P. 1
teste

teste

|Views: 396|Likes:
Published by cipu87

More info:

Published by: cipu87 on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. Test de inteligenta generala D 48 2.12.7. 2. Proba de memorie Rey. Testul de inteligenta pentru adulti ABS. Proba Toulouse-Pieron.9. 2.R. Matrici Progresive Raven Avansat 2. pedale o Test invatare-memorare 2.5. 2. 1 2. Matrici Progresive Raven Standard 2.6.1. 2. 13. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. accesorii Teste psihologice: 1. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete.8. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 15. Revised Minnesota Test 2. 2. 14. Proba de rationament abstract. Test de inteligenta generala D 70 .2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz. culori.R. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2. Proba de discriminare perceptiva si atentie.2. 2.C. 2 2.10. Testul de atentie distributiva Praga.3.C. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic.11.

Test de inteligenta generala D 70.P.I. 2.8. 2.Testul de frustratie Rosenzweig 1.6.3. Chestionarul M.I.6.2.11.2.P. Factori de stres 1.17. Psihodiagnoza personalitatii 1. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1. Chestionarul de personalitate F.P.17.C. 1.17.R.I.13.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2. 3.2.2. Chestionarul de personalitate 16 FP 1. Inventarul de personalitate G-Z 2.3.R. 3.8.P. 1.L. 2 1. 1. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1.9.P.6.5. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1. 3.8. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris.5.I.1. Inventarul de personalitate Eysenck (E. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.M. 1. Chestionarul C 1. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ . Teste computerizate 2.7.4.3. 3. 2. 3. Testul DAT 2.I. Inventarul de Personalitate C. 3.4. Testul de aperceptie tematica T.16.P.1.7. Teste proiective 1. Matrici Progresive Raven Standard. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S.I.3. 3. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Chestionarul de personalitate F.15.P. Testul Goodenough 2.Chestionarul de personalitate 16 FP 2.C. Matrici Progresive Raven Avansat.S. Test de inteligenta generala D 48.Q. 3.9.1.I.Teste computerizate 3.Teste creion-hartie 1. Inventarul de personalitate G-Z 1.P.4.5.14. Inventarul de Personalitate C.17.4.) 1. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1. 1.1.12.17. Chestionarul H.) 1.T. Testul Lucher 1. Indexul de adaptare si valori Bills 1.7.A. Test de aptitudini tehnice Minnesota II.10.

Testul petelor de cerneala Rorscharch 2. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1. în conformitate cu prevederile legale. Corp I.9.2. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S.2.17. Program inventar de temperament 2. Testul de frustrare Rosenzweig 2. Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2. putând include următoarele tipuri de cheltuieli: .14.10.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor .8. Testul persoanei Urban 2. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului .taxe de participare ca membru în organisme de profil . 2. Testul arborelui (Koch) 1. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice . Et.4. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.2. Program test stil decisional 2.2. Testul de aperceptie tematica Murray 2.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii . Testul culorilor Lucher 2.16. 9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate. Testul analizei pulsiunilor Szondi B.2. Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie. 2.2. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2. sala 305.1.15. Art.2. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.12.6. Factori de stres 2. Rectorat.2.5. Program evaluare grup 2. 3) Art. Program baterie de adaptare la stres. 3. Testul petelor de culoare Rorschach 2. Program test motivaţie în muncă 2.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare . Et. Etaj 3) Art. Test de interese AVS 2.11. Completare de fraze Rotter 2.burse de cercetare şi instruire .9.2.editarea de publicaţii. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S.7. Tehnici proiective 2. 10: Veniturile.2.2.2.3.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare. se constituie în patrimoniu al Centrului de .13.

dr. . 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: .Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ. . univ.Director: Conf.stabileşte compartimentele de lucru.Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf.elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific. univ. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. dr. univ. dr.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. Liliana Ezechil Art.Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof. Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare. Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. univ. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf. dr. dr. dr. Ion Iorga-Siman . componenţa acestora şi atribuţile interne. univ.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului.rezolvă problemele curente. Geanina Cucu-Ciuhan . Art.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare. . Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. dr. Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf. dr. univ. . 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: . Manuela Ciucurel . . reprezentând centrul în relaţiile cu terţii.

să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art.să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori. cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare. Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. Art. 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare. drepturile de autor. . . Art.să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului. dacă este cazul de către cenzori. cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. Art. ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare. ştiinţe ale educaţiei. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. . . sociologie sau alte domenii. prin protocol. stabileşte sarcinile şi. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti. Art. 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: .să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului. 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . Art. în cazul nerespectării prevederilor statutare. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->