Sunteți pe pagina 1din 5

DELIMITAREA ARIEI DE PIATA A MAGAZINULUI ALTEX GALATI

Introducere
Stabilirea locului de amplasare a unui punct de !n"are este una din
deci"iile esentiale pe care trebuie sa le ia un comerciant# $aracterul
deosebit al acestei deci"ii este dat de natura actiunilor pe care le reclama%
de ceea ce se poate numi mar&etin'ul spatial al unei (rme comerciale#
Locali"area unui punct de !n"are are importante implicatii (nanciare si
se )ace prin determinarea ariei de piata *n care a opera% de(nirea ariei
de atractie propriu+"ise a e,ercitate si pe ba"a prei"iunii !n"arilor#
-n aceasta lucrare am incercat sa delimite" aria de piata a ma'a"inului
ALTEX GALATI situat in Strada .telarilor% nr#/0% $artier Dunarea% Micro 1/%
Galati#
S$ ALTEX IMPEX SRL are ca principal obiect de actiitate
comerciali"area cu amanuntul de produse electronice 2i
electrocasnice% si care si+a e,tins aria spre domeniul IT3$# ALTEX%
brandul care a in4uentat industria de retail din Romania% a )ost in(intata
in /551 cu capital inte'ral priat# Inca de la inceput% Alte, si+a propus sa
o)ere produse de calitate adecate neoilor consumatorilor% si solutii de
(nantare acesibile#
1.1 Misiunea frmei ALTEX
Ec6ipamentele electronice sunt iubite de consumatori pentru ca pun
lumea in miscare% alimentea"a creatiitatea si )acilitea"a interactiunea
intre oameni# $ompetitia dintre marii 7ucatori si capacitatea crescuta a
'eneratiilor actuale de consumatori de a adopta noile solutii a contribuit la
un ritm )oarte accelerat al lansarilor de noi produse si la up'radarea
continua a acestora# In acest conte,t% compania Alte, se pre'ateste a"i
pentru iitor cu o i"iune pe termen lun'% modelata de intele'erea
trendurilor si a )ortelor care or modi(ca business+ul in care actiea"a
compania# Misiunea Alte, repre"inta declaratia scopului companiei si
sereste ca un standard% in raport cu care isi ealuea"a actiunile si
deci"iile8
$ontributie la cresterea nielului de trai
.)erirea unei alori adau'ate
Accesibilitatea catre pro'resul te6nolo'ic
ALTEX este unul dintre principalii importatori si distribuitori din Romania
de produse electronice si electrocasnice si totodata distribuitor e,clusi al
marcilor San9o%Grundi'% Rotel% Ariete% $ata% Petra% Iner#
ALTEX cuprinde cea mailar'a 'ama de marci comerciali"ate% printre care
P6ilips% Panasonic% Son9% T6omson% Dae:oo%;6irlpool% <osc6% Siemens%
Electrolu,% Zanussi% Ariston% Indesit% Ro:enta% Te)al% <raun#.)erta (rmei
cuprinde solutii complete precum instalare 'ratuita pentru aparatele de
aer conditionat% si transportul 'ratuit la domiciliu pentru un minim de e)ort si
ma,im de con)ort#
Pia=a =int> este repre"entat> de persoanele de toate !rstele datorit>
'amei )oarte ariate de produse disponibile#
1.Aria de pia
Aria de piata este distanta ma,ima pe care un consumator este dispus sa
o parcur'a pentru procurarea unui bun# Alt)el spus% aria de piata este acel
spatiu relati autonom *n plan comercial *n cadrul caruia o populatie bine
determinata 'eo'ra(c se aproi"ionea"a#

Aceasta arie poate ( un oras% un
7udet% o re'iune sau o parte a unei a'lomerari urbane# Se pune problema
de a delimita o arie comerciala *n care mai multe puncte de !n"are *si
atra' clientela proprie# Prin urmare% aria de piata este constituita din "one
comerciale mai mult sau mai putin suprapuse#
Aria de piata a unui punct de !n"are se delimitea"a (e cu a7utorul unor
modele matematice 'raitationale sau probabilistice ?de tip Reill9+
$onerse sau @uAB% (e pe ba"a sonda7elor *n r!ndul cumparatorilor#
Utili"area unor ast)el de modele impune anali"a comportamentului spatial
al populatiei% reali"area cumparaturilor *n anumite centre% stra"i comerciale
si puncte de !n"are# $omportamentul (ecarui indiid este re"ultatul unui
proces de ealuare a teritoriului care% *n esenta% se reduce la trei )a"e
componente si anume8
+ cunoasterea teritoriului ce trebuie parcurs
+ distanta obiectia de(nita (e prin unele caracteristici 'eo'ra(ce ?traseul
*n linie dreapta% pe sosea sau cale )erataB (e prin unii indicatori economici
?costul de transport% timpul de deplasareBC
+ distanta subiectia este data de asa+"isul Dsimt al distanteiD + re"ultat al
reactiei psi6olo'ice a cumparatorului la spatiul ce urmea"a sa+l parcur'a
pentru a a7un'e la ma'a"in#
Parcur'erea spatiului este le'ata de distanta# Pentru un consumator% costul
de cumparare a unui bun este e'al cu8 C= P + KT
$- costul cumparaturii totaleC
P + pretul de cumparare al bunuluiC
E - distanta parcursaC
T + costul pentru parcur'erea unei unitati de distanta#
-n masura *n care cumparatorul dispune de un enit dat% cu c!t locul sau
de domiciliu este mai *ndepartat de locul de !n"are% cu at!t costul de
parcur'ere a spatiului creste si el a cumpara o cantitate mai mica de
produse
-n cadrul procesului de cunoastere a teritoriuui! de catre (ecare
cumparator% o importanta deosebita are acumularea in)ormatiilor necesare
priind amplasarea si pro(lul punctelor de !n"are% orarul lor de )unctionare%
nielul de serire% posibilitatile de a a7un'e la aceste puncte de !n"are
?mi7loacele de transport% timpul necesarB% ecinatatile dintre ma'a"ine etc#
Aceasta etapa initiala de ealuare a unui teritoriu% sub aspectul atractiitatii
comerciale% constituie pentru (ecare indiid prima conditie necesara in
luarea unor deci"ii le'ate de locali"area iitoarelor cumparaturi#
Aria de pia=> a ma'a"inului se structurea"> *n trei p>r=i8 "ona primar>%
"ona secundar> 2i "ona limitro)>#
"ona primar cuprinde *ntre FG 2i HGI din clientela ma'a"inului# Ea
*ncon7oar> direct ma'a"inul 2i de=ine cea mai mare densitate a clien=ilor#
Sunt )oarte rare ca"urile *n care o unitate de !n"are de=ine monopolul
asupra unei "one% de cele mai multe ori *nt!lnim o suprapunere de arii de
pia=> care apar=in altor unit>=i de !n"are concurente#
"ona secundar cuprinde /J+1GI din clien=ii suplimentari pentru
ma'a"in# Aceast> clientel> apare mult mai dispersat> dec!t *n prima "on>#
Unele ma'a"ine% ca cele de comer= alimentar% atra' prea pu=ini clien=i *n
acest spa=iu pentru c> "ona primar> a7un'e s> asi'ure rentabilitatea#
"ona imitro# + )urni"ea"> clien=ii r>ma2i J+/GI% din aceast> "on>#
1.$ %imensiunea ariei de pia
Acest element aria"> *n )unc=ie de condi=iile concuren=ei#Dou> ma'a"ine
pot e,ercita o atrac=ie di)erit> c6iar dac> se a4> *n acela2i sector de
actiitate 2i au aceea2i dimensiune# Este su(cient> o sin'ur> priire
asupra dinamicii publicului pentru ca politica de produs s> acorde o
aten=ie sporit> produselor care se cer sau pentru ca politica de pre= 2i de
promoare s> dein> mai a'resi># Ma'a"inul a putea aea o arie de
pia=> de dou> sau trei ori mai mare dec!t concurentul lipsit de entu"iasm
2i de ini=iati>#
Anumite ma'a"ine nu au o arie de pia=> *n sine# Ele tr>iesc para"itar pe
aria de pia=> creat> de al=ii# Ele pro(t> doar de clien=ii adu2i de un
ma'a"in mare cu o atrac=ie puternic>#
Atunci c!nd dou> ma'a"ine sunt amplasate unul l!n'> altul dimensiunea
ariei de pia=> se m>re2te% c>ci clien=ii sunt atra2i de departe de
posibilitatea mult mai mare de a ale'e dintre produsele o)erite# Pe de alt>
parte% de (ecare dat> c!nd clientela poten=ial> se a4> *ntre dou>
ma'a"ine concurente% dimensiunea ariei de pia=> a (ec>rui ma'a"in se
reduce 2i apare o "on> de suprapunere disputat> de cele dou>
unit>=i#Dimensiunea ariei de pia=> este a)ectat> de dimensiunea
ma'a"inului# Marile ma'a"ine au o arie de pia=> mai mare dec!t
superma'a"inele% acestea din urm> sunt mai atractie dec!t micile
ma'a"ine alimentare# Totu2i aria de pia=> nu cre2te propor=ional cu
cre2terea dimensiunilor ma'a"inului#
1.& 'orma ariei de pia
Principalul )actor care e,plic> )orma ariei de pia=> a unui ma'a"in este
K'eo'ra(a "onei considerateL# -n primul r!nd% este eident c>
in)rastructura rutier> impune anumite a,e ale ariei de pia=> care urm>resc
drumurile principale *n detrimentul celor secundare# -n al doilea r!nd acest
)actor a trans)orma repre"entarea teoretic> pe care am utili"at+o ?"one
circulareB *n )orme mai mult sau mai pu=in comple,e *n )unc=ie de situatie#
(ituarea ma)a*inuui Ate+
Ma'a"inul anali"at este situate in cartierul Dunarea al orasului Galati#
Municipiul Galati este un centru industrial si comercial# Aand o supra)ata
de 1M 1F1 6a si o populatie de 0GH NF0 locuitori si o densitate de cca /1%N
loc O 6a% municipiul Galati se numara printre primele /G orase ale tarii#
Ma'a"inul Alte, este situate *ntr+o "on> mediana% cu acces rapid si )acil
spre si dinspre "ona KGL a municipiului Galati#
In ecin>tatea imediat> se 'asesc numeroase spatii comerciale# In "ona
se a4a 8
+ Piata Dunarea
+ Piata Micro 1G
+ Supermar&eturile Eau4and si <illa
+ Dierse spatii comerciale
+ @iperma&eturile Real si Sel'ross
Acces
Accesul auto si pietonal se poate e)ectua direct din strada .telarilor # -n
"on> e,ist> mi7loace de transport *n comun *nspre principalele "one ale
orasului# Ma'a"inul dipune de o parcare comuna cu a superma&etului
<illa#

%eterminarea ariei de piata a ma)a*inuui Ate+
Pentru a determina aria de pia=> a ma'a"inului Auc6an am utilili"at
teoria po"i=iei central# Teoria po"i=iei centrale ordonea"> comunit>=ile dup>
importan=a bunurilor disponibile8 la ba"a ierar6iei '>sim comunit>=ile cele
mai mici care )urni"ea"> 'ama de produse cea mai slab>% pe cand la ar)
se '>se2te pia=a care o)er> toate bunurile propuse de pie=ele care sunt
clasate la un niel in)erior% plus bunuri 2i sericii speciali"ate pe care doar
ele le de=in#
Pentru a asi'ura rentabilitatea ma'a"inului Alte, in cartierul Dunarea
este neoie de apro,imati 1GGGG de persoane# Densitatea popula=iei in
spa=iul 'eo'ra(c considerat este este mult mai mare decat media
densitatii orasului% (ind de circa /JGG persoaneO&m
1
#
Ast)el% aem 1GGGG 8 /FGG P /1%J &m
1
$onsiderand aceast> "on> ca (ind de )orm> circular> re"ult>8
0%/M*r
1
P /1%J Q r
1
P 0#5H/QrP /%55 &m


Concluzie
Costul pe care trebuie s-l suporte consumatorul pentru a cumpra
produsele pe care le dorete, este primul criteriu de care se ine
seama n alegerea amplasamentului magazinului. Acest cost, de natur
fzic, economic, psihologic, este din pcate, prea difcilde
calculat i deci, o determinare precis a ariei de pia a unui
magazin cu amnuntul este o operaiune delicat.
Bibliografie:
1. Panaitescu Manuela, Tehnici Comerciale, Editura Universitar Danubius, Galai, 21
2. !!!.alte".ro

S-ar putea să vă placă și