Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU

Facultatea de Inginerie

Cod fiscal: 4480173 Sediul: SIBIU, jud.


Sibiu B-dul. Victoriei Nr. 10 Tel: 0269-
216.062, 212.144 Fax: 0269-212.144

CHITANŢA Seria
SBiNGZMO Nr. 108.
Data 13-07-2010
Contul venituri proprii:
R063TREZ576504601X000406 Contul
social:
R086TREZ5765003XXX00099 Banca :
TREZORERIA Sibi
u
Am primit de la BOTEZATU G. RAREŞ-SIMION
1910814324789 Adresa str. nr. bl. sc. et. ap.
sector/judeţ Suma de 100,00 adică 100.00
unasutaleiron Reprezentând Taxa admitere

Conform HG nr. 831/1997 şi O.M.F.P. 989/200


2UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" SIBIU
Facultatea de Inginerie

Cod fiscal: 4480173 Sediul: SIBIU, jud.


Sibiu B-dul. Victoriei Nr. 10 Tel: 0269-
216.062, 212.144 Fax: 0269-212.144
Contul venituri proprii:
R063TREZ576504601X000406 Contul CHITANŢA Seria
social: SB1NGZI10 Nr. 108.
Data
R086TREZ5765003XXX00099 Banca : TREZORERIA 13-07-2010
Sibiu
Am primit de la BOTEZATU G. RARES-
SIMION 1910814324789 Adresa str. nr. bl. sc.
et. ap. sector/iudet
Suma de 100.00 adică 100.00 unasutaleiron
Reprezentând Taxa admitere

Conform HG nr. 831/1997 şi O.M.F.P. 989/2002

S-ar putea să vă placă și