UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE,JURNALISM CENTRUL DE CERCETĂRI „PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”

STATUT DE FUNCŢIONARE
Capitolul 1: Denumirea, forma, sediul, durata centrului Art. 1: Denumirea va fi „Promovarea excelenţei în formarea profesională”. Art. 2: Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este o strucură autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional. Centrul de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” este subordonat Universităţii din Piteşti, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii din 24.01.2005. Art. 3: Sediul Centrului va fi în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism, str. Târgu din Vale nr. 1, Corp I. Art. 4: Centrul de cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” se înfiinţează pe perioadă nedeterminată. Capitolul 2: Scopul şi obiectivele de activitate Art. 5: Obiectivele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” sunt: - iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul psihologiei carierei, psihologiei dezvoltării, ştiinţelor educaţiei şi resurselor umane; - promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte în domeniul psihologiei între Universitatea din Piteşti şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate. Art. 6: Activităţile principale realizate de Centrul de Cercetare pentru atingerea acestor obiective sunt: - Elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare - Realizarea de studii în conformitate cu obiectivele centrului de cercetare - Organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară - Realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele centrului - Organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme ştiinţifice - Alte activităţi în conformitate cu obiecivele centrului Capitolul 3: Patrimoniul Centrului Art. 7: Resurse materiale: A. Laboratorul de psihologie experiementala si psihodiagnostic (Corp A, Rectorat, Etaj 3, Sala 305) dotat cu :

Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 2. accesorii Teste psihologice: 1.5. Baterie teste de inteligenta si aptitudini: I. Proba de memorie Rey.• • • • • • 1 computer AMD Duron 1. 2.10. 2.2. 15.3. 13. 2. Testul de inteligenta pentru adulti ABS. 2. 2. Teste de reactivitate : o Proba DM clasic o Proba DM cu imagine pe calculator o Sinusoida Bonardell o Tahistoscop tip 1 (cu stimuli imagine) o Tahistoscop tip 2 (cu stimuli culori) o Test atentie concentrata o Test rezistenta la oboseala o Test reactii complexe o Proba speciala o Test timp de reactie sunete.6. 128 MBRam) o imprimanta HP 920C un scanner un retroproiector Aparatura de examinare psihologica conectata la calculator : o Placa extensie AT-bus o Manete o Ansamblu pedalier o Pupitru extins o Pupitru tahistoscop o DM-clasic. pedale o Test invatare-memorare 2. Proba de rationament abstract. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.R.7.1.2 GHz 11 computere Pentium II (400MHz. Matrici Progresive Raven Avansat 2. Revised Minnesota Test 2. Matrici Progresive Raven Standard 2. Psihodiagnoza aptitudinilor Teste creion-hartie 2. 2 2. Proba Toulouse-Pieron.C.12. 14. Testul de atentie distributiva Praga. 1 2.8. Test de inteligenta generala D 70 . Test de vedere spatiala Cuburile Meuris 2. culori. Proba de discriminare perceptiva si atentie. Test de inteligenta generala D 48 2.9.R.11.C.

P. Chestionarul C 1.Teste creion-hartie 1.Testul de frustratie Rosenzweig 1.17.8.4.4. Test de vedere spatiala Cuburile Meuris. Testul Goodenough 2.L.1. 1.I.7.3.P.8.Chestionarul de personalitate Eysenck – EPQ 2.R. 1. Chestionarul de personalitate pentru adolescenti HSPQ .I.5.1.6.) 1. Inventarul de personalitate G-Z 2. Testul clinic de personalitate Psyhorater 2. 3. Testul de personalitate accentuata Schmieseck 1. Test de inteligenta generala D 48.4.P.1.Q.I. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B.2.10.13. Scala de masurare a stimei de sine SERS 1.I.5.1.5. 1. Psihodiagnoza personalitatii 1.P.T.Testul de personalitate accentuata Schmieseck 2. 3.R.P.4. Inventarul de Personalitate C.17. Matrici Progresive Raven Avansat. 2.8. Testul de aperceptie tematica T. Teste computerizate 2.P. Test de inteligenta generala D 70. Matrici Progresive Raven Standard. 3. Testul Lucher 1.16.11.I.17.9.15. Indexul de adaptare si valori Bills 1. Chestionarul de personalitate F.I.17.Teste computerizate 3.3.M. Inventarul de personalitate G-Z 1. 3. Inventarul de personalitate NEO PI-R 1. Inventarul de personalitate Eysenck (E.3.P.7.6. Teste proiective 1.2. Testul clinic de personalitate Psyhorater 1.14. 1. Chestionarul H.I. 2 1. Chestionarul de personalitate 16 FP 1.) 1. 3. Inventarul de personalitate Singer-Loomis (S. Bateria de inteligenta verbala si nonverbala B. 2.2. 1.3. Test de aptitudini tehnice Minnesota II. 3. 3.Chestionarul de personalitate 16 FP 2.S.C.P.7. Chestionarul de personalitate F. Testul DAT 2. Inventarul de Personalitate C. Factori de stres 1. 3.17.12.A. 2.6.C.9. Chestionarul M.2. Inventarul de personalitate Myers-Briggs 1.

16.1. Factori de stres 2. Testul culorilor Lucher 2. Testul de frustrare Rosenzweig 2.17.15. Program inventar de temperament 2.remunerarea personalului angajat pentru realizarea contractelor .2. putând include următoarele tipuri de cheltuieli: . studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele centrului . Testul petelor de culoare Rorschach 2.2. 10: Veniturile. se constituie în patrimoniu al Centrului de .9. 8: Infrastructura: Centrul de ceretare va beneficia de două spaţii în care îşi va desfăşura activitatea: 1. bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate.8.orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului de cercetare.2. Etaj 3) Art.10.2.11. Program test motivaţie în muncă 2. Testul petelor de cerneala Rorscharch 2.burse de cercetare şi instruire .5. Cabinetul de consiliere psihologică (Corp S.2.7.12.14. Program baterie de vulnerabilitate la stress 2. Program test stil decisional 2.2.2.2. Resursele Centrului de Cercetare vor fi alocate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Tehnici proiective 2. Program baterie de adaptare la stres. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.3. Corp I. Art. în conformitate cu prevederile legale.editarea de publicaţii.acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a centrului de cercetare . Testul persoanei Urban 2. Cabinetul de consiliere si testare psihologica (Corp S. Test de interese AVS 2. 3) Art.9.pentru dezvoltarea bazei materiale proprii . Testul arborelui (Koch) 1. Laboratorul de Psihodiagnostic şi Psihoterapie. 3. Rectorat. 2. Et.2. Program evaluare grup 2.taxe de participare ca membru în organisme de profil . Completare de fraze Rotter 2. sala 305.2. Inventarul de personalitate Eysenck – EPI 2. Testul analizei pulsiunilor Szondi B.13.4.2. Et.taxe pentru participare la manifestări cultural-ştiinţifice . 9: Resursele Centrului de Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” vor fi alocate.6.2. 2. Testul de aperceptie tematica Murray 2.

Din Consiliul Ştiinţific fac parte directorul şi şefii colectivelor de cercetare.administrează fondurile şi mijloacele fixe ale centrului de cercetare.confirmă primirea de noi membri şi decide revocarea membrilor care încalcă prevederile statutului.stabileşte compartimentele de lucru. Ion IorgaSiman Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic” Şef Colectiv: Conf. reprezentând centrul în relaţiile cu terţii. univ. componenţa acestora şi atribuţile interne. univ.rezolvă problemele curente.Cercetare „Promovarea excelenţei în formarea profesională” servind la realizarea scopurilor prevăzute în statut. dr. dr.elaborează Regulamentul Interior de Funcţionare. Liliana Ezechil CENTRUL DE CERCETARE PROMOVAREA EXCELENŢEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ DIRECTOR Conf. Geanina Cucu-Ciuhan . . . univ. Liliana Ezechil Art.Director: Conf.Şef Colectiv de cercetare „Calitate în formarea personalului didactic”: Conf. dr. Geanina Cucu-Ciuhan Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală” Şef colectiv: Lector univ. 12: Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare este următoarea: . dr. Art. Capitolul 4: Conducerea şi administrarea Centrului de Cercetare Art. univ. 13: Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe şi atribuţii principale: . Manuela Ciucurel . Ion Iorga-Siman . dr. univ. dr. univ. 11: Organul de conducere şi de administraţie al centrului de cercetare este Consiliul Ştiinţific.Şef Colectiv de cercetare „Psihologia carierei: inteligenţă emoţională şi dezvoltare personală”: Lector univ. dr. . Manuela Ciucurel Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european” Şef colectiv: Prof. . . dr.Şef Colectiv de cercetare „Curriculum universitar european”: Prof.

Art. . prin protocol. drepturile de autor.să iniţieze cercetări şi alte acţiuni ce corespund scopului şi obiectivelor centrului. . Primirea membrilor se face pe baza unei cereri din care să rezulte clar implicarea în celpuţin o activitate derulatăîn cadrul centrului de cercetare. ştiinţe ale educaţiei. studenţi la aceste domenii precum şi orice persoană care lucrează în acest domeniu. cerere care se supune aprobării Consiliului Ştiinţific. în cazul nerespectării prevederilor statutare. Art. 16: Poate fi membru al centrului orice cercetător din domeniile: psihologie. cu codiţia de a fi implicat în cel puţin una dintre activităţile derulate în cadrul centrului de cercetare. Art. .să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările centrului de cercetare.să aleagă şi să fie ales în organele de conducere. ca urmare a revocării ei prin decizia Consiliului Ştiinţific.- în cazul aprobării unor proiecte de cercetare.să informeze şi să supună Consiliului Ştiinţific proiectele de cercetare sau alte propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le întreprindă în numele centrului. 18: Obligaţiile membrilor centrului de cercetare sunt: . stabileşte sarcinile şi. 15: Controlul gestiunii centrului de cercetare se exercită de către directorul economic al Universităţii din Piteşti. dacă este cazul de către cenzori. . 14: Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale centrului de cercetare.să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor centrului de cercetare. Capitolul 5: Drepturile şi obligaţiile membrilor Art. 19: Calitatea de membru al centrului de cercetare încetează la cerere ori. sociologie sau alte domenii. Art. Art. 17: Drepturile membrilor centrului de cercetare: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful