 36 de zile și nopți de
activitate submersă, în Laboratorul acvatic L.S.1, plonjat la o adâncime de 10 m în lacul
Bicaz103.
În anul 2000, Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie a
preluat de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie București Stația meteorologică
Rarău, pe care a transformat-o în Stațiunea de cercetare științifică și practică universitară „Ion
Gugiuman”. La Stațiunea Rarău au efectuat practica de specialitate studenții anilor I și II,
accentul punându-se pe observațiile meteorologice, geologice, geomorfologice etc104. În
perioada 2007-2009 stațiunea a fost reamenajată, îmbunătățindu-se semnificativ condițiile de
cazare. În același timp, a fost amenajată o bibliotecă și au fost făcute investiții în aparatura
stației meteorologice, precum și în aparatura de monitorizare și cercetare specifică a ariilor
montane105. Tot în 2000, Departamentul de Geografie a preluat și Stația meteorologică

100
Ibidem.
101
Victor Surugiu, Staţiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea, în „Anuarul Universităţii
1989-2009”, coord. Gh. Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 533.
102
Mircea Nicoară, Staţiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea, în „Anuarul
Universităţii 1989-2014”, 2015.
103
Costică Misăilă, Staţiunea Biologică „Petre Jitaru” Neamț, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”,
coord. Gh. Iacob, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 534.
104
Dan-Cristian Lesenciuc, Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică universitară „Ion Gugiuman”,
Rarău, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, Iași, 2010, p. 537.
105
Dan Lesenciuc, Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică universitară „Ion Gugiuman”, Rarău, în
„Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 43

Tulnici, pe care a transformat-o în Stațiunea de cercetare și practică studențească „Simion


Mehedinți”, a cărei activitate a fost orientată spre practica de specialitate a studenților
Facultății de Geografie și Geologie și, în unele cazuri, a studenților biologi106. Din 2000, au
efectuat practica de specialitate în stațiune peste 3000 de studenți107.
În 2002, Universitatea a preluat Laboratorul de Acvacultură și Ecologie Acvatică Piatra
Neamț, care fusese o vreme sub coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și
Silvice din București. Laboratorul a fost structurat pe următoarele compartimente de lucru:
algologie, biochimie-hidrogeochimie, fiziologie, zooplancton, zoobentos, microbiologie,
ihtiologie și genetica peștilor108. Tot în 2002, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Acvacultură și Ecologie Acvatică (SCDAEA) Iași a trecut, ca unitate fără personalitate
juridică, în structura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Stațiunea este amplasată pe
o suprafață de cca. 10,7 ha în bazinul râului Ezăreni și desfășoară cercetări în domeniul
acvaculturii și ecologiei acvatice. Printre direcțiile de cercetare pot fi enumerate: patologia
acvatică, aclimatizarea unor specii de somn african, creșterea intensivă a unor specii de pești,
maladiile infecțioase la peștii dulcicoli, efectele apelor uzate evacuate în ape curgătoare,
potențialul piscicol al râurilor etc. În ianuarie 2008, prin hotărârea Biroului Senatului
Universității s-a renunțat la contractele de exploatare în scop piscicol a acumulării Ezăreni
încheiate cu Administrația Națională „Apele Române” - Direția Apelor Prut și Compania
Națională pentru Administrarea Fondului Piscicol109. Decizia Conducerii Universității a fost
fundamentată pe o analiză economică, în contextul unor disfuncții legislative și a dificultăților
de recrutare a resurselor umane specializate110.
În 2002, Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie a înființat
Stațiunea Mădârjac, pe care o utilizează ca bază de practică și cercetare pentru cadre didactice
și studenți111.
Din 2010, în contextul aniversării celor 150 de ani de existență modernă a Universității,
Muzeul instituției și-a redeschis porțile într-o casă nouă, aproape de Palatul de la Copou. A
fost organizat în Secția Academică și Secția Civilizației Cucuteni, urmărind să valorifice
dubla sa ascendență, conferită de vocația academică și cercetarea arheologică. Pe lângă
misiunea patrimonială, Muzeul își propune să funcționeze ca un spațiu formativ și de
promovare a schimburilor universitare. Are o revistă proprie, „Historia Universitatis
Iassiensis”, și a găzduit numeroase expoziții, conferințe și dezbateri academice112.

106
Doru-Toader Juravle, Staţiunea de cercetare şi practică studenţească „Simion Mehedinţi”, Tulnici, în
„Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași,
2010, p. 539.
107
Constantin Rusu, Staţiunea de cercetare şi practică studenţească „Simion Mehedinţi”, Tulnici, în
„Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
108
Costică Misăilă, Staţiunea Biologică „Petre Jitaru” Neamț, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”,
coord. Gh. Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 535.
109
Decizia Conducerii Universităţii a fost fundamentată pe o analiză economică, în contextul unor
disfuncţii legislative şi a dificultăţilor de recrutare a resurselor umane specializate.
110
Cornelia-Mirela Medeleanu, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie
Acvatică, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, Iași, 2010, p. 542.
111
Constantin Rusu, Staţiunea Mădârjac, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 540.
112
Bogdan Maleon, Muzeul Universității, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
44 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Priviți în ansamblu, anii regimului democratic au însemnat pentru Universitate o


perioadă în care cercetarea s-a eliberat de constrângerile planificării comuniste și s-a dezvoltat
într-un mediu concurențial, ajungând în topul calității și performanței naționale și europene.
Direcțiile de cercetare s-au multiplicat pe măsura exigențelor și necesităților imediate și de
perspectivă, fondurile atrase de la guvernul României sau de la alte instituții au asigurat
accesul la tehnologii moderne, iar rezultatele acestor activități au oferit recunoaștere
internațională atât la nivelul instituției, cât și cercetătorilor.

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ALE UNIVERSITĂȚII

Ieșită din sistemul centralizat de până în 1989, care îi controla atent legăturile externe,
Universitatea avea, în 1990, o singură persoană, la nivelul Rectoratului, care administra
activitatea schimburilor internaționale. Ca urmare a unui firesc proces de dezvoltare și de
extindere a parteneriatelor și contactelor, în anul 1995 s-a înființat Departamentul de Relații
Internaționale, subordonat direct Prorectorului ce coordonează cooperarea internațională. Pe
măsură ce aceste legături s-au intensificat, două dintre facultățile Universității, Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor și Facultatea de Drept, și-au înființat propriile birouri
de relații internaționale, în 2004, respectiv în 2006113.
Conștientă de importanța parteneriatelor, a legăturilor cu centre academice din întreaga
lume, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și-a depus dosarele de candidatură și s-a implicat
intens în activitatea unor grupuri și rețele la nivel european și nu numai. În anul 2000,
Universitatea a început demersurile pentru a deveni membru titular al Agenției Universitare a
Francofoniei (AUF). Ca membru titular AUF, instituția ieșeană are drept de vot deliberativ în
cadrul Adunării generale, iar reprezentantul mandatat este eligibil în organele Agenției
(Consiliu de administrație, Consiliu asociativ, Președinție), alese de Adunarea Generală. De
asemenea, studenții și cadrele didactice pot beneficia de programele AUF, în special de
programele de mobilități (Burse de formare inițială, Burse de cercetare, Burse de
perfecționare)114. Universitatea a organizat de-a lungul anilor, cu sprijinul Agenției,
numeroase manifestări științifice, dintre care pot fi enumerate edițiile anuale ale „Zilelor
francofoniei” sau Forumul cooperării universitare francofone (26-29 martie 2003)115. A fost
parte a proiectului Eugen Ionescu, desfășurat în cadrul Agenției, primind bursieri din țări
precum: Armenia, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Canada, Coasta de Fildeș,
Republica Centrafricană, Republica Democrată Congo, Franța, Madagascar, Mali, Maroc, R.
Moldova, Senegal, Slovacia, Ciad, Togo, Tunisia, Ucraina, Ungaria, Vietnam. UAIC a
găzduit 83 de doctoranzi și 46 cercetători postdoctoranzi116.
În luna martie 2005, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a avut inițiativa constituirii
unei rețele a principalilor săi parteneri francofoni, care să permită dezvoltarea cooperării
universitare. Rețeaua RUFAC (Réseau des Universités Francophones „Alexandru Ioan Cuza”)

113
Livia Dimitriu, Relaţiile internaţionale, în „Anuarul Universităţii 1989-2009”, coord. Gh. Iacob, Edit.
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 465.
114
H. Luchian, Relaţiile internaţionale ale Universităţii, în Universitatea din Iaşi. De la modelul francez
la sistemul Bologna, coord. Gheorghe Iacob, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 68.
115
Livia Dimitriu, op. cit., p. 469.
116
Departamentul de Relații Internaționale, Relaţii internaţionale, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 45

și-a propus, astfel, să întrețină un parteneriat multiplu, care să permită întărirea excelenței în
educație, în cercetare și în managementul academic, având ca mijloc de comunicare franco-
fonia. Scopul său a fost acela de a promova formarea și cercetarea, în special prin crearea de
module, programe de studii, filiere de studii universitare și de doctorat (inclusiv în cotutelă),
prin organizarea de întâlniri și colocvii științifice internaționale, prin publicații și orice altă
activitate de formare și de cercetare, în colaborare cu alte instituții naționale sau internaționale
și în special cu Organizația Internațională a Francofoniei. Rețeaua RUFAC a avut ca membri
fondatori următoarele instituții: Université d’Angers, Université de Genève, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1),
Université Catholique de Louvain și Université de Poitiers117. În cadrul Rețelei RUFAC au
avut loc trei întâlniri, în care s-au reunit la Iași rectorii universităților partenere sau
reprezentanții acestora. Prima întâlnire, organizată în luna martie 2005, a fost consacrată
elaborării și semnării documentelor de constituire a rețelei. Cu ocazia întâlnirilor care au avut
loc în octombrie 2005 și martie 2006, universitățile membre și-au exprimat disponibilitatea în
realizarea activităților comune și au stabilit principalele axe de colaborare pe termen scurt și
pe termen lung, în funcție de centrele de interes ale tuturor membrilor118.
La 10 februarie și 22 iunie 2006, la Salonic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a
semnat documentele de înființare a Rețelei Universităților Balcanice, din care mai fac parte
două universități din Grecia, două din Albania, una din Bulgaria, trei din Serbia, una din
Turcia și una din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei119, iar în septembrie 2006 a devenit
parte a Magna Charta Observatory, organizație nonprofit, fondată de Universitatea din
Bologna și Asociația Universităților Europene120.
Printre cele mai importante legături externe ale Universității sunt cele cu rețeaua
Utrecht, la care instituția ieșeană a aderat în 2005, și cu Grupul Coimbra, din care face parte
începând cu 2007. Ca membru al acestui Grup, Universitatea a găzduit, în noiembrie 2008,
seminarul „Quality Culture and Excellence at Universities” al Task Force-ului „Eastern
Neighbouring Countries” (ENC), eveniment la care au participat aproximativ 50 de
reprezentanți ai universităților membre și partenere121. În 2010, Universitatea a organizat
conferința anuală Coimbra Group, tema fiind „Research and Values”, iar în 2010 și în 2014,
prorectorul Henri Luchian a fost ales membru în Biroul Executiv al Grupului Coimbra, format
din reprezentanți ai opt din cele 37 de universități membre. La fel de intensă a fost și
implicarea în activitatea rețelei Utrecht. La propunerea Universității „Cuza”, în mai 2011 a
avut loc la Iași cea de a 23-a întâlnire anuală a Rețelei, instituția ieșeană fiind reprezentată la
Adunările Generale organizate la Utrecht – 2012, Bergen – 2013, Cracovia – 2014. Studenții
ieșeni au avut posibilitatea de a participa la școlile de vară organizate în fiecare an în cadrul
Rețelei Utrecht122.
În iunie 1996, Universitatea Cuza a fost în grupul de inițiativă pentru constituirea
Consorțiului „Universitaria”, ocazie cu care s-a decis înnoirea programelor academice și
introducerea Sistemului European de Acumulare și Transferabilitate a Creditelor (ECTS).
117
H. Luchian, op. cit., p. 68-69.
118
Ibidem.
119
Livia Dimitriu, op. cit., p. 468.
120
Ibidem.
121
Ibidem.
122
Departamentul de Relații Internaționale, Relaţii internaţionale, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
46 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Cele mai importante patru universități din România, de la Iași, București, Cluj Napoca și
Timișoara au convenit asupra organizării interne a programelor de studii, prin atribuirea de
credite pentru fiecare disciplină123. Și ca urmare a acestor reforme, instituția ieșeană a
participat în faza pilot a programului Socrates, din 1997/1998. La nivel local, Universitatea
și-a constituit o Comisie Socrates, formată din reprezentanți de la fiecare facultate, care s-au
ocupat, în principal, de informarea întregului personal academic asupra noului program
instituțional, monitorizarea contactelor cu Universitățile europene, și timp de trei ani la rând,
de elaborarea Contractului Instituțional. În cadrul primului Contract Instituțional încheiat între
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Comisia Europeană, pentru anul academic
1998/1999, s-au semnat 73 de acorduri bilaterale cu universități din nouă state europene –
Austria, Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Olanda, Portugalia, și au
beneficiat de mobilități de studii 153 de studenți români, iar un număr de șapte studenți străini
au fost înmatriculați la universitatea noastră. Pe parcurs, numărul universităților partenere în
Programul Socrates a crescut. Pentru anul academic 2007/2008 au fost încheiate 206 acorduri
bilaterale cu universități din 19 țări ale Uniunii Europene, iar numărul mobilităților studențești
s-a dublat. De asemenea, numărul studenților Erasmus din Uniunea Europeană care au venit
la studii în universitatea noastră a crescut semnificativ, 374 de studenți străini fiind înmatricu-
lați pentru un semestru sau un an universitar124. În 2014, au fost semnate acorduri bilaterale de
care au beneficiat 665 de studenți ai UAIC. În total, în 17 ani, au beneficiat de stagii
ERASMUS 5.428 de studenți ai UAIC și 763 de stagii de predare; 1050 de studenți
ERASMUS din universități din țări UE au fost înmatriculați la Universitate pentru un
semestru sau două și au avut loc 650 de vizite de predare ale unor cadre didactice de la
universități europene partenere125.
În cadrul acestui program, la nivelul anului 2009, instituția ieșeană avea încheiate
acorduri cu 74 de universități din Franța, 35 din Germania și Italia, 28 din Spania, 16 din Belgia,
15 din Marea Britanie, 11 din Grecia și Olanda, câte nouă din Austria, Finlanda și Portugalia,
câte șapte din Polonia și Suedia, șase din Danemarca, patru din Turcia, câte trei din Norvegia
și Ungaria, două din Bulgaria și câte o universitate din Elveția, Irlanda, Letonia, Slovacia. În
2014, „Cuza” avea acorduri cu 444 de universități din 29 de țări, după cum urmează: 92 cu
instituții din Franța, 44 din Turcia, 43 din Germania, 35 din Italia, 33 din Spania, 32 din
Polonia, 19 din Regatul Unit, 18 din Portugalia, câte 15 din Belgia și Grecia, 11 din Olanda,
10 din Danemarca, câte nouă din Austria și Finlanda, câte șapte din Elveția, Norvegia, Suedia
și Ungaria, câte șase din Bulgaria și Letonia, cinci din Cehia, patru din Slovacia, câte două din
Cipru, Islanda, Lituania și câte una din Croația, Estonia, Irlanda și Slovenia126.
În cadrul acordurilor de colaborare bilaterală, până în 2009, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” a semnat înțelegeri cu 19 instituții similare din Franța, șase din Italia, câte cinci
din Germania și SUA, câte patru din Ucraina și Elveția, câte trei din Japonia și Republica
Moldova, câte două din Canada, Chile, Coreea de Sud, Grecia, Israel și câte una cu
universități din Austria, Belgia, Bulgaria, China, Cuba, Liban, Maroc, Norvegia, Olanda,
Polonia, Spania, Tunisia, Turcia, Ungaria. În 2014, existau acorduri semnate cu 92 de

123
Rector Gheorghe Popa, Raport ..., 2000, p. 9.
124
H. Luchian, op. cit., p. 71.
125
Departamentul de Relații Internaționale, Relaţii internaţionale, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
126
Ibidem.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 47

universități, din 31 de țări, cele mai multe fiind cu universități din Franța (22), Republica
Moldova (șapte), Germania (șase), SUA (cinci). Primul acord de acest fel a fost semnat în
1990, cu o universitate din Coreea de Sud, marea majoritate fiind perfectate după anul 2000.
O contribuție însemnată la schimburile internaționale de profesori, cercetători și studenți
au adus-o și alte organizații/organisme și instituții tradiționale din străinătate cum ar fi:
Fulbright (SUA), DAAD și Humboldt (Germania), Monbusho (Japonia), Ministerul de
Externe (Franța) și AUF. Începând din 1996 s-au adăugat și burse ale Guvernului României
prin Centrul Național al Burselor de Studii în Străinătate (CNBSS), iar în ultimii ani au fost
acordate finanțări din partea Comisiei Europene, prin Programele Jean Monnet și
Grundtvig127.
În seria schimburilor internaționale se înscriu și programele prin care studenți străini au
ales să urmeze cursurile Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Cei mai mulți au absolvit
specialități din cadrul Facultăților de Economie și Administrarea Afacerilor, Drept, Litere,
Filosofie și Științe Social-Politice, mai puțin interesați arătându-se față de Matematică,
Chimie sau Fizică128. Din numărul total al studenților străini, la nivelul anului 2009,
majoritatea, adică 1273, au venit din Republica Moldova, fapt explicabil prin legăturile
lingvistice și culturale, dar și prin facilitățile oferite de statul român și de universitatea
ieșeană129. Pe pozițiile următoare se plasează studenții din Israel, în număr de 105, Ucraina –
53 și Grecia – 39. În 2014, din totalul de 2592 de studenți străini la cursurile de licență,
primul loc îl ocupau tot cei din Republica Moldova, 2298, urmați de cei din Israel, 105,
Ucraina, 64, Grecia, 46 și Albania, 34130.
O situație asemănătoare rezultă și din analiza numărului de studenți străini care au
absolvit cursuri postuniversitare și au promovat examenul de disertație. Ca și în cazul studiilor
de licență, Facultățile de Economie și Administrarea Afacerilor și de Drept au atras interesul
studenților în mai mare măsură. Până în 2014, susținuseră disertația 284 de studenți la FEAA
și 100 la Drept. Cei mai puțini studenți s-au înregistrat la Matematică, Fizică, Chimie,
Educație fizică și Sport și Centrul de Studii Europene131. Proporția se păstrează și în
distribuția pe țări. În 2009, cetățenii Republicii Moldova aveau majoritatea covârșitoare: din
cei 164 de studenți, 155 erau etnici români. În 2014, din cei 677 studenți care absolviseră
studiile până atunci, 626 erau din Republica Moldova, 17 din Albania și 14 din Ucraina132.
Analiza acestor date indică faptul că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” nu este, încă, o
destinație de studii intens căutată de studenții străini care doresc să obțină diploma la Iași, cei
care și-au finalizat studiile aici venind preponderent din state vecine, cu populație mare de
etnici români.
Privite în ansamblu, după 1990, relațiile internaționale ale universității ieșene s-au
dezvoltat intens și firesc pentru o instituție de acest tip. Legăturile cu medii academice
diferite, care dezvoltă sisteme alternative, dar și accesul la o piață informațională dinamică
reprezintă condiții pentru integrarea cercetării și a actului didactic într-o comunitate bazată pe

127
H. Luchian, op. cit., p. 71.
128
Observăm că studenţii străini păstrează tendinţa urmată şi de cei români în alegerea specializărilor.
129
Statul român şi Universitatea „Cuza” au oferit studenţilor etnici români burse de studii, locuri de
cazare în cămine şi alte facilităţi.
130
Departamentul de Relații Internaționale, Relaţii internaţionale, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
131
Ibidem.
132
Ibidem.
48 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

performanță și concurență. Schimburile de profesori și studenți au crescut spectaculos în


această perioadă, procesul fiind favorizat de accederea României la Uniunea Europeană, iar
parteneriatele cu rețele sau universități de pretutindeni au certificat intenția instituției ieșene
de a intra într-o competiție mondială.

BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂȚII

Pe măsura creșterii cifrelor de școlarizare și a dezvoltării activității de cercetare,


Universitatea a încercat să-și modernizeze baza materială și să realizeze investiții în
infrastructură care să țină pasul cu nevoile studenților și ale cadrelor didactice. În perioada
1989-2014, instituția ieșeană a alocat fonduri însemnate pentru cheltuieli materiale. Acestea
au fost utilizate, în primul rând, pentru modernizarea și reabilitarea unor edificii, dar și pentru
dotări și achiziții. În cei 20 de ani, Universitatea a reușit să consolideze și să repună în
funcțiune Corpul D, Corpul H, Corpul I, Muzeul de Istorie Naturală, zona de sud a Corpului
A, Căminele nr. 1, 2 și 3 din complexul studențesc Târgușor Copou, Turnul de apă (situat în
spatele corpului A) și Cantina studențească „Titu Maiorescu”. De asemenea, a reparat și
modernizat Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Simion Mehedinți", Tulnici, jud.
Vrancea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Stațiunea biologică „Petre Jitariu”
Neamț, Laboratorul de Acvacultură și Ecologie Acvatică de la Potoci, Căminul G4 pentru
cadrele didactice, Stațiunea de Cercetări pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași,
Stațiunea biologică marină „Prof. dr. Ioan Borcea” - Agigea, Stațiunea de Cercetare și
Practică Studențească „Ion Gugiuman", Rarău, jud. Suceava, Grădina Botanică „Anastasie
Fătu” Iași, dar și o parte din fațada Corpului A al Universității133. A modernizat, în ultimii 5
ani, spații de cercetare precum: Stațiunea de Cercetări pentru Acvacultură și Ecologie
Acvatică Iași (2013), Centrul de cercetare în domeniul materialelor și tehnologiilor avansate
(laboratoare corp A) (2012), Centrul integrat de studii în știința mediului pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est (laboratoare în corpurile A, B, C) (2012), Stațiunea de Cercetare și
Practică Studențească „Simion Mehedinți”, Tulnici (2012-2013)134.
Pentru a asigura locuri de cazare unui număr tot mai mare de studenți, au fost preluate
de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și de la Universitatea Tehnică
„Gh. Asachi” două cămine în Complexul Studențesc Codrescu C10 și C13, cu o capacitate de
916 locuri135, și s-au construit căminul studențesc „Gaudeamus” și căminul studențesc
„Akademos”136. Încercând să ofere spații de lectură generoase unui număr tot mai mare de
studenți, dar și să asigure infrastructura de cercetare necesară doctoranzilor, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” a preluat fostul local aparținând Universității Tehnice „Gh. Asachi”,
din același Complex, pe care l-a transformat în Biblioteca de Litere și de Istorie și a închiriat
un nou corp, situat pe strada Lăpușneanu.

133
Vezi detalii în Iulian Popov, Imobilele Universității în perioada 1989-2009, în „Anuarul Universităţii
1989-2009”, coord. Gh. Iacob, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2010, p. 509-510.
134
Dorina Prisecaru, Baza materială, în „Anuarul Universităţii 1989-2014”, 2015.
135
Capacitatea de 916 locuri a fost raportată la nivelul anului 2009.
136
Cu toate acestea, există încă o diferenţă mare între numărul de cereri şi numărul de locuri disponibile
în cămine.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 49

VIZIBILITATEA UNIVERSITĂȚII

Conștientizând importanța utilizării resurselor moderne de comunicare și promovare,


Universitatea și-a lansat în 1995 site-ul www.uaic.ro, care a devenit treptat cel mai eficient
mijloc prin care informează despre activitățile și programele derulate sau despre proiectele
propuse. Îmbunătățirea permanentă a prezenței în spațiul virtual a fost o preocupare constantă
a instituției academice ieșene, iar necesitatea unei interacțiuni prompte cu publicul său a dus
la lansarea a încă două site-uri auxiliare site-ului oficial: 360.uaic.ro și admitere.uaic.ro. În
2010, cu ocazia jubileului, Departamentul MEDIA a creat și site-ul aniversar 150.uaic.ro.
La 25 februarie 2014 a fost relansat site-ul oficial, care cuprinde informații despre
evenimente, noutăți în domeniul cercetării, anunțuri de angajare, revista presei, hotărârile
Senatului etc. În fiecare zi, un utilizator a putut găsi în medie 2,5 elemente noi de conținut pe
site-ul universității. În paralel, a fost administrat site-ul de Admitere, optimizat pentru a
ajunge pe primul loc în căutări Google pe cuvintele cheie asociate acestui proces. S-a
continuat dezvoltarea strategiei de promovare a admiterii în mediul online prin păstrarea
parteneriatelor cu site-urile care furnizează cel mai consistent trafic pentru site-ul de admitere.
La nivelul anului 2014 existau 29 de parteneriate media online, dintre care șapte site-uri ale
unor publicaţii clasice sau online, 15 site-uri ale unor licee, șapte site-uri ori bloguri
educaţionale. Pagina de facebook, creată și ea pentru o mai eficientă comunicare cu studenții
și publicul larg, numără peste 50.000 de utilizatori conectați la pagina Universității.
Pentru o mai mare transparență, site-ul www.uaic.ro oferă link-uri directe la documente
și surse de documentare, iar pentru o accesibilitate cât mai largă există o prezentare a site-ului
în limba engleză.
Pagina de internet a Universității oferă informații despre istoria și dezvoltarea instituției,
despre conducere, misiune, facultăți, programe academice, admitere, structura anului
universitar, cercetare, cooperare internațională, studenți, Departamentul de Învățământ la
Distanță și IFR, diplome și acte de studii, perfecționare preuniversitară și resurse. De
asemenea, pune la dispoziția celor interesați documente interne și prezintă calendarul
evenimentelor curente.
În anul 2009, pe baza unui clasament realizat de webometrics.info137, site-ul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost cotat cel mai bun site academic din
România, situându-se pe poziția 580 la nivel mondial și 258 în Europa. Conform
clasamentului, Universitatea ieșeană a fost singura instituție de învățământ superior din
România care a figurat printre primele o mie de universități din lume în privința utilității și
întreținerii paginilor electronice. Numai în 2014 site-ul a avut peste 1.765.000 de vizite și
285.000 vizitatori unici.

137
Ierarhizarea Webometrics este realizată de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice (CSIC) din
Spania, instituţie ce face parte din cadrul Ministerului Educaţiei de la Madrid şi care are drept obiectiv
încurajarea creşterii calităţii, relevanţei şi volumului site-urilor universitare.
50 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

CONCLUZII

Parcursul Universității în perioada post-decembristă a fost marcat, așadar, de


transformări profunde, de adaptarea la sistemul democratic, al autonomiei universitare și a
integrării într-un mediu concurențial la nivel european. Trecerea de la regimul comunist, bazat
pe control și planificare, la cel liber, în care universitatea a trebuit să-și redefinească misiunea
nu a fost lipsită de dificultăți. Conflictele personale, disputele pentru putere și legitimitate, dar
și implicarea studenților în aceste tensiuni au marcat începutul perioadei. Concomitent, a
debutat un proces complex de reformă la nivelul programelor didactice și al direcțiilor de
cercetare, de recuperare a unor specializări, facultăți și institute, pierdute în perioada
comunistă, de eliminare a balastului ideologic.
Evoluția ulterioară a Universității a stat atât sub semnul creșterii numărului de
departamente, cadre didactice și studenți, cât și al îmbunătățirii legăturilor externe și a
performanțelor științifice. Ca urmare a transformărilor petrecute la nivel național, a cererilor
venite dinspre piața forței de muncă, dar și a modificării sistemului de finanțare a instituțiilor
de învățământ superior, a eliminării concursurilor „clasice” de admitere și a înființării unor
secții și universități noi, concurente, Universitatea din Iași și-a deschis porțile pentru un
număr tot mai mare de studenți și și-a adaptat oferta academică. Fenomenul a generat o
creștere a numărului de cadre didactice, fără ca personalul angajat să fie pe măsura
necesităților, o permanentă transformare a programelor de curs și seminar și o dinamică a
specializărilor. În aceste condiții, profesorii au abandonat, treptat, sistemul clasic, în care
prelegerile erau rodul unor îndelungi acumulări gnoseologice și expresii ale competențelor
formate prin cercetările doctorale și s-au adaptat la cerințele „pieței”, polispecializându-se.
Tot „piața” a fost cea care a determinat creșterea, până spre anii 2009-2010, a numărului de
studenți la unele secții, precum relații internaționale, științe politice, drept, management,
marketing, finanțe-bănci, și scăderea interesului pentru specializări ca matematica, fizica și
chimia. Aceste mutații s-au produs pe fondul restrângerii numărului de locuri disponibile și
bine remunerate în întreprinderile industriale și institutele de cercetare și al dezvoltării
serviciilor și tendințelor de profesionalizare a organizațiilor publice. Efectele crizei
economico-financiare, însoțite de o curbă demografică descendentă, au fost resimțite și la
nivelul Universității: după 2010, numărul studenților, la toate ciclurile de învățământ a scăzut,
iar numărul cadrelor didactice a fost afectat de micșorările salariale (bugetare, în ansamblu) și
de constrângerile legislației muncii.
Cei 25 de ani au însemnat pentru Universitate o extindere constantă a bazei materiale și
direcțiilor de cercetare, care au intrat în mediul concurențial european. Participarea cadrelor
didactice și a cercetătorilor la proiecte naționale și internaționale, prin care au atras fonduri și
care le-a permis racordarea la cele mai noi informații și tehnologii, lucrările publicate la
edituri prestigioase și sutele de brevete de invenții au adus Universității și profesorilor
numeroase premii oferite de instituții românești sau străine. Conștientizând importanța
parteneriatelor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a fondat sau a aderat la rețele
internaționale, care reunesc instituții de învățământ superior și a participat la programe de
schimburi pentru cadre didactice și studenți, precum Socrates/Erasmus. Cele mai multe
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 51

legături le-a dezvoltat cu universități din Franța, Germania, Italia, iar cele mai importante
colaborări le-a avut cu Rețeaua Utrecht și Grupul Coimbra.
Fără îndoială, transformările produse pe parcursul acestor ani sunt majore, misiunea și
strategiile universității adaptându-se rigorilor mediului economic și social, însă o analiză
completă a cauzelor și consecințelor acestor mutații nu se poate face în absența necesarei
detașări temporale. Conștienți de limitele impuse de subiectivitatea inerentă oricărui
contemporan al evenimentelor am încercat să oferim mai curând o punere în temă, o
introducere la o istorie care se va scrie peste ceva vreme.

Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB


Lector univ. dr. Ionuț NISTOR
CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
RECTORII UNIVERSITĂȚII

Prof. univ. dr. Petre Mâlcomete: octombrie 1989 - decembrie 1989


Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat: decembrie 1989 - februarie 1992
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa: februarie 1992 - ianuarie 2000
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea: ianuarie 2000 - februarie 2008
Prof. univ. dr. Vasile Ișan: februarie 2008 - prezent

BIROUL SENATULUI, SENATUL, COLEGIUL ACADEMIC

MANDATUL OCTOMBRIE 1989 - FEBRUARIE 1990

BIROUL SENATULUI
Rector
Prof. univ. dr. Petre Mâlcomete, Facultatea de Științe Economice
Prorectori
Prof. univ. dr. Georgeta Ioniță, Facultatea de Matematică și Fizică
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat, Facultatea de Matematică și Fizică
Secretar Științific al Senatului
Prof. univ. dr. Ionel Hagiu, Facultatea de Istorie și Filosofie
SENATUL
FACULTATEA DE BIOLOGIE, Lector univ. dr. Dumitru Irimia
GEOGRAFIE ȘI GEOLOGIE Lector univ. dr. Elvira Sorohan
Student Silvia Barbu, președinte A.S.C.
Prof. univ. dr. Constantin Toma
facultate
Prof. univ. dr. Ioan Donisă
Prof. univ. dr. Viorel Erhan FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
Prof. univ. dr. Mandache Leocov Prof. univ. dr. Ionel Hagiu
Lector univ. dr. Irina Ungureanu Student Antonie Cristian Bocancea, președinte
Student Vasilica Năforniță, președinte A.S.C A.S.C. facultate
facultate
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI
FACULTATEA DE DREPT
FIZICĂ
Conf. univ. dr. Ștefan Răuschi
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat
Lector univ. dr. Dumitru Macovei
Prof. univ. dr. Viorel Barbu
Student Liviu Pîrvu, președinte C.U.A.S.C.
Prof. univ. dr. Georgeta Ioniță
Universitate
Prof. univ. dr. Constantin Borș
Student Gabriela Blaj, președinte A.S.C.
Conf. univ. dr. Teodor Precupanu
facultate
Conf. univ. dr. Constantin Păpușoi
FACULTATEA DE FILOLOGIE Conf. univ. dr. Margareta Tibu
Asist. dr. Dana Dorohoi
Prof. univ. dr. Alexandru Andriescu
Student Adriana Hăulică, președinte
Conf. univ. dr. Mihai Drăgan
C.U.A.S.C. facultate
Conf. univ. dr. Ion Sîrbu
Conf. univ. dr. Valentina Agrigoroaie FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Lector univ. dr. Grigore Vereș
Prof. univ. dr. Petre Mâlcomete
56 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Prof. univ. dr. Mihai Todosia Lector univ. dr. Elisabeta Jaba
Conf. univ. dr. Ronelia Davideanu Lector univ. dr. Ioan Andone
Conf. univ. dr. Ioan Florea Student Mihaela Bodnar, președinte A.S.C.
Conf. univ. dr. Silvia-Melania Petrescu facultate
Conf. univ. dr. Anton Rotaru
ALȚI REPREZENTANȚI
Conf. univ. dr. Anca Precupanu, Reprezentant P.C.R. Universitate
Conf. univ. dr. Toader Jucan, Președintele Comitetului Sindical Universitate
Alexandru Crihană, secretar al Comitetului jud. Iași al P.C.R.
Cercet. șt. pr. III dr. Gheorghe Buzatu, Institutul de Istorie și Arheologie „A.D.Xenopol”
Cercet,șt. pr. III dr. Ioan Saizu, Institutul de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol” Iași
Cercet. șt. dr. Ioan Florea, Centrul de Lingvistică, Istorie, Literatură și Folclor
Jurist pr. dr. Ermestina Ungureanu, Centrul de Științe Sociale
Corneliu Ștefanache, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iași
Lector univ. dr. Gheorghe Grigoraș, directorul Centrului de calcul
Prof. gr. I Domnica Murgoci, inspector școlar general
Col. Alexandru Radu, șef catedră militară

COLEGIUL ACADEMIC
Prof. univ. dr. Petre Mâlcomete, Rector
Prof. univ. dr. Georgeta Ioniță, Prorector
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat, Prorector
Prof. univ. dr. Ionel Hagiu, Secretar Științific al Senatului
Prof. univ. dr. Constantin Toma, Decan, Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie
Conf. univ. dr. Ștefan Răuschi, Decan, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Alexandru Andriescu, Decan, Facultatea de Filologie
Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, Decan, Facultatea de Istorie și Filosofie
Conf. univ. dr. Margareta Țibu, Decan, Facultatea de Matematică și Fizică
Prof. univ. dr. Ronelia Davideanu, Decan, Facultatea de Științe Economice

MANDATUL FEBRUARIE 1990 - IANUARIE 1992

BIROUL SENATULUI
Rector
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat, Facultatea de Matematică
Prorectori
Lect. univ. dr. Alexandru Călinescu, Facultatea de Filologie
Lect. univ. dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Fizică
Secretar Științific al Senatului
Lect. univ. dr. Alexandru Ungureanu, Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie (februarie
1990 - aprilie 1990)
Lect. univ. dr. Dumitru Zaiț, Facultatea de Științe Economice (aprilie 1990 - octombrie 1990)
Conf. univ. dr. Constantin Toma, Facultatea de Biologie (octombrie 1990 - ianuarie 1992)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 57

SENATUL LA 3 FEBRUARIE 1990


FACULTATEA DE BIOLOGIE, Lector univ. dr. Gheorghe Popa
GEOGRAFIE ȘI GEOLOGIE Student Daniel Radu
Student Adrian Marius Tarcan
Conf. univ. dr. Nicolae Iorga
Șef. lucr. Mihai-Remus Șaramet FACULTATEA DE ISTORIE
Șef. lucr. dr. Alexandru Ungureanu
Prof. univ. dr. Gheorghe Platon
Student Gabriel Caiță
Lector univ. dr. Ioan Caproșu
FACULTATEA DE DREPT Student Mihai Răzvan Ungureanu
Conf. univ. dr. Ștefan Răuschi FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Student Eugen Șchiopu
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat
FACULTATEA DE FILOLOGIE Conf. univ. dr. Teodor Precupanu
Lector univ. dr. Cornelius Croitoru
Conf. univ. dr. Ion Sîrbu
Asist. dr. Aurel Rășcanu
Lector univ. dr. Alexandru Călinescu
Student Andrei Adrian
Lector univ. dr. Dumitru Irimia
Student Mihai Luca
Lector univ. dr. Traian Diaconescu
Student Elena Roibu
Lector univ. dr. Grigore Vereș
Student Daniel Tătaru
Asist. dr. Adrian Poruciuc
Student Laurențiu Constantin FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
FACULTATEA DE FILOSOFIE Prof. univ. dr. Vasile Turliuc
Conf. univ. dr. Gheorghe Filip
Prof. univ. dr. Andrei Cosmovici
Lector univ. dr. Dumitru Zaiț
Lector univ. dr. Petru Ioan
Lector univ. dr. Ioan Belei
Student Iulian Fîrte
Student Margău Emil
FACULTATEA DE FIZICĂ Student Burlacu Luminița
Prof. univ. dr. Mircea Sanduloviciu Student Daneliuc Gheorghe
Conf. univ. dr. Margareta Ignat

SENATUL LA 17 IANUARIE 1991


FACULTATEA DE BIOLOGIE Conf. univ. dr. Ștefan Răuschi
Student Mircea Borș
Prof. univ. dr. Constantin Pisică-Donose
Prof. univ. dr. Constantin Toma FACULTATEA DE FILOSOFIE
Student Carmen Gache
Prof. univ. dr. Petru Ioan
FACULTATEA DE CHIMIE Prof. univ. dr. Andrei Cosmovici
Prof. univ. dr. Ioan Grigoraș
Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu
Prof. univ. dr. Tudorel Dima
Conf. univ. dr. Alexandru Cecal
Student Dan Lungu
Conf. univ. dr. Harry Offenberg
Student Daniela Anghel FACULTATEA DE FIZICĂ
Student Daniela Sion
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa
FACULTATEA DE DREPT Prof. univ. dr. doc. Mircea Sanduloviciu
Prof. univ. dr. Margareta Ignat
Prof. univ. dr. Octavian Loghin
Lector univ. dr. Dumitru Alexandroaie
58 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Student Daniel Radu Asist. dr. Sergiu Ailenei


Student Daniel Iacob Student Laurențiu Constantin
FACULTATEA DE GEOGRAFIE- FACULTATEA DE MATEMATICĂ
GEOLOGIE
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat
Prof. univ. dr. Ion Bojoi Prof. univ. dr. doc. Radu Miron
Conf. univ. dr. Alexandru Ungureanu Prof. univ. dr. Teodor Precupanu
Șef lucr. Mihai-Remus Șaramet Conf. univ. dr. Aurel Rășcanu
Student Gabriel Caiță Conf. univ. dr. Cornelius Croitoru
Student Cătălin Culidiuc
FACULTATEA DE ISTORIE
Student Adrian Pavăl
Prof. univ. dr. Gheorghe Platon Student Elena Robu
Prof. univ. dr. Ioan Caproșu
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Student Mihai Răzvan Ungureanu
Prof. univ. dr. Vasile Turliuc
FACULTATEA DE LITERE
Prof. univ. dr. Gheorghe Filip
Prof. univ. dr. Dumitru Irimia Conf. univ. dr. Dumitru Zaiț
Prof. univ. dr. Alexandru Andriescu Conf. univ. dr. Ioan Belei
Prof. univ. dr. Ion Sîrbu Conf. univ. dr. Toader Gherasim
Conf. univ. dr. Traian Diaconescu Student Emil Margău
Conf. univ. dr. Alexandru Călinescu Student Ioan Iulian Pădureț
Conf. univ. dr. Grigore Vereș Student Gabriela Teodorescu
Conf. univ. dr. Andrei Hoișie
ALȚI REPREZENTANȚI
Ing. Constantin Stanciu, Serviciul Tehnic

COLEGIUL ACADEMIC
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat, Rector
Lect. univ. dr. Alexandru Călinescu, Prorector
Lect. univ. dr. Gheorghe Popa, Prorector
Lect. univ. dr. Alexandru Ungureanu, Secretar Științific al Senatului (februarie 1990 - aprilie 1990)
Conf. univ. dr. Dumitru Zaiț, Secretar Științific al Senatului (aprilie 1990 - octombrie 1990); Decan,
Facultatea de Științe Economice
Conf. univ. dr. Constantin Toma, Secretar Științific al Senatului (octombrie 1990 - ianuarie 1992)
Șef lucrări Mihai-Remus Șaramet, Decan, Facultatea de Biologie, Geografie, Geologie (februarie-
martie 1990); Decan, Facultatea de Geografie și Geologie (martie 1990 - ianuarie 1992)
Conf. univ. dr. Constantin Pisică-Donose, Decan, Facultatea de Biologie (martie 1990 - ianuarie 1992)
Șef lucrări Mihai-Remus Șaramet, Decan, Facultatea de Geografie și Geologie (martie 1990 - ianuarie 1992)
Conf. univ. dr. Ștefan Răuschi, Decan, Facultatea de Drept
Lect. univ. dr. Ioan Petru, Decan, Facultatea de Filosofie
Lect. univ. dr. Gheorghe Popa, Decan, Facultatea de Fizică (3 februarie - 22 februarie 1990)
Prof. univ. dr. doc. Mircea Sanduloviciu, Decan, Facultatea de Fizică (februarie 1990 - ianuarie 1992)
Lect. univ. dr. Ioan Caproșu, Decan, Facultatea de Istorie
Lect. univ. dr. Dumitru Irimia, Decan, Facultatea de Litere
Asist. univ. dr. Aurel Rășcanu, Decan Facultatea de Matematică
Lect. univ. dr. Dumitru Zaiț, Decan, Facultatea de Științe Economice
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 59

MANDATUL IANUARIE 1992-IANUARIE 1996

BIROUL SENATULUI
Rector
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat, Facultatea de Informatică (ianuarie 1992-februarie 1992)
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Fizică (februarie 1992-ianuarie 1996)
Prorectori
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Fizică (ianuarie 1992-februarie 1992)
Prof. univ. dr. Ion Toderașcu, Facultatea de Istorie
Conf. univ. dr. Grigore Vereș, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Ion Hârjoabă, Facultatea de Geografie și Geologie (februarie 1992-martie 1993)
Prof. univ. dr. Panaite Nica, Facultatea de Științe Economice (ianuarie 1993-ianuarie 1996)
Prof. univ. dr. Anca Precupanu, Facultatea de Matematică (ianuarie 1992-martie 1993); Secretar
Științific al Senatului (martie 1993-ianuarie 1996)
Prof. univ. dr. Adrian Neculau, Facultatea de Filosofie (martie 1993-ianuarie 1996)
SENATUL
FACULTATEA DE BIOLOGIE
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
Prof. univ. dr. Constantin Pisică-Donose SPORT
Prof. univ. dr. Constantin Toma
Prof. univ. dr. Gheorghe Luca (1995)
Conf. univ. dr. Mihai Mititiuc
Student Anda Irina Ștefanache (1992) FACULTATEA DE FILOSOFIE
Student Cristina Pălici (1993-1996) Prof. univ. dr. Tudorel Dima
FACULTATEA DE CHIMIE Prof. univ. dr. Adrian Neculau
Prof. univ. dr. Petre Dumitrescu
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal
Conf. univ. dr. Teodor Cozma
Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu
Conf. univ. dr. Anton Carpinschi
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Mihăilă
Conf. univ. dr. Gheorghe Luca (1992, 1993,
Prof. univ. dr. Ioan Druță
1994)
Conf. univ. dr. Catinca Simion
Student Dumitru Corneliu Bîlbă (1992)
Student Daniela Sion (1992)
Student Edmond Ciumașu (1993)
Student Gabriel Căruntu (1992)
Student Radu Dudău (1994)
Student Carmen Trupină (1993)
Student Cezar Cireș (1995)
Student Liviu Ciobanu (1993, 1994)
Student Laurențiu Suflețel (1994, 1995) FACULTATEA DE FIZICĂ
Student Aurelian Popa (1995) Prof. univ. dr. doc. Mircea Sanduloviciu
FACULTATEA DE DREPT Prof. univ. dr. ing. Dumitru D. Sandu
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa
Conf. univ. dr. Aurel Ciopraga
Prof. univ. dr. Mardarie Sorohan
Conf. univ. dr. Gheorghe Filip
Conf. univ. dr. Mihai Toma
Student Radu Daniel (1992)
Conf. univ. dr. Gheorghe Rusu
Student Constantin Catană (1993)
Student Cristian Gicu Focșa (1992)
Student Laurențiu Gerard Lăcraru (1994)
Student Dan Adrian Mazilu (1992, 1993, 1995)
Student Cătălin Cosovanu (1995)
Student Daniel Iacob (1993)
Student Adrian Vitcu (1994, 1995)
Student Răzvan Teodorescu (1994)
60 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

FACULTATEA DE GEOGRAFIE- Conf. univ. dr. Petru Zugun


GEOLOGIE Lector Daniel Dimitriu
Student Dragoș Olteanu (1992, 1993)
Prof. univ. dr. Ioan Hârjoabă (1992, 1993)
Student Ana Maria Minuț (1994, 1995)
Prof. univ. dr. Viorel Erhan
Prof. univ. dr. Ioan Donisă (1992, 1994, 1995) FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Prof. univ. dr. Ilie Turculeț
Prof. univ. dr. Teodor Precupanu
Conf. univ. dr. Alexandru Ungureanu (1993,
Prof. univ. dr. Vasile Oproiu
1994, 1995)
Prof. univ. dr. Anca Precupanu
Student Ciprian Teleman (1992, 1993, 1994)
Prof. univ. dr. Viorel Barbu
Student Octavian Mercaș (1995)
Conf. univ. dr. Dorian Spulber
FACULTATEA DE INFORMATICĂ Lector univ. dr. Gheorghe Rusu
Student Violeta Leoreanu (1992, 1993)
Prof. univ. dr. Costică Cazacu (1992)
Student Dan Andrei Geba (1994, 1995)
Conf. univ. dr. Gheorghe Grigoraș (1993,
1994, 1995) FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat
Prof. univ. dr. Mihai Țarcă
Student Cristian Teodor Jucan (1992)
Prof. univ. dr. Vasile Turliuc
Student Cristina Bazgan (1993,1994)
Prof. univ. dr. Vasile Nechita
Student Gabriel Pavel (1995)
Conf. univ. dr. Rusalim Petriș
FACULTATEA DE ISTORIE Conf. univ. dr. Panaite Nica
Conf. univ. dr. Victor Pekar
Prof. univ. dr. Ioan Caproșu
Student Costel Istrate (1992)
Prof. univ. dr. Ion Toderașcu
Student Cornel Popa (1992)
Student Laurențiu Gerard Guțică (1992)
Student Daniela Frunză
Student Mihai Lostun (1993, 1994, 1995)
Student Loredana Bucșă
FACULTATEA DE LITERE Student Simona Măgirescu (1993, 1994)
Prof. univ. dr. Alexandru Andriescu Student Nicolaus I. Ignatiw (1993, 1994)
Prof. univ. dr. Ion Sîrbu (1992, 1993) Student Costel-Marius Macovei (1995)
Prof. univ. dr. Grigore Vereș (Conf. 1992) FACULTATEA DE TEOLOGIE
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei (Conf. 1992) ORTODOXĂ
Prof. univ. dr. Elvira Sorohan (Conf. 1992)
Prof. univ. dr. Viorel Ioniță (1992, 1993, 1994)
Conf. univ. dr. Valentina Agrigoroaiei
Conf. pr. dr. Petre Semen (1995)
Conf. univ. dr. Marina Mureșanu
Student Ilie Melniciuc Puică (1992, 1993)
Conf. univ. dr. Livia Cotorcea
Student Daniel Niță-Danielescu (1994, 1995)
Conf. univ. dr. Grigore Țugui (1994, 1995)

ALȚI REPREZENTANȚI
Ing. Adrian Costăchescu, Compartiment TESA

COLEGIUL ACADEMIC
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat-Rector (ianuarie 1992-februarie 1992)
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa-Rector (februarie 1992-ianuarie 1996); Prorector (ianuarie 1992-
februarie 1992)
Prof. univ. dr. Ion Toderașcu-Prorector
Prof. univ. dr. Grigore Vereș-Prorector
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 61

Prof. univ. dr. Ion Hârjoabă-Prorector (februarie 1992-martie 1993); Decan, Facultatea de Geografie și
Geologie (ianuarie 1992-martie 1992)
Prof. univ. dr. Anca Precupanu-Prorector (martie 1993-ianuarie 1996); Secretar Științific al Senatului
(ianuarie 1992-martie 1993)
Prof. univ. dr. Adrian Neculau, Secretar Științific al Senatului (martie 1993-ianuarie 1996)
Conf. univ. dr. Constantin Pisică, Decan, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal, Decan, Facultatea de Chimie
Conf. univ. dr. Aurel Ciopraga, Decan, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Tudorel Dima, Decan, Facultatea de Filosofie
Prof. univ. dr. Mardarie Sorohan, Decan, Facultatea de Fizică
Prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu, Decan, Facultatea de Geografie și Geologie (martie 1992-
ianuarie 1996)
Prof. univ. dr. Costică Cazacu, Decan, Facultatea de Informatică (ianuarie 1992-august 1992)
Conf. univ. dr. Gheorghe Grigoraș, Decan, Facultatea de Informatică (august 1992-ianuarie 1996)
Prof. univ. dr. Ioan Caproșu, Decan, Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei, Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Theodor Precupanu, Decan, Facultatea de Matematică
Prof. univ. dr. Mihai Țarcă, Decan, Facultatea de Științe Economice
Prof. univ. pr.dr. Viorel Ioniță, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă

MANDATUL IANUARIE 1996-IANUARIE 2000

BIROUL SENATULUI
Rector
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Fizică
Prorector Programe Academice
Prof. univ. dr. Ion Toderașcu, Facultatea de Istorie
Prorector Cercetare Științifică și Studii Postuniversitare
Prof. univ. dr. Adrian Neculau, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Prorector Strategie Universitară
Prof. univ. dr. Panaite Nica, Facultatea de Științe Economice
Prorector Relații Internaționale și Imagine Universitară
Prof. univ. dr. Grigore Vereș, Facultatea de Litere (ianuarie 1996-martie 1998)
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei, Facultatea de Litere (martie 1998-ianuarie 2000)
Secretar Științific al Senatului
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață, Facultatea de Biologie
Director General Administrativ
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan
SENATUL
FACULTATEA DE BIOLOGIE
FACULTATEA DE CHIMIE
Prof. univ. dr. Constantin Pisică-Donose
Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu
Prof. univ. dr. Constantin Toma
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal (1996-1998)
Conf. univ. dr. Mihai Mititiuc
Prof. univ. dr. Ioan Berdan (1999)
Student Anca Gavril (1996-1997)
Prof. univ. dr. Ioan Druță
Student Tincuța Stan (1998)
Student Aurelian Popa (1996)
Student Simina Stan (1999)
62 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Student Ovidiu Doboș (1997) Student Ciprian Ailincăi (1996-1997)


Student Bogdan Harbuzan (1998-1999) Student Ciprian Chinzeschi (1998-1999)
FACULTATEA DE DREPT FACULTATEA DE ISTORIE
Prof. univ. dr. Ioan Macovei Prof. univ. dr. Ioan Ciupercă
Lect. Toader Tudorel Prof. univ. dr. Ion Toderașcu
Student Dariescu Cosmin (1996-1997) Student Mihai Lostun (1996)
Student Panaite Vasile Septimiu (1998) Student Laurențiu Rădvan (1997)
Student Nicolae Horia Țiț (1999) Student Bogdan-Alexandru Schipor (1998-1999)
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI FACULTATEA DE LITERE
SPORT Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei
Prof. univ. dr. Gheorghe Luca Prof. univ. dr. Livia Cotorcea
Conf. Ioan Iacob Prof. univ. dr. Liviu Leonte
Student Sorin Ionescu (1996-1998) Prof. univ. dr. Grigore Vereș (1996-1997)
Student Nicolae Sfargiu (1999) Prof. univ. dr. Andrei Hoișie (1996-1998);
(Conf. 1996)
FACULTATEA DE FILOSOFIE
Prof. univ. dr. Marina Mureșanu (1999)
Prof. univ. dr. Tudorel Dima Conf. univ. dr. Iulian Popescu (1998-1999)
Prof. univ. dr. Teodor Cozma (1996-1997) Student Florin Olariu
Prof. univ. dr. Adrian Neculau (1996-1997)
FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Prof. univ. dr. Vasile Miftode (1998-1999)
Student Romeo Constantin Sturzu (1996-1997) Acad. Viorel Barbu (1996-1998)
Student Daniel Șandru (1998-1999) Acad. Prof. univ. dr. doc. Radu Miron (1996-
1998)
FACULTATEA DE FIZICĂ Prof. univ. dr. Teodor Precupanu
Prof. univ. dr. Mardarie Sorohan (1996-1997) Prof. univ. dr. Constantin Ilioi (1999)
Prof. univ. dr. Mihai Toma (1998-1999) Prof. univ. dr. Vasile Oproiu (1999)
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa Student Ioan Bejenaru (1996-1997)
Prof. univ. dr. Ioan Mercheș Student Eugen Vărvărucă (1998-1999)
Student Claudiu Costin (1996-1997) FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI
Student Cristian Enăchescu (1998) ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI (1997-1999)
Student Bogdan Horchidan (1999)
Prof. univ. dr. Teodor Cozma
FACULTATEA DE GEOGRAFIE- Prof. univ. dr. Adrian Neculau
GEOLOGIE Student Cornel Bertea
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Prof. univ. dr. Ion Hârjoabă (1996-1997)
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
Prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu (1998-
Prof. univ. dr. Panaite Nica
1999)
Prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Prof. univ. dr. Viorel Erhan
Prof. univ. dr. Ioan Belei
Student Adrian Curaleț (19996-1997)
Student Marius Macovei (1996-1997)
Student George Ariton (1998-1999)
Student Cristi Misăilă (1998)
FACULTATEA DE INFORMATICĂ Student Cătălin Drăgan (1999)
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat (1996-1997) FACULTATEA DE TEOLOGIE
Prof. univ. dr. Toader Jucan ORTODOXĂ
Conf. univ. dr. Gheorghe Grigoraș (1998- Pr. Conf. univ. dr. Petre Semen; (Prof. 1997)
1999) Pr. Lector Gheorghe Popa
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 63

Student Octaviana Marincaș (1996-1997) Student Valentin Istrate (1998-1999)

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV


Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan (1999-)

COLEGIUL ACADEMIC
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Rector
Prof. univ. dr. Ion Toderașcu, Prorector Programe Academice
Prof. univ. dr. Adrian Neculau, Prorector Cercetare Științifică și Studii Postuniversitare
Prof. univ. dr. Panaite Nica, Prorector Strategie Universitară
Prof. univ. dr. Grigore Vereș, Prorector Relații Internaționale și Imagine Universitară (ianuarie 1996-
martie 1998)
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei, Prorector Relații Internaționale și Imagine Universitară (martie 1998-
ianuarie 2000)
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață, Secretar Științific al Senatului
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan, Director General Administrativ
Prof. univ. dr. Constantin Toma, Decan, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu, Decan, Facultatea de Chimie
Prof. univ. dr. Ioan Macovei, Decan, Facultatea de Drept
Prof. univ. Gheorghe Luca, Decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea, Decan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Tudorel Dima, Decan, Facultatea de Filosofie
Prof. univ. dr. Mardarie Sorohan, Decan, Facultatea de Fizică (ianuarie 1996-octombrie 1998)
Prof. univ. dr. Mihai Toma, Decan, Facultatea de Fizică (octombrie 1998-ianuarie 2000)
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Decan, Facultatea de Geografie și Geologie
Prof. univ. dr. Călin Petru Ignat, Decan, Facultatea de Informatică (ianuarie 1996-iunie 1997)
Prof. univ. dr. Toader Jucan, Decan, Facultatea de Informatică (iulie 1997-ianuarie 2000)
Prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, Decan, Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei, Decan, Facultatea de Litere (ianuarie 1996-aprilie 1998)
Conf. univ. dr. Iulian Popescu, Decan, Facultatea de Litere (aprilie 1998-ianuarie 2000)
Prof. univ. dr. Teodor Precupanu, Decan, Facultatea de Matematică
Prof. univ. dr. Teodor Cozma, Decan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (mai 1997-
ianuarie 2000)
Prof. univ. dr. pr. Petre Semen, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă

MANDATUL IANUARIE 2000-IANUARIE 2004

BIROUL SENATULUI
Rector
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prorector Programe Academice
Prof. univ. dr. Mihai Toma, Facultatea de Fizică
Prorector Cercetare Științifică și Studii Postuniversitare
Prof. univ. dr. Teodor Precupanu, Facultatea de Matematică
Prorector Strategie Universitară
64 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Prof. univ. dr. Toader Jucan, Facultatea de Informatică


Prorector Relații Internaționale și Imagine Universitară
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei, Facultatea de Litere
Cancelar General Universitate
Prof. univ. dr. Tudorel Dima, Facultatea de Filosofie
Director General Administrativ
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan
Reprezentantul studenților
Student Irinel Gheța

SENATUL
FACULTATEA DE BIOLOGIE FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață
Prof. univ. dr. Mihai Mititiuc Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
Prof. univ. dr. Constantin Toma (2000-2001) Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Șef lucrări univ. dr. Mircea Nicoară (2001- Prof. univ. dr. Ion Pohoață
2004) Prof. univ. dr. Emil Maxim
Student Raluca Ștefănescu (2000-2002) Student Cătălin Ivan
Student Ramona Zvâncă (2002-2004) Student Radu Țigănașu
Student Valentin Luca (2004) Student Marius Grigore (2000)
Student Elena Ciornei (2001)
FACULTATEA DE CHIMIE
Student George Pleșu (2002)
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal Student Andrei Puică (2000-2001)
Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu Student Dragoș Spiridon (2000-2001)
Prof. univ. dr. Raluca Mocanu Student Cristian Chetran (2001-2003)
Student Cristian Hrib (2000) Student George Pleșu (2001-2003)
Student Alin Constantin Dârțu (2000-2002) Student Gabriela Iordache (2001-2004)
Student Marius-Ionuț Iurașcu (2002-2004) Student Alin Andrieș (2003-2004)
FACULTATEA DE DREPT Student Alin Bucșai (2003-2004)

Prof. univ. dr. Ioan Macovei FACULTATEA DE FILOSOFIE


Conf. univ. dr. Tudorel Toader Prof. univ. dr. Ștefan Afloaroaei
Lect. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Prof. univ. dr. Teodor Dima
Student Dorin Coza (2000-2002) Prof. univ. dr. Anton Carpinshi
Student Alina Petronela Donea (2002-2004) Student Mihai Ion Căprioară (2000-2002)
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI Student Florin George Popovivi (2002-2004)
SPORT FACULTATEA DE FIZICĂ
Prof. univ. dr. Ioan Iacob Prof. univ. dr. Mihai Toma
Lect. univ. Sava Fetescu Prof. univ. dr. Gheorghe Popa
Lect. univ. Grigore Ursanu (2000-2001) Prof. univ. dr. Mitachi Strat
Lect. univ. dr. Marin Chirazi (2001-2004) Prof. univ. dr. Dumitru Luca
Student Ciprian Radu (2000-2002) Student Cezar Găman (2000-2002)
Student Vlad Lucian Arhire (2002-2004) Student Mihai Pricop (2002-2004)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 65

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ȘI Student Ovidiu Iuliu Dajbog-Miron (2003-


GEOLOGIE 2004)
Prof. univ. dr. Constantin Rusu FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu
Prof. univ. dr. Constantin Ilioi
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa
Prof. univ. dr. Teodor Precupanu
Student Iulian Stângă (2000-2002)
Prof. univ. dr. Constantin Ilioi
Student Ionuț Vasiliniuc (2002-2004)
Prof. univ. dr. Vasile Oproiu
FACULTATEA DE INFORMATICĂ Student Eugen Vărvărucă (2000-2001)
Student Teodora Cristina Radu (2001-2004)
Prof. univ. dr. Dan Cristea
Prof. univ. dr. Toader Jucan FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI
Prof. univ. dr. Henri Luchian ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Student Ștefan Tănase (2000-2002)
Prof. univ. dr. Teodor Cozma
Student Ștefan Iancu (2002-2003)
Prof. univ. dr. Adrian Neculau
Student Andrei Băutu (2003-2004)
Conf. univ. dr. Luminița Iacob
FACULTATEA DE ISTORIE Student Marius Iulian Oancea (2000-2001)
Student Marian Andrei (2001-2002)
Prof. univ. dr. Ioan Ciupercă
Student Irinel Gheța (2002-2004)
Prof. univ. dr. Ion Toderașcu
Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei FACULTATEA DE TEOLOGIE
Student Dan Constantin Mâță (2000-2002) ORTODOXĂ
Student Ștefan Vornicu (2002)
Prof. univ. dr. pr. Nicolae Achimescu
Student Mihai-Vasile Popescu-Apreotesei
Prof. univ. dr. pr. Nicolae Chifăr (2000-2003)
(2003-2004)
Conf. univ. dr. pr. Viorel Sava (2003-2004)
FACULTATEA DE LITERE Conf. univ. dr. pr. Gheorghe Popa
Student Corneliu Elisei (2000-2001)
Prof. univ. dr. Iulian Popescu
Student Adrian Sorin Mihalache (2001-2002)
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei
Student Bogdan Racu (2002-2003)
Prof. univ. dr. Andrei Hoișie
Student Valentin Istrate (2003-2004)
Prof. univ. dr. Dan Mănucă
Prof. univ. dr. Adrian Poruciuc FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-
Student Cristina Logofătu (2000-2002) CATOLICĂ
Student Mihaela Ciudin (2000-2002)
Lect. univ. dr. pr. Benone Lucaci (2002-2003)
Student Iulia Mădălina Cicoare (2002-2004)
Lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș (2003-2004)
Student Mircea Păduraru (2002-2003)
Student Marta Petrilă (2003-2004)

DIRECTOR BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ (B.C.U.)


Prof. univ. dr. Alexandru Călinescu
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan

COLEGIUL ACADEMIC
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea, Rector
Prof. univ. dr. Mihai Toma, Prorector Programe Academice
Prof. univ. dr. Teodor Precupanu, Prorector Cercetare Științifică și Studii Postuniversitare
66 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Prof. univ. dr. Toader Jucan, Prorector Strategie Universitară


Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei, Prorector Relații Internaționale și Imagine Universitară
Prof. univ. dr. Tudorel Dima, Cancelar General Universitate
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan, Director General Administrativ
Prof. univ. dr. Constantin Toma, Decan, Facultatea de Biologie (2000-2001)
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață, Decan, Facultatea de Biologie (2001-2004)
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal, Decan, Facultatea de Chimie
Prof. univ. dr. Ioan Macovei, Decan, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Ioan Iacob, Decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport
Prof. univ. dr. Vasile Cocriș, Decan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei, Decan, Facultatea de Filosofie
Prof. univ. dr. Mitachi Strat, Decan, Facultatea de Fizică
Conf. univ. dr. Constantin Rusu, Decan, Facultatea de Geografie și Geologie
Prof. univ. dr. Dan Cristea, Decan, Facultatea de Informatică
Prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, Decan, Facultatea de Istorie
Conf. univ. dr. Iulian Popescu, Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Constantin Ilioi, Decan, Facultatea de Matematică
Prof. univ. dr. Teodor Cozma, Decan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Prof. univ. dr. pr. Nicolae Achimescu, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă

MANDATUL IANUARIE 2004-FEBRUARIE 2008

BIROUL SENATULUI
Rector
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prorector Activitate Didactică
Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru, Facultatea de Filosofie
Prorector Cercetare Științifică și Doctorate
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Fizică
Prorector Strategie Universitară
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal, Facultatea de Chimie (2004-2005)
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, Facultatea de Teologie Ortodoxă (2005-2008)
Prorector Relații Internaționale
Prof. univ. dr. Henri Luchian, Facultatea de Informatică
Prorector Probleme Studențești
Prof. univ. dr. Luminița Iacob, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Cancelar General Universitate
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață, Facultatea de Biologie (2004-2005)
Conf. univ. dr. Mircea Nicoară, Facultatea de Biologie (2005-2008)
Director General Administrativ
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan
Reprezentanții studenților
Student Violeta Ciobanu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (2004-2005)
Student Ovidiu Bodnar, Facultatea de Informatică (2005-2008)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 67

SENATUL
FACULTATEA DE BIOLOGIE Student Marius-Alin Andrieș (2004-2005; drd.
2007-2008)
Prof. univ. dr. Ion Băra (2004-2007)
Student Cosmin Ungureanu (2005-2008)
Prof. univ. dr. Ioan Moglan (2007-2008)
Student Daniel Juravle (2006-2008)
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață (2004-2005)
Student George-Cristian Nistor (2004-2006)
Prof. univ. dr. Mihai Mititiuc (2004-2005)
Student Violeta Ciobanu (2004-2006)
Prof. univ. dr. Cătălin Tanase (2007-2008;
Student Daniela Iosub (2005-2007)
conf. univ. dr. 2005-2007)
Student Cristian Nistor (2004-2006)
Conf. univ. dr. Mircea Nicoară (2005-2008)
Student Alin Bucsai (2004)
Student Valentin Luca (2004-2006)
Student Viorel Iacoban (2004)
Student Alexandru Puică (2007-2008)
FACULTATEA DE FILOSOFIE
FACULTATEA DE CHIMIE
Prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei
Prof. univ. dr. Gelu Bourceanu (2004-2008)
Prof. univ. dr. Ion Ionescu
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal (2004-2005)
Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru
Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu (2005-2008)
Student Andreea Marc (2004-2007)
Prof. univ. dr. Raluca Mocanu (2004-2005)
Student Gabriel Bunescu (2007-2008)
Conf. univ. dr. Dumitru Gânju (2005-2008)
Student Adriana Adochiței (2004-2007) FACULTATEA DE FIZICĂ
Student Violeta Otilia Mihai (2006-2008)
Prof. univ. dr. Mitachi Strat (2004)
FACULTATEA DE DREPT Prof. univ. dr. Mihai Toma
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa
Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Prof. univ. dr. Violeta Georgescu
Prof. univ. dr. Ioan Macovei
Student Ioan Cristian Nantu (2004-2005)
Conf. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu
Student Andreea-Manuela Constantin (2005-
(2004-2005)
2008)
Lect. univ. dr. Marius Bălan (2005-2008)
Student Carmen Negoescu (2004-2005) FACULTATEA DE GEOGRAFIE ȘI
Student Daniela Niculeasa (2005-2008) GEOLOGIE
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI Prof. univ. dr. Constantin Rusu
SPORT Prof. univ. dr. Vasile Nimigeanu (2004-2006)
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa (2004-2005)
Prof. univ. dr. Ioan Iacob
Prof. univ. dr. Eugen Rusu (2006-2008)
Conf. univ. dr. Marin Chirazi (2006-2008)
Conf. univ. dr. Nicolae Buzgar (2005-2008)
Lect. univ. Sava Fetescu (Asist. univ. drd.
Student Radu Băilău (2004-2005)
2007-2008)
Student Dumitrana Mariana Ciucion (2005-
Lect. univ. Dan Pavelescu (2004-2005)
2007)
Student Cristina-Carmen Achiței (2004-2007)
Student Ionuț Vasiliniuc (2004)
Student Alexandru-Rareș Puni (2007-2008)
Student Andrei Bogdan Hultoană (2007-2008)
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Conf. univ. dr. Gheorghe Grigoraș
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
Prof. univ. dr. Henri Luchian
Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Prof. univ. dr. Toader Jucan
Prof. univ. dr. Ion Pohoață
Student Maria-Iuliana Dascălu (2004-2005)
Prof. univ. dr. Emil Maxim
Student Ovidiu Bodnar (2005-2008)
Prof. univ. dr. Dinu Airinei
Prof. univ. dr. Vasile Ișan
68 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

FACULTATEA DE ISTORIE Student Adina-Giorgiana Ciomaga (2004-


2007)
Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
Student Alina-Lucia Teodorescu (2007-2008)
Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob
Conf. univ. dr. Mihai Cojocariu FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI
Student Mihai-Vasile Popescu-Apreotesei ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
(2004-2005)
Prof. univ. dr. Teodor Cozma
Student Cătălina Georgiana Craiu (2005-2007)
Prof. univ. dr. Adrian Neculau
FACULTATEA DE LITERE Prof. univ. dr. Luminița Iacob
Student Irinel Gheța (2004)
Prof. univ. dr. Iulian Popescu
Student Oana-Cristina Cornea (2004-2005)
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei (2004-2006)
Student Amalasunta-Georgeta Coclici (2005-
Prof. univ. dr. Grigore Marcu (2006-2008)
2007)
Prof. univ. dr. Andrei Hoișie
Student Aniella Vieriu (2007-2008)
Prof. univ. dr. Marina Mureșanu
Prof. univ. dr. Odette Blumenfeld FACULTATEA DE TEOLOGIE
Prof. univ. dr. Constantin Frâncu (2005-2007) ORTODOXĂ
Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu (2007-
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa
2008)
Conf. univ. dr. pr. Viorel Sava
Prof. univ. dr. Adrian Poruciuc (2007-2008)
Conf. univ. dr. pr. Ioan-Cristinel Teșu
Conf. univ. dr. Nicolae Crețu (2004-2007)
Student Bogdan Racu (2004-2007)
Student Oana Cogeanu (2004-2007)
Student Paul-Iulian Duca (2006-2008)
Student Ioana Repciuc (2004-2007)
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-
FACULTATEA DE MATEMATICĂ
CATOLICĂ
Prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă
Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea (conf. 2004-
Prof. univ. dr. Gheorghe Aniculăesei
2007)
Prof. univ. dr. Mihai Anastasiei

DIRECTOR CENTRUL DE STUDII EUROPENE


Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
DIRECTOR BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ (B.C.U.)
Prof. univ. dr. Alexandru Călinescu
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan

COLEGIUL ACADEMIC
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea, Rector
Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru, Prorector Activitate Didactică
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Prorector Cercetare Științifică și Doctorate
Prof. univ. dr. Alexandru Cecal, Prorector Strategie Universitară (2004-2005)
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, Prorector Strategie Universitară (2005-2008); Decan, Facultatea de
Teologie Ortodoxă (2004-2005)
Prof. univ. dr. Henri Luchian, Prorector Relații Internaționale
Prof. univ. dr. Luminița Iacob, Prorector Probleme Studențești
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 69

Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață, Cancelar General Universitate (2004-2006)


Prof. univ. dr. Mircea Nicoară, Cancelar General Universitate (2006-2008)
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan, Director General Administrativ
Prof. univ. dr. Ion Băra, Decan, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. Gelu Bourceanu, Decan, Facultatea de Chimie
Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Decan, Facultatea de Drept
Prof. univ. dr. Ioan Iacob, Decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport
Prof. univ. dr. Vasile Cocriș, Decan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei, Decan, Facultatea de Filosofie
Prof. univ. dr. Mihai Toma, Decan, Facultatea de Fizică
Prof. univ. dr. Constantin Rusu, Decan, Facultatea de Geografie și Geologie
Conf. univ. dr. Gheorghe Grigoraș, Decan, Facultatea de Informatică
Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, Decan, Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Iulian Popescu, Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă, Decan, Facultatea de Matematică
Prof. univ. dr. Teodor Cozma, Decan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Prof. univ. dr. pr. Viorel Sava, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă (2005-2008)
Conf. univ. dr. pr. Emil Dumea, Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică

MANDATUL FEBRUARIE 2008-IANUARIE 2012

BIROUL SENATULUI
Rector
Prof. univ. dr. Vasile Ișan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prorector Programe Preuniversitare și de Licență
Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru, Facultatea de Filosofie
Prorector Programe Masterat și Doctorat
Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Facultatea de Istorie
Prorector Relații Internaționale
Prof. univ. dr. Henri Luchian, Facultatea de Informatică
Prorector Cercetare Inovare
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Fizică
Prorector Dezvoltare Instituțională
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prorector Servicii Studențești și Absolvenți
Prof. univ. dr. Carmen Crețu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Cancelar General
Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Facultatea de Biologie
Director General Administrativ
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan
Reprezentanții studenților
Student Daniel Juravle, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (2007-2008)
Studenta Magdalena Catargiu, Facultatea de Drept (2008-2012)
70 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

SENATUL
FACULTATEA DE BIOLOGIE Prof. univ. dr. Gheorghe Popa
Conf. univ. dr. Vasile Țura
Prof. univ. dr. Ioan Moglan
Student Alexandru Atițoaie
Prof. univ. dr. Maria-Magdalena Zamfirache
Prof. univ. dr. Cătălin Tănase FACULTATEA DE GEOGRAFIE ȘI
Student Mihaela Istrate GEOLOGIE
FACULTATEA DE CHIMIE Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu
Prof. univ. dr. ing. Ion Ioniță
Conf. univ. dr. Dumitru Gânju
Conf. univ. dr. Corneliu Iațu
Conf. univ. dr. Mihail-Lucian Bârsă
Student Oana Hapciuc
Prof. univ. dr. Elena Bâcu
Student Carmen Dumea FACULTATEA DE INFORMATICĂ
FACULTATEA DE DREPT Prof. univ. dr. Gheorghe Grigoraș
Prof. univ. dr. Henri Luchian
Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Prof. univ. dr. Dan Cristea
Lect. univ. dr. Marius Bălan
Student Andreea Diana Stanciu
Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache
Student Magdalena Catargiu FACULTATEA DE ISTORIE
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
SPORT Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob
Conf. univ. dr. Mihai Cojocariu
Conf. univ. dr. Marin Chirazi
Student Laura Ulinici
Lector univ. dr. Grigore Ursanu
Asist. univ. drd. Sava Fetescu FACULTATEA DE LITERE
Student Alexandru-Rareș Puni
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI Prof. univ. dr. Andrei Hoișie
ADMINISTRAREA AFACERILOR Prof. univ. dr. Iulian Popescu
Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu
Prof. univ. dr. Vasile Ișan
Prof. univ. dr. Odette Blumenfeld
Prof. univ. dr. Dinu Airinei
Conf. univ. dr. Dan Stoica
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
Student Constantin Chifan
Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Prof. univ. dr. Emil Maxim FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Prof. univ. dr. Ion Pohoață
Prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă
Student Bogdan Diaconu
Prof. univ. dr. Gheorghe Aniculăesei
Student Mădălina Irina Lupu
Prof. univ. dr. Liviu Florescu
Student Mircea Asandului
Student Iulia Cătălina Pleșca
Student Emilian Pădurariu
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI
FACULTATEA DE FILOSOFIE
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță
Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu
Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru
Prof. univ. dr. Eugen Corneliu Hăvârneanu
Prof. univ. dr. George Poede
Prof. univ. dr. Carmen Crețu
Student Oana Dumitrescu
Student Camelia Liliana Pavel
Student Alexandru Calance
FACULTATEA DE TEOLOGIE
FACULTATEA DE FIZICĂ
ORTODOXĂ
Prof. univ. dr. Dumitru Luca
Prof. univ. dr. pr. Viorel Sava
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 71

Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-


Conf. univ. dr. pr. Ion Vicovan CATOLICĂ
Student Constantin Matei
Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea
Student Gabriela Ciuchi

DIRECTOR CENTRUL DE STUDII EUROPENE


Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
DIRECTOR DEPARTAMENTUL PENTRU DOMENIUL ȘTIINȚE
Prof. univ. dr. Mihai Anastasiei
DIRECTOR BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ (B.C.U.)
Prof. univ. dr. Alexandru Călinescu
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan

COLEGIUL ACADEMIC
Prof. univ. dr. Vasile Ișan, Rector
Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru, Prorector Programe Preuniversitare și de Licență
Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Prorector Programe Masterat și Doctorat
Prof. univ. dr. Henri Luchian, Prorector Relații Internaționale
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Prorector Cercetare Inovare
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, Prorector Dezvoltare Instituțională
Prof. univ. dr. Carmen Crețu, Prorector Servicii Studenți și Absolvenți
Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Cancelar
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan, Director General Administrativ
Prof. univ. dr. Ioan Moglan, Decan, Facultatea de Biologie
Conf. univ. dr. Dumitru Gânju, Decan, Facultatea de Chimie
Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Decan, Facultatea de Drept
Conf. univ. dr. Marin Chirazi, Decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport
Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Decan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, Decan, Facultatea de Filosofie
Prof. univ. dr. Mihai Toma, Decan, Facultatea de Fizică (ianuarie 2008-septembrie 2009)
Prof. univ. dr. Dumitru Luca, Decan, Facultatea de Fizică (septembrie 2009-)
Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Decan, Facultatea de Geografie și Geologie
Prof. univ. dr. Gheorghe Grigoraș, Decan, Facultatea de Informatică
Prof. univ. dr. Florin-Alexandru Platon, Decan, Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Ștefan Avădanei, Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Ovidiu Cârju, Decan, Facultatea de Matematică
Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu, Decan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Prof. univ. dr. pr. Viorel Sava, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
72 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

MANDATUL FEBRUARIE 2012-

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Rector
Prof. univ. dr. Vasile Ișan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prorector pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul
preuniversitar
Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Facultatea de Istorie
Prorector pentru programe de masterat și studii doctorale
Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel Iancu, Facultatea de Geografie și Geologie
Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe
Prof. univ. dr. Dumitru Luca, Facultatea de Fizică
Prorector pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare
Prof. univ. dr. Henri Luchian, Facultatea de Informatică
Prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prorector pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public
Prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Prorector pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a
personalului
Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Facultatea de Biologie
Director General Administrativ
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan
Reprezentantul studenților
Student Magdalena Catargiu, Facultatea de Drept

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prof. univ. dr. Vasile Ișan, Rector


Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Prorector pentru programe de licență și activități de formare a
personalului didactic din învățământul preuniversitar
Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel Iancu, Prorector pentru programe de masterat și studii doctorale
Prof. univ. dr. Dumitru Luca, Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de
cunoștințe
Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa, Prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul
calității
Prof. univ. dr. Carmen Mihaela Crețu, Prorector pentru activități studențești și parteneriate cu mediul
economic și sectorul public
Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Prorector pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional,
evaluarea activităților și a personalului
Prof. univ. dr. Ovidiu Cârjă, Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
Ing. Bogdan-Eduard Pleșcan, Director General Administrativ
Student Magdalena Catargiu, reprezentant al studenților
Prof. univ. dr. Mircea Nicușor Nicoară, Decan, Facultatea de Biologie
Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, Decan, Facultatea de Chimie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 73

Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Decan, Facultatea de Drept


Prof. univ. dr. Marin Chirazi, Decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport
Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Decan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, Decan, Facultatea de Filosofie
Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru Popescu, Decan, Facultatea de Fizică
Prof. univ. dr. Corneliu Iațu, Decan, Facultatea de Geografie și Geologie
Conf. univ. dr. Adrian Iftene, Decan, Facultatea de Informatică
Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, Decan, Facultatea de Istorie
Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuțitaru, Decan, Facultatea de Litere
Prof. univ. dr. Cătălin Lefter, Decan, Facultatea de Matematică
Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu, Decan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, Director Centrul de Studii Europene
Prof. univ. dr. Tudor Luchian, Director Departamentul de Cercetare interdisciplinară-Domeniul Științe
Conf. univ. dr. Adrian Muraru, Director Departamentul de Cercetare interdisciplinară-Domeniul
Socio-uman
Prof. univ. dr. Gheorghe Teodorescu, Director Biblioteca Centrală Universitară (B.C.U.) Iași

BIROUL SENATULUI
Președintele Senatului
Prof. univ. dr. Constantin Rusu, Facultatea de Geografie și Geologie
Vicepreședintele Senatului
Prof. univ. dr. Gheorghe Durac, Facultatea de Drept
Vicepreședintele Senatului
Conf. univ. dr. Lăcrămioara Carmen Ivănescu, Facultatea de Biologie
Președinte al Comisiei (I) pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic
din învățământul preuniversitar
Conf. univ. dr. Luminița Bejenaru, Facultatea de Biologie
Președinte al Comisiei (II) pentru programe de master și studii doctorale
Prof. univ. dr. Adriana Zaiț, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Președinte al Comisiei (III) pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe
Lect. univ. dr. George Bondor, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Președinte al Comisiei (IV) pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității
Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Președinte al Comisiei (V) pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare
Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, Facultatea de Istorie
Președinte al Comisiei (VI) pentru activități studențești și parteneriate în mediul economic și sectorul
public
Lector univ. dr. Bogdan Neculau, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Președinte al Comisiei (VII) pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea
activităților didactice și a personalului
Prof. univ. dr. Dan Stoica, Facultatea de Litere
Reprezentanții studenților în Biroul Senatului
Student Oana Elena Hapciuc, Facultatea de Geografie și Geologie (2012-2013)
Student Dumitru Alexandru Aioanei, Facultatea de Istorie (2014)
74 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

SENATUL
FACULTATEA DE BIOLOGIE
FACULTATEA DE GEOGRAFIE ȘI
Conf. univ. dr. Lumința Bejenaru GEOLOGIE
Conf. univ. dr. Lăcrămioara Carmen Ivănescu
Prof. univ. dr. Constantin Rusu
Prof. univ. dr. Zenovia Olteanu
Prof. univ. dr. Octavian Groza
Student Iulian Coțovanu
Prof. univ. dr. Vasile Dan Stumbea
FACULTATEA DE CHIMIE Student Alexandru Munteanu
Prof. univ. dr. Gheorghe Nemțoi FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Prof. univ. dr. Romeo Iulian Olariu
Prof. univ. dr. Laurențiu Ferucio Țiplea
Prof. univ. dr. Elena Bâcu
Conf. univ. dr. Liviu Virgil Ciortuz
Student Claudiu Roman
Conf. univ. dr. Cristian Gațu
FACULTATEA DE DREPT Student Oriana Maria Oniciuc
Prof. univ. dr. Gheorghe Durac FACULTATEA DE ISTORIE
Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă
Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
Lect. univ. dr. Maria Ioana Michinici
Conf. univ. dr. Bogdan Petru Maleon
Student Magdalena Catargiu
Conf. univ. dr. Cristian Ploscaru
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI Student Dumitru Alexandru Aioanei
SPORT
FACULTATEA DE LITERE
Conf. univ. dr. Veronica Popescu
Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu
Conf. univ. dr. Ilie Cătălin Știrbu
Prof. univ. dr. Simona Modreanu
Lector univ. dr. Grigore Ursanu
Prof. univ. dr. Eugen Munteanu
Student Alexandru Mihail Stroescu
Prof. univ. dr. Andrei Hoișie
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI Prof. univ. dr. Leonte Ivanov
ADMINISTRAREA AFACERILOR Conf. univ. dr. Dan Stoica
Student Corina Balaban
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
Prof. univ. dr. Mircea Georgescu FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Prof. univ. dr. Marin Fotache
Prof. univ. dr. Aurel Rășcanu
Prof. univ. dr. Adriana Zaiț
Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru
Conf. univ. dr. Gabriel Mursa
Conf. univ. dr. Mihai Gontineac
Conf. univ. dr. Liviu George Maha
Student Iulia Cătălina Pleșca
Student Ramona Cervenciuc
Student Alexandru Eugen Neculaico FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI
Student Ioan Bogdan Robu ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

FACULTATEA DE FILOSOFIE Prof. univ. dr. Luminița Iacob


Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici
Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru
Conf. univ. dr. Nicoleta Popa
Conf. univ. dr. George Bondor
Student Adelina Chelariu
Conf. univ. dr. Alexandru Tofan
Student Marian Dalban FACULTATEA DE TEOLOGIE
ORTODOXĂ
FACULTATEA DE FIZICĂ
Prof. univ. dr. pr. Nicoleta Melniciuc Puică
Conf. univ. dr. Dumitru Alexandroaei
Lector univ. dr. pr. Elena Ardelean
Conf. univ. dr. Dan Gheorghe Dimitriu
Lector univ. dr. pr. Daniel Niță Danielescu
Lector univ. dr. Claudiu Costin
Student Liviu Pădurescu
Student Ștefan Irimiciuc
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 75

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO- Lector univ. dr. pr. Iacob Iosif


CATOLICĂ Student Bordianu Maria

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


Lector univ. dr. Bogdan Neculau
DEPARTAMENTELE UNIVERSITĂȚII
CS II dr. RamonaȚigănașu
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
EVOLUȚIA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

I
Este un truism afirmația că după căderea instituțională a comunismului în decembrie
1989, întreaga configurație a societății românești s-a schimbat în mod radical, iar dominanta
declarată a tuturor factorilor de decizie era imperativul... schimbării și ruperii, odată pentru
totdeauna, a legăturilor cu sistemul anterior. Universitatea în ansamblu s-a integrat acestui
curent de gândire – dar mai ales de acțiune – și a purces la identificarea elementelor
instituționale sau de conținut care nu mai puteau fi menținute în noile condiții și înlocuirea lor
cu instituții democratice sau direcții de acțiune integrate învățământului universitar occidental,
care devenea, în aceste condiții, un model de urmat în lipsa unor experiențe proprii
satisfăcătoare. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – dar, mai mult ca sigur,
lucrul a fost valabil și pentru celelalte universități ale României – au fost stabilite câteva
priorități în ceea ce privește activitatea didactică – cele mai presante în condițiile în care la
nici o lună de la căderea regimului comunist se intra în semestrul al II-lea al anului universitar
- care să asigure, cel puțin pentru moment, funcționarea normală a activității de învățământ.
Aceste priorități s-au concretizat în:
(a) Eliminarea disciplinelor ideologice din planurile de învățământ ale specializărilor
din Universitate (la toate specializările și la toate facultățile, disciplina „Socialism științific”
era obligatorie; de altfel, și „Economia politică” era obligatorie la Filosofie, Drept, Istorie și,
evident, la Științe economice);
(b) Restructurarea facultăților cu profil ideologic, în sensul reorganizării în totalitate a
planurilor de învățământ și a programelor didactice în raport cu noile exigențe ale domeniilor
pe care le reprezentau. Fără intenția de a aduce o ofensă uneia sau alteia dintre facultățile
existente în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” până în 1989, trebuie să recunoaștem - și,
probabil, ele însele recunosc acest lucru - că, prin natura domeniilor pe care le reprezentau, au
trebuit să se alinieze - într-o măsură mai mare sau mai mică - la comandamentele ideologice
ale regimului prin cursuri („Materialism dialectic și istoric”, „Istoria P.C.R. și a mișcării
muncitorești”, „Drept și legislație socialistă”, „Economia politică socialistă” etc.), prin
seminarii, prin adaptarea programelor didactice (de exemplu, la „Istoria filosofiei
contemporane” se regăsea adesea o temă obsedantă și... penibilă: Critica filosofiei burgheze
contemporane !);
(c) Reorganizarea conținuturilor tematice ale cursurilor și seminariilor, ale activităților
practice în condițiile libertății de gândire și a eliminării constrângerilor de orice fel: accesul
liber la orice sursă bibliografică, independența față de structurile de putere de orice fel și de la
orice nivel, posibilitatea schimburilor internaționale de profesori și confruntarea cu alte
sisteme de gândire etc.;
80 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

(d) Reevaluarea corpului profesoral al Universității, în sensul asigurării cadrelor


didactice pentru noile discipline și direcții de cercetare, reorientării sau retragerii din sistem a
celor care au fost legați exclusiv de disciplinele ideologice eliminate din planurile de
învățământ, acoperirii normelor și activităților tot mai diversificate (să aducem în atenție
celebra „instituție” numită... blocarea posturilor și dezastrul pe care această măsură l-a avut
cel puțin pentru învățământul universitar). Căile au fost diverse: retragerea unora din cadrele
didactice la pensie, reorientarea altora spre noi discipline și direcții de cercetare compatibile
cu cerințele noi ale societății, încadrarea masivă a resurselor tinere în Universitate la toate
facultățile și pentru toate domeniile.
E de remarcat faptul că, în aceste reorganizări de început, rolul principal l-au avut
inițiativele individuale și ale noilor structuri de putere ce se înfiripau la nivel de facultăți și la
nivel de Universitate. Reglementările de la nivel de minister erau puține, pentru anumite
aspecte lipseau cu desăvârșire, încercările se manifestau mai ales la nivelul discuțiilor dintre
conducerea ministerului și reprezentanții legali ai universităților. De asemenea, trebuie
subliniat că poate rolul cel mai important în eliminarea balastului ideologic din universități l-a
avut presiunea constantă a studenților - organizați în asociații diferite - care nu au permis nici
o concesie - din acest punct de vedere - astfel încât în primul an universitar de după revoluție
planurile de învățământ nu au mai conținut nici o astfel de disciplină.

II

Între primele reglementări coerente ale Guvernului României se numără Hotărârea


Guvernului nr. 521 din 12 mai 1990, care a avut în vedere „organizarea și funcționarea
învățământului în România în anul școlar (universitar) 1990-1991” și a stabilit, în principal,
numărul de locuri la admiterea pentru anul I. Cifra de școlarizare de care a beneficiat
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul universitar 1990-1991 (și pe care a scos-
o la admitere în acel an universitar) a fost de 2153 (comparativ cu 762 locuri în anul
universitar precedent), toate locuri bugetate de către Guvernul României. Admiterea s-a făcut
pe bază de concurs, disciplinele de concurs la unele specializări suferind schimbări
semnificative față de anul precedent din necesitatea de a renunța la disciplinele ideologice.
Hotărârea Guvernului nr. 481 din 30 iunie 1991 privind „organizarea și funcționarea
învățământului în România în anul universitar 1991-1992” a făcut o partiție duală a
învățământului superior: învățământ superior de lungă durată (în general, 4 ani) și învățământ
superior de scurtă durată (colegiu, 3 ani). Hotărârea Guvernului nr. 283 din iunie 1993 a avut
o prevedere specială cu privire la învățământul economic: organizarea pe trei cicluri a
sistemului de învățământ economic (în ciclul I disciplinele din planurile de învățământ erau
comune pe fiecare modul specific atât pentru forma lungă, cât și pentru forma scurtă de
învățământ universitar; în ciclul II activitatea se desfășura pe specializări; ciclul III cuprindea
studii aprofundate cu durata de 1 an). Pentru prima dată, această hotărâre de guvern a făcut
referire la posibilitatea universităților de a școlariza, începând cu anul I, studenți extrabugetari
(cu taxă). La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-au admis, în anul I, 1993-1994,
un număr de 257 studenți cu taxă. Dinamica numărului de studenți la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași evidențiază o creștere continuă până în 2005, determinată, pe
de o parte, de creșterea numărului de locuri scoase la admitere și, pe de altă parte, de apariția
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 81

unor noi specializări și chiar facultăți (de exemplu, Facultatea de Educație Fizică): 1989/1990
(762 admiși numai la buget; 6703 candidați); 1990/1991 (2153 admiși numai la buget; 6720
candidați); 1991/1992 (2270 admiși numai la buget; 6904 candidați); 1992/1993 (2614 admiși
numai la buget; 7801 candidați); 1993/1994 (2655 admiși la buget; 257 la taxă; 10731
candidați); 1994/1995 (licență = 2545 la buget; 22 la taxă; 9564 candidați; masterat = 81
admiși la buget); 1995/1996 (licență = 2250 la buget; 30 la taxă zi; 30 la taxa f.f.; 10062
candidați); masterat = 271 admiși la buget); 1996/1997 (licență = 2250 la buget; 48 la taxă al
zi; 21 la taxă la f.f.; 10736 candidați; masterat = 337 la buget); 1997/1998 (licență = 2510 la
buget; 52 la taxă f.f.; 10849 candidați; masterat = 408 la buget); 1998/1999 (licență = 3250 la
buget; 321 la taxă zi; 381 la taxă f.f.; 10965 candidați; masterat = 552 admiși la buget);
1999/2000 (licență = 3315 la buget; 2007 la taxă la zi; 819 la taxă la ID/FR; 11484 candidați;
masterat = 554 la buget; 47 la taxă zi; 40 la taxă ID); 2000/2001 (licență = 3335 la buget;
3312 taxă zi; 1257 taxă ID/FR; 11602 candidați; masterat = 570 la buget; 289 la taxă zi și 22
la taxă ID/FR); 2001/2002 (licență = 3335 la buget; 3683 la taxă zi; 2348 la taxă ID/FR 11956
candidați; masterat = 600 la buget; 308 la taxă zi și 76 la taxă ID/FR); 2002/2003 (licență =
3395 la buget; 1860 la taxă zi; 1480 la taxă ID/FR 12504 candidați; masterat = 620 la buget;
460 la taxă zi și 124 la 134 la taxă ID/FR); 2003/2004 (licență = 3375 la buget; 3523 taxă zi;
2289 taxă ID/FR; 13021 candidați; masterat = 675 la buget; 752 la taxă zi și 2010 la taxă
ID/FR); 2004/2005 (licență = 3395 la buget; 3608 taxă zi; 2355 taxă ID/FR; 13982 candidați;
masterat = 725 la buget; 1064 la taxă zi și 186 la taxă ID/FR); 2005/2006 (licență = 3310 la
buget; 3852 taxă zi; 2397 taxă ID/FR; 14833 candidați; masterat = 810 la buget; 1394 taxă zi;
530 taxă ID/FR); 2006/2007 (licență = 3278 la buget; 3641 taxă zi; 2291 taxă ID/FR; 14421
candidați; masterat = 1062 la buget; 1257 la taxă zi și 680 la taxă ID/FR); 2007/2008 (licență
= 2949 la buget; 4271 taxă zi; 2619 taxă ID/FR; 14543 candidați; masterat = 1050 la buget;
1546 taxă zi; 758 taxă ID/FR); 2008/2009 (licență = 3330 la buget; 3744 taxă zi; 2812 taxă
ID/FR; 14336 candidați; masterat = 2710 la buget; 2010 taxă zi; 712 taxă ID/FR); 2009/2010
(licență = 3330 la buget; 3530 taxă zi; 2844 taxă ID/FR; 12464 candidați; masterat = 1931 la
buget; 5575 taxă zi; 715 taxă ID/FR).
Ultimii 5 ani se caracterizează prin anumite particularități, generate, pe de o parte, de
instalarea crizei financiare și, pe altă parte, de profunde motivații sociale și demografice. Din
anul 2008, se menține tendința descendentă a numărul de candidați înscriși la Universitatea
noastră, cea mai accentuată scădere înregistrându-se în sesiunile de admitere iulie și
septembrie 2011 (8820 candidați înscriși), față de sesiunile iulie și septembrie 2010 (9258
candidați înscriși). Începând cu sesiunile de admitere iulie și septembrie 2012, evoluția
numărului de candidați înscriși a fost relativ constantă, încadrându-se într-o abatere de ± 5%
(2012: 9258 candidați, 2013: 8897 candidați, 2014: 9042 candidați).
Ca și în cazul candidaților înscriși, în cazul candidaților admiși s-a înregistrat o scădere
semnificativă în sesiunile de admitere 2009 (9704 candidați admiși), 2010 (7331 candidați
admiși) și 2011 (5691 candidați admiși). După cum se poate observa, între anii 2009 și 2011
numărul candidaților admiși a scăzut cu 4013 candidați. Pentru perioada următoare, numărul
candidaților a variat între 5200 și 5500: 5430 în 2012, 5523 în 2013 și 5231 în 2014.
În cazul candidaților admiși cu taxă la învățământul la distanță și cu frecvență redusă se
constată o scădere accentuată până în anul 2013, pentru ca în anul 2014 să se înregistreze o
creștere cu 5 studenți (2009: 2844 candidați înmatriculați, 2010: 1637 candidați înmatriculați,
82 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

2011: 944 candidați înmatriculați, 2012: 678 candidați înmatriculați, 2013: 612 candidați
înmatriculați, 2014: 617 candidați înmatriculați). Această scădere a constituit una dintre
cauzele care a determinat și reducerea numărului de programe ID/FR active.
Deși procentual scăderea numărului de studenți înmatriculați la taxă, la învățământul cu
frecvență, este mai mică decât scăderea numărului de studenți înmatriculați la învățământ la
distanță și frecvență redusă (78,48% pentru ID/FR, 66,83% pentru IF), numeric scăderea
studenților cu taxă la învățământul cu frecvență este mai mare. O creștere semnificată se
constată doar pentru admiterea în anul universitar 2013-2014, dar pentru admiterea în anul
universitar 2014-2015 revine tendința descendentă (2009: 3530 candidați admiși, 2010: 2336
candidați admiși, 2011: 1356 candidați admiși, 2012: 1292 candidați admiși, 2013: 1480
candidați admiși, 2014: 1171 candidați admiși).
La studiile universitare de master, între 2009 și 2014, procentual, se înregistrează o
scădere mai mare a numărului de candidați înscriși (38%) decât la studiile universitare de
licență (27,45%). Numeric însă, deficitul de candidați înregistrat la studiile universitare de
master este mai mic decât cel de la studiile universitare de licență (-1926 față de -3422).
Graficul candidaților admiși în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2009 – iulie și
septembrie 2014 se suprapune perfect peste graficul candidaților înscriși, chiar și scăderea
procentuală fiind apropiată.
Numărul candidaților admiși la buget a fost în conformitate cu locurile alocate de către
Minister. Numărul de candidați admiși la buget a crescut cu un procent de 10,63%, rămânând
constant în ultimii 3 ani. Cel mai mare număr de candidați admiși s-a înregistrat, în perioada
2009-2014, în anul 2011 când, ca urmare a procesului de clasificare a universităților acreditate
din sistemul național de învățământ, Universitatea noastră a fost încadrată în categoria
„universități de cercetare avansată și educație” și a primit 2600 de locuri bugetate.
Scăderea, în cazul candidaților admiși cu taxă la învățământ cu frecvență, este de
77,68%, ea accentuându-se în sesiunile de admitere din 2010 și 2011 (2009: 1931, 2010:
1317, 2011: 418). O revigorare a numărului de candidați admiși se constată în 2012 (901),
datorită imposibilității legale a unor universități (în general, particulare) de a mai organiza
studii universitare de master.
Dacă în cazul învățământului cu frecvență putem vorbi de o revigorare, chiar și pentru
un an, în cazul învățământului cu frecvență redusă trendul descendent se păstrează pentru
intervalul 2009-2014, scăderea fiind de 86,15%.

***

Odată cu apariția și dezvoltarea instituțiilor de învățământ privat (fenomen care s-a


accentuat pe parcurs), s-a pus problema evaluării instituțiilor de învățământ superior, în
vederea autorizării sau acreditării specializărilor. În mod cert, scopul imediat al evaluării era
ținerea sub control a fenomenului diversificării tot mai accentuate a instituțiilor de învățământ
superior, apariției lor într-un număr exagerat. Hotărârea Guvernului nr. 88 din 1993 a avut ca
obiect „acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor”. Ea a fost,
de asemenea, documentul prin care s-a înființat Consiliul Național de Evaluare și Acreditare
Academică (CNEAA), organism menit să pună în act activitatea de evaluare a instituțiilor de
învățământ superior.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 83

Un moment important în organizarea activității didactice în învățământul superior îl


constituie adoptarea de către Parlamentul României a Legii învățământului (nr. 84/1995), lege
care a reglementat „organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ”. Legea a
așezat, pentru prima dată, câteva principii la baza organizării sistemului românesc de
învățământ: caracterul sistemului de învățământ superior (unitar, deschis, egal), formele de
organizare (învățământ universitar de lungă durată și învățământ superior de scurtă durată),
tipurile de învățământ postuniversitar (studii aprofundate, studii academice postuniversitare,
studii de specializare, cursuri de perfecționare, doctorat). Legea învățământului din 1995 a
produs consecințe importante privind o serie de activități care țin de domeniul didactic:
(a) O nouă concepție cu privire la organizarea examenelor de finalizare a studiilor pe
diferite trepte de organizare a procesului de învățământ: probele de examen (o disciplină
fundamentală, două discipline de specialitate, susținerea lucrării pentru studiile de licență; o
disciplină fundamentală, o disciplină de specialitate, susținerea lucrării pentru studii
aprofundate); posibilitatea susținerii licenței (de trei ori în primii cinci ani de la absolvire);
(b) Punerea în act a primelor rezultate ținând de evaluarea și acreditarea instituțiilor de
învățământ superior: apariția Hotărârii Guvernului nr. 568/1995 privind acordarea autorizării
provizorii, acreditarea specializărilor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 88/1993. La
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost autorizate provizoriu, în baza acestei
hotărâri de guvern, 20 de specializări de lungă durată și 2 specializări de scurtă durată, au fost
acreditate 35 de specializări de lungă durată și 3 specializări de scurtă durată;
(c) Introducerea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) din necesitatea
compatibilizării evaluării cu cea din universitățile occidentale și, evident, deschiderii
posibilităților mai importante de schimburi internaționale de studenți cu recunoașterea
reciprocă a studiilor făcute în alte universități. Această măsură a avut drept consecință
imediată, pentru activitatea didactică, trecerea la considerarea semestrului ca unitate de bază a
desfășurării și evaluării pregătirii studentului (fiecărui semestru i-au fost alocate 30 de credite
transferabile).
Stabilitatea și organizarea activităților didactice conferite prin apariția Legii
învățământului (nr. 84/1995) au fost augmentate prin promulgarea, în 1997, a Legii privind
statutul personalului didactic (Legea nr. 128/1997), care a reglementat funcțiile,
competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile specifice personalului didactic și
didactic auxiliar, condițiile și modalitățile de ocupare a posturilor și funcțiilor didactice,
sistemul de evaluare și perfecționare, criteriile de normare și de salarizare, de acordare a
distincțiilor și premiilor, de aplicare a sancțiunilor.
Cele două acte normative menționate anterior au fost urmate de o serie de reglementări
care au acoperit domenii de acțiune noi sau tendințe evidente în dezvoltarea unor noi forme de
activitate educațională. De exemplu, Ordinul Ministrului nr. 3577/1998 a avut în vedere
sprijinirea accesului la studii superioare a cetățenilor de etnie rromă (locuri bugetate speciale
pentru candidații de etnie rromă la studii de licență). Grație acestui ordin, prezența studenților
de etnie rromă s-a menținut constantă, aceștia concurând pe locurile speciale, dar având
dreptul să concureze și pe locurile generale ale Universității: 1998/1999 (10 rromi admiși la
buget); 1999/2000 (8 rromi la buget); 2000/2001 (19 rromi la buget); 2001/2002 (5 rromi la
buget); 2002/2003 (10 rromi la buget); 2003/2004 (29 rromi la buget); 2004/2005 (17 rromi la
buget); 2005/2006 (20 rromi la buget); 2006/2007 (17 rromi la buget); 2007/2008 (25 rromi la
84 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

buget); 2008/2009 (30 rromi la buget). Pentru a răspunde solicitării Direcției Generale
Învățământ în Limbile Minorităților de a aloca locurile pentru candidații rromi conform
opțiunilor exprimate la înscriere, admiterea candidaților rromi la studii universitare de licență,
începând cu anul universitar 2009, se face centralizat. În vederea încurajării prezenței
candidaților de etnie rromă în cadrul studiilor universitare de licență, și în perioada 2009-2014
s-au alocat, anual, locuri speciale. Din păcate, acestea nu au fost ocupate integral, cu excepția
anului 2012. Numărul candidaților rromi înscriși la prima admitere centralizată (2009) a fost
de 47 pe cele 30 locuri bugetate. Datorită acestui sistem, locurile bugetate au fost repartizate
conform solicitării candidaților. În 2010, pentru candidații de etnie rromă au fost repartizate
35 de locuri la buget. Pe aceste locuri s-au înscris 38 de candidați și au fost înmatriculați 33.
În 2011, Universitatea a scos la concurs 40 locuri bugetate, fiind admiși 31 de candidați, în
2012, au fost 35 de locuri și 35 de admiși, în 2013, 35 de locuri și 19 admiși, iar în 2014, 35
de locuri bugetate și 28 admiși.
Ordinul Ministrului nr. 3457/1998 a reglementat introducerea învățământului deschis la
distanță (IDD), care a fost menit să înlocuiască învățământul fără frecvență, nu numai ca
formă, dar și ca înnoire metodologică adaptată scopului acestui tip de pregătire universitară.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a acționat în îndeplinirea cerințelor acestui
ordin, dezvoltând forme de învățământ la distanță la facultățile de Economie și Administrarea
Afacerilor, Psihologie și Științele educației, Filosofie, Drept, Istorie, Educație fizică și sport,
Biologie, atât pentru programele de licență, cât și pentru cele de masterat. În 2003, funcționau
11 specializări autorizate/acreditate în sistemul IDD, iar în 2014, 13 specializări ID/IFR:
Biologie, Ecologie și protecția mediului, Drept, Management, Contabilitate și informatică de
gestiune, Finanțe și bănci, Administrație publică, Asistență socială, Științe politice,
Comunicare și relații publice, Istorie, Psihologie, Pedagogia învățământului primar și
preșcolar.
În decembrie 1999 a apărut Legea învățământului republicată, care a adus unele
modificări celei din 1995: s-a făcut distincția între studii aprofundate și masterat; examenul
de licență a fost reglementat anual prin ordin de ministru care a stat la baza unei metodologii
proprii pentru universități; durata studiilor: la masterat 2-4 semestre, la studii aprofundate 2-3
semestre, la studii academice postuniversitare 2-4 semestre, la studii universitare de
specializare durata se aproba de Senat; forme de organizare: învățământ de zi, învățământ
seral, învățământ cu frecvență redusă, învățământ la distanță. Aceste reglementări, ca și
măsurile aprobate de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” în continuitatea lor, au
determinat un dinamism al specializărilor, de exemplu, la învățământul de zi: 36 specializări
autorizate și 35 specializări acreditate (în anul 2000), 26 specializări autorizate și 44 specia-
lizări acreditate (în anul 2003), dar și un dinamism al candidaților admiși (învățământ de zi).

III

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare a fost, după Legea
învățământului din 1995, cea mai importantă reglementare a învățământului superior
românesc după 1990, deoarece semnifică trecerea învățământului universitar românesc la
organizarea pe principiile sistemului Bologna. Ceea ce este cunoscut și discutat sub numele de
„procesul Bologna” constituie o necesitate în afara oricărei discuții pentru toate țările euro-
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 85

pene, izvorâtă din tendința, tot mai evidentă în ultimul timp, de unificare a pieței muncii, de
liberalizare tot mai accentuată a ei, din voința politică manifestată tot mai vizibil de a construi
o Europă unită, care să asigure libera circulație a cetățenilor și dreptul lor nelimitat la
educație. Aspectul acesta este semnalat chiar în cuprinsul Declarației de la Bologna (19 iunie
1999), unde se subliniază că: „Instituțiile europene de învățământ superior, din perspectiva
lor, au acceptat provocarea de a juca un rol important în construirea spațiului european de
învățământ superior, ca și în aplicarea principiilor stipulate în «Bologna Magna Charta
Universitatum», din 1998. Acest fapt este de maximă importanță, dat fiind că independența și
autonomia universităților asigură adaptarea continuă a învățământului superior și a sistemelor
de cercetare la nevoile de schimbare, la cerințele societății, ca și la progresele științifice”.
Deși poate cu o anumită întârziere rezultată din situația generală a României de a pune
mai greu în act voința politică de înfăptuire a reformelor vizând integrarea în structurile
europene, Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 a trasat cadrul general de punere în aplicare a
exigențelor procesului Bologna în spațiul universitar românesc, în special prin distingerea
celor trei cicluri de studii, așa cum se stipulează în Art. 1, al. 1 din această lege: „Prezenta
lege reglementează organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii
universitare de licență, studii universitare de masterat și studii universitare de doctorat”.
Coroborată cu celelalte reglementări ulterioare, în special cu Hotărârea de Guvern nr. 88/2005
privind organizarea studiilor universitare de licență, hotărâre care a stabilit domeniile pentru
studiile universitare de licență și numărul de credite transferabile alocate fiecărui domeniu de
studiu de licență, cu ordinele de ministru ulterioare, Legea nr. 288/ 2004 a asigurat liniile de
acțiune pentru implementarea procesului Bologna în fiecare instituție de învățământ superior.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a avut ca punct de plecare, în construcția
viziunii sale privind procesul Bologna, acest cadru normativ și a pornit de la următoarele
principii:
(a) Toate reglementările aprobate de instituțiile în drept (Parlament, Guvern, Minister)
au constituit doar un cadru general de reglementare a organizării și desfășurării activității
didactice, iar dincolo de acest cadru general și respectând principiile lui, fiecare instituție de
învățământ superior a putut să propună, în virtutea autonomiei universitare, soluții proprii,
considerate productive pentru a asigura buna funcționare a sistemului educațional, pentru a
eficientiza structurile proprii, pentru a facilita accesul cât mai larg al absolvenților în câmpul
educației și al muncii. De altfel, Legea 288/2004 preciza că: „Organizarea fiecărui ciclu de
studii este de competența instituțiilor de învățământ superior, cu aprobarea Ministerului
Educației și Cercetării.” (art. 2);
(b) Procesul Bologna nu a fost considerat un scop în sine, ci o construcție educațională
care a avut în vedere nevoile studentului și care a trebuit să asigure posibilitatea opțiunii sale
libere în privința accesului la educație, în interiorul sistemului educațional al unei instituții de
învățământ superior, între instituțiile de învățământ superior ale unei țări, între instituțiile de
învățământ superior din țări diferite. Subliniem, din nou, ideea opțiunii libere a studentului în
ceea ce privește propria sa educație, chiar schimbarea opțiunii pe parcursul derulării
procesului educațional. De altfel, aspectul acesta nu a fost o invenție a Universității
„Alexandru Ioan Cuza” (deși, în propunerile ei, aceasta a insistat asupra aspectului). Chiar
reglementările în vigoare fac trimitere la această situație: „Studiile universitare de licență
asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața
86 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare.” (Legea


288/2004, art. 4, al. 6); „Studiile universitare de licență oferă cunoștințe și competențe largi,
pe domenii de studii.” (Legea 288/2004, art. 5, al. 1); „Instituțiile de învățământ superior au
obligația de a asigura candidaților admiși dreptul de a alege liber una dintre specializările
oferite în cadrul fiecărui domeniu de studiu de licență. Opțiunile liber exprimate ale
candidaților admiși se pot exercita în perioadele stabilite și comunicate acestora de către
fiecare universitate, fie imediat după admitere, fie la un moment ulterior.” (Ordinul MEC
privind criteriile generale de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii
universitare de licență pentru anul 2005-2006, art. 3). De altfel, chiar principiile fundamentale
în jurul cărora s-a articulat ceea ce numim „procesul Bologna” au avut în atenție această idee
a opțiunii libere a individului în privința propriei educații („sistem de diplome ușor de
comparat și de recunoscut prin implementarea ideii de supliment la diplomă”, „implementarea
sistemului european de credite transferabile - ECTS”, „promovarea mobilității în exercițiul
efectiv al liberei circulații”);
(c) Ca orice alt proces complex și de o asemenea anvergură în privința schimbărilor și
transformărilor, implementarea procesului Bologna a fost determinată și influențată de
resursele umane și financiare de care a dispus societatea la acel moment. România nu a
dispus, în acea etapă, de multe posibilități financiare, iar chestiunea a fost luată în calcul în
propunerile universității noastre în privința organizării specializărilor, formațiilor de studiu
etc. Cu atât mai mult cu cât analizele au dovedit că repartizarea resurselor financiare în
învățământul superior a fost disproporționată în defavoarea unora dintre universități.
În raport cu aceste principii, asumate ca linii de conduită în construcția procesului
Bologna la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, proiectul rezultat în urma
dezbaterilor desfășurate pe parcursul a luni de analiză s-a concretizat în următoarele asumpții:
(I) Organizarea ciclului de licență pe domeniile de studiu grupate în cadrul unei
facultăți, astfel încât, la nivelul facultății cel puțin, să se poată respecta principiile enunțate
anterior. Această organizare a avut următoarele componente: (a) Anul I, semestrul I să fie
comun pentru toate specializările unei facultăți, în sensul că toți candidații care veneau în anul
I la o facultate urmau aceleași discipline de studiu pe timpul semestrului I, indiferent de
specializările spre care candidatul se va fi orientat după finalizarea studiilor din anul I
(trunchiul comun al facultății). La facultățile unde numărul specializărilor era relativ mare,
trunchiul comun s-a organizat pe două domenii; (b) Disciplinele cuprinse în anul I, semestrul
I de studiu (trunchiul comun) vizau cunoștințele generale ale domeniului de studiu sau
cunoștințe care aveau în atenție formarea abilităților de comunicare (în conformitate cu exi-
gențele cuprinse în Legea 288/2004); (c) Universitatea a stabilit, pentru acest trunchi comun
al facultăților, câteva discipline obligatorii, ele concurând la formarea și dezvoltarea abilită-
ților de comunicare ale studenților: Limbi moderne (4 semestre, excepție: Facultatea de litere,
specializările de limbi străine), Tehnologia informației și comunicării (1 semestru, excepție:
Facultatea de Informatică); (d) Fiecărei discipline de învățământ i s-a alocat un număr de 5
credite, echivalând cu cantitatea medie de muncă pe care trebuia s-o depună studentul pentru a
se pregăti la o disciplină din planul de învățământ. Numărul de credite alocat nu a avut nimic
de-a face cu importanța acordată disciplinei în cauză; acordându-se un număr egal de credite,
fiecare disciplină căpăta aceeași importanță în privința muncii alocate de student pentru
pregătire. Dacă o disciplină avea o mai mare importanță pentru un domeniu sau o specializare,
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 87

atunci aceasta ar fi trebuit să rezulte din alocarea mai multor semestre și nu a unui număr mai
mare de credite;
(II) La finele semestrului I sau al II-lea ale anului I de studiu, studentul putea opta
pentru o specializare sau două specializări, în funcție de preferințele sale în vederea însușirii
cunoștințelor generale și de specialitate într-un domeniu de licență sau mai multe. După anul I
de studiu, un student putea: (a) să urmeze, la libera opțiune, o singură specializare; (b) să
urmeze, tot la libera opțiune, două specializări, una principală (din domeniul de licență în care
a făcut trunchiul comun) și una complementară (din orice domeniu de licență al celorlalte
facultăți); (c) dacă opta pentru o singură specializare (specializarea principală), aceasta avea
120 de credite, iar dacă opta pentru două specializări (specializare principală și specializare
complementară), atunci fiecare dintre ele avea câte 60 de credite. O astfel de formulă de
organizare răspundea întocmai Art. 15 din O.M. 3235/2005, care stipulează că „în limita a 60
de credite se poate obține o a doua licență într-un anumit domeniu”, făcându-se și economii la
buget, deoarece specializarea complementară se obținea fără alocări suplimentare de la buget.
Dacă prima opțiune nu a pus probleme deosebite de organizare, cea de-a doua variantă a
ridicat următoarele dificultăți: (a) fiecare facultate trebuia să stabilească specializările care
puteau fi luate ca opțiuni complementare și care nu (era posibil ca o facultate să considere că
o specializare nu poate fi luată drept opțiune complementară datorită complexității ei; în
aceste condiții, această specializare se manifesta doar ca opțiune principală pe parcursul celor
trei ani de licență). În general, Universitatea a recomandat ca specializările din același dome-
niu de licență sau din domenii înrudite să poată fi luate ca opțiuni complementare. De
asemenea, pentru fiecare specializare complementară, facultățile au stabilit numărul de locuri
alocate; (b) pentru fiecare specializare care putea fi luată ca opțiune complementară,
facultatea a stabilit cele 12 discipline (în limita a 60 de credite) care, o dată parcurse, asigurau
cea de-a doua specializare. Aceste 12 discipline trebuiau să facă parte din pachetul de
discipline aferente specializării principale, iar studenții care optau pentru specializarea
complementară trebuiau să le urmeze în conformitate cu programul existent deja la
specializarea principală. Ele nu au putut fi urmate decât în anii I și II de către studenții din
anul al III-lea; (c) studenții care au optat pentru o singură specializare continuau această
specializare cu un pachet de 12 discipline (60 de credite) în specializarea lor unică (în anul al
III-lea), în timp ce colegii lor care s-au orientat spre specializarea complementară urmau un
pachet de 12 discipline (60 credite) tot în facultatea lor sau la alte facultăți, în funcție de
opțiunile proprii; (d) fiecare student, indiferent că a urmat o singură specializare sau a urmat
două specializări, urma să susțină examenul de licență la specializarea principală; diploma de
licență conținea, în conformitate cu reglementările în vigoare, domeniul de studiu de licență,
iar suplimentul la diplomă, obligatoriu începând cu anul universitar 2005/2006, conținea
detalii legate de specializări (principală, complementară etc.).
(III) Trecerea de la studiile de licență la ciclul de studii de masterat a fost la libera
opțiune a studenților, după cum urmează: (a) orice student cu diplomă de licență putea să
susțină examen de admitere la masterat dacă specializarea la masterat făcea parte din
domeniul de studiu de licență pe care l-a urmat studentul; (b) un student se putea înscrie la
examenul de admitere la orice formă a studiilor de masterat organizate în Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași dacă îndeplinea criteriile stabilite de facultatea care organiza
masteratul sau criteriile generale stabilite de Universitate; dacă nu, aveau să fie stabilite
88 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

asemenea criterii, conform cărora toți studenții absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare
de licență puteau participa la admiterea la masterat; (c) ideea pe care a promovat-o
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” prin această din urmă propunere a fost aceea de a da
posibilitatea studenților din facultăți diferite să urmeze masterate care erau mai îndepărtate de
specializările urmate la licență; prin aceasta se încuraja pregătirea interdisciplinară a
absolvenților și câștigarea competențelor în cât mai multe domenii ale cunoașterii.
(IV) O situație aparte a avut-o, în această propunere de organizare, pregătirea
psihopedagogică a studenților ce urmau studii de licență și care doreau să profeseze în
învățământ. Problemele legate de introducerea modulului psihopedagogic au fost următoarele:
(a) în conformitate cu Legea 288/2004, absolvenții studiilor de licență puteau profesa în
învățământul primar sau gimnazial dacă acumulaseră minimum 30 credite transferabile din
modulul psihopedagogic (art. 9, al. 5) și puteau profesa în învățământul liceal dacă
acumulaseră minimum 60 de credite (art. 9, al. 6); (b) dacă se menținea numărul de discipline
ale modulului psihopedagogic de la acea dată, el era prea mare; (c) derularea activității
didactice la disciplinele modulului psihopedagogic (cu excepția practicii pedagogice) a fost
propusă, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, pentru perioada de vară a fiecărui an
universitar.
Aceste linii directoare au constituit cadrul inițial de funcționare a Universității în noul
sistem Bologna, ele adaptându-se pe parcurs la contextul imediat și la cerințele legislative și
sociale naționale și internaționale. Dincolo de aceste transformări și particularități, câteva
concluzii generale se pot fi desprinde: (a) creșterea importanței studiilor de masterat, care
devin, în sistemul Bologna, principalul ciclu de studii universitare ce fac trecerea de la
introducerea candidatului într-un domeniu de studiu (licență) la specializarea lui într-un sector
al domeniului (doctorat); (b) asigurarea mobilității studenților la trecerea dintr-un ciclu de
studii universitare în altul în funcție de pregătirea profesională, aspirațiile individuale, dar și
de proiecțiile instituției de învățământ (stabilirea de criterii clare pentru accederea într-un
ciclu de învățământ); (c) creșterea disponibilității instituției, dar, mai ales, a colectivelor din
fiecare domeniu de a schimba rapid domenii și specializări în funcție de criterii esențiale ale
selecției: număr de candidați, număr de absolvenți, gradul de interes.
În 2011 a fost publicată o nouă Lege a educației naționale, Legea nr. 1/2011. Ea a
păstrat, în mare parte, prevederile legislative anterioare (legea 288/2004 și HG 404/2006):
număr egal de credite pentru toate formele de învățământ, durata egală a studiilor pentru toate
formele de învățământ etc. Au apărut, însă, și o serie de noutăți, precum: a) posibilitatea
organizării specializărilor duble (art. 150, alin. 6: „Senatul universitar poate înființa duble
specializări.”), interzise după apariția OMEC 3235/2005, cu excepția specializărilor din
domeniul Limbă și literatură. Deși legea a permis acest lucru, cu excepțiile menționate, la
Universitate nu s-au mai înființat specializări duble. b) Studiile universitare de masterat care
se organizau la toate formele de învățământ nu mai puteau funcționa, conform legii, decât la
învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă (art. 140 alin. 2); c) studiile
efectuate în cadrul programului întrerupt ca urmare a exmatriculării cauzate de încălcarea
prevederilor „Codului de etică și deontologie universitară” nu puteau fi recunoscute în cazul
unei noi înmatriculări (art. 147 alin. 2). d) Un procent de maxim 5% din numărul studenților
cu frecvență dintr-un program de studii de licență puteau parcurge, cu aprobarea Consiliilor
facultății, doi ani de studii într-un singur an, cu excepția ultimului an de studii (art. 150, alin.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 89

3). e) Conform art. 154, masteratele s-au împărțit în trei categorii: master profesional, master
de cercetare și master didactic. f) Programele postuniversitare au fost clasificate în (art. 171):
programe postdoctorale de cercetare avansată și programe postuniversitare de formare și
dezvoltare profesională continuă.
Legea educației naționale a fost modificată prin mai multe acte legislative. De o
importanță deosebită pentru studiile universitare de licență și master a fost OUG nr.
117/23.12.2013 privind „Modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și
pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului” prin care s-a fixat, prin modificarea
art. 136 (1) din lege, data finalizării anului universitar (30 septembrie din anul calendaristic
următor) și OUG 49/2014 care a prevăzut, prin completarea art. 138 alin. (6) și (7) din lege,
suplimentarea de către Minister – în limita a 10% din capacitatea de școlarizare stabilită de
ARACIS pentru programul de studii solicitat – a locurilor destinate școlarizării cetățenilor
străini și posibilitatea înmatriculării acestora până la sfârșitul semestrului întâi.
În conformitate cu ordinul MEC nr. 5288/1995, la universitatea noastră au funcționat, în
anul universitar 2005-2006, următoarele programe de conversie profesională, în cadrul
Programului pentru Învățământul Rural (PIR) la nivel postuniversitar, cu durata de 3
semestre, forma de învățământ ID: matematică, tehnologia informației, fizică, chimie,
biologie, istorie, geografie, limba și literatura română, limba și literatura franceză,
psihopedagogie. Programele s-au adresat absolvenților de învățământ superior de lungă
durată, cadre didactice în învățământul preuniversitar. Programele au fost echivalente cu
nivelul de învățământ superior de lungă durată, iar absolvenților li s-a eliberat diplome de
conversie profesională. Finanțarea studiilor s-a făcut din Proiectul pentru Învățământul Rural
pentru cursanții selectați de către Inspectoratele Școlare Județene și din taxe pentru cursanții
selectați direct de universitate. Au beneficiat de aceste studii un număr de 539 cursanți.
La solicitarea repetată a sindicatelor din învățământul preuniversitar, Senatul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a aprobat, în ședința din 27.02.2014
Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la Programele de conversie
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar
2014-2015. Conform acesteia, cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar se pot
înscrie la programele oferite de facultăți special pentru conversie profesională și obține, în trei
sau patru semestre, o nouă calificare.
La solicitarea MECTS, începând cu anul universitar 2010-2011, Universitatea noastră a
redeschis Extensiunea din cadrul Universității „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova,
cu două specializări de licență, organizate la învățământ cu frecvență: Fizică tehnologică
(Facultatea de Fizică) și Economia comerțului, turismului și serviciilor (Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor). Prima sesiune de admitere din cadrul Extensiunii
Bălți a avut loc în perioada 06-10 septembrie 2010 (conform aprobării MECTS), având un
număr de 16 candidați înscriși. În anul universitar 2011-2012 au fost admiși la Extensiunea
Bălți 119 candidați, în 2012-2013 – 136 candidați, 2013-2014 – 160 candidați, 2014-2015 -
149 candidați. Prin HG 582/2014 a fost acreditat și un program de master în cadrul Filialei
Bălți, Management în turism, la forma de învățământ cu frecvență, urmând să organizeze
prima sesiune de admitere în 2015.

Biroul Programe Didactice Universitare şi Postuniversitare


90 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI (1989-2014)

STRUCTURA PE FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT (1989-2014)


UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 91

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PROGRAME DE STUDII (1989-2014)

EVOLUȚIA NUMĂRULUI PROGRAMELOR DE LICENȚĂ (1989-2014)


92 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

EVOLUȚIA NUMĂRULUI PROGRAMELOR DE STUDII APROFUNDATE (1989-2014)

EVOLUȚIA NUMĂRULUI PROGRAMELOR DE MASTER ÎN PERIOADA 1989-2014


UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 93

EVOLUȚIA NUMĂRULUI PROGRAMELOR DE STUDII POSTUNIVERSITARE (1989-2014)


94 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE FACULTĂȚI ÎN PERIOADA 1989-2014


Perioada (ani universitari)

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1994

1994-1997

1997-2002

2002-2014
Facultatea

Numărul de facultăți 9 10 11 12 13 14 15
Biologie * * * * * * *
Chimie  * * * * *
Drept * * * * * * *
Economie și Administrarea Afacerilor * * * * * * *
Educație Fizică și Sport  * *
Filosofie și Științe Social-Politice  * * * * * *
Fizică * * * * * * *
Geografie și Geologie  * * * * * *
Informatică  * * *
Istorie * * * * * * *
Litere * * * * * * *
Matematică * * * * * * *
Psihologie și Științe ale Educației  *
Teologie Ortodoxă  * * * *
Teologie Romano-Catolică 
 momentul înființării unei facultăți
FACULTATEA DE BIOLOGIE

Actuala Facultate de Biologie și-a început existența în cadrul Facultății de Științe, în


octombrie 1860, odată cu înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima
universitate modernă din România.
În cadrul tinerei Universități exista Facultatea de Științe, cu Catedra de Științe Naturale,
în care a predat, începând cu anul 1864, renumitul profesor Grigore Cobălcescu. Din anul
1866, Catedra de Științe Naturale se împarte în Catedra de Geologie și Mineralogie,
coordonată în continuare de Grigore Cobălcescu, și Catedra de Botanică și Zoologie, condusă
de tânărul licențiat al Universității din Sorbona, Dimitrie Brândză. În 1874, Catedra de
Botanică și Zoologie este coordonată de medicul și botanistul Anastasie Fătu.
În anul 1880, regăsim în cadrul Facultății de Științe secția Științe Naturale, formată din
reunirea Catedrelor de Geologie și Mineralogie cu cea de Botanică.
După reforma învățământului din 1948, secția de Științe Naturale a Facultății de Științe
devine Facultatea de Științe Naturale cu mai multe catedre. După 1955, Facultatea își
modifică denumirea de câteva ori: Facultatea de Științe Naturale-Geografie (1955-1963),
Facultatea de Biologie-Geografie (1963-1977), Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie
(1977-1990).
Începând cu anul 1963, Facultatea se regăsește într-un local nou, cu o bază didactică și
de cercetare modernă. Baza experimentală a Facultății s-a lărgit prin înființarea de către
academicianul Petre Jitariu a Stațiunii de Cercetări Biologice, Geografie și Geologie
„Stejarul” de la Pângărați (în 1956), alături de Stațiunea de Cercetări Biologice de la Agigea,
Constanța (înființată în 1926 de către academicianul Ioan Borcea), prin modernizarea
Muzeului de Istorie Naturală și prin reorganizarea pe un nou amplasament a Grădinii Botanice
(în 1963). După 1970, cele două Stațiuni au trecut sub tutela altor instituții, dar au revenit
după 1990 la Universitatea care le-a înființat.
După 1990, structura Facultății de Biologie urmează o dezvoltare continuă, în
concordanță cu strategia Universității, cu reforma învățământului la nivel național, dar și cu
transformările profunde ale societății românești în ansamblu. Numărul catedrelor și
configurația acestora se modifică: a) în perioada 1991-2000, facultatea avea trei catedre
(Biologie vegetală, Biologie animală și Biochimie-Genetică-Microbiologie); b) în perioada
2000-2005, avea patru catedre (Morfologie și fiziologie animală, Biologie vegetală,
Biochimie-Genetică-Microbiologie și Zoologie-Ecologie); c) în perioada 2005-2008,
facultatea avea trei catedre (Biologie vegetală, Zoologie-Ecologie, Biologie moleculară și
experimentală).
În anul 2008, în cadrul Facultății de Biologie se înființează Departamentul de Biologie.
Acest departament include vechile catedre (Biologie vegetală, Zoologie-Ecologie, Biologie
moleculară și experimentală), care își păstrează structura și denumirea, dar se transformă în
„laboratoare profesionale”.
96 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Școala doctorală a Facultății de Biologie a fost înființată în anul 2005 și, din septembrie
2012, se reunesc trei școli doctorale (Biologie, Chimie și Geografie-Geologie) într-una
singură: „Școala Doctorală-Chimie și Științe ale Vieții și Pământului”.

*
**
Întreaga activitate desfășurată la Facultatea de Biologie reflectă dinamism, deschidere
spre nou, dorință de progres instituțional și preocupare continuă, pentru a se adapta
exigențelor ridicate pe plan științific și didactic.
Răspunzând interesului mereu crescând al studenților de a urma o carieră în domeniul
Științelor vieții, Facultatea de Biologie a parcurs un traseu ascendent în privința cifrelor de
școlarizare, a structurării pe cicluri de instruire (licență, masterat, doctorat), în acord cu
prevederile programului Bologna (2005), a conținutului programelor de studii (actualizate și
reacreditate periodic, în conformitate cu prevederile ARACIS), a formelor de învățământ (zi /
învățământ la distanță).
În contextul dezvoltării continue, numărul și calitatea programelor de studii, atât pentru
licență (ciclul I), cât și pentru masterat (ciclul II) s-au modificat în concordanță cu cerințele de
pe piața muncii.
Fundația „Alumni” - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inițiat o serie de
activități în vederea dezvoltării unei comunități puternice a absolvenților și conectarea actualilor
studenți cu absolvenți, profesori și angajatori. În acest context, Facultatea de Biologie s-a
implicat activ în numeroase activități și evenimente derulate în cadrul unor proiecte:
 „Ziua Absolventului” și „Marșul Absolventului”;
 „Make the difference” - eveniment dedicat tinerilor studenți și absolvenți concretizat
prin serii de prezentări ale unor personalități din mediul cultural, academic și de
afaceri, pe tema dezvoltării personale;
 „Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii „(POSDRU
86/1.2/S/52422);
 „Managementul comunicării cu alumni pentru instituții de învățământ superior din
România” (POSDRU 86/1.2/S/56283);
 „Stagii de pregătire practică și activități de stimulare a inserției pe piața muncii
pentru studenți și absolvenți” (POSDRU/22/2.1/G31367).
Facultatea de Biologie a sprijinit și promovat derularea unor evenimente de tip „Open
Day” la angajatori, prezentări de bune practici ale angajatorilor cu experiență.
În cadrul colaborării cu Prorectoratul pentru activități studențești și parteneriate cu
mediul economic, sectorul public și Fundația „Alumni” a Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie a contribuit la dezvoltarea unei baze de date a
absolvenților, elaborând o listă a absolvenților remarcabili.
Facultatea de Biologie a participat la training-uri privind utilizarea unor platforme de
comunicare cu „Alumni” și de management al informațiilor oferite prin intermediul acestor
platforme.
Facultatea de Biologie a participat la întâlniri între reprezentanții mediului universitar și
ai mediului economic, în vederea promovării ofertei educaționale, a îmbunătățirii serviciilor
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 97

oferite de sistemul de învățământ și a corelării ofertei educaționale universitare cu cererea de


pe piața muncii.
Evoluțiile în plan cantitativ sunt acompaniate de progrese în planul calității instruirii,
fapt probat prin dezvoltarea continuă a resurselor umane din cadrul facultății (numărul
cadrelor didactice titulare crescând de la 26 în anul 1989, la 49 în anul 2013). Numărul
cadrelor didactice care și-au finalizat studiile doctorale se înscrie pe aceeași traiectorie
ascendentă.
*
**
Conform strategiei Departamentului de cercetare din cadrul Facultății de Biologie, se
urmărește implementarea și dezvoltarea de noi direcții de cercetare, în acord cu tematicile și
tendințele internaționale de interes, având ca scop creșterea vizibilității Facultății de Biologie
și a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Fiind dezvoltată cultura calității, în acord cu viziunea, misiunea și politica Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și în concordanță cu dinamica națională, europeană și
internațională în domeniile de interes, potențialul științific al resurselor umane din cadrul
Facultății de Biologie se reflectă atât în numărul mare al lucrărilor cu factor de impact, cât și
în numărul mare al proiectelor de cercetare implementate de către membrii comunității
academice.
În intervalul 2009-2014, cadrele didactice și de cercetare afiliate Facultății de Biologie
au publicat un număr de 252 de lucrări cotate ISI, 275 de lucrări indexate în diferite baze de
date internaționale, 26 de cărți și capitole de cărți.
Facultatea are trei reviste indexate în baze de date internaționale – „Analele Științifice
ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”:
 Secțiunea I - Biologie animală;
 Secțiunea a II-a - Biologie Vegetală;
 Secțiunea a III-a - Genetică și biologie moleculară.
Implementarea a 34 de proiecte de cercetare cu finanțare din Planul Național sau din
Fondul Social European a condus la dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare în
acord cu tendințele internaționale în domeniile de interes, ceea ce permite accesul la rezultate
științifice de valoare și, implicit, creșterea vizibilității internaționale.
În perioada 2012-2014, în cadrul Facultății de Biologie de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași a fost implementat un proiect internațional, în parteneriat cu Institutul de
Zoologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova: Centru pilot de resurse pentru
acțiunea transfrontalieră de conservare a biodiversității acvatice a Râului Prut cod MIS-
ETC 1150, cofinanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013, având un buget de 3.254.292,42 milioane euro.
Din anul 2013, Departamentul de Cercetare al Facultății de Biologie este organizat în
șase grupuri care definesc principalele direcții și obiective, vizând aprofundarea cercetării
universitare multidisciplinare (biodiversitate, genetică, biochimie, biologie celulară, medicină,
farmacie), integrarea în cadrul unor rețele naționale de tip cluster formate din nuclee de
cercetare de elită atașate universităților și asigurarea condițiilor necesare participării la rețele
și programe internaționale de cercetare, ca etapă actuală a integrării europene și mondiale a
cercetării românești:
1) Biodiversitate - coordonator conf. dr. Ștefan-Remus Zamfirescu;
98 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

2) Bioarheologie - coordonator conf. univ. dr. Luminița Bejenaru;


3) Diversitatea și filogenetica unor grupe de nevertebrate - coordonator conf. dr.
Mircea-Dan Mitroiu;
4) Ecologie și ecotoxicologie acvatică - coordonator prof. univ. dr. Mircea-Nicușor
Nicoară;
5) Genetică moleculară și evolutivă - coordonator șef lucrări dr. Dragoș-Lucian Gorgan;
6) Identificarea și caracterizarea moleculelor biologic active - coordonator conf. univ.
dr. habil. Lucian Hrițcu
Potențialul științific al resurselor umane din cadrul Facultății se reflectă în numărul
mereu crescând al proiectelor de cercetare în care acestea sunt angrenate. În prezent, în
Facultate se află în derulare 12 proiecte de cercetare științifică coordonate de membri ai
comunității noastre academice.
Perfecționarea strategiilor de lucru cu studenții, de angrenare a acestora în activități
aplicative prin care să li se dezvolte competențe reale pentru viața profesională ulterioară, este
o preocupare constantă a corpului didactic din facultatea noastră.
Progresele înregistrate în planul dezvoltării infrastructurii didactice și de cercetare (trei
laboratoare noi, șase laboratoare modernizate), ca și în ceea ce privește potențialul de
cercetare al resursei umane (trei centre de cercetare acreditate), alături de preocupările pentru
îmbunătățirea performanțelor instituționale în ansamblu, ne îndreptățesc să fim optimiști în
ceea ce privește viitorul facultății.
Capacitatea de adaptare la provocările noului tip de societate, implicarea mai profundă
în domenii aplicative de mare interes economic, responsabilizarea adecvată în plan individual
și colectiv vor reprezenta repere pentru viitor, sperând ca acesta să fie pe măsura renumelui
adus de predecesori.
*
**
Studenții de la Facultatea de Biologie beneficiază de:
 Laboratoare moderne de Genetică, Biochimie, Morfologie și fiziologie vegetală,
Microbiologie, Anatomie și fiziologie animală, Zoologia vertebratelor și a
nevertebratelor etc.
 Oportunitatea de a desfășura activități practice de teren la munte (Stațiunea Biologică
„Petre Jitariu” - Potoci, jud. Neamț) și la mare (Stațiunea Biologică Marină „Ioan
Borcea” Agigea - jud. Constanța), dar și activități atractive de cercetare, birdwatching
sau observarea herpetofaunei în cadrul diferitelor Arii Speciale de Protecție;
 Mobilități internaționale pentru studiu sau practică prin programul Erasmus+;
 Șansa de a activa în ONG-uri care au ca scop conservarea naturii (Grupul SistemIS,
Tinerii Ecologi Români din Iași, Societatea Ornitologică din România).

Prof. univ. dr. Mircea- Nicușor NICOARĂ


UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 99

CONDUCEREA FACULTĂȚII

1989-1990138
Decan Prof. univ. dr. Constantin Toma
Secretar șef Maria Boghean

1990-1992
Decan Șef lucrări drd. Mihai-Remus Șaramet (ianuarie 1990 - martie 1990)
Conf. univ. dr. Constantin Pisică-Donose (martie 1990 - 1992)
Secretar șef Lucreția Mușchieru

1992-1996
Decan Prof. univ. dr. Constantin Pisică-Donose (1992 - februarie 1996)
Prof. univ. dr. Constantin Toma (februarie 1996 - decembrie1996)
Secretar științific Prof. univ. dr. Octăvița Ailiesei (1992 - februarie 1996)
Prof. univ. dr. Isac Mihail (februarie 1996 - decembrie 1996)
Secretar șef Lucreția Mușchieru

1996-2000
Decan Prof. univ. dr. Constantin Toma
Secretar științific Prof. univ. dr. Isac Mihail (1996-1998)
Prof. univ. dr. Ionel Andriescu (1998-2000)
Administrator șef Ing. Cecilia Elena Bîlbă (1999-2000)
Secretar șef Ing. Cecilia Elena Bîlbă

2000-2004
Decan Prof. univ. dr. Constantin Toma (2000-2001)
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață (2001-2003)
Prof. univ. dr. Ion Băra (2003-2004)
Prodecani Conf. univ. dr. Ioan Moglan (2001-2004)
Conf. univ. dr. Maria-Magdalena Zamfirache (2003-2004)
Secretar științific Șef lucr. dr. Cătălin Tănase (2000-2003)
Șef lucr. dr. Cristian Sorin Cîmpeanu (2003-2004)
Administrator șef Ing. Cecilia Elena Bîlbă
Secretar șef Mihaela Tatiana Bucșă

2004-2008
Decan Prof. univ. dr. Ioan Băra (2004-2007)
Prof. univ. dr. Ioan Moglan (2007-2008)
Prodecani Prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache (2004-2007)

138
Până în martie 1990, Facultatea de Biologie a avut denumirea de Facultatea de Biologie-Geografie-
Geologie, având în componența și structura sa și catedrele, cadrele didactice și studenții viitoarei Facultăți de
Geografie-Geologie.
100 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Prof. univ. dr. Ioan Moglan (2004-2007)


Prof. univ. dr. Dumitru Cojocaru (2007-2008)
Conf. univ. dr. Luminița Bejenaru (2007-2008)
Cancelar Șef lucr. dr. Cristian Sorin Cîmpeanu (2004-2007)
Conf. univ. dr. Lăcrămioara Ivănescu (2007-2008)
Administrator șef Ing. ec. Cecilia Elena Bîlbă
Secretar șef Mihaela Tatiana Bucșă

2008-2012

Decan Prof. univ. dr. Ioan Moglan


Prodecani Prof. univ. dr. Dumitru Cojocaru
Conf. univ. dr. Luminița Bejenaru
Cancelar Conf. univ. dr. Lăcrămioara-Carmen Ivănescu
Administrator șef Ing. ec. Cecilia Elena Bîlbă
Secretar șef Mihaela Tatiana Bucșă

2012-

Decan Prof. univ. dr. Mircea-Nicușor Nicoară


Prodecani Conf. univ. dr. Smaranda Vântu
Conf. dr. Dragoș -Lucian Gorgan
Administrator șef Ing. ec. Cecilia-Elena Bîlbă
Secretar șef Mihaela-Tatiana Bucșă
STRUCTURA FACULTĂȚII

1989-1990; 1990-1992
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1989-1990 1990-1991 1991-1992
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Biologie Prof. univ. dr. Constantin Toma 26 10
Biologie animală Prof. univ. dr. Gheorghe Dimitriu 17 5 20 4
Biologie-Genetică-Microbiologie Prof. univ. dr. Vlad Artenie 8 3
Biologie vegetală Prof. univ. dr. Constantin Toma 19 6 11 5

1992-1996
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Prof. univ. dr. Vlad Artenie (1992 - ian. 1996)
Biochimie-Genetică-Microbiologie 10 3 10 3 11 4 12 5
Prof. univ. dr. Ion Băra (ian. 1996 - sept. 1996)
Biologie animală Prof. univ. dr. Iordache Ion 21 4 22 4 24 6 25 7
Prof. univ. dr. Constantin Toma
(1992 - ian. 1996)
Biologie vegetală 13 5 14 6 14 6 13 6
Prof. univ. dr. Toader Chifu
(ian. 1996 - sept. 1996)

1996-2000
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Biochimie-Genetică-Microbiologie Prof. univ. dr. Ion Băra 14 5 15 4 15 4 16 4
Biologie animală Prof. univ. dr. Iordache Ion 24 7 22 8 22 8 19 8
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)

Biologie vegetală Prof. univ. dr. Toader Chifu 13 5 17 5 17 5 17 5


101
102

2000-2004
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Biochimie-Genetică-Microbiologie Prof. univ. dr. Vlad Artenie 16 4 17 4 16 4 15 4
Biologie vegetală Prof. univ. dr. Mihai Mititiuc 17 5 16 5 16 5 17 5
Prof. univ. dr. Vasile Hefco (2000-2003)
Morfologie și fiziologie animală 12 3 10 3 12 4 12 4
Prof. univ. dr. Costică Misăilă (2003-2004)
Zoologie-Ecologie Prof. univ. dr. Iordache Ion 12 3 18 3 14 3 17 3

2004-2008
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Biochimie-Genetică-Microbiologie Prof. univ. dr. Vlad Artenie 16 4
Biologie Moleculară și
Prof. univ. dr. Dumitru Cojocaru 17 7 15 6
Experimentală
Prof. univ. dr. Mihai Mititiuc (2004 - ian. 2005)
Biologie vegetală 19 5 15 5 14 5
Conf. univ. dr. Cătălin Tănase (din ian. 2005)
Departamentul de Biologie (ian.
Prof. univ. dr. Maria-Magdalena Zamfirache 50 15
2008-)
Morfologie și fiziologie animală Prof. univ. dr. Costică Misăilă 11 4
Prof. univ. dr. Iordache Ion (2004 - ian. 2005)
Zoologie-Ecologie 16 3 19 4 19 7
Conf. univ. dr. Luminița Bejenaru (2005-2007)
Școala Doctorală (2005-2008) Prof. univ. dr. cons. Constantin Toma 1 1 1
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)
2008-2012
Numărul angajaților/An universitar
Denumire Director department / director 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Departament executiv
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Prof. univ. dr. Maria-Magdalena 50 15
Departamentul de Biologie 50 29 50 29 50 29
Zamfirache
Departamentul de Cercetare Conf. univ. dr. Zenovia Olteanu 3 2 2 2
Departamentul de Învățământ la Distanță Conf. univ. dr. Luminița Bejenaru 1 1 1 1
Prof. univ. dr. cons. Constantin 1
Școala Doctorală 3 3 3
Toma

2012-
Numărul angajaților/An universitar
Denumire 2012-2013 2013-2014
Director department / director executiv
Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic

Departamentul de Biologie Șef lucrări dr. Ciprian-Claudiu Mânzu 48 23 45 23


Departamentul de Cercetare Șef lucrări dr. Dragoș-Lucian Gorgan 2 2
Departamentul de Învățământ la Distanță Conf. univ. dr. Smaranda Vântu 1 1
Școala Doctorală „Chimie și Științe ale Vieții și Pământului” * Prof. univ. dr. Gabi Drochioiu 2 2
* Formată din unirea școlilor doctorale din cadrul facultăților de Biologie, Chimie și Geografie-Geologie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)
103
104 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

CADRE DIDACTICE
Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
1. Acatrinei Gheorghe
Prof. univ. dr. (1990-2001) Biologie vegetală (1990-2001)
Aiftimie Anca
2. Asist. univ. drd. (1996-2000) Biologie vegetală (1996-2000)
(Păunescu)
Biologie (1989-1990);
Șef lucr. dr. (1989-1990); Biologie vegetală (1990-1991);
Conf. univ. dr. (1990-1993); Biochimie-Genetică-Microbiologie (1991-
3. Ailiesei Octăvița Prof. univ. dr. (1993-2005); 2005);
Prof. univ. dr. cons. (2005-2008); Biologie moleculară și experimentală
Prof. univ. dr. asoc. (2008-2012) (2005-ian. 2008);
Biologie (ian. 2008-2012)
4. Alexa Eliza Prof. univ. cons. (1991-1996) Biologie animală (1991-1996)
Prof. univ. dr. (1991-2004); Biologie animală (1991- 2000);
5. Andriescu Ionel Prof. univ. dr. cons. (2004-2008); Zoologie-Ecologie (2000-ian. 2008);
Prof. univ. dr. asoc. (2008- ) Biologie (ian. 2008-)
Biologie (1989-1990);
Biologie vegetală (1990-1991);
Conf. univ. dr. (1989-1990);
Biochimie-Genetică-Microbiologie (1991-
Prof. univ. dr. (1990-2005);
6. Artenie Vlad 2005);
Prof. univ. dr. cons. (2005-2008);
Biologie moleculară și experimentală
Prof. univ. dr. asoc. (2008-)
(2005-ian. 2008);
Biologie (ian. 2008-)
Prep. univ. (2001-2002);
7. Astanei Iulian Zoologie-Ecologie (2001-2006)
Prep. univ. drd. (2002-2006)
Biochimie-Genetică-Microbiologie (1993-
Conf. univ. dr. (1993-1995); 2005);
8. Băra Ion
Prof. univ. dr. (1995-2007) Biologie moleculară și experimentală
(2005-2007)
Biochimie-Genetică-Microbiologie (febr.
Prep. univ. drd. (febr. 1997-2001); 1997 - 2005);
Băra Iuliana Csilla
9. Asist. univ. drd. (2001-2006); Biologie moleculară și experimentală (2005 -
(Surugiu)
Șef lucr. dr. (2006-) ian. 2008);
Biologie (ian. 2008-)
Asist. univ. (1992-1994); Biologie animală (1992-2000);
Asist. univ. drd. (1994-1997); Morfologie și fizologie animală (2000-
10. Bejenaru Luminița Șef lucr. drd. (1997-1999); 2005);
Șef lucr. dr. (1999-2003); Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Conf. univ. dr. (2003-) Biologie (ian. 2008-)
Conf. univ. dr. (1993-1995);
Prof. univ. dr. (1995-2005); Biologie vegetală (1993 - ian. 2008);
11. Chifu Toader
Prof. univ. dr. cons. (2005-2008); Biologie (ian. 2008 - sept. 2013)
Prof. univ. dr. asoc. (2008 - sept. 2013)
Prep. univ. drd. (2004-2007);
Chinan Vasilică Biologie vegetală (2004 - ian. 2008);
12. Asist. univ. drd. (2007-2010);
Claudiu Biologie (ian. 2008-)
Asist. univ. dr. (2010-)
Biologie animală (1990-2000);
Prep. univ. (1990-1991);
Morfologie și fizologie animală (2000-
Cîmpeanu Cristian Asist. univ. drd. (1991-1997);
13. 2005);
Sorin Șef lucr. drd. (1997-1999);
Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Șef lucr. dr. (1999-)
Biologie (ian. 2008- )
14. Ciobanu Dumitru Șef lucr. dr. (1989-1990) Biologie vegetală (1989-1990)
Prep. univ. (febr.1998 - 2000); Biochimie-Genetică-Microbiologie
Asist. univ. (2000-2003); (febr.1998 - 2005);
15. Ciornea Elena Asist. univ. drd. (2003-2006); Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Șef lucr. drd. (2006-2007); ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2007-) Biologie (ian. 2008-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 105

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Biologie vegetală (1990-1991);
Biochimie-Genetică-Microbiologie (1991-
Șef lucr. dr. (1990-1993);
2005);
16. Cojocaru Dumitru Conf. univ. dr. (1993-1997);
Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Prof. univ. dr. (1997-)
ian. 2008);
Biologie (ian. 2008- )
Asist. univ. drd. (1990-1997);
Biologie animală (1990-2000);
Șef lucr. drd. (1997-1998);
17. Cojocaru Ion Zoologie-Ecologie (2000 - ian. 2008);
Șef lucr. dr. (1998-2003);
Biologie (ian. 2008-)
Conf. univ. dr. (2003-)
Prep. univ. drd. (febr.2007 - 2009); Biologie moleculară și experimentală (febr.
Cojocaru Sabina
18. Asist. univ. drd. (2009-2013); 2007 - ian. 2008);
Ioana
Asist. univ. dr. (2013-) Biologie (ian. 2008-)
Șef lucr. dr. (1989-1990);
Comănescu Biologie (1989-1990);
19. Conf. univ. dr. (1990-1996);
Geanina Biologie animală (1989-1997)
Prof. univ. dr. (1996-1997)
Constantineanu
20. Prof. univ. dr. cons. (1991-1993) Biologie animală (1991-1993)
Mihai
Asist. univ. (1990-1992);
Asist. univ. drd. (1992-1996); Biologie vegetală (1990 - ian. 2008);
21. Costică Mihai
Șef lucr. drd (1996-1999); Biologie (ian. 2008-)
Șef lucr. dr. (1999-)
Prep. univ. (1990-1991);
Prep. univ. drd. (1991-1993);
Asist. univ. drd. (1993-1994); Biologie vegetală (1990 - ian. 2008);
22. Costică Naela
Asist. univ. dr. (1994-1996); Biologie (ian. 2008-)
Șef lucr. dr. (1996-2008);
Conf. univ. dr. (2008-)
23. Danalache Bogdan Prep. univ. drd. (1997-1999) Biologie vegetală (1997-1999)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
24. Dimitriu Gheorghe
Prof. univ. dr. (1990-1993) Biologie animală (1990-1993)
Biochimie-Genetică-Microbiologie
Prep. univ. (febr.1992 - 1995);
(febr.1992 - 2005);
Dunca Simona Asist. univ. drd. (1995-1999);
25. Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Isabela Șef lucr. dr. (1999-2005);
ian. 2008);
Conf. univ. dr. (2005-)
Biologie (ian. 2008-)
Morfologie și fizologie animală (2003-
Prep. univ. drd. (2003-2007);
2005);
Asist. univ. drd. (2007-2009);
26. Fusu Lucian Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Asist. univ. dr. (2009-2011);
ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2011-)
Biologie (ian. 2008-)
Prep. univ. (febr. 1992 - 1993);
Prep. univ. drd. (1993-1995);
Biologie animală (febr. 1992 - 2000);
Asist. univ. drd. (1995-1998);
27. Gache Carmen Zoologie-Ecologie (2000 - ian. 2008);
Asist. univ. dr. (1998-1999);
Biologie (ian. 2008-)
Șef lucr. dr. (1999-2003);
Conf. univ. dr. (2003-)
Prep. univ. (1997-1999); Biologie animală (1997-2000);
28. Gavrilovici Cezar Prep. univ. drd.(1999-2001); Morfologie și fizologie animală (2000-
Asist. univ. drd.(2001-2005) 2005)
Prep. univ. drd. (1996-2001); Biochimie-Genetică-Microbiologie
29. Ghețeu Alina
Asist. univ. drd. (2001-2002) (1996-2002)
Prep. univ. (1995-1996); Biochimie-Genetică-Microbiologie
Godja Anca- Prep. univ. drd. (1996-1997); (1995-2006);
30. Mihaela (Negură; Asist. univ. drd. (1997-2001); Biologie moleculară și experimentală
Humă) Șef lucr. dr. (2001-2007); (2006 - dec. 2007);
Conf. univ. dr. (2007-) Biologie (ian. 2008-)
106 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Biologie moleculară și experimentală (oct.
Gorgan Dragoș Asist. univ. dr. (2006-2008);
31. 2006 - ian. 2008);
Lucian Șef lucr. dr. (2007-)
Biologie (ian. 2008-)
Prep. univ. drd. (1999-2002);
Gostin Irina Neta Asist. univ. dr. (2002-2005); Biologie vegetală (1999 - ian. 2008);
32.
(Popa; Toma) Șef lucr. dr. (2005-2009); Biologie (ian. 2008-)
Conf. univ. dr. (2009-)
Biologie (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie animală (1989-2000);
Prof. univ. dr. (1990-2000); Morfologie și fizologie animală (2000-
33. Haimovici Sergiu
Prof. univ. dr. cons. (2000-2002); 2002);
Prof. univ. dr. asoc. (2007-2009) Zoologie-Ecologie (2007 - ian. 2008);
Biologie (ian. 2008 - 2009)
34. Hasan Gheorghe Prof. univ. cons. (1991-1999) Biologie animală (1991-1999)
Biologie (1989-1990);
Șef lucr. dr. (1989-1990);
Biologie animală (1990-2000);
35. Hefco Vasile Conf. univ. dr. (1990-1992);
Morfologie și fizologie animală (2000-
Prof. univ. dr. (1991-2005)
2005)
Morfologie și fizologie animală (2001-
Prep. univ. (2001-2003);
2005);
Prep. univ. drd. (2003-2004);
Biologie moleculară și experimentală
36. Hrițcu Lucian Asist. univ. drd. (2004-2006);
(2005-2006);
Șef lucr. dr. (2006-2013);
Zoologie-Ecologie (2006 - ian. 2008);
Conf. univ. dr. habil. (2013-)
Biologie (ian. 2008 -)
Prep. univ. (febr.2001-2002);
Prep. univ. drd. (2002-2003); Zoologie-Ecologie (febr .2001 - ian. 2008);
37. Ion Constantin
Asist. univ. drd. (2003-2006); Biologie (ian. 2008 -)
Șef lucr. dr. (2006-)
Șef lucr. dr. (1989-1990);
Biologie (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1990-1994);
Biologie animală (1990-2000);
38. Ion Iordache Prof. univ. dr. (1994-2005);
Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Prof. univ. dr. cons. (2005-2008);
Biologie (ian. 2008 - 2013)
Prof. univ. dr. asoc. (2008-2013)
Șef lucr. dr. (1989-1990);
Biologie (1989-1990);
39. Isac Mihail Conf. univ. dr. (1990-1993);
Biologie animală (1990-1997)
Prof. univ. dr. (1993-1997)
Ivănescu Asist. univ. drd. (1994-2000);
Biologie vegetală (1994 - ian. 2008);
40. Lăcrămioara Șef lucr. dr. (2000-2004);
Biologie (ian. 2008 -)
Carmen Conf. univ. dr. (2004-)
Prep. univ. (1991-1993); Biologie animală (1991-2000);
Lăcătușu Carmen
41. Prep. univ. drd. (1993-1995); Morfologie și fizologie animală (2000-
Zenaida (Cantemir)
Asist. univ. drd. (1995-2001) 2001);
Biologie (1989-1990);
42. Leocov Mandache Prof. univ. dr. (1989-1994)
Biologie vegetală (1990-1994)
Șef lucr. drd. (1994-1999); Biochimie-Genetică-Microbiologie (1994-
43. Luchian Silvia
Conf. univ. dr. (1999-2004) 2004)
Prep. univ. (febr.2002-2003); Morfologie și fizologie animală (febr. 2002 -
Prep. univ. drd. (2003-2005); 2005);
44. Maniu Călin Lucian Asist. univ. drd. (2005-2007); Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Șef lucr. drd. (2007-2010); ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2010-) Biologie (ian. 2008 -)
Prep. univ. (2001-2003);
Mânzu Ciprian Biologie vegetală (2001 - ian. 2008);
45. Asist. univ. drd. (2003-2007);
Claudiu Biologie (ian. 2008 -)
Șef lucr. dr. (2007-)
Asist. univ. drd. (febr. 2009 - sept.
2009);
46. Mihășan Marius Biologie (2009-)
Asist. univ. dr. (2009-2013);
Șef lucr. dr. (2013-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 107

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prof. univ. dr. (1995-2005); Biologie animală (1995-2000);
47. Miron Ionel Prof. univ. dr. cons. (2005-2008); Zoologie-Ecologie (2000 - ian. 2008);
Prof. univ. dr. asoc. (2008 - sept. 2013) Biologie (ian. 2008 - sept. 2013)
Biologie animală (1992-2000);
Șef lucr. dr. (1993-1996); Morfologie și fizologie animală (2000-
48. Misăilă Costică Conf. univ. dr. (1996-2000); 2005);
Prof. univ. dr. (2000 - aug. 2013) Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Biologie (ian. 2008 - aug. 2013)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
49. Mititelu Dumitru
Prof. univ. dr. (1990-2001) Biologie vegetală (1990-2001)
Șef lucr. dr. (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1990-1992); Biologie (1989-1990);
50. Mititiuc Mihai Prof. univ. dr. (1992-2005); Biologie vegetală (1990 - ian. 2008);
Prof. univ. dr. cons. (2005-2008); Biologie (ian. 2008 - sept. 2013)
Prof. univ. dr. asoc. (2008 - sept. 2013)
Prep. univ. (febr. 2003-2004);
Prep. univ. drd. (2004-2005);
Zoologie-Ecologie (febr. 2003 - ian. 2008);
51. Mitroiu Mircea Dan Asist. univ. drd. (2005-2007);
Biologie (ian. 2008 -)
Șef lucr. dr. (2007-2009);
Conf. univ. dr. (oct. 2014 -)
Șef lucr. dr. (1994-1999);
Biologie animală (1994-2000);
Conf. univ. dr. (1999-2000);
52. Moglan Ioan Zoologie-Ecologie (2000 - ian. 2008);
Prof. univ. dr. (2000-2012);
Biologie (ian. 2008 -)
Prof. univ. dr. asoc. (2012-)
Biochimie-Genetică-Microbiologie (1992-
53. Munteanu Dalila Asist. univ. (1992-1993)
1993)
Murariu Conf. univ. dr. (1999-2002);
Biologie vegetală (1999 - ian. 2008);
54. Alexandrina Prof. univ. dr. (2002-2009);
Biologie (ian. 2008 - sept. 2013)
Vasilica Prof. univ. dr. (2002 - sept. 2013)
Șef lucr. dr. (1989-1990);
Biologie (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1990-1993);
Biologie animală (1990-2000);
55. Mustață Gheorghe Prof. univ. dr. (1993-2006);
Zoologie-Ecologie (2000 - ian. 2008);
Prof. univ. dr. cons. (2006-2008);
Biologie (ian. 2008 - sept. 2013)
Prof. univ. dr. asoc. (2008 - sept. 2013)
Zoologie-Ecologie (2003 - ian. 2008);
56. Mustață Maria Conf. univ. dr. (2003 - oct. 2013)
Biologie (ian. 2008 - oct. 2013)
Biologie animală (1994-2000);
Morfologie și fizologie animală (2000-
Conf. univ. dr. (1994-2001);
2001; 2002-2005);
57. Neacșu Ion Prof. univ. dr. (2001-2006);
Zoologie-Ecologie (2001-2002; 2005-
Prof. univ. dr. asoc. (2008-2009)
2006);
Biologie (ian. 2008 - 2009)
Morfologie și fizologie animală (2000-
Prep. univ. (2000-2001);
Neagu Anca 2005);
58. Asist. univ. drd. (2001-2005);
Narcisa Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2005-)
Biologie (ian. 2008 -)
Asist. univ. (1992-1994);
Asist. univ. drd. (1994-1996);
Biologie animală (1992-2000);
Nicoară Mircea Șef lucr. drd. (1996-1999);
59. Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Nicușor Șef lucr. dr. (1999-2003);
Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (2003-2009);
Prof. univ. dr. (2009-)
Biologie (1989-1990);
Șef lucr. dr. (1989-1990);
Nimițan Erica Biologie vegetală (1990-1991);
60. Conf. univ. dr. (1990-1999);
Maria Biochimie-Genetică-Microbiologie (1991-
Prof. univ. dr. (1999-2005)
2005)
108 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Asist. univ. drd. (1990-1992);
Șef lucr. (1992-1993);
61. Niță Mihaela Șef lucr. drd. (1993-1998); Biologie vegetală (1990-2006)
Șef lucr. dr. (1998-1999);
Conf. univ. dr. (1999-2006)
Asist. univ. drd. (1990-1995); Biologie animală (1990-2000);
62. Olariu Ana Șef lucr. drd. (1995-2000); Morfologie și fizologie animală (2000-
Șef lucr. dr. (2000-2001) 2001)
Biochimie-Genetică-Microbiologie (2004-
2005);
Șef lucr. dr. (2004-2007);
63. Olteanu Zenovia Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Conf. univ. dr. (2007-)
ian. 2008);
Biologie (ian. 2008 -)
Biochimie-Genetică-Microbiologie (febr.
2004 - 2005);
Oprică Lăcrămioara Asist. univ. drd. (febr. 2004-2007);
64. Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Anca Șef lucr. dr. (2007-)
ian. 2008);
Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
65. Petcu Ionel
Prof. univ. dr. (1990-1996) Biologie animală (1990-1996)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
Pisică Donose Prof. univ. dr. (1990-2002); Biologie animală (1990-2000);
66.
Constantin Prof. univ. dr. cons. (2002-2008); Zoologie-Ecologie (2000-2005)
Prof. univ. dr. asoc. (2008 - oct.2011) Biologie (ian. 2008 - oct. 2011)
Plăvan Gabriel Prep. univ. drd. (mart.2007 - 2009); Zoologie-Ecologie (mart. 2007 - ian. 2008);
67.
Ionuț Șef lucr. dr. (2007-) Biologie (ian. 2008 -)
Prep. univ. (febr.1999 - 2001); Biologie animală (febr. 1999 - 2000);
Popescu Irinel
68. Asist. univ. drd. (2001-2005); Zoologie-Ecologie (2000 - ian. 2008);
Eugen
Șef lucr. dr. (2005-) Biologie (ian. 2008-)
Prep. univ. (febr.2002-2002);
Popovici Ovidiu Prep. univ. drd. (2002-2004); Zoologie-Ecologie (febr.2002 - ian. 2008);
69.
Alin Asist. univ. drd. (2004-2007); Biologie (ian. 2008 -)
Șef lucr. dr. (2007-)
Biochimie-Genetică-Microbiologie (1990-
Asist. univ. (1990-1994);
Pricop Mirela 2005);
Asist. univ. drd. (1994-1997);
70. Mihaela Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Șef lucr. drd (1997-1999);
(Cîmpeanu) ian. 2008);
Șef lucr. dr. (1999-)
Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
71. Raianu Octavian
Prof. univ. dr. (1990-1991) Biologie vegetală (1990-1991)
Rotari Ramona Prep. univ. dr. (2008-2011)
72. Biologie (2008 - sept. 2013)
Crina (Galeș) Asist. univ. dr. (2011 - sept. 2013)
Scutelnicu
73. Asist. univ. drd. (1990-1992) Biologie animală (1990-1992)
Luminița
74. Simionescu Viorica Conf. univ. dr. (1989-1990) Biologie (1989-1990)
Asist. univ. (1990-1992); Biologie animală (1990-2000);
Asist. univ. drd. (1992-2000); Morfologie și fizologie animală (2000-2005);
75. Sîrbu Vasile
Asist. univ. dr. (2000-2007); Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2007-) Biologie (ian. 2008 -)
Prep. univ. (febr. 2000 - 2002); Morfologie și fizologie animală (febr. 2000 -
Stanc Simina Asist. univ. (2002-2004); 2005);
76.
Margareta Asist. univ. dr. (2004-2006); Zoologie-Ecologie (2005 - ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2006-) Biologie (ian. 2008 -)
Prep. univ. (1992-1994);
Biologie vegetală (1992-1996; febr.2003 -
Asist. univ. (1994-1996);
77. Stratu Anișoara ian. 2008);
Asist. univ. dr. (febr.2003-2005);
Biologie (ian. 2008 -)
Șef lucr. dr. (2005-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 109

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Asist. univ. (febr. 1999 - 2002);
Zoologie-Ecologie (febr. 1999 - ian. 2008);
78. Surugiu Victor Șef lucr. dr. (2002-2008);
Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (2008 -)
Conf. univ. dr. (1997-2001);
Biologie vegetală (1997-2008)
79. Ștefan Nicolae Prof. univ. dr. (2001-2008);
Biologie (ian. 2008 - 2013)
Prof. univ. dr. asoc. (2008-2013)
Biochimie-Genetică-Microbiologie (2001-
Prep. univ. (febr. 2001-2003);
2005);
Asist. univ. drd. (2003-2006);
80. Ștefan Marius Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Șef lucr. dr. (2006-2014);
ian. 2008);
Conf. univ. dr. habil. (2014 -)
Biologie (ian. 2008 -)
81. Ștefanache Irina Prep. univ. (1993-1994) Biologie animală (1993-1994)
Prep. univ. (1997-2000);
Șurubaru Codrin Biologie vegetală (1997 - ian. 2008);
82. Asist. univ. (2000-2004);
Bogdan Biologie (ian. 2008 - sept. 2012)
Asist. univ. drd. (2004 - sept. 2012)
Asist. univ. (1992-1993);
Asist. univ. drd. (1993-1996);
Șef lucr. drd. (1996-1998); Biologie vegetală (1992 - dec. 2007);
83. Tănase Cătălin
Șef lucr. dr. (1998-2002); Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (2002-2008);
Prof. univ. dr. (2008 -)
Biologie (1989-1990);
Șef lucr. dr. (1989-1990); Biologie vegetală (1990-1991);
84. Tănase Elvira
Conf. univ. dr. (1990-2004) Biochimie-Genetică-Microbiologie (1991-
2004)
Prof. univ. dr. (1989-2004); Biologie (1989-1990);
85. Toma Constantin Prof. univ. dr. cons. (2004-2012); Biologie vegetală (1990 - ian. 2008);
Prof. univ. dr. asoc. (2012 -) Biologie (ian. 2008 -)
Biologie vegetală (1990-1991);
Asist. univ. (1990-1991);
Biochimie-Genetică-Microbiologie (1991-
Asist. univ. drd. (1991-1994);
2005);
86. Toma Ovidiu Șef lucr. dr. (1994-1996);
Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Conf. univ. dr. (1996-2000);
ian. 2008);
Prof. univ. dr. (2000 -)
Biologie (ian. 2008 -)
Biochimie-Genetica-Microbiologie (2004-
2005);
87. Tudose Cristian Șef lucr. dr. (2004 -) Biologie moleculară și experimentală (2005 -
ian. 2008);
Biologie (ian. 2008 -)
Biologie (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1989-1990); Biologie vegetală (1990-1991);
88. Tudose Iordache
Prof. univ. dr. (1990-1997) Biochimie-Genetică-Microbiologie (1991-
1997)
Prep. univ. (1996-1997);
Tudose Marilena Prep. univ. drd. (1997-1999); Biochimie-Genetică-Microbiologie (1996-
89.
(Maniu) Asist. univ. drd. (1999-2001); 2003)
Șef lucr. dr. (2001-2003)
Șef lucr. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
90. Țârdea Angela
Conf. univ. dr. (1990-1995) Biologie vegetală (1990-1995)
Prep. univ. (1994-1995);
91. Țîmpu Adrian Biologie animală (1994-1997)
Prep. univ. drd. (1995-1997)
Prep. univ.(1999-2000); Biochimie-Genetică-Microbiologie (1999-
Asist. univ. (2000-2003); 2005);
92. Ungureanu Eugen Asist. univ. drd. (2003-2006); Biologie moleculară și experimentală (2005 -
Șef lucr. drd. (2006-2009); ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2006 -) Biologie (ian. 2008 -)
110 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Biologie animală (1997-1999);
93. Ursu Daniel Asist. univ. drd. (1997-2004) Morfologie și fizologie animală (2001-
2004)
Conf. univ. dr. (1989-1990);
Biologie (1989-1990);
Prof. univ. dr. (1990-1996);
94. Valenciuc Neculai Biologie animală (1989-1999);
Prof. univ. dr. cons. (1996-1999; 2002-
Zoologie-Ecologie (2002-2006)
2006)
95. Vancea Ștefan Prof. univ. dr. cons. (1991-1996) Biologie animală (1991-1996)
Asist. univ. drd. (1990-1996);
Biologie animală (1990-1997);
Șef lucr. drd. (1996-1999);
96. Vântu Smaranda Biologie vegetală (1997 - ian. 2008);
Șef lucr. dr. (2000-2008);
Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (2008 -)
Șef lucr. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1990-1995); Biologie animală (1990-2000);
97. Varvara Mircea
Prof. univ. dr. (1995-2005); Zoologie-Ecologie (2000-2005);
Prof. univ. dr. asoc. (2008 - sept. 2013) Biologie (ian. 2008 - sept. 2013)
Vasile Gabriela Prep. univ. dr. (2008-2011);
98. Biologie (2008 -)
(Dumitru) Asist. univ. dr. (2011 -)
Șef lucr. dr. (1989-1990); Biologie (1989-1990);
99. Vițalariu Ghiorghi
Conf. univ. dr. (1990-1996) Biologie vegetală (1990-1996)
Asist. univ. drd. (1991-1994);
Șef lucr. drd. (1994-1997);
Zamfirache Maria Biologie vegetală (1991 - ian. 2008);
100. Șef lucr. dr. (1997-2001);
Magdalena Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (2001-2005);
Prof. univ. dr. (2005 -)
Prep. univ. drd. (1996-1999);
Biologie animală (1996-2000);
Zamfirescu Ștefan Asist. univ. drd. (1999-2000);
101. Zoologie-Ecologie (2000 - ian. 2008);
Remus Șef lucr. dr. (2000-2007);
Biologie (ian. 2008 -)
Conf. univ. dr. (2007 -)
Prep. univ. (1995-1998);
Biologie animală (1995-1997);
Prep. univ. drd. (1998-1999);
102. Zamfirescu Oana Biologie vegetală (1997 - ian. 2008);
Asistent univ. drd. (1999-2001);
Biologie (ian. 2008 -)
Șef lucr. dr. (2001 -)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 111

SPECIALIZĂRI

învățământ**
Forma de
Durata studiilor și
Cicluri de studii* Specializarea perioada de
funcționare

5 ani (1989-1997)
Zi Biologie 4 ani (1996-2008)
3 ani (2005-)
5 ani (1991-1997)
Zi Biochimie 4 ani (1996-2008)
Licență/ Studii universitare de 3 ani (2005-)
licență Zi Biologie-Geografie 4 ani (2001-2008)
5 ani (1989-1997)
Zi Ecologie și protecția mediului 4 ani (1996-2008)
3 ani (2005-)
I.D. Biologie 3 ani (2008-2014)
I.D. Ecologie și protecția mediului 3 ani (2008-2013)
Zi Biodiversitate, genetică și evoluție 1,5 ani (1995-1999)
Zi Biotehnologii microbiene 1,5 ani (1995-1999)
Postuniversitar

Studii aprofundate Zi Genetică moleculară 1,5 ani (1995-1999)


Zi Protecția plantelor 1,5 ani (1995-1999)
Zi Resurse biologice și productivitatea lor 1,5 ani (1995-1999)
Studii postuniversitare Zi Biologie 2 ani (2001-2005)
de specializare I.D. Program pentru învățământ rural (P.I.R.) 2 ani (2005-2009)
Zi Bio-Antropologie 2 ani (2008)
Zi Biodiversitate, genetică și evoluție 1,5 ani (1997-2001)
1,5 ani (2000-2003)
Zi Biodiversitatea și productivitatea ecosistemelor
2 ani (2001-)
Zi Bioprocedee în domeniul agro-alimentar 2 ani (2000-2013)
Zi Biologia dezvoltării 2 ani (2008-2013)
1,5 ani (1998-2003)
Zi Biotehnologii microbiene și celulare
2 ani (2001-)
Master/ Studii universitare de
1,5 ani (2001-2003)
masterat Zi Conservarea bunurilor de patrimoniu
2 ani (2001-2007)
Zi Consiliere de mediu 2 ani (2008-)
Zi Educație ecologică pentru dezvoltarea durabilă 2 ani (2008-2010)
1,5 ani (1997-2003)
Zi Genetică moleculară
2 ani (2001-)
1,5 ani (1998-2003)
Zi Protecția plantelor
2 ani (2001-2007)
Zi Resurse biologice și productivitatea lor 1,5 ani (1997-2001)
4 ani (1991-2009)
Zi Biologie
Doctorat/ Studii universitare 3 ani (2005-)
de doctorat 6 ani (1989-2009)
F.F. Biologie
3 ani (2005-)
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de licență; II - de
masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora;
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu frecvență
redusă (F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F.- fără frecvență.
112 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

STUDENȚI

1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994

învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 199 3 199 3 368 9 435 10 486 5
Zi
Licență taxă 12 24
I.D. taxa
Studii
Zi buget
Postuniversitare

aprofundate
Studii Zi taxă
postuniversitare de
I.D. taxă
specializare
buget
Studii de masterat Zi
taxă
buget 3 2 4 3 5 3
Zi
taxă
Doctorat
buget 1 - 38 1 39 1 69 1 85 1
F.F.
taxă
Total nr. studenți 200 3 237 4 410 12 520 14 600 9

1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999


învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 588 17 562 17 569 20 502 19 590 18
Zi
Licență taxă 37 36 36 10 27
I.D. taxa
Studii
Zi buget 20 17 1 16 16
Postuniversitare

aprofundate
Studii Zi taxă
postuniversitare de
I.D. taxă
specializare
buget 26 79
Studii de masterat Zi
taxă
buget 10 3 12 6 15 5 16 5 14 3
Zi
taxă
Doctorat
buget 98 1 125 1 125 124 109 1
F.F.
taxă
Total nr. studenți 733 21 755 24 762 26 694 24 835 22
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 113

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 613 16 665 10 731 10 706 7 657 8
Zi
Licență taxă 72 124 124 155 3 354 3
I .D. taxa
Studii
Zi buget
Postuniversitare

aprofundate
Studii Zi taxă 32 65 44
postuniversitare de
I.D. taxă
specializare
buget 88 86 3 74 3 30 68
Studii de masterat Zi
taxă
buget 7 3 15 23 2 52 3 63
Zi
taxă
Doctorat
buget 139 1 146 134 167 207
F.F.
taxa
Total nr. studenți 919 20 1036 13 1118 15 1175 13 1393 11

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009


învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii*
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 634 14 640 16 654 16 562 10 612 13
Studii universitare de Zi
taxă 338 4 188 1 241 4 237 3 257 7
licență
I .D. taxa 90
Studii
Zi buget
Postuniversitare

aprofundate
Zi taxă 41
Studii
postuniversitare de
specializare I.D. taxă 43 71 71 28

Studii universitare de buget 79 72 84 95 153


Zi
masterat taxă 33 1 68 62 43 101 3
buget 79 1 65 67 63 15
Zi
Studii universitare de taxă 5 5 1
doctorat buget 188 151 127 106 63
F.F.
taxa 6 6 17 48
Total nr. studenți 1392 20 1238 17 1317 20 1195 13 1367 23
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de licență; II - de
masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora.
114 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

învățământ*
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care

din care
străini

străini

străini

străini

străini

străini
Cicluri de studii

Total

Total

Total

Total
buget 545 9 543 16 530 17 481 20 492 16
Studii universitare de Zi
taxă 163 10 91 5 55 1 36 0 65 3
licență
I .D. taxa 175 0 225 0 171 0 77 0 21 0

Studii
Postuniversitare

Zi buget
aprofundate

Studii Zi taxă
postuniversitare
de specializare I.D. taxă

Studii universitare de buget 173 3 143 5 167 1 196 2 194 3


Zi
masterat taxă 134 4 143 2 91 4 45 0 57 0
buget 19 0 24 1 46 1 31 1 30 0
Zi
Studii universitare de taxă 0 0 6 0 10 0 4 0 5 0
doctorat buget 42 0 27 0 14 0 4 0 0 0
F.F.
taxa 42 0 28 0 20 0 8 0 0 0
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu frecvență
redusă (F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F. - fără frecvență.

CENTRE DE CERCETARE
1. Cercetare pentru aplicarea de tehnici nucleare în biologie (1989-2000), șef colectiv Prof.
univ. dr. Mihail Isac;
2. Fiziologie animală (1997-2003), șef colectiv Prof. univ. dr. Vasile Hefco;
3. Ecologie (1997-2002), șef colectiv Prof. univ. dr. Toader Chifu;
4. Hidrobiologie (1997-2007), șef colectiv Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață;
5. Morfo-anatomie și Fiziologie vegetală (1997-2007), șef colectiv Prof. univ. dr. Constantin
Toma;
6. Genetică și Microbiologie (1997-2007), șef colectiv Prof. univ. dr. Ion Băra;
7. Biodiversitatea ecosistemelor sub presiunea impactului antropic (2001-2009), director
Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață;
8. Biodiversitatea, biologia și utilizarea insectelor entomofage în combaterea biologică (2001-
2009), director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață;
9. Centrul de biochimia și genetica celulelor microbiene și vegetale (2001-2009), director
Prof. univ. dr. Vlad Artenie.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 115

REVISTE
1. Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria II (Științele naturii) a. Biologie
(1989-1993);
2. Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria II (Științele naturii) a. Biologie
vegetală (1993-1997);
3. Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria II (Științele naturii) b. Biologie
animală (1993-1997);
4. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea I, Biologie
animală (1998-2009);
5. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea I, Biologie
animală, supliment: Lucrările simpozionului „Entomofagii și rolul lor în păstrarea
echilibrului natural” (2006; 2008);
6. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea I, Biologie
animală, supliment: Lucrările conferinței naționale „Biodiversitate și impact antropic în
Marea Neagră și în ecosistemele litorale ale Mării Negre” (2007);
7. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea II, Biologie
vegetală (1998-2009; din 2008 apare cu fasc. 1 și fasc. 2);
8. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea II, Biologie
vegetală, supliment: Simpozionul național „Impactul antropic asupra diversității
plantelor” (2008);
9. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secțiunea II, Genetică
și Biologie moleculară (1998-2009; 2007 în 2 părți; 2008 și 2009 în 4 părți).

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
 Expoziția „Flori de toamnă” (anual, în octombrie, 1989-2014; prima ediție în 1977);
 Simpozionul Național de Micologie, în colaborare cu Societatea Micologică din România
(prima ediție în 1988; se desfășoară anual în perioada august-octombrie);
 Sesiunea științifică anuală organizată cu prilejul Zilelor Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași (anual, în luna octombrie, 1990-2014);
 Simpozionul Național „Entomofagii și rolul lor în păstrarea echilibrului natural”, în
colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România, Societatea Română de
Entomologie Generală și Aplicată (SOREGA) (3 ediții: octombrie 1990, noiembrie 2004,
iunie 2008);
 Sesiunile de comunicări ale cercurilor științifice studențești (aprilie/ mai, 1992, 1995,
1996);
 Al II-lea Congres Național „Emil Racoviță”, în colaborare cu Societatea de Științe
Biologice din România (septembrie 1992);
 Școala de vară franco-română de Biochimie „Glycosciences et Glycotechnologies”, în
colaborare cu Universitatea de Științe și Tehnologii Lille 1 (Franța) (iulie, 1995-2004);
 A VI-a Conferință Națională de Entomologie generală și aplicată (octombrie 1995);
 Sesiunea Științifică „Marea Neagră în cumpănă”, în colaborare cu Centrul Român de
Geologie și Geoecologie Marină Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Constanța, Institutul Român de Cercetări Marine Constanța (octombrie 1996);
116 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

 Sesiunea științifică jubiliară - Grădina Botanică din Iași la 140-a aniversare (octombrie
1996);
 Simpozionul „Bazele științifice ale dezvoltării durabile” dedicată împlinirii a 40 de ani de
la înființarea Stațiunii de Cercetări Biologice-Geologice și Geografice „Stejarul” Pîngărați
(mai 1997);
 Cursul de vară franco-român în biochimie: „Interface Chimie-Biologie: Glycobiologie et
Glycotehnologies” (iulie 1997);
 Masa rotundă „Evoluționism și creaționism” (octombrie 1997);
 Simpozionul „Grigore Antipa - 130 ani de la naștere” (octombrie 1997);
 Simpozionul „Un veac de la expediția Antarctica pe vasul Belgica și 50 ani de la dispariția
lui Emil Racoviță” (octombrie 1997);
 Simpozionul „100 de ani de la nașterea botanistei Katherine Esau (1898-1998)” (mai 1998)
 Primul Simpozion Internațional de Biofizică (mai 1998);
 Al II-lea Simpozion „Lacurile de acumulare din România - tipologie, valorificare,
protecție” (iunie 1998);
 Al IX-lea Simpozion Național de Microbiologie și Biotehnologie-„Noutăți în
Microbiologie și Biotehnologie”, în colaborare cu Ministerul Cercetării și Tehnologiei,
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Institutul de Cercetări
Biologice Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (septembrie 1998);
 Sesiunea științifică dedicată împlinirii a 75 de ani de la înființarea Stațiunii Biologice
Marine „Prof. univ. dr. Ion Borcea” de la Agigea: „Viața în apă și pe pământ în mileniul
III” (octombrie 2001);
 Programul intensiv (IP) Socrates: „Archaeozoology and Palaeozoology Sumercourse”, în
colaborare cu Universitatea din Barri (Italia), Universitatea din Groningen (Olanda) (în
lunile iunie-iulie 2001-2003);
 Workshop-ul cu tema „Evoluționismul la început de mileniu” (decembrie, 2002-2003);
 Masa rotundă cu tema „Diversitatea florei vasculare de pe teritoriul Moldovei” (noiembrie
2003);
 Sesiunea științifică anuală „Conservarea diversității plantelor in situ și ex situ” (mai, 2003-
2008);
 Sesiunea științifică „Diversitatea, funcționalitatea și conservarea organismelor vii”
(noiembrie 2004);
 Simpozionul național „Stadiul cercetărilor arheobotanice și arheozoologice din România”
(noiembrie 2005);
 The 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries,
în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Universitatea
Bacău - Facultatea de Litere și Științe (mai 2006);
 Al XV-lea Simpozion Național de Culturi de țesuturi și celule vegetale „Micropropagarea
speciilor vegetale” (iunie 2006);
 Școala Internațională (Româno-Germană) de Vară de Limno-Ecologie, Potoci (Lacul
Izvorul Muntelui, iulie 2006; iulie 2009; august-septembrie 2009), România; Konstanz
(Lacul Constance - „Bodensee”, iulie 2007; august-septembrie 2010), în colaborare cu
Universitatea Konstanz - Departamentul de Biologie;
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 117

 Simpozionul național „Impactul antropic asupra diversității plantelor” - 50 de ani de


activitate în domeniul morfologiei și anatomiei vegetale la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași (Gălănești - jud. Suceava), în colaborare cu Academia Română - Filiala Iași
(iunie 2008);
 Simpozionul dedicat „Anului Internațional al Biodiversității”, Iași (octombrie 2010);
 Simpozionul național cu participare internațională „Scientific Symposium In situ and Ex
situ Plant Diversity Conservation”, Iași (septembrie 2011);
 Sesiune științifică cu participare internațională, „Diversitate structurală și funcțională în
organizarea biologică”, Iași (octombrie 2011);
 Conferința națională cu participare internațională, „The anthropogenic impact upon Black
Sea region biodiversity”, Agigea (octombrie 2011);
 Microsesiune științifică a doctoranzilor POSDRU (aprilie 2012);
 Conferințele internaționale „The importance of algae evaluation in human diet”, susținută
de asist. prof. dr. Ayșe Gürel Inanli; „Freshwater zooplankton”, susținută de asist. prof. dr.
Serap Saler (mai 2012);
 Atelier național „Concursul interregional Brâncuși-spirit și creație”, ediția a V-a (inclus în
CAER 2012 nr. 622), Iași (mai 2012);
 Simpozionul internațional de ecologie „Verde - înseamnă viață”, Ediția a II-a, Iași (mai
2012);
 Conferința internațională „Phatogenesis of ANCA - Associated vasculitis” susținută de dr.
Elena Csernok, Iași (mai 2012);
 Conferința internațională „7th Meeting of bird working group, International Council of
Archaeozoology”, Iași (august-septembrie 2012);
 Simpozionul național „Biodiversitatea și protecția mediului în Moldova”, Iași (octombrie
2012);
 Workshop-uri internaționale „Biodiversity and applications - Structure-function relationships
and phylogeny of glutathione transferases”, susținut de dr. Nikolaos Labrou; „Biodiversity
and applications - Molecular taxonomy and ecology of rhizobia”, susținut de dr. Emmanouil
Flemetakis, Iași (noiembrie 2012);
 Workshop național „Comunicare inter-culturală eficientă în mediul științific”, susținut de
dr. Roxana Teodor, Iași (noiembrie 2012);
 Simpozionul național cu participare internațională „Biodiversitate fără frontiere”, în
parteneriat cu Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova
(octombrie 2013; octombrie 2014).
FACULTATEA DE CHIMIE

Disciplina Chimie se regăsește la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași


încă de la înființarea acesteia în 1860, aflându-se în pregătirea studenților de la Facultatea de
Filosofie, unde era predată de profesorul Ștefan Micle.
Învățământul chimic superior ieșean a evoluat în același cadru, fiind onorat prin lecțiile
unor distinși profesori, personalități marcante și savanți ai României, precum:
Petru Poni, Anastasie Obredja, Petru Bogdan, Nicolae Costăchescu, Constantin Vasile
Gheorghiu, Radu Cernătescu etc. care, prin activitatea lor, au pus bazele și au scris istoria
acestei discipline pe plan local și național.
Facultatea de Chimie, de sine stătătoare în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, s-a înființat odată cu aplicarea reformei învățământului din 1948. Până în acest an,
specializarea „chimie” aparținea de Facultatea de Științe, care era alcătuită din trei catedre
(Chimie anorganică, Chimie fizică și Chimie organică), la secția Fizico-chimice.
În anul 1974, are loc unificarea învățământului chimic superior din centrul universitar
Iași și, prin urmare, Facultatea de Chimie este mutată abuziv în cadrul Institutului Politehnic
unde, împreună cu Facultatea de Chimie Industrială, formează o nouă entitate, Facultatea de
Chimie și Inginerie Chimică. În 1976, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică s-a
transformat în Facultatea de Tehnologie Chimică.
La 1 octombrie 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, prin decizia Ministerului Învățământului și Științei. La revenire, în cadrul
facultății își desfășurau activitatea cinci catedre: Chimie anorganică, Chimie organică, Chimie
fizică, Chimie analitică și Tehnologie chimică și cataliză, iar specializările oferite de către
facultate erau: Chimie (cinci ani), Chimie-Fizică (cinci ani) și Chimie-Fizică (trei ani). În anul
universitar 1991/1992 s-a înființat o noua specializare, Biochimie tehnologică (cinci ani).
Din anul 1995, întreg învățământul chimic universitar a trecut la o perioadă de studii de
patru ani, la care s-au adăugat (după caz) studii aprofundate de un an și jumătate și, ulterior,
master de doi ani. Pentru anumite perioade, facultatea a organizat cursuri de continuare de
studii la zi sau la fără frecvență pentru absolvenții cu studii universitare de trei ani, conform
prevederilor legale.
Ca urmare a încheierii unor acorduri bilaterale de cooperare, semnate de către
Universitatea/ Facultatea noastră, începând cu anul 1997, două mastere, Chimia solidului și
Enzimologie și biotehnologie, s-au desfășurat în limba franceză, cu participarea unor profesori
de la Universitățile din Poitiers, Lille și Paris XI-Orsay. Din anul 2001, cursurile din cadrul
masterului Chimia mediului s-au ținut în limba engleză. În anul 2014, a fost acreditat masterul
Business Chemistry, cu predare în limba engleză.
Începând cu anul 2005, studiile universitare la Facultatea de Chimie se desfășoară pe
sistemul Bologna, în trei cicluri distincte: licență (trei ani), masterat (doi ani) și doctorat (trei
ani).
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 119

Absolvenții facultății noastre își desfășoară activitatea ca profesori de chimie (și fizică
pentru specializarea dublă Chimie-Fizică) în învățământ sau lucrează în calitate de chimiști
cercetători sau specialiști în institutele de cercetare științifică, în laboratoare cu profil chimic
din industrie, sănătate publică, alimentație și altele.
Odată cu revenirea Facultății de Chimie în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, s-au semnat acorduri de cooperare profesional-științifică cu universități de prestigiu
din Europa, dar și din S.U.A. și Canada. Aceste acorduri au permis unui număr mare de tinere
cadre didactice, dar mai ales studenților și masteranzilor să efectueze stagii de specializare,
documentare, studii aprofundate sau chiar doctorate în străinătate, cu sprijin financiar acordat
de către universitățile și instituțiile partenere sau prin programele Tempus, Socrates, Erasmus.
Acest aspect constituie o recunoaștere pentru Facultatea de Chimie a calității actului didactic
și a cercetării științifice care se desfășoară în această unitate de învățământ superior din Iași.
În acest context, al colaborărilor instituționale internaționale, se cuvine a se menționa faptul
că încă din anul 1990, Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a
stabilit relații de colaborare profesional-științifică cu facultatea similară din cadrul
Universității de Stat din Chișinău, Republica Moldova.
Actualmente, Facultatea de Chimie, prin activitatea întregului personal (didactic,
didactic auxiliar, cercetători, studenți, masteranzi și doctoranzi), este preocupată de creșterea
calității actului didactic și de cercetare, de diversificarea ofertei educaționale, de creșterea
numărului de absolvenți încadrați în domeniul de specializare, de continuarea dotării
laboratoarelor cu aparatură și tehnologii moderne, de creșterea numărului de relații
instituționale internaționale, cu alte cuvinte, de continuarea tradiției și consolidarea
prestigiului învățământului chimic ieșean.

Conf. univ. dr. Ionel HUMELNICU

CONDUCEREA FACULTĂȚII
1990-1992
Decan Prof. univ. dr. Alexandru Cecal
Prodecan Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu (1991-1992)
Secretar științific Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu (1990-1991)
Conf. univ. dr. Evelini Popovici (1991-1992)
Secretar șef Maria Roxana Ungureanu

1992-1996
Decan Prof. univ. dr. Alexandru Cecal
Prodecan Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu
Secretar științific Prof. univ. dr. Evelini Popovici
Secretar șef Maria Roxana Ungureanu

1996-2000
Decan Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu
Prodecan Conf. univ. dr. Catinca Simion
120 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Secretar științific Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Mihăilă


Administrator șef Dana Pădurariu (1999-2000)
Secretar șef Maria Roxana Ungureanu (1996 - dec. 1998)
Ing. Angela Vatră (ian. 1999 - 2000)

2000-2004
Decan Prof. univ. dr. Alexandru Cecal
Prodecan Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu
Secretar științific Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Mihăilă
Administrator șef Ing. Vasile Vatră
Secretar șef Ing. Angela Vatră

2004-2008
Decan Prof. univ. dr. Gelu Bourceanu
Prodecani Prof. univ. dr. Gabi Drochioiu (2004-2005)
Conf. univ. dr. Dumitru Gânju (2005 - decembrie 2007)
Cancelar Prof. univ. dr. Raluca Mocanu (2004-2005)
Prof. univ. dr. Gabi Drochioiu (2005-2007)
Administrator șef Ing. Vasile Vatră
Secretar șef Ing. Angela Vatră

2008-2012
Decan Conf. univ. dr. Dumitru Gânju
Cancelar Conf. univ. dr. Adrian Bîrzu
Administrator șef Ing. Vasile Vatră
Secretar șef Ing. Angela Vatră

2012-
Decan Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu
Prodecani Prof. univ. dr. Aurel Pui
Conf. univ. dr. Ionel Humelnicu
Administrator șef Ing. Vasile Vatră
Secretar șef Ing. Angela Vatră
STRUCTURA FACULTĂȚII
1990-1992
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1990-1991 1991-1992
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Chimie Analitică Conf. univ. dr. Catinca Simion 7 1 7 1
Chimie Anorganică Prof. univ. dr. Nicolae Calu 9 4 9 4
Chimie Fizică Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu 8 3 9 3
Chimie Organică Conf. univ. dr. Hary Ofenberg 11 4 14 4
Tehnologie Chimică și Cataliză Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Mihăilă 9 2 11 2

1992-1996
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Chimie Analitică Conf. univ. dr. Catinca Simion 9 1 10 1 13 4 13 4
Chimie Anorganică Prof. univ. dr. Ioan Berdan 12 4 12 4 13 4 13 4
Chimie Fizică Conf. univ. dr. Gelu Bourceanu 10 3 11 3 12 3 11 4
Chimie Organică Prof. univ. dr. Ioan Druță 15 4 16 4 16 4 18 4
Tehnologie Chimică și Cataliză Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Mihăilă 12 4 11 2 12 3 14 4

1996-2000
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Chimie Analitică Prof. univ. dr. Raluca Mocanu 15 4 13 4 13 4 13 4
Chimie Anorganică Prof. univ. dr. Alexandru Cecal 14 4 14 5 14 5 14 4
Chimie Fizică și Teoretică* Prof. univ. dr. Gelu Bourceanu 14 4 14 4 15 4 15 4
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)

Chimie Organică Prof. univ. dr. Ioan Druță 19 4 20 4 22 4 23 4


Tehnologie Chimică și Cataliză Prof. univ. dr. Nicolae Bâlbă 14 4 14 4 11 4 11 4
*În anul universitar 1996-1997, catedra și-a păstrat denumirea anterioară de Chimie Fizică.
121
2000-2004
122

Numărul angajaților/An universitar


Denumire
Șef catedră 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Chimie Analitică Prof. univ. dr. Tinca Onofrei 13 4 12 4 12 4 12 4
Chimie Anorganică Prof. univ. dr. Ioan Berdan 16 4 15 4 15 4 15 4
Chimie Fizică și Teoretică Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu 18 4 16 4 14 4 14 4
Chimie Organică și Biochimie Prof. univ. dr. Elena Bîcu 22 4 18 4 18 4 19 4
Tehnologie Chimică și Cataliză Prof. univ. dr. Nicolae Bâlbă 11 3 12 3 12 3 11 3

2004-2008
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Chimie Analitică* Prof. univ. dr. Tinca Onofrei 12 4
Prof. univ. dr. Ioan Berdan (2005-2006)
Chimie anorganică și analitică** Prof. univ. dr. Mircea Palamaru (2006- 24 4 21 4 23 4
2007)
Chimie Anorganică* Prof. univ. dr. Ioan Berdan 14 4
Chimie Fizică și Teoretică* Prof. univ. dr. Constantin Ghirvu 12 4
Chimie fizică, teoretică și chimia
Conf. univ. dr. Ionel Humelnicu 19 5 15 5 15 4
materialelor**
Chimie Organică și Biochimie Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu 14 4 15 4 14 4 14 4
Școala Doctorală (2005 - februarie 2008) Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu
Tehnologie Chimică și Chimia
Prof. univ. dr. Nicolae Bâlbă 11 3
Materialelor *
* În anul universitar 2004-2005 // ** În perioada 2005-2008
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)
2008-2012
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Director Departament/Director executiv 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Departamentul de Chimie Conf. univ. dr. Mihail-Lucian Bîrsă 46 16 45 16 43 14 42 14
Departamentul de Cercetare Prof. univ. dr. Eveline Popovici
Școala Doctorală Prof. univ. dr. Elena Bîcu 12 12 12 11

2012-2014
Numărul angajaților/An universitar
Denumire Director Departament/Director executiv
2012-2013 2013-2014
Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Departamentul de Chimie Conf. univ. dr. Mihail-Lucian Bîrsă 40 14 39 13
Departamentul de Cercetare Prof. univ. dr. Aurel Pui 2 2
Școala Doctorală Prof. univ. dr. Gabi Drochioiu 7 7
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)
123
124 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

CADRE DIDACTICE

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Chimie Fizică și Teoretică (1998-2005);
Asist. univ. drd. (1998-2006);
Acostioaei Lavinia Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
1. Lect. univ. (2006-2008);
(Onel) Materialelor (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2008-2010)
Chimie (2008-2010)
Chimie Analitică (1998-2005);
2. Albu Mihaela Asist. univ. drd. (1998-2006)
Chimie Anorganică și Analitică (2005-2006)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Asist. univ. (1990-1991);
(2004-2005);
3. Alexandroaei Maria Lect. univ. dr. (1991-2002);
Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Conf. univ. dr. (2002-)
Materialelor (2005-2008);
Chimie (2008-)
Chimie Organică (1998-2000);
4. Andrei Mioara Asist. univ. drd. (1998-2004)
Chimie Organică și Biochimie (2000-2004)
Prep. univ. (1997-1998);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
Prep. univ. drd. (1998-1999);
Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
5. Apostu Mircea-Odin Asist. univ. drd. (1999-2003);
Materialelor (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2003-2009);
Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2009-)
Prep. univ. (1996-1998);
Chimie Analitică (1996-2005);
Asist. univ. drd. (1998-2003);
6. Arsene Cecilia Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2003-2012);
Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2012-)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Asist. univ. (1990-1996); (2004-2005);
7. Asaftei Iuliean-Vasile
Lect. univ. dr. (1996-) Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Materialelor (2005-2008);
Chimie (2008-)
8. Atodiresei Nicolae Prep. univ. (2000-2004) Chimie Fizică și Teoretică (2000-2004)
Prep. univ. (1995-1998); Chimie Organică (1995-2000);
9. Avarvarei Narcis
Asist. univ. drd. (1998-2001) Chimie Organică și Biochimie (2000-2001)
Chimie Analitică (1990-2005);
Asist. univ. (1990-1991);
10. Bârsănescu Adriana Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. dr. (1991-2013)
Chimie (2008-2013)
Prep. univ. (1993-1996);
11. Bejan Elena (Voinea) Asist. univ. dr. (1996-1998); Chimie Analitică (1993-2001)
Lect. univ. dr. (1998-2001)
12. Beldie Camelia Prof. univ. dr. cons. (1998-2004) Chimie Fizică și Teoretică (1998-2004)
Asist. univ. drd. (2003-2007); Chimie Organică și Biochimie (2003-2008);
13. Belei Dalila
Lect. univ. dr. (2007-) Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (1990-1992); Chimie Anorganică (1990-2005);
14. Berdan Ioan Prof. univ. dr. (1992-2006); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Prof. univ. dr. cons. (2006-2009) Chimie (2008-2009)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 125

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Asist. univ. drd. (1990-1991);
Șef lucrări drd. (1991-1992); Chimie Organică (1990-2000);
15. Bîcu Elena Lect. univ. dr. (1992-1998); Chimie Organică și Biochimie (2000-2008);
Conf. univ. dr. (1998-2003); Chimie (2008-)
Prof. univ. dr. (2003-)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Conf. univ. dr. (1990-1992); Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
16. Bîlbă Neculai Prof. univ. dr. (1992-2005); (2004-2005);
Prof. univ. dr. cons. (2005-2007) Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Materialelor (2005-2007)
Prep. univ. drd. (1996-1999);
Chimie Organică (1996-2000);
Asist. univ. drd. (1999-2001);
17. Bîrsă Mihail-Lucian Chimie Organică și Biochimie (2000-2008);
Lect. univ. dr. (2001-2005);
Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2005-)
Chimie Fizică (1996-1997);
Asist. univ. (1996-1998);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
Lect. univ. drd. (1998-1999);
18. Bîrzu Adrian Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Lect. univ. dr. (1999-2004);
Materialelor (2005-2008);
Conf. univ. dr. (2004-)
Chimie (2008-)
Chimie Fizică (1990-1997);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
Conf. univ. dr. (1990-1994);
19. Bourceanu Gelu Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Prof. univ. dr. (1994-2012)
Materialelor (2005-2008);
Chimie (2008-2012)
Prep. univ. (1992-1994);
Asist. univ. (1994-1996);
Chimie Analitică (1992-2005);
Buhăceanu Rodica- Asist. univ. drd. (1996-1998);
20. Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Liliana Lect. univ. drd. (1998-2003);
Chimie (2008-)
Asist. univ. drd. (2003-2011);
Asist. univ. dr. (2011-)
Asist. univ. (2004-2006);
21. Căescu Cristina Chimie Organică și Biochimie (2004-2007)
Asist. univ. drd. (2006-2007)
22. Calu Mihai Cercet. ing. (1990-1991) Chimie Anorganică (1990-1991)
Prof. univ. dr. (1990-1996);
23. Calu Nicolae Chimie Anorganică (1990-2004)
Prof. univ. dr. cons. (1996-2004)
Conf. univ. dr. (1990-1996); Chimie Organică (1990-2000);
24. Caproșu Maria
Prof. univ. dr. (1996-2005) Chimie Organică și Biochimie (2000-2005)
Conf. univ. dr. (1990-1996); Chimie Organică (1990-2000);
25. Cașcaval Alexandru
Prof. univ. dr. (1996-2006) Chimie Organică și Biochimie (2000-2006)
Prep. univ. (1994-1997);
Asist. univ. (1997-1998);
26. Căruntu Gabriel Chimie Anorganică (1994-2003)
Asist. univ. dr. (1998-2000);
Lect. univ. dr. (2000-2003)
Conf. univ. dr. (1990-1992); Chimie Anorganică (1990-2005);
27. Cecal Alexandru Prof. univ. dr. (1992-2005); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Prof. univ. dr. cons. (2005-2010) Chimie (2008-2010)
Prep. univ. drd. (2003-2007); Chimie Organică și Biochimie (2003-2008);
28. Ciobanu Anca
Asist. univ. drd. (2007-2013) Chimie (2008-2013)
Asist. univ. drd. (1991-1994);
29. Ciobanu Mona Chimie Organică (1991-1998)
Asist. univ. (1994-1998)
126 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Chimie Organică (1990-2000);
30. Ciocoiu Ioana Conf. univ. dr. (1990-2003)
Chimie Organică și Biochimie (2000-2003)
31. Circo Liliana Prep. univ. (1993-1994) Chimie Organică (1993-1994)
Asist. univ. drd. (1991-1996); Chimie Organică (1991-2000);
32. Cireș Lenuța
Lect. univ. dr. (1996-2002) Chimie Organică și Biochimie (2000-2002)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Conf. univ. dr. (1990-1996); Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
33. Ciugureanu Constantin
Prof. univ. dr. (1996-2006) (2004-2005);
Chimie Organică și Biochimie (2005-2006)
Chimie Fizică (1990-1997);
Șef. lucr. (1990-1991);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
Lect. univ. dr. (1991-1997);
34. Constantinescu Mircea Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Conf. univ. dr. (1997-2003);
Materialelor (2005-2008);
Prof. univ. dr. (2003-2010)
Chimie (2008-2010)
Prep. univ. (2000-2001);
Prep. univ. drd. (2001-2002);
Chimie Anorganică (2000-2005);
Asist. univ. drd. (2002-2003);
35. Cornei Nicoleta (Niga) Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Asist. univ. dr. (2003-2004);
Chimie (2008-)
Lect. univ. dr. (2004-2014);
Conf. univ. dr. (2014-)
Prep. univ. drd. (1998-2002); Chimie Organică (1998-2000);
36. Cotinică Crăița
Prep. univ. (2002-2004) Chimie Organică și Biochimie (2000-2004)
Asist. univ. (1990-1994);
Asist. univ. drd. (1994-1996); Chimie Anorganică (1990-2005);
37. Cozma Dănuț-Gabriel Lect. univ. drd. (1996-1999); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. dr. (1999-2004); Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2004-)
Chimie Anorganică (2004-2005);
38. Crăciun Iftemie Ionel Prep. univ. (2004-2006)
Chimie Anorganică și Analitică (2005-2006)
Prof. univ. dr. ing. cons. (1995-
39. Cruceanu Mihai Tehnologie Chimică și Cataliză (1995-2004)
2000; 2001-2004)
40. Cuciurean Doru Prep. univ. (1998-2002) Chimie Fizică și Teoretică (1998-2002)
Prep. univ. drd. (1998-2004);
Chimie Analitică (1998-2005);
Cucu-Man Simona- Asist. univ. drd. (2004-2006);
41. Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Maria Lect. univ. drd. (2006-2007);
Chimie (2008-)
Lect. univ. dr. (2007-)
Prep. univ. (2002-2005);
Dănac Ramona- Asist. univ. dr. (2005-2006); Chimie Organică și Biochimie (2002-2008);
42.
Antoaneta Lect. univ. dr. (2006-2013); Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Prep. univ. drd. (1992-1994);
43. Dinică Rodica Chimie Organică (1992-1995)
Prep. univ. (1994-1995)
Prep. univ. (2002-2004);
Prep. univ. drd. (2004-2006); Chimie Analitică (2002-2005);
44. Dîrțu Alin-Constantin Asist. univ. drd. (2006-2009); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Asist. univ. dr. (2009-2011); Chimie (2008-)
Lect. univ. dr. (2011-)
45. Dîrțu Daniela Asist. univ. dr. (2014 -) Chimie (2014 -)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 127

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Lect. univ. dr. (1998-2002); Chimie Organică (1998-2000);
46. Drochioiu Gabi Conf. univ. dr. (2002-2005); Chimie Organică și Biochimie (2000-2008);
Prof. univ. dr. (2005-) Chimie (2008-)
Prof. univ. dr. (1990-2004); Chimie Organică (1990-2000);
47. Druță Ioan
Prof. univ. dr. cons. (2004-2005)Chimie Organică și Biochimie (2000-2005)
Chimie Analitică (1990-2005);
Conf. univ. dr. (1990-2005);
48. Dulman Viorica Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Prof. univ. dr. (2005-2010)
Chimie (2008-2010)
Prep. univ. (2001-2003); Chimie Fizică și Teoretică (2001-2005);
Asist. univ. drd. (2003-2008); Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
49. Dumitraș Mihai
Asist. univ. dr. (2008-2009); Materialelor (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2009-) Chimie (2008-)
Chimie Anorganică (1991-2005);
Lect. univ. dr. (1991-1997);
50. Gânju Dumitru Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Conf. univ. dr. (1997-)
Chimie (2008-)
51. Găburici Maria Lect. univ. (1994-1998) Chimie Analitică (1994-1998)
Chimie Fizică (1990-1997);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
Prof. univ. dr. (1990-2005);
52. Ghirvu Constantin Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Prof. univ. dr. cons. (2005-2010)
Materialelor (2005-2008);
Chimie (2008-2010)
Prep. univ. (1996-1998);
Chimie Fizică (1996-1997);
53. Ghirvu Iuliana (Voicu) Asist. univ. drd. (1998-2000);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005)
Asist. univ. (2000-2005)
Prep. univ. (1997-1998);
Chimie Organică (1997-2000);
54. Gînj Cristian Prep. univ. drd. (1998-1999);
Chimie Organică și Biochimie (2000-2004)
Asist. univ. drd (1999-2004)
Prep. univ. (1992-1994);
Chimie Anorganică (1992-2005);
Asist. univ. drd. (1994-1998);
55. Goanță Mirela Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. drd. (1998-1999);
Chimie (2008-)
Lect. univ. dr. (1999-)
Prep. univ. drd (2005-2009);
Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
56. Gorodea Ioana-Aurelia Asist. univ. drd. (2009-2010);
Chimie (2008-)
Asist. univ. dr. (2010-)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1998-2004);
Prep. univ. drd. (1998-2000); Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Grădinaru Vasile-
57. Asist. univ. drd. (2000-2005); (2004-2005);
Robert
Lect. univ. dr. (2007-) Chimie Organică și Biochimie (2007-2008);
Chimie (2008-)
Prep. univ. (1992-1995);
Asist. univ. drd. (1995-1998); Chimie Anorganică (1992-2005);
58. Humelnicu Doina Lect. univ. drd. (1998-1999); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. dr. (1999-2004); Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2004-)
Chimie Fizică (1992-1997);
Prep. univ. drd. (1992-1994);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
Asist. univ. drd. (1994-1997);
59. Humelnicu Ionel Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Lect. univ. dr. (1997-2004);
Materialelor (2005-2008);
Conf. univ. dr. (2004-)
Chimie (2008-)
128 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prof. univ. dr. (1990-1997); Chimie Fizică (1990-1997);
60. Hurduc Natalia
Prof. univ. dr. cons. (1998-2004) Chimie Fizică și Teoretică (1998-2004)
61. Ignat Maria Asist. univ. dr. (2012-) Chimie (2012-)
Asist. univ. (1991-1995); Chimie Fizică (1991-1997);
62. Ionescu Lucia-Daniela
Lect. univ. dr. (1995-2001) Chimie Fizică și Teoretică (1997-2001)
Asist. univ. (1990-1994);
Chimie Anorganică (1990-2005);
Iordan Raluca- Lect. univ. dr. (1994-1998);
63. Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Alexandra Conf. univ. dr. (1998-2001);
Chimie (2008-)
Prof. univ. dr. (2001-)
Asist. univ. (1990-1995);
64. Irimia Geta Chimie Analitică (1990-1997)
Lect. univ. (1995-1997)
Prep. univ. drd. (1998-2000);
Asist. univ. drd. (2000-2005); Chimie Analitică (1989-2005);
65. Jitaru Petru
Asist. univ. dr. (2005-2006); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008)
Lect. univ. dr. (2006-2008)
Conf. univ. dr. (1990-1991); Chimie Organică (1990-2000);
66. Leonte Candiano
Prof. univ. dr. (1991-2001) Chimie Organică și Biochimie (2000-2001)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Asist. univ. ing. (1990-1995);
Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Lect. univ. (1995-1997);
67. Lungu Neculai-Cătălin (2004-2005);
Lect. univ. dr. (1997-2008);
Chimie Organică și Biochimie (2005-2008);
Conf. univ. dr. (2008-)
Chimie (2008-)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1991-2004);
Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Asist. univ. (1991-1998); (2004-2005);
68. Lutic Doina (Baciu)
Lect. univ. dr. (1998-) Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Materialelor (2005-2008);
Chimie (2008-)
Chimie Fizică și Teoretică (2004-2005);
Prep. univ. (2004-2008);
Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
69. Maftei Dan Asist. univ. drd. (2008-2014);
Materialelor (2005-2008);
Asist. univ. dr. (2014-)
Chimie (2008-)
Asist. univ. drd. (1991-1995);
Chimie Organică (1991-2000);
Lect. univ. dr. (1995-1998);
70. Mangalagiu Ionel Chimie Organică și Biochimie (2000-2008);
Conf. univ. dr. (1998-2001);
Chimie (2008-)
Prof. univ. dr. (2001-)
71. Mantu Dorina Asist. univ. dr. (2013-) Chimie (2013-)
Asist. univ. (1990-1991); Chimie Fizică (1990-1997);
72. Melnig Viorel
Lect. univ. dr. (1991-1998) Chimie Fizică și Teoretică (1997-1998)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Prof. univ. dr. ing. (1990-2004); Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
73. Mihăilă Gheorghe Prof. univ. dr. ing. cons. (2004- (2004-2005);
2006) Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Materialelor (2005-2006)
Asist. univ. (1992-1994);
Chimie Anorganică (1992-2005);
Asist. univ. drd. (1994-1998);
74. Mîțâ Carmen Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. drd. (1998-1999);
Chimie (2008-)
Lect. univ. dr. (1999-)
Prof. univ. dr. (1990-2005) Chimie Analitică (1990-2005);
75. Mocanu Raluca-Delia
Prof. univ. dr. cons. (2005-2006) Chimie Anorganică și Analitică (2005-2006)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 129

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prep. univ. (1994-1997);
76. Mocanu Viorel Asist. univ. (1997-1998); Chimie Analitică (1994-2002)
Asist. univ. dr. (1998-2002)
Prep. univ. drd. (2002-2006);
Asist. univ. drd. (2006-2008); Chimie Organică și Biochimie (2002-2008);
77. Moldoveanu Costel
Lect. univ. dr. (2008-2012); Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2012-)
Conf. univ. dr. (1990-1993); Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-1993;
78. Naum Nicolae
Prof. univ. dr. (1994-1998) 1994-1998)
Chimie Fizică (1990-1997);
Șef. lucr. (1990-1991);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
Lect. univ. dr. (1991-1995);
79. Nemțoi Gheorghe Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Conf. univ. dr. (1995-2000);
Materialelor (2005-2008);
Prof. univ. dr. (2000-)
Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (1990-1998); Chimie Organică (1990-2000);
80. Nicolaescu Tatiana
Prof. univ. dr. (1998-2005) Chimie Organică și Biochimie (2000-2005)
Chimie Fizică (1990-1997);
Conf. univ. dr. (1990-1992);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
81. Odochian Lucia Prof. univ. dr. (1992-2005);
Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Prof. univ. dr. cons. (2005-2006);
Materialelor (2005-2006)
Conf. univ. dr. (1990-1992); Chimie Organică (1990-2000);
82. Ofenberg Hary
Prof. univ. dr. (1992-2001) Chimie Organică și Biochimie (2000-2001)
Prep. univ. (1996-1998);
Asist. univ. drd. (1998-2003); Chimie Analitică (1996-2005);
83. Olariu Romeo-Iulian Lect. univ. dr. (2003-2007); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Conf. univ. dr. (2007-2014); Chimie (2008-)
Prof. univ. dr. (2014-)
Conf. univ. dr. (1990-1998);
84. Onofrei Tinca Chimie Analitică (1990-2005)
Prof. univ. dr. (1998-2005)
Chimie Fizică (1990-1997);
Conf. univ. dr. (1990-1993); Chimie Fizică și Teoretică (1997-2005);
85. Onu Ana
Prof. univ. dr. (1993-2007) Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Materialelor (2005-2007)
Chimie Anorganică (1993-2005);
Palamaru Mircea- Conf. univ. dr. (1993-1998);
86. Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Nicolae Prof. univ. dr. (1998-2013)
Chimie (2008-2013)
Tehnologie Chimică și Cataliză (2001-2004);
Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Pavel Claudiu- Prep. univ. drd. (2001-2005);
87. (2004-2005);
Constantin Asist. univ. dr. (2005-2006)
Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Materialelor (2005-2006)
Prep. univ. (1992-1994);
Păduraru
88. Asist. univ. (1994-1998); Tehnologie Chimică și Cataliză (1992-2003)
(Sîrghi)Tomiță
Asist. univ. drd. (1998-2003)
89. Petre Brîndușa-Alina Asist. univ. dr. (2014-) Chimie (2014-)
Chimie Organică (1990-2000);
90. Petrovanu Magda Prof. univ. dr. cons. (1990-2006)
Chimie Organică și Biochimie (2000-2006)
Prep. univ. (1995-1998); Chimie Organică (1995-2000);
91. Pompiliu Aurel
Asist. univ. drd. (1998-2001) Chimie Organică și Biochimie (2000-2001)
130 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prof. univ. dr. cons. (1995-2000;
92. Popa Angelica Tehnologie Chimică și Cataliză (1995-2004)
2001-2004)
Prep. univ. (1997-1998);
Prep. univ. drd. (1998-2000);
93. Popa Florin-Aurelian Chimie Anorganică (1997-2004)
Asist. univ. drd. (2000-2003);
Lect. univ. dr. (2003-2004)
Prep. univ. drd. (1998-2001);
Chimie Anorganică (1998-2005);
Asist. univ. dr. (2001-2004);
94. Popa Karin Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2004-2008);
Chimie (2008-2012)
Conf. univ. dr. (2008-2012)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Conf. univ. dr. (1990-1995); (2004-2005);
95. Popovici Eveline
Prof. univ. dr. (1995-2012) Chimie Fizică, Teoretică și Chimia
Materialelor (2005-2008);
Chimie (2008-2012)
Asist. univ. (1990-1994);
Asist. univ. drd. (1994-1996 ;
Chimie Anorganică (1990-2005);
Lect. univ. drd. (1996-1999);
96. Pui Aurel Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. dr. (1999-2002);
Chimie (2008-)
Conf. univ. dr. (2002-2008);
Prof. univ. dr. (2008-)
Prep. univ. (2000-2001);
Prep. univ. drd. (2001-2002);
Chimie Organică și Biochimie (2000-2008);
97. Roman Mihaela Asist. univ. (2002-2005);
Chimie (2008-2009)
Lect. univ. (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2008-2009)
98. Roșca Dan Asist. univ. (1993-1995) Chimie Fizică (1993-1995)
Prep. univ. (1994-1997);
Samson Laura Asist. univ. (1997-1998); Chimie Fizică (1994-1997);
99.
(Colonescu) Asist. univ. dr. (1998-1999); Chimie Fizică și Teoretică (1997-2002)
Lect. univ. dr. (1999-2002)
Șef lucr. dr. (1990-1991);
100. Sandu Ion Lect. univ. dr. (1991-1992); Chimie Anorganică (1990-1997)
Conf. univ. dr. (1992-1997)
Prep. univ. (1991-1994);
101. Sava Ioana Monica Tehnologie Chimică și Cataliză (1991-1995)
Asist. univ. (1994-1995)
Chimie Organică și Biochimie (2005-2008);
102. Sbârcea Lenuța Prep. univ. (2005-2009)
Chimie (2008-2009)
Prep. univ. (2009-2011);
103. Sârbu Laura-Gabriela Chimie (2009-)
Prep. univ. drd. (2011-)
Chimie Analitică (1990-2005);
104. Simion Catinca Conf. univ. dr. (1990-2008)
Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008)
Prep. univ. (1994-1998);
Chimie Organică (1994-2000);
105. Sîrbu (Maftei) Doina Asist. univ. drd. (1998-2002);
Chimie Organică și Biochimie (2000-2004)
Lect. univ. drd. (2002-2004)
Prep. univ. (1994-1995);
106. Smău Liliana Asist. univ. (1995-1998); Chimie Organică (1994-2000)
Asist. univ. drd. (1998-2000)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 131

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prep. univ. drd. (1998-2002); Chimie Organică (1998-2000);
107. Surpățeanu Georgiana
Asist. univ. (2002-2004) Chimie Organică și Biochimie (2000-2004)
Conf. univ. dr. (1990-1992); Chimie Organică (1990-2000);
108. Surpățeanu Gheorghe
Prof. univ. dr. (1992-2001) Chimie Organică și Biochimie (2000-2001)
Conf. univ. dr. (1990-1994); Chimie Organică (1990-2000);
109. Șunel Valeriu Prof. univ. dr. (1994-2005); Chimie Organică și Biochimie (2000-2008);
Prof. univ. dr. cons. (2005-2010) Chimie (2008-2010)
Asist. univ. drd. (1999-2003); Chimie Anorganică (1999-2005);
110. Toma Monica Asist. univ. dr. (2003-2005); Chimie Anorganică și Analitică (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2005-) Chimie (2008-)
Țarălungă Mariana Prep. univ. (1992-1994);
111. Chimie Analitică (1992-1997)
(Beldianu) Asist. univ. (1994-1997)
Tehnologie Chimică și Cataliză (1990-2004);
Șef lucr. dr. (1990-1991); Tehnologie Chimică și Chimia Materialelor
Lect. univ. dr. (1991-1995); (2004-2005);
112. Vasile Aurelia
Conf. univ. dr. (1995-2000); Chimie Fizică,Teoretică și Chimia Materialelor
Prof. univ. dr. (2000-2014) (2005-2008);
Chimie (2008-2014)
Prep. univ. (1996-1998);
Chimie Fizică (1996-1997);
113. Vatamanu Jenel Prep. univ. drd. (1998-2000);
Chimie Fizică și Teoretică (1997-2004)
Asist. univ. drd. (2000-2004)
Prof. univ. dr. (1990-1993);
114. Vicol Olga Chimie Anorganică (1990-1993; 1996-2004)
Prof. univ. dr. cons. (1996-2004)
115. Vînturache Cristian Prep. univ. (1995-1998) Tehnologie Chimică și Cataliză (1995-1998)
116. Vrabie Dan Asist. univ. (1990-1998) Chimie Analitică (1990-1998)
117. Vrabie Zenaida Asist. univ. (1994-1998) Chimie Analitică (1994-1998)
Prep. univ. (2005-2006);
Prep. univ. drd. (2006-2007);
Asist. univ. drd. (2007-2008); Chimie Organică și Biochimie (2005-2008);
118. Zbancioc Gheorghiță
Asist. univ. dr. (2008-2009); Chimie (2008-)
Lect. univ. dr. (2009-2012);
Conf. univ. dr. (2012-)
132 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

SPECIALIZĂRI

învățământ
Durata studiilor și

Forma de
Cicluri de studii* Specializarea perioada de

**
funcționare

Scurtă durată Zi Chimie-Fizică 3 ani (1990-1993)


5 ani (1991-1997)
Zi Biochimie Tehnologică 4 ani (1993-2008)
3 ani (2005-)
5 ani (1990-1997)
Licență/ Studii Zi Chimie 4 ani (1993-2008)
universitare de 3 ani (2005-)
licență
5 ani (1990-1997)
Zi Chimie-Fizică
4 ani (1993-2008)
F.F. Chimie-Fizică 6 ani (1994-1999)
Seral Chimie-Fizică 6 ani (1990-1991)
1 an (1995-1997)
Zi Chimia heterociclurilor
1,5 ani (1997-1999)
Zi Chimia solidului (modul francofon) 1,5 ani (1997-1999)
Postuniversitar

Zi Chimie organică fizică 1,5 ani (1997-1999)


Studii Dinamica moleculară și termodinamica evoluției sistemelor 1 an (1995-1997)
Zi
aprofundate chimice 1,5 ani (1997-1999)
Zi Enzimologie și biotehnologie (modul francofon) 1,5 ani (1997-1999)
Zi Sinteză, structură și evoluție în sisteme chimice 1 an (1994-1995)
1 an (1995-1997)
Zi Sinteza, structura și reactivitatea compușilor anorganici
1,5 ani (1997-1999)
Zi Chimia și biochimia compușilor heterociclici 2 ani (1999-2009)
2 ani (1998-2000;
Zi Chimia și biochimia heterociclurilor
2008-2010; 2013-)
Zi Chimie coordinativă aplicată 2 ani (2008-2010)
Zi Chimia în științele integrate 2 ani (2011-2014)
Zi Chimia mediului (modul anglofon) 2 ani (2001-2003)
Zi Chimia mediului 2 ani (2004-2007)
Zi Chimia mediului și siguranță alimentară 2 ani (2009-)
Master/ Studii Zi Chimie organică fizică 2 ani (1998-2003)
universitare de Zi Chimia produselor cosmetice și farmaceutice 2 ani (2009-2014)
masterat Zi Chimia solidului (modul francofon) 2 ani (1998-2005)
Zi Didactica chimiei 2 ani (2008-2012)
Zi Dinamica și analiza în sisteme chimice 2 ani (1998-2009)
Zi Dinamica sistemelor chimice cu aplicații în chimia mediului 2 ani (2008-2010)
Zi Enzimologie și biotehnologie (modul francofon) 2 ani (1998-2003)
Zi Enzimologie și biotehnologie 2 ani (2004-2007)
Zi Materiale și energie 2 ani (2002-2005)
Sinteza, structura și reactivitatea compușilor anorganici și 2 ani (1998-2003);
Zi
radiochimici 2006-2009)
4 ani (1994-2009)
Doctorat/ Studii Zi Chimie
3 ani (2005-)
universitare de
6 ani (1990-2009)
doctorat F.F. Chimie
3 ani (2005-2010)
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de licență; II - de
masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora;
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu frecvență
redusă (F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F. - fără frecvență.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 133

STUDENȚI

1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994

învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
Scurtă durată Zi buget 231 151 55
buget 482 1 657 4 852 7 983 8
Zi
taxă
Licență
F.F. buget
Seral buget 19
Studii
Postuniversitare

Zi buget
aprofundate

buget
Studii de masterat Zi
taxă
buget
Zi
Doctorat taxă
F.F. buget 39 43 62 69
Total nr. studenți 771 1 851 4 969 7 1052 8

1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999


învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
Scurtă durată Zi buget
buget 980 6 908 5 811 5 724 4 776 2
Zi
taxă
Licență
F.F. buget 71 50 101 1 30 1 30 1
Seral buget

Studii
Postuniversitare

Zi buget 12 36 30 49 48
aprofundate

buget 54
Studii de masterat Zi
taxă
buget 2 2 2 2 8 4 9 6 8 6
Zi
Doctorat taxă
F.F. buget 63 52 54 92 96
Total nr. studenți 1128 8 1048 7 1004 10 904 11 1012 9
134 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
Scurtă durată Zi buget
buget 782 3 737 6 732 7 699 8 681 4
Zi
taxă 17 104 119 136 103
Licență
F.F. buget
Seral buget

Studii
Postuniversitare

Zi buget
aprofundate

buget 112 117 118 91 67


Studii de masterat Zi
taxă 4 6 5
buget 6 2 5 2 6 2 14 2 21 2
Zi
Doctorat taxă
F.F. buget 76 80 82 70 69
Total nr. studenți 993 5 1047 8 1063 9 1010 10 946 6

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009


învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii*
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
Scurtă durată Zi buget
buget 614 4 512 4 450 3 352 4 222 5
Zi
Studii universitare de taxă 74 80 1 97 2 83 3 24 1
licență F.F. buget
Seral buget
Studii universitare de buget 76 1 76 83 75 97
Zi
masterat taxă 1 13 2 36 2 20 1
buget 32 2 38 2 45 2 44 2 15 2
Studii universitare de Zi
taxă 4 2 1
doctorat
F.F. buget 72 61 49 48 30
Total nr. studenți 869 7 767 7 741 9 640 11 409 9
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de licență; II - de
masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 135

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Forma de finanțare
învățământ**

din care străini

din care străini

din care străini

din care străini

din care străini


Forma de
Cicluri de studii

Total

Total

Total

Total

Total
Scurtă durată Zi buget
buget 244 3 246 4 256 3 243 3 215 3
Zi
Studii universitare de taxă 74 1 38 62 24 1 34 1
licență F.F. buget
Seral buget
Studii universitare de buget 99 101 100 1 112 1 98
Zi
masterat taxă 31 4 10 2 11 1 8 1 10
buget 21 2 20 1 17 17 20 1
Studii universitare de Zi
taxă 4 5 9 7 3
doctorat
F.F. buget
Total nr. studenți 473 10 420 7 455 5 411 6 380 5
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu frecvență
redusă (F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F. - fără frecvență.

CENTRE DE CERCETARE
1. Laborator de radiochimie (2000-2009), director prof. univ. dr. Alexandru Cecal
2. Grupul de cercetare în domeniul cicloimoniu-ilidelor și derivaților prin metode
convenționale și neconvenționale (aplicații ale microundelor) (2000-2009), director prof.
univ. dr. doc. Magda Petrovanu (2000-2003) și prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu (2004-
2014)
3. CERNESIM - Centru integrat de studii în știința mediului pentru regiunea de dezvoltare
Nord-Est (2010-2014) - director prof. univ. dr. Romeo-Iulian Olariu
4. Studii avansate în chimie (2014-), director prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu

REVISTE
1. Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Chimie (1992-
2007). Începând cu anul 2008, revista apare sub o nouă titulatură: ACTA CHEMICA
IAȘI.
2. ACTA CHEMICA IAȘI (2008-2014 )

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
 Sesiunea de Chimie din cadrul manifestărilor științifice consacrate „Zilelor Universității”
(octombrie - noiembrie, 1990-2014);
 Sesiunea metodico-științifică „Metode și mijloace de învățământ pentru Fizică și Chimie”
(mai, 1991-1999, edițiile XXI-XXVIII);
 Sesiunea metodico-științifică „Metode și mijloace de învățământ pentru Chimie”
(mai, 2000-2014, edițiile XXIX-XLIII);
 Conferința Națională de Chimie, ediția a X-a (septembrie 1990);
136 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

 Simpozionul tehnico-științific „Zeoliții în tehnologia modernă” (ediția a III-a, noiembrie


1991; ediția a IV-a, noiembrie 1995);
 Curs de vară franco-român în biochimie „Interface Chimie-Biologie: Clycobiologie et
Glycotehnologies” (iulie 1997);
 A X-a Conferință Națională de Chimie Fizică, în colaborare cu Institutul de Chimie
Fizică „I.G. Murgulescu”, Universitatea București și Societatea de Chimie din România
(septembrie 2000);
 3rd BSBICAC - Black Sea Basin International Conference on Analytical Chemistry
(septembrie 2005);
 Seminarul româno-german în domeniul proteomicii (noiembrie 2006);
 Conferința „Materiale nanostructurate multifuncționale” (octombrie 2007);
 Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților, Masteranzilor și Doctoranzilor „Chimia -
Frontieră deschisă spre cunoaștere” (iulie 2010; iunie 2011; mai 2012; iunie 2013; iunie
2014);
 Colocviul Franco-Român de Chimie Medicală (octombrie, 2010, ediția I; octombrie
2012, ediția a II-a; octombrie 2014, ediția a III-a);
 Mini-Hot-Conference „Recent Achievements in Organic and Supramolecular Chemistry”
(octombrie 2013).
FACULTATEA DE DREPT

Facultatea de Drept din Iași este cea mai veche instituție de profil din țară, drapelul său
atestând data de 6 octombrie 1855. Organizarea facultății ca structură distinctă în cadrul
Universității din Iași, inaugurată la data de 26 octombrie 1860, a reprezentat un moment de
referință pentru progresul științei juridice și al învățământului superior din România. În
următoarele decenii a crescut vertiginos numărul studenților și al profesorilor, s-a îmbogățit
conținutul și numărul disciplinelor predate, iar raportarea la marile curente ale gândirii
juridice din Europa a devenit constantă. Având, inițial, o organizare a cursurilor pe un ciclu de
trei ani de studiu, Facultatea de Drept a oferit primul titlu de licențiat în științe juridice la data
de 15 iunie 1870. Începând cu anul 1907, în cadrul Facultății de Drept s-au organizat și
cursuri de doctorat, finalizate cu obținerea titlului de doctor în științe juridice.
Perioada interbelică a reprezentat o etapă importantă în evoluția Facultății de Drept din
Iași. Dificultățile generate de creșterea masivă a numărului studenților au fost parțial rezolvate
prin inaugurarea unui spațiu corespunzător, la data de 10 iunie 1933, în aripa nou construită a
Universității. În anul 1925, s-a înființat Biblioteca Centrală de Drept care, în scurt timp, prin
achiziții masive și donații, a devenit una din cele mai importante biblioteci juridice din țară.
Alături de aceasta, bibliotecile seminariale și Institutele de cercetare, organizate pe lângă
catedrele Facultății de Drept, au oferit elementele necesare cercetării științifice de anvergură.
După anul 1945, în cadrul valului de epurări politice care a lovit întreaga lume
academică românească, Facultatea de Drept a fost nevoită să renunțe la o mare parte dintre
profesorii săi de valoare, devenind, din această perspectivă, cea mai afectată facultate a
Universității. Începând cu anul 1948 au urmat două decenii de transformări radicale în
structura facultății, în denumirea și conținutul disciplinelor. Ulterior, situația s-a stabilizat prin
organizarea facultății în trei catedre și prin adoptarea unui plan de învățământ în care
disciplinele tradiționale și-au redobândit rolul esențial în formarea studenților. În aceste
condiții, profesorii Facultății de Drept au reușit, cu rigoare și conștiință profesională, să
păstreze valorile unei activități universitare de înaltă ținută.
În perioada 1989-2014, Facultatea de Drept a cunoscut modificări esențiale determinate
de imperativele adaptării societății românești, în ansamblu, și a învățământului superior, în
special, la exigențele statului de drept și ale economiei de piață. Schimbările au fost majore și
ele s-au materializat în structura managerială a facultății, care a trebuit să gestioneze eficient
toate problemele legate de creșterea masivă a numărului studenților, în dinamica personalului
didactic și nedidactic, precum și în efortul de înnoire a procesului de predare și de cercetare
științifică cu menținerea particularităților specifice domeniului juridic.
Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a continuat și în
această perioadă să se prezinte ca o unitate academică modernă a învățământului superior
românesc de specialitate, în cadrul căreia metodele de instruire și de formare a viitorilor juriști
se îmbină în mod necesar cu preocuparea constantă de a deveni o voce distinctă în știința
138 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

juridică românească printr-o cercetare științifică de anvergură. Pentru realizarea acestor


obiective, cadrele didactice ale facultății au fost preocupate de eficientizarea procesului de
învățământ prin adaptarea programei universitare la rigorile învățământului superior
european, în sensul introducerii unor discipline noi, solicitate de procesul de integrare a
României în spațiul unional european, precum și prin conectarea planurilor de învățământ la
sistemul european de credite transferabile. S-a urmărit, de asemenea, prezentarea unei oferte
academice accesibilă cât mai multor tineri sau juriști în căutarea perfecționării profesionale
prin organizarea unor cicluri de studiu și forme de învățământ variate.
În contextul măsurilor de armonizare a învățământului superior românesc în cadrul
procesului Bologna, studiile universitare de licență desfășurate în cadrul Facultății de Drept
au continuat să se desfășoare într-un interval de patru ani. Studiile de masterat se derulează pe
parcursul a doi ani universitari urmărind specializarea în cadrul unor domenii variate (drept
privat internațional, dreptul afacerilor, dreptul european, științe penale, criminalistică).
Totodată, pregătirea științifică necesară dobândirii doctoratului în Drept a fost revizuită prin
înființarea unei Școli Doctorale cu o durată de trei ani.
În mod similar cu situația generală din Universitate, structura de conducere a Facultății
de Drept a continuat și după anul 1989 să cuprindă în mod tradițional următoarele funcții:
decan, prodecan, secretar științific și secretar șef. Din anul 2000, în echipa managerială a
facultății a apărut și funcția de administrator șef, solicitată de nevoia unei administrări
coerente și profesioniste a patrimoniului facultății. După patru ani, titulatura funcției de
secretar științific a fost înlocuită cu aceea de cancelar, considerată mai adecvată în raport cu
denumirile similare din celelalte universități europene. Începând cu mandatul 2012-2016
structura de conducere a Facultății de Drept cuprinde doi prodecani, fiecare având atribuții
specifice în relația cu studenții sau cu organismele de conducere ale Universității.
În privința organizării facultății, începând cu anul 1990, s-a renunțat la existența unei
singure catedre (Catedra de Drept) și s-a revenit la modelul clasic în învățământul juridic
superior ieșean prin împărțirea colectivului de cadre didactice în două catedre (Catedra de
Drept public și Catedra de Drept privat), în funcție de specificul disciplinei predate. Numărul
cadrelor didactice din cele două catedre a rămas în toată această perioadă echilibrat, ca
expresie a respectării unei necesare simbioze între politica de recrutare a personalului didactic
și ansamblul disciplinelor existente.
Modificările structurale din cuprinsul întregii Universități au influențat decisiv și
structura Facultății de Drept. Din anul universitar 2007-2008, Departamentul de Drept a
reprezentat structura centrală a facultății, în cuprinsul său funcționând, prin reorganizarea
celor două catedre, trei colective de cadre didactice: colectivul de Drept privat, colectivul de
Drept public și colectivul de Științe penale. Începând cu anul 2012, acest departament a fost
restructurat prin înființarea a trei departamente (Departamentul Drept Zi, Departamentul
Drept Frecvență Redusă și Departamentul de cercetare științifică), coordonate fiecare de către
un director.
Activitatea de cercetare științifică din cadrul catedrelor și, ulterior, a colectivelor s-a
manifestat prin actualizarea permanentă a cursurilor și materialelor didactice, prin publicații
în periodice de specialitate locale, naționale și internaționale, precum și prin diversificarea
parteneriatelor științifice. Revista „Analele Științifice ale Universității «Alexandru Ioan
Cuza», seria Științe Juridice” a continuat să apară în toată această perioadă sub coordonarea
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 139

unui colectiv de redacție format din profesori ai facultății. În ansamblul activității de cercetare
științifică desfășurată în cadrul Facultății de Drept, sesiunea de comunicări științifice
desfășurată în fiecare an în luna octombrie cu ocazia Zilelor Universității „Alexandru Ioan
Cuza” a dobândit un statut de permanență.
În ultimele două decenii și jumătate s-au organizat și alte manifestări științifice de
amploare cu participarea unor specialiști de referință în diverse domenii ale dreptului din țară
sau din străinătate: Conferința Europeană privind Drepturile Omului (aprilie 1994),
conferința Reforma dreptului penal (noiembrie 2006), dezbaterea privind Reforma Codului
penal și a Codului de procedură penală (noiembrie 2007), conferința Elemente de drept al
concurenței - abordări comunitare și naționale (martie 2011), dezbaterea cu tema Mica
reformă în justiție. Implicațiile în practică ale Legii nr. 202/2010 pentru accelerarea
soluționării proceselor (martie 2011), sesiunea științifică Noua legislație penală - o nouă
etapă în consolidarea statului de drept român (octombrie 2011), conferința internațională
Drept național și drept european (octombrie 2012), simpozionul Dreptul contemporan între
suveranitate națională și interdependență. Revizuirea Constituției României - bilanț și
perspective (decembrie 2003), Conferința internațională Uniformization of the Law. Legal
effects and social, political, administrative implications (octombrie 2014). De o largă
participare, atât internă, cât și internațională, s-au bucurat cele trei ediții ale Școlii de Vară
Protecția europeană a drepturilor omului, organizate la începutul lunii septembrie 2006,
2007 și 2008 prin colaborarea Facultății de Drept cu Institutul Internațional al Drepturilor
Omului „René Cassin” din Strasbourg.
Pe parcursul acestei perioade, Facultatea de Drept a avut ca invitați o serie de
personalități juridice de prestigiu la nivel european sau internațional care au conferențiat ori
au susținut prelegeri în fața studenților, profesorilor și juriștilor ieșeni. Îi amintim, în acest sens
pe: Pedro Munar Bernat (decanul Facultății de Drept din Palma de Mallorca), Marc Jaegger
(președintele Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene), Matti Niemivuo
(decanul Facultății de Drept din Rovaniemi), Marc Cogen (profesor la Universitatea din
Gent), Ernesto Pinto-Bazurco Rittler (ambasadorul Republicii Peru în România și profesor la
Universitatea din Lima), Philippe Claret (profesor la Universitatea Montesquieu Bordeaux
IV), François Frison-Roche (profesor la Universitatea Paris II Panthéon-Assas).
Numărul studenților Facultății de Drept a crescut constant în toată această perioadă,
ajungându-se de la 459 studenți înmatriculați în anul universitar 1989/1990 la 3137 două
decenii mai târziu. Explicațiile acestui fenomen sunt multiple și constau, în principal, în
redefinirea statutului profesiei de jurist în societatea românească postdecembristă, precum și
în asigurarea unei oferte educaționale variate din punctul de vedere al ciclurilor de studii
(licență și studii postuniversitare: studii aprofundate, master, doctorat) și al formelor de
învățământ (zi, fără frecvență, frecvență redusă). Față de această schimbare radicală a
numărului de studenți în raport cu perioada imediat anterioară anului 1989, Facultatea de
Drept a trebuit să se raporteze eficient la provocările generate de creșterea corespunzătoare a
personalului didactic și nedidactic, precum și de asigurarea unei baze materiale suficiente.
Evoluția demografică din societatea românească și particularitățile actuale ale pieței
muncii au determinat, în ultimii ani universitari, o scădere graduală a cifrei de școlarizare. În
ciuda acestei realități, Facultatea de Drept rămâne una solicitată de absolvenții studiilor liceale
și universitare, menținându-se printre facultățile cu un număr mare de studenți din
140 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

universitatea noastră. Gradul de implicare a studenților în diverse activități științifice și


culturale a crescut permanent, contribuind în mod decisiv la profilul actual al facultății.
Evidențiem participarea de excepție a unor echipe de studenți la diverse competiții științifice
naționale și internaționale (Patrulaterul Facultăților de Drept, Hexagonul Facultăților de
Drept, European Human Rights Moot Court Competition, Telders International Law Moot
Court Competition, Concursul Național de Procese Simulate René Cassin). În luna aprilie
2014, un grup de inițiativă al masteranzilor de la Criminalistică a organizat prima ediție a unei
conferințe internaționale de criminalistică care a beneficiat de participarea unor specialiști de
prestigiu în această materie. Tot în cursul anului 2014, s-a desfășurat și prima ediție a
Conferinței internaționale francofone a doctoranzilor în drept penal cu tema Protection pénale
des droits et libertés fondamentaux.
În acest context, în perioada de referință a prezentului Anuar, Facultatea de Drept a
reușit să păstreze tradiția de excelență a învățământului juridic superior ieșean și să rămână un
mediu de învățătură și de cercetare care de peste un secol și jumătate contribuie într-o manieră
semnificativă la evoluția științei juridice românești și la recunoașterea Dreptului ca o
disciplină universitară de înalt prestigiu.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER


Lect. univ. dr. Dan Constantin MÂȚĂ

CONDUCEREA FACULTĂȚII

1989-1990
Decan Prof. univ. dr. Ștefan Răuschi
Prodecan Conf. univ. dr. Paul Olcescu
Secretar științific Conf. univ. dr. Ioan Macovei
Secretar șef Ana Șerban

1990-1992
Decan Prof. univ. dr. Ștefan Răuschi (1990-1991)
Prof. univ. dr. Aurel Ciopraga (1991-1992)
Prodecan Conf. univ. dr. Paul Olcescu
Secretar științific Conf. univ. dr. Ioan Macovei
Secretar șef Ana Șerban (1990 - martie 1991)
Rodica Sora (aprilie 1991 - 1992)

1992-1996
Decan Prof. univ. dr. Aurel Ciopraga (1992-1995)
Prof. univ. dr. Ioan Macovei (1995-1996)
Prodecani Conf. univ. dr. Paul Olcescu (1992-1993)
Prof. univ. dr. Ioan Macovei (1993-1995)
Lect. univ. dr. Tudorel Toader (1995-1996)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 141

Secretar științific Conf. univ. dr. Ioan Macovei (1992-1993)


Lect. univ. dr. Tudorel Toader (1993-1995)
Lect. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu (1995-1996)
Secretar șef Rodica Sora

1996-2000
Decan Prof. univ. dr. Ioan Macovei
Prodecan Lect. univ. dr. Tudorel Toader
Secretar științific Lect. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu
Secretar șef Rodica Sora

2000-2004
Decan Prof. univ. dr. Ioan Macovei
Prodecan Conf. univ. dr. Tudorel Toader
Secretar științific Lect. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu
Administrator șef Ec. Ștefan Străjeri (2000 - martie 2003)
Ec. Cornelia Mirela Medeleanu (septembrie 2003 - martie 2004)
Secretar șef Rodica Sora

2004-2008
Decan Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Prodecani Prof. univ. dr. Ioan Macovei (2004-2007)
Conf. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu (2007-2008)
Cancelar Conf. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu (2004-2007)
Lect. univ. dr. Marius Nicolae Balan (2007-2008)
Administrator șef Ec. Costel Palade (ianuarie 2005 - 2008)
Secretar șef Rodica Sora

2008-2012
Decan Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Prodecan Conf. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu
Cancelar Lect. univ. dr. Marius Nicolae Balan
Administrator șef Ec. Costel Palade
Secretar șef Rodica Sora

2012-
Decan Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Prodecani Lect. univ. dr. Marius Nicolae Balan
Lect. univ. dr. Vasile Septimiu Panainte
Administrator șef Ec. Costel Palade
Secretar șef Rodica Sora (2012 - mai 2013)
Elena Mandachi (mai 2013 -)
STRUCTURA FACULTĂȚII
142

1989-1990; 1990-1992
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1989-1990 1990-1991 1991-1992
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Drept Prof. univ. dr. Octavian Loghin 20 2
Drept Privat Prof. univ. dr. Dumitru Radu 10 14
Drept Public Prof. univ. dr. Octavian Loghin 13 2 16 2

1992-1996
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Drept Privat Prof. univ. dr. Dumitru Radu 14 14 15 14
Prof. univ. dr. Octavian Loghin (1992-1994)
Drept Public 16 2 16 3 14 3 14 3
Conf. univ. dr. Paul Olcescu (1994-1996)

1996-2000
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Drept Privat Prof. univ. dr. Ștefan Răuschi 12 13 12 10
Conf. univ. dr. Paul Olcescu (1996-1998)
Drept Public Prof. univ. dr. Aurel Ciopraga (1998-1999) 13 3 11 5 11 5 5 5
Conf. univ. dr. Tudor Plăeșu (1999-2000)

2000-2004
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)

Numărul angajaților/An universitar


Denumire
Șef catedră 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Prof. univ. dr. Dumitru Macovei (2000-2001)
Drept Privat 13 13 15 14
Conf. univ. dr. Gheorghe Durac (2001-2004)
Drept Public Conf. univ. dr. Tudor Plăeșu 6 5 13 5 14 6 13 7
2004-2008
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră/Departament 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Departamentul de Drept Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache 33 11
Drept Privat Prof. univ. dr. Gheorghe Durac 14 14 16
Conf. univ. dr. Tudor Plăeșu (2004-2005)
Drept Public 13 7 13 8 19 9
Lect. univ. dr. Marius Nicolae Balan (2005-2007)
Școala Doctorală (din 2005) Prof. univ. dr. Ioan Macovei

2008-2012
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef Departament 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Departamentul de Cercetare Conf. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu
Departamentul de Drept ZI Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache 32 9 32 9 32 8 32 8
Departamentul de Drept
Lect. univ. dr. Corneliu Emanoil Mogîrzan
Frecvență Redusă
Școala Doctorală Prof. univ. dr. Tudorel Toader

2012-
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef Departament 2012-2013 2013-2014
Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Departamentul de Cercetare Conf. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu
Departamentul de Drept ZI Lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache 32 8 32 8
Departamentul de Drept Frecvență Redusă Lect. univ. dr. Corneliu Emanoil Mogîrzan
Școala Doctorală Prof. univ. dr. Tudorel Toader
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)
143
144 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

CADRE DIDACTICE
Nr.
Nume și Prenume Grad Didactic Catedră /Departament
crt.
1. Agrigoroaiei Ion Prof. univ. dr. (2001-2007) Drept Public (2001-2007)
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Drept (1989-1990);
2. Andronovici Constantin Conf. univ. dr. (1990-1994);
Drept Public (1990-1999)
Prof. univ. dr. (1994-1999)
Prep. univ. (2000-2001);
Prep. univ. drd. (2001-2003); Drept Public (2000-2008);
3. Atasiei Daniel
Asist. univ. drd. (2003-2008); Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (2008-)
4. Bădărău Gabriel Lect. univ. dr. (1995-1999) Drept Public (1995-1999)
Prep. univ. (2000-2002);
Prep. univ. drd. (2002-2003); Drept Privat (2000-2007);
5. Bălan Cătălin
Asist. univ. drd. (2003-2013) Drept (2008-)
Asist. univ. (2013-)
Prep. univ. (1991-1993);
Prep. univ. drd. (1993-1997);
Drept Public (1991-2008);
6. Balan Marius Nicolae Asist. univ. drd. (1997-1999);
Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (1999-2000);
Lect. univ. dr. (2000-)
Drept (1989-1990);
7. Braustein Berthold Prof. univ. dr. cons. (1989-1995)
Drept Public (1990-1995)
8. Burghelea Dumitru Lect. univ. dr. (1990-1996) Drept Privat (1990-1996)
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Drept (1989-1990);
9. Ciopraga Aurel Conf. univ. dr. (1990-1997);
Drept Public (1990-1999)
Prof. univ. dr. (1997-1999)
Asist. univ. drd. (1991-1993);
Lect. univ. drd. (1993-1998);
Drept Privat (1991-1999; 2003-2008);
10. Ciucă Valeriu Lect. univ. dr. (1998-1999);
Drept (2008-)
Conf. univ. dr. (2003-2006);
Prof. univ. dr. (2006-)
Prep. univ. drd. (2006-2010)
Prep.univ. dr. (2010-2011) Drept Public (2006-2008);
11. Costea Ioana Maria
Asist. univ. dr. (2011-2013) Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (2013-)
Asist. univ. drd. (2001-2005);
Drept Privat (2001-2007);
12. Dariescu Cosmin Asist. univ. dr. (2005-2006);
Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (2006-)
Prep. univ. (2006-2008)
Prep.univ. drd. (2008-2011) Drept Public (2006-2007);
13. Dobrilă Mirela Carmen
Asist. univ. drd. (2011-2013) Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2013-)
Asist. univ. drd. (2001-2008); Drept Privat (2001-2008);
14. Dominte Nicoleta Rodica
Lect. univ. dr. (2008-) Drept (2008-)
Prep. univ. (2006-2007);
Prep. univ. drd. (2008-2011) Drept Public (2006-2007);
15. Dunea Mihai
Asist. univ. drd. (2011-2012) Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2012-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 145

Nr.
Nume și Prenume Grad Didactic Catedră /Departament
crt.
Prep. univ. (1991-1993);
Prep. univ. drd. (1993-1994);
Asist. univ. drd. (1994-1998);
Drept Privat (1991-2008);
16. Durac Gheorghe Lect. univ. drd. (1998-1999);
Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (1999-2001);
Conf. univ. dr. (2001-2006);
Prof. univ. dr. (2006-)
Lect. univ. dr. (1989-1990); Drept (1989-1990);
17. Dvoracek Maria
Conf. univ. dr. (1990-1994) Drept Public (1990-1994)
Lect. univ. drd. (1991-1998);
18. Enache Marian Drept Privat (1991-1999)
Lect. univ. dr. (1998-1999)
Conf. univ. dr. (1990-1994);
19. Filip Gheorghe Drept Privat (1990-1999)
Prof. univ. dr. (1994-1999)
Prep. univ. (2006-2008)
Prep.univ. drd. (2008-2011) Drept Public (2006-2008);
20. Franț Ancuța Elena
Asist. univ. drd. (2011-2013) Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2013-)
Prep. univ. (2001-2005);
Drept Privat (2001-2008);
21. Gavrilescu Cristina Luiza Asist. univ. drd. (2005-2012)
Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2012-)
Prep. univ. (2001-2002);
Prep. univ. drd. (2002-2003);
Drept Public (2001-2008);
22. Gentimir Alina Mirabela Asist. univ. drd. (2003-2005);
Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2005-2008);
Lect. univ. dr. (2008-)
23. Georgescu Luca Prof. univ. dr. cons. (1993-1996) Drept Privat (1993-1996)
24. Georgescu Valentin Prof. univ. dr. cons. (1993-1996) Drept Privat (1993-1996)

25. Giurgiu Narcis Conf. univ. dr. (1990-1997) Drept Public (1990-1997)

26. Harbădă Maria Lect. univ. dr. (1991-1999) Drept Public (1991-1999)
Prep. univ. (2008-2011)
27. Iftimiei Andra Asist. univ. drd. (2011-2014) Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2014-)
28. Iftime Elena Lect. univ. dr. (1990-1993) Drept Privat (1990-1993)
Prep. univ. (2000-2001);
Prep. univ. drd. (2001-2003);
Drept Privat (2000-2008);
29. Irinescu Lucia Asist. univ. drd. (2003-2007);
Drept (2008-)
Lect. univ. drd. (2007-2011)
Lect. univ. dr. (2011-)
Drept (1989-1990)
30. Jakotă Vasile Mihail Prof. univ. dr. cons. (1989-2007)
Drept Privat (1990-2007)
Drept (1989-1990)
31. Loghin Octavian Prof. univ. dr. (1989-1994)
Drept Public (1989-1994)
Drept Privat (2004-2008);
32. Luchian Silvia Conf. univ. dr. (2004-)
Drept (2008-)
Prep. univ. drd. (1991-1993);
33. Lupșan Gabriela Drept Privat (1991-1995)
Asist. univ. drd. (1993-1995)
146 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și Prenume Grad Didactic Catedră /Departament
crt.
Lect. univ. dr. (1989-1990); Drept (1989-1990);
34. Lupu Gheorghe
Conf. univ. dr. (1990-1999) Drept Public (1990-1999)
Prep. univ. (2001-2002);
Prep. univ. drd. (2002-2005; Drept Privat (2001-2008);
35. Macovei Codrin
Asist. univ. dr. (2005-2007); Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (2007-)
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Drept (1989-1990);
36. Macovei Dumitru Conf. univ. dr. (1990-1996);
Drept Privat (1990-2001)
Prof. univ. dr. (1996-2001)
Lect. univ. dr. (1989-1990); Drept (1989-1990) ;
37. Macovei Ioan Conf. univ. dr. (1990-1994); Drept Privat (1990-2008);
Prof. univ. dr. (1994-2012) Drept (2008-2012)
Asist. univ. (1991-1993);
Mărculescu-Michinici Drept Public (1992-2008);
38. Asist. univ. drd. (1993-1998);
Maria Ioana Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (1998-)
Asist. univ. drd. (2006-2009)
Asist. univ. dr. (doctor în Istorie)
Drept Privat (2006-2008);
39. Mâță Dan Constantin (2009-2013)
Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (2013-)
Doctor în Drept - 2014
Drept Privat (2002-2003);
Mogîrzan Emanoil Lect. univ. drd. (2002-2005);
40. Drept public (2003-2008);
Corneliu Lect. univ. dr. (2005-)
Drept (2008-)
Prep. univ. (2006-2008)
Prep. univ. drd. (2008-2011) Drept Public (2006-2008);
41. Moldovan Carmen
Asist. univ. drd. (2011-2012) Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2012-)
Drept (1989-1990);
42. Olcescu Paul Conf. univ. dr. (1989-1997)
Drept Public (1990-1997)
Prep. univ. (1999-2001);
Prep. univ. drd. (2001-2002);
Drept Privat (1999-2008);
43. Panainte Vasile Septimiu Asist. univ. drd. (2002-2006);
Drept (2008-)
Lect. univ. drd. (2006-2008);
Lect. univ. dr. (2008-)
Lect. univ. dr. (1989-1990); Drept (1989-1990);
44. Piticari Gheorghe
Conf. univ. dr. (1990-1993) Drept Privat (1990-1993)
Drept (1989-1990)
Lect. univ. dr. (1989-1990);
45. Plăeșu Tudor Drept Public (1990-2008);
Conf. univ. dr. (1990-2009)
Drept (2008-2009)
Prep. univ. (1997-1999);
Drept Privat (1997-2008);
46. Popa Marina Gabriela Prep. univ. drd. (1999-2000);
Drept (2008-)
Asist. univ. drd. (2000-)
Prep. univ. (2006-2009)
Prep. univ. drd. (2009-2011) Drept Public (2006-2008);
47. Pupăzan George Claudiu
Asist. univ. drd. (2011-2014) Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2014-)
48. Radu Presură Cristina Prep. univ. drd. (1996-2001) Drept Privat (1996-2001)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Drept (1989-1990);
49. Radu Dumitru
Prof. univ. dr. (1990-1998) Drept Privat (1990-1998)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 147

Nr.
Nume și Prenume Grad Didactic Catedră /Departament
crt.
Prep. univ. (2006-2009) Drept Privat (2006-2008);
50. Rădulescu Tudor Vlad
Asist. univ. drd. (2009-2014) Drept (2008-2014)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Drept (1989-1990);
51. Răuschi Ștefan
Prof. univ. dr. (1990-2004) Drept Privat (1990-2004)
Lect. univ. dr. (1989-1990); Drept (1989-1990);
52. Sava Florin
Conf. univ. dr. (1990-1999) Drept Privat (1990-1999)
53. Sava Raluca Elena Asist. univ. drd. (2008-2009) Drept (2008-2009)
Prep. univ. (1999-2000); Drept Privat (1999-2008);
54. Striblea Marius Sebastian
Asist. univ. drd. (2000-) Drept (2008-)
55. Sulima Snejana Lect. univ. dr. (2012-) Drept (2012-)
Drept (1989-1990) ;
56. Theodoru Grigore Prof. univ. dr. cons. (1989-) Drept Public (1990-2008);
Drept (2008-)
Asist. univ. (1991-1993);
Asist. univ. drd. (1993-1994);
Lect. univ. drd. (1994-1998); Drept Public (1991-2008);
57. Toader Tudorel
Lect. univ. dr. (1998-1999); Drept (2008-)
Conf. univ. dr. (1999-2003);
Prof. univ. dr. (2003-)
Drept Public (2001-2007);
58. Toderașcu Ion Prof. univ. dr. (2001-2008)
Drept (2007-2008)
Tudurache Dan Lect. univ. drd. (2000-2004); Drept Privat (2000-2008);
59.
Constantin Lect. univ. dr. (2004-) Drept (2008-)
Drept (1989-1990);
60. Țațomir Nicolae Prof. univ. dr. cons. (1989-1996)
Drept Public (1990-1996)
Prep. univ. (2002-2004);
Drept Public (2002-2003);
Prep. univ. drd. (2004-2006);
61. Țiț Nicolae Horia Drept Privat (2002-2008);
Asist. univ. drd. (2006-2012);
Drept (2008-)
Asist. univ. dr. (2012-)
Prep. univ. drd. (1994-1997);
Asist. univ. drd. (1997-1999);
Ungureanu Carmen Drept Privat (1994-2008);
62. Asist. univ. dr. (1999-2000);
Tamara Drept (2008-)
Lect. univ. dr. (2000-2003);
Conf. univ. dr. (2003-)
Prep. univ. (2008-2010)
Prep.univ. drd. (2010-2011)
63. Urda Olga Andreea Drept (2008-)
Asist. univ. drd. (2011-2014)
Asist. univ. dr. (2014-)
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Drept (1989-1990);
64. Vrabie Genoveva Conf. univ. dr. (1990-1997);
Drept Public (1990-1999)
Prof. univ. dr. (1997-1999)
Drept (1989-1990);
65. Zolyneak Maria Conf. univ. dr. (1989-1991)
Drept Public (1990-1991)
66. Zotta Constantin Conf. univ. dr. (1989-1990) Drept (1989-1990)
67. Zup Iulia-Elena Lect. univ. dr. (2013-) Drept
148 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

SPECIALIZĂRI

învățământ**
Forma de
Cicluri de studii* Specializarea Durata studiilor

I.F. Drept 4 ani (2011-)


Zi Drept 4 ani (1989-2011)
Licență/ Studii
F.F. Drept 5 ani (1989-1999)
universitare de licență
5 ani (1999-2007)
F.R. Drept
4 ani (2005-)
Drept penal și drept internațional privat 1 an (1998-1999)
Probleme de drept civil, dreptul muncii, dreptul
Studii F.F. familiei, legislație economică, drept procesual 1 an (1990-1991)
Postuniversitar

postuniversitare civil
Științe penale 1 an (1990-1996)
F.R. Probleme speciale de drept public și privat 1 an (1999-2005)
Drept internațional public și privat 1 an (1996-2004)
Studii aprofundate Zi Drept privat internațional 1 an (2004-2005)
Științe penale 1 an (2004-2005)
Dreptul afacerilor 2 ani (2008-)
2 ani (2006-)
Drept european
1 an (2005-2006)
2 ani (2006-2008)
Zi Drept privat internațional
1 an (2005-2006)
2 ani (2006-)
Master/ Studii Științe penale
1 an (2005-2006)
universitare de
Criminalistică 2 ani (2011-)
masterat
Dreptul afacerilor 2 ani (2008-2012)
2 ani (2006-2012)
Drept european
1 an (2005-2006)
F.R. 2 ani (2006-2008)
Drept privat internațional
1 an (2005-2006)
2 ani (2006-2012)
Științe penale
1 an (2005-2006)
Drept (Drept penal, Dreptul comerțului 4 ani (1990-2005)
Zi
internațional, Drept privat comparat) 3 ani (2005-2011)
Doctorat/ Studii Drept (Drept penal, Dreptul comerțului
universitare de I.F. 3 ani (2011-)
internațional, Drept privat comparat)
doctorat
Drept (Drept penal, Dreptul comerțului 6 ani (1990-2005)
F.F.
internațional) 3 ani (2005-2011)
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de
licență; II - de masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora;
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu
frecvență redusă (F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F. - fără frecvență.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 149

STUDENȚI
1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994

învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 180 244 334 402 561
Zi
taxă 13 20 53 23 75 66
buget 278 223 530 808 937
Licență F.F.
taxa 1 1 1 45 2 85 4
buget
F.R.
taxă
F.F. taxă 40 31 13 32
Studii postuniversitare
F.R. taxă
Postuniversitare

Studii buget
Zi
aprofundate taxă
buget
Zi
Studii de masterat taxă
F.R. taxă
Zi buget
Doctorat buget 21 25 28 41
F.F.
taxă
Total nr. studenți 459 529 13 921 20 1349 25 1731 70

1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999


învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 629 733 774 691 656 176
Zi
taxă 56 71 47 101 47 114 40 99 63
buget 1020 731 397 298 329 8
Licență F.F.
taxa 4 3 7 11 2
buget
F.R.
taxă
F.F. taxă 30 31 31
Studii postuniversitare
F.R. taxă
Postuniversitare

Studii buget 10 8 10
Zi
aprofundate taxă
buget
Zi
Studii de masterat taxă
F.R. taxă
Zi buget
Doctorat buget 42 46 43 41 36
F.F.
taxă 8 8 9
Total nr. studenți 1781 71 1591 101 1286 114 1097 99 1073 247
150 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

învățământ

Forma de
finanțare
Forma de

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 795 107 818 83 864 74 463 55 821 69
Zi
taxă 12 69 12 69 12 435 27 537 27
buget
Licență F.F.
taxă
buget 175 4 135 1 108 1 57 1
F.R.
taxa 221 5 302 4 302 4 691 3 795 5
F.F. taxă
Studii postuniversitare
F.R. taxă 30 23 34 35 77
Postuniversitare

Studii buget 24 20 32 53 101


Zi
aprofundate taxa
buget
Zi
Studii de masterat taxă
F.R. taxă
Zi buget 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1
Doctorat buget 38 37 38 32 25
F.F.
taxă 8 10 8 3 2
Total nr. studenți 1293 130 1415 101 1459 95 1771 88 2359 102

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009


învățământ

Forma de
finanțare
Forma de

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii*
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

buget 811 86 806 84 877 84 785 84 Total


842 63
Zi
taxă 652 41 663 46 609 52 698 110 659 45
Studii universitare de buget
F.F.
licență taxă
buget 1
F.R.
taxa 883 9 957 10 883 10 898 12 952 11
F.F. taxă
Postuniversitare

Studii postuniversitare
F.R. taxă 27

Studii buget 33
Zi
aprofundate taxa 69
buget
51 2 56 1 130 149 12
Studii universitare de Zi
taxă
109 2 56 3 113 13 194 17
masterat
F.R. taxă
115 1 146 276 294 2
Zi 1 1 buget
2 2 7 7 8 8 12 12
Studii universitare de
19 buget
16 12 3 2
doctorat F.F.
3 taxă
10 14 25 33
Total nr. studenți 2498 137 2729 149 2660 157 2937 227 3137 162
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de
licență; II - de masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora.
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 151

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

învățământ**

Forma de
finanțare
Forma de

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 898 72 890 60 880 62
I.F.
taxă 628 13 435 11 337 22
Studii universitare de buget 825 47 855 72
licență ZI
taxă 761 34 831 31

F.R. taxa 1018 5 1047 6 942 13 654 3 564 2


buget 247 10 254 16 221 8
I.F.
taxă 135 16 143 167
Studii universitare de
buget 145 7 179 7
masterat Zi
taxă 197 23 87 10
F.R. taxă 294 9 325 4 189 3
buget 6 11 13
I.F.
taxă 3 3 3
Studii universitare de buget 1 1 1 1
Zi
doctorat taxă
buget
F.F.
taxă 43 42 36 30 22
Total nr. studenți 3284 126 3367 131 3084 127 2420 90 2207 94
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu
frecvență redusă (F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F. - fără frecvență.

REVISTE
1. Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Științe Juridice
(1989-).

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
 Sesiunea de Drept din cadrul manifestărilor științifice consacrate „Zilelor Universității”
(octombrie 1989 - 2014). Sesiunea omagială „Dimitrie Alexandresco” (2000); „Modalitățile
de integrare socio-profesionale” (2001); „Perfecționarea legislației penale”, în colaborare
cu Asociația Română de Științe Penale; Sesiunea omagială internațională organizată cu
prilejul împlinirii a 150 ani de învățământ juridic românesc (2005);
 Conferința Europeană privind Drepturile Omului (manifestare internațională), în
colaborare cu Institutul „A.D. Xenopol” Iași și Institutul European Iași (aprilie 1994);
 Patrulaterul Facultăților de Drept de la Universitățile București, Cluj-Napoca, Sibiu (aprilie
1998); în colaborare cu Facultățile de Drept din Bălți, Cahul și Chișinău (noiembrie 2007);
 Hexagonul Facultăților de Drept de la Universitatea București, Cluj Napoca, Timișoara,
Sibiu, Craiova (începând cu anul 2003, fiecare facultate fiind gazdă, prin rotație);
 Concursul de procese simulate „Gheorghe Beleiu” (octombrie 2001, noiembrie 2002);
Drept comunitar (martie 2009); Drept civil (mai 2009); Drepturile Omului; Drept Civil
(aprilie 2014);
152 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

 Sesiunea de comunicări științifice „Reforma justiției penale”, în c cu Asociația Română de


Științe Penale: (mai 2002 - 2003, noiembrie 2006);
 Simpozioanele comemorative: „Paul Demetrescu” (mai 2002, 2003); „Mihai Vasile Jakotă
(1917-2007) - In Memoriam” (octombrie 2007);
 Caravana Uniunii Europene-o zi pentru Europa. Dezbaterea „Proiectul noului cod civil-
discutii, comentarii, critici”; Masa rotundă „Concordanța legislației penale și procesual
penale române cu cea europeană” (octombrie 2003);
 Simpozionul „Dreptul contemporan între suveranitate națională și interdependență.
Revizuirea Constituției României - bilanț și perspective” (decembrie 2003);
 Prelegerile în domeniul Dreptului Internațional Privat și Dreptulului Spațial, în colaborare
cu Universitatea din Rovaniemi, Finlanda (martie 2004);
 Seminarul „Fenomenul corupției: Aspecte etice, economice, politice și juridice” și
prelegeri susținute de Tom Rawlings, judecător Junevile Court, Georgia – Statele Unitea
ale Americii (decembrie 2006);
 Școala de vară „Protecția europeană a drepturilor omului”: ediția I: în colaborare cu
Institutul Internațional al Drepturilor Omului, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție și cu Procuratura Specială contra Delictelor Economice legate de Corupție
(Spania) (august - septembrie 2006); ediția a II-a: în colaborare cu Institutul Internațional
pentru Drepturile Omului René Cassin (Strasbourg) (august - septembrie 2007); ediția a
III-a: în colaborare cu Institutul Internațional pentru Drepturile Omului René Cassin
(Strasbourg) (septembrie 2008);
 Dezbaterile, în colaborare cu Ministerul Justiției: „Reforma Codului penal și a Codului de
procedură penală” (noiembrie - decembrie 2007); „Proiectul noului Cod de procedură
penală” (octombrie 2008);
 Masa rotundă a studenților ELSA cu tema: „Probleme teoretice și practice ale protecției
drepturilor fundamentale la nivel național și european” (octombrie 2007);
 Conferința „Perspective juridice ale studentului la Drept - Să învățăm de la maeștri”
(octombrie 2008);
 Conferința pe tema dreptului la liberă exprimare „Ai dreptul să eliberezi cuvintele”, în
colaborare cu ELSA (mai 2009);
 Sesiunea internă de Seminarii: „Instituții și principii de drept comunitar”, „Lex pacta”,
„Infracțiuni pe internet” (martie 2009);
 Proiectele: „Stop abandonului școlar” (decembrie 2008); „Perspective ale studentului în
Drept” (martie 2009), „Lawyers at Work” (aprilie 2009);
 Conferința „Medierea, Perspective asupra unei profesii liberale” (martie 2010);
 Seminarul „Elemente de drept al concurenței-abordări comunitare și naționale”, în
parteneriat Consiliul Concurenței (mai 2010);
 Conferința interactivă: Mica reformă în justiție, Implicațiile în practică ale Legii nr.
202/2010 pentru accelerarea soluționării proceselor, partener Curtea de Apel Iași (martie
2011);
 Sesiunea științifică „Noua legislație penală - o nouă etapă în consolidarea statului de drept
român”, în parteneriat cu Asociația Internațională de Drept Penal-AIDP și Asociația
Română de Științe Penale - ARSP (octombrie 2011);
 Conferința de lansare a programului „Busolă în Carieră” (noiembrie 2011);
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 153

 Lansarea burselor Boștina & Asociații (octombrie 2012);


 Conferința Internațională „Drept național și drept european” (octombrie 2012);
 Conferința „Protecția vieții private, garanții juridice naționale și europene” (aprilie 2013);
 Conferința internațională regională a Asociației Internaționale de Drept Penal (AIDP):
„Represiunea penală în contextul crizei economice și al creșterii criminalității la nivel
european și global”, București, în parteneriat cu Asociația Română de Științe Penale,
Asociația Franceză de Științe Penale, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru loan
Cuza” din Iași (mai 2013);
 Conferința „Revizuirea Constituției României. Teze fundamentale” (mai 2013);
 Conferința „Criminalist pentru o zi” (iunie 2013);
 Conferința „Reforma în justiție și impactul asupra generației tinere”, în parteneriat cu
Asociația Europeană a Studenților în Drept ELSA (noiembrie 2013);
 Dezbaterea „Perspective juridice - Arbitraj și mediere” (ianuarie 2014);
 Concurs „Telders International Law Moot Court Compétition”, a 36-a ediție, runda
națională (februarie - martie 2014)Conferința „L’évolution de la protection constitutionnelles
des droits et libertés fondamentaux en France depuis 1958” (martie 2014);
 Conferința „La démocratisation de l’Europe Centrale et Orientale vingt cinq ans après la
chute du Mur de Berlin” (martie 2014);
 Conferința Internațională de Criminalistică „Fii Criminalist!” (aprilie 2014);
 Conferința „Perspective Juridice-Media Law” (aprilie 2014);
 Lansare de carte In Memoriam Octavian Ionescu 1901-1990 (octombrie 2014);
 Conferința Internațională „Uniformization Of The Law - Legal Effects And Social. Political,
Administrative Implications” (octombrie 2014);
 Conferința Internațională Francofonă a doctoranzilor în drept penal „Protecția Penală a
Drepturilor și Libertăților Fundamentale” (noiembrie 2014);
 Conferințele și prelegerile susținute de personalități și oficiali din domeniul juridic: Pedro
Munar Bernat, decanul Facultății de Drept, Universitatea Palma de Mallorca (februarie
2007); David Tartter, procuror general-adjunct, Vermount – Statele Unite ale Americii
(martie 2007); Matti Niemivuo, decanul Facultății de Drept Rovanimeni - Finlanda (mai
2009); Marc Jaegger, Președintele Tribunalului de Prima Instanță al Comunităților
Europene; Valeriu Ciucă, judecător european (octombrie 2009); Cătălin Predoiu, Ministrul
Justiției; Marc Cogen, profesor de Drept internațional la Universitatea Gent (februarie
2010); Excelența Sa, Ernesto Pinto-Bazurco Rittler, ambasadorul Republicii Peru în
România, profesor universitar la Universitatea din Lima; Bogdan Mănoiu, Ministru
Secretar de Stat; prof. univ. dr. Andrei Popescu, Subsecretar de Stat - Agentul
Guvernamental pentru Curtea de Justiție și Tribunalul Uniunii Europene; Horațiu Răzvan
Radu, Subsecretar de Stat - Agentul Guvernamental pentru CEDO (martie 2010); Philippe
Claret, profesor la Universitatea Montesquieu Bordeaux IV; François Frison-Roche,
profesor la Université Paris II Panthéon-Assas (mai 2011); Patrick Le Mestre, profesor la
Universitatea Lorient Bretaghe-Sud (mai 2012); Excelența Sa Martin Harris, ambasadorul
Marii Britanii în România (noiembrie 2013); Philippe Claret, profesor la Universitatea
Montesquieu Bordeaux IV (martie 2014);
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru


Ioan Cuza” Iași este una dintre cele mai dinamice facultăți din punct de vedere al programelor
educaționale, al numărului de studenți, al perfecționării cadrelor didactice și al modernizării
spațiilor de învățământ. Deși facultatea apare în structura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
în 1962, tradiția învățământului economic la nivel academic a început la Iași în 1843, odată cu
primul curs de economie politică predat de Ion Ghica la Academia Mihăileană.
Înființarea, în 1962, a Facultății de Științe Economice sub auspiciile Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a marcat începuturile consacrării „școlii ieșene de economie”.
Până în 1990, au funcționat următoarele specializări: Economia Industriei, Construcțiilor și
Transporturilor; Finanțe-Contabilitate; Economia Agriculturii; Contabilitate și Economie
Agrară. După 1990, programele educaționale și structura facultății au fost integral reformulate,
bazându-se pe următoarele direcții prioritare:
 Recuperarea veritabilelor principii, evoluții analitice și scopuri normative ale
științelor economice și ale științelor de gestiune prin restructurarea planurilor de
învățământ;
 Restructurarea activității didactice și de cercetare științifică, accentuându-se
deopotrivă importanța formării spiritului critic, a gândirii creative și a competențelor
profesionale ale studenților sub imperativul libertății academice, în alegerea și
dezvoltarea temelor de cercetare;
 Ameliorarea calitativă și diversificarea ofertei educaționale pentru a răspunde
exigențelor reformei economice, instituționale și politice, pe de o parte, și
dezideratelor instituirii unei societăți democratice și a unei economii de piață
evoluate, pe de altă parte;
 Sincronizarea activității de educație și de cercetare din facultate cu cea din școlile
occidentale similare prin dezvoltarea unor programe de cooperare internațională.
În anul 1999, facultatea și-a schimbat denumirea în „Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor” pentru a contura mai clar cele două domenii majore ale educației
academice: științele economice - cu orientare spre teoria economică și administrarea afacerilor -
cu orientare spre „business”.
Din anul 2005, facultatea a trecut la aplicarea sistemului Bologna: trei ani (180 credite)
- studii universitare de licență, doi ani (120 de credite) - studii universitare de masterat, trei
ani - studii universitare de doctorat. Studiile universitare de licență vizează dobândirea de
abilități și competențe generale, pentru a răspunde cerințelor tot mai dinamice de pe piața
muncii și pentru a da o mai mare libertate studenților în alegerea traseului de studii de
specializare prin master academic sau profesional.
În ultimii ani, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a înregistrat
schimbări importante de ordin cantitativ și structural, dobândind o bună reputație în
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 155

învățământul superior economic din România. Dezvoltarea organizațională, creșterea calității


activităților desfășurate și dobândirea reputației internaționale a „școlii economice ieșene”
constituie direcțiile strategice ale următoarei perioade.
Misiunea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor este să ofere educație de
înaltă calitate în scopul dezvoltării capacității intelectuale, a caracterului moral și a
cunoștințelor de specialitate ale studenților, ca premise esențiale ale formării de elite
profesionale, și să dezvolte cercetarea științifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei
culturi economice, a valorilor libertății economice și politice și a spiritului antreprenorial.
Pe lângă preocupările de îmbunătățire a programelor educaționale, facultatea noastră a
urmărit dezvoltarea activității de cercetare științifică. Dacă înainte de anul 1990, cercetarea
științifică a fost marcată de lipsa deschiderii către cercetările de vârf dezvoltate pe plan
internațional și de absența accesului la surse informaționale de actualitate, după anul 1990 se
remarcă atât o intensificare a colaborării dintre colectivele de cercetare din cadrul facultății și
cele din universități din străinătate, cât și un acces nelimitat la cele mai noi apariții editoriale
din domeniul economic. Astfel, anul 1990 marchează și în cercetarea științifică momentul
unei deschideri către dezvoltarea de programe de cercetare comune cu parteneri din
universități de prestigiu și restructurarea conținutului programelor educaționale și a cursurilor.
În primii ani de după 1990, activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice ale
facultății s-a concretizat în apariția a numeroase cursuri și caiete de lucrări în domenii
specifice, devenite prioritare ca urmare a noilor schimbări economice și instituționale
realizate: contabilitate, finanțe, microeconomie, macroeconomie, management, marketing,
sisteme informaționale pentru afaceri, statistică etc. După anul 2000, eforturile cadrelor
didactice s-au orientat, cu precădere, spre publicarea de articole științifice în reviste și baze de
date internaționale, ceea ce a dus la creșterea vizibilității internaționale a instituției noastre.
Activitatea de cercetare științifică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea
Afacerilor a fost organizată pe catedre (Contabilitate, Economie Politică, Finanțe și monedă,
Informatică economică, Management-Marketing, Statistică, prognoză, economie
agroalimentară și a mediului), iar din 2008 pe departamente (Departamentul de Administrarea
Afacerilor și Departamentul de Economie, Analiză Cantitativă și Sisteme Informaționale),
prin organizarea de seminarii științifice, participarea la manifestări științifice naționale sau
internaționale, dezvoltarea de programe de cercetare interdisciplinare.
De asemenea, în perioada 1990-2000, în cadrul facultății au fost organizate patru centre
de cercetare științifică: Centrul de Cercetări în Finanțe, Centrul de Cercetare și Instruire în
Sisteme Informaționale pentru Conducere (CeSINCON), Centrul de Cercetare în Management
(CEMEX) și Centrul de Cercetări în Statistică. În cadrul acestor centre de cercetare sunt
organizate, cu regularitate, dezbateri științifice la care sunt invitate atât persoane din mediul
academic, cât și din mediul de afaceri sau din alte instituții publice. Rezultatul acestor
dezbateri se concretizează, de regulă, în elaborarea de articole științifice publicate în reviste
de specialitate sau în volume ale unor manifestări științifice naționale sau internaționale.
În anul 2008, în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor a fost creat
Departamentul de Cercetare Științifică. Rolul acestui departament este, în primul rând, de
catalizator între actorii implicați în activitatea de cercetare, prin asigurarea cadrului
instituțional și informațional, dezvoltarea de know-how și formarea de abilități de cercetare și
publicare. În al doilea rând, acest departament are rolul de inițiere și desfășurare de activități
156 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

de cercetare propriu-zisă, întrucât cercetătorii din acest departament își vor desfășura
activitatea de cercetare nu în locul cadrelor didactice ale facultății, ci împreună cu acestea.
Prin această inițiativă s-a urmărit dezvoltarea activității de cercetare în strânsă legătură cu cea
didactică, prin colaborarea cu parteneri academici, din mediul de afaceri și din instituții de
cercetare, pentru a obține realizarea profesională completă a membrilor comunității
profesorale, a absolvenților de licență, master, doctorat și studii postdoctorale. Pe termen
lung, sunt vizate schimbări în comportamentul membrilor comunității facultății privind
poziția față de activitățile de cercetare, creșterea numărului celor implicați în formarea de
abilități pentru cercetare, creșterea numărului studenților atrași în activitățile de cercetare.
Toate acestea se vor traduce în creșterea vizibilității cercetării fundamentale și aplicative din
cadrul facultății pe plan local, național și internațional.
Finanțarea activității de cercetare științifică s-a asigurat prin proiecte și granturi de
cercetare acordate de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării în urma desfășurării
unor competiții naționale, dar și de către agenți economici sau organisme neguvernamentale.
De asemenea, în ultimii ani s-au realizat proiecte care au asigurat finanțarea activității de
cercetare științifică de către organisme internaționale (Banca Mondială, Comisia Europeană
etc.), ale căror rezultate au fost valorificate prin publicarea de cărți și articole în reviste de
specialitate din țară și străinătate sau prin participarea la manifestări științifice.
Adoptarea măsurilor de reforme economice impuse de trecerea la sistemul economiei de
piață (1990) a generat în mediul academic dezbateri aprinse cu privire la schimbările
structurale și instituționale necesare sau la efectele economice generate de aceste măsuri.
Mediul economic ieșean a fost animat de dezbateri științifice în care erau abordate cu
profesionalism aceste probleme legate de trecerea la un alt sistem economic. În primii ani de
după 1990, în centrul discuțiilor academice s-au situat aspectele legate de măsurile care se
impun pentru realizarea tranziției la sistemul economiei de piață. Ulterior, preocupările
economiștilor ieșeni s-au canalizat spre problema aderării țării noastre la Uniunea Europeană,
și, implicit, a integrării economice și financiare. Necesitatea oferirii de soluții economice la
aceste probleme a impus organizarea în cadrul facultății a numeroase conferințe naționale și
internaționale. Astfel, în cadrul instituției noastre există tradiția organizării anuale a acestor
conferințe care se înscriu în cadrul manifestărilor științifice prilejuite de Zilele Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ritmul reformării economiei și amploarea proceselor de
restructurare necesare au necesitat, uneori, reunirea specialiștilor la tribuna dezbaterilor în mai
multe perioade ale anului. Luna octombrie a fiecărui an a devenit, în instituția ieșeană, luna
dezbaterilor științifice, a schimburilor de idei, a manifestării spiritului critic și a oferirii de
soluții practice la problemele economice de interes major. La aceste manifestări științifice
sunt invitate personalități importante din țară și străinătate, profesori de la alte instituții de
învățământ superior sau persoane din mediul de afaceri, de la instituții bancare, financiare etc.
Efervescența ideilor expuse la aceste manifestări a generat elaborarea de articole
științifice de înalt nivel teoretic și aplicativ reunite în volumele conferințelor organizate cu
ocazia Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, volume publicate la edituri din țară
recunoscute.

Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI


UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 157

CONDUCEREA FACULTĂȚII
1989-1990
Decan Conf. univ. dr. Ronelia Davideanu
Prodecani Conf. univ. dr. Anton Rotaru
Conf. univ. dr. Silvia Petrescu
Secretar științific Conf. univ. dr. Pătru Dumitru
Secretar șef Elena Costăchescu

1990-1992
Decan Conf. univ. dr. Dumitru Zaiț (1990-1991)
Conf. univ. dr. Teodor Gherasim (1991-1992)
Prodecani Lect. univ. dr. Ioan Belei
Lect. univ. drd. Gabriel Ștefura
Secretar științific Conf. univ. dr. Dumitru Oprea
Secretar șef Elena Costăchescu

1992-1996
Decan Prof. univ. dr. Mihai Țarcă (1992-1995)
Prof. univ. dr. Vasile Turliuc (1995-1996)
Prodecani Prof. univ. dr. Ioan Belei (1992-1995)
Prof. univ. dr. Spiridon Pralea (1995-1996)
Lect. univ. dr. Gabriel Ștefura
Secretar științific Prof. univ. dr. Willi Păvăloaia
Secretar șef Elena Costăchescu

1996-2000
Decan Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
Prodecani Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Prof. univ. dr. Emil Maxim
Secretar științific Prof. univ. dr. Neculai Clipa
Secretar șef Elena Costăchescu (1996-1997)
Ing. Cristina Hanganu (1997-2000)

2000-2004
Decan Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Prodecani Prof. univ. dr. Dinu Airinei
Prof. univ. dr. Nicolae Clipa (2000-2001)
Prof. univ. dr. Vasile Ișan (2001-2004)
Prof. univ. dr. Emil Maxim
Secretar științific Prof. univ. dr. Mihai Grădinaru (2000-2001)
Prof. univ. dr. Alexandru Tofan (2001-2004)
Administrator șef Ing. Gabriel Pal (2000-2001)
Ing. Liviu Grama (2001-2004)
Secretar șef Ing. Cristina Hanganu
158 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

2004-2008
Decan Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Prodecani Prof. univ. dr. Dinu Airinei
Prof. univ. dr. Vasile Ișan
Prof. univ. dr. Emil Maxim
Conf. univ. dr. Constantin Toma
Cancelar Conf. univ. dr. Carmen Pintilescu
Administrator șef Ing. Liviu Grama
Secretar șef Ing. Cristina Hanganu

2008-2012
Decan Prof. univ. dr. Dinu Airinei
Prodecani Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Prof. univ. dr. Marin Fotache
Prof. univ. dr. Emil Maxim
Conf. univ. dr. Costel Istrate
Cancelar Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu
Administrator șef Ing. Liviu Grama
Secretar șef Ing. Cristina Hanganu

2012-
Decan Prof. univ. dr. Dinu Airinei
Prodecani Prof. univ. dr. Vasile Cocriș
Conf. univ. dr. Cristian Popescu
Conf. univ. dr. Teodora Roman
Conf. univ. dr. Costel Istrate
Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu
Administrator șef Ing. Liviu Grama
Secretar șef Ing. Cristina Hanganu
STRUCTURA FACULTĂȚII

1989-1990; 1990-1992
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1989-1990 1990-1991 1991-1992
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Contabilitate și Finanțe Prof. univ. dr. Florea Ion 34 1
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză economică Prof. univ. dr. Neagu Toader (1990-1991) 21 1 21 1
Economie agrară și statistică* Prof. univ. dr. Costache Secrieru 8 1 6 1
Prof. univ. dr. Mihai Todosia (1989-1990)
Economie Politică 14 2 12 2 11 2
Prof. univ. dr. Vasile Nechita (1990-1992)
Finanțe și credit Conf. univ. dr. Voinea Gheorghe 12 1 12 1
Conf. univ. dr. Gherasim Toader (1990-1991)
Management-Marketing 15 3 12 3
Conf. univ. dr. Nica Panaite (1991-1992)
Statistică (catedră desprinsă de Economie agrară) Prof. univ. dr. Mihai Țarcă (1991-1992) 4 1

1992-1996
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Contabilitate, Informatică de gestiune
Prof. univ. dr. Petriș Rusalim 25 1 28 1 30 1 31 1
și Analiză economică
Economie agrară Conf. univ. dr. Victor Pekar 7 1 7 1 7 1 7 1
Economie politică Prof. univ. dr. Vasile Nechita 11 1 12 1 12 1 14 1
Finanțe și credit Prof. univ. dr. Gheorghe Voinea 16 2 16 2 18 2 18 1
Prof. univ. dr. Nica Panaite (1992-1993)
Management-Marketing 20 3 21 1 23 1 24 1
Prof. univ. dr. Toader Gherasim (1993-1996)
Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba (1992-1995)
Statistică și econometrie 4 1 5 1 6 1 6 1
Prof. univ. dr. Mihai Țarcă (1995-1996)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)
159
160

1996-2000
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Contabilitate și analiză economică Prof. univ. dr. Petriș Rusalim 13 1 15 1
Contabilitate, Informatică de gestiune și
Prof. univ. dr. Ioan Belei 31 1 31 1
Analiză economică
Economie agrară Prof. univ. dr. Mihai Grădinariu 16 1 9 1 9 1 9 1
Economie politică Prof. univ. dr. Ion Ignat 11 1 13 1 15 1 12 1
Finanțe și credit Prof. univ. dr. Gheorghe Voinea 19 2 20 2 17 2 15 2
Informatică Economică Conf. univ. dr. Dinu Airinei 16 1 14 1
Management-Marketing Prof. univ. dr. Octavian Jaba 26 2 24 2 24 2 23 2
Statistică și econometrie Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba 7 1 8 1 13 1 10 1

2000-2004
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
catedră/Departament
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Prof. univ. dr. Rusalim Petriș (2000-2003)
Contabilitate și analiză economică 18 1 18 1 18 1 17 1
Conf. univ. dr. Ioan Berheci (2003-2004)
Economie Politică Prof. univ. dr. Ion Ignat 17 1 18 1 23 1 24 1
Finanțe și monedă Prof. univ. dr. Gheorghe Filip 23 2 21 2 26 2 25 2
Informatică economică Prof. univ. dr. Tudorel Fătu 25 1 25 1 26 1 25 1
Management-Marketing Prof. univ. dr. Nica Panaite 28 2 29 2 29 2 29 2
Statistică, prognoză, economie
Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba 21 1 19 1 22 1 22 1
agroalimentară și a mediului
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)
2004-2008
Numărul angajaților/An universitar
Denumire catedră/Departament Șef catedră 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Contabilitate Conf. univ. dr. Ioan Berheci 17 1 16 1 16 1
Departamentul de Administrarea Afacerilor Conf. univ. dr. Constantin Toma 87 1
Departamentul de Economie, Analiză cantitativă
Prof. univ. dr. Ion Ignat 69 1
și Sisteme informaționale
Economie Politică Prof. univ. dr. Ion Ignat 24 1 23 1 23 1
Finanțe și monedă Prof. univ. dr. Gheorghe Filip 25 1 25 1 25 1
Informatică economică Prof. univ. dr. Marin Fotache 24 1 23 1 23 1
Management-Marketing Prof. univ. dr. Dumitru Zaiț 28 1 28 1 28 1
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și
Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba 20 1 19 1 19 1
a mediului
Școala doctorală de economie Prof. univ. dr. Ion Pohoață 1 1 1
2008-2012
Denumire catedră/Departament Șef catedră Numărul angajaților/An universitar
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Departamentul de Administrarea Afacerilor Conf. univ. dr. Constantin Toma 85 2 85 2 83 2 82 2
Departamentul de Cercetare Prof. univ. dr. Adriana Zaiț 3 3 3 3
Departamentul de Economie, Analiză cantitativă
Prof. univ. dr. Ion Ignat 70 4 70 4 71 4 71 4
și Sisteme informaționale
Școala doctorală de economie Prof. univ. dr. Ion Pohoață 2 2 2 2
2012 –
Numărul angajaților/An universitar
Denumire Departament Șef departament 2012-1013 2013-2014
Didactic Nedidactic Didactic Nedidactic
Departamentul Contabilitate, Informatică economică și Statistică Prof. univ. dr. Florin Dumitriu 46 3 46 3
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI • ANUAR (1989-2014)

Departamentul Economie și Relații Internaționale Prof. univ. dr. Ion Pohoață 29 1 29 1


Departamentul Finanțe, Monedă și Administrație Publică Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei 32 2 29 2
Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor Prof. univ. dr. Constantin Sasu 38 35
Departamentul de Cercetare Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu 3 3
161

Școala doctorală de economie Prof. univ. dr. Adriana Prodan 2 2


162 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

CADRE DIDACTICE
Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
1. Agache Ioan Conf. univ. dr. (1989-1990) Contabilitate și Finanțe (1989-1990)
2. Agheorghicesei Mihai Lect. univ. drd. (1990-1997) Management-Marketing (1990-1997)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Asist. univ. drd. (1989-1990);
economică (1990-1998);
Lect. univ. drd. (1990-1997);
Informatică Economică (1998-2007);
3. Airinei Dinu Lect. univ. dr. (1997-1998);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (1998-2000);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2000-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Informatică Economică (2000-2007);
Amariei Mihail Asist. univ. drd. (2000-2007);
4. Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Augustin Asist. univ. dr. (2007-2014)
informaționale (2007-2014)
Prep. univ. drd. (1996-1997); Management-Marketing (1996-2007);
Asist. univ. drd. (1997-2001); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
5. Anastasiei Bogdan
Lect. univ. drd. (2001-2006); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2006-) (2012-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Lect. univ. dr. (1989-1993);
economică (1990-1998);
6. Andone Ioan Conf. univ. dr. (1993-1995);
Informatică Economică (1998-2007);
Prof. univ. dr. (1995-2014)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
informaționale (2007-2014)
Economie politică (2002-2007);
Andrei Luminița Lect. univ. dr. (2002-2005);
7. Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
(Cocârță) Conf. univ. dr. (2005-);
informaționale (2007-)
8. Andrieș Marius-Alin Lect. univ. dr. (2012-) Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Asist. univ. drd. (2007-2009);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
9. Anton Sorin Gabriel Asist. univ. dr. (2007-2011);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Lect. univ. dr. (2011-)
Asist. univ. drd. (2007-) Administrarea Afacerilor (2007-2012);
10. Apostol Ciprian Asist. univ. dr. (2007-2011); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Lect. univ. dr. (2011-) (2012-)
Statistică și econometrie (1998-2000);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Lect. univ. drd. (1998-1999);
mediului (2000-2007);
Lect. univ. dr. (1999-2002);
11. Asandului Laura Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (2002-2007);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2007-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Statistică (1991-1992);
Statistică și econometrie (1992-2000);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Lect. univ. drd. (1991-1997);
mediului (2000-2007);
12. Atudorei Vasile Lect. univ. drd. (1997-2007);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Asist. univ. drd. (2007-)
informaționale (2007-2012);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 163

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prep. univ. drd. (1992-1995);
13. Babiaș Mihaela Statistică și econometrie (1992-1999)
Asist. univ. drd. (1995-1999)
Asist. univ. drd. (1993-1997);
14. Baciu Daniela Statistică și econometrie (1993-1999)
Lect. univ. dr. (1997-1999)
Prep. univ. drd. (1996-1997);
Economie Politică (1996-2007);
Asist. univ. drd. (1997-2001);
Baciu Livia Loredana Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
15. Lect. univ. drd. (2001-2005);
Codruța informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2005-2014);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prof. univ. dr. (2014-)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Balan Christiana informaționale (2007-2012);
16. Lect. univ. dr. (2007-)
Brigitte Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Prof. univ. dr. cons. (1991-
17. Bărbat Alexandru Statistică (1991-1992)
1992)
Management-Marketing (1998-2007);
Lect. univ. drd. (1998-2002);
Bedrule-Grigoruță Administrarea Afacerilor (2007-2012);
18. Conf. univ. dr. (2002-2006);
Maria Viorica Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. (2006-)
(2012-)
Lect. univ. dr. (1989-1990); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
19. Belei Ioan Conf. univ. dr. (1990-1992); Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Prof. univ. dr. (1992-1998) economică (1990-1998)
Prep. univ. drd. (2002-2005);
Finanțe și monedă (2002-2007);
Asist. univ. drd. (2005-2007);
20. Bercu Ana Maria Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-2013);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Asist. univ. drd. (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Lect. univ. drd. (1990-1997);
21. Berheci Ioan economică (1990-1998);
Lect. univ. dr. (1997-2002);
Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
Conf. univ. dr. (2002-2009)
Administrarea Afacerilor (2007-2009)
Prep. univ. drd. (2000-2004); Contabilitate și analiză economică (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2004-2007); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
22. Berheci Maria (Grosu)
Lect. univ. dr. (2007-2014); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-) (2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2004); Contabilitate și analiză economică (2000-2007);
Bețianu Leontina Asist. univ. drd. (2004-2005); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
23.
(Păvăloaia) Lect. univ. dr. (2005-2014); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-) (2012-)
Prep. univ. drd.(2007-2013); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
24. Bilan Irina Asist. univ. drd.(2013-2014); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Lect. univ. dr. (2014-) (2012-)
Lect. univ. drd. (1989-1992); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
25. Bilaus Mihaela
Lect. univ. dr. (1992-1998) Finanțe și credit (1990-1998)
Prep. univ. drd. (1992-1994); Finanțe și credit (1992-2000);
Boariu Angela Asist. univ. drd. (1994-1997); Finanțe și Monedă (2000-2007);
26.
(Roman) Lect. univ. dr. (1997-2004); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2004-) Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
164 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Asist. univ. drd. (2007-2011); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Bobâlcă Iuliana
27. Lect. univ. dr. (2011-2014); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Claudia
Conf. univ. dr. (2014-) (2012-)
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
mediului (2000-2007);
Asist. univ. drd (2000-2002);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
28. Borza Mioara Lect. univ. drd. (2002-2006);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2006-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Prep. univ. drd. (1997-2000);
29. Brava Ioan economică (1997-1998);
Asist. univ. drd. (2000-2001)
Informatică Economică (1998-2001)
Lect. univ. drd. (1997-1998); Economie Politică (1997-2007);
Lect. univ. dr. (1998-2000); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
30. Brăilean Tiberiu
Conf. univ. dr. (2000-2002); informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2002) Economie și Relații Internaționale (2012-)
Conf. univ. dr. (1990-1992);
31. Brînză Aurel Management-Marketing (1990-2004)
Prof. univ. dr. (1992-2004)
Asist. univ. drd. (1989-1990); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. drd. (1990-1992); Finanțe și credit (1990-2000);
32. Bucătaru Dumitru Lect. univ. dr. (1992-2000); Finanțe și monedă (2000-2007);
Conf. univ. dr. (2000-2004); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2004-) Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Lect. univ. dr. (1989-1998); economică (1990-1998);
33. Budugan Dorina Conf. univ. dr. (1998-2001); Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
Prof. univ. dr. (2001-2014) Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-2014)
Asist. univ. dr. (2007-2010); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
34. Butnaru Gina Ionela Lect. univ. dr. (2010-2013); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2013-) (2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2002);
Finanțe și monedă (2000-2007);
Căpraru Bogdan Asist. univ. drd. (2002-2007);
35. Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Sebastian Lect. univ. dr. (2007-2013);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
36. Cecal Irina Anca Lect. univ. dr. (2007-) informaționale (2007-2012);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prep. univ. drd. (1993-1998);
37. Chelariu Cristian Management-Marketing (1993-1999)
Asist. univ. drd. (1998-1999)
Prep. univ. drd. (2007-2011);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
38. Chelaru (Cigu) Elena Asist. univ. dr. (2011-2013);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Lect. univ. dr. (2013-)
Economie Politică (2002-2007);
Prep. univ. drd. (2002-2005);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
39. Chiper Sorina Asist. univ. drd. (2005-2007);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2007-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 165

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Prep. univ. drd. (2000-2004);
mediului (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2004-2006);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
40. Chirilă Ciprian Asist. univ. dr. (2006-2007);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-2014);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-)
(2012-)
41. Chirilă Costel Asist. univ. drd. (1996-1997) Statistică și econometrie (1996-1997)
Statistică și econometrie (1999-2000);
Prep. univ. drd. (1999-2000); Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Asist. univ. drd. (2000-2004); mediului (2000-2007);
42. Chirilă Viorica Lect. univ. drd. (2004-2006); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. dr. (2006-2014); informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2014-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Prep. univ. drd. (1997-1998;
1999-2000); Finanțe și credit (1997-2000);
Chirleșan Dănuț Asist. univ. drd. (1998-1999; Finanțe și monedă (2000-2007);
43.
Valerian 2000-2002); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2002-2007); Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2007-)
Asist. univ. drd. (2007-2010); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Ciobanu (Țugulea)
44. Lect. univ. dr. (2010-2014); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Carmen Oana
Conf. univ. dr. (2014-) (2012-)
Management-Marketing (1990-2007);
Lect. univ. dr. (1990-1994);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
45. Ciobanu Ioan Conf. univ. dr. (1994-1998);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. (1998-2014)
(2012-2014)
Prep. univ. drd. (2007-2010); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Ciortescu Elena
46. Asist. univ. drd. (2010-2013); informaționale (2007-2012);
Ramona
Lect. univ. dr. (2013-) Economie și Relații Internaționale (2012-)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Prep. univ. dr. (2007-2010);
informaționale (2007-2012);
47. Ciotir Ioana Asist. univ. drd. (2010-2013);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Lect. univ. dr. (2013-)
(2012-)
Asist. univ. drd. (2007-2010); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
48. Ciulu Ruxandra Lect. univ. dr. (2010-2014); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2014-) (2012-)
Economie Politică (2000-2007);
Prep. univ. drd. (2000-2005);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
49. Ciurcanu Roxana Asist. univ. drd. (2005-2007);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Lect. univ. dr. (1989-1990); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
50. Cizmaș Ioan
Conf. univ. dr. (1990-1997) Finanțe și credit (1990-1997)
51. Cizmaș Valeria Conf. univ. dr. (1989-1990) Economie Politică (1989-1990)
Prep. univ. drd. (2001-2002); Management-Marketing (2001-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2007); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
52. Clipa Cătălin-Ioan
Lect. univ. drd. (2007-2014); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. drd. (2014-) (2012-)
166 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Lect. univ. dr. (1989-1991);
53. Clipa Neculai Conf. univ. dr. (1991-1995); Economie Politică (1989-2001)
Prof. univ. dr. (1995-2001)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Asist. univ. drd. (1989-1990);
Finanțe și credit (1990-2000);
Lect. univ. dr. (1990-1994);
54. Cocriș Vasile Finanțe și monedă (2000-2007);
Conf. univ. dr. (1994-1998);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. (1998-)
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Contabilitate și Finanțe(1989-1990);
Asist. univ. drd. (1989-1990);
55. Cojocaru Constantin Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Lect. univ. dr. (1990-1998)
economică (1990-1998)
Management-Marketing (2000-2007);
Corodeanu Asist. univ. drd. (2000-2005);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
56. (Aghiorghiesei) Lect. univ. dr. (2005-2006);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Daniela Conf. univ. dr. (2006-)
(2012-)
Lect. univ. dr. (1990-1994);
Management-Marketing (1990-2007);
57. Coste Valeriu Conf. univ. dr. (1994-1996);
Administrarea Afacerilor (2007-2008)
Prof. univ. dr. (1996-2008);
Informatică Economică (2001-2007);
Asist. univ. drd. (2001-2005);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. drd. (2005-2007);
58. Crețu Liviu Gabriel informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-2014);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-)
(2012-)
Economie politică (2000-2007);
Prep. univ. drd. (2000-2002);
Cristescu (Bălțătescu) Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
59. Asist. univ. drd. (2002-2005);
Sânziana informaționale (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2005-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Management-Marketing (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2000-2005); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
60. Danileț Magdalena
Lect. univ. dr. (2005-) Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
(2012-)
61. Davideanu Romelia Conf. univ. dr. (1989-1990) Contabilitate și Finanțe (1989-1990)
62. Diaconița Vasile Conf. univ. dr. (2000-2007) Informatică Economică (2000-2007)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Diaconu (Maxim)
63. Prep. univ. dr. (2007-) informaționale (2007-2012);
Laura
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prep. univ. dr. (2007-2014);
64. Dicu Roxana-Manuela Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Lect. univ. dr. (2014-)
(2012-)
65. Dionisie Cristina Prep. univ. drd. (1994-1998) Management-Marketing (1994-1998)
Finanțe și credit (1994-2000);
Asist. univ. drd. (1994-1997);
Finanțe și monedă (2000-2007);
66. Dornescu Valeriu Lect. univ. drd. (1997-2004);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2008-)
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
mediului (2002-2007);
Prep. univ. drd. (2002-2004);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
67. Dospinescu Nicoleta Asist. univ. drd. (2004-2007);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-)
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
(2012-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 167

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Informatică Economică (2002-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2007); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
68. Dospinescu Octavian Lect. univ. dr. (2007-2014); informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2014-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prep. univ. drd. (2007-2014);
69. Drăgan Lorin-Mircea Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Asist. univ. dr. (2014-)
(2012-)
70. Dropu Constantin Conf. univ. dr. (1989-1992) Economie Politică (1989-1992)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Lect. univ. drd. (1989-1990);
economică (1990-1998);
Lect. univ. dr. (1990-1994);
71. Dumitrean Emilian Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
Conf. univ. dr. (1995-1997);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. (1997-2013)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-2013)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Asist. univ. drd. (1995-1998); economică (1995-1998);
Lect. univ. drd. (1998-2001); Informatică Economică (1998-2007);
72. Dumitriu Florin Lect. univ. dr. (2001-2002); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (2002-2005); informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2005-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică și analiză economică
(1990-1998);
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Informatică Economică (1998-2007);
73. Fătu Tudorel Conf. univ. dr. (1990-1994);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Prof. univ. dr. (1994-2014)
informaționale (2007-2012);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-2014)
Lect. univ. dr. (1989-1991);
74. Ferenț Emil Management-Marketing (1990-2007)
Conf. univ. dr. (1991-2007)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1989-1990);
75. Filip Gheorghe Finanțe și credit (1990-2000);
Prof. univ. dr. (1990-2006)
Finanțe și monedă (2000-2006)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
76. Filip Maria Conf. univ. dr. (1990-1992);
economică (1990-1998);
Prof. univ. dr. (1992-2005)
Informatică Economică (1998-2005)
Asist. univ. drd. (1994-1997); Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
77. Fînaru Luminița Lect. univ. dr. (1997-2002); economică (1994-1998);
Conf. univ. dr. (2002-2003) Informatică Economică (1998-2003);
Prep. univ. drd. (2002-2005); Finanțe și monedă (2002-2007);
Fîrțescu Bogdan- Asist. univ. drd. (2005-2007); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
78.
Narcis Lect. univ. dr. (2007-2013); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2013) (2012-)
168 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1989-1992); Contabilitate, informaticăde gestiune și analiză
79. Florea Ion
Prof. univ. dr. (1992-2007) economică (1990-1998);
Contabilitate și analiză economică (1998-2007)
Prep. univ. drd. (2000-2002); Management-Marketing (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2005); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
80. Florea Nelu
Lect. univ. drd. (2005-2007); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2007-) (2012-)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
economică (1994-1998);
Asist. univ. drd. (1994-1997);
Informatică Economică (1998-2007);
Lect. univ. dr. (1997-2002);
81. Fotache Doina Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (2002-2005);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2005-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
economică (1994-1998);
Lect. univ. drd. (1994-1997);
Informatică Economică (1998-2007);
Lect. univ. dr. (1997-2000);
82. Fotache Marin Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (2000-2002);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2002-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Prep. univ. drd. (2000-2004);
mediului (2002-2007);
Asist. univ. drd. (2004-2005);
Frățiman Mariana Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
83. Lect. univ. drd. (2005-2006);
(Hatmanu; Gagea) informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2006-2014);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-)
(2012-)
Prep. univ. drd. (1990-1994);
Asist. univ. drd. (1994-1996); Management-Marketing (1990-2007);
Lect. univ. drd. (1996-1997); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
84. Gafencu Zaiț Adriana
Lect. univ. dr. (1997-2000); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2000-2004); (2012-)
Prof. univ. dr. (2004-)
Prep. univ. drd. (1990-1994); Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Asist. univ. drd. (1994-1996); economică (1990-1998);
Georgescu Iuliana Lect. univ. drd. (1996-1997); Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
85.
Eugenia Lect. univ. dr. (1997-2001); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2001-2005); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Prof. univ. dr. (2005-) (2012-)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
economică (1994-1998);
Asist. univ. drd. (1994-1997);
Informatică Economică (1998-2007);
Georgescu Mircea Lect. univ. dr. (1997-2002);
86. Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Radu Conf. univ. dr. (2002-2005);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2005-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Conf. univ. dr. (1989-1992);
87. Georgescu Petrică Economie Politică (1989-1995)
Prof. univ. dr. (1992-1995)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 169

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Conf. univ. dr. (1990-1992);
88. Gherasim Toader Management-Marketing (1990-1998)
Prof. univ. dr. (1992-1998)
89. Ghivirigă Teodora Asist. univ. drd. (2001-2007) Economie Politică (2001-2007)
90. Gontineac Mihai Lect. univ. dr. (2000-2001) Informatică Economică (2000-2001)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Asist. univ. drd. (1989-1990);
economică (1990-1998);
Lect. univ. drd. (1990-1997);
Informatică Economică (1998-2007);
91. Grama Ana Lect. univ. dr. (1997-1998);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (1998-2000);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2000-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Contabilitate și Finanțe(1989-1990);
Asist. univ. drd.(1989-1990);
Economie agrară și statistică (1990-1991);
Lect. univ. dr. (1990-1991);
92. Grădinariu Mihai Economie agrară (1991-2000);
Conf. univ. dr. (1991-1995);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Prof. univ. dr. (1995-2001)
mediului (2000-2001)
Prep. univ. drd. (2007-)
Grădinariu Sandra
93. Asist. univ. drd.(2014); Administrarea Afacerilor (2007-2012)
Felicia
Lect. univ. dr. (2014-);
Informatică Economică (2006-2007);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Greavu Șerban Asist. univ. drd. (2006-2007);
94. informaționale (2007-2012);
Valerică Lect. univ. dr. (2007-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2004); Contabilitate și analiză economică (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2004-2005); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
95. Haliga Iustin
Lect. univ. drd. (2005-2007); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Lect. univ. drd. (2007-) (2012-)
Lect. univ. drd. (2000-2001);
96. Harbădă Maria Finanțe și monedă (2000-2007);
Lect. univ. dr. (2001-2007)
97. Hălălău Ion Conf. univ. dr. (1990-1997) Management-Marketing (1990-1997)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Lect. univ. drd. (1989-1990);
economică (1990-1998);
Lect. univ. dr. (1990-1993);
98. Horomnea Emil Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
Conf. univ. dr. (1993-2002);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2002-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Prep. univ. drd. (1998-2000);
99. Hoștină Mirela Management-Marketing (1998-2002)
Asist. univ. drd. (2000-2002)
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
100. Huian Maria-Carmen Asist. univ. dr. (2007-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Conf. univ. dr. (1994-1998);
101. Iacob Gheorghe Economie Politică (1994-1999)
Prof. univ. dr. (1998-1999)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
102. Iacobuță Andreea Prep. univ. dr. (2007-) informaționale (2007-2012)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
170 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
103. Ifrim Mihaela Prep. univ. dr. (2007-) informaționale (2007-2012);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Management-Marketing (1992-2007);
Lect. univ. drd. (1992-1997);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
104. Iftimescu Aurelian Lect. univ. dr. (1997-2002);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2002-2014)
(2012-2014)
Economie Politică (1989-2007);
Lect. univ. dr. (1989-1991);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
105. Ignat Ion Conf. univ. dr. (1991-1995);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (1995-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prep. univ. dr. (2007-2012);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
106. Ihnatov Iulian-Romeo Asist. univ. drd. (2012-2014);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Lect. univ. dr. (2014-)
Economie Politică (2002-2007);
Prep. univ. drd. (2002-2005); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
107. Ionescu Cristina
Asist. univ. drd. (2005-2013) informaționale (2007-2012);
Economie și Relații Internaționale (2012-2013)
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
108. Iosub Floarea Prep. univ. drd. (2001-2004)
mediului (2001-2004)
109. Iosub Maria Lect. univ. drd. (1989-1999) Economie Politică (1989-1990)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Prep. univ. drd. (1994-1997);
economică (1994-1998);
Asist. univ. drd. (1997-1999);
Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
110. Istrate Costel Lect. univ. drd. (1999-2001);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2001-2002);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2002-)
(2012-)
Economie agrară și statistică (1990-1991);
Asist. univ. drd. (1990-1993);
Economie agrară (1991-1992);
Lect. univ. drd. (1993-1999);
111. Ișan Vasile Economie Politică (1992-2007);
Conf. univ. dr. (1999-2004);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Prof. univ. dr. (2004-)
informaționale (2007 - ian. 2008)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Economie agrară și statistică (1990-1991);
Statistică (1991-1992);
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Statistică și econometrie (1992-2000);
112. Jaba Elisabeta Conf. univ. dr. (1990-1992);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Prof. univ. dr. (1992-2012)
mediului (2000-2007);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
informaționale (2007-2012)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Management-Marketing (1990-2007);
113. Jaba Octavian
Prof. univ. dr. (1990-2007) Administrarea Afacerilor (2007-2007)
Statistică și econometrie (1998-2000);
Prep. univ. drd. (1998-2000); Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Asist. univ. drd. (2000-2004); mediului (2000-2007);
114. Jemna Vasile Danuț Lect. univ. drd. (2004-2006); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. dr. (2006-2007); informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2007-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 171

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prep. univ. drd. (2000-2002); Management-Marketing (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2005); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
115. Jijie Dumitru Tudor
Lect. univ. drd. (2005-2007); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2007-) (2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2002);
Finanțe și monedă (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2007);
116. Lazăr Sebastian Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-2013);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Lect. univ. dr. (1989-1998);
117. Lămătic Gheorghe Conf. univ. dr. (1998-2002); Management-Marketing (1989-2007)
Prof. univ. dr. (2002-2007)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
118. Leca Magdalena Conf. univ. dr. (2007-) informaționale (2007-2012);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. drd. (1989-1992);
Finanțe și credit (1990-2000);
119. Lungu Nicolae Lect. univ. dr. (1992-2004);
Finanțe și monedă (2000-2007);
Conf. univ. dr. (2004-2009 )
Administrarea Afacerilor (2007-2009)
Asist. univ. drd. (2002-2005); Economie Politică (2002-2007);
120. Lupu Olesia Lect. univ. drd. (2005-2007); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. dr. (2007-2013) informaționale (2007-2013)
Asist. univ. drd. (1989-1990);
Economie Politică (1989-2007);
Lect. univ. drd. (1990-2000);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
121. Luțac Gheorghe Lect. univ. dr. (2000-2001);
informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2001-2004);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prof. univ. dr. (2004-)
Prep. univ. drd. (1998-2001); Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
Macovei Ionela Asist. univ. drd. (2001-2004); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
122.
Corina (Chersan) Lect. univ. dr. (2004-2013); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2013-) (2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2002);
Economie Politică (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2005);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
123. Maha Liviu-George Lect. univ. drd. (2005-2009);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2009-2010);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Conf. univ. dr. (2010-)
124. Malcomete Petre Prof. univ. dr. (1989-1990) Economie Politică (1989-1990)
Conf. univ. dr. (1990-1991); Economie agrară și statistică (1990-1991);
Prof. univ. dr. (1991-1997); Economie agrară (1991-2000);
125. Mandache Romulus
Prof. univ. dr. cons. (1997- Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
2007) mediului (2000-2007)
126. Manolachi Aristotel Conf. univ. dr. (2000-2004) Informatică Economică (2000-2004)
Prep. univ. drd. (1993-1997);
Management-Marketing (1996-2007);
Asist. univ. drd. (1997-2000);
Manolescu Irina Administrarea Afacerilor (2007-2012);
127. Lect. univ. drd. (2000-2002);
Teodora (Ciorăscu) Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2002-2004)
(2012-)
Conf. univ. dr. (2004-)
172 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prep. univ. drd. (1996-1998);
Management-Marketing (1996-2007);
Asist. univ. drd. (1998-2005);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
128. Manolică Adriana Lect. univ. drd. (2005-2008);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2008-2013);
(2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Asist. univ. drd. (2000-2002); Contabilitate și analiză economică (2000-2007);
Mardiros Daniela Lect. univ. drd. (2002-2004); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
129.
Neonila Lect. univ. dr. (2004-2014); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-) (2012-)
130. Marin Ene Prof. univ. dr. (1989-1991) Economie Politică (1989-1991)
Prep. univ. drd. (2002-2005); Finanțe și monedă (2002-2007);
Martin (Dornean)
131. Asist. univ. drd. (2005-2011); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Adina
Lect. univ. dr. (2011-) Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prep. univ. drd. (2007-2012);
132. Maxim Andrei Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2012-)
(2012-)
Management-Marketing (1990-2007);
Lect. univ. dr. (1990-1992);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
133. Maxim Emil Conf. univ. dr. (1992-1997);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. (1997-)
(2012-)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Prep. univ. drd. (1996-1997);
economică (1996-1998);
Asist. univ. drd. (1997-1998);
Informatică Economică (1998-2007);
Lect. univ. drd. (1998-2000);
134. Meșniță Gabriela Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. dr. (2000-2002);
informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2002-2007);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Prof. univ. dr. (2007-)
(2012-)
Asist. univ. drd. (1996-1998); Economie agrară (1996-2000);
135. Mihai Carmen Cecilia Lect. univ. drd. (1998-1999); Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Lect. univ. dr. (1999-2004) mediului (2000-2004)
Economie agrară (1995-2000);
Prep. univ. drd. (1995-1997);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Asist. univ. drd. (1997-1998);
mediului (2000-2007);
136. Mihai Costică Lect. univ. drd. (1998-2006);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. dr. (2006-2007);
informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2007-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Asist. univ. drd. (1989-1990); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. drd. (1990-1992); Finanțe și credit (1990-2000);
137. Mihăescu Sorin Lect. univ. dr. (1992-1997); Finanțe și monedă (2000-2007);
Conf. univ. dr. (1997-2004); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2004-) Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
138. Mihăilă Mioara Prep. univ. drd. (1997-2000) Economie agrară (1997-2000)
Asist. univ. drd. (1992-1995); Economie agrară (1992-2000);
Lect. univ. drd. (1995-1997); Contabilitate și analiză economică (2000-2007);
139. Mironiuc Marilena Lect. univ. dr. (1997-2001); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2001-2005); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Prof. univ. dr. (2005-) (2012-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 173

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Economie Politică (1989-1990);
Prep. univ. drd. (2001-2005);
Mitocaru Elena Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
140. Asist. univ. drd. (2007-2007);
Simona informaționale (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2007-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Management-Marketing (2002-2007);
Prep. univ. drd. (2002-2005);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Asist. univ. drd. (2005-2007);
141. Monoranu Adrian informaționale (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2007-2013);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2013-)
(2012-)
Informatică Economică (2000-2007);
Lect. univ. drd. (2000-2001);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Munteanu Adrian Lect. univ. dr. (2001-2005);
142. informaționale (2007-2012);
Bogdănel Conf. univ. dr. (2005-2007);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Prof. univ. dr. (2007-)
(2012-)
Prep. univ. drd. (1991-1994);
Management-Marketing (1991-2007);
Asist. univ. drd. (1994-1997);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
143. Munteanu Corneliu Lect. univ. drd. (1997-2002);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2002-2007);
(2012-)
Prof. univ. dr. (2007-)
Prep. univ. drd. (1998-2000);
Economie Politică (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2000-2002);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
144. Mursa Gabriel Lect. univ. drd. (2002-2005);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2005-2007);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Conf. univ. dr. (2007-)
Statistică și econometrie (1997-2000);
Asist. univ. drd. (1997-2006); Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
145. Musteață Corneliu Asist. univ. dr. (2006-2007); mediului (2000-2007);
Lect. univ. dr. (2007-2008) Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
informaționale (2007-2008)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1989-1992);
146. Neagoe Ion Finanțe și credit (1990-2000);
Prof. univ. dr. (1992-2001)
Finanțe și monedă (2000-2001);
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1989-1990);
Contabilitate, informaticăde gestiune și analiză
Prof. univ. dr. (1990-2000);
147. Neagu Toader economică (1990-1998);
Prof. univ. dr. cons. (2000-
Contabilitate și analiză economică (1998-2000);
2002)
Informatică Economică (2000-2002)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Economie Politică (1989-2000);
148. Nechita Vasile Prof. univ. dr. (1990-2005); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Prof. univ. dr. cons. (2005-) informaționale (2007-)
Prep. univ. drd. (2007-2011);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Neculăesei Angelica- Asist. univ. dr. (20011-2011);
149. Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Nicoleta Lect. univ. dr. (2011-2014);
(2012-)
Conf. univ. dr. (2014-)
Nesvadba Maria Administrarea Afacerilor (2007-2012);
150. Asist. univ. drd. (2007-)
Ramayana Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
174 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prep. univ. drd. (2000-2001);
Management-Marketing (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2001-2005);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
151. Neștian Ștefan Andrei Lect. univ. drd. (2005-2007);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2007-2013);
(2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
152. Nezelschi Claudia Prep. univ. drd. (2000-2005) Informatică Economică (2000-2005)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. dr. (1989-1990); Management-Marketing (1990-2007);
153. Nica Panaite Conf. univ. dr. (1990-1992); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. (1992-2014) Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
(2012-)
154. Niculicioiu Constantin Prof. univ. dr. (1989-1995) Economie Politică (1989-1995)
Asist. univ. drd. (1991-1994);
Management-Marketing (1991-2007);
Lect. univ. drd. (1994-1998);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
155. Niță Valentin Lect. univ. dr. (1998-2001);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2001-2004);
(2012-)
Prof . univ. dr. (2004-)
Prep. univ. drd. (1992-1995);
Asist. univ. drd. (1995-1998); Finanțe și credit (1992-2000);
Lect . univ. drd. (1998-2000); Finanțe și monedă (2000-2007);
156. Onofrei Mihaela
Lect. univ. dr. (2000-2001); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2001-2004); Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Prof. univ. dr. (2004-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Asist. univ. dr. (1989-1990); economică (1990-1998);
Lect. univ. dr. (1990-1991); Informatică Economică (1998-2007);
157. Oprea Dumitru
Conf. univ. dr. (1991-1994); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Prof. univ. dr. (1994-) informaționale (2007-2012);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2002);
Finanțe și monedă (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2007);
158. Oprea Florin Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2007-2013);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Prep. univ. drd. (2000-2002);
159. Oprea Simona Ioana Finanțe și monedă (2000-2003)
Asist. univ. drd. (2002-2003)
Lect. univ. dr. (1989-1993); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Paraschivescu
160. Conf. univ. dr. (1993-1995); Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Dumitru Marius
Prof. univ. dr. (1995-1998) economică (1990-1998)
Prep. univ. drd. (1992-1996);
Asist. univ. drd. (1996-1997); Economie Politică (1992-2007);
Pascariu Gabriela Lect. univ. drd. (1997-1999); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
161.
Carmen Lect. univ. dr. (1999-2001); informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2001-2005); Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prof. univ. dr. (2005-)
162. Pătru Dumitru Conf. univ. dr. (1989-1990) Contabilitate și Finanțe (1989-1990)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 175

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Informatică Economică (2002-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2007); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Păvăloaia Vasile-
163. Lect. univ. dr. (2007-2014); informaționale (2007-2012);
Daniel
Conf. univ. dr. (2014-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Lect. univ. dr. (1989-1991); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
164. Păvăloaia Willi Conf. univ. dr. (1991-1995); Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Prof. univ. dr. (1995-1998) economică (1990-1998)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Economie agrară și statistică (1990-1991);
Lect. univ. dr. (1989-1990); Economie agrară (1991-2000);
165. Pekar Victor Conf. univ. dr. (1990-1996); Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Prof. univ. dr. (1996-2010) mediului (2000-2007);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
informaționale (2007-2010)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Petrescu Silvia Conf. univ. dr. (1989-1991);
166. economică (1990-1998);
Melania Prof. univ. dr. (1991-2007)
Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
Administrarea Afacerilor (2007-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Contabilitate, informaticăde gestiune și analiză
167. Petriș Rusalim Conf. univ. dr. (1990-1992);
economică (1990-1998);
Prof. univ. dr. (1992-2003)
Contabilitate și analiză economică (1998-2003)
Prep. univ. drd. (2007-2011);
Petrișor Mihai- Administrarea Afacerilor (2007-2009);
168. Asist. univ. drd. (2011-2013);
Bogdan Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Lect. univ. dr. (2013-)
Economie Politică (2002-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2005);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
169. Petrovici Ruxandra Lect. univ. drd. (2005-2007);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Statistică și econometrie (1998-2000);
Asist. univ. drd. (1998-2000); Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Lect. univ. drd. (2000-2001); mediului (2000-2007);
170. Pintilescu Carmen Lect. univ. dr. (2001-2004); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (2004-2007); informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2007-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Economie Politică (1989-2007);
Lect. univ. dr. (1989-1992);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
171. Pohoață Ion Conf. univ. dr. (1992-1995);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (1995-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2005);
Finanțe și monedă (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2005-2007);
172. Popescu Ada-Iuliana Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2007-2010);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Lect. univ. dr. (2010-)
176 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Prep. univ. drd. (1998-2000);
Economie Politică (1998-2007);
Asist. univ. drd. (2000-2002);
Popescu Cristian Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
173. Lect. univ. drd. (2003-2005);
Constantin informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2005-2007);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Conf. univ. dr. (2007-)
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. dr. (2007-2014); informaționale (2007-2012);
174. Popescul Daniela
Conf. univ. dr. (2014-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Economie Politică (1998-2007);
Lect. univ. dr. (1989-1990);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
175. Pralea Spiridon Conf. univ. dr. (1990-1992);
informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (1992-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. dr. (1989-1992); Finanțe și credit (1990-2000);
176. Prisacariu Maria Conf. univ. dr. (1992-2000); Finanțe și monedă (2000-2007);
Prof. univ. dr. (2000-) Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Asist. univ. drd. (1991-1994);
Management-Marketing (1991-2007);
Lect. univ. drd. (1994-1997);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
177. Prodan Adriana Lect. univ. dr. (1997-2000);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2000-2004);
(2012-)
Prof. univ. dr. (2004-)
Lect. univ. drd. (1991-1995); Management-Marketing (1991-2007);
Lect. univ. dr. (1995-1996); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
178. Prutianu Ștefan
Conf. univ. dr. (1996-2000); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. (2000-) (2012-)
Prep. univ. drd. (1996-1998); Management-Marketing (1996-2007);
Roman Cristina Asist. univ. drd. (1998-2000); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
179.
Teodora Lect. univ. drd. (2000-2006); Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2006-) (2012-)
Lect. univ. dr. (1989-1990); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Conf. univ. dr. (1990-1991); Management-Marketing (1990-2007);
180. Rotaru Anton Prof. univ. dr. (1991-2001); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. cons. (2001- Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
2014) (2012-)
Prof. univ. dr. (1989-1990); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
181. Rusu Dumitru Prof. univ. dr. cons. (1990- Contabilitate, informatică și analiză economică
1998) (1990-1998)
Informatică Economică (2000-2007);
182. Rusu Gheorghe Lect. univ. dr. (2000-) Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
informaționale (2007-)
Sandu (Toderașcu) Prep. univ. drd (2007-2012) Administrarea Afacerilor (2007-2012);
183.
Carmen Asist. univ. dr. (2012-); Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Informatică Economică (2002-2007);
Asist. univ. drd. (2002-2007);
184. Sârbu Florin Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Lect. univ. dr. (2007-2010)
informaționale (2007-2010)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 177

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Management-Marketing (1990-2007);
Lect. univ. dr. (1990-1994);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
185. Sasu Constantin Conf. univ. dr. (1994-1996);
Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. (1996-)
(2012-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. dr. (1989-1991);
Contabilitate, informatică și analiză economică
186. Scorțescu Gheorghe Conf. univ. dr. (1991-1996);
(1990-1998);
Prof. univ. dr. (1996-2005)
Contabilitate și analiză economică (1998-2005)
Conf. univ. dr. (1989-1990); Economie agrară și statistică (1990-1991);
Prof. univ. dr. (1990-2000); Economie agrară (1991-2000);
187. Secrieru Costache
Prof. univ. dr. cons. (2000- Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
2007) mediului (2000-2007)
Informatică Economică (1998-2007);
Prep. univ. drd. (1998-2000);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Sirețeanu Napoleon Asist. univ. drd. (2000-2007);
188. informaționale (2007-2012);
Alexandru Lect. univ. dr. (2007-2014);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-)
(2012-)
Informatică Economică (2000-2007);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
189. Spînu Teodor Marius Lect. univ. dr. (2000-) informaționale (2007-2012);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Conf. univ. dr. (1989-1991);
190. Stoica Nicolae Economie Politică (1989-2001)
Prof. univ. dr. (1991-2001)
Prep. univ. drd. (1994-1997);
Asist. univ. drd. (1997-2000); Finanțe și credit (1994-2000);
Lect. univ. drd. (2000-2001): Finanțe și monedă (2000-2007);
191. Stoica Ovidiu
Lect. univ. dr. (2001-2004); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2004-2007); Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Prof. univ. dr. (2007-)
Prep. univ. drd. (1998-2000); Informatică Economică (1998-2007);
Asist. univ. drd. (2000-2005); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
192. Strimbei Cătălin Lect. univ. drd. (2005-2007); informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-2014); Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2014-) (2012-)
193. Szoroznski Eveline Lect. univ. drd. (1995-1996) Economie Politică (1995-1996)
Lect. univ. drd. (1989-1992); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. dr. (1992-1998); Finanțe și credit (1990-2000);
194. Ștefura Gabriel
Conf. univ. dr. (1998-2004); Finanțe și monedă (2000-2007);
Prof. univ. dr. (2004-2012) Administrarea Afacerilor (2007-2012)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Lect. univ. dr. (1989-1993); economică (1990-1998);
195. Tabără Neculai Conf. univ. dr. (1993-1996); Contabilitate și analiză economică (1998-2007);
Prof. univ. dr. (1996-) Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Statistică și econometrie (1994-2000);
196. Tacu Alecsandru-Puiu Prof. univ. dr. (1994-2005) Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
mediului (2000-2005)
178 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Economie agrară (1996-2000);
Prep. univ. drd. (1996-1997);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Asist. univ. drd. (1997-2000);
197. Talmaciu Mihai mediului (2000-2007);
Lect. univ. dr. (2000-2007);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2007-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prof. univ. dr. cons. (1989- Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
198. Tătaru Augustin Octav
1997) Finanțe și credit (1990-1997)
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prep. univ. drd. (2007-2014)
199. Tătărușanu Maria Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Conf. univ. dr. (2014-)
(2012-)
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prep. univ. drd. (2007-2013);
200. Tiță Silviu-Gabriel Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
Lect. univ. dr. (2013-)
(2012-)
201. Todosia Mihai Prof. univ. dr. (1989-1996) Economie Politică (1989-1996)
Economie agrară și statistică (1990-1991);
Economie agrară (1991-2000);
Lect. univ. dr. (1990-1991);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
202. Tofan Alexandru Conf. univ. dr. (1991-1997);
mediului (2000-2007);
Prof. univ. dr. (1997-)
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prep. univ. drd. (2000-2005);
Finanțe și monedă (2000-2007);
Asist. univ. drd. (2005-2007);
203. Tofan Mihaela Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-2013);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Prep. univ. drd. (1994-1996);
economică (1994-1998);
Asist. univ. drd. (1996-1998);
Contabilitate și analiză economică (1989-2007);
204. Toma Constantin Lect. univ. drd. (1998-2001);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2001-2002);
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
Conf. univ. dr. (2002-)
(2012-)
Tudose Andreia Asist. univ. drd. (1994-1997); Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
205.
Simona Lect. univ. dr. (1997-1998) economică (1994-1998)
Prof. univ. dr. (1989-2001); Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
206. Turliuc Vasile Prof. univ. dr. cons. (2001- Finanțe și credit (1990-2000);
2008) Finanțe și monedă (2000-2008)
Statistică și econometrie (1997-2000);
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Prep. univ. drd. (1998-2000);
mediului (2000-2001);
Turturean Ciprian Asist. univ. drd. (2000-2001);
207. Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Ionel Lect. univ. dr. (2005-2009);
informaționale (2007-2012);
Conf. univ. dr. (2009-)
Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Economie Politică (1989-1990);
Economie agrară și statistică (1990-1991);
Conf. univ. dr. (1989-1990); Statistică (1991-1992);
Prof. univ. dr. (1990-2007); Statistică și econometrie (1992-2000);
208. Țarcă Mihai
Prof. univ. dr. cons. (2007- Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
2012) mediului (2000-2007);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
informaționale (2007-2012)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 179

Nr.
Nume și prenume Grad didactic Denumire catedră/departament
crt.
Economie Politică (2000-2007);
Prep. univ. drd. (2000-2002);
Țigănaș Claudiu Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
209. Asist. univ. drd. (2002-2005);
Gabriel informaționale (2007-2012);
Lect. univ. drd. (2005-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Contabilitate, informatică de gestiune și analiză
Asist. univ. drd. (1994-1998); economică (1994-1998);
Lect. univ. drd. (1998-2000); Informatică Economică (1998-2007);
210. Țugui Alexandru Lect. univ. dr. (2000-2001); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
Conf. univ. dr. (2001-2005); informaționale (2007-2012);
Prof. univ. dr. (2005-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Prep. univ. drd. (2002-2005);
Asist. univ. drd. (2005-2007); Finanțe și monedă (2002-2007);
211. Ursu Silviu Gabriel Lect. univ. drd. (2007-2011); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2011-2013); Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2013-)
Prep. univ. drd. (1992-1994);
212. Vieru Cătălin Finanțe și credit (1992-1999)
Asist. univ. drd. (1994-1999)
Statistică, prognoză, economie agroalimentară și a
Prep. univ. drd. (2002-2004); mediului (2002-2007);
Asist. univ. drd. (2004-2005); Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
213. Viorică Elena Daniela
Lect. univ. drd. (2005-2007); informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-) Contabilitate, Informatică economică și Statistică
(2012-)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Finanțe și credit (1990-2000);
Conf. univ. dr. (1989-1992); Finanțe și monedă (2000-2007);
214. Voinea Gheorghe
Prof. univ. dr. (1992-2014) Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-
2014)
Contabilitate și Finanțe (1989-1990);
Lect. univ. dr. (1989-1990); Management-Marketing (1989-2007);
215. Zaiț Dumitru Conf. univ. dr. (1990-1992); Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Prof. univ. dr. (1992-) Management, Marketing și Administrarea Afacerilor
(2012-)
Economie politică (2001-2007);
Asist. univ. drd. (2001-2005);
Economie, Analiză cantitativă și Sisteme
216. Zăstroiu Anca Lect. univ. drd. (2005-2007);
informaționale (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-)
Economie și Relații Internaționale (2012-)
Prep. univ. drd. (1996-1998);
Finanțe și credit (1996-2000);
Asist. univ. drd. (1998-2001);
Finanțe și monedă (2000-2007);
217. Zugravu Bogdan Lect. univ. drd. (2001-2007);
Administrarea Afacerilor (2007-2012);
Lect. univ. dr. (2007-2014);
Finanțe, Monedă și Administrație Publică (2012-)
Conf. univ. dr. (2014-)
180 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

SPECIALIZĂRI

învățământ**
Durata studiilor și

Forma de
Cicluri de studii* Specializarea perioada de
funcționare

4 ani (1995-2007)
Zi Administrație publică
3 ani (2005-)
Zi Bănci și burse de valori 4 ani (1993-2002)
Zi Comerț 4 ani (1998-2002)
Comerț-Marketing (Marketing, Turism și 5 ani (1992-1997)
Zi
servicii) 4 ani (1995-1999)
5 ani (1990-1997)
Zi Contabilitate și informatică de gestiune 4 ani (1997-2007)
3 ani (2005-)
4 ani (2002-2007)
Zi Economia comerțului, turismului și serviciilor
3 ani (2005-)
Economia industriei, construcțiilor și
Zi 4 ani (1989-1990)
transporturilor
5 ani (1990-1997)
Zi Economia producției agricole și silvice
4 ani (1995-1999)
Zi Economia serviciilor și turismului 5 ani (1989-1993)
Economia și gestiunea producției
Zi 4 ani (1998-2002)
agroalimentare
Zi Economie agrară 4 ani (1989-1990)
4 ani (2002-2007)
Zi Economie agroalimentară
3 ani (2005-)
Licență/Studii universitare de 5 ani (1989-1993)
licență Zi Economie generală 4 ani (2000-2007)
3 ani (2005-)
Zi Economie pedagogie 4 ani (1995-1999)
Zi Economie și afaceri internaționale 3 ani (2005-)
Zi Finanțe-asigurări 4 ani (1993-2000)
5 ani (1992-1997)
Zi Finanțe-bănci
4 ani (1994-1998)
Zi Finanțe-contabilitate 4 ani (1989-1990)
Zi Finanțe-credit 5 ani (1989-1993)
Zi Finanțe și asigurări 5 ani (1997-2002)
4 ani (2002-2007)
Zi Finanțe și bănci
3 ani (2005-)
4,5 ani (1997-2002)
Zi Informatică economică 4 ani (2002-2006)
3 ani (2005-)
5 ani (1992-1997)
4 ani (1995-1999;
Zi Management
2002-2008)
3 ani (2005-)
Zi Management industrial 5 ani (1989-1993)
Zi Managementul firmei 4 ani (1998-2002)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 181

învățământ**
Durata studiilor și

Forma de
Cicluri de studii* Specializarea perioada de
funcționare

5 ani (1990-1995)
Zi Marketing 4 ani (1997-2008)
3 ani (2005-)
5 ani (1991-1997)
Zi Relații economice internaționale
4 ani (2002-2007)
5 ani (1992-1997)
Zi Statistică
4 ani (1995-1999)
Zi Statistică social-economică 4 ani (1998-2002)
4 ani (2002-2007)
Zi Statistică și previziune economică
3 ani (2005-)
Zi Tranzacții internaționale 4 ani (1997-2002)
Zi Turism și servicii 4 ani (1997-2002)
5 ani (1990-1997)
F.F. Contabilitate și informatică de gestiune
4 ani (1997-1999)
5 ani (1990-1997)
F.F. Economia producției agricole și silvice
4 ani (1994-1998)
5 ani (1993-1997)
F.F. Finanțe-bănci
4 ani (1994-1998)
F.F. Finanțe-contabilitate 6 ani (1987-1993)
F.F. Finanțe-credit 5 ani (1988-1993)
Licență/Studii universitare de F.F. Management 5 ani (1994-1999)
licență F.F. Management industrial 5 ani (1990-1995)
Management în industria construcțiilor și
F.F. 5 ani (1989-1991)
transportului
5 ani (1999-2007)
I.D. Administrație publică
3 ani (2005-)
I.D. Bănci și valori de burse 5 ani (1999-2004)
5 ani (2000-2007)
I.D. Contabilitate și informatică de gestiune
3 ani (2005-)
I.D. Finanțe și asigurări 5 ani (1999-2004)
5 ani (2002-2007)
I.D. Finanțe și bănci
3 ani (2005-)
5 ani (2000-2007)
I.D. Management
3 ani (2005-)
I.D. Managementul firmei 5 ani (1999-2004)
5 ani (1990-1995;
Seral Finanțe-contabilitate
1992-1997)
Seral Management 5 ani (1992-1997)
Seral Management industrial 5 ani (1990-1997)
Management în industria construcțiilor și
Seral 5 ani (1989-1991)
transportului
Seral Marketing 5 ani (1990-1997)
182 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

învățământ**
Durata studiilor și

Forma de
Cicluri de studii* Specializarea perioada de
funcționare

1 an (1999-2004;
Zi Agrobusiness
2008-2009)
Zi Audit și management contabil 1 an (1999-)
Zi Comerț internațional 1 an (2002-)
1 an (1994-1998;
Zi Crearea și administrarea întreprinderilor
2000-2004; 2006-)
Zi Gestiunea resurselor în administrația publică 1 an (1999-)
1 an (1999-2002)
Studii aprofundate Zi Informatică de gestiune
1,5 ani (2002-)
Zi Management financiar-bancar 1 an (1999-)
Zi Managementul resurselor umane 1 an (1999-2004)
1 an (1999-2007;
Zi Planificarea și strategia marketingului
2008-)
1 an (1999-2004;
Zi Statistică social-economică
2006-2009)
Zi Tehnici și uzanțe în comerțul intraeuropean 1 an (1999-2009)
Crearea și administrarea întreprinderilor
Zi 1 an (1994-1998)
(specializare transferată la studii aprofundate)
Zi Administrarea afacerilor 1,5 ani (1997-2009)
Postuniversitar

Zi Administrarea afacerilor (mici și mijlocii) 1,5 ani (1997-2009)


Zi Afaceri Internaționale 1,5 ani (1997-2009)
Zi Contabilitate și audit 1,5 ani (1997-2009)
Zi Dezvoltare și promovare turistică 1,5 ani (2004-2009)
Zi Economie și gestiune financiar-bancară 1,5 ani (2001-2009)
Zi Finanțe și administrație publică europeană 1,5 ani (2001-2009)
Zi Gestiunea întreprinderilor agricole 1,5 ani (1997-2003)
Zi Gestiunea sănătății și protecției sociale 1,5 ani (2000-2002)
Zi Management comercial 1,5 ani (2005-2009)
Studii academice Zi Managementul proiectelor 1,5 ani (1997-2009)
postuniversitare Zi Managementul resurselor umane 1,5 ani (2001-2009)
Zi Negocieri-relații publice 1,5 ani (1997-2009)
Zi Sisteme informaționale pentru afaceri 1,5 ani (1997-2009)
I.D. Administrarea afacerilor 1,5 ani (2001-2009)
I.D. Administrarea afacerilor (mici și mijlocii) 1,5 ani (2001-2009)
I.D. Contabilitate și audit 1,5 ani (2001-2009)
I.D. Dezvoltare și promovare turistică 1,5 ani (2004-2009)
I.D. Economie și gestiune financiar-bancară 1,5 ani (2001-2009)
I.D. Finanțe și administrație publică europeană 1,5 ani (2001-2009)
I.D. Gestiunea întreprinderilor agricole 1,5 ani (2001-2003)
I.D. Management comercial 1,5 ani (2005-2009)
I.D. Managementul proiectelor 1,5 ani (2001-2009)
I.D. Managementul resurselor umane 1,5 ani (2001-2009)
Zi Achiziții-Distribuție-Logistică 2 ani (2008-)
Master/Studii universitare
Zi Administrație publică 2 ani (2008-)
de masterat
Zi Afaceri internaționale și strategii interculturale 2 ani (2008-)
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 183

învățământ**
Durata studiilor și

Forma de
Cicluri de studii* Specializarea perioada de
funcționare

Zi Analiză și strategie de marketing 2 ani (2008-)


Zi Bănci și piețe financiare 2 ani (2008-)
Zi Contabilitate, expertiză și audit 2 ani (2008-)
Zi Economia și dreptul afacerilor 2 ani (2008-)
Zi Economie și afaceri internaționale 2 ani (2008-)
Zi Finanțe-asigurări 2 ani (2008-)
Zi Guvernare modernă și dezvoltare locală (INA) 1 an (2004-2005)
Zi Management comercial 1,5 ani (2005-2009)
Zi Management intercultural 2 ani (2008-)
Zi Management turistic și hotelier 2 ani (2008-)
Managementul mediului și al resurselor
Zi 2 ani (2008-)
naturale
Zi Managementul organizațiilor 2 ani (2008-)
Zi Managementul resurselor umane 1,5 ani (2004-2009)
Zi Managementul și dezvoltarea resurselor umane 2 ani (2008-)
Master/Studii universitare de
masterat Zi Marketing și comunicare în afaceri 2 ani (2008-)
Zi Metode cantitative în economie 2 ani (2008-)
Zi Sisteme informaționale contabile 2 ani (2008-)
Zi Sisteme informaționale pentru afaceri 2 ani (2008-)
Zi Statistică și actuariat în asigurări și sănătate 2 ani (2008-)
Zi Statistică și econometrie 2 ani (2008-)
I.D. Contabilitate și audit 2 ani (2008-)
I.D. Economie și gestiune financiar-bancară 2 ani (2008-)
I.D. Finanțe și administrație publică 2 ani (2008-)
I.D. Management comercial 2 ani (2005-)
I.D. Management educațional 2 ani (2004-2006)
I.D. Managementul proiectelor 1,5 ani (2008-)
2 ani (2004-2007)
I.D. Managementul resurselor umane
1,5 ani (2007-)
I.D. Sisteme informaționale pentru afaceri 2 ani (2008-)
Științe economice (Economie, Finanțe
Contabilitate, Management, Marketing,
4 ani (1989-2009)
Zi Economie și afaceri internaționale, Relații
3 ani (2005-)
economice internaționale, Cibernetică și
Doctorat/Studii universitare de statistică economică)
doctorat Științe economice (Economie, Finanțe
Contabilitate, Management, Marketing,
6 ani (1989-2009)
F.F. Economie și afaceri internaționale, Relații
3 ani (2005-)
economice internaționale, Cibernetică și
statistică economică)
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de licență; II - de
masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora;
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu frecvență
redusă (F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F. - fără frecvență.
184 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

STUDENȚI
1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994

învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 424 804 1246 2234 2682
Zi
taxă
buget 894 781 765 680 682
Licență F.F.
taxă
Seral buget 505 414 348 226 204
I.D. taxă
Studii buget
Zi
aprofundate taxă
Postuniversitare

buget
Zi
Studii de masterat taxă
I.D. taxă
buget
Studii academice Zi
taxă
postuniversitare
I.D. taxă
buget 3 4 3 12 15
Zi
taxă
Doctorat
buget 14 54 41 53 65
F.F.
taxă
Total nr. studenți 1840 2057 2403 3205 3568

1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999


învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 3339 3605 3310 2474 2771
Zi
taxă
buget 393 349 393 219 61
Licență F.F.
taxă
Seral buget 158 113 155
I.D. taxă
Studii buget 5 14 28 32 30
Zi
aprofundate taxă
Postuniversitare

buget
Zi
Studii de masterat taxă
I.D. taxă
buget
Studii academice Zi
taxă 20 43
postuniversitare
I.D. taxă
buget 14 28 31 26 41
Zi
taxă
Doctorat
buget 51 38 41 65 68
F.F.
taxă
Total nr. studenți 3960 4147 3958 2836 3014
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 185

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 2823 73 2932 50 3369 108 3288 152 3238 150
Zi
taxă 1466 4 2503 7 3953 34 4556 57 4139 83
buget 92 83 79 48
Licență F.F.
taxă 63 35 36 28
Seral buget
I.D. taxă 136 1190 1 2214 5 3008 3323 1
Studii buget 120 138 175 281 266
Zi
Aprofundate taxă
Postuniversitare

buget
Zi
Studii de masterat taxă
I.D. taxă
buget
Studii academice Zi
taxă 180 270 480 513 590
postuniversitare
I.D. taxă 235 298 123
buget 19 22 28 36 26
Zi
taxă
Doctorat
buget 101 179 204 250 265
F.F.
taxă 23
Total nr. studenți 5000 77 7352 58 10569 147 12306 209 11993 234

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009


învățământ
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii*
străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 3244 208 3427 223 3385 229 3251 203 2446 96
Zi
taxă 4139 129 4992 151 4998 144 3993 102 4297 69
Studii universitare de buget
F.F.
licență taxă
Seral buget
I.D. taxă 3727 9 3383 3 3659 10 4119 38 4601 11
Studii buget 152 223 345 389 2 304 3
Postuniversitare

Zi
Aprofundate taxă 72 73 108 146 5 150 4
Zi buget 3 2
Studii academice
postuniversitare Zi taxă 597 751 713 741 22 735 22
I.D. taxă 485 425 435 639 3 435
buget 2 1 642 4
Studii universitare de Zi
taxă 83 111 104 301 3 636 27
masterat
I.D. taxă 164 164 265 11 164
buget 28 31 57 62 1 87 3
Zi
Studii universitare de taxă 4 4
doctorat buget 345 337 165 91 1
F.F.
taxă 57 51 143 192 83
Total nr. studenți 12929 346 13968 377 14276 453 14198 394 14584 239
* Începând cu anul universitar 2005-2006, studiile universitare se organizează pe trei cicluri de studii (I - de licență; II - de
masterat; III - de doctorat), conform Legii 288/2004 privind organizarea acestora;
186 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

învățământ**
Forma de

Forma de
finanțare

din care

din care

din care

din care

din care
Cicluri de studii

străini

străini

străini

străini

străini
Total

Total

Total

Total

Total
buget 2384 105 2503 137 2540 266 2614 370 2637 452
Zi
taxă 2992 42 2129 32 1191 25 960 45 855 59
Studii universitare de buget
F.F.
licență taxă
buget
I.D.
taxă 3091 9 1892 7 1465 8 1268 5 938 7
Studii buget
Postuniversitare

Zi
Aprofundate taxă
buget
Studii academice Zi
taxă
postuniversitare
I.D. taxă 33
buget 1299 53 1337 41 1522 11 1483 7 1381 12
Studii universitare de Zi
taxă 718 32 668 24 261 19 269 12 163 9
masterat
I.D. taxă 327 7 404 6 296 4 236 7 162 5
buget 110 158 1 160 1 151 1 125 1
Zi
Studii universitare de taxă 7 2 3 2 3 2 3 1 4
doctorat buget 77 2 56 1 26 1 12
F.F.
taxă
Total nr. studenți 11038 252 9150 251 7464 337 6996 448 6265 545
** Începând cu anul universitar 2011-2012, formele de organizare ale studiilor sunt: cu frecvență (F.R./Zi), cu frecvență redusă
(F.R.R), la distanță (I.D.), conform Legii 1/2011 a Educației Naționale; F.F. - fără frecvență

CENTRE DE CERCETARE
1. Centrul de Cercetare în Finanțe (CCF), director: Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei;
2. Centrul de Cercetare în Sisteme Informaționale, Raportări Financiare și Contabilitate
(Center for Advanced Information Systems, Financial Reporting and Accounting),
director: Prof. univ. dr.Marin Fotache;
3. Centrul de Cercetare în Management, director: prof. univ. dr. Dumitru Zaiț;
4. Centrul de Cercetări Statistice; director: Prof. univ. dr. Carmen Pintilescu;
5. Centrul de Cercetare în Economie și Comunicare în Afaceri; director: Prof. univ. dr. Ion
Pohoață;
6. Centrul de Cercetare în Relații Economice Internaționale și Studii Europene, director: Prof.
univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu.

REVISTE
1. Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Economie (1989-); acreditată
CNCSIS, categoria B+ (din anul 2011); indexată în baze de date internaționale;
2. Revista de Management Intercultural (1998-), apare bianual în cadrul Departamentului de
Administrarea Afacerilor; acreditată CNCSIS, categoria D; indexată în baze de date
internaționale;
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 187

3. Review of Economic and Business Studies (2008-), editată de Școala Doctorală de


Economie; acreditată CNCSIS, categoria C; indexată în baze de date internaționale;
4. Journal of Public Administration, Finance and Law - JOPAFL (2012-); indexată în baze
de date internaționale.

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
 Sesiunile de comunicări științifice organizate în cadrul Zilelor Universității ,,A1exandru
Ioan Cuza” din Iași; în octombrie 1993, ,,150 de ani de la deschiderea primului curs
academic de Economie politică din România” (octombrie, anual);
 Conferința ,,Moneda, finanțele și creditul în procesul tranziției la economia de piață”
(noiembrie 1990);
 Simpozionul internațional „Modelare și simulare economică” (mai 1991);
 Simpozionul omagial „Mihail Manoilescu, economist național și universal” (mai 1991);
 Simpozionul ,,Reforma economică în România” (octombrie 1998);
 Simpozionul ,,Tranziția după un deceniu” (octombrie 1999);
 Conferința ,,Formarea funcționarului public - premisă a creșterii calității serviciilor publice”;
 Conferința ,,Probleme actuale de statistică” (anual, începând cu octombrie 2000);
 Sesiunea științifică ,,Economia românească la începutul mileniului III” (octombrie 2000);
 Conferința internațională „Globalization and Higher Education in Economics and Business
Administration GEBA” (prima ediție, octombrie 2002; următoarele ediții: octombrie 2007;
octombrie 2009; anual, în octombrie, începând cu 2010);
 Conferința Internațională „Public Private Partnership (Parteneriatul public-privat)”, în
parteneriat cu Universitatea din Sheffield, Marea Britanie și Institutul de Studii din
domeniul Parteneriatelor Public-Private (1995; 2005);
 Conferințele internaționale ale Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor:
„Efecte economico-sociale ale aderării României la Uniunea Europeană” (noiembrie 2006,
prima ediție); „Economia instituțională - o provocare pentru universitatea românească”
(noiembrie 2007); „Instituții și performanță economică” (anual, în noiembrie, 2008-2012);
„Recent issues in economic and business doctoral research” (anual, în mai, 2013-2014);
 Conferințele internaționale anuale LSP (în aprilie, 2008-2010; în mai, 2011 2014);
 „Economic convergence and the role of knowledge in terms of integration into the
European Union” (mai, 2008);
 Conferința „De ce această criză financiară” susținută de academicianul Daniel Dăianu
(aprilie 2009);
 „Best practices and economic performance in management and marketing” (noiembrie
2009);
 Conferința „Spațiu și Aer, o proiecție a lumii de mâine - Strategii de adaptare ale Toyota
Motor Corporation la provocările unei lumi viitoare”, susținută de Tetsuya Kaida, General
Manager, Corporate Value Creation Department, Toyota Motor Corporation (Japan) (mai
2010);
 „Responsible Tourism Education in a Dynamic and Global Environment” (mai 2011);
 „Integrating Business Practice into Teaching” (mai 2011);
 „Cercetarea doctorală în economie: prezent și perspective” (iunie 2011);
 Conferința națională cu participare internațională „Nominal and Real Convergence in the
188 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Process of Single Currency Adoption of the New EU Member States” (iulie 2011);
 Conferința națională cu participare internațională „Government and governance in the
regional and global context” (septembrie 2011);
 Conferința națională cu participare internațională „Currency, credit and economic cycles in
the global monetary and financial crisis” (septembrie 2011);
 Conferința internațională „The Entrepreneur, the Firm and the Markets in National,
European and International Context” (octombrie 2011);
 Cercul știintific al studenților economiști „Tinerii creează viitorul" (2012);
 Conferința „Competențe, abilități și calificări în administrația publică” (2012);
 „Intergenerational, Interdisciplinary and Intercultural Bridges” (2012);
 Seria de 50 de conferințe aniversare FEAA 50, susținute de 50 de absolvenți remarcabili
(noiembrie 2012 - ianuarie 2013);
 Conferința internațională „Free Economy, Free Society”, în parteneriat cu Institutul
Friedrich von Hayek România (mai 2012; mai 2013; octombrie 2013);
 „European Integration and Banking Union Studies - EU - iBUS” (ianuarie 2014);
 „Towards the European Banking Union: Historical, Economic and Legal Perspectives on
European Integration” (mai 2014);
 „Monetary, Banking and Financial Issues in Central and Eastern EU Member Countries:
How Can Central and Eastern EU Members Overcome the Current Economic Crisis?”
(aprilie 2014).
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Porțile Facultății de Educație Fizică și Sport din Iași s-au deschis în anul universitar
1960-1961, inițial timid, dar, pe parcurs, cu tot mai multă vigoare, dovedindu-și în timp
utilitatea. Rolul ei era, pe de o parte, de a pregăti corpul didactic pentru învățământul
preuniversitar, iar pe de altă parte să răspundă necesității de impulsionare a sportului de masă
și de dezvoltare a sportului de performanță în județele Moldovei.
Alegerea centrului universitar ieșean ca sediu al primei facultăți de specialitate din
această provincie istorică a țării noastre s-a datorat unor condiții obiective, printre care:
funcționarea Institutului Pedagogic; existența unui nucleu valoros de absolvenți ai Institutului
de Cultură Fizică din București care profesau deja în învățământul preuniversitar și dintre care
urmau să fie selecționați viitorii specialiști pentru învățământul superior; tradițiile sportive
locale, precum și rolul pe care l-a avut, în perioada 1902-1925, Societatea de Gimnastică,
Sport și Muzică în formarea și pregătirea maeștrilor și maestrelor de gimnastică necesari
domeniului de activitate; bazele sportive din oraș pe care se puteau derula activitățile
facultății; sprijinul acordat de Rectorul Institutului Pedagogic, profesor dr. Ilie Popa, care, în
fața conducerii Ministerului Învățământului și Culturii, a susținut și a argumentat importanța
înființării unei facultăți de specialitate.
Primii specialiști încadrați în structurile nou înființatei facultăți au fost profesorii
Constantin Albu, Gheorghe Luca și Alexandru Merică, acestora alăturându-li-se, în anii
următori, Paul Cercel, Adrian Odochian, Alice Luca, Paul Fiedler, Octavian Ungureanu,
Constantin Ioanițescu, Dănuț-Aurel Constantinescu, Ioan Iacob și alții.
Privind cadrul organizatoric, în anii 1960-1983, Facultatea a trecut prin mai multe
transformări: în 1960-1971, Facultatea și-a desfășurat activitatea în cadrul Institutului
Pedagogic de trei ani, care, începând cu anul 1967, a trecut în administrația Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași; în 1971-1974, Facultatea s-a organizat ca unitate didactică și
administrativă în cadrul Universității; în 1974-1977, Facultatea a fost transformată în Secție
de Educație Fizică, fiind inclusă în structura Facultății de Învățământ Pedagogic; în
1977-1983, Secția de Educație Fizică a funcționat în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie.
În cei 23 de ani de activitate (1960-1983) au absolvit învățământul de specialitate 1117
profesori, dintre care 844 la cursurile de zi (20 de serii) și 273 la cursurile fără frecvență (12
serii).
Politica impusă de sistemul totalitar în majoritatea domeniilor de activitate a afectat și
învățământul universitar, în general, și pe cel de specialitate, fapt ce a dus la desființarea
Facultății în anul 1983 alături de toate celelalte structuri de profil din țară. În consecință,
Secția de Educație Fizică a fost reorganizată, iar corpul profesoral rămas a alcătuit Catedra de
Educație Fizică a Universității, structură inclusă în continuare în organigrama Facultății de
Istorie și Filozofie.
190 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

Căderea regimului totalitar în decembrie 1989 a deschis o nouă perspectivă


învățământului superior de specialitate. La 1 octombrie 1990, facultatea noastră renaște și,
timp de patru ani va funcționa ca Secție în cadrul Facultății de Filosofie. În acest interval,
conducerea facultății, împreună cu profesorii săi, au sprijinit demersul de reorganizare a
Secției de Educație Fizică, în vederea asigurării unui conținut eficient și la nivel înalt al
activităților specifice. La 1 octombrie 1994, Secția de Educație Fizică s-a transformat în
facultate de sine stătătoare.
Redefinirea învățământului de specialitate a fost radicală și a cuprins toate domeniile:
structura organizatorică, programa de studii, sistemul de comunicare, resursele umane.
În primii ani de la reînființare, structura facultății a cuprins trei secții și unele activități
specifice: secția cu profil universitar de patru ani; colegiul de antrenori de trei ani; secția fără
frecvență, numai pentru completarea studiilor - anii IV și V, la care se puteau înscrie doar
absolvenții fostelor facultăți de trei ani; activitățile de educație fizică și sport cu studenții
celorlalte facultăți din universitate; acțiunile impuse în calitate de centru de perfecționare a
profesorilor de educație fizică - grade didactice, concursuri pentru ocupare de posturi în
sistemul de învățământ etc.
Privind conținutul învățământului, instruirea studenților a fost realizată prin cursurile
teoretice, lucrările și laboratoarele practice, seminariile și activitățile de practică. Planurile de
învățământ ale secțiilor au cuprins disciplinele generale, disciplinele de specialitate, seminarul
pedagogic și disciplinele facultative. Ele au fost predate de cadre didactice competente,
specializate, cu experiență didactică, fiind asigurate garanția calității procesului didactic și
exigențele în evaluare. Pentru fiecare disciplină au fost întocmite programe de studii
corespunzătoare, eșalonate judicios, având conținuturi adecvate cerințelor didactice ale vremii.
În 2014, programele de studii de licență sunt Educație Fizică și Sportivă, respectiv
Kinetoterapie și Motricitate Specială, prin care se asigură pregătirea și formarea studenților
pentru a deveni specialiști în educație fizică, sport de performanță și alte direcții ale
motricității umane, kinetoterapeuți. Absolvenții ciclului de licență își pot continua pregătirea
profesională participând la cursurile unuia dintre programele universitare de masterat din
domeniul Știința Sportului și Educației Fizice. Procesul didactic se desfășoară în baza
sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând în mod facultativ
disciplinele care alcătuiesc modulul psihopedagogic, care le va permite exercitarea profesiei
la toate nivelurile de învățământ preuniversitar și universitar.
Facultatea de Educație Fizică și Sport dispune de o bază materială proprie și modernă
pentru desfășurarea lecțiilor practico-metodice, săli de curs și seminarii pentru desfășurarea
activităților teoretice, de cabinete metodice și de o bibliotecă de specialitate, care asigură
studenților materiale informative pentru un învățământ de specialitate.
Procesul de învățământ este asigurat de un colectiv format din 27 cadre didactice
titulare, dintre care 25 dețin titlul științific de doctor în domenii precum: psihologie, biologie,
medicină, marketing, management, științe ale educație, istorie, inginerie mecanică, educație
fizică și sport. Personalul academic titular face parte din Departamentul de Educație Fizică și
Sport al Facultății și are ca priorități: îmbunătățirea permanentă a procesului instructiv
educativ prin actualizarea programelor de învățământ, printr-o documentație continuă, editare
de culegeri de sisteme (metode și mijloace) specifice fiecărei ramuri sportive; atragerea unui
număr cât mai mare de studenți și masteranzi în practicarea organizată și independentă a
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014) 191

diferitelor ramuri și probe sportive în vederea îndeplinirii obiectivelor generale ale educației
fizice și sportului; promovarea și perfecționarea corpului didactic prin stimularea activității de
cercetare științifică, participarea la simpozioane și manifestări științifice la nivel național și
internațional etc.
O altă direcție de desfășurare a activității facultății este cercetarea științifică. În acest
sens a fost înființat Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Știința Motricității Umane, având
ca obiectiv principal dezvoltarea cercetării în domeniul educației fizice, sportului și
kinetoterapiei prin abordarea interdisciplinară și multidisciplinară ale acestora. Cercetările
efectuate sunt îndreptate spre: adaptarea sistemului de educație fizică școlară la cerințele
actuale; stabilirea unor strategii - direcții noi în vederea diversificării specializărilor
domeniului; elaborarea de proiecte locale și naționale în vederea creșterii performanțelor
sportive; studii în vederea elaborării unei legislații adecvate domeniului de activitate;
formarea unor specialiști în comunicarea sportivă etc. Anual, facultatea organizează două
sesiuni de comunicări științifice: una, în luna mai, destinată studenților și masteranzilor, a
doua, în luna octombrie, la care participă specialiștii domeniului (profesori, medici,
kinetoterapeuți, antrenori, instructori etc.), dedicată Zilelor Universității. Lucrările
comunicate, precum și preocupările specialiștilor în direcția studiului și cercetării din
domeniul „Știința Sportului și Educației Fizice” și din alte științe asociate au posibilitatea de a
fi publicate în Sport și Societate. Revistă de educație fizică, sport și științe conexe, indexată în
baze de date internaționale, cu apariție bianuală.
În contextul internaționalizării Universității, s-au dezvoltat și colaborările cu universități
din: Cehia (Praga); Danemarca (Via); Germania (Freiburg și Konstanz); Franța (Nice, Paris);
Grecia (Thessalia); Croația (Zagreb); Italia (Napoli, Roma, Foggia); Letonia (Riga); Norvegia
(Volda); Portugalia (Coimbra, Maia), Polonia (Cracovia), Spania (Coruna, Vigo); Turcia
(Adnan-Aydin, Inonu-Malatya, Ardahan, Elazig), Ungaria (Pécs), materializate prin mobilități
ale profesorilor și studenților sau programe comune de cercetare.
Timp de un sfert de veac de la reluarea activității, Facultatea de Educație Fizică și Sport
a depus mari eforturi pentru a implementa în structurile sale cerințele modernizării impuse de
un învățământ superior de calitate. Exigențele crescânde privind calitatea tuturor activităților
specifice domeniului de specialitate nu au fost motive de îngrijorare, ci au îndemnat la o
atenție sporită, la preocupări serioase și permanente în vederea realizării tuturor dezideratelor -
planurile de învățământ, programele analitice, nomenclatorul programelor de studii, tematica
de cercetare, normele de evaluare a personalului, stabilirea unor parteneriate interne și externe
etc.

Conf. univ. dr. Lucian POPESCU


192 UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI • Anuar (1989-2014)

CONDUCEREA FACULTĂȚII
1994-1996
Decan Prof. univ. Gheorghe Luca
Secretar științific Lect. univ. Grigore Ursanu
Secretar șef Elena Radu

1996-2000
Decan Prof. univ. dr. Gheorghe Luca
Secretar științific Lect. univ. drd. Sava Fetescu
Administrator șef Ing. Livia Ghiga (1999-2000)
Secretar șef Elena Radu (1996-1997)
Ing. Livia Ghiga (ian.1997-2000)

2000-2004
Decan Prof. univ. dr. Ioan Iacob
Prodecan Lect. univ. drd. Grigore Ursanu (2000-2001)
Lect. univ. drd. Sava Fetescu (2001-2004)
Secretar științific Lect. univ. drd. Corneliu-Remus Pop
Administrator șef Ing. Livia Ghiga (2000-2004)
Secretar șef Ing. Livia Ghiga (2000-2002)
Simona Airinei (2002-2004)

2004-2008
Decan Prof. univ. dr. Ioan Iacob
Prodecan Conf. univ. dr. Veronica Bălteanu
Cancelar Lect. univ. drd. Sava Fetescu
Administrator șef Ing. Livia Ghiga
Secretar șef Simona Airinei (2004-2006)
Elena Paraschiv (2006-2008)

2008-2012
Decan Conf. univ. dr. Marin Chirazi
Prodecan Prof. univ. dr. Veronica Bălteanu
Cancelar Lect. univ. dr. Adrian Cojocariu (2009-2012)
Administrator șef Ing. Livia Ghiga
Secretar șef Elena Paraschiv

2012-
Decan Conf. univ. dr. Marin Chirazi
Prodecani Conf. univ. dr. Beatrice-Aurelia Abălașei
Conf. univ. dr. Adrian Cojocariu
Administrator șef Ing. Livia-Florentina Ghiga
Secretar șef Elena Paraschiv
STRUCTURA FACULTĂȚII
1994-1996
Numărul angajaților/An universitar
Denumire
Șef catedră 1994-1995