Sunteți pe pagina 1din 44

1

20002010 ARCPESTEUNDECENIU

MESAJULDIRECTORULUIGENERALALSNTGNTRANSGAZSAMEDIA "Jubileul aniversar al primului deceniu de existen i activitate al Societii Naionale de TransportGazeNaturaleTRANSGAZSAMediamioferprilejuldeaelogiaprofesionalismul, experiena, valoarea i performanele obinute n decursul celor 10 ani de cnd aceasta funcioneaz ca societate de sine stttoare i de a aprecia toate acestea drept vectorii de aciuneprincareTRANSGAZacontribuiticontribuielacretereaperformaneiiprestigiului industrieigazieredinRomnia. mbinndnmodeficientncursulanilorexperienaprofesionalcudevotamentul,TRANSGAZ este astzi unul dintre actorii importani i competitivi ai scenei energetice naionale i internaionale. n contextul noii politici energetice europene, TRANSGAZ are n vedere att creterea siguraneienergeticeprinasigurareacapacitilordetransportalgazelornaturalenscopul satisfaceriicereriideconsumdineconomianaional,sporireaeficacitiiprinmodernizarea SistemuluideTransportalgazelornaturale(SNT),asigurareacompatibilitiioperriiacestuia n corelare cu sistemele de transport similare europene i creterea flexibilitii n operarea SNTctiimplementareaprincipiilordedezvoltaredurabilprinmodernizareasistemelorde odorizare a gazelor naturale, dezvoltarea activitii de cercetare tiinific i proiectare n domeniultransportuluidegazenaturale,instituireazonelordeprotecieisiguranaferente componentelordinSNT. Emblematice pentru activitatea TRANSGAZ din acest prim deceniu i n continuare rmn atribute precum: expertiz profesional, devotament, ncredere, responsabilitate social, druire,pasiune,tradiie,calitate,competitivitate,performan. Ridicndperdeauaanilor,regsimtoateacesteacaorezultantaeforturilorcomune,depuse de toate acele persoane care iau legat n mod nobil destinul deindustria gazului metan n generaliatransportuluidegazenaturalenspecial. nsemnderespecticonsideraiepentrutoateacesteeforturi,vtransmitlaacestmoment aniversar,tuturorifiecruianparte,celemaicaldeurridesntate,prosperitate,mpliniri profesionaleipersonaledintrecelemaifrumoase. FLORINMUNTEAN DIRECTORGENERAL

SNTGNTRANSGAZSAMEDIA
REPEREALEUNUIDECENIUDECONTINUITATEI PERFORMAN
Anul2000constituieunreperapartenevoluiaindustrieigazieredinRomnia. nconformitatecuHotrreanr.334/28aprilie2000,aGuvernuluiRomniei, Societatea Naional de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. Media a fost restructurat i reorganizat, prin separareacompletaprincipaleloractiviti.nnoulcontext,transportul,tranzitulinternaional,dispecerizarea gazelor naturale i cercetareaproiectarea n domeniul transportului gazelor naturale, au fost ncredinate noii societi naionale nfiinate SNTGN "TRANSGAZ" SA Media societate comercial pe aciuni, al crei capital socialeradeinutntotalitatedestatulromn,ncalitatedeacionarunic. Dela"momentul0",respectivanul2000ipnnprezent,Transgazareuit,andean,prineforturileconjugate ale managementului i salariailor s performeze n domeniul su de activitate, devenind astzi "magistrala energiei" i una dintre companiile energetice de top din Romnia, o companie cu un nalt prestigiu pe plan naionaliinternaional. ntrun deceniu de existen, Transgaz, n calitatea sa de operator tehnic al Sistemului Naional de Transport gaze naturale (SNT) a avut ca obiective strategice att asigurarea funcionrii SNT n condiii de calitate, siguran, eficien economic, securitate energetic, competitivitate i dezvoltare durabil ct i meninerea acesteifuncionrilanivelulstandardelordeperformanimediuimpusedecerinelenoiipoliticienergetice europene. n acest context, Transgaz, a realizat n perioada 20002010, n consens cu obiectivele strategiei energetice naionale, investiii majore, importante, privind dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea infrastructurii SNT, investiii strategice privind interconectarea SNT cu sistemele de transport similare din rile vecine, dar i investiiiprivinddezvoltareatranzituluiinternaionaldegazenaturalepeteritoriulRomniei. Expresieacapabilitiicompanieideaialiniapermanentvalorileiculturaorganizaionallacerinelemereu schimbtoare ale mediului n care funcioneaz, a capacitii de a performa, de a aplica ntotdeauna cele mai bune practici n materie, Transgaz, a reuit s obin recunoatere i pe piaa de capital. Dac cineva se va ntreba, cum a realizat TRANSGAZ performan n toate acestea, rspunsul l va putea gsi n liantul dintre managementulisalariaiicompaniei,careprintronelegerecomuniclaramisiuniiiviziuniiasumateau acionat i vor aciona mereu n spiritul valorilor consacrate: profesionalism, experien, druire, pasiune, calitate,ncrederemobilizareeficientatuturorresurselor,responsabilitate. i...dacveidoriscunoateimaimultedesprenoiprecumictevadintreprincipalelereperealeactivitii desfuratedeTransgaznperioada20002010,vinvitmnalecturapaginileacesteifilade....

CINESUNTEMNOI... SNTGN Transgaz SA Media a fost nfiinat n baza HG nr.334/2000 privind reorganizarea fostei SNGN Romgaz SA. TransgazesteoperatorultehnicalSistemuluiNaionaldeTransport(SNT)algazelornaturaleiarecascopndeplinirean condiii de eficien, transparen, siguran, acces nediscriminatoriu i competitivitate a strategiei naionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea i proiectarea n domeniul transportuluidegazenaturale,curespectarealegislaieiiastandardelornaionaleieuropenedecalitate,performan, mediuidezvoltaredurabil. ACTIVITIDESFURATE Potrivitcadruluidereglementareaplicabilsectoruluidegazenaturale,TRANSGAZdesfoar: Activitate reglementat de transport al gazelor naturale, n baza legislaiei sectoriale i a Acordului de Concesiune ncheiatcuANRM,valabilpnnanul2032. Activitatea de transport gaze naturale constituie serviciu public de interes naional i este inclus n segmentul reglementatalpieeiinternedegazenaturale; AcorduldeconcesiuneafostaprobatprinHGnr.668/2002,cumodificrileicompletrileulterioare; Potrivitacorduluincheiat,Transgazpltetetrimestrialoredevende10%dinveniturilebruterealizate; ServiciuldetransportgazenaturaleesteprestatnregimdemonopolnaturalpebazdetarifstabilitdeANREiar contractelepentruprestareaserviciilordetransportsencheiepeoperioaddeunangazier,pebazacontractelor cadruelaborateiaprobatedeANRE; Activitate nereglementat de tranzit internaional al gazelor naturale n baza contractelor ncheiate cu OOO Gazprom Export i Bulgargaz Holding EAD i care se desfoar prin conducte de transport gaze naturale care nu sunt interconectatelaSNT; Tarifeledetranzitsestabilescpebazecomercialeprinnegocierintrepri;prinacesteconductegazelenaturale dinFederaiaRustranziteazRomniandrumullorspre:Grecia,Bulgaria,Macedonia,Turcia. TransgazesteosocietatecomercialpeaciuniiidesfoaractivitateanconformitateculegileromneiActul Constitutivactualizatla30.01.2009; CodCAEN:obiectulprincipaldeactivitatealTransgazareCodCAEN4950 Transporturiprinconducte. Transgazidesfoaractivitilenbaza: Liceneidetransportgazenaturalenr.40/17.01.2001, Liceneidetranzitalgazelornaturalenr.41/17.01.2001,liceneemisedeANRM Autorizaieinr.829/20.09.2007defuncionareaobiectivelorSNT,emisdeANRE;

INFRASTRUCTURASNT InfrastructuraactualaSNT,cuprinde:13.110kmconductemagistraledetransportsiracorduridealimentaregaz;21 statii de comand vane si/sau noduri tehnologice; 1060 statii de reglare msurare si/sau msurare gaz; 2 statii de masurare a gazelor din import; 6 statii de masurare amplasate pe conductele de tranzit; 5 statii de comprimare gaze (SCG);942statiideprotectiecatodica(SPC);732instalatiideodorizaregaze; Capacitateadetransportitranzitagazelornaturaleesteasiguratprinreeauadeconducteiracorduridealimentare gaz cu diametre cuprinse ntre 50 mm i 1200 mm, la presiuni cuprinse ntre 6 bar i 35 bar, cu excepia tranzitului international(54bar); Capacitatea de comprimare este asigurata de 5 statii de comprimare gaze, amplasate pe principalele directii de transportidispundeoputereinstalatdecca.65.000CP,cuocapacitateanualdecomprimarede5,5mldmc. Toate aceste componente ale SNT asigur preluarea gazelor naturale de la productori/furnizori i transportarea lor ctreconsumatori/distribuitorisaudepoziteledenmagazinare. Peste 70% din km de conducte magistrale au o durat de funcionare efectiv foarte mare, apropiat de durata lor normaldefuncionare. Dincele1060deSRMuri,unnumrde948vorfiinclusensistemulSCADA,sistemcareseaflnfazadeimplementare; Odorizareagazeloresteasiguratprincele732instalaiideodorizaredincare513suntsistemedetipprinevaporareiar 219suntsistemedetipnouprineantionareiprininjecie.

EvolutiaSNT20002009
2000
13.250 13.500 13.000 12.500 11.843 12.000 11.365 11.490 11.542 11.500 11.248 11.000 10.500 10.000 12.213 13.212 13.264 13.350

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

20002009

2009

ORGANIZAREATRANSGAZ La elaborarea actualei structuri organizatorice sa avut in vedere faptul ca TRANSGAZ prezint o serie de particulariti si anume:serviciulpublicbusinesstobusiness,dispersiateritorial,procesesitehnologiicugradmaredepericulozitate,grad maredenormalizare. SNTGN Transgaz SA Media, are n componen 9 exploatri teritoriale de transport i 1 exploatare teritorial de tranzit, compuselarndullordin53desectoareiunnumrde5.113angajailafineleanului2009,princareasigurdesfurarea ncondiiioptime,decalitate,siguraniprotecieamediului,aactivitilordetransport,tranzitinternaional,dispecerizare agazelornaturale. Companiaareiundepartamentpropriudecercetare,inginerieireglementrindomeniulgazelornaturaleprinintermediul cruia desfoar activiti de cercetare i proiectare n domeniul transportului de gaze naturale; compania dispune de 1 laboratordencercriide1laboratordediagnosticare;nstructuraTransgazintriDispeceratuldeEchilibrareComercial dinBucureti MISIUNE,VALORI,ATUURIIOBIECTIVEALETRANSGAZ MISIUNEATRANSGAZOREPREZINT: Exploatarea n conditii de sigurant si eficien economic a SNT; reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea SNT pe principalele directii de consum; interconectarea SNT cu sistemele de transport ale trilor nvecinate; dezvoltarea de proiecte de tranzit international de gaze naturale; implementarea managementului participativ n toate domeniile de actiune ale Transgaz; dezvoltarea culturii organizationale si a performantelor profesionale; implementarea reglementrilor din sectorul gazelor naturale; mbunttirea informatizrii activittii de transport gaze naturale; elaborareaunorproiectedeactenormativesiactiunidesusinereaacestora. AxulprincipalalstrategieidedezvoltareaTransgazlreprezintmodelareabusinessuluipureconomicntrunbusiness economicsocialichiarecobusinessattprindezvoltareaiintegrareacomponenteideresponsabilitatesocialcti prinimplementareaprincipiilordeguvernancorporativ.

VALORILEORGANIZAIONALE: Flexibilitatelaschimbareidezvoltare,respectareaprincipiiloreticiiideontologieiprofesionale,respectfademediu i oameni, responsabilitate fa de partenerii de afaceri i de dialog social, fa de instituiile statului, fa de comunitate,capacitatedeinovareiatrageredeplusvaloare,ncredere,transparen,sinergie,dinamism,performan, managementparticipativ,muncanechip,culturaorganizaional,prestigiulctigat,comunicaredeschis,identitatea vizualacompaniei. ATUURILETRANSGAZ: calitatea de unic operator liceniat al SNT, profilul financiar solid al companiei, continuitatea performanei tehnice, economice i financiare, predictibilitatea cashflowului dat fiind caracterul reglementat al activitii de transport gaze naturale,calitateadesocietatelistatlaBursadeValoriBucureti. OBIECTIVESTRATEGICE: SIGURANAENERGETIC: accesul tertilor la SNT n condiii transparente i nediscriminatorii n limitele capacitatilor de transport si cu respectarearegimurilortehnologice; asigurareacapacitilordetransportpentrusatisfacereacerinelordeconsumdineconomianaional; reabilitareasimodernizareaSNTsiaconductelordetranzitinternaionalalgazelornaturale; ProiectulNabucconvedereadiversificariisurselordeaprovizionarecugazenaturaleiarutelordetransportgaze naturale; interconectarea SNT cu sistemele similare de transport gaze naturale din rile vecine i cresterea capacitii transfrontalieredetransportgazenaturale; DEZVOLTAREADURABIL: COMPETITIVITATE: modernizareaSNTpentruasigurareacompatibilitiioperriiacestuiancorelarecusistemeledetransporteuropenen vedereaintegrariinpiaauniceuropean; idacaicititpnaici...continuai...pentruacunoatecaresuntrepereleprincipalealeactivitii defsuratedeSNTGNTRANSGAZSAMediandeceniul20002010... cretereaflexibilitiinoperareaSNTnconformitatecuevoluiapieeidegazenaturale; instituireazonelordeprotecieisiguranaferenteinfrastructuriiSNT. modernizareasistemelordeodorizareimsurareagazelornaturale; reducereaimpactuluiproceselortehnologiceasupramediuluinconjurtor; intensificareaactivitiidecercetarestiinificiproiectareindomeniultransportuluigazelornaturale. implementareasistemuluidecomandiachiziiedateSCADA; implementarearegulamentelorcomunitareprivindpiatainternagazelornaturale.

20002010
OBIECTIVEDEINVESTIIIREALIZATE
Anul2000
Conductadetranzitgazenaturale48"IsacceaNegruVod,etapaI,L=90km


Conducta20"TauniSibiu,zonaMndraSibiu,L=13,50km;

NodtehnologicMedieuAurit

Anul2001
Conductadetranzitgaze48"IsacceaNegruVod,etapaII,L=63,80km


Conductadetransportgazenaturale32"MoaraDomneascButimanu,L=46km; Conductadetransportgazenaturale28"DejTaga,L=27,63km Conductadetransportgazenaturale28"CaseiDej,L=11,43km; Conductadetransportgazenaturale28"TagaSrmsel,L=22,22km; Conductadetransportgazenaturale16"JibouZalu,L=15km; Conductadetransportgazenaturale10"BecleanNsud,L=29,20km;

Anul2002
Conductadetransportgazenaturale16"ApaNegrestiOasSighetulMarmatiei,etapaI,L=20km; ModernizareSRMSOFERTBacu

Conductadetranzitgaze48"IsacceaNegruVoda,etapaIII,L=27,80km;

10

SubtraversareCanalDunreMareaNeagr

Conductadetransportgazenaturale16"Tg.FrumosHrlu,L=22,40km; Conductadetransportgazenaturale10"SuceavaRdaui,L=37km; Conductadetransportgazenaturale20"pentrualimentareaMunicipiuluiOradea,L=7,5km; SRMBotoani


11


Anul2003

SubtraversarefluviuDunrea,L=1,25km

AmplificareSMGIsacceaiNegruVod;


SMGTranzitIINegruVod;

12


Conductadetransportgazenaturale32"SiliteaJugureanuBucureti,et.I+II,L=9,63km Conductadetransportgazenaturale32"endreniSilitea,zonaBaldovineti,L=5,3km SRMButeni Coductadetransportgazenaturale16"ApaNegretiOaSighetulMarmatiei,et.II,L=15km; Conductadetransportgazenaturale16"SebeSibiu,inclusivracordiSRM(et.I+II),L=62km.

13

Anul2004
Conductadetransportgazenaturale24"NdlacArad,et.I,L=36kmiSRMHoria;

14

ModernizareSMGIsacceatranzitIITurcia; Conductadetransportgazenaturale32"SiliteaBucureti,zonaScoraruBatogu,L=9,5km; NodtehnologicSrmael;


NodtehnologicUrziceni; Conductadetransportgazenaturale16"pentrualimentareaMunicipiuluiTulcea,L=17,23kmi SRMTulcea

15

Conductadetransportgazenaturale20"iSRMOradea,etapaII(nimagine)

Conductadetransportgazenaturale20"MedieuAuritPauleanBabaNovac,L=47,4km;

16

Conductadetransportgazenaturale16"TunadBixadMiercureaCiuc,et.I, L=37,99km; Conductadetransportgazenaturale12"iSRMpentrualimentareaMunicipiuluiHui, L=32km; Conductadetransportgazenaturale20"TurcinetiMotru,et.1.2si1.3,L=3,2km Conductadetransportgazenaturale8"ChiineuCrisIneu,L=33km; SRMIIISibiu.

17

Anul2005
Conductadetransportgazenaturale32"endreniISendreniIIsisubtraversareruSiret,L=3,6km; Conductadetransportgazenaturale20"BabaNovacAbramut,L=58,10km; Conductadetransportgazenaturale20"MunteniBrlad,L=48,86km; Conductadetransportgazenaturale20"TurcinetiMotru,et.I,L=17,5km; Conductadetransportgazenaturale16"ApaNegretiOaSighetulMarmatiei,et.III+IV,L=31,5km; AlimentareacugazeaMunicipiilorZimniceasiAlexandria,L=49km; Conductadetransportgazenaturale16"ZaluimleuSilvaniei,L=26,2km; Conductadetransportgazenaturale20"pentrualimentareaMunicipiuluiOltenia,L=59,6km.

18

Anul2006
Conductadetransportgazenaturale16"UrziceniCalrai(fabricasticlaFLOAT),L=91km; Conductadetransportgazenaturale16"TurcinestiMotru,et.1.3,L=18,40km; Conductadetransportgazenaturale20"FiliasiStrehaiaDrobetaTr.Severin,et.I,L=28km; Conductadetransportgazenaturale12"SandominicGheorghieni,L=27,8km; Conductadetransportgazenaturale20"CefaCplnatei,et.I,L=39,5km

Anul2007
ModernizareSMGIsacceaIIimport; Conductadetransportgazenaturale20"FiliasiDrobetaTr.Severin,et.III,L=45km; Conductadetransportgazenaturale20"pentrualimentareamunicipiuluiGiurgiu,L=67,61km; Conductadetransportgazenaturale20"CefaCapalnaStei,et.II,L=37,33km; Conductadetransportgazenaturale12"pentrualimentareamunicipiuluiFetesti,L=36km; diverseracordurisiSRMuripentrunoilocalitatisiagentieconomici,careinprezentsuntracordatilaSNT inconformitatecuRegulamentuldeacceslaSNT

Anul2008
Conductadetransportgazenaturale8"FoieniTimisoara,L=2,8km; TraversareaerianruArielaTurdacuconductadetransportgazenaturale12"TurdaCluj

19

Anul2009
Conductadetransportgazenaturale28"NadlacArad,et.II,L=25,34km; ConductadeinterconectareSzegedArad(receptionatfirconductsipanoudemsurareHorea); ConductadetransportgazenaturalepentrualimentareamunicipiuluiPanciu,L=7km; RacordsiSRMPeris,L=7km; RacordsiSRMPncota,L=16km; ModernizareSTCOnesti; Modernizaresediiadministrativesibazedeproductie:Dej,Trnveni,ComnestisiNvodari; Execuiaa26noisistemedeodorizaregaze; Execuiaa36denoiinstalatiideprotectiecatodicaconductelordetransportgazenaturale; ModernizareasistemelordecalculsiliniilordemsurarelaSMGIsacceasiNegruVod; ModernizareasistemelordefiltrarelaSMGIsacceaIIIsiNegruVod.


20

Evolutia valorica a investitiilor - plan si realizat - in perioada 2000 - 2009 (mii Euro) 100000 80000 60000 Plan investitii 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Realizat investitii

Cantitatea de gaze naturale transportate/SNT in intervalul 2000-2009


18,0

15,0

12,0

mld. mc

9,0

6,0

3,0

0,0
Total prin SNT Import Livrari ROMGAZ prin SNT Livrari PETROM prin SNT Livrari alti producatori prin SNT

2000 15,1 3,3 7,8 4,0

2001 14,1 2,9 7,6 3,6

2002 14,2 3,5 6,7 4,0

2003 16,4 5,4 6,7 4,2 0,1

2004 15,7 5,0 5,9 4,6 0,2

2005 15,6 5,2 5,6 4,6 0,2

2006 15,2 5,2 5,7 4,1 0,2

2007 14,5 4,8 5,2 4,3 0,2

2008 13,6 4,4 4,9 4,0 0,3

2009 11,5 2,0 5,4 3,8 0,3


Anul2010
Programul de modernizare i dezvoltare investiii pentru anul 2010 este de 317,66 mil.lei, din care: pentru lucrridemodernizareidezvoltareSNT214,40mil.lei(67,63%),lucrridemodernizareidezvoltarebunuri proprii 24,30 mil.lei (7,67 %); proiectul Nabucco 78,30 mil.lei ( 24,70 %); lucrri executate conform HG 1043/2004privindaccesullaSNT0,66mil.lei.

21

nanul2010: Sevorcontinuaifinalizalucrrilela:
conductadetransportgazenaturale16"BihariaAled; conductadetransportgazenaturale16"HrluBucecea; conductadetransportgazenaturale16"JibouGilu; conductadetransportgazenaturale12"GheorghieniToplia; conductadetransportgazenaturale28"SrmelBand; conductadetransportgazenaturale24"PMSrmelPMSrmelVest; conductadetransportgazenaturale32"CrevediaPodior

Vorfidemaratelucrriledeexecuieanoiconductedetransportgazenaturale,precum:
conductadetransportgazenaturale24"MaslocArad,VestII+AradHoria; conductadetransportgazenaturale16"UrziceniPloieti; conductadetransportgazenaturale20"PltretiBlceanca; conductadetransportgazenaturale16"ArghireuHuedinAled; conductadetransportgazenaturale16"MretiFocani; conductadetransportgazenaturale28"ArghireuHuedinAled; conductadetransportgazenaturale16"IdirifaiaCoroi; conductadetransportgazenaturale10"CmpulungVatraDornei; conductadetransportgazenaturale28"HurezaniPodior

22

PROIECTEMAJORE
ConductadeinterconectarestrategicaSNTcusistemuldetransportdinUngaria,perutaAradSzeged,nlungime totalde109km,dincare62kmpeteritoriulRomniei,conductceurmeazafipusnfunciunencursulanului 2010icareareocapacitateiniialdetransportde1,7mld.mc/an; Proiectul de interconectare strategic cu Bulgaria pe direcia GiurgiuRusse, cu o capacitate proiectat de 1,53 mld.mc/an,pentrucaresancheiatunMemorandumdenelegereiaulocntlniribilateralenvedereaanalizrii stadiuluiproiectuluiiamsurilorposibilederealizareaacestuia; Proiectul Nabucco, n care Transgaz este acionar al NIC (Nabucco International Company) cu 16,67% din capitalul socialalacesteia,alturidealte5ri.Ladatade13iulie2009,sasemnatlaAnkaraAcordulinterguvernamental, urmndapoissemnezeacorduriledesusinereaproiectului,realizareaproiectrilorlocaleidemarareaprocedurii de alocare de capacitate prin procedura de "open season". n lungime total de 3.300 km, din care pe teritoriul Romniei 457 km, conducta Nabucco va asigura Romniei o capacitate de 2,58 mld.mc gaze naturale/an i va permiteattcretereasiguraneienergeticenaionalectiaEuropei;ProiectulNabucco,cost,laovaloareaCAPEX ajustat la nivelul anului 2008, 8 miliarde euro. Contribuia Transgaz aferent cotei de participare de 16,67% la capitalul social al NIC este potrivit estimrilor actuale de aproximativ 400 milioane euro. Transgaz va contribui la finanareaNabuccocucapitalulpropriuiarpentruparteaceirevine(cca.933milioaneeuro)dincreditelecontractate de NIC pe perioada construciei conductei, Transgaz va solicita garanii guvernamentale; cei 6 acionari ai NIC n proiectulNabuccosunt:BOTASTurcia,BULGARGAZBulgaria,TRANSGAZRomnia,OMVAustria,MOLUngaria, RWEGermania;

ProiectulpentruimplementareafluxuluireversibillastaiiledemsuraregazenaturaledelaIsacceaiNegruVod nvedereambuntiriisiguraneinaprovizionareacugazenaturaleaRomnieiiBulgariei; Susinereafinanciaraacestorproiecteesteasiguratattprinresurselefinanciarepropriialecompanieictiprin sprijinul financiar de la UE prin Programul Energetic pentru Redresare Economic prin acordarea de asisten financiarcomunitarnerambursabilproiectelordindomeniulenergieiEERP; ndatade4martie2010,comisiaEuropeanaaprobatcofinanareaa43deproiectecomunitaremajorensectorul energetic,proiectemenitesasigurecretereasiguraneinaprovizionareacugazenaturaleienergieelectriccti securitateaenergeticaEuropei.

23

Printre proiectele aprobate pentru cofinanare se numr i proiectele depuse de Transgaz, care au obinut urmtoarele cofinanri: 200 mil. pentru Nabucco, 16,6 mil. pentru interconectarea cu Ungaria, din care Romniavaprimi8,279mil.euro;8,929mil.europentruinterconectareacuBulgaria;(sumaurmndafidefalcatn funcie de valoarea investiiei pe teritoriul fiecrei ri), 1,560 mil.euro pentru implementarea fluxului reversibil( reverseflow)laSMGIsacceaiNegruVod; PelngacestesursedefinanaresemaiadaugisprijinuldelainstituiifinanciareprecumBancaMondial,BERD, BEI; Proiectul SCADA 35,3 mil , proiect a crui implementare va da posibilitatea Transgaz att s monitorizeze n detaliuintimprealoperareareeleictismbunteasccapacitateacompanieideacontrolaireacionarapid ieficientlaoriceriscpotenialdentrerupereaactivitii.

ACIUNIMAIIMPORTANTEDINVIAACOMPANIEITRANSGAZNDECENIUL20002010
Dela"momentulzero"ipnnprezentnviaacompanieiTRANSGAZauavutlocnumeroaseevenimente,printrecare maiimportanteamintim: Aprobareananul2000prinHGnr.334anfiinriiSNTGNTRANSGAZSAMedia,societatealcreiobiectdeactivitate lreprezinttransportul,tranzitulinternaionalidispecerizareagazelornaturaleprecumicercetareaproiectarean domeniultzransportuluidegazenaturale; Emiterea n anul 2001 de ctre autoritatea de reglementare a licenele specifice obiectului de activitate al SNTGN TransgazSA, respectiv: Licena nr.40/17.01.2001 de transport gaze naturale ( valabilitate : 15 ani); Licena nr.41/17.01.2001 de tranzit gaze naturale ( pe perioada de valabilitate a acordurilor i contractelor ncheiate cu partenerii); nanul2002afostaprobat,prinHGnr.668/20.06.2002,Acorduldeconcesiuneaconductelormagistrale,instalaiilor, echipamenteloridotriloraferenteSistemuluiNaionaldeTranportalgazelornaturaleiaactivitiideoperarea Sistemului Naional de Transport al gazelor naturale, ncheiat ntre Agenia Naional pentru Resurse Minerale, n calitatedeconcedent,iSNTGNTransgazSA,ncalitatedeconcesionar; Tot n anul 2002 a fost semnat n luna iunie Protocolul de Colaborare de ctre cele 5 companii participante la ProiectulNabucco,iarnlunaoctombriesaconstituitConsoriulNabucco; n anul 2003, ca urmare a faptului c SNTGN TransgazSA ia mutat sediul social din Media, Str. Unirii, nr.4, n Media,PiaaConstantinI.Mota,conformHotrriiAdunriiGeneraleaAcionarilornr.3/16.08.2002iancheierii nr.3.935/13.10.2003 a Judectorului delegat de la Oficiul RegIstrul Comerului de pe lng Tribunalul Sibiu, au fost efectuateoseriedeinvestiiiprivindamenajareaidotareanouluisediu; naprilie2004TransgazasemnatAcorduldeAsocierenProiectulNabucco; Anul 2006 sa remarcat prin modificarea structurii acionariatului SNTGN TransgazSA, ca urmare a transmiterii dreptuluideproprietatereprezentnd15%dincapitalulsocialalSNTGNTransgazSAdelastatulroman,reprezentat prin Ministerul Economiei i Comeruilui (n prezent Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri) la

24

FondulProprietateaSA,ntemeiulLegiinr.247/2005,privindreformandomeniileproprietiiijustiiei,precumi unele msuri adiacente ( Titlu VII Regimul stabilirii i plii despgubirilor aferente imobilelor preluate n mod abuziv, pct.1.2. din Anex) i a transferului dreptului de proprietate operat la data de 30.05.2006 n Registrul acionariloriRegistruldeaciunialSNTGNTransgazSA. n anul 2007, n conformitate cu prevederile art.100 i 101 din Legea nr.351/2004, modificat, sa reorganizat activitateaSNTGNTransgazSA(prinseparareacontabilaactivitiireglementatedetransportgazenaturale)is au desfiinat Sucursala de Transport Gaze Naturale, cu sediul n Media, str. George Enescu, nr.11 i Sucursala de Cercetare i Proiectare pentru Transport Gaze Naturale, cu sediul n Media, Str. Unirii nr.6, fiind nfiinate ExploatrileTeritoriale(9)iExploatareaTeritorialdeTranzitConstana; nanul2008,TRANSGAZSAMediaafostadmislatranzacionarepepiaareglementatadministratdeBursade ValoriBucuretinurmaderulriinperioada26noiembrie7decembrie2007aoferteipubliceiniialeprimarede vnzareaciuni,iniiatnconformitatecuprevederileHGnr.1329/2004modificatprinHGnr.708/2005.Esteceade adouamarecompaniedindomeniulutilitilor,aflatnportofoliulstatuluiromnicarenndeplinireaobiectivelor cuprinsenprogramul"Opiaputernicdezvoltareapieeidecapital",aoferitpublicaciunireprezentnd10% din capitalul majorat, respectiv 1.177.384 aciuni. Profilul de activitate i statutul de monopol natural n domeniu, poziiadeinutpepiaaenergeticngeneralipepiaagazelornaturalenspecial,profilulfinanciarrobustaufost doarctevadinatuurilepentrucarecompaniaaprezentatatractivitateicredibilitatenfaainvestitorilor,faptcea contribuitlarealizareaunuiIPOdesucces,succesceascrisistoriepepiaadecapitaldinRomnia.IPOulTransgaza fostopremier!iaceastadatoritfaptuluicaavutceamaimarevaloareaaciunilorpusenvnzare,respectiv226 milioanelei(~65milioane),ceamaimarecereredeaciunidinistoriaRomniei,ofertafiindsuprasubscrispetotal depeste28deoriiprimulIPOdinistoriaBVBcruiaiafostataatunnouinstrumentfinanciarnumit"drepturide alocare". Tranzacionarea la BVB sub simbolul TGNRO1, a drepturilor de alocare ataate aciunilor nou emise a nceputladatade19decembrie2007isancheiatladatade18.01.2008,respectivcutreizilenaintedenceperea tranzacionriiaciunilor.TranzacionarealaBVBaaciunilorTransgazanceputndatade24.01.2008isederuleaz lacategoriaIsubsimbolulTGN.CapitalulsocialalTransgazsamajoratnurmaIPOuluicuvaloareacelor1.384.956 aciuni, din care 207.572 au reprezentat aciuni subscrise de SC Fondul Proprietatea SA n exercitarea dreptului de preferiniardiferenade1.177.384aufostaciunileoferitepublic.Majorareacapitaluluisocialafostaprobatde Consiliul de Administraie n exercitarea atribuiilor delegate acestuia de Adunarea General a Acionarilor, n conformitatecudispoziiileart.14alin.5lit.cdinActulConstitutivactualizatiafostnregistratlaOficiulRegistrului Comerului,iarCNVMaeliberatCertificatuldeInregistrarealValorilorMobiliarenr.3371/9.01.2008. Tot n anul 2008, ca urmare a revizuirii Clasificrii Activitilor din Economia Naional ( CAEN) conform HG nr.322/2008, sa actualizat obiectul de activitate al societii iar activitatea de transport prin conducte cod CAEN 6030adobnditcodulCAEN4950,emindusenoulCertificatdenregistrarealSNTGNTransgazSA; nacelaian2008,SNTGNTransgazSAiaschimbatemblemasocietii,aprobatprinHotrreaAdunriiGenerale aAcionarilornr.2/07.01.2008,nscrislaOficiulRegistrulComeruluidepelngTribunalulSibiu.

25

RATINGULTRANSGAZ...
n data de 26 martie 2007 Standard&Poors Ratings Services a atribuit SNTGN TRANSGAZ SA Medias ratingul pentru mprumuturi corporative pe termen lung BB+, cu perspectiv pozitiv. n urma procesului de revizuire a ratingului, n data de 29 februarie 2008 Standard&Poors Ratings Services a mbunttit ratingul corporativ pe termen lung acordat SNTGNTRANSGAZSAMedias,delaBB+,cuperspectivpozitivlaBBB,cuperspectivnegativ(investmentgrade), att pentru mprumuturile n moned strin ct si pentru cele n moneda local. Decizia agentiei de rating de a mbunttiratingulTransgazafostdeterminatdeoseriedefactoricareconstituiepunctelefortealecompaniei: calitateadeunicoperatorlicentiatalsistemuluinationaldetransportgazenaturaledinRomnia; profilulfinanciarsolidalcompaniei; predictibilitateacashflowuluidatoritfaptuluicactivitateadetransportestereglementat.

Acestoralisaadugatsifinalizareacusuccesaoferteipubliceprimareinitialedevnzaredeactiuni,evenimentcareadat unputernicimpulsactivittiiTransgazasigurndomarepartedinfondurilenecesarefinantriiprogramelordeinvestitii ale societtii pentru anii urmtori.Desi punctele forte care au stat la baza acordrii investment gradeului au fost mentinute si chiar mbunttite, ca urmare a retrogradrii ratingului de tar al Romniei (moned strin: BB+/negativ/B; moned national: BBB/Negativ/A3) pe motivul cresterii riscurilor economice n Romnia datorit graduluicrescutdendatorareasectoruluiprivatsidatoritdependenteidesursenesiguredefinantareextern,ladata de30octombrie2008agentiadeevaluarefinanciarStandard&Poor'sasczutratingulcorporativdemonedstrinal TRANSGAZ de la BBB la BB+. n acelasi timp, ratingul corporativ privind mprumuturile n moned national a fost reconfirmatlaBBB.Perspectivaaferentambelorratinguriarmasnegativ.RaportulagentieiS&Pdelaaceadat subliniaz faptul c perspectiva negativ reflect perspectiva Romniei si posibilitatea unor evolutii macroeconomice adversenRomnia.Acelasiraportmentioneazc:Odegradarearatinguluisuveranarputeafoarteprobabilsconduc laorevizuirensensnegativaratinguluicompanieiTransgaz.Pedealtparte,neasteptmsrevizuimlastabilratingul Transgaznsituatiancareratingulsuveransevambuntti. nurmaprocesuluideevaluarerealizatnscopulrevizuiriiratinguluiacordatSNTGNTRANSGAZSAMedias,ndatade 17februarie2010Standard&PoorsRatingsServicesareconfirmatratingulcorporativpentrumprumuturilenmoned strin la BB+, cu perspectiv negativ, respectiv la BBB, cu perspectiv negativ pentru mprumuturile n moneda national.MentinerearatinguluiTransgazarelocpefondulmentineriilaacelasinivelaratinguluisuveran.

26

RatingulTRANSGAZestencontinuareputernicsustinutdeurmtoarele: pozitia de unic operator licentiat de transport gaze naturale din Romnia, cash flowul predictibil generat din activitateareglementatdetransportgazenaturalesiactivitateadetranzitsiprofilulfinanciarsolid; cadrul de reglementare, care ofer o anumit protectie mpotriva riscurilor de piat si inflatie si asigur vizibilitatepeoperioaddecinciani,pnla30iunie2012; ostructursolidacapitalului,cuunnivelsczutaldatoriilor(raportuldatorii/capitalpropriuestede7,7%); noile criterii de evaluare ale agentiei care iau n calcul relatia entittii evaluate cu statul din care provine sunt favorabileTransgaz.RolulimportantjucatdeTransgaznsectorulenergeticprecumsidetinereade73,5%pecare statulromnoarencapitalulTransgazconstituiegarantiialefaptuluicTransgazarputeabeneficiadesustinere dinparteaacestuiancazdenevoie. TRANSGAZ depune eforturi sustinute n vederea ndeplinirii chiar si n conditiile economice actuale a obiectivelor strategice asumate. Succesul obtinut este demonstrat printre altele si de ndeplinirea criteriilor si obiectivelor de performantasumate.TRANSGAZsireafirmncredereacactualasituatiedepepieteleinternationalesidinRomniase vambuntti,iarratingulRomnieisiimplicitalsociettiinoastrevorfimbunttite.

CALITATEMEDIU
Avndimplementat,nconformitatecuISO9001,respectivISO14001,SistemuldeManagementIntegratCalitateMediu, TRANSGAZ este o companie responsabil i consecvent respectrii principiilor de bun practic, eficien, calitate, performannntregsistemuldeprocesedemanagementiexecuiealeactivitilordesfurate. Laauditulefectuatde SRAC n cursul anului 2009, sistemul de management calitate mediu a fost recertificat. Auditul extern a confirmat functionareaSMMconformcerintelorstandardelorISO14001:2005siaconstatatmbunttireacontinuafunctionrii acestuia.PrindocumentulRO529emisdeIQNET(TheInternationalCertificationNetwork)sadobnditsirecunoasterea internationalacertificrii. Transgazaprimitrecertificareapentrutoateactivittilesiamplasamentelesale. Aspectele de mediu, n cadrul Transgaz, sunt identificate pentru conditiile de funcionare normal, accidental si (n situatii)deurgen,determinndusepentrufiecareefectelecarepotaveaimpactsemnificativasupramediului.Aspectele de mediu cu impact semnificativ au fost luate n considerare la stabilirea msurilor preventive si corective, corelate cu obiectivelesitinteledemediu,caresuntconcretizatenprogrameledemanagementdemediu. Pentruatingereaobiectivelorgeneralesispecificedemediusauelaboratprogramedemanagementdemediuanualela niveldeexploatriteritorialecaresaucentralizatlanivelulsociettiinProgramulanualdemanagementdemediu.

COOPERAREINTERNAIONAL
Urmare a integrrii Romniei n Uniunea European, activitatea de cooperare internaional a TRANSGAZ vizeaz transformareaacesteiantrocompaniedetalieeuropeancaresiconsolidezeroluliimportanapeplanregionalprin participareaactivnforurile,organizaiileiorganismeledeprofileuropene,nproiectedeinteresregionalieuropeani prinparteneriateactivecucompaniideprofil.

27

Cooperarea internaional reprezint interfaa dintre societate i partenerii externi, urmrind ndeplinirea obiectivelor regionaleiinternaionalealecompaniei,ianume: continuarea relatiilor de colaborare cu reprezentanii operatorului de transport gaze naturale din Ungaria, companiaFGSZ,nscopulimplementriiproiectuluideinterconectareasistemelordetransportgazealecelordou tripedirectiaSzegedArad.Aceastcolaboraresaaxatncursulanului2009nprincipalpentocmireasinaintarea forurilor europene de la Bruxelles a documentatiei aferente obtinerii de sprijin financiar comunitar n cadrul programuluideredresareeconomicndomeniulenergeticderulatdectreComisiaEuropean; Intensificarea relatiilor de colaborare cu operatorul de transport gaze bulgar, EAD Bulgartransgaz n scopul implementrii proiectului de interconectare a sistemelor de transport gaze naturale ale Romniei si Bulgariei pe directia RuseGiurgiu. n acest scop cele dou companii au ncheiat n cursul anului 2009 un Memorandum de ntelegere prin care cele dou prti si exprim interesul n realizarea acestui proiect si stabilesc de comun acord demersurilecetrebuiescntreprinsenacestsens; Colaborarea ndeaproape cu reprezentantii directoratului general pentru transport si energie din cadrul Comisiei Europenenscopuldepuneriidocumentatiilornecesareobtineriidesprijinfinanciarcomunitarncadrulprogramului deredresareeconomicndomeniulenergetic(EEPR). ContinuarearelatiilordecooperarecucompaniilemembrealeconsortiuluiNabucconscopulimplementriiacestui proiect, cele mai importante actiuni n petrecute n 2009 n scopul proiectului fiind semnarea Acordului Interguvernamentalsinfiintareacompaniilornationale; Continuarea bunelor relatii de colaborare cu companiile implicate n realizarea activittii de tranzit a gazelor naturale rusesti pe culoarul balcanic. n cursul anului 2009, pe lng ntlnirile periodice de dispecerizare, au mai avutlocdouactiuniimportantepentruactivitateadetranzitdesfsuratdecompanianoastr,sianume: i. ncheierea unui addendum la contractul de tranzit pe teritoriul Romniei a gazelor naturale destinate Bulgariei,adendumncheiatcuEADBulgargazndatade24noiembrie2009nscopulprelungiriicu5ania perioadeidevalabilitateacontractuluidetranzit; ii. organizareanlunaoctombrie2009,laConstanta,auneiconferinteaniversarecuocaziampliniriia35deani de tranzit international al gazelor naturale rusesti pe teritoriul Romniei, eveniment la care au participat reprezentantiaicelormaiimportanticolaboratoridinstrintateaiTransgaz; Colaborarea cu reprezentanii organizaiei GTE+ si cu operatorii sistemelor de transport gaze din UE n scopul elaborriiplanuluidedezvoltarepe10anialreteleieuropenedetransportgaze,documentalcruiprimdraftafost publicatdeasociatienlunadecembrie2009. La 1 decembrie a fost nfiintat ENTSOG, organism prevzut prin cel deal III lea pachet legislativ n domeniul energetic,Transgazfcnddemersurileinternenecesareasocieriilaaceastorganizatie.

28

20082010

TRANSGAZLA2ANIDEPREZENLABURSADEVALORIBUCURETI
AUNSEMNATNUDOAR Ometodmodernicompetitivdefinanareaactivitilordesfurate; CIMULTMAIMULT..... UnparteneriatpermanentcuinstituiilepieeidecapitaldinRomnia; Omodalitateeficientdentrireipromovareaimaginiiicredibilitiicompanieincadrulmediuluideafaceriintern iinternaional; Unstatutnouceimplicoresponsabilitateimaimare,ungradmultmairidicatdetransparen,dialog,comunicare, ntruncuvntoguvernarecorporativbazatpecelemaibunepracticinmaterie; O remodelare a businessului economic prin accentuarea componentei de responsabilitate social i corporativ a acestuia; Ooportunitatecertdealiniereavalorilororganizaionalelacerinelestatuluideemitentdevalorimobiliare; Unvectordestimulareacapabilitiicompanieideaperformaimbuntiiperformaneleobinute; Omodalitatederecunoatereaeficieneimanagementuluinadministrareacapitaluluiacionarilor.

29

STRUCTURAACTUALAACIONARIATULUITRANSGAZ
ACTIONARI MINISTERULECONOMIEI,COMERTULUI SIMEDIULUIDEAFACERI S.C.FONDULPROPRIETATEAS.A. ALTIACTIONARI(FREEFLOAT)din care: PERSOANEFIZICE PERSOANEJURIDICE TOTAL 671.191 682.980 11.773.844 5,7007% 5,8008% 100,00000% 671.191 682.980 11.773.844 1.764.620 1.354.171 14,98763% 11,5015% 1.764.620 1.354.171 NR.ACTIUNI 8.655.053 PARTICIPATIA% 73,51085% NUMR DREPTURIDEVOT 8.655.053

EVOLUIAACIUNIITGNINPERIOADA20082010

Capitalizarea bursier a Transgaz se cifreaz la jumtatea lunii aprilie 2010 la aproximativ 741,8 mil. iar TransgazesteastziunuldintreemiteniiactiviaipieeidecapitaldinRomnia,aciunilesaletranzacionnduse pepiaareglementataBVBlacategoriaI.

30

RESURSAUMAN Lafineleanului2009,SNTGNTransgazSAaavutunnumrde4.990angajaicucontractindividualdemunc: NR. CRT. 0 1 2 3 4 5 SPECIFICATIE 1 Absolventistudiisuperioare Absolventistudiiliceale Absolventistudiiprofesionale Absolventiscoalgeneral+cursdecalificare TOTALangajati 31.12.2007 2 858 1.606 1.068 1.468 5.000 31.12.2008 3 921 1.604 938 1.559 5.022 31.12.2009 4 940 1.602 926 1.522 4.990

Pentruanul2010,companiaabugetatunnumrmediudesalariainactivitatede5.130persoane; Graduldesindicalizarealresurseiumanelafineleanului2009afostde98,43%; RaporturiledintremanageriangajaisuntreglementateprinCCMlanivelulsocietiiiprincontractele individualedemunc; ACTIVITATEASINDICALTRANSGAZNDECENIUL 20002010 Exist4organizaiisindicale: SindicatulTransportGazMetan; SindicatulLiberSNTGNTransgaz; SindicatulCERTEH; SindicatulprofesionalMETAN. n decursul acestui deceniu, partenerii de dialog social au susinut eforturile managementului companiei n realizareaeficientastrategiiloriprogramelordedezvoltareiinvestiiipecareacestaleaangajatandean, n scopul ndeplinirii misiunii asumate i de asemenea au contribuit la meninerea unui climat responsabil de dialogsocialicomunicareattncadrulnegocierilorCCMctinactivitateadezicuzi. ParteneriidedialogsocialdincadrulTransgazauparticipatactivlamanifestrilesindicalenaionaleichiarila unele internaionale, fiind o prezen activ n ceea ce privete aspectele sociale i activitatea din acest domeniu. SuntdemenionateforturiledepusedesindicateledinTransgaznlegturcurestructurareaindustrieigaziere, nperioadaanului2001. Partenerii de dialog social au reuit prin numeroasele aciuni sociale desfurate s contribuie la creterea graduluidesocializareicomunicarentresalariaiintreacetiaimanagementulcompaniei.

31

Sindicatulliberla15anideexistenmartie2005

VizitdelucrupatronatsindicatlaSMGNegruVodiulie2007

SindicatulLiberTransgazla... CongresulBloculuiNaionalSindical(BNS)2003

ila...CongresulPSIdelaVienadin2007alturidemilitanipentrusalariiechitabiledinAmericaLatin

32

RESPONSABILITATESOCIAL

Motto:Ocompanieresponsabilesteocompanieaviitorului n contextul actual al globalizrii, dezvoltrii durabile i al competitivitii, companiile sunt tot mai mult evaluatenfuncienudoardeperformaneleeconomice,calitateamanagementuluiipoliticadecomunicare ci i n funcie de contribuia adus de acestea la viaa social a comunitii din care fac parte. SNTGN TRANSGAZSAMedia,consecventprincipiuluiaplicriiunuimanagementresponsabilnndeplinireamisiunii asumate, contientizeaz importana faptului c, uneori, o susinere financiar pentru o cauz nobil sau pentru un scop important, este vital i de aceea prin programele i proiectele de responsabilitate social iniiate,seimplicactivnviaacomunitii,demonstrnduiastfelstatutulde"buncetean".Rolulesenial pecareTRANSGAZlarendomeniulenergeticdinRomniaidinEuropa,secompleteaznmodfiresccu dorinaacesteiadeaveninsprijinulnevoilorrealealetuturorcelorcarecontribuiepermanentlabunulmers al activitii sale. Parte component a strategiei TRANSGAZ de dezvoltare durabil, politica de responsabilitate social are ca obiectiv creterea permanent a gradului de responsabilizare a companiei fadesalariai,acionari,parteneri,comunitateimediuctieficientizareaimpactuluiprogramelor"Triple P Profit, People, Planette " iniiate n acest scop. Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "Declaraiadepoliticprivindsistemuldemanagementintegratcalitatemediu",estencodovadcert a faptului c TRANSGAZ responsabilizeaz importana asigurrii unui climat organizaional n care toi cei interesai: angajai, acionari, clieni, furnizori, comunitate i mediu s poat interaciona eficient i responsabil att din punct de vedere economic ct i social. Politica TRANSGAZ n ceea ce privete responsabilitateasocialsebazeazpeunsetdeprincipiicaredefinescaceastinteraciunedintrecompanie pedeoparteisalariai,acionari,parteneri,comunitateimediu,pedealtparte.Domeniileprioritaren care TRANSGAZ desfoar programe de responsabilitate social sunt: sportul, dezvoltarea comunitii (lcauri de cult, coli, grdinie), educaie, art i cultur, aciuni umanitare, sntate (spitale), mediu. nscriinduseprintreobiectivelesocietiinceeaceprivetestrategiademodelareabusinessuluidelaunul pureconomicspreunuleconomicosocial,aciunilederesponsabilitatesocialstabiliteprinProgramulde responsabilitate social (CSR) pe anul 2010, sunt o dovad cert a implicrii permanente a TRANSGAZ in viaacomunitiincareidesfoaractivitatea. nanul2010,TRANSGAZalansatcinciproiecteCSR:

33

UNMEDIUMAICURAT; AZIEUITUMINETUIEU; INVESTIMNVIITOR; HANDINHAND; PREMIULANUALC.I.MOTA

34

EVENIMENTENPERIOADA20002010

2004Aniversareaa30anidetranzitinternaionalalgazelornaturalenRomniaiBalcani; 2007 A 12 a Conferin de dispecerizare a reprezentanilor companiilor din rile care realizeaz tranzitul gazelornaturaledinFederaiaRusprinUcraina,Moldova,Romnia,BulgariapentruTurcia,Grecia,Macedonia organizatlaMedianperioada2023.11.2007 2008ConferinaGIE+laBucuretiorganizatdeTransgaz;

35

24ianuarie20091andelalistarealaBVBaaciunilorTransgaz; 1417octombrie2009celebrareaa35deanidetranzitinternaionalalgazelornaturalenRomniaiBalcani (19742009);

36

Aprilie2009aniversareaa100deanidelafinalizareaforajuluilaprimasonddinRomniaiEuropa(1909),

95deanidelafinalizareaprimeiconductedetransportalgazelornaturaledinEuropa(1914), 50deanidelaprimulexportalgazelornaturaledinRomniaidinEuropa(1959), 30deanideimportalgazelornaturalenRomnia(1979), 10deanidelapunereanexploatareaprimeiinterconectridintresistemeledetransport gazenaturalealeRomnieiiUcrainei(1999);

37

icumtotceafostprezentataici...TRANSGAZarealizatprineforturileconjugatealeconduceriiadministrativei executivecucelealesalariailor,nsemnderecunotiniaprecierepentruactivitateadepusdeacetian perioada20002010,menionmnumelecelorcareaucondusdestinelecompaniei:

REPREZENTANIISTATULUINADUNAREAGENERALAACIONARILOR
Perioada04.07.200027.09.2000(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr.3027/04.07.2000): PopaIoanFlorentinsecretargeneralMinisterulIndustrieiiComerului TlvanNicolaeexpertMinisterulIndustrieiiComerului RomanVirgilexpertMinisterulIndustrieiiComerului

Perioada27.09.200012.12.2000(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr.3063/27.09.2000): erbanTeodorescusecretargeneralMinisterulIndustrieiiComerului TlvanNicolaeexpertMinisterulIndustrieiiComerului RomanVirgilexpertMinisterulIndustrieiiComerului

Perioada12.12.200023.02.2001(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr.3083/12.12.2000): erbanTeodorescusecretargeneralMinisterulIndustrieiiComerului TlvanNicolaeexpertMinisterulIndustrieiiComerului SchmidtVictordirectorMinisterulIndustrieiiComerului

Perioada23.02.200111.07.2003(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiResurselornr.3014/23.02.2001): erbanTeodorescusecretarGeneralMinisterulIndustrieiiResurselor StratulatIulianaconsilieralministruluiMinisterulIndustrieiiResurselor SchmidtVictordirectorMinisterulIndustrieiiResurselor

Perioada11.07.200330.03.2005(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr3115/11.07.2003): erbanTeodorescusecretargeneralMinisterulIndustrieiiComerului StratulatPetruconsilierANRM SchmidtVictordirectorMinisterulIndustrieiiComerului

Perioada30.03.200507.04.2005(OrdinulMinisteruluiEconomieiiComeruluinr.3116/30.03.2005): OpreaConstantinMinisterulEconomieiiComerului ZaraIonMinisterulEconomieiiComerului StratulatPetruconsilierANRM

38

Perioada07.04.200508.11.2005(OrdinMinisterulEconomieiiComeruluinr.3169/07.04.2005): OrosAdrianaefserviciuOPSPIMinisterulEconomieiiComerului BrsanGheorgheexpertOPSPIMinisterulEconomieiiComerului ZaraIonprofesoruniversitar

Perioada08.11.200526.01.2006(OrdinMinisterulEconomieiiComeruluinr.3569/08.11.2005): OrosAdrianaefserviciuOPSPIMinisterulEconomieiiComerului ZeveleanuCornelexpertMinisterulEconomieiiComerului ZaraIonprofessoruniversitar

Perioada26.01.200605.02.2007(OrdinMinisterulEconomieiiComeruluinr.3023/26.01.2006): OrosAdrianaefserviciuOPSPIMinisterulEconomieiiComerului ZeveleanuCornelexpertMinisterulEconomieiiComerului MaricaAncadirectorgeneraladjunctMinisterulEconomieiiComerului

Perioada05.02.200723.07.2007(OrdinMinisterulEconomieiiComeruluinr.3014/05.02.2007): DinuIoanCorneliuconsilierministruMinisterulEconomieiiComerului ZeveleanuCornelexpertMinisterulEconomieiiComerului MaricaAncadirectorgeneraladjunctMinisterulEconomieiiComerului

Perioada23.07.2007pnnprezent(OrdinMinisterulEconomieiiFinanelornr.794/23.07.2007): SterianIoansubsecretardestatlaMinisterulDezvoltriiDurabileiTurismului ZeveleanuCornelexpertMinisterulEconomiei MaricaAncadirectorgeneraladjunctMinisterulEconomiei

COMPONENACONSILIULUIDEADMINISTRAIENPERIOADA20002010
Perioada04.07.200028.09.2000(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr.3032/04.07.2000): 1. 2. 3. 4. 5. BlaerPaulMinisterulIndustrieiiComeruluipreedinte UlmanuVladUniversitateadePetroliGazePloietimembru IandaElenaMinisterulFinanelormembru IonescuDanMinisterulIndustrieiiComeruluimembru CoconeaGabrielDirectorGeneralTransgazmembru

39

Perioada28.09.200023.02.2001(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr.3061/28.09.2000): 1. 2. 3. 4. 5. BlaerPaulMinisterulIndustrieiiComeruluipreedinte UlmanuVladUniversitateadePetroliGazePloietimembru IandaElenaMinisterulFinanelormembru IliescuConstantinSCPetrostarSAPloaietimembru CoconeaGabrielDirectorGeneralTransgazmembru

Perioada23.02.200130.03.2005(OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr.3022/23.02.2001): 1. 2. 3. 4. 5. BlaerPaulMinisterulIndustrieiiComeruluipreedinte AlbulescuMihaiUniversitateadePetroliGazePloietimembru IandaElenaMinisterulFinanelormembru MaricaAncaMinisterulIndustrieiiComeruluimembru CoconeaGabrielDirectorGeneralTransgazmembru

Perioada30.03.200507.04.2005(OrdinulMinisteruluiEconomieiiComeruluinr.3117/30.03.2005): 1. 2. 3. 4. 5. SchmidtVictorMinisterulEconomieiiComeuluipreedinte MunteanFlorinDirectorGeneralTransgazmembru AlbulescuMihaiUniversitateadePetroliGazePloietimembru IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru MaricaAncaMinisterulEconomieiiComeruluimembru

Perioada07.04.200526.01.2006(OrdinulMinisteruluiEconomieiiComeruluinr.1370/07.04.2005): 1. 2. 3. 4. 5. SchmidtVictorMinisterulEconomieiiComeuluipreedinte MunteanFlorinDirectorGeneralTransgazmembru PantilieDanANRGNmembru IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru MaricaAncaMinisterulEconomieiiComeruluimembru

40

Perioada26.01.200626.09.2006(OrdinulMinisteruluiEconomieiiComeruluinr.3025/26.01.2006): 1. 2. 3. 4. 5. SchmidtVictorMinisterulEconomieiiComeuluipreedinte MunteanuFlorinDirectorGeneralTransgazmembru PantilieDanANRGNmembru IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru CrecanViorelSecretardestatMinisterulEconomieiiComeruluimembru

Perioada26.09.200629.12.2006(OrdinulMinisteruluiEconomieiiComeruluinr.3265/26.09.2006): 1. 2. 3. 4. 5. SchmidtVictorMinisterulEconomieiiComeuluipreedinte MunteanFlorinDirectorGeneralTransgazmembru PantilieDanANRGNmembru IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru ApanIoanaMinisterulEconomieiiComeruluimembru

Perioada29.12.200607.03.2007(OrdinulMinisteruluiEconomieiiComeruluinr.3349/29.12.2006): 1. 2. 3. SchmidtVictorMinisterulEconomieiiComeuluipreedinte MunteanFlorinDirectorGeneralTransgazmembru SimescuNicolaeInstitutulNaionaldeMotoaremembru TurbocompresoareCOMOTI 4. 5. IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru ApanIoanaMinisterulEconomieiiComeruluimembru

Perioada 27.03.2007 21.05.2007( Ordinul Ministerului Economiei i Comerului nr.3065/27.03.2007 i Ordinul MinisteruluiEconomieiiComeruluinr.3064/27.03.2007): 1. CosmeanutefanconsilierministruMinisterulpreedinte EconomieiiComeuluiiexpertANRGN 2. 3. MunteanFlorinDirectorGeneralTransgazmembru SimescuNicolaeInstitutulNaionaldeMotoaremembru TurbocompresoareCOMOTI 4. 5. IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru TurdeanNicolaeconsilierministruMinisterulmembru EconomieiiComerului

41

Perioada 21.05.2007 23.07.2007 (Ordinul Ministerului Economiei i Finanelor nr.3097/21.05.2007 i Ordinul MinisteruluiEconomieiiFinanelornr.3098/21.05.2007): 1. TurdeanNicolaeconsilierministruMinisterulpreedinte EconomieiiFinanelor 2. 3. 4. 5. RusuIoanDirectorGeneralTransgazmembru IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru LoghinGheorgheANRGNmembru SimescuNicolaeInstitutulNaionaldeMotoaremembru TurbocompresoareCOMOTI Perioada23.07.200724.03.2009(OrdinulMinisteruluiEconomieiiFinanelornr.793/23.07.2007): 1. TurdeanNicolaeconsilierministruMinisterulpreedinte EconomieiiFinanelor 2. 3. 4. 5. RusuIoanDirectorGeneralTransgazmembru IandaElenaMinisterulFinanelorPublicemembru ZidaruConstantinSCRodmirExpertSRLBucuretimembru SimescuNicolaeInstitutulNaionaldeMotoaremembru TurbocompresoareCOMOTI Perioada24.03.200905.10.2009(OrdinulMinisteruluiEconomieiiFinanelornr.576/24.03.2009): 1. 2. 3. SchmidtVictorDirectorGeneraladj.MinisterulEconomieipreedinte RusuIoanDirectorGeneralTransgazmembru BusuiocMihaiAgeniaNaionaldemembru CadastruiPublicitateImobiliar 4. AlbulescuMihaiprofesorUniversitateadePetrol

iGazePloietimembru 5. RaicuIonicaDirectorGeneralMinisterulEconomieimembru Perioada05.10.2009nprezent(OrdinulMinisteruluiEconomieiiFinanelornr.1742/05.10.2009): 1. 2. 3. SchmidtVictorDirectorGeneraladj.MinisterulEconomieipreedinte MunteanFlorinDirectorGeneralTransgazmembru BusuiocMihaiAgeniaNaionaldemembru CadastruiPublicitateImobiliar 4. AlbulescuMihaiprofesorUniversitateadePetrol

iGazePloietimembru 5. RaicuIonicaDirectorGeneralMinisterulEconomieimembru

42

DIRECTORULGENERALALSNTGNTRANSGAZSA(20002010) COCONEAGABRIEL04.07.200007.03.2005 OrdinulMinisteruluiIndustrieiiComeruluinr.3032/04.07.2000 MUNTEANFLORIN07.03.200521.05.2007 OrdinulMinisteruluiEconomieiiComeruluinr.3052/07.03.2005 RUSUIOAN21.05.200705.10.2009 OrdinulMinisteruluiEconomieiiFinanelornr.3097/21.05.2007 MUNTEANFLORIN05.10.2009nprezent OrdinulMinisteruluiEconomieinr.1742/05.10.2009

Tuturorsalariailorcarenperioada20002010iaulegatnmodnobildestineledeceleale companiei TRANSGAZ, precum i celor care continu n prezent acest drum, le sunt transmise i la acest moment aniversar, cele mai distinse i alese gnduri de apreciere, recunotiniconsideraiepentruntreagaactivitatedesfurativiitoare. 43

44