teste

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

Proba Toulouse-Pieron. culori. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Proba de rationament abstract. 2. 2 2.C. Revised Minnesota Test 2.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. accesorii Teste psihologice: 1. Testul de inteligenta pentru adulti ABS. 2. Proba de memorie Rey. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I.11. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. 15. 2.1. Test de inteligenta generala D 70 . Testul de atentie distributiva Praga.R. 13. 14.3. Proba de discriminare perceptiva si atentie.10. 2.6. Matrici Progresive Raven Standard 2. 1 2. 2. pedale o Test invatare-memorare 2.5.12.2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.9. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete.7.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz.C. Test de inteligenta generala D 48 2. 2.R. Matrici Progresive Raven Avansat 2. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2.8.

Psihodiagnoza personalitatii 1. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2.5. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris.4.2. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1. 2 1.3.C. Chestionarul de personalitate F. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1.R. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Inventarul de personalitate G-Z 2.17.P. 1.17.2.I. Inventarul de personalitate G-Z 1. Test de inteligenta generala D 48.3.P.A. Chestionarul C 1.) 1.10.2.17.17.R. 1.12.5. 3. Chestionarul de personalitate 16 FP 1. Inventarul de Personalitate C. Testul DAT 2.Teste computerizate 3.P. Chestionarul H.14.15. Testul Lucher 1.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2.1. 1. Indexul de adaptare si valori Bills 1.11. 3. Factori de stres 1.I.2.17.3.I. 3. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1.P.I.M.9.S. Chestionarul de personalitate F.Testul de frustratie Rosenzweig 1.3. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1. 3. 3. Test de inteligenta generala D 70.1.8. 1. Teste proiective 1. 3.4. 2. Chestionarul M.P.I. Testul de aperceptie tematica T.1.7.13.) 1.8.L. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ .6. Inventarul de Personalitate C.4.16.T.8.I. 1. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S.Chestionarul de personalitate 16 FP 2.5.I.Q. 3. Teste computerizate 2.C.P.1.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2. Inventarul de personalitate Eysenck (E. 3. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1.4.P. 2. Matrici Progresive Raven Avansat.6. Matrici Progresive Raven Standard.7.Teste creion-hartie 1.7.9. 2. Test de aptitudini tehnice Minnesota II.P. Testul Goodenough 2.6.

Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2.2.16.7. Program inventar de temperament 2.2.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii .10.3. Testul petelor de culoare Rorschach 2. Testul culorilor Lucher 2.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare . 3.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare.2. Et. Corp I.2. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.9. Testul persoanei Urban 2. Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie.2.9. sala 305. Tehnici proiective 2. 2.2.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice .burse de cercetare şi instruire .editarea de publicaţii. Testul arborelui (Koch) 1. Program test motivaţie în muncă 2.15. Test de interese AVS 2. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.4. în conformitate cu prevederile legale. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S.2. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2.17. Et.taxe de participare ca membru în organisme de profil .12.13. Program baterie de adaptare la stres.11.2.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor . 10: Veniturile. Testul analizei pulsiunilor Szondi B. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului . Testul de frustrare Rosenzweig 2. Art. putând include următoarele tipuri de cheltuieli: . 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1. Factori de stres 2. 3) Art.5.1.2. Program test stil decisional 2. Etaj 3) Art. Testul de aperceptie tematica Murray 2. 9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate.2.2. 2.8. Program evaluare grup 2.14.6. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2. se constituie în patrimoniu al Centrului de . Rectorat.2. Completare de fraze Rotter 2.

dr.elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. dr. 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: . dr. dr. Art. dr. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. univ. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof.Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. dr. Ion Iorga-Siman . . Geanina Cucu-Ciuhan . componenţa acestora şi atribuţile interne.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare.Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf.stabileşte compartimentele de lucru. Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf. .Director: Conf.rezolvă problemele curente. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf.Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof. reprezentând centrul în relaţiile cu terţii. 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: . univ. Manuela Ciucurel . univ.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului. Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. Liliana Ezechil Art. univ. . . . 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific. dr. univ. dr. Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare. univ.

18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: . Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art. 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare. drepturile de autor. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori.să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti. Art.să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului. Art. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie. stabileşte sarcinile şi. . sociologie sau alte domenii.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. . Art.să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului.să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare. prin protocol. dacă este cazul de către cenzori. cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare. ştiinţe ale educaţiei. în cazul nerespectării prevederilor statutare. Art. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific. Art. . . Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful