Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE CHIMIE


EDIŢIA a 45-a
TIMISOARA - 2011
Clasa a-IX-a, proba practică
BAREM DE CORECTARE

a. V1 = 6
ml ................................................................................................. ........5 p
V2 = 12
ml .............................................................................................. ...........5 p
V3 = 6
ml .................................................................................................... ......5p
V4 = 16,5
ml .................................................................................................... .....5p
Se acordă 5 puncte pentru o eroare cuprinsă între 0-0,5 ml, 4 puncte între 0,5 – 1 ml,
3 puncte între 1-1,5 ml, 2 punctre între 1,5 – 2ml , iar o eroare mai mare de 2 ml se
acordă 1 punct.

b. V1 = volumul de titrant folosit la titrarea acidului fosforic – prima treaptă de


ionizare………………………………………………………………………… 5p
V2 = volumul de titrant folosit până la trepta a doua de ionizare a acidului
fosforic............................................................................................................... .5
p

c. V2= 2 V1 sau V1 = V2 – V1…………………………………………………… 10p

d. V3 = volumul de titrant folosit la titrarea acidului fosforic la prima trepta de


ionizare ………………………………………………………………………… 5p
V4 = volumul de titrant folosit la titrarea acidului fosforic pana la treapta a doua
de ionizare si la titrarea ionului fosfat diacid din sare la fosfat monoacid………… .
5p

e. V4 – V3 > V3……………………………………………………………....… 10p

f. V4 > 2V3………………………………………………………………….....….. 10p

g. Proba A si proba C
(1) H3PO4 + OH- = H2PO4- + H2O................................................................2p
Proba B
Ecuatia (1) si
(2) H2PO4- + OH- = HPO42- + H2O .................................................................4p
Proba D
Ecuatiile (1), (2) cu precizarea contributiei ionului fosfat diacid din sare ........4p

h. mac.fosforic = 0,0588 g (in A, B)........................ ....................... ... ................5p

i. mac.fosforic = 0,0588 g (in


C,D)................ ................................ ....................1p
mfosfatdiaciddesodiu= 0,0480 g ......................................................... ...................4 p
Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte
Subiectele au fost elaborate de: Constantin Mihailcuic, Ioana Istrate, Danelica
Sburlan, Liliana Lupşa, Maria Ştefănie