Sunteți pe pagina 1din 752

MorFologie • FuncT, ionare • Aspecte clInice

3064 000liminaire.indd 1 29.07.2014 10:01:55


3064 000liminaire.indd 2 29.07.2014 10:01:55
Pierre KAMINA
profesor emerit de anatomie
Universitatea din Poitiers

MorFologie • FuncT, ionare • Aspecte clInice

Cuvânt înainte
prof. univ. dr.
Florin Mihail Filipoiu
șef al Catedrei de anatomie
Facultatea de Medicină Generală
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila,
București

3064 000liminaire.indd 3 29.07.2014 10:01:56


De acelaşi autor

n Anatomie clinique (Anatomie clinică) (5 volume)


n Carnet d’anatomie (Carnet de anatomie) (3 volume)

n Petit atlas d’anatomie (Mic atlas de anatomie)

n Planches d’anatomie (Planşe de anatomie)

nA natomie opératoire en gynécologie-obstétrique (Anatomie operatorie în obstetrică-ginecologie)


(Premiul Academiei Franceze de Medicină)

Atlas d̉anatomie
Pierre Kamina
Copyright © 2012, Éditions Maloine, Franţa

Ilustraţii
Concepţie: Pierre Kamina
Realizare: Cyrille Martinet

Concepţie grafică
Sophie Martinet

Editura Litera Editor: Vidrașcu și fiii


O.P. 53, C.P. 212, sector 4, Bucureşti, România Redactor: Ilieș Câmpeanu
tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372 Corector: Georgiana Enache
e‑mail: comenzi@litera.ro Prelucrare copertă: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov
Tehnoredactare și prepress: Marin Popa
Ne puteți vizita pe

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


KAMINA, PIERRE
Atlas de anatomie
Copyright © 2014 Grup Media Litera Atlas de anatomie / Pierre Kamina ; trad.: conf. univ.
pentru versiunea în limba română dr. Horia Bălan - Bucureşti: Litera, 2014
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul de ISBN 978-606-686-948-5
reproducere integrală sau parțială sub orice formă. I. Bălan, Horia (trad.)
Traducere din limba franceză: conf. univ. dr. Horia Bălan 611.83

3064 000liminaire.indd 4 29.07.2014 10:01:57


Cuvânt înainte
Prin prezentarea didactică riguroasă a subiectului – anatomia corpului uman – , acest
atlas reprezintă în primul rând un manual, un prețios instrument de lucru pentru toți
cei care vor să afle mai multe despre alcătuirea ființei umane. Lucrarea, realizată de
doctorul Pierre Kamina, profesor emerit de anatomie la Universitatea din Poitiers,
asociază tipul de abordare specifică unui clinician cu talentul pedagogic și îmbină cel
puțin două calități necesare unui demers de o asemenea anvergură:
• o prezentare grafică de excepție, care are și meritul de a cuprinde toate tipurile
de structuri anatomice (oase, mușchi, nervi etc.), dând astfel posibilitatea de a le
învăța în raporturile lor firești;
• o viziune care, pornind de la morfologie, de la structuri anatomice, ajunge la
funcționalitatea acestora, pregătind studentul pentru abordarea succintă a aspec-
telor clinice.
Apărut pe o „piață“ deja populată de prestigioși concurenți, consider că prezen-
tul atlas poate constitui un real sprijin al primilor pași ai unui student la Medicină.

Prof. univ. dr. FLORIN MIHAIL FILIPOIU


șef al Catedrei de anatomie
Facultatea de Medicină Generală
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București

3064 000liminaire.indd 5 29.07.2014 10:01:57


3064 000liminaire.indd 6 29.07.2014 10:01:57
Soţiei mele
Copiilor mei
Nepoţilor mei

3064 000liminaire.indd 7 29.07.2014 10:01:58


3064 000liminaire.indd 8 29.07.2014 10:01:58
Introducere
Fiecare om este o fiinţă unică în personalitatea sa biochimică. Totuşi, oamenii, acoperiţi de tegument, par să con-
stituie populaţii specifice şi unice. Cu toate acestea, după îndepărtarea pielii sau într-un câmp operator, toţii
oamenii au în comun o anatomie similară şi acelaşi tip de sânge. Variaţiile morfologice constatate, cum ar fi cele
ale sângelui, sunt minime, chiar nesemnificative.

Acest atlas reflectă universalitatea anatomiei corpului uman.


În prezenţa oricărui act fiziologic sau semn patologic, omul a dorit întotdeauna să cunoască organul responsabil,
fie pentru a-i trata handicapul, fie pentru a-i ameliora performanţa. Cunoaşterea structurilor corpului uman este
o necesitate pentru a răspunde acestei căutări.
Corpul uman rămâne misterios şi enigmatic pentru cel care nu a deschis niciodată un atlas de anatomie. Acesta
este o colecţie de imagini semnificative destinate prezentării, dintr-o singură privire, a informaţiilor despre un
organ sau o regiune a corpului. Este reflectarea celor 40 de ani cât am predat anatomia medicală, când desenul cu
cretă colorată pe tablă era primordial. Realmente, desenul care se realizează în faţa studentului exprimă o gân-
dire care se dezvoltă progresiv şi cu claritate. Îmbinând predarea anatomiei cu desenul stimulăm în student circu-
itul memorării lucrurilor scrise.
Imaginea anatomică ştiinţifică, iniţiată de Leonardo da Vinci, nu trebuie să fie o transpunere a tuturor detaliilor
corpului, ci o selecţie deliberată, echilibrată şi pedagogică a structurii şi a funcţiilor. Prezentarea unui număr prea
mare de amănunte este o piedică în învăţarea anatomiei. În acelaşi timp, reprezentarea în imagini desenate a cor-
pului trebuie să traducă realitatea ştiinţifică a disecţiei anatomice, baza examenului clinic, a imagisticii medicale
moderne şi a chirurgiei.
Imaginile din acest atlas, departe de imaginile confuze şi respingătoare ale unui cadavru, reflectă anatomia
corpului viu. În acelaşi timp, anumite structuri, cum sunt nervii, au fost mărite pentru o vizualizare şi o înţelegere
mai bune. Numeroasele secţiuni transversale reprezintă reflectări exacte ale secţiunilor obţinute fie în laborator,
fie prin imagistică medicală.
Acest atlas este conceput pentru a servi cunoaşterii şi actului didactic: înţelegerea conexiunilor structurilor
anatomice şi, respectiv, a funcţionării lor sau a potenţialei lor disfuncţionalităţi.
Pentru a facilita acumularea cunoştinţelor, anatomia sistematică precede, deseori, anatomia topografică.
Texte concise aduc o completare cu informaţii esenţiale, pe care figura nu le oferă.
A fost adoptată terminologia anatomică internaţională (TA), iar sinonimele au fost menţionate în paranteză.
Acest atlas exhaustiv conţine toate structurile corpului uman, inclusiv cele nervoase şi cele ale organelor
reproductive. Bogăţia indicelui său reprezintă o reală trecere în revistă a termenilor anatomici.
Obiectivul nostru va fi atins pe deplin dacă această lucrare, răsfoită de un cititor, îl va ajuta să descopere corpul
uman, conform principiului lui François Rabelais: „Prin vederea frecventă a imaginilor anatomice să ajungi la
cunoaşterea perfectă a acestei alte lumi, care este Omul“.
Pierre KAMINA
Profesor emerit de anatomie,
Universitatea din Poitiers

3064 000liminaire.indd 9 29.07.2014 10:01:58


3064 000liminaire.indd 10 29.07.2014 10:01:58
Mulţumiri
Îi sunt foarte recunoscător domnului Daniel Vigot, director editorial al Editurii Maloine, pentru clarviziunea şi susţi-
nerea sa neîntreruptă în realizarea primului atlas anatomic francez, în întregime în culori, din secolul XIX încoace.
Un atlas atât de complex şi de original nu ar fi putut fi realizat decât de un editor competent şi entuziast.
Viile mele mulţumiri se adresează domnului Cyrille Martinet, desenator medical. Convivialitatea sa plină de
calm şi răbdarea sa au permis realizarea unor detalii plictisitoare, uneori nesemnificative, pe care anatomia le nece-
sită. Talentul său artistic remarcabil a putut să ofere frumuseţe şi viaţă schiţelor mele ştiinţifice şi pedagogice.
Adresez de asemenea mulţumiri colegilor şi prietenilor mei care mi-au oferit imaginile ce însoţesc unele planşe:
profesorul Luc Christiaens, doctorul Philippe Chartier, doctorul Thierry Diesce, doctorul Jacques Drouineau şi docto-
rul Michel Sapanet.
Îi mulţumesc, de asemenea, prietenului meu Jean-François Delattre care mi-a oferit fotografia de pe coperta 4,
făcută în timpul unei conferinţe.

3064 000liminaire.indd 11 29.07.2014 10:01:58


Abrevieri utilizate
A. = arteră G. = ganglion M. = muşchi R. = ram
Aa. = artere Gg. = ganglioni Mm. = muşchi Rr. = ramuri
ant. = anterior inf. = inferior N. = nerv sup. = superior
Art. = articulaţie Lig. = ligament Nn. = nervi V. = venă
Artt. = articulaţii Ligg. = ligamente post. = posterior Vv. = vene

3064 000liminaire.indd 12 29.07.2014 10:01:58


Cuprins
Anatomie generală 3

1 Pielea 15

2 Capul s‚ i gâtul 27

3 Spatele 167

4 Toracele s‚ i abdomenul 189

5 Pelvisul s‚ i perineul 301

6 Secţiuni transversale ale trunchiului 397

7 Membrul superior (sau toracic) 419

8 Membrul inferior (sau pelvin) 501

9 Sistemul nervos 589

Anexe 717

Indice 719
Bibliografie 739

3064 000liminaire.indd 1 29.07.2014 10:01:58


3064 02-13.indd 2 28.07.2014 17:17:11
Anatomie generală

Terminologie: axe și planuri anatomice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

■■SISTEMUL OSOS
Scheletul – vedere anterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Scheletul – vedere posterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

■■SISTEMUL MUSCULAR
Musculatura corpului (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Musculatura corpului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

■■SISTEMUL VASCULAR
Arterele periferice ale corpului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Venele și vasele limfatice periferice ale corpului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

■■SISTEMUL NERVOS PERIFERIC


Nervii periferici ai corpului (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nervii periferici ai corpului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3064 02-13.indd 3 28.07.2014 17:17:11


3064 02-13.indd 4 28.07.2014 17:17:11
 
■■Terminologie: axe și planuri anatomice

Anatomie generală
Dreapta Stânga

Plan frontal Posterior (dorsal)

Anterior (ventral)

Superior (cranial)

Inferior (codal) Proximal

Distal
Plan orizontal

Proximal

Vertex

Centru de greutate
al capului Privire
Distal
orizontală
C2
C6

Plan sagital
5

Planuri fundamentale de referinţă la adult


L3

Centru de greutate
al corpului

Faţă axială
Faţă abaxială

Abducţie

Adducţie

Axe ale membrului inferior și ale mâinii Axă a corpului

3064 02-13.indd 5 28.07.2014 17:17:13


 SISTEMUL OSOS

■■Scheletul – vedere anterioară


Anatomie generală

Os parietal
Os frontal
Os sfenoid
Os temporal
Os zigomatic
Maxilar
Mandibulă
Manubriu sternal Vertebră cervicală C6
Vertebră toracală T1
Coastă I
Claviculă
Acromion
Cap humeral Proces coracoid
Tubercul mare Scapulă

Tubercul mic Stern


Cartilaj costal

Humerus Proces (apendice) xifoid

Trohlee a humerusului
Coastă XII
Vertebră lombară L1
Capitulum humeral
Cap al radiusului
Col al radiusului Creastă iliacă
Radius
Ileon (parte a osului coxal)
Ulnă (cubitus)
Os sacru

Col femural Cap femural


Trohanter mare
Os al carpului Simfiză pubiană
Metacarpian Foramen obturat
6 Falangă proximală
Pubis (parte a osului coxal)
Ischion (parte a osului coxal)
Falangă mijlocie
Falangă distală
Mână în pronaţie
Mână în supinaţie
Femur

Epicondil femural medial


Suprafaţă patelară (a rotulei)
Patelă (rotulă)
Tuberozitate tibială Epicondil femural lateral
Condil tibial medial
Condil tibial lateral
Cap al peroneului (fibulei)

Tibie
Peroneu (fibulă)

Calcaneu
Talus
Os navicular Maleolă medială
Os cuneiform medial Maleolă laterală
Metatarsian
Os al tarsului
Falange ale halucelui
(deget mare)

3064 02-13.indd 6 28.07.2014 17:17:14


SISTEMUL OSOS 
■■Scheletul – vedere posterioară

Anatomie generală
Os parietal Os frontal

Os occipital Os temporal

Atlas Os zigomatic
Axis Mandibulă

Vertebră cervicală C7
(vertebra proeminentă)
Fosă supraspinoasă
Claviculă
Acromion
Tubercul humeral mare Spină a scapulei
Scapulă
Fosă infraspinoasă
Humerus
Epicondil medial
al humerusului
Epicondil lateral
al humerusului Coastă XI

Olecran
Fosetă olecraniană
Radius Proces transversal
Ulnă (cubitus) al vertebrei L3
Os sacru
Os coxal
Coccis Spină iliacă postero-sup.
Spină iliacă postero-inf.
Trohanter mare al femurului
Spină ischiatică

Proces stiloid lateral Tuberozitate ischiatică


Proces stiloid medial Tuberozitate gluteală 7
Carp
Metacarp
Falange ale mâinii

Linie aspră a femurului

Col femural
Trohanter mic al femurului
Femur
Fosă intercondiliană
Condil medial al femurului
Condil lateral al femurului
Condil lateral al tibiei
Cap al peroneului (fibulei)
Tibie
Peroneu (fibulă)

Maleolă medială
Maleolă laterală

3064 02-13.indd 7 28.07.2014 17:17:15


 SISTEMUL MUSCULAR

■■Musculatura corpului (1)


Anatomie generală

M. flexor ulnar al carpului


M. palmar lung M. flexor superficial
M. flexor radial al carpului al degetelor
M. rotund pronator M. brahio-radial

M. biceps brahial
M. triceps brahial

M. trapez
M. coraco-brahial M. omo‑hioidian
M. deltoid M. sterno‑tiroidian
M. sterno‑hioidian
M. rotund mare M. sternocleidomastoidian
M. ridicător al scapulei
M. scalen M. deltoid (secţionat)
M. pectoral mare M. pectoral mic
M. biceps brahial (secţionat)
M. latissimus dorsi (dorsal mare)
M. dinţat anterior M. intercostal

M. brahial
M. oblic extern
M. drept abdominal
Teacă a mușchiului drept abdominal M. biceps brahial (secţionat)
M. rotund pronator
M. brahio-radial
M. fesier mijlociu (gluteus medius) M. abdominal oblic intern
M. tensor al fascia lata M. flexor ulnar al carpului
M. ilio-psoas
M. flexor radial al carpului
Inel inghinal superficial M. flexor superficial
M. pectineu al degetelor

M. adductor lung M. palmar lung


8
M. drept femural
Lig. inghinal
M. vast lateral
M. piramidal
M. sartorius (croitor)
M. adductor scurt
Tract ileo-tibial
M. vast medial M. adductor mare
M. sartorius
M. gracilis Mm. „labei
Lig. patelar M. semi- de gâscă“
tendinos
M. gastrocnemian (pântece lateral)
M. peronier (fibular) lung
M. gastrocnemian (pântece medial)
M. tibial anterior
M. gastrocnemian
M. peronier (fibular) scurt
M. solear
M. extensor lung al degetelor
M. extensor lung al halucelui
Retinacul sup. al extensorilor M. flexor lung al degetelor
Tendon calcaneean (al lui Ahile)
Retinacul inf. al extensorilor
Tendon al m. flexor lung
M. extensor scurt al halucelui
al halucelui
Tendon al m. tibial post.

3064 02-13.indd 8 28.07.2014 17:17:17


SISTEMUL MUSCULAR 
■■Musculatura corpului (2)

Anatomie generală
M. splenius al gâtului
M. elevator al scapulei
M. semispinos M. dinţat postero-sup.
al capului M. supraspinos
M. splenius al capului M. romboid mic
M. sternocleido- M. romboid mare
mastoidian
M. infraspinos
M. rotund mic
M. trapez M. rotund mare
M. latissimus dorsi (rezecat)
M. deltoid M. erector al coloanei vertebrale

M. triceps brahial M. dinţat postero-inf.


M. oblic intern al abdomenului
M. latissimus dorsi
M. brahio-radial
Fascie toraco-lombară
M. anconeu

M. extensor radial lung


al carpului
M. brahial
M. extensor al degetelor
M. extensor scurt al carpului M. supinator
M. anconeu M. extensor ulnar al carpului
M. extensor comun M. extensor radial scurt
al degetelor al carpului
M. flexor radial M. adductor lung al policelui
al carpului M. flexor ulnar al carpului
M. extensor ulnar M. extensor scurt al policelui
al carpului
M. flexor ulnar M. extensor lung al policelui
al carpului
M. flexor superficial M. fesier mijlociu (gluteus medius) 9
al degetelor
M. fesier mic (gluteus minimus)
M. palmar lung
M. piriform
M. oblic extern
al abdomenului Mm. obturator intern,
gemen sup. și inf.
M. fesier mare
(gluteus maximus) M. pătrat femural (secţionat)
Tract ilio-tibial M. obturator extern
M. biceps femural M. fesier mare (secţionat)
M. semitendonos M. adductor scurt
M. semimembranos M. adductor mare
M. plantar M. semimembranos
Capăt scurt al m. biceps femural
M. gracilis
Capăt lung al m. biceps femural
(rezecat)
M. gastrocnemian M. plantar
M. triceps M. popliteu
sural
M. solear M. solear

M. peronier (fibular) lung Tendon calcaneean

Retinacul al mm. peronieri

3064 02-13.indd 9 28.07.2014 17:17:19


 sistemul vascular

■■Arterele periferice ale corpului


Anatomie generală

A. temporală superficială
A. auriculară post. A. facială
A. carotidă externă Arc aortic
A. și v. axilare
A. carotidă internă
Aortă toracică
A. carotidă comună A. și v. brahiale

A. vertebrală
A. circumflexă ant.
a humerusului
A. subscapulară A. intercostală post.
A. profundă a braţului V. cavă inf.
A. toraco-dorsală
A. frenică inf.
A. brahială
Trunchi celiac
A. colaterală ulnară superioară
A. mezenterică sup.
Reţea articulară a cotului A. renală stângă
A. testiculară stângă
A. radială
Aortă abdominală
A. ulnară A. lombară
A. mezenterică inf.
A. interosoasă ant.
A. iliacă comună
A. iliacă internă
10 Arcadă palmară profundă A. iliacă externă
Arcadă palmară superficială
A. profundă a coapsei
(femurală profundă)
A. radială a indexului
A. femurală

Aa. digitale palmare proprii Aa. rușinoase (pudendale) externe


Anastomoză cruciformă A. circumflexă laterală a coapsei
A. și v. poplitee

Reţea articulară a genunchiului

A. recurentă tibială ant.


A. circumflexă a perineului A. descendentă a genunchiului
(fibulei)

A. tibială post.

A. tibială ant. A. și v. tibiale post.

A. dorsală a piciorului
A. tarsiană laterală
A. arcuată A. plantară laterală
A. plantară medială

3064 02-13.indd 10 28.07.2014 17:17:21


sistemul vascular 
■■Venele și vasele limfatice periferice ale corpului

Anatomie generală
V. angulară
V. temporală superficială V. facială
V. auriculară post. și Ganglion limfatic
ganglion limfatic nazo-labial
infraauricular Ganglioni limfatici
Ganglioni limfatici occipitali parotidieni
Ganglioni limfatici mastoidieni Ganglioni limfatici
submandibulari
V. jugulară ext. și
V. cefalică
ganglioni limfatici cervicali
superficiali V. subclavie
Ganglioni limfatici jugulari Ganglioni limfatici
laterali pretraheali
V. jugulară post. A. și v. axilare
Ganglioni limfatici Ganglioni limfatici
supraclaviculari axilari
V. hemiazygos
Duct limfatic drept
accesorie
V. toracică internă dreaptă Ganglioni limfatici cubitali
V. pericardio-frenică Ganglion limfatic
dreaptă intercostal
V. cavă sup. Duct toracic
V. azygos V. hemiazygos
Vv. brahiale Cisterna chyli
V. cefalică V. cavă inf.
V. bazilică V. renală stângă
V. intermediară a cotului V. testiculară stângă
Ganglion limfatic
V. intermediară
latero-aortic
a antebraţului
Ganglion limfatic
Ganglion limfatic latero-cav preaortic
V. iliacă comună Ganglioni limfatici
Reţea venoasă palmară iliaci comuni
superficială Ganglioni limfatici
inghinali laterali
Ganglioni limfatici 11
iliaci externi
și interni
Ganglioni limfatici
inghinali mediali
Ganglioni limfatici
inghinali inf.
V. circumflexă iliacă V. dorsală superficială
superficială a penisului
Anastomoză
A. și v. femurale intersafenă
Vv. rușinoase (pudendale) Ganglioni limfatici
externe poplitei
Venă safenă mare

Venă safenă mică

V. marginală medială
V. marginală laterală
Reţea venoasă dorsală
Arcadă venoasă dorsală
Vv. metatarsiene dorsale
Vv. digitale dorsale
Reţea venoasă unghială

3064 02-13.indd 11 28.07.2014 17:17:22


 SISTEMUL NERVOS PERIFERIC

■■Nervii periferici ai corpului (1)


Anatomie generală

N. supraorbitar

N. facial R. temporal (VII)


R. zigomatic (VII)

N. auricular post. N. glosofaringian (IX)


R. cervico-facial (VII)

N. hipoglos (XII)
N. occipital mic
N. suboccipital N. laringeu sup.
N. occipital mare
Ansă cervicală
N. vag (X)
Nn. supraclaviculari

Plex brahial G. cervico‑toracic


(stelat)
Fascicul lateral N. laringeu recurent
Plex
brahial Fascicul post. drept
Fascicul medial N. frenic drept

Plex cardiac
N. cutanat lateral
sup. al braţului
N. axilar N. musculocutanat
N. radial
N. toracic lung N. median
N. cutanat post. al braţului N. ulnar
N. cutanat post. N. cutanat medial
al antebraţului al antebraţului
N. cutanat medial
al braţului
N. intercostal N. toracic lung
G. celiac
12 Ganglioni toracici
G. mezenteric sup.
N. splanhnic mare
G. aortico-renal
N. splanhnic mic
Plex
N. subcostal intermezenteric
R. profund al n. radial G. mezenteric inf.
N. ilio-hipogastric Plex hipogastric sup.
N. ilio-inghinal (n. presacrat)
R. superficial N. hipogastric
al n. radial N.median
N. ulnar
R. dorsal al n. ulnar
N. rușinos (pudendal)
N. cutanat femural N. femural
lateral R. profund
N. genito-femural al n. radial
R. comunicant ulnar
Nn. digitali palmari
N. obturator comuni
Nn. digitali dorsali
Nn. digitali palmari
proprii

Parte superioară a corpului


(vedere anterioară)

3064 02-13.indd 12 28.07.2014 17:17:23


SISTEMUL NERVOS PERIFERIC 
■■Nervii periferici ai corpului (2)

Anatomie generală
Plex hipogastric sup.
N. cutanat femural lateral (n. presacrat)
N. hipogastric stâng
N. genito-femural
N. rușinos (pudendal)
N. obturator Nn. splanhnici pelvini
(nn. erectori)
N. sciatic Plex hipogastric inf.
N. femural
N. al m. pectineu
R. post. al n. obturator
R. ant. al n. obturator N. cutanat ant. al coapsei

Rr. musculare

R. cutanat medial al coapsei

Biceps femural (capăt scurt) N. safen

N. tibial

N. peronier (fibular) R. infrapatelar


comun
N. safen

N. cutanat sural lat. 13

N. peronier (fibular)
profund

N. peronier (fibular)
superficial
Nn. cutanaţi mediali ai gambei

N. tibial

N. peronier (fibular) profund


N. cutanat dorsal
intermediar al piciorului
N. cutanat dorsal medial al piciorului
N. cutanat dorsal
medial al piciorului N. cutanat dorsal lateral al piciorului
N. cutanat dorsal N. plantar lateral
lateral al piciorului
N. plantar medial

Parte inferioară a corpului


(vedere anterioară)

3064 02-13.indd 13 28.07.2014 17:17:24


3064 14-25.indd 14 28.07.2014 17:18:01
Pielea 1
■■PIELEA ŞI UNGHIILE
1.1. Structura pielii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2. Pilozitatea și unghiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3. Structura firului de păr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

■■SÂNUL
1.4. Morfologia externă a sânului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5. Morfologia internă a sânului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6. Structura sânului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.7. Vasele sânului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.8. Vasele limfatice ale sânului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.9. Inervaţia sânului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3064 14-25.indd 15 28.07.2014 17:18:01


3064 14-25.indd 16 28.07.2014 17:18:01
PIELEA ȘI UNGHIILE 1
1.1 Structura pielii

Pielea
Strat cornos

Strat granulos

Corp al firului de păr

Epiteliocit tactil Epiderm

Por sudoripar Strat


bazal

Corpuscul tactil
ovoid (Meissner,
Wagner) Papilă
a dermului
Reţea vasculară
subpapilară
Duct
Terminaţie
sudoripar
nervoasă liberă

Glandă sebacee
Derm
Glomus cutanat

M. erectil
Corpuscul tactil
plat (Ruffini) Glandă
sebacee

Corpusculi în formă 17
de bulb (Krause,
Golgi-Mazzoni) Ţesut
subcutanat
Glandă sudoripară

Corpuscul lamelar
(Vater-Pacini)

Reţea vasculară Corpuscul genital


intradermică (Dogiel)
Terminaţie nervoasă Glandă sudoripară
a foliculului pilos
M. subcutanat
Bulb al firului de păr

Papilă a firului de păr

Notă
Tegumentul comun (intertegumentum commune) [TA] sau pielea reprezintă ansam-
blul învelișului corpului. Acest organ (16% din greutatea corpului) asigură:
• protecţie fizică și antimicrobiană,
• reglare termică,
• funcţii excretorii și metabolice (producţie de vitamină D),
• activitate imunologică (este bogată în limfocite),
• și o funcţie senzorială importantă.

3064 14-25.indd 17 28.07.2014 17:18:03


1 PIELEA ȘI UNGHIILE

1.2 Pilozitatea și unghiile


Pielea

Păr Păr
Sprâncene
Sprâncene Gene Fire de păr
Gene Fire de păr din nas din ureche
Fire de păr
Barbă
din nas

Pilozitate
axilară

Pilozitate
axilară
Pilozitate
toracică

Pilozitate
abdominală

Pilozitate
pubiană
Pilozitate la
Pilozitate nivelul coapsei
pubiană

Pilozitate feminină Pilozitate masculină

18
Rădăcină a unghiei
Sinus al unghiei
Margine liberă
Eponichium
Dos al unghiei
Lunulă

Vallum lateral Corp


Hiponichium

Strat spinos
Lunulă
Lectulă
(și limitele sale) Vallum post.
Matrice a unghiei Rădăcină
(strat bazal)

Derm
Falangă distală
Strat cornos
Strat bazal
Tendon
al m. flexor

Unghie Unghie
(secţiune longitudinală) (vedere dorsală)

3064 14-25.indd 18 28.07.2014 17:18:05


PIELEA ȘI UNGHIILE 1
1.3 Structura firului de păr

Pielea
Teacă a cuticulei
Strat epitelial Cortex
Teacă
epitelială granulifer Medulla
internă (Huxley) Cuticulă a firului Medulla
de păr
Strat epitelial
palid
Cortex

Strat epitelial extern


Cuticulă
Col al bulbului a firului de păr
Înveliş extern

Melanocite

Bulb al firului
de păr
Celule ale matricei

Papilă a firului de păr

Rădăcină a firului de păr Tijă a firului de păr

Agresiune Mecanică Calorică Ultraviolete Chimică


19

Epiderm
Arteriole și venule
terminale

Reţea subpapilară

Rr. verticale
Derm

Glomus cutanat

Reţea dermică
Ţesut subcutanat

M. subcutanat

Vascularizaţie a pielii
(importanţa rolului (0, +) straturilor cutanate împotriva agresiunilor)

3064 14-25.indd 19 28.07.2014 17:18:06


1 SÂNUL

1.4 Morfologia externă a sânului


Pielea

Sân accesor axilar

Situare obișnuită

Linii mamare Mamelon


(papilă mamară)

Areolă a sânului

Piele periareolară
Sân accesor pubian

Șanţ inframamar

Situare a sânului în polimastie Sân feminin


(vedere laterală)

20

Stadiu S1 (copilărie) Stadiu S2 (prepubertate) Stadiu S3 (pubertate)

Notă
Sânii masculini sunt rudi-
mentari, cu mameloane
mici. Sunt constituiţi din­
tr‑un ţesut fibro-adipos în
cantitate redusă și din
ducturi lactifere, fără acini.

Stadiu S4 (adolescenţă) Stadiu S5 (adult)

Stadii de dezvoltare a sânului

3064 14-25.indd 20 28.07.2014 17:18:08


SÂNUL 1
1.5 Morfologia internă a sânului

Pielea
Fascie toracică
superficială
M. subclavicular Fascie pectorală

Fascie clavi-pectorală

Fascie
endotoracică

Pleură parietală

Șanţ
Plămân supramamar
Fascie
M. pectoral mare retromamară
Fascie premamară

Ligg. suspensoare
ale sânului
M. pectoral mic
Lobul mamar

Sinus lactifer

Spaţiu Mamelon
retromamar (papilă mamară)

Areolă a sânului
Grăsime
premamară
Mm. intercostali
Șanţ 21
inframamar

Sân feminin
(secţiune sagitală)

Mamelon

Orificiu (ostium) papilar

Areolă a sânului

M. sfincter al papilei

Mamelon normal

Mamelon retractat

Mamelon – morfologie

3064 14-25.indd 21 28.07.2014 17:18:09


1 SÂNUL

1.6 Structura sânului


Pielea

M. biceps brahial Clinică


Patologia sânului,
M. deltoid poliformă, este dominată
de cancerul de sân,
M. pectoral mare care re­pre­zintă cel mai
M. coraco-brahial frecvent cancer la femei.
Cu­noaș­terea stadiului
M. triceps brahial de invadare a ganglionilor
M. rotund mare limfatici este importantă
pentru alegerea terapiei și
M. subscapular evaluarea prognosticului.
Prelungire axilară
a ţesutului glandular
M. dinţat ant.

M. latissimus dorsi

Ligg. suspensoare
ale sânului (Cooper)
Lobul mamar

Retinacule cutanate
ale sânului
(crestele lui Duret)

Corp mamar – raporturi şi structură

22
Picătură
Duct lactifer lipidică
Lapte
intralobar
Mitocondrie Granule
Sinus lactifer proteice

Duct lactifer Duct alveolar


lactifer
Lobul
Venulă

Duct lactifer
intralobular Nucleu al unei
lactocite
Mioepiteliocit
Acin

Aparat
Stromă conjunctivă Golgi

Nerv
Arteriolă

Componenţă a unui lob mamar Alveolă mamară – structură

3064 14-25.indd 22 28.07.2014 17:18:10


SÂNUL 1
1.7 Vasele sânului

Pielea
A. toracică sup.

A. subclavie dreaptă
A. axilară
A. subscapulară V. jugulară externă stângă

A. toracică internă
Ramură pectorală
Vv. brahio-cefalice
A. toracică dreaptă și stângă
laterală
Vv. toracice interne
Ramuri
mamare Cerc venos periareolar
laterale
A. toraco-dorsală

Ramuri
mamare
mediale
Cerc arterial
periareolar

Artere și vene ale sânului


(reţea subcutanată)

23

Ganglion limfatic
M. intercostal intern intercostal
Duct limfatic Ganglioni limfatici
intercostal prevertebrali
Duct toracic
Ganglioni limfatici axiali
Aortă
M. dinţat ant.
Esofag
M. intercostal extern
Duct limfatic al pleurei
parietale V. azygos
Ganglioni limfatici
Ganglion limfatic paramamar
bronho-pulmonari
M. pectoral mic
Ganglioni limfatici
parasternali
M. pectoral mare
Duct limfatic
Ganglion limfatic interpectoral transpectoral
Duct limfatic Duct limfatic
transpectoral infrapectoral
Plex limfatic areolar
Drenaj limfatic al sânului
(secţiune transversală, vedere superioară)

3064 14-25.indd 23 28.07.2014 17:18:12


1 SÂNUL

1.8 Vasele limfatice ale sânului


Pielea

M. pectoral mic (rezecat)


M. pectoral mare (rezecat)
Fascicul lateral al plexului
brahial

V. cefalică
N. musculocutanat
Ganglioni limfatici
N. median infraclaviculari
N. ulnar Ganglioni limfatici apicali
N. cutanat medial
al antebraţului A. și v. toracice sup.
Ganglioni limfatici brahiali N. intercostal II
N. cutanat medial al braţului
Ganglioni limfatici
interpectorali
Ganglioni limfatici laterali
A. şi v. subscapulare
Ganglioni limfatici
N. al m. latissimus dorsi parasternali
Ganglioni limfatici centrali
Ganglioni limfatici A. și v. toracice
subscapulari interne
N. toracic lung
A. și v. toracice
laterale
Ganglioni limfatici
paramamari
24

Centrii (staţii) limfatici axilari


(colector principal al sânului: 75%)
și parasternali

A. toracică internă

Colectoare limfatice mediale Ganglion limfatic parasternal


ale sânului
Diafragm

Colectoare limfatice ale ficatului Ganglion limfatic prepericardic

Lob stâng al ficatului


Lob drept al ficatului
M. drept abdominal

Drenaj limfatic comun al sânului și ficatului

3064 14-25.indd 24 28.07.2014 17:18:13


SÂNUL 1
1.9 Inervaţia sânului

Pielea
R. comunicant cenușiu Ganglion cervical mijlociu

R. ant. al n. spinal C7 A. vertebrală

N. vertebral

A. subclavie

A. toracică internă Ganglion cervico-toracic


(stelat)

A. toracică laterală

R. comunicant cenușiu
Ganglion toracic

R. comunicant alb

Piele a sânului 25
Glandă mamară

fibre nervoase senzitive


fibre nervoase preganglionare
simpatice
fibre nervoase postganglionare
simpatice

Sistematizare a căilor nervoase ale sânului

Notă
Sânul este bogat în receptori nervoși care fac
din el o zonă erogenă și în receptori hormonali
care asigură funcţia de producere a laptelui
sau lactaţie.

3064 14-25.indd 25 28.07.2014 17:18:14


3064 26-165.indd 26 28.07.2014 18:05:35
Capul și gâtul 2
2.1. Regiunile capului și gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

■■CRANIUL
2.2. Norma facialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3. Norma occipitalis și superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.4. Norma lateralis – craniul nou-născutului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.5. Fosele infratemporală și pterigo-palatină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.6. Baza craniului – faţa externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.7. Oasele craniului (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.8. Oasele craniului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.9. Oasele craniului (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.10. Baza craniului – faţa internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.11. Găurile bazei interne a craniului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.12. Regiunea nazală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.13. Cavitatea nazală osoasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.14. Sinusurile paranazale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.15. Osul hioid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.16. Mandibula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

■■MUȘCHII CAPULUI
2.17. Mușchii superficiali ai feţei și craniului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.18. Mușchii feţei (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.19. Mușchii feţei (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.20. Mușchii calvariei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.21. Funcţia mușchilor feţei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.22. Mușchii suboccipitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

■■ARTICULAŢIA TEMPoRO-MANDIBULARĂ
2.23. Morfologie temporo-mandibulară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.24. Mușchii masticatori (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.25. Mușchii masticatori (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

■■GURA
2.26. Cavitatea bucală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.27. Mușchii limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.28. Mușchii și vasele limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.29. Mucoasele limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.30. Organul gustului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.31. Dintele și zona adiacentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.32. Dinţii deciduali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.33. Nomenclatura dinţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3064 26-165.indd 27 28.07.2014 18:05:39


2 

2.34. Dinţii permanenţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


2.35. Dinţii permanenţi superiori – morfologie externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Capul și gâtul

2.36. Dinţii permanenţi inferiori – morfologie externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66


2.37. Inervaţia dintelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.38. Glandele bucale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

■■REGIUNILE PAROTIDO-MASETERICĂ ȘI LATERO-FARINGIANĂ


2.39. Regiunea parotido-maseterică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.40. Spaţiul latero-faringian (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.41. Spaţiul latero-faringian (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

■■NERVII CRANIENI ÎN GENERAL


2.42. Nervii cranieni – nomenclatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.43. Traiectul cranian al nervilor cranieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.44. Nucleii nervilor cranieni (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.45. Nucleii nervilor cranieni (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

■■ORGANul OLFACTIV ȘI NERVII OLFACTIVI (I)


2.46. Organul olfactiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.47. Regiunile olfactive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.48. Căile olfactive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.49. Rinencefalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

■■ORGANUL VEDERII
2.50. Ochiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.51. Axele ochiului și fundul de ochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.52. Corpul ciliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.53. Coroida și corpul vitros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.54. Mușchii bulbului ocular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.55. Fasciile și spaţiile orbitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

28 2.56. Inervaţia mușchilor oculari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86


2.57. Funcţia mușchilor oculari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.58. Artera și venele oftalmice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.59. Pleoapele (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.60. Pleoapele (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.61. Aparatul lacrimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

■■NERVUL OPTIC (II)


2.62. Receptorii optici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.63. Căile vizuale (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.64. Căile vizuale (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.65. Căile vizuale (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.66. Reflexele optice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

■■NERVII OCULOMOTOR (III), TROHLEAR (IV) ȘI ABDUCENS (VI)


2.67. Nervii orbitei (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.68. Nervii orbitei (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.69. Nervii orbitei (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

■■NERVUL TRIGEMEN (V)


2.70. Nervii oftalmic (V1) și maxilar (V2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.71. Nervul mandibular (V3) [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.72. Nervul mandibular (V3) [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.73. Ganglionii otic și pterigo-palatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3064 26-165.indd 28 28.07.2014 18:05:40


 2
2.74. Nervii fosei nazale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2.75. Sistematizarea nervului trigemen (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Capul și gâtul
■■NERVUL FACIAL (VII)
2.76. Nervul facial (VII): traiect și ramuri colaterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2.77. Nervul facial (VII): ramuri terminale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.78. Sistematizarea nervului facial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

■■ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR
2.79. Topografia urechii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.80. Urechea externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.81. Urechea medie (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.82. Urechea medie (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
2.83. Urechea medie (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.84. Urechea internă (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2.85. Urechea internă (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.86. Organul vestibular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.87. Organul cohlear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

■■NERVUL VESTIBULO-COHLEAR (VIII)


2.88. Fosa craniană posterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.89. Nucleii vestibulo-cohleari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.90. Căile vestibulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2.91. Căile cohleare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

■■NERVII GLOSOFARINGIAN (IX), VAG (X) ȘI ACCESOR (XI)


2.92. Nervii fosei craniene posterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2.93. Nervii cranieni ai gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.94. Nervul glosofaringian (IX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2.95. Nervul vag (X) [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.96. Nervul vag (X) [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 29
2.97. Nervul accesor (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

■■NERVUL HIPOGLOS (XII)


2.98. Regiunea submandibulară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2.99. Sistematizarea nervului hipoglos (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

■■MUȘCHII GÂTULUI
2.100. Regiunile anterioare ale gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2.101. Mușchii anteriori superficiali ai gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2.102. Mușchii anteriori intermediari ai gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2.103. Mușchii anteriori profunzi ai gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

■■VASELE GÂTULUI
2.104. Anatomia zonei superficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.105. Arterele capului și gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.106. Artera subclavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2.107. Arterele carotide și subclavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.108. Ramurile arterei carotide externe (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.109. Ramurile arterei carotide externe (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
2.110. Ramurile arterei carotide externe (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
2.111. Venele capului şi gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.112. Centrii limfatici ai capului și gâtului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

3064 26-165.indd 29 28.07.2014 18:05:40


2 

■■NERVII GÂTULUI
2.113. Plexul cervical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Capul și gâtul

2.114. Ramurile plexului cervical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144


2.115. Trunchiul simpatic cervical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2.116. Sistematizarea simpaticului cervical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

■■VISCERELE GÂTULUI
2.117. Intersecţia aero-digestivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2.118. Cavitatea faringelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
2.119. Mușchii faringelui (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2.120. Mușchii faringelui (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2.121. Mușchii din istmul faucium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2.122. Cavitatea laringelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
2.123. Cartilajele laringelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
2.124. Ligamentele și membranele laringelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2.125. Mușchii laringelui (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.126. Mușchii laringelui (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
2.127. Mișcările laringelui (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
2.128. Mișcările laringelui (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
2.129. Glanda tiroidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
2.130. Glandele paratiroide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

■■SECŢIUNI TRANSVERSALE ale GÂTULUI


2.131. Secţiune la nivelul articulaţiei occipito-atloidiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2.132. Secţiune transversală a capului și gâtului la nivelul vertebrei C2 . . . . . . . . . . 162
2.133. Secţiune la nivelul vertebrei C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
2.134. Secţiune la nivelul vertebrei C7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

30

3064 26-165.indd 30 28.07.2014 18:05:42


 2
2.1 Regiunile capului și gâtului

Capul și gâtul
Regiune parietală
Regiune frontală
Regiune temporală

Regiune orbitară

Regiune zigomatică
Regiune nazală
Regiune auriculară

Regiune infraorbitară
Regiune orală

Regiune parotido-maseterică

Regiune mentonieră Regiune bucală

Regiuni ale capului


(vedere antero-laterală)

31
Notă
Regiunea cervicală anterioară =
verde + violet + maro + roz
Regiunea cervicală laterală =
albastru

Regiune mentonieră

M. digastric Triunghi submentonier

Triunghi submandibular
Triunghi carotidian

M. omo‑hioidian

Regiune sternocleidomastoidiană
M. sterno-hioidian
Trigon cervical lateral
Trigon omo-traheal
(sau muscular)
Regiune cervicală post.

Fosetă supraclaviculară

Triunghi omo-clavicular
și mare fosă supraclaviculară
Regiuni ale gâtului
(vedere antero-laterală)

3064 26-165.indd 31 28.07.2014 18:05:47


2 CRANIUL

2.2 Norma facialis


Capul și gâtul

Os frontal

Tuberozitate frontală

Os parietal

Glabelă

Arcadă sprâncenoasă

Incizură (sau foramen)


supraorbitară

Os sfenoid

Os temporal Orbită

Os nazal

Os zigomatic Apertură piriformă

Maxilar și foramen
infraorbitar Șanţ canin

Arcade dentare

Mandibulă și foramen
mentonier

Protuberanţă
mentonieră
32

Norma facialis (sau zona frontală)

Canal optic M. corugator

Fosă lacrimală Incizură (sau foramen) supraorbitară


Foramene etmoidale ant. și post.
Aripă mare a sfenoidului
Fosetă trohleară
Fisură orbitară sup.
M. orbicular al ochiului
Os zigomatic și
eminenţă orbitară Lamă orbitară a etmoidului

Proces orbitar Os nazal


al osului palatin Os lacrimal și parte lacrimală
M. zigomatic mare a m. orbicular al ochiului
Șanţ lacrimal și fosă a sacului lacrimal
Fisură orbitară inf.
M. ridicător al aripii nasului
M. zigomatic mic și al buzei sup.
M. ridicător al pleoapei sup. M. oblic inf.
O
Foramen infraorbitar M. ridicător al comisurii bucale

Orbită și inserţii musculare

3064 26-165.indd 32 28.07.2014 18:05:50


CRANIUL 2
2.3 Norma occipitalis și superior

Capul și gâtul
Os parietal

Os occipital

Linie nucală supremă


Protuberanţă occipitală
(inion) Linie nucală sup.
Creastă occipitală externă Linie nucală inf.
Proces mastoid Proces pterigoidian
Proces stiloid Os palatin
Maxilar Lingulă și foramen
mandibular

Linie milo-hioidiană

Mandibulă Fosă submandibulară


Spine mentoniere
Fosetă a digastricului

33

Norma occipitalis

Os nazal Os frontal

Os frontal Proces Creastă frontală


zigomatic
Șanţ sinusal
Lambda sagital sup.
Sutură coronală Sutură coronală
Linie temporală Șanţuri arterial
sup. și venos
Linie temporală inf. Fosete granulare
Sutură sagitală Os parietal
Foramen parietal Sutură sagitală
Os parietal
Bregma Sutură lambdoidă
Sutură lambdoidă Os occipital
Os occipital

Norma superior (sau verticală) Calvaria


(faţă exterioară a calvariei) (faţă internă)

3064 26-165.indd 33 28.07.2014 18:05:53


2 CRANIUL

2.4 Norma lateralis – craniul nou-născutului


Capul și gâtul

Os parietal

Os frontal Linie temporală sup.

Foramen parietal
Linie temporală inf.

Os sfenoid Os temporal
(aripă mare) (parte scuamoasă)

Os etmoid Os occipital

Creastă supramastoidiană
Os lacrimal
Meat acustic extern
Os nazal

Proces mastoid

Os zigomatic

Maxilar Notă
Planul temporal este aria craniană
Mandibulă situată sub linia temporală inferi‑
oară. Corespunde lobului temporal
al creierului.
34

Norma lateralis

Fontanelă Fontanelă ant.


sfenoidală

6
1
2 Notă
4 Valori medii în cm
3 1. suboccipito-bregmatic = 9,5
3 2. suboccipito-frontal = 10,5
5
7 3. occipito-frontal = 12
4. occipito-mentonier =13,5
5. submento-bregmatic = 9,5
Fontanelă 6. bitemporal = 7,5
mastoidiană 7. biparietal = 9,5

Fontanelă post.

Diametre cefalice ale nou-născutului la termen

3064 26-165.indd 34 28.07.2014 18:05:55


CRANIUL 2
2.5 Fosele infratemporală și pterigo-palatină

Capul și gâtul
Arcadă zigomatică Aripă mare a sfenoidului
(faţă temporală)
Fosă mandibulară
Cavitate a orbitei
Meat acustic extern
Os zigomatic
Foramen oval
Creastă infratemporală
Foramen spinos
Fosă infratemporală
Spină a sfenoidului
Fisură pterigo-maxilară

Maxilar
Proces piramidal
(os palatin)

Fosă infratemporală
(vedere infero-laterală)

Fisură orbitară sup.


Canal optic
Os frontal
35
Tuberc infraoptic
Os etmoid
Șanţ carotidian Orbită
Fisură orbitară inf.
Foramen rotund Proces orbitar
(os palatin)
Canal pterigoidian Șanţ infraorbitar

Fosetă a ganglionului
pterigo-palatin
Foramen oval
Foramen
Foramene alveolare sfeno-palatin

Canal palatin mare

Proces piramidal
(os palatin)

Fosă pterigo-palatină
(vedere laterală după rezecţia aripilor sfenoidului și a peretelui lateral al orbitei)

3064 26-165.indd 35 28.07.2014 18:05:56


2 CRANIUL

2.6 Baza craniului – faţa externă


Capul și gâtul

os frontal
maxilar
os palativ
os sfenoid
Os incisiv os temporal
La copil (sau premaxilar) os occipital
Sutură incisivă

Fosă incisivă

Os frontal
Proces palatin
Proces al maxilarului
zigomatic al
maxilarului Lamă orizontală
a palatinului

Foramene palatine
Os zigomatic
mici
Fisură orbitară inf.
Os vomer
Aripă mare
Proces piramidal
Proces
zigomatic
Fosă pterigoidiană
Foramen oval
Foramen lacerum
Foramen spinos (gaură ruptă)

Fosă mandibulară Șanţ al trompei


36 auditive
Proces stiloid Tubercul
faringian
Meat acustic
extern
Canal carotidian

Foramen stilo-mastoidian Fosă și foramen


jugulare
Proces mastoidian

Incizură mastoidiană Canal al hipoglosului

Condil occipital
Os parietal
Foramen magnum

Linie nucală inf. Creastă occipitală


externă
Linie nucală sup.
Protuberanţă
occipitală
externă

Configuraţie a feţei externe a bazei craniului

3064 26-165.indd 36 28.07.2014 18:05:57


CRANIUL 2
2.7 Oasele craniului (1)

Capul și gâtul
Frontal

Stâncă a frontalului

Tuberozitate frontală

Arcadă sprâncenoasă

Foramen supraorbitar

Proces zigomatic
al frontalului

Sfenoid

Os zigomatic Aripă mică

Proces frontal Canal optic


Fisură orbitară sup.
Faţă orbitară Aripă mare
Foramen rotund
Canal pterigoidian
Foramen Spină a sfenoidului
zigomatico-facial
Proces pterigoid

Os palatin 37
Foramen
Proces frontal sfeno-palatin
al maxilarului Lamă verticală
a palatinului
Faţă orbitară

Maxilar
Incizură nazală
Foramen
infraorbitar
Proces zigomatic Spină nazală
al maxilarului

Şanţ alveolar al caninului

Oase ale craniului, cu excepţia oaselor etmoid și temporal –


osul frontal și osul palatin drept în poziţie normală
(vedere anterioară)

3064 26-165.indd 37 28.07.2014 18:05:58


2 CRANIUL

2.8 Oasele craniului (2)


Capul și gâtul

Frontal

Spină nazală
Parte orbitară
Fosă lacrimală
Parte nazală
Proces zigomatic
al frontalului

Etmoid
Sfenoid
Cornet nazal mijlociu
Aripă mică
Lamă perpendiculară
Aripă mare

Fosă pterigoidiană

Proces pterigoid

Temporal Foramen oval


Proces zigomatic
al temporalului

Fosă mandibulară
Canal carotidian Occipital
38
Parte timpanică
Fosetă faringiană
Meat acustic extern
Proces mastoid Tubercul faringian

Canal al n. hipoglos (XII)

Condil occipital

Fosă și canal condiliene

Foramen magnum

Creastă occipitală externă

Protuberanţă
occipitală externă

Oase ale craniului, cu excepţia osului parietal


(vedere inferioară)

3064 26-165.indd 38 28.07.2014 18:05:59


CRANIUL 2
2.9 Oasele craniului (3)

Capul și gâtul
Frontal

Stâncă a frontalului
(faţă externă)

Creastă frontală
Incizură etmoidală
Parte orbitară
Etmoid

Lamă cribriformă
(perforată)
Labirint etmoidal
Sfenoid

Aripă mică
Şanţ sfenoidal
Aripă mare
Șa turcească
Temporal
Dors al șeii turcești
Parte scuamoasă
Canal carotidian
Meat acustic
intern
Eminenţă arcuată
Fosă subarcuată 39
Occipital
Fosetă a sacului
Parte bazilară endolimfatic
(deschidere a
apeductului vestibular)

Canal al n. Șanţ al sinusului


hipoglos (XII) sigmoid
Foramen magnum
Fosă cerebeloasă
Sinus transvers

Fosă cerebrală
Protuberanţă
occipitală internă
Creastă occipitală internă

Oase ale craniului, cu excepţia osului parietal


(vedere internă)

3064 26-165.indd 39 28.07.2014 18:06:00


2 CRANIUL

2.10 Baza craniului – faţa internă


Capul și gâtul

Foramen caecum

Crista galli

Lamă cribriformă a etmoidului Os frontal (parte orbitară)

Aripă mică a sfenoidului


Fisură orbitară sup.
Canal optic Aripă mare a sfenoidului
Foramen rotund
Șanţ carotidian
Foramen oval
Foramen spinos Foramen lacerum (gaură ruptă)

Hiatus al canalelor Temporal


nn. mare și mic pietros

Por acustic int. Canal al hipoglosului


Fosetă a sacului endolimfatic
Foramen jugular (și deschidere a apeductului
vestibulului)
Foramen magnum
Șanţ al sinusului sigmoid
Os parietal
Foramen mastoidian
Fosă cerebeloasă

Protuberanţă occipitală int.


40

Configuraţie a bazei interne a craniului

Fosă craniană ant. (violet)

Margine post. a aripii mici a sfenoidului

Șa turcească
Fosă craniană mijlocie (roz)
Dors al șeii turcești
Clivus
Parte bazilară
Margine post. a stâncii temporalului
Foramen magnum
Fosă craniană post. (verde)
Fosă cerebeloasă

Fose craniene
(vedere superioară a bazei interne a craniului)

3064 26-165.indd 40 28.07.2014 18:06:02


CRANIUL 2
2.11 Găurile bazei interne a craniului

Capul și gâtul
Topografie Foramene și deschideri Conţinut

Foramen caecum v. emisară a sinusului sagital sup.


Fosa craniană Foramene ale lamei cribriforme nn. olfactivi (I)
anterioară
Foramen al etmoidului anterior a., v. și n. etmoidal ant.
Foramen al etmoidului posterior a., v. și n. etmoidal post.
• a. oftalmică
Canal optic
Fosa craniană • n. optic (II)
mijlocie • v. oftalmică sup.
• nn. oculomotor (III), trohlear (IV), abducens (VI) și oftalmic (V1)
Fisură orbitară superioară
• r. simpatic
• r. orbitar al a. meningee mijlocii
Foramen rotund n. maxilar (V2) și v. emisară
• n. mandibular (V3)
Foramen oval • a. meningee accesorie
• plex venos al foramenului oval
• a. și vv. meningee mijlocii
Foramen spinos
• n. spinos (r. meningeu al n. mandibular)
• parte medială: a. carotidă int., plexuri simpatic și venos carotidiene
Foramen lacerum • parte laterală: n. pitros profund, ramură a a. faringiene ascendente,
vv. emisare ale sinusului cavernos
• n. pitros mare
Hiatus al canalului n. pietros mare
• ramură pietroasă a a. meningee mijlocii
Hiatus al canalului n. pietros mic • n. pietros mic
• bulb rahidian și meningele sale
Fosa craniană • vase spinale ant. și post.
posterioară • aa. vertebrale, plexuri simpatice vertebrale
Foramen magnum
• vv. emisare ale plexului bazilar
• membrana tectoria 41
• rădăcină a nn. accesori (XI)
• n. hipoglos (XII)
Canal al n. hipoglos • ramură meningee a a. faringiene ascendente
• plex venos al canalului n. hipoglos
Canal condilian v. emisară condiliară
• a. și v. labirintice
• n. facial (VII)
Meat acustic intern
• n. intermediar (VII bis)
• n. vestibulo-cohlear (VIII)
• parte anterioară: sinus pietros inf., n. glosofaringian (IX)
• parte mijlocie: nn. vag (X) și accesor (XI), ramuri meningee ale aa. occipitală
Foramen jugular
și faringiană ascendente
• parte posterioară: bulb superior al v. jugulare interne
• deschidere a apeductului vestibular
Fosetă a sacului endolimfatic
• sac endolimfatic
• v. a canaliculului cohlear
Deschidere a canaliculului cohlear
• duct perilimfatic
• v. emisară mastoidiană
Foramen mastoidian (inconstant)
• ramură meningee a a. occipitale

3064 26-165.indd 41 28.07.2014 18:06:02


2 CRANIUL

2.12 Regiunea nazală


Capul și gâtul

Sinus frontal
Crista galli

Os nazal
Lamă perpendiculară Sinus sfenoidal
a etmoidului
Cartilaj vomero-nazal Creastă sfenoidală

Cartilaj septal Coană dreaptă


Ţesut conjunctiv Orificiu faringian
Mare cartilaj alar al trompei auditive

Spină nazală ant. Creastă nazală a osului palatin


Spină nazală post.

Vestibul nazal
Creastă nazală a procesului
palatin al maxilarului

Sept nazal

42
Proces frontal
al maxilarului
Creastă lacrimală post.
Os lacrimal
Rădăcină a nasului

Spate al nasului
Oase nazale
Aripă a nasului

Apex (vârf) Cartilaj septal


al nasului
Cartilaje laterale
Narină ale nasului
Șanţ nazo-labial

Cartilaje alare Șanţ lacrimal


mari
Fosă a sacului lacrimal
Ramură medială
Unghi al nasului Cartilaj nazal
Ramură laterală accesor
Ţesut conjunctiv
Cartilaj alar mic

Părţi externe ale nasului Cartilaje nazale

3064 26-165.indd 42 28.07.2014 18:06:04


CRANIUL 2
2.13 Cavitatea nazală osoasă

Capul și gâtul
Proces frontal
al maxilarului
Os lacrimal
Proces orbitar al palatinului
Creastă etmoidală
Corp al sfenoidului
Sinus maxilar Foramen sfeno-palatin

Creastă concală Proces sfenoid al palatului

Cornet nazal inf.


Proces pterigoid
Proces palatin al maxilarului
Lamă perpendiculară
Palat
Lamă orizontală

A. Fără etmoid Foramen palatin mare

Reces sfeno-etmoidal
Os frontal

Os nazal

Cornet nazal mijlociu Cornet nazal suprem


Os lacrimal (inconstant)
Sinus sfenoidal
Hiatus semilunar
Proces uncinat
Cornet nazal sup.
Cornet nazal inf.
Proces palatin
al maxilarului 43

B. Cu oasele etmoid, frontal


și nazal în poziţie normală

Perete lateral al cavităţii nazale


(componenţă și vedere medială)

Canal vomero-vaginal
Canal vomero-rostral
Canal palato-vaginal
Cornet nazal sup.
Vomer
Fosă pterigoidiană
Cornet nazal mijlociu
Lamă perpendiculară
Cornet nazal inf. a palatului
Lamă orizontală a palatului Proces pterigoid
Proces piramidal (palatin) (aripă laterală)
Lamă laterală a procesului pterigoid Coană dreaptă
Proces palatin al maxilarului

Coane
(vedere postero-inferioară a nazo-faringelui)

3064 26-165.indd 43 28.07.2014 18:06:05


2 CRANIUL

2.14 Sinusurile paranazale


Capul și gâtul

Sinus
frontal

Sinus Crista galli


etmoidal
Labirint
etmoidal
Orbită
Sinus maxilar
Cornet nazal inf.

Sinus
maxilar

Topografie a sinusurilor paranazale Secţiune TDM coronală a feţei


(vedere anterioară) (clișeu dr. T. Diesce)

44

Sinus frontal

Sinus sfenoidal
Cornet nazal sup. (rezecat)

Hiatus semilunar Bulă etmoidală

Cornet nazal mijlociu (rezecat)

Cornet nazal inf.


Orificiu al trompei auditive

sinus etmoidal
sinus frontal
sinus maxilar

Sinusuri paranazale – situare și drenaje


(vedere medială a peretelui lateral al cavităţii nazale)

3064 26-165.indd 44 28.07.2014 18:06:07


CRANIUL 2
2.15 Osul hioid

Capul și gâtul
Proces stiloid

Lig. stilo-hioidian osificat Lig. stilo-hioidian

Corn mic Corn mic

Corn mare

Corp

Schelet al osului hioid


(în cartuș: schelet hioidian osificat)

45
A. Vedere antero-superioară
M. constrictor mijlociu al faringelui
Corn mare M. hio-glos
M. genio-glos
Lig. stilo-hioidian
Corn mic
M. condro-glos
M. stilo-hioidian
Corp M. genio-hioidian
M. milo-hioidian
M. omo-hioidian
M. sterno-hioidian

B. Vedere postero-inferioară

Membrană tiro-hioidiană

Lig. stilo-hioidian
Lig. hio-epiglotic

M. sterno-hioidian M. tiro-hioidian

Os hioid

3064 26-165.indd 45 28.07.2014 18:06:09


2 CRANIUL

2.16 Mandibula
Capul și gâtul

Fosetă pterigoidiană

Incizură mandibulară

Cap

Col
Foramen mandibular

Proces coronoid
(m. temporal)

Ramură a mandibulei

Linie oblică
(m. buccinator)
Tuberozitate maseteriană Inserţie a mucoasei bucale
(m. maseter)
M. incisiv inf.
Foramen mentonier
A. facială M. mentonier
M. coborâtor Protuberanţă mentonieră
al comisurii bucale
M. coborâtor al buzei inf.
M. platysma
Corp al mandibulei

Mandibulă
(vedere laterală și antero-superioară)
46

Cap al mandibulei

Proces coronoid (m. temporal) Fosetă


pterigoidiană
(m. pterigoidian
Creastă medială lateral)
Incizură mandibulară
Inserţie a mucoasei
bucale Rafeu pterigo-
Lingulă mandibulară
mandibular
Lig. sfeno-
Fosă sublinguală mandibular
Lig. stilo-
mandibular
Linie si m. milo-hioidian
Foramen mandibular
Spină mentonieră sup. Şanţ milo-hioidian
(m. genio-glos) M. constrictor sup.
al faringelui
Spină mentonieră inf.
(m. genio-hioidian) M. pterigoidian
medial

Fosetă și m. digastric A. facială

Fosă submandibulară

Mandibulă (vedere medială)

3064 26-165.indd 46 28.07.2014 18:06:12


MUȘCHII CAPULUI 2
2.17 Mușchii superficiali ai feţei și craniului

Capul și gâtul
Galea aponevrotică

M. temporo-parietal M. occipito-frontal
(pântece frontal)

M. procerus

M. orbicular al ochiului
(parte orbitară)
M. auricular sup.
M. orbicular al ochiului
(parte palpebrală)
M. ridicător nazo-labial

M. auricular ant. M. zigomatic mic


M. zigomatic mare
M. nazal
M. coborâtor
M. ridicător al buzei sup. al septului nazal
M. orbicular
M. ridicător al al gurii
comisurii bucale
47
M. rizorius M. coborâtor
al buzei inf.
Modiolus al comisurii bucale
M. mentonier

M. coborâtor al comisurii Comisură subcutanată


bucale
M. mentonier transvers
Platysma

Notă
Modiolus al comisurii bucale: centru de inserţie fibro-musculară Mușchi rizorius: specific omului.
situat la aproximativ 12 mm de comisura labială și aderent la • Acţiune: trage comisura bucală înapoi și lateral și provoacă surâ‑
mucoasa bucală. sul.
Armonizează activitatea mușchilor feţei în cursul mișcărilor gurii • Inervaţie: nerv facial (VII).
sau de expresie emoţională.

3064 26-165.indd 47 28.07.2014 18:06:16


2 MUȘCHII CAPULUI

2.18 Mușchii feţei (1)


Capul și gâtul

Sprânceană
M. coborâtor al sprâncenei
M. procerus

M. zigomatic mic
M. zigomatic mare M. nazal (secţionat)
M. pterigoidian lateral M. ridicător al comisurii bucale

Fascie pterigo-mandibulară M. ridicător nazo-labial

Canal parotidian (Stenon) M. nazal (secţionat)


M. orbicular al gurii
M. pterigoidian medial (secţionat)
Modiolus al comisurii bucale
Rafeu pterigo-mandibular
M. maseter

M. coborâtor al buzei inferioare


M. coborâtor al comisurii bucale
M. buccinator M. mentonier

Mușchi Acţiune Inervaţie


48
Orbicular al gurii1 • Închide gura Nerv facial (VII)
• Împinge buzele înainte
• Rol important în vorbire și masticaţie

• Ridicător și eversator al buzei superioare Nerv facial (VII)


Ridicător nazo-labial
• Dilatator al narinei

• Ridicător al buzei superioare și al comisurii gurii, dezvelind caninul Nerv facial (VII)
Ridicător al comisurii bucale
• Exprimă ameninţare

• Ridicător al buzei superioare Nerv facial (VII)


Zigomatic mic
• Exprimă dispreţ și dezgust

• Dilatator al aperturii bucale Nerv facial (VII)


Zigomatic mare
• Exprimă bucurie

• Tracţionează comisura bucală înapoi și în lateral Nerv facial (VII)


Buccinator • Intervine în acţiunea de a sufla
• Participă la masticaţie

• Coborâtor al comisurii bucale Nerv facial (VII)


Coborâtor al comisurii bucale
• Exprimă tristeţe

Coborâtor al buzei • Coborâtor și eversor al buzei inferioare Nerv facial (VII)


inferioare2 • Exprimă starea de dispoziţie, dezgust și ironie

• Ridicător al părţii moi a bărbiei, care se ridează Nerv facial (VII)


Mentonier (sau al bărbiei) • Participă la băut și masticaţie
• Exprimă dubiu și dispreţ

1. Mușchii incisivi ai buzei superioare și ai buzei inferioare sunt fascicule inconstante ale mușchiului orbicular al gurii, care se inserează în fosele canine.
2. Mușchiul mentonier transvers, inconstant, unește mușchii coborâtori ai buzei inferioare. Armonizează acţiunea acestor doi mușchi.

3064 26-165.indd 48 28.07.2014 18:06:17


MUȘCHII CAPULUI 2
2.19 Mușchii feţei (2)

Capul și gâtul
M. occipito-frontal
(pântece frontal)

M. corugator al sprâncenelor

M. orbicular al ochiului (parte M. procerus


palpebrală, care acoperă tarsul)

M. nazal (parte transversă)


M. orbicular al ochiului
(parte orbitară)
Cartilaj lateral al nasului
Tars inf.
Cartilaj alar mare

M. nazal (parte alară)

Comisură subcutanată

Mm. coborâtori ai septului nazal

49

Mușchi Acţiune Inervaţie

Orbicular al ochiului1 Protejează ochiul de agresiuni luminoase și mecanice Nerv facial (VII)
– parte palpebrală: închidere discretă a ochilor;
– parte orbitară: închidere puternică a ochilor (apariţie a ridurilor denumite
„laba gâștii“);
– parte lacrimală: favorizează scurgerea lacrimilor

Corugator al sprâncenei Apropie sprâncenele și determină apariţia cutelor verticale dintre ele Nerv facial (VII)

Coborâtor al sprâncenei Coboară capătul intern al sprâncenei Nerv facial (VII)

Coboară pielea din regiunea dintre sprâncene și produce o mimică Nerv facial (VII)
Procerus
ameninţătoare

Nazal Dilatator al nării Nerv facial (VII)

Coborâtor al septului Coboară septul nazal Nerv facial (VII)


nazal Lărgește orificiul nazal în cursul inspiraţiei profunde

1. Paralizia lui provoacă căderea pleoapei inferioare cu lăcrimare continuă.

3064 26-165.indd 49 28.07.2014 18:06:19


2 MUȘCHII CAPULUI

2.20 Mușchii calvariei


Capul și gâtul

Păr

Piele păroasă (piele)

Retinacul cutanat
Ţesuturi subcutanate
A. și v. superficiale
ale craniului
Galea aponevrotică
Spaţiu epicranian
Epicraniu
Tăblie externă

Diploe

Sutură Calvaria

Tăblie internă

Dura mater

Piele păroasă – structură

50

Notă
Piele păroasă
Mușchi occipito-frontal
Galea aponevrotică • Acţiune
Spaţiu epicranian
− Mobilizează pielea păroasă în sens
antero-posterior.
M. occipito-frontal −R  idică sprâncenele.
(pântece frontal) −P  roduce pliuri la nivelul frunţii.
Calvaria – Mușchi al surprizei și spaimei.
M. corugator
al sprâncenei • Inervaţie
−P  ântece frontal: ramura tempo‑
M. occipito-frontal rală a nervului facial (VII)
(pântece frontal) − Pântece occipital: ramura auricu‑
lară a nervului facial (VII)

Mușchi occipito-frontal
(secţiune sagitală a capului)

3064 26-165.indd 50 28.07.2014 18:06:21


MUȘCHII CAPULUI 2
2.21 Funcţia mușchilor feţei

Capul și gâtul
M. occipito-frontal
(pântece frontal)

M. corugator
M. coborâtor al sprâncenei

M. procerus
M. nazal
M. ridicător nazo-labial

M. zigomatic mic
M. ridicător al buzei superioare
M. zigomatic mare
M. buccinator
M. ridicător al comisurii bucale
M. coborâtor al septului nazal Modiolus al comisurii bucale

M. rizorius
M. coborâtor al comisurii bucale

M. coborâtor al buzei inf.

M. mentonier
51

M. platysma

Mușchi ai mimicii
surâsului, bucuriei
Mușchi ai mimicii (contracţia lor spasmodică Mușchi ai mimicii tristeţei,
ameninţării se traduce prin râs sardonic) dispreţului, ironiei

3064 26-165.indd 51 28.07.2014 18:06:23


2 MUȘCHII CAPULUI

2.22 Mușchii suboccipitali


Capul și gâtul

M. trapez
M. sternocleidomastoidian

M. spinos al capului
M. oblic sup. al capului
M. mic drept post. al capului
M. splenius al capului
M. mare occipital
M. mic occipital
M. suboccipital M. longissimus al capului
M. mare drept post. al capului M. auricular mare
M. oblic inf. al capului A. vertebrală
R. anastomotic
R. dorsal al n. cervical C3 M. ridicător al scapulei
M. semispinos al gâtului
M. spinos al capului
M. splenius al capului

M. trapez

Mușchi și nervi ai cefei


(vedere posterioară)

52 Linie nucală supremă

Lig. nucal Linie nucală sup.


M. semispinos al capului
M. oblic sup. al capului M. oblic sup. al capului
M. mic drept post. al capului
M. mare drept post. al capului
Tubercul post. al atlasului
M. oblic inf. al capului

Proces spinos al axisului

Mușchi ai cefei
(vedere postero-laterală)

Mușchi Acţiune Invervaţie


Mare drept posterior al capului • Unilaterală: extensie și înclinare homolaterală Nerv suboccipital
Mic drept posterior al capului a capului (ram dorsal al nervului spinal C1)
• Bilaterală: extensie a capului

Oblic superior al capului • Înclinare și rotaţie homolaterală a capului Nerv suboccipital


Oblic inferior al capului • Faţa privește de aceeași parte (ram dorsal al nervului spinal C1)

3064 26-165.indd 52 28.07.2014 18:06:25


ARTICULAŢIA TEMPORO-MANDIBULARĂ 2
2.23 Morfologie temporo-mandibulară

Capul și gâtul
Parte cartilaginoasă a discului articular

Fosă mandibulară a temporalului Tubercul articular al temporalului

Fren temporo-meniscal
Cavitate sinovială sup.
Meat acustic ext.
Lig. meniscal ant.
Lig. meniscal post. M. pterigoidian lateral
Membrană fibroasă a capsulei Capsulă articulară

Cap al condilului
Cavitate sinovială inf.

Cavitate articulară temporo-mandibulară


(secţiune sagitală)

Fren temporo-meniscal Membrană fibroasă a capsulei articulare

Parte cartilaginoasă a discului articular


Parte fibro-cartilaginoasă a discului
articular
Lig. temporo-mandibular medial

Parte cartilaginoasă a discului articular


Lig. temporo-mandibular lateral
Lig. meniscal ant.

Proces coronoid
53
Col al mandibulei

Capsulă și disc articular ale articulaţiei temporo-mandibulare


(vedere superioară a părţii inferioare a articulaţiei deschise.
Membrana sinovială a capsulei articulare nu a fost reprezentată)

Lig. temporo-mandibular lateral


Capsulă articulară
Arcadă zigomatică
Spină suprameatică
Meat acustic extern Lig. sfeno-spinos

Proces stiloid Lig. sfeno-mandibular

Lig. stilo-mandibular

Ligamente temporo-mandibulare
(vedere laterală)

3064 26-165.indd 53 28.07.2014 18:06:27


2 ARTICULAŢIA TEMPORO-MANDIBULARĂ

2.24 Mușchii masticatori (1)


Capul și gâtul

Trompă auditivă
Lig. petro-spinos
N. mandibular (V3)
Articulaţie temporo-mandibulară
Ganglion otic
Coardă a timpanului (secţionată)
N. pterigoidian lateral A. meningee mijlocie
N. auriculo-temporal
M. tensor al vălului palatin
A. maxilară
Coardă a timpanului
Lig. sfeno-mandibular
(secţionată)
Lig. stilo-mandibular
A. și v. alveolare inf.

Rafeu pterigo-mandibular A. carotidă externă


N. milo-hioidian

N. lingual M. pterigoidian medial (secţionat)

M. milo-hioidian

Articulaţie temporo-mandibulară
(vedere medială)

54

Linie temporală sup.


Fascie temporală (secţionată)
Linie temporală inf.

Arcadă zigomatică
Proces coronoid

a
M. maseter: parte
superficială (b)
și profundă (a) b

Mușchi temporal
(vedere laterală)

3064 26-165.indd 54 28.07.2014 18:06:29


ARTICULAŢIA TEMPORO-MANDIBULARĂ 2
2.25 Mușchii masticatori (2)

Capul și gâtul
Arcadă zigomatică

Parte profundă

Parte superficială

Unghi al mandibulei

Mușchi maseter
(vedere laterală)

M. pterigoidian lateral (fascicul sup.)


Capsulă articulară
M. tensor al vălului palatin
Aripă laterală a procesului pterigoid Condil al mandibulei
Fosetă pterigoidiană
Aripă medială a procesului pterigoid M. pterigoidian lateral (fascicul inf.)
55
Os palatin Proces piramidal al palatinului

M. pterigoidian medial

Unghi al mandibulei

M. genio-glos
M. milo-hioidian
M. genio-hioidian

Mușchi pterigoidieni
(vedere posterioară)

Mușchi Acţiune Inervaţie


Temporal • Ridicător și împingător posterior al mandibulei Nervi temporali profunzi, ramuri ale nervului mandibular (V3)

• Ridicător al mandibulei Nerv maseter, ramură a nervului mandibular (V3)


Maseter
• Închide gura

• Unilaterală: mişcări laterale ale mandibulei Nerv pterigoidian lateral, ramură a nervului mandibular (V3)
Pterigoidian lateral
• Bilaterală: propulsie a mandibulei

• Unilaterală: mişcări laterale ale mandibulei Nerv pterigoidian medial, ramură a nervului mandibular (V3)
Pterigoidian medial
• Bilaterală: ridicător și împingător al mandibulei

3064 26-165.indd 55 28.07.2014 18:06:31


2 GURA

2.26 Cavitatea bucală


Capul și gâtul

Șanţ nazo‑labial
Limbus al buzei sup. Filtrum
Comisură labială Tubercul al buzei sup.
Buză inf. Fantă orală
Limbus al buzei inf. Șanţ mento-labial
Bărbie

Gură închisă

Buză sup.
56

Arc palato-faringian
Pliu semilunar
Uvulă palatină Amigdală palatină
Pliu triunghiular
Fosetă retromolară
Arc palato-glos
Istm faucium (buco-faringian)
Spate al limbii

Șanţ median al limbii

Buză inf.

Gură deschisă

3064 26-165.indd 56 28.07.2014 18:06:32


GURA 2
2.27 Mușchii limbii

Capul și gâtul
M. oblic sup.
M. drept medial M. ridicător al
N. optic pleoapei sup.
M. drept sup.
M. temporal
M. drept lateral
M. drept inf.
M. infraorbitar
Sinus maxilar

M. maseter

Rr. ale a. și v. palatine


Corp adipos bucal
Canal parotidian (Stenon)
V. facială M. longitudinal sup.
M. longitudinal inf.
M. buccinator
M. stilo-glos
A. linguală
M. hio-glos
Canal submandibular
M. genio-glos
Glandă sublinguală
M. milo-hioidian
A. facială 57
Glandă submandibulară
N. lingual M. digastric
Sept lingual
M. genio-hioidian Platysma

Secţiune coronală a feţei


(vedere anterioară)

Mușchi Acţiune Inervaţie


Longitudinal superior • Scurtează limba și îndoaie lateral apexul limbii Nerv hipoglos (XII)

Longitudinal inferior • Scurtează limba și îndoaie în jos apexul limbii Nerv hipoglos (XII)

Transvers • Scurtează și întinde limba Nerv hipoglos (XII)

Vertical • Aplatizează și lăţește limba Nerv hipoglos (XII)

• Protruzie a limbii (produce o adâncitură Nerv hipoglos (XII)


Genio-glos
în centrul limbii).

Hio-glos • Coboară, retractează și curbează centrul limbii Nerv hipoglos (XII)

Stilo-glos • Ridică și retractează limba Nerv hipoglos (XII)

• Adâncește palatul moale Nerv vag (X) prin intermediul plexului faringian
• Apropie pliurile palato-glose
Palato-glos
• Bombează baza limbii
• Retracţie a istmului faucium

3064 26-165.indd 57 28.07.2014 18:06:35


2 GURA

2.28 Mușchii și vasele limbii


Capul și gâtul

Fascie faringo-bazilară

M. palato-faringian
M. orbicular al gurii
M. palato-glos

M. stilo-glos
M. constrictor sup. M. longitudinal inf.
al faringelui
M. genio-glos
M. hio-glos
M. condro-glos
M. constrictor mijlociu
al faringelui
M. stilo-hioidian M. genio-hioidian
M. milo-hioidian
Os hioid

Mușchi ai limbii
(vedere laterală)

58

M. palato-glos

A. și v. profunde
M. hio-glos ale limbii
M. stilo-glos M. genio-glos
V. satelită a n. hipoglos
M. stilo-hioidian
Rr. musculare
A. dorsală a limbii
A. și v. sublinguale
N. hipo-glos (XII)
Glandă sublinguală
M. milo-hioidian
A. și v. faciale
M. digastric
A. suprahioidiană
V. jugulară ant.
A. și v. linguale
Trunchi venos
tiro-linguo-facial
A. și v. tiroidiene sup.
V. jugulară internă
A. carotidă externă

Vase ale limbii


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 58 28.07.2014 18:06:37


GURA 2
2.29 Mucoasele limbii

Capul și gâtul
Epiglotă
Valeculă epiglotică Pliu gloso-epiglotic lateral
Pliu gloso-epiglotic median
M. palato-faringian
Amigdală palatină Rădăcină (galben) și amigdale linguale

M. palato-glos
Pliu triunghiular
Foramen caecum
Arc palato-glos
Șanţ terminal
Papile circumvalate

Margine și papile foliate

Șanţ median

Corp și papile filiforme

Apex 59

Spate al limbii

Papile filiforme

Papile fungiforme
Papile circumvalate

Amigdală palatină

Folic limfatic
Canal glandular
Glande mucoase
Glande linguale sup. Mm. ai limbii

Mucoasă a limbii
(structură)

3064 26-165.indd 59 28.07.2014 18:06:39


2 GURA

2.30 Organul gustului


Capul și gâtul

Por gustativ
Microvilozităţi

Celulă gustativă de
culoare închisă

Sensibilitate pentru Celulă de susţinere


gustul amar
Celulă gustativă de
culoare deschisă
Sensibilitate pentru
Celulă bazală
gustul acid

Fibre nervoase

Sensibilitate pentru
gustul sărat

Sensibilitate pentru
gustul dulce

Topografie a sensibilităţii gustative Structură a unui calicul gustativ, receptor gustativ

60 Spre calea gustativă centrală Notă


Un gust secundar este o combi‑
naţie armonioasă a unor gus-
Nuclei salivatori sup. și inf. turi principale, pentru dulce,
sărat, acid și amar.
Umami („delicios“, în japoneză)
V este un gust particular, indus de
un aminoacid, glutamatul, care
Inervaţie Inervaţie amplifică în mod agreabil cele
senzitivă senzitivă N. lingual patru gusturi principale.
somatică gustativă
Nucleu al tractului Percepţia senzorială a gustului
VII solitar depinde și de sensibilitatea no­
Coardă a timpanului ciceptivă (temperatură, durere
asociată de exemplu capsa­ici­nei
din ardeiul iute) și de sensibilita‑
tea tactilă (formă, consistenţă).
IX

X
Spre mușchii mimicii, ai deglutiţiei
și ai masticaţiei

N. laringeu sup.

Sistematizare a inervaţiei senzitive și senzoriale a mucoasei limbii

3064 26-165.indd 60 28.07.2014 18:06:42


GURA 2
2.31 Dintele și zona adiacentă

Capul și gâtul
Buză inf.

Smalţ

Tubercul al dintelui
Coroană clinică
Coroană a dintelui Dentină și tubuli ai dentinei
M. orbicular al gurii

Colet al dintelui Șanţ gingival


Predentină
Cavitate pulpară
Vestibul
Rădăcină clinică Strat granular al rădăcinii
dintelui
Rădăcină a dintelui
Glandă labială
Fibre cemento-alveolare
Ciment
Glandă sebacee
Foramen al apexului dintelui
M. mentonier
M. genio-glos
Os alveolar (sept alveolar)
Rr. dentare vasculare și nervoase

Dinţi și buză inferioară


(secţiune sagitală)

61
Șanţ gingival

Epiteliu al gingiei Joncţiune dentino-cementală

Joncţiune gingivo-dentară

Fibre circulare

Joncţiune cemento-smalţ
Fibre dento-gingivale
Joncţiune dentină-smalţ

Fibre alveolo-gingivale Strat granular

Fibre dento-periostale Ciment

Fibre perforante (Sharpey)


Os alveolar
Vase
Periost

Lamina propria

Joncţiune gingivo-dentară

3064 26-165.indd 61 28.07.2014 18:06:45


2 GURA

2.32 Dinţii deciduali


Capul și gâtul

Canin sup. (11–12 ani)


Primul premolar sup. (9–11 ani)
Incisiv central sup. (7–8 ani)
Al 2-lea premolar sup. (10–12 ani)
Incisiv lateral sup. (8–9 ani)
Primul molar sup. (6–7 ani)
Canin sup. (16–20 luni)
Al 2-lea molar sup. (12–13 ani)
Incisiv lateral sup. (8 luni)
Incisiv central sup. (7 luni) Primii molari sup. și inf. (12–16 luni)
Incisiv central inf. (6 luni) Al 2-lea molar sup. și inf. (20–30 luni)
Incisiv lateral inf. (7 luni) Al 2-lea molar inf. (12–13 ani)
Canin inf. (16–20 luni) Primul molar inf. (6–7 ani)
Incisiv central inf. (7 ani) Al 2-lea premolar inf. (10–12 ani)
Incisiv lateral inf. (8 ani)
Canin inf. (9–10 ani)
Primul premolar inf. (10–12 ani)

Dinţi deciduali (alb) și permanenţi (albastru)

62

65
55 64
54 63
53 52 62
51 61 75
85 84 73 74
83 82 72
81 71

Dantură mixtă. Băiat în vârstă de 6 ani și 4 luni (clișeu panoramic dr. M. Sapanet)
(dinţi permanenţi, în așteptarea erupţiei, nenumerotaţi)

3064 26-165.indd 62 28.07.2014 18:06:50


GURA 2
2.33 Nomenclatura dinţilor

Capul și gâtul
1
2 ➋
➊ 3
4
5

Arcade dentare maxilare


1 2 6
sau superioare
3
4 7
5
8
➎ ➏
Parte dreaptă Parte stângă
8
➑ ➐
7
Notă
Dentiţiile deciduală (galben) și  per-
Arcade dentare manentă (albastru) sunt împărţite în
6
mandibulare
patru cadrane, numerotate în sensul
sau inferioare
5 acelor de ceasornic.
Dinţii fiecărui cadran sunt numerotaţi
4 începând de la nivelul planului sagital
➍ 3 ➌ median.
1 2
Fiecare dinte poartă numărul cadra‑
nului și numărul dintelui (vezi pag. 64).
Nomenclatură internaţională a OMS

63

Creastă triunghiulară
Faţă ocluzală

Rădăcină

Cuspidă
Apex al cuspidei

Coroană
Cingulum

Tubercul
al dintelui
Creastă Faţă linguală
Creastă
marginală marginală
Faţă Rădăcină
linguală

Dinţi incisivi (A) și canin (B) superiori Dinte molar

3064 26-165.indd 63 28.07.2014 18:06:54


2 GURA

2.34 Dinţii permanenţi


Capul și gâtul

Adult

Copil
55 54 53 52 51   61 62 63 64 65
85 84 83 82 81   71 72 73 74 75

Numerotare a dinţilor în practica clinică


(vedere panoramică)

64

Dentiţie permanentă. Băiat în vârstă de 14 ani și 7 luni


(clișeu panoramic dr. M. Sapanet)

3064 26-165.indd 64 28.07.2014 18:06:56


3064 26-165.indd 65
Premolari Molari Canin Incisivi
GURA

Feţe vestibulare
2.35

Feţe ocluzale

Primul
Primul
Central
Feţe linguale

Feţe vestibulare

Feţe ocluzale

Lateral

Al doilea
Al doilea
Feţe linguale

Feţe vestibulare
Dinţii permanenţi superiori – morfologie externă

Feţe ocluzale

Al treilea
Feţe linguale
65

28.07.2014 18:06:59
2

Capul și gâtul
Capul și gâtul 2

66

3064 26-165.indd 66
GURA

Premolari Molari Canin Incisivi

Feţe vestibulare

Feţe ocluzale
2.36

Central

Primul
Primul
Feţe linguale

Feţe vestibulare

Feţe ocluzale
Lateral

Al doilea
Al doilea
Feţe linguale

Feţe vestibulare
Dinţii permanenţi inferiori – morfologie externă

Feţe ocluzale

Al treilea
Feţe linguale

28.07.2014 18:07:02
GURA 2
2.37 Inervaţia dintelui

Capul și gâtul
Smalţ
Dentină

Dentină Predentină
Tubuli dentari

Gingie Strat de dentinoblaste

Parodonţiu Zonă acelulară


Plex pulpar
Os alveolar

N. pulpar

Terminaţie liberă Tubuli dentari


parodontală Strat de dentinoblaste
Corpusculi nervoși
terminali Predentină
Plex pulpar

Dentină
N. parodontal
Zonă acelulară
R. osos
R. dentar

Plex dentar
67

Distribuţie a ramurilor dentare


(secţiune verticală)

Al 2-lea premolar Incisiv sup.

Al 2-lea și al 3-lea molar


Al 2-lea premolar și primul molar

Canin și primul premolar


Al 2-lea premolar, primul și al 2-lea molar inf.

Incisivi inf. și primul premolar


Al 3-lea molar inf.

Topografie cutanată a proiecţiei durerilor dentare

3064 26-165.indd 67 28.07.2014 18:07:06


2 GURA

2.38 Glandele bucale


Capul și gâtul

A. și v. temporale
superficiale și ramură
temporală (VII)

Ramură temporală (VII)

Ramuri zigomatice (VII)


Canal parotidian (Stenon)
Glandă parotidă și glandă parotidă accesorie
Papilă parotidiană
Ramuri bucale (VII)
Limbă
N. lingual și ganglion Pliu sublingual
submandibular
Carunculă sublinguală
Ramură cervico-facială (VII)
Glandă sublinguală
Canal submandibular
M. milo-hioidian
Glandă submandibulară
M. digastric

Glande salivare majore

68
Fren labial sup.

Glande labiale
Glandă linguală ant.
Pliu franjurat
M. hio-glos
Glande bucale
A. și v. linguale profunde,
n. lingual Glande linguale
Glande molare
M. longitudinal inf.
M. genio-glos
Canal submandibular Fren lingual
(Wharton)
Glandă sublinguală Pliu sublingual (papile sublinguale)
Carunculă sublinguală (papile
sublinguală și submandibulară)

Fren labial inferior

Glande salivare minore – limba ridicată


(vedere inferioară cu rezecţie parţială a mucoasei)

3064 26-165.indd 68 28.07.2014 18:07:10


REGIUNILE PAROTIDO-MASETERICĂ ȘI LATERO-FARINGIANĂ 2
2.39 Regiunea parotido-maseterică

Capul și gâtul
A. temporală superficială N. maxilar, ganglion
pterigo-palatin
N. mandibular, ganglion otic

A. maxilară Canal parotidian (Stenon)


Proces stiloid N. lingual
N. facial Amigdală palatină

M. stilo-hioidian N. alveolar inf.


N. accesor
N. gloso-faringian A. și v. faciale

N. vag
N. hipoglos

Anatomie de suprafaţă
(structuri principale)

69

Rr. temporale

Rr. zigomatice
Glandă parotidă
(rezecată parţial)
Glande parotide accesorii

N. facial Canal parotidian (Stenon)

N. auricular post. R. bucal

R. mentonier Corp adipos al obrazului


V. jugulară internă
V. jugulară externă
A. facială
R. cervical

Conţinut al regiunii parotido-maseterice

3064 26-165.indd 69 28.07.2014 18:07:13


2 REGIUNILE PAROTIDO-MASETERICĂ ȘI LATERO-FARINGIANĂ

2.40 Spaţiul latero-faringian (1)


Capul și gâtul

Fosă infratemporală

M. tensor al vălului Ganglion pterigo-palatin


palatin
M. pterigoidian medial
M. ridicător al vălului
N. maxilar (V2)
palatin
Lig. pterigo-spinos N. mandibular (V3)
Lig. sfero-mandibular
A. maxilare
Fascie faringo-bazilară
M. pterigoidian
N. auricular post.
lateral
A. carotidă internă M. zigomatic mic
M. constrictor sup. M. zigomatic
al faringelui mare
N. facial (VII) Canal parotidian
Regiune latero- Rafeu pterigo-
faringiană post. mandibular
Diafragmă stiliană M. buccinator
Regiune latero-
faringiană ant.
Ramură cervico- M. maseter
facială (VII)
Glandă parotidă A. și v. faciale
V. retromandibulară
Bandeletă mandibulară
M. sternocleido­
mastoidian
V. jugulară externă
70

Regiuni ale spaţiului latero-faringian


(vedere laterală, cu rezecţie a mandibulei și a glandei parotide)

Notă
Diafragma stiliană este o lamă musculo-ligamentară constitu‑
ită din mușchii stilo‑glos, stilo‑hioidian și stilo‑faringian și din
ligamentele stilo‑mandibular și stilo‑hioidian. Ea separă două
regiuni:
• regiunea latero-faringiană anterioară (sau prestiliană), paroti‑
diană, care comunică cu regiunile paratonsilară (paraamig‑
daliană) și submandibulară;
• regiunea latero-faringiană posterioară (sau retrostiliană), vas‑
culară (artera carotidă internă și vena jugulară internă) și ner‑
voasă (nervii IX, X, XI și XII, ganglionul cervical superior), care
comunică cu regiunea carotidiană.

3064 26-165.indd 70 28.07.2014 18:07:18


REGIUNILE PAROTIDO-MASETERICĂ ȘI LATERO-FARINGIANĂ 2
2.41 Spaţiul latero-faringian (2)

Capul și gâtul
M. buccinator

M. palato-glos
M. constrictor sup.
A. și v. faciale
al faringelui și fascie
buco-faringiană
Rafeu pterigo-
Corp adipos al gurii
mandibular
M. maseter
Amigdală palatină
N. lingual
M. pterigo-glos
M. pterigoidian medial
Canal parotidian
Regiune latero-faringiană ant.

A., v. și n. alveolari inf.


Regiune M. stilo-glos
paratonsilară
(paraamig­ M. stilo-faringian
daliană) N. laringeu sup.
N. IX
V. retromandibulară
Lig. stilo-hioidian
Regiune A. carotidă externă
parotidiană
VII 71
N. XII
Regiune
latero‑faringiană M. stylo-hioidian
post. Parotidă
XI
A. carotidă internă
M. digastric
Regiune retrofaringiană X
V. jugulară internă
Secţiune transversală – vedere superioară Simpatic cervical
M. sternocleido­
mastoidian
M. splenius al capului
A. și v. vertebrale
M. longissimus al capului

Nivel al secţiunii transversale

3064 26-165.indd 71 28.07.2014 18:07:22


2 NERVII CRANIENI ÎN GENERAL

2.42 Nervii cranieni – nomenclatură


Capul și gâtul

Nn. olfactivi (I)


N. optic (II) N. trohlear (IV)
N. oculomotor (III) N. trigemen (motor V)
N. trigemen (senzitiv V)
N. abducens (VI) N. vestibulo-cohlear
N. facial (VII) (VIII)
N. glosofaringian (IX)
N. vag (X)
N. accesor (XI)
N. hipoglos (XII)
N. sternocleido­
mastoidian
N. spinal

N. trapez

72 Ansă cervicală

nn. senzoriali
nn. motorii Către torace, abdomen şi pelvis (bazin)
nn. micşti
Diagramă generală a nervilor cranieni
Nervi Somato- Branhio- Viscero- Viscero- Somato-
Funcţie Senzorial
cranieni motor motor motor senzitiv senzitiv
I miros
II văz
Senzoriale
auz
VIII
echilibru
nucleu nucleu oculomotor
III
oculomotor accesor
IV nucleu al n. IV
Motorii
VI nucleu al n. VI
XI nucleu al n. XI
XII nucleu al n. XII
nucleu motor
V
al nervului V
nucleu motor
VII nucleu salivar sup. nucleu senzitiv
Mixte al nervului VII gust
al nervului V
IX nucleu salivar inf. nucleu solitar
nucleu ambiguu nucleu dorsal
X
al nervului X

Sistematizare generală

3064 26-165.indd 72 28.07.2014 18:07:25


NERVII CRANIENI ÎN GENERAL 2
2.43 Traiectul cranian al nervilor cranieni

Capul și gâtul
Bulb olfactiv (I)

N. optic (II)

Fisură orbitară sup.


N. oftalmic (V1)
Chiasmă optică N. abducens (VI)
A. cerebrală mijlocie N. trohlear (IV)
Foramen rotund N. oculomotor (III)
Foramen oval N. maxilar (V2)
A. cerebrală post. N. mandibular (V3)
A. cerebeloasă sup.
A. cerebrală antero-inf. N. trigemen (V)

Sinus pietros inf.


Meat acustic intern
N. facial (VII)
N. glasofaringian (IX)
N. vestibulo-cohlear (VIII)
N. hipoglos (XII)
Sinus pietros sup.
Foramen jugular 73
Lig. jugular
N. vag (X)
Bulb al v. jugulare interne
N. accesor (XI)

Sinus sigmoidian

Sinus transvers
Sinus occipital
Sinus drept
Confluenţă a sinusurilor
Sinus sagital sup.

Nervi cranieni la baza internă a craniului

3064 26-165.indd 73 28.07.2014 18:07:29


2 NERVII CRANIENI ÎN GENERAL

2.44 Nucleii nervilor cranieni (1)


Capul și gâtul

Trigon habenular
Glandă pineală (corp pineal)
Nucleu al n. oculomotor (III) Colicul sup.
Nucleu oculomotor accesor Peduncul cerebral

Nucleu al trohlearului (IV) Colicul inf.


Trigon lemniscal
N. trohlear
Tract și nucleu mezencefalice
ale n. trigemen

Nucleu motor al n. trigemen Cerebel


(V) Nucleu principal al nervului V
Nucleu al n. abducens (VI) Colicul facial
Parte superioară a nucleului
Nucleu al n. facial (VII) vestibular
Nucleu salivator sup. Nuclei cohleari
Nucleu salivator inf. Parte laterală a nucleului
vestibular
Nucleu al n.
Parte inf. a nucleului
glosofaringian
vestibular
(IX)
Parte medială a nucleului
vestibular
Nucleu ventral Nucleu dorsal al n. vag (X)
Nucleu al n. vag (X)
ambiguu Nucleu al tractului solitar
74 Nucleu al n. hipoglos (XII)

Nucleu al n.
accesor (XI)
Tract spinal
al n. trigemen

Proiecţie a nucleilor nervilor cranieni


pe faţa posterioară a trunchiului cerebral
(fosă romboidă deschisă)

Notă
Nucleii nervilor cranieni sunt pereche și simetrici.
În schemă sunt prezentaţi:
• în stânga, nucleii motori;
• în dreapta, nucleii senzitivi și senzoriali.

3064 26-165.indd 74 28.07.2014 18:07:33


NERVII CRANIENI ÎN GENERAL 2
2.45 Nucleii nervilor cranieni (2)

Capul și gâtul
Nucleu roșu

Nucleu al n. oculomotor
accesor

Nucleu al n. oculomotor (III)


III
Nucleu mezencefalic
al n. trigemen (V)
IV
Nucleu al n. trohlear (IV)
Rădăcină senzitivă
a n. V
Nucleu pontin al n. trigemen (V)

Rădăcină motorie Nucleu motor al n. trigemen (V)


a n. V
Nucleu al n. abducens (VI)

Nucleu al n. facial (VII)

VI
Tract solitar
VII Nucleu salivator sup.
Nucleu salivator inf.
VIII
Nucleu ambiguu
IX
Nucleu dorsal al n. vag (X)
Nucleu olivar
X Nucleu al n. hipoglos (XII)
75
XI

XII
Nucleu spinal
al n. trigemen (V)

Nucleu spinal
al n. accesor (XI)
Canal central
al măduvei spinării

Sistematizare a nucleilor nervilor cranieni –


secţiune sagitală, mediană a trunchiului cerebral
(nucleii nervilor cranieni I și II nu sunt reprezentaţi)

3064 26-165.indd 75 28.07.2014 18:07:37


2 ORGANUL olfactiv ȘI NERVII OLFACTIVI (I)

2.46 Organul olfactiv


Capul și gâtul

Pia mater

Coasă cerebrală

Dura mater

Arahnoidă
Crista galli
Spaţiu subarahnoidian
Bulb olfactiv
Nn. olfactivi
Lamă cribriformă a etmoidului
Sinus etmoidal
Lamina propria
Epiteliu olfactiv

Fosă nazală

Mucus

Situare a bulbului olfactiv drept


(secţiune frontală schematică)

76
Fibre nervoase ale tractului olfactiv
Lamă nevroglială
Substanţă albă
Strat granular intern
Strat plexiform intern
Strat al celulelor mitrale

Strat plexiform extern


Pia mater
Strat granular extern
Arahnoidă și dura mater
Strat glomerular olfactiv
Lamă cribriformă a etmoidului
Strat fibros extern

Lamina propria

Fibră nervoasă olfactivă

Lamă bazală Epiteliu olfactiv

Celulă bazală
Mucus
Celulă olfactivă de susţinere
Veziculă olfactivă Glandă olfactivă

Cili olfactivi

Structuri principale ale bulbului olfactiv și ale mucoasei olfactive

3064 26-165.indd 76 28.07.2014 18:07:41


ORGANUL olfactiv ȘI NERVII OLFACTIVI (I) 2
2.47 Regiunile olfactive

Capul și gâtul
Girus cingular
Substanţă cenuşie
a corpului calos
Corp calos
Arie subcaloasă
Sept precomisural Fornix
(nucleu septal)
Tract olfactiv Strie olfactivă medială
Bulb olfactiv
Substanţă perforată ant.
Regiune olfactivă Strie olfactivă laterală
Cornet nazal superior Regiune prepiriformă

Arie entorinală

nn. trigemeni
axon al celulelor mitrale

Regiuni și tracturi olfactive

77

Turbulenţă a aerului

Curenţi de aer respirator (roșu) și olfactiv (albastru)

3064 26-165.indd 77 28.07.2014 18:07:45


2 ORGANUL olfactiv ȘI NERVII OLFACTIVI (I)

2.48 Căile olfactive


Capul și gâtul

Strie longitudinală

Strie medulară talamică


Arie subcaloasă

Sept precomisural
(nucleu septal)
Nucleu al habenulei
Celulă mitrală

Nucleu interpeduncular
Corp amigdalian
Neuron olfactiv
Nucleu al tegmentum
Hipocamp

Arie prepiriformă Formaţiune reticulată


Arie entorinală Fascicul longitudinal dorsal
Girus parahipocampal
Tract reticulo-spinal

Arii și căi olfactive

78

Funcţie
La om, mirosul depinde de aproximativ
Bulb olfactiv 300 de gene, care răspund unei molecule
odorante specifice. Percepţia mirosurilor
corespunde asocierii mai multor molecule.
Celulă mitrală Distribuţia celulelor olfactive cu funcţie
Glomerul olfactiv identică este aleatorie. Neuronii sensibili la
aceleași molecule odorante converg spre
aceeași legătură sinaptică senzorială, unde
formează o entitate funcţională.
Influxul olfactiv se proiectează spre ariile
N. olfactiv Lamina propria
olfactive ale rinencefalului, implicate în
Axoni olfactivi percepţia conștientă și individualizată a
mirosurilor.

Celulă neurosenzorială Mucoasă olfactivă


olfactivă

Mucus și molecule
odorante

Distribuţie funcţională a celulelor olfactive și a influxurilor senzoriale

3064 26-165.indd 78 28.07.2014 18:07:49


ORGANUL olfactiv ȘI NERVII OLFACTIVI (I) 2
2.49 Rinencefalul

Capul și gâtul
Strie olfactivă medială

Bulb olfactiv Strie olfactivă intermediară

Tract olfactiv Strie olfactivă laterală

Trigon olfactiv

Chiasmă optică
Substanţă perforată ant.
Bandeletă diagonală (Broca)
Gyrus ambiens
Girus semilunar Tuber cinereum
Arie entorinală N. oculomotor
Uncus Girus parahipocampal

Șanţ al hipocampului

79

Structuri olfactive ale bazei creierului


care înconjoară chiasma optică
(vedere inferioară)

Notă
Rinencefalul este ansamblul structurilor encefalului implicate în • locul piriform;
mod esenţial în percepţia și integrarea influxurilor olfactive. Pe • corpul amigdaloid;
lângă lobul limbic, cuprinde: • stratul de substanţă cenuşie a corpului calos (indusium griseum);
• bulbul și tracturile olfactive; • formixul;
• nucleul olfactiv anterior; • stria terminală.
• striurile olfactive și girusurile olfactive; Foarte dezvoltat la anumite animale, rinencefalul este redus la om
• trigonul olfactiv, substanţa perforată anterioară, bandeleta dia‑ și anumite structuri își pierd valoarea olfactivă.
gonală, aria subcaloasă și septul precomisural;

3064 26-165.indd 79 28.07.2014 18:07:52


2 ORGANUL VEDERII

2.50 Ochiul
Capul și gâtul

M. drept sup.
Conjunctivă

Ora serrata V. vorticinoasă

Mare cerc arterial


al irisului Sclerotică

Sinus venos Coroidă


al scleroticei
Cornee Retină (parte optică)
Zonulă ciliară A. ciliară lungă
Mic cerc arterial
al irisului

Pupilă A. ciliară scurtă


Teacă externă
Cristalin a n. optic
Spaţiu intravaginal
Iris
N. optic
Teacă internă
Corp ciliar a n. optic

A. și v. centrale
ale retinei
Canal hialoid
Corp vitros
M. drept inf.

80 Ochi
(secţiune sagitală și teșită)

Reflexie
a luminii

Pupilă

Iris

Pupilă normală Mioză sau îngustare pupilară Midriază sau dilatare pupilară
(efect al morfinei) (efect al epinefrinei, al atropinei,
al cocainei)

Modificare a pupilei

3064 26-165.indd 80 28.07.2014 18:07:59


ORGANUL VEDERII 2
2.51 Axele ochiului și fundul de ochi

Capul și gâtul
Axă optică Axă a bulbului
Pol ant. al cristalinului Pol ant. al bulbului
Cameră anterioară
Cristalin Cornee

Limb corneean
Cameră post. Iris
Conjunctivă bulbară Corp ciliar
Pol post. al cristalinului
Zonulă ciliară

Ora serrata
M. medial drept
al ochiului M. drept lateral
al ochiului

Corp vitros
Sclerotică
Canal hialoid
Coroidă
Retină

Arie perforată a scleroticei Fovea centralis


Teacă ext. a n. optic
Pol post. al bulbului

Bulb al ochiului drept


(secţiune orizontală)
81

Macula
Fovea centralis
Arteriole și venule
temporale sup.
Arteriole și venule
mediale
Arteriole și venule
nazale sup.
Disc al n. optic
Arteriole și venule
nazale inf.
Arteriole și venule
temporale inf.
Arteriole și venule
maculare inf.

Fund de ochi drept Fund de ochi drept


(structuri principale) (vedere oftalmoscopică)

3064 26-165.indd 81 28.07.2014 18:08:05


2 ORGANUL VEDERII

2.52 Corpul ciliar


Capul și gâtul

Sclerotică
Orbicular ciliar Coroidă

Coroană ciliară Retină (parte optică)


Retină (parte ciliară)

M. ciliar

Iris
Ora serrata
Nucleu al cristalinului
Proces ciliar

Fibre ale cristalinului Fibre zonulare

Capsulă a cristalinului Pliuri ciliare


„Raze“ ale cristalinului

Corp ciliar și cristalin


(secţiune teșită; vedere posterioară)

Notă
Părţile iridiană și ciliară ale retinei consti‑
82 tuie partea oarbă a retinei, care este in­
Cameră ant. a bulbului
Circulaţie a umorii sensiblă la lumină.
Sinus venos al scleroticei
apoase

Cornee

Cameră post. a bulbului


Conjunctivă bulbară Iris
Limb al corneei
Sinus venos al scleroticei Mic cerc arterial
al irisului
Lig. pectineu
M. dilatator al pupilei M. sfincter
al pupilei
Mare cerc arterial al
irisului Cristalin
Fibre
M. ciliar meridiane Parte iridiană
Fibre a retinei
circulare
Cameră post.
Sclerotică a bulbului
M. drept lat. Corp ciliar
Ora serrata Zonulă ciliară
Coroidă
Parte ciliară
a retinei
Unghi irido-corneean
(vedere antero-superioară)

3064 26-165.indd 82 28.07.2014 18:08:12


ORGANUL VEDERII 2
2.53 Coroida și corpul vitros

Capul și gâtul
V. vorticinoasă A. ciliară

Sclerotică

Lamă supracoroidiană
(lamina fusca)
Aderenţă conjunctivă

Lamă vasculară

Lamă coroido-capilară

Lamă bazală

Retină avasculară

Limitantă internă
Retină capilară

Ramuri ale vaselor A. și v. centrale ale retinei


centrale ale retinei
83

Structură a părţii posterioare a bulbului ocular

Sclerotică
Aderenţă
Coroidă și retină
Membrană vitroasă
Cornee
Fosă hialoidă
Stromă vitroasă
Cristalin
Cameră ant. Canal hialoid
Cameră post.
Zonulă ciliară
Notă
Prezenţa unor corpi patologici care
plutesc în corpul vitros poate da unei
persoane impresia de muște care
zboară (miodezopsie).

Corp vitros ➞ direcţie de extensie a aderenţelor odată cu vârsta


(morfologie internă și aderenţe)

3064 26-165.indd 83 28.07.2014 18:08:16


2 ORGANUL VEDERII

2.54 Mușchii bulbului ocular


Capul și gâtul

Trohlee
M. ridicător al pleoapei sup. (secţionat)

M. drept medial
M. drept sup.
M. drept inf.

M. oblic sup. M. drept lateral


Vedere superioară

M. ridicător al pleoapei sup.


Inel tendinos comun
N. optic

M. ridicător al pleoapei sup.


M. drept sup. M. oblic sup.
M. drept medial
M. drept lateral (secţionat)
N. optic
Fisură orbitară sup. M. oblic inf.

Inel tendinos comun M. drept inf.


84 Vedere laterală

Origine și traiect al mușchilor bulbului ocular

Trohlee
M. drept sup. M. oblic sup.

M. drept lateral M. drept medial

M. drept inf. M. oblic inf.

Inserţii terminale ale mușchilor bulbului ocular


(↔ distanţă în mm)

3064 26-165.indd 84 28.07.2014 18:08:23


ORGANUL VEDERII 2
2.55 Fasciile și spaţiile orbitare

Capul și gâtul
M. ridicător al pleoapei sup. M. frontal
Sept orbitar
Teacă a bulbului M. orbicular al ochiului
Periorbită
Fascii musculare
Spaţiu bulbar
M. drept sup. Sept orbitar
M. oblic sup.
N. optic
Tars sup.
Teacă a n. optic

Spaţiu retrobulbar Spaţiu episcleral


Tars inf.
M. drept inf. Spaţiu bulbar
N. maxilar (V2) M. oblic inf.
Expansiune arcuată
Ganglion pterigo-palatin

Fascii și spaţii orbitare


(secţiune sagitală)

85
M. ridicător al pleoapei sup.
M. drept sup.
Sclerotică Secţiune sagitală
M. drept sup.
M. oblic sup.
M. drept medial
M. drept inf.
Periorbită
Glandă lacrimală
Spaţiu bulbar
Spaţiu episcleral

M. drept lateral

Secţiune coronală
Teacă a bulbului M. ridicător
M. drept inf. al pleoapei sup.
M. oblic inf. M. oblic sup.
N. infraorbitar M. drept sup.
M. drept medial
M. drept lateral
N. optic
M. drept inf.

Fascii și spaţii orbitare Tomodensitometrii


(secţiune frontală; vedere anterioară) (clișee dr. T. Diesce)

3064 26-165.indd 85 28.07.2014 18:08:27


2 ORGANUL VEDERII

2.56 Inervaţia mușchilor oculari


Capul și gâtul

Glandă lacrimală
N. supraorbitar
M. ridicător N. supratrohlear
al pleoapei sup.
M. oblic sup.
N. lacrimal
N. trohlear (IV)
M. drept sup.
N. nazo-ciliar
N. frontal
N. optic și a. oftalmică
R. sup. al n. III
M. orbicular al ochiului
R. inf. al n. III
M. drept medial
N. abducens (VI)
Ganglion ciliar
M. drept lateral M. drept inf.
Fisură orbitară inf. M. oblic inf.

R. zigomatico-temporal

N. zigomatic

R. zigomatico-facial
N. infraorbitar

Notă
Mușchiul orbitar, un strat subţire
86 de mușchi neted, este întins în
Nervi orbitari formă de punte pe deasupra fisurii
(vedere anterioară a orbitei) orbitare inferioare.

Ramură sup. a n. oculomotor (III)

Corp al sfenoidului
M. ridicător al pleoapei sup.
M. oblic sup.
Aripă mică a sfenoidului M. drept sup.
Fisură orbitară sup. M. drept medial
N. lacrimal
N. optic, a. oftalmică
N. frontal în canalul optic
V. oftalmică sup. Tendon de inserţie a inelului
N. trohlear (IV) tendinos comun
N. nazo-ciliar Tubercul infraoptic
M. drept lateral M. drept inf.
N. abducens (VI) V. oftalmică inf.
Proces orbitar al palatului

Ramură inf. a n. oculomotor (III) Fisură orbitară inf.

Inel tendinos comun și apex al orbitei

3064 26-165.indd 86 28.07.2014 18:08:32


ORGANUL VEDERII 2
2.57 Funcţia mușchilor oculari

Capul și gâtul
M. oblic inf. M. drept sup. (ridicare + adducţie)
(ridicare + abducţie +
rotaţie medială)

M. oblic sup.
M. drept sup. (coborâre + abducţie +
(ridicare + adducţie) rotaţie laterală)

M. drept lateral (abducţie) M. drept medial (adducţie)

M drept inf. (coborâre + adducţie)

M. oblic inf. M. oblic sup.


(ridicare + abducţie + (coborâre + abducţie +
rotaţie medială) rotaţie laterală)
M. oblic inf.
M. oblic sup. (ridicare + abducţie +
(coborâre + abducţie + rotaţie medială)
rotaţie laterală)
M. drept inf. (coborâre + adducţie)

n. oculomotor (III)
n. trohlear (IV)
n. abducens (VI)
Acţiune (săgeţi) și inervaţie a mușchilor ochiului drept

87

M. drept superior M. oblic inferior

M. drept medial M. drept lateral

M. drept inferior M. oblic superior

Privirea în cursul mișcărilor mușchilor motori ai ochiului


(test clinic)

3064 26-165.indd 87 28.07.2014 18:08:36


2 ORGANUL VEDERII

2.58 Artera și venele oftalmice


Capul și gâtul

A. supratrohleară
A. dorsală a nasului
A. palpebrală medială
A. supraorbitară

A. etmoidală ant.
A. ciliară lungă medială A. ciliară lungă laterală
Aa. ciliare scurte
A. lacrimală
A. etmoidală post.
Aa. ciliare post.
A. centrală a retinei

Ramură meningee

A. oftalmică
A. carotidă internă

Arteră oftalmică
(vedere superioară)
88

Vv. vorticinoase
V. nazo-frontală
V. centrală a retinei
V. supratrohleară
V. oftalmică sup.

V. oftalmică inf. V. unghiulară


Sinus cavernos
și a. carotidă int.
V. nazală externă

Vv. vorticinoase

Plex pterigoidian V. facială profundă


V. maxilară

V. parotidiană
V. labială sup.
V. palatină
V. facială
V. bucală

Vene oftalmice
(vedere laterală)

3064 26-165.indd 88 28.07.2014 18:08:42


ORGANUL VEDERII 2
2.59 Pleoapele (1)

Capul și gâtul
Sprânceană

Șanţ palpebral sup.


Unghi lateral al ochiului
Unghi medial al ochiului
Comisură laterală a pleoapelor
Comisură medială a pleoapelor
Limb post. al pleoapei
Carunculă lacrimală
Limb ant. al pleoapei și gene
Punct lacrimal inf.

Ochi drept
(tracţiune a pleoapei inferioare)

Lamă superficială a tendonului


m. ridicător al pleoapei sup.

Fornix conjunctival sup. Lamă profundă a tendonului


m. ridicător al pleoapei sup.
Parte orbitară a glandei lacrimare
Tars sup. Sac lacrimal
Lig. palpebral lateral Lig. palpebral medial
Fantă palpebrală Corp adipos al orbitei
89
Tars inf.
Fornix conjunctival inf.
M. oblic inf.

Tarsuri ale ochiului

A. temporală superficială A. supraorbitară


(ramură frontală)
A. supratrohleară
A. palpebrală laterală Arcadă palpebrală sup.
A. palpebrală medială
A. angulară

Arcade marginale
Arcadă palpebrală inf.

A. transversă a feţei

A. infraorbitară

A. facială

Artere ale orbitei și pleoapelor


(puncte albastre: anastomoze)

3064 26-165.indd 89 28.07.2014 18:08:46


2 ORGANUL VEDERII

2.60 Pleoapele (2)


Capul și gâtul

M. orbicular al ochiului
(parte orbitară) Periorbită
M. ridicător
Sprânceană al pleoapei sup.
Sclerotică

Sept orbitar Corp adipos al orbitei


M. orbicular al ochiului Glande lacrimale
(parte oculară) accesorii (Krause)
M. tarsal
Derm Fornix conjunctival sup.

Arcadă palpebrală sup.

Conjunctivă palpebrală
Tars sup. și glandă tarsală

M. orbicular al ochiului
(parte palpebrală)
Iris
Arcadă palpebrală
marginală

90 Glande ciliare (Moll)


Glande sebacee (Zeiss)
Limb anterior
M. orbicular al ochiului
(parte ciliară) (Riolan)
Limb post.
Cornee

Structură a pleoapei
(secţiune sagitală a pleoapei superioare)

3064 26-165.indd 90 28.07.2014 18:08:51


ORGANUL VEDERII 2
2.61 Aparatul lacrimal

Capul și gâtul
M. ridicător
Sept orbitar al pleoapei sup.

Parte orbitară a glandei lacrimale Canalicul lacrimal sup.

Parte palpebrală a glandei Carunculă lacrimală


lacrimale
Fornix al sacului lacrimal
Tars sup.
Lig. palpebral medial
Lig. palpebral lateral (secţionat și tras în afară)
Sac lacrimal
Tars inf.
Canalicul lacrimal inf.
M. orbicular al ochiului
Canal lacrimo-nazal

Cornet nazal inf.

Pliu lacrimal
Sinus maxilar

Lacrimi

Glande și căi lacrimale


91

Situare a fornixului
sacului lacrimal
Tars sup.

Creastă
lacrimală ant.
Canal nazo-lacrimal Creastă lacrimală
post.
Cornet nazal inf.
Unghi palpebral
Sinus maxilar medial

Tars inf.

Tomodensitometrie.
Secţiune axială transversală
(clișeu dr. T. Diesce) Parte lacrimală a mușchiului orbicular al ochiului

3064 26-165.indd 91 28.07.2014 18:08:56


2 NERVul OPTIC (II)

2.62 Receptorii optici


Capul și gâtul

Lamă bazală

Strat pigmentar Pigmentocit

Strat fotosenzorial
Epiteliocit baciliform
(bastonaș)
Epiteliocit coniform
(con)
Strat limitant extern
Strat nuclear extern Vilozităţi radiale
Sferulă terminală
Picior terminal
Strat plexiform extern

Celulă orizontală
Strat nervos Gliocit radial (Müller)
Neuron bipolar

Strat nuclear intern

Neuron amacrin

Microglie retiniană
Strat plexiform intern

Strat ganglionar
Astrocit retinian
92 Strat de fibre nervoase
Membrană limitantă internă Proces radial
Strat capilar

Organizare schematică a părţii optice a retinei

Nerv optic

Funcţie
Pigmentocitele, bogate în melanină, reduc de undă mari (roșu), medii (verde) și scurte
reflexia parazitară a luminii. (albastru). Amestecurile adecvate ale aces‑
Epiteliocitele baciliforme sau bastonașele tor trei culori reconstituie culoarea albă și
sunt de o mie de ori mai bogate în fotopig‑ celelalte culori.
menţi decât conurile. Sunt singurele care Aceste celule fotoreceptoare, în număr de
contribuie la vederea în prezenţa unei aproximativ 126 de milioane, înregistrează
intensităţi luminoase scăzute (vedere cre‑ impactul fotonilor datorită pigmenţilor lor
pusculară). sau opsină. Apoi această informaţie este
Epiteliocitele coniforme sau conurile sunt tradusă într-un mesaj nervos pentru creier.
specializate în vederea precisă a formelor și Creierul decriptează ceea ce ochii văd și nu
culorilor. Au pigmenţi sensibili la lungimile disting.

Traiect al influxului senzorial

3064 26-165.indd 92 28.07.2014 18:09:01


NERVul OPTIC (II) 2
2.63 Căile vizuale (1)

Capul și gâtul
Retină nazală sup.
Ochi stâng Ochi drept
Retină temporală sup.
Retină temporală sup.

Cadran macular sup.


Cadran macular inf.
Retină temporată inf.
Retină temporală inf.
Retină
nazală inf.
N. optic N. optic

Chiasmă optică

Tract optic
Tract optic

Retine inf.
Retine inf.
93
Cadrane maculare inf. Retine sup.
Cadrane maculare inf.
Cadrane maculare sup.

Corp geniculat lateral stâng Corp geniculat lateral drept

Traiect al fibrelor nervoase optice și impact în corpii geniculaţi

Tract optic

Rădăcină medială
Rădăcină laterală
Corp geniculat lateral
Nucleu oculomotor accesor
Nucleu oculomotor
Nucleu pretectal
Pulvinar
Colicul sup.
Spre ariile vizuale

Conexiuni ale fibrelor nervoase ale tractului optic


(secţiune transversală la nivelul coliculilor superiori)

3064 26-165.indd 93 28.07.2014 18:09:07


2 NERVul OPTIC (II)

2.64 Căile vizuale (2)


Capul și gâtul

Câmp vizual monocular stâng Câmp vizual monocular drept

Câmp vizual Câmp vizual Câmp vizual


temporal nazal temporal

Câmp vizual Câmp vizual


macular macular

Retină nazală dreaptă


Retină temporală dreaptă

N. optic stâng

Chiasmă optică

Tract optic stâng

Radiaţii optice

Corp geniculat lateral

Nucleu pretectal

94 Colicul sup.

Ventricul lateral

Cortex vizual

Secţiuni transversale Creier și organ al vederii


axiale (vedere inferioară)

Repartiţie topografică a fibrelor nervoase în căile optice

Notă
Acuitatea vizuală, adică puterea de discernere a retinei, este evaluată în clinică pe scale de
acuitate vizuală.
Câmpul vizual corespunde întinderii spaţiului pe care ochiul imobil îl poate cuprinde. Orice
punct al câmpului vizual corespunde unui anumit punct al retinei.

3064 26-165.indd 94 28.07.2014 18:09:15


NERVul OPTIC (II) 2
2.65 Căile vizuale (3)

Capul și gâtul
Axă optică Axă optică

Câmp vizual stâng Câmp vizual drept

Parte binoculară (suprapunere


a câmpurilor vizuale)
Parte maculară a vederii

Parte monoculară

Spaţiu vizual Spaţiu vizual

90°

Ochi stâng Ochi drept

Câmpuri vizuale în vedere binoculară


95

Vedere laterală Vedere medială

Șanţ parieto-occipital

b
19 a
Maculă
19
d
18 18 f e
e c f
b
Arii vizuale secundare 17 d
a
17
Câmp vizual drept
și proiecţia sa
Șanţ calcarin în ariile vizuale
Girus occipito-temporal principale stângi
medial (arie vizuală
infracalcarină)

Arii vizuale ale emisferei cerebrale stângi

3064 26-165.indd 95 28.07.2014 18:09:23


2 NERVul OPTIC (II)

2.66 Reflexele optice


Capul și gâtul

Pupilă (mioză
și midriază)

Iris (contracţie
și dilataţie a m.
sfincter al irisului)
Retină
temporală
stângă
Influx luminos

N. optic Papilă (mioză


și midriază)
Nn. ciliari
scurţi
Iris (contracţie
Ganglion
și dilataţie
ciliar
N. oculomotor a m. sfincter
Retină al irisului)
R. simpatic temporală
stângă
Nucleu Influx luminos
oculomotor
accesor Nn. ciliari
scurţi N. optic
Ganglion
Nucleu pretectal ciliar
Comisură
post. R. simpatic
N. oculomotor
A. carotidă
internă și plex
Colicul sup.
carotidian

Nucleu
Corp geniculat oculomotor
96 lat. accesor
Nucleu pretectal
Radiaţie
optică Comisură post.

Interneuron Colicul sup.


(de asociere)
Corp geniculat
lateral
Arie vizuală Cale simpatică
centrală

Ganglion
cervical sup.
Centru cilio-
Reflex cortico-vizual al ochiului stâng spinal
(în prezenţa unui influx luminos slab
sau când subiectul se gândeşte la lumină sau o analizează) R. comunicant
cenușiu

Reflex pupilar fotomotor al ochiului stâng


(în prezenţa unui influx luminos intens și subit)

3064 26-165.indd 96 28.07.2014 18:09:30


NERVII OCULOMOTOR (III), TROHLEAR (IV) ȘI ABDUCENS (VI) 2
2.67 Nervii orbitei (1)

Capul și gâtul
N. oftalmic (V1) (secţionat) M. drept sup.
Sinus cavernos M. ridicător al pleoapei sup.
A. cerebeloasă post. N. trohlear (IV) M. oblic sup.
N. oculomotor (III)

A. cerebeloasă sup.
A. bazilară
N. trigemen (V)
A. cerebeloasă
antero-inf.
N. gloso-
faringian (IX)
A. cerebeloasă
postero-inf.
V. vag (X)
N. hipolos (XII)
N. spinal (XI) M. oblic inf.
A. carotidă internă N. mandibular (V3) M. drept inf.
N. maxilar (V2) M. drept lateral
N. abducens (VI) Inel tendinos comun

Traiect al nervilor motori ai ochilor


(vedere generală)
ventral
97
Straturi cenuşiu și alb
ale coliculului sup.
dreapta stânga
Substanţă cenușie centrală
dorsal
Apeduct cerebral
Lemnisc trigeminal
Corp gericulat medial
Tract spino-talamic lateral
Nucleu al n. oculomotor
Tract tegmental central Nucleu oculomotor
Lemnisc medial accesor

Nucleu roșu
Fibre temporo-pontine
Parte compactă a substanţei negre
Fibre cortico-spinale
și cortico-nucleare
Nucleu interpeduncular
N. oculomotor (III)
Parte reticulată a substanţei negre
Fibre cortico-pontine

Mezencefal – nuclei și traiect encefalic al nervului oculomotor (III)


(secţiune transversală la nivelul coliculilor superiori)

3064 26-165.indd 97 28.07.2014 18:10:48


2 NERVII OCULOMOTOR (III), TROHLEAR (IV) ȘI ABDUCENS (VI)

2.68 Nervii orbitei (2)


Capul și gâtul

A. etmoidală
și n. etmoidal ant.
Glandă lacrimală
M. ridicător al pleoapei sup.
M. oblic sup.
N. frontal
M. drept lateral
A. etmoidală
și n. etmoidal post. N. lacrimal
N. trohlear (IV)

N. nazo-ciliar Fisură orbitară sup. (deschisă)


N. optic (II)
A. carotidă internă N. oftalmic (V1)
și a. oftalmică N. maxilar (V2)
N. oculomotor (III)
N. abducens (VI) N. mandibular (V3)

Ganglion trigeminal

N. trigemen (V)
98

Orbită
(vedere superioară, cu rezecţia peretelui superior)

Talamus
Ventricul 3
Braţ al coliculului sup. Trigon al habenulei
Nucleu habenular

Braţ al coliculului inf. Corp geniculat lateral


Colicul sup. Corp geniculat medial
Glandă pineală Colicul inf.
Fren al vălului medular sup.
N. trohlear

Peduncul cerebelos mijlociu Ventricul 4

Mezencefal – origine a nervului trohlear (IV)


(vedere posterioară)

3064 26-165.indd 98 28.07.2014 18:10:54


NERVII OCULOMOTOR (III), TROHLEAR (IV) ȘI ABDUCENS (VI) 2
2.69 Nervii orbitei (3)

Capul și gâtul
M. ridicător al pleoapei sup.
(tăiat)

M. drept sup. (tăiat)


A. etmoidală și n. etmoidal ant. Glandă lacrimală

N. ciliar lung
Nn. ciliari scurţi
M. drept medial
A. etmoidală și n. etmoidal post. M. drept lateral

N. ciliar lung

M. oblic sup. Ganglion ciliar

M. drept sup.
M. ridicător al pleoapei sup. N. nazo-ciliar
N. optic (II)
Aa. oftalmică N. oftalmic (V1) (tăiat)
și carotidă internă
N. maxilar (V2)
N. oculomotor (III)
N. mandibular (V3)
N. abducens (VI)
N. trohlear (IV)

99
N. trigemen (V)

Orbită
(vedere superioară, cu rezecţia peretelui superior
și secţionarea mușchilor ridicător al pleoapei superioare, drept superior și oblic superior)

Fascicul lung medial


Colicul facial
Nucleu al n. abducens (VI) Nucleu al tractului spinal
al n. trigemen (V)
Nucleu dorsal al corpului trapezoid
Nucleu motor al n. facial (VII)
Lemnisc medial
Nucleu ventral al corpului trapezoid
Tract cortico-nuclear ventral

Fascicul cortico-spinal
VII
Punte
dreapta stânga
Piramidă bulbară
VI dorsal

Nuclei ai nervilor abducens (VI) și facial (VII)


(secţiune transversală a punţii)

3064 26-165.indd 99 28.07.2014 18:10:59


2 NERVUL TRIGEMEN (V)

2.70 Nervii oftalmic (V1) și maxilar (V2)


Capul și gâtul

Nn. ciliari
scurţi
Ganglion ciliar
N. nazo-ciliar
R. meningeu N. frontal
Glandă lacrimală
Inel
N. lacrimal
tendinos
comun
N. oftalmic
Ganglion N. zigomatic
trigeminal
N. maxilar N. infraorbitar
R. meningeu
N. zigomatico-facial
Ganglion N. zigomatico-temporal
pterigo-palatin N. alveolar supero-ant.
Rr. labiale sup.
N. mandibular

Nn. palatini
mare și mic

N. alveolar
supero-post.
N. alveolar
supero-mijlociu

Plex dentar

100

Orbită
(vedere laterală, cu rezecţia peretelui lateral,
a maxilarului și a osului sfenoid)

Spaţiu subarahnoidian
Sinus pietros sup.

Pia mater

Cavum trigeminal
Rădăcină senzitivă
N. trigemen (V)
Rădăcină motorie

N. mandibular (V3)
Arahnoidă
Dura mater
A. carotidă internă N. pietros mare
Parte pietroasă a osului temporal A. meningee accesorie

Foramen oval

Cavum trigeminal – secţiune sagitală schematică


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 100 28.07.2014 18:11:06


NERVUL TRIGEMEN (V) 2
2.71 Nervul mandibular (V3) [1]

Capul și gâtul
Ganglion trigeminal

N. mandibular (V3)
A. meningee mijlocie,
n. spinos (r. meningeu)
N. pietros mare

N. oftalmic (V1)
Ganglion geniculat N. maxilar (V2)
N. facial (VII)
Ganglion pterigo-palatin
Coardă a timpului Nn. temporali profunzi
N. alveolar supero-post.
N. auriculo-temporal

N. bucal
R. auricular post.
M. pterigoidian lateral
A. carotidă internă
A. și n. alveolar inf. M. buccinator
M. pterigoidian medial Plex dentar sup.
N. lingual Canal parotidian
(Stenon)
Rafeu pterigo-
mandibular,
m. constrictor sup. Canal submandibular
al faringelui
Ganglion submandibular Rr. dentare
Glandă submandibulară N. mentonier
101
A. facială

M. stilo‑hioidian M. digastric
Arc tendinos
al m. digastric

Ramuri laterale ale nervului mandibular (V3)


(vedere laterală a fosei infratemporale și a spaţiului latero‑faringian anterior,
cu rezecţie a mandibulei și a osului temporal)

3064 26-165.indd 101 28.07.2014 18:11:12


2 NERVUL TRIGEMEN (V)

2.72 Nervul mandibular (V3) [2]


Capul și gâtul

Fascie temporală

M. temporal

Nn. temporali profunzi


N. maseter (secţionat)
N. pterigoidian lateral
N. auriculo-temporal

N. facial (VII)
N. alveolar inf. N. bucal
N. milo‑hioidian
M. buccinator
N. lingual
Canal parotidian
N. maseter

N. mentonier

102

Ramuri ale nervului mandibular (V3)


(vedere laterală)

N. occipital mare (C2–C3) N. oftalmic (V1)

N. occipital mic (C2)


Notă
N. facial (VII) Punctele lui Valleix, situate
pe aceeași verticală, sunt
N. maxilar (V2)
N. auricular mare (C2–C3) puncte de inducţie sau de
Rr. dorsale ale nn. C3, C4 şi C5
agravare a durerii prin pal‑
N. mandibular (V3) pare, în cursul nevralgiei tri‑
geminale.
N. transvers al gâtului (C2–C3)
Nn. supraclavicular
Linia și punctele lui Valleix

Inervaţie senzitivă a feţei


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 102 28.07.2014 18:11:19


NERVUL TRIGEMEN (V) 2
2.73 Ganglionii otic și pterigo-palatin

Capul și gâtul
Rădăcină motorie N. spinos
a n. trigemen (V) (r. meningeu)
N. oftalmic (V2) N. pietros mic

N. mandibular (V3)

N. maxilar (V2) N. pietros mare


R. nazal postero-sup.
lateral N. al m. tensor
al timpanului
R. orbitar
Coardă a timpanului
Ganglion
pterigo-palatin N. facial
A. meningee
Ganglion otic mijlocie
N. auriculo-
N. al m. tensor temporal
al vălului palatin

R. nazal postero-inf. A. maxilară


lateral
N. alveolar inf.
N. palatin mic
Lig. stilo-mandibular
N. palatin mare
A. carotidă externă
M. pterigoidian medial

A. milo-hioidiană
N. lingual 103
și n. milo‑hioidian
M. milo‑hioidian

Ramuri ale nervului mandibular (V3)


(vedere medială a regiunii latero-faringiene anterioare și a urechii medii)

Notă
Ganglionii otic și pterigo-palatin sunt staţii sinaptice ale
fibrelor nervoase viscero-motorii (parasimpatice) destinate
glandelor lacrimale, nazale și salivare (vezi planșa 108).

3064 26-165.indd 103 28.07.2014 18:11:25


2 NERVUL TRIGEMEN (V)

2.74 Nervii fosei nazale


Capul și gâtul

N. etmoidal ant.
Bulb olfactiv
R. nazal intern medial
(secţionat) Nn. olfactivi
R. nazal intern lateral Rr. nazale laterale postero-sup.
R. orbitar
Conexiuni cu n. maxilar
R. nazal extern (V2)
N. al canalului pterigoidian
Ganglion pterigo-palatin
N. nazo-palatin (tăiat)
R. nazal al n. N. faringian
infraorbitar (V2)

N. nazo-palatin (secţionat) R. nazal lateral postero-inf.


N. palatin mare
N. palatin mic
Arii de inervaţie

Nervi ai peretelui lateral al unei fose nazale


(mucoasă nazală parţial rezecată)

104

Bulb olfactiv
Nn. olfactivi

R. nazal intern medial

N. nazo-palatin
Sept nazal

Orificiu faringian
al trompei auditive

N. palatin mare
N. palatin mic
Arii de inervaţie

Nervi ai peretelui medial al unei fose nazale


(mucoasă nazală parţial rezecată)

3064 26-165.indd 104 28.07.2014 18:11:31


NERVUL TRIGEMEN (V) 2
2.75 Sistematizarea nervului trigemen (V)

Capul și gâtul
Lemnisc trigeminal direct
Lemnisc trigeminal Nucleu mezencefalic al n. V
încrucișat
Tract mezencefalic al n. V

Tract cortico-nuclear Nucleu antero-lateral al n. V

Ganglion trigeminal

Decusaţie lemniscală
N. oftalmic (V1)

Nucleu motor al n. V

Decusaţie lemniscală
și piramidală N. maxilar (V2)

Decusaţie lemniscală

N. mandibular (V3)

Arie mandibulară Rădăcină motorie a n. V

Nucleu postero-medial al n. V 105


Tract spinal al n. V
Decusaţie lemniscală Arie maxilară

Nucleu spinal al n. V Arie oftalmică


Decusaţie lemniscală

Corn post. al măduvei spinale

Trunchi cerebral (vedere posterioară)

sensibilitate proprioceptivă
sensibilitate tactilă discriminativă Faţă, articulaţie
sensibilitate nociceptivă (durere, temperatură) temporo-mandibulară, dinţi
cale motrice: mușchi masticator, tensor al timpanului

3064 26-165.indd 105 28.07.2014 18:11:40


2 NERVUL FACIAL (VII)

2.76 Nervul facial (VII): traiect și ramuri colaterale


Capul și gâtul

Plex carotidian

N. pietros profund
N. pietros mic
N. oftalmic (V1)
N. pietros mare
N. maxilar (V2)
N. intermediar
N. al canalului
(VII senzitiv)
pterigoidian
Ganglion geniculat
Nn. pterigo-palatini
M. tensor al
Ganglion pterigo-palatin
timpanului

N. facial (VII) Ganglion otic

N. al m. scăriţei N. mandibular (V3)


(secţionat)
M. ridicător al vălului
M. tensor al vălului
palatin
palatin
Coardă a timpanului
M. pterigoidian lateral
N. timpanic
Coardă a timpanului (tăiată)
M. constrictor sup.
N. lingual
al faringelui

N. accesor (XI) N. alveolar inferior


(ramură spirală)
M. pterigoidian medial
N. și ganglion inf.
ai n. glosofaringian M. buccinator
(IX) Carotidă internă
N. și ganglion inf. Rafeu pterigo-
106 ai n. vag (X) mandibular

Nerv facial intrapietros


(vedere laterală și secţiune sagitală a osului temporal)

Parte pietroasă a osului temporal


N. facial (VII) motor Fundus al meatului acustic intern
N. intermediar Ramură sup. a n. vestibular
(VII senzitiv)
A. labirintică Ramură inf. a n. vestibular
N. cohlear Ganglion vestibular
Secţiune transversală
N. vestibular
oblică a osului
temporal

Conţinut al meatului acustic intern

3064 26-165.indd 106 28.07.2014 18:11:53


NERVUL FACIAL (VII) 2
2.77 Nervul facial (VII): ramuri terminale

Capul și gâtul
M. frontal

Fascie temporală

M. auricular sup.

M. orbicular al ochiului
M. occipital
Ramuri temporale

Ramuri zigomatice

M. ridicător
R. al meatului al comisurii bucale
N. auricular post.
Canal parotidian
Glandă parotidă
(rezecată)
M. digastric
M. sternocleido­ Ramuri bucale
mastoidian (îndepărtat)
M. orbicular al gurii
M. semispinos
al capului
M. splenius al capului Ramură marginală
a mandibulei
M. trapez
Ramură cervicală

Glandă submandibulară 107


Platysma

Ramuri periferice ale nervului facial (VII)

Ramură temporală
N. facial
Ramură zigomatică

Parotidă
Ramură bucală
V. jugulară externă

V. retromandibulară Ramură marginală a mandibulei

Ramură cervicală

Diviziune plexiformă a nervului facial (VII)


(variantă)

3064 26-165.indd 107 28.07.2014 18:11:59


2 NERVUL FACIAL (VII)

2.78 Sistematizarea nervului facial


Capul și gâtul

Rădăcină senzitivă
(n. intermediar) N. VII
Rădăcină motorie

N. trigemen (V)
Ganglion geniculat
N. pietros mare
N. pietros profund Nucleu al n.
abducens (VI)
Nucleu motor
Glandă lacrimală
al n. facial
Nucleu salivator sup.
Nucleu salivator inf.
N. zigomatico- Nucleu al tractului
temporal solitar
N. al canalului
pterigoidian

Ganglion
pterigo-palatin

Glande nazale Ganglion inf. al n.


glasofaringian (IX)
N. palatin mare
Plex timpanic
N. timpanic
Plex carotidian
Palat dur intern
Palat moale N. pietros mic
Limbă Ganglion otic
108 Foramen
stilo‑mastoidian
N. auricular post.
N. lingual
Glandă parotidă
Coardă a timpanului
Ganglion și glandă Ramură
sublinguale Ramură temporo-facială
cervico-facială
Ganglion și glandă submandibulare

Distribuţie a fibrelor nervoase care circulă prin nervul facial (VII)


(nervul intermediar, subţire, este aici îngroşat)

Funcţie
Fibre
 nervoase viscero-motorii ale nervului facial (VII), parasimpa-
tice: glande lacrimale, nazale, salivare minore, sublinguale și subman‑
dibulare.
Fibre
 nervoase viscero-motorii ale nervului glosofaringian (IX), pa-
rasimpatice: glande parotide.
Fibre nervoase senzoriale gustative ale nervului facial (VII): limbă
(2/3 anterior), fibre nervoase somato-senzitive ale nervului facial (VII):
meat acustic extern și faţă medială a auriculului.
Fibre
 nervoase somato-motorii ale nervului facial (VII): mușchi ai fe‑
ţei (mușchi ai mimicii), platysma, digastric (pântece posterior) și  ai
scăriţei.

3064 26-165.indd 108 28.07.2014 18:12:06


ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR 2
2.79 Topografia urechii

Capul și gâtul
Ureche internă

Pavilion al urechii Labirint


VII
VIII
Meat acustic intern

Membrană a timpanului
Cavitate a timpanului
Meat acustic extern
Carotidă internă
M. tensor al timpanului

N. facial Trompă auditivă


Faringe
M. ridicător al vălului palatin

Ureche externă Ureche medie

Vedere de ansamblu

109

Axă a planului canalului


semicircular ant.,
Axă a părţii pietroase perpendicular pe canalul
a temporalului și a semicircular post.
planului canalului
semicircular post.

A. carotidă int.
Trompă auditivă
Meat acustic extern
Sinus pietros inf. Cavitate timpanică
Meat acustic intern Canal semicircular ant.
Labirint Antru mastoidian

ureche externă
și meat acustic intern
Sinus sigmoid
ureche medie
ureche internă

Reprezentare topografică a urechii

3064 26-165.indd 109 28.07.2014 18:12:13


2 ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR

2.80 Urechea externă


Capul și gâtul

Fosetă Proiecţie a ramurii


suprameatică lungi a nicovalei

Helix Spină Proiecţie a scăriţei


suprameatică
Tubercul Pars flaccida
al pavilionului Ramură a antehelixului
urechii (Darwin) Spină timpanică
mare
Gutieră Fosă triunghiulară
scafoidă Ombilic Proces lateral
Ramură a antehelixului al ciocanului
Por acustic Şanţ al pavilionului Pars tensa
extern Triunghi luminos
Ramură a helixului Spină
Antehelix timpanică
Incizură ant.
Concă mică
auriculară Tragus Inel timpanic
Incizură Scizură
Antitragus timpano-
intertragiană
scuamoasă Proces vaginal
Lob al urechii al stiloidei

Proces
mastoidian

Pavilion al urechii Meat acustic extern osos și timpan


(faţă laterală)

110

Pars placcida
Pliu malear ant.
Pliu malear post.
Proeminenţă maleară
(proces lateral al ciocanului)
Șanţ al ramurii
lungi a nicovalei
Strie maleară (mâner al ciocanului)
Pars tensa

Ombilic al membranei timpanice

Triunghi luminos

Inel timpanic
Inel fibro‑cartilaginos

Membrană timpanică
(vedere externă otoscopică)

3064 26-165.indd 110 28.07.2014 18:12:22


ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR 2
2.81 Urechea medie (1)

Capul și gâtul
Proces
cohleariform
M. tensor al timpanului
în semicanalul său
Proeminenţă a canalului N. pietros mare
semicircular lateral
N. pietros mic
Antru mastoidian Sept al canalului
Proeminenţă a canalului facial musculo-tubar

Fereastră a vestibulului
și foseta sa
Eminenţă piramidală
Promontoriu Subiculum al
și plex timpanic promontoriului
Fereastră a cohleei
și foseta sa Parte osoasă
Sinus al timpanului a trompei auditive
Meat acustic extern
A. carotidă internă
Șanţ timpanic
Foramen stilo‑mastoidian

N. facial (VII)

Cavitate timpanică
(rezecţie a peretelui lateral)

111

Cap
Corp
Proces lateral
Ramură scurtă
Col
Nicovală (incus)
Proces ant.

Mâner
Ramură lungă
Ciocan (malleus) Cap
Col
Ramură post.
Proces lenticular
Bază a scăriţei
Ramură ant.
Scăriţă

Oscioare ale auzului


(vedere anterioară)

3064 26-165.indd 111 28.07.2014 18:12:28


2 ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR

2.82 Urechea medie (2)


Capul și gâtul

Lig. sup. al nicovalei


Lig. sup. al ciocanului
Reces epitampanic
Cap al ciocanului
Lig. post. al nicovalei
(fosă a nicovalei) N. facial (VII)
Lig. lateral al ciocanului Labirint osos
Tendon al m. tensor al timpanului Lig. inelar al scăriţei

Lig. ant. al ciocanului


M. scăriţei
Membrană a scăriţei
Timpan

Regiune timpanică

Reces hipotimpanic

Lanţ osos al auzului in situ


(secţiune transversală, vedere anterioară)

112 Superior

Anterior Posterior
Cap al ciocanului
Reces timpanic sup. Inferior

Corp al nicovalei
Pliu ant. al ciocanului
Pliu post. al ciocanului
Reces timpanic ant. Reces timpanic post.
Pliu al nicovalei
Pliu al scăriţei
M. tensor al timpanului și pliul său
Coardă a timpanului
Reces nicovală-scăriţă
M. al scăriţei
Timpan Scăriţă și membrana sa
Trompă auditivă

VII

Pliuri și reces al mucoasei timpanice


(vedere medială. Mucoasă în parte rezecată, pentru a prezenta recesul)

3064 26-165.indd 112 28.07.2014 18:12:39


ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR 2
2.83 Urechea medie (3)

Capul și gâtul
Coană stângă
Proces pterigoid
Cartilaj tubar
Inserţii ale m. tensor al vălului palatin
Foramen lacerum
Inserţie a m. ridicător al vălului palatin
Parte osoasă a trompei auditive
Inserţie a fasciei faringo-bazilare
Foramen carotidian

Parte cartilaginoasă a trompei auditive, la baza externă a craniului


(vedere inferioară)
113

Parte pietroasă
a temporalului
Ganglion trigeminal Cartilaj tubar
Foramen rotund
Fascie faringo-
Sutură bazilară
sfeno-pietroasă
Lamă membranoasă
N. maxilar (V2)
Carotidă internă M. ridicător al vălului
și plex carotidian palatin
Lamă laterală Fascie buco-faringiană
Glande ale mucoasei M. tensor al vălului
tubare palatin și tendonul său
Lamă medială M. salpingo-faringian
Lamă membranoasă M. constrictor sup.
M. tensor al vălului al faringelui
palatin
Rafeu pterigo-
M. salpingo- mandibular
faringian
M. palato-faringian
M. ridicător al vălului
palatin
Nazo-faringe

Trompă auditivă – raporturi și structură Trompă auditivă sau nazo-faringe


(secţiune transversală; ➞ : acţiune a mușchilor) (vedere medială)

3064 26-165.indd 113 28.07.2014 18:12:46


2 ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR

2.84 Urechea internă (1)


Capul și gâtul

Canal semicircular ant.


Ampulă osoasă ant.

Ramură osoasă comună


N. vestibulo-cohlear

Canal semicircular post. Ampulă osoasă laterală


Canal semicircular lateral
Ampulă osoasă post. Cupolă a cohleei
Scăriţă aplicată pe fereastra
vestibulară Vestibul
Fereastră a cohleei
Bază a cohleei

Superior

Postero-lateral Antero-medial

Labirint osos drept


Inferior
(vedere laterală anterioară)

Canal semicircular ant.


Ampulă osoasă int.
114 Pată perforată sup.
(trecerea rr. ampulare ant.
și laterale)
Piramidă și deschidere
Ampulă osoasă laterală a apeductului vestibulului
Canal semicircular lateral Lojă a ganglionului genicular
Pată perforată inf. Reces sferic (conţine sacula)
(trecere a rr. atriculare și pată perforată mijlocie
și ampulare post.) (trecerea rr. saculari)
Reces eliptic Canal al n. pietros mare
(conţine utricula Rampă timpanică
și pata perforată inf.)
Rampă vestibulară
Ampulă osoasă post.
Creastă vestibulară
Canal facial și n. VII
Helicotremă
Fereastră vestibulară
și foseta sa Hamulus al lamei spirale
Eminenţă piramidală Reces cohlear (trecere
și n. al scăriţei a fibrelor nervoase post.
ale canalului cohlear)
Promontoriu
Rampă vestibulară
Coardă a timpanului
Rampă timpanică
Fereastră cohleară
și foseta sa Lamă spirală osoasă
Subiculum al promontoriului Canalicul al n. timpanic
Sinus al timpanului Canal carotidian

Labirint osos drept – secţiune frontală oblică după axa stâncii


(vedere artero-laterală)

3064 26-165.indd 114 28.07.2014 18:12:58


ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR 2
2.85 Urechea internă (2)

Capul și gâtul
Rampă timpanică
Canal cohlear
Rampă vestibulară
Ganglion spiral
Canal cohlear

Eminenţă arcuată
Duct și canal
semicirculare ant. Sac endolimfatic
N. ampular ant. Canal endolimfatic în
apenductul vestibular
N. ampular lateral
Canal perilimfatic
N. utricular în apeductul cohleei
Saculă și maculă saculară
Arahnoidă
Duct și canal semicirculare
post. Spaţiu subarahnoidian

Duct și canal semicirculare Dura mater


laterale N. facial (VII)
115
Utriculă și maculă utriculară N. intermediar (rădăcină
senzitivă a n. VII)
Ampulă și creastă ampulară
post. N. vestibular sup.
N. ampular post. N. cohlear

Ductus reuniens N. vestibular inf.


N. sacular
Fereastră timpanică
și membrană timpanică Cohlee
secundară Rampă vestibulară
Cavitate timpanică Canal cohlear
Undă sonoră Trompă auditivă
Orificiu al canalului
perilimfatic
Rampă timpanică

Nerv și organ vestibulo-cohlear


în labirintul osos

3064 26-165.indd 115 28.07.2014 18:13:09


2 ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR

2.86 Organul vestibular


Capul și gâtul

Os temporal
Labirint osos
(capsulă otică osificată)
Cavitate a ampulei
Spaţiu perilimfatic membranoase
Membrană bazală Cupulă

Creastă ampulară
Cavitate utriculară
Neuroepiteliu

Șanţ ampular

N. ampular
Statoconii
Membrană a statoconiilor N. utricular

Maculă utriculară

Receptori vestibulari
(structură)

116

Statoconii

Flagel
Membrană a statoconiilor
Strat de gelatină

Cili
Celulă vestibulară cilindrică
Celulă vestibulară piriformă Celule de susţinere

Fibră eferentă
Membrană bazală

Fibră aferentă

Neuroepiteliu vestibular
(structură)

3064 26-165.indd 116 28.07.2014 18:13:18


ORGANUL VESTIBULO-COHLEAR 2
2.87 Organul cohlear

Capul și gâtul
Perete vestibular
al canalului cohlear
Perete extern
Rampă vestibulară
al canalului cohlear
Canal cohlear

Limb al lamei spirale Strie vasculară


osoase
Membrana tectoria
Lamă spirală osoasă
Șanţ spiral extern
Ganglion spiral Lig. spiral
Lamă bazilară
Șanţ spiral intern
Rampă timpanică

Canal cohlear
(structură)

117

Celule ciliate senzoriale


externe Strie vasculară
Membrana tectoria
Proeminenţă spirală
Celule ale pilierului intern
Șanţ spiral intern Tunel extern

Versant vestibular al limbului Vas proeminent


Celule ciliate senzoriale Șanţ spiral extern
interne
Celule externe
Tunel intern de susţinere
Celule ale pilierului extern Tunele mijlocii
Celulă falangiană
internă Celule limitante
externe
Celule limitante interne
Celule falangiene
Celule interne externe
de susţinere
Versant timpanic al limbului Lig. spiral

Lamă spirală osoasă Membrană bazilară


Fibre ale n. cohlear
Vas spiral

Receptor cohlear – organ spiral (Corti)


(structură)

3064 26-165.indd 117 28.07.2014 18:13:25


2 NERVUL VESTIBULO-COHLEAR (VIII)

2.88 Fosa craniană posterioară


Capul și gâtul

N. optic (II)

A. carotidă internă
Sinus cavernos
N. oculomotor (III)
N. trohlear (IV)
A. cerebrală post.
N. trigemen (V)
A. cerebeloasă sup.
N. facial (VII)
Mezencefal
A. labirintică
A. cerebeloasă antero-inf.
Vestibul
N. facial (VII) (prin transparenţă)
N. vestibulo-cohlear (VIII) Antru mastoidian
(prin transparenţă)
Nn. glosofaringian (IX),
Cerebel (îndepărtat)
vag (X) și accesor (XI)

Coasă a creierului
118
Cort al cerebelului
(înclinat în afară)

Nervi facial și vestibulo-cohlear


(vedere superioară a fosei craniene posterioare)

3064 26-165.indd 118 28.07.2014 18:13:32


NERVUL VESTIBULO-COHLEAR (VIII) 2
2.89 Nucleii vestibulo-cohleari

Capul și gâtul
Nucleu oculomotor Nucleu vestibular sup.
(III) Nucleu vestibular lateral
Nucleu trohlear (IV)
Nucleu cohlear ant.
Nucleu abducens (VI)
N. ampular
N. vestibular

Tract vestibulo-
cerebelos

Nucleu vestibular
lateral
Tract vestibulo-spinal
lateral Nucleu cohlear post. N. utricular
Nucleu vestibular inf. N. sacular
Fascicul longitudinal Nucleu vestibular medial N. cohlear
medial
119

Căi aferente și eferente principale

Funcţie
Nervul vestibular transportă mesajele care contribuie la menţine‑
rea staticii și echilibrului, informând centrii encefalici despre pozi‑
ţia spaţială a capului.
Afectarea sa este responsabilă de vertijuri, de tulburări ale echilibrului
sau de nistagmus, devierea ritmică a globilor oculari.
Nervul cohlear transportă mesajele auditive spre centrul encefalic.
Afectarea sa se traduce prin surditate, hipoacuzie sau semne subiec-
tive, cum ar fi zumzete și acufene.

3064 26-165.indd 119 28.07.2014 18:13:38


2 NERVUL VESTIBULO-COHLEAR (VIII)

2.90 Căile vestibulare


Capul și gâtul

A6 A5

Talamus

Nucleu interstiţial
Nucleu oculomotor (III)
Nucleu trohlear (IV)

Peduncul cerebelos sup.


A21

Lemnisc medial Nucleu abducens (VI)


Fascicul longitudinal medial
Ganglion și n. vestibular
Nucleu fastigial
Ampulă membranoasă
Peduncul cerebelos inf.

120 Nuclei vestibulari


Paleocerebel

Fascicul longitudinal
medial
Tract vestibulo-spinal
Maculă ampulară
Maculă utriculară
Maculă saculară

Sistematizare – conexiuni principale

3064 26-165.indd 120 28.07.2014 18:13:46


NERVUL VESTIBULO-COHLEAR (VIII) 2
2.91 Căile cohleare

Capul și gâtul
Secţiune la nivelul creierului

Sunete acute

Girus temporal transvers Sunete grave

Radiaţii auditive drepte

Comisură supraoptică
ventrală
Colicul sup.

Corp geniculat medial

Secţiune la nivelul
coliculului superior

Lemnisc lateral drept


Comisură a coliculului inf.
Colicul inf. drept

Secţiune la nivelul
coliculului inferior 121

Lemnis medial

Lemnisc lateral drept


Nucleu și tract trigeminali

Secţiune la nivelul punţii

Ganglion spinal
stâng
Lemnisc lateral drept
Nucleu cohlear post.
Sunete grave
Nucleu cohlear ant.
Secţiune la nivelul bulbului
Sunete acute rahidian
N. cohlear

Organ cohlear stâng Nucleu olivar accesor sup.

Nucleu olivar inf.

Corp trapezoidal

3064 26-165.indd 121 28.07.2014 18:13:53


2 NERVII GLOSOFARINGIAN (IX), VAG (X) ȘI ACCESOR (XI)

2.92 Nervii fosei craniene posterioare


Capul și gâtul

Cort al cerebelului
Fosă romboidă N. facial (VII)
N. vestibulo-cohlear (VIII) Sinus transvers
N. glosofaringian (IX)
N. vag (X) Lig. jugular
N. accesor (XI) Sinus signoid
A. cerebeloasă postero-inf. Bulb al v. jugulare interne
Rădăcină bulbară a n. XI
Rădăcină spinală a n. XI
A. spinală post.
M. drept lateral al capului

Arahnoidă spinală A. vertebrală


N. spinal C1
Atlas
Dura mater spinală

M. intertransversar
Ganglion spinal C2

Axis

Trunchi cerebral și nervi cranieni în fosa craniană posterioară


(vedere posterioară)

122
N. facial (VII)
N. intermediar
(VII senzitiv) A. labirintică
N. vestibulo-cohlear (VIII)

Deschidere a apeductului Fosă subarcuată


cohleei Fosetă a sacului endolimfatic
și deschidere a apeductului
Sinus pietros inf. vestibulului
N. hipoglos (XII) Ganglion sup. al n. glasofaringian
Bulb al v. jugulare
Ganglion sup. al n. vag (X)
Ramură internă a n. accesor (XI)

A. carotidă internă

N. glasofaringian (IX) Ganglion inf. al n. vag (X)


Ganglion cervical sup.
(simpatic) Ramură externă a n. accesor
(în 25% din cazuri, este situată
N. hipoglos (XII) înapoia v. jugulare)
V. jugulară internă
N. laringeu sup.

Foramen jugular – raporturi vasculo-nervoase


(secţiune frontală – vedere posterioară)

3064 26-165.indd 122 28.07.2014 18:14:02


NERVII GLOSOFARINGIAN (IX), VAG (X) ȘI ACCESOR (XI) 2
2.93 Nervii cranieni ai gâtului

Capul și gâtul
N. mandibular (V3)
N. hipoglos (XII)
N. accesor (XI) N. lingual
N. facial (VII) Coardă a timpanului
(secţionat)
N. digastric N. vag (X)
N. glosofaringian (IX)
N. sternocleido­
mastoidian M. stilo‑glos
N. semispinos R. amigdalian
al capului
A. carotidă externă
A. occipitală
A. profundă
N. splenius al gâtului a limbii

R. ventral al n. spinal M. milo‑hioidian


cervical C2
N. laringeu sup.
A. carotidă internă
N. și glomus
V. jugulară externă carotidiene
M. tiro‑hioidian
M. ridicător
al scapulei M. omo‑hioidian
(pântece ant.)
M. sterno‑hioidian 123
Ansă cervicală
A. carotidă comună
M. scalen mijlociu

N. frenic
M. sterno‑tiroidian

Regiuni latero-faringiene și latero-cervicale


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 123 28.07.2014 18:14:12


2 NERVII GLOSOFARINGIAN (IX), VAG (X) ȘI ACCESOR (XI)

2.94 Nervul glosofaringian (IX)


Capul și gâtul

Ganglion trigeminal

N. oftalmic (V1) Nucleu al n. V

N. maxilar (V2) Nucleu solitar


N. mandibular (V3)
Nucleu salivator inf.
N. pietros mic
Ganglion otic N. timpanic
Nucleu ambiguu
Glandă parotidă N. glosofaringian (IX)

M. stilo‑faringian

M. constrictor sup.
al faringelui
Glomus carotidian

Sistematizare a nervului glosofaringian (IX)

124

M. salpingo-faringian
Palat moale
M. palato‑glos
M. constrictor sup. al faringelui

M. palato‑faringian

Plex amigdalian (în aria amigdaliană)

Rr. amigdaliene
M. stilo‑glos
M. constrictor mijlociu al faringelui
M. hio‑glos
N. glosofaringian (IX)
Papile circumvalate
M. stilo‑faringian
Șanţ terminal
Spate al limbii
Epiglotă

R. lingual al glosofaringianului (IX)

Nerv glosofaringian (IX) al lojei amigdalei palatine drepte


(vedere internă)

3064 26-165.indd 124 28.07.2014 18:14:28


NERVII GLOSOFARINGIAN (IX), VAG (X) ȘI ACCESOR (XI) 2
2.95 Nervul vag (X) [1]

Capul și gâtul
R. auricular
M. tensor al vălului palatin (M V3)
Ganglion sup. al n. X
M. ridicător al vălului palatin
V. jugulară internă
M. palato-faringian
Ganglion inf. al n. X
Plex faringian M. palato‑glos

R. faringian
N. al sinusului carotidian
M. constrictor sup. al faringelui
N. laringeu sup.
A. carotidă externă M. constrictor mijlociu al faringelui
Glomus carotidian
Ramură internă a n. laringeu sup.
N. vag (X)
Ramură externă a n. laringeu sup.
M. constrictor inf.
Coarde vocale (schematizate)

M. crico-tiroidian
N. laringeu inf.

125
Esofag
N. laringeu recurent
N. cardiac cervical sup.
Nn. cardiaci toracici
N. cardiac cervical inf.

Ramuri cervicale ale nervului vag

Arie a n. laringeu sup.


și a n. m. crico-tiroidian

Nucleu dorsal al n. vag Arie a plămânilor


Nucleu și tract solitar
Nucleu al n. XII
Arie a abdomenului
Tract reticulo-spinal
Nucleu ventral al n. vag
Arie a inimii
(nucleu ambiguu)
Lemnisc medial Arie a traheii
X și esofagului
XII
Arie a n. laringeu inf.

Nucleu ventral al n. X Nucleu dorsal al n. X


Secţiune transversală la nivelul olivei bulbare (somatotopie) (somatotopie)

Nuclei ai nervului vag

3064 26-165.indd 125 28.07.2014 18:14:35


2 NERVII GLOSOFARINGIAN (IX), VAG (X) ȘI ACCESOR (XI)

2.96 Nervul vag (X) [2]


Capul și gâtul

Fascie faringo-bazilară
R. auricular
V. jugulară internă

M. stilo‑faringian M. constrictor sup. al faringelui


M. stilo‑hioidian
Ganglion inf. al n. vag Membrană tiro‑hioidiană
M. constrictor mijlociu
al faringelui M. constrictor inf. al faringelui
N. laringeu sup. M. crico‑tiroidian
N. laringeu recurent drept
N. cardiac cervical sup.
A. subclavie dreaptă N. vag stâng
N. cardiac cervial inf.
Arc aortic
Nn. cardiaci toracici
Plex și ganglioni cardiaci sup.

Plămân stâng

Plămân drept Plex esofagian


Inimă

126 Ficat Stomac

Trunchi al vagului stâng Trunchi al vagului drept


Plex și ganglioni celiaci Splină
Ganglion mezenteric sup.
Plex renal
Ganglion aortico-renal
Rinichi
Plex ovarian sau testicular
Duoden și pancreas
Plex mezenteric sup.
Colon transvers (cele 2/3 drepte)

Colon ascendent

Intestin subţire

Ovar

Testicul

Distribuţie generală a nervului vag drept

3064 26-165.indd 126 28.07.2014 18:14:43


NERVII GLOSOFARINGIAN (IX), VAG (X) ȘI ACCESOR (XI) 2
2.97 Nervul accesor (XI)

Capul și gâtul
Tract cortico- Nucleu ambiguu
nuclear și cortico-
spinal
N. glosofaringian (IX)
Nucleu dorsal
al n. X N. vag (X)
Parte vagală (rădăcină
craniană a n. XI) N. spinal (XI)

Parte spinală (rădăcină


spinală a n. XI)
Ramură medială a n. XI

A. vertebrală
Ramură laterală a n. XI

Lig. dinţat
Nucleu al n. accesor
N. spinal C1

N. spinal C2 M. sterno­
cleido­
R. faringian mastoidian
N. laringeu
recurent
127
M. trapez
Corn ant.

N. spinal C6

Măduvă a spinării

Sistematizare a nervului accesor


(vedere posterioară a trunchiului cerebral și postero-superioară a măduvei spinării)

3064 26-165.indd 127 28.07.2014 18:14:51


2 NERVUL HIPOGLOS (xii)

2.98 Regiunea submandibulară


Capul și gâtul

M. stilo‑hioidian
M. digastric
M. stilo-glos
A. și v. faciale
N. hipoglos (XII)
M. hio‑glos
A. linguală M. milo‑hioidian
Triunghi infragastric Triunghi supradigastric
(Béclard) (Pirogoff)
A. tiroidiană sup. M. tiro‑hioidian
N. vag (X) M. omo-hioidian
A. carotidă comună M. sterno-hioidian

Traiect al nervului hipoglos


(vedere infero-laterală)

128
N. mandibular (V3)
N. alveolar inf.
N. lingual

N. hipoglos (XII)
Canal submandibular
A. occipitală
Ganglion submandibular
A. carotidă externă
A. facială

A. faringiană ascendentă
Glandă submandibulară Rr. dentare
A. linguală N. mentonier
A. tiroidiană sup. N. și m. milo‑hioidieni

M. hio‑glos M. digastric

N. și m. tirohioidieni

Ramuri ale nervilor hipoglos și mandibular


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 128 28.07.2014 18:14:59


NERVUL HIPOGLOS (xii) 2
2.99 Sistematizarea nervului hipoglos (XII)

Capul și gâtul
M. palato‑faringian
M. palato‑glos
M. stilo‑glos
A. carotidă externă N. pentru mm. limbii
N. vag (X) (cu excepţia m. palatoglos)
N. hipoglos (XII)
M. hio‑glos
R. faringian al n. X
Rădăcină sup.
M. genio‑glos
a ansei cervicale
N. al m. tiro‑hioidian M. genio‑hioidian

A. carotidă comună M. milo‑hioidian (tăiat)

Rădăcină inf. N. al m. sterno-hioidian


a ansei cervicale

N. al m. tiro‑hioidian
(pântece ant.)
N. al m. omo‑hioidian
(pântece post.)
129
N. al m. sterno-tiroidian

Ramuri ale nervului hipoglos


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 129 28.07.2014 18:15:07


2 MUȘCHII GÂTULUI

2.100 Regiunile anterioare ale gâtului


Capul și gâtul

Os hioid
V. jugulară internă N. laringeu sup.
A. carotidă comună dreaptă A. tiroidiană sup.

Glandă paratiroidă sup. Glandă paratiroidă sup.


N. frenic drept N. frenic stâng
A. tiroidiană inf. Glandă tiroidă
Glandă paratiroidă inf.
Canal toracic
N. vag drept (X)
Nn. laringei recurenţi
N. vag stâng (X)

Anatomie a suprafeţei
(structuri principale)
Glandă tiroidă
Vv. tiroidiene inf.
Lamă superficială
M. sterno‑hioidian a fasciei cervicale
130 Lig. tiro-traheal lat. Lamă pretraheală musculară
V. jugulară ant. Trahee
M. sterno‑tiroidian Esofag
A. tiroidiană și n. tiroidian inf.
M. sternocleido­
mastoidian Glanda paratiroidă inf.
Platysma Rr. cardiace sup.
M. omo‑hioidian
Rădăcină sup.
Ganglioni limfatici a ansei cervicale
jugulari lat. A. carotidă comună
V. jugulară int.

M. scalen ant. N. frenic şi lamă prevertebrală


A. vertebrală
N. vag (X)
M. lung al gâtului
Ganglion cervical mijlociu,
Spaţiu a. tiroidă inf.
retroesofagian N. laringeu recurent
Raporturi ale tiroidei – 
secţiune orizontală la nivelul vertebrei C7
(parte anterioară)

3064 26-165.indd 130 28.07.2014 18:15:17


MUȘCHII GÂTULUI 2
2.101 Mușchii anteriori superficiali ai gâtului

Capul și gâtul
Panicul adipos
al obrazului
M. rizorius
M. coborâtor
al comisurii bucale

Platysma

Claviculă

Linie nucală sup.

Platysma
Protuberanţă
(vedere laterală) occipitală externă
Proces
stiloid Proces mastoid
M. digastric
M. stilo‑hioidian
M. milo‑hioidian
M. hio‑glos
Os hioid

Cartilaj tiroid
131
M. sternocleidomastoidian
M. sternocleido­
(capăt sternal)
mastoidian (capăt
clavicular)

M. trapez
Claviculă
Acromion
Manubriu sternal
Spină a scapulei

Mușchi sternocleidomastoidian
(vedere laterală)
Mușchi Acţiune Inervaţie
• Ridică și întinde pielea gâtului
Platysma • Coboară și trage de comisura bucală Ramură cervicală a nervului facial (VII)
• Exprimă spaimă
• Unilaterală:
ȃȃînclinare antero-laterală a capului de partea sa
ȃȃrotaţie contro‑laterală a capului, faţa privind în partea opusă
Sternocleidomastoidian Nerv accesor (XI)
• Bilaterală:
ȃȃflexor al capului
ȃȃinspirator accesor

3064 26-165.indd 131 28.07.2014 18:15:24


2 MUȘCHII GÂTULUI

2.102 Mușchii anteriori intermediari ai gâtului


Capul și gâtul

M. digastric
M. milo‑hioidian

M. stilo‑hioidian
Os hioid
Bursă sinovială infrahioidiană
M. tiro‑hioidian
M. lung al gâtului M. tiro‑hioidian

Cartilaj tiroidian

M. sterno‑hioidian M. sterno‑tiroidian

Mm. scaleni ant. și mijlociu

M. scalen post.
M. omo‑hioidian

Traiect al a. subclavii
Coastă I
Traiect al v. subclavii
Manubriu sternal
Coastă II
Mm. intercostali
132

Mușchi suprahioidieni și infrahioidieni

Mușchi Acţiune Inervaţie


• Ridică și fixează spre în spate osul hioid în cursul
Stilo-hioidian Nerv facial (VII)
deglutiţiei
• Ridică și fixează spre înainte osul hioid și limba
Genio‑hioidian Nerv cervical C1 via nervul hipoglos (XII)
Suprahioidieni

• Lărgește faringele
• Ridică osul hioid și limba în cursul deglutiţiei
Milo‑hioidian și fonaţiei Nerv milo‑hioidian (ram al nervului mandibular V3)
• Coboară mandibula
• Coboară mandibula Pântece anterior: nerv milo‑hioidian
Digastric • Ridică și fixează osul hioid și limba în cursul (ram al nervului mandibular V3)
deglutiţiei și fonaţiei Pântece posterior: nerv facial (VII)
• Ridică laringele
Tiro‑hioidian Nerv cervical C1 via nervul hipoglos (XII)
• Imobilizează osul hioid
Infrahioidieni

• Coboară în cursul deglutiţiei osul hioid în poziţie


Sterno‑tiroidian Nervi cervicali C1, C2, C3 via ansa cervicală
înaltă

Omo‑hioidian • Coboară și fixează spre în spate osul hioid


Nervi cervicali C2 și C3 via ansa cervicală
• Coboară osul hioid și laringele
Sterno‑hioidian
• Inspirator accesor

3064 26-165.indd 132 28.07.2014 18:15:42


MUȘCHII GÂTULUI 2
2.103 Mușchii anteriori profunzi ai gâtului

Capul și gâtul
Parte bazilară
a occipitalului

M. drept ant. M. drept ant. al capului


al capului
M. drept lateral al capului
M. drept lateral
al capului Proces transvers
al atlasului
Axis (C2)
M. lung al capului
M. lung al capului
Parte cranială Parte cranială
a m. lung al gâtului a m. lung al gâtului

Parte medială Parte medială


a m. lung al gâtului a m. lung al gâtului

M. scalen mijlociu

Parte caudală
a m. lung al gâtului Parte caudală
a m. lung al gâtului
M. scalen ant.
Vertebră T1
M. scalen post.

Coastă I

Coastă II

Proces
Mușchi prevertebrali ai gâtului transvers 133
al axisului
(vedere anterioară)
M. scalen ant.
M. scalen mijlociu
M. scalen post.
Claviculă
A. subclavie

V. subclavie

Mușchi scaleni
(vedere anterioară)

Mușchi Acţiune Inervaţie


• Bilaterală: flexie a capului
Drept anterior al capului Ramuri ventrale ale C1 și C2
• Unilaterală: înclinare laterală a capului
(via ansa atlasului)
Drept lateral al capului • Înclinare omolaterală a capului
• Bilaterală: flexie a capului Ramuri ventrale ale C1, C2
Lung al capului
• Unilaterală: înclinare și rotaţie laterală a capului de aceeași parte (via ansa atlasului) și C3
• Bilaterală: flexie a coloanei cervicale
Lung al gâtului Ramuri ventrale ale C2 și C6
• Unilaterală: înclinare și rotaţie a coloanei cervicale de aceeași parte

Scaleni anterior și mijlociu • Ridicător al primei coaste (inspirator) Nervi cervicali C4, C5 și C6

• Ridicător al celei de-a 2-a coaste (inspirator)


Scalen posterior Nervi cervicali C6, C7 și C8
• Înclină lateral gâtul, de aceeași parte

3064 26-165.indd 133 28.07.2014 18:15:55


2 VASELE GÂTULUI

2.104 Anatomia zonei superficiale


Capul și gâtul

A. occipitală
N. accesor (XI)
N. glosofaringian (IX)
N. lingual
N. vag (X)
N. hipoglos (XII) A. facială
A. carotidă internă Glandă submandibulară
N. al m. tiro‑hioidian
M. digastric
A. carotidă externă
A. și v. linguale
A. tiroidiană sup.

V. jugulară internă

Regiune submandibulară și trigon carotidian

N. accesor (XI)
N. spinal C2
N. spinal C3 M. omo‑hioidian

A. tiroidiană inf.
A. cervicală transversă
V. jugulară internă
134
N. frenic drept A. vertebrală
Trunchi brahio-cefalic
Ganglion stelat

Regiune laterală dreaptă a gâtului – principale structuri vasculo-nervoase

Traiect al aa. carotide

Proces mastoid

M. sternocleidomastoidian Gonion

Traiect al v. jugulare interne


A. subclavie Traiect al v. jugulare externe

Claviculă

Repere și traiecte ale vaselor gâtului

3064 26-165.indd 134 28.07.2014 18:16:03


VASELE GÂTULUI 2
2.105 Arterele capului și gâtului

Capul și gâtul
R. meningeal

A. zigomatico-orbitară
A. temporală superficială
A. auriculară post. A. transversă a feţei
A. maxilară
A. bucală
A. occipitală
A. facială
A. palatină ascendentă

A. linguală
A. carotidă externă dreaptă
A. carotidă internă dreaptă
A. tiroidiană sup.
A. cervicală profundă
A. cervicală ascendentă
A. vertebrală
A. tiroidiană inf. A. carotidă comună dreaptă
Trunchi tiro-cervical
A. scapulară dorsală Trunchi costo-cervical
A. carotidă comună stângă

A. intercostală supremă
Trunchi brahio-cefalic 135

A. toracică internă

Artere principale ale capului și gâtului


(vedere laterală dreapta)

3064 26-165.indd 135 28.07.2014 18:16:11


2 VASELE GÂTULUI

2.106 Artera subclavie


Capul și gâtul

A. vertebrală

A. cervicală ascendentă
A. vertebrală

A. cervicală profundă
A. tiroidiană inf.

A. transversă a gâtului
Trunchi tiro-cervical
Trunchi costo-cervical

A. suprascapulară
A. intercostală supremă
A. scapulară dorsală
A. toracică internă

Ramuri ale arterei subclavii


(vedere laterală)

136

A. subclavie dreaptă A. subclavie stângă


A. intercostală supremă

A. toracică internă

Aa. intercostale ant. A. pericardico-frenică

M. transvers al toracelui

Inimă

A. musculo-frenică
A. epigastrică sup.

Diafragm

M. drept al abdomenului
înconjurat de teaca sa

Arteră toracică internă


(vedere anterioară)

3064 26-165.indd 136 28.07.2014 18:16:19


VASELE GÂTULUI 2
2.107 Arterele carotide și subclavie

Capul și gâtul
A. oftalmică
A. cerebrală ant.
A. cerebrală mijlocie
Sinus cavernos
Aa. temporale
profunde A. sfeno-palatină
A. comunicantă
post. A. infraorbitară
A. cerebrală post. A. alveolară postero-sup.
A. cerebeloasă sup. A. bucală
A. labirintică A. maseterică
A. bazilară A. maxilară
A. alveolară inf.
A. cerebeloasă
antero-inf. A. meningee mijlocie
A. occipitală A. temporală superficială
A. faringiană A. palatină ascendentă
ascendentă A. facială
A. carotidă internă A. linguală
și sinus carotidian A. tiroidiană sup.
A. carotidă externă
A. vertebrală R. crico‑tiroidian

A. cervicală A. carotidă comună


ascendentă
A. laringee inf. 137
A. tiroidiană inf.
A. transversă a gâtului
A. cervicală profundă

A. intercostală
supremă Trunchi brahio-cefalic
A. scapulară dorsală A. toracică internă
A. subclavie A. suprascapulară

Traiect al trunchiurilor arteriale ale gâtului


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 137 28.07.2014 18:16:27


2 VASELE GÂTULUI

2.108 Ramurile arterei carotide externe (1)


Capul și gâtul

A. meningee accesorie Aa. temporale profunde


și n. mandibular
A. sfeno-palatină
A. meningee mijlocie
A. infraorbitară

A. timpanică ant.
A. auriculară profundă A. palatină descendentă
A. maxilară A. a canalului pterigoidian
A. alveolară inf. A. alveolară supero-post.
Ramură milo‑hioidiană A. alveolară supero-ant.
Ramură dentară A. bucală

A. maseterică

Rr. dentare
A. mentonieră

Arteră maxilară și ramurile sale în fosa infratemporală


138 (vedere laterală)

A. infraorbitară
A. nazală postero-laterală
A. sfeno-palatină A. maxilară
A. septală postero-laterală
A. palatină descendentă

A. a canalului palato-vaginal Foramen rotund

A. a canalului pterigoidian

Arteră maxilară în fosa pterigo-palatină


(secţiune transversală – vedere superioară)

3064 26-165.indd 138 28.07.2014 18:16:36


VASELE GÂTULUI 2
2.109 Ramurile arterei carotide externe (2)

Capul și gâtul
Aa. etmoidale ant. și meningee ant.

N. optic (II) Ramură frontală


A. carotidă int.
Ramură parietală
N. oculomotor (III)
N. trohear (IV) A. pterigo-meningee
N. trigemen (V) A. timpanică sup. și n. pietros mic
R. pietros și n. pietros mare
A. labirintică N. facial (VII)
N. hipoglos (XII)
N. vestibulo-cohlear (VIII)

N. glosofaringian (IX)
N. vag (X)
N. accesor (XI)

Arteră meningee mijlocie


(bază internă a craniului) 139

A. meningee post.

A. timpanică inf.
R. faringian sup.

R. faringian mijlociu A. facială

A. faringiană ascendentă
A. linguală
A. carotidă externă (rezecată)
R. faringian inf.

A. carotidă comună

Arteră faringiană ascendentă


(vedere posterioară)

3064 26-165.indd 139 28.07.2014 18:16:44


2 VASELE GÂTULUI

2.110 Ramurile arterei carotide externe (3)


Capul și gâtul

M. sternocleidomastoidian
R. auricular
R. mastoidian
M. splenius al capului A. auriculară post.

M. longissimus al capului A. occipitală

Arteră occipitală și ramurile sale


(vedere laterală)

140

Galea aponevrotică

R. frontal al a. temporale
superficiale
R. parietal al a. temporale
superficiale
A. temporală mijlocie
A. angulară
A. zigomatico-orbitară
R. auriculară ant.
A. transversă a feţei
A. temporală superficială
A. maxilară A. labială sup.
A. faringiană ascendentă
A. labială inf.
A. auriculară post.
A. facială
A. occipitală
A. submentonieră
A. linguală
Glandă submandibulară
A. carotidă externă
A. tiroidiană sup.

Arteră temporală superficială și ramurile sale


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 140 28.07.2014 18:16:53


VASELE GÂTULUI 2
2.111 Venele capului și gâtului

Capul și gâtul
V. temporală mijlocie
V. supraorbitară
V. angulară
V. transversă a feţei
V. temporală superficială Vv. nazale externe

V. labială sup.
V. occipitală V. facială
V. auriculară post. V. retromandibulară
V. labială inf.
V. submentonieră

V. tiroidiană sup.

V. jugulară ant.
V. jugulară externă
V. jugulară internă
Anastomoză
cu v. cefalică
V. transversă a gâtului

Vene superficiale ale capului și gâtului


(vedere laterală)

141
V. temporală superficială
V. emisară mastoidiană
V. auriculară post.
Plex venos suboccipital Plex pterigoidian
V. occipitală
V. facială
V. mediană a cefei V. retromandibulară

V. cervicală profundă V. linguală

V. vertebrală accesorie Trunchi venos tiro-linguo-facial


V. tiroidiană sup.

V. vertebrală V. jugulară internă


V. vertebrală ant.
V. tiroidiană mijlocie
V. jugulară externă
V. intercostală supremă V. tiroidiană inf.
V. transversă a gâtului V. jugulară ant.
V. suprascapulară

Vene profunde ale gâtului


(vedere laterală schematică)

3064 26-165.indd 141 28.07.2014 18:17:09


2 VASELE GÂTULUI

2.112 Centrii limfatici ai capului și gâtului


Capul și gâtul

Ganglion limfatic zigomatic

Ganglioni limfatici parotidieni superficiali


Ganglioni limfatici infraauriculari

Ganglioni limfatici retroauriculari Ganglion limfatic nazo-labial

Ganglion limfatic buccinator


Ganglion limfatic occipital
Ganglioni limfatici mandibulari
Ganglion limfatic submentonier
Ganglion limfatic cervical superficial sup.
Ganglioni limfatici submandibulari
Ganglion limfatic jugulo-digastric
Ganglioni limfatici cervicali
superficiali mijlocii,
v. jugulară externă

M. sternocleidomastoidian Ganglioni limfatici cervicali ant.


superficiali, v. jugulară ant.
Ganglioni limfatici supraclaviculari

Ganglioni limfatici axilari apicali

142 Ganglioni limfatici superficiali ai gâtului și ai feţei


(vedere laterală)

Limbă

Ganglioni limfatici jugulo-digastrici

N. hipoglos (XII) Ganglioni limfatici submentonieri

Ganglioni limfatici submandibulari

Ganglion limfatic jugular lateral

Ganglion limfatic jugular ant.


Ganglioni limfatici prelaringieni
Ganglioni limfatici jugulo-omo‑hioidieni
Ganglioni limfatici tiroidieni

Ganglioni limfatici supraclaviculari

Ganglioni limfatici axilari apicali Ganglioni limfatici pretraheali

Ganglioni limfatici profunzi ai gâtului


(vedere laterală)

3064 26-165.indd 142 28.07.2014 18:17:19


NERVII GÂTULUI 2
2.113 Plexul cervical

Capul și gâtul
N. occipital mare

N. occipital mic
N. facial (VII) Glandă parotidă

N. vag (X) (secţionat)


N. hipoglos (XII)

R. ventral al n. spinal C3
N. auricular mare
N. al m. tiro‑hioidian
Ramură laterală
a n. accesor (XI)
R. ventral Ansă cervicală
al n. spinal C4
N. transvers al gâtului
N. al m. trapez
N. frenic

N. sternocleido­
Plex brahial mastoidian
N. supraclavicular N. supraclavicular
lateral medial 143

M. trapez N. supraclavicular
intermediar

Ramuri ale plexului cervical


(vedere laterală, fără vase sangvine)

3064 26-165.indd 143 28.07.2014 18:17:27


2 NERVII GÂTULUI

2.114 Ramurile plexului cervical


Capul și gâtul

N. hipoglos (XII)
N. al m. drept lateral al capului R. ventral al n. spinal C1
R. destinat n. vag Nn. ai mm. drept al capului
și lung al capului
N. auricular mare
N. occipital mic
R. ventral al n. spinal C2
N. occipital mare
N. al mm. lung al capului
N. al m. sternocleidomastoidian și lung al gâtului
N. al mm. lung al capului, lung
al gâtului și scalen mijlociu
R. ventral al n. spinal C3
N. al m. genio‑hioidian
N. al m. tiro‑hioidian

N. transvers al gâtului
R. ventral al n. spinal C4
N. al m. lung al gâtului

Rădăcină sup. a ansei cervicale


N. al m. trapez
R. ventral al n. spinal C5
N. al m. ridicător al scapulei
Rădăcină inf. a ansei cervicale
N. al m. scalen mijlociu
Ansă cervicală
N. supraclavicular lateral
N. supraclavicular intermediar N. frenic

N. supraclavicular medial
nn. motori
nn. senzitivi
Componenţă a plexului cervical

144

A. vertebrală

C3

C4

C5 M. scalen ant.
M. scalen mijlociu N. frenic
C6
Trunchi sup. al plexului brahial
C7 și trunchi mijlociu al plexului brahial
N. vag
A. scapulară dorsală

A. carotidă comună
Trunchi inf. al plexului brahial V. jugulară internă
A. subclavie
V. subclavie
M. scalen post.

Spaţiu interscalenic și rădăcini ventrale ale nervilor spinali cervicali


(vedere laterală dreapta)

3064 26-165.indd 144 28.07.2014 18:17:36


NERVII GÂTULUI 2
2.115 Trunchiul simpatic cervical

Capul și gâtul
N. jugular

N. și plex carotidieni externi

Ganglion cervical sup. Plex faringian

N. și plex carotidieni
interni N. cardiac sup.

Plex vertebral Ganglion cervical


mijlociu
Ganglion vertebral
A. vertebrală N. cardiac mijlociu

Ganglion cervico-toracic
(stelat) Ansă subclavie
Ganglion toracic 2
N. cardiac inf.

Ganglion cardiac sup.

Trunchi simpatic cervical – compoziţie schematică


145

Ganglion cervical sup.

A. vertebrală Ganglion cervical mijlociu


Ganglion vertebral

A. tiroidiană inf.

Ganglion cervico-toracic
(sau stelat) A. carotidă comună dreaptă

A. subclavie Ansă subclavie


A. toracică internă
Ganglion toracic 1

Ganglioni cervicali drepţi – variaţii cu linie punctată

3064 26-165.indd 145 28.07.2014 18:17:44


2 NERVII GÂTULUI

2.116 Sistematizarea simpaticului cervical


Capul și gâtul

Glandă lacrimală
M. ridicător
al pleoapei sup.
A. oftalmică N. lacrimal
A. carotidă internă
N. nazo‑ciliar Ganglion ciliar
N. oculomotor (III)
N. al canalului N. ciliar scurt
pterigoidian
N. ciliar lung
N. trigemen (V)
M. drept inf.
A. bazilară
Ganglion pterigo-palatin
N. pietros mare
N. facial (VII) A. temporală superficială
Ganglion geniculat
Glandă linguală
N. pietros mic
Plex carotidian intern A. maxilară
Parotidă
Ganglion cervical sup. Glandă sublinguală
A. linguală
Glandă submandibulară
A. facială

Ganglion cervical mijlociu A. carotidă externă


A. tiroidiană sup.
Ganglion
146 cervico‑toracic
(stelat) Glomus carotidian

A. carotidă comună

Tiroidă
Segmente
medulare
T1–T3 Ansă cervicală

A. subclavie

R. comunicant alb

Traiect al fibrelor nervoase preganglionare și postganglionare


(vedere anterioară a măduvei spinării și a trunchiului cerebral)

Notă
Întreruperea sau anestezierea ganglionilor cervicali (infiltrare
directă sau prin difuziune) provoacă sindromul Claude Bernard-
Horner. Este caracterizat de mioză, ptoză a pleoapei superi‑
oare și enoftalmie.

3064 26-165.indd 146 28.07.2014 18:17:53


VISCERELE GÂTULUI 2
2.117 Intersecţia aero-digestivă

Capul și gâtul
Coane
Amigdală faringiană
Pliu salpingo-palatin
Torus tubar
Orificiu faringian
Cavitate nazală al trompei auditive
și sept nazal Reces faringian
Torus al m. ridicător
al trompei auditive
Palat dur
Pliu salpingo-faringian
Nazo-faringe (galben)
Palat moale

Cavitate orală (roz)


Istm faucium (verde)
Fantă orală și amigdală palatină

Orofarige (albastru)

Os hioid
Epiglotă

147
Pliu vestibular
Pliu vocal

Cavitate a laringelui

Esofag

Glandă tiroidă

Secţiune sagitală mediană a feţei și gâtului


(vedere internă)

3064 26-165.indd 147 28.07.2014 18:18:02


2 VISCERELE GÂTULUI

2.118 Cavitatea faringelui


Capul și gâtul

Amigdală faringiană
Coană dreaptă
Torus tubar
Reces faringian
Orificiu faringian
Parte nazală al trompei auditive
Glandă parotidă
Torus al m. ridicător
al trompei auditive
Pliu salpingo-faringian
Palat moale
Uvulă palatină
Amigdală palatină
Parte orală
Rădăcină a limbii
Epiglotă
Șanţ al cornului mic
Pliu ari-epiglotic al osului hioid
Tubercul cuneiform
Șanţ al n. laringeu
Parte laringiană sup. Tubercul corniculat
Reces piriform

148

Esofag
Trahee

Faringe deschis la nivelul feţei sale posterioare


(vedere posterioară)

3064 26-165.indd 148 28.07.2014 18:18:12


VISCERELE GÂTULUI 2
2.119 Mușchii faringelui (1)

Capul și gâtul
Rafeu faringian A. carotidă internă,
v. jugulară internă
Fascie faringo-bazilară
Trompă auditivă
M. digastric
Fascicul muscular accesor M. ridicător al vălului palatin
M. palato‑glos
M. constrictor sup. al faringelui
M. salpingo-faringian
M. stilo‑hioidian Uvulă palatină
M. stilo‑faringian
Amigdală palatină
M. pterigoidian medial

M. constrictor median Amigdale linguale


al faringelui M. constrictor inf. al faringelui
M. faringo-epiglotic
M. stilo‑faringian
M. palato-faringian
R. internă a n. laringeu sup.,
Parte tiro­ membrană tiro‑hioidiană
faringiană M. aritenoidian transvers
Aponevroză faringiană
M. constrictor
inf. al faringelui M. crico‑aritenoidian post.

Parte crico-faringiană
Parte crico­ (înclinată în afară)
faringiană

Start circular 149


Esofag
Strat longitudinal

Perete muscular al faringelui


(vedere posterioară cu partea dreaptă deschisă)

3064 26-165.indd 149 28.07.2014 18:18:33


2 VISCERELE GÂTULUI

2.120 Mușchii faringelui (2)


Capul și gâtul

Fascie faringo-bazilară

M. constrictor sup. al faringelui


M. buccinator
Lig. stilo‑hioidian
Rafeu pterigo-mandibular M. stilo‑glos
M. stilo‑faringian

Parte condro­
M. hio‑glos M. constrictor
faringiană
M. milo‑hioidian mijlociu
Parte cerato­ al faringelui
faringiană
Os hioid
Cartilaj tritic

Parte
Cartilaj tiroid tiro‑faringiană
M. constrictor
Arcadă tiro‑cricoidiană inf. al faringelui

M. crico‑tiroidian Parte
crico‑faringiană

Trahee Esofag
150

Parte musculară a faringelui


(vedere laterală)

Mușchi Acţiune Inervaţie


Îngustează cavitatea faringiană
• Constrictorul superior izolează nazo-faringele
Constrictori ai faringelui
• Constrictorii mijlociu și inferior izolează esofagul de trecerea aerului Nerv vag via partea vagală a nervului
respirator accesor (XI) și plexul faringian
• Ridicător al faringelui
Salpingo-faringian
• Deschide trompa auditivă în timpul deglutiţiei

Stilo‑faringian • Ridicător al faringelui și laringelui Nerv glosofaringian (IX)

• Tensor al vălului palatin Nerv pterigordian medial, ramură


Tensor al vălului palatin
• Dilatator al trompei auditive a nervului mandibular (V3)
• Ridicător al vălului palatin
Ridicător al vălului palatin
• Constrictor al trompei auditive
Uvular • Ridicător al uvulei palatine
Nerv vag via partea vagală a nervului
• Ridicător al laringelui și faringelui accesor (XI) și plexul faringian
• Coborâtor al vălului palatin
Palato-faringian
• Constrictor al nazo-faringelui
• Dilatator al trompei auditive

3064 26-165.indd 150 28.07.2014 18:18:42


VISCERELE GÂTULUI 2
2.121 Mușchii din istmul faucium

Capul și gâtul
Spină nazală post.
Aponevroză palatină
M. uvular

Uvulă palatină
M. palato‑glos
M. palato-faringian
Mandibulă
Amigdală palatină stângă
Bază a limbii

Pliu gloso-epiglotic median


M. constrictor mijlociu (stilizat)
Epiglotă (tracţionată)

Reces piriform
Aditus laringian

Vedere postero-laterală a faringelui

151

Foramen jugular
Canal carotidian

Lame cartilaginoase
M. tensor al vălului palatin ale trompei auditive

Coane
M. ridicător al vălului palatin
Bursă sinovială
Hamulus pterigoidian
M. salpingo-faringian
M. uvular

M. palato‑glos
M. palato-faringian Rădăcină a limbii

Mușchi ai vălului palatin


(vedere postero-inferioară)

3064 26-165.indd 151 28.07.2014 18:18:51


2 VISCERELE GÂTULUI

2.122 Cavitatea laringelui


Capul și gâtul

Cartilaj epiglotic
Vestibul Os hioid

Membrană tiro‑hioidiană
Membrană pătrată M. tiro‑hioidian
Ventricul al laringelui
M. ari-epiglotic
Pliu și lig. vestibulare
Cartilaj tiroidian
Fantă vestibulară
M. vocal
Pliu și lig. vocale Parte tiro‑faringiană a m.
Fantă a glotei constrictor inf. al faringelui
Con elastic Vase tiroidiene sup.
M. crico‑aritenoid lateral
Cartilaj cricoid
M. sterno‑tiroidian
Lig. inelar
M. crico‑tiroidian
Cavitate infraglotică Glandă tiroidă

Laringe
(secţiune frontală – vedere posterioară)
152

Bază a limbii
Pliu gloso-epiglotic median

Epiglotă
Valeculă epiglotică
Pliu gloso-epiglotic lateral
Tubercul al epiglotei
Vestibul
Pliu vocal
Săgeată pătrunzând în ventriculul laringelui
Pliu vestibular
Reces piriform Pliu ari-epiglotic
Fantă vestibulară
Cartilaj cuneiform
Fantă a glotei
Cartilaj corniculat
Pliu interaritenoid
Esofag

Laringoscopie indirectă
(vedere superioară)

3064 26-165.indd 152 28.07.2014 18:19:01


VISCERELE GÂTULUI 2
2.123 Cartilajele laringelui

Capul și gâtul
Cartilaj epiglotic
Faţă linguală

Peţiol al epiglotei
Corn sup.

Incizură tiroidiană sup.


Tubercul tiroidian sup.
Cartilaj tiroidian
Linie oblică
Lamă stângă

Tubercul tiroidian inf.


Corn inf.

Colicul
Fosetă tringhiulară Cartilaj corniculat

Fosetă alungită Cartilaj aritenoid


Proces muscular
Proces vocal
Lig. vocal
Suprafaţă articulară aritenoidă Cartilaj cricoid
Suprafaţă articulară tiroidiană

Lamă a cartilajului cricoid


Arc al cartilajului cricoid
153
Os hioid

Cartilaj tritic
Membrană tiro-hioidiană

Cartilaje în poziţie Cartilaje în poziţie

Cartilaj aritenoid

Lig. crico‑tiroidian
Cartilaj cricoid
Art. crico‑tiroidian

Cartilaj traheal 1

Vedere anterioară Vedere posterioară

3064 26-165.indd 153 28.07.2014 18:19:10


2 VISCERELE GÂTULUI

2.124 Ligamentele și membranele laringelui


Capul și gâtul

Lig. tiro‑hioidian lateral Epiglotă


Membrană tiro‑hioidiană Os hioid
Bursă sinovială retrohioidiană
Foramen al r. intern al n. laringeu sup.
Lig. hio‑epiglotic
Foramen al a. laringee sup. Lig. tiro‑hioidian median

Cartilaj tiroid Lig. tiro‑epiglotic

Membrană pătrată
Cartilaj corniculat

Lig. vestibular
Cartilaj aritenoid Lig. vocal
Lig. crico‑aritenoid post.
Con elastic

Lig. crico‑tiroidian
Suprafaţă articulară tiroidiană
Cartilaj cricoid

Cartilaj traheal

Membrană fibro-elastică a laringelui


154 (vedere laterală)

Proces muscular
Proces și fosetă triunghiulare și m. tiro‑aritenoid
Fosetă alungită și m. vocal
Cartilaj aritenoid
Proces vocal
Con elastic
Lig. vocal
Lig. vestibular

Cartilaj tiroid Cartilaj cricoid

Ligamente vestibulare și vocale


(vedere superioară)

3064 26-165.indd 154 28.07.2014 18:19:20


VISCERELE GÂTULUI 2
2.125 Mușchii laringelui (1)

Capul și gâtul
Os hioid
R. internă a n. laringeu sup.
A. laringee sup.

Membrană tiro‑hioidiană

M. tiro‑hioidian

M. sterno‑hioidian
Cartilaj tiroid
M. constrictor inf. al faringelui
(parte tiro‑faringiană)

Arcadă tiro‑cricoidiană
Parte dreaptă
Axă a mișcărilor M. crico‑tiroidian
mm. crico‑tiroidieni Parte oblică
Articulaţie crico‑tiroidiană
Basculare a cartilajului tiroidian
M. constrictor inf. al faringelui
Cartilaj cricoid (parte crico‑faringiană)

Cartilaje traheale

Vedere antero-laterală 155

Notă
• Paralizia unilaterală a nervului laringeu recurent se caracteri‑
zează în mod esenţial printr-o voce bitonală, ascuţită, cu coarda
vocală în poziţie intermediară.
• Paralizia bilaterală a nervului laringeu recurent dă o voce
estompată, voalată sau răgușită, cu coardele vocale apropiate.

Mușchi Acţiune Inervaţie

Crico‑tiroidian • Abductori ai ligamentelor vocale Nerv laringeu superior (nerv vag X)


• Alungire (tensionare) a ligamentelor vocale
Crico‑aritenoid posterior • Deschid fanta glotică

Crico‑aritenoid lateral
• Adductori ai ligamentelor vocale
Tiro‑aritenoid • Scurtează (relaxează) ligamentele vocale
• Închid fanta glotică
Aritenoizi transvers și oblic Nerv laringeu recurent (nerv vag X)

Vocal • Modulează tensiunea și vibraţia ligamentelor vocale.

Ari‑epiglotic
• Cororâtori ai epiglotei
Tiro‑epiglotic

3064 26-165.indd 155 28.07.2014 18:19:28


2 VISCERELE GÂTULUI

2.126 Mușchii laringelui (2)


Capul și gâtul

Epiglotă și mucoasa ei

Os hioid

Cartilaj cuneiform
Lig. tiro-hioidian median
Tubercul cuneiform M. ari-epiglotic
M. tiro-epiglotic
Tubercul corniculat
Cartilaj tiroid
Incizură interaritenoidă

M. aritenoid transvers
M. aritenoid oblic

Cartilaj cricoid M. crico‑aritenoid lateral

M. crico‑aritenoid post.
Articulaţie crico‑tiroidiană

Parte membranacee a traheei Lig. inelar al traheei

Vedere postero-laterală dreaptă


(mușchiul crico‑tiroidian nu este reprezentat)

156
Cartilaj epiglotic

M. ari-epiglotic
Membrană pătrată

M. tiro-epiglotic

Parte oblică

M. tiro-aritenoid
Parte transversă

M. crico-aritenoid lateral
M. crico-aritenoid post.
Parte dreaptă
M. crico-tiroidian
Parte oblică

Vedere postero-laterală, cu rezecţia lamei drepte a cartilajului tiroid

3064 26-165.indd 156 28.07.2014 18:19:47


VISCERELE GÂTULUI 2
2.127 Mișcările laringelui (1)

Capul și gâtul
Lamă a cartilajului cricoid
M. crico-aritenoid post.
Cartilaj aritenoid Mm. aritenoizi transvers
și oblic
Proces muscular

Proces vocal
M. crico-aritenoid lateral
M. tiro-aritenoid Con elastic

M. vocal Ligg. vocale


Mm. crico-tiroidieni
Lamă a cartilajului tiroid
Arc al cartilajului cricoid

adductor
abductor
tensor al coardelor vocale

Mușchi intrinseci ai laringelui

157

Axă a mișcării Axă a mișcării

M. crico-aritenoid
Mm. aritenoizi post.
transvers și oblic

M. crico-aritenoid
lateral

Fantă glotică Fantă glotică

Lig. vocal

M. tiro-aritenoid

➞ Acţiune a mușchilor
➞ Sens de rotaţie a cartilajului aritenoid

Închidere a fantei glotice Deschidere a fantei glotice


(acţiune a mușchilor adductori) (acţiune a mușchilor abductori)
(mișcări în jurul unei axe verticale) (mișcări în jurul unei axe verticale)

3064 26-165.indd 157 28.07.2014 18:20:02


2 VISCERELE GÂTULUI

2.128 Mișcările laringelui (2)


Capul și gâtul

Cartilaj aritenoid

Lig. vocal

M. vocal
H
M. crico-tiroidian

H Cartilaj cricoid

H: axe orizontale de rotaţie

Tensiune moderată a ligamentului vocal (acţiune a mușchilor) Relaxare a ligamentului vocal


(fază respiratorie) (fază de fonaţie)

158

Cartilaj
aritenoid
Acţiune a unui Lig. vocal Lig. vocal
m. crico­aritenoid M. vocal
lateral

M. crico­
aritenoid
Cartilaj cricoid
Cartilaj
cricoid

Tensiune importantă a ligamentului vocal Tensiune importantă a ligamentului vocal


(acţiune a mușchilor) (fază de fonaţie supraacută)

3064 26-165.indd 158 28.07.2014 18:20:13


VISCERELE GÂTULUI 2
2.129 Glanda tiroidă

Capul și gâtul
N. laringeu sup.

M. omo-hoidian A. carotidă externă


M. sterno-hoidian
V. jugulară internă

M. tiro-hoidian R. intern al n. laringeu sup.

R. extern al n. laringeu sup.,


a. tiroidiană sup.
Ganglioni limfatici cervicali
profunzi Lob piramidal

M. sterno-tiroidian

Ganglioni limfatici prelaringieni


M. crico-tiroidian
N. frenic stâng
N. frenic drept Lob stâng
Istm tiroidian
A. tiroidiană inf. A. carotidă comună stângă

N. vag stâng
N. laringeu recurent drept
Canal toracic
Trunchi limfatic drept N. laringeu recurent stâng
N. vag drept
Ganglioni limfatici pretraheali

V. tiroidiană inf.

A. tiroidiană ima

159

Glandă tiroidă și vasele sale


(vedere anterioară)

M. sternocleidomastoidian
M. sterno-hioidian

Glandă tiroidă

M. sterno-tiroidian

Situare a glandei tiroide

3064 26-165.indd 159 28.07.2014 18:20:23


2 VISCERELE GÂTULUI

2.130 Glandele paratiroide


Capul și gâtul

N. laringeu sup.

Vv. tiroidiene sup. Cartilaj tiroid


R. extern al n. laringeu sup.

Rr. faringiene

N. vag Glandă paratiroidă sup.

Lob tiroidian drept


înclinat în afară

Glandă paratiroidă inf.


A. tiroidiană inf.
N. laringeu recurent drept
Ganglion cervical inf.

N. frenic Vv. tiroidiene inf.

Nervi laringei și glande paratiroide drepte


(vedere laterală)

160
R. infrahioidian
R. intern al n. laringeu sup. A. laringeu sup.,
n. al m. tiro-hioidian
A. tiroidiană sup.
M. sterno-hioidian
Ramură sternocleidomastoidiană
M. omo-hioidian
R. extern al n. laringeu sup.
M. tiro-hioidian
Ramură crico-tiroidiană
M. sternocleidomastoidian Ramură tiroidiană ant.

M. sterno-tiroidian
Ramură tiroidiană post.
N. frenic
M. crico-tiroidian
N. vag (X)

Lob drept al tiroidei


Istm tiroidian
A. tiroidiană inf.
N. laringeu recurent
M. sterno-tiroidian
Trunchi tiro-cervical
M. sterno-hioidian

M. sternocleidomastoidian

Artere tiroidiene drepte


(vedere antero-laterală dreaptă)

3064 26-165.indd 160 28.07.2014 18:20:34


SECŢIUNI TRANSVERSALE ALE GÂTULUI 2
2.131 Secţiune la nivelul articulaţiei occipito-atloidiene

Capul și gâtul
Cartilaj septal
M. ridicător
al buzei sup.
și al aripii nasului
Mm. zigomatici mic Vomer
și mare
Cornet nazal inf.
N. alveolar sup.
Sinus maxilar
A. palatină descendentă,
n. palatin Uvulă palatină
M. temporal
Faringe
M. maseter
N. mandibular (V3)
M. pterigoidian lateral
A. și v. alveolare inf.
A. maxilară
N. auriculo-temporal
M. pterigoidian medial
M. ridicător
N. glosofaringian (IX)
al vălului palatin
A. carotidă internă
Glandă parotidă
M. stilo-glos N. facial (VII)
M. stilo-hioidian N. vag (X)
Spaţiu retrofaringian V. jugulară int.
M. digastric N. hipoglos (XII)
M. drept ant.
A. occipitală
M. lung al capului
M. longissimus al capului N. accesor (XI)
M. drept lateral
Nn. carotidieni intern
M. splenius al capului
și jugular
M. sternocleido­
mastoidian Membrană atlanto- 161
occipitală ant.
M. oblic sup. al capului
M. mare drept post. Lig. atlanto-axoidian
al capului accesor
N. occipital mare Lig. al apexului dintelui
M. mic drept post. și transvers
al capului Membrana tectoria
M. semispinos al capului
A. vertebrală
M. trapez și n. accesor
Lig. nucal
Amigdală cerebeloasă
Os occipital

3064 26-165.indd 161 28.07.2014 18:20:43


2 SECŢIUNI TRANSVERSALE ALE GÂTULUI

2.132 Secţiune transversală a capului și gâtului la nivelul vertebrei C2


Capul și gâtul

Platysma
Corp al mandibulei
Glandă sublinguală
M. milo-hioidian Sept lingual
A. și v. faciale M. genio-glos
A., v. și n. alveolare inf. A. linguală
M. maseter N. lingual
M. pterigordian medial M. hio-glos
A. și n. milo-hioidiene
Glandă submandibulară
Orofaringe
M. palato-glos
Amigdală palatină
M. palato-faringian
Lig. stilo-hioidian
M. constrictor al faringelui
A. carotidă externă
M. stilo-faringian
V. retromandibulară
M. stilo-glos
N. glosofaringian (IX)
M. digastric
N. facial (VII)
Spaţiu retrofaringian N. hipoglos (XII)
Lamă prevertebrală
A. carotidă internă
a fasciei cervicale, m. lung
al gâtului și al capului N. laringeu sup.
M. sternocleido­ N. accesor (XI)
mastoidian
M. drept ant. al capului V. jugulară internă
M. scalen mijlociu N. vag (X)
M. drept lateral al capului Ganglion cervical sup.
M. ilio-costal A. vertebrală
N. spinal C2
M. ridicător al scapulei
162 A. cervicală profundă
M. splenius al capului
și gâtului
M. oblic inf. al capului
M. semispinos al capului
M. mare drept post.
al capului
M. trapez
Lig. nucal

3064 26-165.indd 162 28.07.2014 18:20:55


SECŢIUNI TRANSVERSALE ALE GÂTULUI 2
2.133 Secţiune la nivelul vertebrei C5

Capul și gâtul
M. sterno-hioidian Membrană
tiro-hioidiană
Fantă a glotei
Lig. vocal
M. tiro-hioidian
M. vocal
V. jugulară ant. M. tiro-aritenoid
Cartilaj tiroidian lateral
M. omo-hioidian A. și n. laringei sup.
(r. intern)
Platysma A. tiroidiană sup.
M. sterno-tiroidian M. aritenoid
M. sternocleido­ transvers
mastoidian Reces piriform
Cartilaj aritenoid N. laringeu sup. (r. extern)

Spaţiu cervical lateral A. carotidă comună

M. constrictor inf. N. vag (X)


al faringelui V. jugulară internă
M. scalen ant. Ganglion limfatic
cervical
Mm. lungi ai capului
și gâtului Trunchi simpatic
cervical
M. scalen mijlociu
N. accesor (XI)
V. jugulară laterală
N. frenic și a. cervicală
M. scalen post. ascendentă
Spaţiu retrofaringian N. spinal C5
M. ridicător A. și v. vertebrale
al scapulei A. și v. cervicale
M. longissimus profunde
al gâtului și capului Plex venos
M. splenius al capului vertebral extern
și gâtului Plex venos
M. semispinos vertebral intern 163
al capului Lig. nucal
M. semispinos al gâtului
M. trapez
M. multifid

3064 26-165.indd 163 28.07.2014 18:21:19


2 SECŢIUNI TRANSVERSALE ALE GÂTULUI

2.134 Secţiune la nivelul vertebrei C7


Capul și gâtul

Lamă pretraheală
musculară
Lamă superficială
Lamă pretraheală
a fasciei cervicale
viscerală
V. tiroidiană ima Trahee
M. sterno-hioidian Esofag
V. jugulară ant. N. recurent
M. sterno-tiroidian și a. tiroidiană inf.
Glandă tiroidă R. cardiac sup.
M. sternocleido­ Rădăcină sup.
mastoidian a ansei cervicale
Platysma Paratiroidă inf.
M. omo-hioidian A. carotidă internă
Spaţiu lateral al gâtului V. jugulară internă
Spaţiu N. vag (X)
retroesofagian
M. lung al gâtului Ganglion cervical inf.
M. scalen ant. N. frenic
R. ventral,
A. și v. vertebrale
n. cervical C6
M. scalen mijlociu R. ventral, n. cervical C7

M. scalen post. Lamă prevertebrală


R. dorsal, n. cervical C8
M. ilio-costal N. accesor (XI)

M. ridicător
al scapulei
M. trapez Plex venos vertebral
extern
M. longissimus al gâtului
M. semispinos
al capului
164 M. splenius
M. multifid
M. semispinos
al gâtului
M. dinţat
postero-sup.
M. romboid

3064 26-165.indd 164 28.07.2014 18:21:32


3064 26-165.indd 165 28.07.2014 18:21:32
COLOANA VERTEBRALĂ 3
3.3 Atlas – Axis

Spatele
Tubercul ant.
Tubercul ant. Fovee a axisului
Fovee a axisului
Tubercul al lig. Suprafaţă articulară
transvers al atlasului Suprafaţă articulară
sup. inf.
Foramen
transversal Proces
transvers
Proces
Foramen
transvers
transvers
Șanţ al a.
vertebrale Foramen
vertebral
Tubercul post.

Atlas Atlas
(vedere superioară) (vedere inferioară)

Atlas

Axis

171

Atlas și axis în poziţie normală


(vedere postero-laterală dreaptă)

Dinte al axisului Dinte al axis

Suprafaţă
articulară ant.
Proces articular
Proces articular sup.
sup.
Foramen transvers

Proces
transvers
Proces articular
Proces articular inf.
inf. Foramen vertebral
Corp al axisului
Proces spinos

Axis Axis
(vedere anterioară) (vedere postero-superioară)

3064 166-87.indd 171 29.07.2014 12:33:10


Spatele 3
3.1. Anatomia suprafeţei spatelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

■■COLOANA VERTEBRALĂ
3.2. Scheletul axial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.3. Atlas – Axis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.4. Vertebrele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.5. Sacrul și coccisul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3.6. Articulaţiile cranio-vertebrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
3.7. Articulaţiile cranio-vertebrală și unco-vertebrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
3.8. Articulaţiile intervertebrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
3.9. Discul interverberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.10. Articulaţiile lombo-sacrată și sacro-coccigiană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

■■MUȘCHII SPATELUI
3.11. Musculatura spatelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3.12. Mușchii regiunii lombare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
3.13. Mușchii latissimus dorsi și pătratul lombelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
3.14. Mușchii trapez, ridicător al scapulei și romboidali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
3.15. Mușchii dinţaţi posteriori și splenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
3.16. Mușchii erectori ai coloanei vertebrale (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3.17. Mușchii erectori ai coloanei vertebrale (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.18. Mușchii transverso-spinoşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
3.19. Mușchii transverso-spinoşi și ridicători ai coastelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

3064 166-87.indd 167 29.07.2014 12:33:08


3064 166-87.indd 168 29.07.2014 12:33:08
 3
3.1 Anatomia suprafeţei spatelui

Spatele
Regiune cervicală post.
Proces (apofiză) spinos
Regiune suprascapulară
al vertebrei C7
(vertebra proeminentă)
Regiune deltoiniană
M. deltoid
Regiune scapulară
Margine medială a scapulei

Regiune vertebrală

Unghi inf. al scapulei

Regiune infrascapulară

Regiune lombară
Creastă iliacă

Spină iliacă postero-sup.

Regiune sacrată

Fisură interfesieră (intergluteală)


Regiune fesieră (gluteală)
Șanţ fesier (gluteal)

169

Regiuni ale spatelui

Proces (apofiză) spinos

Spate feminin

3064 166-87.indd 169 29.07.2014 12:33:09


3 COLOANA VERTEBRALĂ

3.2 Scheletul axial


Spatele

Vertex

1 cm
Centru de greutate al capului
Proces clinoid post.

Tragus

Atlas (C1)

Curbură cervicală

Tubercul carotidian
Vertebra proeminentă (C7)
Manubriu sternal
Prima vertebră toracică (T1)
Unghi al sternului (Louis)

Incizură costală
Fosetă costală

Corp al 35°–45°
sternului

Foramen intervertebral
Proces xifoid

170 A 12-a vertebră toracică (T12) Curbură toracică


Prima vertebră lombară (L1)

50°–60°

Curbură lombară

A 5-a vertebră lombară (L5)

Os sacru

Centru de greutate al corpului

Coccis Os coxal

Curbură sacrată

Linie a gravităţii corpului

Axe ale scheletului axial


(vedere laterală)

3064 166-87.indd 170 29.07.2014 12:33:09


COLOANA VERTEBRALĂ 3
3.3 Atlas – Axis

Spatele
Tubercul ant.
Tubercul ant. Fovee a axisului
Fovee a axisului
Tubercul al lig. Suprafaţă articulară
transvers al atlasului Suprafaţă articulară
sup. inf.
Foramen
transversal Proces
transvers
Proces
Foramen
transvers
transvers
Șanţ al a.
vertebrale Foramen
vertebral
Tubercul post.

Atlas Atlas
(vedere superioară) (vedere inferioară)

Atlas

Axis

171

Atlas și axis în poziţie normală


(vedere postero-laterală dreaptă)

Dinte al axisului Dinte al axis

Suprafaţă
articulară ant.
Proces articular
Proces articular sup.
sup.
Foramen transvers

Proces
transvers
Proces articular
Proces articular inf.
inf. Foramen vertebral
Corp al axisului
Proces spinos

Axis Axis
(vedere anterioară) (vedere postero-superioară)

3064 166-87.indd 171 29.07.2014 12:33:10


3 COLOANA VERTEBRALĂ

3.4 Vertebrele
Spatele

Proces
articular sup. Tubercul
Corp ant.
Uncus
Tubercul post. Uncus Tubercul
Corp post.
vertebral Proces Proces
Foramen
articular inf. articular
Tubercul transvers
sup.
ant.
Foramen Lamă
vertebral

Foramen Proces Proces


transvers spinos spinos

Vertebră cervicală Vertebră cervicală


(vedere laterală) (vedere superioară)

Lamă
Proces
Proces transvers
spinos
Corp vertebral
Creastă Proces Sacru
osoasă transvers Proces Proces
Fosă costală spinos articular
Proces transversală
articular
Pedicul
172 Foramen Fosă costală
vertebral sup.
Fosă costală
Corp inf.
vertebral

Vertebră toracică Vertebre lombare – vedere antero-laterală


(vedere supero-laterală) Clișee TDM 3D (clișee dr. T. Diesce)

Proces
articular
sup.
Proces
articular Proces Proces
Pedicul mamilar
sup. mamilar
Proces Corp Lamă
Pedicul costiform

Corp Proces Proces


spinos spinos
Proces
Proces articular
articular inf.
inf. Proces
costiform

Vertebră lombară Vertebră lombară


(vedere laterală) (vedere supero-laterală)

3064 166-87.indd 172 29.07.2014 12:33:13


COLOANA VERTEBRALĂ 3
3.5 Sacrul și coccisul

Spatele
Proces articular sup.

Foramen sacrat dorsal


Lig. sacro-iliac intervenos
Creastă sacrată medială
Suprafaţă articulară
Creastă sacrată mediană
și fascie toraco-lombară
Lig. sacro-iliac dorsal
Mm. erectori
ai coloanei vertebrale

M. fesier mare
Hiatus sacrat
Corn al sacrului

Ligg. sacro-tuberal
Coccis și sacro-spinos

Vedere postero-laterală

Bază a sacrului M. iliac


Promontoriu

Foramene sacrate pelvine

M. piriform 173
Linie transversă

M. coccigian

Coccis
M. ridicător al anusului
Lig. ano‑coccigian

Vedere latero-laterală

Bază a sacrului

M. iliac Aripă a sacrului

Canal sacrat

Proces transvers al S1

Proces articular sup.


45°

Vedere superioară

3064 166-87.indd 173 29.07.2014 12:33:16


3 COLOANA VERTEBRALĂ

3.6 Articulaţiile cranio-vertebrale


Spatele

Membrana tectoria
(secţionată și îndoită)
Fascicul longitudinal
al lig. cruciform al atlasului
Lig. al apexului dintelui
Lig. alar

Condil occipital
Capsulă a articulaţiei
atlanto-occipitale Dinte al axisului
Lig. atlanto-occipital lateral Lig. transvers al atlasului
(fascicul transvers al lig.
cruciform al atlasului)
Capsulă a art.
atlanto-axoidiene laterale
Masă laterală a atlasului
Lig. atlanto-axoidian accesor
A. vertebrală

Proces articular al atlasului

Lig. longitudinal post.

Articulaţii atlanto-occipitală și atlanto-axoidiană


(secţiune frontală parţială și vedere posterioară)

174

Lig. longitudinal ant.

Membrană atlanto-
occipitală ant. Articulaţie atlanto-axoidiană
mediană ant.
Fovee a dintelui axisului
(fovea dentis) Articulaţie atlanto-axoidiană
mediană post.
Lig. alar (secţionat)
Lig. transvers al atlasului
Dinte al axisului
(secţionat)

Lig. atlanto-occipital
lateral
Membrana tectoria
A. vertebrală Membrană atlanto-occipitală
post.

Articulaţii atlanto-axoidiene
(vedere superioară și secţiune orizontală a dintelui axisului)

3064 166-87.indd 174 29.07.2014 12:33:17


COLOANA VERTEBRALĂ 3
3.7 Articulaţiile cranio-vertebrală și unco-vertebrală

Spatele
N. hipoglos (XII)

Membrana tectoria
Fascicul longitudinal
al lig. cruciform
Lig. al apexului Membrană atlanto-occipitală post.
A. vertebrală și n. suboccipital
Membrană atlanto-occipitală ant.
Art. atlanto-axoidiană mediană post. Lig. nucal
Lig. transvers al atlasului
Lig. interspinos
Arc ant. al atlasului
Art. atlanto-axoidiană mediană ant.
Lig. atlanto-axoidian ant.

Lig. longitudinal ant. Lig. galben

Lig. longitudinal post.

Articulaţii atlanto-occipitală și atlanto-axoidiană


(secţiune sagitală medială – vedere internă)

175

Linie nucală inf.


Cartilaj Corp al unei
articular Protuberanţă
vertebre
occipitală externă
cervicale
(secţionat)

Lig. unco-
vertebral
Tuberozitate post.
a atlasului Membrană
atlanto-
Cavitate occipitală post.
sinovială
Uncus Lig. nucal
A. vertebrală

Lig. interspinos
Disc
intervertebral Articulaţie
zigapofizară

Articulaţie unco-vertebrală Ligament nucal


(secţiune frontală) (vedere postero-laterală)

3064 166-87.indd 175 29.07.2014 12:33:18


3 COLOANA VERTEBRALĂ

3.8 Articulaţiile intervertebrale


Spatele

Proces articular

Corp vertebral V. intervertebrală

Ramură spinală a r. dorsal


al aa. intercostale post. sau lombare
Lig. longitudinal post.
N. spinal
Disc intervertebral

Lig. longitudinal ant.


Lig. supraspinos
Capsulă a articulaţiei
zigapofizare Lig. galben
Foramen intervertebral
Lig. interspinos

V. vertebro-bazilară
Proces spinos

Articulaţii intervertebrale
(secţiune sagitală)

176
Corp vertebral

Proces articular sup.

Proces transvers

Lamă vertebrală
Lig. longitudinal post.
Lig. galben

Proces spinos Proces


transvers
Disc intervertebral
Lig.
intertransversar
Lig. galben

Proces articular
inferior

Ligament longitudinal posterior Ligament galben


(vedere postero-laterală și deschidere a canalului vertebral) (vedere anterioară după exereza corpilor vertebrali)

3064 166-87.indd 176 29.07.2014 12:33:19


COLOANA VERTEBRALĂ 3
3.9 Discul intervertebral

Spatele
Inel fibros Nucleu pulpos
Nucleu pulpos Inel fibros

Lamele ale
cartilajului fibros

Corp vertebral Lamelă fibro-


cartilaginoasă
Direcţie a fibrelor

Disc intervertebral in situ Structură a discului intervertebral


(structură) (segment al secţiunii)

Os spongios (corp vertebral)


Os compact (corp vertebral)

Disc intervertebral Lig. longitudinal


și lamele fibro-cartilaginoase
Nucleu pulpos

Cartilaj articular
177

Inel fibros

Structură a simfizei intervertebrale


(secţiune sagitală)

În repaus Efect al solicitărilor Epuizare a presiunilor


(absenţă a solicitării) de presiune (P) în interfeţele lamelare (P)

Adaptare a discului intervertebral la solicitări de presiune

3064 166-87.indd 177 29.07.2014 12:33:21


3 COLOANA VERTEBRALĂ

3.10 Articulaţiile lombo-sacrată și sacro-coccigiană


Spatele

137°
L5
Lig. longitudinal
post.
102°

Lig. longitudinal Disc


ant. lombo-sacrat
Proces
117° 140° articular
S1

16°

Canal sacrat

Axă de gravitaţie

Coccis

178

Simfiză lombo-sacrată
(secţiune sagitală)

Membrana tectoria

Fascicul superficial
al lig. sacro-coccigian
R. ventral al n. sacrat S4 dorsal

Fascicul lateral al lig. N. fesier (cluneal) mijlociu


sacro-coccigian lateral
Fascicul lateral al lig.
Fascicul mijlociu al lig. sacro-coccigian lateral
sacro-coccigian lateral
Fascicul medial al lig.
N. sacrat 5 sacro-coccigian lateral
N. coccigian
Fascicul profund al lig.
Lig. coccigian lateral sacro-coccigian dorsal
Lig. sacro-coccigian ventral
N. coccigian
Lig. coccigian lateral

Articulaţie sacro-coccigiană Articulaţie sacro-coccigiană


(vedere anterioară) (vedere posterioară)

3064 166-87.indd 178 29.07.2014 12:33:23


MUȘCHII SPATELUI 3
3.11 Musculatura spatelui

Spatele
M. sternocleido­
mastoidian

M. trapez
M. infraspinos

M. rotund mic
M. deltoid

M. romboid mare

M. rotund mare

M. latissimus dorsi

M. oblic extern
179
Fascie toraco-lombară

Mușchi superficiali ai spatelui

3064 166-87.indd 179 29.07.2014 12:33:25


3 MUȘCHII SPATELUI

3.12 Mușchii regiunii lombare


Spatele

R. dorsal al n. spinal T9
M. dinţat postero-inf.
M. latissimus dorsi
(dorsal mare)

R. dorsal
al n. spinal T10 Lig. lombo-costal

R. dorsal N. și vase
al n. spinal T11 subcostale
N. intercostal Pătrat lombar
(Grynfelt)
N. subcostal M. transvers
al abdomenului
M. oblic extern
al abdomenului M. ilio-costal
R. cutanat M. oblic intern
al n. ilio-hipogastric al abdomenului
Trigon lombar
(Petit)
R. cutanat
al n. subcostal
Nn. fesieri
(cluneali) sup.

Mușchi pătrat și trigon lombar


180 (vedere posterioară)

Fascie transversală
Pilier al diafragmului M. transvers al abdomenului
M. oblic intern al abdomenului
Fascie iliacă
M. oblic extern al abdomenului
M. psoas mare M. pătrat al lombelor
și lamă ant. a fasciei
toraco-lombare
Fascie toraco-lombară
Lamă mijlocie a fasciei
Mm. erectori ai coloanei toraco-lombare
vertebrale M. latissimus dorsi
Lamă post. a fasciei
toraco-lombare

Secţiune transversală a peretelui posterior al abdomenului

3064 166-87.indd 180 29.07.2014 12:33:27


MUȘCHII SPATELUI 3
3.13 Mușchii latissimus dorsi și pătratul lombelor

Spatele
Creastă a tuberculului
mic al humerusului

Unghi inf. al scapulei

M. latissimus dorsi
(dorsal mare)
Proces spinos al T7

Lig. interspinos

Creastă iliacă

Creastă sacrată Coastă XII

Proces
costiform al L1 Fascicul
ant.
Creastă
Fascicul post. iliacă
181
Fascicul ant.

Mușchi latissimus dorsi (dorsal mare)


(vedere postero-laterală)

Mușchi pătrat al lombelor


(vedere anterioară)

Mușchi Acţiune Inervaţie


• Înclină coloana lombară de aceeași parte Nerv subcostal
Pătrat al lombelor • Stabilizează a 12-a coastă și inserţiile diafragmului în cursul Ramuri anterioare ale nervilor lombari L1,
inspirului L2 și L3
• Adductor și rotator medial al braţului
• Adductor și coborâtor al scapulei
Latissimus dorsi • Când punctul fix este situat pe humerus, este ridicător Nerv toraco-dorsal (C6, C7, C8)
omolateral al bazinului și participă în sinergie cu alţi mușchi
ai trunchiului la acţiunea de căţărare prin forţa braţelor

3064 166-87.indd 181 29.07.2014 12:33:28


3 MUȘCHII SPATELUI

3.14 Mușchii trapez, ridicător al scapulei și romboidali


Spatele

Protuberanţă Fascicul sup.


occipitală
externă Fascicul mijlociu
Linie nucală
sup.

Fascicul inf.
Lig. nucal

Proces
spinos al C7

Ligg.
interspinoase
Proces transvers al C1

Scapulă
Proces transvers al C4
Humerus
M. ridicător al scapulei

Proces
spinos al C7

Proces M. romboid
spinos al T12 mic

M. romboid mare

182 Mușchi trapez Proces


(vedere posterioară) spinos al T5

Scapulă

M. latissimus dorsi

Mușchi ai gâtului și ai spatelui


(vedere posterioară)

Mușchi Acţiune Inervaţie


• Punct fix pe coloana vertebrală:
ȃȃadductor și fixator al scapulei de torace (controlează mișcările
membrului superior)
Motrice: nerv accesor (XI)
ȃȃridicător al centurii membrului superior
Trapez Sensibilitate proprioceptivă:
• Punct fix pe scapulă:
nerv spinal (C3 și C4)
ȃȃcontracţie unilaterală: înclinare omolaterală a capului și rotaţie
controlaterală, faţa privind de partea opusă spre în sus
ȃȃcontracţie bilaterală: extensie a capului
Nervi dorsali ai scapulei (C4, C5)
Ridicător al scapulei • Ridicător și rotator medial al scapulei
și spinal (C3)
• Adductori și ridicători ai scapulei
Romboizi mare şi mic Nerv dorsal al scapulei (C4, C5)
• Fixatori ai scapulei de torace

3064 166-87.indd 182 29.07.2014 12:33:29


MUȘCHII SPATELUI 3
3.15 Mușchii dinţaţi posteriori și splenius

Spatele
Linie nucală sup.
Proces mastoid

Lig. nucal

M. splenius
al capului

M. ridicător
al scapulei

M. splenius al gâtului
C6
M. dinţat Proces spinos al T3
postero-sup. M. romboid mic
T2
M. dinţat
Coastă II
postero-sup.
M. romboid
mare
Coastă V
Proces spinos
Aponevroză al T6
intermediară
a mm. dinţaţi M. trapez
post.
Coastă IX M. latissimus
dorsi
T11
M. dinţat
postero-inf.
Coastă XII
183
L2
Mușchi splenius
(vedere posterioară)

Mușchi dinţaţi posteriori


(vedere posterioară)

Mușchi Acţiune Inervaţie


• Ridicător al coastelor II–V
Dinţat postero-superior Nervi cervicali C7, C8 și intercostali T1, T2
• Inspirator
• Coborâtor al coastelor IX–XII Nervi intercostali T1, subcostal și lombari
Dinţat postero-inferior
• Expirator L1, L2
• Unilaterală: înclinare laterală și rotaţie omolaterală a capului Ramuri posterioare ale nervilor cervicali
Splenius al capului
• Bilaterală: extensie a capului mijlocii

Ramuri posterioare ale nervilor cervicali


Splenius al gâtului • Întărește acţiunea m. splenius al capului
inferiori și toracici superiori

3064 166-87.indd 183 29.07.2014 12:33:31


3 MUȘCHII SPATELUI

3.16 Mușchii erectori ai coloanei vertebrale (1)


Spatele

Linie nucală sup.


Linie nucală inf.

Lig. nucal

M. spinos al capului

C7 M. spinos al gâtului
M. spinos M. ilio-costal al gâtului

M. spinos al toracelui

M. ilio-costal al toracelui

T9
M. ilio-costal al toracelui

184

L1

M. ilio-costal al lombelor M. ilio-costal al lombelor

Mușchi spinos și ilio-costal


(vedere posterioară)
Notă
Mușchi erectori ai coloanei vertebrale
• Alcătuire • Acţiune
Fiecare mușchi erector al coloanei vertebrale este alcătuit din trei ȃȃ stabilitate a coloanei vertebrale în mers și în ortostatism;
mușchi subdivizaţi: ȃȃ extensor, flexor lateral și rotator al coloanei vertebrale.
ȃȃ mușchiul ilio-costal (al lombelor, al toracelui și al gâtului); • Inervaţie
ȃȃ mușchiul longissimus (al toracelui, al gâtului și al capului); Ramurile posterioare ale nervilor spinali adiacenţi.
ȃȃ mușchiul spinos (al toracelui, al gâtului și al capului).

3064 166-87.indd 184 29.07.2014 12:33:32


MUȘCHII SPATELUI 3
3.17 Mușchii erectori ai coloanei vertebrale (2)

Spatele
Proces mastoid
M. longissimus al capului
M. longissimus al capului C2

M. longissimus al gâtului

M. longissimus al gâtului
T1

T5

185
L1

M. longissimus al toracelui

M. longissimus al toracelui

M. ilio-costal

Mușchi longissimus
(vedere posterioară)

3064 166-87.indd 185 29.07.2014 12:33:33


3 MUȘCHII SPATELUI

3.18 Mușchii transverso-spinoși


Spatele

Proces (apofiză) spinos


al axisului (C2)

M. semispinos al gâtului

Proces transvers

M. semispinos al toracelui

Vertebră T12 Proces spinos

Proces mamilar
Mm. multifizi lombari
186

Mm. multifizi sacraţi

Creastă sacrată mediană Creastă sacrată laterală

Mușchi semispinoşi și multifizi


(vedere posterioară)

3064 166-87.indd 186 29.07.2014 12:33:34


MUȘCHII SPATELUI 3
3.19 Mușchii transverso-spinoşi și ridicători ai coastelor

Spatele
Linie nucală sup.
Linie nucală inf.

Lig. nucal
M. intertransvers

Porţiune medială

Porţiune laterală M. interspinos

C7

M. rotator lung al
coloanei vertebrale

M. rotator scurt al
coloanei vertebrale

M. ridicător lung
al coastelor

M. ridicător scurt
al coastelor

187

Muşchi semispinos al capului Mușchi rotatori ai coloanei vertebrale,


(vedere posterioară) interspinos și intertransvers
(vedere posterioară)

Notă
Mușchi transverso-spinoși Mușchi interspinoși și intertransverși
• Alcătuire • Acţiune
Fiecare mușchi transverso-spinos este constituit din mușchi ȃȃ contracţie unilaterală: înclinare laterală a coloanei vertebrale;
împărţiţi la rândul lor în: ȃȃ contracţie bilaterală: extensie a coloanei vertebrale.
ȃȃ mușchiul semispinos (al toracelui, al gâtului și al capului) ; • Inervaţie: ramuri posterioare ale nervilor spinali adiacenţi.
ȃȃ mușchii mutifizi ;
ȃȃ mușchii rotatori ai coloanei vertebrale (ai lombelor, ai toracelui Mușchi ridicători ai coastelor
și ai gâtului). • Acţiune
• Acţiune ȃȃ ridicători ai coastelor;
ȃȃ stabilitate a coloanei vertebrale în ortostatism și în mers; ȃȃ inspiratori.
ȃȃ extensor, flexor lateral și rotator al coloanei vertebrale. • Inervaţie: nervi intercostali.
• Inervaţie: ramuri posterioare ale nervilor spinali adiacenţi.

3064 166-87.indd 187 29.07.2014 12:33:36


3064 188-299.indd 188 29.07.2014 12:49:45
Toracele și abdomenul 4
■■CUTIA TORACICĂ
4.1. Anatomia suprafeţei toracelui (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4.2. Anatomia suprafeţei toracelui (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.3. Sternul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4.4. Coastele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
4.5. Articulaţiile toracelui – mușchiul transvers al toracelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4.6. Articulaţiile costo-vertebrale (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.7. Articulaţiile costo-vertebrale (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
4.8. Spaţiul intercostal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.9. Vasele și nervii peretelui toracic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4.10. Diafragmul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.11. Pilierii și orificiile diafragmului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
4.12. Inervaţia și funcţia diafragmului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

■■MEDIASTINUL
4.13. Topografia mediastinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4.14. Viscerele mediastinului (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4.15. Viscerele mediastinului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.16. Timusul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

■■ESOFAGUL
4.17. Raporturile esofagului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4.18. Arterele și structura esofagului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

■■TRAHeEA – BRONHIILE
4.19. Traheea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
4.20. Arborele bronșic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
4.21. Arterele bronșice și arborele alveolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
4.22. Inervaţia traheii și bronhiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

■■PLĂMÂNII ȘI PLEURELE
4.23. Foiţele pleurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
4.24. Lobii pulmonari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
4.25. Segmentele pulmonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
4.26. Vasele pulmonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
4.27. Venele pulmonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
4.28. Arterele pulmonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
4.29. Limfaticele pulmonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

3064 188-299.indd 189 29.07.2014 12:49:46


4 

■■INIMA – PERICARDUL
4.30. Inima in situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Toracele și abdomenul

4.31. Regiunea precordială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223


4.32. Orificiile cardiace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
4.33. Cavităţile cardiace drepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
4.34. Cavităţile cardiace stângi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
4.35. Valvele inimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
4.36. Vasele inimii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
4.37. Vasele inimii (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
4.38. Vasele inimii (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
4.39. Structura și sistemul conductor al inimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
4.40. Nervii inimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
4.41. Sistematizarea inervaţiei cardiace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
4.42. Pericardul seros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
4.43. Cavitatea pericardică (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
4.44. Cavitatea pericardică (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
4.45. Pericardul fibros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

■■TRUNCHIURILE VASCULARE ȘI SIMPATICE


4.46. Aorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
4.47. Venele cave superioară și inferioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
4.48. Centrii limfatici ai trunchiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
4.49. Limfaticele toracelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
4.50. Trunchiurile simpatice toraco-abdominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

■■PERETELE ABDOMINAL
4.51. Anatomia suprafeţei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
4.52. Mușchii abdomenului (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
4.53. Mușchii abdomenului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
4.54. Mușchii abdomenului (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
190 4.55. Teaca drepţilor și linia semilunară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.56. Vascularizaţia și inervaţia peretelui abdominal (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
4.57. Vascularizaţia și inervaţia peretelui abdominal (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
4.58. Regiunea ombilicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
4.59. Structurile regiunii inghinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
4.60. Regiunea inghinală superficială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
4.61. Canalul inghinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
4.62. Regiunea inghinală profundă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

■■VISCERELE ABDOMINALE
4.63. Aparatul digestiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
4.64. Cavitatea peritoneală (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
4.65. Cavitatea peritoneală (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
4.66. Cavitatea peritoneală (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
4.67. Stomacul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
4.68. Limfaticele și nervii stomacului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
4.69. Structura stomacului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
4.70. Duodenul și pancreasul (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
4.71. Duodenul și pancreasul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
4.72. Canalele biliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.73. Ampula hepato-pancreatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
4.74. Trunchiul celiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
4.75. Vasele duodenului și pancreasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
4.76. Intestinul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

3064 188-299.indd 190 29.07.2014 12:49:46


 4
4.77. Vasele intestinului subţire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
4.78. Structura intestinului subţire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Toracele și abdomenul
4.79. Colonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
4.80. Cecul și apendicele vermicular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
4.81. Colonul sigmoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
4.82. Arterele colonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
4.83. Venele viscerelor abdominale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
4.84. Teritoriile limfatice ale colonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
4.85. Inervaţia viscerelor abdominale (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.86. Inervaţia viscerelor abdominale (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

■■FICATUL
4.87. Morfologia ficatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
4.88. Structura ficatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
4.89. Vasele intrahepatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
4.90. Segmentaţia hepatică (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
4.91. Segmentaţia hepatică (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

■■SPLINA
4.92. Morfologia splinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
4.93. Arterele și structura splinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

■■RINICHII
4.94. Raporturile rinichilor (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
4.95. Raporturile rinichilor (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
4.96. Raporturile rinichilor (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
4.97. Loja renală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
4.98. Vascularizaţia renală (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
4.99. Vascularizaţia renală (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4.100. Structura rinichiului (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
4.101. Structura rinichiului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 191
4.102. Structura rinichiului (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

■■URETERUL
4.103. Morfologia ureterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
4.104. Raporturile ureterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
4.105. Structura, arterele și nervii ureterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

■■GLANDELE SUPRARENALE – SISTEMUL CROMAFIN


4.106. Glandele suprarenale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
4.107. Sistemul cromafin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

3064 188-299.indd 191 29.07.2014 12:49:46


3064 188-299.indd 192 29.07.2014 12:49:47
CUTIA TORACICĂ 4
4.1 Anatomia suprafeţei toracelui (1)

Toracele și abdomenul
Linie mediană anterioară

Triunghi omo-clavicular Linie sternală


(sau fosă supraclaviculară mare)
Linie parasternală
Fosă supraclaviculară mică
Linie medio-claviculară
Fosă infraclaviculară

Regiune mamară
Linie mamară
Regiune presternală

Pliu inframamar Linie axilară anterioară

Regiune inframamară
Linie infrasternală

Regiuni toracice anterioare și repere anatomice

Cartilaj tiroid

Glandă tiroidă

Trahee 193

Plămân

Inimă
Proiecţie a cupolelor
diafragmatice

Lig. falciform al ficatului


Splină
Ficat

Stomac

Epiploon (oment)
mare rezecat Colon transvers

Viscere ale toracelui in situ


(vedere anterioară)

3064 188-299.indd 193 29.07.2014 12:49:48


4 CUTIA TORACICĂ

4.2 Anatomia suprafeţei toracelui (2)


Toracele și abdomenul

Linie scapulară

Linie paravertebrală

Linie mediană post.

Regiune deltoidiană
Regiune scapulară

Regiune vertebrală

Unghi inf. al scapulei

Regiune infrascapulară

Regiune lombară

Anatomie a suprafeţei, repere anatomice și palpare a scapulei

194

Plămân

Diafragm

Splină
Ficat

Rinichi
Ureter
Colon ascendent

Viscere ale toracelui in situ


(vedere posterioară)

3064 188-299.indd 194 29.07.2014 12:49:49


CUTIA TORACICĂ 4
4.3 Sternul

Toracele și abdomenul
N. vag drept N. vag stâng
N. frenic drept N. frenic stâng
A. și v. subclavii drepte
Trahee
A. carotidă comună dreaptă Coastă I

A. și v. toracice interne drepte Arc aortic

V. cavă sup.

A. și v. toracice interne
stângi

Inimă și pericard

Linie de reflectare a pleurei

Coastă VII

Anatomie a suprafeţei sternului – raporturi posterioare

Incizură jugulară 195


Suprafaţă articulară
claviculară
Incizură claviculară
M. sterno-hioidian Incizură a coastei I
M. sternocleidomastoidian
M. sterno-tiroidian Unghi sternal
Incizură
a coastei II (Louis)

Cartilaj costal II

M. pectoral mare

M. transvers al toracelui

Diafragm
M. drept al
abdomenului
Diafragm M. drept al abdomenului

Linie albă

Stern (vedere anterioară) Stern


(cu linie punctată: inervaţii ale mușchilor feţei posterioare) (vedere laterală)

3064 188-299.indd 195 29.07.2014 12:49:50


4 CUTIA TORACICĂ

4.4 Coastele
Toracele și abdomenul

Unghi costal Tubercul


costal
Unghi Suprafaţă
costal articulară a
tuberculului
costal
Col al coastei
Cap al
Tubercul costal
coastei

Șanţ al coastei
Axă a colului

Concavitate medială

Corp al
Tensiune coastei
medială Extremitate
sternală

Extremitate
sternală

Caractere generale ale unei coaste – orientare a feţelor Coastă


196 (vedere superioară a coastei VI)

Tubercul
Col al coastei
costal

Unghi Cap al
costal coastei
M. dinţat
postero-sup.
M. dinţat
postero-sup.

M. scalen Șanţ al a. subclavii


mijlociu
Tuberozitate
a m. scalen ant.
M. dinţat ant.
M. scalen
Șanţ al v. subclavii
post.

M. subclavicular M. dinţat ant.

Prima coastă sau coasta I A doua coastă sau coasta II


(vedere superioară) (vedere superioară)

3064 188-299.indd 196 29.07.2014 12:49:51


CUTIA TORACICĂ 4
4.5 Articulaţiile toracelui – mușchiul transvers al toracelui

Toracele și abdomenul
Capsulă articulară

Clacivulă

Lig. costo-clavicular Lig. sterno-clavicular ant.

Coastă I Lig. interclavicular

Disc articular
(art. sterno-claviculară)
Manubriu sternal
Sincondroză sterno-costală

Coastă II

Cartilaj costal II

Lig. sterno-costal
Lig. sterno-costal
intraarticular

Art. sterno-costal

Articulaţii sterno-claviculare și sterno-costale


(vedere anterioară)

Notă
Manubriu Mușchi transvers al toracelui
sternal
• Acţiune • Inervaţie
–– coborâtor al cartilajelor –– nervi intercostali.
Cartilaj costal costale;
–– expirator accesor.
Lig. sterno-
costal 197

Lig. costo- M. sterno­


xifoidian hioidian
M. sterno­
Proces
tiroidian
xifoid
Art.
intercondral
Coastă III

M. transvers
al sternului

Articulaţii sterno-costale
(vedere anterioară)

M. transvers
al abdomenului

Mușchi transvers al toracelui


(vedere posterioară)

3064 188-299.indd 197 29.07.2014 12:49:52


4 CUTIA TORACICĂ

4.6 Articulaţiile costo-vertebrale (1)


Toracele și abdomenul

Lig. longitudinal ant.

Lig. radiat al capului costal


Lig. radiat al capului costal

Capsulă art. a capului costal Art. a capului costal


Coastă
Lig. costo-transversal sup.
Lig. costo-transversal
interosos
Capsulă a art. costo‑transversale
Art. costo-transversală
Lig. costo-transversal lateral

Rr. dorsale ale a. și v. intercostale


post. Lig. costo-transversal
Proces transvers lateral

Articulaţii costo-vertebrale
(vedere superioară, secţiune orizontală a părţii drepte)

198

Foramen costo-transversal
Lig. radiat al capului costal

Lig. longitudinal ant.

Lig. costo-transversal sup.


Disc intervertebral

Lig. intraarticular al capului costal

Articulaţie a capului costal


(vedere antero-laterală)

3064 188-299.indd 198 29.07.2014 12:49:53


CUTIA TORACICĂ 4
4.7 Articulaţiile costo-vertebrale (2)

Toracele și abdomenul
Vertebră toracică

Lig. costo-transversal sup.


Lig. radiat al capului costal
Lig. costo-lamelar

Lig. costo-transversal interosos

Lig. costo-transversal lateral

Lig. interspinos

Coastă
Lig. supraspinos

Articulaţie costo-vertebrală
(vedere postero-laterală)

199
Proces transvers

Coastă VI

T4

Mișcări de rotaţie (coaste I–VI)

T4

T8

Mișcări de alunecare (coaste VII–X)

T9

Biomecanică costo-transversală

3064 188-299.indd 199 29.07.2014 12:49:54


4 CUTIA TORACICĂ

4.8 Spaţiul intercostal


Toracele și abdomenul

V. azygos

Lig. costo-transversal

Duct toracic

Trunchi simpatic
toracic

Aortă toracică
Membrană intercostală
internă
Rr. comunicante
A. și v. intercostale post.
M. intercostal intim

Rr. colaterale M. intercostal extern


sau supracostale

M. subcostal

M. intercostal intern
M. intercostal extern

200 Spaţii intercostale posterioare


(vedere internă și anterioară)

Fascie endotoracică
Pleură parietală
Cavitate pleurală
Pleură viscerală

A. şi v. intercostale
și n. intercostal

Rr. colaterale ale a.,


v. și n. intercostal

M. intercostal intim
M. intercostal intern
M. intercostal extern

Zonă de puncţie pleurală Raporturi intercostale

Toracocenteză (sau puncţie pleurală)

3064 188-299.indd 200 29.07.2014 12:49:56


CUTIA TORACICĂ 4
4.9 Vasele și nervii peretelui toracic

Toracele și abdomenul
M. erector al rahisului

Membrană
intercostală
internă
A. intercostală post.
N. intercostal
M. subcostal
Ganglion
simpatic V. hemiazygos
accesorie
M. intercostal intim Aortă toracică
R. cutanat lateral Ramură cutanată laterală

Duct toracic

M. intercostal V. azygos
intern

M. intercostal
extern

A. și v. toracice M. transvers al toracelui


interne
M. pectoral mare

Membrană Stern
intercostală
externă

Perete toracic 201


(secţiune transversală, vedere superioară)

Notă
Mușchi intercostali
Acţiune: solidarizează coastele și protejează cavitatea toracică.
Mușchi intercostali externi: inspiratori.
Mușchi intercostali interni și intimi: expiratori.
Inervaţie: nervi intercostali.

3064 188-299.indd 201 29.07.2014 12:49:56


4 CUTIA TORACICĂ

4.10 Diafragmul
Toracele și abdomenul

Proces xifoid
Triunghi sterno-costal
Parte sternală
Bandeletă
semicirculară inf.

Centru tendinos
al diafragmului

Foramen
al v. cave inf.
Hiatus esofagian

Bandeletă Lig. arcuat median


semicirculară sup.

Pilier stâng al diafragmului


Trigon lombo-costal Lig. arcuat medial
Lig. arcuat lateral
M. pătrat al lombelor
Pilier drept al diafragmului
M. psoas mare

Faţă inferioară a diafragmului


202

Foliolă ant.
Centru tendinos
al diafragmului
Bandeletă
semicirculară sup. Bandeletă semicirculară inf.
Foramen al esofagului Foramen al v. cave inf.
Hiatus aortic
Parte musculară
Foliolă stângă
Foliolă dreaptă

Faţă superioară a diafragmului

3064 188-299.indd 202 29.07.2014 12:49:58


CUTIA TORACICĂ 4
4.11 Pilierii și orificiile diafragmului

Toracele și abdomenul
N. splanhnic mare
Lig. arcuat median
V. azygo-lombară

A. şi v. subcostale N. splanhnic mic


și n. subcostal N. splanhnic imus
Lig. arcuat lateral
V. lombară ascendentă
Lig. arcuat medial
Ganglion simpatic lombar
Pilier stâng al diafragmului

Pilier drept al diafragmului

Inserţii lombare ale diafragmului


(vedere anterioară)
Strat longitudinal
203
Strat circular
Mucoasă
Fascie freno-
Fascie freno- esofagiană
esofagiană Diafragm
Spaţiu celular
Incizură cardială

Diafragm
Fascie diafragmatică
(transversală)
Peritoneu
Joncţiune a mucoaselor
Fascie freno-
gastrică și esofagiană
esofagiană
Pliu gastric Diafragm
Valvă cardială
Spaţiu celular
Cardia Valvă cardială
Cardia
Fundus gastric

Contracţie a diafragmului.
Ocluzie a cardiei prin valva cardială

Mijloace de fixare a esofagului abdominal


(secţiune frontală)

3064 188-299.indd 203 29.07.2014 12:49:59


4 CUTIA TORACICĂ

4.12 Inervaţia și funcţia diafragmului


Toracele și abdomenul

N. frenic stâng
N. frenic drept
A. musculo-frenic
R. freno-abdominal stâng
lateral
Aa. toracice interne
R. freno-abdominal
post. R. freno-abdominal
ant.
V. cavă inf.

Trunchi vagal stâng (X)


Esofag
Trunchi vagal drept (X)
Diafragm
A. gastrică stângă
A. splenică (lienală)
Ganglion celiac
N. subcostal
A. hepatică comună
N. ilio-hipogastric
Ganglion mezenteric N. ilio-inghinal
sup. A. mezenterică sup.
Ganglion aortico-renal A. renală stângă
Aortă abdominală

Artere și nervi ai diafragmului


(vedere anterioară)

204

Presiune
Presiune pulmonară
pulmonară Inspir

Mișcări ale
toracelui
Presiune
și diafragmului
abdominală în cursul inspirului
și expirului

Cavitate
Cavitate Cavitate abdominală Presiune
abdominală abdominală abdominală

Inspir Expir

Anatomie funcţională a diafragmului

3064 188-299.indd 204 29.07.2014 12:50:01


MEDIASTINUL 4
4.13 Topografia mediastinului

Toracele și abdomenul
T1

Mediastin sup. (galben)

T2
Mediastin ant. (verde)

Mediastin mijlociu (roz)

Mediastin post. (albastru) Mediastin inf.

Diafragm

Esofag
T 12

Aortă abdominală

Regiuni ale mediastinului


(secţiune sagitală) 205

Mediastin

Fascie endotoracică
M. pectoral mare Pleură

M. pectoral mic Regiuni pleuro-pulmonare


(săgeţi spre sinusurile pleuro-pulmonare)
Mm. intercostali
extern și intern Esofag
M. intercostal intim V. azygos
M. rotund mare Duct toracic
M. dinţat ant.
Vase și n. intercostali
M. rotund mic

Scapulă Aortă toracică

M. trapez M. erector al coloanei vertebrale

Regiuni ale cavităţii toracice


(secţiune transversală a toracelui – vedere superioară)

3064 188-299.indd 205 29.07.2014 12:50:02


4 MEDIASTINUL

4.14 Viscerele mediastinului (1)


Toracele și abdomenul

Membrană
suprapleurală
M. omo-hioidian
M. trapez
M. romboid
M. erector al
coloanei vertebrale
Plex branhial,
În cupola a. subclavie
diafragmatică
N. vag drept

V. brahio-cefalică
stângă

Esofag Vestigii ale timusului

A., v. și n. A. și v. toracice
intercostali interne

V. azygos N. frenic drept


și a. pericardiaco-frenică
Aa. pulmonare dreaptă
drepte
V. cavă sup.
Bronhie principală
dreaptă
Ganglioni limfatici
Vv. pulmonare bronho-pulmonari
drepte (hilari)
Bronhie
intermediară
dreaptă
Inimă și pericard
206 N. splanhnic
mare V. cavă inf.
N. splanhnic Pleură mediastinală
mic
Cavitate pleurală
(reces costo- Pleură costală
diafragmatic)
Diafragm

Vedere dreaptă a mediastinului


(cu ablaţia plămânului și rezecţia parţială a pleurei parietale)

3064 188-299.indd 206 29.07.2014 12:50:04


MEDIASTINUL 4
4.15 Viscerele mediastinului (2)

Toracele și abdomenul
M. omo-hioidian

Membrană
suprapubiană

M. trapez
Plex brahial, M. romboid
a. subclavie
M. erector
al coloanei vertebrale
N. vag stâng
Duct toracic
V. brahio-cefalică
stângă A., v. și n. intercostali
Vestigii ale timusului N. laringeu recurent
A. pulmonară stângă Lig. arterial
A. și v. toracice
interne
V. pulmonară sup. Ganglion toracic
stângă
Bronhie principală
N. frenic stâng, stângă
a. și v. pericardiaco-
frenice
V. pulmonară inf. V. hemiazygos
stângă accesorie

Cavitate pleurală

V. hemiazygos
207
Inimă și pericard Aortă toracică
și plexul său
N. splanhnic mare

N. splanhnic mic

Vedere stângă a mediastinului


(cu ablaţia plămânului și rezecţia parţială a pleurei parietale)

3064 188-299.indd 207 29.07.2014 12:50:05


4 MEDIASTINUL

4.16 Timusul
Toracele și abdomenul

V. jugulară int. dreaptă Glandă tiroidă


A. și v. subclavii V. tiroidiană inf.
Trunchi brahio-cefalic
A. toracică int. stângă
N. vag stâng
A. toracică int. dreaptă

V. cavă sup. Timus

Plămân drept Plămân stâng

Inimă

V. cavă inf.

Diafragm

Timus in situ la copil

Vas limfatic Capsulă


208 N. autonom Capsulă conjunctivă
Venulă Capsulă timică Arteriolă
timică Capilare conjunctivă timică
Arteriolă Venulă timică
timică Sept
Macrofag
Vas limfatic
Epiteliocit
Cortex timic
Cortex
timic
Timocite

Medulară
Sept

Medulară
Lob timic și vascularizaţia lui timică

Corpuscul timic
Notă (Hassal)

Timusul este un organ limfoid primar și tranzitoriu


al cărui rol dispare după pubertate. Controlează
limfopoieza și asigură diferenţierea limfocitelor în
limfocite T imunologic competente sau timocite.
Structură a timusului

3064 188-299.indd 208 29.07.2014 12:50:07


ESOFAGUL 4
4.17 Raporturile esofagului

Toracele și abdomenul
V. jugulară internă stângă

Esofag cervical

Trahee

V. brahio-cefalică stângă

V. hemiazygos accesorie
Arc aortic

Trunchi pulmonar și a. pulmonară stângă Duct toracic

Vv. pulmonare stângi

V. hemiazygos
Esofag toracic

Aortă toracică secţionată

Esofag abdominal

Trunchi celiac
Aortă abdominală

Traiect al esofagului
(vedere laterală stângă)

Esofag (secţionat) 209


A. carotidă comună dreaptă
N. vag drept
A. și v. subclavii stângi N. laringeu recurent drept

N. vag stâng V. cavă sup.


Arc aortic Trahee
V. azygos

A. pulmonară stângă

Mm. bronho-esofagieni Bronhie principală dreaptă

Vv. pulmonare stângi

Mm. pleuro-esofagieni (secţionaţi) Atriu stâng (acoperit de pericard)


A. și v. coronare stângi
Atriu drept
Esofag
V. cavă inf.

Diafragm

Esofag toracic
(vedere posterioară)

3064 188-299.indd 209 29.07.2014 12:50:09


4 ESOFAGUL<