Sunteți pe pagina 1din 2

H nr. 11 publicat n M.Of. nr.

016 din data: 02/04/97 HG11/1997 HOTRRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute n proprietatea statului, stabilite prin Hotrrea Guvernului nr. 20/1996 HOTRRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute n proprietatea statului, stabilite prin Hotrrea Guvernului nr. 20/1996

Guvernul Romniei h o t r s t e : Art. I. Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute n proprietatea statului, anex la Hotrrea Guvernului nr. 20/1996, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificrile si completrile ulterioare, se modific si se completeaz dup cum urmeaz: 1. Articolul 1 alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: (2) Imobilele cu destinatia de locuinte trecute ca atare n proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care erau folosite ca locuinte si care au fost preluate n proprietatea statului cu respectarea legilor si decretelor n vigoare la data respectiv, cum sunt: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea nr. 4/1973 si Decretul nr. 223/1974. 2. Articolul 1 alineatul (3) va avea urmtorul cuprins: (3) Prin imobil trecut n proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950 se ntelege imobilele nationalizate cu respectarea prevederilor art. I pct. 15 si ale art. II din decret, precum si cu respectarea identittii ntre persoana mentionat ca proprietar n listele-anex la decret si adevratul proprietar al imobilului la data nationalizrii. 3. Articolul 1 se completeaz cu alineatele (4), (5) si (6), cu urmtorul cuprins: (4) Locuintele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale n vigoare la data respectiv sau care au intrat n posesia acestuia n conditiile inexistentei unei reglementri legale care s reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului sunt considerate ca fiind trecute fr titlu n posesia acestuia si nu intr sub incidenta Legii nr. 112/1995. (5) Imobilele care nu intr sub incidenta Legii nr. 112/1995 si pentru care nu exist titlu valabil constituit n favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau de acordare a despgubirilor, formulate de persoanele ndrepttite pe cale judectoreasc, potrivit dreptului comun. (6) n cazul n care pe rolul instantelor judectoresti se afl cereri referitoare la imobilele prevzute la alin. (5), procedurile administrative reglementate de Legea nr. 112/1995, de restituire n natur, de acordare de despgubiri sau de vnzare ctre chiriasi, se suspend de drept pn la solutionarea definitiv si irevocabil a cererilor respective. 4. Dup articolul 1 se introduce articolul 11, cu urmtorul cuprins: Art. 11. (1) Prin expresia apartamente libere, n sensul art. 2 alin. 1 din lege, se ntelege: a) apartamentele care la data de 22 decembrie 1989 nu erau locuite de persoane fizice n temeiul unui contract de nchiriere ncheiat cu respectarea dispozitiilor legale n vigoare; b) apartamentele care la data intrrii n vigoare a legii nu mai erau locuite de persoane fizice sau juridice n temeiul unui contract de nchiriere ncheiat cu respectarea dispozitiilor legale n vigoare; c) apartamentele eliberate dup data intrrii n vigoare a legii, prin ncetarea, n orice modalitate, a contractului de nchiriere. (2) Contractelor de nchiriere ncheiate pentru apartamentele prevzute la alin. (1) lit. c), dup eliberarea acestora, le sunt aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice. 5. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: Art. 2. (1) n sensul dispozitiilor art. 4 din lege, de prevederile acesteia beneficiaz cettenii romni, att cei care si au domiciliul sau resedinta n tar, ct si cei care si au domiciliul sau resedinta n strintate. (2) Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie s aib cettenia romn la data formulrii cererii sau s fac dovada declansrii procedurii legale pentru obtinerea cetteniei romne n termenul prevzut la art. 14 din lege. Restituirea n natur sau plata despgubirilor se face dup dobndirea cetteniei. Aceste prevederi sunt aplicabile n mod corespunztor si rudelor pn la gradul al doilea ale fostului proprietar n viat, prevzute la art. 5 alin. 5 din lege. (3) Calitatea de cettean romn a chiriasului trebuie s existe la data formulrii cererii de cumprare si s se mentin pn n momentul ncheierii contractului de vnzare-cumprare n conditiile art. 9 din lege. 6. Dup articolul 4 se introduce articolul 41, cu urmtorul cuprins: Art. 41. Dreptul de a cumpra apartamentele n care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, l au numai chiriasii care, avnd un contract de nchiriere valabil ncheiat, ocupau apartamentele respective la data intrrii n vigoare a legii. 7. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: Art. 8. (1) Locuintele declarate monumente istorice si din patrimoniul cultural national sunt cele aflate n evidenta aprobat de Comisia National a Monumentelor Istorice. 8. Articolul 8 alineatele (2) (6) se abrog. 9. Dup articolul 9 se introduc articolele 91 si 92, cu urmtorul cuprins: Art. 91. Contractelor de vnzare-cumprare la care se refer art. 9 din lege le sunt aplicabile dispozitiile legale privind nulitatea actelor juridice, dac: a) au ca obiect imobilele mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice; b) sunt ncheiate de chiriasi care nu ndeplineau conditiile cerute de art. 41 din prezentele norme metodologice; c) dac ncheierea acestora are loc cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 6 si 8 si ale art. 10 din lege. Art. 92. (1) Atunci cnd comisiile locale si judetene, respectiv comisiile de sector si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 sau unittile specializate care vnd locuinte n conditiile Legii nr. 112/1995 au indicii c o locuint face parte din categoria imobilelor mentionate la art. 1 alin. (4) din prezentele norme metodologice ori din aceea a imobilelor exceptate de la vnzare n conformitate cu art. 10 din lege, ele au obligatia s ntreprind toate demersurile necesare pentru clarificarea situatiei juridice a locuintelor, suspendnd, totodat, pentru o perioad de cel mult 6 luni, procedura de restituire n natur, de acordare a despgubirilor sau, dup caz, de ncheiere a contractului de vnzare-cumprare. (2) Membrii comisiilor locale si judetene, respectiv ai comisiilor de sector si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conductorii si salariatii unittilor specializate care vnd locuinte n conditiile Legii nr. 112/1995 sunt obligati s repare integral prejudiciul cauzat prin neexecutarea culpabil a obligatiei care le revine potrivit alin. (1). 9. Articolul 33 va avea urmtorul cuprins: Art. 33. n situatiile de vnzare ctre chiriasi a apartamentelor si, cnd este cazul, a anexelor gospodresti si a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobndeste si asupra terenului aferent, cu respectarea dispozitiilor art. 26 alineatul ultim din lege. 10. Articolul 34 va avea urmtorul cuprins: Art. 34 Sunt ndrepttiti s primeasc despgubiri potrivit legii si fostii proprietari ai imobilelor legal trecute n proprietatea statului si

care au avut destinatia de locuint la data prelurii de ctre stat, dar ulterior au primit o alt destinatie, cum ar fi: scoli, grdinite, dispensare, spatii administrative sau comerciale ori altele asemenea. 11. Articolul 37 alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: (2) Pe versoul ordinului de plat, vnztorul va mentiona: suma ncasat din vnzarea apartamentelor, suma retinut, reprezentnd comisionul de 1%, precum si suma rmas si virat n contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculeaz asupra ntregului pret al apartamentului si se retine integral din prima plat care se face la ncheierea contractului de vnzarecumprare. 12. La articolul 41 alineatul (6), dup litera b) se introduce litera b)1, cu urmtorul cuprins: b)1 solicit relatii si acte doveditoare, de la petenti sau de la orice autoritti ori institutii publice, pe baza crora s se poat determina dac locuinta a fost trecut n proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale n vigoare la data respectiv, conform art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice; 13. La articolul 41 alineatul 10, dup litera b) se introduce litera b)1, cu urmtorul cuprins: b)1 determin, pe baza lucrrilor efectuate de comisia local, conform alin. (6) lit. b)1, dac locuinta a fost trecut n proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale n vigoare la data respectiv, n sensul art. 1 alin. (2) si (3) din prezentele norme metodologice. Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti, pot restitui dosarele ctre comisiile locale, n cazul n care apreciaz c acestea din urm nu si-au ndeplinit n mod corespunztor atributiile prevzute la alin. (6) lit. b)1. Inexistenta sau irelevanta relatiilor si actelor aflate la dosar face s se prezume, pn la proba contrar, legalitatea trecerii locuintei n proprietatea statului; 14. Dup articolul 45 se introduce articolul 451, cu urmtorul cuprins: Art. 451. Dispozitiile de protectie a chiriasilor, cuprinse n Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau rennoirea contractelor de nchiriere privind unele suprafete locative, precum si n Legea locuintei nr. 114/1996, sunt aplicabile. Art. II. Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute n proprietatea statului, stabilite prin Hotrrea Guvernului nr. 20/1996, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 16 din 23 ianuarie 1996, cu modificrile si completrile - ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotrre, se vor republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaz: Ministrul justitiei, Valeriu Stoica Ministru delegat pe lng primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului pentru Administratie Public Local, Remus Opris Ministrul lucrrilor publice si amenajrii teritoriului, Nicolae Noica Ministrul culturii, Ion Caramitru

Bucuresti 29 ianuarie 1997. Nr. 11.