Sunteți pe pagina 1din 18

Prezentare la disciplina Bazele

asigurarilor
Tema: Asigurarea interna(ional
de rspundere civil auto
CARTEA VERDE
Sistemul Carte Verde a fost creat n 1949 iar n prezent funcioneaza
n 45 de ri din Europa i din jurul Mrii Mediterane, precum i
Rusia i ran.
!4a Carte Verde este c4resp43de3tu p4e de asurare
RCA atu3c ca3d crcua 3 afara ra3te4r Repubc
M4d4;a.
stfel, dac suntei vinovat de producerea unui accident de
circulaie n strintate, cei prejudiciai vor fi despagubii prin polia
Dumneavoastr Carte Verde. n acelasi timp, dac, pe teritoriul
Republicii Moldova, suntei accidentat de un autovehicul
nmatriculat n afara rii noastre, vei fi despgubit prin polia Carte
Verde a respectivului ofer/autovehicul.
Asigurri n Republica Moldova
Descrierea activittii si date statistice
Este evident c anul 2010 reprezint unul n care criza Iinanciar
s-a acutizat, aducnd noi provocri pentru pietele de proIil din toat
lumea. Industria de asigurri din Moldova nu este o exceptie din acest
peisaj, 2009 aducnd prima scdere dup mai multi ani de crestere.
Desi segmentul local de proIil se aIl la un nivel incipient,
vorbim despre o piat tnr care posed un potential semniIicativ, att
gradul de penetrare a asigurrilor n PIB, care a atins 1,4, ct si
densitatea asigurrilor, de 16 EUR pe cap de locuitor, sunt sczute
comparativ cu media european. Cu toate acestea, investitiile strine
si Iac deja simtit prezenta pe acest segment, iar intrarea noilor
juctori nu va Iace dect s impulsioneze dezvoltarea Iireasc a pietei
de proIil.
n acest context, regndirea strategiilor de dezvoltare si
diversiIicarea canalelor de distributie n paralel cu implimentarea
reIormelor institutionale si organizatorice reprezint obiective
primordiale ale companiilor de asigurare si brokeraj.
oLrlvlL daLelor flnanclare publlcaLe de Comlsla na(lonal a
le(el llnanclare dln 8epubllca Moldova in perloada lanuarle
sepLembrle 2010 pla(a de aslgurrl dln Moldova a LoLallzaL 414
mll Lu8 echlvalenLul a 6826 mll MuL
8aporLind acesLe rezulLaLe la prlmele nou lunl ale anulul
precedenL pla(a de aslgurrl dln Moldova a crescuL nomlnal
W in moned european cu 33
W in moned na(lonal aceasLa a sporlL cu 63
AsLfel in LoLalul subscrlerllor inreglsLraLe la nlvel de pla(
W 948 au fosL aferenLe aslgurrllor generale
W 32 aslgurrllor de vla(
e clase de aslgurare as|gurr||e auto au fosL cele mal blne
vinduLe poll(e de aslgurare
W 248 dln LoLalul ple(el fllnd generaL de aslgurrlle auLo obllgaLorll
lnLerne (8CA)
W 196 de cLre cele obllgaLorll exLerne (CarLea verde)
W 181 de cLre cele faculLaLlve (CASCC)
lte clase de asigurare cu nsemntate n portoIoliul
consolidat al pietei de asigurare din Republica Moldova
au Iost reprezentate de:
W asigurrile de incendiu si calamitti(6,9-2,8 mil.
EUR),
W asigurrile de sntate (5,2-2,2 mil. EUR),
W asigurrile de nave aeriene (4,9-2 mil. EUR)
W alte asigurri de bunuri (3,2-1,3 mi. EUR).
La capitolul daune avizate si pltite de ctre
asiguratori, volumul total a atins 13,4 mil. EUR (221,3
mil. MDL), n scadere cu 5 Iat de aceeasi perioad
din 2009.
Asigurare Cartea Verde in Moldova
(Chisinau)
sigurare Cartea Verde in Moldova(Chisinau)
sigurarea obligatorie de raspundere civila auto in strainatate
n legtur cu dezvoltarea comunicatiilor transnationale
auto o mare important a cptat-o posibilitatea de rspndire
a valabilittii conditiilor de asigurare de rspundere civil auto
asupra strinilor care intr n tara destinat cu autovehiculele
personale, n asa mod a aprut sistemul "Cartea Verde".
Cartea Verde este, pe de o parte, numele sistemului de
tratate internationale, iar pe de alt parte, certiIicatul de
asigurare privind asigurarea auto de rspundere civil
obligatorie. Fr o astIel de certiIicare trecerea Irontierei
trilor-membre este imposibil.
ar||a acestu| s|stem a re|evat
neces|tatea unu| s|stem care ar
erm|te rea||zarea a dou ob|ect|ve
de baz
W lnLeresele vlcLlmel ar Lrebul proLe[aLe in orlce (ar
de vlzlL in cazul unul accldenL auLorul crula
esLe un ceL(ean sLrln
W ceL(eanul sLrln care esLe proprleLarul sau
conducLorul unul vehlcul lnmaLrlculaL in
sLrlnLaLe nu ar Lrebul s inLimplne obsLacole in
(ara de vlzlL sub form de dlferlLe cerln(e sau
resLrlc(ll sLablllLe de leglsla(la na(lonal prlvlnd
aslgurarea auLo obllgaLorle
W n anul 1933 SlsLemul lnLerna(lonal CarLea
verde a lnLraL in vlgoare lar in anul 1997
8epubllca Moldova a fosL admls de cLre
Asamblela Ceneral a Conslllulul lnLerblrourl de
la Londra ca membru al SlsLemulul lnLerna(lonal
CarLe verde lar incepind cu 01/08/2001 a
ob(lnuL drepLul de a emlLe proprla poll( de
aslgurare lnLerna(lonal CarLea verde
W oll(a de aslgurare lnLerna(lonal CarLea verde
prevede proLe[area lnLereselor Ler(elor persoane
penLru pagube produse vle(ll snL(ll ;l
bunurllor lor in urma accldenLelor ruLlere care au
avuL loc in afara LerlLorlulul 8epubllcll Moldova
adlc pe LerlLorlul (rllor membre ale slsLemulul
CarLea verde
ntrebri frecvente privind Cartea
Verde
Ce reprezint Cartea Verde?
Cartea Verde este o asigurare obligatorie pentru toti posesorii de
autovehicule care pleac peste hotare si acoper daunele provocate
persoanelor terte (cetteni ai trii respective) n urma unor accidente de
circulatie (daune materiale sau vtmri corporale).
Pentru ce am nevoie de asigurarea Cartea Verde?
n cazul n care plecati peste hotarele Republicii Moldova cu
autovehiculul propriu, sunteti obligat prin Lege s cumprati polita de
asigurare Cartea Verde n dependent de zona n care plecati. stIel puteti
opta pentru:
W zona I, Cartea Verde cu valabilitate pe teritoriul Ucrainei si Belorusiei;
W zona II, Cartea Verde cu valabilitate pe teritoriul Ucrainei, Belorusiei si
Federatiei Ruse;
W zona III, Cartea Verde cu valabilitate n toate trile membre ale sistemului
Cartea Verde (Europa).
9e ce er|oad ot s |nche| o o|| de as|gurare Cartea Verde?
Aslgurarea CarLea verde se poaLe inchela pe o perload de
mlnlmum 13 zlle pe o lun sau mal mulLe lunl precum ;l penLru o
perload de 1 an
Ce reducer| ot s r|mesc |a |nche|erea une| as|gurr| Cartea
Verde?
n conformlLaLe cu adopLarea de cLre Comlsla na(lonal a le(el llnanclare
a ulLlmel PoLrirl prlvlnd aslgurarea CarLea verde nu se permlLe
acordarea reducerllor penLru acesL Llp de aslgurare
Ce r|scur| se acoer?
1 sumele pe care aslguraLul esLe obllgaL s le plLeasc cu LlLlu de
despgublre ;l chelLulellle de [udecaL penLru pre[udlcllle de care esLe
rspunzLor fa( de Ler(e persoane pgublLe ca urmare a vLmrll
corporale sau decesulul precum ;l avarlerll sau dlsLrugerll de bunurl
prlnLrun accldenL produs cu auLovehlculul lndlcaL in cerLlflcaLul de
aslgurare CarLea verde
2 chelLulellle fcuLe de aslguraL in procesul clvll dac a fosL obllgaL la
despgublre chelLulellle penLru onorarlul de avocdaL Laxele [udlclare
chelLulellle de experLlz dovedlLe cu acLe
mportant!
1. siguratul trebuie s pstreze certiIicatul "Cartea
Verde" cu o deosebit atentie, deoarece n caz de
deteriorare sau Iurt al acestuia nu se elibereaz
duplicate, dect prin prezentarea actelor
corespunztoare! - iar ca urmare a unui accident
sigurtorul este n drept s nu-si onoreze
obligatiunile.
2. CertiIicatul "Cartea Verde" poate Ii restituit de
asigurat numai n cazuri absolut speciale, justiIicate cu
documente, si numai nainte de data intrrii n vigoare
a asigurrii, ca urmare a imposibilittii eIecturii
cltoriei n strintate sau alte cazuri.
3. Dac certiIicatul "Cartea Verde" este valabil la data
solicitrii restituirii, primele de asigurare nu se mai
restituie n nici un caz!!!
Companiile de asigurri Donaris Croup yi Moldcargo nu sunt acceptate de
ctre conducerea Biroului Aajional al Crjii Jerzi s devin membri emitenji ai
certificatelor de asigurare internajional pentru automobile Cartea Jerde. Unul
din motivele refuzului ar fi diminuarea veniturilor actualilor emitenji ca urmare a
accederii acestor dou companii n sistem yi stabilirii unor prejuri reale.
$istemul Cartea Verde Iunctioneaz n Republica Moldova din anul 2001. n cadrul
Biroului National n calitate de emitenti ai certiIicatelor Carte Verde particip patru
companii cu drepturi depline - $ITO, Moldasig, Moldova strovaz, Grawe Carat
sigurri, precum si 11 membri cu drepturi asociate.
Reprezentantii companiilor Donaris Group si Moldcargo sustin c pentru a Ii
acceptati s devin membri emitenti ai certiIicatelor de asigurare international
pentru automobile Cartea Verde, li s-ar Ii cerut sume impuntoare de bani, care nu
sunt justiIicate.
Directorul general al Donaris Group, Teodor Ungureanu, a declarat n cadrul
conIerintei de pres din 20 ianuarie curent c compania de asigurri pe care o
reprezint, precum si Moldcargo, ,se aIl deja mai mult de doi ani n proces de
aplicare pentru dreptul la parteneriat n sistemul Crtii Verzi din Republica Moldova.
n poIida Iaptului c aceste societti de asigurare, corespund complet tuturor
normelor legislative, precum tratatelor si statutelor internationale relevante
implicate, reprezentantii Biroului Crtii Verzi din Chisinu privesc elaborarea
politicii la Cartea Verde ca un privilegiu personal.
stIel, prin reIuzul continuu violeaz legea si statutele
Biroului International al Crtii Verzi privind aplicrile
juctorilor oportuni pe piata de asigurri din R. Moldova, a
mai mentionat Ungureanu.
La rndul su, presedintele $ociettii Moldcargo,
Vladimir Florea, a speciIicat c instantele judectoresti locale
deja se ocup de acest caz, ns, datorit unor cauze ascunse,
le reuseste s ignore procedurile legale Iundamentale.
'ceast situatie comis de ctre Biroul Crtii Verzi este
mai mult dect o Iraud. Cine plteste mai mult, acela rmne.
n cadrul acestei institutii nu exist transparent, ceea ce-i
permite s joace pe piata asigurrilor din Moldova dup bunul
plac, a precizat Florea.
Potrivit lui, preturile unei astIel de asigurri sunt exagerat
de mari n Moldova, Iiind cele mai scumpe din Europa si ar
trebui s Iie mai mici cu 30. La moment, pretul unei
asigurri Carte Verde este de circa 900 de Euro pentru o
perioad de un an.
El acuz reprezentantii Biroului Crtii Verzi din Chisinu
precum c la dunarea General a Biroului acesta a nclcat grav
principiul concurentei de piat Iormnd o conspiratie de monopol.
'La sedinta din 15 decembrie 2009 nu a Iost primit nicio decizie,
toti patru membri, $ITO, Moldasig, Moldova strovaz si Grawe
Carat au nclcat legislatia n vigoare prin abtinerea unanim de la
vot, a precizat presedintele societtii Moldcargo, Vladimir Florea.
Investitorul ustrian, compania VIM, n calitate de actionar
majoritar al companiei Donaris Group $.. a adresat, n acest sens,
o scrisoare deschis institutiilor europene, dar si primului ministru
al Republicii Moldova, n care speciIic c n Moldova mai exist
o retea a 'camarazilor care n mod constant ncearc s
discrediteze legile existente aIectnd astIel investitorii
internationali.
stIel, reprezentantii companiilor Donaris Group $ si
Moldcargo $RL cer ca s Iie acceptati n sistemul de Crtii Verzi
sau s-i Iie retras licenta Biroului Crtii Verzi din Chisinu. n caz
contrar, acest caz va ajunge n instantele supreme de judecat.
Reprezentantii Biroului Cartea Verde Chisinu nu au comentat
oIicial acuzatiile.
@A8llA8LA
LfecLuaL Marcova Anna
@eleman uanlela
gr l8103
va mulLumlm penLru aLenLle!

S-ar putea să vă placă și