Sunteți pe pagina 1din 4

Structura orientativa a proiectului

Coperta
Introducere
a. DescriereA noii revizii a standardului 9001:2015 (structura: capitole/cerinte;
subcerinte)
b. Harta proceselor SMC si descrierea conceptului PDCA
b. Denumirea si descrierea firmei in care lucrati
c. Organigrama (fara nume, doar functii)/ data, aprobat Dir Gen
d. Harta proceselor din firma (principale, suport, de management)
e. Descrierea procesului ales. Trebuie specificat:
- Numele procesului
- Responsabil
- Indicatori de performanta
- Obiective specifice
- Resurse
- Optimizarea procesului
- Eficienta
f. Harta Gantt a procesului
g. Diagrama Pareto, diagrama cauza-efect, diagrama flux pe procesul ales
h. Procedura de audit intern, programul de audit pe procesul ales, fisa de
neconformitate, actiuni corective/corectii
i. Analiza SWOT la nivel de firma/ la nivel de proces
Trebuie sa fie surprinse urmatoarele puncta foarte importante din standard:
- Descriere PDCA (pe procesele din firma) – abordarea procesuala
- Gandirea bazata pe obiective
- Gandirea bazata pe risc (descriere riscuri) si auditul sistemelor de management
Comentare capitole din standard
- Capitolele 1,2,3 din standard sunt obligatorii pentru toti studentii.
- Fiecare student trateaza inca un capitol din standard conform repartizarii de pe grup
(de la 4 la 10) – acesta va fi descris si aplicat pe procesul ales. La final trebuie sa se
prezinte modul de auditare al capitolului respoectiv (program de audit, raport de audit,
chestionar, fisa de neconformitate, actiuni).
- Sunt necesare exemple concrete pentru fiecare punct tratat.
- Structura proiectului poate fi una tabelara, cu doua coloane. Pe coloana din stanga va
fi trecuta specificatia din standard, iar pe coloana din dreapta exemple concrete despre
cum este acea specificatie indeplinita in organizatia dvs., pe procesul ales.
Cap 1: Domeniu de aplicare
Se va specifica domeniul de aplicare al acestui standard (ex: fabricarea de componente
electronice pentru industria auto).
Cap 2: Referinte normative

 Se prezinta legislatia si standardele din domeniu.

 Tehnici de auditare cf SR EN ISO 19011:2018


Cap 3: Termeni si definitii
 Termenii din ISO 9000:2015 (ex: calitate, actiuni corective, preventive,
managementul riscului, context organizational)
Capitolul 4: Context organizational
 Descriere organizatie, produse, cu ce se ocupa, SWOT – procedura, SWOT cu
exemple.
 Parti interesate:
- interne: top management, angajatii
- externe: clientii, furniorii, oficialitatile, patronatele, concurenta
 Necesitati si asteptari ale partilor intereaste
 Determinarea domeniului de aplicare al SMC - toate procesele care concura la
realizarea produselor
 Sistem de management – managementul mediului

Capitolul 5: Leadership
 Orice top management trebuie sa-si puna in evidenta actiunile de leadership
 Leadership – coordonare echipa prin toata energia sa si actiunile sale pentru
realziarea obiectivelor, leaderul poate lua decizii privind modul de realizarea al
obiectivelor, in schimb managerul implementeaza ceea ce i s-a dat.
 Pentru procesul pe care il descriem stabilim intrefete - inputoutput.
 Declaratie de politica de calitate, semnata de directorul general, la data
dd/mm/yy
 Politica trebuie sa fie facuta cunoscuta partilor intresate interne si externe
(descriere cum se realizeaza)
 Roluri organizationale – organigrama, functii
 Fiecare functie definita in firma are statbilite atributiile sale  fisa post cadru pe
fiecare post in parte. Obligatoriu in fisa postului sunt prezentare sarcini SSM ,
PSI, pe langa atributiile concrete. Se vor prezenta atributiile din fisa postului
privind calitatea (SMC), se poate atasa la anexe o fisa de post.
 Proceduri, instructiuni de lucru
 Decizie de numire RMC sau director de calitate
 Decizie de numire auditori interni
 Decizii responsabil mediu, SSM
 Decizie numire comisie de aprovizionare
 Celula de criza – ce inseamna criza, cum este tratata

Cap 6: Planificare
 Se prezinta riscurile care ameninta realizarea obiectivelor procesului si actiuni de
combatere a acestora
 Modul in care sunt planificate si monitorizate obiectivele de calitate
 Se prezinta modul in care sunt tratate schimbarile (cu exemple concrete)

Cap 7: Suport
 Se prezinta resuresele umane, instruirile realizate, atributiile postului
 Prezentarea mediului de lucru
 Modul de evaluarea a competentei si performantei angajatilor
 Constientizarea
 Modul in care se realizeaza comunicarea interna si cea externa
 Infromatii documentate (proceduri, instructiuni, manualul calitatii)

Cap 8: Operare
 Se prezinta ce se face concret in organizatie
 Toate activitatile necesita un program de control
 Cerintele clientului stabilite clar (rezultate din specificatia de produs, contractual)
 Analiza cerintelor
 Versatilitatea fimeri, cat de repede se pliaza pe modificarile clientilor
 Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor
 Controlul proceselor, produselor si relatia cu furnizorii
 Analiza prestatorilor de servicii
 Livrarea produselor, verificarea lor, activitatile post-livrare
 Tratarea produsului neconfrom

Cap 9: Evaluarea performantei


 Cum este monitorizat SMC creat
 Pareto, Ishikawa, SWOT
 Analiza efectuata de management
 Planul de audit
 Cum se realizeaza evaluarea: audit intern, chestionar
 Programul de audit, fisa de neconformitate
 Descriere neconformitate, actiune corectiva (responsabil, termen)
 Program imbunatatire (responsabil, termen, resurse)

Cap 10: Oportunitati de imunatatire


 Cum s-au imbunatatit podusele si serviciile
 Procedura tratare reclamatii
 Determinarea neconformitilor pe flux, de la aprovizionare la livrare
 Procedura tratare produs neconform
 Pareto, Ishikawa
 Masurile pentru eliminarea cauzelor care au generat neconfromitati

!!! Colegii care trateaza capitolul 10, trebuie sa aleaga inca 2 sau 3 subcapitole de
la capitolul 8.

Concluzii:
Beneficiile implementarii unui SMC conform cerintelor SR EN ISO 9001:2015

Bibliografie

S-ar putea să vă placă și