Sunteți pe pagina 1din 10

CONSILIERE SI ORIENTARE

Suport de curs

concepte
 Consiliere actiune prin care se urmareste sugerarea modului de comportare ce trebuie adoptat intr-o situatie data sau, in general, in viata cotidiana.  Ora de dirigentie de O.S.P una dintre formele de activitate educativa colectiva cu elevii in care dirigintele realizeaza informarea elevilor in domeniul O.S.P. si cultivarea la acestia a interesului pentru o profesiune (cea in discutie)

 Orientare scolara si profesionala(O.S.P.) sistem de masuri


si actiuni educationale intreprinse de factorii responsabili in vederea sprijnirii elevului (orientatului) in alegerea unei scoli/profesiuni care se potriveste in cea mai mare masura cu structura personalitatii sale si care este solicitata de societate (cerintele vietii). Orientarea scolara este o premisa pentru orientarea profesionala, iar orientarea profesionala constituie o finalizare si validare a orientarii scolare. Prin O.S.P. se urmareste folosirea rationala a resurselor umane.

PREZENTAREA PROGRAMEI SCOLARE


Reune te curricula propusa pentru:
Clasele I-XII (nv mnt obligatoriu i liceu); SAM (clasele IX-XI); Licee tehnologice (clasele XI-XII) sprijinirea persoanei consiliate n dezvoltarea propriei individualit i; asistarea n procesul de autocunoa tere, de c utare-formare a identit ii; dezvoltarea unei imagini de sine pozitive i autoacceptare; dezvoltarea abilit ilor sociale, de interac iune cu ceilal i; formarea abilit ilor de rezolvare a problemelor i de luare a deciziilor; sprijinirea n formularea de scopuri specifice i m surabile care pot fi observate din punct de vedere comportamental.

Scopuri:

Curriculum actual contribuie la dezvoltarea:


Competentelor inter-personale, interculturale, sociale si civice; Abilitatii de a invata sa inveti; Aptitudinii de utilizare a tehnologiilor informatice si de comunicare (TIC)

ELEVII:
Devin mai motivati, mai increzatori in sine; Dezvolta abilitati mai eficiente de invatare; Pot sa isi stabileasca scopuri realiste, sa participe activ la viata scolara si sociala; Au posibilitatea de a exersa abilitati de comunicare eficienta, de relationare; Devin constienti de posibilitatea de a transfera abilitatile dezvoltate in contexte sociale diferite;

STRUCTURA CURRICULUMULUI
Obiective cadru Valori si atitudini Obiective de referinta Activitati de invatare Continuturi Sugestii metodologice Bibliografie

MODULE TEMATICE
1. Autocunoastere si dezvoltare personala 2. Comunicare si abilitati sociale 3. Managementul informatiilor si invatarii 4. Planificarea carierei 5. Calitatea stilului de viata

SUGESTII METODOLOGICE
Curriculum-ul este construit pe principiul invatarii in spirala, in fiecare an consolidandu-se aspectele acumulate anterior, adaugandu-se aspecte noi, specifice nevoilor individuale si ale clasei; Predarea se focalizeaza atat pe cunostinte si abilitati specifice disciplinei, cat si pe atitudinile si mecanismele invatarii personalizate, constiente; Metodele recomandate sunt cele activ-participative (realizate individual, in diada/triada/echipa); Evaluarea:NU se utilizeaza note/calificative. Se urmareste progresul personal;

METODE ACTIV-PARTICIPATIVE
Jocul de rol
simularea brainstorming

metode art-creative

Exercitiul

chestionarul de interese si abilitati dezbaterea

conversatia Tehnici ale gandirii critice discutia

MODALITATI DE EVALUARE
NU se utilizeaza calificative !

Se va urmari progresul personal

 Exprimarea ideilor si argumentelor personale prin: poster, desen, colaj;  Proiect individual si de grup;  Portofoliul;  Activitati practice;  Fise individuale de (auto)evaluare

PRINCIPII ESENTIALE
PENTRU SUCCESUL DEZVOLTARII COMPETENTELOR ELEVILOR Respect pentru diversitatea opiniilor Non-judecare si incurajarea permanenta a elevilor Stimularea dinamicii de grup si a implicarii tuturor elevilor Creativitate in abordarea continuturilor si in utilizarea metodelor Deschidere pentru nevoile diferite si speciale ale elevilor Interes pentru dezvoltarea personala a elevilor Valorizarea parteneriatelor cu membrii societatii civile