Sunteți pe pagina 1din 41

n I

_ aLoamitr dill 'ftbie. llrllSCUl@lv; ~tti~:(~elul,e,tajlJngtt~, cu :i:nHiJero~I HRcfei si~ruati' peri". :ienc rn' asne£t'~striat '

C;3~ ' . ..:. -, ;";~ >._0;.- '-'~'.~ '~:\"~.".~- ". ';. ,...'

-, '. 'fo·MeazamideatdiJJ: fibte'

" ..... 'Co ... j ";./.--:---.' ~'~'~''''''.'

fl1l<1;lJ~~ij:lar.e;, striate:: p;u!u;n;~sl'n~Jlf nutled't< ,di~.pjUfge, m r8~ea, .. 'm:... cnlat" p,rle,d~~CUlt intereOlClfe;~,

"tt](lf W N'rE,O'V'''''OS' . . !U·~l:.iif., t<1IE~·,··.:":",

:-' - iillc-a;~niJ{~ditJi;eelrtle' s~,~" -l~i~te' iDttec·~e.le:~ ,p,St;;1Jate;ln,maimuJmeo;s~wn.,

,- fonnal din celule 'specialitate numite nebrqzyj$i 'J;~~ !lI,e ,,,'c.u rQ I ae hr-illltre ~j .:~usriner¢::I~-"

, , • ,..;;:::l' "'.,' I' 1'· '1''':;-1 ,'\ nellrolllior ,ce U .e:,ghu:ey;

~

:p38'UT 0808· SPElN'CJ-IOS

: 'J,. :-":~ , ... -;":'

.- 'alc~tnlt·tlm ~anat_¢;ha't;r'Sle'(le~::l'tJ~nqf~},l1&U:asre·

c(ide~t1tii'&e. ~'~lll1e'li~~a~~· _ <P;~~.

.. _. es~@ fO'W'f~l ain,. lame .Q$,~~se,~; C.at:e <te.fLmt~

, .

,ite':aza<ftaVitali~dediferite,''tnari:tni.? Ji1~',cari' se afla-

;,~a·~luv4i 'f-9$'le.,

.~

- "= • -

ISiQgde este 10 v;mietlj~ de tesul conjunctiv ICIR sabstanta fundamentala lichida,

Gb0~Ut;;E""RO'§:II (HEM'ATII) - imagine electronomicroscopica Hem8dile sunt celule lDulcleale, de, forma diseoidala 'biIDQID1CaVRJ care contin :i :emoglobiu;-,. ~

L:'_"'''~ i, imtoctte

Granuloc,m"e

(i,LOB UL~E ,At'B'E (LEUle,Oc', .

,M'~, 0·" 'D,O~ cite

-. - .. ' -.. ,

,l4ICocitele· t$~t celule mobile capabile sa emita pseudopode.

TROlvlB.OCITE (plachete sangvine) ~, imagici miCfOgCQP~_ ice -

-.- _ .... "0- ..I .... ~. ~ I 'o_':;" • I,

,_ . unt ~gme I, Ie celu are enucleate, de forma variabila,

'Neumnol esteunitatea :stm,ctunila, §i:function3Ia a sistemnlui nerves, alcatnita din corp celular si prelun girl '(den,dri.te~,~, axon),

---_'

, 'axon

,corp celular

axon -----------t~'

Leg- ,Y" h'l~" '1.r~,,.;;..:: ........ - fi br o!ili -- - r-

au .u ' a, U1U,l..fe, _ ~ .- ~-,« n:e --,

,

v, '0' ;g,('l.gj ~1" fibra rn mssulara se

" _: ·~lU.'.r '~' I.'; . U'Al.c'* . __ \! r ;~ _" . -(.U.a. 0' -

,.1" ' ..

numeste p~~,,~:('ioa mo,tbne~

• _ __ ~"_"""-; ~ ,>- __ ._ ;.Eu~ .. _

'ttl ap-' :mp_-ierea. fibrei 'museu-

"" "" ..... -.. .: ... "" ""

Iare, axonnl neurofiUlluij:,~i

. '''d- d' ~ - ~, l;~'~.... '~ ,

-pIer', e teaea c e nnenna sr-se

ramifica in-numerosi butoni ter- '

.. ' ali ~a d " ~"'

, ',- , 'c"'" _.' ': fl' \ '

,mm·,,·J ,~, '_'~ patrun _ m _~ I~re

adancituri din memlitana fibtei

iscul A' '~"l ' m" - ite

muse ""are~ _. "SLJLe I, se' _' imstm ' '

.impulsulnervos de, la tenninatiile .nervoase Ia fibrele

- .;n. - ~-I'~ "" -:. "" "" "" ;r:;'-

mn""s'e~il.-, ',- ,'~

, . ~~. . .

...

fibr ': ~ e' :, m: usc '.- _-'I' '81· i ,~'.

_ _ :a _.1..&'IOi U'., ,""".

butoni

I' ali

., - ~ - " '. l ' . - . •

termm: :1

" ~ .... " " -,'

U';F .~ rv« M" ·"0· iTO"IRIE'" " F,Lftb,n: . _ "_. ~ 1. '. . u: , -;

Miduv:a'spinlrii."este, a$.iat8.:hrcanaluI 'vertebral si are forma.cilindrica. Pe suprefata ei se gasesc mai rnulte ~antuii,<aispuse lQngitudinal.

'MADtJVA S PIN ARll,

,'. . .-

,( s~ti;jine tran s v ersala) _, imagine .. , . micro scopic a. ~

. \. - substanta alba

~.

..

cenusre

canal ependimar

._ !I'll

sant .lateral

coarne anterioare

radaeina ventrala (metorie)

, nervi spinali

sant anterior (fisura mediana anterioara)

piamater-.

cele 3 foite ale

arahnoida meningelui care:

protejeaza .

.......... ·X,A

manu va

duramater '

.....

SUBSTAN[A CENU~IE,D]N' _MAbuVA,SPINARn ~'i~gine microsco pic a, -

este alcami ra din corpii neuronilor &i eel ule gliale.

S 'UB'J·r;rl\NT- .', ' ,'A AL'·. _ B', ... 1:' D' IN' "MAD" ~'" J n'~A SPr:'!N:' ARI:'I

. - .. ~l) __ ".n." " n, ',' _' . U ·Vfi.. '" .. ~

..-. . ~ . .. . '. .' ~ _. . . .

- ·~W~~mi~ospopic~ ~

este "alcatuita din, fibre nervoase ~i - celule gliale.

piele

. glanda ep" ifiza

- I

CO·" ] cal'

rpu ~':,: OS.

~

(SUb8taftf~. alba)

.... ~~ .

- ,

,s,coarta ccrcbeloasa

creicrul mic

. ' ,

(cerebel)

trunchi cerebral

... _ f

emisfera cerebeloasa

~nlJI'En .. _-

b,~ .• 1:£\. UMAN

- Iotogr~ali~.'mtei seetinni Iongitudinale -

.-

PArA EXTERNA A ENCEFALULUI

,~antuci superfisiale " .. ' '. .

Jo1:; frontal

cerebel

]'0,' b- temp. OI'~:I

~ .. ~. : .' ., :~~

bulb rahidian

I

Suprafata emisferelor cerebrale este strabatuta de

~alituri. a~'anci care delimiteaza lobi si santuri mai putin adanoi, acesteala randullor, delimitand.girusuri,

;.,A ;~']- b al b .. d· ~ 1 . .. .c' ".. . d ' ., b ,,,..;,1 ..

In enustere e cere " r.~ e, . su .Istat)ta cenusie estec ispusa a extenot, rormanr scoarta cere'. rala care prezmta un

mare' numar de-arii corticale,

. ' .. - ..... - ... '"

,

. ' centrul serisului

I •• eentrnl vorbirii

aria aliffitiv'a,

... ..if --:. .... ~

.~ central i)1telegem cuvintelor anzite eeatral, intele.g-em cuvintelor, scrise

STRUC--I'· . GLOBULUI OCULAR

- -

R .

.gamenrcare

meQ.tin~ .pozitia ~ ...

" talin ul .

~·s" .;-" . 'W'}'

~~ .. ., -

'1 , ......

scterotica

(tunica extema)

, "{ . .-

pata galbena

. pup il a

vena

artera

pam oarba

c oro ida,

............... ~------~

(tunica mijlocie)

;,., alia

cnst "

~ I _.' ,

.' l '_" ." •.. I

': "tetfu,a (tunica inlema)

~

" .Ji

,

I'

L I. 'I.

~ epiteliu

. ~' pigmen tar-

Ii "

!I

Pereteie glebului ocular este format din trei tunici

celule

cu bastonase

.;

,.

'.'

,

".

"

,,-

"'", '""

'I,

'I

1 coneentnce;

~ 1,. sclerotic-a 'este fibroasa,

III

~ alb-sidefie si QP~; iar. la

II

'~ partea anterioara este trans-

; fibre' ale parenta, formsndcozseea

1- ',' nervului 2~ coraida este .: vasculari-

optic zat~, ea asigurand nutritia ochiului,

3-~ ,retina este tunica ner-

- ... - .. .

voasa alcatuita din celule

nervoase asezate 'in straturi.

de si .._.

zone e s msp sa,

RETIN,A

- imagine microscopies -

ureehe me'die

r II

ureche interna

... ', ..

.. '

canale

•• . m m I

,"" : . .. - ,'. . - . .

semicircu are

melc

'fibre nervoase

pavilion

conduct

... --. .

auditiv

e'Xte/

lobul urechii

lant de oscioare (ciocan, nicovala

• ~.. ,c,.,')

,~l scanta

trompa lui Eustachio

parte a osuhii temporal

timpan

canale senriciJ;~:ulare~·· .. ', ....,....,......,..._..,...-- .....,.._......-.- . ..,...-. -

orientate In cele. 3h·" . directii. ale .spatiului .

Urechea-interna este formata din, Iabirintul 0'80& in, .. interiorul caruia se afla labirintul mernbranos.

nervul auzului '" 'h"rb I .. 51 ec" uu ru ill

melc membranes

LABIRlNT MEMB'RAN'OS

radacina limbii

amigdala I

amigdala. .'

papile circumvalate

papile foliate .---- ..

corpul limbii

Zone. diferite ale. gusmlui; a~ _ dulce

b _ s"ar<~" at

~ t ".' .'

papile fnngiforme

·C·· _, 00··,', m ,

.. 4i .,._. -

d· _ am''- ax:, :.

Ii . ' .. " •

_~~ __ ~ __ ~ ~~ __ vruful

. lirribii

A . ..

In mucoasa. Iinguala, mugurii gustativi sunt

h in .::.,- tati P il 1 1 ~. li

grupau I" papue gusta ve, .' ap" eie 1.0: ate sunt

rasp§ndite" pe marsinile 'posterioare< ale' limbii

~ " I. • " '.' ••. ' ,_SJ-lW, " , " .. " ., ". . I" .:' r _ '.: .,' .. , r 1 ' ,~

cili

_____.' .pior gustativ

celule senzitive

~~_celule de sustinere

fibre nervoase senzitive

PAPILE GUSTATIVE _ micrelotografie->

porii glandelo» sndoripare

.

receptor tactil

fire de: par

..... ..;l'.

zona ae

, . ,

, .. ] :palll e

d ,. '" - " ce ernuce

muschi

-:

al.fin .. i , . rn:wlll

d·· '"", uepar

epiderm a

fibre nervoase -:~.~, I

bulbul

f ':' __ ,",1 '",

, unnu.

--~~

de "ryar

··r.:,:.

derrrra

hipo derm a

celnle eu ~g,~rasime

_. ...:; ',' ..... '-"

glanda sudori - ipara

.". .~~ -or - _... _. -

glanda scbacce

~

_ .. r

, ~ ;J .

epiderma

RECEPTOR TA(~'TIL (eorpuseul Pacini)

'~ 'w:a;gin.e microscopica -

,PIELE

~

- 'imagine microscopica _'

~SistemuI ,entiocrln cupprrde,

'totaijtatea glandelor en secretie irttema

di '.

'm, O,roan1S11l ..

, <, ~ '>., ,~,~fO " . , _'

(j'landele, endocrine

~,au in 8n.ctllta~16r

,

epitelii secretorii

ale carer - C" ::e'- 'I~.;.'''' le pro I'" iflrU, ':C'" a.l . :-~-tU.~._ __"' .fW.. ··,.U _. .

h ~ , '"Onn'oni.

.care se 'VMS'a

diF¢ctr.in"s~ge.

trahee

uuma

glendo suprsrenalc

, "

rinichi

ovate

testi cure

... - ~. . ..

,TIR6IDA

.: A:

TIR' '0' '{'D- ,', AC"'

_, '",,' I, ":"

- fa~ anterieara _'

,- "t' . -h'1;15-f-l;t} A. ':...w-t'a.a ante

es "e, simara ,1ll' p_W'~ ~,:'_ _'c:-

noAffj a ~§~tillui" la baza laringelru. :Es~, formata, d'fn

,';,l. " ~ ')l,;~'~' I' t --. :n.~1 ~ iiti

uOi ,lO'U] ra eran, umn

pnntr-unisrm ..

~,fata: po sterioara .-----< prezinta patru glande

- . - ~ ide

nuci Dumire paranrou e. ,

paratiroide, '

,

,~

,

os frontal

oase nazale

:. axil .

maxi ar

os temporal ,

, mandibula

v.ertebra cervicala atlas,

omoplat

oasele centurii supenoare

oasele

. - .. ).:-

sntebramhri

oasele

.1'.. ••

1m '~

pI . el

oasele mcheieturii

,_~_ .osnl coapsei

n max ar

muschii g.·.·JUnlui--------~-s

+: ..

omoplat

• ...4

~l~c.el

, .

abd '~O' mine .. t!· •.••... l~

oasele antebratului -=r----i-"----'1;:------,:uma ------"

v , 'I'

.. ::-

J

I I

J I

}

I I ~

I ,

. I

.' . ~.~ -, r .

oasele

A'!I' ...

.mam ':U'

J' . ' . ' ~

r

I

I

• •

"""::~ ~ .'

muscnn coap:s.el .

'.. femur - osul coapsei

oasele

r---~

gambei

muschii piciomlui ---I'

S·iSteml.ll'l~tor· este al¢atuit din oase, articulatii si muschi,

caselecenturii superloare

muschiul deltoid

coaste (1:2 perechi] .

humems.·osul bratulni

muschiul triceps

hi I·

muse n

antebratului

~ .. ~

oasete, centum

~ .c ~

inreneare

(pelviana)

muschii fe-sieri-=---

muschii membrului inferior .11ll)

femur ',_ osul coap!lo..··~- fL>-

'. muschii coapsei -. ----H

~:.--="'___"-"''''''''"_IW1'''''''.il.'£ ~ i gam bei ___. (geme:ni)

". .1 .... :"\ t..~4

oaseie.gamoei

H--~~--~--- tendonul lui Ahile

. . -... .. ~

Maschii scheletici se.prih.d de oase prin tendoane,

os frontal

OS -P'" arietal

. .

orbita

os nazal

ease ale pometilor obrajilor (zigomatice)

cavitate nazala

,

maxilar superior (maxila)

mandibula

,( '. : ., il~' ~,' ' .4 I I,e· . ~:.'" .,)

unax ar nn en or,

'N:' '1'· ' .,' iul ·;;;:3X· .. ,. teste ~'.,.' falnl "

," ,eurocranl . au ap.OS.IA.r9, en.ce, I·ttl, . "

Visceeocraniul euprinde oasele fetei.

os frontal os sfenoid

os· parietal ,_.~~~

os occipital

osnazal

, os zigomatic

· . uf .;.:I .. !:''' .

. orifici ~ auditiv extern

os "rnaxilar

·mandibula·,-.........._---==--~~~--~~---~~

CA VITATEA TORACICA

- --

Resiuuea toracica a. coloanei vertebrale impreuna CU, coastelc $' i sternul formeaza cavitatea toracica,

, -""~ - , .... '. ' ... ' ." ' , . .,', ,,' - - .. - " - .'" .. ,' - ' ".... -_.' .,'. - '"

7 hi

·perec···

d t'

: eCO-;(ls.e

adevarate

cartilaj costal

3· 'L,!'

.. ' .' perecni

deeoaste false

2 perechi .decoaste .flotante

coloana vertebrala - regiunea toracica -

stem,

LA 'B ARB AT

LA,PEMBlE

- ~~n,t:"" din 1 . .,...'1 ... ~ I ,AT v - '~. bazj' • ul I '. 1

,~. ~.I_~a '; I" 'oase e-coxatcnnpreuna cu O'Sll,1 sacrum, aicanuesc ,.·~n_ ':, . saupe VlSU , osos,

~.

.'

.~

regmne

• .... 0;.

, • < '. '""',."'"

cervicaia

- .

(7 ve:rtetire) I

..,_____

.'

reo 'gJ< un,·,' e

.. - , , ...

t~r~calA (1.2 vertebre)

..

rem.un·· e

.pr.a;., ..

""I· smb ar .' a~'~ .0., .. '.'

(5 y¢-rtebreJ

. VED":' 'i . 'ERE-::- .: , L A~r'J'1IJ·ni\ TA~'

'.': ,'.' I ?_.:., . fi.l,~: .

VED,'E.RE.' ANTE····[ ,[·'::R!i: O····:A·.··R··A~,.

. ", '. , " .:-. '. ... ~'

Coloana v:ertebtala este.constituita din vertebre care.

difera ca 'foID1~~ macime si numar peregiuni, .

apofize

orificiul

-----

vertebral

corp vertebral

VERI'"]I"TI]'B"'n ,x ~EI' It'Ir'fTC:' A·~· . .,J. J..:t I ,I\.ft .l"UI\fi.·L,.l"""

[--TIPURI DE VERTEBRE

.arc vertebral

VERTEB,RA AI,L,AS

v·· :-

(pri b icala)

.,pnm·a vertet fa cervica .a .. '

VERTE'BRA A.XIS (adoua vertebra cervicala)

osul sacrum

regiune sacrala (5' v. sudate) regiune ",-I~ _

__ -===-----''1 (4~;C~i~:~) Ir-I _~_

osul coccis

VER1EBRA ·CERVI'CALI

sUJ~Iafat1i. de .

articnlatie

disc intervertebral.

vertebra, '

-fe mur

. ~I . J'.

ARTICULATlE SEMIMOBJLA

~ permite 0 mobilitate redusa, deoarece suprafetele articularesunt aproape plane.

. suturi dintate

rotrila

" ligamente

capsula ,u-aiticulara

. . .

cavitate articulata

ARTIC'ULATII FIXE· LA NlVEL:UL CUTIEI

C"'RANIE" - NE"

, I .'. • ' .

. " .. : -.. . .. ' "

~~ CULATIE MOB'ILA LA,.NIVELUL :~'m,~ _ ]NCHIULUI

- nu permit .miscarea, deoarece oasele sunt suturate,

tesut ,08·08 sp .. enzios

,:0' c- ,.~.

cumadnva rosie

canal Ha vers

sistem Havers

lame

." \,

\ \,

I
I
r
1
~
1
.iI
I
1
iii
I
*
.1
~
~
,I
.1
[
I
11
1
~
1
I
1
I
Ii
r
I
1 C· anal I centr .;n:1'

all" l:.J.. W

en madnva galbena

periost

, ,

'\

'\ l..

"

'Ii:.

.'\;.

.\

periost (tesut conjunctiv)

celule osoase (osteoeite)

.\,

'\

'\

'\

'\.

'\

\

"

'\

'\. ''\

.,

'\,

\.

'\.

'\

'\

"

''II;,

'\..

'\

\.

"

,\,

,'\.

'\.

'\

'\

"

'\

'\.

."

'\

'\.

"'\

artilai ... U].

. . . l

c. aJ artie . ax

'rrIi! '\ " '"

.............. ~ ~., ,".

_...,...."."'.J '. '\

.,;,

v. '\,

" os compact

tendon ---------;:

teaca rnu sculara

., .... ,"U . r. ...

• .. ~l

conjunctiva

eorpul __ --+

muschinlni

Un muscbi striat sebeletie este aicatuit din, COT-r) muscnlar si tendoane, Corpul

~,r N

muscular .este constituit din. fibre museu- 1~,,",",,,, 1:1~:;~t.er O:tnffate ih fascicule.' .senarate

liB ~ .:-tUXat .' .e(:~·"""'~, ., ,~. . ~ . ~

~n'if;l~. sep, tun eO,niunttti:v'e~

.l;ku.,_.I; . ".1 ~ ~

fascicnle de fibre musculare

, fascicul muscular

membrana fibrei museulare (sareolema)

~ ---=>o. miofibrile

'TA'S""~UL' A n',Tf7. ,If'l? "rn'A" '" iV~···.·b·.· .. ~~_

FmRELOR ,MUS:CU~L.ARE·

;f" ,_ 'imagj'tl.e ,electron.omicrQ'scO:Pi"c&· -

'_'~3tia< esie; abnndenta, capi~~ __ ...... -:-1fo!'!lrin~e distribuindu-se paraleleu

Miofibrilele sunt elementele contractile ale, fibrei mu scu 1 are saiate, Sunt formate din discuri clare si discuri intunecate, care se sueced CODferind fibrei aspeetul striat,

glande salivate

..... ..

(glande

anexe ate tubului

•• r' ,

digestiv)

glande parotlde'

glande

b il"

'. " ..... 311···· e

_. i ~ :; - -I J' •

Slll. max,.~ , ;.

glande . .sublitIgu,31y

esofag

'diafragma

·ticat (glanda anexa a. sistemului digestiv)

. pancreas' . . (glanda anexa a

~~\---f-~--

tubului digestiv)

veziea biliara .

:.. . - . ";', .

duoden .

c,ecum. .

apendice

intestin sub ti re

intestin gro s

rect.

- . "

'. anus·

!

molari (M)

prernolari ~(p-m)

(C)

!!I !!o I! ~

.mCISIVl

(I)

=--------~-- mandibula

I mCISPII

I

coroana

CANIN···· -,"~-.

I • J

I: .",

alveole dentate

in ci si vi (I)

corosna

Dm·,;:;"'

ro. .

.PREMOLARI

M'OLARI

Dintii .supt_:fixati..:t1~ areadele dentare~in alveole ... Laadult.numarul din til or este de.:32 (16· .. pe maxilar ".~~ 6 pe:niandibula)~ Dupa formacoroanei, dupa numarnl radacinilor $.i functiile pe carele indeplinesc,

... d .... ~".. ...,;: 1 I it "1 i 2 l' '2' 3

~- ~-" smn. r. e. patIu. tlpun.: :mCISlVI". canun, premo an :'!~1 moran. '. . I· . -. ,C· . Pr -. _ M

-. ~, ... .... distil · ',... .'.c: 1 d -::. . . . ~ - ." .. 1m, -

n,bwa"~ RlI~~....... 1!"!II.1Ii -. -. pozma 41).ll., or se expnma prm rormuia . entara: 2 112 3

(pentru j~~.ata:re .. de arcada)

stomae ului

S .... ----.· ..... · ........... ;l1 -h,;',.l· I "';'l! 1· v al but' ~ di·· 'OJ .... <- ".c; dul '. 1" • I

~w.; segmentut ce ... maidilatat .; . tnbt llI .. ····· igestiv,_prezinta trer partr: lUJn~u . stemacunn, ·co~rpu

IQII~~ nort iun nea orizontala,

~ . ~~:~.. . '. . .

esofag ---------------~~----::

peretele stomacnlui .

I' fi" iul ., u" ,

'on': ! ·01 .. p'. 01

'-li~' . ,. -:At 1· .

pnun me'

. .

mucoaser

O'~ .0 tri ··c· ,>, 15~'.<' ce

P··' "'t1l' iunea

: 'W' " WI· .. ~

J. '.

orisontala

. corpul

~

stemacnlui

Tunica musculara este formara-din fibre musculare netede,

'Ii;. '\

. 'Ii;.

'"

\,

"

'Ii.

." \.

'"

asezate 'in' trei .stranrri, In

~ 'I

" .,1-' a ~x\~em··. ;,.seroas'_.· ..

t----·mucQ:asa gastric:a

I I

microvili

mncoasa intestinala cu vilozitati Intestinale ' .

reticul endop asmatic rugos

'. , ....

tunica . submueo asa·

aparat Golgi

, nuclen

* tocondrii

tunicamusculara " '

!ii.~ - \

\.

'\

to l

\

'"

-;,

.\

"

\.

,.

'"it .,

citoplasma

,/ ,

-I

,.

"

II

,.

I i ,I

I

}"

"

,(}

"

~

i

'[

"

t

"

.,

1 l '~

,.

~ ,,

1

'-

"' 'I.

~,

I

" " 1.

,.

'I

'I

'" " l

,

'L

\ 't I.

,.

'~

\\

It

'\ ,.

capilare

"

sangvme

celule .epiteliale

'j

."'''''''_'::;

• ...t~.~, .. _,_......_,_~ ._~"I.'I" ...... , __ ~

. ,....a-.__ _ ~.r..._;~-'-

vas

-----:-:-

limfatic

arteriola 'IlLOZIT ATI. lNTE·STINALE

lobul

drept ~.....,_-..............-

mm;;~~~~. Iobul s't4n;g

... b' "'11~

vezica !,'-111 ara

, anal hepatic canalul

, .

C' In,' II,·A '0---:" C" ' . u, s.. .• UJ -.'_-

pancreas

J' I

r I ,

t

,1M'

~

II'

" :E

I !I'

III'

~

"

it .. ,

il ~ fIl

~,

'I

~

t

11 'Ii !1

1ftI.

~

"

.~

'~. II;

'~

~

" t

" ,

'I.

fata JLq~

~,

:s·up·en·oara

fata in.fen·oara .

cana

, '

- • ~ -~ I

Pt- creanc an .~~., C

~I "

I'

I It

,"

,~.

,~ i

~'

;I

,"

,I'

IJT'-' '- 0·"-' LAND' . :·;·U;--iLAR,-''-L.: p!Alr..TC:'--R,·,',E·'··A,·"n'i'c-:

''';' , : _," _ • _ .' '." •• _" '.. _ • J fil." _ . . _ fi . .~ .

, . ~

.1 ~ I_I 0@3' r...

~ :nagme DUC.rolsc~'pllca_ ~

~ secrerahormoni (insulina siglucagonul) en '1"-01 :bi reglarea CO!lloentrltiei g~:UCtO~ei. d~'- I saIlgle~,

:Si:steJnuJ t:espir:atDr' se compune din caile aeriene si plamani~ Caile aeriene soot; fosele nazale faringele, rarin;gel.e" tr.~ee~, bronhiilc,

bronhie , principala

fuse,

:' <0' az "·ai" le'_

I·" I',

- - _. - - - -' "

] .. annge,

bronhie

plmnan t1rept.

'1 ""

P ~'~,,}"h

:rucll~,l

~

stana 0'

i. ' t

.t. •

" •

"l

It

~ '~ 'l

t,

,

~

1.

'l

~ ~ 1, t.

nuJmonari

r "

_"_-

diafragm 'J' a'1

~mj:1l[·it -" ~

. ~

.acm

~----~----~-------

pulmonar

bronhiota,

_ • _ J

alveole , 'pulmonate

.... faringe

verte .b·1 <re'~' ""

~ ~ .. iJ..l: .....

.' cervieale

. ,

cavitate bucala

' .. -.~ . - .. -

d 1..=:,,-.; .... . esctusa

. ~

" ,1 epiglota

blocfieaza - laringele "m timpul deglntitiei

.: esofag .. ·.:

. . .

cavitate "c, 1 ~ ouca a

cavitate .. nazala

faringe

. epiglota

:" vertebre cervicale

-cavitate bue-ala

... 'hi~sa·

.Ill .. ·c··:-,'

,I . '", ',.°0 •

bohrf

alimentar trah ~ --'l~~

'. ',. ~ -,ee-

inaimeaza

spre 'stomac

1

i

1 ;

I

I

cartilaj tiroid

'--~~~~

,!manli lui :Adam;','·

4'!

..

-

VE' n--'ERE' ·'"LTJO· : .... ~·,A '1""i:" " ',', ' ., " ·.r J.'-l '", i:~: .1:,fiJ..J:H_

baza limbii

,

corzi vocale

VE·DERE ,DE ,SUS

<' cc' -c' ~.',. -' -~. z. .' ~:. ".,< '11'';'''" S'::E-'LO:" 'R'-'-'

RANtIJF['CATJI ALE, VA,~_·· , . '. ~- :~,

S"OI\ 'l't.TG'c-VINE- 'Ct LA: "'--lilI"\l c.:··.ifI]',- "'-L' , rn -_ ,.t1d.., .'< ... '.' ':f:"\. l;~:,Jl'; u ~ !UL

C' - RE· "Tq·R· 'UL·.UI, .'

".r.~ ••• , ._

, ".J'}'" , -, 1''''''' ti A';": t -

,_ nrnvm ,UUH mere ,e· carn ,UtT '~t:a-

.~5 /

........ ific a,-fi'1 ,,:,,:lie: aort tei) ,ll_lll~~ , "~ 4I _ uv .' . ."~

D Ao1(ATI::1IC-'-" AtT--'I1 AL'~C' '1]' \T"A-S" E"'ill', '0' '--IR'::

~Y++'~':_" ;,,',':.' __ ~"~-' _:E' ~rt;.,:-~·,<:

.. .. ~.. :~~ •• _ I. ~ .. ~ :_ _ _' •

SAN' ' .' cO' I"~~ 'TkT' C A"VI' IT'I'A;_'TEA' -- . : ',-- '. <'>VJl~lri ll'l .'·_.n ',' _I.- _ A, " -~.: •

AB- B€)I\4IN-' 'AL' A"-'

• '. ," . I .' .

" ;':,' . ".t. .. _,-, .. __ ~ ", ", . .:.., ',_ 1 ~ .. < ,,",

_ desprinse din, aorta abdominala,

.... ," ,- ... v.. -':

it! ._.

supe·noara

artera puhnonara

vena-cava

:m fen 0 ara !

~ .",

ramificatii

,~;;.l .'

aie. aortei

.... h A

pe 'n' rru g', a: ,to

o ", r.. ..

~

.~,l cap' -'-.'

~ .

ramific atii

. . '

ale aortei

pentru , membr ele

'..- ," -._' I ,f"1 d",-,lJf\;;

.... - _.. .. ~ .' .......supenoare

~. -\r.).'l'·'V,_

ramificatii -ale aortei ''Lr~~f=---+ ~if->--~ pentru

organele interne

I _ I

if , t .... ranu ]C,a n

. . me, aortei pentru

rnembrele

f £:> ..

inrenoare

fidma estt un o·rgan ·mnsenJQS.

, ,

cavitar divizat m ·p-:'.abtl Gam ere:

-x- • <" ,; '.' ,- - (' -, ',-' , • - '.~ • - -':' - ,. < ..

,A" .: 'Itni"~ ~ ',' ~A1,., ';'·".'~I; i'

uona; a .... " ~l uOlla velJ.:u.~euJ.e,.,.

artera

-------------=

aorta

atrial drept '

atriul :----~-~~-------. stang

I ' ,

vena. cava

. ," ..

superioara

ventricul stang

artera ~ ru,L· :."'

pulm non "am' ,:-.

.. , {',. ..

, ,

vene , , p:ulmon.are

atriul stang

ventrieulul drep

ventticulnl S:trulg',

, "

vena Bava ~ fufeQClar.a~:, -----........_,__,_........____-------...,,__,,___.______,.1

ARTER A,

Tunica e~tema:. este fermata din, tesut conjunctiv, Tunica

~ ~1'" :t', + t'"" ;l,,"; I

'ffilJ'OCle esre rormata am, iame

elastice concentrice si un numar

. ~ .. "-

redus, de fibre musculare netede,

Tunica intema este un endeteliu unistratificat .:pe 0 membrana bazala,

tum . ica in tern aV ~'. ,.,."~ ! il~': _ I

tunica mijlocie

~ .. -

tunica externa

VEN":A'~

; , .. ' .' ~ . "'"

Tunica externa e.ste, mai groasa decst in cazul arterelor, Tunica mijlocie este mai subtire avand un tesut muscular neted mai redus. Tunica" intema

- . ,

este un endoteliu, Venele situate,

sub nivelul inimii sunt pre~ vazute en valvnle,

tunica

, , '

intema

tunica"

.,. .

mijlocie

tunica extema

celule

Peretele capilarclor este un

d J- b .... en ote in asezat 'pe 0: mem orana

b aI";

•• ,az·. a ...

- I

~

1tJ. arteti

SECTJUNE PRIN' PERETELE ARTE'RIAL ~I VENOS - imagine microseopica ,~

,~~ 'lii;nf~tjC ·es,t~ fonnai din ci~pijare,ljmfatice, care Sf. unesc in vase din, ceo in ce maio mari, for-

Add .,...,. , t..--:, ,d limfati , 'al~/';,ll ,... nal '11'·' f · d (' ~ , ).

mann , u oua.trnnclnun Iimtaticet ~aIr i '.W toracic ~i call! 11, rn anc c rept colector -scurt ....

vas limfatic

valvnle

ganglioni limfatici de ,pe traieetnl vaselor imfatice

capilare ,

.t.......---------------

limfatice

canal toracic

cap'. ilare sang,'vine

.... -. .. .. ;. .

vase , ' limfatice

Structura vaselor Iimfatiee este

,

.,'lj,'li'iII ar " l' < """ d

asemanatoare cu. a veneior, aVaIl.

msa peretii mai subtiri, mai rnulte valvule si ganglioni limfatici pe' traiect,

valvule de pe-fraiectul

. ,

vaselor limfatice

ganglioni L:~~P-+-~~~\T~limfatici abdo rninali

ganglioni limfatiei

., ,

inghinali

vase '

"

" ',,'

'1" f .. JllID alice,

"VAS, LIMFATIG:. -

~ imagine .miCIQ~sc9pi~a. -

-~~- artera renala

.. " ~

glande suprarenale

vena renala

... hi

"l1l1.1C •. :.

vena cava

" ......

inferioara

vezica urinara

artera aorta '

ureter

glanda anexa a sistemului reproducator hl as cdlin (prostata)

coloana vertebrata

rinichi

Sistemulexeretor este constimit din. rinichi si em urinare: uretere, vezica urinara si uretra, In partea concava a rinichiului exista ·0 scobitura numita bil renal, prin care intra artera renala .. si iese 'vena renala

ureter

... "

RAD10"·:~D A'L""rE " ~l.·:.'\U~W

· III _ ~J"" _.~ ii' .. . "_ t.: ~ .. ill ~ , ' ..,,: .... I "I' '[' "" ~ • ~ V , . '_ - _. "-. . .. ... ,,) ._ ..

_ RiOichii sunt .acopen~ en o,·'tninca.tibroasa: nunnta~capsu]a fibroasa Sub capsula fibroa~.~ se .afla zona Cor-

tit'Blj~ si zona' mednlara ·Zona medulara cop:fiij~ piramidele renale care sunrformatc din tuburi colectoare,

~

RINIC" 1m" UMAN' 'I ' ", ,;. _.

,',_-,,: ,I . "It 1'.J _-< _ ';

- fotografia unei sectiuni longltudinale -

zona corticala

zona medulara

arleta

-v e , • • • ------.~-___,,__._--'------

renala

piramide renale

vena renala

pelvis renal (bazinetul )

caliee renale

glomerul renaf

capsula ~b rob

nefronului urinifet- colector

RINlCHI 'U]vIAN - schita+

Unitatea structurala ~.i. functionalaa rinichiului este nefronul,

NEW 1.- O-"'N',":

'. ,,',.;, _

I, ." ..

Nl;::fRONI

,_ imagine microscopica -

a1 ·

_" c- 'a~ ih.iI ~ jP.o, '-

,'_" .' ::L.till. U

I

ovar coloana vertebrata

trompa uterina

• ~.- 'rar

vezica

'UTIll" :" ... ·ar;· ~; .

I <, a. ..

. . - , .

. .

orificiul de

eliminate

. _. ..

vagin

a urinei

uretra

Sistemulrepmducator la femeie este format din organe genitale interne, externe si organe anexe.

Organele genitale interne sunt: ovarele, trompele uterine" uterul si vaginal. Ovarele produc cclnle sexuale femeiesti numite ovule.

OVULUL (CEl,JJLA S.8XUALA FEMININA) (celula de 130 um diametru)

, - imagine microscopica -

vezica watl!

v ezicul a seminala

intestin

O1"O··I~

b~·····a'

conduct

,p·4Qlr~; liJ''-U1 "it

·tEartsportl sperma .

• @

anti'S

Sis_Ill reproda.cMOr' Ia barbat este ,a]catuit din testicule,

.... , . I - .. ..,.

~,onducteIDe care transponi spenna giande ·aD:e-x;e ~i o~ga.n.e

genitale exteme,

~ '",. )-] ';i'_A'kll .",.~ .... ~ I'"'

lesncu .. e e sant OI\@ane, (rvOHime sItn~te:mtr~un, InVell$.

J:llunrol serot, Ele produ,c, celgI,f[. sexuale bArdbile$ti" nun-ute sper ~ mato zo·j lzi ..

e -dl _ _

I I

I

uter

cavitate nterintl

etapele dezvoltarii embrionului

fecundare

ernbrion fixat in. peretele uterului (nidatie)

captarea ovulnlui in trornpa uterina

ovul expulzat

d~ ~

. . ~. ..

m.ovarpnn

procesul deovulatie

Ovul.ul expulzar in timpul ovulatiei este preluat de trompa uterina, unde are loc fecundatia ~ nucleul spcrmatozoidului fecundant se contopeste ell nucleul ovuluhii, Zigotul (celula-ou) format incepe sa se

J'!r.. ~ ~ .._

segmenteze m tnnp ce- parcurge trompa utenna

,..,. . '

In cavitatea uterina tsi.continua

segmentarea, dupa care se .fixeaza pe mucoasa uterina, proces numit nidatie, si .se. transforma in embrion ..

BnQ""F,:?" ~m. 1.\" C';· . ·E·· L' 'UL" EI-O'···· "U"

" l.:Y~Vl~.~:\· -, .' .. ':'~ _ .- ".' :.~ ."

,_ imaglne microscopies ~

.29' de' rue dupa fecundate

I ~

:6"': · ... 7·· s· ·a: ptamani .'

. ~ l-aJ . .l.L.· . .

31uni

41uni

Bmbrionnl se dezvolfa .. timp

. -

Ide noua.luni m~·uter~, Din.luna

a. treia-embrionul. devine 'iat ~~i se ... dezvo :tlL.paDa. la slats:itul lunii.a, nous de sarcina,

Pe. masura ceo embrienul se dezeolta; in. cotp1)l·nm~m. s~

.c: .: .. di· b;!l

tormeaza organe In' .' spensa nte

.:

vietii: ca vitatea .amn j10nca Jllina

C,U lichid amniotic, placenta tS~··

cordonul ombilieal .

. " '~

S,trocmra celliulei animale i' ~ ~' ~ ~ ~ il f ,I, 'I ~' • ~ j, il ~,,2 Tipuri de tesutnri - ~gini microscopice i' ~ i3 Blementele figurate ale sin,ge1ui ~ 4' " '. I ,~ , .... ~ II, .4 <N"le:~I~~n'uJ' 5"

" I ',", .1~ty~,_J'_·-··_l i !! •• ,. ,ii· ill !!. !! !!! Ii! iii il II ........ !II III !I ~ i!!! ~ iii !Ii II .. '.

Snuctura intema 8, muschinlni 'Stria! I' ~' ~ .. ~ ~I ~,2,2

Sistema digestiv ~ ~ I '. ii .. ~I ~ ,~ ,i ,~ ;0 .. jl ~, ,~ ~ ~ ~, il j,23

Mandibula si tipurile de dinti 'I ~ ,~ • ~, I' ,~, ~ ,~ ~ ~ ~,2,4

S tructnra stomacnlui .'.'.. j, ~ ~ II , iii .. ;0 ~ '~' '.' 'i ~ ,il j,25

Structure intestinului subtire i, i ~ ,t t, I' ~' ~ ,~ ,~ ,~I ~ '2,16

Flcanil si panereasul ~,~, ,t + + ~, ~, !' ,~ ~ • I' I' ,. ,. .. i~1 ~,2: 7'

Sistemul respirator "'., , ..... ~ '~I 'I ,~ ,i .... j! ,~, ,. I~ '" ,i, j!,2,g

M';:;';I - .' - " ,,'ii, __ ,~, '";~~ '6'

, lIl1uva spmam 'I' 'I .' !Ill' I!!i Iii .. ,Iii ,~, ." ,.' I!!!' Ii!! Iii I; 'i, ,10, "", '",' ,.. ';;, III i"'-_

S'-' "-'h' ,e '-~-I - '1--,', -:-- simdinal -iIiii ---:, ",'~.-" , ' " ,I' C 'f::n,1 :7'-

- 'CCl,;l;UDle o,n,gil" - 'YUI' , ,a plrm ence- All ~, .' , '", '.. ,I, ~, ~ t ','

F91f,a:'" AX-, ttema a' encefalulu i L' ocalizari ", ... le

, Ul'_:. ~ _. ·'W&tl:l _:_._.' '... ~~IIJ - .. ~_ ru ._ ~-_~ _':. " .. leu:· -~ .. '. aJ·~··

diferiti1or' centri nervosi '. '. ,I, 'I, ~, .. ~ ... 'I' ,I ~ ,~ ,~ ,I II' 1,:8

S- ]- bul ii' ') 9'

tructnra g',ol~' _UI OCU at ~ .! I' '~' ,. ~ .. ~ ~. ~, !!' .. ", ;0 ~ ~ .. ,':.

Structnra urechii 1',..!Ii" ,t • • ii' II • ,!! .~ " ,. 'Ii 'iI! 'I!! '. ,. ,~ ,~110

C 'II d' iii !II iii _!I 1il !II'.l

_ ro, mgesnve Sl c:a:~ re .. uatorn,

Laringe " " ~ II- 'I!!' ~ ~ " " ~ ii, '. ,. ,i; I~ II< Iii' i!! i!i 'i 'I; .. ,~, ~ ',," 'iI! ,i ,",,29'

S,'",'-'truc'" " tur I,,', lim,jI; - --;b- '~,'" III

'. - '. " ,

,"C,':. ,I_'_"::_":' __ '_r'_a"" "II, ,J I..~. D, ,ii; ,~, '!ii' 'i!i ~ ~, Iii, '. ill 'ii' ~, '!!I' 'Ijj' iii iii 'ii, 'I' ~ ,;0;, ,ii, '~iIi "

S'- '-- -, !II - -ill-"'·' ']?:

'tl11Ctllra pie J .'1 ,. • !Ii ,~ .' ~ .j; • • • '!I!' ~' ,!! .~ ~ ~ Iii' I! ~' '.' '. Ii ,"" ..;;..

~S,ffislBmo1.'1 en' .'., ndocrin ,ill, 'ill 'i '. ,~ ,.. ii' iii ";Ii 'iii .j; 'I ,I ii' iii ;!I, ,ij;' , 'ii ,t 1,3

._------- .. _. - _.... - - ..

Struetura peretilor vaselor sangvine ~ ~ ~ ~ ~ ~ t,32

Sis mnl limfatie ~ ~ ~ ~ ., ,ii, ~ ~ ~ ~ ~, ~ ,~ ~ ~ ~' •• ,. ,. ,~ ,",,33

Sistemul excreter li ii .. ,i' ii' 'I !i ~ iO il ii' ~ iii, + ~ ~ 'I' 'I 'I' .,34

S fr¥oll 'II ~f;1111J·")l1 m'il n tern ,- -- i ~ ·a·; rin -I uchiul w" '~I - - - - - - 3~: 5-1

IY,UI!!;,.o~,W,~, I" '_ '-"",,_4, ,_ I, "",_ ...... ' . __ . "._, , ~ iI!' .' .~ ~ 'i ., ~, !!' ", ,"" 'Iii-

Scheleml findui 1a 4, luni ~ ~ ~ '!!' '!!!! ,~, ,. .. ill i!!' ~ .' i, i 'i 14,

S~ot!a,ft'IIIl''I''II:I' loc .. ,o:·.ml: otor - ved ·-a,~ an:"-·~~n:-~,o,',ar-·~~ . .1- 5,,:'

~~~U_- ~, ' . .-.' _.' ~. "'.' w, .. - -~I~ ~ .},~ ,l"- [iii lili I~" .

S· ,,'~ 'f:ca;- "01' I' - ,- " ,- . -\' · -, d- '. .. . - . t,D'';: - .. ''_ 16"" ,,·,ms,~m·_., oeomotor - vle'_ere pOSj~lIl'Oar,a, i' ~ I , .. ':.1

Scheletul capulnl iii iii' • ,i ,I< 'I' II ~ " !!, "I I, ~, I, ~ ~ ~ ~, ii' ii ,ii i. 7 Ie' -"" ·''"t'':,i-;a,.' ·t··· ." -"~/ ,A B'" [ !\-~, '1 '1 :8'

"aVIJW~:a IQracruc,a.. .,azmu .... ~,~! ~ 'i II 'I ' .. ~ .. i I 'I,ll',

""'~l~f' ~-- .. ' "~abr·, ,-~A1A ~ .. ,~,,--~ d" ", '. '.'aft.a~, 19'" '~10anavv.l,~ .. ,Qj.(L, J.lpunl.ev~"~Ul,i~ ,. ~ .. i, ..•..

, ,

Sistemul reproducator feminin il ~ ,I ,I ~ ~ t ~ I ~ ,t316

,Sistiemw repr-od,ucMo:r masculin, !!' ., .~ ~ '~ ... , !!, ., ,~37

'Ov'ula:tia, fec,'un"da~i 'nid,alia ,~, " ., ,ii, ,i ~ ~ .. ,~ ~' 'j ~3,8,

'I

Etapele dez¥oltarii e,mbtionului wnan ~,~.~, .39

TIpuri, de ,mticulatii ,,~~ 'i, ,I, ~ • • ~ • 'I' 'I' ,.. .. • • i' i 120

Structura os,ului lung' ~ j, i "" • ~ ~ ~ I' i I ~ ~ ;0 ~ • • .-21

.' Cmnaciu :Rt" Niculescu, C. TH~, Leila Torsamt, ,Anafomia $i'tizi:olO;gia, om:ullui -, ,m:drum,ator,peD,tru ~elevi,

'lEditura. 'Dild~ticia ~~ ,Pedagogic,!, :B'~tj" 19'83~

• Tatilana Tiplic, ,Stoli,CI, N'i" ,Anatomia [~,tiziologia om'wui (v'ol. I)" Bdi.tura ,Aktils, Bucuresti, 1996~,

.. Teodorescu Dettt." Mie' atlas de ,anatamia om,ului, Editura 'Didactiea $i Pedagog],lci, B,u,curesti, 19182~ • ,Atlas de anatomia lom:ului (vo.L I), Mosco-va; 'Bdltura 'M'ed.ic~n,:a~ 1'978',~

.' B::'';n~lh\lFliftl;ll! ".._1.A 7iA,,.;i.,I,- of '~'t'PA 8····.··00: -H FI 'nna;~,~gft !!'llnd-' c' o-:"'m-'-:-'-'p'a,1'1v 111(118·:,4,

,~''\I;~~~V:) wV ..I,~.4U.U,,,,,,, m~ _:_:c:~, v\&'~~l; a!I:,:I, .<_. ,,'(4,1,11.:,),:; JL7<_,- ' ..

• Unlletsllmding biology, Mosby CiJUege :hbUs'hing, 198,6,.

R- edac:,,-,~.f,o· "r-- ""

. -__' LJ,e •.•

lI"Ir!e- ~hn.~',o-,~e~\di' ac, lito, "";r- =.i.~'

lll~. I H'.' • ". _. l

- -

CIO' ""p .. ·o,ft,':li ~I~' graf' ~ -' ~';ic'- "a' ~,

". '.: ,; .. ~ l·a, ij _ '.' '.-_ :_· II .. ~~._'··. II

I I I ... '

'W- 'RJ

',"',A'1m' ''1i"'EI .R' 1- ·~:~,S>'·

_.~ll. _. I ,.~_.~~_.

A',' "--8 S"" --'0' -SS"-C-U

UGU-ITIN, __ ,J A,' . ·~il·l ... 1'1 .. _II -

I '_' _' . I'" _._ ',I~ _ _ .....

C 'R

I _ 'O:RIN,A, "ON'C:BA

E'- d'i! 00- ,- HINT- ,', -

-Ji' ltura-- ... ;'! ...•.... -. ,-

S~' '~e,-'-o-",d·-,"o' 'S':l'~e'- Ru,d~-e,"an:" u- ''Ifilli'" 2-:")- - S··~·' e",~'-c···t'-o,"-':',r," 1-' - BI~"'I'Ic---ur'-"e-,~t,Cl'!!;

IU!II' 1'1 : .. ' .1·.... ,':: ._, __ !_'j __ ,I_~~ _. [ , . ' ~.' ,. U, ~-., I '."'-f'~ "

~el~: :222.l91 .. ,,4,9;, 2:23 .. 119.28 F,ax,: ,2:22~,40,~3,4 E-':mai[: coml',ul-_ dnt .. ro'

To'ate drep!tnrile asuplra aoes,tei lncrdli g,unt r-ezerVare, E~diturij CORINT lS:BIN: 1917'3,=6513,~, 19c2~,'91

Fn,ntll!'!i '~*"!F 81" /"" 16-1- '~:8-6"-, IC··.}·~,I!!'~ t·-'1'p_'O"'-"'" 5":,:

v,' .,....:..:_. ,uULHjI! '.' t' ." It ... : ..... ill ' .. ,V.~J.J., '_"~._'" ~ 1_ fl

S-ar putea să vă placă și