Sunteți pe pagina 1din 9

Introducere in stiinta economicã

MULTIPLE CHOICE

1. În functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate:


a. nevoi primare, sociale, secundare;
b. nevoi fiziologice, sociale, rationale;
c. nevoi fiziologice, sociale, secundare;
d. nevoi primare, sociale, complexe.
2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi
produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de:
a. curba productiei;
b. curba costului de productie;
c. curba posibilitatilor de productie;
d. curba venitului.
3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece:
a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus;
b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat;
c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul;
d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie.
4. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze:
a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo;
b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill;
c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson;
d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall.
5. Economia politica este o stiinta economica:
a. fundamentala;
b. de ramura;
c. functionala;
d. de granita.
6. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul:
a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori;
b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori;
c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori;
d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori.
7. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei
mediului, dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii locurilor de munca si
infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, este caracteristic pentru:
a. SUA;
b. Italia;
c. Germania si tarile nordice;
d. Japonia.
8. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret:
a. elastica;
b. inelastica;
c. unitara;
d. perfect elastica.

1
9. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100
bucati la 130 bucati, oferta este:
a. elastica;
b. inelastica;
c. cu elasticitate unitara;
d. perfect elastica.
10. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie:
a. factor activ si determinant al productiei;
b. activitate constienta;
c. factor derivat;
d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala.
11. Capitalul - factor de productie se refera la:
a. creditele contractate la banci;
b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;
c. investitiile unei firme;
d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.
12. Costul mediu scade atunci cand:
a. salariul creste iar productia scade;
b. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu;
c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul;
d. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata.
13. Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costului variabil mediu:
a. costul fix este descrescator;
b. costul variabil mediu descreste;
c. costul total mediu descreste;
d. costul variabil mediu creste.
14. Costul mediu nu depinde de:
a. consumul de factori de productie pe unitatea de produs;
b. nivelul productivitatii;
c. pretul factorilor de productie utilizati;
d. veniturile consumatorilor.
15. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre:
a. cost si profit;
b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute;
c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi;
d. profitul brut si profitul net.
16. Rolul concurentei este:
a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor
producatorului;
b. asigurarea cooperarii intre producatori;
c. cresterea preturilor factorilor de productie;
d. favorizarea vanzatorilor.
17. Pretul are rolul de:
a. stimulare a economisirii;
b. informare;
c. diminuare a risipei;
d. indicator al nivelului de trai.

2
18. Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul ca
a. pe piata exista un numar egal de vanzatori si cumparatori;
b. deciziile proprii ale fiecarui agent al cererii si ofertei exercita un efect semnificativ
asupra cererii, ofertei si pretului;
c. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei, fiecare avand o forta economica
redusa;
d. se deruleaza un volum redus de tranzactii de vanzare si cumparare.
19. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este considerata:
a. plata prin salariu;
b. aparitia de noi intreprinderi;
c. existenta concurentei;
d. existenta ofertei de munca.
20. Profitul reprezinta:
a. excedentul costurilor totale fata de incasari;
b. venitul factorului munca;
c. venitul posesorului factorului natural;
d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune.
21. Renta este o consecinta a:
a. preturilor de monopol ridicate;
b. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri;
c. cresterii puterii de cumparare a populatiei;
d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie .
22. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara:
a. taxa rescontului:
b. taxa pe valoare adaugata;
c. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa;
d. variatiile cotelor obligatorii de rezerva.
23. Actionarii sunt:
a. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile;
b. creditori ai societatii care a emis actiunile;
c. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor;
d. brokeri specialisti.
24. În principiu, este mai riscanta:
a. emisiunea de obligatiuni;
b. emisiunea de actiuni;
c. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni;
d. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni.
25. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga:
a. vanzatorul actiunilor;
b. cumparatorul actiunilor;
c. firma care a emis actiunile;
d. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor.
26. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni:
a. la termen;
b. la vedere;
c. Swap;
d. Hedging.

3
27. Ce tip de piata se caracterizeazã prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa de omogenitate a
produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii:
a. piata cu concurenta monopolistica
b. oligopol
c. oligopson
d. monopol
28. In situatia monopsonului:
a. functioneaza atomicitatea cererii
b. exista un singur producator
c. exista un singur cumparator
d. preturile sunt stabilite de catre stat
29. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane:
a. masa profitului
b. rata profitului
c. profitul normal
d. profitul net
30. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma:
a. N < R
b. N > R
c. N = R
d. nu se poate stabili o asemenea relatie
31. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile de consum:
a. au scazut mai putin decât a scazut salariului nominal
b. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominal
c. au crescut mai putin decât a crescut salariul real
d. au crescut mai mult decat a crescut salariul real
32. Atunci când costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste, costul variabil
mediu:
a. creste
b. se reduce
c. este egal cu zero
d. creste, apoi scade pânã la zero
33. Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100 de bucati iar costul
fix global (CF) este de 10 000 u.m.:
a. 100 u.m.
b. 1000 u.m.
c. 10 u. m.
d. 110 u.m.
34. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinutã (Q) este de 200 de bucati iar
costul variabil global (CV) este de 20 000 u.m.:
a. 100 u.m.
b. 1000 u.m.
c. 10 u. m.
d. 110 u.m.
35. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este:
a. costul total
b. cheltuiala cu capitalul circulant
c. amortizarea
d. cifra de afaceri

4
36. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu:
a. materii prime
b. materiale
c. combustibil
d. salariile personalului administrativ
37. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in mod normal:
a. va scadea cererea pentru substituent
b. va scadea cererea pentru bunul X
c. va creste oferta pentru substituent
d. va creste oferta pentru bunul X
38. Se afla in raport invers proportional:
a. masa monetara si nivelul preturilor;
b. salariul nominal si salariul real;
c. rata dobanzii si oferta de moneda;
d. rata dobanzii si cererea de credite.
39. Printre particularitatile pietei muncii nu se numara:
a. este eterogena si segmentata;
b. reflecta legaturile reciproce dintre realitatile demografice si cele ale dezvoltarii
economico-sociale;
c. este mai putin reglementata decat celelalte piete;
d. piata muncii este piata derivata.
40. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va genera, pe termen scurt:
a. o reducere a cererii de munca;
b. o crestere a cererii de munca;
c. o reducere a ofertei de munca;
d. nu are nici o influenta.
41. Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nu se numara:
a. marimea salariului;
b. utilitatea si dezutilitatea muncii;
c. nevoia de a subzista a salariatului si a familiei sale;
d. programele de investitii.
42. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:
a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;
b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse rare si
sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;
c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;
d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.
43. Obiectivul principal al producatorului este:
a. obtinerea de castiguri legale
b. inregistrarea de profit mediu
c. maximizarea profitului
d. minimizarea pierderilor
44. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul de rotatii) sunt in relatie:
a. invers proportionala
b. directa
c. negativa
d. de la parte la intreg

5
45. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catre un numar mare de
producatori:
a. pietei cu concurenta imperfecta in general
b. pietei cu concurenta neloiala
c. pietei cu concurenta monopolistica
d. oligopolului
46. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230 u.m., inseamna ca:
a. a crescut cu 230%
b. a crescut la 130%
c. a crescut cu 130%
d. a crescut de 1,3 ori
47. Consumul de capital fix se include in costul de productie:
a. sub forma uzurii fizice a acestuia
b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia
c. proportional cu productia obtinuta
d. prin amortizare
48. O activitate economica eficienta inseamna:
a. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftine
b. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce
c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine
d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate
49. Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
50. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
51. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
52. Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru:
a. cresc
b. scad
c. pretul creste, cantitatea scade
d. pretul scade, cantitatea creste
53. Avantajul relativ este :
a. castigul suplimentar realizat de un agent economic care intra primul pe piata;
b. plusul de castig realizat la vanzarea unei marfi de calitate superioara;
c. castigul realizat de un producator care are costurile de productie mai mici decat cele ale
concurentilor;
d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de
oportunitate mai reduse decat cele ale concurentilor.

6
54. Avantajul absolut reprezinta
a. castigul realizat de un agent economic care detine ponderea cea mai mare in totalul
productiei si desfacerii pe piata unui produs;
b. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunuri de calitate
superioara;
c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele
mai scazute fata de cele ale altor producatori;
d. castigul total realizat dintr-o afacere economica.
55. Aproximati numarul actual al statelor nationale:
a. circa 100
b. circa 400
c. circa 150
d. circa 200
56. Economia mondiala s-a constituit pe masura maturizarii premiselor necesare:
a. aparitia unor mari superputeri economice capabile sa unifice economiiile statelor
nationale;
b. marile descoperiri geografice, formarea pietelor nationale, desavarsirea constituirii
diviziunii mondiale a muncii, revolutia masinista, sistemul modern de transporturi;
c. aparitia unei puternice nazuinte de colaborare internationala intre statele lumii,
promovate de conducatorii lor luminati;
d. dorinta tarilor mici de a fi protejate de cele puternice si interesul puterilor economice de
a-si subordona tarile mai slabe economic.
57.
Anul 2000 2001 2002 2003 2004
Rata inflatiei 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9
(%)
Sursa: Raport de Monitorizare Romania 2005, CE, p. 93

Considerând datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in România a fost:
a. inflatie moderatã
b. inflatie linistitã
c. inflatie galopantã
d. hiperinflatie
58. In cazul creditelor contractate anterior, inflatia:
a. avantajeaza pe creditori;
b. avantajeaza pe debitori;
c. nu avantajeaza nici creditorii si nici debitorii;
d. avantajeaza atat creditorii cat si debitorii.
59. Inflatia are ca efect:
a. stimularea inclinatiei spre consum;
b. stimularea inclinatiei spre economii pe termen mediu;
c. stimularea inclinatiei spre economii pe termen lung;
d. stimularea inclinatiei spre economii pe termen scurt.
60. Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a :
a. inflatiei prin structuri;
b. inflatiei importate;
c. inflatiei prin costuri;
d. inflatiei prin moneda.

7
61. Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si
oferta de muncã (Ol) se afla în relatia:
a. Ol = Cl
b. Ol > Cl
c. Ol < Cl
d. Ol - Cl = 0
62. Rata somajului se determina ca raport intre:
a. populatia totala si populatia ocupata;
b. numarul de someri si populatia totala;
c. numarul de someri si populatia activa;
d. numarul de someri si populatia ocupata.
63. Care din relatiile urmatoare sunt adevarate:
a. C=V+E
b. K=1/e’
c. K=(1/1-c)
d. a=∆C/∆Ι
64. Principiul multiplicatorului investitiilor exprima interactiunea care se formeaza intre:
a. cresterea venitului si cresterea consumului;
b. cresterea consumului si cresterea economiilor;
c. cresterea venitului si cresterea investitiilor;
d. cresterea economiilor si cresterea investiilor.
65. Punctul de relansare este punctul in care:
a. cresc variabilele care cuantifica procesul economic;
b. factorii ce concura la incurajarea cresterii economice preiau dominatia asupra factorilor
ce franeaza cresterea economica;
c. factorii ce concura la franarea variabilelor economice preiau dominatia asupra factorilor
ce incurajeaza cresterea economica;
d. predomina elementele perturbatorii ale ciclicitatii.
66. Care dintre relatiile de mai jos este adevarata:
a. PGB = PNB + CI
b. CI = PIB - PNB
c. PIB = PGB - CI
d. PNN = PIB - A
67. Tipul intensiv de crestere economica este caracteristic acelor economii nationale care:
a. sunt inzestrate cu resurse naturale abundente;
b. inregistreaza o rata redusa a somajului;
c. sunt capabile sa genereze si sa absoarba pe scara larga progresul tehnic;
d. inregistraza o rata redusa a inflatiei.
68. PIB nominal exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale:
a. in preturi constante;
b. in preturi curente;
c. in preturi comparabile;
d. la PPC ( Paritatea Puterii de Cumparare ).
69. Produsul dintre deflatorul PIB si PIB real reprezinta:
a. rata inflatiei;
b. PIB nominal;
c. indicele preturilor;
d. produsul national brut.

8
70. Deflatorul PIB este un instrument de masura a:
a. cresterii economice;
b. dezvoltarii economice;
c. inflatiei;
d. somajului.
71. Componenta comuna a indicatorilor macroeconomici PGB, PIB si PNN este:
a. consumul intermediar;
b. amortizarea;
c. investitia bruta;
d. investitia neta.
72. In calculul indicatorilor macroeconomici, atributul “national” se refera la:
a. productia sau venitul creat si consumat de catre agentii economici care isi desfasoara
activitatea in interiorul tarii respective;
b. apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea in
propria tara sau in alte tari;
c. includerea consumului de capital fix in calculul productiei finale;
d. eliminarea consumului de capital fix din calculul productiei finale.
73. Ciclul Juglar:
a. are o durata de 5 ani;
b. este un ciclu decenal;
c. se particularizeaza prin fluctuatii sezoniere;
d. este un ciclu subanual.
74. Ciclul Kondratieff:
a. este un ciclu anual al activitatii economice;
b. este un ciclu decenal;
c. este un ciclu de lunga durata, aproximativ 50 de ani;
d. este un ciclu de afaceri.
75. Intre nivelul ratei dobanzii si nivelul investitiilor este o relatie:
a. pozitiva;
b. negativa;
c. de direct proportionalitate;
d. de egalitate.
76. Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc:
a. investitii brute;
b. investitii nete;
c. investitii de inlocuire;
d. investitii de portofoliu.