P. 1
Sadovei, Larisa - Teoria Si Metodol. Instruirii

Sadovei, Larisa - Teoria Si Metodol. Instruirii

|Views: 961|Likes:
Published by delia71

More info:

Published by: delia71 on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

Sadovei Larisa Papuc Ludmila Cojocaru Maia

TEORIA §i METODOLOGIA INSTRUIRII. '" DIDACTICA GENERALA

SARCINI DIDACTICE PENTRU SEMINARII

Chisinau 2009

Argument
"... a instrui eficient inseamna a proiecta, a organiza, a dirija si a evalua functii ce asigura exercitarea rolurilor cadrului didactic in procesul de invatamint" loan Cerghit

Caietul de sarcini didactice este destin at profesorilor si studentilor cu scopul de a proiecta-organiza-evalua eficient seminariile la cursul universitar "Teoria si metodologia instruirii. Didactica generala''. Dezvoltind la nivel praxiologic partea teoretica din suport, autorii pledeaza pentru un invatamint universitar, centrat pe eforturile de autoformare profesionala a studentilor. Sarcinile propuse comporta un caracter aplicativ, sprijinind studentii in dezvoltarea competentelor psihopedagogice. Sistemul de aplicatii, exercitii, dezbateri, reflectii, analize, probleme, intrebari, comentarii, sugestii vor as 19Ura functionalitatea continuturilor propuse in suportul de curs. Autorii

CUPRINS
1

2
3

5
9

4 5 Tema 6

. . 16

Aprobat pentru editare de Senatul Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. Recornandata la sedinta catedrei din 26 ianuarie, 2009, proces-verbal nr.I. Teoria ~i metodologia instruirii. Didactica generala. Sarcini didactice pentru seminarii / Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau; Larisa Sadovei, Ludmila Papuc, Maia Cojocaru, - Ch.: S.n., 2009 (Tipogr.UPS "I. Creanga" RM" - 19 pag. 200 ex. ISBN 978 - 9975 - 46 - 029 - 3 378 (076.5) S 66 378 (076.5) © Sadovei Larisa, Papuc Ludmila, Cojocaru Maia

2

modul I) pentru a completa tabelul Problemele cadrului didactic in activitatea de predare/invatare/evaluare Predarea constituie: Probleme: » » » » » » » » » » » » Dezvoltareamotivatieipentru invatare. Instruire prin actiune.) Analiza procesului de invatamint 1. Elaborare de strategii didactice. ce nu va depasi 100 de cuvinte ~i se va incadra in spatiul rezervat. invatati! Teoria procesului de invatamint (vezi suport. dr. Evidentaeforturilorde invatarea elevilor. Subliniati cuvintele de legaturii dintre idei. exercitii. Activitate multidirectionala. Transmiterea cunostintelor. Formare de capacitati ~i atitudini. Aprecieri critice.TEMA 1 (elaborat Cojocaru Maia. a) Demonstrati ca teo ria instruirii este 0 ~tiinta pedagogica fundamentals: Obiectul de studiu Caracteristici ale procesului de invatamint. . aplicatii. Analize ~i comentarii. urmarind logica expunerii. b) Realizati un comentariu stiintific din demonstratiile efectuate sub forma unui eseu structurat.. Antrenarea elevilor in cautari ~i descoperiri personale. Demonstratii. . Organizare eficienta a grupului de elevi. 3 . con! univ. 2.

. atitudinilor./ Masurarea rezultatelor invatarii. . aplicare../ Informare formare./ Apreciere ~i notare../ Asimilare de strategii cognitive.. ./ Pronosticarea disponibilitatilor. ./ Autoformare de capacitati. ../ Ameliorarea rezultatelor invatarii. .. eficientei influentelor asupra stadiului de Probleme: . capacitatilor./ Constatarea formative.. atitudini. ... ./ Schimbare produsa in comportamentul elevului.Invatarea constituie: ./ Aplicarea diferitor tehnici de apreciere. . ../ Achizitie de cunostinte. . Probleme: . ./ Formarea conceptiei necesare integrarii profesionale. . . dezvoltare a informatiei. ... ./ Orientarea profesionala......./ Formarea motivatiei intrinseci. . ... 4 . Evaluarea constituie: . ../ Dezvoltarea capacitatilor actionale ~i relationale./ Reglarea procesului de predare. ./ Elaborarea traseului de ascensiune individuala.. ./ Constientizarea potentialului individual./ Capacitati de transfer./ Constientizarea valorilor profesionale./ Diagnosticarea cauzelor insuccesului scolar./ Interiorizarea experientelor privind rolurile sociale../ Controlul cunostintelor.

Dezvoltarea competentelor de comunicare didactica emotionala • Prezentati sursele consultate privind problematica comunicarii didactice emotionale (vezi literatura recomandata in suportul de curs). . Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs 13. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 1. L Lucrul in echipii (scrieti numele colegilor de echipa): . Discutii/consultatii in grup. Documentare pe INTERNET 6. dr. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca 5. TEMA 2 (elaborat Cojocaru Maia. con! univ. .3. Estimati timpul de studiu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Cititi suportul de curs la tern a Comunicarea didacticii bazaui pe culturii. 5. cum se aplica principiile didactice descrise in 4. Descrieti situatii de instruire prin care demonstrati suportul de curs. emotionala ~i scrieti 3 argumente privind necesitatea dezvoltarii culturii emotionale a cadrelor didactice pentru comunicarea eficienta cu elevii .). 5 . . Realizarea sarcinilor 7. Definiti termenii pedagogici: Didactica generala metodica procesul de invatamint principiile didactice ..

Alciituiti harti conceptuale prin care definiti conceptele de bad (Studiati conceptul . p. La fiecare problema indicati impactul asupra elevilor . .2. Comenuui maximele: .Papuc etal. Notati ~i analizati problemele emotionale ale profesorului in comunicarea didactica.: Detineti Alegerea va apartine" (Christiane Northrup} comunicarea didactica. interioara. Amintiti-vii ~i relatati doua situatii scolare in care profesorii au exprimat nivel scazut de cultura emotionala in comunicarea didactica . L. 5.Paslaru.Emotiile sunt calauza dvs. 54-61.Caracteriuui profilul psihologic al cadrului didactic cu nivel inalt de cultura emotionala . 6. A. din Ghidul metodologic Constructie §i dezvoltare curriculara. autori: Vl. 6 .) competenta de comunicare didactica cultura emotionala 3. intelege capacitatea de a autoregla/ordona/disciplina a le exprima inteligent prin competenta de comunicare puterea de a va umple viata de bucurie sau stres.Hartile conceptuale" ~i schemele propuse pentru realizarea de grafice. Discutati despre rolul disciplinei emotion ale in Nota: Prin disciplina emotionala se propriile emotii §i sentimente pentru didactica.

ascultare activa. trupului. sensibilizarea audientei. provocarea/mentinerea interesului. ilustrarea. • in plan motivational: dorinta de comunicare. . mentinerea/ amplificarea interactiunii. transmiterea continuturilor afective . convergenta limbajelor. respectarea normelor gramaticale. disponibilizarepentru dialog.Prezenta fizica. dinamizarea schimburilor energetice. Atasati caracteristicile exprimate. "A invata sa combinam fortele mintii. flexibilitatea deontica. pe tema libera. calitatea vocabularului. Ascultind discursurile. emotiilor §i spiritului pentru a alege felul in care ne simtim. apoi schimbati-va partenerul de grup pentru a acumula cit mai multe determinative. • in plan retoric: corectitudine lingvistica. este ca §i cum am veghea la cresterea aripilor noastre interioare " . argumentarea rauonala. prevenirea conflictelor. repetitia. generarea situatiilor educative. reformularea. gestionarea relatiilor interpersonale. expunerea.Disciplina emotionala va permite sa stdpiniti energia emotiilor. Manz) . evitind oboseala §i epuizarea emotionala'' (Charles C. definirea conceptelor.Calitatea competentei de comunicare didactica emotionala: • in plan cognitiv: limbaj accentuat terminologic. Apreciati profilul dvs. persuadarea afectiva.. evaluati pe foaie A4 nivelul de dezvoltare a competentei de comunicare didactica emotionala a colegei/colegului in baza criteriilor propuse: Criterii de evaluare a competentei de comunicare didacticii emotionalii l. ortoepice. optiuni valorice . stimulare/declansare. • in plan conversational: echilibru emotional. canalizarea emotiilor/sentimentelor spre atingerea scopului comuncarii. corporalitate ~itinuta estetica adecvata contextului educational. paraJrazarea. 7 . emotional in comunicare: grupati-va in perechi ~i elaborati pe foaie A4 Lista caracteristicilor afective ale colegei exprimate in comunicare. culturalizarea para.descrierea I caracterizarea. diversificarea lexicala. abordarea empatica. 2. ameliorarea stilului. expresivitatea stilisticd.Profesorii ar trebui sa-si monitorizeze propria stare emotionala §i a elevilor spre comunicare didactica constructiva" (Edward Vela} . demonstratia.Inonverbalii. sa va bucurati de un nou stil de viaui profesionala in care rezervele de energie se refac in mod natural. Pregiititi ~i prezentati la seminar un discurs didactic de 3 min. . 7. 8. exemplificarea.

permanentizarea starii de bine. rezistenta afectiva la eforturi emotionale. flexibilitate. fericire.constientizarea propriilor emotii. 4. caracter stiintifi . Dispozitia generala: satisfactie. independenta. armonizarea limbajelor verbal/paraverbal/nonverbal. Constiinta ~i increderea in sine (prezenta intelectualCtlIQ. stabilitate emotionala. sporadic. prevenirea/eliminarea barierelor. management emotional eficient. capacitatea de a acoperi trebuintele afective. strategii de transmitere.• transpunere didactidi: asigurarea repertoriului comun. 9. autorealizare. Orientarea emotionala a personalitatii ( orientare prosociala. controlul stresului §i regularizarea torentului de emotii.Estimati timpul de stu diu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. 3. disponibilitate de exprimare a emotiilor optimism pedagogic. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . 6. coerenta. reducerea distantei. toleranta comunicativa. constructivism. adaptabilitate (promtitudine in rezolvarea problemelor . 7. empatizare). 8 . cu colegii TOTAL timp stu diu individual TEMA 2. Competente emotionale: functionalitatea cognitiv-afectivd. • Retroactiunea comunidirii didactice: gradul de feed-bach: continuu. logica. . Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs 3. capacitatea de a respecta §i a se ajusta la normele de conduita afectiva a grupului. 5. amplificarea maiestriei §i tactului pedagogic. exprimarea stilului individual. asertivitate. 8. Autoreglarea emotionala ~i maturitate psihica: sensibilitate §i reactivitate emotionala. reprimarea impulsurilor de conflict. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. sincronizarea comportamentelor afectiv §i cognitiv. amplificat) . obiective. carisma. acceptare §i consideratie de sine. inovare. stil vertical riguros al sinelui) . constiinciozitate. Caracteristici structurale ale comunicarii: plan. .

.. dr.. 3....109) ~i elaborati aceleasi obiective conform Demersului dat pe 0 foaie A Observati diferentele ~i aderati la unul din Modele... Suplimentar: Consultati Demersul metodic de operationalizare a obiectivelor propus de Dorina Salavastru in manualul de Psihopedagogie (p........ ........... con! univ...Completati graficul elementelor fundamentale ale tehnologiei didactice prin operationalizarea fiedirui concept (consultati suportul de curs): 4......Elaborati obiective operationale pentru domeniile cognitiv..Elaborati un obiectiv general al lectiei: ....tehnologie l.). Cognitiv Psihomotor Afectiv . .. "metode euristice"....... psihomotor ~i afectiv conform mnemotehnicii ACCM propuse in Suportul de curs................. 9 ............TEMA 3 (elaborat Sadovei Larisa...... ... Realizarea corelatiei obiective ..... explicati particularitatile de elaborare a obiectivelor generale: 2..... Evidentiati pasii de operationalizare a obiectivelor elaborate cu ajutorul algoritmilor procedurii lui Mager... ...Identificati in sursele bibliografice etimologia conceptelor: "metode expozitive" propuse pentru studiul modulului "Tehnologia didactics" . . argumentind optiunea in scris..continuturi ..................

. Sunt centrate pe activitatea profesorului (promoveaza un "invatamant magistral")."dialog socratic" . Pun accentul pe insusirea materiei. METODELE MODERNE Au 0 orientare intelectualista. 5.conversatie catehetica" . le-a fertilizat nelini§tea. Jerome S.Completati contradictiile metodelor moderne: exprimate de metodele clasice in vederea evidentierii carateristicilor METODELE CLASICE 1. 10 . 4. ci acei carora elle-a trezit entuziasmul. Acorda prioritate instructiei. le-a dezvoltat forfele pentru a-i face sa mearga singuri pe drumurile lor" Gaston Berger ~----------------------------~~ 2. A instrui pe cineva intr-o disciplina nu inseamna a-I face sa inmagazineze in minte asemenea rezultate. ci a-i invafa sa participe la procesul care face posibila crearea de cuno§tinfe. Pun accentul pe predare. 3. 2. Elevul este privit mai mult ca obiect al instruirii." Cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repeta lecfiile dupa el. Bruner 6.Extrageti din fragmentele reproduse a autorilor citati metodele surprinse conform unui criteriu de clasificare corespunzator: 1. 5. 6.

Au putin caracter aplicativ. Se bazeaza pe 0 motivatie exterioara (extrinseca) cu e1ementede reprimare. Impun un control formal. orientate spre aspectul formal al realitati 11. 12. Sunt receptive ~i pasive. 0 10. prezinta stiinta ca suma de cunostinte finite. 14. 15. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . de fuca ~ide constrangere. Sunt abstracte. 17. Elaborati un set de reguli pentru prezentarea eficienta a mijloacelor ~i simulati demonstrarea acestora (in cadrul seminariilor in fat a colegilor).Estimati timpul de stu diu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Impun 0 conducere rigida a instructiei. 16. cu colegii TOTAL timp stu diu individual TEMA 3 11 . I8. Promoveaza cornpetitia. Se mentin relatii rigide. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . aplicind regulile mentionate: 8. Sunt orientate spre produs. Sunt centrate pe cuvant. verbale ~i livresti 8. autocratice intre profesor ~i elev.7. Confers profesorului calitatea mai mult a unui purtator ~itransmitator de cunostinte. 13. bazate pe memorie ~i reproducere. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. 9.Disciplina invatarii este impusa prin constrangere 7. sunt dominant comunicative.

Criteriul de distribuire (principiul): Fi~a 3. Elaborarea strategiilor didactice 1.).Mentionati distinctii dintre obiectiv Pedagogie. tema Operationalizarea . Alegeti 0 tema pe care 0 predati la disciplina dvs. Sarcina didactica . Analizati avantajele si dezavantajele instruirii frontale/in grup/individua Instruirea frontala AVANTAJE Instruirea in grup : Instruirea individuala LIMITE 2. Sarcina didactica .TEMA 4 (elaborat Sadovei Larisa. Istrate Elena. ~i concepeti fise de exercitii care pot fi propuse elevilor in mod diferentiat. 12 . can! univ. obiectivelor): didactic Modulul ~i sarcina didactica (Consultati manualul de Finalitatile educatiei. In ce moment al lectiei Ie Yeti propune aceste fise elevilor. dupa ce criterii Ie Yeti distribui ~i cum Yeti asigura feedback-ul diferentiat? Tema: Fi~a 1. Criteriul de distribuire (principiul): Sarcina didactica . dr. Criteriul de distribuire (principiul): Obiectiv operational: Fi~a 2. 3.. Jinga loan.

Metode de cercetare in grup: D D D Tema sau proiectul de cercetare in grup. autori Nina Bernaz-Sicorschi. Violeta Copil. D Metoda schimbarii perechii (Share-Pair Circles). D Metoda piramidei. Metode de predare-invatare D ~i interactiva in grup: 2. Propune sa elaboreze enunturi. D TGT (Teams/Games/Tournaments) . D Matricele. map. D Interviul de grup. Clarificator. Intrebator.Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativitatii: D Brainstorming. D Tehnica florii de nufar (Lotus Blossom Technique). 2. D Invatarea dramatizata. Cunoasterea Intelegerea Aplicarea Analiza 4.Prezicator) Se distribuie partile textului din manual ~i in asa fel sa fie cuprins tot textul cite o parte la grup. intrebari Disting. specifice rolului argumente. Consultati surse pedagogice privind descrierea metodei ~i descrieti pasii de realizare a acesteia conform modelului de mai jos. D Studiul de caz. D Patru colturi (Four comers). deduc. D Incidentul critic. D Tehnica 6/3/5. D Fishbone maps (scheletul de peste). D Tehnica focus grup. D Sinectica. D Metoda R. Metode de fixare si sistematizare a cunostintelor Metoda predarii/invatarii reciproce (Reciprocal si de verificare: teaching . Biologie. analizeaza. D Controversa creativa. 3. Demonstrati pe 0 alta pagina suplimentara corespondenta dintre operatiile realizate ~i clasele comportamentale delimitate de Bloom pentru activitatea de predare a temei prin metoda dvs.AJ. Metoda invatarii pe grupe mici. D Phillips 6/6. D Metoda Frisco. D Citirea cuprinzatoare. D Metoda Delphi. 4. Pa~ii 1. D Panza de paianjan ( Spider map . turnirurilor intre echipe. 3.4. . D STAD (Student Teams Achievement Division) D Lanturile cognitive.Webs). p. Gheorghe Rudie. clasifica. Examinati clasificarea prezentata de Crenguta Oprea-Lacramioara. A. D Multi-voting. D Cartonasele luminoase. D Explozia stelara D Metoda Palariilor ganditoare D Caruselul. prevad intrebarile asupra textului etc. Model: Metoda Predariilinvatarii reciproce: Rezumind. Experimentul pe echipe. D Buzz-groups. D Cascada (Cascade). Identifica notiuni despre partile de baza a ochiului prin lectura textului. D Harta cognitiva sau harta conceptuala (Cognitive D Metoda Jigsaw (Mozaicul). Portofoliul de grup. Conceptual map). Prezicind Tema: Ochiul ~i viizul Ia om (Manual. D Fishbowl (tehnica acvariului). 13 . B. 5. ~i 0 metoda la dorinta din sirul propus in tabelul examinat anterior. Intrebind.Palinscar). Chisinau.Metoda D Diagrama cauzelor si a efectului. particularitati. Selectati 0 tema din manualul la specialitatea Dvs. Clarificind. Actiunile profesorului Se realizeaza impartirea in 4 grupun prin numararea de la 1 la 4 Capacitatea e1evului intelectuala a Clasa cornportamentala Cunoastere Intelegere Identifica numarul Se propun rolurile participantilor prin Citesc tragere la sort (Rezumator. D Masa rotunda. 2007). prin care metodele tehnicile sint unificate pe directia sporirii caracterului activ al metodelor de inva(amiint 1. c1 VII. Stabileste legaturi cu rolul sau.60-61.

utilizeaza exemple cu lentila. Solicits implicarea elevilor in realizarea elaboreaza judecati asupra evaluarii continutului. textului ~irezumatorul evalueaza cunoasterea notiunilor noi. Notati 2 intrebari care Ie Yeti adresa colegilor ~i 2 teze pentru reflectii la problema expusa: . Aplicati pe 0 alta pagina suplimentara reprezentate de domeniul afectiv. claselor comportamentale 5. focalizarii irnagmn.6.. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . acelasi model asupra Evaluarea Etc. c. Teme de reflectii ~i dezbatere: Discutati despre problemele pedagogice ale profesorului in clasa numeroasa de elevi. Evaluati cu aproximatie timpul de pregatire. adreseaza intrebari etc. 7. Aplicarea Sinteza 7. finantele ~i conditiile necesare in elaborarea ~i realizarea mijloacelor proiectate.Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. foaia de hirtie. integrind aceste componente intr-o schema prin care puteti demonstra cultura invatarii: 6. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 4 14 . Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. Initiaza discutia participarea elevilor ~l stimuleaza Generalizeza procesul .Descrieti posibilele mijloace didactice necesare pentru realizarea metodei propuse anterior. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . obiectele din jur.

Elaborati 0 schema a problemelor esentiale ale proiectarii lectiei. con! univ. Rurac A.. Proiectarea activitatii didactice 1.Enumerati in tabelul propus actiunile (operatiile) efectuate de profesor in cadrul proiectarii lectiei. Cojocaru M. dr... .Teoria Educatiei. 2. modulul IV. . Sadovei L. Consemnati intrebarile in tabelul propus: Probleme ale proiectarii lectiei Intrebari lectiei privind proiectarea bibliografice Surse problemele vizate la Reluati intrebarile in baza lecturarii continutului modulului "Proiectarea didactica".Stabiliti relatia dintre operatiile efectuate la proiectare de profesor ~i competentele profesorului. potrivit modelului: Proiectarea activitdtii didactice individuale pentru ~ ~ ~ 0 ~i lectie va fi eficienta daca: . definitivati-le transformati-le ipoteze de dezvoltare a temei.).. Operatiile efectuate la proiectare de profesor Competentele necesare Comentarii 15 . Numiti ~i comentati competentele necesare profesorului la proiectarea lectiei. Actualizati cunostintele despre competentele profesorului (vezi Papuc L.TEMA 5 (elaborat Papuc Ludmila. suport de curs. Agentii educatieij.

can! univ. Controlul temelor pentru acasa 2. Concepeti un proiect de lectie de predare-invatare modern in cadrul disciplinei pe care dor iti sa 0 predati in activitatea profesionala. in scris.).2. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca .Analizati comparativ precizar ii.3. conform modelului grafic modern propus in Suportul de curs Teoria ~i Metodologia instruirii..Verificarea lectia precedenta 2. dr.1. ordonar ii continutului cu structura din punctul de vedere al corelatiei lectiei conform fiselor de evaluare 16 . Elaborati individual. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 5 TEMA 6 (elaborat Papuc Ludmila. prelucrarfi. Elaborarea proiectului didactic 1. 2009. 3.Moment organizatoric Argumente 2. un proiect de lectie (tema ~i clasa la alegere) din curricula disciplinarii la specialitatea la care va faceti studiile. Argumentati gestionarea timpului in dependenta Timpullminute de structura tipurilor de lectii Lectia de predare-nvatareunixta) Etapele lectiei I.3. pe foi A4. Didactica generalii. Extrageti elementele necesare din piesele curriculare (curriculum disciplinar ~i manual scolar) pentru elaborarea unui proiect didactic la 0 clasa ~i disciplina din cadrul specialitatii dvs. propuse: 2 proiecte elaborate de colegi. mentionind sursele apelate .. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup.Reactualizarea cunostintelor din lectia precedenta sau legatura cu cunostintele anterioare 4.Verificarea ~1 cunostintelor -ancora celor necesare realizarea comunicarii comunicarii temei noi 2. de stu diu.Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Descifrarea ~1 cunostintelor din studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . 2.

utilizarea fiselor). motivatia necesitatii cunostintelor. 2. instruire. replicile ~i adresarile folosite). diferentierea: comun. eficienta. consoli dare etc. Tema pentru acasii caracterul: de antrenament. Creanga" propune pentru studentii stagiari evaluarea lectiilor mixte (de predare-inviuare] pe baza schemei: 1. partial). utilizarea mijloacelor didactice. individual. evaluare reciproca. Momentulorganizatoric Cum a inceput lectia. Intrebarile profesorului (tipurile. dictionarul. Evaluarea ~i reactualizarea cunostintelor Functiile evaluarii (control. Consolidarea cunostintelor modalitati de consolidare a materiei (oral. Catedra Stiinte ale Educatiei a UPS "I.evidentierea mentionarea cailor de corectare. practice). orientarea spre insusirea temei noi). sense. grafic) varietatea formelor muncn independente (in grupun. diferentiat) mobilizarea e1evilorla activitatea practica (totala. Comunicarea cunostintelor noi predarea continutului integral/partial de catre profesor prezentarea continutului nou prin cunostintele anterioare ale elevilor. Activizarea elevilor (sunt cuprinsi toti elevii. individual greselilor ~i Evaluator Semnatura 17 . 4. 5. creator. autoevaluare. utilizarea metodelor ~i procedeelor.) Tipurile ~l formele de evaluare utilizate de profesor (individual. scris. in grup. lucru independent. munca independenta ~i diferentiata. apreciere reciproca. 3. lucrul cu manualul. Metodele ~i procedeele utilizate de profesor pentru captarea atentiei. orale. partials). Enuntarea scopului ~i a obiectivelor (au fost enuntate intr-un limbaj accesibil exprimat in termeni comportamentali). frontal.A. Comportamentul profesorului (atitudinea fata de elevi.

Masura in care evaluarea apreciaza capacitatea de a opera cu notiunile predate. Masura in care metodologia de evaluare este in concordanta cu evaluarea initiala. 27.Concordanta 7. Gradul de sistematizare 10. Numele evaluatorului 4. actiunilor 5. obiectivelor inforrnatiei inforrnatiei cu continutul (informatiilor) elevilor. definirii obiectivelor operationale. 24.bine) 2 (suf. Gradul de realizare a obiectivelor 25. 14. 12. Masura in care cunostintele evaluate sint in concordanta cu curriculum-ul disciplinar. Capacitatea a notiunilor noi. Valoarea a inforrnatiei prezentate. Diversitatea 23. propuse. 3. Calitatea subiectelor cu curiculumul disciplinar.B.) 1 (nereusit) lConcordanta 2. Calitatea materialelor elaborate pentru necesitatile mij loacelor didactice utilizate. 30. specifice ~i operationale. 16. Fisa de observare/evaluare a lectiei Punctaj: Criterii de evaluare metodologica a activitatii didactice 3 (f. strategice. Conditiile de desfasurare a evaluarii (durata. Gradul de formare a cornpetentelor V. profesorului la fiecare etapa a lectiei. 22.Cunoa~terea de a suscita ~i mentine interesul pe durata lectiei. 20. Strategii de explicare 17. puse la dispozitia din sursele scolare.Propuneti criterii de evaluare ~i elaborati proiectului didactic: individual pe baza acestora 0 fi~a de evaluare a 18 . Eficienta strategiilor elaborate pentru realizarea obiectivelor. 29. Cantitatea 8.Respectarea 4. linistea).Calitatea etapelor lectiei core1ate cu tipul lectiei. Capacitatea o. Capacitatea 19. 26. muncii individuale. conc1uziilor de indrumare fundamentale in vederea organizarii de stimulare a initiativei pentru studiul suplimentar. motivational a a continuturilor. a inforrnatiilor. Nivelul de argumenatre a teoriei prin exemple ~i aplicatii. 11. Raportul dintre caracterul informativ ~i formativ profesionale al cunostintelor. Gradul de actualitate 13. seriozitatea supravegherii. Masura in care exists coerenta ~i un plan logic al actiunilor. 9. Dorinta cadrului didactic de a se asigura ca este inteles. Relevanta practica a continutului. Formularea 18. 28. 21. a cadrului didactic. la fiecare etapa a lectiei. 15. Accesibilitatea continuturilor ~i asigurarea abordarii diferentiate a e1evilor.

Fisa de evaluare a nroiectului Criterii de evaluare 1.Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Etc. 3. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . didactic Apreciere 5. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. 2. 6. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 5 I 19 . 4. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . Simulati 0 activitate didactica pe baza proiectului didactic elaborat ~i apreciati prezentarea colegului in rolul cadrului didactic ~i proiectul didactic pe baza criteriilor de evaluare prezentate in suportul de curs. Alciituiti un inventar de greseli in elaborarea/organizarea de prevenire potrivit modelului: GRESELI activitatii didactice ~i construiti solutii SOLUTII DE PREVENIRE 5. 4.

si micro structurale 8. orar scolar. Interpretati nivelurile de proiectare: plan calendaristic. metode. Propuneti sarcini didactice pentru 0 tema si faceti distinctie de formula obiectivelor. Comparati paradigmele scolii traditionale si moderne 2. sistem de invatamint. Evaluati calitatea activitatii didactice in baza criteriilor metodologice 8. psihomotor si cognitiv. Descrieti problemele si etapele proiectarii didactice 15. Elaborati obiective operationale pentru 0 tema din curiculumul disciplinar 2. Argumentati implicatiile psihopedagogice ale notarii obiective/subiective/autoevaluarii si caracterizati categoriile de examinatori 13. in perechi. Descrieti piesele curriculare: plan de invatamint. Evaluati calitatea proiectului didactic 9. strategie didactica. proces de invatamint 2.competenta de comunicare relationala. Descrieti continutul procesului de invatamint: caracteristici. de capacitati si de cunostinte ) 7. functii si surse de selectare. sistem de lectii. Demonstrati cum ati putea asigura caracterul activ al instruirii 13. I) Cunoastere 1. mijloace de invatamint si mod de organizarea procesului de invatamint 4. implicatii psihopedagogice ale comunicarii 7. sistem de educatie. 11. metodologie. Argumentati aplicarea principiilor didactice in diverse situatii pedagogice 15. modele inovatoare de orgamzare 9. Distingeti finalitatile macro. feedback. Diferentiati metodele clasice si moderne de invatamint Integrare 1.evaluare 11. tehnici) pentru obiective de atitudini. Proiectati pasii metodei expunere-dezbatere (varianta discutia-panel) in baza unei teme de studiu 3. programa/curriculum disciplinar. Elaborati fise/exercitii pentru lucrul in echipa. 5. 9. Recomandati strategia didactica a unei lectii (tema din curriculumul disciplinar) 6. metoda de invatamint. Descrieti principiile didactice 6. Anticipati consecintele activitatii didactice neproiectate. Propuneti strategii de evaluare (forme. 5. Interpretati avantajele. Elaborati continut esentializat pentru 0 tema si demonstrati corespondenta cu obiective. limitele si posibilitatile de optimizare a principalelor metode de invatamint. Definiti si analizati conceptele: didactica. Extindeti modelul de prezentare grafica a proiectului didactic pentru invatamintul modern 12. manual. Interpretati structura. Demonstrati corelatia nivel-treapta-ciclu-tipuri ale institutiei de invatamint 6. 8. 10. Aplicare 1. principiile si tendintele de modernizare a sistemului de invatamint 3. Generalizati privind modernizarea invatamintului superior din Republica Moldova in contextul Procesului de la Bologna. Expuneti-va opinia privind reforma curriculara din Moldova 14. conditii de eficientizare. Transpuneti didactic un continut din curriculumul disciplinar la 0 tema. Comparati modelul de proiectare traditionala si curriculara 10. proiectul unei lectii si unei secvente de lectii. individual. progedeu didactic. Demonstrati in baza proiectului elaborat corespondenta obiective-continut-strategii didactice . 20 . Descrieti dimensiunile si caracteristicile procesului de invatamint. Clasificati tipuri/variante de lectii si structura acestora 5. Determinati problematica didacticii generale 4. Evaluati conduita didactica a profesorului in cadrul procesului de invatamint 10. 13. tehnologie didactica. Demonstrati corespondenta competenta de comunicare didactica . Demonstrati necesitatea elaborarii proiectului didactic desfasurat 14. proiect trimestrial si pe capitole. Abordati aspecte teoretice si metodologice ale comunicarii didactice: bariere. Definiti evaluarea (de sistem si de proces) si descrieti tipurile de evaluare 12. 15. Stabiliti legaturi intre conceptele: tehnologii educationale. Propuneti diferite tipuri de intrebari pentru discutie-dezbatere 4. 7. 14. Demonstrati raportul predare/invatare/evaluare in cadrul procesului de invatamint 3.Subiectele pentru exam en de curs la disciplina Teoria generala a instruirii (a. Selectati din experienta scolara situatii didactice cu caracter informativ si formativ 12. Propuneti verbe operationale pentru domeniile afectiv. Interpretati taxonomiile metodelor de invatamint 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->