Sunteți pe pagina 1din 1

Prelucrarea datelor

Subgrupa cuprului
1. Completaţi ecuaţiile reacţiilor din tabelul 10.

2. Completaţi ecuaţiile reacţiilor de identificare a ionilor Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, Pb2+ potrivit
etapelor cuprinse în analiza sistematică a subgrupei cuprului:
CuSO4 + NH4OH → (CuOH)2SO4 + (NH4)2SO4 (CUOH)2SO4 + (NH4)2SO4 + NH4OH ... + H2O
albastru intens

Prin adăugare atentă de soluţie de amoniac peste o soluţie ce conţine ioni Cu precipită săruri
bazice de culoare verde albăstruie, solubile în exces de reactiv. Cuprul poate fi identificat la o
diluţie 1:25 000.

CdSO4 + NH4OH→...↓ + (NH4)2SO4 ... + NH4OH + (NH4)2SO4 → [Cd(NH3) 4]SO4 + H2O


[Cd(NH3) 4]SO4 + H2S →CdS↓ + ... + ...
HgCl2 + SnCl2→ Hg2Cl2 ↓ +...
Pb2+ + CrO42-→...↓
Subgrupa arsenului

Întocmiţi un tabel asemănător tabelului 10 pentru subgrupa arsenului şi scrieţi ecuaţiile reacţiilor
corespunzătoare identificării ionilor din această subgrupă.

Tabelul 10.

Ionul Ecuaţia reacţiei ionului cu H,S Proprietăţile precipitatului obţinut

Cu2+ Cu2+ + H2S→CuS↓ + 2H+ H2SCuS este neagră, solubilă în HNO3 2 Nt la


precipită Cu2+ din soluţii alcalinecald:
sau acide CuS + HNO3 →...+ ... + ... + H2O
CuS nu se dizolvă în HC1 concentrat
(deosebire de Sb)
Cd2+ Cd2+ + H2S →...↓ + ... H2S CdS este galbenă-intens, solubilă în HNO3 2
precipită Cd2+ la pH>0,4 N, la cald:
CdS + HNO3Cd(NO3)2 +... + S +...
CdS se dizolvă în HC1 diluat şi H2SO4 diluat,
la fierbere (deosebire de cupru):
CdS + H2SO4 →... + ...

Bi3+ Bi3+ + H2S→ Bi2S3 +... H2S Bi2S3 este de culoare brună-închis, uşor
precipită Bi2S3 din soluţii acide solubilă în HNO3 2 N, dar insolubilă în acizi
minerali, diluaţi, la rece.

76