Sunteți pe pagina 1din 1

INFIINTARE FIRMA DE TIP SRL

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) constituie operatiunea prin care una sau mai multe persoane - asociatii - decid sa puna in comun anumite bunuri pentru a obtine si a imparti profitul rezultat in urma exercitarii activitatii. Infiintarea unui firmeS RL se efectueaza in baza actului constitutiv si are ca efect nasterea unei persoane juridice noi cu drepturi si obligatii proprii. Numarul asociatilor unui SRL nu poate fi mai mare de 50, iar o persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Asociatii intr-o societate cu raspundere limitata raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

acte de identitate asociati si administratori actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice actul de proprietate al sediului in care va functiona societatea actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociai la capitalul social actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise i varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla i imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate specimenele de semnatura ale reprezentanilor societaii certificatele de cazier fiscal (se obtin de la registrul comertului) pentru asociaii sau reprezentanii legali ai societaii comerciale, care au domiciliul/reedina/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate i sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaraia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, i, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public

ACTE NECESARE PENTRU INFIINTARE FIRMA

Detalii complete la www.infiintaresrl.3x.ro