Sunteți pe pagina 1din 29

DISFUNCŢIONALITĂŢILE SOCIALE

Ce sunt?

Disfuncţionalităţile sociale sunt perturbaţii:


- care afectează funcţionarea unei organizaţii;
- care sunt generate de modificarea comportamentului
salariaţilor.
TIPURI DE DISFUNCŢIONALITĂŢI

1. Absenteismul
2. Fluctuaţia
3. Conflictele sociale
4. Accidentele de muncă
ABSENTEISMUL

Absenteismul se concretizează în:

- lipsa provizorie şi limitată de activitate;

- reducerea implicării (prezenţi nonactivi).


FACTORI generatori de absenteism

- Sexul;
- Vârsta;
- Zilele săptămânii;
- Anotimpul;
- Dimensiunea întreprinderii;
- Zona geografică;
- Sectorul de activitate.
Obs: Pa = 5% mic; Pa = 15% mare.
CUM măsurăm absenteismul?

a) Procentul de absenteism;

b) Durata medie a absenţelor;

c) Frecvenţa absenţelor.
Procentul de absenteism

Pa = Ha : Htm * 100,
unde:
Pa = procentul de absenteism
Ha = ore de absenţă în perioada ”P”
Htm = ore teoretice de muncă în perioada ”P”
Ha - ore absenţă în perioada ”P"

- absenţe de boală;
- absenţe de maternitate;
- absenţe datorate accidentelor de muncă şi
bolilor profesionale;
- absenţe autorizate de conducere pentru
obligaţii administrative, convocări oficiale;
- absenţe neautorizate.
Htm - ore teoretice de muncă în perioada ”P”

Orele calculate:
- pentru un efectiv prezent complet;

- pe o durată care corespunde orarului


stabilit (ore suplimentare excluse).
Durata medie a absenţelor

Da = Nha : Nms
unde:
Nha - nr. ore absenţe într-o perioadă ”P”
Nms - nr. mediu salariaţi într-o perioadă ”P”
FRECVENŢA ABSENŢELOR

Fa = Na : Nms,

unde:
Na = nr. absenţi într-o perioadă ”P”
Nms = nr. mediu de salariaţi într-o perioadă ”P”
COSTURI generate de absenteism

Costuri de perturbaţie: absenţa unei


persoane este sursa unei lipse de câştig,
de pierderi de producţie;

Costuri de regularizare: apelul la


interimari, ore suplimentare.
OBS: aceste costuri nu sunt cumulative ci
complementare.
FLUCTUAŢIA

AVANTAJE:
- favorizează adaptarea permanentă a nr.
salariaţi cu nevoile organizaţiei;
- limitează creşterea masei salariale datorate
vechimii personalului;
- asigură un flux continuu al noilor angajaţi,
constituind un suflu nou pentru întreprindere;
- exteriorizează promovările.
Tipuri de plecări:

PLECĂRI DIN CAUZA ÎNTREPRINDERII:


- lipsa de aptitudine;
- sancţiunea;
- desfacerea contractului de muncă…

PLECĂRI DIN CAUZA SALARIAŢILOR


PLECĂRI DIN CAUZA SALARIAŢILOR

a) necontrolabile de către întreprindere:


boli, accidente, căsătorie, sarcină, schimb domiciliu,
pensionare, deces…
b) controlabile de către întreprindere:
remuneraţie, orar de muncă, condiţii de muncă,
promovare externă...
INDICATORI de măsurare a fluctuaţiei:

- PROCENTUL DE ROTAŢIE;

- PROCENTUL DE STABILITATE.
PROCENTUL DE ROTAŢIE:

Pr = Ncp : Nci, unde:


Pr - procentul de rotaţie;
Ncp - nr. colaboratori plecaţi în anul N
Nci - Nr. colaboratori la 1 ian, anul N
sau: Pr = Ncp : Nmc, unde:
Nmc - Nr. mediu de colaboratori în anul N.
Procentul de stabilitate

Ps = Ncv (X) : Ncn, unde:

Ncv (X) - nr. colaboratori cu vechime de


peste ”X” ani;
Ncn - nr. colaboratori din anul ”N”;
X - nr. ani care reflectă o vechime
considerată ca fiind semnificativă.
CONCLUZII

- Dacă procentul de rotaţie al personalului cu


vechime redusă este ridicat, există probleme
de integrare a noilor angajaţi;

- Dacă se înregistrează rezultate diferite pe


subunităţi, pentru aceeaşi categorie, există
probleme locale de relaţii sociale sau de
impact al codiţiilor de mediu.
METODE DE ANALIZĂ

- Anchete izolate privind cauzele plecărilor;

- Chestionare permanente completate de


către cei care părăsesc întreprinderea.
Soluţii ale organizaţiei:

- să nu înlocuiască colaboratorul plecat;


- să înlocuiască colaboratorul fără a-i modifica
postul;
- să înlocuiască colaboratorul şi să-i modifice
postul.
CONFLICTELE SOCIALE

- Conflict permanent (negociere permanentă);

- Conflict ascuţit ( armistiţiile care permit


funcţionarea întreprinderii sunt încălcate).
FORME DE CONFLICT

- CONFLICT INDIVIDUAL (între indivizi);

- CONFLICT ORGANIZAŢIONAL (între grupuri);

- CONFLICT COLECTIV (între categorii sociale).


GREVA

CE ESTE ?
Este o încetare colectivă, completă şi
concertată a muncii în scopul satisfacerii
unor revendicări profesionale.
INDICATORI prevestitori:

- Înmulţirea incidentelor de producţie şi conducere;


- Creşterea nr. de accidente de muncă;
- Multiplicarea formelor de revendicare;
- Alte semne: % fluctuaţiei, % de rebuturi şi erori,
absenteismul...
COSTURI ale grevei:

- Pierderi de producţie, CA, profit;


- Pierderi de clienţi;
- Costuri de perturbare (stocuri excedentare,
şomaj tehnic, apel la subtretanţă);
- Costuri fixe;
- Costuri legate de deteriorarea imaginii
organizaţiei.
ACCIDENTE DE MUNCĂ

CAUZE:
- Existenţa produselor cu grad crescut de periculozitate;
- Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor;
- Nerespectarea tehnologiilor de fabricaţie...
INDICATORI specifici:

- Nr. accidente pe diverse categorii;


- Elemente materiale ale accidentului;
- Gravitatea accidentului;
- Evidenţa accidentelor pe categorii de persoane
(vârstă, instruire, antecedente…);
- Momentul accidentului (oră, dată, anotimp, schimb…).
COSTURI generate de accidente:

a) COSTURI DE PERTURBAŢIE
(întreruperea activităţii, dificultăţi de încadrare,
perturbaţii în munca altor salariaţi, pierderi
materiale provocate de accident, cheltuieli de
judecată, timp pentru anchetă, costuri de
deteriorare a climatului…)
b) COSTURI DE REGULARIZARE
(ocazionate de servicii medicale, de procesul de
selectare, recrutare…).
COSTURILE ORGANIZAŢIEI

ÎNLOCUIRE: de recrutare, formare, de


salarizare, de deplasare geografică, de
productivitate.
NEÎNLOCUIRE: de oportunitate.