Sunteți pe pagina 1din 4

CA + ΔQ stocate = Qf I = Fn / Fn-1 * 100

Qf + Qi = Qe R = I – 100
VA = Qe – Ci
Van = VA – Ch cu amortizarea
Analiza factoriala a CA
Model de analiza
CA = ¯Ns * Qf/¯Ns * CA/Qf
Qf/¯Ns = ¯Mf/¯Ns * ¯Mf’/¯Mf * Qf/¯Mf’
Schema de analiza
…………..
ΔCA = CA1 – CA0
……………………..
Relatii de verificare: ……
Interpretarea rezultatelor:
In urma analizei, se constata o crestere a CA cu … , respectiv …% fata de perioada precedenta. Situatia
este apreciata ca fiind favorabila cu efecte positive asupra indicatorilor de rezultat, asupra ratelor de
rentabilitate, asupra indicatorilor de eficienta, vitezei de rotatie, etc.
Detaliind/ Aprofundand analiza, constatam urmatoarele:
- Ns a scazut cu … salariati, respectiv …% si a determinat reducerea CA cu… Situatia este
justificata, fiind efectul masurilor luate de sporire a productivitatii muncii.
- Sporirea Qf/Ns cu …% fata de per anterioara a influentat fav CA, determinand sporirea acesteia
cu …. Situatia se datoreaza influentelor favorbile ale celor 3 factori indirecti.
- Astfel, cresterea Mf/Ns cu …% a determinat sporirea CA cu …. Aceasta situatie se datoreaza atat
investitiilor facute in mijloace fixe, cat si reorganizarii activitatii care a dus la reducerea nr de
personal.
- Mf’/Mf, prin cresterea ei cu … fata de anul anterior, a influentat fav fen analizat, determinand
cresterea acestuia cu … Situatia este determinate de axarea investitiilor catre echipamente direct
participante la procesul de productie.
- Qf/Mf’ a inregistrat o crestere cu …% ducand la sporire CA cu … Aceasta situatie se datoreaza
sporirii gradului de utilizare a Cp, reducerii perioadelor allocate reparatiilor si altele.
- Ca/Qf a influentat nefav evolutia Ca, scaderea acestuia cu …% ducand la diminuarea fen analizat
cu … Situatia se datoreaza cresterii ponderii stocurilor de produse finite, care indica cheltuieli
suplimentare si incetineste viteza de recuperare a fondurilor investite.
Recomandari : Studii privind evolutia cererii, atragerea de noi clienti, contracte ferme cu clientii deja
existenti, fidelizarea clientilor, preturi competitive.
CA + ΔQ stocate = Qf I = Fn / Fn-1 * 100
Qf + Qi = Qe R = I – 100
VA = Qe – Ci
Van = VA – Ch cu amortizarea
Analiza factoriala a ¯Wa
Model de analiza
¯Wa = ¯Nz * ¯Wz ¯Wa = Qf/Ns ;
¯Wz = ¯Nh * ¯Wh ¯Wz = Qf/Tz ; Tz = Ns * Nz;
¯Wh = (Σgi * Whi) / 100 ¯Wh = Qf/T ; T = Ns * Nz * Nh
Schema de analiza
…………..
ΔWa = Wa1 – Wa0
…………….
Relatii de verificare:
……………..
Interpretarea rezultatelor:
….
Recomandari :
- O utilizare mai buna a fondului de timp pe salariat
- Politica de motivare a salariatilor
- Si altele.
CA + ΔQ stocate = Qf I = Fn / Fn-1 * 100
Qf + Qi = Qe R = I – 100
VA = Qe – Ci
Van = VA – Ch cu amortizarea
Analiza factoriala a VA
Model de analiza
VA = Qe * VA/Qe = Qe * ¯Va
Qe = T * Qe/T = T * ¯Wh
T = Ns * ¯t
¯Va = (Σgi * Vai) / 100
Schema de analiza
…………..
ΔVA = VA1 – VA0
………
Relatii de verificare:
…………..
Interpretarea rezultatelor:
…………
Recomandari:
- Utilizarea complete a timpului de munca la nivelul unui angajat
- Cresterea gradului de prelucrare a resurselor
- Cresterea gradului de utilizare a Cp
- Sporirea productivitatii muncii
- Si altele.

CA + ΔQ stocate = Qf I = Fn / Fn-1 * 100


Qf + Qi = Qe R = I – 100
VA = Qe – Ci
Van = VA – Ch cu amortizarea
Analiza profitului mediu pe salariat
Model de analiza
P/Ns = CA/Ns * P/CA = Wa * ¯pr T = Ns * t
¯Wa = ¯t * ¯Wh
Wh = (Σgi * Whi) / 100
Schema de analiza
………….
ΔP/Ns = ΔP1/Ns1 – ΔP0/Ns0
…………………..
Relatii de verificare:
……………
Interpretare + Recomandari.