P. 1
teste

teste

|Views: 409|Likes:
Published by cipu87

More info:

Published by: cipu87 on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

Matrici Progresive Raven Avansat 2.8. 15. 2. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2.5. accesorii Teste psihologice: 1. 2 2. Proba Toulouse-Pieron. Test de inteligenta generala D 70 .12.3. 2.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz.R.2. 1 2.10.11. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I.6. 14. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Testul de inteligenta pentru adulti ABS.C.1. 2.R. culori. Testul de atentie distributiva Praga. Proba de discriminare perceptiva si atentie. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete. Matrici Progresive Raven Standard 2. 2.C. Revised Minnesota Test 2.9. 13.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. Proba de rationament abstract. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic. 2. pedale o Test invatare-memorare 2. 2. Proba de memorie Rey. Test de inteligenta generala D 48 2.7.

16.3.9.P.Teste computerizate 3.R.7. Chestionarul de personalitate F.3. Test de inteligenta generala D 48.I.1.8. 1. 2.Teste creion-hartie 1.I.C. Factori de stres 1. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1.2.5.7.P.I. Chestionarul de personalitate 16 FP 1. 3.2. 2.Testul de frustratie Rosenzweig 1.P.C.11. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S. 3.17. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ .S. Matrici Progresive Raven Avansat. 1.P. Chestionarul H.4.15.L.6. Testul de aperceptie tematica T. Inventarul de personalitate G-Z 1.5. Teste computerizate 2. Testul DAT 2. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1. 1. Chestionarul de personalitate F. Inventarul de personalitate G-Z 2. Chestionarul M.1.P. Inventarul de Personalitate C.I.6. 3.12.1.3. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1. Indexul de adaptare si valori Bills 1.8.R.3.I.14.) 1. 1.2. Psihodiagnoza personalitatii 1.2.1.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2.17.A. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1.4.) 1.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2. 3. 3. Inventarul de personalitate Eysenck (E. 2 1.6. 3.13. Test de inteligenta generala D 70.8.Chestionarul de personalitate 16 FP 2.P.4. 2. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris.I.17. Chestionarul C 1.I. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2.M. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 1.17.5. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1.Q. Teste proiective 1.T. Matrici Progresive Raven Standard. 3. Test de aptitudini tehnice Minnesota II. 3.9.10.4. Testul Goodenough 2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.7.17.P. Testul Lucher 1.P. Inventarul de Personalitate C.

9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate. Rectorat.2. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului .3.4.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii . Completare de fraze Rotter 2. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2.2. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor . Testul de aperceptie tematica Murray 2. Tehnici proiective 2. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.2. Factori de stres 2.2.17.9. Program baterie de adaptare la stres.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare . Program test motivaţie în muncă 2. 3. 2.editarea de publicaţii. Program test stil decisional 2.2. Art.2. Testul persoanei Urban 2. Testul de frustrare Rosenzweig 2.2. Et. se constituie în patrimoniu al Centrului de . Corp I. Testul arborelui (Koch) 1. Testul culorilor Lucher 2. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. în conformitate cu prevederile legale.2.16. Etaj 3) Art.12.2.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice . Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie. putând include următoarele tipuri de cheltuieli: .2.2. Testul analizei pulsiunilor Szondi B. Program inventar de temperament 2.15. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2. Testul petelor de culoare Rorschach 2.burse de cercetare şi instruire . 2.14. Et. 3) Art.10.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1.13. 10: Veniturile.6.1. Test de interese AVS 2.9.2. Program evaluare grup 2.5.taxe de participare ca membru în organisme de profil . sala 305.11.8. Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2.7.

elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare.Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ.stabileşte compartimentele de lucru.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului. . univ. univ. reprezentând centrul în relaţiile cu terţii.rezolvă problemele curente. Liliana Ezechil Art. 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: .Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof. Ion Iorga-Siman . . dr. 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. univ. componenţa acestora şi atribuţile interne. dr. univ. dr. Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. . univ. Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf.Director: Conf. dr. univ. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. Manuela Ciucurel . . 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: . .administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare. Geanina Cucu-Ciuhan . Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare. dr. Art. dr.Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf. dr. dr.

Art.să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare.să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului.să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului. sociologie sau alte domenii. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art. drepturile de autor. cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare. . .să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. dacă este cazul de către cenzori. 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare. 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . Art. 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: . Art. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie. ştiinţe ale educaţiei. ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific. . . prin protocol. Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. stabileşte sarcinile şi. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. în cazul nerespectării prevederilor statutare. Art. Art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->