Sunteți pe pagina 1din 2

Cântec de Crăciun

¿ $ $
Andantino Gheorghe Budiş

¡ ¡ ¡ 6 Vp V V V V V V
f 8 V € V V V V V V
€ € € €
1. Din an în an so sesc me reu la geam cu Moş A
2. E săr bă toa re şi e joc în ca sa ta a
¡ 6 Vp $ $ $ $ $
¡
f ¡8 V V V V V V V
€ € V V V V V V
1. Din an în an so sesc me reu la geam cu Moş A
2. E săr bă toa re şi e joc în ca sa ta a
¡   
f ¡ ¡ 86 Ò
8 ¡¡ 6 Ò   
8

Ö ¡8
¿4 ¡ $ f V V V $ p $ $
f ¡ ¡ Vú V Ò V V V V
cresc.
V € V V V V V V
€ € €
jun, E ger cum plit, e dru mul greu, da-i o bi cei stră
cum, Dar sunt bor de ie fă ră foc şi mâi ne-i Moş A
f$ $
¡¡ $ V $ $ $
p
V Ò V€ V V ŠV
cresc.
f ¡ Vú V V V V V V V V V
€
jun, E ger cum plit, e dru mul greu, da-i o bi cei stră
cum, Dar sunt bor de ie fă ră foc şi mâi ne-i Moş A

¡ f V
V V V V V V $ V
p $
f¡¡ ¤ Ò ¤ V V V
cresc.
V € € € V V
8
€ €
1. E ger cum plit, e dru mul greu, da-i o bi cei stră
2. Dar sunt bor de ie fă ră foc şi mâi ne-i Moş A

V V V V V $
p
8 ¡ ¤ V V V
f V V V V
Ò ¤ €
cresc.

Ö ¡¡ € € € € V V
€
1. E ger cum plit, e dru mul greu, da-i o bi cei stră
2. Dar sunt bor de ie fă ră foc şi mâi ne-i Moş A
¿8 ¡ $ Ò f$ $ $ $ $ $ V $
f ¡ ¡ Vú V V V V V V V ŠV V V V V V
bun. Azi cu stră mo şii cânt în cor co lin dul sfânt şi
jun. Şi-a cum te las, fii să nă tos şi ve sel de Cră
$ $ $
f ¡¡¡ $ Ò f$ $
V V $
V V V V
$
Vú V V V V V ŠV V V
bun. Azi cu stră mo şii cânt în cor co lin dul sfânt şi
jun. Şi-a cum te las, fii să nă tos şi ve sel de Cră

¡ $ f $ $ $ $ V
f ¡ ¡ Vú V Ò $ V V V V V V
V V V V ŠV V € €
8
bun. Azi cu stră mo şii cânt în cor co lin dul sfânt şi
jun. Şi-a cum te las, fii să nă tos şi ve sel de Cră
f$ $
8 ¡ Vú V V V V V ŠV V V V V
Ò V V V V
Ö ¡¡ € € € € € €
bun. Azi cu stră mo şii cânt în cor co lin dul sfânt şi
jun. Şi-a cum te las, fii să nă tos şi ve sel de Cră
¿12 ¡ ú
fV $ $
f¡¡ V V Ò € úú V V V V V ŠV V V
€ € €
bun, Tot moş e ra şi-n vre mea lor bă
ciun, Dar nu ui ta, când eşti vo ios, ro

¡ $ $ $ $
$ úú V
f
f¡¡ Vú V
Ò V V V V V V V V
€
bun, Tot moş e ra şi-n vre mea lor bă
ciun, Dar nu ui ta, când eşti vo ios, ro

¡ $ V
f
úú V V V V V V
f ¡ ¡ Vú V Ò
€
V V € €
8
€ €
bun, Tot moş e ra şi-n vre mea lor bă
ciun, Dar nu ui ta, când eşti vo ios, ro

8 ¡ $ fV
úú V V V V V V V V
Ò
Ö ¡ ¡ Vú V € € € € €
bun, Tot moş e ra şi-n vre mea lor bă
ciun, Dar nu ui ta, când eşti vo ios, ro

¿15 ¡ $ $ V ú $ $
1. 2.
$
f¡¡ V V V V V Vú V Ò € ú V V V V V Vú V ¤
€
trâ nul Moş Cră ciun, Tot trâ nul Moş Cră ciun.

$
mâ ne să fii bun, Dar mâ ne să fii bun.
¡ $ $ $ $ $
f¡¡ V V V V V Vú V Ò V úú V V V V V Vú V ¤
€
trâ nul Moş Cră ciun, Tot trâ nul Moş Cră ciun.

$ $
mâ ne să fii bun, Dar mâ ne să fii bun.
¡ Vú V Ò V úú
f¡¡ V V V V
€
V V V V Vú V ¤
8
€ € € €
trâ nul Moş Cră ciun, Tot trâ nul Moş Cră ciun.

8 ¡ V V $ V V $
mâ ne să fii bun, Dar mâ ne să fii bun.

€ Vú V Ò V€ úú € Vú V ¤
Ö ¡¡ V V € V V €
trâ nul Moş Cră ciun, Tot trâ nul Moş Cră ciun.
mâ ne să fii bun, Dar mâ ne să fii bun.

S-ar putea să vă placă și