Sunteți pe pagina 1din 3

ROLUL MIJLOACELOR DE INVATAMANT IN EFICIENTIZAREA ACTIVITATILOR DIN GRADINITA Mijloacele de invatamant sunt instrumente de lucru indispensabile in transmiterea informatiei

ca activitate de predare, asimilare de cunostinte, formare de deprinderi, evaluare. Asistam acum la 0 perfectionare si diversificare a mijloacelor de invatamant; ele se realizeaza pe grade si tipuri de scoli, gradinite, discipline de invatamant, teme, lectii sau activitati. Mijloacele de invatamant ajuta la diversificarea activitatilor, a strategiilor didactice, la cresterea eficientei invatamantului. Ele stimuleaza participarea constienta, activa, creatoare a copiilor, ofera modalitati eficiente de intelegere si asimilare a cunostintelor, constituie un suport material al gandirii, capabil sa le declanseze fortele intelectuale si afective; sporesc posibilitatiIe de investigare ale educatoarei si ale copiilor.O activitate nu poate fi performanta doar prin utilizarea unor mijloace moderne daca nu intervin schimbari in conceptia metodologica a celui care le foloseste. Un mijloc de invatamant nu poate avea valoare universala, nu reprezinta un miracol si nici nu poate inlocui dascalul. Nu atat prezenta sau valoarea intrinseca a mijloacelor de invatamant contribuie la cresterea eficientei activitatii, cat mai ales abilitatea cu care sunt integrate in contextul tehnologiei didactice, masura in care educatorul reuseste sa valorifice valentele lor pedagogice. Cu cat metodologia de folosire a mijloacelor de invatamant va fi animata de spiritul didacticii moderne, care pune accent pe copil ca subiect al propriei dezvoltari, cu atat acestea vor fi mai eficiente in procesul educativ. Perceperea prin mai multe simturi, care asigura cunoasterea completa a obiectelor sifenomenelor, a fost denumita de J.A.Comenius: "regula de aur" a cunoasterii. Numerosipedagogi au demonstrat necesitatea asigurarii contactului copiilor cu realitatea concreta si imbinarea cunoasterii senzoriale cu cea rationala. Aparitia mijloacelor de invatamant audio-vizuale a constituit 0 treapta superioara in dezvoltarea resurselor materiale ale activitatilor. Ele mijlocesc perceperea realitatii inaccesibile copiilor precum si a obiectelor prea mici sau prea mari. ~ CercetariIe experimentale au stabilit cantitatea de informatii pe care 0 poate primi omul prin diferiti analizatori: verbal 1 %, tactil 1,5 %, olfactiv 3,5 %, auditiv 11 %, vizual 83 %. Familiarizarea cu obiectele naturale sau elaborate si aptitudinea de a le folosi, influenteaza invatarea. Resursele materiale folosite in actul didactic circula sub diferite denumiri: material intuitiv, material didactic, mijloc de invatamant.Nu vorbim de inlocuirea unui termen cu altul ci de diferentieri ale continutului. Astfel: materialul intuitiv reprezinta materialul care reda in forma sa naturala realitatea inconjuratoare (plante, animale, aparate etc.); poate fi adus in clasa sau poate fi "cunoscut" in cadrul unor vizite, excursii; materialul didactic include atat materialul intuitiv cat si pe cel realizat intentionat pentru a mijloci observarea realitatii greu accesibile sau inaccesibile (instalatii, mijloace audio-vizuale). Acesta poate reproduce sau reconstitui obiectele si fenomenele reale avand functie demonstrativa; mijloacele de invatamant reprezinta resursele materiale ale procesului de invatamant care faciliteaza comunicarea, intelegerea, formarea notiunilor, deprinderilor sau abilitatilor, fixarea, evaluarea si aplicarea cunostintelor in practica. Ele influenteaza si faciliteaza individualizarea invatarii. Oferind informatii bogate, bine selectate si prelucrate reusesc sa stimuleze interesul pentru cunoasterea profunda a realitatii. Incercand o clasificare a mijloacelor de invatamant dupa criterii pedagogice (dupa roluldominant pe care il au in activitate) putem semnala:

Mijloace de invatamant pentru comunicarea/transmiterea de informatii a)audio-vizuale: casetofon, calculator,retroproiector,diaproiector, magnetofon, filme didactice, cd-uri, dvd-uri, diapozitive, diafilme, discuri, etc); b) materiale grafice: tablouri, planse, atlase, albume, portrete etc.; Mijloace de invatamant pentru investigatie, exersare si formare a deprinderilor de lucru - ajuta la invatarea prin descoperire, la exersarea deprinderilor practice (ex.: microscop, jocuri didactice, aparate pentru educatie fizica, instrumente muzicale etc.); Mijloace de invatamant pentru rationalizarea timpului activitatii (ex.:sabloane, stampile didactice, harti de contur, xerox, calculator etc.); Mijloace de invatamant pentru evaluarea rezultatelor (teste, fise, matrici etc.) Modele: mulaje, globuri; Naturalizari - animale impaiate, mase plastice, colectii de roci, seminte, plante, insecte etc.; Mijloacele de invatamant indisolubil legate de metodele didactice sunt cu atat mai eficiente cu cat inglobeaza o valoare cognitiva si formativa mai mare, care sa contribuie larealizarea obiectivelor pedagogice propuse. Fiecare mijloc de invatamant in parte, poseda anumite virtuti, dar poate fi eficient numai atunci cand este folosit corect in ansamblul strategiei didactice.Functia de comunicare/informare consta in insusirea mijloacelor de invatamant de a comunica informatii despre obiectele si fenomenele studiate. Mijloacele audio-vizuale pot reproduce si transmite intr-o anumita unitate de timp 0 cantitate sporita de informatie comparativ cu alte mijloace de invatamant. Folosite rational, condenseaza simtitor expunerea, o fac mai atragatoare, dinamica si interesanta. Mijloacele de invatamat au functie ilustrativ-demonstrativa: pot prezenta experimente, operatii de lucru, modele de comportare. Demonstrarea cu ajutorul materialului natural contribuie la formarea unor reprezentari si notiuni clare, precise.

MIJLOACE DE INVATAMANT-MATERIALDIDACTICMATERIAL INTUITIV


Filmele didactice, diapozitivele, emisiunile de radio si televiziune, creatiile literar artistice, trezesc interesul si curiozitatea copiilor, imbogatesc viata afectiv-emotionala a acestora. Copiii sunt impresionati si manifesta simpatie fata de personajele pozitive, manifestand ura, dispret sau dezaprobare fata de cele negative. Prin declansarea unor impresii, stari afective, mijloacele de invatamant indeplinesc functia stimulativa, Functia estetica decurge din posibilitatea unor mijloace de invatamant (albume dupa opere de arta, mijloace audio-vizuale) de a contribui la dezvoltarea gustului estetic, la imbogatirea culturii artistice a copiilor. Mijloacele de invatamant contribuie la rationalizarea eforturilor copiilor potrivit dezvoltarii somatice si psihice, le asigura ritmuri de invatare in raport cu particularitatile psihoindividuale, datorita functiei ergonomice pe care 0 au. Functia de evaluare a mijloacelor de invatamant consta in capacitatea lor de a masura, a diagnostica si a aprecia rezultatele copiilor. Coordonata esentiala in invatamantul modem 0 constituie adoptarea unei atitudini creatoare a educatorului si mutarea accentului de pe transmiterea informatiilor pe activitatea experimentala a copiilor. Cerinte psiho-pedagogice ale mijloacelor de invatamant:

* sa fie realizate in concordanta cu prevederile programei si cu particularitatile de varsta ale


copiilor; * sa transmita intr-o anumita unitate de timp, 0 cantitate mare de informatii;

* sa stimuleze cat mai multi analizatori pentru perceperea cat mai completa a obiectelor si
fenomenelor, ce conduc la formarea unor notiuni si concepte noi;

* sa ofere posibilitatea reproducerii diferitelor fenomene din natura; * sa stimuleze


capacitatea de investigare, inventivitatea si creativitatea copiilor; * sa ajute la formarea unor deprinderi de activitate independenta; * sa contribuie la rationalizarea eforturilor de predare ale educatorului si de invatare ale copiilor. Cerinte tehnico-economice: * sa permita integrarea lor facila in activitate si intr-un timp relativ scurt; * sa nu puna in pericol sanatatea copiilor;

* sa fie prezentate intr-o forma estetica atractiva (design modern, culori ergonomice); * sa fie rezultatul unui concept logic sub aspect functional, 0 exprimare armonioasa in forma,
0 justa

dimensionare a elementelor componente; Modalitati de evaluare a eficientei folosirii mijloacelor de invatamant in activitate: Gradul de participare al copiilor la activitate; In ce masura au stimulat interesul pentru invatare ; Contributia adusa la formarea abilitatilor practice ; Masura in care au creat motivatii pentru investigare ; Gradul de receptare al mesajului de catre copii, cu cele doua laturi ale sale: semantica (idei, concepte, notiuni) si ectosemantica (stari afective, reactii emotionale, mimica, gesturi). Necesitatea cunoasterii complexe a realitatii inconjuratoare, cresterea volumului de informatii, complexitatea crescuta a mediilor de invatare de astazi, determina necesitatea utilizarii metodelor si mijloacelor moderne in procesul de invatamant. In loc de concluzie, recomandam asocierea mai multor mijloace de invatamant, integrarea tehnologiilor digitale in actul didactic, pentru ca din imbinarea virtutilor acestora, sa se ajunga la eficientizarea activitatilor instructiv-educative, la reducerea limitelor fiecarui mijloc de invatamant.