Sunteți pe pagina 1din 1

PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

Întrebările din grila de examen îşi află soluŃia în manualul recomandat,


Matei Georgescu, Introducere în psihologia comunicării, Ed. FundaŃiei România de
Mâine, Bucureşti, 2007,
după cum urmează:

Concepte cheie care indică Pagini din manualul recomandat


domeniul întrebării
Paradigmă pp. 11-22
Psihologia limbajului
Intelect, raŃiune, speculaŃiune
Metacomunicare
Structural pp. 24-39
TranzacŃional
RelaŃional
Fenomenologic
DefiniŃie de sine pp. 41-58
Efectul pygmalion
Eu
Identificare
Personalitate interpersonală
Tip de personalitate
Comunicare paradoxală pp. 62-161
Comunicare defensivă
Comunicare proiectivă
Comunicare nonviolentă
Comunicare persuasivă
Negociere
Comunicare eficientă
Comunicare în cuplu pp. 166.195
Comunicare în grup