UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic.6. 2.8.5. 2.3.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. Proba Toulouse-Pieron. 1 2. 15.12. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I. Matrici Progresive Raven Standard 2. 2.9. 2.R. accesorii Teste psihologice: 1.1. Revised Minnesota Test 2. Matrici Progresive Raven Avansat 2. culori. 2.C. 2 2. Proba de memorie Rey.C. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2.R. Testul de inteligenta pentru adulti ABS. pedale o Test invatare-memorare 2.10. Test de inteligenta generala D 48 2. Proba de rationament abstract. Testul de atentie distributiva Praga. Proba de discriminare perceptiva si atentie. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete. 2. 14.7.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. Test de inteligenta generala D 70 . Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 13.11.2.

Inventarul de Personalitate C. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ . Testul Goodenough 2. Teste proiective 1. 3.C.15. Testul de aperceptie tematica T. 2. 3. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2. Teste computerizate 2.5.P.4. 3.3.M.8. Indexul de adaptare si valori Bills 1.12.P. 3.I.3.16. Chestionarul M. Test de aptitudini tehnice Minnesota II.4.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2. Inventarul de personalitate G-Z 1.4. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1.I.Chestionarul de personalitate 16 FP 2. Inventarul de personalitate Eysenck (E. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.P.3. Testul DAT 2. Matrici Progresive Raven Avansat. 1. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.13.7.I.R.Teste computerizate 3.6.2.5. Factori de stres 1. 2.1.17.8. Chestionarul C 1. Chestionarul H.1.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2.P.11. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris. Test de inteligenta generala D 70.17.7. 3.1. Testul Lucher 1.I. Matrici Progresive Raven Standard. Psihodiagnoza personalitatii 1. Chestionarul de personalitate F.) 1.17. Chestionarul de personalitate F.C.P. Test de inteligenta generala D 48.2.17.I.3. 1.L.17. 2. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1.I. 3.9.) 1.1.7.5. 1. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1.6. 2 1.Q. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S. 1.Testul de frustratie Rosenzweig 1.14.9. 1.P.I.T.P.R.2.2. 3. Chestionarul de personalitate 16 FP 1.4.P.10. Inventarul de Personalitate C.A.S. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1. Inventarul de personalitate G-Z 2.8.6.Teste creion-hartie 1. 3.

putând include următoarele tipuri de cheltuieli: .2.4. Et.2. Program evaluare grup 2.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice . în conformitate cu prevederile legale. Testul petelor de culoare Rorschach 2. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2.5. 3) Art.editarea de publicaţii. Program test stil decisional 2.2. Corp I. Testul culorilor Lucher 2. 2.8. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.1. Program inventar de temperament 2.2.17.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii .13.taxe de participare ca membru în organisme de profil . 2. Art. Completare de fraze Rotter 2. 9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate.11. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2.2. Testul analizei pulsiunilor Szondi B. Factori de stres 2. Testul de frustrare Rosenzweig 2.3. 3. se constituie în patrimoniu al Centrului de . Testul arborelui (Koch) 1.2. Tehnici proiective 2.2.burse de cercetare şi instruire . Et. Program test motivaţie în muncă 2.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare. 10: Veniturile. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.2. Etaj 3) Art.9. Rectorat. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.12.6.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor .10. Testul de aperceptie tematica Murray 2.16. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1.2.9. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare .2.2. studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului . Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2. Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie. Program baterie de adaptare la stres. Test de interese AVS 2. sala 305.7.14.15.2. Testul persoanei Urban 2.

Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ.Director: Conf. Manuela Ciucurel . reprezentând centrul în relaţiile cu terţii. dr. 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: . dr. univ.elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. dr. univ. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf.stabileşte compartimentele de lucru. univ. . Liliana Ezechil Art. .Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare. dr.rezolvă problemele curente. univ. . dr. 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: .Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului. Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf. Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. univ.Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare. Geanina Cucu-Ciuhan . Art. Ion Iorga-Siman . componenţa acestora şi atribuţile interne. dr. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. . .Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf. univ. dr. 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific. dr.

. Art. cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare. drepturile de autor. Art. în cazul nerespectării prevederilor statutare. sociologie sau alte domenii. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art. 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: .să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori. .să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare. dacă este cazul de către cenzori. ştiinţe ale educaţiei.să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. Art. . 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: . 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie.să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare. Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. . ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific. cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti. stabileşte sarcinile şi.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. Art. Art. prin protocol.