Sunteți pe pagina 1din 1

IV.3.1.4.

Grupă carbonatului de amoniu (grupa a Il-a analitică) în grupa a doua


analitică sînt cuprinşi ionii Ba2+, Sr2+, Ca2+ şi Ra2+, Cat ionii acestei grupe formează
carbonaţi greu solubili, clorurile şi sulfurile lor fiind uşor solubile. De aceea, la
precipitarea cationilor subgrupei clorurilor, a cationilor grupei H2S şi a grupei (NH4)2S,
cationii grupei a doua rămîn în soluţie. Ei se separă de cationii grupei întîi sub formă de
carbonaţi folosind (NH4)2CO3.
Rectivul de grupă pentru cationii acestei grupe este carbonatai de amoniu. Precipitarea
cu (NH4)2CO3 este deosebit de avantajoasă, deoarece carbo- naţii pot fi uşor redizolvaţi în
soluţie acidă. Constantele de ionizare date în tabelul 12 arată că ionii CO 32- şi HCO3- sînt
amîndoi suficient de bazici pentru a reacţiona practic complet cu protonii şi să deplaseze
echilibrul de solu- bilitate spre dreapta pentru îndepărtarea ionilor CO32-:

Tabelul 12 Constante de ionizare, la 25 °C

H2CO3 4,2 • 10-7


Acidul carbonic
HCO3- 4,8 Â 10-11
H2CrO4 2•10-1
Acidul cromic
HCrO4- 3 • 10-7
H2C2O4 5,9 • 10-2
Acidul oxalic
HC2O4- 6,4 • 10-5

Dacă se consideră că toţi ionii metalici sînt prezenţi în concentraţii de 0,01 M produsele
de solubilitate sînt suficient de mari pentru a precipita toţi carbonaţii acestei grupe, dar nu
sînt îndeajuns de insolubili ca MgCO3 din grupa I.
Separarea şi identificarea ionilor
La separarea cationilor grupei a doua de cationii grupei întîi se întrebuinţează carbonatul
de amoniu în prezenţa amoniacului, la cald, condiţii in care precipitarea va fi completă.
Bariul
Precipitatul este dizolvat într-o soluţie tampon de acetat de sodiu.— acid acetic care are
pH aproximativ 4,7. Din această soluţie se precipită BaCrO 4 (galben) care este insolubil în
apă, în acid acetic şi uşor solubil în acizi minerali. Deoarece cromatul de stronţiu nu
precipită din soluţie acetică, reacţia serveşte la separarea bariului de stronţiu.
In soluţie acidă, ionul cromat participă la două echilibre importante:

84