Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza microbiologica a apei

microbiologica consta in aplicarea metodelor si tehnicilor microbiologice pentru


observarea, izolarea si identificarea microorganismelor existente in produsele examinate in
scopul stabilirii sau absentei microorganismelor nocive pentru sănătatea consumatorului sau
pentru conservarea valorii alimentare a produselor.
Pentru efectuarea analizei microbiologice, probele de analizat trebuie sa reflecte
condiţiile microbiologice existente in momentul recoltării si sa reprezinte fidel lotul din care
provin. Prin lot se înţelege cantitatea de produse realizate in condiţii tehnologice uniforme,
intr-o şarja, schimb de producţie sau intr-o perioada limitata de timp.

Recoltarea probelor se face in mod aseptic, folosind in acest scop ustensile sterile,
recipiente pentru colectare sterilizate, evitând orice contaminare externa. Vasele destinate
analizei microbiologice trebuie sa fie curate, uscate, sterile, cu o capacitate adecvata, cu
posibilitatea de a fi acoperite incit sa prevină contaminarea cu microorganisme din aer.
Tehnica de recoltare depinde de natura produsului. Pentru analiza microbiologica a apei de la
robinet, înainte de recoltare se lasă sa curgă apa câteva minute pentru a elimina microflora
stagnanta pe conducta, după care se închide robinetul, se flambează gura acestuia si apoi se
face recoltarea propriu-zisa.

Transportul probelor se face cat mai repede pentru ca in perioada dintre recoltare si
momentul analizei sa nu se producă nici moartea microorganismelor existente, nici
multiplicarea microorganismelor prezente in momentul recoltării. Se considera ca prin
păstrarea probelor in condiţii de refrigerare o perioada de 24 maxim 36 ore din momentul
recoltării, nu se produc modificări semnificative ale microflorei la majoritatea alimentelor.

Analiza microbiologica
Apa folosita in industria alimentara trebuie sa îndeplinească condiţiile de potabilitate,
sub raportul unor indici organoleptici, fizico-chimici, bacteriologici, biologici, ale căror valori
limita sunt prevăzute de normative sanitare in standardul de stat.
Prin intermediul apei, se cunoaşte ca pot fi transmise epidemii hidrice ( febra tifoida,
paratifoida, dezinteria, etc).
Prin urmare indicatorii bacteriologici au un rol important in aprecierea calităţii apei.
Aprecierea stării de igiena a apei presupune: determinarea numărului total de germeni si a
bacteriilor coliforme.

1. Determinarea numărului total de germeni


Numărul total de germeni reprezintă numărul de colonii care se dezvolta in urma
insamantarii de 1cm3 de apa in mediu de cultura, după 48 ore de termostatare la 37C.
In cazul in care se considera ca apa reprezintă un grad ridicat de contaminare mai mare
se fac insamantari din diluţii (schema I) coloniilor se face din placile cu 30-300 colonii.
2. Determinarea bacteriilor coliforme
Sursa cea mai importanta de poluare bacteriana a apei o constituie reziduu-rile,
excrementele umane si animale, care pot conţine germeni patogeni, de aceea in analiza apei se
urmăreşte detectarea poluării fecale-folosind indicatorii coliformii.
Metoda pentru determinarea bacteriilor coliforme include teste prezumtive, de
confirmare, bazate in primul rând pe capacitatea bacteriilor de a fermenta lactoza cu
producere de acid lactic, CO2, H2, in timp de 48 ore la 35C.

Testul prezumtiv consta in inocularea probei in mediu nutritiv cu lactoza (BCLP –


bulion de carne cu lactoza si plutitor), mediu de imbogatire favorabil înmulţirii atât a
bacteriilor coliforme cat si a altor bacterii care folosesc lactoza ca sursa de carbon.
Testul de confirmare, consta in inocularea culturilor din eprubetele pozitive ale testului
prezumtiv pe medii selective (BBLVP- bulion bila cu lactoza verde briliant si plutitor) care
inhiba dezvoltarea bacteriilor însoţitoare si asigura înmulţirea bacteriilor coliforme.
Din grupul coliform, cel mai frecvent este intalnit genul Escherichia cu specia
Escherichia coli, care indica o contaminare fecala recenta.

Tehnica de lucru.
Din proba si diluţii succesive de inoculează cate 1ml in cate trei eprubete cu BCLP.
Se termostateaza la 37C timp de 24-48 ore. Se înregistrează eprubetele pozitive ( mediu
tulbure, bule de gaz in plutitor, pH acid) iar eprubetele negative sunt din nou termostatate
timp de 24 ore si se înregistrează din nou eprubetele pozitive.
Pentru confirmare , din eprubetele pozitive se recoltează cate o ansa si se inoculează
eprubete cu BBLVP; dupa incubare la 37C timp de 48 ore, in condiţiile in care se produc din
nou gaze in plutitor, tulburare, virajul culorii indicatorului verde briliant de la verde la galben,
înseamnă ca in apa (produsul analizat) sunt prezente bacteriile coliforme.

Calcul si interpetare
Folosind, metoda titrului, in functie de numarul eprubetelor pozitive se stabileste cifra
caracteristica si din tabelul lui Mac Crady (tabel I), corespunzator ciferi caracteristice se
noteaza numarul probabil de coliformi. Pentru a calcula numarul probabil de coliformi/cm 3
produs analizat, valoarea din tabel se inmulteste cu factorul de dilutie corespunzator primei
cifre din cifra caracteristica. Numarul de coliformi admisi intr-o 100 ml apa conform SR EN
ISO 9308 - 1 / 2004 este de 0
Tabel I tabel Mac Crady ( metoda celor 3 tuburi)

Cifra caracteristica Numar de Cifra caracteristica Numar de


microorganisme microorganisme
000 0.0 222 3.5
001 0.3 223 4.0
010 0.3 230 3.0
011 0.6 231 3.5
020 0.6 232 4.0
100 0.4 300 2.5
101 0.7 301 4.0
102 1.1 302 6.5
110 0.7 310 4.5
111 1.1 311 7.5
120 1.1 312 11.5
121 1.5 313 16.0
130 1.6 320 9.5
200 0.9 321 15.0
201 1.4 322 20.0
202 2.0 323 30.0
210 1.5 330 25.0
211 2.0 331 45.0
212 3.0 332 110
220 2.0 333 140
221 3.0

Schema I Determinarea numarului total de germeni


Schema II Determinarea bacteriilor coliforme