Sunteți pe pagina 1din 4

Contractul de leasing

Definitie
Este operatiunea prin care o parte numita locator transmite pentru o perioada determinata dreptul de
folosinta a unui bun al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acestuia,
contra unei parti periodice denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing, locatorul se
obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de
leasing, ori de a inceta raporturile contractuale.

Delimitarea leasingului de alte operatiuni cu care se aseamana


Operatiunea de leasing are un caracter complex de sine statator care o delimiteaza de alte opertiuni cu
care se aseamana. Leasingul se aseamana cu imprumutul, pentru ca achizitorul este tinut de obligatia
restituirii integrale a finantarii, mai putin valoarea reziduala, dar se deosebeste de imprumut caci
redeventele contr de leasing cuprind ratele de amortizare, chiria pe capitalul neamortizat, taxele de
amortizare si taxa pe profit.
Leasingul nu poate fi asimilat cu ctr.de vanzare cumpare in rate sau cu termen.
Leasingul trebuie delimitat de conceptia locativa si de vanzarea pe credit deghizata.

Caracterele opratiunilor de leasing


a.operatiunile de leasing sunt realizate numai de soc.comerciale specializate in aceste operatiuni.
Soc.de leasing sunt soc.comerciale care au in obiectul lor de activ.desfasurarea operatiunilor de leasing
si un cap.social minim subscris si varsat integral la infiintare de 500 mil.lei.Asadar, alti operatori de pe
piata de marfuri sau capital nu pot efectua operatiuni de leasing.
b.operatiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile sau mobile de folosinta indelungata, aflate
in circuitul civil.
c.bunurile date in leasing trebuie sa fie proprietatea soc.de leasing
d.bunurile date spre folosinta raman proprietatea soc.de leasing, utilizatorul fiind un simplu
locatar pe toata durata ctr, neavand dreptul de dispozitie juridica asupra acestuia.
e.la expirarea duratei de folosinta prevazuta la expirarea ctr.de leasing, utilizatorul poate opta
pt.achizitionarea totala sau partiala a bunurilor avute in leasig, la valoarea reziduala,
pt.prelungirea ctr. sau restituirea acestora. Durata minima a ctr.de leasing este de un an.
f. in cazul exercitarii optiunii de dobandire a proprietatii, pretul rezidual se stabileste in raport de
valoarea de intrare si varsamintele efectuate pe durata folosintei bunurilor cu titlu de redeventa.
g.operatiunile de leasing constituie o noua categorie de fapte de comert, neprevazute de art.3Cod
comercial.
h.sunt exceptate de la operatiunile de leasing, inregistrari audio, video, piese teatru, manuscrise,
brevete, drepturi de autor.
i.op.de leasing imobiliar reglementate de art.21 OG sunt supuse regimului de publicitate in cartea
funciara din registru cadastral de publicitate.
Operatiunile de leasing si ctr.de leasing
Operatiunea de leasing este un ctr.complex ce cuprinde:
• Este un ctr.de vanzare-cumparare prin care se achizitioneaza bunul solicitat de utilizator.
• Este un ctr.de mandat prin care sunt stabilite el.vanzarii se realizeaza op.tehnice si formalitatile
administrative necesare
• Este un ctr.de locatiune a carui durata si redeventa(ratele chiriei)sunt determinate in functie de
termenul de utilizare a bunului
• Este un ctr.ce cuprinde o promisiune unilaterala de vanzare in favoarea cumparatorului utilizator
Mecanismul de formare a ctr. de leasing mobiliar
1. Prima etapa intervine intelegerea dintre utilizatori si furnizori, constand din angajamentul
furnizorului fata de urilizator de a livra bunul in conditiile convenite. Acest angajament are
natura juridica a unei promisiuni unilaterale de vanzare.

1
2. Incheierea ctr.de leasig. In aceasta etapa, utilizatorul se adreseaza unei soc.de leasing cu o cerere
de leasing in care va insera:
- informatii in privinta bunului ce urmeaza a fi achizitionat si care va forma obiectul ctr.de
leasing si in special avantajele folosirii bunului
- informatii insotite de acte doveditoare in privinta sit.financiare a utilizatorului
3. Intre utilizator, finantator si soc.de leasing intervine un antecontract. Prin antecontract soc.de
leasing este obligata sa incheie cu utilizatorul un contract, dupa acceptarea ofertei utilizatorului
in conditiile art.4 si art.9 din ordonanta. Desi Ordonanta 51/1997 nu face referinta expresa la
antecontract.In cazul in care soc.de leasing are si calitatea de furnizor, partile trec direct la
negocierea ctr.de leasing, durata si valoarea acestuia.
4. Acceptarea ofertei. Soc de leasing poate sa accepte sau sa refuze oferata, dupa cum ii dicteaza
interesele. Daca cererea este acceptata, ctr.de leasing se va incheia, precizandu-se clauzele
contractuale si obligatiile reciproce pe durata ctr.si la incetarea acestuia.

5. Elementele obligatorii ale ctr.de leasing


a) - partile ctr.de leasing
- locatorul
- utilizatorul
b) - descrierea exacta a bunului care face obiectul ctr.de leasing
c) - valoarea totala a ctr.de leasing
d) - valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora
e) - perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului.
6. Contractul de leasing financiar trebuie sa cuprinda pe langa elementele prevazute mai sus si
urmatoarele:
a) valoarea initiala a bunului
b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si
conditiile in care acesta poate fi exercitat.
O clauza obligatorie este aceea potrivit careia ctr.de leasing constituie titlu executoriu in
situatiile:
a) daca utilizatorul nu preda bunul la sfarsitul perioadei de leasing si nu a formulat
optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului
b) in cazul rezilierii ctr.din vina exclusiva a utilizatorului

7. Urmatoarea faza este accea a incheierii ctr.de vanzare cumparare intre finantator si furnizor:
Dupa incheierea ctr.de vanzare-cumparare furnizorul pune la dispozitie bunul transferand proprietatea
catre finantator si predandu-l direct utilizatorului, iar finantatorul achita pretul convenit.
8. Ultima faza a ctr.de leasing mobiliar este aceea a publicitatii
In privinta bunurilor mobile, publicitatea se realizeaza pe cale contabila, in sensul ca soc.de leasing cat
si societatea utilizatoare sunt obligate sa inscrie in evidentele lor contabile valoarea de intrare a bunului
la momentul incheierii ctr.de leasing, suma totala a ratelor de leasing, calculul si evidentierea amortizarii
bunului si evaluarea la data incheierii bilantului contabil.
Caracterele generale ale ctr.de leasing
- este un ctr.bilateral ce se incheie intre soc.de leasing, in calitate de locator si utilizator in
calitate de locatar
- este un contract in care cerinta formei scrise este o conditie de validare
- este un ctr.sinalagmatic, deoarece ambele parti se obliga reciproc
- ctr.de leasing fiind anume reglementat este un ctr.numit
- ctr.de leasing este un ctr.cu titlu oneros pentru ambele parti. Utilizatorul beneficiaza de
folosinta bunului pe durata ctr.iar finantatorul locator primeste in schimb redeventa
platita periodic de catre utilizator

2
- este un ctr.cu executare succesiva, pt.ca efectele sale se produc periodic, pe parcursul
derularii ctr.

Raporturile finantatorului si utilizatorului cu furnizorul bunurilor


Finantatorul este obligat sa respecte dreptul utilizatorului de a-si alege furnizorul, sa incheie
ctr.de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator in conditiile formulate de acesta si in
temeiul ctr.de leasing, si sa transmita utilizatorului toate drepturile ce deriva din ctr.de vanzare-
cumparare.
Beneficiarul are dreptul in raporturile cu furnizorul de a alege, de a primii si receptiona
bunurile la termenul stipulat in ctr.de leasing, de a constata viciile acestora de a verifica parametrii lor
tehnici si de a rezolva orice diferent cu furnizorul privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica in perioada
de garantie si post garantie a bunurilor. Intr-un cuvant soc.de leasing este mandatata de utilizator sa
perfecteze vanzarea cumpararea cu furnizorul desemnat de utilizator si in conditiile ofertei ferme facuta
acestuia de furnizor iar la randul sau, utilizatorul este mandatat de finantator sa-si rezolve toate aspectele
tehnice si formele legate de efectele ctr.de vanzare-cumparare

Raporturi dintre finantator si utilizator


Finantatorul cumpara bunurile devenind proprietar nu in intentia de a se bucura de toate
atributele dreptului de proprietate ci in scopul de a-l inchiria in conditiile prestabilite cu utilizatorul in
promisiunea bilaterala de locatiune
Aceasta inseamna ca finantatorul promite ca va da in locatiune bunul pe care il cumpara iar
utilizatorul promite ca il va lua in calitate de locatar.Utilizatorul are obligatia de a receptiona si a primii
bunul la termenul stabilit in ctr.de leasing si de a-l exploata conf.instructiunilor elaborate de furnizor,
asigurand instruirea personalului desemnat sa-l exploateze. Utilizatorul trebuie sa se sonformeze
instructiunilor finantatoruluisa evite deplasarea sau transformarea bunurilor primite in locatiune.
Obligatia de intretinere a bunurilor revine in exclusivitate utilizatorului, finantatorul nu are
nicio obligatie de ordin tehnic in privinta bunului dat in leasing, el desfasurand o activitate pur
financiara.
Incetarea ctr.de leasing
Ctr.de leasing poate inceta la termenul convenit de parti cand finantatorul este obligat sa
respecte dreptul de optiune al utilizatorului care consta in posibilitatea de a opta pt.prelungirea
contractului sau pt.achizitionarea ori restituirea bunului.
Incetarea ctr.de leasing inaite de termen
Poate interveni in cazul rezilierii acestuia.Soc.de leasing poate solicita rezilierea ctr.in
cazurile:
- cand utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in ctr.
- cand utilizatorul se afla in stare de organizare judiciara sau faliment
- cand utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a redeventei timp de doua luni
consecutiv

Principalele forme ale leasingului


A Dupa obiectul la care se refera se face distinctia intre leasingul mobiliar si leasingul imobiliar
In activitatea comerciala interna un loc preponderent revine leasingului mobiliar. In relatiile comerciale
internationale este uzitat numai leasingul mobiliar.
Si bunurile imobile pot forma obiectul ctr.de leasing la utilizarea unei constructii sau realizarea si
utilizarea unei constructii.
B. In raport de implicare a partilor in leasing si a rolului ce revine soc.specializate in perfectareactr, se
face distinctia intre leasingul direct si leasingul indirect.
Leasing direct: presupune perfectarea nemislocita a contractului intre furnizor si client
Leasingul indirect: se realizeaza prin societati specializate, care pot fi societati de leasing generale, de
intermediere sau integrate.

3
C.In functie de continutul ratelor, se face distinctia intre leasingul financiar si cel operational
Leasingul financiar se caracterizeaza prin aceea ca in perioada de baza a incheierii ctr.se recupereaza
intregul pret al obiectului, costurile auxiliare si se realizeaza un beneficiu.
Leasingul financiar prezinta urmatoarele particularitati:
- ulilizatorul alege singur materialul si furnizorul fara contributia finantatorului
- finantatorul dobandeste proprietatea materialului in temeiul ctr. incheiat cu furnizorul
- chiria platita conf.ctr.leasing se calculeaza tinand seama de amortizarea integala sau
partiala a costului materialului
Pt.leasingul financiar se incheie un singut ctr.pe termen lung.
D. In functie de elementele in baza carora se calculeaza ratele se face distinctia intre leasingul net si
leasingul brut
Leasingul net = ratele cuprind pretul net de vanzare al echipamentului si beneficiul realizat din utilizarea
bunului respectiv
Leasingul brut = ratele includ urmatoarele componente:
- pretul de vanzare al bunurilor care constituie obiectul ctr.
- cheltuielile efectuate pt.intretinerea, reparatiile si service-ul echipamentelor si utilajelor
- beneficiile realizate pe parcursul utilizarii bunurilor date in leasing
E.In functie de durata leasingul poate fi pe termen scurt sau pe termen lung
Leasingul pe termen scurt este similar leasingului operational, ele avand elemente caracteristice
asemanatoare
Leasingul pe termen lung este acela in care se incheie un singur ctr.pt.intreaga perioada. Aceasta forma
de leasing apartine leasingului financiar
F. Lease-bak-ul reprezinta o forma de finantare pe termen lung bazat pe procedeul tehnic financiar de
dus-intors, prin care utilizatorul isi procura mijl.financiare prin cumpararea de catre institutia
finantatoare a bunurilor utilizatorului pe care le lasa tot acestuia in locatiunecu promisiunea de a i le
revinde lui la sfarsitul locatiunii

Alte forme de leasing:


A. master leasing sau leasingul de containere este uzitat de soc.de transport si este determinat de
avantajele pe care le are carausul prin inchirierea containerelor, fata de achizitionarea acestora,
care implica cheltuieli suplimentare, legate de organizarea unei exploatari eficiente, intretinerea
si repararea containerelor ori pregatirea unui personal calificat
B. Leveraged leasing este utilizat in cazul in care obiectul il formeaza echipamente de mare valoare,
presupune ca soc.de leasing finanteaza doar o parte din valoarea bunului, diferenta fiind
acoperita din alte soc.financiare.
C. Leasingul la producator implica asigurarea unei finantari totale de catre soc.de leasing prin
achizitionarea de la producator cu fondurile acestuia.

Avantajele ctr.de leasing:


- Nu proprietarea ci utilizarea efectiva a mijl.fixe este aducatoare de profit
- Recurgand la sistemul leasingului utilizatorul isi asigura masinile si utilajele fara
chetuielile imediate de investitii
- Leasingul imobiliar este net avantajos creditului ipotecar pentru investitii imobiliare,
deoarece utilizatorul nu este tinut sa depuna o garantie sub forma constituirii unei ipoteci
si nici un avans
- In cazul leasingului folosit ca forma de privatizare statul este avantajat, deoarece isi
pastreaza temporar proprietatea activelor, putand fi vandute inteprinzatorului