Sunteți pe pagina 1din 5

Programarea agregat constituie o concretizare a cererii pe tipuri reprezentative de produse/grupe de produse, care reflecta nevoile consumatorilor.

. Orizontul de timp este de obicei divizat in trimestre. Strategiile vor fi analizate sub aspectul costului de realizare, firma oprindu-se asupra costurilor minime, deci rentabilitatea pe termen lung, maxima. Variabile principale : - cantitatea produsa in perioada t - nivelul cererii de produse in perioada t - nivelul stocului de produse finite la sfarsitul perioadei t Variabilele implica mai multe categorii de costuri : - stocul de intretinere a stocului de produse finite - costul de supramunca - costul de inactivitate - costul deficitului de produse - costul angajarii si demitetii Strategii de programare agregata Strategii de urmarire a cererii productia trimestriala programata este identica cu cererea estimata pentru aceeasi perioada. oate fi realizata prin : !. ore suplimentare efectuate de muncitori atunci cand a. cererea depaseste posibilitatile de productie b. nefolosirea integrala a fortei de munca in situatia inversa "timp de inactivitate# $. angajari/concedieri de personal in functie de cresterea sau scaderea cererii %vantaje : - lipsa inventarului de produse finite, exceptie cel de siguranta - inexistenta pierderilor din cauza deficitului de produse Strategia de programare a unei productii trimestriale constante, egala cu cererea trimestriala medie este influentata de momentul patrunderii firmei pe piata, prin implicatiile asupra evolutiei stocurilor de produse finite. Modalitati de actiune practica a strategiilor agregat - se prevede un nivel al productiei constant, iar marimea stocului de produse finite asigura satisfacerea cererii in cazul abaterii fabricatiei de la marimea acesteia - se prevede o productie cu un nivel fluctuant, in raport cu cererea, iar marimea minima a stocului corecteaza greselile de previziune in domeniul cererii - se prevede un program mixt, deoarece asigura c&eltuieli obisnuite de productie si c&eltuieli minime de : o angajare sau demitere a lucratorilor o de plata a timpului suplimentar lucrat o de reorientare a personalului Programarea calendaristica Etape program de productie calendaristic coordonator presupune actualizari ale planului si armonizari agregate ale comenzilor facute de clienti, cu resursele de productie Obiectivul armonizarii agregat reprezinta incadrarea comenzilor in nivelul celor trei factori ai procesului de productie la nivelul intreprinderii intr-o perioada '. (actori : - capacitatea de productie - forta de munca - materii prime Pasii aplicarii deciziei multicriteriale !. stabilirea criteriilor a. prtofitul cu subcriteriile i. profit marginal ii. submediu iii. mediu

iv. peste medie v. remarcabil b. clientul c. costul d. valoarea comenzilor e. controlul f. adaptabilitatea g. incarcarea centrelor de productie &. nivelul organizarii i. piete potentiale $. stabilirea coeficientilor de importanta a fiecarui criteriu ). elaborarea matricei unitatilor pentru fiecare din m criterii si n produse fabricate *. determinarea vectorului de prioritate a comenzilor/produselor +. ordonarea celor n componente ale vectorului Programul calendaristic centralizator cuprinde pentru fiecare luna informatii referitoare la : - denumirea produselor programate - cantitatile programate din fiecare produs - prioritatea ce trebuie acordata fiecarei cantitati de produse programate pe luna - termenele de livrare - valoarea productiei marfa programare Repartizarea sarcinilor de productie pe executanti directi se poate realiza metodele cercetarii operationale pentru perfectionarea programarii operative. Se propune modelul problemei de alocare in variantele : - modelul problemei de distribuire/transport care implica o alocarea executantilor directi la nivelul sarcinilor de productie o o sarcina de productie poate utiliza o combinatie de executanti - modelul problemei de repartizare presupune formarea de , perec&i - executanti produse/lucrari Functia obiectiv pentru o problema de ordonantare poate fi : - minimizarea timpului total - minimizarea intarzierii totale - minimizarea costului intarzierii - minimizarea costului de intretinere a produselor in stoc Dificultatea problemelor de ordonantare este data de dimensiunea produselor si conditiile in care se desfasoara lucrarile : - fragmentarea loturilor ciclice in loturi de transport - timp de transport de la o unitate structurala de fabricatie la alta - accelerarea unor lucrari din cauza , presiunilor - unor clienti - sc&imbarea locului lucrarii in firul de asteptare - defectiuni ale masinilor - lipsa sau epuizarea materiilor prime la unele locuri de munca - timp de prelucrare variabil la acelasi produs sau la loturi de marimi diferite Rezolvarea problemelor de ordonantare pe termen scurt se poate face pe baza : - regulilor de prioritate - marimilor numerice de prioritate - algoritmilor optimali - algoritmilor euristici Graficul alternant al circulatiei produselor in functie de operatie, masina, tact - reda pe cale grafica modul de circulatie a pieselor de la locurile de munca - momentele de incepere si terminare a fiecarei piese care face obiectul programului de productie %vantaje : - permite stabilirea momentelor de intrarte si iesire a pieselor pe linia de productie in flux, conform tactului liniei

permite identificarea masinilor sau locurilor de munca, la care se va efectua fiecare piesa sau piesele care urmeaza a se executa pe fiecare loc de munca - pe baza informatiilor de mai sus, se stabilesc programele operative de productie pentru o anumita perioada, cu precizarea : o denumirii o cantitatii o momentelor de incepere o duratei de executare o termenul final - permite o marire cantitativa si calitativa a indeplinirii programelor operative de productie .ezavantaj : dificultatea intocmirii graficului in cazul unui numar mare de piese. Graficul de programare si urmarire a productiei zilnice se prezinta sub forma unui dreptung&i a carei baza indica scara timpului, adica numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar pe diagonala evidentiaza ritmicitatea fabricatiei potrivit sarcinii de productie programate. /n partea stanga a graficului se construieste o scara verticala pe care vor fi prezentate sarcinile de productie zilnice cumulate in expresie naturala si in procente. 0rmarirea indeplinirii programului de productie se realizeaza prin marcarea printr-un punct a sarcinilor zilnice realizate. 0nirea punctelor va conduce la o linie franta care permite aprecierea gradului de indeplinire a sarcinilor sub aspectul ritmicitatii. %cest grafic permite determinarea ramanerii in urma sau avansului in fabricatie. Programarea productiei individuale in cadrul sectiilor de fabricatie se desfasoara pe baza mai multor metode care se stabilesc in raport de rezultatele testului preferential tip %12. Testul !" - zona % pentru programarea sarcinilor se utilizeaza metode fundamentale pe date calendaristice. 3eperele conducatoare sunt caracterizate prin cicluri si costuri mari. - zona 1 componentele produselor se programeaza pe baza de prioritati ce desemneaza ordinea, succesiunea de lansare in fabricatie a produselor. iesele sau reperele sunt caracterizate prin costuri si cicluri de fabricatie medii. - zona 2 reprele cu dimensiuni reduse, costuri mici si cicluri scurte, se programeaza pe baza de stocuri Extracosturile de programare agregata - costul de intretinere a stocului de produse finite - costul de supramunca - costul de inactivitate - costul deficitului de produse - costul angajarii si demiterii - costul muncii temporare - costul pentru comenzi returnate Documentele utilizate in ordonantarea in fabricatie !. 1onul de consum asigura lansarea in fabricatie a materiilor prime si ofera informatii referitoare la: a. identificarea produsului care se executa b. denumirea, cantitatea si caracteristicile materiei prime c. informatii pentru buna gestionare a materialelor. 2onstituie sursa primara de evidenta a c&eltuielilor cu materia prima. $. 1onul de lucru asigura lansarea manoperei in fabricatie si contine informatii de identificare: a. a produselor b. operatiilor te&nologice care se executa si locul acestora c. executanti directi d. consumul de timp 4ste sursa de evidenta a c&eltuielilor cu munca vie

). documentul de identificare a produselor pe fluxul de fabricatie este 5ota de predare sau bon de miscare interioara. Se utilizeaza in predarea intre sectii sau la magazia de semifabricate a produselor executate. *. (isele de insotire +. 1orderoul documentelor de lansare are a scop centralizarea consumului de materii prime sau manopera pe unitatile structurale de fabricatie. 6oate documentele contin valori potentiale, ce se transforma in procesul de fabricatie, in productie neterminata si apoi in productia marfa. Definirea lotului de fabricatie reprezinta cantitatea de produse identice lansate simultan in fabricatie, care se prelucreaza pe aceleasi locuri de munca si care consuma un singur timp de pregatire inc&eiere. /n functie de stadiul de fabricatie, lotul de fabricatie poate fi : - semifabricat - lot de piese - lot de subansamble - lot de produse finite /n desemnarea categoriei de lot, un loc important il ocupa timpul de pregatire-inc&eiere, ce are ca continut : - timpul pentru emiterea documentatiei de lansare - timpul pentru aprovizionarea executantilor cu cele necesare productiei - timpul pentru instruirea muncitorilor sau studierea documentatiei te&nice - timpul necesar pentru reglarea utilajelor - timpul pentru executarea unuia sau mai multor piese de proba - timpul pentru predarea lucrarilor executate si aducerea locului de munca in starea initiala de fabricatie "osturile marimii loturilor de fabricatie - c&eltuieli aferente salariilor reglorilor - c&eltuieli aferente lansatorilor - generate de emiterea si multiplicarea documentatiei de lansare Factorii care influenteaza marimea lotului de fabricatie !. factori externi intreprinderii - realizarea unui volum de productie intr-o perioada determinata, potrivit cerintelor pietei - nivelul si formele de specializare si cooperare ale intreprinderii - situatia aprovizionarii te&nico-materiala $. factori interni intreprinderii a. actori de natura te&nica b. factori de natura organizatorica c. factori de natura financiara MRP are posibilitatea de a : - planifica necesarul de materiale - programa si controla capacitatea de productie - planifica toate resursele utilizate de o firma 5iveluri de aplicare : - ca un sistem de control al stocurilor - ca un sistem de control al productiei si stocurilor - ca un sistem de planificare si programare a resurselor pentru activitati de productie si a capacitatii de productie .etalierea 73 se fundamenteaza pe : - programarea agregat - programarea cererii - comenzile firmei de la clienti (unctiile 73 : - planul indistrial si comercial - programul director de productie - calculul incarcarilor globale - calculul nevoilor dependente

- calculul incarcarilor detaliate - urmarirea si controlul fluxului incarcarii - controlul executiei - buclele de reglaj lgoritm de ordonantare #E$T !EST - 51 cu origine fixa dat fiind primul reper care se executa, se va alege urmatorul reper acela care corespunde celui mai mic timp de reglare a utilajului, dupa executarea reperului anterior - 51 cu origine variabila conform careia se va considera ca primul reper se prelucreaza oricare dintre cele ce urmeaza a fi fabricate pe utilajul respectiv, iar pentru celelalte urmandu-se procedura de la 51 cu origine fixa - 51 cu reducerea coloanelor presupune stabilirea in cadrul matricei a timpului minim de pe fiecare coloana si scaderea acestuia din toate elementele coloanei respective lgoritmul de ordonantare %&'#S&# - se va lansa primul reper in fabricatie, acela care are timpul de prelucrare pentru un lot sau pentru intreg consumul de productie minim pe primul utilaj - se repeta pasii pana la stabilirea ordinii de lansare in fabricatie a tuturor reperelor care se prelucreaza pe cele doua utilaje "ontrolul calitativ - al indeplinirii programelor de productie - consta in culegerea, prelucrarea si transmiterea informatiilor primare cu privire la functionarea utilajelor si desfasurarea procesului de productie, in scopul de a evidentia stadiul in care sarcinile de productie lansate in fabricatie au fost executate - al sarcinilor de productie reflecta concret modul in care se executa si programeaza productia programata si lansata in fabricatie entru realizarea obiectivelor de baza este necesar a compara continuu sarcinile programate cu cele realizate. 6rebuie acordata o atentie maxima produselor cu cicluri si costuri mari care se pot determina prin testul %12. Obiectivul activitatii de control cantitativ are doua semnificatii : - sarcina de productie - locul de munca %stfel urmarirea si inregistrarea simultana a datelor ofera informatii cu privire la : - stadiul indeplinirii programului de productie - respectarea termenelor de executie - gradul de utilizare a capacitatii de productie 0rmarirea si controlul cantitativ se poate face dupa modelele - pe baza de program-grafic - pe baza de documente - pe baza de stocuri %ceste metode se bazeaza pe aplicarea concomitenta a unor principii : - consemnarea stadiului de executie a produselor la un loc de munca sau alta subunitate structurala de fabricatie - in raport de nivelul programat - pe acelasi suport informational - in raport de variabila timp 7ijloacele te&nice utilizate in urmarirea si controlul cantitativ al indeplinirii programelor de productie pot fi clasificate astfel : !. instalatii de comunicatie si semnalizare permite stabilirea legaturilor dintre unitatile de productie si punctele de coordonare a acestora, pe baza a. acustica 8 fonica 8 vizuala $. instalatii de semnalizare cuplate cu mijloace de control asupra functionarii utilajelor care asigura productia ). instalarii de inregistrare, colectare si transfer al datelor privind evidenta operativa a productiei *. sistem informatic de conducere operativa a productiei