Sunteți pe pagina 1din 18

CAPITOLUL 1

Spatele

Prezentare generală ...............................................................2

Coloana vertebrală cervicală ..................................................8

Articulațiile craniovertebrale .................................................12

Coloana vertebrală toracică .................................................14

Coloana vertebrală lombară .................................................16

Ligamentele și discurile intervertebrale.................................18

Oasele, articulațiile și ligamentele centurii pelviene ..............23

Anomalii ale vertebrelor .......................................................29

Mușchii spatelui și ai cefei ....................................................30

Regiunea suboccipitală ........................................................40

Măduva spinării și meningele ...............................................42

Plexuri venoase vertebrale....................................................50

Componentele nervilor spinali .............................................51

Dermatoame și miotoame ...................................................54

Nervii autonomi...................................................................56

Examinarea imagistică a coloanei vertebrale.........................60

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
2 Spatele PREZENTARE GENERALĂ

Arc vertebral

Gaura transversală

Transvers
Elementele (tuberculul posterior)
procesului (apofizei) Costal
7 vertebre transvers (tuberculul anterior)
cervicale
Joncțiunea neurocentrală
Corp
Vertebra cervicală

Tubercul
costal
Coastă
Găuri
intervertebrale
Proces transvers

Capul coastei
12 vertebre Discuri
Joncțiunea neurocentrală
toracice intervertebrale
Corp
Vertebra toracică

Transvers

Elemente

Costal

5 vertebre
lombare

Corp
Vertebra lombară
Sacrul

Osul coxal

Transvers
Coccis Elemente
Costal

Corp
Vertebra sacrală
A. Vedere laterală B. Vedere superioară

1.1 PREZENTARE GENERALĂ A COLOANEI VERTEBRALE


A. Coloana vertebrală se articulează cu craniul și osul coxal. • Nervii spinali părăsesc canalul vertebral (spinal) prin găurile in-
• De obicei, coloana vertebrală este formată din 24 de vertebre tervertebrale. Există 8 nervi cervicali, 12 nervi toracici, 5 nervi
separate (presacrale), 5 vertebre fuzionate care formează osul lombari, 5 nervi sacrali și 1-2 nervi coccigieni.
sacru și, variabil, 4 vertebre coccigiene fuzionate sau separate. B. Părțile omoloage vertebrelor. Coasta este un element osos liber
Dintre cele 24 de vertebre separate, 12 se articulează cu coastele în regiunea toracică; în regiunile cervicală și lombară, este repre-
(vertebrele toracice), 7 sunt la nivelul gâtului (vertebrele cervi- zentată de partea anterioară a procesului transvers, iar la nivelul
cale) și 5 sunt în regiunea lombară (vertebrele lombare). sacrului, de partea anterioară a masei laterale.

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 2

Membrul
superior
Prezentare generală .............................................................64

Oasele .............................................................................64

Nervii ..............................................................................70

Arterele ...........................................................................76

Venele și limfaticele..........................................................78

Compartimentele musculofasciale ...................................82

Regiunea pectorală ..............................................................84

Axila, vasele axilare și plexul brahial .....................................91

Regiunea scapulară și regiunea superficială a spatelui .........102

Brațul și coafa rotatorilor ....................................................106

Articulațiile umărului ..........................................................120

Regiunea cotului ................................................................128

Articulația cotului...............................................................135

Regiunea anterioară a antebrațului.....................................140

Fața anterioară a articulației radiocarpiene


și regiunea palmei..............................................................148

Regiunea posterioară a antebrațului ...................................164

Fața posterioară a articulației radiocarpiene și dorsul mâinii ...167

Fața laterală a articulației radiocarpiene și a mâinii ................172

Fața medială a articulației radiocarpiene și a mâinii ...............175

Oasele și articulațiile radiocarpiene și ale mâinii..................176

Funcțiile mâinii: prehensiune și susținere ............................183

Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................184

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
64 Membrul superior PREZENTARE GENERALĂ: OASELE

Clavicula

Regiunea umărului Articulația umărului


(scapula și
humerusul proximal)

Scapula

Brațul Humerusul

Articulația cotului

Ulna
Antebrațul

Radiusul

Articulația
radiocarpiană
Oasele
carpiene 1

Oasele 2
metacarpiene 3 4 5
(1–5)
Mâna
Falangele

A. Vedere anterioară Legendă


Repere osoase palpabile ale membrului superior

2.1 REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI SUPERIOR


Articulațiile împart membrul superior în patru regiuni principale: umăr, braț, antebraț și mână.

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 3

Toracele
Regiunea pectorală ............................................................192

Regiunea mamară ..............................................................194

Oasele și articulațiile toracelui ............................................202

Pereții toracelui ..................................................................209

Conținuturile cutiei toracice ...............................................217

Cavitățile pleurale ..............................................................220

Mediastinul ........................................................................221

Plămânii și pleura ...............................................................222

Bronhiile și segmentele bronhopulmonare .........................228

Inervația și drenajul limfatic al plămânilor ..........................234


Configurația externă a inimii ..............................................236

Vasele coronare..................................................................246

Sistemul de conducere al inimii..........................................250

Configurația internă a inimii și aparatul valvular .................251


Mediastinul superior și vasele mari .....................................258

Diafragma .........................................................................265

Toracele posterior ..............................................................266

Privire generală asupra inervației autonome .......................276

Privire generală asupra drenajului limfatic al toracelui ........278

Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................280

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
REGIUNEA PECTORALĂ Toracele 193

Nervii supraclaviculari (C3 și C4)

Clavicula

M. deltoid
M. platysma
Triunghiul
clavipectoral
(deltopectoral)
Vena cefalică
Tegument
Capul clavicular
M. pectoral
Fascia pectorală ce
mare
acoperă M. pectoral
Capul sternocostal mare

Nervul intercostobrahial (T2)


Țesut subcutanat

Ramuri mamare
laterale și posterioare
ale nervilor cutanați
pectorali laterali (T3-T6)
(din nervii intercostali) Ramuri mamare laterale ale
ramurilor cutanate pectorale
laterale din nervii intercostali

Ramuri mamare mediale ale


ramurilor cutanate pectorale
M. dințat anterior anterioare din nervii intercostali
Cartilajul costal
al coastei 6
M. oblic extern

Vedere anterioară

DISECȚIA PLANULUI SUPERFICIAL, REGIUNEA PECTORALĂ LA BĂRBAT 3.2


• Mușchiul platysma, care coboară la coastele 2 sau 3, este secți- • Nervii supraclavicular (C3 și C4) și toracic superior (T2-T6) furni-
onat scurt la ambele extremități ale specimenului; împreună cu zează inervație cutanată regiunii pectorale.
nervii supraclaviculari, este reflectat superior în partea dreaptă. • Triunghiul clavipectoral (deltopectoral), delimitat superior – de
• Fascia pectorală acoperă mușchiul pectoralul mare. claviculă, lateral – de mușchiul deltoid și medial – de capul clavi-
• Clavicula se află profund de țesutul subcutanat și mușchiul cular al mușchiului pectoral mare, constituie baza unei depresi-
platysma. uni de suprafață numită fosa infraclaviculară.
• Vena cefalică trece profund în triunghiul clavipectoral (deltopec-
toral) pentru a se alătura venei axilare.

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 4

Abdomenul
Prezentare generală ...........................................................288

Peretele abdominal anterolateral........................................290

Regiunea inghinală ............................................................300

Testiculele..........................................................................310

Peritoneul și cavitatea peritoneală ......................................312

Sistemul digestiv ................................................................322

Stomacul ...........................................................................323

Pancreasul, duodenul și splina ...........................................326

Intestinele ..........................................................................330

Ficatul și vezica biliară ........................................................340

Canalele biliare ..................................................................350

Sistemul venos port ...........................................................354

Viscerele abdominale posterioare .......................................356

Rinichii...............................................................................359

Peretele abdominal posterolateral ......................................363


Diafragma .........................................................................368

Aorta abdominală și vena cavă inferioară ...........................369

Inervația autonomă............................................................370

Drenajul limfatic ................................................................376

Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................380

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
288 Abdomenul PREZENTARE GENERALĂ

Plămânul drept Plămânul stâng

Conturul Conturul
diafragmului esofagului

Conturul
pleurei parietale Apexul cardiac
Ficatul
Splina
Pilorul

Conturul pancreasului
Fundul vezicii biliare
Stomacul

Conturul duodenului Colonul transvers

Jejun
Colonul ascendent
Intestinul subțire

Ileon

Cecul

Spina iliacă anterosuperioară Colonul descendent

Vezica urinară

A. Vedere anterioară

4.1 VISCERELE ABDOMINALE IN SITU

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 5

Pelvisul și
perineul
Centura pelviană ...............................................................388

Ligamentele centurii pelviene ........................................... 395

Planșeul și pereții pelvisului ............................................... 396

Plexurile sacral și coccigian ............................................... 400

Reflectările peritoneale în pelvis ........................................ 402

Rectul și canalul anal ......................................................... 404

Organele pelvisului la bărbat............................................. 410

Vascularizația pelvisului la bărbat ...................................... 416

Drenajul limfatic al pelvisului și al perineului la bărbat ....... 418

Inervația organelor pelviene la bărbat ............................... 420

Organele pelvisului la femeie .............................................422


Vascularizația pelvisului la femeie .......................................432

Drenajul limfatic al pelvisului și al perineului la femeie........434

Inervația organelor pelviene la femeie ...............................436

Regiunea subperitoneală a pelvisului ..................................440

Configurația externă a perineului .......................................442

Prezentare generală a perineului ........................................444

Perineul la bărbat...............................................................449

Perineul la femeie ..............................................................458

Angiografia pelviană ..........................................................466

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
390 Pelvisul și perineul CENTURA PELVIANĂ

Aripioara sacrului

Articulația sacroiliacă
Creasta iliacă

Fosa iliacă

Promontoriul sacral
Spina iliacă
anterosuperioară Sacrul

Spina iliacă anteroinferioară Articulația sacrococcigiană

Coccis
Ilion
Acetabulul
Osul coxal Pube
Spina ischiatică
Ischion
Tuberculul pubian

Gaura obturată
Unghiul subpubian
Simfiza pubiană
A. Vedere anterioară
Arcul pubian

Planul Osul coxal


strâmtorii
pelviene Pelvisul mare
superioare

Osul coxal Regiunea gluteală

Cheie
Pelvisul mare (fals)
Pelvisul mic Pelvisul mic (adevărat)

Regiunea perineală Strâmtoarea Membrana Sacrul


pelviană obturatorie
B. Secțiune coronală inferioară C. Vedere anterioară

5.3 OASELE ȘI PĂRȚILE PELVISULUI


A. Oasele pelvisului. Cele trei oase care formează pelvisul sunt: cu două capete în B) separă pelvisul mare (parte a cavității abdomi-
pubele, ischionul și ilionul. B. și C. Pelvisul mic și pelvisul mare, nale) de pelvisul mic (cavitatea pelviană).
ilustrații schematice. Planul strâmtorii pelviene superioare (săgeata

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 6

Membrul
inferior
Prezentare generală ...........................................................468

Scheletul osos ................................................................468

Nervii ............................................................................472

Vasele de sânge .............................................................478

Limfaticele .....................................................................482

Compartimentele musculofasciale .................................484

Spațiul retroinghinal și trigonul femural .............................486

Compartimentul anterior și medial al coapsei ....................490

Fața laterală a coapsei ........................................................497

Oasele și inserțiile musculare ale coapsei ............................498

Regiunea fesieră și compartimentul posterior al coapsei .....500

Articulația coxofemurală ....................................................510

Regiunea genunchiului ......................................................516

Articulația genunchiului .....................................................522

Compartimentul anterior și lateral al gambei,


fața dorsală a piciorului ......................................................536

Compartimentul posterior al gambei .................................546

Articulațiile tibiofibulare .....................................................556

Fața plantară a piciorului....................................................557

Articulațiile gleznei, subtalară și ale piciorului .....................562

Examinarea imagistică și anatomie secțională.....................576

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
468 Membrul inferior PREZENTARE GENERALĂ: SCHELETUL OSOS

Creasta iliacă

Osul coxal
Regiunea șoldului
Sacrul
Spina iliacă
Articulația coxofemurală anterosuperioară
Simfiza pubiană Trohanterul mare

Tuberozitatea ischiatică Trohanterul mic

Regiunea femurală Femur


(coapsa)

Regiunea genunchiului
Rotula (patella)
Articulația genunchiului

Regiunea poplitee

Tibia

Regiunea gambei
Fibula

Regiunea gleznei

Maleola medială

Articulația gleznei Calcaneul Maleola laterală


Regiunea piciorului
Legendă
Reperele palpabile ale
oaselor membrului inferior
A. Vedere anterioară B. Vedere posterioară

6.1 REGIUNILE, OASELE ȘI ARTICULAȚIILE MARI ALE MEMBRULUI INFERIOR


Oasele coxale se unesc anterior la simfiza pubiană, iar posterior, se și, distal, cu tibia. Tibia și fibula (peroneul) sunt oasele gambei,care
articulează cu sacrul. Femurul se articulează proximal cu osul coxal se articulează cu piciorului la nivelul gleznei.

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 7

Capul
Craniul...............................................................................582

Fața și scalpul ....................................................................602

Meningele și spațiile meningeale .......................................611

Baza craniului și nervii cranieni...........................................616


Vascularizația creierului ......................................................622

Orbita și globul ocular .......................................................626

Regiunea parotidiană .........................................................638

Regiunea temporală și fosa infratemporală .........................640

Articulația temporomandibulară ........................................648

Limba ................................................................................652

Palatul ...............................................................................658

Dinții .................................................................................661

Nasul, sinusurile paranazale și fosa pterigopalatină.............666

Urechea .............................................................................679
Drenajul limfatic al capului.................................................692

Inervația autonomă a capului.............................................693

Examinarea imagistică a capului.........................................694

Neuroanatomie: privire generală și sistemul ventricular ......698

Telencefalul și diencefalul...................................................701

Trunchiul cerebral și cerebelul............................................710

Examinarea imagistică a creierului......................................716

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
582 Capul CRANIUL

Fontanela anterioară

S
Sutura frontală
(metopică) P P
Frontalul

Cavitatea
orbitală

Sutura internazală

Maxilarul

Sutura intermaxilară
Mandibula

A. Vedere anterioară Simfiza mandibulară


M

B. Vedere anteroposterioară
Eminența parietală Fontanela anterioară

Eminența frontală

Fontanela anterolaterală

Occipitalul
Zigomaticul
Fontanela posterolaterală
Maxilarul

Temporalul
Mandibula
Timpanul în meatul
Ramura
acustic extern
C. Vedere laterală mandibulei

7.1 CRANIUL LA NAȘTERE ȘI ÎN PRIMA COPILĂRIE


A. Craniul la naștere, fața anterioară. B. Radiografie de craniu la un • Cavitățile orbitale sunt proporțional mari, dar fața este mică;
sugar de 6½ luni. C. Craniul la naștere, fața laterală. scheletul facial formează doar o optime din întregul craniu, în
Comparație cu craniul adultului (Figurile 7.2-7.4): timp ce la adult reprezintă o treime.
• Maxilarul și mandibula sunt proporțional mici.
• Simfiza mandibulară, care se închide în timpul celui de-al doilea
an de viață, și sutura frontală, care se închide în jurul vârstei de
6 ani, sunt încă deschise (nefuzionate).

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 8

Gâtul
Structurile subcutanate și fascia cervicală ...........................722

Scheletul gâtului ................................................................726

Regiunile gâtului ................................................................728

Regiunea laterală a gâtului (triunghiul posterior) ................730

Regiunea anterioară a gâtului (triunghiul anterior) .............734

Structurile neurovasculare ale gâtului .................................738

Compartimentul visceral al gâtului .....................................744

Regiunea toracocervicală și regiunea prevertebrală


a gâtului ............................................................................748

Regiunea submandibulară și planșeul cavității bucale .........754

Faringele............................................................................758

Istmul orofaringian ............................................................764

Laringele............................................................................770

Anatomia secțională și examinarea imagistică a gâtului ......778

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
722 Gâtul STRUCTURILE SUBCUTANATE ȘI FASCIA CERVICALĂ

Legendă
Platysma
A Porțiunea anterioară
M. mentonier I Porțiunea intermediară
P Porțiunea posterioară

M. depresor al buzei inferioare M. depresor al unghiului gurii


A
I
P Ramuri ale nervului cervical transversal (C2 și C3)
Nervii supraclaviculari (C3 și C4)

P A
I
P

A.
Vederi anterioare

Platysma

Platysma

B.

8.1 PLATYSMA
A. Porțiunile platismei. B. Configurație externă.

TABELUL 8.1 PLATYSMA


Mușchi Inserție superioară Inserție inferioară Inervație Acțiune principală
Platysma Porțiunea anterioară: fibrele se intersectează cu cele ale mușchiului contralateral Țesutul subcutanat care Ramurile cervi- Trage inferior colțul gurii și îl lărgește,
Porțiunea intermediară: fibrele trec profund de mușchiul depresor al unghiului acoperă părțile superioare cale ale nervului exprimând tristețe și frică; trage spre
gurii și al buzei inferioare pentru a se insera pe marginea inferioară a mandibulei ale mușchiului pectoral facial (NC VII) superior pielea gâtului, formând cute
Porțiunea posterioară: țesutul cutanat/subcutanat al zonei inferioare a feței, late- mare și, uneori, mușchiul verticale și oblice în tensiune la nivelul
ral de gură deltoid regiunii anterioare a gâtului

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
CAPITOLUL 9

Nervii
cranieni
Privire generală asupra nervilor cranieni .............................784

Nucleii nervilor cranieni .....................................................788

Nervul cranian I: olfactiv ....................................................790

Nervul cranian II: optic ......................................................791

Nervii cranieni III, IV și VI: oculomotor,


trohlear și abducens...........................................................793

Nervul cranian V: trigemen ................................................796

Nervul cranian VII: facial ....................................................802

Nervul cranian VIII: vestibulocohlear ..................................804

Nervul cranian IX: glosofaringian .......................................806

Nervul cranian X: vag ........................................................808


Nervul cranian XI: accesor .................................................810

Nervul cranian XII: hipoglos ...............................................811

Rezumatul ganglionilor autonomi cranieni .........................812

Rezumatul leziunilor nervilor cranieni .................................813

Imagistica secțională a nervilor cranieni .............................814

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html
784 Nervii cranieni PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA NERVILOR CRANIENI

Localizarea terminației
Bulbul olfactiv
nervilor olfactivi (NC I)
Fisura cerebrală longitudinală

Tractul olfactiv
Polul temporal
Nervul optic (NC II)

Șanțul (fisura) lateral


Tractul optic

Substanța perforată anterioară


Nervul oculomotor (NC III)

Chiasma optică
Tija pituitarp (infundibulun)
Nervul trohlear (NC IV)
Corpul mamilar

Mezencefalul
Rădăcina senzitivă Nervul
trigemen (NC V)
Puntea lui Varolio Rădăcina motorie
Nervul abducens (NC VI)
Pedunculul cerebelar mijlociu
Nervul facial (NC VII)
Nervul intermediar (NC VII)
Plexul coroid al ventriculului IV
Nervul vestibulocohlear (NC VIII)
Nervul hipoglos (NC XII) Nervul glosofaringian (NC IX)

Apertura laterală Nervul vag (NC X)


a ventriculului IV

Oliva
Bulbul rahidian
Piramida

Filamentele anterioare ale nervului C1 Nervul accesor (NC XI)

Cerebelul
Vedere inferioară
Măduva spinării

9.1 NERVII CRANIENI ÎN RAPORT CU BAZA CRANIULUI


Nervii cranieni ies din cavitatea craniana prin orificiile bazei cra- (NC I, nereprezentați) se termină în bulbul olfactiv. Originea nervu-
niului. Există 12 perechi de nervi cranieni, numiți și numerotați lui spinal accesor (NC XI) din măduva spinării nu este inclusă aici;
în secvența rostrocaudală a originilor lor superficiale din creier, se extinde inferior până la segmentul C6 al măduvei spinării.
mezencefal și zona superioară a măduvei spinării. Nervii olfactivi

http://www.all.ro/grant-atlas-de-anatomie-editia-a-14-a.html