UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

5.C. 13. Matrici Progresive Raven Avansat 2. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete.11. accesorii Teste psihologice: 1. Revised Minnesota Test 2.6. 2.8.R.1. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.12. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I.10. 1 2. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic. 2. Testul de inteligenta pentru adulti ABS. 2.R.C. 2. Proba de rationament abstract.7. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 15. Matrici Progresive Raven Standard 2.3. Testul de atentie distributiva Praga. Proba Toulouse-Pieron. Test de inteligenta generala D 48 2. Proba de discriminare perceptiva si atentie. pedale o Test invatare-memorare 2.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz. Proba de memorie Rey. culori.9. 2 2. Test de inteligenta generala D 70 . 2.2. 14. 2.

Chestionarul de personalitate F. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1.5. Factori de stres 1.1. Chestionarul H.I. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris. 1. Psihodiagnoza personalitatii 1. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ .4. 2 1.Teste creion-hartie 1.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2. 1. 3.2. Matrici Progresive Raven Avansat.P.7. Teste proiective 1.8.I.P.15. 3.P.Q.12.Teste computerizate 3. 3.6.3. Inventarul de Personalitate C.6.3.16.P.17. Chestionarul de personalitate 16 FP 1.17. 2.Testul de frustratie Rosenzweig 1.P. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1.L.7. Test de aptitudini tehnice Minnesota II. Test de inteligenta generala D 48. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1. Testul DAT 2.14.11.I.2.I. Inventarul de personalitate G-Z 2. 1.17. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1.8. 3. Test de inteligenta generala D 70. Matrici Progresive Raven Standard. 3.10.P.4.R.3.2. 1.17. Testul de aperceptie tematica T. Testul Lucher 1.8.9. Testul Goodenough 2.5.2.1. 3.7.M. 3. Chestionarul de personalitate F.P. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S.C. Chestionarul M.9.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2. 3. Inventarul de personalitate Eysenck (E. 2. Chestionarul C 1.P.R.A.4.) 1.5.S. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.6.) 1.1.I. Indexul de adaptare si valori Bills 1. 1. Inventarul de Personalitate C.13.3.I. Teste computerizate 2.T. Inventarul de personalitate G-Z 1.C.17. 2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.1.4. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1.Chestionarul de personalitate 16 FP 2.I.

Test de interese AVS 2.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului . Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S. Testul petelor de culoare Rorschach 2. Testul arborelui (Koch) 1. Program test motivaţie în muncă 2.2. 2.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor . 10: Veniturile. 3.17.15.2. 3) Art.2. se constituie în patrimoniu al Centrului de .7. Art.2. Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii . Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2.9. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S.2. 2. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2.9.1.2. putând include următoarele tipuri de cheltuieli: .taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice . Etaj 3) Art. sala 305. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Program baterie de adaptare la stres. Program test stil decisional 2.14. Testul culorilor Lucher 2. Testul de aperceptie tematica Murray 2. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2. Rectorat.4. Corp I.taxe de participare ca membru în organisme de profil . Completare de fraze Rotter 2. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Program inventar de temperament 2.10.2.editarea de publicaţii.13.2. Factori de stres 2. Et. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1. în conformitate cu prevederile legale.12. Tehnici proiective 2.6.3.8. Program evaluare grup 2.5.11.2. Testul analizei pulsiunilor Szondi B.2. Et. Testul persoanei Urban 2.burse de cercetare şi instruire . 9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare .16.2.2. Testul de frustrare Rosenzweig 2.

Ion Iorga-Siman . dr. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. . Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. dr.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf.stabileşte compartimentele de lucru. Manuela Ciucurel . univ.Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof. dr. dr. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art.Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ.Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf. dr. dr. . Art. 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: . dr. dr. 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: . univ. Geanina Cucu-Ciuhan . . . univ.Director: Conf. reprezentând centrul în relaţiile cu terţii. Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare. Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. Liliana Ezechil Art.rezolvă problemele curente. univ. univ.elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. univ. componenţa acestora şi atribuţile interne. . 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului.

Art. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie. Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. Art. ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific. stabileşte sarcinile şi.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. în cazul nerespectării prevederilor statutare. . prin protocol. dacă este cazul de către cenzori. drepturile de autor. Art.să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului. cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. . 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare.să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare. . Art. 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: . studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti.să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. sociologie sau alte domenii. 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare. ştiinţe ale educaţiei. 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . .să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului. Art. cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful