Sunteți pe pagina 1din 1

Ritmul de aprovizionare pt prod A este de 30 zile la un consum mediu zilnic de

6.66buc eliberand 1.33 mp/zi in depozit


Pt B este de 72 zile la un cmz=27.77 eliberand 2.77mp
Pt C este de 60 zile la un cmz= 60 eliberand 4.16mp/zi

Se constata ca in a 16-a zi exista (430-40-200=)190mp + 16


zile*(1.33+2.77)mp/zi=190+65=255mp
Se achizitioneaza produl C de la furnizorul f6

Produ
s

Cantit
ate

UM

2400 buc

10000 buc

3000 buc

Total

Pret
vanz

Total
52800
220
0
26000
260
00
18000
600
00
48480
00

Cost
achizit
ie
26880
0
15500
00
12270
00
30458
00

Cost
fix

Comisi
on

Pierde
ri

Profit

55500 14544
0
0

80000 11017
80000
60

Pierderea de 80.000 este reprezentata de cele 16 zile in care nu exista produs C pe


stoc