Sunteți pe pagina 1din 3

Atenţie!!!

Titlurile de mai jos pot fi utilizate drept sursă privind abordările pe teme de
macroeconomie pe care le veţi realiza în cadrul referatului de pe semestrul al
II-lea. Referatele sunt individuale.

Titluri referat

1. Inflaţia ca fenomen monetar


2. De ce pe piaţa liberă nu poate exista decât şomajul voluntar?
3. Salariul minim: argumente şi implicaţii economice
4. Determinantele instituţionale ale dezvoltării economice
5. Statutul şi rolul întreprinzătorului în economia de piaţă
6. Inflaţie vs. şomaj. Care este răul mai mare?
7. Controverse privind finanţarea educaţiei
8. Soluţii de reformă a sistemului public de educaţie
9. Strategia Lisabona – despre limitele proiectului european în
domeniul educaţiei
10. Paradoxul economisirii: unde greşeşte Keynes?

Întocmirea referatului va ţine seama de unele condiţii, cum ar fi:


1. dimensiune – 6 pagini inclusiv bibliografia, Times New Roman, 12 pt.,
interspaţiere la un rând;
2. tratarea punctuală, a problematicii ce se doreşte analizată potrivit titlului
referatului;
3. referiri în text, eventual în notele de subsol, la lucrările incluse în bibliografie;
4. inserarea, în final, a 2-3 paragrafe care să conţină opiniile autorului
referatului cu privire la tema aleasă;
5. bibliografia să conţină minimum 5 surse diferite, dintre care minim 3 să provină
din lista bibliografică de mai jos.
Bibliografie

BAUMOL şi colab. Capitalismul bun, capitalismul rău şi economia dezvoltării şi


prosperităţii, Editura Polirom, Bucureşti, 2009
BLOCK, Walter Pledoarii imposibile, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998, online la:
www.misesromania.org/carti/pledoarii/pledimp.htm
DĂIANU, Daniel Transformarea ca proces real, IRLI, Bucureşti, 1996
FISHER, Irving The Purchasing Power of Money, The Macmillan Company,
New York, 1911, online la:
http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshPPM.html
FRIEDMAN, Milton Liber să alegi. Un punct de vedere personal, Editura All,
Bucureşti, 1998
BRENNAN, Geoffrey, The Power to Tax, Cambridge University Press, online la:
BUCHANAN, James http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv9Contents.html
GWARTNEY, James, Economie şi prosperitate. Introducere în teoria şi practica
STROUP, Richard progresului economic, Editura Alutus-D, Bucureşti, 1995, online la:
http://oldfraser.lexi.net/publications/books/econ_prosp/
HAZLITT, Henry Economia într-o lecţie, Libertas Publishing, Bucureşti, 2006
HAZLITT, Henry The Failure of the “New Economics”. An Analysis of Keynesian
Fallacies, D. van Nostrand Company Inc., Princeton, 1959, online la:
http://www.mises.org/books/failureofneweconomics.pdf
KEYNES, John Maynard Teoria folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, [1936], 1976

MARINESCU, Cosmin Instituţii şi prosperitate. De la etică la eficienţă,


Editura Economică, Bucureşti, 2004
MISES, Ludwig von Capitalismul şi duşmanii săi, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998, online
la: www.misesromania.org/carti/mis_capitalism/cuprins_miscap.htm
MISES, Ludwig von Human Action, Henry Regnery Company, SUA, [1949], 1966, 1996,
online la: http://www.misesromania.org/carti/au/au.htm
PANĂ, Marius-Cristian Educaţie şi libertate. Repere instituţionale ale dezvoltării,
Editura ASE, Bucureşti, 2011
PELKMANS, J. Integrare Europeană. Metode şi analiză economică, ediţia a
doua, Institutul European din România, Bucureşti, 2003
ROTHBARD, Murray N. Ce le-a făcut statul banilor noştri?, Institutul Ludwig von Mises
România, Bucureşti, [1990], 2005, online la:
http://www.mises.org/rothbard/rothmoney.pdf,
ROTHBARD, Murray N. America’s Great Depression, The Ludwig von Mises Institute,
[1963], 2000, online la: http://www.mises.org/rothbard/agd.pdf
SMITH, Adam Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor sale,
Editura Universitas, Chişinău, 1992
BALCEROWICZ, Leszek Libertate şi dezvoltare, Editura Compania, Bucureşti, 1998
Manuale universitare şi aplicaţii

Colectivul Catedrei de Economie, ediţia a opta, Ed. Economică, Bucureşti, 2009


Economie şi Politici Dicţionar de economie, Ed. Economică, Bucureşti,
Economice, ASE ediţia a II-a, 2001
Economie. Aplicaţii, Ed. Economică, Bucureşti, 2009
PANĂ, Marius-Cristian Economie-aplicaţii, ed. a II a, Editura ASE, Bucureşti, 2006
MANKIW, Gregory Principles of Economics, Harcourt Brace & Company, 1998
MANKIW, Gregory
Economics, Thomson Learning, 2006
TAYLOR, Mark P.
HEYNE, Paul Modul economic de gândire, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1991

SAMUELSON, Paul Economie, Editura Teora, Bucureşti, [1962], 2001

Adrese internet
Reviste pe net www.cato.org; www.economist.com
Biblioteci virtuale www.econlib.org; www.mises.org; www.fraserinstitute.org
Organizaţii internaţionale www.imf.org; www.insse.ro; www.nber.org