Sunteți pe pagina 1din 42

1 Doreen Virtue T!rmurile ngerilor P!mnteni Mai multe informa!ii despre ngeri ntrupa!

i, Spirite ale naturii, Magi "i al!i Lucr#tori ntru Lumin# Un mesaj plin de iubire, c!tre cititor A ceasta nu este cartea voastr# obi"nuit# cu pove"ti despre ngeri "i nici nu este o carte despre ngeri n n!elesul obi"nuit al cuvntului. n timp ce oamenii se gndesc la ngerii P#mnteni ca la binef#c#tori. aceast# lucrare ia termenul ad-literam, dup# cum ve!i vedea n curnd. Materialul din aceste pagini ii poate surprinde sau chiar "oca pe aceia dintre voi care sunt obi"nui!i cu o viziune mai tradi!ional# asupra ngerilor. Unii omeni poate c# vor n!elege gre"it inten!ia acestei c#r!i, creznd c# sprijin# ideea separ#rii pe grupe. $i totu"i, ceea ce prezint aici este pur "i simplu o descriere a personalit#!ii asociate, a caracteristicilor comportamentale "i fizice ale ngerilor P#mnteni, asemeni felului de informa!ie g#sit# n c#r!ile de astrologie. Cei care sunt ngeri P#mnteni se vor reg#si n conceptele acestei c#r!i; oricum, al!ii poate c# vor n!elege gre"it sau chiar vor protesta mpotriva a ceea ce eu ofer aici. Inten!ia mea este s# ajut "i s# vindec, dar uneori aceste ac!iuni creeaz# controverse. nc# de cnd a fost publicat# cartea ngerii P#mnteni pentru prima oar#, n 2002, am avut ocazia s# vorbesc cu mult# lume despre material. n programele mele de certificare, discut despre grupuri n profunzime "i chiar l ajut pe studen!i s#-"i descopere t#rmul din care provin. Aceste studii au adus informa!ii suplimentare despre noi categorii. Cnd am nceput s# predau pentru prima dat# despre categoriile ngerilor P#mnteni, am aflat c# unii oameni nu se pot asocia cu acest subiect. La nceput, am crezut c# erau "Cei care schimb# realit#!ile" "Cel care-"i schimb# forma", sau "Suflete n Evolu!ie", asta nsemnnd c# au experimentat mai multe grup#ri diferite "i nu se pot raporta doar la una. n cele din urm#, am realizat c# oamenii respectivi apar!ineau unor noi clase nc# nedescoperite. Cnd am pornit s# le identific#m, lucrurile au nceput s# "sune n cercetarea mea; a"adar, aceast# carte este rezultatul studiilor pe care le-am f#cut asupra noilor grupe. De asemenea, am mai aflat informa!ii suplimentare despre categoriile descrise anterior n ngerii P!mnteni. Aici ve!i g#si "i o parte din materialele din cartea original# ngerii P!mnteni; oricum, rug#mintea "i inten!ia mea este s# v# bucura!i de noua profunzime a informa!iilor care au fost descoperite de cnd a fost publicat# pentru prima dat# cartea precedent#. Cred c# mai sunt nc# vreo cteva categorii nedescoperite care vor fi g#site n anii urm#tori, deci interven!iile "i scrisorile voastre n leg#tur# cu acest subiect sunt binevenite. Toate povestirile din aceast# carte sunt adev#rate "i to!i cei ale c#ror m#rturii au fost incluse aici ne-au acordat permisiunea scris# pentru ca ele s# fie publicate. . Numele din carte sunt de asemenea reale, cu excep!ia a trei persoane care au solicitat pseudonime "i dou# care au cerut s# le fie folosite doar ini!ialele. Le sunt foarte recunosc#toare tuturor pentru c# au venit n ntmpinarea mea "i "i-au spus pove"tile, mbog#!indu-ne pe to!i prin mp#rt#"irea experien!elor tr#ite.

2 I. E"TI UN NGER P#MNTEAN? Te sim!i diferit de al!i oameni, ca "i cum ai fi fost pierdut pe aceast# planet# "i te ntrebi cnd va veni cineva s# te ia acas#? Dac# este a"a, atunci s-ar putea s# fii un nger P#mntean, care este un alt termen pentru Lucr!tor ntru lumin!, Indigo, Cristal, sau oricare alt cuvnt utilizat pentru a descrie o persoan# care s-a ntrupat cu scopul special de a ajuta ca lumea s# fie un loc mai bun. Fiecare persoan# s-a n#scut cu o misiune special# de a nv#!a "i de a evolua. Fiecare dintre noi alege o tem# pentru via!#, "i va lucra asupra unor lec!ii de via!# cum ar fi r#bdarea, iertarea sau compasiunea. Dar ngerii P#mnteni mai aleg "i o misiune global# pe lng# misiunea personal# ... "i aceast# misiune global# este s# ofere un serviciu lumii. Dac# ai pasiune sau talent pentru a vindeca, a preda sau a-i ajuta pe al!ii, de"i tu nsu!i ai probleme cu abuzul de droguri, cu greutatea, provoc#ri rela!ionale "i altele asemenea, atunci este posibil s# fii un nger p#mntean. Dac# e"ti foarte sensibil "i dete"ti violen!a sub orice form# a sa, atunci po!i s# fii foarte bine un nger P#mntean. De"i toate sufletele "i au originea din aceea"i surs# Divin#, mediul "i modul nostru de via!# ne modeleaz# deseori personalitatea "i caracteristicile fizice. De exemplu, cei care "i petrec o mare parte din timp f#cnd surf pe lng# plajele tropicale vor avea o nf#!i"are "i un comportament diferit fa!# de cei care stau ascun"i n fiecare zi n birourile lor urbane. De asemenea, toate vie!ile pe care le-al tr#it nainte au impact asupra ta. "i a"a cum te influen!eaz# familia fizic#, a"a "i familia de origine spiritual# !i modeleaz# aspectul, comportamentul "i chiar "i scopul vie!ii. Pe de alt# parte, interiorul fiec#ruia este acela"i: un lic#r curat, frumos de lumin# Divin#. Oricum, ca lucr#tor ntru lumin#, lic#rirea ta de lumina s-ar putea s#-"i fi petrecut timpul pe t#rmuri cere"ti departe de P#mnt. Acele vremuri cnd erai conectat la t#rmul ngeresc, regatul spiritelor naturii sau pe alte planete au influen!at felul n care e"ti ast#zi. De"i s#l#"luie"ti ntr-un corp uman, sufletul t#u se simte asemeni unui c#l#tor printr-o !ar# str#in# deoarece, n esen!# asta e"ti. Nu oricine este nger P#mntean, desigur - pentru acest rol, Dumnezeu a chemat cele mai mari "i mai str#lucitoare scntei de lumin# pentru tranzita c#tre Noua Er# a P#cii. Acei oameni care nu sunt ngeri P#mnteni "i tr#iesc vie!ile pur "i simplu pentru propria evolu!ie: odihn#, amuzament. Ei pot p#rea m#rgini!i sau incontestabil nespirituali de"i sunt tot scntei Divine de via!#. Vie!ile lor au fost pur "i simplu dedicate preocup#rilor umane, p#mntene. Misiunea vital! a ngerilor P!mnteni Dac# e"ti un nger P#mntean,. atunci e"ti un lucr#tor puternic ntru lumin#, cu o mo"tenire de vindec#ri "i de miracole, n urma "i naintea ta. Ai acceptat ns#rcinarea ta Divin# de a veni pe P#mnt "i a-!i r#spndi nv#!#turile "i energiile vindec#toare. Cum s-a derulat ns#rcinarea ta pn# acum? Dac# ai avut greut#!i n adaptarea la via!a p#mntean#, atunci probabil c# vei g#si r#spunsuri, confort "i c#l#uzire amintindu-!i originea spiritual#. Po!i descoperi c# e"ti un nger ntrupat sau un Spirit al Naturii; un Om Stelar ale c#rui vie!i anterioare au fost extraterestre (ET); un Om al M!rii; un Spiridu"; un Cavaler Paladin, un n!elept, care este o Farmazoan# ntrupat#, o Mare Preoteas# sau un Mag. E"ti un lucr#tor sezonier chemat n ac!iune - un nger p#mntean poate c# ai avut vie!i anterioare pe P#mnt ca nger ntrupat, Spirit al Naturii sau ceva asem#n#tor, "i totu"i s# fi uitat de aceste ncarn#ri, creznd c# n vie!ile trecute ai fost om. Termenul nger P#mntean nu trebuie confundat cu cel de nger ntrupat, care este o categorie a ngerilor P#mnteni. nv#!nd despre t#rmul spiritual originar, vei n!elege mai multe despre personalitatea, comportamentul "i spiritul individual. Dup# cum am spus, este asem#n#tor cu felul n care semnele astrologice solare ne grupeaz# n categorii semnificative. Lucr!rile mele timpurii despre ngerii P!mnteni Am accesat pentru prima dat# Informa!ii despre ngerii P#mnteni prin consulta!iile mele private, cnd ofeream citiri mediumice despre ngeri "i despre alte subiecte paranormale. Clientela

3 mea era format#, de obicei, din Lucr#tori ntru Lumin#, care amnau s#-"i mplineasc# misiunea vie!ii lor. Nu voi uita niciodat# primul nger P#mntean pe care l-am identificat n timpul unei sesiuni. Cnd i-am scanat umerii, uitndu-m# la aura "i la c#l#uzele ei spirituale, am v#zut un cordon destul de lat, care se n#l!a din um#rul el stng. Pe cnd ncercam s# observ unde era mergea cordonul, am r#mas uluit#. Acolo, rotindu-se deasupra ei, era o nav# spa!ial# care plana! Niciodat# nu m-au interesat OZN-urile sau extratere"trii "i chiar g#seam ntregul subiect intimidant. Am ezitat s#-i spun acestei femei ce v#zusem, dar am nv#!at s# am ncredere n viziunile mele "i s# le furnizez cu fidelitate, textual clien!ilor mei. Am aflat c# dac# eu nu n!elegeam viziunea, n general, clien!ii reu"eau. Deci, am inspirat adnc "i am rostit: "V#d ceva ce ar putea fi o nav# spa!ial#, plannd pe deasupra ta". "O, da", a replicat clienta mea imediat. A fost cu mine toat# via!a." Asta m-a redus la t#cere. Oricum, am ascultat cu mintea deschis#, cum mi explica faptul c# nava fusese c#l#uza ei permanent# "i protectoare, veghind-o "i oferindu-i informa!ii, cnd avea nevoie. Ea a relatat c# a vizitat nava n timpul viselor. Curnd dup# aceea, am v#zut al!i c!iva clien!i cu aceea"i conexiune extraterestr#. Din totdeauna am f#cut observa!ii despre modelele de personalitate "i de comportament, deci curnd am notat c# "Oamenii astrali", clien!ii mei, aveau culori similare ale aurei, ale tr#s#turilor faciale, modele rela!ionale "i misiuni ale vie!ii asem#n#toare. Descoperind alte categorii Multe dintre informa!iile ezoterice pe care le-am primit sunt de la propriile mele c#l#uze "i ngeri, de la care primesc mesaje n timp ce dorm, sau n timpul conferin!elor sau medita!iilor. Prin aceste mijloace, mi s-a spus despre celelalte ntrup#ri spirituale "i am fost sf#tuit# s# le caut printre clien!ii mei "i printre cel care iau parte la conferin!e. La nceput am studiat ngerii ntrupa!i. Femeile "i b#rba!ii din aceast# categorie au chipuri angelice, trupuri masive, pove"ti de rela!ii codependente "i sunt ajutoare permanente. De exemplu, clienta mea Laura este un nger ntrupat specific. Este o asistent# blond# foarte dulce "i atractiv#, cu forme generoase "i curbate "i cu un chip n form# de inim#. Dup# ani n care a ncercat s#-"i ajute so!ul alcoolic s# se lase de b#ut, Laura a luat ntr-un final decizia dureroas# de a divor!a. Acum ea caut# o metod# de a-"i transfera capacit#!ile sale naturale de vindecare spre o practic# individual#. Apoi am observat un grup numit Spirite ntrupate ale naturii. Clienta mea Jayne este un membru tipic al acestui grup. Cu un p#r ro"u, tuns "i aranjat asemeni unul elf, "i cu un trup sub!ire, de"irat, Jayne arat# asemeni unei persoane care ar purta nc#l!#ri verzi de elf cu vrf curbat "i cu clopo!ei. Este un cresc#tor profesionist de cini "i un avocat pasionat al drepturilor animalelor, "i a rupt logodna deoarece logodnicul el a vrut s# se mute din mun!ii unde crescuse ea. "EI a pl#nuit s# se mute n ora"", a explicat Jayne. M-a" ofili "i a" muri dac# nu a" tr#i n mijlocul naturii - mal ales dac# m-a" muta n ora", unde copacii sunt practic inexisten!i." Mul!i ani am presupus c# aceste categorii erau singurele categorii de unde proveneau ngerii P#mnteni: ngerii ntrupa!i, Spiritele Naturii "i Oamenii stelari. Cnd am discutat despre aceste categorii cu studen!ii mei de la consiliere spiritual#, cam 80% din el au recunoscut o afinitate cu unul din cele trei grupuri. Am avut chiar "i studen!i aduna!i n grupuri dup# membrii clanului spiritual. I-am v#zut strignd, rznd mpreun# "i exclamnd, "ntr-adev#r? $i tu? Sunt chiar a"a!" pe m#sur# ce schimbau povestiri despre via!a p#mntean#, din perspectiva t#rmului lor. Dar ntotdeauna existau studen!i care nu se puteau reg#si n nici o categorie. "Dar cum r#mne cu noi, oamenii?", au ntrebat ei. Fiul meu, Grant, a furnizat ntr-un sfr"it r#spunsul. Urma cursul meu de certificare de Practician n Terapia ngerilor n North Miami, !innd un scurt discurs n fa!a clasei, despre folosirea lumn#rilor n ritualuri, incanta!ii. Grant a studiat un timp spiritualitatea Wicca "i avea o mul!ime de. cuno"tin!e de mp#rt#"it. La sfr"itul discursului s#u, s-a ntors c#tre audien!# "i a zis: "$tiu care este ce-a de-a patra categorie de Lucr#tori ntru Luminii ... "tiu, pentru c# fac parte din aceast# categorie. Sunt acela dintre noi care sunt Magi. Mari Preotese, Magicieni "i Farmazoane, to!i ntrupa!i."

4 Un suspin colectiv s-a ridicat din audien!#, urmat de exclama!ii ca: "Da! Aceasta are att de mult sens!" "i ,.Aceasta este ceea ce sunt!". Aprecierea lui Grant a sunat a fi real# "i ntr-adev#r a atins o coard# n inimile participan!ilor la curs. De atunci, am studiat "i am intervievat mul!i oameni din acest grup, pe care i numesc acum n!elep!ii. Oricnd predau sau scriu despre subiect, primesc confirmarea c# acest grup puternic de Lucr#tori ntru Lumin# se leag# de aceast# categorie. Phyllis este ns#"i personificarea acestui grup pe care i-am v#zut "i intervievat Ea are o fa!# ovali "i ochii mari, iar privirea ei pierdut# vorbe"te despre un om care vede dincolo de universul fizic. "i poart# p#rul lung; "i are o purtare elegant#, aproape regal#. Cnd Phyllis a v#zut filmele Negurile din Avalon, St#pnul inelelor "i Harry Potter "i piatra filozofal#, imediat "i-a amintit de abilit#!ile str#vechi, magice pe care le avea odat#. Phyllis "tie de asemenea c# a fost ars# pe rug, deoarece a fost vr#jitoare ntr-o via!# anterioar#. nv#!#turile mele primare includ o a cincia categorie numit# "Intru"ii." Ace"tia sunt suflete care intr# n mod aleator ntr-un trup de adult, n a"a fel nct "i pot ndeplini scopurile vie!ii f#r# s# treac# prin copil#rie "i adolescen!#. n timp ce Intru"ii sunt suflete nalt evoluate care servesc unor misiuni importante, am realizat c# ei nu sunt de fapt ngeri P#mnteni ca origine. Mai degrab#, Intru"ii reprezint# un proces. Din acest motiv, nu sunt inclu"i n aceast# carte. Lucrarea de fa!# include noile grupuri pe care le-am descoperit de cnd a fost publicat# pentru prima dat# ngerii P!mnteni. Acum avem clasific#ri "i informa!ii legate de mul!i oameni care au fost considera!i nainte "Cei care schimb# realit#!ile", "Cei care "i schimb# forma" sau "Suflete n Evolu!ie" (categoriile lumilor amestecate). Simt c# sunt multe grupe nc# nedescoperite, pe care le vom g#si de asemenea. n mod clar, acesta este un domeniu care necesit# mult studiu empiric. Efectele vindec!toare ale acestei cunoa"teri Cnd am nceput s# discut n mod public acest concept, mi-am dat seama c# riscam s# fiu n!eleas# gre"it, a"a c# mi-am limitat discu!iile la cursurile mele de certificare, pentru c# studen!ii care participau erau receptivi ntr-un mod special. Chiar "i atunci, a"teptam aprofundarea cursului, nainte de a vorbi despre ngeri ntrupa!i, Spirite ale Naturii, n!elep!i "i Oameni Stelari. De fiecare dat# cnd discutam informa!iile, studen!ii exprimau o u"urare uria"# "i urma vindecarea. Iat# cum c!iva dintre ngerii P#mnteni studia!i pentru aceast# carte "i-au descris reac!iile la descoperirea originii lor spirituale: "nc# de cnd am aflat, m-am sim!it u"urat. Nu m-am mai sim!it att de ciudat "i n sfr"it aveam senza!ia c# apar!in unui loc." "Odat# ce am nv#!at despre t#rmul meu, Am realizat c# nu era nimic r#u n felul n care mam purtat." "M# ajut# s# aflu c# nu sunt singurul care simte astfel." "Din totdeauna am "tiut c# eram diferit "i acum exist# o explica!ie care are sens." "n sfr"it, am n!eles de ce trebuia s# ajut oamenii cu orice pre!. Pn# acum nu am "tiut niciodat# de ce aveam acest impuls." Acest efect vindec#tor, mpreun# cu impulsurile c#l#uzelor mele "i faptul c# primeam continuu informa!ie, m-au ncurajat s# continui studierea acestui fenomen. Am nceput s# scriu aceast# carte de mai multe ori, ns# pn# acum nu p#rea a fi niciodat# momentul potrivit s# discut subiectul att de deschis. Am scris despre aceasta ntr-un capitol numit "ngeri ntrupa!i, Spirite ale Naturii, Intru"i "i Oameni stelari", n cartea mea Vindecarea cu ngeri. De asemenea am scris un articol pe aceast# tem#, care a fost reprodus n cteva publica!ii metafizice "i pe site-ul meu. Capitolul "i articolul au atras mult# aten!ie. La fiecare prelegere, membrii audien!ei cereau mai multe detalii, sau mi cereau s# le identific t#rmul lor spiritual Asistenta mea executiv# anterioar#, Bronny Daniels, s-a identificat a fi un Om Stelar, de prima dat# cnd am delimitat categoriile. (Ca mul!i Oameni Stelari, Bronny este un maestru Reiki). Ea rezona mai ales cu Pleiadele (un grup de stele n Emisfera Nordic#) "i mi-a spus c# de dou# ori a avut contacte spontane n care a auzit limba din Pleiade. Bronny m-a sus!inut cu t#rie s# scriu aceast# carte "i n final, dorin!a ei m-a motivat s# o fac, deoarece am sim!it c# este timpul potrivit. Am scris o propunere pentru carte, pe care am naintat-o la Hay House, editura mea, "i mi sa spus: "Vom vorbi despre aceasta, la ntlnirea urm#toare." Am nceput s# cred c# acest subiect este poate prea ciudat, pentru a fi luat n considerare de ei.

5 Bronny "i prietenii el, Oameni Stelari s-au rugat ca Hay House s# fie de acord s# publice cartea despre ngerii P#mnteni. Nu numai c# Hay House a spus da, dar a fost de acord "i s# publice versiunea actualizat#, pe care o !ii acum n mn#! Pasul nostru urm#tor a fost s# studiem oamenii care se ncadrau n tema ntrup#rilor variate ale ngerilor P#mnteni. Prima dat# i-am ntrebat pe abona!ii la Buletinul meu informativ, prietenii Stelari ai lui Bronny "i pe cei care au completat programul meu de Practician n Terapia cu ngeri. Mi-am imaginat c# voi primi doar cteva opinii. Imagina!i-v# ct de surprins# am fost s# descop#r c# sondajul a circulat pe internet "i c# am primit sute de r#spunsuri! Caracteristicile ngerilor P!mnteni Sunt caracteristici care se aplic# tuturor ngerilor P#mnteni "i caracteristici unice fiec#rei categorii. Capitolele acestei c#r!i descriu caracteristicile individuale ale fiec#rui grup precum "i numitorii comuni care li se aplic# - inclusiv urm#torii: - Se simt diferi$i, separa$i sau nstr!ina$i de ceilal$i. To!i ngerii P#mnteni pe care i-am ntlnit, intervievat sau observat au spus c# se simt "diferi!i de ceilal!i." Pentru toate lumile, mal pu!in cea a n!elep!ilor, aceast# caracteristic# continu# la maturitate. Kelly, care este un nger ntrupat, descrie senza!ia astfel: M# simt de parc# nu m# ncadrez nic#ieri. Din totdeauna am sim!it c# eram o proscris# social. Cnd eram la liceu, ceilal!i copii mi spuneau c# eram ciudat#. Obi"nuiam s# o iau extrem de personal "i m# gndeam, Nimeni nu m# place. A" fi plns ore ntregi. M# sim!eam att de neajutorat#, mi p#rea r#u pentru mine, deoarece nu "tiam de ce m# percepeau a"a diferit#. Eram hot#rt# s# m# ncadrez n societate "i mi doream enorm ca to!i s# m# iubeasc#. Dar singurul lucru care m-a ajutat s# simt c# a" apar!ine omenirii, era s# fac ceva pentru al!i oameni. Mai trziu, am devenit con"tient# despre faptul c# mul!i oamenii profitau de amabilitatea mea. Acum c# n!eleg originea mea de nger ntrupat, sunt capabil# s# privesc situa!ia dintr-o perspectiv# diferit#. Este n regul# s# fii diferit. Este n regul# s# fiu eu. A"a se "i presupune c# ar trebui s# fiu. Acum nu trebuie s# mai fac lucruri pentru al!ii, pentru a-i face s# m# iubeasc#." Mul!i ngeri P#mnteni au fost nec#ji!i sau abuza!i verbal, din cauza nf#!i"#rii, nclina!iilor "i comportamentului lor diferit. Dup# cum "i amintea Terry, un Om stelar, Surorile mele mereu m# prezentau ca fiind cea care fusese aruncat# dintr-un OZN. Acum, Terry realizeaz# gr#untele de adev#r din ironiile surorilor sale "i vorbele lor nu o mai deranjeaz#. - Sensibilitate sporit! la al$i oameni, substan$e chimice sau violen$! sub orice form!. ngerii P#mnteni au dificult#!i cnd se afl# n mul!ime, sim!indu-se bombarda!i de emo!iile intense "i senza!iile fizice emanate de ceilal!i oameni. Cei mai mul!i ngeri P#mnteni au nv#!at s# evite substan!ele chimice puternice aflate n mncare, n produsele de cur#!enie "i n cosmetice, din cauza reac!iilor alergice. Violen!a sub orice form# le inspir# repulsie ngerilor P#mnteni, inclusiv certurile, "tirile negative din pres# "i filmele violente. Oamenii i numesc deseori pentru aceast# nsu"ire, spunnd: "E"ti prea sensibil!". $i totu"i, aceast# sensibilitate este un dar sacru, pe care ngerii P#mnteni l aduc pe aceast# planet#, permi!ndu-le s# "tie intuitiv unde sunt necesare serviciile lor. Ei nu "i-ar putea bloca sensibilitatea, nici dac# ar ncerca! ngerul P#mntean Shelly spune: "Nu mi-a pl#cut niciodat# s# m# aflu n aglomera!ie "i n locuri unde este zgomot si dezordine. Adesea, nivelul meu de empatie este mai mult o problem# dect o binecuvntare. Deseori m# simt r#v#"it# "i dezorientat# la cea mai u"oar# cre"tere energetic#. Am dificult#!i n a locui cu al!i oameni, a"a c# mi este cel mai bine cnd stau singur#." - Un sim$ puternic al scopului. Chiar dac# ngerul P#mntean nu "tie n mod precis care este scopul s#u, exist# sentimentul c# misiunea include a-i nv#!a "i a-i vindeca pe al!ii. Iat# cum a formulat un nger ntrupat, numit Stav: "Dintotdeauna am "tiut c# misiunea vie!ii mele a fost s# predau; s# vindec "i s# servesc "i s#-mi ndeplinesc rolul n a ajuta lumea noastr# tulbure. De"i nu sunt sigur la ce m-am angajat, sunt dispus s# ajut". - Un trecut plin de rela$ii frustrante. ngerii P#mnteni sunt adesea crescu!i de p#rin!i indisponibili emo!ional, sau abuzivi. Ca adul!i, ei pot atrage prieteni "i iubi!i abuzivi Mul!i ngeri P#mnteni au rela!ii amoroase cu parteneri infideli, abuzivi verbal sau fizic, sau care nu se implic# n rela!ie. Unii ngeri P#mnteni sunt "trimi"i" n familii disfunc!ionale n chip de copil care ac!ioneaz# ca un catalizator vindec#tor. Ace"ti tineri ngeri P#mnteni se simt ca "i cnd ar fi

6 adopta!i, deoarece nu se pot asocia deloc cu p#rin!ii sau cu fra!ii lor. $I ntr-adev#r acestea sunt familiile lor fizice "i nu familiile spirituale. Al!i ngeri P#mnteni se angajeaz# n situa!ii familiale provocatoare n a"a fel nct pot progresa foarte repede ntr-o singur# via!#. Doar un angajament puternic pare s# rup# vraja azvrlit# asupra rela!iilor lor ulterioare. - Necunoscu$i le spun problemele lor, precum %i lucruri foarte personale. ngerilor P#mnteni li s-a ntmplat, de-a lungul ntregii vie!i, s# fie acosta!i de persoane complet necunoscute, care le-au cerut ajutorul sau le-au dezv#luit detalii intime despre vie!ile lor. Oamenii le spun adesea, ngerilor P#mnteni: "Exist# ceva n ceea ce te prive"te, care m# face s# pot avea ncredere n tine". Alisann spune:;,Aceasta mi s-a ntmplat toat# via!a. Chiar dac# stau ntr-o camer# plin# de oameni, cineva veni la mine "i-mi va spune cele mai intime informa!ii f#r# s# l rog s-o fac#". Acest lucru este adev#rat mai ales printre ngerii ntrupa!i, ca "i cnd membrii celorlalte categorii au nv#!at cum "i pot utiliza limbajul trupului, pentru a descuraja acest obicei. - Arat! mai tineri dect vrsta lor cronologic!. Poate pentru c# m#nnc# mai s#n#tos, fac exerci!ii "i au grij# de ei, mai bine dect ceilal!i - sau poate c# este aspectul lor spiritual - ngerii P#mnteni par deseori mai tineri dect vrsta lor cronologic#. Aproape fiecare nger P#mntean cu care am stat de vorb# a relatat c# oamenii sunt "oca!i cnd afl# vrsta lor real#. Un nger P#mntean a spus c# i s-a cerut un act de identitate cnd a vrut s# cumpere alcool, de"i era trecut# bine de 30 ani. Excep!ia o reprezint# n!elep!ii, al c#ror p#r devine grizonat prematur "i a c#ror expresie facial# sobr# poate s#-i fac# s# par# mai maturi dect vrsta lor cronologic#. - Este posibil s! aib! un istoric de dependen$e personale %i familiale. Fie c# este vorba despre mncare, droguri, alcool, !ig#ri, rela!ii sau toate la un loc, unii ngeri P#mnteni se refugiaz#. n a accepta substan!e sau influen!e exterioare, pentru a amor!i durerea de a se sim!i diferi!i "i intimida datorit# misiunii lor n via!#. Un nger P#mntean s-a descris astfel: Mi se p#rea mai u"or s# fac fa!# vie!ii, cnd foloseam droguri "i alcool. Aceste substan!e mi-au adus o senza!ie c# mi-e capul u"or "i un sentiment de amor!eal#, care mi-au permis s# uit de ce m# .aflam aici. Drogurile mi puneau misiunea pe plan secund. Pe atunci, era mai mult o problem# dac# merit# sau nu s# fac a"a ceva. - Aud un sunet n ureche. Cei mai mul!i ngerii P#mnteni (de"i nu to!i) au sesizat un sunet foarte ascu!it ntr-una din urechi. Sunetul poate nso!i situa!ii stresante, sau poate ap#rea din senin. Mul!i ngeri P#mnteni consider# acest lucru ca o tulburare enervant#, dar sunetul reprezint#, de fapt, o informa!ie codificat#, venit# din t#rmul ngerilor P#mnteni, ca s#-i ajute s# se ridice deasupra problemelor P#mntene. EI mai include "i instruc!iuni "i c#l#uzire pentru misiunea ngerilor P#mnteni. Din fericire, ngerii P#mnteni pot solicita mental cerului s# reduc# volumul sau n#l!imea sunetului, n a"a fel nct s# nu le mai r#neasc# urechile. Aceasta este o carte pentru "i despre tine! Doresc din tot sufletul s# te ajute s#-!i vindeci r#nile pe care probabil c# le-ai suferit, ca rezultat al senza!iei c# te sim!i diferit, c# e"ti extrem de sensibil, extrem de creativ, sau c# te sim!i n afara parametrilor, a normelor, a a"tept#rilor celor din jurul t#u "i a unor organiza!ii. Cum s! "tii din ce categorie faci parte Fiecare capitol descrie unul sau mai multe grupuri cunoscute de ngeri P#mnteni. Cite"te fiecare capitol, pentru a descoperi t#rmul de origine. Fii atent la semnalele trupului, cum ar fi contrac!iile nervoase, reac!iile musculare, sau o senza!ie de deja-vu. Dac# descoperi c# ai caracteristici din mai mult de un singur t#rm (sau din nici unul) poate c# e"ti dintr-o categorie nc# nedescoperit#, sau din amestecul a dou# sau mai multe categorii. Fiecare categorie are caracteristici unice ale ochilor, aceasta fiind o metod# de a afla grupul din care provine cineva. Po!i ruga de asemenea prietenii t#i deschi"i c#tre nou s# te ajute n determinarea grupei de care apar!ii. n plus, absolven!ii programelor mele de Practician n Terapia ngerilor "i ai Intuirii ngerilor !i pot oferi c#l#uzire competent# despre diverse categorii. Unii dintre ei !in chiar "i simpozioane pe aceast# tem#. Nu conteaz# de pe ce t#rm e"ti, deoarece e"ti un copil iubit al Creatorului. Tu, ca oricine altcineva, ai un scop important n via!# "i sunt foarte fericit# c# ai ales s# te ntrupezi pe P#mnt, n aceste vremuri.

II. NGERII NTRUPA&I Relat#rile despre ngerii ntrupa!i dateaz# cel pu!in din vremea Apostolului Pavel, care le scria Evreilor (Iudeilor): Nu uita!i s#-i trata!i cum se cuvine pe str#ini, deoarece f#cnd asta, f#r# s# "tie, unii vor trata ngeri. C#r!ile mele Viziuni Angelice, Viziuni Angelice II "i ngerul meu P!zitor (Hay House, 2007) includ istorisiri ale oamenilor care au ntlnit persoane care sunt ngeri ntrupa!i. Unii ngeri iau, pentru scurt timp, nf#!i"are uman#, pentru a preveni o tragedie - "i apoi dispar f#r# urm#, nainte ca oamenii implica!i s# aib# ocazia s# le mul!umeasc#. Totu"i, sunt al!i ngeri ntrupa!i care aleg s#-"i tr#iasc# ntreaga via!# ntr-un trup omenesc - "i sunt probabil printre cei mai dragi Lucr#tori ntru Lumin# pe care !i-i po!i imagina. Cnd te ui#i n ochii unui nger ntrupat vezi iubire duioas!, pur!, necondi#ionat!. ngerii ntrupa!i au tendin!a: - S# aib# fe!e duioase, n form# de inim#; - S# se scuze "i s# spun#: "mi pare r#u", n mod frecvent; - S# "arate" ca ni"te ngeri (att femeile ct "i b#rba!ii); - S# aib# buze arcuite "i ochii mari ca de c#prioar#, care radiaz# inocen!# "i iubire; - S# aib# probleme cu pofta crescut# de mncare "i cu greutatea; - S# fie ajutoare calificate, cum ar fi profesori, nso!itori de zbor, asistente sau consilieri; - S#-"i deschid# p#rul la culoare, sau s#-l fac# mai luminos (nu conteaz# care este rasa lor genetic#); - S# fie foarte ncrez#tori n oameni; - S# le fie greu s# spun# nu "i s# se simt# vinova!i cnd al!ii i ajut#; - S# iubeasc# ngerii "i au colec!ii de statui cu ngeri, c#r!i, bijuterii, etc. - S# aib# ngeri p#zitori suplimentari; - S# par# c# str#lucesc, avnd o aur# uria"# n jurul lor; - S# se ndr#gosteasc# de poten!ialul cuiva "i s# ncerce s# o instruiasc# pe acea persoan# pentru a o conduce c#tre m#re!ie; - S# aib# rela!ii cu dependen!i de alcool "i droguri; - S# r#mn# ntr-o rela!ie mai mult timp dect o fac persoanele obi"nuite. Dup# cum am men!ionat n Capitolul 1, fiecare grup are tr#s#turi unice ale ochilor. ngerii ntrupa!i au ochi plini de inocen!# pur# "i duioas#. Ei radiaz# iubire necondi!ionat#, asemeni ochilor unui pui de c#prioar#. Sunt ntrebat# adesea despre ngeri Rencarna!i. Termenul de ntrupat este mai potrivit totu"i dect Rencarnat. E posibil ca un nger s# tr#iasc# mai multe vie!i n form# omeneasc#, dar dac# ultima, cea mai recent#, a fost angelic#, caracteristicile tr#deaz# adev#ratele lui origini spirituale. Mul!i ngeri ntrupa!i se lupt# cu probleme de s#n#tate, mai ales de fibromilagie, sindromul oboselii cronice "i probleme ginecologice. Louise L. Hay, autoarea lucr#rii Vindec!-#i trupul, spune c# problemele de s#n#tate ale femeilor provin din "negarea sinelui "i respingerea feminit#!ii", iar tumorile fibroide "i chisturile provin din "ngrijirea unor r#ni produse de un partener "i dintr-o lovitur# dat# ego-ului feminin". Aceste simptome pot s# se aplice, n mod egal, la ngerii ntrupa!i - att la b#rba!i, ct "i la femei, care, atunci cnd ntlnesc oameni, se uit# dincolo de suprafa!# "i le v#d talentele interioare, divinitatea "i poten!ialul. ngerii ntrupa!i mpart aceste tr#s#turi cu ngerii din lumea spiritual#, care se concentreaz# numai asupra frumuse!ii interioare "i ndeamn# oamenii s#-"i mbun#t#!easc# talentele naturale, pentru a face ca lumea s# fie un loc mai bun. ngerii ntrupa!i au deseori prieteni "i iubi!i care "i mascheaz# poten!ialul de a avea dependen!e. Ace"ti ngeri privesc aceste rela!ii ca o "sarcin#", ncercnd s#-i ajute pe ceilal!i s#-"i nfrng# propriile ndoieli "i s# se concentreze asupra punctelor tari "i asupra darurilor lor. Din nefericire, asta duce adesea la rela!ii frustrante pentru ambele p#r!i. ngerii ntrupa!i simt c# ncearc# zadarnic s#-i vindece si s#-i redreseze pe parteneri, iar ace"tia i ntreab#: "De ce ncerci s# m#

8 schimbi?". Mul!i ngeri ntrupa!i viseaz# c# dac# ar fi f#cut suficient pentru partenerii lor, sau le-ar fi oferit ndeajuns de mult# iubire, ace"ti oameni s-ar fi vindecat, n cele din urm#. Totul e n regul#, atta timp ct aceste persoane cred c# au nevoie de vindecare - "i c# sunt gata s# se vindece. Experien!a mea cu clien!ii care au suferit probleme ginecologice, probleme la sn "i la prostat# mi-a relevat c# ace"tia sufer# de asemenea "i de sindromul "femeilor "i b#rba!ilor care iubesc prea mult. Nu se poate s# oferi prea mult# dragoste. Oricum, cnd o persoan# ofer# iubire "i apoi sufer# pentru faptul c# nu este apreciat# "i nu i se r#spunde cu tot atta iubire, furia adunat# se poate manifesta n simptome fizice. Mul!i ngeri ntrupa!i au pove"ti de rela!ii abuzive, a"a c# dac# re!in emo!iile toxice legate de aceste abuzuri, trupurile lor e normal s# protesteze. Energie, greutate "i hran! Predispozi!ia c#tre sindromul oboselii cronice reprezint# un alt indiciu despre natura ngerilor ntrupa!i, deoarece toate grupurile ngerilor P#mnteni sunt extrem de sensibile la energie. $i totu"i, ngerii ntrupa!i pot fi extrem de vulnerabili la energiile toxice "i la pierderile de energie, din cauza predilec!iei lor de a fi "femei "i b#rba!i care iubesc prea mult". ngerii ntrupa!i sunt mai apropia!i de oameni "i este mai probabil s# lucreze n corpora!ii mari, comparativ cu alte tipuri de ngeri P#mnteni. ngerii ntrupa!i au nevoie s# exerseze ocrotirea energetic# "i tehnicile de cur#!are, a"a cum sunt descrise n sec!iunea urm#toare. Altfel este ca "i cnd cineva ar merge prin furtun#, dezbr#cat. Un nger ntrupat, numit Kelly, spune c# acest obicei a ajutat-o enorm. Ea explic#: "Ori de cte ori un coleg de munc# era n apropiere, sau se oprea s#-mi vorbeasc#, m# sim!eam absolut secat#. Puteam s# jur c# mi fura energia. Curnd dup# aceea, am citit despre oamenii care au crlige n scutul lor energetic, pe unde energia lor se ntinde n afar# "i !i extrag din energia ta. Dup# ce am observat ce se ntmpla, am folosit exerci!iile din carte, pentru a-mi proteja energia. La scurt timp dup# aceea, persoana respectiv# a ncetat s# se mai apropie de mine". Preocuparea de a avea grij# de energia lor i ajut# de asemenea pe ngerii ntrupa!i s# evite s# foloseasc# hrana pentru a-"i sprijini vitalitatea. Mul!i ngeri ntrupa!i sunt mnc#cio"i "i se ntmpl# destul de des ca ace"ti Lucr#tori ntru Lumin# s# aib# surplus de greutate. Yasmin, un nger ntrupat, spune: "Fiind dependent# de ciocolat#, primesc zilnic, din paradis, amintiri adorabile. Ca urmare, mi este foarte greu s# continuu f#r# ciocolat#". Hrana le ofer# ngerilor ntrupa!i o metod# de a reveni cu picioarele pe p#mnt, cnd se simt cu capul n nori; "i este de asemenea un debu"eu pentru stres, mai ales felurile crocante, s#rate, cum ar fi chipsurile sau popcornul. Se pare c# motivul pentru care att de mul!i ngeri ntrupa!i sunt obezi nu este fiindc# m#nnc# excesiv, ci pentru c# folosesc gr#simea ca scut energetic. Au dificult#!i n a sl#bi, chiar "i cu diete stricte sau cu exerci!ii. Acest lucru este ntlnit mai ales printre ngerii ntrupa!i care sunt masori terapeutici, sau printre cei care folosesc n alt mod, atingerea vindec#toare. Ei absorb emo!iile toxice ale clien!ilor "i trupurile lor se umfl# asemeni unor bure!i care absorb apa. Cu trupurile lor voluptoase, cu fe!ele lor adorabil de frumoase "i cu coafurile elaborate, femeile ngerii ntrupa!i arat# ca ni"te regine planturoase. Li se spune adesea: "Ai un chip att de frumos. Dac# ai sl#bi, ai fi minunat#". Actri!ele Delta Burke "i Elizabeth Taylor sunt exemple de ngeri ntrupa!i, cu aceste caracteristici fizice. B#rba!ii ngeri ntrupa!i sunt tipul de ursule! voinic, cum ar fi actorul John Goodman; sau aceia cu fe!e duioase "i feciore"ti, cum ar fi actorul John Dye (Andrew din emisiunea TV Atins de un nger), Protec#ia nainte de a ie"i n ploaie, mbraci o hain#. n mod similar, este nevoie s#-!i mbraci "haina de energie", de fiecare dat# cnd te angajezi s# aju!i pe cineva. Cnd !i deschizi inima c#tre alt# persoan#, te deschizi de asemenea pentru a primi energia rezidual# pe care o eman# - teama pe care ar putea s# o direc!ioneze c#tre tine. Asta nu nseamn# c# nu trebuie s#-i aju!i, dar este ca "i cnd iai ajuta pe cei care au stat n ploaie o vreme: s-ar putea s# fie murdari de noroi "i nu-i aju!i cu nimic, dac# te murd#re"ti "i tu. Cu alte cuvinte, cnd i aju!i pe al!ii s#-"i cure!e gndurile "i emo!iile, toxinele eliberate pot ajunge la oricine se afla n apropiere - inclusiv la tine, cel care ajut#.

9 Acela dintre voi care sunt ngeri ntrupa!i au tendin!a s# fie "inimile sngernde" ale categoriilor ngerilor P#mnteni, "i mai ales voi trebuie s# v# aminti!i s# folosi!i tehnici de ap#rare, nainte de a ncepe orice munc# de vindecare. Altfel sunte!i expu"i la depunerea de gr#simi suplimentare pe trup, pentru a v# proteja "i a v# izola. Gr#simea suplimentar# nu provine, n mod obligatoriu, din excesul de mncare "i ve!i constata c# greutatea nu se va mic"ora, datorit# unor diete "i exerci!ii. Oricum, c#ptu"eala de gr#sime este o form# de protec!ie pe care o pute!i schimba cu un strat de energie protectoare, sau ocrotitoare. E nevoie doar o clip# pentru a te proteja energetic. n mod ideal, ar trebui s# faci asta nainte de orice sesiune de ajutorare/vindecare - indiferent dac# este pl#tit#, sau este o sesiune voluntar#. De asemenea, nu conteaz# dac# persoana pe care o aju!i este un necunoscut, un pacient, un membru al familiei, sau un prieten. $i nu conteaz# ct timp dureaz# sesiunea de ntrajutorare - poate fi un scurt moment, sau zile ntregi. Oricnd e"ti pe punctul de a ajuta pe cineva, protejeaz#-te. $i totu"i, dac# ui!i s# te protejezi nainte de sesiune, mai po!i s# te protejezi "i in timpul "edin!ei. Niciodat# nu este prea trziu s# te protejezi; oricum, pn# atunci este posibil s# fi absorbit ceva balast psihic, a"a c# po!i s# te angajezi ntr-o cur#!ire ulterioar#. (Urm#toarea sec!iune descrie acest proces). Chiar "i numai inten!ia de a te proteja cu un scut de lumin# "i energie, duce la producerea sa. Este gata f#cut. Chiar nu po!i gre"i sau nu !i se poate interzice accesul la scutul de lumin# sau de energie. Oricine are aceast# inten!ie, prime"te imediat rezultate, f#r# excep!ie. Protec!ia nseamn# a te vizualiza, a te sim!i "i/sau a te gndi la tine ca fiind nconjurat ntrun cocon de lumin#. Aceast# lumin# este esen!a ngerilor; este o entitate vie, iubitoare, inteligent# pe care ai chemat-o s# te nconjoare "i s# te protejeze. Nu te ngrijora. Aceast# lumin# vine ntotdeauna din Lumina Divin# a Creatorului nostru. A"a numitele for!e ale ntunericului nu au aceast# lumin# pe care s-o poat# mp#r!i cu al!ii (nu c# ar face asta, chiar dac# ar putea). Deci, cnd te protejezi nu po!i chema, din gre"eal#, o energie mai joas#. Te po!i nv#lui n culori variate de lumin#, n func!ie de inten!ia ta. $i s# "tii c# inten!ia ta de a te nconjura co aceast# lumin# nu-!i va fi refuzat#. Oricine cere, va primi, f#r# excep!ie (de"i, uneori, ego-ul ncearc# s# ne conving# de altceva, "i te rog s# nu ascul!i de acea voce!). Iat# culorile coconului de lumin# "i caracteristicile lor: - Lumina alb!: Aceast# invoc# ngerii din jurul t#u s# te nconjoare f#r# ntrerupere. ngerii te protejeaz# "i se asigur# c# e"ti n siguran!# "i protejat. - Lumina roz: Este lumina pe care o invoci cnd e"ti cu o persoan# negativ#, care este obsedat# de problemele sale. Lumina roz trimite energie iubitoare c#tre oricine vorbe"te cu tine "i simultan, trimite energie iubitoare c#tre interiorul t#u. Nimic nu poate str#bate acest scut roz, n afara gndurilor "i a energiilor iubitoare. - Lumina verde smarald: Te vezi sau te sim!i nconjurat de aceast# lumin#, oricnd vrei s# vindeci vreun dezechilibru n trupul t#u fizic. Trupul t#u absoarbe aceast# lumin#, oriunde are nevoie de energie vindec#toare. - Lumina purpurie: Imagineaz#-te nv#luit ntr-o lumin# de un purpuriu regal, care !i nal!# frecven!a spiritual#, permi!ndu-!i s# te ridici deasupra problemelor "i s# contactezi cel mal nalt nivel de c#l#uzire Divin#. Lumina purpurie alung# orice energie joas#, entit#!i sau spirite lume"ti. - Lumina curcubeu: Te vezi sau te sim!i purtnd o hain# n dungile curcubeului, care cre"te abilitatea ta de a conduce energie vindec#toare c#tre tine sau c#tre ceilal!i. Dac# vrei, te po!i nveli n straturi de lumin# multicolor#, pentru a invoca toate efectele benefice ale diferitelor culori. De exemplu, po!i vizualiza un strat triplu de lumin#, primul de lumin# alb# pentru energie angelic#, urmat de un strat de lumin# verde smarald pentru vindecare "i apoi o lumin# purpurie pentru a-!i ridica con"tiin!a c#tre cel mal nalt adev#r. Po!i s# utilizezi de asemenea scuturile pentru a-i proteja pe cei dragi, casa, vehiculele, ora"ul sau !ara "i lumea. Folose"te aceast# metod# pentru a-!i imagina oameni, obiecte, locuri sau zone nconjurate de lumin# vindec#toare. Cur!#area Este posibil s#. ui!i s# te protejezi naintea vreunei "edin!e, a"a nct ar trebui s# faci o cur#!ire energetic# n mod regulat, pentru a sp#la efectele fricii din propriile tale gnduri sau din gndurile altora. Oboseala este principalul simptom al absorb!iei acestor energii joase. Acest tip de

10 oboseal# nu r#spunde la cofein#, somn sau exerci!ii. Senza!ia de oboseal# profund# este cronic#, deoarece provine din surse str#ine trupului t#u fizic. Nu te ngrijora, totu"i ... po!i ndep#rta cu u"urin!# cauza, la fel "i efectul s#u, oboseala. Dup# fiecare "edin!# de vindecare sau de nv#!are, sau oricnd te sim!i obosit, folose"te tehnicile de cur#!are energetic#. Propriile tale c#l#uze "i ngeri te pot nv#!a metode care !i se potrivesc numai !ie, dar aici sunt cteva dintre preferatele mele: - T!ierea leg!turilor: Acesta este un pas esen!ial pentru to!i vindec#torii "i profesorii. Fiecare dintre studen!ii "i clien!ii t#i ata"eaz# de line corzi eterice, atunci cnd cred c# au nevoie de ceva de la tine. Apoi, dup# "edin!#, ei trag energie din tine. De asemenea, pot trimite energie toxic# prin corzi, c#tre tine. Aceasta este un proces de cele mai multe ori incon"tient, de"i corzile sunt vizibile clarv#z#torilor "i palpabile celor care au clarsim!ire. Pentru a t#ia corzile, pur "i simplu rosti!i urm#toarele, cu voce tare sau mental: Arhanghele Mihail, te rog vino la mine acum "i taie corzile fricii care mi sec!tuiesc energia "i vitalitatea. Dac# e"ti ntr-adev#r gata s# eliberezi aceste corzi, Arhanghelul Mihail !i va ndeplini dorin!a, imediat, Uneori, oamenii se aga!# de corzi din cauza unei nevoi nes#n#toase "de a fi necesar". Dac# aceasta este situa!ia, cere-i Arhanghelului Mihail s# te ajute s# te eliberezi de temerile din spatele acestei dorin!e. (Aminte"te-!i c# arhanghelii pot fi, n acela"i timp, al#turi de oricine i cheam# "i c# ei nu au restric!ii de spa!iu "t timp.) - Baie cu sare marin!: Dac# nu exist# nici un ocean n apropiere pentru a putea nota, !i poate fi de ajutor o baie n cad#, cu ap# cald# n care se dizolv# sare marin#. Sarea pur# cur#!# energiile toxice din pori. Binen!eles c# trebuie folosit# o sare natural#, f#r# coloran!i artificiali sau arome sintetice, n a"a fel nct s# nu introduci "i mai multe chimicale n corpul t#u. - Conectarea la natur!: Apropierea de plante "i animale furnizeaz# o pauz# binevenit# de la lumina artificial#, frecven!ele electromagnetice, sunetul telefoanelor "i de la presiunea venit# din partea altor oameni. De asemenea, plantele cur#!# energiile negative din corpurile noastre mental, emo!ional "i fizic. Cnd te sim!i obosit, plimb#-te n natur#. Dac# !ii o plant# lng# pat, att ea, ct "i znele el pot conduce c#tre tine energia de cur#!are, n timp ce dormi. ngeri "i preten#ii ngerii ntrupa!i sunt n#scu!i pentru a ajuta "i a vindeca, "i vin pe P#mnt preg#ti!i pentru a"i juca rolul. Oricum, aceast# rvn# poate crea dificult#!i, dac# nu este echilibrat#. De exemplu, ngerii ntrupa!i au atta optimism ("i Iubire) pentru omenire nct le este adeseori dificil s# spun# nu. Instruirea n privin!a r#spunsului la preten!iile cuiva, f#cut# cu ajutorul unul consilier, un curs, o carte sau o caset# de auto-perfec!ionare poale fi necesar#, deoarece mul!i ngeri ntrupa!i "i spun nu lor n"i"i ca o form# de auto-negare, n timp ce spun da, tuturor celorlal!i. ngerii ntrupa!i deseori se scuz# cnd cer ajutor, sau nu le cer altora s# fac# ceva "i apoi repro"eaz# faptul c# nimeni nu-i ajut# "i c# ei trebuie s# fac# toat# treaba. Aceasta poate avea ca rezultat un "complex de martir/victimizare", n care ngerii ntrupa!i cred c# se profil# de ei "i nu realizeaz# c# singuri au creat acele situa!ii. Unii ngeri ntrupa!i se simt vinova!i cnd solicit# ajutor - chiar dac# cer asisten!# ngerului lor p#zitor - de team# s# nu-i "deranjeze". Uneori, aceast# team# este o consecin!# a anilor cnd au fost "icana!i "i abuza!i verbal ngerii ntrupa!i cred c# este ceva n neregul# cu ei, a"a c# au impresia c# nu merit# ajutor. Ei pot dezvolta un model de auto-sabotare - "i astfel ndep#rteaz# oportunit#!ile. Modul de vindecare n aceast# situa!ie este s#-"i restructureze ntreaga mentalitate legat# de a primi. Asta nseamn# c# ace"ti ngeri trebuie s# n!eleag# c# pot oferi "i i pot ajuta mai mult pe ceilal!i, dac# mai nti "i permit lor n"i"i s# primeasc#. De exemplu, dac# se simt obliga!i s# fie vindec#tori, poate c# au nevoie de un centru de vindecare, bani pentru publicitate, un calculator sau alte echipamente. Poate c# au nevoie nti de venituri suplimentare, pentru a p#r#si slujba care le r#pe"te timpul dedicat vindec#rii.

11 Legat de aceasta, unii ngeri P#mnteni - inclusiv ngerii ntrupa!i - au dificult#!i n acceptarea banilor pentru tratamentele lor de vindecare. Aceasta poate reprezenta o problem# n cazul ngerilor ntrupa!i care vor s#-"i p#r#seasc# slujbele de care depind financiar. Dac# ei ar accepta bani pentru vindecarea spiritual# sau pentru consiliere, "i-ar putea permite s# renun!e serviciu "i s# devin# vindec#tori sau profesori cu norm# ntreag#. Este important pentru client "i pentru vindec#tor s# fac# schimb de energie, n timpul "edin!elor de vindecare si de nv#!are. Cu alte cuvinte, clientul sau elevul trebuie s# ofere ceva la schimb. Aceasta poate consta n bani, mncare, servicii sau o dona!ie c#tre organiza!ia caritabil# favorit# a vindec#torului sau nv#!#torului. A ncuraja clientul sau elevul s# returneze cumva din ce a primit, este o parte a procesului de vindecare, oferit de un nger ntrupat. Mul!i ngeri ntrupa!i sufer# de "dezechilibre legate de predare "i primire". Legea cererii "i a ofer tei spune c# oricnd oferim, primim n mod automat. Acesta este fluxul "i nucleul Universului. Este clar c# ngerii ntrupa!i "i petrec o mare parte din timp, oferind. De fapt, cei mai mul!i dintre ei lucreaz# n profesii ajut#toare, cum ar fi medicin#, nv#!#mnt, consiliere sau n industria turistic#. Oricum, ei blocheaz# deseori fluxul primirii pentru ei n"i"i, prin autosabotaj, auto-negare "i cheltuieli f#r# rost. Energia feminin# este o energie receptiv# si cnd o femeie nger ntrupat ofer# prea mult, ea se poate dezechilibra, ntruct are prea mult# energie masculin#. Aceasta se aplic#, de asemenea, "i ngerilor ntrupa!i b#rba!i. Faptul de a oferi continuu, f#r# s# "i fac# timp pentru ei n"i"i, reprezint# un alt motiv pentru care ngerii ntrupa!i pot suferi de oboseal#. Afirma!iile pentru a vindeca acest dezechilibru sunt: Primesc binele cu bun#voin!#" "i "Cu ct mi dau voie s# primesc mai mult, cu att sunt mai capabil s#-i ajut pe ceilal!i". Dac# ngerii ntrupa!i vor rosti aceste vorbe n mod repetat "i vor adopta obiceiul auto-r#sf#!ului, vor fi cu mult mai deschi"i s# primeasc# n diferite moduri - cum ar fi, s# accepte ajutor n misiunea lor. ngerii ntrupa!i s#n#to"i "i echilibra!i "i dau seama c# accelereaz# planul de pace al lui Dumnezeu, dac# lucreaz# ca o echip#, cernd "i primind ajutor unii de la ceilal!i. ngerii ntrupa!i se simt foarte confortabil atunci cnd urmeaz# reguli "i se tem s# le ncalce. Sunt extrem de muncitori - deseori ncercnd s# ating# perfec!iunea n carier#. De fapt, studiile oferite de ngerii ntrupa!i pentru aceast# carte au fost minu!ios preg#tite "i bine organizate, comparativ cu studiile furnizate de celelalte categorii. Aceste caracteristici i fac s# fie foarte potrivi!i s# lucreze n pozi!ii institu!ionale sau academice. Mul!i ngeri ntrupa!i lucreaz# n spitale, sisteme "colare "i linii aeriene. Femeile ngeri ntrupa!i sunt angajate adesea ca asistente, profesoare, nso!itoare de zbor sau orice alt serviciu care cere o inim# iubitoare si o r#bdare de sfnt#. M-am gndit ntotdeauna c#, tocmai de aceea, mul!i nso!itori de zbor sunt ngeri ntrupa!i - deoarece, la urma urmei, ngerii sunt obi"nui!i s# zboare! Vie#ile personale ale ngerilor ntrupa#i Deoarece ngerii ntrupa!i sunt atractivi fizic "i au inimi mari, iubitoare, rareori au probleme n alegerea partenerilor sau prietenilor romantici. Dificultatea lor const# ns# n g#sirea rela!iilor care s#-i mplineasc#. ngerii ntrupa!i "i v#d partenerii lor romantici "i prietenii ca pe ni"te poten!iali pacien!i, pe care i pot ajuta "i nv#!a. Ei abordeaz# noile rela!ii, cu ntrebarea: "Cum pot ajuta aceast# persoan#?" Dup# cum am men!ionat mai devreme, ngerii ntrupa!i deseori se ndr#gostesc de dependen!i de anumite vicii "i ncearc# s#-i vindece. n cazul unei prietenii, deseori joac# un rolul de consilier. De exemplu, ngerii ntrupa!i pot asculta ore ntregi problemele prietenilor. Cnd ncearc# s# vorbeasc# despre propriile lor probleme, prietenii lor sfr"esc brusc conversa!ia. Aceasta este o alt# situa!ie, n care vie!ile ngerilor ntrupa!i sunt dezechilibrate, n leg#tur# cu ceea ce ofer# "i ceea ce primesc. Oare cine ascult# necazurile lor? Dup# cum am men!ionat mai devreme, e posibil ca ngerii ntrupa!i s# fi fost "trimi"i" n familii disfunc!ionale cu rolul de nger p#zitor - a"a c# ei se simt str#ini de familiile n care s-au n#scut "i chiar se ntreab# dac# nu cumva au fost adopta!i, deoarece nu au nimic n comun cu membrii familiilor respective. Ace"tia nu se simt ca o "familie" pentru ngerii ntrupa!i "i n realitate, nici nu sunt membrii familiei, sunt suflete str#ine, pe care ngerii ntrupa!i s-au oferit voluntar s# le ajute, venind n trup omenesc "i tr#ind mpreun# cu ei.

12 Avnd n vedere tendin!a lor de a vedea binele "i poten!ialul din ceilal!i, ngerii ntrupa!i r#mn deseori n rela!ii nes#n#toase - mult mai mult dect ar r#mne o persoan# obi"nuit#. Pamela, un nger ntrupat, "i descrie modelul de rela!ie amoroas#, astfel: "Atrag b#rba!i care au inimi r#nite "i chiar au nevoie de vindecare. R#mn optimist# c# se vor vindeca "i c# iubirea mea i va transforma, dar aceasta nu se ntmpl#. Mi-este foarte greu s# termin aceste rela!ii "i mi ia mult timp s# procesez durerea si separarea." ngerii ntrupa!i se implic# adeseori foarte rapid n rela!ii; curnd dup# prima ntlnire, se pot decide s# "fie stabili", s# se c#s#toreasc#, s# se logodeasc#, sau s# locuiasc# mpreun# cu noul partener. ngerul ntrupat Elizabeth spune: "Dintotdeauna am nceput s# devin serioas# n privin!a unui b#rbat, imediat dup# ce l-am cunoscut, de"i existau lucruri care nu-mi pl#ceau la el." Deoarece ngerii ntrupa!i sar orbe"te ntr-o c#snicie "i se c#s#toresc pentru prima oar# cnd sunt foarte tineri, ei pot avea mai multe c#s#torii sau rela!ii asem#n#toare c#l#toriilor. Mul!i ngeri ntrupa!i cu care am discutat pentru aceast# carte, se aflau la a treia sau la a patra c#s#torie. Avuseser# un nou so! sau so!ie la fiecare zece ani, sau cam a"a ceva. Din nou gndi!i-v# la Elizabeth Taylor, ca fiind un exemplu concludent. Mul!i ngeri ntrupa!i au dificult#!i n a pune cap#t rela!iilor nes#n#toase cu iubi!ii, prietenii sau membrii abuzivi din familie. Asemeni juc#torilor dependen!i de jocuri de noroc, ei cred c# dac# vor continua s# ncerce, pn# la arm# rela!ia va reu"i. ngerii ntrupa!i tr#iesc dup# Regula de Aur "i nu vor s#-i abandoneze pe ceilal!i, deoarece se tem foarte mult s# nu fie ei n"i"i abandona!i. De asemenea sunt nehot#r!i n leg#tur# cu sinceritatea nevoilor "i sentimentelor proprii. A"adar, ngerii ntrupa!i sufer# n t#cere n rela!ii, c#rndu-"i singuri nefericirea. n cele din urm#, ating un punct n care nu mai sunt n stare s# suporte mai mult. Atunci este momentul cnd ngerii ntrupa!i fie pleac#, fie l ndep#rteaz# pe cei de lng# ei. Ace"ti ngeri pot avea, de asemenea, prietenii "i rela!ii amoroase dezechilibrate "i nes#n#toase. Prieteniile lor se bazeaz# tot pe a da si a primi - dar, n general, procesule unilateral, deoarece ngerii ntrupa!i sunt mereu cei care ajut# "i niciodat# cei "ajuta!i". Se presupune c# ntr-o rela!ie cu ngerii ntrupa!i, ace"tia sunt cei mai puternici drept pentru care "prietenii" se simt ndrept#!i!i la consiliere gratuit# "i "edin!e de vindecare nelimitate. Pn# la urm#, ngerii ntrupa!i ies epuiza!i din acest tip de "prietenie asimetric#". "i dau seama c# "prietenii" nu sunt interesa!i de ei ca persoane, ci nu mai de modul n care i pot ajuta. ngerii ntrupa!i se pot sim!i prin"i ntr-o mla"tin# a vinov#!iei ca "i cnd "i-ar abandona prietenii la nevoie. "Legea atrac!iei" i mai face s#-"i piard# interesul n privin!a prietenilor care nu le mp#rt#"esc convingerile. ngerilor ntrupa!i le este de mare ajutor sprijinul primit mal ales de al!i ngeri care n!eleg despre ce este vorba. Grupul n 12 pa"i Al-Anon "i Co-Dependen!ii Anonimi le ofer# un suport minunat ngerilor ntrupa!i care ncearc# s#-"i vindece rela!iile. De asemenea, grupele de studiu pentru un curs n Miracol reprezint# locuri puternice, unde te po!i vindeca de vinov#!ie. E posibil s# ntlni!i ngeri ntrupa!i la orice eveniment sau n orice loc n care sunt implica!i ngerii, cum ar fi seminarii angelice, magazine angelice sau grupuri de studiu care analizeaz# texte despre aceste fiin!e cere"ti. Fiecare rela!ie este o "ns#rcinare", cu poten!ial pentru ca ambii parteneri s# nve!e "i s# evolueze. Nimeni nu este victim# n rela!ii - to!i sunt ale"i, fie con"tient fie la nivel sufletesc. ngerul ntrupat, Nicole, spune: M-am aflat n patru rela!ii asem#n#toare unei c#s#torii. Toate au fost cu b#rba!i care erau indisponibili emo!ional "i abuzivi, infideli "i dependen!i de droguri. De"i prietenii "i familia credeau c# sunt o victim#, "tiam c# ei nu ar putea s# vad# niciodat# ceea ce am v#zut eu n sufletele acestor b#rba!i. $tiam c#, la un anumit nivel, i ajutam s#-"i nal!e vibra!ia. Ultima mea rela!ie a fost cea mai dificil# "i dureroas#. ntr-o zi m# uitam pe fereastr# "i i spuneam lui Dumnezeu c# nu mal puteam r#mne n aceast# rela!ie. n acel moment, am auzit ngerii spunndu-mi: "tim c# este dureros; te rug#m s# mai stai nc# pu!in. M-am sim!it total iubit# "i am avut t#ria s#-mi termin misiunea cu acel b#rbat Acum sunt cu un b#rbat blnd care este sufletul meu pereche "i care se afl# pe calea sa spiritual#. El "tie c# sunt un nger P#mntean "i m# iube"te a"a cum sunt. ntinde-#i aripile "i zboar!!

13 Ochii unul nger ntrupat sunt plini de compasiune si iubire. Reflec!ia unei dureri personale este evident#, dar este dep#"it# de imaginea Iubirii Divine. ngerii ntrupa!i privesc dincolo de suprafa!# "i v#d poten!ialul din fiecare persoan#. Prin contrast, ochii unul Spirit ntrupat al Naturii reflect# zburd#lnicie pur#, juc#u"#. Ochii n!elep!ilor au privirea p#trunz#toare "i parc# privesc departe, ca cei care "i-au c"tigat cu greu lec!iile. ngerii ntrupa!i au tr#s#turile clasice ale ngerilor pe care i-au surprins arti"tii n attea tablouri. Ei arat# ca ni"te ngeri - fie c# sunt b#rba!i sau femei. Datorit# fetelor blnde "i a caracterului lor, oamenii i vor numi "ngeri", f#r# s# realizeze adev#rul profund al acelei afirma!ii. Dup# cum spune Pamela: Mul!i oameni au venit la mine "i mi-au spus Ar#!i ca un nger sau E"ti att de angelic#. Deseori ace"tia nu sunt familiariza!i cu munca mea, sau cu dragostea mea pentru ngeri". Mul!i oameni relateaz# c# au observat, prin clarviziune, cum aripi mari se ntind din umerii ngerilor ntrupa!i "i o lumin# alb# str#lucitoare care eman# din trupul lor. Asemeni altor grupuri ale ngerilor P#mnteni, este important ca ngerii ntrupa!i s#-"i lase lumina s# str#luceasc#, chiar dac# le e team# de ridicol "i de a fi respin"i. Un nger ntrupat a spus: "O parte din mine vrea s#-"i nchid# aripile de nger "i s# ascund#, cteodat#, adev#rata identitate. Aceast# dorin!# se manifest# uneori prin faptul c# nu-mi fac treaba de vindec#tor, sau pierd termenele limit# pentru publicitate." $i totu"i, cnd ngerii ntrupa!i "i desfac aripile "i zboar#, se vede adev#rata lor frumuse!e. ngerul ntrupat, Judi, a n!eles importan!a transfer#rii tuturor temerilor c#tre ngerii ei p#zitori: "Atunci. "tiu c# sunt n mod sigur pe drumul corect toate dorin!ele inimii mele sunt materializate, acum cnd am capitulat "i mi-am l#sat via!a n slujba ngerilor. Nimeni nu-mi poate lua asta vreodat#. Scopul vie!ii mele si drumul meu nu au fost niciodat# mai clare si mai pline de satisfac!ii. M-am luptat att de mul!i ani "i acum, aproape tot timpul m# simt de parc# a" pluti pe un nor!" Lucrarea "i calea ngerilor ntrupa!i ngerii ntrupa!i sunt deseori atra"i de profesii prin care ajut# "i sunt vindec#tori "i consilieri minuna!i (n sensul tradi!ional sau nu); sunt profesori n "coli, sau lucreaz# n turism. Celor mai mul!i ngeri ntrupa!i le place munca solitar#, mai mult dect s# lucreze cu grupuri sau s# vorbeasc# n fa!a grupurilor. Sunt adep!ii convin"i ai muncii n companii mari, n care s-a dovedit c# managementul are un aspect etic "i umanist. ngerii ntrupa!i sunt angaja!i neferici!i dac# "efii sau societ#!ile sunt lipsite de etic#. C!l!uzire "i sugestii dac! e"ti un nger ntrupat Dac# e"ti un nger ntrupat, timpul petrecut pe P#mnt va fi mai lini"tit "i mai prosper, dac# !i aminte"ti s# faci urm#toarele: - Protejeaz#-te cu energie "i lumin#, mai ales nainte de a ajuta pe cineva. Aceasta !i va reduce nevoia de a mnca prea mult, doar pentru a te proteja cu un strat de greutate corporal# n plus. - A"teapt# nainte de a spune da. n loc de a aproba automat fiecare cerere de ajutor, ofer#-!i un timp pentru a medita "i a te gndi dac# este ntr-adev#r o parte a misiunii tale "i dorin!a inimii tale. Cnd oamenii !i cer ceva, spune-le: "L#sa!i-m# s# m# gndesc", sau "O s# revenim asupra acestui subiect". Aceste persoane vor respecta faptul c# ai grij# de tine. - nlocuie"te obiceiul de a-fi cere iertare, cu afirma!ii pozitive. ngerii ntrupa!i obi"nuiesc s# se scuze, de"i nu au f#cut nimic gre"it. Acest obicei "i are r#d#cinile n dorin!a de a-i face pe ceilal!i ferici!i, chiar dac# asta nseamn# s# preia repro"urile asupra lor. Pentru a creste coeficientul de fericire - al t#u, ct "i al altora - folose"te cuvinte pozitive. Adopt# obiceiul de a vorbi despre tine, despre ceilal!i sau despre anumite situa!ii, folosind fraze n#l!#toare. - F# exerci!ii pentru sistemul cardiovascular. Acestea ajut# la managementul stresului "i al greut#!ii "i sunt importante pentru s#n#tatea inimii ngerilor ntrupa!i. - Echilibreaz# cotele n care dai "i n care prime"ti. Asigur#-te c# !i oferi desf#t#ri, n mod regulat; - Renun!# la orice reguli care !i ngr#desc misiunea. Observ# dac# ai "reguli" personale pe care le urmezi f#r# s# pui ntreb#ri, cum ar fi "Mal bine s# nu fiu prea norocos, deoarece oamenii

14 vor fi invidio"i pe mine "i voi suferi din cauza acestei invidii." E mai indicat s#-!i spui, Aceast# regul# lucreaz# pentru misiunea mea sau mpotriv#?" - Pune-i pe al!ii s# fac# o parte din munca ta. Cere ajutor, f#r# s# te scuzi; - Accept# binele cu gra!ie. Las#-i pe oameni s# !i ofere ajutor, cadouri "i complimente. - Joac#-te. Permite-i copilului din tine s# fie mai mult timp naiv, liber "i creativ.

15 III. SPIRITELE NTRUPATE ALE NATURII Acesta este unul dintre grupurile cele mai u"or de recunoscut dintre toate categoriile. Asemeni ngerilor ntrupa!i, Spiritele ntrupate ale Naturii arat# fizic a"a cum le spune numele - ca "i cum ar fi zne, elfi, "time, gnomi, animale rencarnate "i unicorni. n afar# de ngerii p#zitori pe care i avem, acest grup are znele ca spirite protectoare. Foarte des, membri acestui grup au p#rul ro"cat (chiar dac# este ro"u aprins, castaniu sau blond ro"cat), "i o mo"tenire genetic# sau nf#!i"are celtic#, cum ar fi un ten rumen sau pistruiat. nger sau Spirit al Naturii Poate c# te-ai reg#sit tu nsu!i in capitolul anterior, dedicat ngerilor ntrupa!i. $i totu"i te identifici puternic cu descrierea Spiritelor Naturii. n cazul n care nu "tii sigur dac# e"ti nger ntrupat sau Spirit al Naturii, aici se afl# cinci ntreb#ri pe care !i le po!i pune, pentru a te ajuta s# faci distinc!ia ntre cele dou# categorii: 1. Ce cred despre reguli? Dac# e"ti nger ntrupat, de obicei te supui regulilor "i devii furios pe cei care le ncalc#. ns# dac# e"ti un Spirit ntrupat ai Naturii, atunci nu po!i suporta regulile "i crezi c# oamenii care se supun lor sunt ni"te blegi. 2. Exist! zburd!lnicie %i mali$ie n ochii mei? Spiritele Naturii sunt fiin!e iubitoare de amuzament, deseori farsori "i sunt mereu n c#utarea rsului. ngerii ntrupa!i au tendin!a de a fi serio"i "i politico"i. Dac# te ntrebi ce e"ti nger sau Spirit, ntreab#-!i un prieten apropiat dac# ai ochi care anun!a necazuri. Aceasta este o caracteristic# unic# a Spiritelor Naturii. (Dac# oscilezi ntre a fi "obraznic" "i "dr#gu!", atunci poate c# e"ti un nger al M#rii, care este un amestec hibrid ntre un nger "i un Spirit al Naturii, discutat n Capitolul 6.) Cnd te ui#i n ochii unui Spirit ntrupat al Naturii, vezi sclipiri de mali#iei sau de "!g!lnicie. 3. Ce fel de aripi am? ngerii au aripi din pene, n timp ce multe Spirite ale Naturii au aripi de fluture sau de dragon. Aripile sunt eterice, nu fizice. Pentru a determina tipul de aripi pe care l ai, fie consul!i un clarv#z#tor fie mergi n interiorul t#u "i sim!i singur. Concentreaz#-te asupra umerilor t#i "i simte sau vezi (cu ochii min!ii) dac# aripile sunt mari, cu pene, asemeni unei lebede sau, mai degrab#, ca ale unul fluture zumz#itor "i frumos, sau ca ale unui dragon. De asemenea, observ#-!i tipul de trup. De obicei, Spiritele ntrupate ale Naturii, au trupuri zvelte, metabolism rapid "i sistem nervos sensibil, n timp ce ngerii ntrupa!i au trupuri voluptoase, metabolism ncet "i personalit#!i blnde. Excep!iile sunt Oamenii M#rii, care sunt hibrizi volupto"i ai ngerilor "i Spiritelor Naturii, despre care discut#m n Capitolul 6. 4. Care este rela$ia mea cu dependen$! de anumite vicii? Cei mai mul!i ngeri ntrupa!i sunt codependen!i, n timp ce Spiritele sunt dependen!ii. Spiritele ador# s# petreac#; ngerii ador# s# salveze! Excep!ia o constituie faptul c# mul!i ngeri ntrupa!i sunt dependen!i de mncare. 5. Care este natura mea? Spiritele au tendin!a s# aib# personalit#!i arz#toare, pasionale, n timp ce ngerii ncarna!i sunt r#bd#tori "i calmi (sau cel pu!in a"a le par celorlal!i). Alte caracteristici care fac diferen#a Uneori, Spiritele ntrupate ale Naturii sunt nesigure dac# nu cumva vin de pe t#rmul n!elep!ilor. Aceasta se ntmpl# deoarece ele au o istorie a unor rela!ii vechi cu magicienii, vr#jitoarele "i farmazoanele. Deci, n!elep!ii se simt foarte familiari cu Spiritele ntrupate ale Naturii. La urma urmei, Spiritele au fost prezente cnd vr#jitoarele au fost arse, a"a c# ei s-ar putea s# simt# o suferin!# r#mas# din acele vremuri, chiar dac# nu ei au fost cei uci"i. E pasibil ca ei s# mai aib# amintiri din acele arderi pe rug, care s# se amestece cu propriile amintiri. Diferen!a esen!ial# este c# Spiritele sunt mult mai juc#u"e dect n!elep!ii, care au tendin!a s# fie extrem de serio"i, ba chiar sobri sau severi. De fapt, Spiritele ntrupate ale Naturii intr# uneori n necazuri, din cauza sim!ului lor excentric al umorului. Glumele lor pot fi uneori inoportune, ofensatoare, de prost gust, sau doar extrem de nepotrivite. Dar una dintre misiunile Spiritelor ntrupate ale Naturii este s# lumineze lumea, s# o fac# s# zmbeasc# "i s# rd# - chiar pe seama lor proprie. n regatul eteric al Spiritelor Naturii, znele, elfii "i al!ii !in petreceri nocturne, pline de dans, cntec, povestit "i voie bun#. Ei cunosc valoarea spiritual# a zburd#lniciei "i bucuriei! Nu e deloc surprinz#tor c# "i perechile lor umane "tiu s# se distreze. Spiritele ntrupate ale Naturii deseori devin

16 animatori profesioni"ti, inclusiv comedieni, actori, dansatori si muzicieni: Ni"te exemple ar fi actorii Carol Burnett: Ellen DeGeneres, Eddie Murphy, Robin Williams "i Red Skelton; actri!ele Julia Roberts "i vedeta Paris Hillton. Problemele rela#ionale ale Spiritelor ntrupate ale Naturii Spiritele erau obosite de asaltul uman asupra naturii, animalelor "i mediului. $i fiindc# nu ar fi putut progresa prea mult ca fiin!e spirituale micu!e, au ales s# la nf#!i"#ri umane, pentru a avea mai mult# putere n procesul de cur#!are a aerului P#mntului, a apei "i a solului; precum "i pentru ajutorarea animalelor. Ca s# fim sinceri, Spiritele Naturii prefer# compania animalelor "i a plantelor, mai degrab# dect pe cea a oamenilor. Ele simt o furie fireasc# ndreptat# c#tre rasa uman#, pentru distrugerea planetei. Se spune c# Spiritele Naturii sunt ni"te pozna"i r#ut#cio"i, dar ele sunt r#ut#cioase doar cu oamenii care nu respect# mediul. Pe de alt# parte, ador# s#-i ajute pe oamenii care recicleaz# materialele, folosesc produse de cur#!enie ecologice, se poart# frumos cu animalele "i o respect# pe Mama Natur#. Unele pozne ale Spiritelor Naturii sunt pasiv-agresive, provenind din lipsa lor de respect pentru modul n care oamenii fac risip#. n rela!ii, partenerii romantici sunt atra"i de Spiritele ntrupate ale Naturii datorit# abilit#!ilor lor de comedieni, muzicale sau artistice. Dar dup# nceperea rela!iei Spiritele ntrupate ale Naturii pot fi acuzate de a fi .."trengari", ..imaturi", ..neimplica!i", sau ,.nc#p#!na!i". Ei arat# acelea"i tr#s#turi ale personalit#!ii ca "i micii elfi, znele, gnomii "i cei asemenea lor. n t#rmul Spiritelor Naturii aceste fiin!e sunt deseori cochete "i promiscue. Spiritele ntrupate ale Naturii pot manifesta aceste caracteristici "i n cadrul rela!iilor. Spiritele Naturii "i ndreapt# mai pu!in aten!ia c#tre oameni, dect o fac ngerii ntrupa!i. Le place s# se ntov#r#"easc# doar pentru a petrece, "i apoi vor s# fie l#sa!i n pace. Spiritele Naturii sunt de asemenea nclinate spre abuzul de substan!e "i dependent#. Deci, n esen!#, n timp ce ngerii ntrupa!i se c#s#toresc cu dependen!i, Spiritele ntrupate ale Naturii sunt ei n"i"i dependen!ii. Multe Spirite ntrupate ale Naturii se g#sesc n profesii care ofer# ajutor "i n care sunt implica!i oamenii - dar, de obicei, pentru c# au o chemare s# fac# asta. Asemeni Hobbitului Frodo, din cartea si filmul St#pnul Inelelor, Spiritele ntrupate ale Naturii sunt eroi "ov#itori, care ajut# oamenii pentru c# trebuie "i nu neap#rat pentru c# vor s# o fac#. Ele au nevoie de mult spa!iu "i singur#tate, mai ales n mijlocul naturii. Spiritele pot fi timide "i foarte retrase, chiar dac# sunt extrovertite, n cadrul reuniunilor sociale. Ele par a fi foarte deschi"i n ceea ce prive"te via!a lor particular#, ns# exist# o rezerv# care i re!ine din a-"i dezv#lui cele mai adnci secrete, n afar# de cazul c# au o ncredere absolut# ntr-o persoan# - "i aceasta se ntmpl# foarte rar. Ei aplic# politica t#ia!i-i capul1, n privin!a oamenilor din vie!ile lor. Cu alte cuvinte, cnd Spiritele ntrupate ale Naturii au terminat o rela!ie, chiar au terminat-o. Spiritele ntrupate ale Naturii au nv#!at cum s#-i anun!e pe oameni atunci cnd nu vor s# fie deranja!i. Evie vorbe"te n numele multor Spirite, cnd spune: Necunoscu!ii obi"nuiau s# vin# s#mi povesteasc# despre necazurile lor, dar m-am nchis de-a lungul anilor, deoarece devenise nepl#cut s# preiau problemele altora. Spiritele ntrupate ale Naturii sunt m#sc#rici atunci cnd se simt bine, mai ales cnd sunt nconjura!i de alte Spirite ale Naturii, iubitoare de distrac!ie. n familiile disfunc!ionale, ei pot juca rolul mascotei, ajutnd familia s# se nveseleasc# "i s# se simt# mai bine. Cu toate acestea, Spiritele ntrupate ale Naturii sunt sensibile la dezaprob#ri; "i pot deveni introvertite, timide sau chiar retrase, cnd nu se simt sigure" din punct de vedere social. Ei se ndreapt# adeseori c#tre droguri sau alcool pentru a se sim!i confortabil, atunci cnd se ntlnesc cu mai mul!i oameni. Comparativ cu ceilal!i ngeri P#mnte"ti, Spiritele ntrupate ale Naturii reprezint# un grup puternic, cu foarte pu!ine probleme de s#n#tate, - poate pentru c# Spiritele sunt mai dispuse s#-"i petreac# timpul n natur#, f#cnd excursii "i exerci!ii n aer liber "i stnd la soare. Sau poate c# optimismul i face s# minimizeze sau s# nege preocup#rile legate de s#n#tate. Singurul model notabil de mboln#vire, prezentat de c#tre Spiritele ntrupate ale Naturii n timpul observa!iei era o frecven!# ridicat# a depresiilor - iar unele Spirite au avut un probleme cu astmul, n copil#rie. Aceasta corespunde cu rapoartele conform c#rora znele sunt sensibile la chimicalele din aer si trebuie s# evite pesticidele n gr#dini "i in mncare. Spiritele ntrupate ale Naturii pot suferi "i de
1

Referire la celebra replic# a Reginei din cartea Alice n #ara minunilor, de Lewis Carroll.

17 claustrofobie, dac# petrec prea mult timp n spa!ii nchise, deoarece au nevoie de doze mari de aer proasp#t. Materializare "i magie Cei care se simt suflete"te Spirite ale Naturii "tiu cum s#-"i materializeze toate nevoile. Acesta este un motiv pentru care ei "i abordeaz# ndatoririle, cum ar fi ngrijirea florilor, cu bucurie. Spiritele Naturii "tiu c# nu trebuie s# munce"ti din greu pentru a ob!ine rezultate remarcabile - inten!ia "i sinceritatea sunt cu mult mai importante. Spiritele ntrupate ale Naturii se eschiveaz# deseori de la munca grea "i pot fi percepute ca fiind ni"te pierde-var#, care prefer# socializarea n locul muncii. Ele "i amintesc incon"tient de timpurile din regatul eteric al Spiritelor, cnd nevoile materiale (hran#, haine, aur, locuin!# "i a"a mai departe) se ob!ineau "din senin". Ca rezultat, multe Spirite ntrupate ale Naturii se simt n afara centrului lumii obi"nuite a fiin!elor umane "i ncep s#-"i plng# de mil#. Spiritele ntrupate ale Naturii pe care le-am ntlnit par s# creeze fie ospe!e, fie foamete. Rareori am ntlnit Spirite ntrupate ale Naturii care au ob!inut securitate financiar#, n afar# de cazul n care lucreaz# n mod con"tient la un proces de materializare, cum ar fi cel conturat n cartea lui John Randolph Price, Cartea Abunden#ei. Atunci ncepe magia! Spiritele ntrupate ale Naturii cum ar fi n!elep!ii - de!in abilit#!i magice de materializare. Cnd sunt valorificate, aceste abilit#!i pot supune timpul "i legile fizice, "i pot crea rapid materializ#ri "i miracole. Spiritele ntrupate ale Naturii au ca spirite c#l#uzitoare zne, elfi sau spiridu"i; ele pot chema oricnd aceste ajutoare benevole, doar spunnd n gnd: Te rog, ajut!-m!! Spiritele ntrupate ale Naturii "i natura Spiritele ntrupate ale Naturii sunt, cu adev#rat, oamenii al naturii "i ai spiritului acesteia. Le este foarte greu s# stea prea mult timp n spatii nchise. n timp ce ngerii ntrupa!i se simt bine cnd lucreaz# n cl#diri mari, f#r# ferestre, aceasta ar fi un dezastru pentru un Spirit ntrupat. Ei trebuie s# fie n mijlocul naturii, altfel devina deprima!i. Cele mai fericite Spirite sunt cele care au serviciul n natur#, cum ar fi ghizii pentru excursii sau tabere n natur#, cel care lucreaz# n sere, p#durarii, gr#dinarii, sau cei care plimb# cini. Dac# Spiritele ntrupate ale Naturii trebuie s# lucreze n spa!ii nchise, ele se simt bine n birouri cu vedere spre parcuri sau spre zone verzi. Aceste Spiritele sunt cele mai fericite cnd lucreaz# n nc#peri n care sunt multe ghivece cu plante sau flori "i cristale. De asemenea, le place n mod deosebit s# asculte nregistr#ri cu sunete ale naturii, cum ar fi cntecele p#s#rilor, valurile oceanului, ploaia sau altele asem#n#toare. n plus, n birourile lor ar trebui expuse poze cu animalele lor preferate "i statui cu zne "i elfi. Aromaterapia cu uleiuri esen!iale pure (nu sintetice) de plante "i flori ajut# Spiritele s# stea conectate la Mama Natur#; atunci cnd se afl# n spa!ii nchise. n timpul pauzelor, Spiritele prefer# s# fac# plimb#ri n aer liber, chiar "i pe o vreme aspr#. Spiritele Naturii au nevoie de aer proasp#t, mai mult dect oricare alt# categorie. Cei care lucreaz# n zone industriale f#r# copaci "i iarb# pot lua contact cu frumuse!ea naturii nconjur#toare, uitnduse m#car la forma!iunile noroase, care au "i ele farmecul lor. Natura "i aerul liber reprezint# biserica lor - locul unde Spiritele ntrupate ale Naturii se simt cel mai aproape de Dumnezeu. Un Spirit ntrupat al Naturii, numit C. C., spune: Devin extrem de energizat "i proasp#t, n orice loc mp#durit, sau lng# o ap#. Stau sub un copac "i simt energia pozitiv# a p#mntului venind direct c#tre mine, prin chakra r#d#cin#. M# simt cel mai n siguran!# cnd pot fi ntr-adev#r, cu mine nsumi, f#r# s# m# deranjeze nimeni, doar cu atingerea blnd# a vntului "i cntecul p#s#rilor. Mirosul p#durii pare c# mi d# putere "i mi ofer# o n#l!are real#. n aceste locuri cred c# pot realiza orice. Exist# atunci o comuniune cu natura, n cel mai nalt mod. C#ldura soarelui este att de vindec#toare. Este ceva special "i un mare privilegiu ca natura s#-"i mp#rt#"easc# avu!ia "i cunoa"terea cu mine. Sunt n stare s# uit toate acele lucruri lume"ti zilnice. mi revin "i m# refocalizez. Nu po!i s# faci asta ntr-o zon# populat#, nici m#car n locul meu sacru din gr#dina casei. Nu este acela"i lucru. Cele mai multe Spirite ntrupate ale Naturii, care au fost observate, au anumite preferin!e n leg#tur# cu mediul natural unde "i-ar dori s# tr#iasc#, n timp ce alte categorii au fost mai flexibile n ceea ce prive"te zona unde locuiesc. Aproape toate Spiritele ntrupate ale Naturii au declarat:

18 ,,Trebuie s# locuiesc n de"ert, ,,Trebuie s# fiu lng# ocean, ,,Trebuie s# tr#iesc la !ar# "i a"a mai departe. Dup# cum am men!ionat mai devreme, Spiritele ntrupate ale Naturii prefer# compania animalelor, a plantelor, florilor sau a naturii, mai mult dect a celorlal!i oameni. Un Spirit care-"i amintea de copil#rie a spus: n mod clar, niciodat# nu am fost sociabil. Am iubit natura "i animalele - "i nc# le iubesc. Petreceam ore ntregi jucndu-m# sub cei 17 molizi care nconjurau proprietatea. Chiar i num#ram zilnic, pentru a fi sigur c# erau mereu acolo. Preferam s# m# joc n natur#. Adoram susurul prului "i mi pl#cea s# sar de pe o piatr# pe alta. n adncul lor, Spiritele Naturii sunt sup#rate pe oameni, pentru c# nu iubesc P#mntul att de mult, nct s# aib# grij# de el. Fac excep!ie, doar atunci cnd g#sesc o companie n!eleg#toare "i juc#u"#, deseori sub forma altui Spirit al Naturii. Deoarece Spiritele Naturii au decis s# se ncarneze pentru a avea mai mult# putere s# ajute plantele, mineralele "i regatele animalelor, scopul vie!ii lor implic# ntotdeauna ecologia sau drepturile animalelor. Astfel, ncearc# s#-i nve!e aceste valori pe ceilal!i, prin campanii de mediatizare, prin cercetare efectiv#, prin exemplul personal. De fapt, este foarte important pentru Spiritele ntrupate ale Naturii s# se implice direct n aceste ac!iuni, pentru a se sim!i utili n via!#. n plus, Spiritele Naturii se simt cel mai bine dac# au un rol personal n mbun#t#!irea mediului, cum ar fi reciclarea de"eurilor, sau utilizarea produselor ecologice g#site n magazinele cu produse s#n#toase. Cnd am ntrebat un Spirit ntrupat al Naturii, care consider# c# este scopul vie!ii sale, r#spunsul ei a fost asem#n#tor cu al multor Spirite ale Naturii pe care le-am ntlnit "i le-am intervievat: Misiunea mea este s#-i nv#! pe oameni cum s# protejeze P#mntul si creaturile care tr#iesc aici. V#d ce dificult#!i are planeta, din cauza l#comiei "i egoismului oamenilor. Trebuie s# facem tot ce ne st# n puteri pentru a salva planeta "i animalele, nainte de a fi prea trziu. Att de multe s-au pierdut. Att de multe sunt n pericol. Multe dintre f#pturile care tr#iesc aici sunt pe cale de dispari!ie, deoarece omul se crede superior tuturor celorlalte viet#!i. Dac# vom continua s# facem s#p#turi, s# construim, s# arunc#m de"euri "i s# extermin#m, nu vom fi mul!umi!i de pustietatea care va r#mne dup# noi. Fiecare categorie de nger P#mntean beneficiaz# de niveluri nalte de creativitate. Este logic deci ca "i Spiritele Naturii s# fie creatori de obiecte de art# din natur#. O zn# ntrupat# mi-a spus: Ador s# folosesc petale de fiori, frunze, conuri, nuci "i fiori presate, pentru a crea decora!iuni "i ornamente. Am amenajat habitate miniaturale "i spa!ii exterioare pentru spiridu"i, nc# de cnd eram copil. nver"una#i protectori ai Naturii Deoarece Spiritele Naturii sunt ngerii naturii d#rui!i de Dumnezeu, nu este surprinz#tor c# Spiritele ntrupate ale Naturii devin aproape obsedate de a proteja animalele, plantele, solul "i apa. Multe Spirite intrupate ale Naturii observate pentru aceast# carte mi-au spus c# au riscat s# fie r#nite sau s# sufere represalii, pentru a proteja un animal, un copac sau alt element al naturii: E. J. scrie: Devin furios cnd al!ii sunt necuviincio"i cu Mama Natur# "i cu f#pturile ei. Dac#, n timp ce conduc, vreunul dintre prieteni mei arunc# o !igar# pe geam, trag ma"ina pe dreapta "i l oblig s#-"i culeag# !igara "i s# o arunce imediat unde trebuie. Devon (nu este numele ei real) "i aminte"te: ntr-o zi nsorit#, st#team n biroul meu frumos; cu ferestre de la podea pn# n tavan. Priveam copacii minuna!i, arbu"tii "i delu"oarele de dincolo de parcare, cnd am observat un camion furgonet#. Un b#rbat care nu lucra n cl#direa noastr# s-a oprit n parcare s# m#nnce. Nu era nici o problem#. Dar cnd "i-a aruncat sticla de plastic din care b#use, ntr-un tufi" cu fiori de lng# camioneta lui, devenise o problem#. Cnd I-am v#zut f#cnd asta, un fel de furie primar# a izbucnit n mine (n general, sunt o persoan# calm#, t#cut#, a"ezat#). Am n"f#cat de bra! o coleg# "i i-am spus furioas#: Vino afar# cu mine!, ntruct credeam c voi a\lea nevoie de ajutor moral, pentru ceea ce eram pe cale s# fac. Am alergat c#tre camionet#, strignd: Ce fel de persoan# e"ti, de arunci gunoi n tufi"uri"?! El doar a rnjit la mine. Am intrat n zona acoperit# de tufe (cu picioarele goale) "i am recuperat sticla, zgriindu-m#. ntr-un moment de furie dezl#n!uit#, am aruncat recipientul pe geamul deschis al camionetei "i am urlat la el s# plece imediat, sau chem poli!ia. El a plecat cu scr"net de ro!i din parcare, urlnd epitete t#ioase la adresa mea, "i s-a dus.

19 Colega mea se uita "ocat# la mine, deoarece nu m# v#zuse reac!ionnd a"a niciodat# n cei cinci ani de cnd m# cuno"tea. Mi-a zis: Este o nebunie. Ar fi putut scoate o arm# "i s# trag# n tine. Am realizat c# avea dreptate, dar nu mi-a p#sat. Nu a" fi permis ca prietenul meu, arbustul cu flori, s# fie tratat astfel - nu atta timp ct eram martor la asta. Pamela "i aminte"te: n jurul vrstei de 19 ani, am devenit con"tient# c# eram trup "i suflet cu natura. Am dat cu solu!ie pentru cur#!at geamurile peste o albin# prins# n pervaz "i, dintr-o dat#, am fost lovit# de gndul, Ce drept am s-o omor? Am scos imediat albina n fa!a casei am a"ezat-o pe p#mnt "i am nceput s-o ud cu ap#. Mama mea a crezut c# eram nebun#, stnd n genunchi lng# o albin# moart#, ncercnd s-o resuscitez. De atunci nu am mai omort insecte. Recent, am m#turat un mu"uroi de furnici din apartament "i l-am dus afar#. $i apoi le-am am cerut, n mod politicos, furnicilor s# nu se mai ntoarc#, iar dup# o s#pt#mn# au ncetat s# mai vin#. Diferitele categorii de Spirite ale Naturii Dup# cum am men!ionat mai devreme, Spiritele ntrupate ale Naturii arat# exact ca "i coresponden!ii lor din lumea spiritual#. Sunt o versiune mai mare a znelor, "timelor, spiridu"ilor "i a"a mai departe. Aici ve!i vedea cteva exemple de Spirite ale Naturii: - Znele: Jenny are o n#l!ime de un metru "i jum#tate, cu un trup zvelt, o fa!# dr#gu!#, ochi mari "i p#r lung ondulat, care i cade pe umeri. Totul n ea strig# Zn#!, "i Jenny arat# de parc# ar fi un model pentru tablouri "i sculpturi cu zne. Este dulce, cuminte "i timid# - exact ca o zn#. De fapt, Jenny este att de conectat# la t#rmul znelor, nct ofer# consulta!ii profesionale despre ngeri "i zne, deseori utiliznd cartea mea Vindecarea cu C!r#ile de Profe#ii ale Znelor. "i sf#tuie"te clien!ii s# petreac# mai mult timp n natur#, pentru a-"i renc#rca energia - "i adaug#: "Aminte"te-!i s# chemi mereu ngerii "i znele, pentru a te ajuta n orice aspect al vie!ii "i al misiunii tale. De asemenea, ia totul mai u"or - nu fii prea serios! Cere znelor s# te ajute pentru a ad#uga vraj# "i magie n via!a de zi cu zi - "i n via!a ta, n general". - "timele, elfii %i spiridu%ii casei: Evie este cnt#rea!# "i compozitoare profesionist#, cu un nas coroiat "i cu p#r negru scurt. Ea a declarat: Oamenii spun c# ar#t ca un spiridu". Poreclele mele din tinere!e erau Tinkerbell2, Twinkletoes3 "i Pu"toaica. n mod constant, exist# oameni care vin la mine dup# ce termin de cntat "i-mi spun c# ei cred c# sunt un spiridu", a"a c# am nceput s# cred c# a"a este. - Inorogii, Brian (nu este numele lui real) are f#lci "i obraji proeminen!i, ochi mari "i o fa!# cioplit# ca a unui cal arab. Ca o reminiscen!# a coarnei unui inorog, Brian prefer# s# aib# p#rul lung "i se mbrac# n c#m#"i lungi vaporoase, neb#gate n pantaloni. Dac# te ui!i cu aten!ie la el po!i vedea sau sim!i un corn frumos de inorog care i apare din frunte. n profe!iile f#cute prin channeling, clarv#z#torii i-au spus lui Brian c# ghizii lui spirituali sunt inorogii. Acest lucru nu l-a surprins, deoarece a sim!it dintotdeauna o afinitate cu acest animal remarcabil. De fapt, Brian are multe obiecte care nf#!i"eaz# inorogi. Personalitatea lui este cea a unui vn#tor - caut# oportunit#!i "i rela!ii bazate pe spiritualitate "i, n mod magic, "i materializeaz# noi u"i care se deschid pentru el. El "tie c# este un Inorog ntrupat - mesajul i-a fost transmis de propriile c#l#uze "i ngeri, cu mult timp n urm#. - Animalele ntrupate: Barbara se consider# a fi rencarnarea unei pisici. Ea spune: Simt prietenie pentru pisici "i plante, iar p#rul meu are o culoare argintie, sexy, nc# de cnd aveam 20 de ani. Sunt nconjurat# de o mul!ime de pisici "i comunic minunat cu felinele "i cu plantele. Nu-mi plac oamenii n mod deosebit, dar i sprijin dac# este nevoie, atta timp ct nu-mi ncalc# lini"tea "i timpul personal. Dintotdeauna am fost o pisic#. Venerez pisica "i cred c#, dac# energia Universului ar avea vreo form#, ar fi ca o pisic# minunat#. Asemenea unei pisici sunt capabil# s# spun dac# o persoan# va face ceva r#u poate c# nu pot s# spun exact ce anume, dar simt de la prima ntlnire, dac# persoana respectiv# are inten!ii onorabile sau nu. Vreau s# le spun tuturor c# trebuie s# ne respect#m unii pe al!ii, animalele "i mai ales pe Mama Natur# ... mediul nconjur#tor. - Cristalele ntrupate S# nu facem confuzie cu Copiii de cristal care sunt tineri extrem de sensibili "i cu capacit#!i paranormale. Cristalele ntrupate sunt suflete care, nainte, au s#l#"luit n energia cristalelor, stncilor si n alte elemente ale P#mntului. Cristalele ntrupate se simt extrem de conectate cu Mama Natur#, cu pietrele "i cristalele. Ador# s# c#l#toreasc# "i s#-"i petreac# timpul n aer liber, "i sunt foarte protectori cu mediul rocilor "i cu solul.
2 3

Personaj din cartea pentru copii Peter Pan. Personaj dintr-un film regizat de Charles Brabin.

20 Ocupa#iile vie#ii pentru Spiritele Intrupate ale Naturii Spiritele ntrupate ale Naturii se descurc# bine n cariere artistice sau legate de mass-media; muzic#, film, comedie, scris. activitate editorial#, dans "i yoga. Deoarece au tendin!a de a fi optimi"ti "i se manifest# minunat, pot fi "i oratori puternic motiva!ionali. Spiritele ntrupate ale Naturii iubesc publicul "i se descurc# bine s# nve!e grupuri de oameni. De asemenea iubesc slujbele legate de natur#, cum ar fi ngrijirea animalelor, gr#din#ritul "i munca n pepiniere, conservarea mediului "i silvicultura. C!l!uzire "i sugestii dac! e"ti un Spirit ntrupat al Naturii - Petrece mult timp n mijlocul naturii. Dup# cum am eviden!iat n mod repetat n acest capitol, este esen!ial pentru Spiritele ntrupate ale Naturii s# se afle ct mai mult n aer liber, indiferent de vreme. Deci, dac# asta este categoria din care provii, plimb#-te cu picioarele goale prin iarb# sau pe p#mnt, n fiecare zi, ca un mod de a r#mne cu picioarele pe p#mnt "i conectat cu natura - Rzi %i joac!-te. Spiritele Naturii care nu se joac#, devin deseori deprimate. Deci, poart#te copil#re"te, amuz#-te "i rzi zilnic! Manifest! toate acestea n mod con%tient. Imagineaz#-te ca fiind s#n#tos, mplinit, bogat "i iubit. Invoc#-!i echivalentul din regatul spiritual al Elementelor Naturii, pentru a te ajuta s#-!i mpline"ti dorin!ele. - Nu arunca fl#c#ri. Temperamentul Spiritelor Naturii este legendar "i Spiritele ntrupate nu sunt o excep!ie. Cnd lansezi un atac de furie, ai grij#, pentru c# arunci la propriu sfere de foc, pline cu emo!ii fierbin!i. Aceste sfere de foc le pot cauza celor pe care te nfurii, durere fizic# sau emo!ional#. Puterea ta este asemeni unui vulcan care erupe - prin urmare, te rog s-o folose"ti cu grij#. n plus, energia poate avea efect de bumerang "i poate avea efecte dureroase "i asupra ta. Dac# observi c# ai aruncat, din neaten!ie, o sfer# de foc, stinge-i for!a imediat, invocnd ajutorul celor din t#rmul spiritual. - Detoxifiaz!-te. Materializezi cu mai mult# eficien!# cnd te afli n energia nalt#, stabil# a cump#t#rii. De asemenea te vei sim!i mai fericit "i mai s#n#tos, cu un trup "i o minte detoxifiat#. - Implic!-te n protec$ia mediului. Ofer#-!i voluntar timpul sau f# dona!ii organiza!iilor implicate n cur#!irea P#mntului, sau n protejarea animalelor. Recicleaz# cu cea mai mare aten!ie "i cump#r# produse ecologice de cur#!at care nu sunt toxice.

21 IV. OAMENII STELARI Filmele de la Hollywood "i best-sellerurile nf#!i"eaz# extratere"trii ca pe ni"te r#zboinici haini. Dar pentru extratere"tri, p#mntenii sunt cei violen!i - ntr-att de violen!i, nct mul!i extratere"tri au fost ruga!i s# la trupuri umane, pentru a ncerca s# avertizeze asupra distrugerii n mas#. Aceste ajutoare benevole sunt numite Oameni stelari (sau, la singular, Persoan# stelar#). S#-i mul!umim lui Dumnezeu pentru Oamenii Stelari. Ei au venit din galaxii fizice sau imateriale "i au luat form# p#mntean#, pentru a mpr#"tia bun#tate pe baza ideii c# este necesar. Bun#tatea lor colectiv# ajut# la dezamorsarea mniei, stresului "i furiei care ar putea duce la un r#zboi nuclear. Dac# P#mntul este distrus, efectele negative se vor mpr#"tia prin multe galaxii. Misiunea Oamenilor Stelari este de a preveni r#zboaiele nucleare, cu orice pre!. Principala metod# pentru ndeplinirea acestui scop nobil este prin exprimarea generozit#!ii "i bunului sim! fa!# de ceilal!i - un fel de efect de domino. Oamenii Stelari zmbesc ntotdeauna calm, n timp ce realizeaz# fapte altruiste pentru ceilal!i, n timp ce "i urmeaz# calea lor. Chiar dac# cei care au primit ajutorul nu i observ#, Oamenii Stelari nu fac servicii pentru a c"tiga premii. Aceste fapte sunt o necesitate nn#scut# pentru ei - ca "i cum un fel de programare interioar# i constrnge s# le fac#. Nu sunt preocupa!i de faptul c# oamenii le mul!umesc foarte rar. Oamenii Stelari se afl# oriunde este nevoie de bun#tate. Sunt controlori de calitate n magazine, func!ionari po"tali, casieri bancari, agen!i n rela!iile cu publicul cu aspectul "i personalit#!ile lor pline de blnde!e "i sfial#, Oamenii Stelari prefer# s# stea n spatele scenei. Misiunea lor nu necesit# s# fie v#zu!i. Ba din contr#. Oamenii Stelari sunt "binef#c#tori sub acoperire", care speri c# nu-i observ# nimeni. Aceasta este prima via!# p#mntean# pentru mul!i Oameni Stelari. $i deoarece aceast# planet# este att de violent#, emo!ional "i fizic, Oamenii Stelari deseori se simt dep#"i!i "i "i doresc s# se ntoarc# acas#. Pn# la urm#, P#mntul este una dintre cele mai turbulente planete din Univers, "i, de fapt, puterile Universale ne-au pus n carantin# pentru a nu mai putea r#ni "i alte planete. P#mntul este considerat la fel de periculos ca un adolescent care ia steroizi "i mnuie"te o arm# nc#rcat#. Deoarece mult# lume s-ar sup#ra dac# extratere"tri ar interveni n via!a lor - indiferent ct de genero"i ar fi aceste fiin!e m#re!e "i blnde au ales s# ia form# uman# "i s# se plimbe printre noi. Pe interior, sunt la fel ca to!i ceilal!i: scntei frumoase de lumin# Divin#, provenite din acela"i Creator. $i totu"i, deoarece "i-au petrecut vie!ile n locuri nep#mntene, Oamenii Stelari pot p#rea ciuda!i, ca "i comportament sau aspect. Nendemnatici pe plan social, din cauza lipsei de experien!# n ceea ce prive"te via!a p#mntean#, Oamenii Stelari se pot sim!i respin"i de ceilal!i. Mul!i Oameni Stelari intervieva!i pentru aceast# carte au relatat ntmpl#ri despre comportamentul r#ut#cios al celorlal!i fa!# de ei n copil#rie "i, uneori, la maturitate. Mai ales aceste experien!e i fac pe Oamenii Stelari s# le fie dor de cas#, de planeta unde se potrivesc "i "tiu regulile ntlnirilor sociale. Omul Stelar Linda "i aminte"te: Cnd eram adolescent#, obi"nuiam s# stau n curtea din fa!a casei "i s# m# rog ca un OZN s# vin# "i s# m# duc# departe, s# m# duc# acas#. Omul Stelar Scott se dest#inuie "i el: Metaforic vorbind, am avut din totdeauna bagajele preg#tite "i gata s# merg acas#. A" fi preferat s# lucrez din cealalt# parte, ca ghid. mi amintesc c#, nainte de a veni aici, m# aflam pe alt# planet# "i eram rugat s# particip la drama care se desf#"oar# acolo. Oamenii Stelari au deseori caracteristici fizice distincte, care le dau un aer aparte. Rareori de o n#l!ime medie, cel mai mul!i b#rba!i Oameni Stelari sunt nal!i "i slabi, n timp ce femeile sunt scunde, cu trupuri fie sub!iri, fie masive. Desigur, exist# "i excep!ii, dar, n general, corpurile Oamenilor Stelari - ca "i vie!ile lor sunt n afara normelor de greutate "i n#l!ime. Fe!ele Oamenilor Stelari pot fi prelungi "i slabe, mai ales dac# au corpuri nalte, zvelte. Cei care sunt scunzi au fe!e rotunde. Se pare c# planeta de origine le poate influen!a caracteristicile fizice. Oamenii Stelari au ochi care arat! ntr-un mod neobi"nuit, cu o culoare exotic! a irisului, sau cu o form! neobi"nuit! a ochiului sau a genelor.

22 n general, Oamenii Stelari au ochi de forme "i culori neobi"nuite. Este obi"nuit pentru ei s# aib# ochi n form# de semilun#, ca un U ntors. Ochii lor sunt deseori gri, verzi sau maro spre negru, cu un lic#r interior, ca "i cnd ar exista lumini str#lucitoare n spatele lor. De asemenea, inele din jurul pupilelor pot avea culori mai deschise. Deoarece Oamenilor Stelari nu le place s# atrag# aten!ia asupra lor, se mbrac# practic "i confortabil, nu la mod# "i spectaculos. Femeile Oameni Stelari poart# machiaj minim "i nu le place s#-"i coafeze p#rul. O coafez# profesionist#, unul dintre Oamenii Stelari studia!i, mi-a spus c# nu petrece mult timp aranjndu-"i culoarea p#rului sau coafura personal#! Oamenii Stelari au personalit#!i paradoxale: pe de-o parte, sunt dornici s#-i ajute pe ceilal!i f#r# s# fie ruga!i, iar pe de alta, par a fi n gard# "i distan!i, putnd fi percepu!i ca persoane "reci". Ei se afl# aici pentru a fi de ajutor, f#r# a se implica n procesul sentimentelor "i emo!iilor, care le sunt str#ine. ndeplinirea sarcinilor este mai important# dect dezvoltarea rela!iilor. Oamenii Stelari iubesc tehnologia "i, n general, sunt primii care de!in (sau inventeaz#) cele mai noi dispozitive. Ei colecteaz# laptopuri "i telefoane, adev#rate opere de art#, mpreun# cu alte dispozitive tehnologice. O parte din !elul sufletului lor colectiv este s# ajute la dezvoltarea unor noi tehnologii, pentru evolu!ia "tiin!ei "i a omenirii. E interesant c# nu mul!i dintre personalit#!i sunt Oameni Stelari, din cauza faptului c# ador# s# stea n spatele scenei. Un Om Stelar este mai degrab# regizorul unui film, dect vedeta care interpreteaz#. Totu"i, Oprah Winfrey "i Keanu Reeves sunt renumi!i pentru c# sunt Oameni Stelari cu !eluri nobile, care folosesc mass-media ca modalitate de a oferi instruire. Mul!i cred c# filmul Matrix, n care a jucat Keanu Reeves, con!ine un mesaj binevenit, avertizndu-ne asupra dependen!ei de tehnologie. Mul!i Oameni Stelari se ntreab# care este scopul vie!ii lor "i sunt u"ura!i s# afle c# acesta implic# faptul de a fi permanent "i necondi!ionat de ajutor - cu alte cuvinte s# ajute n orice fel este nevoie. Nu exist# o "slujb#" sau o "sarcin#" pe care trebuie s# o execute de-a lungul vie!ii, atta timp ct fac tot posibilul s# transforme ncruntarea oamenilor, n zmbet. Persoana Stelar# Kath spune: Simt de parc# a" fi fost adus# aici pentru a fi disponibil# s# ajut pe oricine sau orice are nevoie de asistenta mea. Nici o zi nu trece f#r# ca cineva s# aib# nevoie de ajutorul meu, ntr-un fel sau altul. Este oarecum frustrant, deoarece niciodat# nu am sim!it c# acesta e scopul adev#rat. Kath a fost u"urat# s# descopere c# actele ei continue de bun#tate "i ntrajutorare reprezint#, de fapt, scopul vie!ii ei. Leg!turile cu casa Mul!i Oameni Stelari sunt interesa!i de OZN-uri, de via!a de pe alte planete, de c#l#torii spa!iale "i extratere"tri. Ador# seriile TV Star Trek (n ambele versiuni), lucr#rile de science-fiction "i orice altceva este legat de aceste subiecte. Se raporteaz# complet la filmele K-Pax "i Omul care privea spre sud-est, dou# filme despre Oamenii Stelari n corpuri umane, care au fost diagnostica!i ca avnd halucina!ii "i interna!i in institu!ii psihiatrice, deoarece vorbeau despre originile lor nep#mntene. nc# din copil#rie, Oamenii Stelari descoper# c# au o n!elegere intuitiv# a spiritualit#!ii. Mul!i dintre ei evit# religia tradi!ional#, ntruct li se pare prea restrictiv#, comparativ cu capacitatea lor de a n!elege nem#rginirea Spiritului. Iat# ce spune omul Stelar Terry: ntotdeauna m-am gndit la Dumnezeu ca la o Inteligen!# Universal#, care este cu mult mai mare dect sus!in bisericile. Aceast# n!elepciune a fost dobndit#, cel mai probabil, de-a lungul multor vie!i de con"tiin!# la nivel nalt "i de experien!#. Mul!i Oameni Stelari "i amintesc, sau cred c# au fost pe o nav# spa!ial#, n aceast# via!#. Mai mul!i dintre cei cu care am vorbit "tiau chiar "i planeta lor de origine. Desigur, aceasta nu este un subiect pe care l discu!i, in mod normal, n societate. Ace"tia sunt oameni care arat# foarte obi"nuit, dar care "tiu c# nu sunt de pe P#mnt. Ei pot fi vecinii oricui, colegi sau ceva asem#n#tor, ceea ce face ca pove"tile lor s# fie "i mai fascinante. Iat# cteva dintre ele: - MaryKay: Prin vizualizare ghidat#, am fost dus# ntr-o c#l#torie pentru a-mi g#si casa. Iisus mi-a venit n ntmpinare, ca ghid. Am mers adnc n interiorul P#mntului "i, apoi, dintr-o dat#, eram sus, n cer. Am ajuns pe o stea extrem de str#lucitoare - att de str#lucitoare, nct nu mai vedeam nimic altceva. Acolo am sim!it iubirea pe care o c#utasem ntreaga viat#. Cnd am ntrebat

23 unde sunt, am auzit imediat cuvntul Sirius ... dar nainte nu mai auzisem acel cuvnt, "i nu "tiam ce nseamn#. - Linda: ntotdeauna am sim!it c# am venit de pe Pleiade. Nici nu "tiu cum se scrie asta. $i nu "tiu nici de ce simt c# vin de acolo. Este doar o senza!ie pe care o am!" - Scott: $tiu c# mi-am petrecut ultima via!# pe o planet# numit# Zeron. Din cte mi amintesc, am fost p#durar. Aveam un cap destul de mare "i eram foarte nalt. Era o planet# unde te odihneai "i te relaxai ntre lec!ii. Era foarte frumoas# "i verde, chiar luxuriant#. M-am distrat bine acolo. Fiin!ele care tr#iesc pe alte planete au o speran!# de via!# cu mult mai mare dect fiin!ele p#mntene. Aceasta se datoreaz# diferen!elor fiziologice dintre corpurile lor. n plus, ele nu sufer# de stresul, poluarea "i hrana toxic# ce duc la uzura corpurilor p#mntene. De fapt, mul!i extratere"tri au trupuri imateriale pe alte planete, deoarece asta se potrive"te cel mai bine misiunii lor din acel moment. Dar motivul principal pentru care fiin!ele de pe alte planete au longevitate mai mare este acela c# o via!# mai lung# !i ofer# posibilitatea de a nv#!a mai multe. Deci, via!a pe alt# planet# poate echivala cu trei sau patru vie!i aici, pe P#mnt. Acesta este motivul pentru care unii Oameni Stelari aleg s# aib# dou# sau mai multe vie!i p#mntene, n timpul ns#rcin#rii lor de aici. Ei sunt Oameni Stelari, pentru c# cea mai mare parte a vie!ii lor spirituale a fost petrecut# pe t#rm nep#mntean. Cnd Oamenii Stelari tr#iesc o regresie ntr-o via!# anterioar#, amintirile pot s# nu fie ale lor. Scriitoarea "i terapeuta prin regresii n vie!i anterioare, Dolores Cannon, a f#cut aceast# descoperire remarcabil#, n timp ce lucra cu un client numit Phil. n timpul regresiei, Phil "i-a amintit variate vie!i p#mntene. Apoi a descris via!a lui de pe o planet# destul de diferit# de P#mnt. Printr-o serie de regresii, Dolores a aflat c# Phil se afla acum pentru prima oar# pe P#mnt. Practic, el mprumutase amintiri ale unor vie!i anterioare, dintr-un fel de libr#rie spiritual#. Aceste amintiri mprumutate din vie!ile p#mntene ale altora l-au ajutat s# amortizeze "ocul, n ncercarea lui de a se adapta la mediul dur "i dens de pe P#mnt. F#r# aceste amintiri, violen!a, competi!ia "i l#comia oamenilor i-ar fi influen!at ntregul sistem. Dolores scrie despre Phil "i despre experien!a sa ca Om Stelar, n cartea Paznicii Gr!dinii. Chiar dac# mul!i Oameni Stelari se simt abandona!i de planetele lor de origine - ca "i cnd ar fi fost arunca!i aici pe P#mnt, f#r# s# aib# vreun cuvnt de spus - ei au nc# leg#turi cu ele. Este normal pentru Oamenii Stelari s# aib# extratere"tri ca ghizi spirituali. De asemenea, ei au cordoane eterice, care ajung la nava stelar#. Deseori, oamenii Stelari c#l#toresc spiritual pe planetele sau navele lor spa!iale de origine, n timp ce viseaz#, sau n timp ce se afl# n medita!ie. Activitatea energetic! "i sensibilitatea Toate categoriile de ngeri P#mnteni au vorbit despre o sensibilitate extrem# la energia ce eman# din mul!imi, oameni "i locuri. Totu"i, categoria Oamenilor Stelari este cea mai apt# s# studieze vindecarea energetic# "i s# fac# o carier# din asta. De fapt, este uimitor ct de mul!i Oameni Stelari "i c"tig# existen!a folosindu-"i minile fie prin lucrul cu energie, fie prin ocupa!ii n care minile sunt importante, cum ar fi cea de pictor peisagist, constructor, coafez#, manichiurist#, maseur sau activit#!i la linii de asamblare "i montaj. Reiki pare s# fie alegerea num#rul unu printre Oamenii Stelari, n ce prive"te lucrul cu energia vindec#toare. Asta se ntmpl#, poate, pentru c# energia Reiki provine de la Pleiade, ca un dar pentru fiin!ele p#mntene. Este interesant c# energia Reiki, v#zut# prin clarviziune, arat# ca ni"te benzi sub!iri de curcubeu, a"a cum apare "i n aura Oamenilor Stelari (dungi care sunt vizibile "i pe fotografiile aurei). Arat# ca ni"te stlpi care ies vertical din trupul Oamenilor Stelari, asemeni unor "uvi!e de p#r care stau ridicate. Oamenii Stelari sunt foarte atra"i de simboluri, coduri, hieroglife "i geometrie sacr# - "i cum Reiki implic# simboluri codificate, care vibreaz# cu diferite energii vindec#toare, alegerea lor cap#t# sens. C#tre finalul cursului meu de certificare ca Practicant al Terapiei prin ngeri, studen!ii se adun# n grupuri corespunz#toare categoriei lor de nger P#mntean. Apoi, petrec un timp mpreun# cu membrii altor categorii, comparnd observa!iile despre similitudini "i, n general, rela!ioneaz# cu

24 suflete cu care se aseam#n#. Deseori, i intervievez pe membrii diferitelor categorii, pentru a g#si modele care i apropie. n timpul unul curs recent, s-a dovedit c# fiecare Om Stelar era maestru Reiki! Iat# ce spune Omul Stelar, Terry: Sunt extrem de sensibil# la energie. Cnd practic Reiki, pot sim!i schimbul de energie, iar minile mele sunt atrase spre locul cu probleme, pentru a elibera energia negativ#. Simt cum energia este dens#, ca "i cnd a" umbla cu lucra cu cauciuc. Nancy, un alt Om Stelar, spune: Cnd desf#"or activit#!i de vindecare, minile mi se nc#lzesc ngrozitor. Simt c#ldur# cnd minile se afl# n dreptul zonei cu probleme. Oamenii Stelari "i rela#iile Oamenii Stelari se pot na"te din p#rin!i care nu sunt Oameni Stelari. Ace"ti p#rin!i pot chiar s# nu apar!in# niciunei categorii de ngeri P#mnteni. Ca rezultat, familia nu este capabil# s# se apropie de copilul Stelar, iar b#iatul sau feti!a sfr"esc prin a se sim!i deconecta!i de familia n care s-au n#scut. Omul Stelar, Kathy, "i aminte"te: n copil#rie, m-am sim!it n mod constant singur# "i diferit#, chiar dac# aveam cinci fra!i". ntr-adev#r, cele mai multe planete nu au sistemul de na"tere "i familia de pe P#mnt. n alte p#r!i, este normal ca fiin!ele s# se nasc# n laboratoare, prin procesul de fertilizare in-vitro. Astfel, leg#turile emo!ionale, care apar n familiile de pe P#mnt, le sunt str#ine. De aceea, Oamenii Stelari pot fi percepu!i ca fiind prieteno"i, dar distan!i. Sunt gata s# te ajute, dar exist# un anumit grad de r#ceal# ascuns#, care devine evident#, atunci cnd cineva dore"te s# creeze o leg#tur# mai strns# cu ei. Niciodat# nu sim!i c# ai creat o leg#tur# complet# cu un Om Stelar. $i nu e de mirare. Oamenii Stelari sunt mai orienta!i c#tre misiune, dect c#tre rela!ionare. Au o sarcin# de ndeplinit "i nu fac din crearea rela!iilor, prioritatea num#rul unu. Omul Stelar, Scott, spune: Realizarea faptului c# sunt un Om Stelar m-a ajutat s# accept anumite tr#iri personale mai reci, precum "i distan!a pe care, cteodat#, o simt fa!# de ceilal!i. Omul Stelar, Terry, a f#cut o descoperire similar#: Sunt diferit# ntr-un mod pe care ceilal!i nu-l n!eleg. M# simt ca o nepoftit# "i, foarte des, izolat#. n majoritatea timpului, prefer s# fiu singur#, dect n mijlocul unui grup de oameni "i a problemelor lor. Rela!ia dintre doi Oameni Stelari este de una acceptare reciproc#. Linda spune: So!ul meu este un Om Stelar ca "i mine "i, din acest motiv, suntem conecta!i 100%. So!ul Lindei este cu 12 ani mai tn#r dect ea "i se pare c# multe femei Oameni Stelari au rela!ii cu b#rba!i mai tineri. De obicei, femeile Oameni Stelari spun: "$tiu c# acest om este de pe planeta mea de origine". Uneori, aceast# diferen!# de vrst# intervine n calea construirii unei rela!ii amoroase cu implicare deplin#. Se pare c# b#rba!ii Oameni Stelari au venit pe P#mnt, la c!iva ani dup# femei. Cnd Oamenii Stelari se c#s#toresc, foarte pu!ini au copii. Mul!i dintre ei nu au deloc copii. Linda m#rturise"te: Am 50 de ani "i am suferit o opera!ie de histerectomie, a"a c# nu voi avea niciodat# copii. Dintotdeauna am "tiut c# nu voi avea copii - de fapt, nici nu mi-a p#sat. Dac# so!ul meu ar fi vrut, bine. Dac# nu ar fi vrut, tot bine. Dar, cumva, am "tiut c# nu voi fi ns#rcinat#. Omul Stelar Terry spune c# niciodat# nu a fost interesat# de ceea ce nume"te dinamica familiei conven!ionale. Femeile din categoria Oameni Stelari nasc deseori prin cezarian#. Aceasta se ntmpl# poate pentru c#, pe alte planete, nu s-a auzit de na"terile prin vagin, deoarece copiii sunt "preg#ti!i" n laborator. De fapt, locuitorii multor planete sunt androgini, f#r# distinc!ii clare ale sexului. Copiii extratere"tri nu sunt concepu!i prin metodele p#mntene care presupun contact sexual, prin sperm# "i ovule, ci printr-un transfer de energii, "i prin inten!ia de a crea - o metod# prezentat# n filmul Cocoon. E posibil ca Oamenii Stelari s# fi ncheiat un "contract" de a nu se c#s#tori, sau de a nu avea copii, n timpul vie!ii p#mntene. Probabil c# ei nu au avut nicio experien!# anterioar# legat# de familie sau rela!ii amoroase, "i nici m#car nu s-au gndit s# treac# n contractul lor pentru via!a p#mntean#, c#s#toria "i copiii! ntemeierea unei familii ar putea interfera cu misiunea Persoanei Stelare "i s# creeze o karm# care le-ar putea aduce cicluri de rencarn#ri p#mntene. De asemenea, aceasta poate fi prima via!# n care un Om Stelar are un sex bine stabilit. Femeia se poate sim!i inconfortabil n trupul ei de femeie, iar b#rbatul se poate sim!i ca un impostor nendemnatic, care pozeaz# n b#rbat.

25 $i totu"i, cnd Oamenii Stelari ajung pe P#mnt "i v#d cupluri vesele mergnd bra! la bra!, poate c# "i doresc s# mp#rt#"easc# "i ei acea experien!#. Unii Oameni Stelari sunt capabili s# materializeze c#s#torie "i familie, n timp ce al!ii afl# c# acest tip de uniune pe termen lung nu e pentru ei. A face fa#! vie#ii p!mntene Dup# cum am men!ionat mai devreme, Oamenii Stelari sunt foarte sensibili la violen!#. Toate categoriile de ngeri P#mnteni relateaz# despre aversiunea lor fa!# de violen!# "i conflicte. Totu"i, dintre toate categoriile, se pare c# Oamenii Stelari simt cea mai mare aversiune pentru lupta sub orice form#. Linda spune: Nu pot tolera nici cea mai mic# violen!#. Nu suport nici m#car cnd oamenii ridic# pu!in vocile. E aproape de nesuportat pentru mine. De obicei, ncep s# plng, atunci cnd cineva m# ceart#. Cei mai mul!i Oameni Stelari pe care i-am observat mi-au spus c# nu privesc, nu ascult# sau nu citesc "tiri, deoarece i tulbur# prea tare. Oamenii Stelari v#d un posibil sfr"it al violen!ei ... dac# b#rba!ii "i femeile care iubesc pacea vor lua atitudine sub forma rugilor, sau a ac!iunilor conduse de ghizi spirituali. Pn# atunci, Oamenii Stelari stau con"tiincio"i in posturile lor p#mntene, n viata de zi cu zi fiind b#ie!i "i fete cumsecade. Totu"i, n adncul sufletului lor, le este dor de viata lini"tit# pe care o cuno"teau odat#, ntr-un loc ndep#rtat. Oamenii Stelari care au nv#!at cum s# se descurce cu viata p#mntean#, spun c# le este mai u"or dac# ntlnesc alte fiin!e de pe acela"i t#rm. Nu sunt greu de recunoscut, dac# te ui!i dup# caracteristicile fizice specifice. Sau, po!i fi sigur c# i g#se"ti lng# ocean. Fiecare Om Stelar singur a spus c# a tr#i lng# ap# - mai ales lng# ocean - era o necesitate. Un procent ridicat dintre scufund#torii pe care i-am ntlnit sunt Oameni Stelari, care scap# de lume, petrecndu-"i timpul sub ap#. Mary Kay explic# leg#tura dintre Oamenii Stelari "i ap#: Am realizat c# am nevoie s# locuiesc lng# un curs de ap#, pentru a fi echilibrat#. Merg acolo pentru a sim!i puterea apei "i a valurilor, "i pentru mine este ceva ce mi ncarc# bateriile. Binen!eles c# Oamenii Stelari frecventeaz# orice consf#tuiri despre OZN-uri "i grupuri de studiu science-fiction. Comentarii de la Oamenii Stelari - Persoana Stelar# Linda spune: Sfatul meu pentru ceilal!i Oameni Stelari este c# e absolut n regul# s# sim!i c# nu e"ti de aici, de pe P#mnt deoarece, chiar nu e"ti. Important este s# te sim!i n largul t#u n aceast# privin!#. E"ti special, deoarece ai venit aici s# aju!i planeta P#mnt s# ob!in# pacea. E"ti pe aceast# planet#, deoarece ai ales s# vindeci. - Sfatul lui Scott pentru Oamenii Stelari este: G#se"te-i pe ceilal!i pentru a te conecta cu cei care !i mp#rt#"esc ideile - "i continu# s# zmbe"ti, n toat# nebunia de care e"ti nconjurat. nva!#-i pe al!ii toleranta "i r#bdarea, dar mai ales iubirea, deoarece asta e tot ceea ce conteaz#. $i !ine minte c# nu e dect o ns#rcinare temporar#!" Calea vie#ii pentru Oamenii Stelari Oamenii Stelari sunt polivalen!i "i nu pot stabili c# doar o anumit# carier# este misiunea vie!ii lor. Ei pot avea mai multe cariere consecutive sau simultane. Oamenii Stelari sunt minuna!i mae"tri Reiki, vindec#tori energetici, terapeu!i prin masaj, chiropracticieni "i alte tipuri de terapeu!i. Le place cercetarea, ingineria, tehnologia "i activit#!ile n care i sprijin# pe ceilal!i. Dar Oamenii Stelari trebuie s# cread# n !elurile companiei pentru care lucreaz#, altfel vor fi neferici!i la locul lor de munc#. Oamenii Stelari sunt buni, muncitori "i eficien!i, de"i sunt percepu!i deseori ca fiind distan!i sau reci. Prefer# s# se afle mai degrab# n spatele scenei. A"adar, ei se descurc# mai bine executnd activit#!i solitare, dect s# fie purt#tori de cuvnt, sau angaja!i la ghi"eu. C!l!uzire "i sugestii, dac! e"ti un Om Stelar - S# "tii c# micile acte de bun#tate chiar conteaz#. Ca Om stelar, probabil c# !i faci griji n leg#tur# cu viitorul P#mntului, sau dac# tu faci "destul" pentru planet#. Te vei sim!i mai bine, amintindu-!i c# f#cnd mii de acte de bun#tate - aparent m#runte - tu chiar aduci o contribu!ie uria"# pentru crearea unei planete lini"tite.

26 - Caut# al!i Oameni Stelari. Este esen!ial s#-!i petreci timpul cu persoane aflate pe aceea"i lungime de und#. Dac# !i vei p#stra ideea de a ntlni al!i Oameni Stelari, curnd i vei atrage n via!a ta. Po!i ntlni Oameni Stelari "i pe forumurile de pe Internet "i n spa!iile de chat, sau la evenimentele unde se discut# despre extratere"tri. - Apreciaz# faptul c# e"ti unic. nclina!iile tale naturale le contrazic pe cele ale multor p#mnteni. Standardele tale de frumuse!e se bazeaz# mai mult pe ce este n interior, dect pe ceea ce se afl# n exterior - fiind opuse multor oameni. Priorit#!ile tale sunt mal degrab# orientate c#tre sarcini, dect concentrate pe rela!ii. Deci, Oameni Stelari, v# rog s# v# onora!i unicitatea, s# r#mne!i fermi n credin!ele voastre "i s# nu v# minimaliza!i calit#!ile, ncercnd s# v# conforma!i.

27 V. N&ELEP&II: FARMAZOANE RENCARNATE, MARI PREOTESE, MAGICIENI, MAGI "I "AMANI Intens. Exotic. Excentric. n!elep!ii str#lucesc din interior. Ei arat# asemeni personajelor din romanele de dragoste, de obicei avnd un p#r lung, m#t#sos; fe!e ovale; ochi obsedan!i, cu o lume de umbre n spatele lor. ngerii P#mnteni din aceast# categorie posed# o n!elepciune profund# "i sunt foarte intuitivi. Ochii lor sunt p#trunz#tori "i nu are rost s# te prefaci sau s#-i min!i pe n!elep!i, deoarece adev#rul este vizibil pentru ei. Excentrici "i bombastici, n!elep!ilor le place s# se mbrace n haine largi - reminiscen!e ale erelor romantice din trecut. Exist# un anumit element de mister care acompaniaz# fiecare membru al acestei categorii. De cnd ntlne"ti pentru prima oar# privirea fix# a n!elep!ilor, este evident c# ei "tiu. Cnd te ui#i n ochii unui n#elept, vezi n#elepciune profund!, "tiin#! "i adesea mhnire, pentru c! au fost martori la istoria P!mntului "i a omenirii. Ei mai pot avea cearc!ne sau umbre bine-motivate dedesubtul ochilor. n!elep!ii sunt oameni care au nv#!at n vie!ile anterioare cum s#-"i canalizeze puterile spre vindec#ri miraculoase "i materializ#ri, inclusiv abilitatea de a influen!a vremea "i obiectele materiale (prin levita!ie, telechinezie, "i a"a mai departe). Ace"tia sunt magicieni extrem de puternici "i bine antrena!i "i preg#ti!i ai rasei umane, care au fost rechema!i de la pensie" din lumea spiritual#, pentru a reveni pe P#mnt ca s# dea o mn# de ajutor n situa!ia actual#, extrem de stringent#, a planetei noastre. Energia lor este mai ntunecat# "i mai grea dect a celorlalte categorii de ngeri P#mnteni. n!elep!ii au o energie sobr#, serioas#, aproape trist# "i sunt uneori destul de severi. n rela!ii, sunt extrem de dogmatici, dar ntr-un mod util. Ei sunt m#micile ce aranjeaz# totul din umbr# "i conduc#torii prietenilor "i membrilor familiei - "i ntotdeauna cunosc cea mai bun# cale pe care trebuie s-o urmeze ceilal!i. Dac# vrea cineva un sfat temeinic, ar trebui s# ntrebe un n!elept. Pe c#t# vreme cei ce apar!in celorlalte categorii sunt nou veni!i n categoria fiin!elor umane (sau au vie!i anterioare n care au fost ngeri ntrupa!i, Spirite ale Naturii "i a"a mai departe), n!elep!ii au fost oameni, de-a lungul multor ere. Ca "i ceilal!i ngeri P#mnteni, ei se simt diferi!i. De fapt, unii n!elep!i proclam#, sunt diferit "i sunt mndru de asta!, a"a cum a spus un Mag ncarnat: n copil#rie, am realizat c# eram diferit "i c# nu m# potrivesc cu ceilal!i, iar asta a creat dificult#!i - pn# cnd, ntr-un final, am realizat c# unicitatea mea era beneficiu pentru mine. Nu f#ceam parte din masa de oameni, sau din normal, iar cnd m-am maturizat, am n!eles c# acesta era un lucru pozitiv. Din acest motiv, n!elep!ii se simt mai confortabil n via!a de pe P#mnt, dect cei veni!i de pe celelalte t#rmuri. Ei sunt reali"ti, milo"i "i r#bd#tori cu oamenii "i au nv#!at s# se bucure de timpul petrecut aici. n!elep!ilor nu le este team# s# priveasc# partea ntunecat# a vie!ii, a"a cum se ntmpl# cu celelalte categorii de ngeri P#mnteni. Farmazoana ncarnat#, Linda a vorbit n numele multor n!elep!i, atunci cnd a spus: $tiu c# sunt diferit# de ceilal!i, dar nu m# simt ca un str#in, deoarece, de regul#, nu-mi pas# dac# majoritatea oamenilor m# place sau nu. Deta"area de opiniile celorlal!i este un atribut ai n!elep!ilor. Istoria n#elep#ilor Numitorul comun ai n!elep!ilor l reprezint# num#rul anilor petrecu!i nv#!nd s#-"i valorifice puterile magice. Unii "i-au dezvoltat propria pasiune pentru metafizic#, iar al!ii au fost selec!iona!i nc# din copil#rie "i "coli!i n artele transcedentale. n!elep!ii au tr#it ca Mari Preo!i "i Preotese n Antlantida, Grecia antic# "i Egipt; n timpul regelui Arthur, printre maya"i "i Esenieni, ca vindec#tori din diferite civiliza!ii b#"tina"e. Ei au fost martori la distrugerea civiliza!iilor "i la uciderea oamenilor pentru convingerile lor spirituale. n!elep!ii cunosc "i recunosc ntunericul nn#scut existent n interiorul ego-ului uman, dar au o apreciere nc# "i mai puternic# "i mult respect pentru m#re!ia de care sunt capabili oamenii. Scopul revenirii lor pe P#mnt este s# ne nve!e acest lucruri. Pe partea cealalt#, mul!i n!elep!i s-au sim!it confortabil "i s-au bucurat de t#rmurile vie!ii de apoi. Ei au creat, n lumea spiritelor, comunit#!i asemeni unui paradis, cu castele, gr#dini "i

28 cascade. Totul p#rea minunat. Apoi n!elep!ii au fost aborda!i de un comitet de ghizi, care a ncercat s# recruteze solda!ii spirituali retra"i ca s#-i aduc# napoi la munc#. Ei i-au rugat pe n!elep!i s# se ntoarc# pe P#mnt, ca s#-i nve!e pe ceilal!i starea de lini"te "i s# o modeleze - "i s# le reaminteasc# oamenilor cum s#-"i foloseasc# puterea interioar# "i t#ria, pentru a crea armonie. Unii n!elep!i au fost de acord, f#r# tragere de inim#, s# se ntoarc# pe P#mnt. Cnd au ajuns aici au sim!it densitatea nc#rcat# a energiei n schimbare. Pu!ini n!elep!i, incapabili s# fac# fa!# acestui climat, au ie"it imediat, dorindu-"i propria moarte. Al!ii s-au surghiunit ntr-o via!# p#mntean#, dar s-au sim!it deprima!i sau furio"i din cauza asta. n!elep!ii care s-au ncadrat cel mai bine au fost cei care au continuat studiul spiritualit#!ii bazate pe realitatea de pe P#mnt - cum ar fi astrologia, Wicca, Kabbala, Hermeneutica, tradi!ia p#gn#, ritualurile, vindecarea prin cristale, medicina naturist#, invocarea cu ajutorul lumn#rilor, "amanismul, "i altele. Grethel spune c# unul dintre motivele pentru care crede c# este o Farmazoan# ncarnat# e interesul meu timpuriu pentru incanta!ii, ierburi, baghete magice "i dispozitive pentru ritualuri (lumn#ri, arome, ap# etc.). n copil#rie am avut "i un prieten imaginar, care era mag. Ca "i cnd toate astea nu ar fi suficiente, cnd eram mic#, m#tu"a mea mi spunea Vr#jitoare. Membrii categoriei n!elep!ilor "i-au petrecut vie!ile dezvoltndu-"i darurile spirituale "i magice. Au exersat mult artele transcedentale ale materializ#rii, alchimiei "i vindec#rii. Ei s-au n#scut ca ni"te copii cu calit#!i paranormale, care-"i pot considera darurile ca fiind blesteme, mai ales dac# prev#d o situa!ie "negativ#" n viitor. Copii se pot autoblama pentru c# nu au evitat o tragedie, dat fiind c# o prev#zuser#. Totu"i aceste viziuni sunt deseori o oportunitate pentru indivizi, s# se roage. Dac# s-ar fi presupus c# ar fi trebuit s# intervin#, li s-ar fi spus clar ce s# fac# pentru a preveni situa!ia. Cei mai mul!i n!elep!i pe care i-am intervievat au amintiri vii ale vie!ilor trecute, cnd erau farmazoane, magi, preo!i "i al!ii asemenea. Unii dintre n!elep!ii observa!i aveau reac!ii emo!ionale puternice, atunci cnd venea vorba despre perioada prigoanei vr#jitoarelor, care a !inut de prin anii 1300, pn# n 1700. Mul!i au amintiri complete sau fragmentate despre cum au fost ar"i, spnzura!i sau omor!i n alt mod, pentru nclina!iile lor spirituale. Sara, de exemplu, spune: Am amintiri despre cum am fost ars# pe rug, n timp ce oamenii strigau "i m# blestemau. mi amintesc c# am fost torturat# cu cruzime. "Nebunia arderii Vr#jitoarelor" a fost provocat# de supersti!ia n mas#, conform c#reia tot ce se ntmpla r#u - recolte distruse sau copii bolnavi - se petrecea din cauza magiei vr#jitoarelor. S-a decis c# singurul mod de a cur#!a acest "r#u" era prin arderea sngelui acestora. Vn#toarea lor era condus# de autorit#!ile locale "i de biserici. n situa!ii mai blnde, erau omorte nainte de a fi legate de stlp "i de a fi aprins focul. Totu"i, n Fran!a. Germania "i Elve!ia, cele mai multe vr#jitoare erau arse de vii. Chiar "i cei care nu au fost uci"i au amintiri con"tiente ale acelor vremuri. "i amintesc c# le era team# de Inchizi!ie, de Cavalerii Templieri, de procesele Catharilor (Catharii erau membrii unul grup din Europa secolului al XIII-lea, care au fost prigoni!i de c#tre Papa Inocen!iu al III-lea, fiind vna!i "i condamna!i la moarte), "i de multele metode folosite pentru distrugerea lor. Amenin!area mor!ii atrna deasupra oricui n acele vremuri, iar aceste amintiri i face pe n!elep!i s# devin# nervo"i atunci cnd se pune problema s#-"i redeschid# darurile spirituale. Ca rezultat, din cauza acestor amintiri vechi mul!i n!elep!i au o re!inere s#-"i elibereze marea putere pe care o au! Totu"i, motivul pentru care au fost ale"i s# fie aici acum este s#-i instruiasc# pe oameni "i s#-"i utilizeze uneltele spirituale. Scopul unui n!elept implic# renvierea abilit#!ilor psihice "i spirituale de vindecare. $i cum nu ne putem sim!i altfel dect ferici!i "i mplini!i, atunci cnd ne angaj#m s# ne atingem !elul, este necesar ca n!elep!ii s# deschid# "i s#-"i redezvolte aceste daruri. n!elep!ii au o afinitate special# pentru regatul Spiritelor Naturii - "i invers. Nu numai c# znele "i elfii joac# un rol n practicile spirituale bazate pe caracteristicile planetei P#mnt, dar ntre Spiritele Naturii "i n!elep!i s-au legat prietenii puternice. n timpuri str#vechi, oamenii au recunoscut beneficiile colabor#rii cu regatul Spiritelor Naturii, dar bisericile se sim!eau amenin!ate de puterea aflat# n afara zidurilor sale. Din aceast# cauz#, s-a pornit o campanie negativ# mpotriva znelor, elfilor "i a altor Spirite ale Naturii. De atunci, mult# lume a nceput s# se team# de frumoasele Spirite ale Naturii.

29 Deoarece, n trecut, dar "i n timpurile moderne, Spiritele Naturii sunt att de legate de n!elep!i, exist# Spirite ntrupate ale Naturii care cred c#, de fapt, fac parte din categoria n!elep!ilor. Aceasta se datoreaz# tr#irilor "i amintirilor comune ale celor dou# categorii. Astfel, o femeie Spirit ntrupat al Naturii "i poate aminti arderea vr#jitoarelor - nu din cauz# c# a fost ars#, ci pentru c# a asistat la evenimentul care i s-a ntmplat unei prietene din grupul n!elep!ilor. Ea poate s# fie derutat#, creznd c# acestea sunt amintiri de la arderea ei. Totu"i diferen!ele dintre cele dou# categorii sunt clare: n!elep!ii sunt mai solemni, sobri "i mai serio"i dect Spiritele ntrupate ale Naturii care sunt juc#u"e "i r#ut#cioase. n!elep!ii an fe!ele ovale "i prefer# s#-"i poarte p#rul lung (chiar dac#, n general, trebuie s#-l poarte tuns scurt, din motive de afaceri); n timp ce Spiritele ntrupate ale Naturii au fe!e rotunde "i adesea "i poart# p#rul tuns scurt (excep!ie fac znele ntrupate "i sirenele). B#rba!ii n!elep!i "i poart# n general p#rul prins n coad# de cal sau piept#nat pe spate si dat cu gel. Actorii Johnny Depp, Della Reese, Angelica Houston "i Jimmy Smits sunt exemple ale nf#!i"#m "i intensit#!ii energiei n!elep!ilor. n!elep!ii se pot mbr#ca excentric sau romantic, reflectnd perioada lor preferat# din trecut. Femeile n!elepte prefer# "rochii de zei!#" lungi "i gra!ioase, n culori nchise, "i coliere mari de cristal. B#rba!ii n!elep!i preferii c#m#"i !esute din fibre naturale; sau c#m#"ile n stil Renascentist. B#rba!ii pot purta pandantive cu semnifica!ie spiritual#, cum ar fi cruci celtice, sau nsemne cu simboluri spirituale. Deseori, n!elep!ilor le place s# participe la Trguri Renascentiste complet costuma!i, unde pot retr#i ntmpl#ri, bune sau rele, din vie!ile lor anterioare. n!elep!ii au dragoni, magi "i zei!e ca ghizi spirituali. Ei sunt foarte interesa!i de studiul vremurilor vechi, ce pot fi privite ca fiind mitice, cum ar fi Avalon, Atlantida "i Lemuria. Colecteaz# statui cu persoane implicate n magie, "i ador# c#r!ile "i filmele cu teme magice, cum ar fi seria St!pnul inelelor, c#r!ile cu Harry Potter "i tot ce este legat de vremurile regelui Arthur. Mul!i n!elep!i sunt chiar istorici. Ca Mare-Preoteas# ntrupat#, Marlies a scris: Iubesc mitologia greac# "i pe cea egiptean#. M# simt foarte legat# de zei!a Isis din tradi!ia egiptean# "i o ador pe Pallas Atena - zei!a n!elepciunii "i a r#zboiului. Sunt ndr#gostit# de pove"tile ei "i de ajutorul oferit lui Ulise. Am studiat Grecia antic# cu mare pasiune, "i m# simt aproape de toate zei!ele Olimpului. n!elep!ii sunt foarte sensibili la fazele lunii sunt afecta!i fizic "i emo!ional de luna plin# "i de cea nou#. Deseori se implic# n ceremonii ale lunii pline "i celebreaz# echinoc!iile. $abloane care apar n vie#ile n#elep#ilor Este interesant c# fiecare n!elept pe care l-am observat "i "tia semnul astrologic solar, lunar, ascendentul "i descendentul. Aceasta este n contrast puternic cu membrii celorlalte categorii, care, n general, nu-"i "tiu nici semnul solar "i rareori l "tiu pe cel lunar. n mod clar, n!elep!ii cunosc astrologia "i sunt capabili s#-i aprecieze aplicabilitatea. Un mare procent dintre n!elep!ii pe care i-am studiat au probleme cu inima "i cardiovasculare n general. Prolapsul valvei mitrale, hipertensiunea, tahicardia, aritmia, insuficien!a cardiac# "i infarctul sunt frecvente "i agresive n aceast# categorie. Oare s# fie din cauza suferin!ei deoarece iubesc P#mntul "i pe locuitorii s#i att de mult "i observ# posibila lor distrugere? Sau este o durere rezidual# de la vn#toarea de vr#jitoare, cnd sngele n!elep!ilor era ars "i inimile lor erau n!epate cu !#ru"!? Louise Hay spune, n cartea Vindec!-#i trupul, c# semnifica!ia metafizic# din spatele problemelor cardiace sunt problemele emo!ionale de lung# durat#. n!elep!ii au purtat aceast# durere emo!ional# de-a lungul multor ere, n multiplele lor vie!i p#mnte"ti - a"a c# putem vorbi de o lung# perioad#! Alte motive pentru problemele cardiace, dup# cum spune Louise, includ lipsa de bucurie, n#sprirea, starea de tensiune "i stresul. n!elep!ii pe care i-am ntlnit sunt persoane puternice "i profesori dedica!i. Ei predau f#r# oprire, deseori oferind oamenilor sfaturi filosofice concise, dar profunde. Totu"i, privirea din ochii multor n!elep!i arat# mul!i ani de dezam#giri din partea elevilor. Un n!elept mi-a spus recent: Dac# oamenii mi-ar urma sfatul, toate problemele lor ar nceta s# mai existe. Nu sunt arogant - pur "i simplu. $tiu ce i-ar ajuta. Totu"i, cei mai mul!i mi ignor# sfatul "i continu# s# se complac# n necazurile lor." Deoarece scopul n!elep!ilor este s# instruiasc# "i s# arate calea, poate c# frustrarea legat# de misiunea lor este cea mai mare mhnire.

30 Asemeni Spiritelor Naturii, n!elep!ii nu sunt mari fani ai regulilor "i reglement#rilor. Oricum, Spiritele sunt ntotdeauna prinse cnd ncalc# regulile, n timp ce n!elep!ii dau impresia c# poart# o pelerin# care i face invizibili. Rareori sunt prin"i nc#lcnd regulile. Cnd se ntmpl#, n!elep!ii pot da vina pe Spiritele Naturii pentru infrac!iunea respectiv#. n#elep#ii "i rela#iile Cei mai mul!i n!elep!i caut# mult timp c#s#toria magic# "i mistic# cu sufletul pereche. E posibil ca ei s# simt# prezen!a, greu de sesizat, a unui suflet nrudit, pe care l "tiau de multe vie!i. Aceasta conduce la c#utarea Celui Drag - "i, pn# cnd va fi g#sit, n!elep!ii aleg s# fie singuri pe plan romantic. Sau, mai r#u, n!elep!ii pot ncerca s# se stabilizeze intr-o rela!ie care nu le ofer# mplinire. E posibil ca, n vie!ile anterioare, n!elep!ii s# fi f#cut jur#minte de castitate sau celibat. Aceste jur#minte de nedesf#cut pot urm#ri pe cineva n via!a actual# "i pot crea un dezastru. n!eleapta Audrey este un exemplu perfect. Ea "tia c# a avut vie!i anterioare ca vr#jitoare "i c#lug#ri!#. Ca vr#jitoare a fost implicat# n ritualuri p#gne, care celebrau P#mntul, natura "i corpul omenesc. Acestea implicau adeseori ceremonii ce presupuneau nuditate "i sexualitate. Conduc#torii din acele timpuri au considerat c# aceste ac!iuni sunt eretice, iar ea a fost ars# pe rug. n urm#toarea via!#, Audrey a fost c#lug#ri!#, "i a f#cut un jur#mnt de castitate. Totu"i, "i-a p#strat preocup#rile "i abilit#!ile sale mistice. n via!a prezent#, Audrey a continuat s# foloseasc# vr#jile "i "tia foarte bine "i cum s# materializeze. Oricum, via!a ei sexual# era blocat# ntr-o rela!ie f#r# sex, cu un so! impotent, care era prea orgolios ca s# ia medicamente, sau s# apeleze la consiliere sexuali. Noi am "rupt" leg#mntul ei de celibat "i ea "i-a putut rezolva problema sexual#. Deci, n!elep!ii se descurc# cel mai bine n vie!ile lor amoroase, atunci cnd "i folosesc puterile magice remarcabile, pentru a materializa iubirea pe care o caut#. Chiar dac# adev#ratul lor Suflet Pereche nu este ntrupat acum "i se g#se"te n lumea spiritual# ntre dou# vie!i, n!elep!ii pot face s# apar# rela!ii amoroase minunate, care le ofer# mplinire, prin puterea lor de a-"i focaliza inten!iile. n!elep!ii se simt cel mai bine cnd au prieteni pe care i respect# "i i admir#. Sau pot avea prieteni care, de fapt le sunt clien!i. Aceste prietenii sunt unilaterale, n!elep!ii purtndu-se asemeni unor profesori, iar prietenul le este ca un elev. Ei nu au niciodat# ocazia s# vorbeasc# despre necazurile lor, deoarece joac# ntotdeauna rolul de persoan# tare, puternic#. n!elep!ii sunt deseori acuza!i c# sunt atot"tiutori. Aceasta acuza!ie are, de fapt, un gr#unte de adev#r n ea, deoarece n!elep!ii sunt scufunda!i ntr-un subcon"tient colectiv atot"tiutor. De asemenea, ei au calit#!i de medium. Linda, o Vr#jitoare Rencarnat#, spune: Foarte des "tiu ceea ce inten!ioneaz# oamenii s# spun#. Se sup#r# pe mine cnd le termin frazele. Copiii n!elep!ilor i pot acuza c# sunt p#rin!i autoritari - tot din cauza obi"nuin!ei lor de a oferi instruire. n!elep!ii nu pot s# nu predea lec!ii; oricum, ei "i pot tempera aceast# pornire, pentru a face instruirea mai acceptabil# "i accesibil#. n loc de a !ine prelegeri, ei pot crea un experiment de nv#!are, care poate fi amuzant "i educativ. n vie!ile lor amoroase, este important ca n!elep!ii s# vizualizeze, n mod con"tient, rela!ii s#n#toase "i pline de fericire cu prietenii "i familia. Ei pot folosi aceast# putere remarcabil# pentru a se vedea nconjura!i de prieteni puternici "i iubitori care i ajut#. Deci, dac# tu crezi c# e"ti un n!elept, observ# "i simte modul n care copiii t#i !i apreciaz# nv#!#turile. Nu-!i face griji despre cum vor ap#rea aceste materializ#ri. Trebuie doar s# "tii c# vor ap#rea. Apoi, elibereaz#-!i viziunile c#tre Univers, pentru a se materializa rapid "i u"or. n#elep#ii magici Dac# e"ti un n!elept, e"ti un magician bine preg#tit "i dac# o parte a vie!ii tale nu func!ioneaz# bine acum, asum#-!i un rol activ pentru a o vindeca. Dac# a"tep!i pasiv ca Universul s# te ghideze, te po!i nvrti pe loc si nu ajungi nic#ieri. Aceasta se ntmpl#, deoarece n!elep!ii asemeni !ie sunt co-creatori, iar Universul prefer# s#-!i exprimi dorin!ele "i s# le mplineasc# a"a cum au fost formulate. Oricum, n!elep!ii "tiu, din experien!#, c# nu tot ce este cerut conduce la fericire. De aceea, mai prudent este s# ceri ndrumare pentru a "ti ce s# ceri. Credin!a in aceste abilit#!i este foarte important#, chiar dac# e vorba doar de 5 sau 10% credin!#. Dac# solici!i ceva, dar !i-e team# c# nu se va ntmpla, vei bloca materializarea. Dac# e

31 nevoie, po!i mprumuta ncredere de la unul dintre ghizii t#i. Sau i po!i cere Universului s# alunge toate temerile care te mpiedic# s# ai ncredere total#. Asemeni multor altor n!elep!i, poate c# ai f#cut vreun leg#mnt ntr-o via!# anterioar#, n calitate de c#lug#ri!# sau c#lug#r, sau cnd practicai anumite ritualuri religioase. Printre cele mai des ntlnite sunt jur#mintele de suferin!#, de auto-sacrificiu sau pedeaps#, de s#r#cie, castitate, virginitate, celibat, ascultare "i t#cere. Dac# aceste leg#minte nu au fost desf#cute, te pot urma pe P#mnt "i !i pot pune piedici n rela!iile de iubire "i sexuale, n domeniul financiar - "i n via!#, n general. Nimeni nu este liber cu adev#rat, pn# cnd nu sunt desf#cute jur#mintele din vie!ile anterioare. Singurele jur#minte s#n#toase sunt acelea pe care le decizi tu - cele pe care le faci cu tine nsu!i. Chiar "i a"a, vei dori s# le verifici cu regularitate, pentru a vedea dac# sunt nc# valabile. Desf# aceste leg#minte "i efectele lor, afirmnd cu t#rie: Prin aceste vorbe, desfac orice leg!mnt de suferin#!, auto-sacrificiu sau pedeaps!, pe care l-a" fi putut face oricnd, de-a lungul timpului. Anulez orice efect negativ al acestor leg!minte, acum "i pentru totdeauna. Apoi repet# aceast# fraz# "i pentru alte jur#minte (s#r#cie, celibat "i a"a mai departe). Dat fiind c# aceste leg#minte adesea implic# semnarea unui document cu propriul snge, trebuie s# desfaci leg#mntul cu "i mai mare for!#. Ritualul este foarte puternic, mai ales dac# aprinzi o lumnare (ceea ce ne ajut# s# eliber#m negativitatea "i s# ntrerupem situa!iile stagnante) "i desf#"ori ceremonia pe timp de lun# plin#, care este timpul eliber#rii. Apoi, ridic#-te "i fixeaz#-te cu fermitate pe picioare, n timp ce spui fiecare declara!ie cu glas tare. Spune-le cu toat# convingerea! n!elep!ii "i amintesc ntotdeauna de puterea cuvntului. Trebuie s# "tii cu claritate ce !i dore"ti "i apoi comand# - prin cuvinte - s# se ntmple. E"ti un maestru n a face vr#ji, att n numele temerilor tale, ct "i n numele dorin!elor inimii tale. Deci la fel de u"or po!i crea profe!ii care se mplinesc singure, n privin!a a ceea comand# ego-ul, ct "i Sinele Superior. Comand#-i ego-ului s# tac# "i cere-i Sinelui Superior s# vorbeasc# mai tare. Prime"te materializarea dorin!ei cu bra!ele deschise. Uneori, n!elep!ii ndep#rteaz# materializ#rile, din cauz# c# se tem c# nu le merit#. Aminti!i-v# totu"i c# acestea sunt unelte care v# ajut# s#-i nv#!a!i pe al!ii "i s# vindeca!i. Elevii "i pacien!ii vo"tri merit# s# fie ajuta!i de un n!elept ale c#rui nevoi materiale sunt mplinite. Las# n urma ta toat# s#r#cia si toate leg#mintele de suferin!#, n!eleptule! Ocupa#iile din via#a n#elep#ilor Ca n!elept, e"ti un lider nn#scut, care e respectat pentru carisma sa, pentru aerul de ncredere n sine, pentru felul n care se poart# "i puterea personal#. Oamenii te respect# "i te admir# n mod natural "i sunt chiar intimida!i de tine. Prin urmare, se simt bine cnd te urmeaz#. Datorit# nenum#ratelor vie!i de nv#!are "i predare spiritual#, probabil c# !i va pl#cea o carier# ca nv#!#tor spiritual, astrolog, medium, vindec#tor spiritual, persoan# care face channeling sau prezic#tor. Cel mai mul!i n!elep!i nu se descurc# n calitate de angaja!i sau discipoli dect dac# "i respect# "eful sau liderul. Ai fi un excelent pre"edinte de companie sau antreprenor, mai ales datorit# calit#!ilor tale organizatorice, combinate cu o cunoa"tere intuitiv# despre cum s# rezolvi sau s# mbun#t#!e"ti situa!iile. Oricum, tu, ca majoritatea n!elep!ilor, te-ai sim!i frustrat s# lucrezi cu un public nemotivat, sau cu clien!i care nu-!i ascult# sfaturile. Hibrizi de n#elep#i Dup# cum ve!i citi n capitolul urm#tor, exist# varia!ii de n!elep!i amesteca!i cu alte categorii. Aici sunt inclu"i Cavalerii Paladini, ngerii mistici, n!elep!ii Stelari "i Oamenii Mistici ai M#rii. C!l!uzire "i sugestii, dac! e"ti un n#elept

32 - Respect! puterea cuvintelor. Folose"te atent gndurile "i cuvintele, pentru a te asigura c# ele oglindesc ce vrei, nu de ce !i-e team#. Tu materializezi att de repede, nct nu-!i po!i permite s# te gnde"ti sau s# vorbe"ti despre temerile tale. Concentreaz#-!i ntreaga energie pentru a-!i materializa dorin!ele "i scopul vie!ii. - Respect!-$i trecutul. Implic#-te n regresii n vie!ile anterioare, pentru a elibera emo!iile care ar putea s# te trag# napoi ast#zi. Cite"te c#r!i "i urm#re"te filme referitoare la vie!ile tale trecute. - Fii con%tient de puterea temperamentului t!u. Cnd un n!elept arunc# cuvinte pline de mnie c#tre alt# persoan#, este ca "i cnd ar arunca o vraj# ntunecat#. Folose"te-!i puterea cu griji; gnde"te-te de dou# ori nainte de a blestema, deoarece aceasta poate s#-l afecteze pe al!ii - dar se poate ntoarce s# te afecteze "i pe tine. - nva$!-i pe al$ii ce este important pentru tine. ntotdeauna nve!i prin exemplu. Un motiv pentru c# tu "i accezi c#tre cel mal nalt nivel al t#u este acela de a-i inspira pe ceilal!i. Ai ales s# vii pe P#mnt pentru a-i instrui pe oameni asupra poten!ialului lor deci este important pentru tine s# creezi acest lucru, n propria-!i via!#. - Rzi %i joac!-te. Chiar dac# ai o misiune vital#, este important s#-!i faci timp "i pentru joac# "i voie bun#. n misiunea ta este necesar# sinceritatea nu seriozitatea. Rsul te ajut# "i s# vindeci orice durere suferit# n aceast# via!# sau n cele trecute.

33 VI. T#RMURI AMESTECATE "I HIBRIZI: NGERI MISTICI, CAVALERI, SPIRIDU"II "I OAMENI AI M#RII n timpul programelor mele de certificare, am explicat diversele categorii n detaliu. Apoi am cerut publicului s#-i descoperi pe cel din categoria lor. Cel care nu sunt siguri de provenien!a lor sunt ncuraja!i s# se al#ture fiec#rui grup, pentru a afla n care se simt cel mal confortabil Oamenii pot sim!i imediat dac# apar!in unui grup. Unii au sim!it c# fac parte din dou# grupuri. De exemplu, ei au spus c# nu se pot decide dac# se potrivesc mai bine n categoria ngerilor ntrupa!i, sau a n!elep!ilor. Am crezut c# sunt suflete care evoluau de la o categorie la alta, a"a c# l-am trimis n grupul Sufletelor n Evolu!ie, a Celor care-"i Schimb# Forma, sau a Celor care schimb# realit#!ile. In mod interesant, cnd fiul meu Chase a lucrat in programele mele de certificare din Statele Unite, am avut ntotdeauna un procent ridicat de Spirite ale Naturii printre membrii grupului. Niciodat# nu mi-am pus ntreb#ri asupra procentului de Spirite ai Naturii, pn# cnd un alt consilier spiritual, numit Betsy Brown, i-a luat locul lui Chase. Dintr-o dat#, energia programului de Practician n Terapia ngerilor s-a schimbat in totalitate. n timpul primului curs de care s-a ocupat Betsy, cel pu!in 50 de persoane s-au sim!it transfera!i n timpul exerci!iului legat de categorii. To!i se plngeau de aceia"i lucru: se potriveau att n grupul ngerilor ntrupa!i, ct "i n ai n!elep!ilor. De asemenea, practic nu mai aveam Spirite ale Naturii n clas#, n timp ce pn# atunci existase un grup zgomotos de zne "i spiridu"i. O non# categorie a fost descoperit# dintr-o dat#! Noii studen!i erau hibrizi, pe care l numim ngeri Mistici, exact ca Betsy Brown. Am realizat c# procentul ridicat de Spirite ale Naturii existent anterior reflecta t#rmul Spiritelor Naturii de care apar!inea Chase. Cel care se aseam#n#, se atrag! ngerii Mistici Dup# cum am men!ionat mai devreme, ngerii Mistici sunt pe Jum#tate n!elep!i "i pe jum#tate ngeri ntrupa!i. ngerii Mistici mp#rt#"esc multe dintre caracteristicile ngerilor ntrupa!i, fiind iubitori, s#ritori "i preocupa!i de ceilal!i. Totu"i, deoarece au tr#it mai multe vie!i pe P#mnt (ca ngeri ntrupa!i) sunt descurc#re!i "i aspri. Ei e posibil s# njure, s# fac# abuz de alcool, sau s# practice jocuri de noroc "i totu"i sunt ngeri. ngerii Mistici apreciaz# regulile, deoarece detest# haosul. Asemeni ngerilor ntrupa!i, ei "i cer iertare. Spun: mi pare r#u, deoarece este o metod# rapid# de a dezamorsa un conflict "i nu pentru c# se simt vinova!i. Dintre toate categoriile, ngerii ntrupa!i sunt cel care au adunat sentimentele de vinov#!ie: ngerii Mistici "i-an c"tigat cu greu n!elepciunea, ca rezultat al multor vie!i de ndrumare "i ajutor, n situa!ii conflictuale sau chiar r#zboi. Chiar dac# le-au v#zut pe toate, ngerii Mistici nc# mai cred n bun#tatea omenirii. ngerii Mistici nu se pierd n public, a"a cum se ntmpl# cu ngerii ntrupa!i. Cu mo"tenirea de la n!elep!i, ngerii Mistici sunt minuna!i profesori, oratori "i sus!in ateliere spirituale. Ador# s# predea tehnici de vindecare "i s# ofere sfaturi pentru o via!# fericit#. ngerilor Mistici nu le este team# s# cunoasc# partea ntunecat# a vie!ii. Ei v#d cu claritate consecin!ele ego-ului din spatele dramelor umane. Concentrarea "i limbajul unul nger Mistic sunt mai ntunecate "i mai p#mnte"ti dect ale unul nger ntrupat (care face parte dintr-o categorie c#reia nu-i place s# priveasc# sau s# cunoasc# probleme sau ntuneric). Iat# cum descrie un nger Mistic caracteristicile categoriei: Ne place io aceea"i m#sur# s# folosim C#r!ile de Preziceri ale ngerilor, ct "i pe cele de Tarot. Suntem vindec#tori atot"tiutori. Deoarece am fost omor!i in vie!ile anterioare, ne este deseori tea m# s# ie"im din zona spiritual#. Dar cnd o facem, zbur#m c#tre nalturi cu rapiditate, pentru a ne transforma scopurile n ac!iuni. Cavalerii Paladini Aceast# categorie a fost descoperit# de fiul meu, Grant. Dup# cum v# aminti!i. Grant a fost cel care mi-a ar#tat, ini!ial, t#rmul n!elep!ilor. Dup# ce am delimitat aceast# lume, Grant a v#zut c#, de fapt, el se potrivea ntr-o sub-categorie a n!elep!ilor, pe care ini!ial am numit-o Cavaleri. Termenul nu era tocmai potrivit, deoarece implica r#zboinici puri. Deci, termenul de Paladin a fost sugerat de doi membri ai acestei lumi. Paladin, pronun!at pol-AH-den se refer# la un cavaler magic sau sfnt, care particip# la cruciade, n numele binelui "i ordinii. Paladinii istorici erau magi care f#ceau vr#ji pentru a-"i ndeplini misiunea.

34 Cavalerii Paladini mp#rt#"esc multe dintre calit#!ile ngerilor Mistici dar sunt pe jum#tate n!elep!i "i pe jum#tate ngeri. ngerii Mistici "i exprim# partea angelic# prin vindecarea celorlal!i, mp#rt#"ind din n!elepciunea lor sau prin energia lor. Cavalerii Paladini reprezint# partea angelic# de paznic protector. ngerii Mistici reprezint# energia vindec#toare a Arhanghelului Rafael pe cnd Cavalerii Paladini manifest# energia mnuirii s#biei Arhanghelului Mihail. Cavalerii Paladini sunt p#str#torii ordinii "i sus!in#torii adev#rului, a secretelor sacre "i a atitudinii civilizate. Ei sunt demni de ncredere, capabili s# p#streze secrete (dar dac# dezv#luirea secretului ar ajuta la ap#rarea drept#!ii atunci ar face-o) "i extrem de s#ritori cu cei dragi "i cu str#inii. Cavalerii Paladini nu se simt confortabil n adun#rile sociale dect dac# se discut# un subiect de interes personal. Sunt galan!i "i politico"i ns# pot fi fermi "i nendupleca!i, atunci cnd valorile le sunt amenin!ate. Cavalerii Paladini refuz# s# fac# compromisuri, cnd e vorba despre etic#. Aminti!i-v# c# ngerii ntrupa!i (din care se trag Cavalerii Paladini) respect# autoritatea, organizarea "i regulile, mai ales dac# el cred n acele reguli. Membrii acestei categorii au servit ca "i Cavaleri Templieri, au fost membri ai Mesei Rotunde; membri ai celor dou#sprezece cntece de vitejie din legendele medievale; p#zitori ai marilor preo!i, ai marilor preotese, ai sfii!ilor "i ai n!elep!ilor. Cavalerii Paladini au tendin!a de a avea trupuri masive "i for!# muscular#. Stau drep!i, cu mndrie lipsit# de ego, ochii sunt inten"i clari "i concentra!i, asemeni unui paznic n alert# maxim#. Ei observ# totul. Cavalerii Paladini au avut dintotdeauna o fascina!ie pentru cavaleri, armuri, pove"tile Mesei Rotunde, dragoni "i turniruri. Iubesc jocurile video, c#r!ile "i filmele care implic# strategii de r#zboi, dueluri cu sabia "i eliberarea celor afla!i la ananghie. Cavaleri Paladini faimo"i au fost Ioana D' Arc, Regele David "i Sir Lancelot. Ochii unui Cavaler Paladin sunt inten"i, clari "i concentra#i, asemenea unui paznic n alert! maxim!. Mul!i Cavaleri Paladini sunt atra"i de serviciile armate, securitate "i munca de poli!ist, care sunt echivalentul modern al ordinelor cavalere"ti. Ei se documenteaz# sau chiar se al#tur# unor societ#!i spirituale secrete cum ar fi Francmasoneria, Cavalerii Templieri "i Rosacrucienii. ns#, Cavalerii Paladini ai timpurilor moderne prefer# deseori misiuni solitare, pentru a-"i mplini destinul. n loc de a urma ordinele Regelui, Cavalerii Paladini din zilele noastre trebuie s# urmeze ordinele c#l#uzirii Interioare. Deci, a face parte din for!ele militare sau de poli!ie le poate mpiedica libertatea de a-"i urma n!elepciunea interioar#, sau ar putea chiar s# n#bu"e ns#"i vocea. Cavalerii Paladini au "i un echivalent estic n Samurai "i n C#lug#rii Shaolini, care integreaz# exerci!iile de respira!ie, !inuta, autodisciplina "i n!elepciunea n modul lor de a-"i conduce viata. Cavalerii Paladini sunt avoca!i minuna!i "i activi"ti care ap#r# cauzele n care cred. Se descurc# bine n domeniul legal, politic, la scris, vorbit, profesorat, n campanii "i conducere. Cavalerii Paladini care sunt Indigo (genera!ia liderilor "i Vizionarilor n#scu!i cu o sensibilitate ridicat#) pot deveni lideri puternici "i inspiratori. Dragonii ntrupa!i sunt o subcategorie a acestei lumi. Stelele Mistice Acest hibrid este o combina!ie ntre Oamenii Stelari "i n!elep!i. Stelele Mistice sunt profesori nn#scu!i care aduc cunoa"terea universal# pe P#mnt. nv#!#turile lor au scopul general de a inspira pace lumii, oferindu-le oamenilor informa!ii folositoare pentru a-"i reduce nivelul de stres. Stelele Mistice au ochii exotici, ar!tnd complet diferit de al#i ochi, "i care reflect! pasiunea lor serioas!, sobr! "i intens! pentru a fi profesori. Stelele Mistice sunt extrem de sensibile "i pot sim!i energia emo!iilor celorlal!i oameni. Adesea nu se simt n largul lor n preajma celorlal!i "i uneori se comport# cu stng#cie n societate. Ele combat stresul social, prednd lec!ii despre fapte "i filozofii. Stelele Mistice ncearc#, f#r# s#-"i dea seama, s#-i nve!e pe membrii familiei lor, care au ochii nce!o"a!i de excesul de informa!ii tehnice. Deci, Stelele Mistice se descurc# cel mai bine cnd

35 sunt atente la sugestiile primite de la elevii lor "i din public, "i sunt cu luare aminte cnd nivelurile aten!iei oscileaz#. Stelele Mistice sunt att de inteligente, nct e posibil s#-i ia cuiva vorba din gur#, f#r# s#-"i dea seama. Ele nu-"i fac lec!iile plictisitoare, "i pot organiza predarea, astfel nct nv#!#turile s# devin# mal u"or de digerat. Spiridu"ii Cnd ne gndim la Spiridu"i ne apar n minte omule!i n costume verzi. Categoria Spiridu"ilor apar!ine ngerilor P#mnteni "i include o larg# varietate de forme trupe"ti, dimensiuni "i stiluri vestimentare. Exist# Spiridu"i Masculini "i Feminini "i mul!i membri ai acestei lumi chiar arat# ca ni"te Spiridu"i uria"i. Totu"i ceea ce este n interior, "i nu ceea ce este n afar# deosebe"te acest t#rm de celelalte. Spiridu"ii sunt pe jum#tate n!elep!i "i pe jum#tate Spirite ntrupate ale Naturii. Au o n!elepciune care se datoreaz# nenum#ratelor vie!i de pe P#mnt, o abordare realistic# a vie!ii, o leg#tur# profund# cu natura "i un sim! r#ut#cios al umorului. Dac! te ui#i, la un moment dat, n ochii unui Spiridu", po#i vedea seriozitatea unui profesor inteligent. ns!, n urm!torul moment, vei vedea privirea r!ut!cioas! a unui copil de "apte ani, care e pe cale s!-#i fac! o fars!. Pentru a n!elege lumea Spiridu"ilor, trebuie s# le privim istoria. Unii dintre locuitorii ini!iali ai Irlandei se numeau The Tuatha de Danaas, care nseamn# Copiii Danei sau poporul Danei. Dana era Zei!a Creatoare Celtic#. Poporul Tuathas poseda capacit#!i magice de a-"i schimba forma "i de a c#l#tori n timp, iar n anumite cercuri erau considera!i semi-zei. Au dus lupte pentru a p#stra st#pnirea Irlandei dar pn# la urm# au fost nfrn!i de Galii invadatori. n loc a-"i p#r#si insula, Tuathas "i-au schimbat forma n alt# dimensiune "i au devenit Spiridu"i. Ast#zi nc# mai conduc Irlanda, ns# sunt vizibili doar celor cu min!i "i suflete deschise. Deci, lucr#torii ntru Lumin# de pe t#rmul Spiridu"ilor sunt pe jum#tate n!elep!i "i pe jum#tate Spirite ale Naturii. Ei posed# cuno"tin!e str#vechi despre magie, vindecare "i materializare, asemeni n!elep!ilor din alte culturi. Ca Spiridu"i ei redau caracteristicile Spiritelor Naturii de a tr#i interdimensional, ntr-o comuniune profund# cu natura. Cei din lumea Spiridu"ilor prezint# calit#!i att de la n!elep!i, ct "i de la Spiritele Naturii. Ei oscileaz# ntre a fi profesori serio"i "i glume!i g#l#gio"i. !i !in prelegeri ntr-un minut "i n urm#torul te amuz#. Chiar dac# ne gndim la Spiridu"i ca la ni"te omule!i cu barb# ro"ie, cu burt# "i cu haine verzi, membrii t#rmului Spiridu"ilor pot ar#ta la fel de minunat ca ni"te manechine. Mul!i membri ai acestei categorii au tr#s#turi asem#n#toare Spiridu"ilor, fie c# este vorba despre a purta tricouri verzi, a avea p#r ro"cat, un ten rumen sau chiar un pic de burtic#. Spiridu"ii sunt profesori minuna!i "i amuzan!i, care "tiu s# capteze "i s# p#streze interesul elevilor. Sunt naratori minuna!i, iar ntotdeauna pove"tile lor transmit mesaje importante. Atta timp ct po!i nfrunta toanele lor schimb#toare "i flirturile ocazionale, Spiridu"ii pot fi prieteni minuna!i "i parteneri romantici. Nu te vei plictisi niciodat# cu un membru al acestei lumi, asta e sigur! Oamenii M!rii Cei mai mul#i Oameni ai M!rii au ochii de culoare verde. Asemeni Spiridu"ilor, Oamenii M#rii sunt hibrizi ai t#rmului Spiritelor Naturii, deci posed# "i laturi juc#u"e "i r#ut#cioase. n cartea Zei#e "i ngeri, am publicat rezultatele studiului meu asupra Oamenilor M#rii. n ea am inclus numai studiile celor despre care "tiam cu siguran!# c# sunt Oameni ai M#rii. Opinia mi s-a bazat mai ales pe faptul c# s-au ncadrat n descrierea mea, c# trebuia s# tr#iasc# lng# ap#, se identificau cu sirenele nc# din copil#rie, aveau vise frecvente despre sirene, "i a"a mai departe. Din sondaje a reie"it c# factorii semnificativi au fost: - 82% aveau o tent# sau luciri ro"cate ale p#rului - 82% preferau s# poarte p#rul lung (89% dintre femeile observate) - 79% aveau p#rul cre! natural sau ondulat - 69% aveau ochii verzi

36 - 85% au relatat c# le este constant sete - 80% au spus c# le este frig, chiar dac# este o vreme cald#. Cele 82 procente dintre persoanele cu p#rul ro"u "i castaniu au eclipsat procentul estimat de 2-10% cu p#rul natural, ro"u sau castaniu din totalul popula!iei, Aparent, p#rul ro"u este o anomalie genetic#. La un moment dat, femeile ro"cate au fost acuzate de vr#jitorie. n secolele XVI-XVII, n timpul vn#torii de vr#jitoare, femeile europene ro"cate erau condamnate la moarte. Ar fi putut s# fie ele Oameni ai M#rii care "i-au p#strat abilit#!ile magice "i cuno"tin!ele? Dup# cum am men!ionat mai devreme, Oamenii M#rii trebuie sil tr#iasc# lng# surse de ap#, pentru a se sim!i ferici!i "i s#n#to"i, Znele m#rii se retrag lng# ruri "i lacuri, n timp ce ngerii M#rii, Misticii M#rii "i Stelarii M#rii se simt lega!i de ocean. Mul!i Oameni ai M#rii au amintiri sau sunt atra"i de povestiri despre Atlantida "i Lemuria, care sunt dou# civiliza!ii antice oceanice. La fel ca "i n cazul celorlalte categorii, Oamenii M#rii arat# asemeni coresponden!ilor lor spirituali. Femeile amintesc de sirenele cu trupuri n form# de clepsidr#, cu multe curbe "i prefer# haine de culoare turcoaz. B#rba!ii Oameni ai M#rii sunt atletici, binef#cu!i "i iubesc viata n aer liber. Ambele sexe au p#rul ondulat natural "i prefer# s# l poarte lung. n general, p#rul lor are o tent# ro"cat#. Oamenii M#rii au relatat c# r#cesc cu u"urin!# "i c# prefer# vacan!ele n !#ri calde, sau chiar s# tr#iasc# ntr-un climat tropical. Totu"i, de"i ador# s# noate, Oamenii M#rii evit# piscinele cu clor deoarece sunt foarte sensibili la mirosul "i la atingerea clorului. Oamenii M#rii se simt nseta!i frecvent "i pot avea probleme cu constipa!ia. De obicei, au o sticl# cu ap# la ndemn# "i ar face bine s# evite fructele uscate, care au tendin!a s# le extrag# apa din sistem. Oamenii M#rii au o piele uscat# pe picioare, degete "i c#lcie. Sensibilitatea la ap# i face s# fie preten!io"i n privin!a m#rcii de ap# mbuteliat# pe care o consum#. Ei deseori solicit# salat# din alge maritime, fructe de mare "i nori (alge marine turtite, nf#"urate n jurul rulourilor de sushi), probabil deoarece corpurile lor au nevoie de nutrien!i marini. Cei mai mul!i oameni iubesc delfinii, dar Oamenii M#rii sunt fanatici n ceea ce prive"te. Ei iubesc de asemenea balenele, p#s#rile de mare, caii de mare, libelulele "i alte fiin!e care locuiesc n ap#. Mul!i Oameni ai M#rii "i ofer# n mod voluntar timpul "i banii, pentru a sprijini organiza!iile de caritate sau evenimentele care protejeaz# oceanele, lacurile "i rurile. Destina!ia lor preferat# de vacan!# este o plaj# tropical#, "i chiar dac# nu tr#iesc lng# un curs de ap#, "i doresc foarte mult acest lucru. Oamenii M#rii se preocup# de cur#!enia de pe plaje "i de pe malurile lacurilor. Exist# mal multe sub-categorii de Oameni ai M#rii, cum ar fi: - ngerii M!rii: Ca hibrid de nger ntrupat "i Spirit al Naturii (Marea este o parte a t#rmului Spiritelor Naturii), ngerii M#rii oscileaz# ntre a fi obraznici sau amabili. Femeile nger al M#rii pot sem#na cu ngerii ntrupa!i, cu trupuri voluptoase; fe!ele tinere"ti, n form# de inim#, si p#rul ciufulit "i luminos. Totu"i, ei sunt ngeri ntrupa!i care tr#iesc pe muchie. E posibil s# fi f#cut abuz de droguri "i alcool, s# fi comis infidelit#!i "i chiar s# aib# cazier. Cu toate astea, n str#fundul lor, inimile acestora sunt pur angelice. - Znele M!rii: Acest hibrid face 100% parte din Spiritele Naturii, a"adar e normal s# stea n grupuri la marginea oceanului, lacurilor sau rurilor. Ador# s# bea cocktailuri, n timp ce urm#resc un apus la mare, merg cu barca sau lenevesc pe o plaj#. Znele M#rii pot fi perfec!ioniste n ceea ce-i prive"te pe partenerii lor de amor, ceea ce poate duce la un lung "ir de iubi!i sau de iubite. ns#, Znele M#rii !i vor spune c# ele c#ut# satisfac!ia pe durata ntregii vie!i, sub forma distrac!iei, a rela!iilor ce ofer# siguran!# financiar# - "i s# nu cumva s# uit#m distrac!ia! Znelor M#rii le place s# mearg# cu cortul, s# fac# excursii pe jos "i s# fie n apropierea lacurilor "i rurilor din mun!i. Au o leg#tur# special# cu znele apelor, care sunt numite "spirite", "ondine" "i libelule. - Stelarii M!rii: Oamenii Stelari ador# s# stea lng# ocean, dar acest hibrid este atras n mod special de mare. Stelarii M#rii sunt singuraticii care prefer# s# navigheze, s# noate, s# fac# surf, s# plonjeze n ap# ori s# se scufunde singuri (sau cu un partener special, n care au ncredere). Stelarilor M#rii le place n mod special s# se uite la cerul nstelat, n timp ce plutesc cu barca n mijlocul oceanului. Ei se conecteaz# cu planeta de origine, prin energia ionilor apei. - Misticii M!rii: Aceast# categorie hibrid# este un amestec de Om al M#rii cu un n!elept. Ei au o personalitate ntre cea a Spiritelor Naturii "i seriozitatea n!elep!ilor. Ador# s# predea mai ales despre delfini, balene, Atlantida, ecologie oceanic#, scufund#ri, naviga!ie, sau orice altceva legat de ocean.

37 - Delfinii ntrupa$i: Acest hibrid este format din delfini care an luat form# uman#, pentru ca mesajul lor s# fie auzit clar de oameni. ns# nf#!i"area lor le dezv#luie adev#rata identitate. Trupurile Delfinilor ntrupa!i arat# asemeni delfinilor adev#ra!i. Stomacul lor u"or protuberant le face trupul s# fie de aceea"i dimensiune cu a celor ce practic# fotbal american. Cei mai mul!i Delfini ntrupa!i au ochi cenu"ii, asemeni delfinilor oceanici. Cei mai mul#i Delfini ntrupa#i au ochii cenu"ii, asemenea coresponden#ilor oceanici. Delfinii ntrupa!i chicotesc cu acela"i rs ascu!it "i ntrerupt, ca "i delfinii din ocean. Cei mai mul!i Delfinii ntrupa!i au profesii legate de mare, cum ar fi biolog marin, oceanograf, c#pitan de vas sau ecologist oceanic. Sunt pasiona!i de ecologia marin# "i sunt instructori minuna!i n acest domeniu. ns#, datorit# originii lor de delfini, aceast# categorie "tie s# se relaxeze, "i se joace, s# flirteze n timp ce "i ndeplinesc responsabilit#!ile. Deoarece sunt obi"nui!i s# noate n grup, Delfinii ntrupa!i sunt, de obicei foarte sociabili. Ador# discu!iile lungi "i u"oare. De exemplu, o femeie pe care o "tiu, numit# Gayle, iube"te delfinii "i conduce n mod regulat excursii n grup, pentru a nota cu ei n locuri exotice. Ea chiar arat# asemeni unui delfin, cu trupul u"or rotunjit "i ochi ovali. Interesant e faptul c# Gayle conduce o companie care se ocup# cu piscine. S-a n#scut n zodia Pe"tilor, un semn de ap#. Ea spune: Iubesc oceanul "i trebuie s# petrec o vreme acolo, pentru a m# renc#rca. Iubesc delfinii "i balenele "i mi petrec mult timp n ocean, notnd cu ei. Mi-am ntrebat ghizii de ce m# simt att de legat# de ocean "i mi s-a spus: Pentru c# e"ti din ocean. La nceput nu am n!eles ce nsemna. Cred c# nainte am fost delfin. Pe lng# Delfinii ntrupa!i, am mai ntlnit cteva Balene ntrupate - "i nu, nu sunt obeze. n timp ce Delfinii ntrupa!i au personalitatea juc#u"# a Spiritelor Naturii, Balenele ntrupate au energia protectoare "i iubitoare a arhanghelilor. Balenele ntrupate sunt fascinate de balenele care tr#iesc n mare; deseori devin avoca!i, activi"ti, biologi marini, navigatori sau scufund#tori, pentru a-"i petrece timpul, studiind balenele. Ace"tia sunt hibrizii majori care mi s-au ar#tat de cnd am nceput si predau acest material publicului. Cei care nu se reg#sesc n nici un t#rm continu# s# m# ajute s# arunc lumini asupra altor hibrizi. ns# unii oameni desfid toate categoriile. Pentru ei am dezvoltat alte metode de a privi categoriile amestecate - a"a cum ve!i vedea mai departe.

38 VII. DAC# SIM&I C# TE POTRIVE"TI N MAI MULTE CATEGORII... Cam 10% din publicul care a auzit descrierea categoriilor ngerilor P#mnteni mi spune: M# simt de parc# m# potrivesc n mai multe categorii! Ace"ti ngeri P#mnteni "tiu c# sunt Lucr#tori ntru Lumin#, ns# le este neclar care e grupul lor exact. Aici sunt cteva puncte de luat n seam#: 1. Energia: Potrive%te-te la amprenta ta energetic! global! Energia unui nger ntrupat Spirit ntrupat al Naturii Om Stelar n!elept Spiridu" nger Mistic Om al M#rii Cavaler Paladin 2. nf!$i%area fizic! Oamenii din categoria nger ntrupat Spirit ntrupat al Naturii Om Stelar n!elept Spiridu" nger Mistic Om al M#rii Cavaler Paladin 3. Pasiuni Oamenii din categoria nger ntrupat Spirit ntrupat al Naturii Om Stelar n!elept Spiridu" nger Mistic Om al M#rii Cavaler Paladin se concentreaz! asupra Activit#!i de vindecare "i ajutor; p#strarea rela!iilor lini"tite "i fericite. Profesorat, amuzament, arte "i ecologie Vindecare energetic#, mai ales Reiki; evolu!ia tehnologiei; s# fie de ajutor dac# este nevoie Profesorat; practic# activit#!i legate de misticism, medium "i spiritualitate bazat# pe natur#. Profesorat, muzic#, spus pove"ti, fac farse S# instruiasc# despre vindecare Delfini, balenele, sporturile acvatice, oceanul, Lemuria "i Atlantida P#strarea drept#!ii, a adev#rului "i libert#!ii; protejarea "defavoriza!ilor" "i a cauzelor drepte. Au aceste caracteristici Fe!e frumoase sau ngere"ti, cu trupuri masive Arat# ca o versiune m#rit# a znelor, elfilor, spiritelor "i a gnomilor Sunt nal!i "i de"ira!i; sau scunzi cu trupuri sub!iri sau masive. Au ochi "i tr#s#turi faciale neobi"nuite. Se mbrac# simplu "i poart# machiaj minim. Fe!e lungi cu ochi ce arat# c# gndurile lor sunt departe. Poart# c#m#"i "i rochii largi, nchise la culoare "i deseori au p#r lung, grizonat prematur. Mul!i arat# asemeni unor spiridu"i. Prefer# s# poarte haine verzi "i n culorile p#mntului. Au o sclipire n ochi, n majoritatea timpului. O fa!# atractiv#, trup masiv "i expresie facial# foarte serioas#. Femeile au trupuri asemeni unor clepsidre. Ochii sunt de obicei verzi "i p#rul ro"u. B#rba!ii "i femeile Oameni ai M#rii prefer# p#rul lung. Deseori poart# haine bleu, turcoaz sau verzi. nal!i; trupuri masive; ochi p#trunz#tori. este Dulce "i iubitor Cald, juc#u" "i r#ut#cios S#ritor, calm "i deta"at Serios, puternic "i maiestos Alterneaz# seriozitatea cu z#p#ceala Serios, puternic, dulce "i iubitor Alterneaz# ntre a fi rebel "i supus Atent "i politicos, ns# nendemnatic social.

Sufletele n Evolu#ie "i Cei care "i Schimba Forma

39 Dac# nc# nu "tii c#rei categorii i apar!ii, poate c# e"ti dintr-una nc# nedescoperit#. Sau poate c# e"ti un Suflet n Evolu!ie sau faci parte dintre Cei care "i Schimb! Forma. (Anterior, am denumit grupul acestora cu termenul Cei care schimb! realit!#ile). Aceasta nseamn# c# fie te deplasezi dintr-un t#rm la altul sau joci "otron printre lumi, de dragul variet#!ii "i al evolu!iei. - Sufletele n Evolu$ie: Dac# e"ti un Suflet in Evolu!ie, te deplasezi dintr-o lume n alta "i nu te po!i identifica cu vreun anumit grup. Poate !i-ai petrecut multe vie!i ntr-o categorie "i ai nv#!at tot ce puteai din aceast# experien!#, a"a c# alegi s# p#trunzi ntr-o nou# lume. Nu te identifici n totalitate cu grupul pe care tocmai l-ai p#r#sit "i nici cu cel c#ruia tocmai i te-ai al#turat. Dac# ceea ce ai g#sit !i se potrive"te, ofer#-!i timp s# te adaptezi noului grup "i nu te judeca prea aspru pentru c# te sim!i deconectat. ngerii P#mnteni din categoria Sufletelor n Evolu!ie se pot sim!i de dou# ori nstr#ina!i - nu numai c# se simt separa!i de to!i oamenii, dar se simt diferi!i "i de ceilal!i ngeri P#mnteni. Te po!i sim!i ca ultimul copii ales n echipa de softball: nedorit "i neapreciat. $i "tii c# toate acestea sunt senza!ii temporare "i c# te po!i ruga pentru ajutor spiritual, "i "tii c# nu e"ti singur "i c# e"ti dorit "i apreciat. La urma urmei ai fost foarte curajos s# treci ntr-un nou t#rm "i probabil c# ai f#cut asta dintr-o inten!ie nobil# pentru a fi mult mai util lumii. - Cei care %i Schimb! Forma. Unele suflete doresc varietate, emo!ii "i o experien!# bogat#. Dac# e"ti din aceast# categorie, asemeni unui copil ntr-un magazin de dulciuri nu te po!i decide ce vrei, a"a c# alegi tot ce se afl# n meniu. Cel care "i Schimb# Forma sunt ngeri P#mnteni care se deplaseaz# dintr-un t#rm n altul. Niciodat# nu se stabilesc ntr-o anumit# categorie, ns# iau din tot ceea ce fiecare lume are de oferit. n aceia"i timp, le mp#rt#"esc fiec#rei categorii din lec!iile pe care le-au nv#!at pe celelalte t#rmuri ale ngerilor P#mnteni Cei care "i Schimb# Forma se adapteaz# rapid noilor situa!ii "i cuno"tin!e "i, asemeni copiilor care se deplaseaz# mult "i urmeaz# "coli diferite, "i dezvolt# abilitatea de a se adapta rapid. Dac# e"ti un Suflet n Evolu!ie, sau unul dintre Cei care "i Schimb# Forma, e"ti ca o albin# care zboar# din floare n floare, lund "i oferind hran#, pe m#sur# ce c#l#tore"te. Oferi servicii valoroase, deoarece infuzezi fiecare categorie cu snge proasp#t, idei noi "i vitalitate ve"nic treaz#. S-ar putea s# faci parte "i dintr-o nou# categorie, care este nc# nedescoperit#. Deoarece lumea se desf#"oar#, e nevoie de noi misiuni. $i dac# e"ti unul dintre sufletele care ini!iaz# aceste noi misiuni, Dumnezeu s# te binecuvnteze pentru ceea ce faci! Ocupa#iile ideale pentru Sunetele n Evolu#ie "i pentru Cei care "i Schimb! Forma Sufletele n Evolu!ie "i Cei care "i Schimb# Forma se mpart n dou# grupuri distincte: Gnditorii Independen!i "i Adaptabilii. Gnditorii Independen!i sunt persoane care preiau comanda "i nonconformi"ti radicali, care sunt mndri c# sunt spectatori. Ei cred c# "normalitate" este echivalent cu a fi condamnat la mediocritate. Gnditorii Independen!i sunt campionii cauzelor umanitare "i ecologice - doar dac# aceste cauze nu sunt prea populare. Gnditorilor Independen!i nu le place s# fie la mod# "i "i doresc propria lor ni"# unic#, n afara preocup#rilor celorlal!i oameni. Nu e surprinz#tor c# Gnditorii Independen!i se descurc# cel mai bine n ocupa!iile independente, angrenate n scopuri artistice sau n cele care cer inventivitate. Nu le plac sistemele, regulile sau directivele de la "autorit#!ile" din exterior. Carierele ideale ale Gnditorilor Independen!i ar fi artele frumoase, me"te"ugurile, editarea, scrisul sau fotografia. Cei care "i Schimb# Forma iubesc orice carier# care le ofer# ncntare "i ocazia si nve!e. Sunt mai buni la lucrul cu publicul dect Gnditorii Independen!i. Carierele ideale ar fi c#l#toriile (s# lucreze ca ghid, sau pe o nav# de croazier#), s# fie un agent talentat sau cercet#tor (s# fac# s# devin# realitate, visele altora) "i n orice munc# de vnz#ri, care implic# un produs sau un serviciu n care Cel care Schimb# Forma crede cu t#rie. C!l!uzire "i sugestii dac! e"ti un Suflet n Evolu#ie sau unul dintre Cel care "i Schimb! Forma - Respect!-$i decizia de independen$!. Sufletele din acest non-t#rm sunt, n general, nonconformiste, dar pot fi "i dinamizatoare ale mul!imii. P#mntul are nevoie de puterea "i de t#ria voastr# chiar acum, a"a c# v# rog s# nu le atenua!i, ncercnd s# v# potrivi!i unui anumit grup (dect dac# v# vine s# o face!i la mod natural). - nv!$a$i libertatea. Prea mul!i oameni permit s# fie controla!i de autorit#!i. Prin refuzul de a v# conforma sau de a fi supu"i, i nv#!a!i c# exist# alternative. Cu ct v# str#dui!i mai mult pentru

40 a acumula fericire "i lini"te personal#, cu att mai eficiente vor fi nv#!#turile voastre. Aminti!i-v# c# i nv#!a!i mai nti prin exemplu personal "i apoi r#sar oportunit#!ile nv#!#rii formale, pe m#sur# ce le permite!i. - Materializa$i, materializa$i, materializa$i. Deoarece v# place s# lucra!i n afara sistemelor, ave!i nevoie s# v# baza!i pe puterea personal# de materializare, ca s# v# sus!in# material. Aminti!i-v# c# nu exist# gnduri sau vorbe neutre. Tot ce spune!i "i gndi!i v# creeaz# viitorul. A"adar, gndi!i-v# la ceea ce dori!i, nu la ce v# teme!i s# nu cumva s# se ntmple.

41 POSTFAT# Cont!m pe voi! nger P#mntean, !i mul!umesc pentru c# e"ti pe planet# acum. Cu energia ta iubitoare, ne aju!i doar prin simpla ta prezen!#. $i totu"i - dup# cum o "tii prea bine - e"ti aici pentru mult mai mult. Ai ales s# vii aici, ntr-un moment crucial din istoria planetei, ca s# influen!ezi apari!ia unei mari schimb#ri, folosindu-!i resursele oferite de talentele naturale, combinate cu ac!iuni pline de armonie. Dac# marea majoritate a popula!iei nu va aborda diferit mediul "i pe ceilal!i oameni, via!a, a"a cum o "tim, e posibil s# nu mai continue. E"ti aici s# oferi alternative. Vei "ti ce s# ne nve!i. observnd ce anume i!i alimenteaz# pasiunile, ncntarea, grija sau furia. De exemplu, poate c# e"ti aici ca s# ne nveli pe noi, fiin!ele umane, cum s# ne materializ#m nevoile materiale, f#r# s# mai fie nevoie de concuren!#, jafuri sau r#zboaie, pentru a ne lua partea. Sau, poate c# e"ti aici ca s# ne nveli despre nevoia vital# de a proteja aerul, apa "i calitatea solului. Poate c# ai un contract s# ne nveli metode mai s#n#toase de a-i cre"te "i educa pe copii. Sunt sute de teme vita1e de predat, chiar acum. Cum s# ne nve!i? n orice fel po!i - de exemplu, fiind un model, scriind c#r!i, scriind articole, trimi!nd scrisori la ziare spre publicare, lund atitudine n sistemul educa!ional "i guvernamental "i / sau prin discursuri sau apari!ii n mass-media. Un lucru este clar. avem nevoie de ngeri P#mnteni care s# doreasc# s# fie lideri. Vechile sisteme c#rora le lipse"te integritatea ncep s# cad# asemeni corpora!iilor "i bisericilor, din cauza unor abuzuri. Noua energie nu va mai sprijini sau ascunde energie ntunecat#. ntunericul din sistemul educa!ional, guvernamental "i legal le va face s# se clatine. Pe m#sur# ce apar aceste schimburi, liderii ngeri P#mnteni (asemeni !ie) pot c#l#uzi lumea ducnd-o departe de panic# "i pesimism, ajutnd-o s# se concentreze ca s# lase vechiul s# fie nlocuit cu ceva mai bun. Noi to!i cont#m pe tine s# preiei friele scopului vie!ii tale "i s#-l mbr#!i"ezi n totalitate. Orice pas pe care-l faci este de ajutor "i extrem de necesar acum cu condi!ia ca el s# vin# din inten!ia ta de a ajuta. Te rog s# nu-!i ntrzii evolu!ia, a"teptnd s# afli exact care este misiunea ta, care este urm#torul pas pe care trebuie s#-l faci, sau s# prime"ti o garan!ie serioas# c# vei reu"i. S# nu faci orice vine din iubirea din inima ta va fi de ajutor, la fel cum daruri m#runte, oferite unei cauze nobile, cu timpul pot sfr"i prin a forma o dona!ie solid#. ncepe de oriunde - numai apuc#-te de treab#! De-a lungul drumului, al mare grij#, te rog, de corpul t#u fizic. El este o unealt# foarte important# n misiunea ta. Mul!i ngeri P#mnten1, asemeni !ie, nu au avut niciodat# trup fizic nainte, a"a c# l pot neglija sau chinui. Hr#nindu-l cu produse "i lichide organice, f#cnd mi"care fizic# n mod regulat "i odihnindu-te a"a cum !i este mai de folos, vei avea mai mult# energie pentru scopul vie!ii tale. n urm# cu c!iva ani, un nger P#mntean foarte influent, pe nume Louise L. Hay (pe care am men!ionat-o de cteva ori n aceast# carte "i care este fondatoarea Hay House, editura mea) a fost c#l#uzit# s# scrie despre viziunile sale asupra leg#turii dintre bolile fizice "i gndurile profunde, ns# nici o editur# nu i-ar fi publicat materialele. Deci, n loc s# renun!e, ea a f#cut singur# copii dup# manuscris. Apoi a sim!it ndemnul s# !in# conferin!e despre acest subiect. La nceput, doar dou# sau trei persoane au venit la conferin!ele ei. Ast#zi, manuscrisul Vindec!-#i trupul a ajutat nenum#ra!i oameni "i a fost, conform New York Times, baza best-sellerulul s#u #i po#i vindeca via#a, din care a vndut 30 de milioane de exemplare n ntreaga lume. $i acum, cnd Louise !ine o conferin!#, particip# mii de oameni! Nu e"ti bucuros c# Louise nu s-a descurajat n leg#tur# cu scopul vie!ii ei "i c# a perseverat? Sunt zeci de pove"ti asem#n#toare ale oamenilor care au f#cut ca lumea s# fie un loc mai bun "i ale c#ror nceputuri au fost chiar modeste. Propriul Sine este crea!ia Iubirii, n timp ce eul este crea!ia fricii. Scopurile eu-lui sunt de a te face s# te sim!i mic, neajutorat "i f#r# putere - dar cum se poate ca o fiin!# care este f#cut# dup# imaginea "i chipul Creatorului s# fie altfel dect m#rea!#, puternic# "i inteligent#? Eul t#u "tie c# dac# tu !i aminte"ti adev#rata natur# spiritual# (perfect#, puternic#, creativ# "i inteligent#), el "i va pierde puterea de a te nsp#imnta a"a c# te hr#ne"te cu minciuni, de genul: "Dac# devii puternic, vei abuza de acea putere. Oamenii nu te vor mai pl#cea att de mult. Oamenii

42 te vor invidia." Te rog, te rog, nu-!i asculta acest eu! Spune-i s# mearg# s# stea ntr-un col! "i s# vorbeasc# pentru el. Poart#-te cu el ca si cu o musc# bzitoare si nu-l lua n seam#. ngerii spun: "Dac# devii nervos, concentreaz#-te asupra ac!iunilor pe care le faci n serviciul altora." Nervozitatea vine din preocuparea eu-lui despre ce spun ceilal!i oameni. Concentrndu-te asupra unei idei, ca de exemplu: "Cum pot s# aduc mai mult# iubire "i lumin# n aceast# situa!ie, chiar acum?", !i stimulezi darurile spirituale "i put a natural# a Sinelui t#u Superior. Aminte"te-!i c# exist# o corela!ie: cu ct scopul este mai nalt, cu att mai mare este teama. Cu ct vei a... un poten!ial mai mare de a ajuta mal mul!i oameni, cu att eul va folosi o for!# mai mare pentru a te trage napoi. Eul te impulsioneaz# s#-!i ntrzii misiunea prin a o preg#ti n loc de a o face. Eul !i spune: ,.Mai nti trebuie s# sl#be"ti, s# ob!ii mai mul!i bani, s# te c#s#tore"ti, s# divor!ezi, s# te mu!i, s# fii absolvent, s#-!i apar# numele pe o carte, s# deschizi un centru de vindecare, "i a"a mai departe ou "i abia apoi vei fi capabil s# aju!i lumea." Este un neadev#r! nger P#mntean, e"ti gata chiar acum pentru misiunea ta! Nicicnd nu va fi o zi mai perfect# dect ast#zi, pentru a-!i ncepe misiunea, chiar dac# te sim!i necalificat sau nepreg#tit, f#-o oricum! Autorul Sheldon Kopp a scris, odat#: "Nu am nceput niciodat# o ac!iune important#, atunci cnd m-am sim!it preg#tit cum trebuie." Cu alte cuvinte, probabil c# nu te vei sim!i niciodat# complet preg#tit pentru misiunea ta, a"a c# nu are nici un rost s# a"tep!i. Roag#-te s# prime"ti ns#rcin#ri zilnice, care s# te ajute s# faci din planeta P#mnt un mediu mai lini"tit si mai curat. Rug#ciunilor tale Ii se va r#spunde sub forma ocaziilor de a-i nv#!a pe al!ii "i de a vindeca. Cnd aceste u"i se deschid pentru tine, te rog nu te ntoarce ca s# fugi n direc!ie opus#. S# "tii c# e"ti preg#tit. Meri#i s# faci aceast# munc# minunat#. $i e"ti calificat s# o faci acum!