Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

[1].Anghel I., Toma M., Voica C., Cojocaru I. - Biologia şi tehnologia drojdiilor, Vol. I -
1989, Vol. II - 1991, Vol. III - 1993. Ed. Tehnică, Bucureşti.
[2]. Buchanan R.E., Gibbons N.E. - “Bergey’s manual of determinative Bacteriology” , Ed.
Wiliams.
[3]. Eliade Gh., Ghinea L., Ştefanic Gh. - Microbiologia solului, Ed. CERES, Bucureşti,
1975.
[4]. Eliade Gh., Ghinea L., Ştefanic Gh. - Bazele biologice ale fertilităţii solului. Ed.
CERES, Bucureşti, 1983.
[5]. Hatman M. - Microbiologie - Lucrări practice, Universitatea Agronomică Iaşi - Centrul
de multiplicare, Iaşi, 1990.
[6]. Hatman M., Ulea E. - Microbiologie - Curs, Universitatea Agronomică Iaşi - Centrulde
multiplicare, Iaşi, 1993.
[7]. Kiss Şt., Ştefanic GH., Pasca Daniela, Drăgan-Bularde Zborovschi, Crişan R. -
Enzimologia mediului înconjurător, Ed. CERES, Vol. I - 1991, Vol. II, 1993.
[8]. Mihăescu Gh., Gavrilă L. - Biologia microorganismelor fixatoare de azot, Ed. CERES,
Bucureşti, 1989.
[9]. Papacostea P. - Biologia solului. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
[10]. Zarnea Gh. - Tratat de microbiologie generală, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
Vol. I - 1983, Vol. II - 1984, Vol. III - 1986, Vol. IV - 1990,Vol.V - 1994.
[11] C.D. Neniţescu - Chimie organică vol. I , Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1980;
[12] C.D. Neniţescu - Chimie organică vol. II, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1980;
[13] C.D. Neniţescu - Chimie organică (Manual pentru anul II licee de specialitate) ,1975;
[14] C.D. Neniţescu - Manualul inginerului chimist (vol I+II), Editura Tehnică, Bucureşti ,
1950;
[15] Dana Gina Radu, Monica Zdremtan, - Microbiologie experimentală a mediului, Ed.
Aurel Vlaicu, Arad
[16] N. Darie - Biochimia produselor alimentare vol.1, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
2001
[17] www.referate.clopotel.ro (accesat in data de 29 05 2011);

S-ar putea să vă placă și