Sunteți pe pagina 1din 3

Cursul I 02.04.

2012

Obiectul contabilitatii
Principalele conceptii referitoare la obiectul contabilitatii sunt: 1) Conceptia juridical 2) Conceptia economica 3) Conceptia financiara Conceptia juridica . Conform acestei conceptii in obiectul de studiu al contabilitatii este inclus patrimoniul. Ca urmare contabilitatea este stiinta care elaboreaza procedeele de evidenta, calcul, analiza si control in expresie valorica a existentei si starii precum si a miscarii si transformarii patrimoniului. Din punct de vedere juridic patrimoniul este format din totalitatea drepturilor si obligatiile cu valoare economica apartinind unei persoane fizice sau juridice(unul este subiect de drept) precum si din totalitatea bunurilor la care acesta se refera. Valoarea este expresia baneasca a unei marimi. Valoarea in functie de forma sa de manifestare este: - Valoare de intrebuintare (serveste la aprecierea utilitatii ). - Valoare de schimb care se stabileste in functie de posibilitatea de a achizitiona alte bunuri pe piata in functie de pretul de echilibru determinat de variatia cererii si ofertei . Raporturile de proprietate iau forma drepturilor in situatia in care titularul de patrimoniu are calitatea de proprietar si ca urmare nu trebuie sa acordenici un echivalent pentru bunurile aflate in posesia si folosinta sa. Raporturile de proprietate iau forma obligatiilor atunci cand pentru bunurile care formeaza patrimoniul titularultrebuie sa dea un echivalent valoric sau sa indeplineasca o anumita prestatie. Bunurile economice= obligatii fata de proprietary + obligatii fata de terti Miscarile simple ale patrimoniului pot fi sintetizate astfel: Existentele initiale+ intrarile = iesirele + existentele finale Conceptia economica considera ca obiectul contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor, evidenta, calcul, analiza si control in expresie valorica a existentei si starii precum si a miscarii si transformarii capitalului Din punct de vedere al modului in care bunurile se investesc se intrebuinteaza, se consuma si se inlocuiesc deosebim : - capital fix (activele imobilizate) - capitalul circulant (activele circulante) Bunuri economice = capital fix (activele imobilizate) + capital circulant (activele circulante) Dupa modul in care se dobindesc, se procura sau se finanteaza, bunurile economice deosebim: - capital propriu - capital strain Capitalul propriu este dobandit prin efortul proprietatilor prin autofinantare (capitalizarea profitului a amortizarii si a aprovizioanelor) si prin subventii primate. Capitalul prpriu carespunde dreptului pe care il au investotorii asupra unitatii patrimoniale

Cursul I 02.04.2012 Capitalul strain denumit si capitalul imprumutat si atras cuprinde datoriile pe teren scurt si lung fata de furnizorii creditori salariati, bugetul statului etc. Bunurile economice =capital propriu + capital strain sau obligatii Capital fix + capital circulant = capital propriu + capital imprumutant. Conceptia financiara considera ca obiectul cantabilitatii il constitutie elaborarea si aplicarea a procedeelor de evidenta, calcul analiza si control in expresie valoricaa existentei si starii precum si a miscarii si transformarii resurselor economice. Bunuri economice = utilizari durabile (active imobilizate) + utilizatori ciclice sau temporare (active circulante)

Caracterizarea principalelor active patrimoniale


Activele patrimoniale pot fi grupate si clasificate dupa criteria diferite dar cel mai utilizat criteriu are in vedere: - continutul si natura activelor patrimoniale - lichidarea activelor patrimoniale Lichidarea vizeaza capacitatea fiecarui element de active de a parcurge mai rapid sau mai incet intregul ciclu de exploatare pana la transformarea lui in bani. In toata tara noastra activele sunt prezentate si analizate in ordinea inversa a lichiditatii astfel: I Activele imobilizate care cuprind : a) imobilizarii necorporale b) imobilizarii corporale c) imobilizari financiare II Activele circulante: a) stocuri b) alte active circulante III Active de regularizare si assimilate I Activele imobilizate sunt denumite si bunuri de investitie active pe termen lung sau bunuri imobile. Se caracterizeaza prin: a) perioada de utilizare si lichidare este mai mare de un an b) participa la desfasurarea mai multor circuite economice ele nu se consuma si nu se inlocuiesc dupa prima intrebuintare c) nefiind destinate direct comercializarii Imobilizari necorporale (intangibile sau nemateriale) cuprind valorile economice de investitii care nu imbraca forma fizica de bunuri material concrete. In structural or sunt incluse: 1) cheltuielile de constituire care cuprind cheltuielile cu infiintare unei societati comerciale (taxe la registru camertului, de inscriere, de inmatriculare) 2) cheltuielile de cercetare si dezvoltare cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare menite sa contribuie la crearea de noi tehnologii noi produse sau noi capacitate de productie.

Cursul I 02.04.2012 3) Concesiunile, brevetele si alte drepturi similare cuprind toate cheltuielile ocazionate de achizitionarea sau realizarea pe cont prpriu a brevetelor, licentelor, marcilor de fabricatie si altor drepturi similare de proprietateindustriala si intelectuala inclusive valoarea acestora aduse ca aport de catre actionari.Concesiunea ia nastere pe baza unui contract prin care o parte denumita concedent cedeaza contraplata unei altei parti denumita concesionar pe o perioada determinate dreptul de exploatare a unui bun sau de executare a unei activitati 4) Fondul commercial constituie obiectul contabilitatii numai in cazul aducerii lui ca aport sau in cazul achizitionarii. Fondul commercial creat de o intreprindere nuse contabilizeaza in timpul activitatii ei ci numai cu ocazia determinarii pretului de vanzare a intrepriderii respective de regula fondul comerciant nu se amortizeaza. 5) Alte imobilizari necorporale cuprind cheltuielile ocazionate de achizitionarea sau elaborarea programelor informatice. In categoria imobilizarilor incorporale sunt incluse si cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile neconcretizate in mijloace fixe la zacamintele puse in exploatare.

S-ar putea să vă placă și