Sunteți pe pagina 1din 4

Modele naturale şi Algoritmi Evolutivi

Corina Rotar
CUPRINS
1 INTRODUCERE.........................................................................................................1
1.1 METAEURISTICI....................................................................................................5
1.1.1 Căutare locală – Hill Climbing......................................................................5
1.1.2 Căutare TABU................................................................................................7
1.1.3 Recoacere simulată – Simulated Annealing...................................................8
2 PARADIGMA ALGORITMILOR GENETICI.....................................................12
2.1 ISTORIC...............................................................................................................12
2.2 MODELUL NATURAL AL ALGORITMILOR GENETICI.............................................13
2.3 DESCRIERE ALGORITM GENETIC.........................................................................14
2.4 FUNCŢIONAREA ALGORITMULUI GENETIC..........................................................24
2.5 APLICAŢII...........................................................................................................26
2.6 SELECŢIA............................................................................................................27
2.6.1 Selecţia proporţională..................................................................................28
2.6.2 Selecţia prin concurs....................................................................................32
2.6.3 Selecţia prin etichetare.................................................................................33
2.7 FUNCŢIA DE EVALUARE......................................................................................35
2.8 CODIFICARE BINARĂ...........................................................................................36
2.8.1 Codificarea cromozomială binară................................................................36
2.8.2 Teorema schemelor.......................................................................................42
2.8.3 Operatori de încrucişare pentru codificarea binară....................................44
2.8.4 Operatorul de mutaţie pentru codificarea binară........................................53
2.8.5 Inversiunea...................................................................................................57
2.9 CODIFICARE REALĂ - SPECIFICĂ.........................................................................58
2.9.1 Operatorul de încrucişare pentru codificarea reală....................................59
2.9.2 Operatorul de mutaţie pentru codificarea reală..........................................61
2.10 CONSIDERAŢII PRIVIND OPERATORII GENETICI...................................................62
2.11 EXEMPLE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR CU ALGORITMI GENETICI...............65
2.11.1 Exemplu 1 – Optimizare numerică..........................................................66
2.11.2 Exemplu 2– Optimizare numerică...........................................................71
2.11.3 Exemplu 3– Optimizare numerică...........................................................73
3 STRATEGII EVOLUTIVE......................................................................................78
3.1 STRATEGIA EVOLUTIVĂ (1+1)............................................................................79
3.1.1 Reprezentarea indivizilor..............................................................................79
3.1.2 Mutaţia..........................................................................................................79
3.1.3 Algoritmul strategiei evolutive (1+1)...........................................................80
3.2 STRATEGIA EVOLUTIVĂ ( μ +1).....................................................................81
3.2.1 Recombinarea...............................................................................................82
3.2.2 Mutaţia..........................................................................................................83
3.2.3 Algoritmul strategiei evolutive ( μ +1)....................................................84
3.3 STRATEGIILE (1, λ ), (1+ λ ).....................................................................85
3.4 STRATEGIILE EVOLUTIVE ( μ + λ ) ŞI ( μ , λ )................................85
3.4.1 Reprezentarea individului.............................................................................86
3.4.2 Recombinarea...............................................................................................86
3.4.3 Mutaţia..........................................................................................................87
3.4.4 Selecţia..........................................................................................................89
3.4.5 Algoritmul strategiilor evolutive ( μ + λ ) şi ( μ , λ )...............90
4 PROGRAMAREA GENETICĂ..............................................................................91
4.1 DESCRIEREA PARADIGMEI GP............................................................................92
4.1.1 Natura indivizilor supuşi evoluţiei................................................................92
4.1.2 Spaţiul de căutare.........................................................................................94
4.1.3 Funcţia de performanţă................................................................................95
4.1.4 Operatori specifici programării genetice.....................................................96
4.1.5 Algoritmul porogramării genetice..............................................................101
4.2 EXEMPLU DE APLICAŢII PG: REGRESIA SIMBOLICĂ. PROBLEMA 11-MULTIPLEXORULUI BOOLEAN
102
5 PROGRAMAREA EVOLUTIVĂ.........................................................................106
5.1 DESCRIEREA TEHNICII ORIGINALE....................................................................108
5.1.1 Automate finite – maşina Turing................................................................108
5.1.2 Reprezentarea indivizilor populaţiei..........................................................109
5.1.3 Evaluarea indivizilor..................................................................................110
5.1.4 Operatorii specifici.....................................................................................110
5.1.5 Algoritmul programării evolutive – pentru automate finite.......................111
5.2 PROGRAMAREA EVOLUTIVĂ CONTEMPORANĂ – OPTIMIZAREA NUMERICĂ......111
5.2.1 Reprezentarea indivizilor populaţiei..........................................................112
5.2.2 Evaluarea indivizilor populaţiei.................................................................112
5.2.3 Operatori specifici......................................................................................113
5.2.4 Algoritmul meta-Programării Evolutive.....................................................113
6 PARADIGMA SWARM INTELLIGENCE.........................................................116
6.1 TEHNICA ANT COLONY OPTIMIZATION...........................................................117
6.1.1 Modelul natural..........................................................................................117
6.1.2 Tehnica ACO..............................................................................................120
6.1.3 Aplicaţii.......................................................................................................126
6.2 TEHNICA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION....................................................127
6.2.1 Modelul natural..........................................................................................127
6.2.2 Algoritmul PSO...........................................................................................128
6.2.3 Aplicaţii.......................................................................................................131
7 SISTEME IMUNE ARTIFICIALE.......................................................................132
7.1 MODELUL BIOLOGIC.........................................................................................132
7.1.1 Anatomia sistemului imun...........................................................................133
7.1.2 Celulele imune............................................................................................133
7.1.3 Activitatea sistemului imun.........................................................................134
7.1.4 Caracteristicile majore ale sistemului imun...............................................136
7.2 SISTEME IMUNE ARTIFICIALE............................................................................136
7.2.1 Modele biologice în sistemele imune artificiale.........................................137
7.3 PRINCIPIUL SELECŢIEI CLONALE.......................................................................137
7.4 PRINCIPIUL SELECŢIEI NEGATIVE......................................................................139
7.5 TEORIA REŢELEI IMUNE....................................................................................140
7.6 PRINCIPALELE APLICAŢII ALE SISTEMELOR IMUNE ARTIFICIALE......................141
8 ALTE TEHNICI NATURAL-EVOLUTIVE........................................................142
8.1 SISTEME DE CLASIFICARE INSTRUIBILE...........................................................142
8.1.1 LCS.............................................................................................................143
8.1.2 ZCS.............................................................................................................145
8.1.3 XCS.............................................................................................................147
8.2 ALGORITMI MEMETICI......................................................................................149
8.3 DIFFERENTIAL EVOLUTION...............................................................................150
9 APLICAŢII ÎN OPTIMIZARE.............................................................................154
9.1 ALGORITMI EVOLUTIVI PENTRU OPTIMIZARE UNICRITERIALĂ.........................154
9.1.1 Avantaje şi dezavantaje ale algoritmilor evolutivi pentru rezolvarea problemelor de optimizare
unicriterială...............................................................................................................155
9.1.2 Particularităţi ale algoritmilor evolutivi de optimizare unicriterială........156
9.1.3 Explorare versus exploatare.......................................................................157
9.1.4 Elitismul......................................................................................................158
9.1.5 Tratarea restricţiilor...................................................................................159
9.2 OPTIMIZARE MULTIMODALĂ............................................................................160
9.2.1 Tehnica Sharing..........................................................................................161
9.2.2 Tehnica Crowding......................................................................................163
9.2.3 Tehnica Clearing........................................................................................163
9.2.4 Tehnica Speciation......................................................................................164
9.2.5 Functii de test.............................................................................................165
9.3 OPTIMIZARE MULTICRITERIALĂ.......................................................................169
9.3.1 Problema generală de optimizare multicriterială......................................170
9.3.2 Avantaje şi dezavantaje ale algoritmilor evolutivi de rezolvarea problemelor de optimizare
multicriterială...........................................................................................................173
9.3.3 Clasificarea metodelor evolutive de optimizare multicriterială.................174
9.3.4 Tehnici de agregare....................................................................................174
9.3.5 Tehnici non-agregare.................................................................................177
9.3.6 Optimizare evolutivă multicriterială versus diversitatea populaţiei..........183
9.3.7 Optimizare evolutivă multicriterială versus elitism...................................184
9.3.8 Functii de test – optimizare multicriterială................................................192
9.4 OPTIMIZARE DINAMICĂ....................................................................................196
10 BILIOGRAFIE........................................................................................................199