Sunteți pe pagina 1din 16
UNIVERSITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE "GR.T. POPA” IASI ADMITERE IULIE 2007 PROBA DE CONCURS BIOLOGIE I (CUPRINDE 75 SUBIECTE) SUBIECTE DE TIP COMPLEMENT SIMPLU La fiecare intrebare se alege rispunsul coreet cele 5 variante propuse. Pentru ficcare raspuns corect se acorda 12 puncte. 1. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la neuron sunt corecte? A. corpul neuronal se gaseste numai in nevrax B, teaca Schwann este aleatuiti din celule gliale C. axonul conduce imputsul centripet D. neuromul se poate regenera dac& teaca Schwann a fost afectata E, neurofibrilele sunt implicate in sintez proteica 2. in celula musculara in repaus: A. Na’ se gaseste inconcentrafie mai mare comparativ cu K* B. K* se gseste in concentratie aproximativ egal cu cea a Cl’ C. anionii organici se gisesc in concentratie mai mare comparativ cu lichidul interstitial D. ionii de CT se gasesc in concentratie mai mare faf de ionii de Na” E. ionii de Na’ patrund din exterior cu consum de energie 3. Membrana celulard: A. este inedrcat& electric pozitiv pe fata extern’ datorité KT a carci concentratic este mai mare in mediul intracelular B. permite transporul transmembranar de apa si ieni difwibili (Na™ K*, CI, anioni organici) C, este strabatuta de canale ionice, alcdtuite din molecule fosfolipidice D. igi inverseazi. polarizarea electricd (depolarizare) prin cresterea pemeabilitajii pentru Na! E. este constituita dintr-un dublu strat fosfoproteic, lipide si proteine 4, Care din urmitoarele caracteristici NU aparfine celulelor gliale (nevrogliilor)? ‘A. au centru celular i se divid intens B. participa la formarea tecii de mielind C. sunt singurele formatiuni nervoase care dau nasterii tumorilor din sistemul nervos central D. au rol trofic. cicatrizant si fagocitar (distrug cclulele straine) 1, sunt mult mai numeroase decdt neuronii 5. Structura unei sinapse cuprinde: ‘A. componenta postsinaptict, reprezentatd de butonul terminal al axonului B. fanta sinapticd (spatiu de 200-500, cuprins intre membrana presinaptica si cea postsinaptica) . componenta presinaptic poate fi repreventat de dendritele sau portiunea inifiala a axonului unui neuron D. la nivelul componentei presinaptice se gisesc mitocondrii. si vericule cu mediator chimic componenta postsinaptica poate fi sarcoplasma fibrei musculare striate 6, Care din urmatoarele afirmafii referitoare la ganglionii bazali sunt adevarate? A. sunt situati la baza emisferelor cerebeloase B. contribuie la constituirea caii piramidale C. cuprind in structura lor nucleul caudat, ambiguu, lenticular D. aurol stimulator asupra tonusului musculaturii striate E. sunt situafi deasupra gi lateral de talamus 7. Scoarta cerebeloas prezinta urmatoarele proprietafi: este alcatuita din patru straturi stratul molecular (extern) este bogat in celule stratul mijlociu este format din celulele piriforme Purkinje stratul granular (extern) prezint& neuroni granulari de talie mic& stratul granular (intern) este situat imediat sub meninge monpD> 8. Care afirmatie caracterizeaza caile ascendente medulare? A, sensibilitatea proprioceptiva congtienta este condusa prin tracturile spino-bulbare si are deutoncuronul in coarnele posterioare ale maduvei 1B, tracturile spino-cerebeloase se angajeaz prin cordoanele posterivare ale maduvei C. conduc motilitatea yoluntaré si au al doilea neuron in coamele anterioare medulare D. sensibililalea termis se angajeazd prin E. wate caile sensibilit este condusa prin tractul spiriotalamic lateral ce ordonul lateral medular opus tii proprioceptive au al treilea neuron in talamus 9, Funetia de ceatru reflex a trunchiului cerebral include Tis A. in bulb se inchide reflexul vegetativ de tuse B. in punte se inchide reflexul vegetativ lacrimal mezencefalul este scdiul reflexului de clipire si de orientare a capului in funetie de sursa de lumina (in coliculii guadrigemeni superiori) reflexele salivare se inchid numai la nivelul puntii reflexele de reglare a miscarilor sia alternantei somn-veghe isi au sediul in nucleul rogu D. E. pil stra sunt mase de substant& cenusie situate deasupra si medial de talamus . sunt conectati cu cortexul cerebral, nucleii diencefelici. nuclei mezencelalici si ca maduve spingrii C, exerciti o influenta moderatoare generalizat’ asupra migedrilor active comandate de cortexul cerebral D. inhiba tonusul musculaturii netede E. cuprind nucleul caudat si mucleul lenticular (format din globus pallidus la baz si putamen la varl) A B. Subtalamusul NU este caracterizat prin: substan{a cenusie formeaza nucleul subtalamic substanta conusie formeazi cdmpul lui Forel substan{a cenusie formeazii zona incerta funcjional apartine sistemului extrapiramidal are rol in stabilivarea activitafii motorii initiate in ariile corticale extrapiramidale HoOR> . In structura retinei, membrana limitanta exten’: delimiteaza retina spre fata extema este o fetea de prelungiri ale celulelor gliale reprezinté zond sinaptica intre neuroni bipolati si multipotari este formata din celule care contin pigment melanic este formata din celule fotoreceptoare cu con si bastonas BoORD> 14 16. 17. |. Un mugure gustatiy contine: A. pori gustativi, la polul apical al cehulelor de sustinere B. buton gustatiy, fibre nervoase, celule senzoriale C. celule de sustinere, epiteliu lingual D. celle senzoriale gustative E. papile gustative Dermul NU se caracterizeaz’ prin: A. este un fesut conjunetiv dens B. la contactul cu hipodermul prezinta papilele dermice C. confine foliculi pilogi si glande sebacee D. totaici se alla terminatii aervoase libere E. confine si canale de excretic ale glandelor sudoripare . Selerotica: A. ste tunica vasculara, cu functii trofice si de protectic B. reprezinta partea anterioara a tunicii externe a globului ocular C. este strabaluta posterior de nervul optic D. pe ea se inser musculatura intrinseca a globului ocular F. este transparentd si bine vascularizata Acomodarea la distant NU se caracterizeazi prin: se realizeazd reflex, sub actiunea muschilor corpului ciliar care mirese sau micgoreazi conyenitatea fefei anterioaro a cristalinalwi B, contractia muschilor radiari ai corpului ciliae favorizeazd vedere obiectelor apropiate C. ligamentul suspensor, tensionat de musehii radiari ai corpului ciiar, menting cristalinul aplatizat D. contractia mugchilor circulari ai corpului ciliar este stimulati de parasimpatic E, pentru mériree convexit&tii cristalinului ligamentul suspensor trebuie ‘sf fie relaxat Care din afirmatiile privind segmentul receptor al analizatorului vestibular este falsi? A. canalele semicirculare membranoase sunt dispuse in trei planuri, la 45° unul fayd de celaalt B. deschiderile conalelor semicirculare membranoase {in numsir de eine!) se fac in utriculd si sacula C. cilii celulelor receptoare din crestele ampulare sunt inglobaji intr-o mas& gelatinoas4 mumita cupula D. crestele ampulare deservese echilibrul dinamic, iar maculele deservese echilibrul static si acceleratia liniara 18, 21: E, celulele receptoare sunt conectate cu dendritele neuroailor din ganglionul Scarpa Norepineltina are efecie similare cu cele ale stimuli sistemului nervos parasimpatic nu are acliuni vasculare este secretatd de zona cu origine ectodermica a este secretatd de neurohipofiza se lixeazi pe receptori colinergici uprarenalei MOO mS Glucocorticoizii A. scad numirul de elemente figurate ale séngelui B. crese absorbtia lipidelor C. scad permeabilitates tubilor distali pentru apa D. stimulew anabolismul protele prin scaderea eliminsrilor de azot F. scad sensibilitatea la stimuli olfactivi gi gustativi Tiroida se caracterizeaza: A. mu produce mai mult de 8 g de tiroxind de-2 lungul une! vieti B, tiroxina actioneaza mai rapid gi este mai activa decal triiodotironina C. coloidul tiroidian conjine tiroglobulina, o proteina al cirei constituent principal este aminoacidul tiroxin’ D. gusa endemic sc manifesta prin cresterea in volum a tiroidei, insolita de hiperfunctia acesteia E. secret4 si cantitafi mici de calcitonin, hommon ce stimuleaz’ activitatea osteoclastelor Caleitonina: A. este un hormon secretat si de B. ate ca efeet principal eresterea concentrayiel de calciu in C. produce contractii convulsive ale musculaturii scheletice D. determina tetanie E. este secretatd in cantitate crescut& daci in singe scade concentratia celeiului tre celule din glanda tiroida inge Honmonii produsi de citre zona eu origine ectodermics a glandei suprerenale: A. scad forta de contractie a miocardului B, isi regleaz& seeretia prin mecanisme neuroumorale de tip feedback C. produc acidoza atunci cind sunt secretati in cantitati scazute (hiposeeretic) D. sunt derivati din colesterol E, reprezint& gi mediatorii chimici ai SNV simpatic