Sunteți pe pagina 1din 5

Teme Psihopatologie an III sem 1

Lector Dobranici Letitia – Facultatea Psihologie, Universitatea Spiru Haret

1. Tema 1. Obiectul şi conŃinutul psihopatologiei. Modele în psihopatologie.


RelaŃia psihopatologiei cu psihologia şi psihiatria.

Intrebari:
Conform cărui model psihopatologic a fost construit DSM IV?
Cum se numeste teoria lui Abramson, îteasdale si Seligman conform
modeluilui cognitivist?
Ce studiaza etnopsihopatologia?
Care sunt ramurile psihopatologiei explicative?
Care sunt ramurile psihopatologiei descriptive?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 (Pag. 15-26)
2. Tema 2. Nivele psihopatologice.
Intrebari:
Enumerati criteriile care definesc o psihoza
Cui apartine termenul de endogenitate?
Care sunt elementele definitorii ale unei tulburari functionale?
Cum pot fi clasificate psihogeniile?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007, pag (149-151; 186-192)

3. Tema 3. Psihopatologia percepŃiei.


Intrebari:
Care sunt tulburările senzaŃiilor?
Ce sunt agnoziile?
Ce sunt iluziile?
Enumerati fenomenele de tip halucinator înrudite cu halucinaŃiile.
Care sunt caracteristicile halucinaŃiilor psiho-senzoriale?
Care sunt caracteristicile halucinaŃiilor psihice (pseudohalucinaŃiile)?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007, pag. (42-52)

4. Tema 4. Psihopatologia atenŃiei şi memoriei.


Intrebari:
Ce este hipoprosexia?
Ce este anecforia?
Care sunt cracteristicile amneziei anterograde?
Care sunt caracteristicile amneziei retrograde?
Ce sunt confabulatiile?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 (pag. 52-60)

5. Tema 5. Psihopatologia gândirii.


Intrebari:
Care sunt tulburările în discursivitatea gândirii?
Care sunt tulburările în ritmul gândirii?
Care sunt tulburările în fluenŃa gândirii?
Care sunt tulburările operaŃionale ale gândirii?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007, pag.60-64

6. Tema 6. Psihopatologia comunicării verbale.


Intrebari:
Care sunt tulburările expresiei verbale?
Care sunt tulburările semanticii şi sintaxei?
Care sunt tulburările expresiei grafice?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007, pag 64-69

7. Tema 7. Tulburări ale comunicării nonverbale


Intrebari:
Care sunt tulburările Ńinutei?
Care sunt tulburarile mimicii?
Care sunt tulburarile de gestica?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag 69-71
8. Tema 8. Tulburările afectivităŃii.

Intrebari:

Hipotimiile.
Hipertimiile
Anxietatea,
Sindromul depresiv,
Disforiile,
Euforia,
Sindromul maniacal.
Tulburări ale dinamicii dispoziŃionale
Tulburări ale emoŃiilor elaborate.

Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.


Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag 89-100

9. Tema 9. Psihopatologia voinŃei.


Intrebari:
Ce este parabulia?
Ce este hipobulia?
Ce este impulsivitatea?
In ce instante psihopatologice apare hiperbulia?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag 71-73

10. Tema 10. Comportamente agresive extreme.


Intrebari:
Care sunt ipostazele clinice ale agresivitatii?
Cum este definit suicidul?
Care sunt instantele fenomenului suicidar?
Ce este suicidul dual?
Care sunt factorii de risc pentru suicid?
Ce este homicidul?
Ce este infanticidul?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag 100-121

11. Tema 11. Tulburările conduitei motorii.


Intrebari:
Ce este raptusul?
Ce sunt impulsiunile?
In ce circumstante psihopatologice apare agitatia?
In ce circumstante psihopatologice apare inhibitia psihomotorie?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag.84-89

12. Tema 12. Psihopatologia conştiinŃei.


Intrebari:
Care sunt tulburările clarității câmpului de conştiinŃă?
Ce este starea crepusculară?
Ce este personalitatea multiplă?
Ce este confuzia mintală?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag 73-84
13. Tema 13. Psihopatologia organică legată de vârstă.
Intrebari:
Ce este sindromul psihoorganic cronic deteriorativ?
Care sunt diferentele intre imbătrânirea normală şi cea patologică?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag 231-232
14. Tema 14. Tulburările de personalitate.

Intrebari:
Care sunt in general trăsăturile caracteristice tulburărilor de personalitate?
Ce complicaŃii ale tulburărilor de personalitate cunoațteți?
Cum se caracterizeaza personalitatea paranoida?
Din ce cluster de personalitate face parte tulburarea schizotipală a
personalității?
Care sunt trăsăturile tulburării de personalitate borderline?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 123-147

15. Tema 15. Psihopatologia adicŃiei.


Intrebari:
Ce se intelege prin conceptul de adicŃie –“addiction”?
Ce este dependenŃa.?
Ce se înțelege prin sevraj?
Ce se înțelege prin “craving”?
Tudose F., Psihopatologia si orientari psihoterapeutice in psihiatrie., edit.
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007 pag 252-276