UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

10. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2. 13.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz. Proba de rationament abstract. accesorii Teste psihologice: 1.6.7. 2. Testul de inteligenta pentru adulti ABS. Proba Toulouse-Pieron. 14. Test de inteligenta generala D 48 2. culori. 1 2. Proba de discriminare perceptiva si atentie.5. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic. 2.8. Matrici Progresive Raven Avansat 2.R.1. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I. Testul de atentie distributiva Praga. Matrici Progresive Raven Standard 2. 2. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. 15.3.9.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. 2 2.11. pedale o Test invatare-memorare 2. 2. Proba de memorie Rey. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete. 2.C. 2.2. Test de inteligenta generala D 70 .C. Revised Minnesota Test 2.12.R. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.

14.I.I. 2.17.) 1.Testul de frustratie Rosenzweig 1. 1.8. Factori de stres 1.6.4. 3.I.Q. 3. 3.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2.C.P.13.Chestionarul de personalitate 16 FP 2. Teste computerizate 2.4. Testul Lucher 1.1. Inventarul de personalitate G-Z 2. Inventarul de personalitate Eysenck (E.2. Matrici Progresive Raven Avansat. Indexul de adaptare si valori Bills 1. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1. 3. Matrici Progresive Raven Standard.4.1. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1.7. Inventarul de personalitate G-Z 1. Testul DAT 2.6. 2 1. 1. Inventarul de Personalitate C.9.4.17.3.Teste computerizate 3. Chestionarul de personalitate F. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.) 1.2.5. Chestionarul de personalitate 16 FP 1.T.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2.P.C. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S. Testul Goodenough 2. Chestionarul H.2. 2.I. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1.3. 3. 1.P.P.P.5. 1.3.17.17. 3.S. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris. Inventarul de Personalitate C. Chestionarul de personalitate F.I.6.11.P. Test de inteligenta generala D 70.10.16. 2.3.P.1.7. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2.2. Testul de aperceptie tematica T. Teste proiective 1. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1. Test de aptitudini tehnice Minnesota II.P.L.12.R. Test de inteligenta generala D 48.1. Chestionarul C 1.9.Teste creion-hartie 1. 1.I. Psihodiagnoza personalitatii 1.R.17.5. 3. 3. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ .7.8. Chestionarul M. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1.A.M.I.8.15.

9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate. Factori de stres 2. Rectorat.2. Testul de aperceptie tematica Murray 2. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1.6.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor .15. 3) Art.2. Et. Testul culorilor Lucher 2.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare . 2.1. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. sala 305.8. Art.2. 2. Testul de frustrare Rosenzweig 2. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2. Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2.12.2.9.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice . putând include următoarele tipuri de cheltuieli: . Program baterie de vulnerabilitate la stress 2. Tehnici proiective 2.9.4.2. 3.2.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare.2. Program inventar de temperament 2.2. Testul analizei pulsiunilor Szondi B.2. Program evaluare grup 2.16.taxe de participare ca membru în organisme de profil . Etaj 3) Art. Program baterie de adaptare la stres. Program test stil decisional 2.17.2. în conformitate cu prevederile legale.burse de cercetare şi instruire .editarea de publicaţii.3. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.2. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului .14. Testul persoanei Urban 2. Completare de fraze Rotter 2.2.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii .11. Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie. Corp I. Testul arborelui (Koch) 1. Test de interese AVS 2. Program test motivaţie în muncă 2.13.7. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S. Et. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. se constituie în patrimoniu al Centrului de .10.5. Testul petelor de culoare Rorschach 2. 10: Veniturile.

elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. univ. . Manuela Ciucurel . Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare. Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf. univ.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. dr. univ.Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf. univ. reprezentând centrul în relaţiile cu terţii. Liliana Ezechil Art. dr. Ion Iorga-Siman . Art. dr. Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. .Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof. . Geanina Cucu-Ciuhan .Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. univ.rezolvă problemele curente. .stabileşte compartimentele de lucru. dr. 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: . univ. dr. . dr. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific.Director: Conf.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf. dr.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului. dr. componenţa acestora şi atribuţile interne. 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: .

17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . Art. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori. . 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: . . 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare. prin protocol. Art.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. în cazul nerespectării prevederilor statutare. stabileşte sarcinile şi. dacă este cazul de către cenzori. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art. sociologie sau alte domenii. Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. . Art. ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific. . cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare.să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare.să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului. Art.să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti. ştiinţe ale educaţiei. drepturile de autor. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. Art.să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful