Sunteți pe pagina 1din 3

Subiect I

1. Identificati in ce constau principalele acceptiuni (abordari?) ale salariatului bazat


pe cunostinte

2. Identificati cei 5C ai MBC si comentati-le semnificatia

- comunități
- comunicare
- conectivitate
- codificare
- confidence (încredere)

3. Care sunt tipurile de strategii specifice bazate si prin ce se caracterizeaza una dintre
acestea

- Strategia de codificare
- Strategia de personalizare
- Strategia fundamentata pe viziune
- Strategia bazata pe profesionisti
- Strategia pentru situatii emergente

4. Indicati 3 trasaturi definitorii ale MRU bazate pe cunostinte explicand continului uneia

- Centrat pe stakeholderii organizatiei


- Diferentiat puternic
- Focalizat pe cunostintele resurselor umane
- Realizat participativ cu toti stakeholderii

5. 3 Trasaturi specifice ale economiei bazate pe cunostinte care se regasesc in Romania

Subiect II
1. Prezentati 2 acceptiuni ale salariatilor BPC

2. 5 principii ale T managerilor

3. Tipuri de cunostinte si prin ce se caracterizeaza

Cunoștințele explicite sunt cele conturate la un nivel apreciabil, fiind ușor de codificat și transmis
prin mesaje, cu ajutorul tehnicii.
Cunoștințele implicite sau tacite sunt insuficiet conturate și, ca atare, dificil de codificat și transmis
prin mijloace tehnice. Ele se referă la acele elemente pe care le înțelegem și/sau utilizăm, dar care sunt
dificil de transmis altora prin mesaje scrise sau chiar verbale.

4. Motivarea bazata pe cunostinte


- OFERIREA DE CÂT MAI MULTE POSIBILITĂŢI DE ÎNVĂŢARE, INDIVIDUALĂ
ŞI DE GRUP, ÎN CADRUL ŞI ÎN AFARA FIRMEI
- ACORDAREA DE “ALOCAŢII” INOVATIVE, CUM AR FI ABONAMENTE LA
SĂLI DE FITNESS, DISCOCLUBURI ETC.
- MARCAREA EVENIMENTELOR DEOSEBITE DIN VIAŢA PERSONALĂ A
SPECIALIŞTILOR - CĂSĂTORIE, NAŞTERE DE COPII, ONOMASTICI PROPRII
SAU ALE MEMBRILOR FAMILIEI ETC – PRIN ACORDAREA DE SUME DE BANI
ŞI ZILE LIBERE
- ORGANIZAREA DE PETRECERI LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ LA FIRMĂ,
MANIFESTÂND INVENTIVITATE, SPRE EXEMPLU, SUB FORMA DANSULUI ÎN
PLOAIE
- MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT CORECT ŞI EFICACE DE CĂTRE
MANAGERI

1. Care sunt T managerii si prin ce se caracterizeaza


- COMPONENTA ORIZONTALĂ, SIMBOLIZATĂ PRIN PARTEA SUPERIOARĂ A “T”-ULUI, CARE SE
REFERĂ LA PARTICIPAREA LA “PARTAJAREA” CUNOŞTINŢELOR CU ALŢI MANAGERI ŞI SPECIALIŞTI
CU CARE NU SE AFLĂ ÎN RAPORTURI DE SUBORDONARE IERARHICĂ; ACEASTĂ COMPONENTĂ A
MUNCII T MANAGERILOR SE REALIZEAZĂ ÎN MOD VOLUNTAR, FĂRĂ CONSTRÂNGERI, PE BAZA
DORINŢEI DE A DISCUTA ŞI ANALIZA PROBLEME CU ALTE PERSOANE ŞI DE A GĂSI SOLUŢII LA
PROBLEME NOI ŞI/SAU COMPLEXE, CE NECESITĂ CUNOŞTINŢE APROFUNDATE, DINTRE CARE O
PARTE APRECIABILĂ, TACITE
- COMPONENTA VERTICALĂ, SIMBOLIZATĂ PRIN “TULPINA T”-ULUI, CARE SE REFERĂ LA
EXERCITAREA SARCINILOR CE-I REVIN ÎN CALITATE DE CADRU DE CONDUCERE, PRIN RAPORTURI
IERARHICE, CE SE DERULEAZĂ ÎN MOD FIRESC CU SUBORDONAŢII ŞI ŞEFUL SĂU DIRECT

2. Indicati 5 principii ale MBC

- tratarea cunoștințelor ca element determinant al funcționalității și performanțelor organizației


- Cunoștințele reprezintă o sursă principală de putere pentru indivizi și organizație
- Transformarea firmelor într-o organizație care învață permanent
- Protejarea cunoștințelor individuale și organizaționale din cadrul firmei
- Managementul bazat pe cunoștințe este un demers continuu care nu se sfârșește cât timp există
organizația
- Managementul cunoștințelor este costisitor,dar și mai costisitoare este neglijarea acestora
3. Indicati 5 modalitati ale managementului bpc, explicand 2 dintre acestea

4. Aplicatie – indicati principalele 3 elemente specifice org bpc care se regasesc la


Heineken