P. 1
Proiect didactic cl. 6

Proiect didactic cl. 6

|Views: 357|Likes:

More info:

Published by: Anatol Şi Valeria Damaşcan on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

APROBAT Directorul_____________________________ _____________________________________ PROIECTAREA ANUAL LA FIZIC Anul colar Obiective de referin 1 Cl.

VI Con inutul tematic 2 E alonarea in timp Nr. de ore Data 3 ore Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ Lucrare de laborator Autoevaluare Testare 4 Activitatea de înv are 5

1. Întroducere în lumea fizicii sa descrie metodele de studiu ale fizicii: y observarea, experimentul i ra ionamentul pe baza analizei unor situa ii concrete; sa descrie fenomene din diferite domenii ale fizicii; sa determine experimental volumul corpurilor; sa- i autoevalueze cunoa terea metodelor de studiu i ale obiectelor fizicii.

y Ce este fizica y Cum se cerceteaz în fizic y Cum se m soar în fizic y Determinarea volumului corpului y Sintez y Evaluare sumativ

 sa descrie fenomenul de difuziune în gaze. sa descrie for a ca m rime fizic . y Corp fizic i substan . solide. Rezolv ri de probleme Autoevaluare Testare ore Experiment frontal. lichide. Experiment. y Determinarea ponderii (greut ii) corpului y Sintez y Evaluare sumativ . s determine experimental masa corpurilor. y Mi carea i repausul y Interac iunea corpurilor. Masa corpului y Determinarea masei corpului cu ajutorul balan ei y Densitatea substan ei y Sintez y Evaluare sumativ Experiment frontal Experiment demonstrativ Experiment. sa defineasc densitatea substan ei. sa cerceteze experimental interac iuni de caractere diferite. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator. sa descrie interac iunea dintre un corp i P mînt. For a y For a de greutate. Ponderea (greutatea) corpului. Rezolv ri de probleme Lucrare de laborator Experiment. Experimente. Structura molecular a substan ei y Difuziunea în gaze. lichide corpuri solide y Iner ia. Propriet ile fizice de baz ale substan ei sa argumenteze experimental existen a moleculelor i a spa iilor libere între ele. Autoevaluare Testare i 3.1 2 3 4 ore 5 2. Fenomene mecanice sa explice fenomenul mi c rii i a repausului.

Fenomene electrice i magnetice sa stabileasc experimental electrizarea prin frecare i existen a a 2 felri de sarcini electrice. lichide i gaze. Experiment demonstrativ. s descrie structura atomului i p rile componente ± nucleul i electronii. s stabileasc experimental propriet ile magne ilor: existen a a 2 poli ce nu pot fi separa i. Echilibrul termic. R cirea. sa descrie fenomenul dilat rii termice a corpurilor solide. mecanismul producerii fulgerului i a tr snetului. Magneii . Electroscopul y Explicarea electriz rii corpurilor. s stabileasc experimental electrizarea prin contact i prin influen .1 2 . Autoevaluare Testare ore Experiment demonstrativ Experiment frontal Experimente. sa descrie propriet ile electrice ale conductoarelor i ale izolatoarelor. s m soare temperatura unui corp cu termometrul de laborator. Conservarea sarcinii electrice y Electrizarea prin contact. Electrizarea prin influen y Fenomene electrice în atmosfer y Interac iuni magnetice. Rezolvari de probleme 5. Rezolvari de probleme Experiment demonstrativ Experiment demonstrativ. Dou feluri de sarcini electrice y Conductoare i izolatoare. y Înc lzirea. instrumentul de m sur a ei. s descrie desc rcarea electric prin scînteie. Rezolvari de probleme Experimente. y M surarea temperaturii unui corp care se r ce te y Dilatarea termic a corpurilor y Sintez y Evaluare sumativa Experiment demonstrativ. Lucrare de laborator. y Electrizarea prin frecare. Fenomene termice - 3 ore 4 5 sa defineasc temperatura.

y Surse de lumin .2 ore Total ore Controlat ________________________ Director adjunct ________________________ .1 2 y Sintez y Evaluare sumativ 3 4 Autoevaluare Testare 5 6. Eclipsele de Soare i de Lun y Sintez y Evaluare sumativ Experiment demonstrativ. s clasifice fasciculele de lumin în divergente. paralele i convergente. Experiment demonstrativ. opace i translucide y Propagarea luminii y Umbra i penumbra. s descrie formarea umbrei i a penumrei. Fenomene optice s defineasc sursa de lumin . s disting eclipse totale i par iale. s explice eclipsele. s disting surse naturale i artificiale. Rezolvari de probleme Experiment frontal Autoevaluare Testare Recapitulare . Corpuri transparente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->