Sunteți pe pagina 1din 1

evaporă aproape de sec.

Apoi se a- daugă cîteva


picături de apă şi o picătură de HC16 M. Se
păstrează în- tr-o eprubetă astupată, pentru analiza
grupei sulfurii de amoniu.

Soluţia 2: AsS33-, AsO33-, Sb33-, SbO33-, SnS32-,


Precipitatul 2: HgS, PbS, Bi2S3, CuS, SnS2OH-(HgS22-), KOH. Se refiltrează pentru a
CdS, S. Se spală precipitatul de două ori cu îndepărta urmele de precipitat 2. Se transferă
apă fiartă la care s-a adăugat o picătură de soluţia limpede, galbenă într-o eprubetă pentru a
NH4NO3 0,2 M şi se analizează apoi face analiza subgrupei arseniului.
subgrupa cuprului.

Analiza sistematică a subgrupei cuprului

Precipitatul 2: Se
tratează precipitatul pregătit mai
înainte cu 5 picături de apă şi cu un
volum egal de HNO3 6 M. Se
încălzeşte amestecul pe o baie de apă
pînă ce are loc reacţia. Apoi se
filtrează şi se spală precipitatul cu
apă. Apa de spălare se adaugă la
soluţia I.

Soluţia I: Pb2+, Bi(III), .Cu2+, H+, NO3-, Cd2+. Se Precipitaul I: HgS (negru), S colorat de
transferă soluţia într-o capsulă, se adaugă 2 pică- urmele de sulfuri sau 2HgS Hg(NO3)2 (alb). Se
turi de H2SO4 18 M şi se evaporă la nişă pînă ce se adaugă 1-2 picături de apă regală la precipitat
degajă un fum alb, dens şi sufocant de SO3. Se şi se încălzeşte. Se transferă soluţia într-un
răceşte cîteva minute. Se adaugă atent 5 picături creuzet.
de apă; se freacă pereţii şi fundul capsulei cu o Se evaporă la un volum mic, dar nu la sec.
baghetă pentru a desprinde precipitatul. Apoi se Se diluează cu cca 1 ml apă şi se filtrează dacă
transferă soluţia repede într-o eprubetă, se spală soluţia nu e clară. Se înlătură reziduul. Se
capsula cu apă de 2 ori şi se adaugă apa de spălare adaugă la filtrat o soluţie de SnCl2. Precipitatul
în aceeaşi eprubetă. Se filtrează şi se obţine soluţia alb este Hg2Cl2; devine cenuşiu: Hg + Hg2Cl2;
II, iar precipitatul II se spală cu apă. acesta indică prezenţa Hg2+ în soluţia
originală.

73