P. 1
Proiect didactic cl. 6

Proiect didactic cl. 6

|Views: 358|Likes:

More info:

Published by: Anatol Şi Valeria Damaşcan on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

APROBAT Directorul_____________________________ _____________________________________ PROIECTAREA ANUAL LA FIZIC Anul colar Obiective de referin 1 Cl.

VI Con inutul tematic 2 E alonarea in timp Nr. de ore Data 3 ore Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Lucrare de laborator Autoevaluare Testare 4 Activitatea de înv are 5

1. Întroducere în lumea fizicii sa descrie metodele de studiu ale fizicii: y observarea, experimentul i ra ionamentul pe baza analizei unor situa ii concrete; sa descrie fenomene din diferite domenii ale fizicii; sa determine experimental volumul corpurilor; sa- i autoevalueze cunoa terea metodelor de studiu i ale obiectelor fizicii.

y Ce este fizica y Cum se cerceteaz în fizic y Cum se m soar în fizic y Determinarea volumului corpului y Sintez y Evaluare sumativ

Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator. Masa corpului y Determinarea masei corpului cu ajutorul balan ei y Densitatea substan ei y Sintez y Evaluare sumativ Experiment frontal Experiment demonstrativ Experiment. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator Experiment.1 2 3 4 ore 5 2. sa descrie fenomenul de difuziune în gaze. sa descrie for a ca m rime fizic . lichide corpuri solide y Iner ia. Fenomene mecanice sa explice fenomenul mi c rii i a repausului. Experimente. sa defineasc densitatea substan ei. Autoevaluare Testare i 3. lichide. sa cerceteze experimental interac iuni de caractere diferite. Propriet ile fizice de baz ale substan ei sa argumenteze experimental existen a moleculelor i a spa iilor libere între ele. y Determinarea ponderii (greut ii) corpului y Sintez y Evaluare sumativ . sa descrie interac iunea dintre un corp i P mînt. y Mi carea i repausul y Interac iunea corpurilor. y Corp fizic i substan . For a y For a de greutate. Ponderea (greutatea) corpului. Rezolv ri de probleme Autoevaluare Testare ore Experiment frontal. Experiment. solide. Structura molecular a substan ei y Difuziunea în gaze. s determine experimental masa corpurilor.

 s stabileasc experimental propriet ile magne ilor: existen a a 2 poli ce nu pot fi separa i. y Înc lzirea. s descrie desc rcarea electric prin scînteie. Rezolvari de probleme Experimente. y M surarea temperaturii unui corp care se r ce te y Dilatarea termic a corpurilor y Sintez y Evaluare sumativa Experiment demonstrativ. lichide i gaze. Fenomene electrice i magnetice sa stabileasc experimental electrizarea prin frecare i existen a a 2 felri de sarcini electrice. sa descrie propriet ile electrice ale conductoarelor i ale izolatoarelor. mecanismul producerii fulgerului i a tr snetului. Dou feluri de sarcini electrice y Conductoare i izolatoare. Experiment demonstrativ. Fenomene termice - 3 ore 4 5 sa defineasc temperatura. Rezolvari de probleme Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ. Magneii . s stabileasc experimental electrizarea prin contact i prin influen . s descrie structura atomului i p rile componente ± nucleul i electronii. Electroscopul y Explicarea electriz rii corpurilor. Lucrare de laborator. instrumentul de m sur a ei. y Electrizarea prin frecare.1 2 . R cirea. Echilibrul termic. Rezolvari de probleme 5. Conservarea sarcinii electrice y Electrizarea prin contact. s m soare temperatura unui corp cu termometrul de laborator. sa descrie fenomenul dilat rii termice a corpurilor solide. Autoevaluare Testare ore Experiment demonstrativ Experiment frontal Experimente. Electrizarea prin influen y Fenomene electrice în atmosfer y Interac iuni magnetice.

 s descrie formarea umbrei i a penumrei. Eclipsele de Soare i de Lun y Sintez y Evaluare sumativ Experiment demonstrativ. Experiment demonstrativ. s explice eclipsele. s clasifice fasciculele de lumin în divergente. opace i translucide y Propagarea luminii y Umbra i penumbra.1 2 y Sintez y Evaluare sumativ 3 4 Autoevaluare Testare 5 6. paralele i convergente. y Surse de lumin .2 ore Total ore Controlat ________________________ Director adjunct ________________________ . Rezolvari de probleme Experiment frontal Autoevaluare Testare Recapitulare . Corpuri transparente. s disting eclipse totale i par iale. Fenomene optice s defineasc sursa de lumin . s disting surse naturale i artificiale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->