Sunteți pe pagina 1din 21
Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa’ lasi Facultatea de Medicina MeDicinigt VAS Va dorim succes in noul an! Ghidul studentului medicinist | Anul universitar 2009-2010 Realizatcu spilinul Direciei General Administrative a Universitat de Medicina si Farmacie “Gr. Popa lal Redactia: lulia Potorac Ovidiu Mit ‘Adrian Patratanu ‘Alexandru Lacatus He Cuprins: ‘cuvdntul Rector Universi de Matin Farmacia lg CCuvantul Decanuli Faculte Melcins Cant Preydintl Societal Steno Madicnit lag Cine 3 fost Gr TPopa? culate de Medicins nce Inceputul la UM Bune Socitatea Studenilor Medicina ‘atv sportive sociale Biblioteca Cental UMF "GT. Popa" ls paginas agin 4 pagina 16 pagina i8 pagina 23 eectoaat pagina 25 pagina 29 pagina 33 ee ee00e0e Cuvantul Rectorului Universitatii de Medicing siFarmacie'Gr T Papa las ‘Bun venta a capitals Molove or care copleete pone pela ‘stores radi. ei cut sl eizatie cue aie nin ele Blndefesoeciemeldovenestt Bun vent Universtate de Medi Farmace Grigor. Pops unl ince ma veilseaje deinvtamsnt sper dana! (Bi cetbrarea calor 130 dean! de tad, lun nou inceput de an unerstarnsituase manareteu atunleceodetines#oreprennt In prim rnd storia tata, ear i determing un loc bine mera in etd clor mat vec ns de inate saver vane Mae persona! prec GrigoeT. Popa, Petru Pont CiPathon | mule ate a morest deci medina omnes fond i prin sitar aim deteminatcestnal performantal Univers Tn al dla ring comoetenta 5: fesioatsmal, mate a in curiae spealzastandrse europene, cette recunoscute ttn le membre ale Ununi Eropene ct numeoase tri remem ale Unni, recur 3 prin activi cercor studenes sl romiame de pregeire ostniverstare de tip mastrat cectrat sau programe de crear academic, Sub inarumara uncle protein nme decade dace unvete tare Activates didoctes se dsj In 29 de amfteave 167 de Inbostowre scptinae 9 inerdscpnae dott ulate mode ea cine in spralee Uunkerstoe in agarpenrvcesinsivaal de sts bloteca universal are face parte an Stem Naor de Biotech pune de un fond de cre cre sums apeoxinet 409000. de volume, find afta la tte structure nu in etm nd poate cel mai important est spit unanit a rte medal pecareunverstteo insult attr oenerai de stent af edie nuinseamnas3indepnet stor, ¢ 8 duc labunstirjtomisune 8 |e aproapele tu Cutvndunastel de spit cubundet i ciour unverstatea Srasesens an dean por att pen babscl ct petty ce cre, cu nostalgia snilorcreautecuauramasiegatsletetedeloculncares-auformat. Prot Un Devase astcstose Rectoral UMP Cat Pope Cuvantul Decanului Facultitii de Medicing Facutatea de Medi ys aifijatin 1979 s'de-alangl 125 ania ezvtatcominuu co scoala medical ater cea format mi de medi practiensConcomitert aceatsactata fostun verti de tingseare pn hurereasepesoraltde marc Carbon Rane W. ue, Popa,-3 Contrib dechviaafimareirteratonaleamesciiromsney. In prezent Facutatea de Mesicn li priest cca S00 stein tecate an dest. De struct ceo 3000 de suden ocupa SHS de cae “didacte cin dsiline fundamental circ. cae aig in condi optime 0 preg teed vitro rennin dupa ase humeroase forme de educaje medicals continua Faclaes pregates “proumathv 1000 de razdenin tote opecltse, 800 docorans in 36 de Seca aig imeem ca none Paral cu acta education, univentats si postuniverstat