UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

Matrici Progresive Raven Avansat 2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.8. Revised Minnesota Test 2. 1 2. 2.12. Proba de discriminare perceptiva si atentie.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. accesorii Teste psihologice: 1. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I. 2.10. pedale o Test invatare-memorare 2.R.9.R. 14. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete. 2. Test de inteligenta generala D 70 . 2 2. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic. Test de inteligenta generala D 48 2. 2.C.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz.6. Matrici Progresive Raven Standard 2.11. 2. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2. 13. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. 15. Proba de memorie Rey.C.3. Proba Toulouse-Pieron. Proba de rationament abstract. culori.5. Testul de atentie distributiva Praga. Testul de inteligenta pentru adulti ABS.7.2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 2.1.

17.9. 1.7. Factori de stres 1.Teste creion-hartie 1. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.8.5.P. 1. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ . 2.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2. Testul Lucher 1. Inventarul de Personalitate C.15.I. Test de inteligenta generala D 48. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1. 3.1. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1. Inventarul de personalitate Eysenck (E.) 1.6.1. Teste computerizate 2.) 1. 2.2.I. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris. Inventarul de personalitate G-Z 2. Inventarul de personalitate G-Z 1. Psihodiagnoza personalitatii 1.17.Teste computerizate 3.1.I. 3.P.17. 3. 3. Test de aptitudini tehnice Minnesota II.6. Testul Goodenough 2. 1. 1. 2.7.10.P.2. Chestionarul de personalitate 16 FP 1.Chestionarul de personalitate 16 FP 2.6.8.P.4.16. 1. 2 1.C.P. Teste proiective 1.12. Testul de aperceptie tematica T.3. 3.8.2. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1. Chestionarul de personalitate F.9. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2. Testul DAT 2.R.P.L. Chestionarul M.R. 3.4.T.Q. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2.4.17.11.17.P.A.1.Testul de frustratie Rosenzweig 1. Chestionarul C 1. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.C.4. Indexul de adaptare si valori Bills 1. 3.3. Matrici Progresive Raven Avansat.5.M.2. Test de inteligenta generala D 70.3. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1.I. Matrici Progresive Raven Standard.3.5. Chestionarul de personalitate F.S. Inventarul de Personalitate C.I.13. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1.I.P. 3. Chestionarul H.7.14.I.

2.2. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice .2. sala 305.10.17. Testul de aperceptie tematica Murray 2.7.2. Art.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii .6. Tehnici proiective 2. Corp I.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor . Program baterie de adaptare la stres.12.burse de cercetare şi instruire . 10: Veniturile.4.16. Testul de frustrare Rosenzweig 2. 2. Factori de stres 2. Test de interese AVS 2. Testul culorilor Lucher 2. Et. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului . Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2. 3) Art.2. Program test motivaţie în muncă 2. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.2.2. se constituie în patrimoniu al Centrului de . Program evaluare grup 2.14.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare. Completare de fraze Rotter 2. Etaj 3) Art. Et.editarea de publicaţii. în conformitate cu prevederile legale. Rectorat. Testul persoanei Urban 2.2.8. Testul petelor de culoare Rorschach 2. Testul analizei pulsiunilor Szondi B.5. 9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate.2.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare .13.2. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2.taxe de participare ca membru în organisme de profil . Program test stil decisional 2. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.2.11.1.3. putând include următoarele tipuri de cheltuieli: .15.9. Testul arborelui (Koch) 1. 3. Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S.9. Program inventar de temperament 2. Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2.2.2.

Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf.rezolvă problemele curente. Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare. dr.elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. univ. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. univ. Geanina Cucu-Ciuhan .Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof. dr. Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. dr.stabileşte compartimentele de lucru.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. univ. dr. . Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf.Director: Conf. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. dr. reprezentând centrul în relaţiile cu terţii. dr. univ.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului. . componenţa acestora şi atribuţile interne. Ion Iorga-Siman . univ. 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific.Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ. 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: . dr.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare. Liliana Ezechil Art. . univ. . Manuela Ciucurel . dr. . Art. 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: .

să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului.să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului. .să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. drepturile de autor. cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art. sociologie sau alte domenii. .să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare. Art. Art. prin protocol. ştiinţe ale educaţiei. . dacă este cazul de către cenzori.să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare. Art. Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. Art. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti. 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . în cazul nerespectării prevederilor statutare.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare. Art. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori. stabileşte sarcinile şi. . ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: . cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful