Sunteți pe pagina 1din 1

CrO42- + H3O+ ↔ HCrO4- + H2O

2 CrO42- + 2 H3O+ ↔ Cr2O72- + 3H2O

La pH-ul soluţiei tampon folosite, numai circa 1% din cromat este prezent ca ion CrO42-; restul de
99% este transformat in HCrO4 sau Cr2O72-prin reacţiile de echilibru de mai sus. Astfel,
concentraţia ionului CrO4 este micşorată, dar nu într-o asemenea măsură încît să împiedice
precipitarea completă a BaCrO4 (Ps = 1 • 10-10); CaCrO4 (Ps = 7 • 10-4) şi SrCrO4 (Ps= 3 • 10-5) nu
precipită.
Precipitatul de BaCrO4 poate fi dizolvat în acid clorhidric, care deplasează echilibrul reacţiilor
de mai sus la dreapta:
BaCrO4(s) ↔Ba2++ CrO42- →HCrO4- + Cr2O72-
Ionii de Ba2+ pot fi identificaţi prin reacţia cu acidul sulfuric diluat şi sulfatul de amoniu, cînd se
formează sulfat de bariu, un precipitat alb, cristalin, insolubil în acizi minerali diluaţi:

Ba2+ + SO42- →BaSO4

Pentru recunoaşterea directă a bariului, soluţia de analizat se acidulează cu acid acetic şi se fierbe
cu pulbere de zinc. Metalele reduse se filtrează împreună cu excesul de zinc. Se adaugă K2Cr2O7 şi
se fierbe din nou. în prezenţa ionilor Ba2+ se formează un precipitat galben de BaCrO4, insolubil
în acid acetic. Sărurile volatile de bariu colorează flacăra în verde. Calciul şi stronţiul
Cromatul care rămîne după precipitarea BaCrO4 poate fi îndepărtat prin precipitarea CaCO3 şi
SrCO3 urmată de spălarea precipitatului. Ca sursă de ioni carbonat poate fi Na2CO3 sau
(NH4)2CO3.
CaC03 este solubil în acizi mai tari decît acidul carbonic, de exemplu în acidul acetic. Ionul
carbonat poate fi eliminat cu HNO3 concentrat.

CaCO3 (s) + 2H3O+ →Ca2+ + CO2(g) + 3H2O

SrCO3 se dizolvă analog în HNO3. Pentru faptul că azotatul de strontiu rezultat este insolubil,
reacţia serveşte la separarea ionilor de Ca2+ şi Sr2+. Precipitatul de Sr(NO3)2 este apoi dizolvat în
apă:
Sr(NO3)2(s) → Sr2+(aq) + 2NO3- (aq)

Stronţiul se identifică sub forma unui precipitat alb de SrSO4 cu (NH4)2SO4. Urmele de Ca(NO3)2
care au precipitat cu Sr(NO3)2 formează un precipitat de CaSO4. De aceea, înainte de precipitarea
stronţiului, se va adăuga la soluţie trietanol amină, care complexează ionii Ca2+:

Ca2+ + 2N(C2H4OH) 3 →Ca[N(C2H4OH)3]22+

Rezultă că, în acest mod, se reduce concentraţia ionilor Ca2+ din soluţie şi [Ca2+] • [SO42-] < 2·10-5
şi nu va mai precipita CaSO4.

În sfirşit, identificarea ionilor Ca2+ se poate realiza prin precipitarea sub formă de oxalat de calciu
CaC2O4 • H2O dintr-o soluţie fierbinte slab alcalină. Soluţia trebuie să fie slab alcalină deoarece
ionii C2O4 au caracter bazic

85