P. 1
NP 075-2002 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii

NP 075-2002 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii

|Views: 3,034|Likes:
Published by Aoncioaie Mariana

More info:

Published by: Aoncioaie Mariana on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

NORMA TIV PENTRU UTILIZAREA MA TERIAlELOR LUCAARILE GEOSINTETICE DE CONSTRUC /I LA

NP 015-02 Inloculeljte C227-8&lNDICATIV

Totodata, proiectarea lucrarilor de construcrii ce Ingl?be;:J~.;1 materiale geosintetice implicii. ? serie. de c~lcule ~i \~e~ode sp~clhTce., 111 lucrare fiind puse la dispozitia proiectantilor principiile de dkgel e ;:J parametrilor caracteristici. Prevederile prezentului normativ servesc pentru: • clasificarea produselor geosintetice, cunoasterea :';1 verificarea comportarnentului acestora, • agrementarea produselor existente, . ,.. _ • stabilirea principiilor pentru utilizarea adecvata $1 eficientii a geosinteticelor la lucrarile de constru~tii. . . Prezentul normativ va fi urmat de 0 serie de ghiduri de proiectare a principalelor tipuri de lucrari realizate ell prod~se geos.inteti.ce. . .. Pentru aplicarea practica a prezentului norrnativ se impune preluarea si traducerea tuturor standardelor europene In domeniu, . Prezentul normativ inlocuieste si anuleaza prevederile en7 - fl8
< ••

1.

DelECT

Prezentul normativ se refera la principalele prod use geosintetice existente pe plan international ~i care se utilizeaza In prezent In dorneniul constructiilor in tara noastra. Utilizarea eficienta a acestor materiale implies cunoasterea tipurilor de produse si a functiilor pe care acestea le pot indeplini, datorita proprietatilor specifice. Fiind produse artificiale, modullor de fabricare, ca si materia prima joaca roluri determinante asupra proprietatilor lor. Prezentul normativ defineste principalele grupe de produse si functiile acestora in conformitate ell documentele elaborate de Societatea Internationala de Geosintetice (lOS). Caracteristicile ~i modul de obtinere a parametrilor definitorii fiecarei grupe de materiale sunt prezentate pe baza standardelor europene care, In mare parte, au fast preluate sau sunt pe cale de a f preluate pe plan national. Numai In cazul in care nu exista inca standarde europene publicate se face referire la alte norme internationale (ISO sau ASTM). Avand in vedere importanta tehnologiilor de punere in oped, de realizare a imbinarilor produselor, ca ~i necesitatea controlarii calitatii lucrarilor de constructii ce inglobeaza materiale geosintetice, sunt prezentate metodologiile ~i procedurile specifice de punere In opera, Imbinare si control existente si agreate pe plan international. Diversitatea tipurilor ~i functiilor materialelor geosintetiee au condus la utilizarea lor complexa si complernentara in dorneniul constructiilor ceea ee a impus in cadrul normativului structurarea posibilitatilor de folosire pe principalele tipuri ingineresti constructive. Aceste utilizari sunt exemplificate III lucrare, fad insa a avea un caracter exhaustiv.

C

2.

TERMINOLDGIE

2.1. Deflnltla materialelor geosintetice
Geosintetice (materiale geosintetlce) = produse cu structurii plan{l realizate din materiale polimerice si care sunt utilizate impreunii ell pamanturile, rocile sau alte materiale III domeniul constructiilor.

2.2. Functllle materialelor geosintetice
Functiile mecanice. materialelor geosintetice sunt in principal hidraulice
$1

,j;

I,

2.2.1. Filtrarea
Materialul geosintetic este utilizat in scopul de a perm ite trecerea fluidelor din masivele de pamant si umpluturi din materiale granulare, prevenind migrarea necontrolata a particulelor solide (Figura 2.1), evitandu-se cresterile excesive ale presiunii din porii pamantului.

Elaborat de:
UNIVERSITATEA CONSTRUCTII TEHNICA BUCURE~TI DE

Aprobat de:
MINISTRUL LucRARILOR PUBLICE. TRANSPORTURILOR ~I LOCUINTEI

cu

ordlmll nr. 1228 din 03.09.2002

74

75

2.2.4. Protectla

Materialul geosintetic este utilizat ca strat protector al unui alt strat sintetic sau natural (Figura 2.3)

Figura 2.1. Mecanismul

fi ltrdrii

2.2.2. Drenarea
. M.aterial~l geosintetic este utilizat pentru colectarea si transportul fluidelor din rnasrve de pamant ~i umpluturi de materiale granulare (Figura 2.2).

Figura 2.3. Principiul de actiune a geosinteticului
. .
'

ell

rol de

profeerie

' 2:2.,5.

,'.

,;\

SeparCirea

-::

~-':

Figura 2.2. Principiul drenajului in planul geosinteticului 2.2.3. Etan§area (impermeabilizarea) Materialul geosintetic este utilizat lichidelor sau gazelor dintr-un rnediu in altul. pentru a preveni migrarea

Mat:rialuJ geosintetic este utilizat intre doua materiale diferite pentruall'l1p~eqi9,~' a'hw~t~cullor, ca de exemplu un strat de material granular In contact stca! de'hiathial fin. In acest caz exista doua mecanisme care .....;'. ~>i'_,;i _,;h;' ': se pot dezvoltal.nillmpj ,~ .' (lr:""Ill.l~teri<:l:Nl; ~n.; ti~de sa patrunda, 'in ,golurile mat~rialuilli s.rapular,' diminuand astfel capacitate a sa drenanta, ca ~1 prQPri~ti!ilesale de frecare (Figura 2.4 a); (2) materialul drenant tinde sa patrunda 'in stratul fin, diminufindusi astfel rezistenta (Figura 2.4 b),

cuun:

76

77

2.2.7. Armarea (ranforsarea) Materialele geosintetice sunt utilizate pentru a prelua prin rezistenta lor la intindere eforturile pe care pamantul sau un alt tip de material nu le poate prelua. Principiul de functionare al armaturilor introduse 'in pamfint este ilustrat in Figura 2.6.

[a)
Fara geotextil

ell georextil

(b)
Fara gcotcxtil

Cu geotextil imp!i.cateinjuncpa de separare

Figura 2.4. Mecanismele

2.2.6. Controlul antierozional Materialul geosintetic este utilizat. pentru a preveni eroziunea suprafata a terenului ca urmare a siroirii apelor si/sau actiunii vantului. Fara geosintetic Cugeosintetic Figura 2.6. Principiul de

, .,

de functionare

a armdturilor introduse ill pamiint

,:! :
;ii·

iLl

i I· ,:
.!

,i:

Figura 2.5. Material geosintetic cu rol de protectie antierozionala 78

Principalele domenii in care este utilizat principiul arrnarii pamantului sunt: realizarea unor lucrari de sprijinire care stabilizeaza masivele din interior (Figura 2.7); stabilizarea pantelor (Figura 2.8) imbunatatirea capacitatii portante a terenului (Figura 2.9); armarea straturilor structurilor rutiere (Figura 2.10).

79

Suprafata posibila de cedare .): Figura 2. . Geosintetic 3.11).material granular 2..'< Figura 2. Structuri de spnjin din pamdnt armat Umplutura repusa in opera dupa alunecare / .9.. umplute cu material granular. Figura 2.. Teren de fundare 4.::ItIm Zk:!url dssprijin Culel de pod Figura 2. beton sau alte material~ (Figura 2.10.. Functla de container Materialele geosintetice sunt utilizate pentru realizarea unor elemente de constructie compaete. Stabilizarea pantelor prin lucriiri de pdmdnt armat 80 81 . Rambleu construit pe un teren moale annat cu geosintetice 1. Rambleu 2. care se prezinta sub forma de elemente discontinui (saei) sau de elemente continui.8. Acostamcut ".7.8.. . Utilizarea materialelor geosintetice drum uri lor la armarea fundatiilor 2.'. Tcren de fundarc 4. Geosimetic 3. Paiul drurnului ._.1.•.2.

Sunt utilizate in principal la ranforsarea masivelor de pamant (functia de armare). 82 83 .2. Principalii polimeri utilizati sunt policlorura de vini! (PVC) si polietilena. mai recent. Sunt realizate in general sub forma de folii polimeriee continue. Polirnerii utilizati sun! polipropilena. consolidate prin intertesere sau termosudare. tricoturi.3.) Oeotextilele pot fi: [esute. utilizate cu functie de container 2. poliester sau. Sunt utilizate in special pentru functii!e hidraulice. poliesterul. 2. Geogrile Geogrilele sunt retele polimerice regulate cu ochiuri suficient de mari (1 + 10 ern) pentru a permite patrunderea materialelor granulare.3. Prlnclpalele tipuri de materiale geosintetice deflnltll in cele ce urrneaza sunt prezentate. . multifilament.4. netesute. Geomernbranele sunt utilizate pentru functia de etansare (impermeabi lizare). din poliamide aromatice (aramid) sau polivinilalcool.3.3. dar si din poliamida. polietilena si poliamida sub forma de fibre sau fire (monofilament. Figura 2. dar pot fi obtinute si prin impregnarea geotextilelor cu elastomeri sau bitum. 2.11.Sunt realizate in general din polietilena (de inalta densitate) sal! polipropilena. deexemplu).3. lOS.2. Marea majoritate sunt realizate din fibre sintetice.3. 2. conform terminologiei definitiile principalelor tipuri de materiale geosintetice. dar exista si geotextile realizate din tibre naturale (iuta. Geomembrane Geomembranele sunt folii sintetice eu permeabilitate foarte redusa. Forme tridimensionale rea/izate din geotextile. folie sau similar care se utilizeaza In contact cu pamantul in domeniul constructiilor. alcatuite din materiale polimerice. Geotextil inrudit Un produs geosintetic este eonsiderat ca fiind inrudit Cll un geolextil daca este un material geosintetic permeabil sub forma de banda. Geotextile Oeotextilele sunt [esaturi permeabile realizate din fibre sau fire textile.1. etc.

armare etc.7.5. Georelele Georetelele sunt produse eu structura plana deschisa sub forma de retea.4. geotextile . ' 2.geomembrane. Simbolurile principalelor materiale geosintetice in anexa 1 sunt date definitii referitoare la principalele tipuri de 2.geogrile. cu functii din cele mai diverse: drenaj. Geocompozite Oeocompozitele sunt combinatii de materiale. permeabile.fibre sintetice. geogrile sau geomembrane utilizate pentru armarea parnantului sau/si control antierozional. 2.8. realizate din benzi de geotextile. 2. geotextile . Se pot include in aceasta categorie si produsele polimerice utilizate ca protectie antierozionala si care se pot prezenta sub diverse forme. din care eel putin un material este geosintetic: geotextile . Simboluri In Figura 2.12. Pot fi utilizate etansare. Saltele geocelulare Saltelele geocelulare sunt structuri tridimensionale polimerice.6.1. geocompozite bentonitiee. Sunt in general realizate din polietilena §i au ca functie principala drenajul lichidelor ~i gazelor.3. formate din nervuri ce se intersecteaza sub diverse unghiuri. 84 85 . polimeri. filtrare. 3. specified geotextilelor poate fi gasita In SR ISO Terminologia referitoare la masivele de pamant (proprietati fizice si mecanice) este cea proprie domeniului de Inginerie Geotehnica (STAS 395081). Terminologia 10318:1996. 3.geogrile. conform lOS (International GTX GMB Gemexl! Geomembrana simbolurile principalelor Geosynthetic Society). rnateri ale GGR Geog~la Figura 2.2.3. geomernbrana sau alt material care sa previna patrunderea particulelor de pamant in interiorul retelei.3. amestecuri pamant . geomembrane . Sunt utilizate de regula impreuna eu un geotextil. Geoconducte Geoconductele sunt tuburi flexibile sau rigide realizate din materiale polimerice si sunt utilizate pentru transportul fluidelor in diverse aplicatii ingineresti. Deflnltle GEOTEXTILE Oeotextilele sunt materiale textile permeabile realizate din materiale polimerice sau naturale utilizate la constructii In contact cu pamant sau aile rnateriale.georetele.3.12 sunt prezentate geosintetice.

#....5 sunt prezentate exemple de utilizare a rol drenant. 86 87 ...:-ut~-x:d '. b . .::&.---j .. x:. 5./'" x r~~~~~~~~ I I a:::::::. I :\·l~~...~)t I Geotextilele pot f utilizate ell urmatoarele functii: .=. )(' ! xi x.3.. .. Protectie Separare Annare Control Container x . 6..'=-. x x x X X X tipuri de construct] drumuri $1 cai 1< ferate. constructii hidrotehnice etc.. ziduri de drurnuri.4 - 3."..(~.~ Cu rol drenant. 1.::::_.J:(' rl:.1. ~ x x x x x ~~~ x~~.zid de sprijin cu dren subteran.zid de sprij in din gabioane in geotextilelor figurile Cll 3.)( / (iC~I:. cai ferate.1 . anticapilare.~:-F' '<. saltele bariere drenuri geotextilele de drenaj se utilizeazii ale diferitelor la: constructii: de deseuri.~xlll .• ' ..---_-''''' Xx Xl( . '*'.C'/.. x X l( .o. c . (Ieotcxtil lbi 7.la diferite geotextilele pot f utilizate: i: ziduri de spnJ In.!ri:~~I. Utilizari ~"'B"".. Filtrare Drenare ._ --.wA. Utilizarea geotextilelor de sprijin ('II rolfi ltrant ill spatele zi durilor ell barbacane..zid de sprijin consol idari i..l( )e . ~ x x· x X I XKXX. Drcu antierozional (. In figurile 3. d .... a .. pentruaccelerarea Figura 3. M-McriZll drenant =?"'i:':<:""AW"".Ti iX Cu rol de tiltru. depozite drenante.t.. 4.2... x ~ I 3.la puturi: filtre sau piezometre..3 sunt exemplificate aceste X X X utilizari. depozite de deseuri...sprij inire temporara..-_="".. [d) baraje.3. sistemele sprijin... ~i.

.drenaj. si sisternul de etansare .i. 110i I... Figura ./ /' i..1.tub invelit in geotextil..2. in protejarea geornembranelor poansonarii statice sau dinarn ice. kdrCH..strat granular invelit Cu rol de separare.] la de imbracaminte bituminoasa. Utilizarea geotextilelor fa diguri din materiale loca!«. Utilizarea geotextilelor sistema de drenaj a .. tub drenant rolfiltrant in geotextil.. geotextilele se folosesc: sau a altor muteriule Figura .4. rol de drenaj ('II (e) (d) ell Cu rol de protectie. geotextilele se utilizeaza: intre stratul ferate. d . fa realizarea de b .) Figura 3. intre terenul de agregat de fundare si teren 1<1fundatiile de drurnuri ~l cfi i intre deseurile depozitate depozitele de deseuri. lucrarile de reabilitare a drumuri lor pentru a Impiedica sau intarzia transmiterea fisur ilor din stratul suport in imbracarnintea bituminoasa noua.Georexril _.. intre straturi Ie vechi ~i si corpul digurilor si rambleelor. pentru contra invelit rara c.tub drenant in strat granular geotextil In strat de nisip. Utilizarea geotextilelor ca filtru sub stratul de protectie a malurilor 88 89 .3.Jj .

d .. .:. c .perne armate sub fundatii. ·.~. ..Cu rol de control pentru antierozianal. Utilizarea geotextilelor ca barierii capilarii Cu rol de armare. ..I'h~· '... Figura 3..:::::)_.6..~-:.. ~..lI..7). pe terenuri slabe... d .. e ... .' .7.In pile de 90 91 .. b. g . geotextilele contra se utilizeaza: protectia pantelor aplicatii (Figura 3.. b .. la lucrari de reabilitare a pantelor alunecate._. . g. la realizarea de structuri de sprijin din parnant armat. <1) Figum 3.. b. ~ ".armare la traversarea unor cavitiiti Figura 3. .\_ . in Figura 3.taluzuri armate. >' ~: '.. geotextilele se folosesc: ramblee sau depozite de deseuri fundate h) la drumuri.. pod c . . .. Diverse IIfili...:/"ili ale geotextilelor ell rol de armare a .. _ . ..la protcctie de maluri.~.. 1<1 real izarea de taluzuri abrupte armate.'iG( _ ==-..." stint date exemple de utilizare a geotextilelor Cll rol de armare.ziduri de sprijin din piimfint armat.. Utilizarea geotextilelor pentrrl protectiu contra croziunii a ~ sub straturi de anrocamente la protectia sectiunii unui canal sau curs de apa. .Mmarea imbriicfim intj lor bituminoase.. oj ':-1.. cai ferate. -- -. eroziunii de suprafata in diverse 3) •• ~... f."..pe pante. ' . " ' ~- •3-.5. In arruarea imbracamintilor bituminoase la drurnuri..

in stare de tluid vascos. e .~. cu rot de container ::~'" ci.monofilamente [esute ealandrate. e .v e.< . Pentru geotextilele speciale. a . cat si stabilitatea ia actiunea agentilor fizico-mecaniei.8.~. la protectii costiere.monofilamente [esute. fire si fibre. Materii prime. prin topire sau dizolvare.Cu rol de container se utilizeaza: la consolidarea ~i protectia malurilor. d . b. d . tehnologii de fabrlcatle. . Diverse tipuri de [esdturi pentru geotextile a . e . poliamida (PA) ~i polietilena (PE).1.fundatii sub apa. Pentru cea mai mare parte a geotextilelor. filamentele sunt supuse unui proces de etirare. b . Polimerii cei mai frecvent utilizati pentru realizarea geotextilelor stint: polipropilena (PP).9. tehnologii de fabricatla Geotextilele se realizeaza de obieei din polimeri. Filamentul mai este denurnit "tibra continua". ~.~~~~.~~~.pi loti in terenuri moi. foliile si elementele profilate din material plastic. Dupa extrudare. care le imbunatateste atat caracteristieile de rezistenta mecanica.jmai rar..~. poliesteri (PES). Materii prime. eu cfiteva utilizari ale geotextilelor b. f.~i:i~Q:il. la protectia fundatiilor sub apa.netesut termosudat 93 92 . In Figura 3.3.multifilamente [esute.aparari si consolidari de maluri..3. tipuri 3.·~ . ¥~. '-'::~t~. la constructia digurilor.diguri Figura 3. pentru piloti in terenuri moi. la constructia pragurilor in albie.• se utilizeaza si alte forme cum ar fi benzile taiate din folii sau benzi extrudare. e .netesut intertesut. (f) Figura 3. Utilizdri ale geotextilelor 3. Filamentul este un fir continuu obtinut prin extrudarea directa din polimerul adus.benzi.8 sunt exemplifieate rol de container. materia prima este prelucrata sub forma de filamente.

cu structura tridimensionala. poliester etc. .eu . geotextile tricot~te geotextile retea » geotextile speciale. produse realizate dintr-un amestec de polirneri: produse realizate dintr-un amestee de poli~eri '~i fibre naturale. Interteserea 'este 0 consolidate mecanica realizata prin introducerea in stratul fibres si apoi extragerea din el a unor ace speciale.durabilitate mare in care sunt incluse'geo~6xtilele realizate exclusiv din polimeri sintetici . Fibra rezulta din tiiierea filamentului Ia lungimi diferite. ' .). Principalele procedee de consolidare utilizate sunt: consolidarea mecanica prin intertesere. Geotextile netesute 3. polipropilenj. care Ie confera proprietati filtrant . In raport cu numarul de fire si de incrucisari pe unitatea de suprafata. Fibrele constltul~ ma~eria prima pentru producerea geotextilelor netesute dupa tehnologia de mtertesere ("needlepunched") sau pentru realizarea fire lor prin til are (toarcere).2..'fieate dupa modul de fabricare. Consolidarea tennica se realizeaza prin fixarea (imbinarea) la cald a filamentului. In forma de spic. "'. Consolidarea chimicii consta din realizarea unor legaturi intre fibre! eu ajutorul unui !iant chimie. 3. 94 . Tipuri de geotextile Geotextilele pot fi clas.' ' » geotextile netesute geotextile te. urrnatoarele mari categorii: '. biodegradabile. in punctele de contact ale acestora. consolidarea termica. Din punct de vedere al provenierqei materiei prime acestea pot fi: » materiale la prima intrebuintare (originate).3.2. \ pro~use eu ~urata de viata limitata. In anumite combinatii. Aspectul materialelor este identic cu al tesaturilor obisnuite. In general cele doua sisteme de fire sunt perpendiculare. Geotextile tesute Geotextilele [esute sunt materiale cu structure bidimensionalii. » » produse . consolidate prin diferite procedee.prin raport cu celelalte tipuri de geotextile clasice.ute. a elernentelor respective. Caracteristica pentru geotextilele netesute. sirnilare cu cele ale mediilor poroase naturale. In » » » • Geotextilele netesute sunt paturi fibroase. de regula 0 ra~ina sintetica. este structura lor tridimensionala. In tehnologia textila. care aga!iind fibrele le reorienteaza si Ie incalcesc. se obtin geotextile cu desime si grad de acoperire diferit si implicit. cu permeabilitati diferite. Fi:ul se obtine prin asocierea tilamentelor sau prelucrarea fibrelor.f!lamentelor pentru constituirea firelor (fir multifilamen'tar) pnn rasucirea.2. .2. . Consolidarea prin coasere este 0 consolidate mecanica realizata prin executarea unor siruri de cusaturi in lungul paturii fibroase. consolidarea chimica. sau fibrelor constituente. consolidarea prin coasere-tricotare.drenante foarte bune.1. se face 3. A~ocl:rea. diagonal si atlas. cuprinzand geotextilele realtzate in amestec din polimeri si fibre naturale. ee rezulta din incrucisarea si intrepatrunderea a doua sisteme de tire: urzeala si batatura. constituite din fibre dispuse intr-o retea regulata. D~n pun:t de vedere al durabilitatii (durata de viata) geotextilelor acestea se Impart m: . 95 Din punet de vedere geotextilelor se disting: al polimerului ulilizat pentru fabricarea » » » » produse realizate dintr-un singur polimer (polietilena. Acestea pot fiaplicate independent sau asociat. exista trei scheme principale de [esere: panzii. materiale recuperabile~i refolosibile.3.3. formate dintr-un aglomerat de fibre orientate dupa 0 anume directie sau la intfimplare.

la 4°C. dezaerate. In avans sau regres cu unul sau mai multe fire.structura In diagonala determinata de schema de [esere. de regula cu 0 structura inchisa.legaturile dintre fire. Geotextite speciale Aceasta eategorie de geotextile include numeroase tipuri. fire sintetiee sau naturale asamblate prin procedee speciale diferite de cele clasice de tesere sau. dependenta de ceaa benzilor constituente. sporite in raport eu cele ale tesaturilor. In raport cu modul in care se realizeaza . Materialele pot avea grade diferite de rugozitate. cum ar fi termofixarea prin calandrare sau fixarea prin acoperire cu 0 pelicula. tipul polimerului.antnrea suprafetelor tratate ~i protectia acestora pana la dezvoltarea vegetanei. 3. structura tesaturii fiind rectangulara. la un grad de acoperire egal cu al celorlalte [esaturi.Tesiiturile tip panzii sunt cele mai'isimple. Geotextile tricotate Geotextilele trieotate sunt materiale eu structurii.m. elementele dimensionale: greutate. Caracteristicile geotextilelor 3. precum si marea lor defonnabilitate la solicitari de tractiune.3.2. . 3. . . tipul textil . .4. 3. grosime care desi sunt caracteristici fizice.i testarii se vor aplica prevederile SR EN 963: 1999. precum si fabricantul produsului. [esaturile din benzi si materiale profilate. trebuie cunoscute de la inceput. geotextilele insamantate.2. Densitatea speciflca (relativa) {Pf} Densitatea specifics este densitatea fibrelor din care este alcatuit geotextilul. Caracteristici de identificare Identificarea geotextilelor deriva din necesitatea de. 97 96 . elementele dimensionale ale rulourilor). pana la 2~4 ern si 0 tlexibilitate Iimitata. . definit prin mod de fabricatie. Densitatea rei at iva se defineste de obicei ca raportul intre densitatea substantei si dens ita tea apei distilate. realizate prin impletirea unuia sau a mai multor tire. Caracteristici fizice 3. . Tesaturile din benzi sunt materiale realizate din benzi late de cativa mm.4. Geotextilele insamfintate sunt prod use netesute care au Incorporate in ele serninte de gram inee perene si eventual unele adaosuri (t~rba?. 3..3. Ele se utilizeaza in locul geotextilelor c1asice sau in combinatie cu acestea.3. ~at:nalde sunt destinate lucriirilor antierozionale ~i asigurii astfel msa.2. caracteristic Schema de [esere are cele mai putine incruei§iiri de fire pe unitatea de suprafata.ntioanelor In vedere. la fiecare rand. Tesiiturile tip atlas au un aspect neted. eu specificarea tratamentelor de consolidare si finis are.4. in ele se realizeaza 0 impletire continua a tirelor din biitiiturii cu fie care fir <tin urzeala.4. materialele pot fi desirabile sau indesirabile.ealizate din fire sau filamente destul de rigide.5.2. Aceste caracteristici cuprind: natura ~i perforrnantele materiei prime.3.1. . Tesaturile tip diagonal sunt caracterizate printr-o . tipul firului sau al fibrei. 3.tricotare.definit dupa criteriul de fabricare.4. Rogojinele sunt impaslituri groase ~ifoarte rugoase. tehnologia de realizare. folosind date le oferite de acesta. Principala caracteristica a acestor vrnateriale este rugozitatea pronuntata. In acest standard sllnt prezentate ~i frecventele de esantionare recomandate.1. Geotextile retea Geotextilele retea sunt materiale textile cu spatiiIochiuri) mari de ordinul a cativa em? realizate din benzi. ' produsul in sine. ". sub forma unor bucle i'nlantuite. Pentru prelevarea probelor si pregatirea e~a. din material plastic. Specifice pentru materialele tip trieot sunt flexibilitatea ~i supletea lor. elementele privind modul de livrare ~i ambalare a ~roduselor (latimea de fabricatie. Dupii tesere pot fi supuse unui proces de finisare.n ~uno~~te rapid tipul si modul de prezentare. Au in general grosimi mari. dintre care rogojinele.2. care presupune trecerea tire lor din batiitura peste doua sau mai multe fire de urzeala. alcatuire. bidimensionala.

2. Deschiderea pori lor se exprima Pentru 12956. hidromecanice. . . exprimata prin masura in care materia lui se indoaie sub propria greutate.2.3 s. geotextilelor de regula Marimea [esute golurilor ~i speciale. Gr~simea se defineste ca distanta dintre cele ll1at~rJalulul. 3.4. -sunt spatiile dreptunghiulare.2. Porozitatea (n) Porozitatea se defineste geotextilelor ca fiind raportul porozitatea lichidele.4. polipropilenii: 0. . Suplerea.1 D. Grosimea grosunea determmata pentru presiunea de 2 kPa.1. Supletea .05-1.91.2. Masa unjtara sau masa pe unitatea de suprafapi se exprima de regula 11~g/m ' ~I es~e calculata pleciind de la cantarirea de epruvete patrate sau circulare de dirnensiuni cunoscuts. Pentru detenn inare se vor aplica prevederile 3. 3. mecanice.4. 20.14. golurile . Deschiderea echivalenta a porilor (0) In cazul considerate a produsului. cat ~i pe baza de masuratori In cazul geotextilelor netesute. dintre este volumul de golurilor capacitatea nylon: 1. doua fete ale nominata este m ica valoare SR EN 965: 1999. prevederile standardului EN ISO Figura . sub a presiune data (2. . golurile deterrnina atfit de prin prin calcul.90. In cazul materialului de a lasa sa treaca legata Se poate calcula cu formula: 3. libere solidi 3.4. geotextilului.6. ~e~rezinta masura interactiunj] dintre greutatea (masa) ¥eotextllulul ~l rigiditatea sa.2.90-0.4. obtinuta. pol ietilena: 0. determinare IIi unitati se vor aplica de lungime.0" .10. A x 100 . densitii!ii si specifice se vor apliea prevederile total.Valeri tipice ale densitati] poliester: 122-1.200 kPa).3. bine conturate de ciitre reteaua determina in acest caz se poate directe. Grosimea (t) . Procentajul de suprafata llbera Se aplica suprafata libera doar geotextilelor tesute si reprezinta raportul dintre SR EN ISO 9863-2. Schema de determinare a supletei 98 99 .4.7. Masa unitara (fta) .. SR EN 964-1: 1999 si . specifice (relative): .0.2.J.p·t J f.sunt reprezentate direct sau indirect suctiune. se vor aplica prevederile . Schema de incercare Standarde aplicabile: este prezentats in Figura ASTM D 1388-96. a carer marime se urmatoarele metode: optice. porii acestora. Pentru Peutru identificarea determinare I produsuJui se fcloseste cea mai 3. n = (1. y (dintre fibre) si aria totala a probei. de suprafata. unde: tlA = masa pe unitatea p = densitatea t = grosimea Porozitatea total a a geotextilului.4. se exprima in procente.~ volumul 3. Pentru detemlinarea ST AS 5 RR()(68.2.5.

Detenninarea rezistentelor R"zistenta :a intindere Ct.. _ i 30 . prin rezistentele ~i deformatiiie la intindere dupa cele doua directii de incercare: longitudinal (pe directia deconfectionare) ~i transversal (pe directia perpendicularii celei de confectionarsj Din incerciiri rezulta: efortul maxim de geotextiluLui...ae~ii geotextilul.3.~~:ll~it~~~:rr~~~~n d:''l.. 3.:~"::.I\. r rnodulul de elasticitate (panta portiunii initiale a curbei a _8).~1 •••••• __ •• _ ••• I • ••• f LL N(-...1..eo:':~~.3. 100 Fonnele uzuale ale probelor pentru determ iuarea caracteristicilor de tractiune sunt cele prezentate 'in Figura 3.J. fie ca geotextilul este utilizat cu functie de armare (caz in care reprezinta principala caracteristicii mecanica). drenare sauseparare (caz In care este 0 caracteristica secundarii)._I_UI f12'..12.~:~~.:.3.11 Rezistenta fa lntindere a diferitelor tipuri de geotextitc . De aceea este obligatoriu de determinat pentru marea majoritate a aplicatiilor.10' U " _ 1)..Ja::·'1't. I Este 0 caracteristica fundamentala.l A .I.. .. in special pentru materia le impaslite. . . intindere (rezistenta la intindere a (\ _ c..:OI n. (t >T __ ~ •••••••• . fie cu functii de filtrare. 0 excepris 0 constituie geotextilele tesute ~i cele netesute termosudate. Tr}. compresibilitatea reprezinta 0 caracteristica importanta. respectiv '" un efort ~orma I datorat ~1tor straturi naturale sau geosintetice aflate deasupi a.4.curbe tipice alungirea la rupere (deformatia maxima.11 sunt prezentate cur b e tiipice a .2._. Geotextilele tesute sunt mai rigide. Pentru geotextilele netesute consolidate prin intertesere sau pentru cele ce contin rasini.:~~.Jt 'G~:. 8 ).:~ B C !) d~n rl'U1tm:on>'Ii:·nft:_~ . 101 . Compresibilitatea Compresibilitatea reprezinta capacitatea geotextilelor de a se deforma sub actiunea unor solicitari mecanicenormale si este in general mai mare decat a pamanturilor..:'J·. Pentru determinarea rezistentei la intindere a geotexti lelor se vor aplica prevederile standardului SR ISO 10319: 1997. Pentru studiul compresibilitatii geotextilelor sunt aplicabile metodele traditionate din geotehnica (incercarea in edometru). :___~~_~_· -"Ll~ll Detormatle speclflco 1%) fin V· ~ rlgura .. reprezintii capacitatea geotextilelor de a ! I in Figura 3.. Rezistenta la intindere Rezistenta la intindere prelua eforturi de tractiuns.ll f. Comportarea la tractiune se exprima in kN/m de liitime. El -.' • ' Acest mod de mcercare pellllllt: Sll~~l:.3.(.4.)u.J~ l":_lir~ t~I~.'. de geotextile.L_ . in timp ce aceleanetesute capacitate mai mare de defonnare. ~. au 0 co t· I : . r:pUI 900t0:<1. legata de permeabilitatea acestora si de capacitatea de a retine particulele de pamant. f.~. existand lnsa ~i norme specifics cum ar fi ASTM D 6364-99. Caracteristici mecanice 3.so.8 pentru diferite tipuri tf i pe probe la intindere se poa e • ace G .rI:. ~0u1'!::·:i:'Li<.nIHfti-}~_I~r.t.::~'·'I:lf.4.

. Rezistenta la sfaslere Geotextilele Se utilizeaza ..I""' ~ 1 3. care utilizeazii 0 la eforturi 0 perpendiculare pe care ..3. de 75 mm se trage de cele doua pentru propagarea sfasierii (norma ..I T cusatura..(:~X :-...4. 3. Rezistenta la plesnire (Ia lntindere rnultiaxiala.. dintre se determ ina forta initierea respeetiv .L·L······t¥J······..~.-.··r[3: !=] W"YJ I • . pnn raportul intact.jEDnrEE2Ji ..• _. se cu in timpul care instalarii.~~~~n!ei propagarea 0 1424-96).m<Hj t . Imbinarile trebuie testate sectiunea curenta a materialului. .incercarea eu proba "despicatii". rezistent Rezultatele sunt 1 (T) ~'" . aIe pro beIor ~ ~ in mcercarea de tractiune 3.i··········~lif:l t j incarcari cieliee a ceda . (~~~\~f Incarcati perpendiculare Exista :' ~ pe planul sau. a geotextilului .: .3. Rezulta terra ASTM D 2261-96)....4. proba rectangulara de cauciuc palla la plesni reo care se deformeaza unei membrane ASTM aflata dedesubt..5.r.e e a cusatum exprimate ~I.3.12 ·e Forme uzual..incercarea necesara initiala necesara determina la intindere a imbinarilor se aplica ajutorul pentru sunt supuse la astfel de eforturi una din urmatoarele mcercari: eu proba sfasierii trapezoid (ASTM alii prin D 4533-91).....' :'. P8) Pentru une1e utilizari ale geotextilelor trebuie cunoscuta rezrstentn la ···$'·rF7':EQg.P7@¥fml&.w··~mk5IJilUi$illffiW%@lDtl .! . •••.-'-. geotextilelor [esute.~.~.~ :~t~~~i~~~e.. ~ geotextilul ce utilizeaza sub forma unei ernisfere.. Rezistenta la impact (soc) Caderea unor corpuri de tipul pietrelor. 3. aplicabila forta medie unui aparat necesara pentru (ASTM tip pendul E::: preveder~:n.' ·'·'.:_.4. la determinarea rezistentei la intindere a geotextilelor. ..3.3. co. in care pe a proba Cll 0 tai etura parti ale taieturii.-I ~ ~ ..4. Rezlstenta la oboseala i~···'. poate duce la 102 perforarea geotextilelor.t··~>?:F.. trebuie imbinate eel mai d .incercarea Elmendorf.• ••••• co ". 100 (%) TgeotextiI ~. prevederi referitonre american 0 So 17-99 coutine multiaxialji Figura 3. 103 .6.7. Se determina in conditii de solicitare fara reprezintii capacitate» geotextilului de a sa si deformatie ce trebuie cit mai fidel situatia reala.:" ••••••.I' \ suporta reproduca Rezistenta la obcseala .4.4. 2 metode de a supune geotextilul Mullen... planul sau: incercarea deformeaza incercarea eu ajutorul Standardul membrana gonflabila : }"". uneltelor etc. din aceleasi p~nete d ad esea pnn e ve ere ea si in pro t cen e...'. 3.)::FlmlBIT1I2illllliWrm:2811rs! ~. Rezistenta imbinarilor De multe ori geotextilele eoasere...3.• _ •• ~ •• ~ •. unei taieturi in care initiale.. T ...

.: : eficienta pentru coeziune: E{. . . Figura 3. Schema illcerciirii deforfecare directa in care: c .l:.SlLP~~~f{":~~. 3.. as tf e I de incercari se inclina ..:~tl-r:uta t<i: -ore •. r.unghiul de frecare dintre pam ant si geotextil.8.~i.-d~~ DiSpo.deplasarea .13.f!.. N Schema unui plan inc linat este prezentata In Figura 3.geotexti1.1 0 ~t se ruasoa ra. in raport cu cei ai pamfintului propnu-zls: Y .14.3.100 1 tancp Figura 3. fie un montaj de tip "plan inclinat" (pentru eforturi normale reduse). .14.. deplasare considerata limita.coeziunea pam ant . Pentru determinarea rezistentei la impact prin incercarea de perforare dinarnica se vor aplica prevederile SR EN 918:2000. illcercareil CII planul iuclinat . .') K :~{Ej m m :ii\.'". Pentru determinarea rezistentei la poansonare statica se utilizeaza un poanson cu dimensiuni standardizate si unaparat CBR (SR EN ISO 12236:2000). Pentru caracterizarea frecani dintre geotextil si diferite materia le pam-intoase sau sintetice se poate uti liza fie un aparat de forfecare directa (uti Iizat in general pentru eforturi normale mari).>:iti'.4.geotextil se definesc urmatorii .I~IT:t': ~\Q. 3. c·_ coeziunea pamfintului: a. C~b·. este necesara si cunoasterea rezistentei la poansonarea statica.1 U'. planul cu a anume viteza .unghiul de frecare interna a pamantului..3. Incercarea este aplicabila in special geotextilelor netesute.. . In cazu I uner . Schema incercarii de forfccare directs este prezentata in Figura 3. :::::ca x 100 .. materialelor asternute.:. $ ."~. normala.9.. 104 105 .. Rezistenta la frecare Materialele geotextile utilizate cu functie de arrnare preiau efortul de intindere prin frecare. Rezistenta Ja poansonare statica In afara rezistentei la impactul dinarnic al unor obiecte. Pentru caractenzarea f'recall I pamant .4.cicare . coeficienti de eficienta. . Incercarea se opreste 1.13.Pentru detenninarea rezistentei la impact se utilizeaza un can metalic fixat intr-un aparat de tip CBR si care este lasat sa cada liber pe geotextil. • Y . c eficienta unghiului de frecare: E _ tana ~ .I f:'U t~P.

in Tabelul3-1 frecare intre diferite materiale sunt prezentate valori orientative pentru unghiurile geotextile ~i diferite tipuri ..4.3. hldrautice (permeabilitatea perpendiculars pe 3. VlIlOIi orieutative ale unghiului (ill parantezh] pentru intcrfat«. Caracteristici Solicitarea proprie lucrari.nisip geotextllulul Nisip de concasa] 4=311 Ct = 26" (84%) 0 de frecare ~i ale Geotextil Nisip rutunjlt Nlslp fin 4=26" <!F28" 0.15. unde t = grosimea geotextilului.= . . legatm.4. de a proteja un . gcotectil . Incercarea se executa Ia diferite incarcari "plicate asupra necesara srnulgerii geotextiluJui din pamant. Deformatia este inregistrata pe unui geotextil 0 directa La data redactjir ii prezentului normativ incercarile de forfecare si pe plan inclinat sunt In curs de standardizare la nivel european. utilizarii la smulgere din terenul geotextiJelor ca elemente in care se afla incorporate este de armare in diferite tipuri de Aprecierea rnodului in care raspunde geotextilul la 0 astfel de sol icitare se face prin incercarea de smu Igere sau incercarea de ancoraj a unei epruvete de geotexti I plasata intre doua straturi de pam ant. de incercare este ilustrat in Figura uti Iizarea perrnitivitatii \1' in locul coeficientului de perrneabilirate dintre cei doi pararnetrii fiind definita de relatia: III'" - k. 24" (77%) din fire 0: = (t urzeala 26" (84%) Ct = 24" (84%) 26° (92%) ct == 23" (87%) . de lncarcare eficielJrei Tipul Tabelnl 3-/. .netesute termic consolidate prin == 30" (100%) Figura 3. ASTM D 0700-0 I. \1') Aceastji Cll caracteristica este determinata se deformeaza pentru sub geotextilele este utiliz.netesute consolidate intertesere 3. Principiul mctodci de suntlgcre ct.15.4.t lt placa de plumb si se miisoara dimensiunea arnprentelor. Alte norme aplicahile: ASTM D 532l-92( 1997). Principiul metodei 3.11. Permitivitatea planul geotextilului. Permitivitatea se exprima 106 107 .4.1. forta functie de filtrare .4.4.10.1 k I t in S-I.ue preferntn pamantului ~i determina 3. ~esute tarate ell a. Intruciit geotextilul incarcari.de nisip. = 25" (90%) Norme aplicabile: AST:vI D 4032-91 (1996). Gradul de protectie Se urrnareste evaluarea capacitiitii strat (de regula geomembranii). Rezistenta la smulgere 3.tesute din fire monofilamentare -.3.

4. aplicabile: ASTM D 1987-95. EN D 5567-94(2001).le 1:1 din -ntru izata dne[! . Tricvtot din r!10notil":lmE<r:/ • . geotextil.Pentru determinarea constant ASTM permitivitatii se utilizeaza metoda si cea cu gradient variabil.rrnm0cl<1't ~.02 . coeficientul . ••• _~ ._i- •• ~.4. conform EN ISO 1 ~58: 1999. ! ClI gradient conform o metoda . Se poate triaxial).. Figura 3.1 1CC 100U Pentru geotextilele utilizate cu functii hidraulice. Permitivitatea se poate determina $i sub sarcrna "normala. 8) Aceasta functie caracteristica (permeabWtatea in planul pamantu! testat in conditiile de 0 arc este importantii pentru geotextilele utilizate eu de incercare Daca panta continua sa tie descrescatoare. fa 'T' b etu I .2..4.i. hidraulica constanta care este menjinuta 0 perioada indelungara de limp. 0 este permeabilitate in planul geotextilului produsul dintre ..J-_. n L--. Se impune 0 sarclnii . .2 variaza de la 10 ore pentru pamanrur] granulare.'-'. t: de testare. apare In ce rnai importanra si rezulta ca geotextilul IlU este adaptat testat.. dupa care sisternul pamant .(J.. 120 unei tipice ale rransmisivitatii deterrninarea 3·2. Valori tipice ale transmisivitiuii geotextilelor pentru I ") WI 11)0 efort normal de 4{) kPa o Ie-sur di:'r rTionQfi~Onle['d aj din n este Tip de geotextil Transmislvitate m) (m3/s Netesut termosudat Tesut 1. --. __ : ••_-.••• . _ ..1 [n{(~J ~. ?rena~e) se determ ina capacitatea de colrnatare si ruodificarea proprietatilor hidraulice. Perrnitivitatea S·I. •• : ••~••'\. poate Pentru a scurta timpul masura sarcina hidraulica Diferentels .__'--'-'-'-L.. Daci\ curba devine aproxirnativ orizontala dupa aceasta perioada geotextilul este compatibil Cll 3. .rare.2 3 X X 10-8 10.~__. ..! ! 1 __ ""-'--'--'. __~. AST\1 transmisivitatii se vor aplica prevederile ISO 12958: 1999. T ransmlSlVl '1a t ea.. sunt prezentate in Tabelul ntru . perioadf de rranz itie ce geotexti lelor variaza intr-o plaja larga de valori: 0. ell kp si grosimea geotextilului. tipice obtinute (Figura 3.vv. Colmatarea 2 x lO'~ Coeflclent de permeabilitate in plan (crnls) 6 x 10-4 2 x 104 x 10. incercari de colma tare pe difcri te tipur: de geotex Ii [c 111 108 109 .16. Curbele sirnpla de incercare este punerea in contact a unei probe de 1\ III v parnant ~i a unei probe de geotextil intr-un cilindru.'flltG'.8 Tesut monofilarnentar Netesut intertesut 3.3._. in loc sa se masoare In diverse puncte ale coloanei hidraulica sun! apoi transforrnan.._ :.geotextil incepe sa se com porte ca in realitate.10) releva 0 0 5493·93.. ASTM 0510 1-0 1. t.:·s'%'IJ1 '.4.\jr.. hidraulici (aparat {}= k.. Transmisivitatea geotextilului. la 200 ore pentru pam5nturi CLI granulatie fina. Standarde de sarcina colrnatare din ce tipului de pamant debitul se ram ant _ in gradienri unt este de drenaj. "H_"~ _ ••• 10 Hrf!p~. Transmisivitatea Valori Pentru utiliza ln acest scop si lin permeametru pereti flexibili se exprirna 'in m3/s m.._._~ ii.2.<lBsui 1". (t~lt.3 4 x 10- o t:l N.

tluajul din tractiune mcercarea eSle st([lld(lIdIZ"t.3. Fluajul .4. considerabil _ De este . 3. caracteristicile si hidraulice pOlipro~ilena:. prin Incovoiere. Sensibilitatea la fluaj a polimerilor poliamide. . rezistentei metoda 750 cicluri la abraziune blocului se extrage abraziune. 3. 110 111 . .tirnp (Figura3. proiectare..5. geotextilele. care prevede rezultatelor mult. sarcina polipropilena admisibila si pentru pentru care sunt supuse de rupere la intindere. se vor aplica prevederile uniforma obtinuta proba si i se determine (abraziune abraziva). incercarile de durabilitate. tar penrru la geotextil. (pot fi utilizate EN 12226:2000.1.5. uniforma. 50:. care obtinuta ill rnateriale timp sub incarcnre aplicabile). Rezistenta la abraziune Abraziunea geotextilelor poate reprezenta. unui efort se aplica incercarea normal.teren.~ 0 prin EN ISO 13431: 1999. de curbe IO. rotativii. pe durate Rezultatele de tractiune supuse eo. Ca si in cazul incercarii tractiune cazul in realitate. .'ina sub 25%..2. pe 0 perioada poliester poliamide sensibili "". pentru se doreste extrapolarea se recomanda s~ ram. la incarcari ordinea: pentru poliester. exprimata microscopicii Modificarea si a rezistentei rezistenta epruvetei decontrol. standard pentru sunt aplicabile prevederile la rntindere studiata). si i se determina eu cele iuitia!e. de de cca. 3. cu hirtie determinarea care utilizeaza Dupa oscilant. I OOOh. Caracteristici de durabilitate proprietatile Rezistenta intact mecanice la abraziune si hidraulice se exprima pentru a fi comparate cu cele ini!i~ Ie: pentrn ca un procent si alte proprieriiti din rezistenta esantionului care sunt relevante Pentru standardului de evaluare examinare sunt procentual durabilitate. reprezinta ~ deforrnatia . mecanice care transmite rezistenta de cca 40%. iar da~a de viata de ordinul sunt expnmate ~O.3. de rezistenta A se consulta ~ianexa 7 a prezentului constanta.probe ani. Fluaj .. In unele cazuri. l_ 0 unei .i polietilena in Europa. a durabihtjitii vizuala.5. . geotextilul poate f fiind supus in multe cazuri Ia eforturi mult mai mari decat cele de ENV ISO Dupa 10722-1 200 cicluri prevede intre aplicarea 5 si 900 unei kPa incercari se extrage pentru a fi de detenninat aceasta caracteristica.5. Exista mai multe proceduri posibile cu membrana gonflabila.17).OOOh sau mai specifica realiza durata de testare de.~i cu cilindru eu platforma prin abraziune Pentru EN ISO 13427. (alungire) pe . lJl geosmtetrce.4.4. Se defineste material datorita frecarii cu un alt corp. cauza din sub forma deformatie se poate Pentru . geosinteticele lOla :lceea.. lunga de tlmf~.'0 LI din Standardul ciclice pe un platan incarcarea geotextilul comparate 100 ani.. la fluaj din asa cum este cedari i sistemului geotextil . Deteriorarea in timpul instalarf In deteriorat. Deoarece ca ~i celelalte fabricate important din polimeri sunt cunoscuti a fi foarte creste polietilena. timpul unei instalari necorespunzatoan. clasice. fata Acest precizeaza care sunt metodele (sau altele este incercarii dad de aplicatia geotextilelor de fiecare tip de incercare: prin Ia intindere la intindere neexpuse normativ. ca pierderea : unei parti de evaluare fluajul din cornpresiune prevederil e standardului european EN 1897:2001. sunt est" la fluaj.'. prin interrnediul unui strat de agregate.4.

Rezistenta la degradarea bioloqica Ioro r ! 1 an t PA __Ii~ ---------LT l 2 l_ .5 .~_..4.5. iar dupa ce este dezgropata sa i se masoare rezistenta. Se pot testa probe la impact la diverse temperaturi. 1 pro t 1 z.4. 109 !Imp (Sj Figura .__ 3 4 __ . t 1 9(1 ~. 3. aceasta incercare trebuie realizata atunci cand cerintele pentru 0 tunctionare corespunzatoare necesita rezistenta microbiologica sau daca geotextilele sunt fabricate din polimeri noi a carer rezistenta este pusa sub semuul intrebari i. Pentru evaluarea rezistentei la degradarea biologica se apl ica standardul SR ENV 12225:2000 care prevede ca proba de geotextil sa fie ingropata Intr-un parnant activ din punct de vedere biologic._ _. 3. De joase afecteaza fragilitatea si rezistenta la impact. 112 113 .L. substante chimice din categoria celor ce degradeaza polimerii sintetiei (fenornen neidentificat in experimentarile efectuate.5. Temperatura care provoaca fragilizarea geotextilului este cea la care 50% din probe cedeaza la impact. De asemenea.5.curbe tipice Se apreciaza ca.indiferent de natura polimeruluipot ti un mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor. Standarde aplicabile: ASTM D 4594-96 (efectele temperaturii asupra stabilitatii geotextilelor)..--_ . desi geotextilele .17..6. dar conjunctural posibil). Rezlstenta la degradarea terrnica Temperaturil~ asernenea. temperatunle ~nalte provoacii degradari ale polimerilor. . 'r=: fbi Fluaj 10 60% din incarCQfo defluaj pentru geotex ti le rea liza te din diferite tipuri de polimeri .4..4..5. ele IlU constituie 0 hrana pentru acestea ~i ca urmare prezen\a lor nu genereaza degradari ireversibile ale produselor.... Rezlstenta la factorii de mediu Produsele expuse la raze UV ~i alti factori de mediu pot fi degradnte Pentru detenninarea rezistentei geotextilelor la factori de med iu se vor aplica prevederile ENV 12224:2000._ _l_~ . Rezistenta microbiologica se defineste ca rezistenta geotextilelor (sau produselor inrudite) la atacul bacteriilor sau fungilor. Numai in cazul in care microorganismele elibereaza in procesul de dezvoltare sau descompunerc.Sj (C1) luG! to 20% din lncarca'9 F 3. Log 11mp.. la concentratii ridicate ale acestora si in conditii de temperaturi ridjcate (peste +20"C) geotextilele ar putea fi afectate de degradare.

4 sunt prezentate exemple de folosire a Figura 4. GEOMEMBRANE {al (bl 4..etansare dubla strat de detectare a :. sUbtiri. dedesubt detectare ). construcrii lor. Etansari Etansar] de rezervoare sau bazine pentru in alte solventi).. Oetinitie folii.0- impermeabilizarea pentru lichide.1. Rezervor gouflabil dill gcolllenrhrililii 114 115 . fiind utilizate la: . e- b .Diverse tipuri de etansiiri pentru bazine de lichide digurilor sau a . la canale pe de transport sau paramente Figura 4. :. tigurile 4. Etansari verticale laterale la drumuri pentru la depozite a terenului de deseuri cu diversi pentru controlul (ecrane de scurgerilor ~i protectie minerals poluanti y Etansar] Etansari sub imbracaminti infiltratiilor asfaltiee. sub forma de foarte scazuta. In umflari si contractii mari. Utllizarl Geomembranele au ca principals functie sau parti ale acestora. zone ale Iichide unor (apa.etansare eu geotextil dedesubt. in domeniul lei· (u) (impermeabilizare). m ineralii. In pamanturi argiloase eu . gelive. contaminarii etansare).. minerals.. sau galerii.etansare Cll geotextil etansare dubla cu strat de Cll f .1 .sistern simplu de etansare.. ). c . In contact 4.. evitarea geom embranelor.. la depozite de deseuri menajere sau de baza ~i suprafata si protectie a scurgerilor. pamantur] sensibile la umezire. Etansari la tuneluri Etansari industriale...1.4.etansare CLl protcctie d .> barajelor...2. tad protectie.4. Geomembranele cu permeabilitats sun! produse polimerice plane. utilizate pentru etansare cu piimfinturi sau alte materiale.2. if) constructii Etansari hidrocarburi. ).

rezistenta chimica buna.rezistenta .3.Pulietllena clorurata buna la factorii climatici. diena terpoltmer slabe la temperaturi special este difici la. ~ cost moderat. procedee de fabricatle In Tabelul 4-1 sunt prezentate de materialul lor. Principalcle tip uri de geomembrane AVANTAJE .comportare slaba la temperaturi joase si ridicate " comportare . E\'cmplu de sistem de etansare cu geomemhralJa fa depozite de deseuri solide " greutate dintr-un plastifianti in timp.Polletllena clorosulfunata . . tara - comportare proasta In fac torii climatici.repararea pe santier 116 117 . Tipuri. buna la fisurarea la rece.rezistenta .Caucluc termuplastlc . buna. materii prime. . CSPE .Terrnoplastlca .rezistenta chimica .4. Etall.cost moderato . rezistenta.posibila desfacere a straturi lor componente.pierderea componentilor grosimi. Figura 4.4.rezistenta .imbinare . Dnm _. . . buns la fisurarea la rece.'jarea tuneluri lor cu geomembranh • comportare .cost redus. si dezavantajelor Tabelul d-l.comportare climatici. redusa cand se realizeaza [a rece.Etllena propllena buns la factorii climatici. . Figura 4. CPE .comportare modestii la temperaruri foarte buns Ia factorii ridicate.comportare . . .Imbinare -.buna rezistenta la fisurarea echiparnent .perfcrmante ridicate. chimica buna. usoara.fiabilitate redusa a imbinarii. . principalele tipuri de geomembrane cu specificarea clasificate avantajelor in functie din care sunt alcatuite.rezistenta buna la imbinare.Termoplasrica ranforsare. EPDM .Pollclorura de vinil .presLipune dintr-un singur strat. intr-o gama largji de redusa singur cand se realizeaza strat. pentru irnbinare. . .3.greutate .se produc DEZA VANT AJE PVC .

sensibila la fisuri din solicitari. avand 0 gro~1111e e: d 1.5 este prezentat un ecran etans realizat d!n geomel1. .comportare buna Ia factorii climatici.contractiez dilatare termica mare . canalizari din beton. cele mai late care se producin prezent. 119 118 . MDPE si LDPE se produc utilizfind doua tehnologii: • Extruderea masei plastice prin dispozitive speciale plate din care ies folii cu grosimi intre 0.5 ~ 2. . termoplastlca .LOPE si VLOPE sunt rar folosite. .15 .HOPE.5 mm. stropirea la cald a geomembranei gata fabricate CIL un polimer • • poate creste care formeaza protuberante. extindere. . Figura 4.5 straturi de polimeri. • Extruderea masei plastice prin dispozitive circulare. . Geomembrane este in~~alata pe panourile de cofraj CI L crampoanele orientate spre interior. fara insertia unei retele.contractie/dilatare termica .gama larga de grosimi. late de panii la7. termoplastlca . astfel incfit sa creasca coeficientulde frecare CLl stratul suport.6).'br.Pulletllena de medie. Dupa stabilizarea termica cilindrul se taie pe generatoare obtinandu-se folii de pani la 10. Geornembranele din polietilena . Astfel de ecrane pot fi realizate pe adancimi de panii la 40 111.cost redus.alungiri rnari.imbinare sirnpla prin incalzire ~j moderata. VLDPE .EPDM Cauciuc 'termoplastlc .imbinare usoara prin incalzire si .Semlcristallna.cornportare bun a la fisurare.11l~ (2). . formand protuberante pe suprafata .5.rezistenta chirnica excelenta.5 m lii!ime.5 mm.gam a larga de grosimi.cost moderat. . cutarea stratelor de suprafatii in cazul geomembranelor In acest Il1LLltisll:1f Jcoperi le:l fel. alcatuit din doua folii imbinate tip tata mama (1.rezistenta la fisurare la rece sub 60° F (3rC). . In zona 1mbiniirii este introdusa 0 garnitura (4) care seumtlii in prez enta apci ~1 = asigurii etan~area. la iesire produsul fiind insuflat cu aer astfel incat se formeaza un balon cilindric. Ecrane impermeabile dill geumemhl'lIIli: La etansarile structurilor din beton (cuve. unghiul de frecare c . .suprafata lisa cu frecare redusa. . LDPE. Pentru manrea mgozitii\ii suprafetei. se util izeaza urrniitoarele rehnolog ii: • activarea unui agent care se atH in masa polinierului ~i care sc umfla.imbinare buna prin 'incalzire.3). joasa ~i foarte joasli densltate . HDPE Polletllena de inalta densltate . Geomembranele din PVC se fabrics intr-un strat sau mai multe. prin calandrare.Semlcrlstallna. . intre care este introdusa 0 retea de ranforsare din fibre de pcliester sau nylon.rezistente chimice modeste. Geomembranele din CSPE se produc tot prin calandrare in 3 .rezistenta termica buna. MDPE. Imbinarea este asemanatoare celor de la palplnnse. .5 m. extrudere. galerii subterane etc) se pot folosi geomembrane cu "crampoane" care ~enl11t prinderea (Figura 4. betonul fiind turnat peste acestea. cu stratul suport sau ClL de la cca 10° la 35 In Figura 4. .

.4. 0. Densitatea depinde in principal de polimerul din care este realizata geomernbrana si.5 111111. Geomembran~le sunt in general de culoare lnchisa (produsele pohmence su~t d~ culoare neagrii datorita aditivilor pe baza de negru de fum care Ie protejeaza contra efectelor nocive ale razelo r UV) dar ex' t~ . care si pana la 5 mm.1. 0 grosirne rna re asigurand 0 robustete sporita.6. greutatea specifica este de eea 400 . 120 121 . Alte standarde aplieabile: ST AS 5886-68. Pentru determinarea grosimii se VOl' aplica prevederile SR EN 9041: 1999 si SR EN ISO 9863-2: 1996.5 mm (sub aceasta se folosesc de obicei In constructii] TIU Grosimea uzuala pentru geomembranele ce intra In structurn sistemelor de etansare variazii intre I .4. Caracteristici fizice 4. numarul de mostre ~i de masuratori se va rnari. mai mari de 0. Figura 4. Masa pe unitatea de suprafata difera in functie de natura materialului grosimea produsului. Aeeste earacteristiei pot oferi inforrnatii si ell privire respectiv la robustejea geomembranei. dar 0 flexibilitate redusii.1.5: ~ ~ ~ 4.2500 g/rn". Astfel. la geomembrane de 0. 1. La geomembrane vechi. care au striuri. variaza intre 0. ca valoare. Grosimea (t) Geomembranele au grosimi dimensiune denumindu-sefilme.4.1.85 ~i 1. permitand ~I detectarea mai rapida a unor eventualedefecte. Deterrninarea grosimii se realizeaza prin rnasuratori pe rnostre decupate din mijlocul unui rulou si se exprimii ca 0 medie a acestora. la rezistenta. in concordanta cu prevederile din caietele de sarcini si prevederile contractuale eLIturuizorii ~l beneficiarii. Nurnarul rulourilor testate este convenit cu beneficiaru]. Densitatea (p) ~i masa pe unitatea de supratata (~lA) . Pentru determlllarea dimensiunilor se aplica prevederile EN 18482000 . geo b Ib "'" IS a ~I ~e~ rane.3 mm.40. Pentru preleva~ea probelor se aplica prevederile EN 13416:2001. Geomembrane cu erampoane 4. sau la geomembrane multistrat.4.95. ~i respectiv dilatarea terrnica.500 g/m".4. ~ e ~are reduc absorbtia de ciildurii.1.92. iar la cele foarte groase de 2 111m atiuge 2:2001. Caracteristicile geomembranelor ~I cauciuc butil policlorura de vinil polietilena de inalta densitate (HDPE) 0.2.

Se vor aplica prevederile EN 12311-2:2000.in caz particular prin determinarea de aceeasi concentrape (izo . EN 1928:2000.4. rezervoare de radon. Permeabilitatea Penneabilitatea geomembranelor. probe le avand forme speciale (dublu T . bazate deci pe cinetica sorbtiei .dumb-bell.Lz). Se vor aplica prevederile: EN 13111 :2001. fota-electrica. Valoarea obtinuta dintr-un test asemanator cu eel pentru vapori de api se numeste transmisia vaporilor de solvent. . rezervoare de hidrocarburi.concentratie). micro-analiza prin raze X. datorita latimii mic i din aceasta zona. metode asociate cu determinarea concentratiei de 'substanta chimica pe cele doua suprafetele opuse ale geomembrane] si calculul fluxului de difuzie ~i a penetrabilitatii. Se utilizeaza si la geomembrane testul folosit pentru geotextile. Metodele geomembranelor a) experimentale de se grupeaza astfel: determinare a permeabilitati] foarte diferite a transrnisivitatii vaporilor de solvent fata de cele obtinute ill cazul apei. etansare de baza la depozite de deseuri (contact Cll lix iviati ): etansare de suprafats la depozite de deseuri (contact ell gazele de fermentatie). alungirea la limita de curgere si se calculeaza modulul de deformatie. _ rezervoare de lichide chimice de cornpozrtie cunoscuta. o incercare de permeabilitate la solventi se realizeaza atunci cand geornembrana este utilizata pentru: . al principiului metodeior si aparatelor de Rszistenta la intindere Din punct de vedere masura. este extrem de scazuta (de ordinul a 10. metode care se bazeaza pe inregistrarea cantitatii de substanta difuzatii absorb ita de proba in procesul de difuzie.2. .4. variatia indicelui de refractie.4. Se mascara: valoarea rezistentei la rupere. metode chimice (variatia concentratiej. cromatogratie. 4. dar intrucat nici un material nu este impermeabil.4. Ruperea geomembranei are loc In zona centrals si. E]\ 1931 :2000.4. evaluarea impermeabilitan] relative a geomembranelor reprezinta un factor important. metode electro-mieroscopice (marcatori atornici. metode care implica mjisurarea curgerii stationare ~I determinarea fluxului de difuzie a coeficientului de difuzie. in sensul legii lui Darcy (k). ~. se deosebesc: I) 2) 3) metode fizice (densitate optica. microduritate.desorbtiei prin geomembrane. Testul cu latime constanta. Pentru determinarea transmisiei de vapori de apa prin geomembrane se vor apliea prevederi le EN ] 931 :2000. in special la solventii organici.2).3. 4. Pentru determinarea rezistentei la intindere se utilizeaza aceleasi principii ca si in cazul geotextilelor (paragraful 3.3.2. vacuumetrie. indicativi reaetivi). spectroscopie. Testul cu dublu T. Caracteristici hidraulice 4. cu 0 mostra de latime constants (paragraful Le. ealorimetrie).1. anomalia cineticii sorbtiei. " Atunei cind se iau in considerate alte lichide in ~fara de apa trebuie avut In vedere fenornenul de selectivitate.. Marirnea moleculelor si atractia lichidului fata de materialul polimeric al geornembranei poate duce la valori 122 123 .4. gaz-cromatografica). banda). valoarea rezistentei la limita de curgere.15 rn/s). acest test furnizeaza inforrnatii despre comport area la tracttune numai dupa 0 directie. refractie.3. Caracteristici rnecanice b) c) d) metode bazate pe masurarea distributiei concentratiei agentului dedifuzare pe toata grosimea geomembranei .1. alungirea la rupere.

3rnm I 25mm W A. sub efectul unor intinderi margini. 125 Nota: . r. iar ineerearea de exfoliere este mai curand un test de (In conditii standard). desi se livreaza la lungimi importante.3. tmbinarile sunt numeroase ~i constituie unul din punctele sensibile ale lucrarilor. intindere pentru cateva tipuri d ezen a e bra on orientative e geomem rane. S e d etermma . In ale rezistentei la In Tabelul 4-2 sunt pr ttl' .. Incercarea de forfecare este rnai patrivitli pentru realizarea unor incerciiri de perfonnanta (in conditi i speciflce amplasamentului).e~~~.f) W U @ 22 II > A.3. l a instalarea Asemenea solicitari pot apare in special sau taieturi accidentnk pe geomembranelor.ultima rezistenta masurata * .4. .. ~= 610 nun > A.la cedare ' ** .f) @ 16 W 23 300 maxim '" ~ DefDrrnatia % 39 17 20 300 35 35 19 300 30 30 19 15 8.pentru PVC . neranforsate este relativ scazuta.nu s-a produs ruperea 124 . determinfind forfecarea zonei sudate.... Pentru detenninarea rezjstentei la sfasiere se vor apl ica preveden le STAS 6127/87. r.e Testul .:~e~~~:~::l~ad:r ~~I~:~:~~~att~i~~.. cele doua piirp ale sudurii supuse fiecare la trae!iune. Rezistentele reduse obtinute prin acesre teste pun 111 ev identa preeautiile ee trebuie luate in aceste faze.f) U > g: u 23 r. cu proba de tip "despicata". v pentru determinarea rezistentei in rezistenta la lntindere a propagarea sfasierii Rezistenta la sffisiere determinata cu proba trapezoidala pentru geomembranele subtiri.f) I 200 nun HDPE U A.5 111. Rezistenta la sfa§iere Pentru determinarea teste: acestei rezistente se folosesc doua tipuri de cu pro~a de forma trapezoidal a cu taietura de initiere.7).ee). 4. U g: r. pentru determinarea rezistentei la initierea sfasierii TabeluI4-2.7. Hortul 0. STAS 4030-1179. Testarea imbinarilcr se face prin lncercari de forfecare sau prin incercari de "jupuire" (exfoliere.:j rnatii :i Val~n' orientative ale rezistentelor fa intindere ale diverselor geomem brane Testul dublu T Teste cu Uitime constanta Test tridimensional I 4..la ruperea rete lei . U A. valorile obtinute pentru lncercarea de exfoliere sunt mai mici decat cele din ineercarea de farfecare. incercare de desprindere In unghi de 900). Pentru geomembrane ranforsate testate pe niostre "despicute" rezistenta variaza intre 90 si 450 N. imbinarilor ~a:~~~:.3.i comportarea 6. variind intre 18 s i 130 N.3 24 19 7. iar in prezent se produc cu la!imi de pana la 10. U g.~/:r ~ex~~~~~~:!~.6 21 "'* .3 In lucrarile de etansare. geomembrane Ie trebuie sa acopere de obicei suprafe]e mario si de aceea. ENI23IO-2:2000. Pentru incercarea de "jupuire" se trage de cele doua foiii sudate in sensuri opuse (Figura 4. 13 120 100 47 maxima Efortul ultirn 0. ~ U @ 21 > A.. Rezisten~a :. Actiuni ~idefer..2.pentru HDPE .. In cadrul Incercarilor de forfecare.4. Scheme de incercarc ale suduri lor in general.pentru CSPE . 23 16 ~ % II caracterizare L r Defurmatia ultima 300 100 700 300 58 600 300 51 >500 ** 100 47 Tncercarea sudurilor la forfecare [ncercnrea sudurilor la jupu ire Figura 4. la rafale puternice de vant. 23 9 28 19 8. " tridimension a 1.

5 19.24° (0.5 mm) PVC (30 mil = 0.1 11..450 N pentru geomembrane subtiri si intre 200 pana la 2200 N pentru geomembrane grease armate.. lovituri ale echipamentelor utilajelor sau circulatia lor.9 12. pe care este aplicata 0 foqa de cornpresiune.1 8. D 746-98).7 12. 4.5 sunt prezentate detalii referito.6.7 45° 14.3. EN 12317-2:2000. Se stabileste marimea actiunii ce produce ruperea :. sau chiar circulatia oamenilor.4. Rezistsnta la impact (soc) 4.5 9.7 > 21.iin cazul geotextilelor (paragrafele 3.4. . determinand momentul ruperii.9 mm) (20 mil Tipul de parnant Nisip grosler ~ mare .75 mm) HDPE (40 mil = 1 mm) EPDM annat (36 mil = 0.9 si 3.1.1 > 21.3.Nisip nil cu mlcaslsturl cu ClI <1l = 30° <1l = 26° .' 127 126 . Valori orientative interfata geomembrane . fixata pe un inel.3 11.9 mm) CSPE annat (36 mil = 0.3.81) 25° (0.2 90° >21.5 9.81) 18'" (O.96) 21 (0. ca :.4.piundnt Valorl Tipul geomembranel ale unghiului de [recure.3.4.S6) 24°(0.88) 25° (0.icare variaza intre 45 . avand ca scop obtinerea de val~rj pentru pro!ectare In caw! 111 care geornembrane!e se instaleaza pe pante In Tabelul 4-4 sunt prezentate eficienta definit 'in paragraful 3. in special a celor pe senile.2 0 (Etich:nta E'f> = tgo/tg$) PVC = 0. <.1 > 21. in care un brat oscilant cu cap conic este lasat sa cada pe 0 mostra din produs.6 11.Pentru testarea rezistentei sudurilor se aplica prevederile standardelor EN 12316-2:2000.6 13. 4.2 14.77) 27° (0. Pentru a proteja geomembrana fata de asemenea actiuni cea mal buna solutie este utilizarea de geotextile de protectie.2 19.10).2 7. Rezistenta la poansonare statics Geomembranele sunt foarte sensibile la degradarea ca urmare a unor actiuni mecanice cum ar f lovituri produse de caderea un or obiecte (agregate minerale.9 18. Normele aplicabile sunt: ASTM 0 1709-01.63) .5.1 6.9: valori orientative pentru raportul de tah~/ti/ 4-4. Valori orientative ale rezistentei 1424) pentru diverse tipuri de geomembranii Tip geomembrana la impact (ASTM D Pentru deterrninarea rezistentei la poansonare se folosesre 0 mostra circulara de geomembrana.1 > 21.4. Alte norme aplicabile: EN 12691:2001 In Tabelul 4-3 sunt prezentate valori ale rezistentei la impact pentru diferite geomembrane determinata conform ASTM D 1424-96. 0 varianta a acestei incercari este cea a lui Spencer. Tabelul 4-.91) 25° (0. masurandu-se energia la care are lac penetrarea (norme ASTM 0 1822-99.9 60° > 21. anrocamente.3. ()' tu Rezistenta la impact (Joules) pentru diverse unghi~ri ale conului 15° 30° 8. testul "Elemendorf" saucel al pendulului.4. In paragraful 4. Se pot utiliza ~i alte metode de determinare ce utilizeaza greutati care sunt lasate sa cada pe materialul geosintetic de la anumite inaltimi. care se produc in special in faza de montaj.3.4.9 13.3 11. D 5628-96. Rezistenta la forfecare pe interfata Ingercare~se realizeaza 111 aparatul de forfecare direcra. PentriJ determinarea rezistentei la poansonare statica se VOl' aplicn prevederile EN 12730:2001.re !a modurile de Irnbinare a geomembranelor ~imodul de test are a integritatii lor. Pentru determinarea rezistentei la impact se foloseste 0 metoda dinarnica. R7) 1]0(0.79) 0 EPDM PVC rugos PVC lis CSPE HDPE'lisii~1' 23° (0. elemente de beton). cuprinsa in norma ASTM D 1424-96.

_ .argile anorganice _.I(a £.I K~ E. III icsorare Eletu Tahelul d-b. argile grnse plasticitate 4. j~p·ract. 94 0 39 E.substan]e chimice chimice dificil de estimat. c E. coeziunea argilei.eficienta contactului.in kPa. Caracteristici in care: de durabilitate K este eficiema 1'i .argile anorganice ell plastieitat~ ietrisuri...1. p.· t mai multe .conform datelor din TabeluI4-5.12 ~() ~2 (l~ 12 60 21 26 15 100 14 16 57 111(1 0 sa monof lament fesLlt din benzj 17° 21° Legenda: P .geotexti] on·cn/afivc ale unghiului clefioecare III illtcl. I.. cum ar f pneuri uzare.. mare. E<p .In %. ..l(. c . c ~ -. 100 96 ~. 1(1) <I> 24 0 24 2."'~nt (!J c in cc n- ML ~CL E~ q. f) . de frecare de frecare geof!1embraniilargila. 111 lichidul la care geom em bra rana tre b ure sa reziste . 0 poluate. ale-raportului de eficienta In Tabelul 4-6 sunt prezentate orientativ valori pentru diverse interfete geomembranii/pamant. at gile ..in grade _ ML . interna al argilei.unghiul Ca C- <argila. .80 I1 6° 100 100 3. Degradarea chirnica E'f! . Valeri orieutative privind eficienta contactului geomembrana/pitmiint (Koerner.i~a pot apare asp. . ..lC( Tipul de geutextil suport netesut rlr Glr 9 c ~. LInde geomembranele trebuie de eficientii este dat de: cum ar instalate In faza de montaj.Atune] cand geomembrana este asezata pe un geotexti I. E~ tJ.4. _ -cr i rnedie sau scazura. uneori pe argile impenneabile. 4"7 sunt prezentate infonll~~[] r~t~rltoare a [eZIS erua diferitel~r tipuri degeomernbrane la divers~ ~lledll chimice.nisip cu coeficient de neuniformitate 1111C. lichidelor Functia principals a geomem b rane Ior este 0_ cea •• de bariera contra 1 adeziunea geomembranaJargila. q. raportul P argile nisipoase. l1ISIP ti etansarile pentru depozite de deseuri.4. G . Cll _'. argile prafoase.prafuri anorganice si nisipuri foarte fine. E~ 100 c IJICL ® sr ~ell 1-:. In cazuri deosebite. P. ii este torrnnt . . rusipun fine pi afoase Cll lie 240 geomembranele trebuie ancorate la partea sllperioari'i ~i lestate provizariu cu elernente compatibils.4. 100 ¢ E._ . e ~ CL ~ML E. E.unghiul ¢ . arg. 0 E~ 77 ~(> 14 IJ 8 70 65 53 57 77 7 g 2k i2]0 17 I') I~ I~ 0< 24 2) 23 71 67 67 5~ 17 13 10 9 40 70 90 14 IR 29 15 27 ~o 9[1 75 j . ~U .7 55 :n ~7 5 42 17 88 26 6~ 2 100 ]5 92 II 92 ~ 69 E.2 2. care pot derermina mteracuuru 128 129 .de slabe SP . d. (D. pana la acoperirea definitivii... pentru a evita alunecarea. q..1 ~() E. E. se constata a a unghiului de frecare la interfata produselor.pamant. .. saci de nisip... . r <>JeL ·~I' E9 c geolllelllhnlll(i Tabelul q-s: VlIlorl .l E ~ c".1.5 8 5 5 9 100 3~ 100 12 100 34 E. 1990) Tf pul d.4. E". E . E ::: tan (j 'P tan <I> ' cOlllponentei coezive fina putjnji sau lipsa CH . sau arailcase Cll 0 oarccare plasticitate P CL . 0 23 20 c JO II)Il Ii J6 E~ 2) c 100 2~ 11111 ~:-: 11111 c I~ EPD M 23° 180 PVC rugos Tipul de geomemhrana PVC PVC lis CSPE 150 2]0 90 ]30 HDPE lisa CSPE EPDE IIDPE HDPE rugoa- impiislit netesut tennosudat tesut 23° 200 110 28° 2)0 180 100 . ecte specifice: . In Tabelul.geomembrana.7 31 89 40 100 3. 4. ell pietns.

. EN ISO 14030:200 I. pe tipuri de geomembrane. nrgaruct -anor- x x x x x x x x x x x X x X x X x x x x· x x x X x X- X x X acceptate In Tabelul 4-8 sun! prezentate recomandari de valori pentru diferite caracteristici.rezistenta buna Hidrocar . _. :. 17 l~ este realizata este i'mbinata din ~lai multe tipuri de materiale.mctiona ca bariera mare decal cea co~siderata in teste. Tabelul 4-B'. pentru degradarea chimicii (J gcomembnmelor 70° C acceptatc a) polimeri flexibili tem1Op'~astjci (CSPE. masa... huri J7· 70° J7· 70· J7· 70· J7· 70" 37· 70° 37· 70" 37· 70· :\70 70° 37' C C C C C C C C C C C C C C C CC x x x x x x x x x ..anor . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X TaheIIl14-7. in tractiune. EN ISO 175:2000. (%) . Ja latime. etc.90 sau 120 zile. '/01 modificarilor tnurete .0 <10 130 131 . PYC. Recomanddn pnvuu I ... geomembrana geomembrana chimica (exemplu exacta a lichidului nu este suficient menajere).. Standarde aplicabile: determinarea modificiirilor x x x x X x x x x x x x x x x ST AS 6339/80 . gunice x X x x x x . EN 1847:2001. X gunici Uazc: ..a- x x x x: x x x x x.9 alifatice Debit (glm?/h) Moditicare Modificaredemasa (%) de volum <1. chimica duratii au de timp mai fost luate in I care nu Testarea presupune imersarea geomembranei intr-o substanta pe 0 perioadii de 30. pe 0 geomembrana va ti. hl/flrmarii referitoare la rezistellla fa medii chimice a tutor tipuri de geomembrane Calldllc huliJ poJj~tiI"na clorurata (CPE) Poli~lilena sulfoclo rurali ((:SPE) Tipul PoIiCJIelini termoplutid geomembranei Cauciuc }~tiJ~nii Neopren c1oropropiprenle lui vulcadiena obat terpch mer (EPDM) nice . Solvenli clorina]i Solventi oxigenali Solventi de petrol bru]i Alcool I x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x X x x proprietii!ile chimice structura polimerului).) Caracterlstlca ..compOZI~la cunoscuta..org. limitii Acizi: .. cu adaos din alt tip de material.x x x x x x X x x x X MClalc grele Poli"Ulena Polidonlni de vinil (PVC) Siiruri x x x x xIx x X x X Subslanta chimid x x I x x Legenda: x . mecanice ~i impact) (rezistenta (pentru Iungime. conditii extreme de temperatura considerare In timpul incerciirilor. Valuri aceeptahile <0. X 7 x X 9 10 11 12 13 14 IS 1(. dupa care se determina: proprietatile proprietiitile poansonare fizice [grosime. duritate) la sTa~iere. rei:" 'iTictrocarburi aromatice I 2 III caZLI] depozitelor de deseur] x x 3 x 4 X 5 X (.60.

4. poate util de studiat.4. Oegradarea blologica Degradarea biologics a geomembranelor poate fi produsa de animale.4. Temperaturi Tnalte. Degradare datorita radioactivitatll Geomemb.4. Degradarea prin oxidare . 4.datorita razelor UV Este dificil de estirnat gradul de degradare datorat razelor UV. dirnensiunilor sau altor propr ietati care produc degradari ale materialului astfel incfit acesta nu mai poate fi utilizat pentru functia peutru care a fost definit. rezistenta esantionului expus fata de cea a probei de control (intacta). dupa ce"': esantioanele au fost supuse diversilor factori de mediu. . deoanece flexibilitatea se reduce. 'Degnidarea prin oxidare este datoratii radicalilor liberi care se comb ina cu molecula de oxigen.ranele nu sunt utilizate pentru depozitarea deseurilor putemic radioactive datoritadegradarilor polimerilor prin ruperea Ianturilor . Pentru a combate acest efect. ciuperci sau bacterii.6. 4.sudurile sunt mai dificil de realizat.4. Geornembranele expuse la temperaturi inalte sufera modificari ale proprietatilor fizice. .r.3.I 132 133 .. In general acest tip de degradare nu este relevant pentru cazul geomembrane lor. ' . creand un radical hidroperoxid care trece ill stru~tu~a moleculara apolirnerului.7. 4. se utilizeaza agenti antioxidanti.4. ale geomernbranelor sunt sensibile Ia variarii 4.iar normele ASTM D 1435-99 ~I D 4364-94 incercari de degradare in aer liber.. special pe baza incercarilor de laborator.4.4. polimerice la a radioactivitate mai mare de 106 . dar in anumite cazuri specifice.4. cum ar fi de exemplu materiale realizate din noi tipuri de polimeri. Se vor aplica prevederile EN 1107-2:2001.2.: I . Singurul efect notabil este eel a! lucrabilitatii. iar cedarea lor este definita prin modificiiri ale aspectului. Standarde aplicabile: ASTM D 5885-97.4. Se evalueazas. Degradarea terrnica Mai multe proprietati de temperatura. .5.4.4. Pentru ternperaturile uzuale degradari le geomembranelor nu sunt sernnificative. Pentru Tntarzil!rea·· procesului se recomanda acoperirea cat mai rapidft geornembranei dupa asternere.4. N ormele ASTM G 155-00 ~i G 154-00 prezinta incercari a~celerate de laborator. ENV ISO 13438: 1999. iar.4. greutatii. Probele sunt testate In cuptoare. iii... Deqradare. mecanice si chim ice. EN 1296:2000. Fisurarea sub actiunea factorilor de mediu Se obtine din incercari specifice pe tipuri de produse. 4. Temperaturi joase.] 01 rads' .

=> dimensiunile => formele variate ale suprafetei de etansat..:U tori re cu sol vent topirc ell solvent de structura (c) Suduri ell solvent Pentru aplicarea agrement tehnic. => existenta unor puncte de trecere obligate prin etansare pentru sistemele de drenaj eonstru ctii. imbinarea geomembranelor Imbinarea foliilor de geomembrane este irnpusa de urmiitoarela considerente: folosite in sistemele de etansare latimi de maximum clinuri si Policlorura Tabelul 4-9. lmbinare. . de fiabilitatea necesara. necesitand colturi la schimbiirile de directie sau de nivel. ce reorganizeaza temporar structura polimerica a geomembranelor ce Yin in contact. .I) Suduri cu adezi v L. pe baza de procese term ice sau de procese dedizolvare ..4. imbinarii. => tehnologia de executie care impune realizarea unor rosturi de lucru. a lixiviatului si/sau gazelor.8 sunt redate tipurile de procese ~i efectul produs in . Tabel~l 4-9 cuprinde sinteza diverselor functie de tipul geomembranei.chimice.5. de aceea trebuie acordata 0 atentie deosebita aeestui aspeet. Proeesul tehnologic de imbinare presupune un aport extemde energie de natura termica sau chimica. acestor procedee este necesara procedee obtinerea unui in cu adeziv solvent (. I in opera. de conditiile din santier. respectiv 10. de disponibilitatea unei tehnologii si a aparaturii aferente. Procedeul de imbinare a geomembranelor depinde de natura produsului. de.5 m ~i lungimi de maximum 150· 200. Siuteza procedeelor Tipul de geomembrane de vinii(PVC) de imbinure a gcotnembranelor la care sunt livrate. Diverse metode de realizare a imbiniirilor III geomembrane 134 135 . Rezultatul se apreciaza 1ntr-o prima faza prin rezistenta mecanica a (a) Surluri pli n ex trudere pana duhla la cald si Illpli"i lit cald (b) Suduri iermicc prin ropire Pe santiere se utilizeaza doua tipuri principale de procedee. cand folia a fost sta~iata fmbinarea foliilor constituie principala zona sensibila a unei etansari. imbinare adevi v de contact Figura 4.8. racorduri eu diverse => deteriorari inerente la punerea sau striipunsa si este nevoie de reparatii. In Figura 4.

Tipurile de distrugere a irnbinarii reprezentate de la (a) la (g) pot fi considerate corespunzatoare (atentie pentru (t) ~i (g) numai dacii este indeplinitii conditia de rezistenta). intcrioun. in zona de separate (h) ADMIS . utiliziind un tensiometru de santier... osu~sii de curent electric este plasata pe geomembrana. iar cele de la (h) si (i). B. creand puncte sensibile in suprafata acoperita cu geornernbrana. Un program de calcul permite analizarea datelor sub forma unor diagrame tridimensionale. Pentru controlul imbinarilor.h:ll!. ultrasunete etc. (e) de: la capatul Irubinfini ADMIS.. dcgraslarea 136 137 .:::. dovedesc p executie nec orespu n zatoare. Incercarea intregului sistem de imbinari. (d) ADMtS- Ruptura in toaia iufcrioarri (e) AOMIS- Ruprura in toai.1 0). (h) RES PINS. camera de vacuum.Ruptura in foaln superioar. Realizarea de imbinari de proba.9. unde trebuie apoi refacuta continuitatea sistemului.Ruprum ill roain supcri. poansonare. putandu-se determina astfel cu precizie pozitia defectelor. Eventualele perforatii ale etansarii vor genera valori anormale ale intensitatii. Pentru a verifica etansarea. C. sistemul de senzori aflati sub geomembrana miisuriind intensitatea curentului electric.. Acestia sunt conectati prin tire electrice izolate la un calculator. operati i: DESPRINDEREA REZULTATE (a) A))MlS . dura zona J.Rupurrn in tonin superioara.cn-t Pentru aceasta este necesara prelevarea de mostre din imbinarile realizate in sistemul de etansare propriu-zis."""!.' li) RESPINS· Rupillri! dill adelell'" Figura 4.9 este prezentata 0 sinteza a modalita]i lor in care poate avea loc fenomenul de desprindere a imbinaril 'in cazul realizarii acesteia la cald prin extrudere. mostra prelevata fiind incercata la' tractiune prin forfecare ~i exfoliere ("jupuire"). In Figura 4. Incercarea de mostre prelevate din imbinare .l. in zonu Testul este de tip "distructiv".~ imbiuarc (t) ADMIS· :". Modalithtilc imbinarilor realizate PI1'/I s/tdllril 1'1111 care se poate produce CII extrudere.).Imbinarile realizate pe santier se verifica prin urmatoarele A." Rupiura III imbinurc conditia de rezi!-. ca ~i pentru monitorizarea Iucrarii dupa faza de executie.'i) (daca Iudepliuestc \g) ADM IS· Rupeura (dacti indeplincste inunbinurc condiriu de rt~Zisl(':n~"d Incercarea intregului sistem de Imbinare care se realizeaza printr-un test nedistructiv constituie cerinta majora de verificare.Ruprurf din "<1. la care se produce desprinderea foliei din "masa imbinarii". exista sisterne bazate pe realizarea unei retele de senzori (captori) sub geornembrana (Figura 4. Metodelede incercare difera prin sisternele ~i tehnicile folosite (jet de aer. Testul este distructiv.

cat si prin interactiunea rnecanica eu respectivul material. Sistem de detectare a defectelor prin baleiaj electric. Standarde aplicabile pentru controlul imbinarilor 5R20-95(2001).umpluturilor. in scopul maririi capacitatii portante a acestora. cu deschideri suficient de mari pentru a permite patrunderea materialelor cu care Yin in contact.11) Once perforatie declanseazji 0 scanteie si 0 alarma sonora. fiind utiliznre tensi une 15-30k V pentru: ~ Armarea stratului de agregate din fundatia drurnurilor: ~ Armarea stratului de balast la caile ferate.. Geogrilele sunt geosintetice util izate in general pentru arrnarea pamantului. ~ Armarea imbraciimintilor asfaltice. pe ambele fete.Gabioane.2. 5. }.1 ~5. Figura 4.10. Unele din aceste aplicatii sunt ilustrate 'in figurile 5. ASTM D 6392-99. Stratul con~u~tor est~ inc~rcat prin indu~tie. Controlul etansdrilor ell retele de senzori (captori). I'.1.11. formate dintr-o retea deschisa regulata. ~ Armarea .3. ~. Existii geomembrane care au fata inferioara conductoare. 138 139 . rambleelor. ~ Stabilizarea si reabilitarea pantelor instabile.. sunt: ASTM D if. ~ Structuri de sprijin (ziduri) din pamant annat. iar fata neconductoare este testata prin balela~ electr:c (FIgura 4. geogrilele actioneaza atai prin frecarea retea/rnaterial. Golurile au dimensiuni mult mai mari decat nervurile (I -10 ern). ASTM D 6214-98. GEOGRILE 5. Inklobate in pam ant sau in orice all material. digurilor si barajelor. .5. Utilizari Principala functie a geogrilelor este eea de annare.0efinitie capton Figura 4. Saltele pentru constructii realizate pe terenuri moi sau umpluturi neomogene.

4...2. Tipuri. Ele pot fi. . ~..- ..5) ceca ce I~ confers proprietati mecanice diferite. _ _.1_ Sh'lIcturi. _ . suprapuse printr-un proccdeu special de extrudere ~i etirare.. Figura 5. tehnologii de fabrlcatle Schema de baza a unei geogrile este aratata in Figura 5...3. Saltell geucebdara dill gco&Tn·'e 5. ~ fasii octogonale din polimeri.---_. de spn"jin din piimtint armat cu geogrile Figura 5...~-----~-~-~ Figura 5. _--- __ .3. Geogrilele se pot prezenta sub doua forme: ~ retele octogonale de nervuri fixate prin noduri. Armurea ('II geogn"Je afilllt/utiei 1IIIIli drum 140 141 . mono. materiale. de asernenea.... _ .sau biaxiale (Figura 5.~--~~-~..

f!A (variaza intre 200 si I 000 g/rn"). apoi in sens transversal). la temperatura controlata. Caracteristici fizice Figura 5.4.1.5.oluri: se practica fante sail se stanteaza goluri c~rcul~re" "'.prin fante sa~ g. 7L r«: inala Figura 5. ~~aca de baz~ ~l ~e etireaza.4.4.exprima capacitatea geogrilelor de a se deforma in planul lor. Diverse tipuri de geogrile 5.. care Principalele proprietati fizice ale geogrilelor sunt: • tipul structurii: monoaxiala sau biaxiala. • masa pe unitatea de suprafata. alungitii.6. 1~. • grosimea. nervura longit nervura transversals Figura 5. Schema de bazii a unei geogrile. t (In gama 2 • 20 mm). rornboidala (Figura 5. .6). pe doua directii (mtal In sens longitudinal. nodurile continui integrate si cele sudate sunt rigide.a extrudata (care poate fi constituita din polietilena de inalta densitate po. _ Pent~ a se obtine un ansam~lu monolit pomind de la 0 placa de baz.J/Z /Z /Z _J/ Geogrilele se pot realiza sub diverse forme dreptunghiulara. 2~tehnolo?ii care constau din producerea de benzi independente se dispun In retea. impletite. tar la noduri sunt sudate sau impletite. Geogrile mono- # biaxiale.he~ter de inalta rezisten!a sau polipropilena). iar cele impletite sunt flexibile.--. se folosesc dou1i tehnici principale: . de retea: patrata. • dimensiunea golurilor (variaza de obicei intre 1 si 10 ern).95%). sudate. • tipul nodurilor: continui integrate. Caracteristicile geogrila monoaxiala geogrilelor se utilizeaza In geogrila biaxiala Pentru determinarea caracteristicilor geogrilelor general aceleasi tipuri de incercari ca in cazul geotextilelor. 5. urmarind forma neregulata a stratului suport (vezi 142 143 . • rigiditatea (supletea) . • procentul de deschideri (40 .

ell valori ale eficientei cuprinse intre 72 si 100%. . Nu sunt 144 145 . In ca~ul grilelor ~o~axiale: testul se realizeaza pe nervurile longitudinale.. Cunoscfind earacteristicileo!a traetiune~':nervurilor si dimensiunile goll~f1lor. Nervura este supu'~a unui efort axial de inti~dere pan a la rupere. .4.4. Tn practica. '. ca si de configuratia nervurilor care poate im'bunatati gradul de "inclestare" a agregatelor in grila (Figura 5. . Rezistenta la intindere incercarea pentru determinarea rezistentei la intindere se realizeaza pe una sau mai. • rezistenta pasiva pe partea anterioara a nervurilor transversa le (TRb)' 5.4..2. se aplica .multe nervuri si pe noduri. .4.18 si 2. 5. . se poate calcula 0 rezist~nta globala la intindere. Exists 3 mecanisme implicate in rezistenta geogrilelor Ia ancorare (Figura 5. Sunt aplicabile aceleasi norme ca pentru geotextile. trebuis testate'ambelenervuri. Daca gri la este biaxiala.). Principiul incercarii este acelasi CLl eel pentru geotextile (Figura 3. 5.68 kN.13). • forfecare pe cele doua fete ale nervurilor transversale (TR. .2. De exemplu. . Mecanismele implicate in rczistenta geogri/e/or /0 smulgere Gradele de mobilizare a eelor 3 componente depind de relatia efort deformatie a nervurilor longitudinale. WI' Valorile rezistentai nodurilor variaza in general intre 0.7): • forfecare pe cele dou a fete ale nervurilor longitudinale (superioara si inferioara) {LRJ. de flexibilitatea si proprietatile efort defonnatie ale nervurilor transversale.2).61 si 4. Caracteristici mecanice 5. .4 kN'. Rezistenta la ancorare (smulgere) Principala calitate a geogrilelor este rezistenta lor mare la ancorare datorita inclestarii mecanice cu rnaterialul cu care vin in contact. ca ~i standardul ASTM D 6706-01.2.paragraful 3.2.4).8). se rea~lzeazii incercari pe maimulte'nervuri'simultan pentru a obtine 0 precizie mal mare. produse la data redactarii pezentului nonrutiv.3.2. I Pentru geogrilele valori de proiectare. Din acest punct de vedere. .2. Pentru determinarea rezistentei la smulgere a geogrilelor se aplica aceleasi norrne ca pentru geotextile.7. ~I ~e~gri lele monaxiale au rezistenp. . Figura 5. valorile unghiului de frecare intre 0 geogrila si nisip uniform indesat avand cD = 44° variaza intre 37 si 46°. . la fntindere ce pot varia intre 23 370 kNlm sau mai mult.4. Rezlstenta la forfecare pe interfeta .3. cele ale rezistenrej nervurilor intre 0.4. Pentru determinarea rezistentei la intindere a geogrilelor ace leasi norme ca pentru geotextile (paragraful 3. geogrilele doua categorii: - pot fi grupate in rigide (cazul polietilenei sau polipropilenei)cu vafori > 1 000 gem: tlexibile (cazul geogrilelor realizate prin procedee de tesere a firelor din poliester) cu valori < 1 000 gem.1. _ Valorile parametrilor rezistentei la forfecare pentru interfata geognla/a Ite materiale se deterrnina in laboratnr folosind aparatul de forfecare direetii.

timp. E tiL--~'_~ ~~ Coefj.'Eo. _---··0"1 limp. Cresterea ternperaturii irnplica cresterea vitezei eu care se dezvolta tluajul.3.i'n ti ~.8.:::.. ceea ce provoaca a sciidere a sectiunii transversale si 0 concentrare de eforturi care conduce la rupere cand este depa~itli rezistenta polimerului.'o<""'lil splcilic~. Cij". Ffuajuf (curgerea lenta) Datorita faptului ca toti polimerii din care sunt fabricate geogrilele au lanturi moleculare lungi. dad temperatura creste de la T1 la T2 > TI· Rezulta ca tluajul poate f accelerat in laborator prin cresterea temperaturii. Pentru a = constant. Pentru a obtine caracteristicile de curgere lenta ale geogrilelor si. 146 147 ..:=-.=-.1.3..9. Modul de "inclestare" a agregatelor in geogrild.4.Figura 5.blng' L-L-~T. efort .l~r lzoefortur' "'n =-_-----0". la temperatura Tb va apare mai devreme. comportarea acestaTa la tluaj reflecta gradul de cristalinitate.limp pentru geogrile. sunt necesare incercari de labarator pe termen foarte lung. rup. i (.9) in care se utilizeaza curbe de tipul: /CUrbt!Jle SHERBY DORN / turhl d.. curg ora ItntO . Caracteristici de durabilitate 5. geogrila se deformeaza in timp. ale materialelor geosintetice.deformatie .rt 10rllisltntd w O. pot fi reprezentate intr-un sistem tridimensional (Figura 5. Camportarea la t1uaj depinde In mare masura de temperatura.urgtrt ltntd 10 ace-t!iO~' dtforlllo!'t lzodeforrnatil 5. Sistem tridimensional pentru reprezentarea caracteristicilor efort . maleculelefiind aranjate in zone crista line care alterneaza cu zone arnorfe. CtJr~td~ rurgm lentil to ocolot. deforrnatia care era asteptata sa apara dupa tirnpul z. Caracteristicile geogrilei.4.~~7p.. la tJ < '2. in general. elorl un.~~~gt'---- ! . pentru a temperatura constanta.-___ Figura 5.deformatie .~dt t. ! ~ i~~ i~ 1.! Daca forta care provoaca fluaju] este de tractiune.! limp.---.

' ...til ~ .aplicabila pentru polimeri de tipul 6. . • . ca si a celorlalte geosintetiee.. <..' .~. I' ft re " . -'..d.f: izocrone .xxx)dQ(X .' .::.··-·:·-j(jXx:Xj~~.4.'. :"":C ". . ~.-:.. descriu modificarile la diferite momente de timp. '.. . Coeficientii curgerii lente pot f determinati prin trasarea unei linii drepte la curbele de izoeforturi pentru 0 deformatie." ..>... Utilizari ti de drenaj georetelele se utilizeaza singure sal! in nc Ie . degradare chimica degradare radioactivi degradare biologica degradare datorita razelor UV degradare prin tisurare . ell ro I .. .. '.' .r:~:fl. depozite de de~eu~l. I .t..N-V~XiXj(·xX~ Gcocompozii " ---:-.aplicabili pentru poliesteri...X. . perforat Metodele geosintetice. i) 'i le asociatie ell alte materiale geosintetiee (geat~~tile de ~bl~el) pentru ter~.<. ••••• :. 6.-. GEORETELE • izoeforturi ... " . 8) si curba coeficientilor de curgere lentil. Deflnitle Georetelele sunt produse cu structura plana deschisa.~:."" 5%' . •• C eoretea :-.: j" .:~ .-... .: :':' .. •• .' ..1. ~ -.' .:-: .I G eore.' .:: -.SZ-~ ._......:te de fu~dare (de exemplu pamanturi senslbll~ la mg let sau l a structii (ziduri de sprijin.2. :~~···(~(!(It~. III C U fu • degradare poliolefinelor... .. se interseeteazii.' . Din aceste curbe se pot deduce alte doua:curba Sherby _ Dorn (viteza de deformatie functie de deformatia specifica.. : ..E.3. • degradare prin hidroliza .. :.. ~'. ap ca rmpie com romite buna funetionare a produsului....'. 5'Y. . w. . :'. descriu moditiearea capacitatii portante a materialului la diferite nivele de deformare. functie de logaritrnul timpului. . 6. in functis de factorul ee a provoaca.. . baza rambleelor e:c).. poate fi: • degradare termica . " X:·. Degradarea geogrilelor Degradarea geogrilelor..' : ... .-" . '. Figura 6 . forma~e dil:_t~'e ..~. depinde de tipul de polimer si..In planul 0 . descriu rnodificarea in deform aria materialului la diferite momente.. din configuratia in timp a • Izodeformatii . 5.2. I -.l t.'.. georetelele se utilizeaza pentru pro~ecp~ 1 I permanent sau temporar.~..-.' - " ". •• ' }{ l:·j.se produce in cazul polietilenei degradare datorita operatiilor de punere in opera de incercq. .. .. aceste functii ale georetelelor.63 sunt exemplifieate ..· '..: •• '. :. '.re sunt deacelasi tip ca la celelaItemateriale de lnalta "fIn 19un'1e 6 . ". iI" .'. deschiderile rete et. '. • • • • • • densitate. . prin oxidare ..:. . 8.!\. t ti ce • aeest eaz e Ie se pot asoeia cu alte materiale natura e sal! geosm e I .. ·'. Georextil ) .. Standardele aplicabile sunt aceleasi ca si in cazul geotextilelor. can ·S ruanda asocierea eu un geotextil sau 0 geomernbranji pentru a e reco ."':..in planul 0 . • .. p Cu funetie an~ierozionala.. panii cand se dezvolts vegetatta. ..in planul E ..::--. · . . ~~-:.t. nf~J. ~I pante or.l:!lai . ~(_. ' .'.:.curbei • 0 . pentru diferite niveluri ale efortului o. : . unui drum 148 149 .t ect utilizata pentru drenarea fundafiei .>.. «.:ei:t:~ee:s~ii categorie pot fi incluse plasele ~i retelele polimerice cu rol de protectie antierozionala.~ : . Ele indeplinesc in general functii e . d'ica pa -trunderea parnantului in . -.

Schema unei georetele.':' Figura 6...i->': .--- . n~~... Figura 6.. ~/' ~..' ". .. avfind unghiuri care variaza In general intre 60° ~i 80° (Figura 6. ~. materii prime. : . tehnologii de fabrlcatle..3.::.."..:..---_. 150 151 ..4).- _. . _/ <. ~---~ . i_.. ' 6..... ..Tipuri.... ~... . Figura 6_2_ Utilizarea georetelelor 1(1 sisteme de acoperire a depozitelor de deseuri so/ide Structura georetelelor este asemanatoare ell a geogrilelor..s .3_ Georetea cufunctie antierozionala pe talu: .4.. _' ~ ~-_.. .1:.c~:ri -. dar forma deschiderilor In cazul georetelelor este rornbica..

L "::". t er na In pe interfata . grosimea efort' normal nu este foarte masa pe unitatea de supiiafa!f"<J. din: 6. Ele au precum ~i 0 transmisivitate foarte mare. <O:. tru alte materra e geosm . Caracteristicile georelelelor Pentru detemlinarea caracter. Transmisivitatea masa • dimensiunile dimensiunea n ervuri lor.4.3. . nervuri din polimer spongios extrudate deei debitul transportat este mai mare).2.>1 ~en. 6. Caracteristici hidraulice 6. ceea.4. 6. Caracteristici flzlca Principalele • • • proprietati fizice sunt: Transversal Longitudinal Alilliat densitatea polimerului (p)..5).v$riaza Directia lie sol icitare aSlipra ! Figura frecare.i 'J' .ilor.1 mm grosime.J .10 mm. baza este transnustvitatea.'L din polimer dintre solid.ton:n~ unghiurilor etc. 6. 6.ariaza in functie de tipul de georetea si de grosirnea sa. ASTM D 63 se face prin termosudare sau innodare. Caracteristici mecanice 6.-+ -+ -+ -+ Georetelele nervuri au grosimi de cca 5 . grosimea (t) .mai mad ~i sunt din fire tlexibile multifilamenta~e sau·multifilare.3. ca :. 7S% aditivi . a capacitatii de transport a are redueerea secpunu asupr .bili1i. LegMura dintre fire 0 0 Plasele sunt Caracteristicile pe care Standarde resiune prezinta importanta datorita de comp .4. . .4. 9) alunecare ~l este influentata e orren .2.941 g/cm '.. acestea. mare sdple!e~i fl~xi.1). 152 153 . .933 . .ca ~l.4..2.au iptersectiile '.~' l Omm. () de fluid in planul . 0 Georetelele sunt realizate 2% negru de fum (pentru (antioxidanti.1.te. .:. (au grci~ime mai mare si in unghi drept. nervuri lor rezistentei III intre sensibils la variatiile'de §. ipala functie a georetelelor de fiind transportul .3.4.2. caractenstica ruWl.1. formate varianta a georetelelo-. Deterrninarea confera nervuri solide trefilate 0 rezistenu sporita. Influenta • orientarii .. in general din polietilena eli adaosdecca geogrile (paragraful 5.. Rezistenta la tractiune c aracteristicilor de tractiune .variazii intre 0.isticilor georetelelor se folosesc aceleasi ca in cazul geotexfilelor ~i geogrilelor. hi1d rau liea. 0 eoretea si un alt material se Rezistenta la forfecare ~mltre .3. functi« de proeentul de negru de fum ~i de aditivi. . pentru 0 georetea de 5. · se rea Iizeaza . aplicabile: 64 99 - . ': .. . 6. Iubrifianjl).4. protec!iec(mtra raze lor UV) ~i 0. -] 020 g/m~.0.4.'.d detennma.4. tarea nervurilor fata de directia e directs (3.t. Deexemplu.2. influentei lichidelor.• . Rezistenta la compresiune .25:" 0. ele au golurl . realizata prin iextrudara variaza intre 680. P· lor. •d . determinari (Figura 6. a deschide.ce Ie .g tetic~ in aparatul de forfecare . P enrru monofilamente sudate tennie.l.v.5. . Rezistenta la forfecare .2... 6.4.1.. Ele pot fi alcatuite solide extrudate..

U.4 . Degradarea geore1etelor Degradarea geosintetiee Pentru georetele: georetelelor (paragrafele se face prin aceleasi 3... Pentru evitarea impiedicarea acestui fenomen trebuie realizata 0 dimensionare adecvata geotextilului. ob~urarea adlacente colmatarea georeteaua.' . Actiunile de tip dinamic pot agrava acest fenomen. upa. azine acur] de aculllulare): 0. d lichidul.4.. ~:?)'. In de durabilitate Figura 6.A. I cazu georetelelor. eaza rezu tatele pe t d . tine sa vine 111 de separatie colmatfind-o (daca care si a 6. pentru pentru ut~l~z~ri la depozite de deseuri: 0 .' ..:>3x J 0-5 m 2/s utillzan la b ' (I . mcercare :. . 6. . .ura. exista posibilitatea ca particulele si sa ajunga fata in georetea. pnn patrunderea materialelor care a copera ~ Dad georeteaua compactata. resi ne mentinut constant:. 2. Obturarea adiacente prevederile Dad in din geomembrana. este functie de orientarea si tipu] I r~t'J .groslnleat ru etermmarea acestei teri ..i S .3. geocompozit tread prin geotextilul geotextilul nu este coreet este in contact cu un material argiles bentonitic). carac errstici se aplica 6. contmuare I. 1 . e ~u care georeteaua entia e medin Ineercarea trebuie sa fie realizata In ac eleasi condJ!lI ca in realitate . penoade hmglde timpi de ... Caracteristici .. georeteaua materialele nu sectiunii prin patrunderea rnaterialelor ceea ce prive:.4. defonnatia . mtereseaza . .'?.6.~----.• .4.I11. Fluajul (curgerea lenta) Fluajlll reprezinta in acest caz reducerea . tmde k este coeficientul de permeabil'( t.3.4. eu modul de deformatie Trebuj~ avute in vedere tluaJul.. .. 3.4.ig. ~ determma valoarea debitului d . . n ru urate aproplate de durata de georetelel contact).' ~" a a mlgrafll '.llitie~tiv sec!iune~ eerinte .1 se extrapol ~ I -.4.-. 0 alegere mare).. Piitrunderea geotextilului Pentru corespunzatoare ill deschiderile georetelei. . este acoperita pot patrunde eu un geotextil S<lU 0 punct de vedere • • _' manrne dlll S.2..~. standard~lui ASTM D 47 I 6-01. Pent d' I a e... mportarea III trmp. .2).~ ega un or dinrre nervuri . ansportat cazu geotextdelor.5 si 5.:> 3xlO·4 sunt 1112/S In general.1 . pe termen lung . chimice exista mecanisme un standard ca si la specia I celelalte pentru evaluarea rezistentei ASTM D 6388-99. ----. (EP' al transmisivitatii: A) lJnpune vine adiaeente In deschiderile georetelei ~i in contact " Urmatoarele m icsora se. de materialul dimensionat Cll sectiunii de In deschideri' dator t.te materialel Ag ti d .4. .. . 6. '.4. valorile debitului tr mai mari de cat in 1 '.4. (F.. argilei prin geotextilul (argi Ii'!. 154 155 . rar t .1 capacltatea georet J . de CIrca 3 ordine de 6.e er e a transpotta in trei fenomene: evitarea aeestui fenomen trebuie realizata a geotextilului (netesut.4.4.4.. . pe term en lung a groslmll . e = k ·1.curgere.' .' 0 normade-eomp'O .'. Colmatarea cu material argilos curgere .pentru co "'. sub actiunea unui ef rt ..' vlatii a lueriirii.

Prineipiul de funetionar~ al . . " realizate din acelasi mat 'I' ' e e oua trpuri de geosmtetice pot f b ' -. Functia de etansare este asigurata in general de bentonite. formand 0 bariera etansa si eficace. care este supusa unui efort normal de compresiunein timpul hidratarii pentru a permite controlul variatiei de volum.i d '. funclii. rana ~l stratul supon sau cel de contact cu geomembrana.1. utilizate in scopul imbunatatirii proprietatilor mecanice ale pamantului: . Materialele geosintetice ce intra in componenta geocompozitelor sunt eele de baza. tonne tridirnensionale din materiale geosintetice umplute cu diverse materiale • geogrile sau gentextlle . rta e or componente tf I' " materrale care sa ri'ispund-' ' astre meat a unor cennte precise. Tipuri. care sunt umplute eu material granular.2.1 • geotextOI Unatatlta pnn prezenra geotexti lelor). In re geomemb -.' pro fl ate. _ . 7. e materials care au In cOlnponenta 1mbinarea se obtina ' . 7. e e ete asigura functia de Geocompozitele bentonitice sunt produse prefabricate ce asociaza materialele geosintetice si bentonita.geogrile: sum folosite _' pamantului sau a imbracami t i bitumi pentru lucrari de armare a . propnetatilor ~i functiilor mate ' I [ geocompozltelor este . eventual. • geocelule: structuri tridirnensionale. Exista si alte variante de produse compozite ce inglobeaza rnateriale geosintetice si dezvoltarea lor continua. Definitie GEOCOMPQZITE Geocompozitele sunt combinatii d ' lor eel putin un produs geosintetie .3.geogriltl. benton ita.ex 1 U mare~te rezistenta la . cu materialele geosintetice care au rol de protectie si. materii prime Principalele tipuri d ' • '.1. geomembrane .bltum. Proprietatile lor sunt insa de multe ori modificate datorita asocierii lor cu alte materiale. sau georeteaua" • X I U poate fI plasat deasupra sau Geocompo~itele astfe] obt' t .ide etansare. care asigura ' I a e pe una sau pe amb I f ' filtrare. .geomembrane' geot t'l I degradiiri mecanice frecarea di t . . ' e e maresc rezrstenra s ICI mecanice reduse. care prezintii 0 penneabilitate foarte scazuta datorata capacitatii ei de umflare. sa 7. n. d ' . eventual armate cutihre de stlda: aplicate la annarea imbracamintilor bituminoase ale drumurilor. orman 0 etan~are foarte eficace geotextile ..b ' geomembraneJe f 'd' ciaza entonita ~i geotextilele sau . Ulilizari Geocompozitele bentonitice sunt utilizate peutru a indeplini functii de etansare la diferite tipuri de constructii: 157 • 156 geosintetice .. alcatuite din benzi de polimeri sau geotextil. :. cunoscute sub numele de en onl Ice ele asoci . ' ° este format din materiale I' . in insusi procesul de fabricatie a geocompoaitului. a ~l renaju] lichidelor care astfel TIU mai vin In . :.i se folosesc In scopul imbunatatiri i capacitatii portante a terenurilor slabe." geutextlls . .podate. separare :. anera ImpermeabiLl cu reziste t.3.2. _ e meat sa formeze 0 • . ' 7. ie .asociatii de fibre polimerice si pamant. n er I Ul11moase' geogri I I . e geocompozlte sunt asociatii de: geosmtebce bentu ·c. h p[~satii Intre doua geotextile. _.'. .3.0efinilie benlonilice . ena ~l se termosudeaza astf I' . .a a recare sponta.. omogen si rezistent la poansonare.pam ant: . In ~ateriare pohmence: miezul ' drenaju] Geotextilele afl t po lmenee extrudate . printr-un material user de pus in opera. naturale sau polimerice. geotextIlelor cu caracteri ti .I f' .mu e III eplinesc functii d filt renaJ (aceasta din urrna mult imbt _~. ' • geuttlxtile cu mlez drenant dO . Aceste produse aliaza un material natural.7. acoperirs Geotextilul asigur. sub forma de fagure. Geocompozile 7. ' Geocompozite B t iti DI a. " e I rare. c I d "..georetele' geote fl I sub georetea.

~ rezervoare ingropate: ca etansare simpia sau combinatii in zona din jurul rezervorului. ~ canale. 7. ozite bentonitice: til . deasupra geomembranei ca protectie contra degradarilor mecaniee. • Asamblarea se poate face prin: Figura 7. tuneluri.geotextJl. rutiere.~ depozite de deseuri: sub geomembrana. rigole: ca etansare simpla.3.2. Exista urmatoarele tipun de geocomp. ~O~ t ~ • • ~. in asociere cu un strat.geotexhl. materii prime. Uti lizarea geocompoZ/ '01 te g zonei din jurul rezervoarelor ingropate 0: . decantare. .bentonlta . Utilizarea geocompozitelor hentonilice baza a depozilelor de de~'eun' solide fa eta1!§area de 158 159 . Utilizarea geocompo zitelor bentonitice fa etansarea calla le lor In figurile 7. . Tipuri. stocare a lichidelor poluate.1. deurgi la compactatii pentru etansarea de baza: ~ bazine (de. ~ ~ ~ protectia pinzelor freatice ~i a zonelor de captare.hen ton Ita . bariere verticale de etansare..1 .. b entc. in etansarea de baza ~i in cea de suprafaja. de agrement): ca etan~are simplii sau component al sistemului dublu de etansare. tehno Ioqu de fabricatie .3 sunt exemplificate bentonitice. utiliziirile geocompozitelor Figura 7.7. geornem h rana.3.3.mitice la etansarea t Fi ura 7.

Ansamblul este consolidat prin intertesere. Exista si produse care contiu bentonita calcica sau calcica activata (transforrnata 'in bentonita de sodiu prin procedee chimice) sau eu aditivi ce ii maresc rezistenta chirnica. .6). Umiditatealbentonitei la livrare variaza 111 general intre 10 si )8 %. Un al doilea geotextil acopera acest sandvis. de diferite tipuri. '___~embran Figura 7. . • sandvis rnultiplu geotextil/bentonitiilgeotextillbentonitaigeotextil.4) bentoni t eu iHaooziY. arnestecat eu nisip.. a defini un geocompozit bentonitic componentelor (benton ita. a fost adaugat pentru a preveni uscarea 'componentei bentonitice ~i aparitia fisurilor.: mu~:tt":!3I"Dl" tu.~.mfen?r.t. in functie de climat si de conditiile de stoeare. fi~rele ~r~ec~ndprin stratul de bentonita ~i conferind ansamblului 0 rezistenra sponta $1 garantia integritatii produsului (Figura 7.jv _-!=j~" !~.. de asemenea. ~:::::~:::::::::~---- eventual geotextil a ~ . ?~otexti~ele folosite pot fi tesute. Dupa fabricare sunt rulate pe un rniez metalic sau din material plastic si acoperite Cli un film plastic pentru a preveni variatiile de umiditate.tu..0 kg/m". Geocompozitele bentonitice sunt fabricate III prezent 111 rulouri ell latimi de la 4. Produsul a fast dezvoltat pentru a impiedica migrarea laterals a bentonitei hidratate sub eforturi neuniforme.it.• _ coasere: ansamblul este cusut la distante egale. int~rfesere: fibrele geotextilului superior sunt ancorate In geotextIlul . grosirm ~I valori ale masei pe unitatea de suprafata. • georetea sudata termic pe un geotextil.. t .4. I.3.4.!1!u. netesut ranforsat prin intertesere. • ell gel de bentonita realizat prin transformari polimerice. eli deschideri mari. deschiderile fiind umplute cu bentonita.rinter ~esttte geotextile Figura 7. Geocompozit bentonitic intertesut. care are rol de "rezervor" si mentine bentonita 111 tirnpul transportului si instalarii.i.5). lipi~e... geosintetice) 160 161 .5. putand fi mai mare in cazul produselor speciale.0 m la 5. he punetuale bentonit a sau ancore Figura 7. compozite etc. fie prin cusaturi (aneore) (Figura 7. continue. plus un geotextil suport. Caracteristicile Pentru caracteristicile geocompozitelor bentonitice se face referire la si ale ansamblului..:.2 m si lungimi intre 30 $i 60 m. Gd·ef·o~embrane~epot fi.~=---. Bentonita se poate prezenta sub forma de granule sau de pudra ~i este de cele mai rnulte ori un montmorillonit sodic. Al treilea geotextil. q3E!i1t--~:: geotextile bentonita+adezill . Ea poate fi continuta intr-un geotextil netesut user. Exists si aIte tipuri de geoeompozite: • cu bentonita prehidratata si aditivi chimici pen tru 0 rnai buna comportare in prezenta agentilor chimici.. t Cll diferite 7. Geocompozite bentonitice cusute. . ~ bentonit a @=Zt%J%!1:====:::. stratul de bentonita este lipit pe eel de geosintetie aJutorulunul adeziv solubil in apa (Figura 7. cu grosimi si ex un I erite (neteda sau rugoasa).. Geocompozit bentonitic lipit.2 si 6.::~ .~ til. • cu geotextil impregnat cu bitum si suflat cu ardezie pentru imbunatatirea caracteristicilor de frecare pe interfata cu alte materiale. Cant ita tea de bentonita variaza de regula intre 3. 6. • . netesute.'. :.

. nu all a grosime uniforms pe toata suprafata. • Permeahilitatea la gaze: este 0 caracteristica irnportanta atunci cand produsul face parte din aeoperirea unui depozit de deseuri care produce gaze din procesul de fermentatie. analiza la microsco r. iar pentru produsele cusute pentru 8 < 5%. caz in care suportul fiind compresibil exista posibilitatea aparitiei tasarilor diferentiate. • Pefmefhilitatea dupii deformatie: aceasta problema se pune In special in cazul utilizarii geocornpozitului ill acoperirile depozitelor de deseuri. Exista putine rezultate disponibile In acest I Rezultatele fTCzentate tie refera la geocompazjlele ce conlin guntextile.geosintetic identifi~: andsamblu! ~eosint~tiee/bentonjta se real izeaza incercari de re. incerearea de permeabilitate trebuie sa se desfasoare in conditii cat rnai apropiate de cele existente in realitate.ru caracterizarea bentonitei se determ ina: .4. Pent. In majoritatea cazurilor se utilizeaza normele existente pentru pamanturi argiloase.diferentiala.10-12 mis.3.7. Parametrul flux este preferat deoarece pentru calculul aeestuia nu este necesara cunoasterea grosi 111 i i produsului. • Permeabilitatea la nivelul suprapunerilor: geocornpozitele benton itice se imbina prin simpla suprapunere. In cazul geocornpozitelor lipite. Caracteristicile ansamblului benton ita .1 de perfo C( . Caractetizarea bentonitei • Grosimea sub un efort normal dat. 7. Ineercarile realizate pe plan international au pus in evidenta valori foarte scazute ale permeabilitiiti i.' p. • 162 • Permeubilitate'. n capi 0 e e precedente: • tipul geotextilului/geomembranei. rea e a sor tie pe placii sau testul (testul H f 0 • volumul sedimentului activare a bentonitelor). transferul faciindu-se prin difuzie (vezi capiloluI4). • grosimea geotextilului/geomembranei. bentonitic (geotextile sau eomemb ce Il1 ra In comp~:I!la geocompozitului prezentate 1 '1 I I g rane) se determina conform normelor .. 163 . W (STAS 191311-82).lichide (STAS 1913/12-88). n~asa pe unitatea de suprafata. functie de lichid si de marimea efortului aplicat. gradului de capacitatea de schimb cationic' umiditatea.. e caractenzare :. atat in sectiune curenta. pe t I errte tipun de. performantele hidraulice ale suprapunerilor sunt praetic identice cu eele ale materialului 'in sectiunea sa curentji. Produsele cusute. n 11l Enslin _ DIN 18132). [ cuprinse intre 5 §i 16%. stabili d rmanja acestea din urma pentru a c 1 1 Pent un produs sau altul corespund cerintelor unei anumite lucrari). .3. aceeasi valoare a permeabilitatii a fost obtinuta pentru 8 < 1%. incercarea cu bleu de metilen). Masurarea acestui parametru poate f dificila datorita posibilitatii de pierdere de bentonita in rnomentul taierii esantionului.2. In cazul prezetni unei geotTerrUf'dre nu exista 0 curgere propriu-zisa pnn acnasta. • • • • . • earaeteristieile fizice si mecanice ale geosintetieului. cat si la nivelul suprapunerilor.. atunci cand recomandarile si/sau cerintele de proiectare au fost respect ate. 7. Se pot aplica normele valabile pentru geotextile. cand sunt hidratate. exprimata prin coeficientul de pern1eabilitate k (sau flux = debit pe unitatea de suprafata). entru prelevarea probelor se aplica prevederile ASTM D 6072-9ti. ~LA (ASTM D 5993-99)' pierderea de lichid (ASTM D 5891-01) . cu adaugare sau nu de bentonite suplimentara. pentru deformatii. • capacrtatea de absorbtie (incerca d b bti .t-.3. In stare uscatii. • masa pe unitatea de suprafata. mann pentru stabilirea . ana rza terrnica • compozitia granulometrica (ST AS 1913/5-85)' • . un geocornpozit bentonitic are 0 grosime ce variaza intre 5 ~i 10 mm. Cercetarile (La Gatta si altii (1997» au demonstrat eli geocornpozitele intertesute au avut permeabilitati inferioare valorii de 10-9 m/s (valoare maxima admisa In general pentru depozitele de deseuri).4. de ordinul a 10-11 .3. Standarde specifice aplicabile: ASTM D 5887-99.1. Caracterizarea materialelor geosintetice Pentru materialele geosintetice .4.. in general. umflarea libera sau sub e for t normal de compresiune I dif . • tipul (prin difractie de raze X.

Tabelul 7-1 prezinta valori orientative ale parametrilor rezistentei la forfecare interna in diverse cazuri. -e: pomJ. in functie de tipul lor.).~ dimenslllnt po I r _d .9 0 2.9 c (kPa] HOJ c [kPa] 36 68..8 HO] c [kPa] 26 50. b t itei defectele de nnci id tid r datonta prezentei en 011 . t cazul geotex 1 e .8 HO] 2. .6 ]9 4. bile: ASTM D 6496-99. I (I e ut :h iti (GB.efortul normal cr a variat intre 0. .. PnnclplU . . fl g . 'l' b I I 7-2 tn rezistentei fa eocompozitele bentonitice pot. ' I' erciirii este prezentat In ansamblului (intetesere."cu 0" se refers la probe hidratate sub acelasi efort normal ca eel sub care s-a produs forfecarea. .4. I~ aVI'·I·de ex/c) liere. cu efort normal sau tara. lncerdiri de laborator au relevat coeficienti de permeabilitate intrinseci de ordinul a I OJ5 .8). Rezistenta la forfecare interns este dependents de umiditatea bentonitei ~i de tipul de asamblare (Iipire. cu o rara a HOJ c [kPa] 16 19 5. 165 164 . Trebuie luata in considerare atat rezistenta la forfecare interna (in planul bentonitei). a .. cusaturi etc).7.3.1 30 8.2). intertesere. iar Tabelul 7-2 pentru diferite interfete. • Rezistenta laforfecare: se determina atunei cand geocompozitul se foloseste pe taluzuri. etc.9 0 23 4. tii ell acelea~i metode ca ~I 111 Rezistenta la poansonare poate fl eternuna c . . tl bentonitei (autocicatnzare. ~ "rara a" se refera la probele hidratate rara efort normal.I forfecare pe interfatii se IItilrzeazfl Pentn.\Of~(~ • Geocompozit Bentonitic GBllipit GB2 cu geornembrana GR3 intertesut GB4 intertesut Hidratare cu lixiviat rara o 0 4. aceleasi determinari ca ~i In cazul geotextllelor (paragra I .7 3.1 determinarea rezlstentel ~ ful 3 439).9 0 2. interfala geocomp0::.. Datorita componentei argiloase.jldivene tIIateJilile geoslIltetlce t entoni IC J' .. forfecare Tabelul 7-1.6 39 4. .5 ~j tr: l"lgura 77 ..7 kPa si 140kPa. . cat si pentru diferite interfete constituite de rnaterialele posibil a fi utilizate in 'contact cu geocompozitul.8 30 3.l Rezistenle rezidualii Rezistenla de varf Intervalul lnterfata c [kPa] c [kPa} HO} de o [kPa} 0 8. Princtpru me • Re:::.. tf eparate pnn urn area .38 23 3.domeniu.3.3 ( .. til lor (paragraful 3.45-69 GB/geore1ea .4 32 11. t live ate rezistentei /ll _t(JI/ecare pelltm Va Ion orienta '.2 45 4.45-69 OB/geomembran 0 a rugoasa 22 0. ire"): · r re ("JLlpUlre .istellta la . Valoarea rezistentei la intindere va fi determinata in primul rand de materialele geosintetice.4. functie de produs .2 Cll (J Figura 7. tucercan .6 42 14 10 9. . coasere.> Nota: . Valori orientative ale parametrilor in tern a pentru 4 gcocompozite bentonitice (GB) Proba uscata Hidratare cu apa fara 37 7 (i . f • Rezisteniu fa e'l_"() te .4 13 7.4 3. Standarde speciflce aplrca I e.8 31 7 37 5.. . • • Rezistenta La intindere: se deterrnina ca pentru geotextile (paragraful 3. rezistenta la intindere a geocompozitului este rnult mai mica decat cea a rnaterialelor geosintetice. ca racter··lzeaza reZlsten. . 0 8. care au un rol hotarator.I O~J9 m? pentru umiditati apropiate de saturatie.i de efortul aplicat. izare) poansonate acct en a..45-69 OBI geomembrana ~ neteda 9.

. Daca umiditatea este supetioara acestei va lori.. _ . • Compatibilitatea chimica: in special in cazul utilizarii geocompozitelor bentonitice pentru etansari de fund la depozite de deseuri.5%.dizolvarea constituan!llor de catre aCIZl sau . _' I· • du-se prin suprapunere. . dacii produsul este expus unor forte de eroziune. are grosime suficienta. Totusi. mieroorganisme. cationul N a~ fiind.. " .. Standarde specifice ap rca I e. d hi lice agresive poate a uce -" contact cu lixiviati sau a\te pro use c 111 pusa III 'I' _ . provocand astfel un punct slab. Mg2'. cele mai multe geocompozite bentonitice au 0 buna comportare din acest punct de vedere. Realizarea suprapltllerilur 166 167 . de Pentru caracterizarea cornportarii in timp se determina: • Rezistenta la cicluri de inghet . d f t l1lomentul contac u UI _ hid tare a bentonitei inainte ea I " ·d nta faptul ea 0 pre I ra d domeniu au pus 111 eVI e . ' it t pro use or este schimbul cationic.n~ eta prin alti catiOl~i (Ca". Bentonita Figura 7..dezghe] este important pentru regiunile reci.uscare._ Mecarnsrnu prepon e d' 1 contin benton ita sodica.a geocompozl it e I0 r bentonitice se realizeazii pnn Punerea 111 opera . p -ilor . Caracteristica influentata de ciclurile de inghet . iune dintre bentomta si [ix iviat 'I d rent de interactiune 1 . . t t un aspect un por an . _ Latlmea mmima a supra b' I ulatii si marita corespunzator. ' baze ure. bentonitei. bentonita se umfla si isi regaseste proprietatile hidraulics initiale.punerilor este. :1' 7. valori care difera de la 0 tara la alta sau de la un producator la altul. MaJ1o. • Hezistenta fa cicluri de umezire . In general. daca geocompozitul este hidratat si apoi uscat pot apare fisuri ~i permeabilitatea creste Fisurile aparute in timpul fazei de uscare dispar cand bentonita este rehidratata. rt teste hidratarea initia 15 a Proprietatile bentonitet putan . '. Modificarea proprietatilor argilelor ea urmare a interactiunilor chirnice rezulta din: • ." In acest eon ex .dezghe]: Comportamentul geocompozitelor bentonitice la inghet . daca bentonita are In acest moment umiditati sub 4 . l~~or •s~ \~~11 1 funda~ental modificate. respecuv na . Pentru simularea deteriorarii la punerea in opera in materiale granulare se aplica prevederile standardului ENV ISO 10722-1: 1998. d e P recipitatie ~l obtutarea pori fenomene . ea I:. inant Toate cercetarile realizate m 1 ' cu lichidul contarnman ' .3. bazine de decantare sau de stocare a liehidelor poluate.dezghet este penueabilitatea. valori mari ale tasarilor provocate de materialele granulare pot altera performantele hidraulice. . reducenlmporan .8). aceasta problema se poate puneatunei cand stratul de acoperire nu. -' d't' t' te tre Ule reea e " _ aparitiei tasanlor I erenua _ unei cantitati de pudra sau ' Pentru unele produse se eere ?res~rarea . t te ale permeabi itatu.. ._ I· b'\ 'ASTMD6141-97. . . fabricantii de geoeompozite bentonitice recomanda anumite valori Iimita ale granulometriei materialului care va veni in contact eu produsul. . _ alterarea structurii argi'I oase datorita influentei asupra complexului de adsorbtie.5. datorita prezentei materialelor geosintetice care sunt rezistente la eroziune. Punerea controlul calitatll A In opera a geocompozitelor bentonitice si - • Comportarea in prezenta materialelor granulare: In general. " i d hid tare si um iditatea bentorutei III . In conditiile in care un geocompozit bentonitic are 0 grosirne de circa I em in stare saturata.• Rezisten!a la compresiune localizata: se deterrn ina pentru a evita ca benton ita sa migreze in lateral in cazul aplicarii unei forte concentrate. Factorul eel mai important este umiditatea bentonitei la sfarsitul fazei de uscare: s-a observat ca.i pierde eapacitatea de umflare. cu grosime mai mica de b'entonita. K'). I as e. pasta de bentonita in zona suprapunew (Figura 7. ort imbinarile rea izan derulare pe suprafata sup" " 1 150mm dar pentru cazul -. In genera.8. tura lichidului e I ra. bentonita poate fi spatata. Incercarile realizate de fabricanti au pus In evidenta 0 buna eomportare din acest punct de vedere. • Rezistenta la eroziune.

dintr-un strat suport. ice) miez cu proeminente (simetrice sau asimetnce .sta ~ . eventual.punerea 'In opera a stratului de protectie ~I lestare.trebuie luate precautii speciale dad este vorba de 0 geomembranatexturatli (rugoasa). exp I t a_ a pro u su U I. 7.asu fa omogenitiitii proprietatilor ceea ce poate avea a intlue~ta neta. Tn acest ultim caz. (nylon). po ipropi en. Acest strat trebuie P~I~ III opera ea • instal area geocompozitulu~ b~nt~nltl~i azelor susceptibile de a influent» Pentru eliminarea [ichide ofd~I sla~ gt' bUI' realizat un strat drenant e comportarea .calitatea prodllsu.) a carui granulometrie trebuie adaptata pentru a nu se deteriora produsul. Geocompozite folosite pentru filtrare !ji drenaj . 'lomerat de fibre sau monofilamente.. drenaj si earacteristicile 10f. . astfel incat sa se asigure continuitatea imbinarii. .n '.. Cand 0 geornernbrana este pusa in opera peste geocompozitul bentonitic. Structura de lestare si protectle. ca si ancorarii la partea superioara a taluzurilor. 168 169 . UI co . drenaj. . Contactul geocompozitului bentonitic cu un material granular grosier poate duce la a neunifo~itate din punct de vedere a1 umflarii si al umiditatii.9).' fltll Astfel de drenuri sunt denumite dr~nu.rcll a III U. Cnntrolul de calltate trebuie sa se refere 1a: Geocompozit ~ Strat granular ~ . a carei frecare importanta poate duce 1a antrenarea geocompozitului. rigole.4. utilizate entru drenaj sunt formate dintr-un til~rll Geocornp~zltel~ . • • • eoloane. Ea este fermata dintr-un strat de forma (baza) compactat si. • retele cu ochiuri. I' '1 a sau poliamida Miezul poate fi fabricat din polietilena.9. I . Racordarea in puncte singulare Structura suport: trebuie sa tie stabila si rara elemente agresive. granulometna ~l _ calitatea stratulul suport (tipu e rna e angularitatea acestuia. argila. de . etc . . stratul suport este realizat dintr-un pamant de umplutura (nisip. re 111 o~ re dimensionat in consecm!a.Unele produse au deja incorporata in geotextilul superior 0 cantitate suplimentara de bentonita.d 1 Miezul poate fi eonstltllit din: geotextil ~i un miez prtn ear~ el. miez ondulaL . Figura 7. _ _ respeetarea planului de punere m opera. d fclosite pentru rena].' . punerea sa in op~ra). Id t rial granular. daca stratul de forma (baza) nu este corespunzator.. o atentie sporita trebuie acordata punerii in opera in zona punctelor singulare (treceri de [evi. • ag . . . praf etc. Stratul suport poate fi constituit de asemenea din materiale geosintetice. _ raeordarea la eonstnletiile anexe.• Figura 7. . . In mod curent se utilizeaza materiale naturale sau structuri prefabricate.eoeompozite In Tabelul 7-3 sunt sintetizate principalele npun g '.10 sunt reprezentate sc e . "t de repede posibil dupa hidrauliee. . p I" tl . 'i h marie tipuri de geocompoZlte e In Figura 7. • calitatea etansarii In dreptul suprapunenlor. ( nfonnitatea cu fisele tehnice).

sub incarcare continua de lunga durata nu trebuie sa i~i reduca sernnificativ grosimea (tluaj). Geocompozite . trebuie sa suporte geotextilul. de drellqj. presiunile maxime ce pot fi aplicate vor fi limitate la un procent din presiunea critics. Geoeompozitele drenante ClI m iez alcatuit din fibre de calibru mare nu prezinta 0 valoare critics a presiunii. redu:and pe aceasta eoloane polipropi lena parte transmisivitate mare poate eeda hrusc sub incarc<lre. simctrice • 170 rlgura V' 7]0 . transmisivitatea lor reducandu-se continuu cu cresterea presiunii aplicare. In acest caz. trebuie sa permits circulatia t1uidului pana la punctul de colectare fad ca nivelul sa creases in miez. ceea ce duce la reducerea considerabila a sectiunii utile.)~ Miez cu 1" ••.Miezul geocompozitului trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: trebuie sa reziste la eforturile aplicate (normale si de forfecare) fiira sa cedeze. 171 . reducand astfel ~i mai mult sectiunea. functie de tipul miezului. Sub actiunea incarcarilor transversale geotextilul poate patrunde in corpul drenant. Miezul se poate tasa sub actiunea presiunilor excesive.e asimetrice • idem proeminente poate ceda pe transmisivitatea 0 simetrice • • • fata. proeminente . mai ales pentru eforturt de forfeeare poate c~da datorita t1uajului progreslv de obieei subtiri pot rezista la presiuni laterale mart transmisivitate midi • ondulat polipropilenii sau polietilenii • • • Geotcxtil Retca ell ochiuri • transmisivitate midi Miez dill coloane • • mica rezistenta medie la fluaj transmisivitate medie spre aglornerate de fibre • eu proeminente simetrice polipropilena bune pentru presiuni laterale mici pana la medii fluaj important transmisivitate mare poate rezista la presiuni Iaterale rnari poate ceda brusc sub incarcare poate ceda datorita fluajului prcgresiv comportarea poate fi afectata de eforturile de forfecare • • • • • lB1fM0!)mtl~~i~~W. Tlpul de mlez retele cu ochiuri Tipuri de miezuri pentru geocompozitele Polimer polipropilena sau polietilena poliamidii sau polietilena Caraeterlstlcl de drenaj ~ Tipul de mlez >= Pollmer polipropilenii Caracteristici inent eu proem1l1en. Aceasta presiune critica variaza intre SOkPa si c'lOOkPa. TaheluI7-3.

..sau fotodegradabile.' ~'. Astfel de sisteme sunt utilizate pentru pante moderate caracterizate de viteze TIl ic i ale curgerii. Alte sisterne sunt pemlanente si controleaza eroziunea chiar si In lipsa vegetatiei. p de drenuri extsta un geotextil care joaca rol Tipulde eroziune I.lO:J. in functie de durata curgerii. sub terenurile de sport.5./1. • degradarea progresiva si controlabila.' atrv. chiar ~i in conditi i de eroziune severa. iar in cateva din materialele destinate In spatele zidurilor de sprijin. plase. • asigurarea unei acoperiri pentru a evita supraincalzirea sa lara.le e viteza de curgere. erfonnant I . sub etansarile cu geomembrane' bariera anticapilarii. Aceste materiale naturale pot fi inlocuite eu cele geasintetice intre care plasele si georetelele polimerice (capitolul 6). sosele sunt direct lezate d' e e ~I urata de vrata a unei . pentru cele trei tipuri de sisterne antierozionale.. care exista !? curgere plana. de filtru. pentru drenaj vertical sau orizontaJ. . Tabelul 7-4.12 sunt date vitezele maxime de curgere ce se pot utiliza in proieetare. drenunfe plane care se fol ' . Diferite materiale utilizate in controlul eroziunii Un domeniu de ap1icatie care a necesl . t I' . 1994}. domenlIle de aplicare ale I1C. Pentru toate aceste ti uri . piltln cand vegetatia se dezvolta. ce ru ier. Geocompozite pentru controlul eroziunii de suprafata Asocierea materialelor naturale si a celor geosintetice s-a dovedit eficace pentru controlul eroziunii de suprafata. Utal~nMla dol-saonhn Deplfidtt 00 I::Ol1d~~"B amplaS. acestor tipuri de drenuri fu ti d . • In Figura 7. de • • • • 7. grile. '. care au ca [01 mentinerea solului si asigurarea insamantarii. talas. de drenaj Figura 7.. . td ~ v ' c tare pentru geocompozifele I' upa rcoerner. d . Chid de proie t . Acestea sunt alcatuite de obicei din saltele. Eroziune temporara si materiale destinate dezvoltarii - \ Material paie sau fan slab legate eu asfalt sau adeziv dispozitive de marire a aderentei "i stabilizatori pentru pam ant geofibre arnestecate cu pamfint 172 173 . de drenuri compozite este I ti P itat dezvoltarea unui tIP special . Sisternele clasice de control a eroziunii sunt alcatuite din materia le naturale care asigura cresterea si dezvoltarea vegetatiei (paie. e capacltatea de dre ..11 sunt prezentan. celule. • mentinerea umiditatii necesare pentru a favoriza gerrninatia plantelor. . mljslm 2>10' r~7?0~0'7"'7"'C'7"'--"'~0""""'7'7"'77:C'77":"'7""""'~'=~ {lto"PIUdt. De-bit. n~J ~ s ratu llJ de sub pavaj. exernplu: . p.. In Tabelul 7-4 sunt prezentate controlului eroziunii. imbracaminti din iuta). olosite pentru drenaj sun!" osesc In cazurile In . orient . Exista sisteme tempo rare de control antierozional din materi a!e geosintetice. materialele fiind bio. produsele obtinute prezentand urrnatoarele avantaje: • rezistentii buna in exploatare.. 0 alta categorie de geoeom ozite f .1nitl''1luil 120 140 160 180 Figura 7.

. E e cons au . c u fibre de sticla sau metal. t -.-----.13 sunt prez e I. ..1. foarte bune care scad atune I Fibrele de sticla au propneta\l mecanlce rezistenta.tibre continue arnplasate pe terenul de protejat.umplute si acoperite cu pam ant geocelule umplute eu pamant insamantat geocelule saltele formate din doua geotextile cusute intre care se pune 0 umplutura din parnfint vegetal blocheti de beton blocuri de beton anrocarnente gabioane CLl . t cateva tipuri de geotextJle annale ell enta in Figura 7.6.!~11. sunt "capsate" pe teren) prezentate In capitolul IV saltele pentru controlul eroziunii .puse pe teren si umplute in interior cu pam ant saltele de ranforsare eu gazon .• li til la) Mlezul contel<1 strat de poliolefma (polipropJlena sau po ie 1 et . coasere sau alte metode. ~ ~ - 7.~kml' P·l~I~. ~a on une . t Ll nylon Incorporate intr-un .: . 175 174 .a ta In cazul saltelelor antierozionale-./2. Eroziune permanents 0 de protectorc emulsie bituminoasa (eu pe1Jh-fI ~ semitort din fibre stabilizate la razele ultraviolete negru de fum sau alti aditivi chirnici) ~i materiale destinate dezvoltarii vegetatiei .slab armate HI.6.r. Deasupra se toarna sau alt stabilizator. . difen te ma erta . ntativ ale vite:elor maxime Figura 7. ... bumbac. se pun pe una sau pe ambele fete ale unei saltele din paie. .e - ~ 2 to 20 50 lore) Dum!a curgerii prin lipire.(nu absorb umiditatea. Geocompozite utilizate pentru armare 7. vitezei scade odata CLl gradul de inierbare. nu I~i modifica dirnensiunile In tirnp.i ' S. fibre de cocos sau fibre polimerice. Fibrele sunt mentinute rf I . pam ant vegetal In interspatii ansamblului . fibre In sem itort . Cea mai bllnj Llln~tare. •. .. If.IPHiHo:' retele ~i plase biaxiale din polipropilena sau polietilena .retele biaxiale din polipropilena sau polietilenii. . perforrnan!a a fost constat~ if tru saltele antierozlOna le din Standarde aplicabtle spec! Ice pen geosintetice i'nierbate: ASTM D 6454-99.. . .I t In fibre de po les er sa . Compozite pe baz3 de geotextile t fi asociate cu al\1 Geotextilele folosite In scop de armare po po I· linen.glll~'s) ---.Vitezu de pr(>ieda r~ Tipul de erozlune vegetatiei ~ Material pe rermen hu. . I' utili-ate pentru cOlltrolll! eroZ1WIII. .alti pohmen. Eroziune permanents si materiale destinate dezvoltarii vegetatiei puternic armate salte!e pentru controlul eroziunii ~l dezvo1tarea vegetatiei . dind sunt Ingropate In teren.

e di b erI-I' de geote'(til. Saltele geocelulare tridimensionale din geogrile • geocelute.~ b forma unui ansamblu de celule cu secnune const. . 7.15). o o benz] SHU din pol iester nykn im-'I. 111 ~.6.14. 0 astfe] de armare. . ~ d I ru solida si stabila pentru utilajele fundare moale \>1 asigura 0 platform a e uc terasiere. .~ acitatii portante a terenului e lEI 't utilizarea maxima a cap . e p~rm~ _ .14 f?i Figura 7. este . 'h" "I ~ au rornbica eli pere 11 \>1 aza . 7. stabilizarea .d tnung iu ara s . 7 . .zl~ta su tii b din geogrile umplute cu material . sau alti polimeri.13.. . C'.Geotextilele pot f annate fi'i eu fibre metalice.2. .rue!le care se pre. Compozite pe bad mlnerata Prin rnixarea de arm are ca: pamantulu.arnestecuri din pamant granular si fibre continue rambleelor ~i pantelor. fihre continue pentru si "microarrnare".1. sunt elemente .2.=====J~ \ 0 0 ~ BCl1Zj diu poliesrer fnvdis din Figura 7. cu clemente polimeriee pot rezulta cornpozite • • de poliester denurnita fibre ~i plase dJscontinue. de S ltelele tridimensionale rea I'iza t e diIII g eogrile a.6. Celule tridimensiona /. de exemplu. obisnuite de macroarmare Iimitarii spatiului eu geosintetice nu pot fi aplieate In Zona de ancorare. Sub aceasta denumire sunt incluse saltelele celulare tridimensionale realizate din geogrile si celulele tridimensionale alcatuits din benzi de geotextil.' '. ambele umplute eu parnant sau material granular (Figura 7. Diferite produse cumpozite realizate dill geotextile arm ate cu alti po limen. 176 177 . Figura . granu ar. 15 . .l'Gu alti po limen' utila in cazurile in care elementele datorita._~IIs po!ioh!fill~ din mJQ din polL~ster sau ny lou Co In velis din poliolefina ===~==. Sa/tea celularii din geugrile Geotexnl 7 Figura 7.

za~ printre doua diafragme transversale succesive. .2.· se IIItroduce 0 bad metalica.e formeze d' " du-Ie in spatiile celei transversale. la distante de cate 2 m. tme III 0 . eu seop. diafragrnele diagonale cuplandu-se alternativ la cele transversale. Rezistenta structurala a saltelelor depinde de forma celulelor si de dimensiunea lor.2):. duse ee permit realizarea de structuri de sprii in Exista proee ee ~l pro . Lungimea maxima tensionata normal este de 30m.16). e a limeri (HDPE de de fundare.. . . decarece 0 celuls triunghiulara este realizata prin inc1uderea unui perete diagonal In celula patrata. exprimata prin raportul de eficienta la frecare (paragraful 5. 1 d rmare a terenurilor slabe Astfel de celule tridlm~nslO~. Rezistenta la tractiune a unei saltele eu celule triunghiulare este mai mare dedit in cazul eelulelor patrate. h·. Derularea grilei de baza paralel eu Iinia centrals 11rambleului. 3. 7.' -. v execurie: Executia saltelelor geocelulare presupune urmjitoarele etape de 1. respeetiv de distantele Intre pereti. ind ind pe toata inaltimea nervurile diafragmei diago. fiind Cand sunt livrate.16. Se ridica 0 diafragma transversala in pozitie verticala rotind-o in jurul legaturilor. frecare importanta la baza saltelei.4. rezistenta la tractiune suficient de mare pentru a permite mobilizarea integrals a rezistentei la forfeeare a pamantului aflat la baza lor. Structuri de sprijin din pamfmt annat ell alveole de geotextil. 4. se forrneaza celule triunghiulare. crescand astfel numarul diafragmelor de geogrile pe unitatea de lungime .I~%plU intii doua rfmduri de celule pima I~ ju~iitatea " ~It' . ast e mea s~ s _I In r~ ~ean. p.: Se umple primul rand pfma sus.• f I" "t . rigiditate sufieient de mare pentru a asigura repartizarea practic uniform a a incarcarilor pe terenul de fundare. peste grila de baza._11 :~ 1 I I I J I Figura 7. e.1l e sa he :ornplet. . 179 .2. .nale ~i b. Trebuie aplieat un strat lucreaza pedpart:a s~\e~oa~~~~~ u grosirne deasupra eelulelor inainte de a protector m paman e circula pe ele. desfasurate pe amplasament . bl Ele sunt folosite pentru diferite aplicatii eu seop de arrnare: ram ee.saltelei se a~azii in pozitie verticals un rulou de geogrila de b!lzii~i.). _p I lelor gata umplute. . Diafragmele diagonale NU se prind de grila de la baza. Se continua umplerea aSlgur~ndu-se ma imn.. pentru lungimi superioare pot fi prevazute puncte intermediare de tensionare . 5.. Pornind dela 0 margine a . Una din marginile fiecarei diafragme transversale este legata de baza cu ajutorul unui snur. indoita la eapatu ochiuri. 2. t Iute eu rna ena I mineral (nisip.6. pot fi realizate din fli. Imbinartle prin innadire ale tronsoanelor de grila se fac prin introdueerea intre nervurile grilelor a unor bare pe toata Hitimea grilei . Celule tridimensionale din geotextil sau alte materiale . deruliindu-I ~i deplasandu-] in zig . acestea se prezmta s ranse._ . se ancoreaza la unul din capete ~i se tensioneaza..2.rnecaruce: Saltelele geoeelulare trebuie sa posede urmatoarele caracteristici se I.:n de geotextil sau de po I exemplu).. 3.. Derularea diafragmelor transversale una langa alta pe directia latimii rambleului.t 0 inferior6inJ'~~:r~:. .. suprapuse ~l ump pamsnt (Figura 7.'-' 1 \ \I '1 -' .' lute ell din pam ant armat sub forma de alveole din geotextll. Prin aceste oe iun . f-~-. .i apoi urnp material granular etc. 2.. obtinuta prin patrunderea partials a umpluturii macrogranulare din saltea in oehiurile geogrilei de la baza. t' ca 0 armonica. Legatura 178 rampe de ~c:es etc'd . . Urn lerea oate fi facuta cu 0 instalatie mecaruca C.a e. Un rol important in evaluarea calitatilor mecaniee ale saltelelor 11 are interactiunea eu terenul a geogrilei de baza. -t t " ainte ca eel dill spate ca rindul din fata este intotdeauna umplut pe juma a e 111. Se prevede in general 0 suprapunere minima de JOOmm intre rulourile adiaeente.

fis~r~ la armarea imbraciimintilor bituminoase ~i due la cresterea duratei de viata '.8 -7. GEOCONDUCTE PENTRU DRENAJ 8.ompozitele ~itum • geogrile sunt folosite In domeniul rutier ~i contin un eon '. riflate (Figura 8. ?eocompozi~ele confectionate din fibre de stida. . 180 Figura 8. HDPE. in acceptiunea prezentului normativ. tipuri. Aceste geocompozite sunt elements de arm are subtiri care reduc sensibil :aga~~el: ~i . Tuburi riflate 181 . cu grosimi ale peretilor de 1 -7. cele din PE diametre intre 20 mm si 630 mrn.::iautostrazi pentru ranforsarea structurilor rutiere. Pentru detemlinarea proprietatilor fizice si mecanice ale compozitelor pe baza de geomembrane se aplica metodele prezentate in capitolul 4. Conductele din materiale polimerice au diametre si grosimi ale peretilor ce variaza intr-o gama larga. iar pentru cele pe baza de bentonita cele din paragraful 7. sunt conducte realizate din materiale polimerice utilizate pentru drenaj .7 rnrn. Prin tehnologii speciale se realizeaza tuburi perforate.2 mm.::1 un geotextil care reprezinta rezervorul de bitum.1.25 mm.asig~lfii intarzierea transmiterii fisuril~r si crapaturilor din ImbraCaml~!lle bl~~inoase sau de beton de ciment existente degradate. Se folosesc ca eleme~t anti.Exi~ta 0 mare varietate de cornbinatii de materiale naturale ~i geosmrence sau doar de materiale geosintetice care pot fi utilizate ca bariere hidraulice: geotextil/bitum: geotextilul bitumul etansarea geotextiVgeomembranii asigura rezistenta la tractiune.6. C. conductele din PVC au diametre nominale intre 200 mm si 400 mm. Pentru fabricarea conductelor din materiale geosintetice sunt utilizati urmatorii polimeri: PVC. PP. iar cele din PP diametre de 20 -7. Compozite ca bariere pentru Iichide sau vapori .1. Compozite pe baza de bitum . rar geotexti V geomembranii! geotex ti 1 geomembrana HDPE/tabla de plumb/ geomembrana HDPE asociatij de geotextile/bitum/nisip in strate succesive geotextillbentonita sau geomembraniilbentonita Geocompozitele Bentonitice prezentate in paragraful 7.7. CLl 0 grosime a peretilor intre 1.3.::1 reducerea grosirnii acesteia. beton). fixate pe un ?eotex~tllntertesut $1 Impregnate sau nu la fabricatie cu bitum pot f utilizate In lucranle de drum uri .3. polibutilena (PB). Astfel.5 mm . acrilonitril butadien stiren (ABS) ~i acetat butirat de celuloza (CAB). in straturile de ranforsare bituminoase. 7. 8.7. materii prime Geoconductele. sau din straturile stabilizate cu Iianti hidraulici. Definitle.1) sau cu alte forme 'in suprafata si eu sectiune cu diferite tonne ~i pot fi irnbracate in geotextil.::i 29. Conductele realizate din materiale polimerice sunt flexibile in raport cu cele alcatuite din materiale traditionale (metal.3.125 mm si grosimi ale peretilor de 2..57..

Caracterizarea caracterizarii metode: proprietatilor polimerului polimerului conducta se vor respeeta din care este realizata urrnatoarele 8.3.. t D este diametru Valorile D 1 exterior al tubului.:.• preve ell e nod:~~~~ Dendsi~~ltea aplica 3. de la 8 pima la maximum 8. Tuburile de drenaj de diametru la 250 m lungime. . eu sectiuni de 18 . ASTM cromatografie si ale tolerantelor Ca .1.2.:.2.1.3.ieu suprafata neteda se poate determina pe baza preciziirilor euprinse in norma ASTM D aplica Permeabilitatea aceleasi la vapori ca ~I principii In cazul geomembrane lor (paragraful 4.. Caracteristicile geoconductelor' 8..48 cmvrn. lor exterior. 5 Se Grosimea peretilor unui tub cu sectiune constantii . ~i In acest caz este dificila realizarea I masuratorii pentru tuburi profilate ~i trebuie urmarite recomandanls fabricantului In aceasta privinta. un suport lateral si cand exista un astfel de suport. valori ale grosimii si tolerantelor recomandarile fabricantului.6.3 .ituburi de drenaj. raport cu cea clasica • rtgl .2.i n cazul grosimii peretilor.1. Sl U'. rar t es t e grosimea minima 40.. Acestea din urma sunt perforate . cind nu ex ista it atii: .3.4..:.d a (beton de. UtiJizari transportul Tuburile din materiale de fluide. indicelui greutatii de topire. .. I). Se p:nr~I I:. 8. exernplu .1.1.e ruateriale geosintetice (paragraful B.3.2. eromatografie determinarea determinarea de I ichid sub preSIune.1. . • • • • • termodiferentiala. polimeriee se utilizeaza pentru drenaj sau peretilor.2. SDR sunt extrem d e vana. In scopul se utilizeaza • • analiza analiza 2 I22·98.2. termogravimetrica. . 1 8. SDR definit ca: 182 . Caracteristici fizice 8..3..3.ipot avea diametre cuprinse intre 50 IVm .3.4. Pentru tuburi profilate. Norma ASTM D 2447-01 cuprinde valori ale diametrului admise. F:' 82' ar.3. a B. I).ata modurile de cedare ale unei conducte f.1. Raportul dimensional standard tuburi se utilizeaza raportul incercarea la compresiune localizata (sarcina Pentru compararea diferitelor dimensional standard. 8. de gaz. Densitatea d li rul din care este realizat tubul.Se pot distinge tuburi de evacuare . )' In d oua. Norma ASTM D 2447 ·01 contine pentru tuburi din PE. Grosimea peretilor .. concentrate) 8. Caracteristici mecanice 8.:.4.1. .lexibile pril~ igura s.i400 mm. 183 . spectroscopie In infrarosu. .3.:. mic se Iivreaza In role de 25 m panii unde SDR =-. t e. moleculare .3. DiametruJ Tuburile din materl~le plastice sunt in general definite prin diametrul iar una din normele aplicabile pentru determinarea acestuia este D 2122·98.

1.3.2. 98 97 Pentru realizarea incercarii se poate aplica norma ASTM D IS ..3.-)-'···· r ~ ~~\. hidrostatice in interiorul conductei panii la cedare..3. care poate survem pnn pierderi de fluid.deformatie utiliza norma ASTM D 2412-96a. Modun1e de cedare ale conductelor rigide jlexibile rupere sau deformare.. iar pentru calculele ulterioare ASTM D 2837-01 ~i 2992-01.2. In acest caz se poate 8. 8. ~ ~r (a) Ccrlareu unci couducie rigidt: (b) Cedarca unci conducro flcxibiJe libere FIgura 1::" 8 .4.3.•..2.2. dar in schimb apare 0 deformare. Rezistenta la factorH de mediu A se vedea paragraful 4.. . §f (c) COlllpOrLarca unci <. 8. . ".-. La tuburile flexibile din materiale polimerice nu se formeaza fisuri ca la cele rigide... Scheme de inciircare a conductelor 1 8. In cazul conductelor polimerice flexibile se ia in considerare acoperirea de pam ant pe intregconturul sectiunii: 184 185 . Caracteristici de durabilitate 8..3. de aceea rigiditatea conductei este calculata la deformatii de 5% sau 10%. Pentru detenninarea curbei efort .. •.3. . Tncercarea la compresiune sub forte distribuite Pentru a modela efectul terenului pe care reazema conducta san care este pus in opera deasupra ei exista diverse scheme de incercare (Figura 8..y .3.\ .3) pentru tuburi rig ide.2 referitor la geomembrane.:OIlUucte ..4.2.3. Tncercarea la presiune hidrostatica Aceastii incercare consta in aplicarea unei ~resiuni..:o-. Tncercarea de fluaj (curgere lenta) Ori~are dintre incercarile deja mentionate in acest c~pitol po~ fi realizate pe perioade mari de timp pentru a estima evolutia diversilor pararnetri masurati la fluaj.3.tkxibik trctata laleral Figura 8.

4. In Tabelul 8-1 sunt prezentate valori ale vitezei de degradare prin abraziune a tuburilor din materiale clasice ~i polimerice. imbinarea este reahzata cu aJutOlu. Abraziunea interna poate apare in cazul conductelor ce transporta noroi de foraj sau din activitati de dragare etc.4. 8. ASTM D570-98.8.99 1. ~ tubul este profilat.4. 187 Acrilic 186 .3.3.5.3.: 'imbiniirilor conductelor. Rezistenta la oboseala Pentru tuburile flexibile din materiale plastice supuse la incarcari ciclice.1 rn/s 2.3. pe~tru seC!lUnea curenta se realizeazi ~i pe sectiuni care comports imb man pnn sudur~.3.3. conform Se poate detennina printr-un test d e a b sor .6. Degradarea a fast estimata prin reducerea grosimii. Otel Aluminiu Polietilena ABS 8.3.10.3. Proprieta\i termice A se vedea paragrafu14. Rezistenta la impact Pentru realizarea de teste de abraziune se aplica standardele referitoare la geotextile ~i pot fi adaptate conductelor.36 0.4.4.3.3. 8. I' ~. 8.. valabil si pentru geomembrane.3. 8. Rezistenta biologica A se vedea paragrafuI4.42 4.6 m/s 0.17 A se vedea paragrafu1 4. 8. Absorbtia de apa btie de lichid. sudurile pot reprez~nta Ca ~i in cazul altar materiale Ca si in cazul altor materiale geosintetice.5.81 0. unde miscarea particulelor de pam ant pcate provoca degradarea suprafetei tubului.8.4. Tabelul 8-1. .3.3.48 0.3.46 0 0. De aceea lncerciirile ~~ca~ic~e.4. o norma special pusa la punet pentru tuburile din materiale polimerice este ASTM D 2444-99. care utilizeaza 0 greutate ce este lasata si cadi de la diferite iniiltimi.6 m/s 4.14 7.11.. ~ elemente prela bri t e.86 1. Rezisten\a sudurilor geosintetice.10 0.4. re de ineovotere. Rezlstsnta Ja abraziune punctul slab.65 1. trebuie luata In considerare posibilitatea cedarii prin oboseala.4. Se poate utiliza 0 varianta adaptata a normei ASTM D 2412-96. In acest caz se rea izeaza 0 mcerca flca Norma ASTM D 3212 se refera la modul de mcercare a etansaru h .51 0.3.3. Rezisten\a la medii chimice Abraziunea externa a conductelor din materiale polimerice nu este considerata a fi de interes pentru cele mai multe situatii in care incarcarea este de tip static ~iexista 0 umplutura de pamant care asigura transmiterea acestor incarcari. 0.04 .3. Rezisten\a la actiunea razelor UV A se vedea paragraful 4.3.3.l unoi D aca.4.]. exista rnai multe metode de incercare.7. '. 8.02 0.9.3. Metode de imbinare Principalele metode de imbinare a tuburilor din materiale polimerice sunt prezentate in Figura 8. 8. 81 0.06 0.07 2.1 rnIs 4.07 0. Valori orientative ale vitezei de degradare prin abraziune a diferitelor tipuri de conducte Material Vlteza de degradare (mm/an) Nisip mare cu vlteza Nisip fln cu vlteza de: de: 2.6.06 0. 8.4.

. DF48 I..) ! I' '.... ~ ....in: ..r._ .''''.4.. J' . lJ'!f tf ' ~ : :- r- "'j.. Coeficientii de siguranta trebuie sa La in considerare numeroase elemente..11:U ..._ .. J 1 /0(:. . Umplutura primara este de obicei realizata din material granular 9i necesita masuri speciale la punerea in opera la contactul cu tubul. 0 Q '._s. U .. nivelul de efort impus in geosintetic. . . ' n :[ -+t .) '"' 0 0: j _.... ceea ce duce la obtinerea unor valori superioare celor reale... U J' . "i] ..... AWW A M23..J....~.... Principalele metode deimbinare 188 . HllliJ..... .. datorita greutatii lor scazute..._ . .. cap CALCULUL PARAMETRILOR DE PROIECTARE MATERIALELOR GEOSINTETICE A "'\".J j'._ / f''''..-~.. .~ .. a lungimilor relativ mari si a usurintei de imbinare.. ·__·_·· . .. () {) . ~ x: cc Cu 1n3nsoanc de UDltE =t: \ . _ j'" f ..J L 9.. 'M-' n-:..r""-=.... _..m j < •. u LJ ~-~ .. B. ca de exemplu: variabilitatea caracteristicilor materialului geosintetic....Ill :: 1 +. _ . Umplutura secundara asigura rezernarea si transferul incarcarjlor. imbinarea si instalarea sunt mai u:.~.i _ a tubu rt il.- Incercarile de laborator utilizate pentru determinaren caracteristicilor fizice."! I ._ ...if\"'=r\~":+..-..m .f.*. L L.. Pentru aceasta zona se utilizeaza material de calitate mai slaba decat pentru umplutura primara si se poate realiza mecanizat. Cu suuuracapb.or geoszntetice '..-~. • fie a unor coeficienti partiali de siguranta cu care sunt afectate valorile rezultate din incercari..5. n .......'1 '.~ _ .043199.._.0(":00 000000 c i'"'''' • '.. k-r~ i ... / i oo ~_L. in cazul in care este realizat din pam ant.''\D' 0 0j _ .. 11 ·i.-.:." 'or -. Prfil infiletaj'e " i'" 000 O· : I {V r-..r7:n~'.. to ate din SUA ~i Ohidul MLPTL OP . ~ .. Se pot consulta urrnatoarele norme: ASTM 0 2774. Stratul suport. . ~ ..L..or de reaJizat In cazul conductelor din materiale polimerice fa~a de conductele din materiale traditionale. 1i ' '. 189 Figura 8.- eu sudurl1 prlu c1cctrofuriullc .- _.... . o ()0 ..n i...JIIIIIIIt..' . ~~._.: ..I-J·· ... mecanice si hidraulice ale materialelor geosintetice sunt realizate in conditii idealizate fata de realitate. ::.. 0 0 0 .J .. j' .1\ ..-. ~. PPI TR 31. _ _....!o ..:"( :.... Pentru a se tine cont de aceste diferente in activitatea de proiectare se folosesc valori de calcul obtinute prin adoptarea: • fie a unui factor de siguranta global ce se aplica la sffirsitul procesului de proiectare... r».... -4 .• _ .. Punerea in opera Pregatirea stratului suport. l. se recomanda a fi compactat la un grad de cornpactare de cca 95% pentru a preven i fenornenele de subsidenja si tasare in exploatare. :_~. ..' ..[i".'.:rt...J......... 0 -x. /1 £1. / c. PPI TR 8.E. m.

gu realizare: .0-15 1.0 .2 1. proba~i1itatea ca materialul geosintetic ultraviolete pe perioada executiei sii fie expus la raze Posi~ilitat:a ~a temperatura 'sa' varieze altfel decat a fost preva~t m. ' f enomenu FIS~L este u~ coeficient partial de siguranta ce tine cont de aparitia UI de fluaj.II 1.2 .0 1.0 1.2.3 - I I Tadm == Tult FSDI x FSFL x FS DC x FS .2.2 .0.0 2.2.0. polimerului la intindere partiali de siguranta aplicati sunt alesi in functie de specificul amplasamentului.5 1.0 .5 . este un coeficient partial de siguranta ce tine cont de fenomenul de colma tare.0 1.DI es ~ ~.2.2. la Separare Protectie Drumuri nepavate Z iduri de sprijin Ramblee Imbunatatirea 1.1.5 .2.3 1.1-1. Valori orientative ale coeficientilor partiuli dc siglll"i1n!r! aplicabil! rezistentei fa lntindere a geotextilelor uti/hate III diverse domenli (Koerner.5 1.0 . timpul determinarii proprietiitilor mecanice ale matenalulUl.2.unghiului de frecare intemii a materialului um~lu~~ra mtr-o lucrare de pamant armat.5 1.5 2. 190 care va fi folosit 'in proiectare. de conditi ile concrete pentru a nu supradimensiona lucrarea.0 10 1.n coeficient partial de siguranta ce tine cont de degradarea III lmpu mstaiam. vanabllttatea m~rimii particulelor materialelor granulare contact cu matenalul geosintetic de de Coeflclentl FSFL partialt de sigUJ'anta FSJ)ll in FSDC varia~ilitatea c?efi~ientului de' frecare dintre urnplutura si ~aten~lul. Tabelul 9-1 confine valori orientative pentru coeficientii partial i de siguranta aplicabili geotextilelor utilizate in diverse domerui.5 1. FS t ' III mcercan.un e: DB 1 d capacitatii portante Stabilizarea pantel or Pavaje Cai ferate 1.1-1.0-1.3 1.JILl este debitul adrnisibil 191 .0 10 1.2.0 1.1.l . ce [ine cont de ce tine cont de Pentru eazul in care materialul geosintetic are 0 functie hidraul ica.5 1.1 .1.1.3 1.0 l.1.0 -l.0 1.5 2. al exploatarii si al tipului de material. Coeficienrii Tabelul 9-1. " .0 .5 1.0 . di ti I .0 2.5 1.0 .dm este rezistenta Ia intindere admisibila care va fi utilizata prOlectare. ' efectul deteriorarilor produse in timpuI'instalarii efectul deteriorarilor ce se producde-a lun 'I duratei exploatare. de domeniul de apl icare.5 .0 .0 t.3.5 1.1-2. Se subliniaza caraeterul orientativ at acestor valori. geosmtettc. Cll diferite functii.5 l.1 .0 1. T.influenta efortului asuprarezistentei pe tern:~n scurt. 'qllll este debitul ultim determinat q. pentru calculul debitului adrnisibil se poate utiliza 0 formula sim ilara: FSpc este un co e fici t partia I de siguranta ' icren degradarea chimicii . .1-2. 1994) Dornenlu de utllizare FSm pro~ab!lltatea ca perioada supunerii la efo!'t sa fie mai lunga decat cea prevazuta In proiect.0 1.0-4.4.1.5 1.0 10 1. mediu sau lung.1 .5 1. in functie de materia lui utilizat. din incercari.in T ult este rezistents la in tindere ul tirna obtinuta di ~. FSDB este un coe fici rcrent partial de siguranta degradarea biologicii.0 .0.0 .2.3.0- 12 1. " Se exemplificii obtinerea intindere a unui geotextil: ' valorilor de calcul pentru rezistenp.0 .5 .3.5 1. FS{.2 1. care poate varia cu conditiile de teren In specia] m prezenta apei.1.1. care trebuie alese ell mult discernamant.

cre~tere de siguranta astfel incat este ales un geatextil 1. ( oerner.• materialelor adiacente In d 1 id ' . coer rcient .e slguran!ii ee line cont de FSC8 este un co 1Illata rea biologica..0 2. rezultand la rupere T(/belul 9-. In proiectare este neees .2 1. de mari astfel incfit de sigurant Exemplul ajungand la 4.2 1. lve a e coeficientilor u I izate III diverse dornenii.3 .1.0 la depozitele de 5. Api icarea acestor factori de siguranta globali . de siguranpi sigurant suticient se va aplica 0 solicitare de proieetare de de siguranta de 1.90 % dura 100 ani).1. . . de degradare pe terrnen lung.2 1.0 -4.0. Astfel de facton nu mai este neeesar sa fie aplica~i dev in ~i a Iti Domenll de uttltzare FSc Filtre zidurilor Filtre drenuri lor Filrre pentru eroziunii Filtre deseuri Drenaje Drenaje gravitationale sub presiune 2. de deteriorarea FScc' 1.0 1. . arnplasate intr-un dren conventi . Tabelul 9·2 coniine pentru geotextile valori oriental' I •.2 1. La Exemp\ul vedere material cedarea [ucrare annat armaturii trebuie Dad sa se aiba se utilizeaza in un prin smulgere sau prin ruperea cu rezistents la lntindere se va limita solicitarea la 75 kN/m.0 2. de parnant de 100 kN/m drenului. colmararea chimica.3 care pare suticient pentru 0 de pamfmt. '.50.poate de tluaj.. partiali ' de stnlctura siguran~a blocat cu un coeticient de siguran!1'i de 1.0 S. factorul In 2.1. .6.5 1.5 1.0 controlul 2.0 10. e geo exile III diverse domcnii T" 37. FSFL FSj 1.. deteriorarea polimerului in sine f '\93 192 . Cl' .( slgl~ran(a ce (me cont de patrunderea FS es: 11 err e materialului geosintetic.aI'on orientative ale co 1" 2 . ui tr frat sau drenat de t '1 .2 1. . nu afeeteaza poate fi blocata periodica. FSn este un coeficie n t nartial parua d e siguranta ' ce tine cont de tenomenul f considerata peste situatii de mai mica tesatura importanti'l. • functionalitatea marerialului geot til I' ar a se lua III considerare -I .5 2.0 2.0 3. Dar trebuie luat in considerare si un coeficient de la smulgere. "! icientilor de sigurtllltii ' ..1 1. factorlll de K.3 2. partial de siguranra ce tine cont de de bacterii. n cazul geote til I I tru. V. La evaluarea a factorilor dedit 2. acest mod. prin proiect de reellratare 0 se va limita durata va prevedea posibilitatea 2.0 2. eaci dad performantele i. X I e or [esute eu rol de onventional.2 1.0 1.0-1.0 1.2 dad rezulta se are in vedere 0 (80 ..5 2. din rezistenta anumite depozite 100 ani. coeficienti partiali de si • dest I d' .2 . _ e siguranta poate conduce la u e man In conti .0 10. ex I.0 4. a creste de asemenea.0 1.0 1.5 2. 1'1. partiali aplicabili debitul .0 1.0 .0 in spatele de sprijin asociate Coeflcfentl ' partlall .3. potentialului polimerilor initial. In acest caz.0 coeficienli a.0 1..5 kN/m.0 3. 0 Daca materialul atunci un coeficient devine poate fi smuls din terenul in care este forla de 50 kN/m.0 .O 4.5 1. rezult:ind siguranta .1.5 1.2 1.2 5 ori mai rezistent ar fi fast necesar 1.0 1.0 3.0 de sl e slguranta ~ ~ FSCB 1.. tili • . Tinand cont ~i de alungire. in i cu precipitat chimici sau de vla\a ~i se FSr este un coeficient partial de " • .0 1. . 1994) . Exemplul I.0-4. .1 1.5 1.3 3. aceasta de filtrare.2 .0 1.0 10.. .44.i pierde gou!.2 1.0 .1. este un coeficient partial d . muare sunt prezentate unele . Oar. exemple in acest sens.

_ /0 _ [undatiil« lin III/Uri/Ii/' de filtraTe $i drenaj .dezghet. .-----.. datorate variatiilor inghe] . structurii de a prelua incarcar] Ie Condiriile de amplasament pot conduce la necesitatea realizarii unor ramblee inalte pe terenuri slabe. de care impiedic. -/.c-..ETICE LA LUCRARILE DE CONSTRUCT!'I • Solicithri hidraulicc .se urilizenza fine geolextJie.3..i ~l 194 migrarea particulelor in stratul agregnt perrnrte 195 . sunt legate de capacitatea si duruta de \'i:l!.2. rol de ann are pentru materialele imbunatiitirea sunt previizute urrnatoarele pentn! cresterea intre capac itiitii port ante a rerenun stratul functii: de separare de fundare si in cadrul structurii Principiul este de sporire a capacitatii exterioare.1 G"(Jt<>\il utilizat t ~ . 10.·-"·-·T- FJ . In acest caz se pot uti1iza la baza rambleelor saltele geocelulare. Amenajarea drum uri lor necesita adesea santuri de garda pentru colectarea ~i evacuarea apelor pluviale a carer sectiune po ate fi protejatii cu geosintetice.!~~~):~~!~ __ J .1.. lirnitand deformatiile asociate..pertormuntele drum pavaJ. in functie de inciircarea pe osie si modul de transmitere al acesteia in structura rutiera si Ia terenul de fundare. reran slab L_.10. Elemente specifice lucrarilor de drumuri Pentru asigurarea calitatii si durabi litjiti] lucrarilor rutjere ce materia le geosintetice trebuie avute in vedere solicitjirile specifice acestor construct] i ~i cele cu caracter general: inglobeazii G80textil • Solicitdri mecanice specifice datorate caracterului ciclic al contactului roata . Solieitori chimice de temperatura.:. Tipuri de materiale geosintetice utilizate la lucrarile de drumuri §i rolul lor 10. raze IN etc..i a unui lor de sub de drenaj a stratun • drumuri 10.0biect In cazul drumurilor La lucrarile aferente realizarii geosintetice sunt utilizate in principal fundate pe terenuri slabe materinlel e ~eosillte[tCC lor.drum.1. Utilizarea materialelor geosintetice la lucrarlla de 10. indepl ini nd sau reabilitiirii Cll drumurilor.1... • • Solicitdri fizice.1.1. terenului rutiere. cic1urilor de F·IglIJ'a j(j .1. .. UTILIZAREA MATERIALELOR GEOSINT.~_ u .-:9 j/ .__ ell separator . ·~r7 '·.3.1. in functie de tipul acesteia. Drumuri fund ate pe terenuri slabe 10.

---.' Fagos _ ......."._.suport pentru sarcina pe osie./ .//.. ..- j~ _ ! ..confinarea laterala a patului drumului. SlIprClfatade (Eldora. < .J ...>-:.-.:./ .""' ="--=-~-:.-..__. tore geosinlelic Ib) Crestereo ccpocnnn porlonte Figura 10..._~ ~ ~ \ -.~\"lllil/'--.::.......2 schematizeaza acest mecanism.__'.. Figura 10._ GeOs:nteiic t'll...- I ?' de membrana lei Reducerea fogaselor ... J:i. .. datoratii freciirii si inclestarii dintre armaturi si stratul de agregat. L ~J... fundatiilor drumurilor... armarea asiguratii de materialele geosintetice se realizeaza prin trei mecanisme posibile (Figura 10..7 1111m-_/'nccrcare~ \~.drenarea excesului de presiune a apei din pori deterrninat de incarcarea dinamica. cu geosinletlc L_'.... -. ~/ .-. geocompozite de In cazul fundatiilor de drumuri.....-7'"-.' :. Curgere de suprafata ~ mcoroore De osle ~ .... Mecanismul de curgere printr-un dren de margine pentru sosele este complet diferit de eel aJ unui dren _ fitil sau plan. F. Lm- 1-::':..t t vgeosintetic \. Elect . - .sporirea capacitatii portante a sisternului rutier prin modificarea suprafetei posibile de cedare..<.. G90sint(3~c Suprototo de cedore probabllo.mcorcore pe osie \.~~-=~ 1 GeosintHlic o~e _m~ .'-.. 7 \ / ! . Se pot utiliza §i compozite de drenaj ca drenuri de margine. reducand astfel fagasele..:.. __ -._.: .m fundore de .~~ =_..3): ~. ..J h...se utilizeaza geotextile..geotextil... geogrile."" '-. I . dupa care lichidul trece prin miezul dispus vertical...c. In ._' _ ..». Curgerea propriu-zisa prin dren are loc doar in portiunea inferioara a acestuia.2.:. Mecanismul de curgere printr-un dren prefabricat margine de de arrnare .. limitore a defoffTlotlitor lolerale (a) Limito1<lO delolrr!otiilor lolerale L =r::./ //"::..:: ==- ~~- jlll!!1 GoosinteNc cu rot 00 .. .or _ ..19ura 103 Mecanismele de armare prin geosintetice in ca::111 . prin filtrul .: ----': .. 196 197 .: .: : \ \----. . ' ~-~ Terc. Curgerea este initiata in stratul granular de sub pavaj.( mJ .. ..

.3. Figura 10.4.._.. . Se pot utiliza geotex.5.. ...mintile rutiere noi sau Ia repararea imbracamintilor existente materialele geosintetice se utilizeaza cu urmatoarele functii: etansare arm are protectie Geosinteticele utilizate cu rol de ~ pentru imbracamintile bituminoase actioneaza atat prin absorbirea eforturilor verticale transmise. functii. ". penetraru agregatului in strat I d t ~ ~mulU1 ~l prevenirea de separare)..g~ocelulara .. . Utilizarea materialelor geosintetice determina: sporirea duratei de viata a irnbracamintilor scaderea costurilor de intretinere.•• '.. . e m retmere ~I prelungirea duratei de viata Ul. ~al~eil. gelive din terenul de fundare sau chiar Efeetul sporirii capacitatii portante a ".. -. ... De asernenea.. . mg et ....tile impregnate eu emulsii bitllminoase sau geogrile..lt Pavaj ex istent Dale do beton Teren de fundare Rest a) lisurare prin trunsmirere b) formarea fagasclor redueerea grosimii stratului d e agregat necesar (functia de se~arare si armare).'. 199 .. cat si prin preluarea eforturilor de intindere in plan orizontal. • rutiere IncW'carea data do roara Strat 11t!:uprafatu s Geosintetieele utilizate la lue ~ '1 ..:'~..• Figura 104 Saltea geocelularii sub un rambleu .. Utilizarea geogrilelor la pavajele noi La imbdicil. en ia e eu rol determi t~ . / • . ".. cu rol de armare si pentru tratarea rosturilor necesare pentru latirea partii carosabile.' reduee!~~ eforturilor pe funda ia d .dezghet asupra pamanturilor " e e ec ciclurilor de patul drurnului....-.........~ "h4_"_~..•~~.... Incarcarea data isura transmisa ______ ~-~----Goognl" ABC.....•.• .._)\ ~ 198 "-. Geosinteticele se folosese de asemenea la reabilitarea drumurilor. are in timpul executisi .. zonelor de cedare p lastica r v.. evrtarea deranjarii terenului de fund " .."- "0 . .... u e pam ant de dedesubt (funetia prevenirea rnigrarii particulelor fine ~ de separare si filtrare).... Z~:~~~~.:.~1.. separaTe $1 armare) sponrea rezisten!ei patului drumului in f' .Z:k.. e neeorespunzatoare (funetia de separare si v 10. .Utilizarea materialelor geosinteti ~ fundare a drumurilor are u ~t I ee pentru Imbuniitalirea terenului de rma oare e efecte: .. m stratul de agregat (ftmctia reducerea adancimii exeavatiei nee "~ eventua1'elor material . redueerea tasarilor difer ti t Imp (~netIa de arm are)..:-"" ...-71/ '~"". integritari] imbracamint .. Armarea imbrikaminti10r rutiere Geotextilele si geogrilele pot fi utilizate pentru a intarzia propagarea fisurilor imbriiciimintilor rutiere bituminoase (functia de armare). . ).:..: ::":. .._J..' directia dedezvoltarr. " ~ ........ _ .1.... datorita deformabilitatii geosinteticului in plan vertical si a rezistentei mari ~i deformabilitatii reduse in planul sau... atftt pentru lucrari noi.'1. .' f' ("' . ~ . geotextilele pot indeplini si 0 functie de protectie.>__ .2... sportrea cfortului ca urmare a inalta rii coustructie] _. . saltele geoeelulare sub un bl' ~ 1 terenului pnn utilizarea unei ram eu ina teste prezentat in Figura 10. elastiee.__\.-:-. lucrarilor (funetia de .. dfind astfel posibilitatea ea straturile bituminoase sa fie exploatate in dorneniul deformatiilor mici. cat ~i pentru repararea lmbracamintilor existente.... ..:::-::~~:~=:=::::::~::~:::::~ _. cum ar fi cea de bariera 'I r~n e de drumun pot indeplini ~i alte "h capl ara pentru a reduc 1': tul .•. il ... .. .~''_':"':': ~~:'. -:~:. nan III mentinerea el ru iere runctia de armare) re d ucerea lucrarilor d intreti " a drumul . esare pentru mlaturarea arm are)..

Latimea pe care se realizeaza suprapunerile este functie de caracteristicile mecanice ale terenului de fundare (Tabelul 10-2 pentru cazul in care sunt utilizate geotextile) ~i de orientarea acestora (longitudinala sau transversals fata de axul drumului). fixate e f ). ep mit in Iucrare. Pentru alegerea materialelor geosintetice utilizate la lucriiri de drumuri vor fi aplicate prevederile SR EN 13249:2000. e ere caractenshclle meeanice ale terenului de fund upa cum se prezmta in Tabelul 10. In anexa 7 sunt prezentate detaliile referitoare la modul de evaluate a durabilitatii materialelor geosintetice utilizate la lucrari de constructii. eu durata de arm are. moa~e sau d~ beton de ciment existente degradate sau din stratunl~ st~bllizate eu uanti hidraulici. A". pe un geotextil care pot indep~~ol'zurm~tO eCltlOfunate. . '.I izeaza geotextIle.~tnibre de sticla. ¥ .5. tn functie de rolul prevazut Pr mcipa I e d e a 1egere se diferentiaza. rezistenta la poansonare statica..4. simple §l duble. a oare e nctii: Intarzie transmiterea fisurilor §i crapaturilor din imb ~ ~ intil bitumi racamin I e .:Ie asigurii acoperirea rostului dintre t . fluajul si Pentru geotextilele care ind lines fun "1 armare alaturi d' ep c ctii e de separare §i de -=== a n e cerintele de comporta t ' cerintele legate de deschiderea or' ~en mee~~l~ trebuie urmiirite ~i materialul cu care va veni in cont~ct. Punarea in opera a materialelor geosintetice utilizate la lucrarlle de drumuri Materialele geosintetice se pun in opera prin derulare sau simpla asternere pe terenul compactat §i nivelat in prealabil. un or §l A Rezlsrenta la forfecare nedrenata a terenulul (kPa) 60.1. Fata de cele prezentate exista precizate in standardul SR EN 13249:2000 caracteristici relevante pentru anumite conditii de utilizare (in cazul lucrarilor de drumuri acestea se refers la rezistenta la intindere a imbinarilor. ~._t:t~~il:e. ulati anelmea §l amploarea raga§elor produse de elrc atie pe b ~ ~ . 10.!Ul~. trebuie avuta In vedere rnobilizarea rezistentei la intindere cu deformatia.~ . 200 201 . armare Toate functiile m!resc dw:ata d: exp!o~tare a imbracamin!ilor te uc groslmea Imbracamintilor bituminoase bituminoase' ' "'" t 1. funetiilor p~ e~r. . ca si incercarile ce trebuie realizate pentru evaluarea conformitatii materialelor. . in anexa 6 sunt prezentate cerintele UE pentru materialele geosintetice utilizate cu diferite functii. Functii posibile ale materialelor r=--' geosintetice Functll puslhlle Se pot utiliza geoco . S ructura rubera existents §l zona de La realizarea de tr:~:~~~:e::t~:. separare ~1.m st~aturile ~itumin~ase de deasupra. . mle~oreaza adanci .0. are. largire intarziind transmi . posibil.. ti 'I d fr e armare sunt pnontare durabiIitatea. criteriile A I In .e geosintetieele le indeplinese in lucrare d~ . Eventualele schirnbari de pants ale profilului vor fi raeordate astfel incat materialul geosintetic sa poata fi in contact cu terenul in orice punct. rezlstenta la intindere caract .1. prin raport cu trebuie a.:. geogrile sau geoeompozite cu rol A Tabelui 10-1. ' ens ICI e e ecare pe interfata. posibil. separare Filtrare. . t im racarnintils bltuminoase ale drumuri] . In ceea ce priveste utilizarea geosinteticelor ca strat antifisura. in stratutile de tanforsare bituminoase. Pentru geosinteticele utilizate cu rol d '. caracteristicile de frecare §i de fluaj din tractiune)..llor §I de permitivitate. . autosttiizilor.t l nfecti .1. ~r!terii de alegere a materialelor geosintetice ut I sza a a lucrafl de drumurl .90 30-60 < 30 Caracterlstlca CBR a terenulul 2-3 1-2 <1 Filtrare ~i. de exploatare mare se utili ~ I~IOoase. a fi d I' .

203 202 . 'li t . tar unghiul de distributie a sarcinilor se mareste. lelor geovintetice laJimdllfia lwei Figura 10. d baza Cll capacita e por ) " rambleelor pe terenun e . colateral se ._-I~co ~ >\'~'.Tabelul Ill-L Latimea suprapunerilor geotextilelor pentru lucrdri de drum uri " . '~. rol de separare ~ifiltrare (Figura t 0.'I aferente realizarii sau rea 1 itam ~I m " . 10..' platforme pentru conuunere Criteriile asemaniitoare de alegere si principiile d e puner e in opera sunt eu cele de la lucrlirile de drumun.3. ~ •._." ». tr:=:I1.35%.6.'.1.'c Toate capetele rulourilor se vor suprapune pe 900 mm sau se vor coase. .2. matenalele geoslUt itat tantii redusa largirea corpulul . .1 '. Prin solutia de alcatuire a platformelor trebuie sa se asigure pe toata durata de exploatare prescrisa indeplinirea conditiilor de a nu fi depasite eforturile de tractiune admisibile la baza imbracamintei (pentru sistemele rigide) ~i eforturile de compresiune admisibile pe terenul de fundare (pentru sistemele nerigide).. Alcatuirea de principiu a sistemului rutier cuprinde in principal imbracamintea ~i patul de fundare. la [ucrarlle de rialelor geosintetice 10.L= = t . t bTtatii pantelor ~i protejarea lor utilizeaza geosintetice pentru cre~~ere..I < 0.' '. . manu . Dispar de asemenea concentrarile de eforturi. functie de caracteristicile terenului de fund are ~i a solicitarilor din exploatare.5 c.900 mm 900 mm sau cusiitura Cusiitura >2 1-2 0.. cat ~i vertical a materialului ce formeaza patul de fundare. . in special in cazul platformelor destinate depozitarii containerelor. cat ~i pentru deplasarea echipamentelor de manipulare si transport. etice sunt utilizate in prmcipa pen ru rea I " ferate. se obtine 0 repartizare mai favorabila a sarcinilor. • I t I zarea L a Iucran e l' .~ "··.3.lo ~.i mite conditi I de amp asamen . in acest fel se diminueaza considerabil tendinta de deplasare atat lateral.. h1ldrOl trc~ ~ la alte lu~rari.zisa. ' 'I de eo rrila se adoptii de regula de 25~O em. 'I 1 tfonnei caii cre~terea portantel rambleului.=.. .5 . in combinatie Cll rezistenta la rupere a geogrilei.a s a I I • contra ravinarilor ~i caderilor de stanci. w B!~::. Utilizarea mate cai ferate 10.e~cn Caracteristlca CDR a terenulul de fundare Litlme minima 300-450 mm 600. Obiect bili -" ' odernizarii cailor .•••. 'f drenaje. Prin structura geogrilelor se realizeaza 0 inclestare cu materialul granular din fundatie si.I:r" I""T/""T r-L} . • . grosimea acesteia se poate reduce eu 25 .__.heV dm t. Utilizand a fundatie armata cu geogrile. " . a carer grosime totals in cazul platformelor "grele" depaseste 100 cm.po. < ~" 'I.tunlor. Utilizarea materialelor geosintetice la platforme Platformele sunt utilizate pentru depozitarea propriu . Sarcinile ating valori importante.. _ c.. ~'lol'Q .. .6). D. Dlstan~a dintre s~l~tun e in ~o~binatie cu materiale geotextile care all Geognlele se uti izeaza .::? ~: "'.=~. tm zarea ma erta . • """". '".". extinder~a dlme~slUm ~r ~ a I ea latfo~ei la sistemele de zo platformei ~i separatra s~r~.~ .I~l_.

astfel incat patul caii devine contaminat si ineficient datorita scaderii considerabile a rezistentei la forfeeare a balastului. de regula. de inghet . etc. nisip. • solicitari chimice . Specificul lucrarllor de cai terate _ cresterea capacitatii portante si a stabilitatii totale a rambleului. .determinate de punerea in opera §i de trecerea ciclica a materialului rulant feroviar.geotextile tesute cu functie de armare.7). _ benzi drenante sau geocompozite pentru realizarea drenunlor fitil. _ geotextile netesute eu functie de separatie si filtrare. _ geogrile monoaxiale si biaxiale eu rol de annar~.3. prezenta apelor subterane agresive) sau eu materiale pulverulente ee pot sa cada din materialul rulant pe timpul transportului. care patrunde in pori. _ georetele eu functie mixta de separare. limitarea §i uniformizarea tasarilor pe durata de serviciu a terasamentelor. caracteristicile pamantului de consolidat. Trecerea ritmica a rotilor trenurilor determine oscilatii verticale in patul de balast care poate pompa in sus fractiunea fina din terenul de fundare. gradul de A • 205 . 204 Aceste materiale sunt.or grosime se stabileste in functie de conditiile concrete ale fiecai L11 amplasament (Figura 10. _ saltele geocelulare pentru cresterea capacitatii portante a terenului de fundare. '" . impiedicarea aseensiunii particulelor fine din alcatuirea parndnturilor de fundare.7 Realizarea rambleelor de cale [eratii pe teren de bazii cu capacitate portanta redusii Pentru asigurarea indeplinirii scopului propus in functie de situatiile concrete se utilizeaza urmatoarele materia Ie: .impiedicarea deplasarii laterale a straturilor din baza rarnbleului. Materiale utilizate la lucrarile de ciH terate §i rolul lor Tn cazul realizarii rambleelor de cale ferata pe terenuri cu capacitate portanta redusii. viteza de circulatie si modul de transmitere a sarcinilor la fundatia caii ~i I sau terenul de fundare. materialele geosintetice sunt utilizate pentru: . • solicitdri hidraulice 10_3. . expunerea la raze ultraviolete. .determinate de variatiile de temperatura.consumarea rapida a tasarilor datorita consolidarii primare a straturilor noi supuse unor sarcini pennanente. pamanturi stabilizate cu lianti hidrauliei. filtrare ~l armare. in functie de incarcarea pe osie. piatra sp~rta refo\osita din prisma de balastare a caii) dispu~e. Solicitarile dinamice variabile provenind din traficul feroviar produs in infrastructura caii un "efect de pompaj" care poate cauza deteriorarea rapida a patului de balast. . ~n baza rambleului.3. avand ca efect accelerarea consolidarii. ciclurile V· r tgura 10.2.10.dezghe].geocelule sau geocompozite de armare.. . Densitatea retelelor de drenuri fitil se stabileste ~n functie de grosimea straturilor moi.asociate de contactul materialelor geosintetice eu pamanturi cu diferite tipuri de agresivitate (pamanturi acide. pietris nisipos. . Lucrarile din infrastructura caii care inglobeaza materiale geosintetice trebuie sa fie apte sa preia in conditii de deplina siguranta solicitarile specifice acestor constructii §i cele cu caracter general: • soliei/an' mecanice . • solicitdrifizice . a e~r. inglobate in straturi portant~ realizate din materiale granulate (pietris. .

.ireabilitare a terasamentelor de cale ferata existente este necesara extinderea dimensiunilor platformei caii la ~oile valori impuse de suprastructurii. Una din solutiile tehmce folosite este aceea de a se realiza taluzuri din pamfinturi necoezive cu pante aspre (2: 1.8). de realizare a consolidarii primare ~i de in cazul realizarii unor ramblee cu inaltimi mai mari sau din materiale de umplutura cu proprietati mecanice mediocre.. Pentru impiedicarea colmatarii materialelor necoezive din fundati~ ciii cu particule fine din straturile suport. care migreaza ca ~r.~~L .8. x-?:~~~~ Figura 10.'YH~Rt~H~1U'. pe langa geosinteticele cu functie de armare se folosesc si geosintetice cu rol de separare ~i filtrare. Acestea se arnplaseaza la baza rambleului pentru impiedicarea colmatarii pernei din materiale necoezive care se interpune la baza rambleului nou.in.. existente sunt numeroase cazunle in care terasamentele ~u fost executate in conditii precare. geocelule. Se fclosesc geotextile netesute. timpul caracteristicile geodrenului. . dispuse pe unul sau mai multe randuri. geocelule.10).f de debleu utiliziind geagrilc .fjl:lJ. 10. me!eo.e a suprastructurii. in cazul completarilor cu materiale de umplutura necoezive se folosesc geosintetice cu functie de armare ca: geotextile netesute.. fie prin interpunerea geosinteticelor numai pe 0 banda de 0 anum ita latime.terea capacitiitii portante a platformei liniilor existente la noile valori impuse de circulatia cu viteze si sarcini pe osie spor!te. Pe reteaua de linii c.f. Pe durata exploatarii liniilor. Se pot utiliza geosintetice cu functie de armare a stratur~lor portante.ul de pornpaj determinat de circulatia materialulu! rulan~. stabilitatea taluzurilor poate fi marita pe principiile pamantului armat. In cazul completarilor eu materiale de umplutura coezive. Pentru limitarea suprafetelor de teren ocupate. geocompozite de armare.mare~aefectul. .f existent §i cresterea capacitiiiii portante a platformei Figura 10. . geogrile biaxiale.. se ~hl!zeaza g~ot~xltle netesute cu functie de separare si filtrate (vezi figurile Figura 10. formandu-se pungi de balast cu ~o~e ~1 dlmenSlU!:! variate neregulate. platform a caii a fost penetrats de piatra sparta din pr~s~a de bal. noile taluzuri se pot realiza cu pante mai abrupte a carer stabilitate este asigurata prin utilizarea de materiale geosintetice (Figura 10.consolidare necesar. In cadrul lucrarilor de reparatii :. din materiale e~~ziv~. fira extinderea a~prizei ~~istent~. Cresterea capacitiuii portante a unei platforme c. 3: 1) armate cu geosintetice.astar. Infiltrarea si stagnarea apel?r. 9 ~l Figura . eu caracteristici de rezistenta slabe sau mediocre. Aceasta se poate realiza fie prin interpunerea pe 0 anum ita inaltime din rambleu a unor geosintetice intre straturile elementare de umplutura pe toata latimea sectiunii transversale. determinata de schimbarea pozitiei axei caii liniei c.f In profil transversal sau de cresterea numarului de linii. se realizeaza prin eompletarea cu material de umplutura nou. Extinderea dimensiunilor unui rambleu de c. geogrile monoaxiale.nce m ace:te pung! me~!~ne pamanturile In conditii de urniditate ridicata ~! agraveaza starea tehnica a terasamentelor . Lucrarile sunt necesare atat la ramblee cat si la deblee. 206 207 .9.l:~~jr. Liirgirea eorpului rambleului. Pentru cre:.

Pentru corpul drenant . au ~eo~ompozlte bentonitice. Pentru situatiile cand este ~ terenului inconjuriitor de efecteie ne~ecesar~ asanarea ter~samentelor sau a in zona caii ferate se executa luc dvod~atibl~e pr. de interceptis ~'idescarcare: . iar pentru transportul ~e Plot folosi georetele sau geocompozite de apei co ectate geoconducte perforate.drenuri longltudinale marginale caii: . Criterii de alegere a materialelor utilizate la lucrarlle de dii ferate geosintetice Alegerea materialelor geosintetice ce urmeaza a fi utilizate la aplicatii in domeniul cailor ferate se face pe baza unor criterii diferentiate. ca ~i incercarile ce trebuie realizate pentru evaluarea conforrnitatii materialelor. ceade~. dublate de hidroizolarea si Pentru crestersa capaciCC mai sus iar pentru hid .ezentel apelor subterane a~e '.1I portante se folosesc materialele descrise . In anexa 6 sunt date cerintele UE referitoare la materialele geosintetice utilizate cu diferite functii. Principalele functii ale geotextilelor folosite la constructia cailor ferate sunt cele de separatie. Cresterea capacitatu uti tzan geocelule portante a platformei c. _ izotropia deschiderii ochiurilor pe ambele directii principale.f. n e a p at ormei. Principala functie a geogrilelor folosite la lucrarile de cai ferate este tili . fie din drenuri forate netesute. _ limita inferioara a deschiderii ochiurilor in ambele directii principale (in corelatie cu curba granulometrica a umpluturii drenante). _ izotropia fortelor maxime de tractiune pe ambele directii. Daca ele sunt incluse In lucrari de combatere a eroziunilor sau de drenare se vor folosi criteriile pentru aceste aplicatii. arm are ~ifiltrare. 208 209 . W • W - in cazul folosirii geogrilelor pentru realizarea de pante abrupte sal! structuri de sprijin se fclosesc criteriile pentru aceste tipuri de lucriri (vezi paragraful 10. In functie de locul ~i rolul pe care il indeplineste geosinteticul in cadrul aplicatiei si de solicitarile specifice lucrarii respective. In cazul folosirii geogrilelor pentru cresterea capacitatii portante a platforrnei caii sunt determinante: _ rezistentele la intindere pe ambele directii principale. Pentru lucrarile de cii ferate se aplica prevederile standardului SR EN 13250:2000. rezistenta la poansonare statica. pungilor de balast cat ~i p t hi droi n e lee pentru hldrolzolarea ru realizate in siipaturi in roci us end I rolbZ?llarea platformelor de pamant sor ezagrega I e sub actrunea apei. paman n or care se drenaj. Drenarea pungilor de balast se oatefa . ec ipate cu geoconducte perforate ~i filtre din geotextile Geomembranele se utilizeaza i]" db' . este alcatuit din geotextil te ce fie cu slituri drenante. In anexa 7 sunt prezentate detaliile referitoare la modul de evaluare a durabilitatii materialelor geosintetice utilizate la lucrari de constructii.drenun de platform a etc.drenur~ transversale. esute cu rol de fiItru. ' In aldituirea drenurilor t til avand caracteristicile tehni ' obo ru I tre se folosesc geotextile netesute Ice coro orate cu pararnetrii tu '1 dreneaza.5). ran e I ente tipuri.10. _ izotropia fortelor de tractiune pe ambele directii principale pentru alungirea de 3%. unde filtrul suborizontal h' e ne. I rOlzo are geomembrane s . Pentru armarea ~i consolidarea tera crestere a capacitatii porta t If s~mentelor se executa lucrari de drenarea pungilor d~ balast.10.3. ca: . I a.dFigura 10. rezistenta la abraziune). in care sunt precizate In plus caracteristici relevante pentru anumite conditii de utilizare (in cazul lucrarilor de cai ferate acestea se refers la rezistenta la intindere a imbinarilor.4. caracteristicile de frecare si de fluaj din tractiune.

· limita superioara a deschiderii ochiurilor (pentru irnpiedicarea deformatiilor prea mad ale urnpluturii drenante piiniiJa intrarea in lucru a armaturji); .· alungirea la rupere; Principala functi.. a geomembranelor folosite la lucrarile ferate este cea de etansare a platformei caii. Caracteristicile deterrninante sunt urmatoarele: · materialele din care se fabrica geomembrana; · forta maxima de tractiune pe ambele directii principale; · permeabilitatea - perpendicular pe planul de pozare; - alungirea la rupere; - masa unitara; - grosimea. de cai

10.4. Utilizarea hidrotehnice 10.4.1.0biect

materialelor

geosintetice

la

lucrari

. lele tipuri de constructii hidrotehnice la care se urilizeaza P· nnClpa ',--, _ -1 de materialele geosintetice sunt barajele, lucrarile conexe, .lucra~l ~.: d: regularizare ale raurilor (diguri, epiuri, praguri de fund, pro,teq~t), aparall maluri pe cursun , de apa, canale navigabile ~i lacun, digurile mat itnne, cheurile etc.

10.4.2. Elemente specifice constructillor

hidrotehnice

10.3.5. Punerea in opera a materialelor geosintetice utilizate la lucrarile de cai terate
Punerea in opera a materialelor geosintetice la lucrarile de cai ferate se face respectand regulile generale de punere in opera specifice functiilor pe care acestea trebuie sa Ie indeplineasca, ~i care au fost precizate incapitolele anterioare, Materialele geosintetice se pun in opera prin derulare simpla pe suprafetele pregatite in prealabil. Suprapunerile la capete, transversal ~i longitudinal caii, se realizeaza pe diferite latimi, in functie de tipul de geosintetic, pe baza detaliilor de executie ale fiecarui amplasament. La lucrarile de sporire a capacitiitii portante a platformei caii s-au dezvoltat tehnologii de executie mecanizatii Cll trenuri de lucru specializate care efectueaza sapaturile pentru indepartarea materialelor coezive ~i umpluturile cu materiale necoezive, rara demontarea cadrului ~inii - traverse, sau cu utilaje grele de cale care executa ciuruirea prismei caii, Utilajele sunt prevazute cu dispozitive speciale de fixare a rulourilor de geosintetice (geotextile, geogrile) asigurand derularea mecanicii, la pozitia prevazuta, a acestora, in conditii de productivitate sporita,

Contactul permanent cu apa, ca actiune statics si/sau dinarnica , ~ cerinte suplimentare la utilizarea geosinteticelor la cons~ructiile ~:~;:::hnice, ~rin raport cu cerintele generale impuse la celela1te ltpllrl de constructii. Solicitiirile urmatoarelor aspecte: spectifrce _ la acest gen de lucrari se datoreaza

- la baraje: • corpul barajului este supus presiunii permanente a apei datorita diferentei de nivel intre biefu! amonte ~l eel aval; • taluzul amonte se afla in contact direct ell apa din lacul de acumulare, tiind solicitat de presiunea apei, de valurile ce apar pe suprafata lacului, variatiile de nivel et~_; • in corpul barajului drenate controlat. - la protectii de taluzurl: _ • ,__ . . t~ su b forma unor pante , eu inclinari • malurile se prezm a diferite de la 1:1,5 • circulatia apei se produce transversal taluzului prin infiltratie ~iexfiltratie se inregistreaza infiltratii _ care trebuie

210

211

- circulatia apei produsa de valuri §i variatiile de nivel au loc concomitent si in planul taluzului -la baza taluzului se poate produce fenomenul de eroziune - taluzul poate suferi uncle deformapi pilonare al valurilor (tasari) sub efectul de

10.4.3. Materiale geosintetice utilizate la constructll hidrotehnice ~i rolullor .., . e materialele geosintetice sunt folosite In constructiile ~~droteh~l; r dar si pentru cele rnecanice. preponderent pentru functiile lor hjllrau)C ICael~ utilizeaza 0 gama larga de se . j 1 dl mater a e 0 ~ ,,d La bara ee In ~ 'I ~t §i pe taluzuri, indeplinin materiale geosintetice, atat in corpul lucran or, ca functiile de (Figura 10.11): , ~ ,. , ' • asigurarea stabilttatll taluzunlor • _ • • • • (a)

- in cazul sacilor umplut] cu nisip apare §i efectul de antrenare a elementelor individuale de catre curenti - apa poate fi poluata - la pragurt de fund: - corpul pragului trebuie sa fie etan§ - in aval trebuie realizata curentului de apa
0

risbetma

supusa

antrenarii

filtrate (b, c, d) . ~e vertical a si orizontala (b, c, I) separare (e, f) depresionare (e) etansare (g) protectie antierozion~la (e) . stabilizarea piciorului taluzului aval (h)

- malul cursului de apa trebuie protejat - fa digur! de protectie, de diriJare ~!eplurl: - actiunea curentului produce afuieri principal in Zona capului epiului ale albiei raului in

- corpul constructia] asezat pe fundul albiei trebuie sa aiba la baza un filtru invers - Ia baza taluzului atacat de curenti se prevede protectis fmpotriva afuierii - la dtgurl maritime: - digul produce tasarea greutii.tii proprii terenului de fundare
0

saltea de

sub efectu]

- particulele fine ale fundului marin au tendinta de urcare prin nucleul de anrocamente - sub efectul valurilor lungi, in cazul terenurilor apare tendinta de antrenare a nisipului nisipoase,

-Ia piciorul taluzului se produc afuieri din cauza curentilogenerati de valuri - la cheuri: • apar curenti de exfiltratie dinspre umplutura spre bazin, din cauza variatiilor de nivel - in cazul terenurilor slabe de fundare se impune realizarea unui filtru invers la nivelul inferior aI patului pentru

17" rlgura JO . JJ . Utilizarea materialelor materia le locale

. geostn t01 ti ce Ia baraje dill

. ., a] se utilizeaza materiale geosintetice La lucrarile de pr,~teC!~lde m 0 12)' drenare, filtrare, protectie :;;1 urmatoarele functii (FIgura I, .

212
213

separare, materialul suprafata taluzului;

geosintetic

(in general geotextil)

fiind pozat pe toata
1+3.5.

In zona protejata de deasupra nivelului apelor mad se utilizeaza si geosintetice biodegradabile.

.. '7:;~~~~i~~i~:~s) ~1.
Q iTl€diU.

e. . ,... ··-,::N.corep.

_

...

c

. .~ 1 - pnsm pia t ra b ru tii, 2 - bloc de beton, 3 - otel - beton pentru ..' di legitura intre blocuri, 4 - saItea di~ ge.osmtettc, 5 - saci In geosintetic umpluti cu nisip, 6 - protectie dill anrocamente

Figura 10.13. Utilizarea rnaterialelor geosintetice dirijare submersibile
;..
.-.-

la diguri de

..

~~.--....

..

_____

....

__

.. _ ....

1- 1

.(:~.-.-

a.
A-A

1 - prism din anrocamente 2 - saltea din gabioane 3 - gabioane

4 - placare cu beton

.-'-'--~.-

-,-

5 - geosintetic 6 - umplutura
11

:-,"-"'4t;:··
.r_ ......

l'·:-:-J~l;
..

Figura 10.12. Utilizarea materialelor geosintetice

la protectii de mill

materialele geosintetice se utilizeaza la piciorul bermei, in alcatuirea saltelei impotriva afuierii sau sub toata baza digului, eu rol de filtrare §i separare, necesitand si 0 anumita rezistenta Tn figurile 10.13 - 10,15 sunt prezentate solutii constructive pentru diguri de dirijare §i epiuri ce inglobeaza materiale geosintetice.

La diguri de diriJare, epiurl si dlguri maritime,

-,.~-.;~~:

]:

b.

1'- saltele din fascine (gabioane, geosintetice), prevazuta in nucleu

2 - piatra bruta fa realizarea

Figura 10.14. Utilizarea materialelor geosintetice epiurilor

214

215

tn anexa 6 sunt prezentate ~i cerintele UE referitoare la materialele geosintetiee utilizate cu diferite functii. in spate Ie peretilor de palplanse. 10.. In functie de tipul de lucrare hidrotehnica se vor aplica prevederile urmatoarelor standarde: SR EN 13252 :200 I (pentru sisteme de drenaj)..··:·::. . In standardele mai sus amintite sunt precizate in plus caracteristici relevante pentru anumite conditii de utilizare (in cazul lucrarilor hidrotehniee aeestea se . _. epiun.'> . Pentru alegerea corecta a standardului aplicabil vezi si anexa 6.. SR EN 13255:2001 (pentru canale)...15. caracteristicile de frecare). • • impenneabilitate (unde este cazul). deforrnabilitate (pentru preluarea tasarilor)."·':~::::::·:·'~. Utilizarea maten'alelor geosintetice Mater!alele geosintetice cheurl cu urmatoarele functii: • .~:~~:>:~':":. .4. • comportarea la solicitari chimice prin raport cu ealitatea apei: pH.16.<~::. strivirea sub efectul greutatii stratului de protectie. • comportarea la solicitari mecanice: rezisten]a la poansonare (sub efectul blocurilor din stratul de protectie). p . SR EN 13254:2001 (rezervoare si baraje).( . filtrare.. filtrare si separare sub nivelul inferior al patului . care pot fi etanse sau ermeabile rigide sau flexibile. Criteriile fundamentale sunt: • comportarea la solicitarile hidraulice asigurand penneabilitatea necesara pentru filtrare.refera la rezistenta la intindere a imbinarilor.~~ la diguri maritime de se pot utiliza in alca~uirea lucrarilor • • filtra!'e !i sepa~are.4."·'. Uti Iizarea geosi nteticelor cu rol filtrant la cheuri .i. SR EN 13253:2001 (pentru sisteme de control a eroziunii externe).. asigurarea stabilitiitii stratului pe taluz (verificare laalunecare). 216 217 . fiind dispus pe taluzul interior al prismului descarcator (Figura 10.~:.protectia antierozionaEi a malurilor apelor curgatoare sau Iacun cat ~l la diguri de d' . In functie de necesitatile locale . geosintetice - utilizate la constructll hidrotehnice Pentru selectarea materialului adecvat trebuie sa se tina seama de solici tarile specifice lucrarii respective... poluanti etc. Figura 10. Criterii de alegere a materialelor . ca ~i incercarile ce trebuie realizate pentru evaluarea conformitatii materialelor.~~~:!:~:~~. • comportarea la solicitari fiziee: variatii de temperatura. ..16). In anexa 7 sunt prezentate detaliile referitoare la modul de evaluate a durabilitatii materialelor geosintetice utilizate la lucrari de constructii. . t ' '1 injare. asigurarea separarii straturilor cu granulometrii diferite. ~At~t la . :. *=- +Il. diguri manne se pot folosi saltele din ~e~ ext! e um~l~te ~u beton sau mortar. rezistenta la poansonare statica.c(] Figura 10.

10.4.5. Punerea in opera a materialelor geosintetice utilizate la constructme hidrotehnice La punerea in opera se va da atentie pregatirii stratului suport pentru evitarea perforarii materialului geosintetic de eventualele denivelari, Pentru continuitate se realizeaza suprapuneri, ceea ce conduce la 0 marire a suprafetei de material necesar. astfel ca Partea terminal a a protectiei din material geosiritetic se va amenaja sa "Iimiteze" propagarea afuierii,

Geogrila

Pentru lansarea pe pozitie la lucrarile subacvatice, geosinteticul se va fixa pe un cofraj de fascine, care asigura plutirea si rigiditatea in plan orizontal. Pentru lucrari la adancime se vor utiliza cilindri sustinuti de utilaje plutitoare, de pe care se deruleaza geosinteticul. Fi19ura 10 . 17. Structura de spnjin din piimdnt annat

10.5. Utilizarea materialelor geosintetice consolidare a masivelor de pamant,

la Iucrari

de

10.5.1.0biect in cadrul Iucrarilor de consolidare a masivelor de pam ant afectate de fenornene de instabilitate (alunecari de versanti sau taluzuri), geosinteticele sunt folosite in sisteme constructive ell rol stabilizant de tip "pamant armat", ca si la lucrari adiacente pentru drenaj, protectie etc. in categoric structurilor de piimiint armat se includ: - structuri de sprijin (Figura 10.17) - culei de pod (Figura 10.18) - taluzuri noi sau vechi in care se inglobeaza geosintetice arrnare (Figura 10.19)

cu rol de

versanti instabili sau potential instabili care se arnenajeaza prin utilizarea de geosintetice cu rol mecanic (Figura 10.20).

Figura 10.18. Culee de pod din pamiint armat

218

219

t
1;1"'--%1: :=~:: __~_

1
~ ::~_

'.

terenul de fundare, elementele de fatada, conexiuni

a} Ronforsoreo unci umptl1turj in cazufunei consfructli nol

Figura 10,19. Taluzuri din piimdnt armnr

Eiemente de fstada
Teran

Fundatla zldulul

Taren de fundara

Reabili tare de pante afectate de instabilitate
Figura 10.20. Repararea cu geosintetice a pantelor alunecate

Figura 10.21. Elementele componente annat

ale unei structuri din pamiint

10.5.2. Specificul lucrarltor din pam ant armat
. ~Iementele componente geosintetice sunt (Figura 10.21): ale unei structuri din pamant arm at cu

In cazul structurilor de sprijin, culeelor ~i pantelor abrupte annate cu geosintetice se utilizeaza elernente de fatada pentru a preveni eroziunea de suprafata, ca ~i pentru a asigura estetica lucrarii, , ~ Pentru ramblee se utilizeaza mai putine stratun de armatura ~l nu
¥ •

pamantu] arrnat constituit dintr-o alternants pamant compactat (in general necoeziv) geosintetice, umplutura din spatele structurii de pam ant armat, terenul natural din spatele intregii structuri,

de straturi de ~l armaturile

exista, 'in general, elemente de fatada, , . ~ Principalele solicitari la care sunt supuse geosinteticele m lucrarile de pam ant arm at pentru consolidari sunt: ., . • Solicitdri mecanice - preponderent de tractiune ~l de forfecare
¥ '

• • • •

Solicitdri fizice Solicitari hidraulice Solid tan chimice Solicitdri biologice

220 221

Pamanturile arm ate sunt fundamental diferite de sistemele de sprijin conventionaje, care sunt "stabilizate din exterior", prin faptul ea utilizeaza un mecanism diferit de sustinere, masivele fiind "stabilizate din.Interior", Un sistem "stabilizat din exterior" utilizeaza 0 structura exterioara masivului ce trebuie sprijinit care va prelua fortele destabilizatoare (zid de sprij in, spraituri etc.), Un sistem "stabilizat din interior" implies armaturi in interioru] masivului care se extind dincolo de suprafata potential a de cedare. 10.5.3. Tipuri de materiale geosintetice de pamant armat ,i rolul lor 10.5.3.1. Structuri de sprijin Materialele geosintetiee utilizate in cadrul Iucrarilor de sprijin din pamant arm at pot indeplini functii de: armare (functia principala), drenare, filtrare. Materialele geosintetiee folosite ell functie de armare se pot prezenta sub forma de benzi, folii sau grile ~i pot fi geotextile (tesute si eu rezistenta la intindere mare), geogrile (mono- sau biaxiale], geocompozite de arrnare, In general sunt utilizate materiale eu deformatj] mari la rupere, mai mari decat deformatis maxima ce poate apare in terenul nearmat. in Figura 10.22 sunt prezentate schemele de armare folosind diverse forme de armaturi. Structurile de pamant ancorate utilizeaza mai multe straturi de benzi polimerics tlexibile (sau bare metalice) care se rasucesc la fata zidului pentru a forma 0 ancora (Figura 10.23). Arrnaturile sub forma de folii sau grile sunt in general instalate pe toata la!imea, spre deosebire de arrnaturile sub forma de benzi. in primul caz, forta total a rezistenta mobilizata va fi functie de numarul de straturi ~i de distanta pe verticala intre ele, iar in al doileacaz ~i de distanta pe orizontala, In cazul utilizarii geotextilelor ca armatun, acestea pot indeplini si 0 functie de drenare. Pentru drenarea masivului din spatele geotextile, georetele sau geocompozite de drenaj. structurii se pot utiliza utilizate la lucrarile

/~~/1
(_ O..: -r-." ·····~-··

L_

a) [lenn

_V
~
.,,/

t..= _.,. .
7•.

..

-(~)/
'_..,.

i~

'-'j

,
b) Folu

;~././

V
'1'

/:t~-{r"d;,"I' -t=.~"~ '._~.,. " .- .._
Blemente
)R

b) Ancore triuflghiulare

EkmclIlc srunsversa le

c) Grik sa\Hc:.rck

Figura 10.23. Tipuri de ancore

222

223

'~""l.~l~~! .3. de pam ant cu -. armate si protejate de geosintetice.. ·~~1~tt. .'l'1!M~f§(!. is: a':Jorme ef eli taluzuri rtgura 10' 25 .24. Pante armate Rolul materialelor geosintetice inglobate este eel de annate. Utilizarea geogrilelor pentru imbundtiuiren stabilitiifii taluzurilor de rambleu 224 .24 si Figura 10. "Z i .-:.a~:~?~ \j. 225 .r~~:~:.2. .z. In Figura I0..~}(j~!".~~::~.26 ~1 F'igura 1027 sunt prezentate so Ilit" pen t ru t a luzuri ..iJ~t.! .:Z~ b) debleu . ele asigurii 0 protectie contra eroziunii de suprafata..25 sunt aratate solutii de 1mbunitiitire a stabilitatii taluzurilor de rambleu si debleu prin armare cu geogrile. :'-?~~. In Figura 1O. geogrilele sau compozitele de armare. \~~~~::~. pentru sporirea stabilitatii pantei...!1!. ~m\~~) a) rambleu I~f<. Un alt rol conex este si eel de drenare a pantei. cu rezistenps man). .. Extinderea dimensiuni or p I'" armate eu geosintetiee Figura 10....5.. .'J. Materialele utilizate sunt geotextilele (in special cele [esute. Pentru armarea pantelor se pot utiliza ~i amestecuri fibre polimerice continue sau discontinue. Materialele geosintetice utilizate in dreptul marginilor taluzurilor asigura 0 rezistentii lateralii sparitii in timpul compactiirii.')t~\:Jl\ .~:~K=t -.~. De asemenea.10.

10.! eu \lil!)ciiijkj' Armiituri Cornpozitie Durabilitate Forma Caracteristieile suprafetei Tt'ren Caraeteristici Constructle Sisternul de construe! ie Cornpactarea Manipularea geotehnice Cornpozitia mineralogica Figura J 0. intervine crireriul ita!i i specificat a fi asigurat in lucrare.f r erodate. Pentru conditii speciale de exploatare se pot rea liza incercari performanta in plan.9. ttfdc({lId geosillfetice .27. Proteiarea taluzuri for de deh/ell Cit geocelule uti!" rza t 1 °. asttel incat rezistenta In frecnre interfata armaturiilteren constituie un criteriu definitoriu.1. materia lei or geosinretice utilizate pentru armare sunt rezistenta la intindere Mecanisrnul de transmitere a inciircarilor si tluajul din tractiune. Protejare{~ . ~r!terii de alegere a materialelor 1 e /a ucranle de 'pitmant armat geosintetice Dimensiuni Rezistenta Rigiditate Dlstrfbutla Amplasare Interdistanta Orientare I arrnaturtlor Starea terenulul Stare a de indesare Starea de umiditate Starea de eforturi Conditiile de drenare Structura Geometria Conditiile de fundare Sunt prezentate crlteriile legate geosintetice respectl'v ce d . de . "1" ' pnncipa a functie .5 .deformatie a materialelor polirnerice din care sun! realizate materialele geosintetice fi ind iufluentata caracteristicile cele mai importante pentru alegerea de temperatura si timp. realizeaza pjimant arm at si care trebuie avuti in vedere la alegerea rnaterialelor geosintetice. Factorii care afecteaza si durabilitate comportarea sunt cele pe baza ciirora se unei structuri de sprijm dill Figura 10. .5. Structuri de sprijin .4. Curba efort . a e armare. Factorii care afectcazd comportarca structurilor dill pdnuint armat PF. Tabelul 10-3. de la teren la armaruri este dependent de caracteristicile de free are. a matenalelor 226 227 .~i tfacerea taluzurilnr de deh/ell c..:/. permenbil Cand armaturile au si rol drenant.!~qiEllaill.fUre<--' J'f.26. ea si la proieetarea structurilor ce Ie inglobeaza sunt prezentati in Tabelull0·3.4..)tectfe tal~z~ <:t:geccE. Rezistenta pentru imbinarilor constituie un element ce trebuie a geosinteticelor care sa simuleze conditiile ~I 1a de reale din santier. Criteriile de identificare alegerea preliminara.

La compactarea straturilor de pamant trebuie sa se tina cont de armaturile deja instalate 1. Tipuri de cusdturi 228 229 .5. Pante armate Principalul criteriu II constituie comportamf. iar pentru geogrile sau alte tipuri de retele..5.5.4. rezistenta la poansonare statica.. Dintre caracteristicile legate de durabilitate trebuie avuta in vedere rezistenta chimica prin raport cu pl-l-ul terenului. printr-o manipulare a rulourilor astfel Incfit sa nu se produca deteriorarea materialelor.·~--·-~-~-'-l-~--.:::-------:---:'-:<.~: . comportarea la fluaj si durabilitatea. / /i' .~. caracteristicile de frecare pe interfata material geosintetic/pamant. Punerea in opera a materialelor geosintetice utilizate la Iucrarl de parnant armat 10..>i aceea nu este permisa circulatia cu utilaje peste de materialele geosintetice care nu sunt acoperite cu eel putin 10 em de pam ant.!nthll mecanic al geosinteticelor.29).. In standardul mai sus amintit sunt preeizate in plus caracteristici relevante pentru anumite conditii de utilizare (in cazullucrarilor de pam ant si a structurilor de sprijin acestea se refera la rezistenta la intindere a imbinarilor..5. Structuri de sprijin Materialele geosintetice se pun in opera prin derulare sau simpla asternere pe straturile de pamant compactate in prealabil.' .~.:.-. "'~-'-':~':=4 ~ .r !-~'\.~. ~z:::::::.~::::---... definit prin: rezistenpi la intindere.10.28. Imbinarile armiiturilor pot prefabricate sau realizate pe santier In timpul executiei Pentru geotextile se folosesc In general cusaturi (Figura 10. caracteristicile de frecare). Pentru detenninarea cerintelor referitoare la materialele geosintetice utilizate la constructii din pam ant ~i structuri de sprijin se vor aplica prevederile standardului SR EN 13251 :2000. ca si lncercarile ce trebuie realizate pentru evaluarea conformitatii materialelor..-.1. /J" ti Figura ]0. zzzz . elemente speciale de legatura (Figura 10.2. In anexa 7 sunt prezentate detaliile referitoare la modul de evaluare a durabilitati] materialelor geosintetiee utilizate la lucrari de constructii.28). ~ 10. prezenta unor ape subterane agresive. In anexa 6 sunt prezentate cerintele UE referitoare la materialele geosintetice utilizate eu diferite functii. i::. ~./ .5.

. 10. . ~ G"::lOfT'Jf\t~lb1Cf:!J e o COf~f. Pfl~clpala metoda de protectie este cea vegetala obtinuta pnn msamantarea pantei.. Geognlele se supra pun pe distanta minima precizata de fabncant~ care se po ate mari in cazul unor deplasari importante. De asemenea. -~.i coo ~~~~ra .u~erea In opera a straturilor de armatura din materiale geosintetice este aserl!anatoare cu cea de la structurile de sprij in din parnant annat.or eforturi scazute este acceptatii suprapunerea simpla..5.1ltC.10.2. Utilizarea materialelor geosintetice la fundarea constructlllor Geogrila Element de It:!!a'tlll. ~Aa:{:·doi(f. In acest caz margim le se vor hpj eu banda adeziva sau vor fi tratate termic.i:jterre oe gaz . In cazul pantelor armate.nlJ . Utilizarea materialelor geosintetice pe/ltru imbuniitdtirea conditiilor de fundare ale unei structuri 230 231 . In directie transversalii este recomandatii realizarea unor suprapuneri pe 200 ~ 300 mm (chiar 500 mm dad sunt de asteptat deplasari Imp?rtante)... . Atll~ei cand este necesara taierea unor bucaf de geosintetice.-~-__". amestecul respectrv se pune in opera prin pulverizare.6.. Solutia este eficienta in cazul unor constructii la care in timpul exploatarii incarcarile inregistreaza 0 variatie mare pe intreaga suprafata amenajata (Figura 10.'-\--. deteriorari ale acestora. ~ In c~z~11 ex~s~el1teiun. . -------- \\ . probleme de drenaj etc.5.K. jmbina~ile tf~b~ie realiza~e astfel incat sa aiba rezistente mecanice si dl_[rabtl(t~te maxime tata de matenalul in sectiunea sa curenta.29.30). utilizarea materialelor geosintetice este eficienta pentru a omogeniza conditiile de fundare pe un teren ale carui caracteristici variaza in plan (Figura 10. Un caz special reprezinta utilizarea membrane lor impermeabile la fund alia rezervoarelor de produse petroliere in eventualitatea aparitiei unor scurgeri accidentale din rezervoare (Figura 10.liza:e Figura 10. .elor UV. Pante arm ate P.a . n c~n~~~~::~~r[j .31). armiiturile sub forma de folii trebuie asternute .(J:1db~ ~:r.t'J~(J ~ ~hol de egc.l~ IJy. Elemente de legiiturii pentru geogrile .in direc!ia principal a de incarcare. deplasari a Ie elementelor de fatada.32)...30. adica perpendicular pe fata umpluturii. In cazul. utilizarii amestecurilor de pam ant cu fibre polimerice. atentie ~a~ginilor materialelor care se pot desira.ZIdin polimer sau material. dar niciodata m directia de tractiune maxima./ alt Figura 10. "Materialele g~os~ntetice trebuie protejate contra vandalismului ~i a aqlu. .. Pentru imbunatatirea conditiilor de fundare a un or constructii cu suprafata mare se pot utiliza geogrile dispuse astfel incat sa se creeze un strut rezistent si care asigura distributia solicitarilor pe teren la nivelul celor admisibile. Toate ~ipurile de strueturi din parnant arm at trebuie supuse unor I11SpeC!llperiodice pentru a detecta dad existii tasari excesive. se va acard.raz.

~..~. e C! COrJr_kJG:e f..5.~o Utilizarea materialelor geosintetice pentnl J. 230 variaza in plan (Figura 10.'~~'~:·. 10. =~ V'.. tn cazul existents] unor eforturi scazute este acceptata suprapunerea simpla."".:::i:"''''' ." ..~ >t'J'.. Geogrilele se suprapun pe distanta minima precizata de fabricant. .29..30). Un caz special it reprezinta utilizarea membrane~or lmpermea.. amestecul respectiv se pune in opera prin pulverizare.:::.:~. armaturile sub forma de folii trebuie asternute in directia principals de incfircare.. In directie transversala este recomandata realizarea unor suprapuneri pe 200 .• exploatarii i~carciirile inregistreaza a variatie mare pe intreaga suprafata amenajata (Figura 10.este efic~e~ta . _1.11 y Figura 10.300 mm (chiar 500 mm daca sunt de asteptat deplasari importante). .....5. rezistent si care asigura distributia solicitarilor pe teren la nivelul ce lor admisibile. se va aeorda atentie marginilor materialelor care se pot desira.. I e . Atunei cand este necesara taierea unor bucati de geosintetice..6. Toate tipurile de strueturi din pam ant armat trebuie supuse unor inspectii periodice pentru a deteeta dad exista tasari excesive.10. In cazul pantelor armate..~·xht~nt~ d0 gal....". care se poate mari In cazul unor deplasari importante... . --"i.= <:."~:..1 fundatia rezervoarelor de produse petroliere in eventualitatea apantrei unor scurgeri accidentale din rezervoareff'igura 10}2).. Materialele geosintetiee trebuie protejate contra vandalismului ~i a actiunii razelor UV... .. In cazul utilizarii amestecurilor de parnant cu fibre polimerice..~~~!!r~~. (~::}~r~ tJrr':p'uturo ~~~ "" +:10:«: G9()fJ~... Principaia metoda de protectie este cea vegetal a obtinuta prin insamanrarea pantei.. I in fimpul Solutia este eficienta in cazul unor construct II a care In ."Jr:!J ~. '!:'./ Pentru imbunatatirea conditiilor de fundare a un or constructii ell su rafata mare se pot utiliza geogrile dispuse astfel incat sa se cr~eze un strat p.. ..110100 egalizor" :.I:J[o .~r~~. •• ~.31). adica perpendicular pe fata umpluturii.. Utilizarea materialelor geosintetice la fundarea constructlllor Element de legatura din polimer sau alt material ____)_ Geogrila ..... Pante arm ate Punerea in opera a straturilor de armatura din materiale geosintetiee este asemanatoars cu cea de la structurile de sprijin din pam ant armat.:.~y:~~ AW"'~~ V~~~~" v:·.· . De asemenea. M..~~~7:.:~~::~..e~ .... deplasari ale elementelor de fatada.=v~ . deteriorari ale aeestora. utilizarea materialelor geosmtetl:e ... dar nicicdata in directia de tractiune maxima.:.:·. ~7. coo G80·:·nef!I~){:.2. _ . probleme de drenaj etc. bil I.. .. imbundtiuirea conditiilor defundare ale unet structurt 231 . pentru a omogemza con ditiil e de fundare pe un teren ale carui caractensuci 1.. Elemente de legiiturii pentru geogrile Imbinarile trebuie realizate astfel incat sa aiba rezistente meeaniee si durabilitate maxime fatii de materia lul in sectiunea sa curenta..:_ .~~) Merit·dol orond~or S:!:x. . I·lgura 10 . . In acest caz margini Ie se vor lipi cu banda adeziva sau vor fi Ira tate terrnic.~~:"T:i.

cu rolul de a asigura 0 etansare suficienta fata de lixiviatul produs in interiorul masei de "' 'de~euri..7.drenaj ale depozitelor . caraeteristicile de he care).'i··~ i~ .~. Specificul sistemelor de etansare . ~·~t<l: . .noi... ·~~ ...E!i~iill====1~~:4· -)' :r~ ...33): Sistemul de etansare ...<. .'..:~7.1...0biect materialelor rezervoarelor geosintetice la depozitele Figura 10.. .. In anexa 6 sunt prezentate cerintele UE referitoare la materialele geosintetiee utilizate cu diferite functii .. Sistemul de etansare ... In standardul mai sus amintit sunt preeizate in plus caracteristici relevante pentru anumite conditii de utilizare (in cazul lucrarilor de fundatii aces tea se refera la rezistenta la intindere a imbinarilor rezistenta 'la poansonare statica... lmpermeabilizarea fundatiei petroliere 10.••••....oo. Utilizarea de daseurl sollde 10...:.. ~J.-:::~~. .. ..7....f -: ~. ca si in cazul extinderii sau reabilitarii unor depozite existente.drenaj ala depozitelor de deseuri solida Depozitele de deseuri controlate ("eco1ogice") sunt alcatuite din (Figura 10. ..o~.~:-.:~..~~( Fira impermeabilizare Impenneabilizare eu geosintetic de produse Figura 10.... de a-l dftma si a-I c:?le£ta..·~ ... 10. Armarea ell geogrile a patului de fundare a unor silozuri Pentru determinarea cerintelor referitoare la materialele geosintetiee utilizate la I~eriiri de fundatii se vor aplica prevederile standardului SR EN )3251 :2000....~.. (1JII.drena] de bad. 233 232 .2....... _ •. In activitatea de depozitare controlata a deseurilor solide (menajere sau industriale) materialele geosintetice se utilizeaza la sistemele de etansare .32.7. ea si incercarile ee tr~buie realizate pentru evaluarea conformitatii materialelor In anexa 7 sunt prezentate de~aliile referitoa~e la modul de evaluare a durabilitatii materialelor geosintetice uti lizate la lucrari de constructii..~.drenaj de baza este realizat deasupra barierei naturale (geologice} ( ) .:'Of l=:::~. W.......3 I. . ~ . L~:."~1 ~~ ~'1 C4-..:. Nte ..

Tipuri de materiale geosintetice depozitele de de§9uri §i rolul lor utilizate la In alcatuirea unui depozit de deseuri practic se regasesc toate tipurile de materiale geosintetice pentru asigurarea urmatoarelor functii: Figura 10.> Solicitdri hidraulice de temperatura.drenaj de suprafata si de baza se extind pe intreaga suprafata laterala a depozitului (taluzuri in cele mai multe cazuri). straturilor de 10.vanatn microorganisme. In structura complementare: straturi straturi drenaj.mul. care impiedica pierderile eventuale de poluanti si reline anumite substante chimice. . . reprezinta 0 banera fizica intre exterior ~i deseurile depozitate. anti . integrarea in pelsaJ a amplasam~ntuluidUpa inchidere. in special cele de baza sau de taluz 0 da:a re~lizate nu mal sunt vizitabile ~i reparatiile sunt imposibile. . atat materialele utilizate. .se define~\e in raport eu solicitarile depozit de deseuri.33.impiedicarea emanarii gazelor toxice pr~d~sein interiorul depozitului ~i coleetar'e~ lor.erozionale. raze UV etc. pentru a evita colmatarea de separare.rnasa proprie si tasarea deseurilor sia terenuluide fundare ' J. 'cat si la etansarea de suprafata).a.. Etansare Durabilitate.> Solicitdri fizice . sistemele de etansare .drenaj se realizeaza in sistem multi . • • Corpul depozitulul depozitate este constituit din masa de deseuri J. J. indeplinind u~atoarele functii: reducerea infiltratiilor allelor di~ precipitatii catre corpul depozitului.3.drena] de suprafata. de umiditate.at~c~llixiviatului asupra structurii Se utilizeaza: geomembranele . Structura unui depozit de deseuri controlat . colectarea si transportul lichidelor. . Si~h~. straturi de drenaj. avand capacitate mare de evacuate. de penneabilitate foarte scazuta. ~ Sistemele de etansare . avand In vedere durata de viatii a unuidepozit de deseuri.'. J.a .la etansarea de baza ( 'in asociatie cu geomembrane sau argila compactata).de etansare . straturi straturi straturi multi bariera exista ~i aJte straturi cu functii de protectie a stratului de etansare: de filtrare. prin asocierea mai multor straturi din rnateriale diferite.drenaj.> existente int~~un ' Solicit~ri mecanice -le~atedepunerea in opera. Bariera 'naturala trebuie sa aiba un grad redus de permeabilitate.> Solicitdri chimice . cat si structurile din care fac parte trebuie sa fie durabile. cu permeabilitate si transmisivitate mare. Pentru a asigura durabilitatea.7. .'in general 'in asociatie eu materiale minerale (argile compactata) sau alte materiale geosintetice eu functie de etansare (la etansarea de baza. respectiv: .existente pe amplasament. geocompozitele bentonitice . Sistemele de etansare .barierii. A. Aceste straturi sunt grupate in doua mari categorii: straturi de etansare. care asigura reduce rea gradientului hidraulic pe etansare. De ace. de armare. . la etansarea de 234 235 .

Protectie contra eroziunii Se utilizeaza: geotextilele geoeompozitele D. Figura 10. Pentru separarea deseurilor de sistemele de etansare .suprafata (singure sau in asociatie eu geomembrane cornpactata). .. .' etansare .drenaj adoptata In diferite tilri pentru depozite de deseuri menajere ~i industriale.. geotextile Cll rezistenta mare la intindere.34 ilustreaza prinelp~ I e Ie "'" ti rune . Utilizarea materialelor geosilltetice deseuri fa depozirele de 237 .. aeesta indeplineste ~i functia de separare. Separare .. geotextile. imbunatatirea stahilitatii etansarilor minerale subtiri pe pante.Oft'liiul1buma pril't'l-ill ~ Gl!odnu'l- <.drenaj se utilizeaza in general geotextile. geoeompozite de armare. g • F'Igun '1e 1035 '{ 10. G. Daca deasupra geornembranei este utilizat un strat suplimentar de etarisare din geoeompozit bentonitic. a1 '.i~ da (11. F. Drenaj sau argila Se utilizeaza: geotextilele georetelele geoeompozitele dedrenaj (si eu functie de filtrare) tuburile din materiale geosihtetiee (geoconducte) C. B.. saltele alveolare din geotextile.. saltele geocelulare din geognle sau geotextile.. .sau biaxiale.x~~ c1911ILrare\_ cur.-. E. .--~-. de ~1' In . Protecfie In acest scop se pot utiliza: georetele eu funetie anti-erozionala. realizarea de strueturi anexe 'de sprijin din pam ant armat.. acesta indepline~te si functia de protectie....- G"'i)l-. .. Daca pentru drenare se utilizeaza un geoeompozit de drenai. sporirea capacitatii portante a'terenului pe care se construieste depozitul. Filtrare Se pot utiliza: •. de drenaj Pentru protectia etansarilor realizate eu geomembrane se folosesc in general geotextile netesute de grosime mare..)~~~~".diIB 236 ~4 Figura 10 ....~~ /~ .II ale materialelor eosintetiee in eadrul unui depozit de deseuri.. . . / Oe~nlOt de ummate- G. Armare -GDolill~l.. " .. Problema armarii apare in urmatoarele situatii: realizarea unor taluzuri abrupte.o».36 este prezentatii structura sisternelor '. geogrile mono.

conditiile critice de colmatare... .•• AAb~'i~ ....a'... La toate materialele geosintetice se va verifica compatibilitatea starii de eforturi si deform alii ell proprietatile mecanice ce asigurs comport area materialului in suprafata . . LIA Wi. In cazul In care materialul geosintetic protejeaza 0 structura de drenaj.. . Se vor avea in vedere parametri cum ar fi: concentratia.~~11 St'~f ~ "ri ~~.C-OlII-Cmb. pH-ul.I. Trebuie asigurata stabilitatea generals a sistemului de etansare ..r~~.i~i£.m.cI.'I: - (. .. H. . comportarea la solicitari mecanice fiind definitorie .'~ _11·... ca si compatibilitatea chimica: a materialelor.. ::r. ...._ -!I ~ ..7. o c ..~.1. . protectie)...•.\ 10.. ~.-~"\.. ....~: :~ .. ~ .:.:-o:-£( ._.:o.jllrl"r.:~" [t •• __ .4.. Figura 10. •••• ! f·······i~ -! ~ " ~~'1<}····~t.. pe pante .--<:) .. Criterii de alegere a materialelor geosintetice utilizate la depozitele de deseurl Criteriile se refera la materialele (etansare. drenaj.diferite fan .35. : '8':1 _. _.. __ ~_ •••••••• _---_ •••• _. (.'i:...drenaj de bazii la depuzite de deseuri industriale in diferite fiin Criteriul fundamental este asigurarea unui strat suport corespunzator structurii de etansare utilizate. 238 239 .. temperatura lixiviatului...••• _'•• _ :~ .... In caz de incertitudini se pot realiza incercari de compatibilitate chimica pe term en lung.l'II.sunt prioritare caracteristicile de free are ~I comportarea la tractiune.\tARl!: .:-tlli'(' I i i ! de poe atll.7..: . prezenta solventilor.7... Structura sistemelor de etansare . Materiale geosintetiee utilizate ca strat suport :. t:...• . ..tII U"Dt'[ .36.4......JJ:lh16U1"II~ Figura 10.. .J-. "" .Ii . Materiale geosintetice eu functie de etansare t-:LVL'r. '\... . l .. :E .Ic~lil ·IQC.1 protectie . • Z b H M'=" ....~~01m.'!11 _ c " ! .HAI"f_~'\lt r.)..uw-ouJbraAIi.. I~~ ::&.h"". Structura sistemelor de etansare ~ drenaj de baza la depozite de deseuri menajere in. 10.••.:. se iau in considerare criteriul de filtrare.4. A.'..J:lM'~ . utilizate pentru functiile rnajore ><I~~:V. a hidrocarburilor etc...::!. I ! l1'. de dr1)II~J (d. m "uh ('Ulof.--.Un --- "L~ :c.rr- .exigentele de natura mecanica primeaza fata de cele legate de compatibilitatea chimica.:1":~b ~j:'~~ ~~..'~II\i. respectiv asigurarea unei protectii suficiente....t\·~ ...::::~ I ! j-"~"~ ~ I.drenaj de suprafata si posibilitatea de a se adapta la tasari diferentiate..\U..USTRIA ··fII ....~Nn_~~'LL.. td""""~ .i.. Criteriile de alegere si dimensionare se diferentiaza in functie de pozitia materialului in cadrul depozitului: la baza depozitului criteriile fundamentale sunt compatibilitatea chimici si perfonnantele mecanice in conditiile si pe durata de exploatare.'It .:: 10.n'~ li:arJ .'J!~ IT.. _..' HHfft Argil... .2.. . . .

a punctelor singulare etc.7. Dupa instalare.u~z~::ctele singulare reprezentate .. vant violent. materialele se vor se vor lesta pentru a nu fi antrenate de vant ~i se vor acoperi cat mai repede pentru a evita degradarile datorate raze lor UV. conducte etc. Punerea in opera a materialelor geosintetice utilizate la depozitela de de§euri Pentru punerea in opera a materialelor deseuri este necesara realizarea unui "plan" Imbinarilor (sudurilor). [inand cont de geometria tehnologia de montaj.. iar I!niile de .. conditiile critice de colmatare.~i .3.:. Planul serveste si pentru fost reparate. de \e~l:. se rea I· izeaza~ as tfel incat sa se asigure conhTIllltatea sisternu de etansare . 10. . intemperiilor.. Nici un material geosintetic nu va f introdus in lucrare in conditii climatice nefavorabile (ploaie.. Pentru detenninarea cerinjelor referitoare la materialele geosintetice (cu exeeptia geomembranelor) utilizate la depozite de deseuri solide se vor apliea prevederile standardului SR EN 13257:2000. treceri.:. asamblare se pozrtioneaz t ncoreaza in transee de ancoraj Geosinteticele asternute pe pan e se a dimensio~:~eo~~~. geosintetice la depozitele de care sa perrnita localizarea lucrarii . Materiale utilizate eu functie de drenaj Pentru dimensionarea .. ca ~i Incercarile ce trebuie realizate pentruevaluarea conformitatii materialelor. acestea se refera la rezistenta la intindere a imbinarilor. In anexa (i sunt prezentate cerintele UE referitoare la materialele geosintetice utilizate cu diferite functii. In anexa 7 sunt prezentate detaliile referitoare la modul de evaluare a durabilitatii materialelor geosintetice utilizate la lucrari de constructii..i alegerea materia:lelbr din cadrul componentei de drenaj trebuie avute in vedere: debitul de fluid eforturile meeanice impuse structurii (rnentinerea capacitati] de drenare sub eforturile aduse de structurile de deasupra). In jos. caracteristicile de frecare si rezistenta la foe)..7. [n standardu] mai sus amintit sunt precizate Tn plus caracteristiei relevante pentru anumite conditii de utilizare (in cazul depozitelor de deseuri solide. rezistenta la poansonare statica. 240 241 . 10.4. zapada.i eu lichidele transportate. i : .. compatibilitatea ehimic.drenaj.5.de.-..i e sensul irnpus de d Iocalizarea defectelor care au Pe pante derularea materialelor se va face de SUS. Operatiile de manipulare vor fi reduse la 'minim pentru a evita deteriorarils. a de-a lungul liniilor de cea mal mare panta. temperaturi extreme).

.. d ar . .polirnerul constituit din repetarea unui singur tip de urntate monomenca. . .0. Unele proprietati fizice foarte bune ca de exernplu rezistenta la agenti chirnici si rezistentele mecanice depind foarte mult de metoda de fabricatie respectiv de tipul de catalizator folosit pentru polimerizare.3 atm.ezultat din polimerizarea Material plastic termorigid .1 contine ca ingredient esential un polimer sintetic cu rnasa macrornoleculara . _. '.. m ~re ~I.pclimer sintetic cu structure liniarf format numai din C si H si eu un numar oarecare de ramificatii. 300 "C. !"ooomer .. Polietilena de densitate mare. la presiune de 2 .cornpus macromolecular obtinut in reactia de polimerizare prm inlantuirea unui numar "n" variabil de mole cu 1e d e monomer. Pollmerlzare . ceea ce da nastere la maximum de cristalinitate (cca. Material termoplastic .910 .materia lul care in stadiul finit este solid .941 . catalizatori etc. obtinfmdu-se polietilena de medic '. . 0 m structura pohmerului. Pollmer .1 este cea mal. liniara are relativ nurnai cinci ramificatii laterale la mia de atomi de carbon. 242 243 . • _ Po~imer . .familia de polimeri obtinuti din olefine pure (cu polietilena.e ranforsate .materiale plastice care au inglobate fibre ~au te~atun ~e le confers proprietati de rezistenta mult superioara celei a rnaterialului plastic de baza.940 iar cea de inalta densitate 0. Polietilena de joasa densitate poate contine in structura 15 la 20 ramificatii la mia de atomi de carbon. . Homopl~li_me r . care " sta d'lUI de preparare sau prelucrare este fluid. Notiunea se poate atribui formarii de cristale solide cu 0 forma geometrica definitii. rmca umtate care se repetii . adezivii.>1 1nalta densitate (PEMD.. In funcrie de densitate si sistemul de polimerizare este obtinuta prin polimerizarea etene i in diferite conditii : la presiune mare de 1000-2000 at si temperatura de 100-300 "C in prezenta oxigenului molecular sau a unor peroxizi ca initiatori _ obtinandu-se polietilena de joasa densitate (PE.Ma~erial plastlc (masa plastid) . a carei masa moleculara este un multiplu a celei din substanta originala.ale plastic. .produs macromolecular rezultat concornitenta a doua tipuri de monomer distincte: .Copolimer .forma de structura moleculara a u nor po I" _ 1men care arata 0 st.ereoregul_a~l. Macromoleculii . . Pulletilena PE (-CHt-CHt-)1l .este polimerul cu structura 'In deusa diImenSJUm. PEID) Polietilena este un material termoplastic. se Inmoaie in jurul temperaturii de 115 "C ~l devine casant la ternperaturi sub -25 "c.numarul (mediu) de unitati rnonomerice mtr-o rnacromolecula .926 . .reactia chimica prin care moleculele unui monomer sunt legate intre ele pentru forrnarea unei molecule mai mari.TD) . Conventional nu sunt considerate materiale plastice: cauciucul. .molecula gigant de dimensiuni coloidale . in care rnonomerii olefinici constituie partea principals.0. Polloleflne .ANEXA 1 TIPURI DE POLIMERI Deflmtli . !erpolimer ~ produs macromolecular trei tipuri de rnonomeri. rezistente la acizi chimici marite. elastomerii sintetici fibrele vopselele.Ocompactitate a catenei moleculare. din polimerizarea a . Polietilena de joasa densitate are densitatea de 0. liniar.rnolecula capabila de a reactiona cu molecule identice sau diferite pentru a forma poli Imen.tate~I..85 %). In iar f~rmarea se fac~ In general prin ciildura ~i presiune. care se descompune I~ temperatura de cca. Grad de pollmerlzare .materialul plastic care poate f transform at intr-un produs infuzibil si insolubil cand este supus caldurii sau alter mijloace ca : radiatii.965. printr-un mijloc oarecare de form are sau extrudere. polipropilena) sau pornind de la copolimeri. Copolimerizare . aceasta neregularitate dand nastere Ia cristalinitate mai redusa (50 . Ma!eri. datorita caracteristicilor sale de curgere.polimerizarea in cursu I careia se obtine un copolirner. Cristallnltate " . " .925 cea de densitate medie 0.0. care poate avea ~l ramificatii laterale de catena. 95 %) precum si rezistente mecanice. ' .materialul care mai mult sau mai pLL\lI1 poate deveni moale prin incalzire si se poate intari prin racire intr-un domeniu de ternperaturi caracteristice acestui material plastic si care In stadiul mon le este capabil de a lua forma dorita. sau la temperatura ~i presiune obisnuita in prezenta catalizatorilor.

Proprietati e co '11 t za t1exibilitatea la ternperatun di t eele doua re obtinerea de toll • . care permit 0 eventualii vulcanizare. de mare) la un contimit mare de clor mare Copollmer Izobutl enaI leeular 'I ~ i 2 % izopren. Produsele cu un continut peste 45 %clor au 0 rezistentii' la flacari. _ prin faptul c3.eopolimer . rezistenta la ~oc.polimer cu structurii spatiala neregulatii in ale ciirui (-CHl. PP sindiotacticii . . rezistenta la tlexiune mai buna. . fabricat . stabilizatori pigrnentt ~u_ fl Ja~.. preCUITI ~i 0 rezisten!ii mai buns la ciilduri si la agenti chimici.polimer cu structurii spatialii regulatii. d este stabil tata e aelZ1 . acetat de vinil.se obtine din etilena i ~I . bi l in functie de rapol Ll ietatil polimerului sunt vana 1 e m runc] . esten. Copolimer . In 'II ' tilena acetat d ~ van EVA . . (Ill genera I pe b a za de 'I un copolirner ester al acidului acrilic . aceasta forma are un grad de cristalinitate mic si 0 densitate mare. ~ PESC ~i sulfonarea partiala a polietilenei. si este utilizata pentru plastifianti.. prin c lorurarea ciirui lanturi macromoleculare succesiunea unitii!ilor structurale elementare se repeta constant de-a lungul lantUlui in pozitie al ternantii . 0 rezistenta mica (comparativ cu EtlJena-propilena_dlena terpnlimer EPDM. PolietHena cloruraHi PEC . Acest copolimer se caracterizeaza la actiunea razelor ultraviolete. de etilen. rezulta din arnestecuri de po~imer C.. joase.ev1l1e . . Pohelorura de vinil po I' irner obtinut . ! Copollmer e . saturatii.polirner sintetic obtinut pnn I CI "in rezenta peroxizilor organici. _ a I 40 poate obtme 111 orma n c . Policlorura de vinil supi "d I I idrie In ceea ce pnveste d gaJare de aCI c or 1 . 11\1 Ia foe PVC se caracterizeaza comportarea ' . se autostinge.CH . amestec ilic)bitum I . nesaturate ale izoprenu ui. Polimerul se polimerizarea clorurii de vinil p if 't' i este sclubil In cetone. instabila degradandu-se Cll e . _ realizarea de geomembrane ell sau tara armatura. si hidrogen.copolimer obtinut .vI~1 eXI. ceea ce 0' .polimer liniarii. Iantul macromolecular cuprinde duble legaturi nesaturate.75 %). Copollmer s re . 'I t1 ibi Iii.polimer cu structurli unitatilor structurale formii are un grad de eomponente care In u~I~. Lantu macrorno din 98 Yo izobuti ena ~ I ' Ii permite vulcanizarea. format numai din continand un radical metil lantul In ale policlorura rea I'izarea de geomembrane este uti lizat adesea In arnestec Cll PolipropHena carbon (CH3). " contine .aceastii cristalinitate ~i 0 densitate mai mica.lI de.CH3 J Pentru sintetie. derivati t' ~ 'gidii sau plasti Ja a ~1 . Polietilena clorurats poate fi vUlCanizata eu peroxizi. ciirui lanturimoleculare succesiunea elementare respecta aceea~i ordine. 'd izi baze ~i alcooli pana a . PP atactica .ea d luI de elasticitate. cu structurii In functie de asezarea radicaJiJor metil in raport cu macromolecular se Intilnesc urmatoarele trei tipuri de polipropilenii: PP izotacticii . 'I' • ecial pentru fabricarea ' tiren si este uti rzat 111 sp pornind de I a suren 'i butadiena: biturnului aditivat.blt um ECB . propilena ~i un monomer diena. Polipropilena homopolimer in comparatie cu poJietilena se caracterizeaza ca avand rezistentii mai mare la intindere. PP (-CH2-CH-)n . mo 11 f f I sit pentru Copolimerul EV A poa~e 1 0 0 adaos pentru a obtine biturn-polimer. ' A i lanturi macromolecuJare succesiunea unitiitiJor structurale nu respectii nici 0 ordine." I. Policlorura Terpolimer pe baza de etilena. Acestj polimeri pot avea proprietati de elastomeri la un continut de 30 _ 40 % clor. . modul superior. de vinil. legaturi 244 245 . W izopren (caucluc i h u til) . sau ca spatiala regulatii in ale Polletilena sulfoc lata nrur . lSa la ~ctillnea caldurii peste 160 C . () 'd ' halogenati. intretine ard~rea.) " .SO "C. polietilena) Un dezavantaj al polipropilenei este la actiunea razelor llitraviolete.polimer etilenic'. printr-o rezistenta foarte buna ' stl 11 butadlen st iren SBS . etc" a:. bT ti etc. CLl care se obtine prin substitlltia atomilor de hidrogen de pe catena liniarii a poJietilenei eu atomide clor. sau proprietiiti termoplastiee (rigiditate (68 . .

* SR EN 965'1999 PGresmnJ ~tabl!lte.1999/CI :2000 .Geotextile a epruvetelor 246 * SR EN 964.i~ii pregiitire 12. *SR EN 964 I. 14. inrudite. etoda de or In IVI uale dill produse multistrat 0 ~ subterane 0 Standardele 247 . SR EN 13252:2001 inrudite. Incercarea E~antionare 0 la sisteme control a eroziunii si produse lnrudite. e ermmarea rezrstente] la S CI epruvete Delft) . impuse pentru utilizarea la constructia de canale SR EN 13256:2001 .CallClUc vi' sfasiere pe e u canrzat. Caracteristic de drumuri si a1te zone de tratic Caracteristic inrudite. ~i produse de drenaj si produse de 9.Strahm mdlvlduale .Materiale It'. TAS 2921-76 . sta~lere a foilor tlexibile di teri 1 . ST AS 5886-68 .G .. e ermmarea rezlstentei la ST AS 633 _ l~ ma ena e plastice . Lucrari de hidroizolatii Dt I. 5. Detenninarea ST AS a ~pere a trac!lUne 403011. Determinarea masei foilor si impuse pentru utilizarea la sisteme 25.79 . roduse textile tesute ' rezlstentei si a aillngirii 1 I'. 999 . p astrce.. 29. (incercarea pri: C~d~.:e ~antalo. sfa~lere pe epruvets rni '( . Deterrninarea rezistentei 4 . SR EN 13254:200 I . Caracteristicile Caracteristicile . STAS 6139-86 . 2. ennmarea rezistentei la 0 tractiune pentru imbinari/cusaturi prin metoda benzilor late 19. STAS 6127-87 _ oM' e . * SR ISO 10318: 1996 . . actiunea agen!ilor chimici .n~dlte.Geotextile sprijin 24.Geotextile impuse pentru utilizarea la constructii . SR EN 13251 :2001 . pentru utilizarea la constructii (cu exceptia cailor ferare si a asfaltului annat) SR EN 13250:2001 .Geotextile si prod use inrudite.Geotextile i rod • grosimii la presiuni stabilire P t 1 p ~~e I.Geotextile.Geotextile si prod use inrudite. ar ea . inrudite. SR EN 13249:2001 .Geotextil' ~i rod '.Constructi' "I' . * SR EN 918:2000 . 7.Produse Ie til D ' STAS 6143-85 P x ue.Geotextile prin incercarea in sol * SR EN ISO 12236:2000 Metoda de ingropare lncercare ile ~i produse inrudite. CIVI e: mdustnale ~I agrozootehnice. eotextile ~I prod use J dit D masei pe unitatea de supraf tnru I e. pe~t~~ar~~i~~I. Determinarea rezisten!ei la ST AS 403~~~. Caracteristicile 28. unghiul~rii ~i semiluna _' Cauciue vulcanizar D termi . sr netesute. Vocabular Incercarea la tractiune a benzilor la late 18. eterminarea 15 *SR aja .I: 1999 . SR EN 13253:2001 . Determmarea densitiitii (rnasei 16.Geot til Determinare grosimii la " . Partea I' M etermmare a grosimii straturil . . a rezistentei microbiologice . de determinate 20. d' a presrum stabilite.Geotextile Standarde euro ene 1internatlunale ado tate ca standarde romane 10. i!e impuse la constructia de cai ferate 23. Caracteristicile I I. Caracteristicile fundatii ~i structuri Caracteristicile Caracteristicile externe de din parnant. Partea I: Straturi individuale . Determinare 13. . eo~e~tJ!e ~I produse inrudite. '" SR EN ISO 10321: 1999 ~ Geotextile.Geotextile la depozite cu asterisc si constructii ~i produse de deseuri sunt preluate SR EN 13257:2001 inrudite. solide prin traducere.Geotextile ~i produse inrudite. ex I e ~l produse inrudite. di iduale di . etermmarea grosimii . irnpuse impuse pentru pentru utilizarea utilizarea marcate la tuneluri . * SR ENV ISO 12225 :2000 . de perforate statica (Incercare CBR) 21. EN ISO 9863-2: 1999 .Geotextile ~i produse impuse 22. '"SR ISO 10319: 1999 ~ Geotextile.n. 17. SR EN 13255:2001 .Matenale plastice Det . 6.~:~~eui~~n~lte. . ST AS pliicilor 7201-65 .erml1lare~ Impenneabilitiitii ~.ANEXA2 STANDARDE ROMANE I. atenale plastice D term i . use inrudits de si impuse pentru utilizarea la constructia de rezervoare ~i baraje 27.Geotextile impuse pentru utilizarea (protectii de mal. p • . volumice) ~i a densiUitii relative as Ice.Geotextile ~i produse si produse inrudite. 3. peree) 26. Detenninare grosimii I '.Materiale 1. 9 80 . 8.

..Iww ww o~ zz ww .U w Z e.. a ANEXAJ STANDARDEEUROPENE I.lJ.... :::l W W o 0:: o ~ a ~ l- II) 00 00 00 0000 ~~!!!(!l .'" NN M..I ZZ z w Z NN N'" "IN -e .. NO') ~<:"'! zzzz t:: u zz lJ..IlJ.! " c: OJ .. .IlJ. "'''I 248 249 ..

'" o "' N tn 251 .'" '" 250 ..

7. Metode de testare a rigiditii!1i fesaturilor a 20. 01593-99 Specificatii pentru foliile si rnembrane]e din PVC nerigide -ANEXA 4 STANDARDE ASTM I. 6. la gaze a D2122-98 Metoda de determinare a dimensiunilor conductelor din materiale termoplastice 10. D1790-99 Metode de testate prin impact a fragilitatii temperaturii a membranelor din material plastic 18. 02136-94(1 ~98} Metode de testare pentru [esaturile impregnate incercarea la indoire la temperaturi scazute 24. utilizand materialelor ale 16. 01987-95 Metode de testare pentru colmatarea biologicii geotextilelor sau f ltrelor formate din pamant si geotextile 21. 8. 01693-01 Metoda de testare pentru fisurarea dill actiunea factori lor de mediu a materialelor plastiee dill etilena 15. 02102-96 Metoda de determinare a contractiei 01424-96 Metoda de determinarea rezistentei la sfasiere tesaturilor cu ajutorul aparatului eu pendul (Elme~dort) DJ 434-82(1998) Metoda de determinare a permeabilitii!ii filmelor si foliilor plastice fibre lor textile si racordurilor 9. 22. 01204-94 Determinarea modificarilor dimensionale lineare a folii lor tennoplastice nerigide sau membranelor la temperaturi ridicate 01238-01 Oetenninarea indicelui de termoplastice prin extrudarea plastomericii 01388-96el topire prin materia le 01822-99 Metoda de determinate a energiei de impact necesare pentru a produce ruperea materialelor plastiee si a materialelor de etansare 01938-94 Metoda de determinare a rezistentei la propagarea une i fisuri a filmelor plastice si foliilor subtiri prin metoda sfasierii unice a 19. I3 . 01505-98 Oeterminar~a densitatii materialelor gradientului de densitate 252 253 . 4. D 1598-97 Metoda de determinare a timpului de cedare a conductelor din material plastic sub presiune interna constants 01004-94a Oetenninarea rezistenjel membranelor din material plastic la sta~ierea initiata a foliilor si 14. 01709-01 Metode de determinate plastice prin metoda sage!ii a rezistentei la impact a filmelor 2. Determinarea pierderilor volatile din materialele metode cu carbune activ 5.12. 02240-00 Masurarea rigiditatii cauciucului cu durornetrul _ 11. D 1435-99 Deteriorarea materialelor plastice datoritii expunerii la aer liber plastice prin tehnica 23. D 1777 -96 Miisurarea grosimi i materialelor textile datorate 3_ plastice ~ fisurare 17. DI 042-01 a Metoda de determinare a modificiirilor dimensionale materialelor plastice in conditii de exploatare accelerata 01149-99 Oeterminarea degradani superficiala datorata ozonului 01203-94(1999)el plastice.

• d . din materiale plastice' aze: e prOlectare pentru conducte D2992-01 Metod-a db' 0 lmere a b e . 43.96 Metode de detemlinare masei p e l-t'" _. materiale plastice prin i_a caractenstlcllor ncarcare ClI pJatane paralele 37. 02837-01 Met o d. 04551-96 Specificatii pentru membrane tlexibile din PVC folosite la rezervoare de apa 47..J e eonmare a rezistenlei rna ena elor plastice ell pendulul Izod concentrata 41. 0413-98 Metd dd . t .ll pentru conducts 40 . termopJastice si a elast'l caucluclIlllJ vulcanizat omen or tennoplastice . Metoda accelerata pentru realizarea in aer liber a incercarii de a materialelor plastice utilizand lumina solara 29. -. 0256-00 Metoda de d t .rezlstentei la sta. 04158-01 Ghid pentru determinarea rezistentei materialelor textile (abraziune uniforma) la abraziune a 26.i 36.i racordllrilor term 1 . 04491-99a geotextilelor Metode 32. 45. a lungimii materialelor 44. 04355-99 Metode de testare pentru degradarea geotextilelor datorata expunerii la razele ultraviolete si apa (aparate tip xenon -arc) 40.. 0226 I ·96 Metoda de d t . pent~ conducte si racardl!~i din _ . 04354-99 Procedeu pentru prelevare vederea testarii de probe din geosintetice III 27.lmll tesatunJor . D4439-01 Terminologie standard pentru geosintetice de determinate a permitivitiitii la apa a a 30. 03774 .. . CI Ica. D3776-96 Oeterminarea tesaturilor 35. 04437-99 Metode de detenni~are a int~gritii!ii sudurilor realizate pe santier pentru imbinarea foilor flexibile de geomembrane din polimeri 42. condllctelordin 38. 04533-91 (1996) Metode de determinate geotextilelor pe probe trapezoidale a rezistentei la sfasiere a 33.. a a. lesatunlor prin metoda Cll pr b. e enmnare a . bazate pe diametrul teri ex enor di I" _ n po letdena.. programele '.Intindere . 04595-86(200]) Determ inarea proprietatilor geotextilelor pe probe eu liitime mare de intindere a Determinarea efectelor temperaturii asupra stabilitatii 34. a rezistentel la impact op astrce cu ajutoni] unui berbec 02447-01 Spe T t" . urntatea de suprafala (greutatea) a 0412-98a Metoda de testare a .1 80.d .a~el e prOlectare hidrostatice de stlcla rasim temlOplastlce annate ell fibre 03773-90(l996)el [esute M d eta e de deteoninare 31. 02444-99 Metod. D4545-86( 1999) Procedeu pentru determinarea integritatii sudurilor realizatein labrici\ pentru imbinarea foilor flexibile de geomembrane 46. la impact a 39. 04364-94 deteriorate 28.iere a constanta de tractillne) 0a esprcata (apararu] eu viteza 02412-96a Metoda de determinare .db' a Imere a b ae .d d a e etemlinare .adeziunea la straturi tlexibile p atl or matenalelor plastice 254 255 . o e e etermmare a pro riets '1 . condllcteJor . . . D4594-96 geotextilelor 48..d .25.

04873-01 Ghid pentru identificarea ' depozitarea I '1 ru oun or de geosintetice si a probelor 56. _.~t . t.. D5397-99 Evaluarea rezistentei la fisurare din factori de mediu a geomembranelor din poliolefme utilizand incercarea la sarcina de tractiune constanta 69. a rezistentei la impact a probelm Cll ajutorul metodei Gardner a rezistentei materia leIor Metode chimici de evaluare 59. 111 ~Ian p~ unitate de suprafata a geosinteticelor e~ea J itatu gradientului constant pnn metoda 51. 048. rigide de materiale plastice D543-95(2001) plastice la reactivi 71. d nn meto a 58. ~e:~~:e8. geomembranelor :.. 04833-00 Determinarea rezis t entei. 04632-91 (1996) Metode de testate . I . pentru ~eterm inarea rezistentei la ere :. D5084-90 Masura rea can ducti . 04885-0] Oeterminarea probelor benzilor late rezistentei irnbinarilor a geotexti lelor ' :..'1 . 65.49. 05199-01 Masurarea grosimii norninale a geosinteticelor Determinarea masei pe unitatea de suprafata a 63. 05141-96(1999) Metode de determinare a eficj ente i de filtrare ~i a debitului printr-un geotextil utilizat pe ecran de retentie a turbiditatii utilizand pamantul din amplasament 62. Ia poansonare .05261-92(1996) geotextilelor esc hideri aparente a pori lor geotexti lelor I em de evaluare a respectarii cerintelor impuse 64. D5494-93( 1999) Oeterminarea rezistentei la poansonare a geomembrane lor prntejate si neprotej ate Cll geomembranelor p. bili ~ . .e 57. uctivitatii hidraulice a materi I I poroase saturate utili izan d un permeametru cu pereti flexibili a e or 1 60. D5323-92(1999) Metode de determinare a modlllului deformatie de 2% pentru geomembranele din polietilena secant In geotextilelor 68. rupere prin smulg . 0471-98el Metod e d e d eternunare a pro ..p . 04886-88(1995) D e t ermmarea .1 a a ungiru geotextilelor 50. cauciuc _ Efectullichidelor pne ap or matenalelor 52.. D5l 0 I-? I Deterrninarea potentialului de colmatare geotextil ... rezistentei lb' geotextilelor ( h~ ti b . a a raziune eu ar re a razrva sau metoda blocului) a 70.s\:~:~e~etode .i manipularea 66. .geosintetic prin metoda forfecfiri i directe 54. dill 61. 05322-98 Proceduri de imersie pentru evaluarea la lichide rezistentei chimice a geosinteticelor 67. 05420-98a Metoda de determinate plane. a geosinteticelor la fluaj din tractiune. _ 04716-0 I Metoda de incerca re pen t ru d etermmarea .1 produselor inrudite 55. 04751-99aOetermlnaread 53. D5493-93(1998) sarcina 72.pam an pnn metoda gradientului variabil a sistemului Determinarea permitivitiitii geotextilelor sub piramida 256 257 . .84-96 Determinarea rezistentei realizate prin coasere sau termosuda. . D5321-92( 1997) Oeterminarea coeticientuilli de frecare teren geosintetic sau geosintetic . D5262-97 Metoda de evaluare a comportarii lara [ncarcare norrnala.

82.73. debitului 89 D5887 99Metode de test are pen tru masurarea . :~etoda terrnica diferentiala la Inalta preslllne 5 2001) Ghid pentru selectarea metodelor de testare pentru 88. miezului line! Metode de testare pentru evaluarea sudurilor cu . . ti Ie realizate din poliolebne pnn : ducere a oxidarii la geoslllte Ice . 'rea indicelui . D5819-99 Ghid pentru selectarea metodelor de testare evaluarea experimentala a durabilitati] geosinteticelor 85. D5641-94(2001) vacuum 80. D5818-95(2000) Metode de prelevare a probelor pentru evaluarea defectelor din instalare de geosintetice 94. . d fluid prin geomembrane pentru determinarea transportu UI e aplicatii specifice ..testare geocompozitelor bentonitice 91 pentru a dispersiei de negru de Ia intindere multiaxiala a Cll printr-un t pere.1 D5628-96 Metoda de determinare a rezistentei la impact a probelor plane. groslmll. D570-98 Determinarea 81. geocompozit bentonitic saturat folosind penneametru flexibili 90. D5888·95 Metode de .D5747-95a Ghid pentru geomembranelor la lichide evaluarea rezistentei chimice a 93 D5891-01 Metode de testare pen t ru . D5596-94 Metoda de evaluare microscopies fum in geosinteticele poliolefine 77. geocompozitelor bentonitice pen t III controlul cali\~L\ii In etuva a geomembrane lor d e t enmna. componenta argilcasa a unui geocompozit bentonitic Deteriorarea din 83. D'i884-01 Metode de testare pentru st~~iere a geomembranelor ranforsate detenninarea rezistentei [a M t de de testare pentru determinarea limp_ullil de 87. urnflare a componentei argiloase dimtr-un geoc ompozit bentonitic . D5496-98 Metode de efectuare pe teren a incercarii la imersiune a geosinteticelor 74. . D5514-94(2001) Detenninarea rezistentei la poansonare geosinteticelor prin incercarea hidrostatica Ia scara mare 75. D5721-95 Determinarea poliolefine absorbtiei de apa a materialelor imbatranirii plastice 05889-97 Metode de testare . D5886-9 ( I . 06072-96 masurarea . 05970·96 . D5993-99 Metode d e les t are pentru geocompozitelor bentonitice 96. pierderea. D5994-98 Metode pentru geomembrane texturate 97. rezistentei de conductivitate a 86. D56I7-99 Determinarea geosinteticelor 78. rigide de materiale plastice prin metoda sagetii Metode de control a sudurilor geornembranelor cu stocarea ~i transporrul 79. D5567-94(2001) Metode de testare a coeficientului hidraulica (HeR) a sistemului terenigeotextil 76.. de D5890-01 Metode de testate pentru 92. Ghid pentru obtinerea pro bid or e geoc ompozit bentonitic e 258 259 . D5885-97 ~ o~ . geotextile I or d a t on·c e xpunerii In aer liber a masurarea masei unitare a 84. D5820-95(2001)eI canal de aer pentru 95. de lichid ..

06392-99 Metode de testare pentru realizate folosind metoda sudurilor geomembrane lor neranforsate sudurii term ice Ghid pentru selectarea. a 105. c hiirm ice a geotextilelor 100. geosintetice Metode de testare a rigiditatii saltelelor antierozionale rnierbate din 103. ·06461-99 retentie a turbiditatii 117. . 06636-01 Metode de determinare geomembrane ranforsate a adeziunii dintre pliurile unei 260 261 . 06388-99 Iichide Oeterminarea propri~tatilor comportarii pe pentru materialele utilizate la ecrane de 06495-01 bentonitice Cerinte referitoare la incercarile pe geocompoziie testarea sudurilor . jupuire a geoconjpozitelor bentonitice intertesute .. 06389-99 la lichide . m:to de Ior de testate 112. . geomembranelor bituminoase prefabncate Specificatii 11 6 . meta d e Ior 115. 120. 118. 114. 06454-99 Ghid pentru analiza eomponentei argiloase geocompozit bentonitic pentru detenninarea compatibilitiilii la lichide a unui chimice pentru 102. 06214-98 Metode de testare pentru determinarea integritiitii sudurilor realizate pe teren folosind metoda sudurii eu solvent 104. 110. 119. 06364-99 Metode de testare pentru detenninarea term en scurt la compresiune a geosinteticelor ] 07. 06141-97 determinarea integritiiti i 111. 0638-01 plastice 109. 06241-99 Metode de . 06088-97 margine 06102-97 Ghid pentru punerea in opera a drenurilor compozite de 99.. D6497-00 Ghid pentru conexiu~i mecanice elernente de traversare si structun la a Ie geomembranei ell de tractiune a materialelor Ghid' pentru evaluarea rezistentei chimice a georetelelor la . d eterminare a rezistentei . 06140-00 Metode de detenninare a adsorbtiei de asfalt a produselor utilizate la imbraeiiminti asfaltice pe intreaga latime 101. Ghid pentru evaluarea rezrstentei . 06243-98 Metode de testare pentru detenninarea rezistentei la forfecare a unui geocompozit bentonitic folosind metoda forfeeiirii directe 106. D6496-99 Metode de testare pentru.98. 06365-99 Metode nedistructive pentru geomembranelor folosind testarea cu seiinteie 108.testare pentru determinarea poansonare a geotextilelor ~i produselor inrudite rezistentei la tru determinarea comportarii 06454-99 Metode de testa~e ~ena saltelelor antierozionale termen scurt la· j compreslUn geosintetice Inierbate de incercare pe din D6455-99 Ghid pentru alegerea. 06574-00 Metode de testare pentru d e t ermmar ea transmisivitatii hidraulice (in plan) a geosinteticelor 121. 06434-99 geomembrane flexibile din polipropilena 113. Ghid de instal are a geocompozitelor'bentonitiee . 06213-97 Iichide Ghid pentru evaluarea rezistentei chimice a geogrilelor la .

0746-98 Determinarea prin impact a sensibilitatii materialelor plastice si elastomerice la fragilizarea datorata temperaturii 130. D751-00 Metode de testare.a tesaturilor impregnate 131. trieotate circular utiJizate 128. F904-98 Metode de comparare a rezistentei .iegiitu~ilor sa~1 a adeziunii pliurilor pentru produsele laminate realizate din materiale flexibile 136. D6638-01 Metode de testare pentru deterrninarea fortelor de legatura intregeosintetice folosite eu rol de ranforsare I?i bloeuri modulate de beton 06685-01 Ghid pentru alegerea metodelor de incercare a tesaturilor utilizate pentru beton D6693-0 I Metode de testare pentru deterrninarea rezistentei la intindere a geornembranelor neranforsate din polietilena I?i a geomembranelor flexibile din polipropilena D6706-01 Metode de testare pentru smulgere a geosintetieelor din pamant D6707-0 ISpecificatii pentru geotextile pentru drenaje de suprafata miisurarea rezistentei [a 135. 0792-00 Determinarea greutatii specifice (densitatii densitatii materialelor plastice prin disloeuire 132.' 'E96-00 Metode de testate materia Ie pentru transmisia vaporilor de apa la 123. 126. D6637 -0 I Metode de testare pentru determinarea rezistentei intindere a geogrilelor pe 0 nervura sau pe mai multe nervuri la 134. G 154-00 Ghid pentru utilizarea aparatului euI . 125. 0696-98 Determinarea coeficientul de expansiune terrnica lineara a materialelor plastiee Intre -30°C si +30°C eu ajutorul dilatometrului 129.122. G155-00 ae 1 Procedura de utilizare expunerea materialelor nemetaliee a aparatului cu xenon pentru 124. 127. 0814-98a Metoda de determinare a proprietatilor Transmisia de vapori de lichide volatile 133.lumina fluorescenta pentru expunerea la UV a materialelor nemeta Ice 137. 0882-0] Metode de determinate foIiilor subtiri din material plastic a proprietatilor relative) si a cauciucului _ de intindere a 262 263 1 .

terenlgeotexttle geotextilelor . rezrstentei . USA) (vezi la filtrare prin incercari de eurgere sau sistemelor Colmatarea biologics a geotextilelor (1987) (vezi ASTM D1987) ASTM D5617) OM5 (a) Incercarea la tractiune constanta a rasinilor poliolefine (NCTL) sau a geomembranelor( 1992) (vezi ASTM D5397) GM5(b) Incercarea NCTL intr-un singur punct a rasinilor poliolefine sau a geomembranelor GM5(c) Incercarea la tractiune constants a sudurilor D5493) ~~3 Deteri. GT7 Determinarea rezistentei geotextilelor de proiectare pe termen 1 ung a GT8 Filtrarea fractiunilor fine utilizand filtrele din geotextile GeogrUe GGI Rez!stenta la intindere a nervurilor geogrilelor GG2 Rezistenta nodurilor geogrilelor (vezi AS~~36~2~n2~ercarea (vezi AS~~3~~2j:.' . rezis t enteii d e proiectare pe term en lung a pe termen lung a GG4(a) Deterrninarea geogrilelor rigide OG4(b) Deterrninarea geogrilelor flexibile GG5 Metoda de incercare a geogrilelor la smulgere Georetele GN1 Comportarea la cornpresiune a georetelelor GCI Incercarea cornbinata de curgere prin miezuri drenante GC2 Debitul de curgere sub sarcina printr-un dren fitil OC3 Eficienta drenurilor fitil GC4 Comportarea la compresiune a drenurilor de margine prefabricate si a drenurilor plane GC5 Sistemul antierozionale pentru protectia impotriva erOZllLl111 prin impactul picaturilor de ploaie si a transportului de sedimente GC6 Sisternul antierozionale pentru canale de curgere cu v iteza mare 264 265 . de proiectare .ra. 4 Permitivitatea geotextilelor sub sarcina (1991) (vezi ASTM la fluaj din tractiune a geotextilelor (1992) (vezi geomernbranelor poliolefine GM6 Incercarea eu canal cu aer sub presiune pentru sudurile dub le ale geomembranelor GM7 Tratarea accelerata chimice OM8 Masurarea grosimii miezului geomembranelor GM9 Sud area geomembranelor pe timp friguros Geocompozite bentonltlce argiloase a geocornpozitului beutonitice texturate a benzilor de sudura prin metoda fuziunii ASTM D~ig2)fneercarea OT6 Smulgerea geotextilelor .rcarea la fiuaj din tractiune a geogrilelor rigide (1991) GCL! Masurarea umflarii componentei bentonitic OCL2 Permeabilitatea Geocompozite geocompozitelor la fiuaj din tractiune a geogrilelor flexibile (I 991) .o. (GEOSYNTHETIC RESEARCH INSTITUTE.rea geotextile~or prin expunere In aer liber .ANEXA 5 Geomembrane GMI OM2 OM3 OM4 Controlul Grosimea Incercarea Incercarea sudurilor prin metoda ultrasonics de acoperire pentru mobilizarea ancorarii la poansonare hidrostatica la scara mare tridirnensionala la tractiune a geomembranelor PROCEDURIGRI Geotextile pe terrne~~~:erfonnantele OT2.

.

::::::.~:i:~i:~~..::.iTit·~t~~··~p~i·i~·p·i~~·~·~~~·i·······JENfs·O··iJO·58············!:········:··· '" .....·::·::~··'····:::::.st~tic..::::.:. ~:~l ..::..".:=c.-•:..•..'..::.~... .•..-:'_..E·N·"iso·:1·2·95·7~·i·. :'... . .::..:::.::..r .":..:.:. :.c.:: .'.~._L_.c.c. : .:.":"::H:..:...:•• ::....~~...' ~.. ::.·... ::::.:.~..:..-..:.are.: .......:.:.()12~36 ·~[-~~-1I ·1 -••• ·_•• LO••••.::. ::.·::..~LL~~...:..•. .:::..._.c..: .•.. ..·::...::."::::.:.'..c~.::.:::::::::::::.::~.::..1. .•. .:.:..:.•.::::..:.:..re....:":~:. :. .• i .:~: •..•...::.. S H ...:.~ ISO 103 J 9 '.::.::..:.. ·.:.::: :1···· "'' ' ~..... 1 !i·~~~~l....:..:.: ~ (.....c:..:..::.:"..:.~~~..:.:...::::.:.·.::::::..... .:.::.-..:: ....~':'':..•...i:»: .::·.::··::.••.-..:::::::.:: .~~~~:.::'.=...:~.::...._:__:-~::__:~'-....: ~ : ..'~:':.::c.•.·.:.:.:.~ '. :\ .". .:..I''':":.:. .:: -2 ..~i...~:.:.:.:. ::.::.::"":...: .:.: .:.::.:::....::.•..c .: . ·• ~.::::.::...::....::::..·~.··.::.··::.....::.....::.~nta la d~gradari provocate de'!EN •factorii de mediu 'i:: la degradare chimicalENV ·l:~~.•...:•.:!EN'iso"j'o3.::.. ...:.... ::~..~.:::"c.~~::.:.."". •....-.~~.[Penetrare statica (CBR test) Caracterlsticl Decesare pentru functia de tlltrare ~..•:.:.~"I".~..~ ... i l1 .:.':_:__:-:-:__:~'-:-:.:::::::::::.::::.[~ .:.::'.:::......"..~.:.:.:~.:.. J..:::...:.: ..~.:::..:....•.:c...:oc.:.:.~...' . : ::'.t.~: .''':. . .~..•.~· ' ' ' ICI :r::·::...IRezis~enta la tractiune a imbinarilor si ..c.•...:::.~'~.. ••• LO_LO__ ~.: .'.-..test)1). d.....Caracteristicl necesare pentr" f"netia de separan:~ Caracteristici impuse pe tipuri de func1ii Legends: H: impus A: relevant in toate conditiile de utilizare S: relevant In anumite con'ditii de utilizare : II:. ...':...[p~·~·~·~h..-::::...::.:=: dEN ISO 122361 .:.. : sudurilor : ~~ . .....::::::::::.: .::~:.dad...:::..::.::: .: '...l::··:··:·:·:·~·::.·~~~i·l~·~·~·····~···"····~·····~::'·~······-~·.:.•.:~.......:.: .::~::.''''''....::::..c .::::. ...::.:::._ .c._:_~':.::: ..·:..::.'' .~:.~~:i~~~~~...""'=r.:.::.:~ ...:...:.::::::..• ~....''':"-~:.: •.:.'.::c.•. ':.·. : ~!Rezistenta la degradarea microbiologica...:. . 9}6-·······::~._.......t'~~.-..:.....:n:n ...C ar.. :.1 •. . r ~ !:~ ..::.::.. :(. ..... c 918! A ~ I"'.:..·:.·:....:~....:.'::''':''~~'''.\~. ~Rezistenta A: Sj ~ ...te._L~LO_L~L~U_L~LO.":~::.:. ~. 1 :r.:.:. ::.C"i"·'·':':_c. :.-".. : : : : :..' S! Decesare pentr" ("Detla d~ armar~ ""'~" irw''''Y~~'~-car~~i~~i~ti~i''''--'''-~ '_""] rMri.:: ..:..::."::~c.':''_:_:'_:'_:'_:_. '.::.-:.=:...:. :: .::.:..•.:~.~c. ..::......."..::..:~...•••••• _ _...... .~..~.:. ":':":':"':"':':':':":':":':':':':'~:":'':':. ::•..::::::.~~~~~·~.:..:.. •• F •...t.._~.c..:.C":o:.::...:.. c."'l : '.:::.._~~.::.:r~ ..:.::. •.."::.:..~L • •• ..:..::~ ..:.:.'..'..:' .!."...are. L~ • .~.:.:..ls.i'g:...:::.:.:..-.:::::.::.c...-:..:. ..~.::..:...:.::'.....'...:.LO.::~~ •..~~:i~~::.:.:.::::.::...' " 13438i 12447 12225 :!Degradarea in tirnpul instaliirii1ENV ..~:.':_':..:.::...:.: ip..:.c:.:...:'''':'''~..c.·::·:::·::....:..:..~..-_L il~e~~tr.r R.·... . • ~ezi·st.:::....~.:....::::. '..:.:. :..:. :.::~.c...:..:Hi~.. .~..::....'-:' ''':... f._:'':':_:'':'_.:::. ~~N ISO 10319l ! R~~i'~~~'~i'a'~~~i~i~'i~bi~i~il~r'~.:••:.... ·i .·.. .: i l' s ISO 10722-1j A .:::::::.:.:. .•..: ~~~.:..~.'.. r"._ ~.~:.: : ..'..:...:."'.~ . _.:.:: ::.:... :::::. H 1 :!Ai:~~~:i~~~::i~:i...Ebl Caracterlstiel · ....:.::.:::::.. .. : Alungirea la incarcarea maxima JEN ISO 10319 1 A' .L~~~."....•..~.::.~ ~ : :.... _-..~..'.. ••.:·'.~.:...c:.. :: ..c.:.:.::.._~:.::"::.2) !E~[S.~ .::::.. j :.a.:::.. i Rezistenta la tractiunelEN '1··::·::··::·::·:··::··::·::·:::..:...".~..:......:.. •... ~ l j ' :I.:~ ...:::.:..t... Rezistenta la perforare dinamica!EN : (incercare de impact cu conul)i '.-.:•• L~_AO..e.....::::. 269 ...:.:.[Rezistenta la tractiune 2) .ii(CBR. : •....:.-... ... .:.'... .p :.. ISO 10321 1EN sudunlor...

c...'. •••••••••• .~.~~::::::..:..=~c.'._~. :::.:....~ 'IRezistenta la degradari provocate de • factorii de mediu ~f:.:.. : .:... :...: :.. .:..:.::...:..- ..~..~~~'i~it''''':·":..:... .:.i~£~.m~~.. : ·[·~·::~·:·.~... -..-..!~E~~{...: .::. ::.::"·"'''''''''.. N .:...:·:. 'lDurabilitate ... .:.~._:.: ::. Prutectie :.::J. JI~~.~~i~t~..:.: L a: ....!f:~'~'~~::JI ..:":.cc::.~:.:l......:. .... .":..!.:..'..~:.: : ::...~ :~.:.!~~~n ..fi~~j~rJf::!=~~:~:-~1 'rEN .:.. ••• ·"···"i :...~~ . .•. .~...:::::#~~d... ....~~~~:~~~~j~~~O~7~~.. ~ ~:~...•.[ .:...: :.i j ....c.c...r . ••••••••••••••••• :jEN 918 :' . ~·-··. ....~c~c..:··. ••• ~••• I ••• ~••• .:.:....~.··!I·..".:.~c.:... ) ....:.~t~~t~:\.f~~~~~~~~~~~~::~~~~~:~·{~'~~~i~:~·E~i§:~~~if:~ij~~::E~·~~~:·~~'::::."".·· .-:': :.:.::.:.~. :1 A .••..:.". . .':::'::.-~: ~.: ·:1 271 ." ..)i"..: ..:......_~ f:: ~.~.~~·~· ~··¥·. _ - ..:":.c. .:~:..:::::. :-~::~.: :~~.:-:.~~~:~·i.-. .rENV~i'2447~·_·NN~ __M.:.:...:.... J Caracterlstlci necesare pentru functia de protectie· ..} .c.l~~~~ ••••...:.:.::. < .:....~': :.i~ ':::.f' .1~~i~~~.·'~ti'~i...~ .... ".I~:~.:-: : ._~."] ~ 270 ~:.. I...ri·b·i-~i~ii·~~ .c....:...:..:...:-~..:.·.rEN 918 H 11 ~~~ :~~ i~:_:_~ ~._~~. . ~sudurilor' ISO 10321 S ._~: .. • ~:..:..::~~)lff..·~:.:: ..._~..-.:..:.. ~~ ~ :.c.~~.:.~~~.._:.~i. :...~.:.:..: ..:.._.....-:..• : apei perpendicular pe T ·······································r···········.:...:. :i(i?cercare de impact cu conul):EN • ' •• _A • ..:......:....~f~.:__:_:.~t~~·t.:..~[~:..~:.:2..:..j fEN 13438 . :..:': ••••• : :I'~~'~..-:: :: ~: .:wiOOI89055 :..."'.:. ~~:.: ::-....''' ISO 11058 :1 A ii s....~ •••••••••••••••••• ...:.. ..~':"..: .- - : ·~············ . .:...:.•...c.......:...~:~~·i·~~·'~~~·.._.'..••. .:._:. :jCaracteristici de frecare1p..:~:.:.:.....~t~····.:~ '1·" H: . .·:..:..._-..".~.:::.:..'T:._~.:..: ::.:....c.~:·..:..:::-:: . rl.: ':....~~:~~s~t:d~~l.~~~. :: ~~ ..:. ...-..::......~~:d.." .'=~.: .. :.::.......:. - - - .:..: Caractertsticl .~:~.....:.:..~:."""". ~ •• ~ ••••• ": ..:...: .:.:.:.~ (.".'.: :..'._. ..:.:.: ..c.··~.~~~.~:...""""...cc.~.-.:..••••• ··~'i..:...-.:.~~~:..:..c.. ..:.:......::cc.·..I.:...•.~.:.~~~~~~:'~ •••••••••••••••••••.:.. ..:..:.. ._~~: ~~. ~ .': ..:...::. J.·:...'~~'.".. •.c. .~ : ISO 12957-1:1 A ~j : <."~:..' :~.. n~cesar~ p~ntru functia df: drenai ..c..··c..''':.c..-.::... i· ..:'.:....••••••••• ![••..~:... '1 H •• .:·i~' t~·~~t...:·:.:ii Caract~rlsticl ifactorii de mediu ·jEN 13438 iiRezistent3 la degradare chimica·· .:~ ...:.~:.::·.:..:.:...:.rR~~.:.~:."..~:~Jt=::·:':~:~':::~: ....:.[ : W'ncercare de impact cu conul) .i .-~...~~~~~~..j A lRezistenta la degradarea chirnica :lENV 12447 ) ~.~:....~~:...~~~.".:.: :.... ..H·········· ' .:.: ...·....~i~g~iI.":...:-:_.-.:-: :::.~'~~~t~'..:.·'·:'··'····'V~·~. ..~..•.....T"-··"·'·S~·~·-"'~::: :..~:...r~~~.::·~·:..-:..c....:....iiMetuda de testare] :lanexa B .I...:.....:.~.:·~~.~: :...... H : • i!contatt'cuogeo'menibr~na :: li~~.~~:."...~. .:.... .. ....._:·~-:...~..:::..._.:e·· jPermeabilitatea :~plan:EN i!~~~~l~~\~i:..._~::~.~~'~.:.~:.~~.•-.:-.:..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->