Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Managementul Producției

I. Determinarea numarului de utilaje + capacitatea de productie

Intr-o secție de producție cu ajutorul utilajelor de tipul U1, U2 și U3 sunt efectuate 3 operații la produsele
P1 si P2. Se cunosc producțiile planificate (2000+NR*40) buc P1, (4000+NR*100) buc P2. În
tabelul următor sunt prezentate normele de timp pentru cele 3 operații executate:

Norme de timp (h/buc)


Produsul Op1 (U1) Op2 (U2) Op3 (U3)
P1 5 2 5
P2 4 3 3

În secția respectivă se lucrează cu săptămână întreruptă în 2 schimburi pe zi a câte 8 ore. În tabelul următor
sunt dați timpii de staționare pentru reparații planificate.

Timp de staționare Op1 (U1) Op2 (U2) Op3 (U3)


Pt reparații 10 zile 200 15 zile

Calculati necesarul de utilaje pentru cele 3 operații.


Pentru anul următor este prevăzută o creștere a producției cu 20% pt P1 si 10% pt
P2. Calculati deficitul de timp determinat de creșterea previzionată a producției.
Identificati posibilitati de acoperire a creșterii producției (Nus).
Calculati capacitatile de productie pentru cele 3 operatii.
II. Calculul costului unitar

Într-o firmă sunt realizate 2 produse destinate vânzării (P1 și P2). Firma este compusă din două secții de
producție. În secția 1 sunt realizate produsele P1, S1 și S2. În legătură cu acestea se cunosc următoarele
informații:
Norme de consum (kg/buc) Preț aprovizionare (lei/kg)

Materii prime P1 S1 S2

M1 2 6 - 200+NR
M2 5 - 3 400+NR
M3 8 4 2 300+NR
Din procesul de producție se obțin și produse recuperabile reprezentând 10% din valoarea materiilor
prime. Pentru obținerea produselor sunt efectuate următoarele 3 operații:
Norme de timp (h/buc) Salariu tarifar orar (lei/h)

Operații P1 S1 S2

Op1 5 2 2 20+NR
Op2 4 6 3 30+NR
Op3 6 7 8 40+NR

În secția 2 sunt prelucrate produsele P1 și P2. În componența unui produs P2 intră 2semifabricate S1 și 4
semifabricate S2. Sunt executate următoarele operații:
Norme de timp (h/buc) Salariu tarifar orar (lei/h)

Operații P1 P2

Op4 4 6 60+NR
Op5 8 5 80+NR

Se consideră cheltuielile cu CAS+FS 35% din cheltuielile cu salariile directe.


Cheltuieli comune secția 1 - (200+NR) mil lei
Cheltuieli comune secția 2 - (100+NR) mil lei
Cheltuieli cu salariile directe în secția 1 - (300+NR) mil lei
Cheltuieli cu salariile directe în secția 2 - (400+NR) mil lei
Cheltuieli generale ale întreprinderii - (100+NR) mil lei
Cost de secție total - (600+NR) mil lei
Cheltuielile cu desfacerea reprezintă 5% din costul de întreprindere.
Calculați costurile unitare pentru cele două produse, P1 și P2.
Presupunând că marja de profit maxim admisibilă este de 20%, calculați prețurile de
vânzare propuse pt cele 2 produse.