P. 1
Sadovei, Larisa - Teoria Si Metodol. Instruirii

Sadovei, Larisa - Teoria Si Metodol. Instruirii

|Views: 961|Likes:
Published by delia71

More info:

Published by: delia71 on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

Sadovei Larisa Papuc Ludmila Cojocaru Maia

TEORIA §i METODOLOGIA INSTRUIRII. '" DIDACTICA GENERALA

SARCINI DIDACTICE PENTRU SEMINARII

Chisinau 2009

Argument
"... a instrui eficient inseamna a proiecta, a organiza, a dirija si a evalua functii ce asigura exercitarea rolurilor cadrului didactic in procesul de invatamint" loan Cerghit

Caietul de sarcini didactice este destin at profesorilor si studentilor cu scopul de a proiecta-organiza-evalua eficient seminariile la cursul universitar "Teoria si metodologia instruirii. Didactica generala''. Dezvoltind la nivel praxiologic partea teoretica din suport, autorii pledeaza pentru un invatamint universitar, centrat pe eforturile de autoformare profesionala a studentilor. Sarcinile propuse comporta un caracter aplicativ, sprijinind studentii in dezvoltarea competentelor psihopedagogice. Sistemul de aplicatii, exercitii, dezbateri, reflectii, analize, probleme, intrebari, comentarii, sugestii vor as 19Ura functionalitatea continuturilor propuse in suportul de curs. Autorii

CUPRINS
1

2
3

5
9

4 5 Tema 6

. . 16

Aprobat pentru editare de Senatul Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. Recornandata la sedinta catedrei din 26 ianuarie, 2009, proces-verbal nr.I. Teoria ~i metodologia instruirii. Didactica generala. Sarcini didactice pentru seminarii / Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau; Larisa Sadovei, Ludmila Papuc, Maia Cojocaru, - Ch.: S.n., 2009 (Tipogr.UPS "I. Creanga" RM" - 19 pag. 200 ex. ISBN 978 - 9975 - 46 - 029 - 3 378 (076.5) S 66 378 (076.5) © Sadovei Larisa, Papuc Ludmila, Cojocaru Maia

2

Aprecieri critice.TEMA 1 (elaborat Cojocaru Maia. con! univ. Demonstratii. dr. Formare de capacitati ~i atitudini. Subliniati cuvintele de legaturii dintre idei.) Analiza procesului de invatamint 1. a) Demonstrati ca teo ria instruirii este 0 ~tiinta pedagogica fundamentals: Obiectul de studiu Caracteristici ale procesului de invatamint. Organizare eficienta a grupului de elevi. Activitate multidirectionala. Elaborare de strategii didactice. b) Realizati un comentariu stiintific din demonstratiile efectuate sub forma unui eseu structurat. Instruire prin actiune. Transmiterea cunostintelor. Analize ~i comentarii. Antrenarea elevilor in cautari ~i descoperiri personale. urmarind logica expunerii. exercitii. Evidentaeforturilorde invatarea elevilor. . 3 .. invatati! Teoria procesului de invatamint (vezi suport. 2. . aplicatii. ce nu va depasi 100 de cuvinte ~i se va incadra in spatiul rezervat. modul I) pentru a completa tabelul Problemele cadrului didactic in activitatea de predare/invatare/evaluare Predarea constituie: Probleme: » » » » » » » » » » » » Dezvoltareamotivatieipentru invatare.

4 .. ./ Constientizarea potentialului individual. . aplicare. . ./ Capacitati de transfer../ Formarea motivatiei intrinseci./ Pronosticarea disponibilitatilor.../ Controlul cunostintelor./ Masurarea rezultatelor invatarii.. Evaluarea constituie: .... ./ Formarea conceptiei necesare integrarii profesionale./ Achizitie de cunostinte./ Interiorizarea experientelor privind rolurile sociale./ Diagnosticarea cauzelor insuccesului scolar../ Dezvoltarea capacitatilor actionale ~i relationale../ Orientarea profesionala... ./ Asimilare de strategii cognitive. .. Probleme: ./ Aplicarea diferitor tehnici de apreciere./ Autoformare de capacitati. . .../ Elaborarea traseului de ascensiune individuala.../ Schimbare produsa in comportamentul elevului./ Constatarea formative.. capacitatilor. . . ../ Informare formare. ./ Ameliorarea rezultatelor invatarii. eficientei influentelor asupra stadiului de Probleme: .. . dezvoltare a informatiei./ Reglarea procesului de predare. ... . . . .. atitudini. .Invatarea constituie: ./ Constientizarea valorilor profesionale./ Apreciere ~i notare. atitudinilor.

cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 1. Estimati timpul de studiu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. . . Descrieti situatii de instruire prin care demonstrati suportul de curs. . 5 . Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca 5. 5. con! univ. Cititi suportul de curs la tern a Comunicarea didacticii bazaui pe culturii.3. Dezvoltarea competentelor de comunicare didactica emotionala • Prezentati sursele consultate privind problematica comunicarii didactice emotionale (vezi literatura recomandata in suportul de curs).. TEMA 2 (elaborat Cojocaru Maia. dr. Documentare pe INTERNET 6. Definiti termenii pedagogici: Didactica generala metodica procesul de invatamint principiile didactice . Discutii/consultatii in grup. Realizarea sarcinilor 7. L Lucrul in echipii (scrieti numele colegilor de echipa): . cum se aplica principiile didactice descrise in 4.). emotionala ~i scrieti 3 argumente privind necesitatea dezvoltarii culturii emotionale a cadrelor didactice pentru comunicarea eficienta cu elevii . Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs 13.

: Detineti Alegerea va apartine" (Christiane Northrup} comunicarea didactica.Hartile conceptuale" ~i schemele propuse pentru realizarea de grafice.) competenta de comunicare didactica cultura emotionala 3. autori: Vl. Discutati despre rolul disciplinei emotion ale in Nota: Prin disciplina emotionala se propriile emotii §i sentimente pentru didactica. Comenuui maximele: . 6 .Paslaru. L.2.Caracteriuui profilul psihologic al cadrului didactic cu nivel inalt de cultura emotionala . . intelege capacitatea de a autoregla/ordona/disciplina a le exprima inteligent prin competenta de comunicare puterea de a va umple viata de bucurie sau stres.Papuc etal. din Ghidul metodologic Constructie §i dezvoltare curriculara. interioara. Amintiti-vii ~i relatati doua situatii scolare in care profesorii au exprimat nivel scazut de cultura emotionala in comunicarea didactica . 54-61. A. Notati ~i analizati problemele emotionale ale profesorului in comunicarea didactica. 6. 5. p. Alciituiti harti conceptuale prin care definiti conceptele de bad (Studiati conceptul .Emotiile sunt calauza dvs. La fiecare problema indicati impactul asupra elevilor .

ortoepice. canalizarea emotiilor/sentimentelor spre atingerea scopului comuncarii. persuadarea afectiva.Disciplina emotionala va permite sa stdpiniti energia emotiilor. trupului. emotiilor §i spiritului pentru a alege felul in care ne simtim. demonstratia. • in plan retoric: corectitudine lingvistica. . diversificarea lexicala. Ascultind discursurile. sa va bucurati de un nou stil de viaui profesionala in care rezervele de energie se refac in mod natural. emotional in comunicare: grupati-va in perechi ~i elaborati pe foaie A4 Lista caracteristicilor afective ale colegei exprimate in comunicare. provocarea/mentinerea interesului. evitind oboseala §i epuizarea emotionala'' (Charles C. ilustrarea. paraJrazarea. reformularea. dinamizarea schimburilor energetice. expresivitatea stilisticd. Atasati caracteristicile exprimate. generarea situatiilor educative. Pregiititi ~i prezentati la seminar un discurs didactic de 3 min. ascultare activa.. . stimulare/declansare. sensibilizarea audientei. pe tema libera. 7 .Profesorii ar trebui sa-si monitorizeze propria stare emotionala §i a elevilor spre comunicare didactica constructiva" (Edward Vela} . definirea conceptelor. exemplificarea. corporalitate ~itinuta estetica adecvata contextului educational. este ca §i cum am veghea la cresterea aripilor noastre interioare " . repetitia. convergenta limbajelor. gestionarea relatiilor interpersonale. mentinerea/ amplificarea interactiunii. argumentarea rauonala. 7. Manz) . Apreciati profilul dvs.Inonverbalii. apoi schimbati-va partenerul de grup pentru a acumula cit mai multe determinative. respectarea normelor gramaticale. evaluati pe foaie A4 nivelul de dezvoltare a competentei de comunicare didactica emotionala a colegei/colegului in baza criteriilor propuse: Criterii de evaluare a competentei de comunicare didacticii emotionalii l. ameliorarea stilului. 8. 2. disponibilizarepentru dialog.Prezenta fizica. culturalizarea para.Calitatea competentei de comunicare didactica emotionala: • in plan cognitiv: limbaj accentuat terminologic. • in plan motivational: dorinta de comunicare. flexibilitatea deontica. expunerea. optiuni valorice . prevenirea conflictelor. transmiterea continuturilor afective . calitatea vocabularului. • in plan conversational: echilibru emotional. "A invata sa combinam fortele mintii.descrierea I caracterizarea. abordarea empatica.

rezistenta afectiva la eforturi emotionale. Constiinta ~i increderea in sine (prezenta intelectualCtlIQ. 9. 6. obiective. constructivism. amplificat) .• transpunere didactidi: asigurarea repertoriului comun. management emotional eficient. autorealizare. empatizare). 5. armonizarea limbajelor verbal/paraverbal/nonverbal. constiinciozitate. stil vertical riguros al sinelui) . . cu colegii TOTAL timp stu diu individual TEMA 2. stabilitate emotionala. inovare. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . capacitatea de a respecta §i a se ajusta la normele de conduita afectiva a grupului. controlul stresului §i regularizarea torentului de emotii. capacitatea de a acoperi trebuintele afective. 7. sporadic. coerenta. strategii de transmitere. logica. exprimarea stilului individual. 8. carisma. . 8 . Competente emotionale: functionalitatea cognitiv-afectivd. prevenirea/eliminarea barierelor. reprimarea impulsurilor de conflict. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. • Retroactiunea comunidirii didactice: gradul de feed-bach: continuu. toleranta comunicativa. independenta. fericire. asertivitate. adaptabilitate (promtitudine in rezolvarea problemelor . flexibilitate. Autoreglarea emotionala ~i maturitate psihica: sensibilitate §i reactivitate emotionala. Orientarea emotionala a personalitatii ( orientare prosociala. reducerea distantei. sincronizarea comportamentelor afectiv §i cognitiv. disponibilitate de exprimare a emotiilor optimism pedagogic.constientizarea propriilor emotii. permanentizarea starii de bine.Estimati timpul de stu diu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. amplificarea maiestriei §i tactului pedagogic. acceptare §i consideratie de sine. Caracteristici structurale ale comunicarii: plan. caracter stiintifi . Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs 3. 3. 4. Dispozitia generala: satisfactie.

..tehnologie l.... 9 .. . ... con! univ....).........Elaborati obiective operationale pentru domeniile cognitiv.........Elaborati un obiectiv general al lectiei: . Evidentiati pasii de operationalizare a obiectivelor elaborate cu ajutorul algoritmilor procedurii lui Mager...................... 3..Completati graficul elementelor fundamentale ale tehnologiei didactice prin operationalizarea fiedirui concept (consultati suportul de curs): 4. dr..continuturi ..........TEMA 3 (elaborat Sadovei Larisa.... psihomotor ~i afectiv conform mnemotehnicii ACCM propuse in Suportul de curs..... "metode euristice".............. Suplimentar: Consultati Demersul metodic de operationalizare a obiectivelor propus de Dorina Salavastru in manualul de Psihopedagogie (p..........Identificati in sursele bibliografice etimologia conceptelor: "metode expozitive" propuse pentru studiul modulului "Tehnologia didactics" .. ... argumentind optiunea in scris.109) ~i elaborati aceleasi obiective conform Demersului dat pe 0 foaie A Observati diferentele ~i aderati la unul din Modele............ Realizarea corelatiei obiective . . Cognitiv Psihomotor Afectiv .... ... explicati particularitatile de elaborare a obiectivelor generale: 2.

Bruner 6. A instrui pe cineva intr-o disciplina nu inseamna a-I face sa inmagazineze in minte asemenea rezultate. 2. Pun accentul pe predare. Sunt centrate pe activitatea profesorului (promoveaza un "invatamant magistral"). 5. 6. ci a-i invafa sa participe la procesul care face posibila crearea de cuno§tinfe. METODELE MODERNE Au 0 orientare intelectualista. Jerome S. Pun accentul pe insusirea materiei. Elevul este privit mai mult ca obiect al instruirii. 3. 5. 4. le-a fertilizat nelini§tea. Acorda prioritate instructiei. le-a dezvoltat forfele pentru a-i face sa mearga singuri pe drumurile lor" Gaston Berger ~----------------------------~~ 2. 10 ."dialog socratic" .Extrageti din fragmentele reproduse a autorilor citati metodele surprinse conform unui criteriu de clasificare corespunzator: 1." Cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repeta lecfiile dupa el.Completati contradictiile metodelor moderne: exprimate de metodele clasice in vederea evidentierii carateristicilor METODELE CLASICE 1. . ci acei carora elle-a trezit entuziasmul.conversatie catehetica" .

aplicind regulile mentionate: 8. 16. autocratice intre profesor ~i elev. Impun 0 conducere rigida a instructiei. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . 15. Sunt centrate pe cuvant. 17. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . Confers profesorului calitatea mai mult a unui purtator ~itransmitator de cunostinte. Au putin caracter aplicativ. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. bazate pe memorie ~i reproducere. Impun un control formal. prezinta stiinta ca suma de cunostinte finite. Se mentin relatii rigide.Disciplina invatarii este impusa prin constrangere 7. I8. de fuca ~ide constrangere. orientate spre aspectul formal al realitati 11. 0 10. Sunt orientate spre produs. sunt dominant comunicative. 14. verbale ~i livresti 8. 13. Promoveaza cornpetitia.Estimati timpul de stu diu individual rezervat actitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Sunt abstracte. 9. 12. Se bazeaza pe 0 motivatie exterioara (extrinseca) cu e1ementede reprimare. cu colegii TOTAL timp stu diu individual TEMA 3 11 . Elaborati un set de reguli pentru prezentarea eficienta a mijloacelor ~i simulati demonstrarea acestora (in cadrul seminariilor in fat a colegilor). Sunt receptive ~i pasive.7.

Analizati avantajele si dezavantajele instruirii frontale/in grup/individua Instruirea frontala AVANTAJE Instruirea in grup : Instruirea individuala LIMITE 2. Jinga loan. 12 . dupa ce criterii Ie Yeti distribui ~i cum Yeti asigura feedback-ul diferentiat? Tema: Fi~a 1.).Mentionati distinctii dintre obiectiv Pedagogie. 3. Sarcina didactica . dr. Criteriul de distribuire (principiul): Sarcina didactica . obiectivelor): didactic Modulul ~i sarcina didactica (Consultati manualul de Finalitatile educatiei. Istrate Elena. In ce moment al lectiei Ie Yeti propune aceste fise elevilor.. tema Operationalizarea . Criteriul de distribuire (principiul): Obiectiv operational: Fi~a 2. Sarcina didactica . Alegeti 0 tema pe care 0 predati la disciplina dvs. ~i concepeti fise de exercitii care pot fi propuse elevilor in mod diferentiat. can! univ. Elaborarea strategiilor didactice 1. Criteriul de distribuire (principiul): Fi~a 3.TEMA 4 (elaborat Sadovei Larisa.

Palinscar). D Interviul de grup. Metode de cercetare in grup: D D D Tema sau proiectul de cercetare in grup. p. D Harta cognitiva sau harta conceptuala (Cognitive D Metoda Jigsaw (Mozaicul). D Metoda Frisco. D Cartonasele luminoase. . Identifica notiuni despre partile de baza a ochiului prin lectura textului. D STAD (Student Teams Achievement Division) D Lanturile cognitive. c1 VII. deduc. 3. turnirurilor intre echipe. D Tehnica 6/3/5. D Invatarea dramatizata. Chisinau. D Metoda schimbarii perechii (Share-Pair Circles). D Tehnica focus grup. Selectati 0 tema din manualul la specialitatea Dvs. Metoda invatarii pe grupe mici. D Metoda R. autori Nina Bernaz-Sicorschi. D Fishbone maps (scheletul de peste). Examinati clasificarea prezentata de Crenguta Oprea-Lacramioara. D Fishbowl (tehnica acvariului). D Multi-voting. 13 . Conceptual map). D Incidentul critic.Webs). Demonstrati pe 0 alta pagina suplimentara corespondenta dintre operatiile realizate ~i clasele comportamentale delimitate de Bloom pentru activitatea de predare a temei prin metoda dvs. Experimentul pe echipe.Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativitatii: D Brainstorming. D Metoda Delphi. 2007). clasifica. specifice rolului argumente. Metode de fixare si sistematizare a cunostintelor Metoda predarii/invatarii reciproce (Reciprocal si de verificare: teaching . D Tehnica florii de nufar (Lotus Blossom Technique).4. Metode de predare-invatare D ~i interactiva in grup: 2. ~i 0 metoda la dorinta din sirul propus in tabelul examinat anterior. D Controversa creativa. A. intrebari Disting. prevad intrebarile asupra textului etc. 2. D Citirea cuprinzatoare. D Buzz-groups. Portofoliul de grup.Metoda D Diagrama cauzelor si a efectului. Model: Metoda Predariilinvatarii reciproce: Rezumind. map. D Studiul de caz. Intrebind. D Matricele. D Patru colturi (Four comers). prin care metodele tehnicile sint unificate pe directia sporirii caracterului activ al metodelor de inva(amiint 1. analizeaza. 3. Prezicind Tema: Ochiul ~i viizul Ia om (Manual. Cunoasterea Intelegerea Aplicarea Analiza 4. D Explozia stelara D Metoda Palariilor ganditoare D Caruselul. D Cascada (Cascade). D Masa rotunda.AJ. Stabileste legaturi cu rolul sau. Clarificind.Prezicator) Se distribuie partile textului din manual ~i in asa fel sa fie cuprins tot textul cite o parte la grup. Consultati surse pedagogice privind descrierea metodei ~i descrieti pasii de realizare a acesteia conform modelului de mai jos. Clarificator. B. D Metoda piramidei. 4. 5. D TGT (Teams/Games/Tournaments) . D Panza de paianjan ( Spider map . D Phillips 6/6. Actiunile profesorului Se realizeaza impartirea in 4 grupun prin numararea de la 1 la 4 Capacitatea e1evului intelectuala a Clasa cornportamentala Cunoastere Intelegere Identifica numarul Se propun rolurile participantilor prin Citesc tragere la sort (Rezumator. D Sinectica. Violeta Copil. Pa~ii 1. Propune sa elaboreze enunturi. particularitati. Biologie. Gheorghe Rudie. Intrebator.60-61.

Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . 7. Aplicati pe 0 alta pagina suplimentara reprezentate de domeniul afectiv. Notati 2 intrebari care Ie Yeti adresa colegilor ~i 2 teze pentru reflectii la problema expusa: . Teme de reflectii ~i dezbatere: Discutati despre problemele pedagogice ale profesorului in clasa numeroasa de elevi. foaia de hirtie.. textului ~irezumatorul evalueaza cunoasterea notiunilor noi.6. utilizeaza exemple cu lentila. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 4 14 . adreseaza intrebari etc. Initiaza discutia participarea elevilor ~l stimuleaza Generalizeza procesul . Evaluati cu aproximatie timpul de pregatire. c. Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . Solicits implicarea elevilor in realizarea elaboreaza judecati asupra evaluarii continutului. focalizarii irnagmn.Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. finantele ~i conditiile necesare in elaborarea ~i realizarea mijloacelor proiectate. obiectele din jur. Aplicarea Sinteza 7. claselor comportamentale 5. integrind aceste componente intr-o schema prin care puteti demonstra cultura invatarii: 6. acelasi model asupra Evaluarea Etc.Descrieti posibilele mijloace didactice necesare pentru realizarea metodei propuse anterior.

Enumerati in tabelul propus actiunile (operatiile) efectuate de profesor in cadrul proiectarii lectiei. Actualizati cunostintele despre competentele profesorului (vezi Papuc L.Stabiliti relatia dintre operatiile efectuate la proiectare de profesor ~i competentele profesorului. Sadovei L.TEMA 5 (elaborat Papuc Ludmila. Numiti ~i comentati competentele necesare profesorului la proiectarea lectiei.. . modulul IV. Rurac A.). con! univ. potrivit modelului: Proiectarea activitdtii didactice individuale pentru ~ ~ ~ 0 ~i lectie va fi eficienta daca: . 2. Elaborati 0 schema a problemelor esentiale ale proiectarii lectiei.. dr. definitivati-le transformati-le ipoteze de dezvoltare a temei. Cojocaru M. Proiectarea activitatii didactice 1. suport de curs. Agentii educatieij. Operatiile efectuate la proiectare de profesor Competentele necesare Comentarii 15 ... .Teoria Educatiei. Consemnati intrebarile in tabelul propus: Probleme ale proiectarii lectiei Intrebari lectiei privind proiectarea bibliografice Surse problemele vizate la Reluati intrebarile in baza lecturarii continutului modulului "Proiectarea didactica".

Concepeti un proiect de lectie de predare-invatare modern in cadrul disciplinei pe care dor iti sa 0 predati in activitatea profesionala. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 5 TEMA 6 (elaborat Papuc Ludmila. 3. Descifrarea ~1 cunostintelor din studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . Elaborati individual.Analizati comparativ precizar ii. de stu diu. propuse: 2 proiecte elaborate de colegi. can! univ.3.Verificarea lectia precedenta 2.Moment organizatoric Argumente 2. 2009. Didactica generalii.Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1.1. Argumentati gestionarea timpului in dependenta Timpullminute de structura tipurilor de lectii Lectia de predare-nvatareunixta) Etapele lectiei I. mentionind sursele apelate . prelucrarfi.Verificarea ~1 cunostintelor -ancora celor necesare realizarea comunicarii comunicarii temei noi 2. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca . in scris..). 2. Extrageti elementele necesare din piesele curriculare (curriculum disciplinar ~i manual scolar) pentru elaborarea unui proiect didactic la 0 clasa ~i disciplina din cadrul specialitatii dvs. Controlul temelor pentru acasa 2. un proiect de lectie (tema ~i clasa la alegere) din curricula disciplinarii la specialitatea la care va faceti studiile.2. ordonar ii continutului cu structura din punctul de vedere al corelatiei lectiei conform fiselor de evaluare 16 . pe foi A4.Reactualizarea cunostintelor din lectia precedenta sau legatura cu cunostintele anterioare 4.. dr. Elaborarea proiectului didactic 1. conform modelului grafic modern propus in Suportul de curs Teoria ~i Metodologia instruirii.3.

autoevaluare. sense. individual greselilor ~i Evaluator Semnatura 17 . Comportamentul profesorului (atitudinea fata de elevi. munca independenta ~i diferentiata. 4. diferentierea: comun. Activizarea elevilor (sunt cuprinsi toti elevii. Catedra Stiinte ale Educatiei a UPS "I. Creanga" propune pentru studentii stagiari evaluarea lectiilor mixte (de predare-inviuare] pe baza schemei: 1. lucru independent. dictionarul. practice). Evaluarea ~i reactualizarea cunostintelor Functiile evaluarii (control. partial). motivatia necesitatii cunostintelor. Tema pentru acasii caracterul: de antrenament. individual. instruire. orale.A. Comunicarea cunostintelor noi predarea continutului integral/partial de catre profesor prezentarea continutului nou prin cunostintele anterioare ale elevilor. Metodele ~i procedeele utilizate de profesor pentru captarea atentiei. grafic) varietatea formelor muncn independente (in grupun. creator. Intrebarile profesorului (tipurile. frontal. eficienta.evidentierea mentionarea cailor de corectare. diferentiat) mobilizarea e1evilorla activitatea practica (totala. apreciere reciproca. orientarea spre insusirea temei noi). Momentulorganizatoric Cum a inceput lectia. consoli dare etc. in grup. Enuntarea scopului ~i a obiectivelor (au fost enuntate intr-un limbaj accesibil exprimat in termeni comportamentali). 3. scris. lucrul cu manualul. replicile ~i adresarile folosite). utilizarea mijloacelor didactice. Consolidarea cunostintelor modalitati de consolidare a materiei (oral. utilizarea fiselor). 5. evaluare reciproca. partials). utilizarea metodelor ~i procedeelor. 2.) Tipurile ~l formele de evaluare utilizate de profesor (individual.

Raportul dintre caracterul informativ ~i formativ profesionale al cunostintelor. Conditiile de desfasurare a evaluarii (durata. 30. Masura in care evaluarea apreciaza capacitatea de a opera cu notiunile predate. 22. 9. seriozitatea supravegherii.Respectarea 4. Nivelul de argumenatre a teoriei prin exemple ~i aplicatii. a inforrnatiilor. actiunilor 5. Diversitatea 23. specifice ~i operationale. Masura in care cunostintele evaluate sint in concordanta cu curriculum-ul disciplinar. Calitatea materialelor elaborate pentru necesitatile mij loacelor didactice utilizate. Relevanta practica a continutului. puse la dispozitia din sursele scolare. conc1uziilor de indrumare fundamentale in vederea organizarii de stimulare a initiativei pentru studiul suplimentar. Gradul de actualitate 13. 29. 27. Masura in care exists coerenta ~i un plan logic al actiunilor. Calitatea subiectelor cu curiculumul disciplinar. Gradul de sistematizare 10.B. 14. 15. Capacitatea 19. Dorinta cadrului didactic de a se asigura ca este inteles. 28. Numele evaluatorului 4. Cantitatea 8. 24. Strategii de explicare 17. profesorului la fiecare etapa a lectiei. 12. Capacitatea a notiunilor noi.bine) 2 (suf. Valoarea a inforrnatiei prezentate. Capacitatea o. Formularea 18. linistea). la fiecare etapa a lectiei. definirii obiectivelor operationale. Fisa de observare/evaluare a lectiei Punctaj: Criterii de evaluare metodologica a activitatii didactice 3 (f.Concordanta 7. muncii individuale. Gradul de formare a cornpetentelor V. propuse. 11. 26. Masura in care metodologia de evaluare este in concordanta cu evaluarea initiala. 3. motivational a a continuturilor. strategice. Gradul de realizare a obiectivelor 25. Eficienta strategiilor elaborate pentru realizarea obiectivelor. 16. obiectivelor inforrnatiei inforrnatiei cu continutul (informatiilor) elevilor.Calitatea etapelor lectiei core1ate cu tipul lectiei.Propuneti criterii de evaluare ~i elaborati proiectului didactic: individual pe baza acestora 0 fi~a de evaluare a 18 . Accesibilitatea continuturilor ~i asigurarea abordarii diferentiate a e1evilor. 21. 20.) 1 (nereusit) lConcordanta 2. a cadrului didactic.Cunoa~terea de a suscita ~i mentine interesul pe durata lectiei.

Descifrarea ~i studiul notitelor de curs Studiu pe baza suportului de curs . Alciituiti un inventar de greseli in elaborarea/organizarea de prevenire potrivit modelului: GRESELI activitatii didactice ~i construiti solutii SOLUTII DE PREVENIRE 5.Estimati timpul de stu diu individual rezervat activitatii pregiitirii subiectelor de seminar (minute): 1. Documentare pe INTERNET Realizarea sarcinilor Discutii/consultatii in grup. cu colegii TOTAL timp stu diu individual Tema 5 I 19 . Etc. 6. 2. 4.Fisa de evaluare a nroiectului Criterii de evaluare 1. 3. didactic Apreciere 5. Simulati 0 activitate didactica pe baza proiectului didactic elaborat ~i apreciati prezentarea colegului in rolul cadrului didactic ~i proiectul didactic pe baza criteriilor de evaluare prezentate in suportul de curs. 4. Studiul bibliografiei minimale indicate Documentare suplimentara in biblioteca .

Evaluati conduita didactica a profesorului in cadrul procesului de invatamint 10. conditii de eficientizare. proiect trimestrial si pe capitole. Definiti si analizati conceptele: didactica. Descrieti continutul procesului de invatamint: caracteristici. Propuneti verbe operationale pentru domeniile afectiv. implicatii psihopedagogice ale comunicarii 7. Proiectati pasii metodei expunere-dezbatere (varianta discutia-panel) in baza unei teme de studiu 3. Definiti evaluarea (de sistem si de proces) si descrieti tipurile de evaluare 12. Interpretati nivelurile de proiectare: plan calendaristic. Transpuneti didactic un continut din curriculumul disciplinar la 0 tema. Elaborati fise/exercitii pentru lucrul in echipa. Demonstrati in baza proiectului elaborat corespondenta obiective-continut-strategii didactice . Descrieti problemele si etapele proiectarii didactice 15.competenta de comunicare relationala.Subiectele pentru exam en de curs la disciplina Teoria generala a instruirii (a. Descrieti principiile didactice 6. Determinati problematica didacticii generale 4. metodologie. limitele si posibilitatile de optimizare a principalelor metode de invatamint. sistem de invatamint. mijloace de invatamint si mod de organizarea procesului de invatamint 4. Demonstrati necesitatea elaborarii proiectului didactic desfasurat 14. de capacitati si de cunostinte ) 7. programa/curriculum disciplinar. 7. Evaluati calitatea activitatii didactice in baza criteriilor metodologice 8. functii si surse de selectare. metoda de invatamint. 9. I) Cunoastere 1. strategie didactica. Stabiliti legaturi intre conceptele: tehnologii educationale. 11. individual. Extindeti modelul de prezentare grafica a proiectului didactic pentru invatamintul modern 12. Propuneti strategii de evaluare (forme. Propuneti sarcini didactice pentru 0 tema si faceti distinctie de formula obiectivelor. Recomandati strategia didactica a unei lectii (tema din curriculumul disciplinar) 6. 20 . proiectul unei lectii si unei secvente de lectii. Interpretati structura. feedback. Descrieti piesele curriculare: plan de invatamint. metode.evaluare 11. proces de invatamint 2.si micro structurale 8. progedeu didactic. Anticipati consecintele activitatii didactice neproiectate. 13. Propuneti diferite tipuri de intrebari pentru discutie-dezbatere 4. Interpretati avantajele. manual. sistem de educatie. Abordati aspecte teoretice si metodologice ale comunicarii didactice: bariere. Generalizati privind modernizarea invatamintului superior din Republica Moldova in contextul Procesului de la Bologna. in perechi. Demonstrati corespondenta competenta de comunicare didactica . modele inovatoare de orgamzare 9. orar scolar. 14. Demonstrati raportul predare/invatare/evaluare in cadrul procesului de invatamint 3. Diferentiati metodele clasice si moderne de invatamint Integrare 1. Clasificati tipuri/variante de lectii si structura acestora 5. Interpretati taxonomiile metodelor de invatamint 11. Distingeti finalitatile macro. principiile si tendintele de modernizare a sistemului de invatamint 3. Demonstrati corelatia nivel-treapta-ciclu-tipuri ale institutiei de invatamint 6. Elaborati continut esentializat pentru 0 tema si demonstrati corespondenta cu obiective. Argumentati implicatiile psihopedagogice ale notarii obiective/subiective/autoevaluarii si caracterizati categoriile de examinatori 13. Argumentati aplicarea principiilor didactice in diverse situatii pedagogice 15. sistem de lectii. Descrieti dimensiunile si caracteristicile procesului de invatamint. Selectati din experienta scolara situatii didactice cu caracter informativ si formativ 12. 10. Evaluati calitatea proiectului didactic 9. 15. tehnici) pentru obiective de atitudini. tehnologie didactica. psihomotor si cognitiv. Aplicare 1. Comparati paradigmele scolii traditionale si moderne 2. Elaborati obiective operationale pentru 0 tema din curiculumul disciplinar 2. Demonstrati cum ati putea asigura caracterul activ al instruirii 13. Expuneti-va opinia privind reforma curriculara din Moldova 14. 8. 5. Comparati modelul de proiectare traditionala si curriculara 10. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->