Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT

MODELAREA DECIZIILOR
MANAGERIALE
SUPORT DE CURS DESTINAT STUDENTILOR
DE LA INVATAMANTUL DE ZI, ANUL III

Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu

An universitar 2018-2019
Obiectivele cursului:

Dezvoltarea deprinderilor pentru…

 Construirea unor modele pentru sisteme economice reale;


 Utilizarea unor produse informatice pentru rezolvarea
modelelor economico-matematice;
 Analiza şi interpretarea economică a rezultatelor furnizate de
calculator;
 Realizarea rapoartelor manageriale pentru elaborarea
deciziilor pe baza soluţiilor obţinute prin rezolvarea
modelelor.
Materiale didactice recomandate:
 Suportul de curs pentru studenti ZI
 C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, N. Ciocoiu,
MODELARE ECONOMICĂ, editia a II-a, Editura ASE,
2009
 C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, N. Ciocoiu,
MODELARE ECONOMICĂ. Studii de caz. Teste,
Editura ASE, 2007
 Render B., Stair H., Hanna M., Quantitative Analysis
for Management, 11th edition, Pearson (disponibilă
pe Internet)
3
Aplicatii informatice
 WINQSB 2.0:
https://winqsb.en.uptodown.com/windows/download
http://winqsb.en.softonic.com/
 QM for WINDOWS 5.2:
http://wps.prenhall.com/bp_taylor_introms_11/220/5650
8/14466195.cw/content/
 EXCEL QM 5.2:
http://wps.prenhall.com/bp_taylor_introms_11/220/5650
8/14466195.cw/content/
 Excel
4
Cerinte:
 Prezenţa la activitățile de seminar și lucrări practice.
 Tematica seminar și lucrări practice: Studii de caz rezolvate cu produse
informatice şi interpretarea economică a rezultatelor

 Proiectul individualizat (5 MODULE). Fiecare modul trebuie sa contina:


– formularea economică a problemei individualizate;
– rezolvare: model şi rezultate de la calculator;
– analiza economică a rezultatelor conform cerinţelor enumerate.
ATENŢIE: Proiectul va fi rezolvat de către fiecare student și va fi predat la datele
stabilite de cadrul didactic.
 Examen scris - în sesiune:
– teste grilă de teorie
– teste grilă pe bază de rapoarte manageriale
5
Nota finala:

 Prezenţa + Implicarea in activitatile aplicative + Proiect


de disciplină: max. 30 puncte
 Proiectul de disciplină este obligatoriu!!!

 Punctajul necesar pentru a fi admis la ex. scris:


min. 15 pct.

 Examenul scris: max. 60 puncte


1 pct din oficiu (se acordă la examen)
6
Structura cursului:
Problematica Simularea
modelării deciziilor MODELAREA DECIZIILOR MANAGERIALE proceselor
manageriale economice
UI1. Problematica UI2. Modele de previziune UI8. Modele de
Modelarii Deciziilor UI3. Modelarea fenomenelor de piaţă: modelul simulare:
Manageriale: lanturilor Markov
UI4. Modelarea proceselor decizionale în conditii Conceptul de
Modelarea deciziilor de incertitudine si risc simulare,
manageriale – obiectul UI5. Modelarea proceselor decizionale Aplicatii economice
de studiu multicriteriale: caracteristici, metode, decizii ale simularii,
Concepte generale multiatribut în condiții de certitudine Etapele simularii,
Procesul de modelare UI6. Modelarea deciziilor privind structura ofertei Simularea Monte
Structura modelelor unei firme: modele de programare liniară, Carlo
Clasificarea modelelor optimizarea multi-obiectiv.
Efectele calităţii UI7. Modelarea deciziilor de programare şi
informaţiei asupra alocare a resurselor: modele deterministe si
metodelor si modelelor probabiliste de analiza drumului critic, modele
analitice de stocare
7