UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

3. Proba de discriminare perceptiva si atentie.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz.12. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2.1. 2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.R. 2. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. Matrici Progresive Raven Avansat 2. Proba Toulouse-Pieron. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete. Testul de inteligenta pentru adulti ABS. Proba de memorie Rey.9. 2 2. 14. Proba de rationament abstract. Matrici Progresive Raven Standard 2. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic. Test de inteligenta generala D 48 2.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. 2.8. 1 2. 2.10. pedale o Test invatare-memorare 2.2. 13.R. 2.C.5. Test de inteligenta generala D 70 .11. accesorii Teste psihologice: 1.7. 15.6. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Revised Minnesota Test 2. 2. Testul de atentie distributiva Praga. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I. culori.C.

Chestionarul M. Test de aptitudini tehnice Minnesota II.S. 1.C.Testul de frustratie Rosenzweig 1.5.R.R. Inventarul de personalitate G-Z 2.12.8.P.5.9. Testul de aperceptie tematica T.P.4.1.3. 2.M.2. 3.15. Factori de stres 1.P. Teste computerizate 2.6.3. 3.17.P. 1.I. 3. Testul Lucher 1.6. 2.T.Teste creion-hartie 1.2. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.9.2.P. 3. Chestionarul H. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ . 3. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1.I. Inventarul de Personalitate C. Matrici Progresive Raven Avansat.I.) 1.17.6. Chestionarul C 1.1. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2.11. Matrici Progresive Raven Standard.3.17.8. Indexul de adaptare si valori Bills 1.1. 3. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1.I.14. Testul DAT 2. Testul Goodenough 2. Test de inteligenta generala D 48. Inventarul de personalitate G-Z 1. Inventarul de Personalitate C.A.7. Chestionarul de personalitate 16 FP 1. 3.13. 3. 2. 1.16.7.L. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1. Chestionarul de personalitate F.3.4.P.C. 1. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S.4.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2. Teste proiective 1.7.10.Q. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1.4.I.P. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1.I. Psihodiagnoza personalitatii 1.5.1.Teste computerizate 3. Chestionarul de personalitate F. Test de inteligenta generala D 70. 1.Chestionarul de personalitate 16 FP 2.17.) 1.8.2.P. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.17.I. Inventarul de personalitate Eysenck (E.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2. 2 1. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris.

acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare . se constituie în patrimoniu al Centrului de . bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate. Rectorat. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S. 2. Testul arborelui (Koch) 1. Test de interese AVS 2.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice .editarea de publicaţii.6.2.2.2. 2.2. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S.2.16. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului . sala 305.2. Factori de stres 2. Program test stil decisional 2.4.15.2. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1. 3. Etaj 3) Art. Program test motivaţie în muncă 2.10. 3) Art. Testul petelor de culoare Rorschach 2.14.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii . cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.2.12. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2.5. Tehnici proiective 2.7.9. Art. Testul de frustrare Rosenzweig 2. Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2.9. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Et.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor .2. Program evaluare grup 2.8.taxe de participare ca membru în organisme de profil . Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie. în conformitate cu prevederile legale. Testul analizei pulsiunilor Szondi B. Completare de fraze Rotter 2.burse de cercetare şi instruire . Testul culorilor Lucher 2. Program inventar de temperament 2.11.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare.13. 9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate. Testul persoanei Urban 2. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2.2. Corp I. 10: Veniturile.1. Program baterie de adaptare la stres. putând include următoarele tipuri de cheltuieli: . Et.2.2.3. Testul de aperceptie tematica Murray 2.17.

univ.stabileşte compartimentele de lucru. Manuela Ciucurel . univ. dr. univ. Ion Iorga-Siman . Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. .elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. . dr. Art.Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ. univ.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf. reprezentând centrul în relaţiile cu terţii.rezolvă problemele curente. dr. . .confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului. dr. univ. . Liliana Ezechil Art. componenţa acestora şi atribuţile interne. dr. 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: . 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: . dr. dr. Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf.Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf. univ. Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare.Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific. dr. Geanina Cucu-Ciuhan .Director: Conf.

cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti. cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. . .să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului. Art. ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific. 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: . . prin protocol. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art. Art. sociologie sau alte domenii.să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare. Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. ştiinţe ale educaţiei. stabileşte sarcinile şi.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. Art. drepturile de autor.să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . dacă este cazul de către cenzori. 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie. Art. în cazul nerespectării prevederilor statutare. Art.să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului. .