Sunteți pe pagina 1din 5

STRUCTURA PROIECT

1. Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a firmei xyz


1.1. Documentare preliminara
1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei xyz
1.1.2. Prezentarea situatiei economico- financiare a firmei xyz
1.1.3. Sistemul de management si componentele sale (MDIOHr)
1.2. Analiza viabilitatii economica si manageriala a firmei xyz
1.2.1. Analiza viabilitatii economice
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale
1.3. Identificarea cauzala a punctelor forte
1.4. Evidentierea cauzala a principalelor puncte slabe
1.5. Determinarea potentialului de viabilitate
1.5.1. Determinarea potentialului de viabilitate intern
1.5.2. Determinarea potentialului de viabilitate extern
1.5.3. Determinarea potentialului global de viabilitate
1.6. Recomandari strategico–tactice
1.7. Realizarea Matricei SWOT
2. Aspecte privind strategia organizatiei
3. Reproiectarea manageriala a firmei
3.1. Procese
3.2. Structuri
3.3. Oameni
3.4. Rezultate (scontate)
 Formule:
Ch la 1000 CA = (costul productiei vandute/CA) x 1000
Productivitatea muncii (W) = CA/nr de salariati
Productivitatea capitalului fix = (CA/cap fix) x 1000
Viteza de rotatie a cap social = CA/cap soc
Rata rentabilitatii activelor = (profit net/active totale) x 100
Rata rentabilitatii costurilor = (profit brut/costul productiei vandute) x 100
Rata rentabilitatii comerciale = (profit brut/CA) x 100
Rata rentabilitatii economice = (profit brut/A totale) x 100
Rata rentabilitatii cap social = (profit net/cap soc) x 100
Rata rentabilitatii financiare = (profit net/cap propriu) x 100.
 Detaliere proiect:
Capitolul I.1.1 Caracteristici tipologice:
- Data infiintarii, denumire, sediu;
- Forma de oranizare juridica;
- Structura actionariatului;
- Obiect de activitate (cod CAEN)
- Particularitati ale proceselor de aprovizionare-productie-vanzare
Capitolul I.1.2. Prezentarea situatiei economico-financiare:
- Intervalul de timp la care se refera indicatorii economico-financiari (ultimii 3-4 ani);
- Evidentierea situatiei econ-fin cu ajutorul unui sist de indicatori si indici grupati in doua
categorii majore (volum/cantitativi si de eficienta/calitativi);
- Evidentiere in dinamica: se vor utiliza indici, raporturi intre doua marimi ale aceluiasi
indicator;
- Surse info. Utilizate: bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli, raportari
statistice si alte documente cu caracter intern.
Capitolul I.1.3. Sistemul de management si componentele sale:
- Sistemul de management utilizat in cadrul organizatiei (prin orbiective, proiecte etc);
- Metode si tehnici de management (analiza diagnostic, sedinta, delegare etc);
- Sistemul decizional: 2 seturi de 10 decizii + analiza cf tabelului;
- Sistemul informational: circuitul informational si documente;
- Sistemul HR: nr de personal, repartizari pe grupe de varsta etc;
- Structura organizatorica: organigrama, rof, 2 fise de post (man de nivel superior si
mediu), tipul de structura organizatorica.
Capitolul I.2. Analiza viabilitatii economice si manageriale:
Capitolul I.2.1. Analiza viabilitatii economice:
- Se vor analiza 5 grupe de indicatori:
1. CA, fondul de salarii, nr de salariati:
a) Evolutia valorilor absolute ale celor 3 indicatori (tabel 1);
b) Evolutia indicilor celor 3 indicatori (tabel 2, ex indice: T-2/T-3);
c) Relatiile dintre acestia; !! ICA > IFS > INS => conditie ca activitatea sa fie eficienta.
2. Productivitatea muncii si salariul mediu anual:
Idem a), b), c). !! IW > IS => conditie ca activitatea sa fie eficienta.
3. Costurile de productie (ch materiale, ch cu munca vie):
a) Evolutia valorilor absolute ale celor 3 indicatori (Ch totale, Ch materiale, Ch cu
munca vie);
b) Ponderea in CA;
c) Evolutia indicilor celor 3 indicatori. NU avem nici o conditie/relatie.
4. Cheltuieli la 1000 um CA si profit:
a) Evolutia valorilor absolute ale celor 2 indicatori (ch la 1000 CA, profit brut).
5. Analiza ratelor de rentabilitate (le putem pune pe toate, ex: rata rentabilitatii
costurilor/comerciale):
a) Evolutia valorilor celor x indicatori.
Capitolul I.2.2. Analiza viabilitatii manageriale:
1. Subsistemul metodologico-managerial (la primul capitol doar se prezinta, aici se si
comenteaza):
- Maniera de utilizare a instrumentelor manageriale (daca se aplica sau nu). Ex: sedinta –
cand? In ce situatii? Periodice? Daca se respecta metodologii?;
- Gradul de metodologizare manageriala (daca au mai fost reproiectari manageriale,
masura in care sunt respectate metodologiile etc.).
2. Subsistemul decizional:
- Incadrarea tipologica a deciziilor (tabel): cat la % se incadreaza in categoriile din tabel
+ comentarii;
- Daca se utilizeaza sau nu metode sau tehnici decizionale (ex: electre, arbore decizional).
3. Subsistemul informational:
- Se analizeaza volumul de informatii care circula, suportul pe care sunt vehiculate
(verbal/scris);
- Fluxuri, circuite – verticala sau orizontala;
- Mijloace de tratare a informatiilor (sisteme informationale manuale sau automate,
sisteme informationale integrate?, intranet?, module ale sistemelor informationale
integrate?);
- In ce masura sunt respectate principiile de rationalizare informationala sau principiile
de concepere si functionare a sistemelor informationale.
- Va fi un tabel cu 3 coloane: 1 – Principiul (8, ni le va preda la curs), 2 – Cerinta (ce cere
principiul), 3 – Situatia (respectare/nerespectare).
4. Subsistemul organizatoric:
- Analiza prin prisma unor principii de concepere si functionare a sistemului
organizatoric; 14 principii (cand ajungem la subsistemul organizatoric) – analizate ca si
cele de mai sus sub forma de tabel: nr crt, enunt, cerinta (pg 263, MM), elemente de
respectare/nerespectare a principiului. (ex: principiul suprematiei obiectivelor etc);
- Organizarea procesuala: se descriu functiunile prezente in cadrul organizatiei si
activitatile componente ale acestora;
- Analiza unor documente de formalizare/reprezentare a structurii organizatorice
(organigrama, rof, fise de post); rof – daca exista sau nu, daca are o structura
corespunzatoare, daca este adus sau nu la cunostinta salariatilor; organigrama – ce tip/fel
(verticala, orizontala, circulara), tipul de structura organizatorica (ierarhica, functionala,
ierarhic-functionala);
- Analiza conceperii si functionarii unor componente primare ale structurii organizatorice
(postul, functia, ponderea ierarhica, relatiile organizatorice etc); (fisa post – daca
exista/sunt actualizate, daca sunt cuprinse toate elementele specifice, daca exista in fp
concordanta intre sarcini-competente-responsabilitati) postul – obiective individuale
etc, concordante; nivele ierarhice – multe/putine; ponderea ierarhica – mediu/superior;
Capitolul I.3. Identificarea cauzala a punctelor forte;
Capitolul I.4. Evidentierea cauzala a principalelor puncte slabe;
- Separat pentru domeniul economico-financiar si managerial; tabel cu puncte forte/slabe
(tabel curs), cum am ajuns la concluzia ca este punct forte/slab, ce cauze au dus la si
efecte; (aprox 15-20 forte/slabe).
Capitolul I.5. Determinarea potentialului de viabilitate;
I.5.1 Intern (MEFI);
I.5.2. Extern (MEFE);
- Facem mai bine un tabel in care reunim toate domeniile:
MEFI:
Nr puncte forte/slabe nivel de evaluare coef de punctaj obtinut
crt importanta
1 crestere profit 4 0,3 1,2
2 nu exista rof 2 0,1 0,2
3 calificare scazuta a personalului 1 0,1 0,1
4 calitatea productiei 4 0,3 1,2
5 neutilizarea sis de man specifice 1 0,2 0,2
TOTAL 1,00 !! 2,9
MEFE: Amenintari (1 si 2)/oportunitati (3 si 4) – idem tabel MEFI
I.5.3. Potențialul global de viabilitate:
Nr. Domeniu Nivel de evaluare coeficient de importanta punctaj obtinut
Crt.
1 intern 2,9 0,6 1,74
2 extern 2,3 0,4 0,92
TOTAL - 1 !! 2,66
Interpretare tot pe baza punctajului.
Capitolul I.6. Recomandari strategico-tactice;
- Aprox 10 recomandari; punere in valoare a punctelor forte si cauzele punctelor slabe.
Tabel:
Nr. Crt. Recomandari Cauza avuta in vedere Resurse Efecte

I.7. Realizarea matricei SWOT


- Se combina puncte forte etc pentru optiuni strategice.

Strenghts Weakness
- Cresterea - Investitii
anuala a insuficiente
profitului in utilaje
- Policalificarea - Nivelul
unor angajati scăzut de
pregătire al
angajaților
din secție
Oportunități SO (max-max) WO (min-max)
- Posibilități - Nou produs pe - Crestem
de export piață care se investitiile
ale cere la export astfel incat sa
produselor profitam de
- cererea de
export
- Cursuri de
calificare
Threaths ST (max-min) WT (min-min)
- Concurența - Extinderea pe - Idem ^
ridicată pe o alta piata
piață externa